Arhiva |

CANCELARUL PENAL BASESCU SI AFACEREA DE 8 MILIARDE DE EURO.A RETRAS DE FRICA PROIECTUL LEGII SANATATII!DEMISIA.

13 ian.

SURPRIZA DE LA COTROCENI! Basescu cere RETRAGEREA proiectului legii sanatatii

TREI FIRME UNGURESTI AU DISPARUT CU BANII.
IPP respinge proiectul Legii Sănătăţii – afacere de 8 miliarde Euro anual pentru asigurătorii privaţi.

IPP respinge proiectul Legii Sănătăţii – afacere de 8 miliarde Euro anual pentru asigurătorii privaţi

Proiectul legii privind organizarea şi funcţionarea sistemului de sănătate din România, lansat în dezbatere publică în decembrie 2011 de către Ministerul Sănătăţii, se îngrijeşte în primul rând de interesele asigurătorilor şi nu ale pacienţilor. Nu se preocupă temeinic de îmbunătăţirea calităţii actului medical dar insistă să privatizeze netransparent, radical şi cu mari premise de abuz, actualul sistem de sănătate, fără o minimă analiză de impact a măsurilor anticipate a fi luate odată cu intrarea în vigoare a legii.

Din toate aceste motive, Institutul pentru Politici Publice (IPP) respinge în mod categoric adoptarea lui în perioada următoare. În acelaşi timp, IPP solicită stoparea acţiunii de transformare a unui raport prezidenţial („Un sistem sanitar centrat pe nevoile cetăţeanului”), pretinzând a pune în centrul reformei pacientul, cum ar fi fost normal, în cea mai mare privatizare din istoria României (prin administrarea anuală a 5 miliarde de euro, contribuţiile la FNUASS, plus 2-3 miliarde de euro din sistemele secundare de asigurare, la care se adaugă valoarea spitalelor ce urmează a fi vândute către sistemul privat).

Institutul pentru Politici Publice susţine nevoia de modernizare a actualului sistem sanitar din România inclusiv prin cooptarea operatorilor privați în prestarea unor anumite servicii. Este de necontestat faptul că modul de funcționare a actualului sistem are o serie de probleme grave, endemice. Totuși, proiectul de lege nu contribuie la soluţionarea acestor probleme atâta vreme cât nu așează în centrul preocupărilor principalul beneficiar al serviciului de sănătate: cetăţeanul, proiectul transferând practic resursa financiară în administrare privată, fără a stabili cine poartă responsabilitatea ultimă a gestionării actului medical.

Chiar în expunerea de motive a proiectului se specifică vag faptul că „proiectul de lege propune un model care să crească utilizarea eficientă a resurselor financiare, păstrând, pe cât posibil, forturile contribuabililor în actualele limite” sau că „populaţia nu va resimţi financiar această modificare, plătind, în mare, aceleaşi asigurări ca până acum”.

Anticipăm că interesele financiare ale actorilor privaţi intraţi pe piaţa asigurărilor şi a serviciilor medicale nu vor ţine cont de aceste formulări ambigue, expunerea de motive arătând clar o direcţie înspre creşterea costurilor la beneficiarul sistemului de sănătate: „Opţiunea rămasă este creşterea bazei de contribuţie şi diversificarea finanţării care să atragă resurse suplimentare prin alte mecanisme”.

IPP atrage atenţia tuturor celor care urmăresc sau contribuie la dezbaterea publică actuală că pacienţii români sunt astăzi, în marea lor majoritate, cetăţeni ale căror surse de venituri scad dramatic în timp ce nevoile de accesare de servicii medicale cresc, iar această realitate pare să fie ignorată în mod deliberat de inițiatori.

Este necesar a se dezbate în spaţiul public nu numai care sunt categoriile sociale speciale, cu vulnerabilitate crescută dar mai ales, în mod concret, care va fi abordarea acestor asigurători privaţi interesaţi de profit faţă de populaţia activă ce îmbătrâneşte de la an la an şi solicită mai des accesul la servicii medicale. De la un moment dat probabil că nu vor mai fi profitabili pentru aceste firme.

Nu în ultimul rând, considerăm că adoptarea unui proiect de reformă în sănătate trebuie să aibă la bază un proces de analiză mult mai complex decât raţiunea strict economică, făcută atât la presiunile organismelor financiare externe cât și ale unor grupuri de interese, deoarece sănătatea reprezintă un drept fundamental al cetăţeanului, garantat prin Constituţie, care nu poate fi înstrăinat prin mecanisme care rămân în continuare neclare, aşa cum arătăm în continuare. Apreciem că toți cetățenii României trebuie să dispună de toate informațiile – cheie despre costurile actualului sistem, pentru a putea înțelege în ce vor consta schimbările și dacă sunt cu adevărat în beneficiul lor.

Din perspectiva promovării intereselor cetățenilor – pacienți: IPP se opune adoptării proiectului prin asumare de răspundere şi cere dezbaterea lui largă cu toate segmentele interesate din societate.

IPP consideră că un astfel de proiect de lege nu poate fi adoptat prin asumare de răspundere, el afectând o problemă de interes vital pentru viaţa fiecărui cetăţean român. IPP încurajează presa şi toate structurile asociative ale medicilor, pacienţilor, farmaciştilor, etc. să se implice activ, în perioada următoare, în promovarea de dezbateri publice, pe cât mai multe teme din acest proiect de lege.

IPP atrage atenţia că proiectul de lege conţine numeroase alte prevederi importante pentru pacienţi sau medici, în afara celor legate de sistemul de urgenţă.

Concentrarea dezbaterii exclusiv pe subiectul serviciilor de urgenţă cum riscă să se întâmple în aceste zile, este dăunătoare utilităţii informării populaţiei.

IPP acuză iniţiatorii că au lansat în dezbaterea publică acest proiect de lege în lipsa unor informaţii cheie (cum ar fi: conţinutul pachetului de servicii de bază, normele de aplicare a coplăţilor în sistem, etc.) pe care urmează să le reglementeze prin Ordin de Ministru, Hotărâre de Guvern.

Proiectul este supus dezbaterii publice fără să existe informaţii – cheie despre ceea ce conţine pachetul de bază de servicii la care vor contribui toţi cetăţenii cu venituri. În același context, stabileşte o serie de drepturi pentru asigurătorii privaţi ai serviciilor de sănătate care se vor implica în furnizarea serviciilor, dar nu şi sancţiuni. Conţinutul următorului pachet de bază este crucial pentru înţelegerea de către public a serviciilor ce vor fi (parţial) plătite din contribuţiile achitate lunar tot de către aceştia şi peste care vor interveni o serie de servicii contra cost, intermediate de asigurător. Proiectul amestecă termeni şi proceduri de finanţare (sistemul de coplată este prevăzut practic pentru toate serviciile medicale oferite, mai puţin pentru cel de urgenţă), nefiind clar în ce priveşte potenţialele abuzuri din partea asigurătorilor faţă de paleta de servicii pentru pacient. De altfel, Guvernul ignoră cu bună ştiinţă faptul că în prezent, legea nr. 220/2011 prevede deja sistemul de coplată, însă continuă să nu o aplice pentru că nu există o bază de calcul concretă a contravalorii serviciilor medicale.

Pentru a putea evalua ce anume plătim într-un final după o vizită la doctor avem nevoie să nţelegem ce acoperă pachetul de bază[2]. Aceste informaţii, ca şi altele foarte importante (cum ar fi modul în care spitalele de stat se transformă în firme sau fundaţii) se vor pune în practică netransparent şi ulterior de un grup format din guvernanţi şi asigurători (fără pacienţi!) prin Ordine de Ministru sau Hotărâri de Guvern.

IPP apreciază că preocuparea centrală a legii este asigurarea profitului firmelor de asigurare private, dar şi preluarea administrării întregului sistem (inclusiv al patrimoniului) de către grupuri de interese.

Citit în integralitatea sa, textul proiectului de lege arată preocuparea iniţiatorilor pentru privatizarea sistemului de sănătate, pentru preluarea controlului asupra patrimoniului spitalelor și asupra caselor judeţene de asigurări de sănătate şi implicit pentru introducerea dintr-o dată în sistem, la nivelul întregii țări, a unor entităţi private (mari case de asigurări agreate de CNAS), stabilindu-le acestora o serie de privilegii printre care dreptul de a administra contribuţiile populaţiei la sănătate, fără a le prevede, în mod echilibrat, şi sancţiuni acestor asigurători privaţi.

Cu referire la privatizarea spitalelor (transformarea unora dintre acestea din unităţi publice în fundaţii sau societăţi comerciale), procedura descrisă de lege -prin care pur şi simplu dministratorul în funcţie al spitalului va decide schimbarea statutului juridic al instituţiei – este de-a dreptul neserioasă. În aceste condiţii şi având în vedere realitatea din România în care până şi directorii de spitale sunt numiţi pe criterii politice, considerăm justificate temerile publice privind tentativa de confiscare a actualului sistem de sănătate de către anumite grupuri de interese, după bunul plac. Atragem atenţia că proiectul este atât de generos încât nu vorbeşte despre răspunderea administratorilor spitalelor în acest important proces de privatizare pe care îl iniţiază, şi care, odată finalizat, devine ireversibil. Legea nu vorbeşte despre cum se face transformarea spitalelor în societăţi comerciale.

Legea nu are nicio prevedere care să interzică asigurătorului să cumpere spitale sau să creeze spitale noi, fiind astfel în conflict de interese (devenind şi prestator de servicii şi cel ce urmează să le deconteze!). Iniţiatorii au avut grijă să prevadă în lege o serie de incompatibilităţi pentru medici dar au „uitat” de asigurători.

Introducerea nu a unuia, ci a două carduri de sănătate (unul pentru România și altul pentru Europa, deși suntem cetățeni europeni), ale căror costuri le va suporta, desigur, tot cetăţeanul, este, de asemenea, o măsură a cărei utilitate nu o înţelegem decât dacă am privi prin prisma unor grupuri de interese preocupate de o asemenea afacere. În contextul presupusului argument al unificării informaţiilor din sistem privind asigurarea serviciilor medicale este de ajuns ca aceste informaţii să fie corelate cu codul numeric personal, nefiind necesară o procedură suplimentară care reprezintă, la rândul său, o potenţială afacere profitabilă.

IPP constată că pacientul român va avea un singur drept principal în noua lege: să nu uite să plătească contribuţia la sănătate ca să aibă asiguratorul privat bani de rulaj.

Cum legislaţia pune accent pe drepturile asigurătorilor care intermediază relaţia dintre pacient şi medic, despre drepturile pacienţilor proiectul nu vorbeşte aproape deloc. Atragem atenţia că în alte ţări, cum ar fi Statele Unite – de unde iniţiatorii pretind că s-au inspirat – drepturile pacienţilor/asiguraţilor în relaţia lor cu medicii/asigurătorii se află în centrul reglementărilor în materie.

La noi, în proiectul de lege, pacientul are dreptul să nu uite să plătească contribuţiile care ajung să fie gestionate de asigurători privaţi. Nu există informaţii clare în lege despre garanţia pe care o are cetăţeanul că anumite servicii, care în mod normal ar putea intra în pachetul de bază prevăzut de lege şi acoperit (parţial) din propriile contribuţii din venit, nu vor fi furnizate contra cost, din interesul primordial al asigurătorului de a-şi maximiza profitul. Să nu ignorăm faptul că, potrivit proiectului de lege, inclusiv pentru o a doua opinie medicală, pacientul asigurat va urma să suporte contravaloarea costurilor.

IPP consideră că cetăţenii sunt manipulaţi prin lipsa din spaţiul public a informaţilor detaliate despre cât costă, în prezent, intervenţiile medicale într-un spital public.

Proiectul de lege profită de faptul că pacienţii români nu dispun de informaţii privind actualele preţuri practicate de sistemul public pentru orice tip de intervenţie/tratament/investigaţie pentru a putea compara, în cunoştinţă de cauză, care sunt avantajele optării pentru un asigurător privat. Se lasă impresia că schimbarea titulaturii din spital public în spital privat îl va pune pe acesta pe picior de egalitate cu noile unităţi sanitare private. Contează egalitatea de tratament şi de tarife – iar până în prezent nu s-a făcut şi nu s-a dat publicităţii nici un audit al funcţionării unui spital (inclusiv costurile practicate), respectiv al corespondenţei dintre tarifele plătite pe DRG şi costurile efective ale fiecărei manopere medicale.

Fiecare asigurător va dispune de contracte cu anumiţi furnizori de servicii, opţiunea pacientului pentru un anume cadru medical, aşa cum se întâmplă adesea în practică în România, va fi taxată. În principiu prevederea poate avea o explicaţie logică, dar iniţiatorii trebuie să recunoască faptul că fiecare asemenea subiect trebuie dezbătut public pentru ca legea să reflecte cât mai multe din nevoile pacienţilor.

IPP consideră că un sistem eficient de sănătate trebuie să aibă un singur responsabil: Ministrul Sănătăţii.

Institutul respinge propunerea din proiect prin care se stabileşte că Preşedintele CNAS va avea rang de Ministru. Un singur Ministru răspunde de sistem şi participă la şedinţele de Guvern şi acela este Ministrul Sănătăţii. Ceilalţi sunt în subordinea lui şi pot fi Secretari de Stat. De asemenea atragem atenţia că atribuţiile nou createi instituţii – Agenţia Naţională pentru Calitate şi Informaţie în Sănătate – nu pot fi concepute astfel încât să creeze un sistem paralel de control şi coordonare. ANCIS nu poate fi în coordonarea, ci efectiv în subordonarea Ministerului Sănătăţii, unica autoritate responsabilă de supravegherea şi controlul spitalelor, care urmează a fi privatizate.

IPP cere mai multă transparenţă a informaţiilor statistice despre starea de sănătate a populaţiei.

Proiectul nu clarifică în ce măsură publicul larg are acces la informaţii statistice cruciale pentru protejarea stării sale de sănătate şi IPP face un apel la iniţiatori să acorde mai multă importanţă acestui aspect, fiind de notorietate faptul că până în prezent, Ministerul Sănătăţii este una dintre autorităţile publice cele mai opace din România, incapabilă de a colecta informaţii relevante din punct de vedere statistic din sistem, fapt demonstrat de lipsa publicării rapoartelor periodice pe sănătate în ultimii ani. Printre altele, în opinia noastră, niciun proces verbal de constatare a neîndeplinirii parametrilor de calitate a unui produs alimentar comercializat de către o societate comercială, nu trebuie ţinut departe de ochiulpublicului.

Bugetele spitalelor şi execuţiile bugetare trebuie să fie afişate pentru toţi cei interesaţi, la fel şi copia contractului dintre asigurător şi unitatea medicală trebuie să fie pusă la dispoziţia unui cetăţean interesat. În acest domeniu al sănătăţii publice, cu excepţia unor date cu caracter personal, toate informaţiile care au legătură cu starea de sănătate a populaţiei trebuie să fie publice.

IPP somează Ministerul Sănătăţii să facă public un raport privind starea sistemului înaintea oricărei dezbateri asupra direcţiei de reformă în sănătate .

În final, Institutul pentru Politici Publice recunoaşte necesitatea în primul rând a evaluării actualului sistem de sănătate şi somează actualul Ministru al Sănătăţii să dea publicităţii un raport complet asupra stării sistemului care să conţină toate informaţiile pe baza cărora orice actor interesat, avizat sau nu, să înţeleagă care sunt adevăratele probleme ale sistemului sanitar: de exemplu, planul naţional de paturi, auditul spitalelor din România şi sancţiunile aplicate, evaluarea costurilor efective ale actului medical etc.

În final precizăm încă o dată că susţinem necesitatea adoptării unor măsuri prin care să se poată eficientiza managementul unităţilor sanitare şi, pe cale de consecinţă, să se poată acorda resursele financiare necesare pentru un act medical de calitate în România – inclusiv prin dezvoltarea pieţei private a furnizorilor de servicii şi a asigurărilor private de sănătate, dar pe principii oncurenţiale deschise şi cu informarea corectă a beneficiarilor actului medical.

Modul în care a fost elaborat proiectul şi maniera disproporţionată prin care se protejează drepturile unor actori privaţi (în special societăţi de asigurare, dar nu numai) în detrimentul celor ale pacienţilor şi medicilor ne determină să criticăm public proiectul şi să cerem tuturor celor interesaţi să îşi exprime punctele de vedere în mod public. Având în vedere toate criticile aduse proiectului în ultimele zile, facem un apel către organizarea a cât mai multor dezbateri publice (cu un impact real, ci nu consultări cu circuit închis, aşa cum organizează în prezent Ministerul Sănătăţii) în perioada următoare.
„Cer public premierului Emil Boc retragerea proiectului legii sanatatii”, aceasta e declaratia surpriza a lui Traian Basescu care da peste cap intreaga dezbatere publica care s-a configurat in ultimele zile.

Presedintele Traian Basescu a motivat decizia prin faptul ca „in aceste zile s-a folosit masiv dezinformarea” legat de proiectul legii sanatatii.

El a precizat ca „cea mai mare minciuna promovata continuu este legata de SMURD”, vorbindu-se despre privatizarea, desfiintarea sau afectarea Serviciului.

Proiectul de lege vizeaza largirea bazei de impozitate si promoveaza ideea asigurarilor suplimentare care vor aduce mai multe resurse in bugetul de stat. Va exista o a treia sursa, a atragerii de credite pentru echiparea spitalelor.

Iata care sunt cele mai importante declaratii ale presedintelui Basescu:

– Aud ca la Urgenta totul este pefect si nu mai avem nimic de facut. Poate reusiti sa aflati cat de dramatica este situatia in mediul rural.

– Mai aflu despre privatizarea spitalelor carora se opun sindicatele. Este o minciuna. Este vorba despre transformarea spitalelor in societati comerciale sau fundatii pentru a avea acces la credite in functie de cifra de afaceri pe care o realizeaza, astfel incat sa isi poata achizitiona si singure echipamentele necesare.

– In niciun caz legea nu vizeaza mentinerea acelorasi sume de bani pentru asiguratorii privati, ci cresterea surselor de finantare pentru sistemul de sanatate.

– In 2005, cheltuielile Romaniei cu sanatatea, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) si ministerul, au fost de 10,9 miliarde de lei. In 2011, cheltuielile cu sanatatea, ale CNAS si ministerului, au fost de 24,3 miliarde de lei.

– Sistemul de sanatate este inca suportabil. Anul acesta a avut o contributie la bugetul de stat de 6,3 miliarde de lei.

– Introducerea contributiei sistemului privat este o necesitate. La fondul de pensii nu avem ce face, acolo nu putem introduce nimic (…), dar aici avem ce face.

– Sistemul sanitar s-a adaptata rapid la o crestere a finantarii, fara o crestere semnificativa a calitatiii.

– Sistemul este „beneficiarul” unui monopol de stat, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Sistemul este politizat si este ineficient in administrarea fondurilor.

– Nimeni nu crea schimbarea acestuia (sistemului – n.r.) sau foarte putini o vor. Spitalele nu vor schimbarea, medicii nu vor, sistemul de urgenta nu vrea schimbarea.

– In acest context, cer public premierului retragerea proiectului care viza reforma in sanatate.

Proiectul legii sanatatii a fost lansat in dezbatere publica pe data de 28 decembrie 2011. Dezbaterea publica a luat o alta intorsatura dupa izbucnirea scandalului dintre Raed Arafat, fondatorul SMURD, si presedintele Traian Basescu pe tema medicinei de urgenta.

Cei doi sau schimbat replici dure intr-o emisiune de la Realitatea TV. Arafat si-a aratat temerile privind „mercantilizarea” actului de salvare de vieti prin deschiderea sistemului medical de urgenta si catre companiile private. Serviciile publice de urgenta, in care intra si SMURD, ar intra in competitie cu cele private pentru accesul la fondurile publice.

Disputa a culminat cu demisia lui Raed Arafat din functia de subsecretar de stat, in locul sau venind Andrei Georgescu, seful Unitatii de Primiri Urgente de la Spitalul Universitar. Traian Basescu a tinut apoi o declaratie de presa (11 ianuarie) in care a concluzionat ca SMURD este un serviciu public, creat de stat, si ca se declara un sustinator al reformarii sanatatii.

Tot atunci, seful statului a facut o serie de precizari privind sistemul sanitar si a aratat ca principalele „bube” ale sectorului sanatatii sunt monopolul CNAS, un „dezastru din punctul de vedere al eficientei cheltuielilor”, politizarea sistemului sanitar, ineficienta in administrarea fondurilor, coruptia si, „abia pe ultimul loc” – finantarea.

ADRIAN NASTASE :DICTATURA LUI BASESCU A ATINS APOGEUL:COMISIILE SALE AU INLOCUIT MINISTERELE!

13 ian.

Năstase: Comisiile prezidențiale ale lui Băsescu au înlocuit ministerele.

Fostul premier Adrian Năstase critică modul în care s-a ajuns să se legifereze în România.

„Eu as propune o formă nouă de remaniere care chiar ar avea substanță, înlocuirea ministerelor cu comisiile prezidențiale! N-am fost absurd să spun că Emil Boc trebuie să plece. Poate rămâne, pentru că el este, până la urmă, absolut necesar in filosofia lui Traian Băsescu. Cineva trebuie să semneze, să-și asume răspunderea juridică (a se citi penală) și trebuie apoi să fie prezentat public drept țap ispășitor. In rest, treaba o vor face comisiile prezidentiale, la fel ca si pana acum.

Comisiile prezidentiale au inlocuit, oricum, ministerele – la educatie (vezi Legea Educatiei), la justitie (vezi proiectele de revizuire a Constitutiei), la agricultura, la munca si, mai nou, la sanatate. Nu conteaza ce vine de la Guvern, fiindca la Cotroceni, la comisii, se schimba! E insa necesar Guvernul, pentru ca presedintele nu are initiativa legislativa. Deci, e nevoie de Boc pentru a inregistra la Parlament initiativele politice ale presedintelui care, in final, se vor intoarce tot la el, pentru promulgare.

La ce mai folosesc atunci ministerele? Daca vor fi alti ministri, se va schimba ceva? Nu cred”, a declarat Năstase pentru ziare.com.

LIBERTATEA ECONOMICA A ROMANIEI IN URMA UNOR TARI PRECUM BOTSWANA SI RWANDA!

13 ian.

România, în urma unor ţări precum Botswana şi Rwanda.

România se află în urma unor ţări precum Botswana, Rwanda, Ungaria sau Bulgaria, dar înaintea unor state ca Franţa sau Polonia, în ceea ce priveşte libertatea economică într-un top realizat de Heritage Foundation în parteneriat cu Wall Street Journal pentru 179 de ţări la nivel mondial.

Libertatea economică din România s-a înrăutăţit în ultimul an, însă ţara a urcat o poziţie, de pe 63 anul trecut pe 62 în acest an, potrivit Mediafax.ro.

Scorul economic al României, calculat pe o scară de la 0 la 100, a scăzut faţă de anul trecut cu 0,3 puncte, la 64,4 puncte, reflectând un impact mai mare al corupţiei, deteriorarea managementului cheltuielilor statului şi îngreunarea derulării afacerilor. România se situează pe locul 28 în rândul celor 43 de state europene analizate, iar scorul ţării este mai mare decât media mondială.

Indicatorul libertăţii economice este calculat în funcţie de zece criterii. Cinci dintre acestea s-au înrăutăţit în cazul României, două au avut o evoluţie pozitivă, iar trei au stagnat.

Libertatea faţă de corupţie, cheltuielile guvernamentale, libertatea de afaceri, libertatea monetară şi cea comercială au înregistrat o înrăutăţire a scorului, în timp ce libertatea fiscală şi cea privind piaţa muncii s-au îmbunătăţit. Economia României a stagnat la drepturile de proprietate, libertatea financiară şi libertatea de a investi.

România are scoruri peste media mondială la libertatea fiscală, cea de afaceri, monetară, a muncii, comercială, de investiţii şi financiară. Cu cele 64,4 puncte, România se situează în categoria statelor cu libertate economică moderată, care include ţările de pe poziţia 29 până la locul 90, cu punctaje între 60 şi 69,9, mai scrie Mediafax.ro.

În aceeaşi categorie cu România se află şi Cehia (30), Botswana (33), Spania (36), Macedonia (43), Ungaria (49), Slovacia (51), Letonia (56), Albania (57), Rwanda (59), Bulgaria (61), Polonia (64), Franţa (67), Slovenia (69), Turcia (73), Croaţia (83), Ghana (84) şi Burkina Faso (85).

Pe prima poziţie se află Hong Kong, cu 89,9 puncte. Din prima categorie, cea a economiilor libere fac parte şi Singapore, Australia, Noua Zeelandă şi Elveţia.Cel mai bine plasate state est-europene sunt Estonia (16) şi Lituania (23).

Pe ultimele locuri în lume la libertate economică se situează Libia (176), Cuba (177), Zimbabwe (178) şi Coreea de Nord (179).

RAED ARAFAT L-O PUS CU BOTU’PE LABE PE CANCELARUL PAMPARAM BASESCU:PRIN PROTESTE,POPULATIA SI-A SPUS CUVANTUL!

13 ian.

Raed Arafat: „Prin proteste, populaţia şi-a spus cuvântul”.

Fondatorul SMURD Raed Arafat, care a fost nevoit să demisioneze din funcţia de subsecretar de stat la presiunea lui Traian Băsescu, a fost prezent joi, la Cluj-Napoca, unde a fost invitatul mai multor emisiuni televizate, unde a dezbătut aspecte legate de sistemul de urgenţă din România.

Medicul a făcut referire și la protestul clujenilor de miercuri seară, manifestație organizată în semn de solidaritate cu gestul lui Raed Arafat de a demisiona din funcţia de subsecretar de stat în Ministerul Sănătăţii.

Raed Arafat a declarat că „prin aceste proteste, populaţia şi-a spus cuvântul”

Sasha Lopez Broono All My People New Video remix bikini YouTube

13 ian.

All My People!

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

Sasha Lopez feat Broono & Ale Blake – Weekend (Menegatti & Fatrix vs Jack Mazzoni Remix)

13 ian.

Weekend!

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

Narcotic Sound and Christian D – Mamasita (Reworked Version)

13 ian.

Mamasita!

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

Outlandish – Aicha 2011

13 ian.

Aicha!

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

Lana Del Rey- „Born To Die” LIVE inside the 98.7FM Performance Studio

13 ian.

Born To Die!

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

VICTOR PONTA INDEAMNA PE FACEBOOK LA SOLIDARITATE CU SMURD!

13 ian.

Victor Ponta îndeamnă pe Facebook la solidaritate cu SMURD.

Preşedintele PSD, Victor Ponta, a iniţiat pe contul său de Facebook un demers prin care îi cheamă pe utilizatorii reţelei de socializare să se solidarizeze cu SMURD şi să se împotrivească noii legi a sănătăţii promovate de Traian Băsescu şi Guvern, informează un comunicat al Biroului de presă al PSD.

„Noua lege a Sănătăţii, forţată de Traian Băsescu, riscă să ducă la desfiinţarea SMURD! Ei vor să distrugă SMURD pentru a face loc clientelei de partid! Nu avem voie să-i lăsăm să distrugă şi puţinele lucruri care mai funcţionează în România! Avem obligaţia să fim alături de SMURD în aceste momente grele, tot aşa cum, de-a lungul timpului, SMURD a fost întotdeauna alături de noi! Salut toate iniţiativele prin care SMURD este susţinut, inclusiv aici, pe Facebook. Şi eu mă declar solidar cu SMURD! Pentru că această lege ne priveşte pe fiecare dintre noi, aş vrea ca, împreună, să arătăm că vrem să salvăm SMURD de Legea lui Băsescu! Trebuie reformat sistemul de sănătate, dar asta nu înseamnă distrugerea singurului mecanism care funcţionează bine în el!’, scrie liderul PSD pe contul său de Facebook.

Victor Ponta le-a propus utilizatorilor Facebook să îşi schimbe pozele de profil cu un mesaj de solidarizare cu SMURD.

„În doar şase ore de la publicare, îndemnul lui Victor Ponta a adunat peste 1.200 de aprecieri pe Facebook de la cei care s-au raliat demersului. De altfel, chiar preşedintele PSD şi-a schimbat poza de profil cu un astfel de mesaj”, se precizează în comunicat.

PRESEDINTELE BASIST AL UDMR SF.GHEORGHE,ANTAL ARPAD SE SIMTE „VIOLAT”CA ESTE FORTAT SA IUBEASCA STATUL ROMAN!

13 ian.

Primarul din Sfântul Gheorghe: Să forțezi maghiarii să iubească statul român se numeşte „viol”.

Preşedintele UDMR Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, care este și primar al orașului, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că dacă autorităţile încearcă să îi oblige pe maghiari să iubească statul român cu forţa acest lucru se numeşte „viol”.

„Din păcate, se poate observa faptul că, intrând într-un an electoral, vom avea foarte multe discuţii pe tema etnică. Unii vor dori să folosească din nou cartea etnică în campania electorală. În acest context, d-mi voie să citez pe cineva, un poet român, care a spus că iubirea cu forţa se numeşte «viol». Acest lucru pot să-l spun şi eu. Dacă autorităţile din România încearcă să ne oblige să iubim statul cu forţa, se numeşte asta înseamnă «viol»”, a declarat Antal.

Antal a oferit și „soluții”.

„Haideţi să facem în aşa fel încât noi să apreciem acest stat pe baza politicilor pe care le face în favoarea comunităţii maghiare. Dragostea cu forţa se numeşte viol, inclusiv când vorbim despre relaţia statul român-comunitatea maghiară”, a mai spus preşedintele UDMR Sfântu Gheorghe.

VICTOR PONTA LEADERUL PSD:IOAN NICULAE L-A FINANTAT PE TRAIAN BASESCU!

13 ian.

Ce nu vrea Puterea să se știe.
Ponta: Ioan Niculae l-a finanţat pe Traian Băsescu.

Preşedintele PSD, Victor Ponta, spune că omul de afaceri Ioan Niculae a fost unul dintre finanţatorii campaniei prezidenţiale a lui Traian Băsescu din 2009.

Victor Ponta a declarat pentru Ziare.com, referindu-se la scandalul finanţărilor ilegale pe care omul de afaceri Ioan Niculae le-ar fi oferit campaniei prezidenţiale a lui Mircea Geoană, că Niculae ar fi sponsorizat campania preşedintelui Traian Băsescu, după ştiinţa lui.”Niculae l-a finanţat pe Traian Băsescu”, a spus Ponta, precizând că ştie acest lucru din timpul campaniei din 2009.

Liderul social-democrat a acuzat puterea că a lansat acest scandal legat de finanţarea de către Ioan Niculae a campaniei din 2009 a lui Mircea Geoană pentru a deturna atenţia de la scandalul din sănătate şi demisia lui Raed Arafat.”E doar o poveste care să acopere scandalul din sănătate, dar noi (USL – n.red.) vorbim tot de problema cu sănătatea, nu poate fi acoperită cu fumigene de felul ăsta”, a mai spus Ponta.

Liderul PSD susţine că procurorii anticorupţie încep să ancheteze în mod special politicieni din opoziţie, înainte de alegeri.”DNA te cercetează numai dacă pierzi alegerile. Regula e să faci bine să nu pierzi alegerile (…) Cum se face că sunt cercetaţi numai înainte de alegeri? Oricum, noi vom continua să ne ocupăm de lucrurile din sănătate, nu de fumigene”, a apreciat Ponta

Cât priveşte stenogramele în care apar înregistrările dintre preşedintele CJ Brăila, Gheorghe Bunea Stancu şi omul de afaceri Ioan Niculae, Ponta consideră că Bunea Stancu îşi supraestima influenţa în partid în faţa lui Niculae.”Dumneavoastră ce credeţi? Dacă un om de la Brăila zice că bagă oameni…”, a mai spus Ponta.

DARIUS PINTILIE SEFUL DE PROTOCOL AL BOCULUI NUMIT DE ACESTA IN COMISIA DE REPARTIZARE A BUNURILOR CONFISCATE!

13 ian.

De ce nu este loc de profesioniști precum Raed Arafat
Boc şi-a numit şeful de protocol în comisia de repartizare a bunurilor confiscate.

Emil Boc l-a numit pe Darius Pintilie, care este coordonatorul acţiunilor de protocol al Guvernului și secretar general al organizaţiei de tineret a PDL, în comisia interministerială care decide modul de repartizare a bunurilor confiscate sau intrate în proprietatea privată a statului.

În comisia interministerială Darius Pintilie va avea statut de membru.

Pintilie a mai lucrat în subordinea lui Boc şi în Primăria Cluj-Napoca, unde a fost director al Direcţiei Relaţii Comunitare şi Turism.

Prin numirea lui Darius Pintilie, numărul membrilor comisiei de repartizare a bunurilor confiscate a fost majorat cu un post, de la opt la nouă persoane.

În comisie au mai fost numiţi ca membri Alina Bica, secretar de stat în Ministerul Justiţiei, şi Zoard Bocaniciu, consilier al secretarului general al Guvernului.

Comisia este constituită pe lângă Secretariatul General al Guvernului.

LE MONDE :REGIMUL VIKTOR ORBAN SEAMANA CU REGIMUL CEAUSESCU!

13 ian.

Laszlo Rajk despre „trădarea” premierului ungar.
Le Monde: Ungaria lui Orban seamănă cu România lui Ceauşescu.

De la 1 ianuarie Ungaria are o nouă Constituţie, care prevede că numele ţării nu mai este Republica Ungară. Primele măsuri au fost deja luate în administraţiile publice, pentru a implementa această schimbare, astfel că, de exemplu, tribunalele nu mai pronunţă deciziile în numele republicii. „Este ca şi cum am trăi în România lui Ceauşescu; de fapt de la stingerea stelei Geniului Carpaţilor în decembrie 1989, nu am mai fost martorii unei transformari sociale atât de radicala în Estul Europei, în acelaşi timp stupidă şi ridicolă, ca în Ungaria lui Viktor Orban. Vedeţi: naţionaliştii din această regiune nu au învăţat nimic şi nu au uitat nimic. Moravurile au rămas şi ele neschimbate”, se arată într-un comentariu publicat în cotidianul Le Monde de Laszlo Rajk, arhitect, opozant şi fost disident ungar, fiul unui ministru executat în 1949 după un proces stalinist.

„În 1989, un tânăr a apărut în timpul înhumării simbolice a fostului premier Imre Nagy, executat la doi ani duăa revoluţia ungară din 1956. În discursul său, el a cerut libertate şi democraţie, precum şi retragerea trupelor sovietice. Era pentru prima dată când lumea auzea de numele de Viktor Orban, care prin acest discurs a reuşit să devină una dintre figurile memorabile ale schimbarii regimului. Este şi motivul pentru care unii sunt gata să-i ierte tot ce întreprinde în calitatea sa de şef al guvernului ungar împotriva poporului şi a democraţiei.”

„În schimb, mult mai puţini sunt cei care ştiu că în acea perioadă de schimbare, în timpul a ceea ce numeam „masa rotundă a opoziţiei”, cei care luau parte la dezbateri au semnat un acord: decât să cerem plecarea sovieticilor, mai bine să o obţinem pe calea negocierilor. Aceasta pe de o parte pentru a nu-l pune pe Mihail Gorbaciov într-o situaţie imposibilă, iar pe de altă parte pentru a nu oferi argumente puternice regimurilor est-german, ceh şi român, încă puternice, care ar fi putut invoca radicalismul maghiar în vederea lichidării propriilor opozanţi.”

„Prin discursul său, Viktor Orban a rupt acest acord. În ochii lui, chiar şi momentul revoluţionar din 1989 nu era decât o problemă tehnică a accederii la putere. El acţiona precum Janos Kadar, fostul lider comunist al Ungariei; Kadar, care a fost un adept al revoluţiei din 1956 a sfârşit prin a o trăda şi prin a recuceri Budapesta alături de trupele sovietice. Orban a fost iniţial angajat în schimbările democratice şi un mare prieten al Europei. Acum este marele inamic al democraţiei şi un inamic al Europei. Pot să afirm deci că atitudinea lui Orban nu este pentru noi o surpriză, ci o provocare politică petrmanentă; după mulţi ani, el este încarnarea acestei provocări împotriva democraţiei”.

„În 1989 a fost prima trădare a lui Orban, urmată de o serie de alte trădări. În primul rând el şi-a trădat aliatul, partidul liberal ungar, apoi, la trei ani de la căderea regimului, el şi-a trădat alegătorii transformând Fidesz, partidul liberal-radical, într-o formaţiune politică naţionalistă. Sub ochii cetăţenilor ungari se profila o organizaţie violentă care dorea să-şi subordoneze totul în timp ce guverna şi care deturna atenţia de la afacerile corupte prin toate strategiile politice populiste; iar în timp ce se afla în opozitie, această organizaţie politică îşi trimitea aliaţii neonazişti în stradă pentru a teroriza locuitorii, cerând apoi demisia guvernului pe motivul reducerii securităţii publice.

Orban a privat Curtea Constituţională de toate puterile prin care i-ar fi putut împiedica manevrele politice, apoi a dislocat Consiliul bugetar pentru a avea control exclusiv asupra acestuia, a restrâns libertatea presei, a decapitat justiţia şi a numit „părinţi, prieteni şi clienţi” în principalele posturi de judecători. Guvernul încearcă să mutileze independenţa Băncii Naţionale, protejată inclusiv prin tratate internaţionale, şi chiar remodelează legea electorală, care face Fidesz inamovibil, cel puţin prin mijloace democratice.

Mai mulţi apropiaţi ai Fidesz spuneau că aşteaptă victoria partidului crezând că, după o victorie electorală Viktor Orban acesta nu mai putea conduce în acelaşi mod, pentru că trebuia să ţină cont de unele limite, de circumstanţe externe şi mai ales de Europa şi SUA. Însă acum guvernul nu numai că nu este condus cu o dorinţă de democraţie, ci cu o totală lipsă de scrupule, comentează autorul articolului.

%d blogeri au apreciat: