Arhiva | 8:27 pm

TROIAN ROMANOVICI(BASESCU)SI RAZVAN UNGUREANU URMASII PARTIDULUI EVREIESC ROMAN!

16 mart.

SA NU UITATI ROMANI!

PARTIDUL EVREIESC ROMAN CARE CONDUCE SI AZI ROMANIA PRIN URMASII LOR CARE AU VENIT CU ARMATA ROSIE SUNT UN REGIM ANTIROMANESC CARE A CONDAMNAT PE ROMANI LA MOARTE ,PRIN INFOMETARE,FRIG,BOLI,INTR-UN CUVANT GENOCID.

P.C.R. nu are nimic românesc şi nu are nici un trecut istoric semnificativ în România,ACEST PARTID ESTE EVREIESC(PARTIDUL BOLSEVIC SOVIETIC ).COMUNISMUL IN ROMANIA A FOST ADUS DE EVREII LUI STALIN CARE SI EL ERA DE ACEEASI ORIGINE.

Legenda spune că a fost creat în mai 1921. Înainte au existat câțiva marxişti, intelectuali, fără nici o influenţă în afacerile publice din România. Ei erau influenţați de două figuri foarte active în viaţa societăţii româneşti: evreul ucrainian Constantin Dobrogeanu-Gherea (născut Solomon Katz) şi bulgarul Cristian Rakovsky (născut Krăstio Gheorghev Stancev) amic al lui Lenin şi Troțki. Partidul din România a fost creat din iniţiativa şi sub controlul direct al partidului bolşevic sovietic.
Încă de la creare, a luat poziţii extrem de impopulare, de exemplu dezmembrarea României Mari, abia creată, care ar fi dus la înghiţirea Basarabiei de către Rusia Sovietică. (ceace s-a întâmplat mai târziu).
Partidul comunist dovedea prin astfel de poziţii că nu caută un succes electoral ci preluarea puterii numai prin forţă. Pentru astfel de poziţii el a fost scos în afară legii în 6 aprilie 1924.
Şi înainte şi după această dată el a fost condus de la Moscova unde se numeau secretarii partidului. Mulţi dintre ei nu cunoşteau limba română.

Secretari ai PCR (Partidul Comunist Român)
Intre 1948 si 1965 s-a numit Partidul Muncitoresc Român

Gheorghe Cristescu Plăpumarul (1921 – 1924)
Elek Köblös (1924 – 1927)
Vitaly Holostenko (1927 – 1931)
Alexandr Ştefanski Gorn (Danieluk) (1931 – 1936)
Boris Ştefanov Mateiev (1936 – 1940)
Fóriş István (1940 – 1944)
Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945 – 1954)
Gheorghe Apostol (Aaron Gershwin) (1954 – 1955)
Gheorghe Gheorghiu Dej (1955 – 1965)
Nicolae Ceauşescu (1965 – 1989)

Cei din lista de mai sus, care erau etnici români, erau nişte frustraţi; Gheorghiu-Dej, deşi o figură marginală a grevei Grivita 1933, a petrecut 11 ani în închisori sau internare în lagăre, în care timp a fost părăsit de nevastă. De o indiscutabilă carismă, ceea ce i-a permis să ia conducerea comuniştilor în închisori, el nu avea studii şi se simţea umilit în faţa unor intelectuali ca Lucreţiu Pătrăşcanu sau Ana Pauker.
Aceştia, şi în special Pătrăşcanu, au plătit scump frustrarea lui Dej.
Pătrăşcanu a fost un alt exemplu de frustrat, cu o origine nu tocmai potrivită partidului comunist; tatăl său a fost istoricul şi prozatorul D. D. Pătrăşcanu (1872-1937), iar mama sa provenea dintr-o familie boierească.
În timpul ocupaţiei Bucureştiului de către armatele germane, ungare şi bulgare (1916 – 1918), tatăl său, D. D. Pătrăşcanu, a avut o atitudine considerată antipatriotică şi a fost închis pentru scurt timp după reinstaurarea administraţiei româneşti. În aceeaşi situaţie au fost Constantin Stere, Tudor Arghezi, Marta Bibescu, Tzigara-Samurcaş şi alţii.
Întreagă familie a căzut în oprobiu în perioada interbelică şi Lucreţiu Pătrăşcanu a suferit de ostracizarea societăţii bucureştene. Ca reacţie, el s-a lansat trup şi suflet în mişcarea comunistă.

Frustrările lui Nicolae Ceauşescu aveau să răbufnească cu vârf şi îndesat prin anii 80. El era o făptură primitivă (chiar şi printre comunişti !), coleric şi semi-analfabet.
A avut nevoie de spectacole groteşti în care împăraţi romani, regi daci şi voevozi români îi «dau raportul» lui, neisprărvitului de la Scorniceşti.
A avut nevoie de recunoaştere, a publicat zeci de mii de pagini traduse în sute de limbi pe care nu prea le-a citit nimeni, nici măcar el !
Datorită lui Nicolae Ceauşescu, in ultimii ani ai existenţei acestuia, comunismul din Romania a fost o formă de despotism asiatic ridicol.
Sistemul comunist imaginat de Lenin permite ca o societate sa fie condusă după frustrările si bunul plac al unor lideri ca Stalin, Gehorghiu-Dej, Mathias Rakosi, Walter Ulbricht, Fidel Castro, Bolesław Bierut, Mao Tse Dung, Klement Gottwald sau N. Ceauşescu.

Ceea ce frapează când privim numele comuniştilor români din perioada aservirii absolute Moscovei, adică de la început, în 1921, şi până prin 1957, este prezenţa majoritară a unor element alogene.
S-a văzut clar că în perioada cea mai neagră a comunismului din România în posturi de conducere, de represiune, în direcţiiile ideologică şi culturală se găseau în special evrei (adică proveniţi din familii evreieşti). Aceştia au pus umărul cu sârg şi entuziasm să ducă România pe calea cea dezastroasă.

Judecaţi şi dvs.:

Ana Pauker născută Hannah Rabinsohn
Teohari Georgescu născut Burach Teskovich
Gheorghe Apostol născut Aaron Gershwin
Lothar Rădăceanu, născut Lothar Wuertzel
Iosif Kişinevsky născut Ioska Roitman
Liouba Kişinevschi
Leonte Rautu născut Lev Oigenstein
Petre Borilă născut Iordan Dragan Russev
Vasile Luca născut Lukacs Laszlo
Alexandru Moghioroş născut Balogh Joszef
Silviu Brucan născut Saul Brukner
Emil Botnăraş născut Emilian Botnarenko
Walter Roman născut Ernő Neuländer
Miron Constantinescu născut Mehr Kohn
Alexandru Bîrladeanu născut Saşa Goldenberg
Leontin Sălăjan născut Szilágyi Leon
Gheorghe Gaston Marin născut Ghiuri Grossmann
Leonid Tismăneanu născut Leon Moiseevici Tismeneţki,
Avram Bunaciu născut Abraham Gutman
Gheorghe Stoica născut Moscu Kohn
Maxim Berghianu născut Maximilian Bergmann
Gheorghe Pintilie născut Pantelei Bodnarenco zis Pantiuşa
Dumitru Coliu născut Dimităr Kolev
Ion Vinţe născut Vincze János
Alexandru Nicolschi născut Boris Grünberg
Mihai Dulgheru născut Mişa Dulbergh
Mihai Florescu născut Misha Iakobi
Ana Toma născută Ana Grossman
Alexandru Sencovici născut Szenkovits SàndorŞtrul Mauriciu
Moises Haupt
Ştefan Coller (Koller)
Feller Moritz

Domeniul cultural

Aurel Baranga născut Ariel Leibovich
Marcel Breslaşu născut Mark Breslau
Jules Perahim născut Iulis Blumenfeld
Nina Cassian născută Renée Annie Cassian
Veronica Porumbacu născută Veronika Schwefelberg
Alexandru Graur născut Alter Brauer
Alexandru Toma născut Solomon Moscovici
Ion Călugăru născut Ștrul Leiba Croitoru
Maria Banuş fata lui Max Banush de la banca Marmorosch Blank
A.E. Bakonsky născut Anatol Eftimievici Baconsky
Ovid S. Crohmălniceanu născut Moise Cohn
Alexandru Jar născut Alexander Avram
Mihail Davidoglu născut Moise Davidson
Ion Vitner născut Iţic Wittner
Alexandru Mirodan născut Alexander Zissu Saltman

Vechi ilegalisti:

Iosif Ardeleanu născut Dôme Adler
Haia Lifschitz
Ştefan Voicu născut Aurel Rotenberg
Zina Brâncu născută Haia Grinberg
Bela Breiner
Petru Năvodaru născut Petr Fischer
Barbu Zaharescu născut Bercu Zukerman
Belu Zilber născut Herbert Zilber
Vanda Nicolschi născută Sheiva Averbuch
Mircea Bălănescu născut Eugen Bendel
Remus Koffler
Basil Spiru născut Enrich Kutschnecker
Ştrul Zigelboïm
Petre Lupu născut Wolf Pressman
Leon Lichtblau

E adevărat că în România interbelică, curentul antisemit era foarte puternic şi a dus la multe orori comise de anumiţi români.
Evreii nu aveau nici un motiv să iubească societatea românească. Poate asta explică aderarea lor în număr atât de mare la minusculul partid communist şi entuziasmul cu totul deplasat manifestat la ocuparea Basarabiei de către sovietici în iunie 1940.
Toate astea au dus, ca reacţie, la pogromuri şi atrocităţi îndreptate, ca de obicei, contra unor nevinovaţi. Bineînţeles, barbaria unora nu justifică alte barbarii.
Dar dacă unii români s-au comportat odios înainte de război, mulţi evrei nu s-au comportat oare la fel de odios după război?
E adevărat că ei nu au acţionat în calitate de evrei, ci de comunişti, nefiind majoritari printre evrei. Uneori chiar alţi evrei au avut de suferit în urma acţiunilor acestor evrei comunişti.
De ce oare faptele unor evrei din anii ‘50 nu dau oare de gândit evreilor de azi?
Responsibilitatea, fie ea numai morală, n-ar trebuii oare recunoscută şi asumată?
Germanii din noile generaţii îşi recunosc o responsabilitate morală şi materială faţă de evrei. Au plătit şi continuă să plătească compensaţii colective statului Israel, dar şi individuale supravieţuitorilor.
Pe mulţi dintre evreii de azi nu-i mai interesează decât Auschwitz-ul şi nu vor să ştie absolut nimic de Sighet, Aiud, Piteşti, Canal, etc.
E normal să-i preocupe trista soartă a multor evrei în timpul celui de al II lea Război Mondial, dar n-au avut oare timp să remarce nici o crimă sau persecuţie contra românilor?
Când comunismul anilor ‘60 a căpătat o tentă oarecum antisemită, mulţi dintre ei au plecat în Israel lăsând românilor “minunata” invenţie a lui Marx şi Engels. Acolo, unii foşti membri în aparatul represiv, s-au dat chiar drept victime ale comunismului!!!
Un exemplu este cel al lui Coler sau Koller, fost commandant al închisorii de la Aiud şi torţionar celebru. El susţinea că şi-a pierdut postul din cauza “antisemitismului românesc”!
Altul este cel al lui Jules Perahim (Iulis Blumenfeld) care în anii 50 și 60 tăia, spânzura și demasca alături de Leonte Răutu (Lev Oigenstein) iar mai apoi, la Paris, a devenit un mare dizident anticomunist.
Şi totuşi, nu cred că evreilor de astăzi li se cere mult; să recunoască doar şi să-şi amintească şi de suferinţele provocate românilor de către unii dintre co-religionari de ai lor.
E mult? E greu?

În 1984, câteva calugăriţe carmelite poloneze au înfiinţat o mică mânăstire în incinta fostului lagăr Auschwitz-Birkenau, actualmente muzeu, considerat simbol al crimelor în masă comise de nazişti şi, în particular, al uciderii evreilor. Ele voiau să se roage în acest loc simbolic pentru mântuirea tuturor. Comunitatea evreiască din întreaga lume a început o puternică şi violentă campanie de presă contra prezenţei acestei mânăstiri în acel loc, considerat de evrei ca unul aparţinând exclusiv memoriei «Soluţiei finale». Campania a fost extrem de intensă şi a durat 9 (nouă) ani. În cele din urmă, la intervenţia Papei Ioan Paul al II lea, mănăstirea s-a mutat din fostul lagăr în 1993.
Prin analogie cu cele de mai sus, ce ar spune comunitatea evreiască dacă, de exemplu, fiul lui Heinrich Himmler ar fi numit preşedinte al unui « Institut de Investigare a Crimelor celui de al III lea Reich»? De altfel, el ar şti multe, din familie!
Bineînţeles, într-o societate normală nimeni nu e responsabil de faptele părinţilor săi.
Revenind în România, ce pot gândi oare victimele represiunii comuniste şi urmaşii acestora despre numirea lui V. Tismăneanu (Volodea Leonidovici Tismeneţki) în fruntea «Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc»?
Dar despre desemnarea aceleeaşi persoane ca raportor al «Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza dictaturii comuniste din România»?
Bineînţeles, într-o societate normală nimeni nu e responsabil de faptele părinţilor săi.

SLUGILE DE LA TVR CA SA NU-L SUPERE PE JUPANU’DE LA COTROCENI AUINTERZIS FILMULETUL LUI VICTOR CIUTACU!

16 mart.

Filmuleţul cu Ciutacu, interzis de TVR pe Youtube, ca să nu-l supere pe Băsescu.

SRTV a reclamat la Youtube un filmuleţ din anul 2007, în care Victor Ciutacu avea o discuţie cu preşedintele Traian Băsescu despe afacerile lui Căşuneanu. Motivul oficial invocat de TVR a fost copyrightul, dar sesizarea a fost făcută abia acum, deşi filmuleţul data încă din anul 2007. În cele din urmă filmuleţul a reapărut, iar DeCe News îl pune la dispoziţia utilizatorilor.

În filmuleţul scos de pe Youtube Victor Ciutacu purta o discuţie cu preşedintele Traian Băsescu despre afacerile pe care acesta le-a avut de-a lungul timpului cu Căşuneanu, un important constructor de autostrăzi.

Surse din anturajul TVR susţin că o astfel de discuţie nu face parte din politica editorială a TVR şi tocmai de aceea s-a cerut eliminarea postării de pe Youtube.

Discuţia dintre Ciutacu şi Băsescu a avut loc în anul 2007, la emisiunea „Între bine şi rău”.

CABINETUL BASESCU 6 SE REUNESTE VINERI IN SEDINTA EXTRAORDINARA PENTRU A ANALIZA PROIECTUL DE LIBERALIZARE A ENERGIEI ELECTRICE!

16 mart.

Guvernul se reuneşte, vineri, în şedinţă extraordinară, pentru a analiza un proiect de lege privind liberalizarea preţului la energia electrică. „Vom avea vineri o şedinţă de guvern în care vom analiza Legea energiei electrice, în care va exista un capitol în care vom preciza data la care se va face liberalizarea preţurilor la energia electrică, 31 decembrie 2013 pentru consumatorii non-casnici şi 31 decembrie 2017 pentru cei casnici. Procentul de creştere nu este prevăzut în lege”, a afirmat, miercuri, ministrul Economiei, Lucian Bode.

Premierul Mihai-Răzvan Ungureanu subliniase marţi, la postul Antena 3, importanţa acestor reglementări care urmează să fie propuse de Guvern Parlamentului.

„Vineri, într-o şedinţă de guvern extraordinară, urmează să discutăm proiectul de lege – evident pentru a-l avansa spre Parlament – pentru pachetul 3- energie. Ceea ce intră în interiorul acestei iniţiative legislative este crucial, important pentru toată România”, spunea premierul Mihai-Răzvan Ungureanu.

În acest context, şeful Guvernului a precizat că i-a telefonat marţi şi preşedintelui PSD, Victor Ponta, pentru a discuta posibilitatea ca parlamentarii Opoziţiei să revină la lucrările Legislativului, în vederea dezbaterii priorităţilor legislative ale Executivului, inclusiv legislaţia privind energia.

„Mi se pare nu doar corect etic, mi se pare corect politic ca în dezbaterea legii care vizează pachetul 3-energie să fie prezentă şi Opoziţia şi Puterea. (…) Acum mă va ierta domnul preşedinte Ponta şi vă fac o confidenţă, chiar dacă nu am avut această înţelegere cu domnia sa, noi ne-am auzit la telefon şi în această după-amiază. A fost un telefon pe care am considerat că este normal să-l dau. (…) Este vorba de nevoia de a ne întâlni pentru a discuta priorităţile legislative esenţiale care ne aşteaptă pe perioada care urmează, între care, de exemplu, pachetul 3-energie, despre care i-am spus”, a afirmat Ungureanu.

România trebuie să adopte pachetul de legi pentru energie, care conţine directivele privind energia electrică şi gazele naturale şi este obligatoriu la nivelul Uniunii Europene, în condiţiile în care Comisia Europeană a trimis, pe 27 februarie, ţării noastre şi altor 7 state membre UE avize motivate (a doua etapă a procedurii de încălcare a dreptului comunitar) pentru faptul că nu au informat Executivul UE cu privire la adoptarea măsurilor de transpunere a acestor directive.

Directivele, care fac parte din cadrul celui de-al treilea pachet legislativ, ar fi trebuit transpuse de către statele membre în legislaţia naţională până la data de 3 martie 2011, termenul fiind prelungit ulterior de Comisia Europeană până în toamna anului trecut.

Pachetul legislativ conţine două directive (pentru electricitate şi gaze naturale) şi trei regulamente (pentru transportul gazelor, pentru interconectarea sistemelor transfrontaliere de electricitate şi pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Cooperarea Reglementatorilor din Energie).

Setul de acte normative a fost aprobat de Parlamentul European în vara anului 2009 şi a intrat în vigoare în acelaşi an, la 3 septembrie. Din acel moment, statele membre au avut la dispoziţie 18 luni pentru preluarea directivelor în propria legislaţie.

În România, Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) şi Ministerul Economiei au lansat în dezbatere publică, la începutul lunii martie 2011, două proiecte de modificare a Legii energiei şi a Legii gazelor, pentru preluarea directivelor din pachetul trei. Una dintre principalele modificări este apariţia termenului de ”clienţi vulnerabili”, aceştia fiind consumatorii casnici şi cei care furnizează servicii sociale esenţiale.

În proiect este prevăzut şi faptul că ANRE va stabili un calendar de eliminare a preţurilor reglementate pentru toate categoriile de clienţi, cu excepţia celor vulnerabili.

Liberalizarea tarifelor la electricitate pentru consumatorii casnici a fost amânată cu doi ani şi se va încheia în 2017 şi nu în 2015, cum se anunţase iniţial, au declarat, la începutul lunii februarie, reprezentanţii Comisiei Europene şi Fondului Monetar Internaţional, liberalizarea fiind un efect al transpunerii directivelor.

La electricitate, pentru consumatorii industriali, procesul va începe în lunile următoare, iar pentru consumatorii casnici procesul va fi mult mai gradual, într-un calendar care va începe în 2013.

De asemenea, odată cu preluarea în legislaţia naţională a acestor directive, ANRE va redeveni independentă din punct de vedere financiar.

În propunerea pentru modificarea legislaţiei este preluată şi obligativitatea de a separa activităţile din domeniul gazelor şi al electricităţii, astfel încât transportatorii să nu poată realiza activităţi de comercializare. Ceilalţi operatori din piaţă, distribuitorii şi furnizorii, pot deţine ambele activităţi, însă contabilitatea trebuie ţinută separat.

MINISTERUL AGRICULTURII ARUNCA PE FEREASTRA PENTRU UN PROIECT 25 DE MILIOANE DE EUROI!

16 mart.

Care este proiectul Ministerului Agriculturii, în valoare de 25 de milioane de euro.

Ministerul Agriculturii a lansat, joi, un proiect de 25 de milioane de euro din bani europeni numit „Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală” (RNDR), prin care fermierii ar urma să primească informaţii despre fonduri europene, care însă în acest moment se prezintă ca un site jumătate nefuncţional.

rndrDeocamdată, site-ul proiectului (www.rndr.ro) nu ajută la nimic. Afişează în multe cazuri „Lucrăm la această secţiune. Vă rugăm să reveniţi” iar numele celor 530 de fermieri care ar fi implicaţi în proiect nu sunt disponibile. Deşi a avut loc lansarea oficială a proiectului, în prezenţa ministrului, responsabilii nu au fost în stare să spună ierii numele niciunui fermier despre care se spune că ar fi înscris déjà în baza de date. Pe ce se vor cheltui practic cele 25 milioane de euro?, scrie Ziarul Financiar.

„Facem un newsletter lunar, la două luni avem o publicaţie cu o tematică generală în domeniul dezvoltării rurale, dar şi publicaţii cu tematică specifică. Estimez că vor fi peste 100 de publicaţii până la finalul proiectul în 2015 de cel puţin 60 de pagini fiecare. Membrii reţelei vor primi invitaţii şi la toate evenimentele pe care le vom organiza şi pentru cei ce vor dori să participe le vom asigura transportul şi cazarea în locul unde are loc conferinţa respectivă, noi suportăm costurile. Evenimentele vor fi în România”, aşa a justificat Viviana Vasile, şefa proiectului, cele 25 de milioane de euro care vor intra în următorii patru ani în conturile Innovacion y Desarrollo Local, SL-IDEL, o firmă spaniolă care ia banii pentru implementarea proiectului.

Întrebată de ce site-ul http://www.rndr.ro este în bună măsură nefuncţional Viviana Vasile a subliniat: „Actualizarea site-ului este un proces, nu aveam cum să punem foarte multe lucruri, toate materialele ce se vor produce de acum încolo vor apărea. Site-ul va deveni din ce în ce mai bun pe măsură ce avansează proiectul”.

Nici oficialii de la Ministerul Agriculturii nu au venit cu justificări concrete. Cornelia Mihai, responsabila cu fondurile europene la Ministerul Agriculturii, s-a rezumat să spună că nu se poate calcula în bani cum va influenţa acest proiect absorbţia fondurilor UE pentru agricultură. „Membrii reţelei beneficiază de consiliere primară – adică de toate informaţiile legate de Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), de exemplu au la dispoziţie informaţii despre cum pot să facă un grup de producători. Unele axe din PNDR nu au grad de accesare ridicat. Misiunea este să ridicăm accesarea fondurilor europene”. Nu este clar însă de ce pentru un site, un newsletter şi 100 de broşuri se cheltuie 25 mil. euro.

Jennifer Lopez – Good Hit (Official Music Video)

16 mart.

Good Hit!

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

Lindsay Lohan – You Found Me

16 mart.

You Found Me!

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

Lindsay Lohan – Kiss Me

16 mart.

Kiss Me!

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

%d blogeri au apreciat asta: