Arhiva | 12:31 pm

UBB REACTIONEAZA LA PROIECTUL ROSIA-MONTANA(RMGC)-TRAIAN BASESCU PRINS IN OFSAID!

4 apr.

UBB reacţionează la proiectul RMGC

SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ D-SALE DOMNULUI PREŞEDINTE AL ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU, ŞI AUTORITĂŢILOR ROMÂNE ABILITATE SĂ SOLUŢIONEZE PROBLEMA ROŞIEI MONTANE

Permiteţi-mi Stimate Domnule Preşedinte al României Traian Băsescu, şi înalte autorităţi cu funcţii şi răspunderi politico-economice în Statul Român, să aduc în discuţie mult dezbătuta “problemă a Roşiei Montane” – o chestiune, mai mult decât actuală, acută, şi de cea mai mare importanţă pentru România noastră şi toţi românii deopotrivă, pentru Preşedintele ei. Asupra acestei chestiuni, Stimate D-le Preşedinte, V-aţi exprimat opinia într-un mod diplomatic, cu prilejul confruntării finale a candidaţilor la Preşedinţia României, Traian Băsescu – Mircea Geoană, la TV, spunând că mergeţi pe mâna specialiştilor, şi că în cazul în care nu se distrug valorile arheologice ar fi important să se exploateze această bogăţie naţională (recunosc, am reţinut ideea şi nu exprimarea textuală fidelă). În ansamblu aflu acest punct de vedere corect, însa ceea ce e mai puţin evident nespecialiştilor – iar specialiştii interesaţi tăinuiesc – este că cele mai importante comori geoarheologice miniere de la Roşia Montană, argumente vii indubitabile ale originii poporului român, sunt tocmai aceste obiective preconizate a se exploata şi lucrările romane ce le conţin, respectiv masivele vulcanice (dacitice), Cetate şi Cârnic, precum şi ocurenţele colaterale acestora (obiectivele geominiere de la Orlea, Ţarina, Igre-Văidoaia etc.)., cu lucrări miniere vechi şi mineralizaţii aurifere (filoane, stockwork-uri, impregnaţii) şi cu galerii romane (galeria romană din Orlea, singura amenajată vizitatorilor).

În privinţa patrimoniului de valori arheologice inestimabile de la Roşia Montană, există cel puţin două categorii de obiective majore:
– Zăcământul propriu-zis (în sens clasic) corespunzător celui mai important obiectiv geoarheologic, masivele vulcanice Cetate şi Cârnic, preconizate a fi integral valorificate, deci distruse de o viitoare exploatare;
– Artefactele arheologice propriu-zise, reprezentate prin obiecte de minerit (opaiţe, ciocane etc., chiar şi lemn de mină din vechile armături) şi auxiliarele necesare vieţii şi activităţii minerilor, familiilor acestora, locuitorilor în ansamblu din perioada antică (daci, romani), medievală şi mai recentă (cimitire cu morminte, pietre – stele funerare etc.).

Evident, o parte infimă din a doua categorie a artefactelor arheologice pot fi recuperate şi expuse în muzee (majoritatea însă, vor dispărea sub puterea şi colţii excavatoarelor), dar cele mai de preţ obiective de patrimoniu inestimabil, sursele geologice devenite geoarheologice (vechile lucrări miniere, romane, medievale) urmează a fi distruse! În realitate Roşia Montană, cea mai mediatizată localitate rurală din România, trăieşte zbuciumul între a fi şi a nu mai exista, ultima alternativă însemnând a ne prohodi propria istorie pentru un pumn de dolari.
Este important de ştiut că în conceptul ştiintific actual, referindu-ne la cazul Roşia Montană se modifică însăşi noţiunea clasică de zăcământ, în sensul că valoare economică se atribuie întregii arii aparţinătoare Roşiei Montane, indiferent de natura sursei geologice aurifere aflată pe o suprafaţă extinsă. Având în vedere cele spuse ne întrebăm: cum pot fi descărcate de sarcină istorică-arheologică, masivele vulcanice (doi “stâlpi” gemeni) Cârnic şi Cetate, ciuruite de galerii romane, medievale şi mai noi, când ele însele constituie în integritatea lor situri geoarheologice unitare? Sarcina istorică a Roşiei Montane este indiscutabil superioară sub interes naţional “sarcinii miniere”, de aceea, Roşia Montană trebuie descărcată de “sarcină minieră” Nu de cea istorică şi orientată spre un viitor Parc Naţional Roşia Montană, spre turismul internaţional modern organizat, începând cu refacerea localităţii în stilul propriu anilor săi de glorie, cu şteampuri de zdrobit şi prelucrat minereul aurifer, cu auxiliarele acestora, inclusiv cu puncte de şaitrocare a aurului aluvionar etc., reţinându-se aura de dinainte de naţionalizare. Pe tema şaitrocării aluviunilor aurifere s-ar putea organiza concursuri internaţionale periodice de mare succes. De ce specialiştii români în turism tac? Tac şi în cazul internaţionalizării şi amplificării turismului istoric la cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, şi nici nu cunosc, probabil, alt obiectiv geoarheologic de importanţă naţională majoră, cum sunt carierele dacice de calcare sarmaţiene de la Sângeorgiu-Strei, din care dacii au construit renumitele cetăţi pomenite, inclusiv capitala lor, Sarmizegetuza1 din creerii munţilor. Prin turism internaţional, un viitor Parc Naţional Roşia Montană ar putea constitui, în timp, un celebru obiectiv geoarheologic, etnogeografic din Europa, aducător de venituri şi faimă ţării noastre, alt motiv în plus pentru care se impune reconsiderarea valorificării sale.

Dacă mi se permite o comparaţie cu un alt important obiectiv şi tezaur arheologic românesc, aş spune că zăcămintele auro-argentifere de la Roşia Montană – inclusiv elementele minore recuperabile tehnologic -, adică masivele vulcanice Cetate şi Cârnic, sunt cloşca, iar ocurenţele laterale, inclusiv siturile arheologice de esenţă negeologică, sunt doar puii şi puişorii. Aşa încât, aceste obiective geologice-geoarheologice, şi totodată, cele mai solide şi sfinte documente ale ontogenezei poporului român nu pot fi distruse sub nici un motiv. Distrugerea acestor dovezi dintre cele mai convingătoare asupra latinităţii poporului român ar constitui un act criminal la adresa istoriei şi a viitorului neamului nostru! În unele ţări europene vestice, obiective geoarheologice similare şi chiar de importanţă şi faimă inferioară sunt declarate monumente UNESCO, adică o mândrie şi o avere de rang european şi mondial, iar noi le distrugem?
În consecinţă, a introduce în calcule – în vederea acordării avizului de exploatare – drept parametri de bază doi factori esenţiali şi comuni mineritului, respectiv rentabilitatea economică şi posibilitatea refacerii mediului natural-istoric, în cazul dat, ar fi cea mai gravă eroare, o greşeală catastrofică, deoarece, în inconştienţa noastră ne-am distruge cel mai de preţ argument istoric asupra originii poporului român ilustrat prin lucrări miniere bine conservate (subterane şi de suprafaţă), datate ca fiind de peste 2000 de ani, probabil chiar şi dacice (la suprafaţă), dar în mod cert romane, atât la suprafaţă (lucrări miniere realizate prin decrepitarea rocii cu ajutorul focului) cât şi subteran (galerii trapezoidale săpate cu dalta şi ciocanul). Să mai reţinem că aurul ce ar intra în visteria Statului român din zăcământul Roşia Montană (atâta cât a mai rămas), ar constitui un simplu “foc de paie” pentru economia românească, iar pierderile iremediabile ale acestor mărturii geoistorice privind localizarea şi atestarea genezei poporului român ar fi incalculabile şi suprimate pentru totdeauna. Să mai reţinem că zăcămintele aurifere din Munţii Apuseni se exploatează de peste 2000 de ani, şi cu toate acestea populaţia locală a continuat să trăiască în sărăcie. Ar fi altfel acuma? Cu siguranţă Nu. Merită a ne aminti, comparativ, un alt eveniment tragic legat de mineritul de la Roşia Montană. După 1970, comunismul avid de aur şi nesocotind valoarea istorică a obiectivelor miniere a început decapitarea celui mai falnic monument gearheologic din România, şi poate din Europa, a masivului Cetate, exploatându-l de la suprafaţă spre adâncime, distrugând totodată o însemnată parte a lucrărilor romane de la suprafaţa acestuia, rămase doar în fotografiile vremii (fig. 1, 2 si 3). Cei care acum vor decide soarta Roşiei Montane au fost, în majoritate, martorii acelor vremuri, şi ne întrebăm: ce salt economic de seamă a cunoscut România acelor timpuri în urma începerii distrugerii falnicului stâlp al istoriei latinităţii neamului românesc? Poporul român şi ţara sa nici n-au sesizat vreun avantaj, decum un reviriment economic. Indubitabil, aşa s-ar întâmpla şi de această dată în cazul avizului favorabil exploatării, iar valorile naţionale despre care vorbim, şi chiar universale, ar dispărea pentru totdeauna. Dorim a repeta această eroare într-o variantă incomparabil mai gravă? Cine îşi asumă această răspundere în faţa istoriei?
Intervenţia noastră nu se va opri asupra chestiunii mult dezbătute în presa românească, privitoare la refacerea mediului geografic în urma exploatării gigant de la Roşia Montană, nici nu va face referiri la cantitatea de cianură utilizată în tehnologia extragerii aurului din minereu sau la consecinţele grave ce le-ar putea avea. Cine discută aceste probleme – în ansamblul lor, indiscutabil de importanţă majoră – inclusiv a discontinuităţii etno-istorice sociale, abordează post-factum, tema dezastrului provocat de taifunul exploatării şi nu prevenirea taifunului.
Citeam undeva că în unele ţări scandinave, bogate în păduri de conifere, este interzisă tăierea arborilor, lemnul de prelucrare se importă. Cunoaştem situaţia în România, privitoare la patrimoniul pădurilor din munţii noştri, patrimoniu, parţial distrus. Culmea, dispunem de valori istorice unice în privinţa originii şi ontogenezei poporului roman, valori recunoscute pe plan mondial, carora unii dintre noi le-au semnat distrugerea prin legislaţie iar alţii în mod regretabil o promovează prin mass-media.
Originea strămoşească pe care o afişăm şi în mod firesc ne mândrim cu ea, nu se distruge, nu are preţ în nicio tranzacţie comercială, de aceea trecutul, prezentul dar şi viitorul ne impun a o respecta cu sfinţenie şi a elimina din orice calcule distrugerea Roşiei Montane, Pantheonul istoriei neamului nostru. Să oferim crezare, astfel, Academiei Române, Bisericii Ortodoxe Române şi atâtor forum-uri şi societăţi civile, culturale şi de protecţie a mediului, multor milioane de români al căror glas trebuie auzit şi respectat, stimate Domnule Preşedinte al României, Traian Băsescu, onoraţi senatori şi deputaţi investiţi prin pecetea votului de cetăţenii României să promulgaţi legi drepte în ţară şi să arboraţi măsuri aducătoare de bunăstarea şi grija avutului naţional. Vom mai spune două chestiuni: prima, regretele unor fapte apuse sau decizii luate nu servesc la nimic, şi a doua, opţiunea în chestiunea discutată nu este una politică, nici chiar strict economică, ci toate la un loc şi profund patriotică, care nu ne permite a negocia şi a vinde valorile naţionale.

În speranţa că Veţi cumpăni cuvintele ce cu Onoare şi cu toată încrederea şi sinceritatea Vi le adresez, Stimate Domnule Preşedinte al României, Traian Băsescu, şi înalte autorităţi din conducerea ţării, Vă rog să primiţi respectuoasele noastre consideraţii.

Permiteţi-mi Vă rog să exprim pe această cale şi cu prezentul prilej, câteva cuvinte şi către Societatea Gold Corporation Roşia Montană.
Apreciez profesionalismul geoştiinţific al societăţii Dvs., de asemenea, specialiştii care Vă onorează instituţia – inclusiv pe cei care au solicitat consultaţii ştiinţifice din partea mea (oferite cu toată consideraţia), în vederea depistării altor obiective geologice aurifere de important interes în Munţii Apuseni) – , unde au lucrat şi lucrează în calitate de geologi unii dintre foştii mei studenţi. Port respect şi recunoştinţă acestei Societăţi, conducerii ei, care a avut amabilitatea de-a sponsoriza parţial, în anii din urmă, ultimele două volume din tetralogia tratatului meu intitulat Geneza zăcămintelor de origine magmatică (cca 1500 p.).
Dar, în calitate de profesor universitar cu autoritate ştiinţifică recunoscută internaţional în specialitatea Zăcăminte de minereuri, cu studii asupra zăcământului auro-argentifer de la Roşia Montană (pe care l-am vizitat de nenumărate ori şi cercetat în ultimii 50 de ani), conducător al unei exceptionale teze de doctorat cu această temă, referent ştiinţific al altei teze de doctorat cu tematică corespondentă, îndrumător de-a lungul anilor al multor lucrări de diplomă studenţeşti despre acest celebru zăcământ, de asemenea, cunoscător al geoarheologiei miniere de la Roşia Montană, şi totodată de român, se impune a mă exprima deschis în chestiunea ardentă şi vitală tuturor locuitorilor ţării noastre, românilor de azi, de mâine şi de pretutindeni.

Cu deosebită stimă,

Prof. cons. dr. Ioan Mârza

Departamentul de Geologie
Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

GENOCIDUL COMANDAT CU BUNA STIINTA DE REGIMUL CRIMINAL BASESCU IMPOTRIVA SANATATII NATIUNII ROMANE PRIN DESFIINTAREA DE SPITALE:UN SPITAL=UN CIMITIR-TRAIAN BASESCU SI CABINETUL SAU TREBUIE ARESTAT INTRUCAT ATENTEAZA LA SANATATEA ROMANILOR!

4 apr.

Conducerea spitalului din Buftea susţine că a fost informată de Hotărârea de Guvern, care desfiinţează 67 de spitale din toată ţara, pe 31 martie, seara, că începând de la 1 aprilie vor trebui evacuaţi pacienţii, în urma transformării unităţii în azil pentru bătrâni. Mai mulţi localnici protestează în stradă, la Buftea, faţă de hotărârea de desfiinţare a spitalului din localitate. Un număr de 67 de spitale nu pot încheia contracte cu Casa de Asigurări, ceea ce echivalează cu închiderea acestora În justificarea măsurii, se spune că spitalele respective se află pe listă pentru neîndeplinirea uneia dintre următoarele condiţii: asigurarea de servicii spitaliceşti conform normelor aprobate, asigurarea continuităţii asistenţei medicale pe toate liniile de gardă aprobate, distanţa faţă de spitalele cu un nivel superior de competenţă, accesibilitatea populaţiei din zona deservită la servicii medicale de urgenţă prespitaliceasca şi transport medical. În document se propune transformarea lor în cămine de bătrâni. Impactnews va prezintă lista:AB 1 Spitalul Orăşenesc Ocna Mureş2 Spitalul de Boli Cronice Zlalna3 Centrul de Sănătate Baia de ArieşAR 4 Spitalul Comunal Gurahonţ5 Centrul de Sănătate Chişmeu-Criş6 Spitalul Orăşenesc SântanaAG 7 Spitalul „Dr.Teja Papahagi” Domneşti8 Spitalul _Dr. Ion Crăciun” Călineşti9 Spitalul de Boli Cronice Mozăcem10 Spitalul de Boli Cronice RucărBC 11 Spitalul Orăşenesc „loan Lascăr” ComăneştiBH 12 Spitalul Orăşenesc Ştei13 Centrul de Sănătate BratcaBN 14 Centrul de Sănătate TeacaBT 15 Sanatoriul de Pneumoftiziologie Guranda16 Spitalul Orăşenesc Darabani17 Spitalul Comunal TruşeştiBV 18 Spitalul Municipal Săceie19 Spitalul de Boli Cronice Victoria20 Spitalul Municipal CodleaBR BZ 21 Spitalul Comunal Vintilă Vodă22 Centrul de Sănătate Pârscov23 Spitalul de Boli Cronice PătârlageleB 24 Spitalul Clinic Caritas Acad. „N.Cajal”CS 25 Spitalul de Boli Cronice Bocşa26 Spitalul Comunal Bozovici27 Spitalul Orăşenesc AninaCL 28 Spitalul Orăşenesc BudeştiCJ 29 Centrul de Sănătate MoeciuCT 30 Centrul de Sănătate BăneasaCV DB 31 Spitalul Orăşenesc TituDJ GL 32 Spitalul de Boli Cronice IveştiGR 33 Centrul de Sănătate GhimpaţiGJ 34 Spitalul Orăşenesc Bumbeşti-JiuHR HD 35 Spitalul de Boli Cronice Petrila36 Centrul de Sănătate CălanIL 37 Spitalul Orăşenesc ŢăndăreiIS 38 Spitalul Orăşenesc Târgu FrumosIF 39 Spitalul Orăşenesc „Dr. M. Burghele” Buftea40 Spitalul Comunal PerişMM 41 Spitalul de Boli Cronice Baia Sprie42 Centrul de Sănătate Şomcuţa MareMH 43 Spitalul Orăşenesc Strehaia44 Spitalul Orăşenesc Vânju MareMS 45 Spitalul Orăşenesc SărmaşuNT 46 Spitalul Orăşenesc Bicaz47 Spitalul Orăşenesc RoznovOT 48 Centrul de Sănătate Drăgăneşti-OltPH 49 Centrul de Sănătate Bălteşti50 Preventoriul TBC Poiana Ţapului51 Centrul de Sănătate Plopeni52 Centrul de Sănătate UrlaţiSM SJ 53 Spitalul de Boli Cronice Cehu SilvanieiSB 54 Spitalul Orăşenesc Cisnădie55 Spitalul de Boli Conice SolcaTR 56 Centrul de Sănătate „Regele Carol I Depăraţi57 Centrul de Sănătate Cervenia58 Centrul de Sănătate FurculeşliTM 59 Centrul de Sănătate Buziaş60 Centrul de Sănătate CiacovaTL 61 Spitalul Orăşenesc Babadag62 Centrul de Sănătate SulinaVS 63 Spitalul Orăşenesc Negreşti64 Spitalul de Boli Cronice „Dr.I.T.Nicolaescu” TutovaVL 65 Spitalul Orăşenesc BălceştiVN 66 Spitalul Orăşenesc Mărăşeşti67 Spitalul Orăşenesc Odobeşti Lista a fost publicata pe 31 martie, tarziu, seara, in Monitorul Oficial.

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

WIKILEAKS:MARK GITENSTEIN,AMBASADORUL USA DESPRE IMPRUMUTUL FMI:”GUVERNUL PENIBIL AL ROMANIEI SE VA MILOGI DIN NOU!”

4 apr.

WikiLeaks: Mark Gitenstein, ambasadorul SUA, despre imprumutul FMI: „Guvernul penibil al Romaniei se va milogi din nou!”

Ambasadorul SUA la Bucuresti, Mark Gitenstein, a spus intr-o cablograma trimisa catre Departamentul de Stat ca Guvernul Romaniei este ca o „rata schioapa” care cere o noua sansa de la FMI.

Ambasadorul a vorbit intr-o cablograma din 2010 despre una dintre vizitele sefului delegatiei FMI in Romania, Jeffrey Franks, care avea ca scop lipsa masurilor de iesire din criza economica.

„Laitmotivul vizitei echipei de monitorizare a FMI a fost oportunitatile ratate, un punct la care seful delegatiei, Jeffrey Franks, a facut aluzie la in termeni politicosi, dar inconfundabili, in conferinta de presa de incheiere. Acestea includ iesirea de sub control a cheltuielilor din sectorul public, chiar in timp ce veniturile fiscale au ramas ridicate, in perioada boom-ului economic anterior din Romania.

Drept urmare, nu exista niciun amortizor pentru durerea provocata de prabusirea economica si reducerea personalului si a altor reduceri necesare in cazul in care Guvernul Romaniei are de gand sa ramana pe linia de plutire. in loc sa directioneze taxele fiscale catre investitiile de capital, oportunitatea politica, planificarea precara si inertia birocratica duc mai degraba la sume mai mari de bani destinate consumului curent. in loc sa reformeze sistemului de pensii, pensiile au fost ridicate.

Companiile de stat, aflate pe pierdere, nu au fost restructurate si vandute in timpul boom-ului economic, ingreunand situatia Guvernului Romaniei, cu un sector de stat mult prea mare si cheltuieli structurale pe care nu si le poate permite. in fine, cel mai mare pacat, a fost esecul de a accesa si cheltui fondurile structurale ale UE.

Abia acum, in mijlocul unei crize, Guvernul Romaniei lucreaza serios la obtinerea de fonduri pre si post-aderare. Daca guvernele anterioare (si actualul Guvern) nu ar fi ezitat in ultimii ani, economia romaneasca ar fi primit acum un imbold mare datorita afluxului de fonduri europene, si nu s-ar fi gasit intr-o criza serioasa”, citata de adevarul.ro.

Gitenstein sustine intr-o alta informare ca Guvernul Romaniei este ca o rata care cere indulgent.

„FMI s-a aratat deja indulgent fata de Romania in acest an, ca raspuns la gravitatea recesiunii, modificand acordul la un deficit bugetar aproape dublu fata de cel convenit anterior si a cazut de acord sa permita ca banii FMI sa fie utilizati pentru cheltuielile directe ale Guvernului roman.

Guvernul din Romania, care arata ca o rata schioapa, pledeaza pentru indulgenta din nou, argumentand ca merita urmatoarea transa de bani doar pe baza unor obiective tehnice indeplinite prin septembrie, recunoscand, in acelasi timp, ca nu se poate duce la bun sfarsit reformele legislative majore promise in 2009.

In plus, Guvernul roman nu poate sa asigure FMI cu privire la actiunile reale ce vor urma, deoarece construirea urmatorului guvern ar putea ramane nerezolvata saptamani intregi. Flexibilitatea FMI a rezultat, in parte, din recunoasterea faptului ca recesiunea profunda a fost determinata de mai multa factori, exceptand controlului direct al Guvernului Romaniei.

De data aceasta, insa, impasul privind reformele structurale tine doar de chestiuni de politica interna. FMI va trebui sa evalueze cu atentie dezavantajele in cazul in care refuza sa ii ofere bani Romaniei, comparativ cu potentialele dezavantaje privind propria credibilitate, daca ii ofera o noua sansa Romaniei”, se arata in cablograma.

Hilary Duff – Beat of My Heart

4 apr.

Beat of My Heart!

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

Hilary Duff – Reach Out

4 apr.

Reach Out!

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

Hilary Duff , posted with vodpod

Shivaree – Half on a baby (live)

4 apr.

Half on a Baby!

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

Shivaree – Goodnight Moon (MTV Select 2005)

4 apr.

Goodnight Moon!

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

WIKILEAKS:BASESCU A TRIMIS ARME ILEGAL CATRE IRAN!

4 apr.

WikiLeaks : Basescu a trimis arme ilegal catre Iran (update)
WikiLeaks: România, o posibila ruta pentru un transport de echipament interzis catre Iran
Documentele WikiLeaks continua sa scoata la iveala lucruri noi, referitoare si la România. Astfel, Evenimentul Zilei a descoperit o telegrama a Departamentului de Stat american, trimisa în februarie 2008 Ambasadei SUA din Berlin, prin care îi cerea celei din urma sa discute cu guvernul german despre unele amanunte referitoare la un echipament necesar programului balistic iranian. În 2007, o firma din Germania avea de gând sa îl trimita în Iran printr-un intermediar din Croatia, România sau Rusia.
Shahid Bakeri Industrial Group era firma care ar fi trebuit sa primeasca echipamentul – o camera climatica de testare. Shahid Bakeri Industrial Group este dezvoltatorul iranian de rachete. În telegrama publicata de WikiLeaks nu este prezentat si numele firmei germane care intentiona sa trimita materialul.
În document se mai arata ca firma germana voia sa evite restrictiile impuse de Berlin în privinta livrarilor de echipamente necesare programului militar al Iranului. În telegrama se precizeaza ca în România exista un intermediar care putea livra materialul Iranului, însa nu indica numele acestui intermediar si nici traseul definitiv al camerei de teste. Apoi, în telegrama se mentioneaza ca un intermediar din Croatia a înaintat o oferta pentru echipament, ruta acestuia urmând a fi Croatia – Emiratele Arabe Unite si Iran, destinatarul final al transportului.
–––––––––––––––––
Viewing cable 08STATE15220, s) further scheming by german firm to export
If you are new to these pages, please read an introduction on the structure of a cable as well as how to discuss them with others. See also the FAQs
Reference ID Created Released Classification Origin
08STATE15220 2008-02-14 14:02 2010-12-05 12:12 SECRET Secretary of State
Appears in these articles:http://www.spiegel.de
P 141433Z FEB 08
FM SECSTATE WASHDC
TO AMEMBASSY BERLIN PRIORITY
INFO MISSILE TECHNOLOGY CONTROL REGIME COLLECTIVE PRIORITY
S e c r e t state 015220
Sipdis

E.o. 12958: decl: 02/14/2033
Tags: parm, prel, ettc, mtcre, ksca, gm, ir
Subject: (s) further scheming by german firm to export
test chamber to iranian ballistic missile program
Ref: a. 05 state 201650
B. 05 berlin 3726
c. 05 state 211408
d. 05 berlin 3954
e. 06 state 36325
f. 06 berlin 674
g. 06 state 62278
h. 06 berlin 1123
i. 06 state 70328
j. 06 berlin 1229
k. 06 berlin 1550
l. Mtcr poc 201/2006 – may 16 2006
m. 07 state 75839
n. 07 berlin 1137
o. 07 state 108420
p. 07 berlin 002163
q. 07 state 166482
r. 07 berlin 2216
Classified By: ISN/MTR DIRECTOR PAM DURHAM
for reasons 1.4 (b), (d).
1. (U) This is an action request. Please see
Paragraph 7.
2. (S) Background/Objective: Since November 2005, we have
discussed with German officials efforts by Iran’s solid
propellant missile developer – the Shahid Bakeri Industrial
Group (SBIG) – to procure environmental test chambers from
the German firm xxxxxxxxxxxx (Refs).
SBIG has conducted its dealings with xxxxxxxxxxxx through the
Iranian intermediary xxxxxxxxxxxx Ltd. and the missile-related front
companies xxxxxxxxxxxx, and xxxxxxxxxxxx.
3. (S) In April 2006, Germany denied a request by xxxxxxxxxxxx
to export environmental chambers to xxxxxxxxxxxx (Ref K). This
denial came shortly after having been alerted by the USG to
SBIG’s use of xxxxxxxxxxxx as a front company (Refs E & G). Germany
has also sensitized xxxxxxxxxxxx GmbH – the
manufacturer of the test chamber – to its concerns about this
case (Ref P).
4. (S) In June 2007, we alerted the FRG that xxxxxxxxxxxx – in
a further attempt to evade German export controls – in
mid-March 2007 suggested to xxxxxxxxxxxx that a thermal shock
chamber be shipped to Iran using Croatian, Romanian or
Russian intermediaries (Ref M). We subsequently advised
German officials that in late May 2007, the Croatian firm
xxxxxxxxxxxx made an offer to xxxxxxxxxxxx – on behalf of xxxxxxxxxxxx –
for the sale of a shock chamber (Ref O).
5. (S) We now have information indicating that as of
mid-December 2007, xxxxxxxxxxxx had
discussed routing the shock chamber through xxxxxxxxxxxx
in the United Arab Emirates. xxxxxxxxxxxx and
xxxxxxxxxxxx apparently agreed to falsely list an entity in
Tajikistan as the end-user, but xxxxxxxxxxxx would actually
forward the chamber directly from the UAE to Iran. xxxxxxxxxxxx also
requested an inspection and training course in Germany for
two or three engineers prior to the machine’s shipment to
Iran.
6. (S) Objective: We want to share this most recent
information with FRG officials, and encourage them to
continue their work to prevent xxxxxxxxxxxx from supplying
Iran’s solid-fueled ballistic missile program with shock
chambers.
7. (U) Action Request: Department requests Embassy
Berlin approach appropriate host government officials
to deliver the talking points in Paragraph 8 and report
response. Talking points may be left as a non-paper.
8. (S) Begin talking points/non-paper:
(secret//rel germany)
– Since November 2005, we have been discussing with you
efforts by Iran’s xxxxxxxxxxxx to procure environmental test
chambers from the German firm xxxxxxxxxxxx on
behalf of Iran’s missile program.
– In early June 2007, we shared information with you
indicating that in mid-March 2007, xxxxxxxxxxxx was working
with xxxxxxxxxxxx to provide a 2-zone thermal shock chamber type xxxxxxxxxxxx
to Iran’s xxxxxxxxxxxx, an entity
associated with the Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG),
Iran’s primary developer of solid-fueled ballistic missiles.
– As we advised you in June,xxxxxxxxxxxx representatives
xxxxxxxxxxxx and xxxxxxxxxxxx had suggested to
xxxxxxxxxxxx that the shipment be routed through Croatia, Romania,
or Russia in order to disguise the fact that the actual
end-user is in Iran.
– You will also recall from our subsequent discussions in
August that Croatia’s xxxxxxxxxxxx had made a late-May
offer to xxxxxxxxxxxx – on behalf of xxxxxxxxxxxx – for the sale of
the shock chamber, and that xxxxxxxxxxxx had developed plans
to ship the chamber to Croatia, where xxxxxxxxxxxx would act as an
intermediary and forward the equipment to Iran.
– We now have information indicating that as of December
2007,xxxxxxxxxxxx and xxxxxxxxxxxx
continued their discussions related to the purchase by xxxxxxxxxxxx
of a thermal shock chamber on behalf of Iran’s solid-fueled
ballistic missile program.
– Specifically, we understand that xxxxxxxxxxxx and xxxxxxxxxxxx
have discussed shipping the test chamber to xxxxxxxxxxxx in the United Arab Emirates.
– xxxxxxxxxxxx appear to have agreed to falsely list
an entity in Tajikistan as the end-user, but xxxxxxxxxxxx would
actually forward the chamber directly from the UAE to Iran.
– The test chamber is to be shipped within two to three
months after an advance payment has been made. We do not
know if any such payment has yet occurred.
– We also understand that xxxxxxxxxxxx requested an inspection and
training course in Germany for two or three engineers prior
to the machine’s shipment to Iran.
– We are grateful for your continued cooperation on this
case, and for measures you have taken in the past to prevent
the shipment of this equipment to Iran.
– We will continue to provide you with relevant information
on this issue as it becomes available, and look forward to
hearing of any actions your government takes in response to
this information.
End talking points/non-paper.
9. (U) Please contact ISN/MTR’s John Paul Herrmann with any
questions or follow-up related to this case (202-647-1430 –
herrmannjp2@state.gov or herrmannjp@state.sgov.gov) and slug
reporting on this issue for ISN/MTR, EUR/AGS and EUR/PRA.
10. (U) A word version of this document will be posted at
http://www.state.sgov.gov/demarche.
Rice
Alte articole:
Basescu a trimis ilegal arme catre Iran
WikiLeaks.ro documente

WIKILEAKS:TRAIAN BASESCU PRESAT DE AMERICANI SA FACA UN NOU GUVERN PANA LA MIJLOCUL LUNII MAI,FARA UDREA,BOC,OPREA,ETC.,INDEZIRABILI!

4 apr.

WIKILEAKS: Dacă Băsescu nu va dovedi că are pînă la mijlocul lunii mai o majoritate parlamentară solidă, capabilă să susţină Guvernul Boc, americanii vor impunerea unui premier aşa-zis independent, controlat de ei, iar nu de presedintele de la Cotroceni. Conform unor surse foarte bine informate din cadrul Serviciilor Secrete, Traian Băsescu face eforturi pentru oprirea, pe orice cale, a dezintegrării majorităţii care îl susţine pe Emil Boc.

În acest context pot fi interpretate şi întîlnirile de luni ale lui Emil Boc cu grupurile parlamentare ale PDL. Acesta a fost trimis de Băsescu în Parlament să oprească hemoragia de senatori şi deputaţi. Conform unor informaţii ajunse la Cotroceni, pe filiera Serviciilor Secrete, circa 20 de deputaţi şi senatori din cadrul PDL şi UNPR doresc să migreze către Opoziţie, prin formarea unui nou grup de independenţi, după care aceştia se vor îndrepta către PSD şi PNL, cu preşedinţii cărora au avut discuţii.

Prin George Sörös, prin ambasadorul SUA la Bucureşti, dar şi pe alte canale, Fără un premier aflat la cheremul său, Băsescu pierde cea mai importantă „jucărie” pe care o controlează Guvernul. Americanii vor un nou guvern, care să fie agreat şi de Opoziţie, din care este exclus să facă parte Elena Udrea, Gabriel Oprea sau Anca Boagiu, personaje considerate de americani compromise şi incapabile de a fi menţinute în funcţia de ministru. Americanii practic îl şantajează pe Traian Băsescu pentru a accepta planul lor, inclusiv cu blocarea conturilor sale din SUA, sau citarea în calitate de învinuit în procesul Viktor Bout. În acest context, singura şansă de scăpare a presedintelui este aceea a consolidării unei majorităţi, fapt care e de natură să le arată americanilor că el nu are nevoie de o schimbare la vîrful guvernului pentru a ţine lucrurile sub control.

Aceleaşi surse ne-au mai comunicat că lui Traian Băsescu îi este frică şi de faptul că tocmai americanii vor încerca să destrame actuala majoritate într-un moment favorabil, ordonînd UDMR-ului să iasă de la guvernare.

WikiLeaks.ro documente

WIKILEAKS CABLE 09STATE15881 II DA DREPTATE LUI OHANESIAN:TRAIAN BASESCU IMPLICAT IN RAPIREA SI ELIBERAREA LUI OMAR HAYSSAM!

4 apr.

Cable 09STATE15881: implicarea lui Băsescu in acte de terorism!
Dezvaluirile Wikileaks referitoare la secretele diplomatiei americane cuprind si cateva note informative trimise de la Ambasada SUA de la Bucuresti in preajma crizei jurnalistilor rapiti in Irak.
Conform Gandul, pe 23 martie 2005, cu 5 zile inainte de declansarea crizei ostaticilor jurnalisti romani in Irak, Ambasada SUA a trimis la Washington o informare referitoare la terorism. De asemenea, note cu acest subiect au mai fost transmise in timpul crizei si pe 23 mai 2005, a doua zi dupa eliberarea celor trei.
Pe de alta parte, din perioada de dinaintea presedintiei lui Traian Basescu in dezvaluirile Wikileaks apar doua comunicari, una in iunie 1995, referitoare la securitate nationala si afaceri interne si alta in iulie 2000, referitoare la inundatii si cooperare militara.
Conform jurnalistilor de la Gandul, dupa decembrie 2004 s-a produs, efectiv, o „explozie” de comunicate dinspre Ambasada SUA, in contextul alegerilor parlamentare si prezidentiale din Romania.
Astfel, imediat dupa castigarea alegerilor de catre Traian Basescu, in 2004, nu mai putin de 13 telegrame confidentiale au fost expediate incepand cu data de 10 decembrie, recordul de 6 telegrame fiind consemnat in 15 decembrie, la trei zile de la alegeri.
In sinteza telegramelor secrete realizata de jurnalistii britanici de la The Guardian se mai arata ca, in data de 20 decembrie 2004, Ambasada SUA a transmis o telegrama cu informatii biografice – foarte probabil referitoare la presedintele nou ales.
Comunicarile au continuat, in ritm sustinut, in lunile urmatoare si in anii urmatori, o noua intensificare producandu-se in preajma alegerilor prezidentiale din decembrie 2009 (23 de comunicari).
–––––
WikiLeaks cable 09STATE15881/information about Romanian Terrorism/SS 015881:

Viewing cable 09STATE15881, s) information about Romanian Terrorism.
If you are new to these pages, please read an introduction on the structure of a cable as well as how to discuss them with others. See also the FAQs
Reference ID Created Released Classification Origin
09STATE15881 2008-02-14 14:02 2010-12-05 12:12 SECRET Secretary of State
FM SECSTATE WASHDC
TO AMEMBASSY BERLIN PRIORITY
INFO MISSILE TECHNOLOGY CONTROL REGIME COLLECTIVE PRIORITY
S e c r e t state 015881
–––––
Documentrul care confirma in mod clar preocuparea autoritatilor americane fata de implicarea lui Traian Basescu in planul rapirii si rascumpararii jurnalistilor.
––––––-
Dezvaluirile din ultima perioada despre legaturile dintre presedintele Traian Basescu si Omar Hayssam aduc noi informatii in scandalul rapirii jurnalistilor romani din Irak, dar lasa inca multe lucruri nelamurite. Ultimele dezvaluiri apartin fostului procuror DIICOT Ciprian Nastasiu – cel care l-a anchetat pe Hayssam pana la fuga acestuia din tara –, in cartea „Pradarea Romaniei”, lansata acum catev luni si semnata de fostul magistrat impreuna cu scriitorul romano-american Victor Gaetan. Potrivit lui Nastasiu, sirianul ar fi plecat din Romania dupa ce a platit 300.000 euro pentru a cumpara vigilenta unor oameni care trebuiau sa-l supravegheze.

Fostul procuror mai dezvaluie faptul ca in 2005 statul roman a platit ca despagubire 12-13 milioane dolari pentru a-i aduce acasa pe Sorin Miscoci, Ovidiu Ohanesian si Marie-Jeanne Ion. Din aceasta suma insa la rapitori ar fi ajuns doar aproximativ 9 milioane dolari, restul disparand pe traseu. Noile informatii survin la cateva saptamani dupa ce in presa a aparut si stenograma unei discutii ce a avut loc in septembrie 2005 intre Omar Hayssam si consilierul prezidential la vremea respectiva Constantin Degeratu.
In aceasta convorbire, inregistrata in perioada in care omul de afaceri era arestat in dosarul rapirii jurnalistilor, Hayssam ar fi invocat numele presedintelui Basescu, care i-ar fi garantat: „Nu se atinge nimeni de nici un fir de par de-al tau”. Informatiile aparute au conotatii vadit electorale; sunt facute cu o saptamana inainte de alegerile prezidentiale. Dezvalurile nu pot fi trecute cu vederea dar genereaza o intrebare legitima: care sunt probele pe care se bazeaza toate acuzatiile?
WikiLeaks cable 09STATE15881/information about Romanian Terrorism/SS 015881 arata exact aceste lucruri:
1. Traian Basescu a fost implicat in planul legat de rapirea jurnalistilor
Una dintre acuzatiile vehiculate de multa vreme, dar reiterate recent – mai degraba sugerate decat pronuntate raspicat – este aceea ca presedintele ar fi direct implicat in elaborarea planului de rapire a jurnalistilor. Nu a existat totusi nici o dovada in acest sens, pana de curand. Insa ultimele dezvaluiror WikiLeaks arunca o noua lumina asupra problemei. Din informatiile aparute pana acum rezulta ca cel care a organizat rapirea jurnalistilor a fost omul de afaceri sirian Omar Hayssam. Chiar procurorul Ciprian Nastasiu spune, ca in 2005 Hayssam le-a intins o momeala celor trei organizandu-le o vizita in Irak sub pretextul ca vor realiza interviuri cu oficiali locali de rang inalt. Sirianul ar fi organizat aceasta diversiune deoarece afacerile sale ilegale incepusera sa fie anchetate de procurori. Planul lui Hayssam era acela ca el sa-i salveze pe jurnalisti dupa cateva zile de la rapire, pozand in „salvator national”. Omul de afaceri ar fi avut astfel un bun prilej pentru a-si negocia „albirea” dosarelor penale. WikiLeaks cable 09STATE15881 ( link) arata in mod clar preocuparea autoritatilor americane fata de implicarea lui Traian Basescu in planul rapirii si rascumpararii jurnalistilor.
2. Rascumpararea platita de statul roman pentru recuperarea jurnalistilor
Desi oficialitatile romane au negat ca s-ar fi platit vreo rascumparare, procurorul Ciprian Nastasiu dezvaluie ca suma pregatita de Celula de criza constituita atunci la Cotroceni ar fi fost de 12-13 milioane dolari. Fostul procuror DIICOT vine insa cu o ipoteza surprinzatoare: la rapitori ar fi ajuns doar 9 milioane dolari. Nastasiu spune ca acesti bani proveneau dintr-un fond special, administrat de SIE.
3. Eliberarea lui Omar Hayssam, in ciuda acuzatiilor de terorism care i se aduceau
Planul sirianului de a iesi bine din scandalul rapirii jurnalistilor nu a functionat insa. El a fost arestat in aprilie 2005, inainte de eliberarea ziaristilor, pentru mai multe infractiuni economice. La scurt timp, Omar Hayssam a invocat probleme de sanatate, motiv pentru care procurorul Nastasiu le-a propus sefilor sai – Ilie Botos si Marcel Sanpetru – continuarea investigatiilor cu Hayssam in stare de libertate. Omul de afaceri a fost eliberat in aprilie 2006, avand diagnosticul de cancer de colon. Nastasiu relateaza insa ca ulterior a avut o discutie cu superiorul sau Marcel Sanpetru, in care acesta i-ar fi spus ca in cazul Hayssam „nu mai putem face absolut nimic, deoarece nu avem aprobare de sus”, referindu-se la presedinte. Nici de aceasta data nu au fost furnizate alte dovezi suplimentare ale implicarii presedintelui, pana la aparitia WikiLeaks cable 09STATE15881 ( link), care arata in mod clar preocuparea autoritatilor americane fata de implicarea lui Traian Basescu in planul rapirii si rascumpararii jurnalistilor.
4. Implicarea presedintelui Traian Basescu in eliberarea lui Hayssam
Dezvaluirile aparute recent vorbesc despre solicitarea pe care sirianul ar fi facut-o, in timp ce se afla in arest, de a vorbi cu presedintele Traian Basescu. Atunci a avut loc convorbirea dintre consilierul prezidential Constantin Degeratu si sirian – stenograma a fost scoasa pe piata in urma cu cateva saptamani –, in care acesta din urma s-ar fi plans de faptul ca presedintele i-ar fi promis ca „nu se va atinge nimeni de nici un fir de par de-al lui”. Nu a fost publicata decat stenograma acestei convorbiri (nu si inregistrarea), iar Degeratu nu a recunoscut pasaje intregi din stenograma, cu toate ca a confirmat faptul ca a avut o discutie cu Hayssam.
5. Hayssam a fost lasat sa fuga din tara
Omar Hayssam a fugit din tara in iunie 2006. La scurt timp, sefii serviciilor secrete si procurorul general Ilie Botos au demisionat din functii. Ciprian Nastasiu relateaza ca, dupa plecarea sirianului, in noiembrie 2006 ar fi fost sunat de acesta, iar Hayssam i-ar fi spus ca le-a platit 300 mii euro oamenilor care se ocupau cu supravegherea lui. Potrivit procurorului, Hayssam ar fi iesit din tara cu un pasaport fals, fiind insotit de o alta persoana. Din discutia telefonica mai reiese ca aceasta persoana i-ar fi cerut sa faca dezvaluiri despre Ilie Botos, Nastasiu si „Profesor” (n.r. – porecla invocata de Hayssam in mai multe discutii si despre care se spune ca ar face referire la Basescu), dar Hayssam a refuzat. Nastasiu relateaza si alte convorbiri pe care le-ar fi avut cu Omar, in care acesta i-ar fi spus ca a plecat din tara cu stirea servicilor secrete si a presedintelui. Ca dovezi exista o inregistrare a convorbirii telefonice dintre Nastasiu si Hayssam.
6. Implicarea lui Traian Basescu in fuga lui Omar Hayssam
Grupul de Investigatii Politice sustine ca DGIPI – serviciul secret al Ministerului de Interne – l-a informat pe Basescu despre intentia lui Hayssam de a pleca din tara inca din luna mai 2006, cu o luna si jumatate inainte de fuga. GIP isi bazeaza acuzatiile pe un raport al DGIPI, realizat la scurt timp dupa plecarea sirianului, potrivit caruia acest serviciu ar fi sesizat „potentiala intentie” a inculpatului Omar Hayssam de a parasi Romania si a trimis aceste informatii mai multor institutii si consilierului prezidential Sergiu Medar. Basescu a confirmat ieri existenta acestui raport dar a declarat ca in perioada respectiva a fost internat intr-un spital din Viena si a aflat de informare dupa ce a revenit in tara. Acelasi document cable 09STATE15881, da dreptate acestor afirmatii.
7. Autoritatile romane stiu unde se ascunde Hayssam
Ciprian Nastasiu mai relateaza in cartea „Pradarea Romaniei” ca, dupa ce a avut mai multe discutii cu Omar Hayssam, despre care credea ca este ascuns in Liban, a mers la presedinte pentru a-l informa despre aceste conversatii. „Nu este in Liban, este in Siria”, i-ar fi raspuns Basescu, dand astfel de inteles ca este la curent cu miscarile omului de afaceri urmarit de autoritatile romane sub acuzatia de terorism.

Cartea „Pradarea Romaniei”, lansata, la Bucuresti contine opiniile fostului procuror Ciprian Nastasiu, care il acuza pe presedintele Traian Basescu de implicare in anchetele penale si in fuga lui Omar Hayssam din Romania. Cu toate acestea, Nastasiu, fost adjunct al sefului DIICOT, a declarat presei ca presedintele Basescu i-a cerut „sa respecte legea”.
Cele de mai sus sunt intarite si de marturiile unuia dintre jurnalistii rapiti.
Ovidiu Ohanesian a scris o carte, “Amintiri din portbagaj“, al carei prim volum a aparut la Editura Minerva si a fost prezentat, pe scurt, chiar de autor, într-o editie speciala a Stirilor de la Antena 3, moderata de Alina Petrescu si Ovidiu Maior. Cartea contine marturisiri si probe documentare.
Ovidiu a reiterat declaratiile lui conform carora rapirea jurnalistilor români în Irak a fost o mascarada patronata de presedintele Basescu. Indiferenta generala cu care sunt tratate marturisirile lui Ovidiu Ohanesian face parte din blestemata noastra pasivitate nationala.
Ovidiu Ohanesian, fostul jurnalist de la „Romania libera” este singurul dintre cei trei ziaristi rapiti in Irak, in 2005, care nu vrea sa uite ceea ce i s-a intamplat in cele 55 de zile pe care le-a petrecut in captivitate.
Sustine, de ani de zile, bazandu-se pe dovezi mai mult sau mai putin directe, ca rapirea a fost organizata in colaborare cu serviciile secrete romanesti, ca din rascumparare au disparut milioane de dolari si ca este urmarit, in permanenta, de serviciile secrete.
In varsta de 42 de ani, Ohanesian nu vrea sa recunoasca ca evenimentul din 2005 l-a marcat in vreun fel.

Ohanesian si-a dedicat ultimii ani unei munci obsedante, incercand sa dezlege itele atat de incurcate ale rapirii din Irak. A publicat nenumarate articole, a scris doua carti si a verificat zeci de piste. Nu s-a casatorit si nici nu s-a acomodat in vreuna dintre redactiile prin care a trecut. Ultima data a scris in „Gorjeanul”, iar acum nu mai lucreaza nicaieri.
Pregateste in schimb o a treia carte, in care tema centrala va fi tot rapirea din Irak. Pentru el, obsesia „caracatitei” despre care e convins ca se ascunde in spatele evenimentului din primavara anului 2005 a inceput imediat dupa intoarcerea din Irak. „In casa aceea a SRI-ului, unde ne-au dus cand am ajuns in tara, cineva mi-a spus despre implicarea unor persoane si institutii la nivel inalt in afacerea asta. Inclusiv implicarea unui jurnalist dintre noi”, afirma Ovidiu Ohanesian.
„Trebuia sa dureze 4 zile”
„Rapirea n-a fost organizata doar de Omar Hayssam. El a fost sustinut de oameni din serviciile secrete, afaceristi si politicieni cu greutate. Cu totii – implicati in afaceri cu armament, tigari si multe altele. Rolul operatiunii a fost scoaterea din tara a lui Omar Hayssam, care stia prea multe lucruri si devenise periculos.
Afacerea era planificata sa dureze 4 zile, iar Hayssam sa dispara din tara cu o imagine de erou care salveaza niste romani aflati intr-o situatie-limita. Mutarea noastra de la o grupare la alta a fost facuta pentru a da o nota de veridicitate. La Bucuresti, lumea incepuse sa se prinda ca e cusuta cu ata alba.
Atunci a fost adus un ofiter din trupele speciale ale lui Saddam Hussein, ofiter care avea experienta in asa ceva. Asta ne-a preluat si ne-a tinut in beciul ala cu intentia de a scoate si niste bani din toata afacerea”, sustine Ohanesian.
Acesta nu are dovezi cu care sa sustina toata aceasta interpretare, insa considera suficient faptul ca Omar Hayssam a disparut ulterior din Romania. WikiLeaks cable 09STATE15881 ii da insa dreptate lui Ohanesian…
„Basescu nu iarta”
Ovidiu Ohanesian nu are nicio problema in a transfera „adevarata miza a rapirii din Irak” dintr-un registru international intr-unul personal, afirmand in acelasi timp ca rapirea a fost organizata si pentru a-i pedepsi indrazneala de a critica oameni cu greutate in articolele sale.
„Eu, inainte de rapire, am avut o serie de articole dure la adresa serviciilor secrete, materiale in care scoteam la iveala toate abuzurile lor. Toate au culminat cu premierea mea de la Clubul Roman de Presa, in februarie 2005, cand i-am aratat presedintelui nostru gradele de pe umar.
Si asta, Basescu, care era in primul rand atunci, cu toata crema, nu te iarta pentru asa ceva. Iar in martie mi-au tras-o. N-a fost nimic intamplator. Afacerea a avut si acest scop: sa ma opreasca sa fac ce facusem pana in martie 2005”, sustine fostul jurnalist de la „Romania libera”.
Operatiunea „rapirii jurnalistilor” este una extrem de bine pusa la punct, atingand mai multe obiective: 1) Pentru o lunga perioada (din 2005 pana in a doua jumatate a lui 2006) practic presa a devenit un instrument in mana lui Basescu, vocile critice fiind anihilate sau marginalizate. 2) Un capital de imagine urias: Basescu a fost perceput drept un „cavaler al dreptatii”, cel care i-ar fi salvat pe ziaristii rapiti. Stim azi ca realitatea este inversa, Basescu fiind unul din artizanii si beneficiarii acestei operatiuni de rasunet. 3) A fost eliminat Hayssam care devenise extrem de incomod datorita secretelor detinute despre regimul politic corupt din Romania. 4) Nu in ultimul rand s-au castigat sume importante in beneficiul mafiei politico-economice aflate la putere.
Ajuns, dintr-un reporter premiat de CRP, un ziarist care nu-si mai gaseste loc de munca, Ohanesian pune aceasta situatie tot pe seama serviciilor secrete: „M-am opus lui Basescu, m-am opus sistemului si am avut probleme in toata activitatea mea. Cei care n-au scos un cuvant au trait bine.
Eu, care le-am scos la iveala toate magariile, am avut probleme. Au incercat permanent sa-mi puna pumnul in gura si a trebuit sa plec de pe la toate ziarele. Daca stateam cuminte, acum eram cel putin consilier prezidential”.
Ovidiu e convins ca este urmarit in permanenta de serviciile secrete. Ii scruteaza fara mila pe oamenii din jur (desi discutia am purtat-o intr-un fast-food Mc Donald’s), cautand sa observe orice detaliu suspect. „Eu sunt permanent urmarit de servicii. De cand ma stiu”, spune el.

Dealtfel si alte documente spun exact aceleasi lucruri:
Declaratia teroristului irakian de cetatenie americana Mohammad Munaf (atasata) lamureste cine este Gabriel Oprea, aflat in carti sa fie numit ministru al apararii sau de interne in guvernul Liviu Negoita si numit ministru in guvernul Boc. Generalul Oprea (facut la apelul bocancilor din plutonier de intendenta)era prietenul si salvatorul teroristului Omar Hayssam, un apropoiat al lui Traian Basescu. (Andrei Badin)

Rapirea jurnalistilor români în Irak a fost de fapt o operatiune a unor servicii secrete straine, in colaborare cu cele romanesti care a scapat de sub control. Dezvaluirea a fost facuta la Realitatea TV de un fost ofiter SIE, însarcinat de presedintele Traian Basescu cu strângerea de informatii legate de acest caz.
Colonelul SIE în rezerva Ionel Dragomir sustine ca cei trei jurnalisti români au fost rapiti initial de o grupare controlata de servicii secrete straine, cu colaboarea celor romanesti. Acestea doreau sa descopere teroristii irakieni specializati în rapirea cetatenilor occidentali. Dragomir afirma ca operatiunea a scapat ulterior de sub control, iar jurnalistii au ajuns în mâinile unor adevarati teroristi.
Operatiunea a scapat de sub control exact in momentul in care s-a implicat Traian Basescu, dupa cum sustin unele surse.

„Actul de rapire a fost de fapt o operatiune a unui serviciu de informatii, nu român. Serviciile de informatii românesti au fost implicate ca sa sprijine aceasta operatiune. S-a înscenat aceasta rapire urmând ca sa vada daca grupul care a facut rapirea, care era sub control, va fi contactat de o organizatie terorista.
Jurnalista Marie Jeanne Ion a declarat ca nu a stiut de rapire, dar si ca în timpul captivitatii, jurnalistii au fost tratati diferit de cele doua grupari teroriste.

Ionel Dragomir a mai spus ca Omar Hayssam ar putea fi de fapt un agent secret sirian. Sursele spun ca legaturile politico-economice intre acesta si regimul de la Bucuresti sunt vechi si foarte incalcite….

AMERICANII L-AU PUS LA ZID PE DICTATORUL TRAIAN BASESCU:II IMPUN SCHIMBAREA LUI BOC!

4 apr.

WIKILEAKS:
Americanii îi dictează lui Băsescu numele inlocuitorului lui Boc
Pierderea majorităţii în Parlamentul României este coşmarul lui Traian Băsescu. Luni dimineaţa, 28 martie a.c., la orele 8, la Vila Lac 2, s-a prezentat Sebastian Lăzăroiu pentru o discuţie pe care Traian Băsescu a cerut-o înainte de a se duce la Cotroceni. Basescu i-a cerut ca, în maximum două săptămîni, să rezolve problema majorităţii pierdute de PDL la Senat. În caz contrar, Băsescu este forţat să joace cartea premierului tehnocrat.

Sursele noastre spun că la întîlnire a apărut, ulterior, şi cel care se pare că îi va lua locul lui Emil Boc: actualul şef al reprezentanţei din România al firmei americane de software ORACLE, Sorin Mândruţescu. Alegerea pentru funcţia de premier a lui Sorin Mândruţescu este o mişcare dictată de americani, care consideră că e un moment prielnic pentru a pune în funcţia de premier al României o persoană capabilă să le susţină interesele politice şi economice, pentru că şi-au pierdut orice încredere în presedintele de la Cotroceni. Încă de la începutul săptămînii trecute, americanii, pe canale diplomatice, dar şi prin altfel de canale, au început să facă presiuni asupra acestuia pentru a-l impune pe Mândruţescu în funcţia de premier. Sursele noastre spun că Băsescu nu doreşte această variantă, considerată una care îl va lăsa deoparte în ceea ce priveşte deciziile guvernamentale, acestea fiind dictate de americani. Cu alte cuvinte, lui Traian Băsescu îi e teamă că, odată instalat Mândruţescu în funcţia de premier, jucăria numită „guvern“ îi va fi luată, intrînd sub control american. Deşi caută cu disperare o ieşire din acest clinci, fără a-i supăra pe americani, momentan el joacă întocmai după cum îi cîntă aceştia. Aceleaşi surse spun că, pentru înlocuirea lui Emil Boc, americanii ar fi preferat-o pe Alexandrina Gătej, dar în final aceasta a fost lăsată la o parte, datorită deciziei CNSAS, care o acuză de colaborare cu Securitatea, ea fiind recrutată în anul 1989. De altfel, americanii cred că aruncarea pe piaţă de către CNSAS a colaborării cu Securitatea a Alexandrinei Gătej, la sfîrşitul anului trecut, a fost o operaţiune făcută la indicaţiile şi la ordinul lui Băsescu, tocmai pentru a dejuca planurile lor, despre care el ştia încă de la jumătatea anului 2010. Atît Alexandrina Gătej, cît şi Sorin Mândruţescu provin din acelaşi cerc de persoane cultivate de americani în cadrul Camerei de Comerţ Americane din România (AmCham), considerată de unii specialişti ai Serviciilor Secrete ca fiind o puternică oficină CIA la Bucureşti. Aici mai trebuie adăugat că firma americană ORACLE, condusă în România de Mândruţescu, este cea care a produs şi implementat celebrul soft integrat cu care operează la nivel naţional Casa de Asigurări de Sănătate, un soft care a costat pînă acum 44 de milioane de euro, la care mai sînt încă 15 ani de plătit, fără a se şti cu exactitate suma finală pe care o va înghiţi şi care, în ianuarie 2011, s-a blocat, paralizînd practic pentru mai multe zile activitatea instituţiei.
30 martie 2011, 22:05

<span>%d</span> blogeri au apreciat: