Arhiva | 8:20 pm

DIASPORA NU INTRA PE LISTELE PERMANENTE.CCR S-A PRONUNTAT IN ALTA SPETA.DIVERSIUNE DE DEZINFORMARE A PRESEI PORTOCALII ASERVITA LUI BASESCU

8 aug.

Pasajul adăugat ilegal pe 6 august în Hotărîrea CCR nr.3 din 2 august 2012 nu produce efecte în stabilirea cvorumului de participare la referendum. Românii din străinătate nu intră în „contabilitatea” listelor electorale permanente. Zegrean (sau altcineva) a încercat marea cu degetul, poate, poate, ar fi ţinut.

Documentul CCR a fost făcut în redacţia Hotnews?

În legătură cu extrem de controversatul paragraf adăugat luni 6 august la Hotărîrea CCR din 2 august a.c., există numeroase suspiciuni privind autenticitatea sa, iar în ceea ce priveşte legalitatea şi utilitatea sa, se va observa mai jos că este ilegal şi inutilizabil. Dar un alt amănunt interesant bate la ochi. Aşa cum Cotidianul.ro a arătat în articolul „CCR a violat legea referendumului” PDF-ul în care apare luni 6 august noul paragraf a fost creat la ora 1.34 PM (Ora treisprezece şi 34 de minute). Deci, aceasta a fost ora la care draftul (ciorna – n.a.) a fost lucrată. Nu ştim dacă PDF-ul a şi fost publicat pe site-ul CCR la aceiaşi oră, 1.34 PM. Prezumând că aceasta este ora publicării pe site, rezultă că de la aceasta oră ziariştii care accesau site-ul CCR au luat la cunoştiinţă despre eveniment. Totuşi, pe site-ul Hotnews (poreclit şi „oficina pe net” a lui Traian Băsescu), informaţia şi un amplu articol au apărut luni la ora 13.28 !!!. Deci, cu 6 minute înainte ca informaţia să existe pe site-ul oficial. Pe Hotnews a apărut inclusiv integral şi pasajul nou adăugat – pasaj care este de două zile la originea unui scandal monstru. Ne punem deci întrebarea, dacă nu cumva, cei de la Hotnews, au chiar vreo legătură directă cu paternitatea paragrafului adăugat HCCR nr.3 din 2 august. În textul articolului, autorul, Dan Tapalagă are şi următoarea formulare: „Exact cum explicam aseara la B1TV: legea privind alegerea presedintelui se refera la toti cetatenii cu drept de vot, adica inclusiv la cetatenii romani cu domiciliul in strainatate.” Rămâne deci un mare semn de întrebare în ceea ce priveşte autorii scandalosului paragraf.

Presa portocalie şi PDL s-au grăbit deschizând striclele de şampanie

Adăugarea, luni 6 august, a unui pasaj – În speţă, însă, sunt aplicabile dispoziţiile legale ale art.2 alin.1 lit.c) din Legea nr.370/2004 privind alegerea preşedintelui şi ale art.17 din Legea nr.3/2000 privind referendumul – în hotărîrea CCR nr 3 din 2 august 2012 şi publicarea ei (sub formă de rectificare) în Monitorul Oficial nr.556 din 7 august, a generat un val de entuzias în presa portocalie şi în rândul liderilor PDL. Toţi au susţinut la unison că în urma respectivei adăugiri, se schimbă radical modul de stabilire a cvorumului de participare la referendum, în calcul, pe listele electorale permanente urmând a fi luaţi şi cetăţenii români cu drept de vot din diaspora. Nimic mai fals. Respectiva adăugare nu are nicio legătură cu stabilirea cvorumului, şi, mai mult nu va conta în judecarea propriu-zisă a validării sau nu a referendumului din 29 iulie.Din mai multe motive.

Hotărârea (modificată) din 2 august nu are legătură cu ce se va decide pe 31 august

Patru jurişti cu o bogată experienţă profesională au analizat la solicitarea Cotidianul.ro toate elementele (şi „evenimentele”) ce ţin de hotărârea nr.3 din 2 august, rectificată în 6 august a CCR. Concluziile juriştilor sunt clare:

La referendumul din 29 iulie a.c., stabilirea cvorumului de participare este guvernată de prevederi ale Legii referendumului coroborate cu prevederi din Legea alegerii parlamentului (Legea 35/2008). Acest element este recunoscut şi de judecătorii CCR.

Hotărârea CCR nr.3 din 2 august 2012 este una care vizează un set de contestaţii privind desfăşurarea referendumului şi nu are nicio legătură cu hotărârea pe care CCR o va lua pe 31 august privind validarea sau invalidarea referendumului.

Paragraful adăugat ulterior la Hotărîrea CCR din 2 august vitează expres una dintre contestaţiile cu care a fost sesizată Curtea şi a fost introdusă pentru lămurirea unei situaţii la care au făcut apel autorii sesizării.

Paragraful adăugat ulterior la Hotărîrea CCR din 2 august guvernează stabilirea cvorumului de participare în situaţia în care un referendum naţional se desfăşoară în paralel cu alegerile prezidenţiale.

Dacă se confirmă – şi nu există motive să nu fie crezut – declaraţiile publice ale judecătorului CC, Ion Predescu, atunci, paragraful adăugat ulterior la Hotărîrea CCR din 2 august a fost introdus ilegal şi este lovit de nulitate, chiar şi în situaţia în care a fost publicat în Monitorul Oficial.

(Concluziile celor patru jurişti le detaliem, prezentând şi paragrafele din legislaţie la care aceştia au făcut apel în finalul articolului – n.a.)

Opinie „concurentă”

Fost vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, dar cu o activitate în barou de câteva decenii, avocatul pledant Augustin Bolcaş, este de acord cu concluziile celor 4 jurişti, dar vine cu completări. „Paragraful aşa-zis omis din Hotărîrea nr.3 din 2 august nu reprezintă o eroare materială. Se poate vorbi de o eroare materială la un document, juridic în cazul nostru, când la textul existent se constată unele greşeli relativ minore, de exemplu în loc de 2012 apare alt an, în loc de, să zicem <> apare <> etc. Paragraful adăugat nu se înscrie în categoria erorilor materiale, ci, pur şi simplu reprezintă o adăugare de conţinut. Când este vorba de o astfel de adăugare, la nivelul CCR, este nevoie de un nou vot al plenului Curţii în condiţii de legalitate. Cum acest lucru nu s-a întâmplat este clar că adăugarea este lovită de nulitate”, spune Bolcaş.

Zegrean a încercat marea cu degetul

Cotidianul.ro i-a întrebat pe juriştii consultaţi de ce totuşi noul paragraf adăugat pe 6 august în Hotărîrea CCR din 2 august este identică cu declaraţiile date sîmbătă, duminică, luni de Traian Băsescu, prin care acesta susţine că în cazul referendumului pentru demiterea unui preşedinte, se utilizează definiţia listelor electorale din Legea alegerilor prezidenţiale, care prevede că ronânii cu domiciliul şi reşedinţa în străinătate sunt trecuţi pe listele electorale permanente, deci, intră în calculul cvorumului de participare. Răspunsul a fost unul simplu: „Augustin Zegrean a încercat marea cu degetul. El, sau altcineva din CCR au introdus ulterior paragraful cu cântec, pentru a răspunde comenzii lui Traian Băsescu, dar după cum se vede şi cum s-a demonstrat, respectivul paragraf nu va putea fi utilizat pe 31 august. Pentru moment însă el (sau altcineva) şi-a făcut <> şi a mers pe varianta <>. Aceasta pentru că Zegrean are o relativă acoperire, dar numai pentru situaţia concretă a uneia dintre contestaţiile formulate. S-a mizat probabil şi pe reacţia presei favorabile preşedintelui suspendat, ceea ce s-a întâmplat, dar prevederile legislative sunt clare. Concluzia, s-a încercat acordarea unui sprijin unei acţiuni propagandistice a preşedintelui suspendat”, ne-a declarat unul dintre interlocuitori, poziţia fiind însă identică cu a celorlalţi jurişti consultaţi”

Prevederi legislative care se aplică refernedumului

Cvorumul de participare la referendumul din 29 iulie a.c.

Art. 5 (2)Referendumul este valabil dacă la acesta participă cel puţin jumătate plus unul din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente. (Legea 3/2000 – legea referendumului)

Art. 17. -(1)Operaţiunile pentru desfăşurarea referendumului au loc în circumscripţiile electorale şi la secţiile de votare, organizate potrivit prevederilor Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza copiilor de pe listele electorale permanente şi a celorlalte liste electorale prevăzute de lege, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 15 indice 1 din prezenta lege, care se aplică în mod corespunzător. (Legea 3/2000 – legea referendumului)

Art. 26(1)Listele electorale permanente pentru subdiviziunile administrativ-teritoriale de pe teritoriul naţional se întocmesc de către primarul comunei, oraşului sau municipiului ori al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în Registrul electoral şi comunicate primarului de către biroul teritorial al Autorităţii Electorale Permanente care funcţionează la nivelul judeţului pe teritoriul căruia se află localitatea. (Legea 35/2008 – reglementarea alegătorilor care sunt trecuţi pe listele electorale permanente)

Art. 8(2)Cetăţenii români cu drept de vot, cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, îşi exercită dreptul de vot la una dintre secţiile de votare din acea ţară în care îşi au domiciliul sau reşedinţa, în condiţiile prezentului titlu.

(3)Personalul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare îşi exercită dreptul de vot la secţia de votare constituită pe lângă misiunea diplomatică sau oficiul consular la care îşi desfăşoară activitatea. Acesta va fi înscris în lista electorală suplimentară de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi va putea vota pe baza paşaportului diplomatic sau a paşaportului de serviciu (Legea 35/2008 – reglementarea modului în care votează românii din diaspora)

Referendum de demitere în paralel cu alegeri prezidenţiale !!!!

Paragraful – În speţă, însă, sunt aplicabile dispoziţiile legale ale art.2 alin.1 lit.c) din Legea nr.370/2004 privind alegerea preşedintelui şi ale art.17 din Legea nr.3/2000 privind referendumul – introdus pe 6 august dă definiţia listei electorale permanente utilizată la alegerile prezidenţiale: „Art. 2c)liste electorale permanente – listele cuprinzând cetăţenii români cu drept de vot care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv”

Acest articol se utilizează la un referendum în condiţiile situaţiilor prevăzute la art. 15 indice 1 din Legea referendumului.

Art. 151

(1)În situaţia în care referendumul are loc simultan cu procesul electoral desfăşurat pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, respectiv pentru alegerea Preşedintelui României ori alegerile pentru Parlamentul European sau alegerile locale, organizarea şi desfăşurarea referendumului se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

Pentru cei mai puţin familiarizaţi cu limbajul juridic, art.15 indice 1 se „traduce” astfel:

Dacă un referendum se desfăşoară în paralel cu alegeri parlamentare, atunci se aplică prevederile legii alegerilor parlamentare;

Dacă un referendum se desfăşoară în paralel cu alegeri prezidenţiale, atunci se aplică prevederi ale legii pentru alegerea preşedintelui;

Dacă un referendum se desfăşoară în paralele cu alegeri europarlamentare, atunci se aplică prevederi ale legii alegerilor europarlamentare.

După cum se poate observa, numai în situaţia punctului b, se poate aplica paragraful nou introdus în Hotărîrea CCR nr.3 din 2 august. Cum nu s-a înregistrat situaţia de la punctul b, nu se poate aplica în hotărîrea ce va fi luată pe 31 august paragraful respectiv. Pentru că pe 29 iulie, nu am avut în paralel cu referendumul pentru demiterea preşedintelui şi alegeri prezidenţiale.

Notă

Juriştii consultaţi de Cotidianul au afirmat că art.15, indice 1 din Legea referendumului (introdus în lege prin OUG 103/2009) reprezintă o mostră de absurditate legislativă. „Un referendum poate fi guvernat după o lege dacă este simultan cu alegerile parlamentare, şi acelaşi referendum este guvernat după o altă lege, dacă este simultan cu alegerile prezidenţiale. Cine a conceput acest articol, merită premiul pentru legiferare ridicolă sau absurdă. Iar cei care au votat aprobarea OUG 103 fie n-au citit acest articol, fie se încadrează în aceiaşi categorie cu autorii”.

PRESEDINTELE IN EXERCITIU AL ROMANIEI ,CRIN ANTONESCU I-A DAT O LECTIE DE DREPT CONSTITUTIONAL CETATEANULUI IN BLEU BASESCU!

8 aug.

Preşedintele interimar al României, Crin Antonescu, a salutat, miercuri seara, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Cotroceni, evoluţiile din negocierile guvernului social-liberal condus de premierul Victor Ponta cu instituţiile internaţionale care creditează financiar ţara noastră.

Redăm cele mai importante precizări ale preşedintelui în exerciţiu al României:

„Felicit Guvernul pentru că în negocierile din această rundă cu FMI lucrurile merg foarte bine.În întâlnirea de ieri am spus oaspeţilor că, în ciuda turbulenţelor crizei politice, avem un guvern stabil, legitim, responsabil, care nu a schimbat cu nimic angajamentele cu FMI. Salut că discuţiile dintre Fond şi Guvern au reliefat că Guvernul este în parametrii pe care i-a angajat.

Salut faptul că guvernul a consfinţit la aceste negocieri cu FMI reîntregirea salariilor. Salut faptul că Guvernul se ţine de cuvânt.

Salut faptul că discuţiile dintre Fond şi Guvern au reliefat că Guvernul este în parametrii pe care i-a angajat. Salut faptul că guvernul a consfinţit la aceste negocieri cu FMI reîntregirea salariilor. Salut faptul că Guvernul se ţine de cuvânt.

Domnul Ponta este ministru interimar al Justiţiei. Propunerea doamnie Pivniceru e agreată pe deplin de mine şi o salut. Cred că doamna Mona Pivniceru, ca reprezentant al magistraţilor, e un om foarte nimerit pentru a da credibilitate unui minister care are foarte multe probleme de rezolvat.

Vreau să recapitulăm câteva lucruri despre referendum, Curtea Constituţională şi legislaţie. Nu intenţionez să prezint un eseu pe marginea legii. Eu dau pentru opinia publică nişte citate din lege şi din motivarea Curţii. Cvorumul pentru referendum se stabileşte strict prin raportarea la listele electorale permanente. Aceste liste cuprind doar alegătorii cu domiciliul în România.

Oricine are cetăţenie română deţine dreptul la vot. Dar asta e altceva decât prezenţa pe listele electorale permanente.

Curtea Constituţională subliniază în motivarea sa că alegătorii din străinătate, deşi au drept de vot, nu se includ pe listele permanente.

Cred că e foarte clar ce vrea şi prima adresă a Curţii Constituţionale, şi anume: „plenul Curţii Constituţional a hotărât să solicite guvernului dispunerea măsurilor necesare pentru actualizarea listelor electorale permanente”.

Dispoziţii obligatorii, guvernul trebuie să le răspundă. Termenul de 31 august trebuie să fie respectat. Important pentru instituţiile statului e să aplice legea.

De când sunt preşedinte interimar nu am primit nicio ameninţare.

Am spus că ceea ce se vede e că împotriva imaginii României a existat o acţiune organizată şi că eu socotesc că e cazul ca Serviciul de Informaţii Externe să investigheze cum s-a făcut asta. Apropo de servicii, tot discutând de presiuni asupre vreunui membru al Curţii, am avut o discuţie şi cu directorul SRI care mi-a dat asigurări că nu au indicii că s-ar fi făcut vreo acţiune de acest fel.

Constat azi FMI că Guvernul şi-a făcut temele.

Faptul că aproape zilnic împotriva guvernului au fost aruncate acuzaţii lipsite de fundament. Numai dacă luăm diversiunea cu scrisoarea cuiva în care se vorbeşte de presiuni, ne dăm seama că e vorba de încercări de intimidare. Faptul că premierul rezistă, mă bucurpă.

Am terminat cu Rus. Înţeleg că se poate discuta cu Rus la garaj. Cu mine nu.

Nu am vorbit cu domnul preşedinte Zegrean. Fac tot ce pot pentru a nu tulbura liniştea membrilor Curţii în frunte cu preşedintele ei.

Fac tot ce pot pentru a nu tulbura liniştea Curţii, în frunte cu conducătorul ei. Am afirmat public că e de datoria mea să protejez libertatea, relaxarea, independenţa judecătorilor în faţa acestei decizii importante, pe care o voi respecta, indiferent care va fi ea, nu voi comenta.

Pentru mine important e ce face guvernul în privinţa recensământului. Ce face Guvernul ne spune Curtea. Cum face guvernul e treaba lui.

Pentru mine este important ce face guvernul, nu cum face el. Asta e treaba lui. Cred că guvernul are oameni cu experienţă, cu înţelepciune şi cu agerime.

Ideea că eu aş fi propus să fie primită echipa de fotbal Barcelona la Cotroceni: nu e adevărat ! La Cotroceni sunt primiţi doar sportivi români. Nu-mi amintesc vreun precedent şi nu era să-l inventez eu. Asta e altă diversiune. Faptul că mă întâlnesc cu jucătorii de la FC Barcelona este o diversiune. Nu e nimic adevărat. Cunosc suficient de mult despre fotbal, credeţi-mă, încât să ştiu care este programul, calendarul şi obiceiurile unor super echipe ca Barcelona, care au timpul drămuit. Cred că e un lucru clar pentru oricine că la Palatul Cotroceni, sediul prezidenţiei române, sunt primiţi doar sportivi români, în cadrul unor ceremonii. Ei nu îmi aduc aminte vreun precendent. E o altă diversiune, care nu are niciun fel de urmă de adevăr. Singurul lucru adevărat este că mă voi duce la meci, ca să asist. Credeţi că e treaba mea să mă întâlnesc cu jucători?Mă voi duce la meci!

CIRCULA PE NET.SCRISOARE A GRUPULUI DE INITIATIVA „RENOIREA”:UN FOST GUVERNATOR AL BNR SI GRUPUL SAU DE ANALIZA CER DEMISIA IMEDIATA A LUI TRAIAN BASESCU!

8 aug.

Un fost guvernator al BNR şi grupul său de analiză cer demisia lui Traian Băsescu.

Domnului Traian Băsescu, preşedinte suspendat constituţional

1. Poporul român suveran – prin votul său constituţional la referendumul din 29 iulie 2012 – a decis să plecaţi din funcţia publică în care aţi fost pus de acelaşi popor suveran în anul 2009.

Cei 8,4 milioane de cetăţeni care au participat democratic şi constituţional la vot cu o majoritate covârşitoare de 87% au aprobat demiterea.

Voturile pentru demitere au fost în număr de 7,4 milioane, comparativ cu 5,27 milioane de voturi cu care aţi fost pus în funcţie în 2009.

Nici o autoritate, nici o instituţie nu poate pune la îndoială şi anula – votul poporului suveran în sistemul de democraţie.

2. Voinţa poporului a fost clar şi categoric exprimată. Vă cerem – din partea societăţii civile ca-acum – în ceasul al doisprezecelea – să daţi dovadă de respect faţă de voinţa poporului suveran şi să vă daţi DEMISIA IMEDIAT, să vă comportaţi ca un om politic raţional şi responsabil.

În felul acesta, s-ar pune capăt crizei politice, care produce mari daune României şi pe care aţi provocat-o prin acţiunile dictatoriale şi prin violările repetate şi grave ale Constituţiei ţării.

*

* *

3. Cvorumul de participare a fost îndeplinit, după cum arătăm mai jos.

4. Datele oficiale privind numărul celor înscrişi în listele electorale permanente şi scăderea dramatică a populaţiei sunt următoarele:

Anul

Înscrişi în listele electorale permanente

Datele oficiale ale

Institutului Naţional de Statistică privind evoluţia populaţiei

Scăderea populaţiei

2000

22,435 milioane

2004

18,45 milioane

21,673 milioane

– 762 mii

2008

18,46 milioane

21,504 milioane

– 170 mii

2012

18,31 milioane

19,040 milioane

– 2.460 mii

a) În anii regimului Băsescu (2004 – 2012), cifra din listele electorale permanente a rămas practic neactualizată (18,3 – 18,4 milioane), în timp ce populaţia stabilă a scăzut cu 2,6 milioane de persoane în cei 8 ani,

b) Faţă de anul 2000, populaţia a scăzut cu 3,6 milioane persoane.

5. Dacă pornim de la populaţia de 19,04 milioane persoane stabilită la recensământ şi scădem persoanele sub 18 ani (cca. 3,5 – 3,7 milioane), rezultă un număr de electori de 15,5 milioane (sau 16,5 milioane dacă se ţine seama de migraţie). Aceste cifre se compară cei 8,4 milioane persoane care au votat şi rezultă că a fost atins şi depăşit cvorumul de participare (50% + 1).

NOTA SPECIALĂ 1

Toate acestea în condiţiile în care domnul Băsescu şi PDL – contrar Constituţiei şi legii partidelor – au organizat public boicotul referendumului, chemând cetăţenii la neparticipare. În acest boicot s-a implicat şi premierul Ungariei, Victor Orban, care a venit în România şi a îndemnat populaţia de etnie maghiară să nu participe la vot.

NOTA SPECIALĂ 2

Cvorumul de participare a fost impus incorect (contrar Constituţiei ţării, contrar recomandărilor Comisiei de la Veneţia, contrar faptului că la declanşarea suspendării şi a referendumului era în vigoare altă lege care nu prevedea cvorumul de participare).

6. Domnule Băsescu, v-aţi agravat situaţia prin declaraţiile iresponsabile pe care le faceţi public, astfel:

a) Constituie obiectul unui dosar penal – afirmaţia că a avut loc o „lovitură de stat”. Este clar pentru toată lumea că decizia Parlamentului (organul reprezentativ al poporului) de suspendare a Preşedintelui a fost constituţională; organizarea referendumului a fost constituţională; votul poporului suveran, cu o majoritate zdrobitoare, pentru demitere a fost constituţional şi perfect democratic.

b) Constituie obiectul unui dosar penal – lipsa de respect faţă de votul poporului suveran – ce decurge din afirmaţia iresponsabilă că cei 8,4 milioane de cetăţeni ar fi participat prin votul lor – la o „lovitură de stat”. Toţi cetăţenii care au votat îl pot chema pe domnul Băsescu în faţa Justiţiei pentru această calomnie.

c) Constituie obiectul unui dosar penal – ameninţările adresate primarilor, că vor fi trimişi în „celule”, dacă vor pune în aplicare „actualizarea listelor electorale permanente”, conform hotărârii Curţii Constituţionale.

d) Constituie obiectul unui dosar penal – ameninţarea la adresa comisarului care se ocupă cu evidenţa populaţiei, care a comunicat că listele electorale permanente nu au fost actualizate.

e) Constituie obiectul unui dosar penal – faptul că Ministerul Public a sechestrat toate listele electorale permanente, din iniţiativa doamnei Kövesi, deşi procesul referendumului este în curs. Este o acţiune de intimidare împotriva celor care – în mod justificat – au contestat cifrele din listele electorale permanente.

7. Vom scrie în curând domnului Jose Manuel Barroso şi doamnei Angela Merkel, pentru a fi corect informaţi din partea societăţii civile din România.

*

* *

8. Să ne reamintim ziua de 21 decembrie 1989, când sute de mii de oameni nemulţumiţi şi revoltaţi au ieşit în stradă şi au luat cu asalt regimul dictatorial. Să nu ajungem încă o dată în această situaţie, când mânia populară nu mai poate fi oprită.

9. Demisia imediată, domnule Băsescu, dacă doriţi să faceţi un bine poporului român suveran şi României!

8 august 2012

Grupul de Iniţiativă „Reînnoirea”

Florea Dumitrescu

Gheorghe Stroe

Cristian Apostol

PRESEDINTELE IN EXERCITIU AL ROMANIEI CRIN ANTONESCU,VA SUSTINE O DECLARATIE DE PRESA AZI LA ORELE 19,00 LA PALATUL COTROCENI!

8 aug.

ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA:

Preşedintele interimar Crin Antonescu va susţine o declaraţie de presã miercuri, de la ora 19,00, la Palatul Cotroceni, informeazã Administraţia Prezidenţialã.

CAND A AUZIT CA SEFUL DE CABINET CODRUT MARTA A FOST „ARESTAT”CETATEANUL IN BLEU NU A MAI APAUT IERI.DAR AZI CAND NU S-A CONFIRMAT ARESTAREA LUI MARTA,CETATEANUL IN BLEU A APARUT SI A RECUNOSCUT CA A FACUT PRESIUNI ASUPRA LUI IOAN RUS!

8 aug.

Traian Băsescu a dat o declaraţie de presă în care a ţinut să precizeze că urmăreşte dezbaterea publică şi constată că este o mare confuzie legată de referendum. Din acest motiv, preşedintele suspendat a făcut pentru presă un document care ia fiecare lege, pentru fiecare tip de alegeri, cu privire la listele electorale.

„Am făcut pentru presă un document care ia fiecare lege pentru fiecare tip de alegeri, şi vă redă articolul din respectiva lege cu privire la listele electorale spre exemplu, sau la principalele elemente care vizează tipul respectiv de alegeri.”

Acesta a ţinut să menţioneze că fiecare tip de alegeri are propria lui lege şi propriul lui tip de întocmire a listelor electorale.

„Pentru referendumul care vizează demiterea preşedintelui României lista este în conformitate cu Legea 370/2004 şi care este definită în articolul 2, lista electorală permanentă. Cuprinde toţi cetăţenii români cu vârstă peste 18 ani, indiferent unde s-ar afla ei”.

Văd ca Domnul Crin spune că nu a făcut nici un fel de presiuni asupra domnului Rus, dar eu spun că am făcut, de aici. Prin atenţionările pe care le-am făcut cu privire la listele electorale. Eu îi transmit domnului Rus, pe care nu îl suspectez de rea credinţă, dar el a fost păcălit şi naiv că nu îl acuz de incorectitudine. Domnul Rus trebuie să ştie că la cei 18,3 milioane trebuia să mai adauge 460,000 de români din străinătate, a menţionat Traian Băsescu.

JUDECATORUL ION PREDESCU DE LA CCR DESPRE ERATA SI ILEGALITATEA ACESTEIA!

8 aug.

Curtea Constituţională, mai precis un judecător de la Curtea Constituţională, a trimis luni seară o precizare către Guvern, prin care arată că, dintr-o eroare, un paragraf esenţial nu a fost introdus în decizia luată săptămâna trecută, cu privire la organizarea referendumului pentru demiterea preşedintelui.

Noul paragraf schimbă soarta referendumului şi contrazice tot ceea ce plenul Curţii decisese anterior.

Paragraful adăugat ulterior, trimis Monitorului Oficial luni, spune, în traducere liberă, că listele electorale luate în calcul pentru referendum sunt cele folosite la alegerile prezidenţiale, adică cele care cuprind toţi cetăţenii cu drept de vot. Ceea ce înseamnă că cetăţenii români plecaţi în străinătate nu mai pot fi scoşi de pe liste, fiind luaţi în calcul la stabilirea cvorumului pentru referendum. Acest paragraf schimbă practic ceea ce plenul Curţii decisese în 2 august: că cetăţenii români cu domiciliu în străinătate nu sunt luaţi în calcul la cvorum.

Luni seara, premierul Victor Ponta a spus că această procedură, de adăugare ulterioară la o decizie, nu este uzuală şi că documentul nu este semnat de preşedintele CCR, judecătorul Augustin Zegrean, motiv pentru care Secretariatul General al Guvernului a cerut lămuriri.

Preşedintele CCR este plecat în concediu, iar locul său este ţinut de un judecător de serviciu – unul dintre cei 9 din plenul CCR. Săptămâna aceasta, judecătorul de serviciu a fost Mircea Ştefan Minea, cel care a şi semnat adresa către Guvern şi Monitorul Oficial.

Decizia de adăugare a paragrafului a fost luată prin consimţământul a cinci judecători ai CCR. Nu a fost convocată o şedinţă de plen, aşa cum este procedura uzuală, după cum arată un alt judecător al CCR.

Judecătorul Ion Predescu a declarat pentru gândul că decizia ar fi trebuit luată în plenul CCR, cu toţi cei 9 judecători de faţă, şi că dacă cei de la Monitorul Oficial au nelămuriri trebuie să trimită o cerere pentru lămurire către Curtea Constituţională.

„Trebuie să aştepte răspunsul competent al plenului Curţii. Dacă s-a luat decizia doar cu cinci prezenţi nu este legal, o decizie se ia în cvorum minim cu şase prezenţi. Dacă a survenit o problemă urgentă, Curtea Constituţională poate fi convocată mai devreme de 31 august. Monitorul Oficial poate publica doar după respectarea cu rigoare a legii. Dacă au dubii pot aştepta plenul Curţii, nu ce a trimis judecătorul de serviciu”, a precizat judecătorul Ion Predescu.

Potrivit gandul.info, Monitorul Oficial a publicat deja acest paragraf marţi, în jurul orelor 17.00.

PLANGERE PENALA IMPOTRIVA CCR LA PARCHETUL ICCJ!

8 aug.

Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a primit luni o plângere cu privire la datele contradictorii transmise de Curtea Constituţională executivului, referitoare la listele electorale.

În plângerea înaintată Parchetului de pe lângă ÎCCJ, prin e-mail, de către o persoană fizică se arată că judecătorii CCR au trimis la Guvern acte false.

Procuroii trebuie să stabilească acum veridicitatea acuzațiilor.

De reamintit, miercuri, Varujan Vosganian, acuza, într-o postare pe blogul personal, atitudinea CCR. Vosganian a semnalat faptul că Parchetul nu face cercetări în condițiile în care „aflăm că cineva a falsificat actele Curţii, atât în corespondenţa cu Guvernul, cât şi în transmiterea la Monitorul Oficial”.

Pe data de 2 august, CCR a amânat decizia referitoare la validarea sau invalidarea referendumului din 29 iulie privind demiterea preşedintelui Băsescu, solicitând Guvernului clarificări în ceea ce privește numărul de alegători în baza căruia s-a organizat referendumul.
Ulterior însă, invocând confuzia privind solicitarea adresată executivului, CCR a revenit cu o „erată” care a anulat practic prima decizie dată de Curte.

Eroarea s-ar fi produs, au declarat surse oficiale, din cauza unei comunicări făcută de un judecător al Curţii, care i-ar fi dictat unui magistrat asistent cererea către Executiv.
Cert este că această comunicare inexactă a Curţii a generat o decizie a Guvernului de organizare a unui mini-recensământ pentru actualizarea listelor de către primării.În urma revenirii Curţii către Guvern pentru îndreptarea erorii, Monitorul Oficial ar fi refuzat publicarea eratei.
Tot marţi, PDL a solicitat Parchetului de pe lângă ÎCCJ să efectueze cercetări cu privire la „persoanele care au modificat conţinutul adresei transmise către Curtea Constituţională,precum şi persoana care a omis să înscrie în încheierea Curţii a tuturor dispoziţiilor stabilite de judecătorii Curţii, în vederea probării faptelor şi tragerii la răspundere penală a făptuitorilor”.

%d blogeri au apreciat asta: