IOANA BOGDAN CONSILIERA SEFULUI DNA,DANIEL MORAR,A FOST PROMOVATA JUDECATOR LA ICCJ ,FARA A SE RESPECTA DECIZIA CCR!

4 oct.

Lumeajustitiei.ro v-a prezentat la sfarsitul saptamanii trecute cum a ajuns judecatoarea Florentina Dragomir la Inalta Curte de Casatie si Justitie, desi avea doar un an si 10 luni vechime in functia de judecator. Continuam astazi cu un alt caz celebru, al judecatoarei Ioana Bogdan (foto) care a fost promovata la sfarsitul anului trecut la Sectia Penala a instantei supreme, din pozitia de consilier a sefului DNA, Daniel Morar, si introdusa direct in dosarele de coruptie ale fostului premier, Adrian Nastase. Si Ioana Bogdan a ajuns la Inalta Curte de Casatie si Justitie fara sa fi activat in ultimii doi ani la vreo instanta sau parchet, in calitate de procuror, asa cum cerea Legea 303/2004.


Pentru a ii promova pe anumiti magistrati la instanta suprema, CSM s-a folosit de o interpretare care ridica mari semne de intrebare, a unei decizii a Curtii Constitutionale, prin care s-a stabilit ca este articolul 52 din Legea 303/2004 (n.n. – articol care impune termenul de doi ani) este neconstitutional. Decizia Curtii Constitutionale a venit insa in 2006, intr-un proces in care fostul procuror Victor Jitarasu Cornoiu reclama ca este inechitabil ca in articol sa se mentioneze ca aceasta conditie, a ultimilor doi ani, se aplica doar judecatorilor, nu si procurorilor. Ca atare, in acest sens, CCR a decis ca articolul 52 este neconstitutional, insa CSM a interpretat decizia CCR ca fiind actul prin care s-a eliminat obligativitatea ultimilor doi ani ca judecator/procuror, si a dat drumul la promovari.

Judecatoarea Ioana Bogdan, din cabinetul lui Morar, direct la instanta suprema, fara sa aiba ultimii doi ani lucrati la o instanta

In noiembrie 2010, judecatoarea Ioana Bogdan, care era consiliera sefului DNA, Daniel Morar, a fost promovata la instanta suprema, desi in CV-ul sau de judecator erau trecuti doar cativa ani la judecatorie si altii la tribunal, precum si o perioada ca sef al Inspectiei Judiciare din CSM, iar in ultima perioada judecatoarea fusese consiliera personala a sefului DNA, deci o functie administrativa, si nu una de judecata. Pentru a reusi sa promoveze anumiti judecatori la instanta suprema, CSM s-a folosit de o decizie a Curtii Constitutionale, pe care a interpretat-o convenabil, dar nu neaparat in sensul in care aceasta a fost emisa.

CSM interpreteaza deciziile Curtii Constitutionale astfel incat sa poata promova judecatori fara experienta la ICCJ, desi nu acesta era sensul deciziei CCR

In noiembrie 2006, pe atunci procurorul Victor Jitarasu Cornoiu a ridicat, intr-un dosar, exceptia de neconstitutionalitate a articolului 52 din Legea 303/2004, privind statutul procurorilor si judecatorilor. Articolul prevede ca: “Promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie se face de catre Consiliul Superior al Magistraturii, dintre persoanele care au indeplinit functia de judecator in ultimii 2 ani la tribunale sau curti de apel, au obtinut calificativul „foarte bine” la ultima evaluare, nu au fost sanctionati disciplinar, s-au remarcat in activitatea profesionala si au o vechime in functia de judecator sau procuror de cel putin 12 ani”. Cornoiu a sustinut ca mentionarea doar a judecatorilor in acest articol “contravine principiului egalitatii in fata legii, intrucat este o conditie discriminatorie, deoarece elimina dreptul procurorilor de cariera, in functie, de a promova in functia de judecator la instanta suprema, judecatorii fiind tratati mai favorabil decat procurorii”. Curtea Constitutionala a achiesat la sustinerile lui Victor Jitarasu-Cornoiu, si a mentionat ca: “stabilind pentru promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie conditia de vechime de 12 ani in functia de judecator sau procuror, textul de lege analizat adauga conditia exercitarii in ultimii 2 ani a functiei de judecator la tribunale sau curti de apel. Aceasta din urma conditie are ca efect admisibilitatea promovarii numai a magistratilor judecatori si excluderea posibilitatii promovarii magistratilor procurori”! Ca atare, Curtea nu a declarat neconstitutional articolul pe fond, in sensul ca nu se impune conditia celor ultimi 2 ani, ci in sensul ca aceasta conditie trebuie sa fie impusa SI procurorilor, nu DOAR judecatorilor! Ca acesta a fost sensul deciziei CCR se desprinde limpede si din faptul ca, in continuare, vechimea de 12 ani ca magistrat este mentinuta ca si conditie de promovare, desi era cuprinsa in acelasi articol, declarat neconstitutional!

DECIZIA CCR INCALCATA IN MOD FLAGRANT DE CSM.

DECIZIA Nr.866
din 28 noiembrie 2006
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.52 alin.(1)
din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
Publicată în Monitorul Oficial nr.5 din 04.01.2007
Ioan Vida – preşedinte Nicolae Cochinescu – judecător
Acsinte Gaspar – judecător
Kozsokár Gábor – judecător
Petre Ninosu – judecător
Ion Predescu – judecător
Tudorel Toader – judecător
Ion Tiucă – procuror Ioana Marilena Chiorean – magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.52 alin.(1) din
Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, excepţie ridicată de Victor Cornoiu Jităraşu în Dosarul nr.14.446/1/2005 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal.
Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 9 noiembrie 2006, în prezenţa
autorului excepţiei, Victor Cornoiu Jităraşu, şi a reprezentantului Ministerului Public, fiind
consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de 28 noiembrie 2006.
CURTEA,
având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 25 mai 2006, pronunţată în Dosarul nr.14.446/1/2005, Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.51 alin.(1) din Legea
nr.303/2004. Excepţia a fost ridicată de Victor Cornoiu Jităraşu în cadrul soluţionării unui recurs
declarat de acesta împotriva hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi a hotărârii Secţiei pentru judecători prin care i s-a respins candidatura pentru funcţia de judecător la Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, cu motivarea că nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine că dispoziţiile
legale criticate contravin principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii, întrucât condiţia
suplimentară introdusă după republicarea Legii nr.303/2004, şi anume aceea de a fi judecător
timp de cel puţin 2 ani anterior depunerii candidaturii pentru funcţia de judecător la Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, este o condiţie discriminatorie, deoarece elimină dreptul procurorilor de carieră, în funcţie, de a promova în funcţia de judecător la instanţa supremă, „judecătorii fiind
trataţi mai favorabil decât procurorii”. Totodată arată că, având în vedere că, la data introducerii
acestei condiţii, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie erau în funcţie judecători care au îndeplinit
anterior numai funcţia de procuror, discriminarea operează şi în ceea ce-i priveşte pe aceştia, pe
de-o parte, şi pe procurorii care, ulterior modificării legii, nu mai au posibilitatea de a deveni judecători la instanţa supremă, pe de altă parte.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi-a
exprimat opinia în sensul că dispoziţiile legale criticate nu instituie un tratament discriminatoriu în
cariera profesională a magistraţilor, ci stabilesc regulile pentru accederea în funcţia de judecător
la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, reguli pe care legiuitorul are dreptul să le instituie.
Potrivit dispoziţiilor art.30 alin.(1) din Legea nr.47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât condiţia
ocupării cel puţin în ultimii 2 ani a funcţiei de judecător la tribunale sau curţi de apel se înscrie în
regulile pe care legiuitorul este în drept să le fixeze pentru promovarea unui magistrat într-o asemenea funcţie.
Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile de lege criticate nu contravin art.16 din Constituţie, întrucât se aplică tuturor persoanelor aflate în situaţia reglementată de ipoteza normei juridice, fără a institui privilegii sau discriminări pe considerente arbitrare.
Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat Curţii Constituţionale punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului,
raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei, concluziile procurorului,
dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr.47/1992, reţine următoarele:
Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art.146
lit.d) din Constituţie, ale art.1 alin.(2), ale art.2, 3, 10 şi 29 din Legea nr.47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art.51 alin.(1) din Legea
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.
Ca urmare a republicării acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.826 din 13 septembrie 2005, art.51 alin.(1) a devenit art.52 alin.(1) şi are următorul cuprins: „Promovarea în
funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se face de către Consiliul Superior al Magistraturii, dintre persoanele care au îndeplinit funcţia de judecător în ultimii 2 ani la tribunale sau curţi de apel, au obţinut calificativul „foarte bine” la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi
disciplinar, s-au remarcat în activitatea profesională şi au o vechime în funcţia de judecător sau
procuror de cel puţin 12 ani.”
Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea constată că dispoziţiile art.52
alin.(1) din Legea nr.303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor sunt neconstituţionale în măsura şi în sensul celor ce se vor arăta în continuare.
Ministerul Public a fost instituit, prin art.131 şi art.132 din Constituţia României, ca o
magistratură componentă a autorităţii judecătoreşti, având rolul de a reprezenta în activitatea judiciară interesele generale ale societăţii şi de a apăra ordinea de drept, precum şi drepturile şi
libertăţile cetăţenilor.
Procurorii au, ca şi judecătorii, statut constituţional de magistraţi, prevăzut expres în
art.133 şi art.134 din Legea fundamentală. Astfel, potrivit art.133 alin.(2) lit.(a) din Constituţie,
Consiliul Superior al Magistraturii este compus din două secţii, una din 9 judecători, iar cea de a
doua din 5 procurori, aleşi şi unii şi ceilalţi în adunările generale ale magistraţilor.
În acelaşi sens, Curtea Constituţională reţine că procurorii sunt numiţi în funcţie, ca şi
judecătorii, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii şi că acelaşi organ al autorităţii
judecătoreşti îndeplineşte rolul de instanţă de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor şi procurorilor.
În sfârşit, Curtea constată că statutul juridic constituţional al procurorilor este identic cu cel al
judecătorilor în ceea ce priveşte incompatibilităţile stabilite în aceiaşi termeni în art.125 alin.(3) şi,
respectiv, art.132 alin.(2), conform cărora funcţia de procuror, ca şi aceea de judecător, este
incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din
învăţământul superior.
Aplicând principiile constituţionale evocate, legiuitorul a stabilit, prin Legea nr.303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, norme identice sau similare privind incompatibilităţile şi interdicţiile aplicabile funcţiilor de procuror şi de judecător, admiterea în magistratură şi formarea profesională a judecătorilor şi procurorilor, numirea judecătorilor şi
procurorilor, accesul procurorilor la funcţia de judecător şi al judecătorilor la funcţia de procuror,
drepturile şi îndatoririle judecătorilor şi procurorilor, răspunderea juridică a acestora.
În ceea ce priveşte dispoziţiile art.52 alin.(1) din Legea nr.303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, care formează obiectul excepţiei de neconstituţionalitate,
Curtea Constituţională constată că aceste dispoziţii nu ţin seama de statutul de magistrat al
procurorilor şi încalcă principiul egalităţii în drepturi prevăzut de art.16 alin.(1) din Constituţie, prin
tratamentul discriminator ce le este impus acestora la promovarea în funcţia de judecător la Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie.
Astfel, stabilind pentru promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie condiţia de vechime de 12 ani în funcţia de judecător sau procuror, textul de lege analizat adaugă condiţia exercitării în ultimii 2 ani a funcţiei de judecător la tribunale sau la curţile de apel.
Această din urmă condiţie are ca efect admisibilitatea promovării numai a magistraţilor
judecători şi excluderea posibilităţii promovării magistraţilor procurori.
Discriminarea este cu atât mai evidentă în situaţia unui procuror care solicită să fie promovat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, luând în considerare faptul că mai înainte de a fi numit în funcţia de procuror îndeplinise timp de peste 12 ani funcţia de judecător la tribunale sau la curţile
de apel; aplicând prevederile art.52 alin.(1) din Legea nr.303/2004, cererea va fi respinsă ca
inadmisibilă, pentru singurul motiv că la data cererii solicitantul este procuror şi că, deci, nu a
îndeplinit în ultimii 2 ani funcţia de judecător la tribunale sau la curţile de apel.
Aşa cum s-a statuat constant în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, principiul constituţional
al egalităţii în drepturi se traduce prin reglementarea şi aplicarea unui tratament juridic similar
unor subiecte de drept aflate în situaţii juridice similare. În cauză, se constată că judecătorii şi
procurorii se află în aceeaşi situaţie juridică prin statutul lor constituţional similar. În plus, prin
condiţia de bază formulată de textul analizat pentru promovarea în funcţia de judecător la Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie – condiţia vechimii de 12 ani în funcţia de judecător sau de procuror –
, procurorii şi judecătorii sunt, de asemenea, aşezaţi într-o situaţie juridică identică. Raportată la
aceste premise ale egalităţii de tratament juridic, exigenţa îndeplinirii funcţiei de judecător în ultimii doi ani şi, implicit, şi la data cererii de promovare constituie o rupere nejustificată a
echilibrului în sânul celor două categorii de magistraţi sau, cum deja s-a arătat, o discriminare contrară Constituţiei.
Curtea urmează, în consecinţă, să constate că dispoziţia legală analizată este neconstituţională în partea care condiţionează promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie de îndeplinirea funcţiei de judecător în ultimii 2 ani.
Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art.146 lit.d) şi al art.147 alin.(4) din Constituţie, precum şi al art.1-3, al art.11 alin.(1) lit. A.d) şi al art.29 din Legea nr.47/1992,
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:
Admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art.52 alin.(1) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în partea care condiţionează promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de îndeplinirea funcţiei de judecător în
ultimii 2 ani, sunt neconstituţionale, excepţie ridicată de Victor Cornoiu Jităraşu în Dosarul nr.14.446/1/2005 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi
fiscal. Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 28 noiembrie 2006.

INTELEPCIUNE SI ADEVAR

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: