Arhiva | 5:49 pm

AVOCATA MIHAELA ANGHELUS SI PROFESORUL AMERICAN DE ORIGINE ROMANA IONITA ROMULUS SEMNATAR AL CARTEI 77 AU DEPUS LA PARCHETUL GENERAL PLANGERE PENALA PE NUMELE LUI TRAIAN BASESCU!

16 aug.

Plângere penală pe numele lui Traian Băsescu pentru trădare și nu numai.

Prin Fan Curier, cu AVB 58775519, avocata Mihaela Angheluş şi profesorul american de origine română Ioniţă Romulus, semnatar al Cartei 77, analist politic timp de 30 de ani în New York şi membru al United Press Internaţional, au depus o plîngere penală împotriva preşedintelui suspendat Traian Băsescu.

Plîngerea a fost trimisă la Procurorul general Laura Codruţa Kovesi şi, prin această cerere, se solicită „instrumentarea cu maximă celeritate” întrucît „pe perioada suspendării, preşedintele nu beneficiază de nici un fel de imunitate”.
Aşa cum precizează semnatarii, „prezenta plângere, nu se referă la fapte săvârşite de numitul Traian Băsescu direct împotriva subsemnaţilor reclamanţi, ci fapte săvârşite de acesta împotriva poporului român – din care subsemnaţii facem parte, precum şi împotriva României”.
Principalele capete de acuzare din această plîngere vizează încălcarea prevederilor art. 52 alin 1 şi 3 din Legea 3/2000, privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, art. 2 din Legea nr. 14/2003 a partidelor politice, art. 36 din Constituţia României privind „Dreptul la vot”, art. 54 din Constituţia României, privind „Fidelitatea faţă de ţară”, art. 80 din Constituţia României, privind „Rolul Preşedintelui”.
Prezentăm mai jos textul integral al plîngerii, aşa cum a fost redactat de către semnatari:

DOMNULE PROCUROR GENERAL
LAURA CODRUŢA KOVESI

Subsemnaţii ANGHELUŞ ANA MIHAELA, fiica lui Mihai şi Ana, cetăţean român, născută la data de 05.11.1966 în Bucureşti, domiciliată în str. STELEA SPATARUL, nr. … Bucureşti, legitimată cu CI seria RR nr…., eliberată de SPCEP Sector 3 la data de 08.11.2011, având CNP 26…..
şi Profesor – IONIŢĂ ROMULUS, fiul lui Ion şi Maria, cetăţean român, dar şi cetăţean american din anul 1984, născut la data de 28.01.1937, domiciliat în Bucureşti, sector 1, str. Iacob …. legitimat cu CI seria RT nr. 59… eliberată la data de 10.09.2008, avânnd CNP 137….., ziarist de investigaţii, publicist şi analist politic timp de 30 de ani în New York – SUA, membru al United Press Internaţional şi Membru al Uniunii Ziariştilor din România, militant activ pentru drepturile omului – împreună cu Paul Goma în 1976 -1977 am activat pentru aderarea României la Carta 77 a drepturilor omului (Cehoslovacia– Pavel Kohout), prin avocat Angheluş Ana Mihaela, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură la adresa de domiciliu şi la sediul profesional al cabinetului – Cabinet Avocat Angheluş Ana Mihaela, str. Stelea Spătarul, nr. …., Bucureşti, cod poştal 030212,
în calitate de reclamanţi, formulăm şi depunem prezenta

PLÂNGERE PENALĂ

Împotriva numitului :

BĂSESCU TRAIAN – preşedinte suspendat – fiul lui Elena şi Dumitru, cetăţean român, născut la data de 04.11.1951 în localitatea Murfatlar, domiciliat în Bucureşti , sector 1, Vila Lac 3,

pentru săvîrşirea infracţiunilor de :
– Trădare – Art. 155 – Cod penal – (Fapta cetăţeanului român sau a persoanei fără cetăţenie, domiciliată pe teritoriul statului român, de a intra în legătură cu o putere sau cu o organizaţie străină ori cu agenţi ai acestora, în scopul de a suprima sau ştirbi unitatea şi indivizibilitatea, suveranitatea sau independenţa statului, prin acţiuni de provocare de război contra ţării sau de înlesnire a ocupaţiei militare străine, ori de subminare economică sau politică a statului, ori de aservire faţă de o putere străină, sau de ajutare a unei puteri străine pentru desfăşurarea unei activităţi duşmănoase împotriva siguranţei statului, se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. )
– Atentat care pune în pericol siguranţa statului – Art. 160 – Cod penal – (Atentatul săvârşit contra vieţii, integrităţii corporale ori sănătăţii unei persoane care îndeplineşte o activitate importantă de stat sau altă activitate publică importantă, în împrejurări care fac ca fapta să pună în pericol siguranţa statului, se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.)
– Atentat contra unei colectivităţi – Art. 161 – Cod penal (Atentatul săvârşit contra unei colectivităţi prin otrăviri în masă, provocare de epidemii sau prin orice alt mijloc, de natură să slăbească puterea de stat, se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.)
– Subminarea economiei naţionale – Art. 165 – Cod penal (Fapta de a folosi o unitate din cele la care se referă art. 145, ori de a împiedica activitatea normală a acesteia, dacă fapta este de natură să submineze economia naţională, se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.)
Dacă fapta prevăzută în alineatul precedent a produs pagube importante economiei naţionale, pedeapsa este detenţiunea pe viaţă sau închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.)
– Propagandă în favoarea statului totalitar – Art. 166 Cod penal (Propaganda în vederea instaurării unui stat totalitar, săvârşită prin orice mijloace, în public, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. Propaganda constă în răspândirea, în mod sistematic, sau în apologia unor idei, concepţii sau doctrine cu intenţia de a convinge şi de a atrage noi adepţi.)
– Acţiuni împotriva ordinii constituţionale – Art. 1661 Cod penal (Întreprinderea oricărei acţiuni pentru schimbarea prin acţiuni ilegale şi prin violenţă a ordinii constituţionale sau a caracterului naţional, suveran, independent, unitar şi indivizibil al statului român se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.)
– Complot Art. 167 – Cod penal (Iniţierea sau constituirea unei asociaţii sau grupări în scopul săvârşirii vreuneia dintre infracţiunile prevăzute în art. 155-163, 165 şi 1661, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unei astfel de asociaţii sau grupări se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.)
Pedeapsa pentru complot nu poate fi mai mare decât sancţiunea prevăzută de lege pentru cea mai gravă dintre infracţiunile care intră în scopul asociaţiei sau grupării.
Dacă faptele prevăzute în alin. 1 au fost urmate de săvârşirea unei infracţiuni, se aplică regulile de la concursul de infracţiuni.
Nu se pedepseşte persoana care, săvârşind fapta prevăzută în alin. 1 sau 3, o denunţă mai înainte de a fi fost descoperită.)
– Comunicarea de informaţii false, Art. 1681 Cod penal (Comunicarea sau răspândirea, prin orice mijloace, de ştiri, date sau informaţii false ori de documente falsificate, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranţa statului, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.)
– Ameninţare Art. 193 Cod penal (Fapta de a ameninţa o persoană cu săvârşirea unei infracţiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva ei, a soţului ori a unei rude apropiate, dacă este de natură să o alarmeze, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăşi sancţiunea prevăzută de lege pentru infracţiunea care a format obiectul ameninţării.
Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.)
– Şantaj Art. 194 Cod penal (Constrângerea unei persoane, prin violenţă sau ameninţare, să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, dacă fapta este comisă spre a dobândi în mod injust un folos, pentru sine sau pentru altul, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
Când constrângerea constă în ameninţarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromiţătoare pentru persoana ameninţată, pentru soţul acesteia sau pentru o rudă apropiată, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.)
– Înşelăciune Art. 215 Cod penal (Inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos material injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 12 ani.
Înşelăciunea săvârşită prin folosire de nume sau calităţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.
Inducerea sau menţinerea în eroare a unei persoane cu prilejul încheierii sau executării unui contract, săvârşită în aşa fel încât, fără această eroare, cel înşelat nu ar fi încheiat sau executat contractul în condiţiile stipulate, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în alineatele precedente, după distincţiile acolo arătate.
Emiterea unui cec asupra unei instituţii de credit sau unei persoane, ştiind că pentru valorificarea lui nu există provizia sau acoperirea necesară, precum şi fapta de a retrage, după emitere, provizia, în totul sau în parte, ori de a interzice trasului de a plăti înainte de expirarea termenului de prezentare, în scopul arătat în alin. 1, dacă s-a pricinuit o pagubă posesorului cecului, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în alin. 2.
Înşelăciunea care a avut consecinţe deosebit de grave se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.)
– Ultraj Art. 239 Cod penal (Ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă contra unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.
Lovirea sau orice acte de violenţă, săvârşite împotriva unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
Vătămarea corporală, săvârşită împotriva unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 6 ani.
Vătămarea corporală gravă, săvârşită împotriva unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani.
Dacă faptele prevăzute în alin. 1-4 sunt săvârşite împotriva unui judecător sau procuror, organ de cercetare penală, expert, executor judecătoresc, poliţist, jandarm ori militar, limitele pedepsei se majorează cu jumătate.)
– Abuz în serviciu contra intereselor publice Art. 248 Cod penal (Fapta funcţionarului public, care, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori al unei alte unităţi din cele la care se referă art. 145 sau o pagubă patrimoniului acesteia se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.)
– Abuz în serviciu în formă calificată Art. 2481 Cod penal (Dacă faptele prevăzute în art. 246, 247 şi 248 au avut consecinţe deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.)
– Purtare abuzivă Art. 250 Cod penal (Întrebuinţarea de expresii jignitoare faţă de o persoană, de către un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.
Ameninţarea săvârşită de către un funcţionar public, în condiţiile alin. 1, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.
Lovirea sau alte acte de violenţă săvârşite de către un funcţionar public, în condiţiile alin. 1, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
Vătămarea corporală săvârşită de către un funcţionar public, în condiţiile alin. 1, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 6 ani.
Vătămarea corporală gravă săvârşită de către un funcţionar public, în condiţiile alin. 1, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani.)

– Trafic de influenţă Art. 257 Cod penal (Primirea ori pretinderea de bani sau alte foloase ori acceptarea de promisiuni, de daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar pentru a-l determina să facă ori să nu facă un act ce intră în atribuţiile sale de serviciu, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani.
Dispoziţiile art. 256 alin. 2 se aplică în mod corespunzător.)
Raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 – pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie – ( Infracţiunile de luare de mită – prevăzută la art. 254 din Codul penal, de dare de mită – prevăzută la art. 255 din Codul penal, de primire de foloase necuvenite prevăzută la art. 256 din Codul penal şi de trafic de influenţă prevăzută la art. 257 din Codul penal se pedepsesc potrivit acelor texte de lege.)

– Asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni Art. 323 Cod penal (Fapta de a se asocia sau de a iniţia constituirea unei asocieri în scopul săvârşirii uneia sau mai multor infracţiuni, altele decât cele arătate în art. 167, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unei astfel de asocieri, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani, fără a se putea depăşi pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea ce intră în scopul asocierii.
Dacă fapta de asociere a fost urmată de săvârşirea unei infracţiuni, se aplică celor care au săvârşit infracţiunea respectivă pedeapsa pentru acea infracţiune, în concurs cu pedeapsa prevăzută în alin. 1.
Nu se pedepsesc persoanele prevăzute în alin. 1, care denunţă autorităţilor asocierea mai înainte de a fi fost descoperită şi de a se fi început săvârşirea infracţiunii care intră în scopul asocierii.)
– Instigare publică şi apologia infracţiunilor Art. 324 Cod penal (Fapta de a îndemna publicul prin grai, scris sau prin orice alte mijloace, de a nu respecta legile, ori de a săvârşi fapte ce constituie infracţiuni, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani, fără a se putea depăşi pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea la săvârşirea căreia s-a instigat.
Dacă fapta prevăzută în alin. 1 este săvârşită de un funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat ori de către o persoană dintre cele prevăzute în art. 160, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani, fără a se putea depăşi pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea la săvârşirea căreia s-a instigat.
Dacă instigarea publică a avut ca urmare săvârşirea infracţiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevăzută de lege pentru acea infracţiune.
Purtarea în public a unei uniforme, embleme, insigne sau altor asemenea semne distinctive neautorizate, în scopurile arătate în alin. 1, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.
Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează lăudarea în public a celor care au săvârşit infracţiuni sau a infracţiunilor săvârşite de aceştia.)
– Genocid Art. 357 Cod penal (Săvârşirea în scopul de a distruge în întregime sau în parte o colectivitate sau un grup naţional, etnic, rasial sau religios, a vreuneia dintre următoarele fapte:
a) uciderea membrilor colectivităţii sau grupului;
b) vătămarea gravă a integrităţii fizice sau mintale a membrilor colectivităţii sau grupului;
c) supunerea colectivităţii ori grupului la condiţii de existenţă sau tratament de natură să ducă la distrugere fizică;
d) luarea de măsuri tinzând la împiedicarea naşterilor în sânul colectivităţii sau grupului;
e) transferarea forţată a copiilor aparţinând unei colectivităţi sau unui grup, în altă colectivitate sau în alt grup, se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.
Dacă fapta este săvârşită în timp de război, pedeapsa este detenţiunea pe viaţă.
Înţelegerea în vederea săvârşirii infracţiunii de genocid se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.)

pentru încălcarea :
– art. 52 alin 1 şi 3 – din Legea 3/2000 – privind organizarea şi desfăşurarea referendumului :
”(1) Impiedicarea prin orice mijloace a liberului exercitiu al dreptului de a participa la referendum se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea unor drepturi.
( (3) Tentativa se pedepseste”

– art. 2 – din Legea nr. 14/2003 – a partidelor politice :
„Prin activitatea lor, partidele politice promoveaza valorile si interesele nationale, pluralismul politic, contribuie la formarea opiniei publice, participa cu candidati in alegeri si la constituirea unor autoritati publice si STIMULEAZA participarea cetatenilor la scrutinuri, potrivit legii.”
– art. 36 – din Constituţia României – Dreptul la vot
(1) Cetatenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniti pâna în ziua alegerilor inclusiv.
(2) Nu au drept de vot debilii sau alienatii mintal, pusi sub interdictie, si nici persoanele condamnate, prin hotarâre judecatoreasca definitiva, la pierderea drepturilor electorale.

– art. 54 – din Constituţia României – Fidelitatea faţă de ţară
(1) Fidelitatea fata de tara este sacra.
(2) Cetatenii carora le sunt încredintate functii publice, precum si militarii, raspund de îndeplinirea cu credinta a obligatiilor ce le revin si, în acest scop, vor depune juramântul cerut de lege.

– art. 80 – din Constituţia României – Rolul Preşedintelui
(1) Presedintele României reprezinta statul român si este garantul independentei nationale, al unitatii si al integritatii teritoriale a tarii.
(2) Presedintele României vegheaza la respectarea Constitutiei si la buna functionare a autoritatilor publice. În acest scop, Presedintele exercita functia de mediere între puterile statului, precum si între stat si societate.
şi solicităm trimiterea sa în judecată pentru a răspunde penal .

MOTIVELE PLÂNGERII

În prealabil învederăm că ,

Preşedintele României în perioada exercitării mandatului, nu deţine imunitate totală, putând fi tras la răspundere politic şi juridic pentru faptele sale, săvârşite în exerciţiul mandatului, astfel cum este stipulat în art. 95 – Suspendarea din funcţie – din Constituţia României.
Preşedintele Traian Băsescu, în prezent este suspendat.
Pe perioada suspendării, preşedintele nu beneficiază de nici un fel de imunitate, ceea ce în opinia noastră presupune instrumentarea cu maximă celeritate a prezentei reclamaţii.

Prezenta plângere, nu se referă la fapte săvârşite de numitul Traian Băsescu direct împotriva subsemnaţilor reclamanţi, ci fapte săvârşite de acesta împotriva poporului român – din care subsemnaţii facem parte, precum şi împotriva României.
Prezenta plângere reprezintă un demers civic, argumentat temeinic, dar bazat în principal pe informaţii publice la care am fost accesibili, pe surse jurnalistice, pe fapte prezentate pe larg în mass media şi pe informaţii şi documente care circulă pe internet.

Pentru a contura profilul moral al numitului Băsescu Traian, redăm în continuare câteva date – astfel cum acestea au apărut public în ultimii ani, atât în mass media, cât şi pe internet.
Traian Băsescu a fost timp de 15 ani membru PCR.
Traian Băsescu a fost racolat de Securitate în anul 1973, pe cînd era elev al Institutului de Marină, ocazie cu care i-a fost întocmit dosarul personal nr. 3990/09.11.1973.
Până la terminarea studiilor în 1976, a fost colaborator al lucrătorilor din Direcţia a IV- a de Contrainformaţii Militare.
În această calitate, informa organele de Securitate despre modul în care se desfăşurau activitatile specifice în Institut, despre comportamentul şi atitudinea colegilor şi ale cadrelor didactice, atât în cadrul activităţilor specifice, cât şi în particular.
La terminarea studiilor, Directia a IV- a de Contrainformaţii Militare a încetat legătura cu colaboratorul Traian Băsescu, dosarul personal al acestuia fiind transferat la Inspectoratul Judeţean Constanţa al Ministerului de Interne – Departamentul Securităţii Statului, cu adresa nr. 00151392/29.09.1976.
După absolvirea Institutului de Marină, Traian Băsescu este încadrat ca ofiţer la Intreprinderea de Exploatare a Flotei Maritime NAVROM Constanţa, calitate în care a fost preluat ca informator-sursă, de către lucrătorii Biroului de Securitate Port Constanţa, birou condus la acea vreme de ofiţerul Dumitru Nicusor.
De folosirea ofiţerului de marină Traian Băsescu s-a ocupat direct locotenentul major de Securitate Mihai Avramides ( care provenea din sistemul penitenciarelor ), care a cerut şi a obţinut de la informatorul Traian Băsescu mai multe note scrise pe care le-a depus la dosarul acestuia, nr. 3990/1973.
În calitatea sa de ofiţer de marină, Traian Băsescu dădea informaţii – cu privire la starea de spirit a echipajului, temele de discuţie abordate de membrii echipajului, activităţile şi contactele pe care membrii echipajului le aveau în porturi, în timpul escalelor, activităţi de contrabandă şi speculă, dar şi despre eventuale aprecieri sau comentarii făcute de membrii echipajului cu privire la conducerea superioară de partid şi de stat.
În jurul anului 1984 informatorul Traian Băsescu, a fost trecut în reţeaua Centrului de Informaţii Externe din Departamentul Securităţii Statului unde a lucrat cu ofiţerul Silvian Ionescu din cadrul Directiei I.
În anul 1987 Traian Băsescu este numit şef al Agenţiei Economice NAVROM din Anvers, Belgia, unde îşi desfăşoară activitatea sub directa coordonare a lui Silvian Ionescu care conducea la acea dată Serviciul I ( Belgia-Olanda-Luxemburg ) din Direcţia a I a CIE.
Pe 8.03.1989 Traian Băsescu este rechemat în ţară, fiind acuzat de nereguli grave în administrarea fondurilor NAVROM.
Traian Băsescu a fost sancţionat pentru că a autorizat, fără aprobarea NAVROM Constanţa, o plată suplimentară de 300.000 de franci belgieni pentru lucrările de reparaţii efectuate la nava Zimnicea în ianuarie 1989.
În 22 decembrie 1989, ofiţerul de Securitate Silvian Ionescu, cel care l-a avut în subordine pe Traian Băsescu, s-a infiltrat printre revoluţionarii din faţa Comitetului Central, a intrat în anturajul lui Dan Iosif şi ulterior al lui Gelu Voican Voiculescu şi în ianuarie 1990 a fost numit Secretar Executiv al FSN.
Imediat după Revoluţie, Traian Băsescu a fost numit Director General al Inspectoratului de Stat al Navigaţiei Civile din Ministerul Transporturilor.
Pentru a obţine această funcţie foarte importantă, Traian Băsescu s-a bucurat de recomandarea şi susţinerea secretarului executiv al FSN Silvian Ionescu, dar şi ale vechiului său prieten, Călin Marinescu, zis Shogunul, pe atunci Preşedinte al CFSN Constanţa.
Traian Băsescu, a făcut parte din consiliul de administraţie al firmei Astra Vagoane Călători Arad, pentru o perioadă de timp, în anul 1992.
Traian Băsescu , în primul guvern de după Decembrie 1989, respectiv în Guvernul Petre Roman (1), a ocupat funcţia de subsecretar de stat în Ministerul Transporturilor.
Ulterior, Traian Băsescu a ocupat succesiv următoarele funcţii :
• Ministrul Transporturilor în Guvernul Petre Roman (2) (30 aprilie 1991 – 16 octombrie 1991)
• Ministrul Transporturilor în Guvernul Theodor Stolojan (16 octombrie 1991 – 19 noiembrie 1992)
• La alegerile legislative din 1992 a fost ales deputat de Vaslui din partea FSN (1992 – 1996)
• Vicepreşedinte al Comisiei de Industrie şi Servicii a Camerei Deputaţilor (1992 – 1996)
• Director Coordonator în campania electorală a lui Petre Roman (1996)
• Deputat PD de Vaslui (1996-2000)
• Ministrul Transporturilor în Guvernul Victor Ciorbea (12 decembrie 1996 – 11 februarie 1998)
• Ministrul Transporturilor în Guvernul Radu Vasile (17 aprilie 1998 – 22 decembrie 1999)
• Ministrul Transporturilor în Guvernul Mugur Isărescu (22 decembrie 1999 – 26 iunie 2000)
• Primar General al Municipiului Bucureşti (Iunie 2000 – Decembrie 2004)
• Preşedinte al Organizaţiei Partidului Democrat al Municipiului Bucureşti (2000 – 2001)
• Preşedintele Partidului Democrat (Mai 2001 – Decembrie 2004)
• Co-preşedinte al Alianţei D.A. alături de Theodor Stolojan (2003 – 2004)
• Preşedinte al României (20 decembrie 2004 – 14 decembrie 2009)
o la 16 aprilie 2007 – suspendat de către Parlament
o la 19 mai 2007 – reconfirmat prin Referendum, cu peste 74% din voturile exprimate
• Preşedinte al României (14 decembrie 2009 – 06.07.2012 – în prezent suspendat )
În perioada 1990-1992, Traian Băsescu – Ministru al Transporturilor, a ignorat complet problemele reale din transporturile româneşti şi starea proastă a drumurilor ( nici un kilometru de şosea nu a fost modernizată în aceşti trei ani ), diminuarea alarmantă a traficului de persoane şi de mărfuri pe CFR, concomitent cu scumpirea exagerată a acesui tip de transport, precum şi starea deplorabilă a flotilei TAROM.
Totodată, această perioadă va rămâne în memoria colectivă, ca perioada în care a dispărut mai mult de jumătate din flota maritimă a României, cealaltă parte dispărând şi ea în a doua perioadă de ministeriat al lui Traian Băsescu.
În perioada 1996 – 2000 Traian Băsescu a fost din nou numit Ministrul Transportului,
şi în acest interval de timp s-a realizat un singur lucru şi anume asfaltarea unor şosele naţionale care ajunseseră într-un grad de degradare extrem. Reabilitarea acestor şosele s-a făcut cu banii cetăţenilor care au fost obligaţi să plătească celebra taxă BASESCU, bani care au ajuns în conturile firmelor apropiate lui Traian Băsescu şi PD-ului.
Tot acum Traian Băsescu a definitivat, cu ajutorul FPS-ului înstrăinarea flotei maritime române şi a adus, tot împreună cu FPS-ul, TAROM-ul în pragul falimentului.
Totodată, SNCFR-ul a fost divizat în mai multe companii, dar asta nu a dus la eficientizarea activităţii instituţiei, ci a dus doar la distribuirea de funcţii de directori mai multor clienţi politici, compania rămânând în toată această perioadă pe primul loc pe lista datornicilor la bugetul statului şi regia cu cele mai mari pierderi din exploatare.
De asemenea, în perioada 1996 – 2000, SNCFR a constituit alături de Petrom, Renel şi Sidex, principala cale de drenare a fondurilor publice către clientela politică a coaliţiei aflată la putere.
Cea mai cunoscută mostră de proastă gospodărire a banului public de către Traian Băsescu, a fost ”reabilitarea” autostrăzii Bucureşti – Piteşti. Lucrările au costat circa 100.000.000 dolari, din care 53,1 milioane dolari credit BERD, iar 44 milioane dolari de la Guvernul României. La doar o lună de zile de la darea în folosinţă a autostrăzii, s-a prăbuşit un pod peste un canal de colectare a apelor, iar dupa 3 luni de zile, covorul asfaltic a început să se desprindă aşa încât după 6 luni gropile acopereau cea mai mare parte din suprafaţa autostrăzii, făcând imposibilă circulaţia şi impunând angajarea unor noi lucrări de asfaltare.
Politic, prima victorie importantă a lui Traian Băsescu, a fost schimbarea Primului Ministru Victor Ciorbea, în primăvara anului 1998, acţiune începută în decembrie 1997 prin declanşarea crizei guvernamentale.
Din acest moment şi până la alegerile din 2000, Traian Băsescu a susţinut în permanenţă o stare de conflict în cadrul coaliţiei de guvernare, iniţiind dispute cu colegii de Guvern, dar şi cu alţi lideri ai partidelor aflate la putere.
Prin toate acestea, Traian Băsescu şi-a creat o imagine de personaj politic fără scrupule, rău de gură, pus în permanenţă pe harţă şi care nu se dă în lături de la nimic pentru a-şi atinge scopurile.
Apoi în anul 2001 s-a folosit de liderii din PD Berceanu, Duvăz, Sassu, Simona Marinescu, pentru a obţine voturile congresului PD, înlocuindu-l astfel din funcţia de Preşedinte PD pe Petre Roman.
La acelaşi congres, imediat după ce a fost numit Preşedinte, şi-a sacrificat aliaţii amintiţi mai sus, toţi aceştia fiind lăsaţi fără funcţiile promise în conducerea PD.
De atunci mulţi din liderii marcanţi ai PD, au părăsit partidul condus de Traian Băsescu, din cauza stilului dictatorial pe care acesta l-a impus în conducerea partidului.
De altfel în data de 24 ianuarie 2004 Traian Băsescu declara public ”Mi-e greu să conduc o structură în mod democratic”.
În întreaga sa activitate, Traian Băsescu a fost călăuzit de două ţeluri şi anume : ascensiunea în ierarhia socială şi înavuţirea.
Daca pentru atingerea primului tel s-a folosit de relatia privilegiata cu Securitatea pana in 1989 si de activitatea politica ulterior, pentru inavutire a considerat ca orice metoda este permisa.
În activitatea sa de Ministru al Transporturilor şi de Primar General al Capitalei, în afară de afacerea Flota, numele lui Traian Băsescu a mai fost legat de numeroase afaceri dubioase care pot explica situaţia materială înfloritoare a familiei Băsescu.
Pe 4 februarie 2003, Primăria Capitalei, care îl avea ca Primar General pe numitul Traian Băsescu – îi vinde lui Traian Băsescu întregul etaj, garajul şi casa scărilor din imobilul din Bucureşti str. Ştefan Mihăileanu, cu echivalentul a 19.000 de dolari, tranzacţie care s-a făcut cu încălcarea Legii 112/1995 – a caselor naţionalizate.
În cei 22 ani care au trecut de la Revoluţie, Traian Băsescu a ocupat aproape în permanenţă funcţii administrative, ( exceptie făcând o scurtă perioadă de timp, în care a fost parlamentar ).
În tot acest timp Traian Băsescu s-a folosit exclusiv de calităţile de comunicator şi de manipulator al opiniei publice, pentru că rezultatele efective obţinute de el în administraţie sunt dezastruoase.
Toată perioada în care a ocupat funcţii publice – indiferent care au fost acestea – a fost marcată de scandaluri, atitudini discriminatorii, vulgaritate, controverse, acuzaţii şi suspiciuni.
Îşi începe primul mandat de Preşedinte al României, din postura de inculpat în Dosarul Flota.

În fapt ,
Preşedintele suspendat Traian Băsecu, a permis Premierului Ungariei Victor Orban să se implice în treburi interne ale statului roman şi la o zi după încheierea campaniei electorale pentru referendumul de suspendare, acesta să vină în România să dea directive şi indicaţii cetăţenilor români de etnie maghiară, cerându-le acestora să nu se prezinte la vot.
La TV SIGMA, s-a prezentat cu luni în urmă un material prin care s-a atras atenţia asupra subitului şi bizarului interes al doamnei Merkel pentru această zonă geografică şi că interesul nu era faţă de România în mod particular ci pentru Republica Moldova. Că Traian Băsescu a fost invitat de Angela Merkel la Berlin, invitaţe asupra căreia planează suspiciunea că a avut ca scop acordul pentru soluţia de federalizare a Republicii Moldova – soluţie propusă şi susţinută de Cancelarul Germaniei, situaţie în care concluzia ar fi aceea că “patriotul” Băsescu, cel care a câştigat al doilea mandat în 2009 – asupra căruia planează acuzaţii de fraudă – si cu 100.000 de voturi din Basarabia, a vândut-o acum şi i-a vândut pe românii basarabeni, numai pentru a profita de interesul german şi pentru a-şi asigura sprijin personal de la cea mai importantă putere europeană.
A existat din partea lui Traian Băsescu un atac susţinut asupra imaginii Armatei Române, cu scopul discreditării acesteia şi desfiinţarea sa ca şi componentă importantă a statului, pentru că armata a ocupat în mod constant un loc de frunte în topul încrederii populaţiei, pe cînd clasa politică în general şi preşedintele în mod special sunt mult în urma acesteia, astfel armata reprezentând un potenţial pericol pentru punerea mâinii pe putere.

Preşedintele suspendat Traian Băsescu, a denigrat România pe plan extern şi a manipulate mass media.
Totodată a răspândit informaţii false pentru defăimarea ţării şi a poporului român, periclitând astfel atât economia naţională, cât şi stabilitatea monedei naţionale.

Despre justiţia română, Traian Băsescu a declarat că “Niciodată justitia unei ţări europene nu a facut atât rău pentru ţara pentru care lucrează cum a făcut justiţia română.”
Noi considerăm că, de fapt, niciodată preşedintele unei ţări europene nu a făcut atât rău ţării unde a fost ales preşedinte cum a făcut preşedintele suspendat Băsescu Traian.

Peste un miliard şi jumătate de lei vechi, din banii contribuabililor români, a cheltuit Administraţia Prezidenţială în mandatul lui Traian Băsescu numai pentru turnarea clopotului din bisericuţa din incinta Palatului Cotroceni, lăcaş de cult care a costat bugetul de stat al ţării peste 33 de miliarde de lei (1.000.000 de euro) iar în prag de campanie electorală prezidenţiabilul Traian Băsescu susţinut de PDL şi-a trecut numele pe clopotul care a fost plătit din bani publici.

Traian Băsescu, a lovit în presă prin intermediul CSAT – stipulând faptul că ”Există campanii care atentează la siguranţa naţională” iar în 23.06.2010, în Strategia Naţională de Apărare a ţării, înaintată de Traian Băsescu Parlamentului, este menţionat că CSAT identifică principalele vulnerabilităţi ale României, printre acestea regăsindu-se şi „fenomenul campaniilor de presă la comandă cu scopul de a denigra instituţii ale statului, prin răspândirea de informaţii false despre activitatea acestora”, dar şi „presiunile exercitate de trusturi de presă asupra deciziei politice în vederea obţinerii de avantaje de natură economică sau în relaţia cu instituţii ale statului”.

Traian Băsescu a spus unei puteri străine că nu avem proceduri constituţionale pentru demiterea domniei sale. Mai mult, a anunţat că ne confruntăm cu o lovitură de stat.

În prezent, România este dominată de frică, de nesiguranţă şi de disperare şi chiar dacă nu o spun deschis, sau nu o recunosc, în ochii şi în vocea multor români se citeşte frica şi acesta este rezultatul politicii dusă de Traian Băsescu.

Gabriela Georgeta Ghiţă, fost adjunct al Procurorului General al României în perioada 2002 – 2006, a făcut anterior dezvăluiri devastatoare privind modul în care Traian Băsescu se implică nu numai în orchestrarea unor dosare penale ci şi în anihilarea / lichidarea fizică a anchetatorilor din propriile dosare.
Totodată, domnia sa a declarat că ” Precizez (de fapt, repet) ca procesul penal în care am fost inculpată este o înscenare comandată personal de preşedintele în funcţie – „preacinstitul” Traian Băsescu – şi pusă în operă de Laura Codruta Kovesi, Daniel Marius Morar, Mircea Zarie şi ceilalţi prin metode de corupţie şi terorism de stat pentru un motiv foare simplu: „îngroparea” definitivă a „Dosarului Flota” şi eliminarea probelor din dosar, lucruri care nu puteau fi duse la bun sfârşit decât prin „dispariţia” (inclusiv fizică) a celor care au avut legătură cu acest dosar şi au cunoştinţă de probele care au existat. Problema esenţială şi adevărată este că preşedintele în funcţie ştie cel mai bine că cea de-a treia expertiză, realizată de Daniel Morar contrar legii (de altfel, la instigarea publică a aceluiaşi Traian Băsescu) şi care ar fi constatat inexistenta unui prejudiciu, nu este nici pe departe o probă corectă, fie şi numai dacă ne amintim declaraţia fostului preşedinte Emil Constantinescu care s-a opus în anul 2000 (deci, înaintea guvernului Năstase) ca Traian Băsescu să fie târât prin faţa camerelor de vederi cu cătuşe la mâini pentru frauda de sute de milioane de dolari din „Dosarul Flota”. Faptul ca ex-preşedintele Emil Constantinescu avea dreptate este demonstrat, pur şi simplu, de rapoartele Curţii de Conturi, ale Corpului de control al guvernului şi de prima expertiză judiciară, documente – toate – anterioare anului 2000.”
În continuare doamna Gabriela Georgeta Ghiţă afirmă : ” Eu, în calitatea de adjunct al procurorului general am soluţionat, ca procuror desemnat, cererea inculpatului Traian Băsescu de recuzare a procurorului general al PNA, Ioan Amarie şi a procurorilor Ioan Oţel şi Vasile Drăghici (procurorii de caz şi, ulterior, autorii rechizitoriului). Pentru a soluţiona cererea de recuzare am avut pe masă, timp de cca. două săptămâni, întreg dosarul şi astfel am avut acces la piesele cauzei. Profesional vorbind, pot afirma că procurorii de caz au dat dovadă chiar de prea multa indulgenţă faţă de inculpatul Traian Băsescu (având în vedere gravitatea faptelor).
Revenind la înscenarea în care am fost implicată, cred că opinia publică ar trebui să cunoască şi o altă „execuţie” comandată în legătură cu „Dosarul Flota”, aceea a procuroarei Angela Ciurea, fost procuror de şedinţă la PNA, penultima persoană din sistem care a avut contact cu acest dosar.
Cât priveşte afirmaţia de corupţie şi terorism de stat, arăt că subsemnata şi membrii familiei mele am fost victimele a două atentate efectiv criminale, realizate sub aparenţa unor accidente de circulaţie. Aceste lucruri nu ar trebui să fie de mirare, deoarece asemenea atentate au fost raportate şi în cazul procurorului Vasile Drăghici (autor al rechizitoriului din „Dosarul Flota”), împotriva judecătoarei Mona Pivniceru (care a protestat public împotriva preşedintelui Traian Băsescu pentru modificarea fundalului stemei ţării din albastru în violet – certă încălcare a Constituţiei, aptă de a conduce la suspendarea preşedintelui) şi împotriva Irinei Jianu, trimisă în judecată împreună cu fostul prim ministru Adrian Năstase şi fără care dosarele acestuia nu mai au sens.
Ionut Matei, cunoscut ca „judecătorul binefăcător al Cămătarilor”, pentru opinia separată din „Dosarul Miron Mitrea” (alături de vicepreşedinta ICCJ, Rodica Aida Popa), opinie separată identică aceleia a preşedintelui Traian Băsescu, motivată prin „contextul actual al dosarului”, condamnarea cu executare a ex-prim-ministrului A. Nastase (coincidenţă, după ce T. Băsescu îşi arătase nemulţumirea că, în „Dosarul mătuşa Tamara” procurorul ceruse condamnarea cu suspendare) şi, în fine, prin arestarea preventivă a judecătoarei Georgeta Buliga, în urma unei degradante înscenari prin care era vizată de fapt judecătoarea Mona Pivniceru („vinovată” de dezvăluirea modificării stemei ţării).

Traian Băsescu a jurat public, că va desfiinţa PNL ca partid, ceea ce în opinia noastră a fost o ameninţare directă.

Traian Băsescu a minţit şi a înşelat poporul român în mod repetat şi în acest mod, prin
inducere în eroare, a fost ales, a fost revalidat în funcţie şi a fost reales.
– În campania pentru alegeri la primaria Bucuresti a promis ca daca va fi ales aceea va fi prioritatea sa si 8 (opt) ani, adica doua mandate, nu va parasi acest angajament fata de bucuresteni; A mintit, a plecat la patru luni dupa ce a fost reales primar general !
– La referendumul urmat suspendarii sale din 2007, la mitingul din Piata Universitatii a promis ca o data la trei luni, in ultima Sambata, se va intalni chiar acolo cu cetatenii. A mintit, nu a venit nici macar o singură dată !
– Inainte de referendum, s-a obligat sa demisioneze in umatoarele 5 minute dupa ce Parlamentul va vota suspendarea sa. A mintit.
– la sfarsitul anului 2008 cand incalcand Constitutia si-a asumat public rolul de sef de campanie al PDL, le spunea profesorilor si romanilor, in general, cu autoritatea lui de presedinte ca exista banii necesari pentru majorarea cu 50% a salariilor profesorilor dar guvernul liberal nu vrea. În acest sens exista şi o lege aprobata in Parlament pe care o invoca adesea, dar nu o aplică.
– cand partidele isi pregateau candidatii pentru alegerile parlamentare presedintele PD Traian Basescu a decis sa-l prezinte cetatenilor pe Theodor Stolojan pentru pozitia de prim-ministru. Basescu a stiut de la bun inceput ca nu-l vrea pe Stolojan. I-a transmis lista cu membrii Guvernului fara sa-l consulte. Evident ca astfel a scapat de el si a numit pe cine a vrut de la bun inceput.
– La alegerea sa ca presedinte al PD, Traian Basescu a promis ca va demisiona daca la urmatoarele alegeri PD nu va obtine cel putin 20%. Inutil de spus ca PD a obtinut 14%, iar Basescu nu a demisionat.
– La inceputul crizei economice a afirmat ca Romania nu va avea de suferit. Apoi a declarat ca nu si-a propus sa lupte impotriva crizei si ca Romania va iesi din criza numai odata cu restul lumii.
– A spus intr-un interviu ca fiica sa cea mică a absolvit o facultate in Statele Unite si, drept urmare, ar avea calitatile necesare unei cariere politice. Totusi, EBA a absolvit o facultate din Bucuresti cu nume american si doar vreo 2-3 luni fara valoare universitara intr-un schimb de experienta in SUA.
– Un membru al familiei sale, respectiv fiica cea mare, a cumparat un apartament cu aproximativ un milion de euro. Presedintele a spus ca avea bani, fara sa spuna de unde anume. A spus că va prezenta documentele doveditoare care atesta că banii au provenit din vânzări anterioare, dar niciodată nu a respectat această promisiune
– A vorbit despre imprumutul de la FMI ca despre o „centura de siguranta”, care sa imbuneze partenerii straini. Ulterior, afirma ca fara acest imprumut nu mai putem plati pensii si salarii si a cerut guvernului sa se imprumute, la dobanda dubla, de la banci.
– Dupa ce a ajuns presedinte a promis ca va renunta la casa din Mihaileanu, insusita abuziv, dar niciodată nu a făcut acest gest.
– A afirmat ca nu are nici o legatura cu “baietii destepti” care cumpara energia ieftin. Fratele sau, Mircea Basescu, a declarat ca face afaceri cu Energy Holding. Astfel, Firma Plusfood, administrata de Mircea Basescu, cumpara energie de la Energy Holding.
– Dupa alegerile din 2004 a afimat ca nu va “baga pumnul in gura presei” si ca va trata cu respect jurnalistii. De asemenea, a promis ca va sprijini si va incuraja societatea civila. Ulterior, a insultat jurnalişti gratulândui cu invective de genul “tonomate pe euro”, “gaozar”, “tiganca imputita”, etc. și a ameninţat trusturile de presa care l-au criticat.
– A afirmat si afirma ca respecta Constitutia, dar o incalca in mod sistematic.
– A afirmat ca va lupta cu coruptia, dar în realitate aceasta a atins in timpul mandatelor sale, cote inimaginabile in Romania.
– S-a declarat de stanga, social- democrat convins, castigant presedintia PD, in 2001, prin sustinerea motiunii “”Romania puternica – Romania Social Democrata””. A ajuns presedinte al Romaniei ca fiind social- democrat. Dupa cateva luni, a virat catre dreapta- direct catre crestin- democratie. In aprilie- mai 2005, Traian Basescu lansa public ideea trecerii PD in barca popularilor europeni, ceea ce s-a si intamplat (PD pierzandu-si, practic, identitatea din cauza presiunilor lui T.B.).
– In discursul sau public de dupa alegerile din 2004, s-a angajat ca institutiile statului nu vor fi sub influenta politicului si ca va depune eforturi pentru ca acestea sa functioneze conform Constitutiei si legilor in vigoare. Ulterior şi-a declarat sprijinul fata de “reforma” facuta de Monica Macovei care a subordonat EXPLICIT justitia politicului.
– a iesit pe post si a zis ca Romania NU VA IMPORTA vaccin antigripal, ca se va produce la institutul Cantacuzino. Totusi, dupa nu mult vaccinul a fost importat
– a afirmat că am ieşit din criză, deşi ştia că nu este adevărat
– a dorit şi a reusit sa ii invrajbeasca pe romani intre ei, în loc să îi unească
– a jurat pe Biblie ca nu a lovit acel copil, deşi filmul arată indubitabil contrariul
– a minţit în 2009 că în noul său mandat nu vor scădea salariile şi pensiile, că în România
– nu s-a sfiit să-i mintă in direct pe basarabenii care l-au votat masiv la alegerile prezidenţiale din 2009 promiţându-le că în cazul procesării dosarelor de cetăţenie română se va ajunge la un număr de 10.000 de dosare pe lună.
– a promis bugetarilor – inclusiv prin vocea premierului Boc – ca reducerea salariilor cu 25% este o masura temporara, numai pana la sfarsitul anului 2010, dupa care din ianuarie 2011, dupa ce se se vor face reducerile de personal promise in randul bugetariilor, pentru cei ramasi, lefurile vor reveni la valoarea dinaintea reducerilor.
– a minţit când a declarat public că nu a colaborat cu securitatea
– a minţit când fiind încî nesigur de rezultatul alegerilor, a declarat răspicat că alegerile din 2004 au fost fraudate, ba chiar a cerut şi arestarea celor implicaţi în procesul electoral, şi a promis că vinovaţii vor ajunge după gratii. După ce s-a văzut câştigător, nu a mai spus nimic despre fraude.
– Traian Băsescu a minţit când a promis alocarea a 6% din PIB pentru educaţie
– a promis că românii nu vor mai avea nevoie de vize pentru America.
– a minţit când a declarat că va discuta personal despre cazul Teo Peter cu oficialii americani.
– a minţit când a promis că va eradica nepotismele şi numirile pe pile, în mandatele sale acestea devenind unicele criterii de numire în funcţii
– a minţit când a promis că va poziţiona România pe axa Bucureşti-Londra-Washington. Remarca sa nu a adus decât iritare pe plan internaţional şi răcirea relaţiilor cu partenerii tradiţionali.

Traian Băsescu, a guvernat deşi era preşedinte şi s-a folosit de serviciile secrete – în interes propriu, cu atât mai mult atunci când nemulţumirea populaţiei a devenit evidentă.
Având informaţii de la servicii cu privire la starea de spirit a poporului şi preconizând că vor urma acţiuni îndreptate împotriva sa şi a guvernării pdl-iste, a început să modifice legislaţia în vigoare la acea dată, pentru a face practic imposibilă suspendarea şi ulterior demiterea sa – Băsescu recunoscând public faptul că ştia exact ceea ce urma.
Văzând că nu s-a bucurat suficient nici de sprijin politic intern şi nici de susţinere populară, fiind la un pas de demitere, cuprins de panică şi disperare a decis să joace şi ultima carte care îi mai râmâsese şi anume cartea sprijinului extern – pentru obţinerea acestuia în interes propriu, fiind dispus să sacrifice viitorul ţări şi al poporului român.

Curtea Constituţională, care nu este parte a sistemului judiciar independent din România, fiind o instituţie în cadrul căreia numirile se fac politic şi care are ca unică vocaţie arbitrajul problemelor constituţionale, a recunoscut că, substituindu-se Primului Ministru, Preşedintele Băsescu a încălcat principiul fundamental al separaţiei şi echilibrului puterilor. Guvernul României nu a mai răspuns în faţa Parlamentului, aşa cum se întâmplă în toate statele democratice din Uniunea Europeană, ci în fapt în faţa Preşedintelui, ca în Federaţia Rusă. Parlamentul a tins să devină o cochilie vidă, atunci când majoritatea guvernamentală nu a avut voie să voteze de câte ori exista riscul unei opinii disidente.

Traian Băsescu, a vorbit public în repetate rânduri despre rolul asumat de preşedinte jucător, deşi un asemenea rol contravine fundamental constituţiei, care stabileşte pentru preşedinte rolul de mediator.
În anul 2009, deşi Parlamentul a votat o moţiune împotriva guvernului, acesta fiind demis conform legii, Traian Băsescu a refuzat să accepte propunerea majorităţii pentru un nou Prim Ministru, prelungind mandatul guvernului demis – acesta fiind cel care urma să organizeze alegerile, deci îi putea asigura propriul interes şi îi garanta astfel realegerea ca Preşedinte.
Deşi Şefii Serviciilor Secrete trebuie să fie numiţi de Parlament, Traian Băsescu a declarat într-un interviu televizat că el personal a numit din proprie voinţă pe cei doi şefi ai serviciilor. Mai mult decât atât, ulterior a declarat că aproape s-a decis cu privire la persoana viitorului Procuror General, deşi conform legislaţiei, acesta este propus de Ministerul justiţiei cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii – ca organism ndependent.

Traian Băsescu, a declarat unui reporter TV într-o declaraţie trensmisă în direct, faptul că atunci când Cancelarul Germaniei Angela Merkel l-a întrebat dacă în Constituţia României există reglementări cu privire la suspendarea Preşedintelui, el i-a răspuns cu o minciună, afirmînd că nu există astfel de prevederi.

Traian Băsescu, şi-a asumat personal un rol executiv direct, atunci când a iniţiat tăieri majore de salarii şi pensii pentru profesori, medici, militari, funcţionari publici, etc., ceea ce a distrus clasa de mijloc a societăţii, clasă care era abea în formare. În schimb, fondurile alocate în interes propriu şi cele care erau menite a alimenta clientela de partid şi camarila personală au crescut considerabil în fiecare an, în dispreţul poporului şi a propriei retorici de austeritate generală.
Pe măsură ce situaţia economică a societăţii a devenit critică şi nemulţumirile au început să se facă simţite, manifestările sale de intoleranţă, ca şi cele ale susţinătorilor săi, precum şi derapajele de la democraţie au devenit îngrijorătoare.

Presedintele suspendat al Romaniei, când era în exerciţiul funcţiei, in calitatea sa si de Presedinte al Consiliului Suprem de Aparare al Tarii a ignorat problematica consumului de droguri ce a crescut in Romania de la 1,7 % la 4,3 % in doar 3 ani (cea mai mare crestere din UE) iar consumul este risc la siguranta nationala conform legii.
Traian Băsescu a repetat în numeroase rânduri că idealul european al unei societăţi care garantează o viaţă decentă pentru toţi este unul perimat, şi că acesta ar trebui să fie înlocuit de o societate “competitivă” în care doar cei mai puternici să supravieţuiască. Această formă brutală de darwinism social este opusul valorilor democratice ale Uniunii Europene la care noi am aderat.
Instituţiile statului democratic, aşa cum sunt ele definite în Constituţia României, în baza principiului separaţiei puterilor în stat, au fost puse de acţiunile lui Traian Băsescu, în imposibilitatea practică de a mai funcţiona. Majoritatea deciziilor politice majore din ultimii ani fiind luate în afara cadrului de funcţionare democratică a statului şi împotriva voinţei poporului.
De asemenea încălcarea spiritului Constituţiei a continuat cu fiecare dintre legile cu impact major asupra societăţii româneşti, trecute prin Legislativ prin procedura angajării răspunderii Guvernului cu consecinţe catastrofale pentru societatea românească. Consecinţele acestor acte politice au fost nu doar deteriorarea funcţionării instituţiilor democrate ale statului, până la punerea sub semnul întrebării a existenţei statului de drept, dar şi deteriorarea gravă a nivelului de trai al populaţiei, extinderea sărăciei, falimentul a sute de mii de societăţi comerciale, erodarea gravă a capitalului românesc şi disoluţia clasei de mijloc.
În fapt, statul român a încetat să-şi îndeplinească o parte dintre funcţiile sale fundamentale precum asigurarea asistenţei medicale, a învăţământului, a ordinii publice, asigurarea unui nivel minim de trai pentru categoriile sociale defavorizate. De la Palatul Cotroceni, Traian Băsescu a dictat atât forma cât şi modalitatea de adoptare a unei legi, menite să ducă la evitarea procesului democratic, de dezbatere legislativă în Parlament. Din acest haos legislativ declanşat de regimul patronat de preşedintele Băsescu au izvorât circumstanteţe care au permis declanşarea a nenumărate litigii în justiţie în materia salarizării bugetarilor, litigii pierdute, în general de statul român.
Acţiunile preşedintelui au venit să încalce principiul separaţie puterilor în stat, având o atitudine de sfidare şi denigrare a instituţiilor statului, prin excesul de autoritate manifestat public. Acţiunile făţişe ale preşedintelui Traian Băsescu, care şi-a asumat în mod deschis, neechivoc rolul de prim-ministru şi de preşedinte de facto al Partidului Democrat Liberal (PDL) şi care a încercat să domine şi să subordoneze Legislativul şi puterea judecătorească, ridică grave probleme de ordin politic şi juridic. Încălcând flagrant principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, preşedintele Traian Băsescu a declarat, la TVR, că reforma sănătăţii, legea asistenţei sociale şi legislaţia legată de justiţie trebuie adoptate prin asumarea răspunderii de către Guvern, afirmând că Senatul s-a «compromis de la preşedinte până la ultimul senator» amânând discuţiile pe aceste subiecte.
Traian Băsescu, a afirmat public că România este o ţară de mâna a doua ” O ţară care cere bani cu împrumut, o ţară care nu poate plăti pensiile este o ţară de mâna a doua” , deşi nu ţara a cerut bani cu împrumut, ci domnia sa, după ce a predicat intens nevoia acelui credit de la FMI, credit despre care mulţi specialişti în domeniu afirmau că este o cale greşită.
Suspicionăm faptul că prin acel credit luat de la FMI, Traian Băsescu a încercat să cumpere bunăvoinţa unor stăpâni pe care îi impune poporului român împotriva voinţei acestuia, iar pentru obţinerea acestei bunăvoinţe în scop personal, a fost gata să o plătească cu sărăcirea, umilirea şi nenorocirea românilor.
Pe cale de consecinţă, considerăm că din momentul în care ura şi răzbunarea lui Traian Băsescu nu se mai revarsă doar asupra tonomatelor, parlamentarilor, mogulilor, etc., ci asupra ţării înseşi, atunci când a ajuns să îndemne cetăţenii români să îşi părăsească ţara, atunci înseamnă că a sosit vremea ca acesta să fie trimis în faţa instanţei pentru a răspunde pentru faptele sale şi totodată trimis definitiv acolo unde îi este locul – la grapa de gunoi a istoriei.

Traian Băsescu, a afirmat public că reprezentanti europeni au avut acces – nepermis – la dosare din justitie.
În opinia noastră, traian Băsescu se mai face vinovat şi de devalorizarea leului, de faptul că a ordonat fraudarea alegerilor europarlamentare, doar pentru ca fiica sa EBA să fie aleasă, de folosirea abuzivă şi ilegală a serviciilor STS-ului în sediul său de campanie pe durata suspendării şi în timpul campaniei electorale, de faptul că niciodată nu a fost un mediator între puterile statului ci a fost un factor de dezbinare al acestora, prin acţiunile sale creând haos instituţional şi disfuncţii majore, de periclitarea siguranţei cetăţenilor prin închiderea haotică a spitalelor şi introducerea initiului în anumite alimente, precum şi de acceptarea tacită a propagandei făcută de fiica sa EBA în timpul campaniei electorale, pentru comercializarea liberă a anumitor droguri uşoare şi a etnobotanicelor.

Suspicionăm faptul că Traian Băsescu complotează pentru cedarea unor teritorii româneşti Ungariei, prin înfiinţarea iniţial a regiunii Har-Cov, motiv pentru care insistă în ideea de regionalizare a ţării şi de desfiinţare a judeţelor ” Am spus ca regionalizarea trebuie facuta.„ (Traian Basescu – B1 Tv, 26 iulie 2011)
”Sunt foarte multe comune care nu sunt viabile. In aceasta a doua etapa, dupa o analiza la nivelul fiecarui judet mare, ar trebui sa inceapa un proces de comasare a comunelor pentru a obtine unitati administrative viabile.” (Traian Basescu – declaratie de presa la Palatul Cotroceni, 21 iunie 2011).

Preşedintele suspendat Traian Băsescu, a boicotat referendumul şi a îndemnat poporul să nu voteze, boicotul reprezentând un abuz de drept şi fiind anticonstituţional – având în vedere faptul că dreptul la vot este un drept al fiecărui cetăţean, prevăzut în Constituţie – iar un preşedinte, fie el şi suspendat trebuie să vegheze la respectarea legii şi a constituţiei şi nu să îndemne la încălcarea acestora. Mai mult decât atât, Traian Băsescu nu s-a limitat doar la a îndemna oamenii să nu voteze, ci a mers mai departe, lansând subliminal ameninţări în declaraţiile sale publice pe toată durata campaniei electorale, ca de exemplu :
”Când voi fi chemat la Parchet voi susţine exact ce am susţinut la CC. Acolo am susţinut cu argumente de ce a fost o lovitură de stat”
”Soţia mea nu participă la vot, pentru că nu vrea să legitimeze o lovitură de stat”
”Românii pot să facă ce vor. Vă spun un singur lucru: ”
Astfel de afirmaţii publice făcute de preşedintele suspendat şi repetate obsesiv, au darul de a fi percepte ca ameninţări care induc teama în conştiinţa publică, oamenii fiind speriaţi de eventualitatea unei anchetări ulterioare, de tragerea lor la răspundere, mai ales că majoritatea cetăţenilor nu au noţiuni temeinice de drept. Pe cale de consecinţă, mulţi cetăţeni nu au stat acasă în mod deliberat ca modalitate aleasă de a-şi exprima opinia, ci s-au simţit constrânşi sau obligaţi să nu voteze, deci neparticiparea lor a fost una impusă.
Mai mult decât atât, hăituirea în prezent a celor care au mers la vot, prin procurorii trimişi abuziv să îi caute acasă pe fiecare în parte, să îi scoată de la slujba religioasă pentru a-i ancheta în mijlocul drumului, punându-i să jure pe biblie şi să declare cum au votat la referendum, este o acţiune inaceptabilă de intimidare, teroare şi de presiune politică – caracteristică doar dictaturilor.

Prin toate acţiunile sale din ultimii ani şi mai ales prin cele din acest an, Traian Băsescu vrea ca dictatura impusă de el în mod tacit, să devină una legitimă.
Drepturile si libertăţile românilor, câştigate prin sângele vărsat în 1989 sunt încet şi sigur restricţionate şi date uitării de către băsescu in numele aşa zisei normalităţi şi reforme a statului.
Tendinţele totalitare ale regimului Băsescu sunt evidente iar democratia in Romania, atâta câtă mai este, se află într-un mare şi real pericol, prin obsesia sa maladivă pentru puterea absolută.

Ştim din auzite că lui Traian Băsescu îi lipseşte capacitatea de a ierta afronturile, astfel că ne aşteptăm să suportăm consecinţele deciziei noastre de a depune prezenta plângere, ne aşteptăm chiar să fim ridicaţi de acasă, să ne fie înscenate dosare, etc., dar din respect pentru români şi din dragoste faţă de ei, ne asumăm aceste riscuri. Preferăm să ne urască şi să se răzbune pe noi, dacă prin asta încetează ura şi răzbunarea sa împotriva poporului român şi îl va lăsa pe acesta să trăiască liniştit într-o ţară normală.

Presupunem că este posibil să nu se dea curs prezentei plângeri, atâta timp cât Traian Băsescu are încă anumite pârghii ale puterii în mână, dar totuşi sperăm că nu toată lumea îi este aservită acestuia şi că mai există şi procurori cu coloană vertebrală şi cu conştiinţă curată, care nu pot rămâne impasibili în faţa ilegalităţilor şi abuzurilor vădite şi nu pot rămâne insensibili la suferinţa nejustificată a unui popor.

Vă rugăm respectuos, ca având în vedere aspectele prezentate în prezenta plângere, să luaţi măsurile care se impun, conform competenţelor dumneavoastră, să dispuneţi imediat urmărirea penală şi trimiterea în judecată pentru a răspunde penal .
Solicităm să dispuneţi începerea urmăririi penale şi orice alte măsuri necesare şi legale pentru soluţionarea cauzei.
Solicităm comunicarea soluţiei date, în cel mai scurt timp posibil.

În drept faptele constituie infracţiunile de :
Trădare – Art. 155 – Cod penal
Atentat care pune în pericol siguranţa statului – Art. 160 – Cod penal
Atentat contra unei colectivităţi – Art. 161 – Cod
Subminarea economiei naţionale – Art. 165 – Cod penal
Propagandă în favoarea statului totalitar – Art. 166 – Cod penal
Acţiuni împotriva ordinii constituţionale – Art. 1661 – Cod
Complot – Art. 167 – Cod penal
Comunicarea de informaţii false – Art. 1681 – Cod penal
Ameninţare – Art. 193 – Cod penal
Şantaj – Art. 194 – Cod penal
Înşelăciune – Art. 215 – Cod penal
Ultraj – Art. 239 – Cod penal
Abuz în serviciu contra intereselor publice – Art. 248 – Cod
Abuz în serviciu în formă calificată – Art. 2481 – Cod penal
Purtare abuzivă – Art. 250 – Cod penal –
Trafic de influenţă – Art. 257 – Cod penal
Asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni – Art. 323 – Cod penal
Instigare publică şi apologia infracţiunilor – Art. 324 – Cod
Genocid – Art. 357 – Cod penal

Ne întemeiem prezenta plângere pe :
– Art. 19 alin. 1 pct. 1 lit. a Cod penal – Vinovăţia
– Art. 33 lit. b Cod penal – Concursul de infracţiuni
– Art. 75 alin. 1 lit. a şi alin. 2 Cod penal – Circumstanţe agravante
– Art. 275 Cod procedură penală – Dreptul de a face plangere
– Art. 277 Cod procedură penală – Termenul de rezolvare
-Art. 279 Cod procedură penală – Organele cărora li se adresează plângerea
– Art. 301 Cod procedură penală – Drepturile procurorului şi ale părţilor în instanţă
– Art. 326 Cod procedură penală – Ascultarea martorului, expertului sau interpretului
16.08.2012

LATRINA PORTOCALIE A PENALULUI GHITA ROMANIA TV ESTE INTERESATA DE JUDECATORUL MONA PIVNICERU CEA CARE L-A SMOTOCIT PE BASESCU!

16 aug.

Mona Pivniceru, propusă pentru Ministerul Justiţie, a fost fotografiată în maşina lui Andrei Năstase în cursul acestei săptămâni.

Judecătorul Mona Pivniceru a fost surprinsă fotografiată, în această săptămână, urcându-se în maşina fiului lui Adrian Năstase, Andrei Năstase. Pivniceru este propunerea USL pentru portofoliul Justiţiei. Imaginile au fost prezentate în exclusivitate de către România TV.

Potrivit România TV, Pivniceru a mers cu Andrei Năstase într-un bloc din Capitală, unde locuiesc mai mulţi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii.

Contactată de RTV, Mona Pivniceru a declarat că: “Nu ştiam a cui este maşina.Acum am aflat că maşina este al lui Andrei Năsatse. Eu o aşteptam pe doamna Mariana Alexandrescu.În maşină era un şofer. Eu nu-l cunosc pe băiatul lui Adrian Năstase”, a declarat Pivniceru.

Mona Pivniceru a mai precizat că se simte hărţuită şi că nu ştie dacă va mai accepta scaunul de ministru al Justitţiei.

“Nu ştiu ce să fac.Mă simt un om urmărit sub lupă”, a adăugat Pivniceru.

DEPUTATUL PSD BOGDAN NICULESCU -DUVAZ :PROCURORUL GENERAL LAURA CODRUTA LASCU(KOVESI)VA RASPUNDE PENAL ALATURI DE CEILALTI PROCURORI CARE AU ACTIONAT LA COMANDA LUI BASESCU!

16 aug.

Deputatul PSD Bogdan Niculescu Duvăz a transmis, joi, un avertismet Procurorului general, Laura Codruţa Kovesi, Parchetului ICCJ şi DNA, arătând că răspunderea penală îi atinge şi pe procurorii care comit abuzuri în serviciu, el catalogând astfel anchetele privind referendumul, scrie Mediafax.

„Vreau să mă refer la abuzurile pe care procuratura le produce în acest moment. Procuratura a intervenit în mod nejustificat, incalificabil, într-un sistem democratic, în intenţia, pe de o parte, de a crea impresia că votul a fost fraudat, iar pe de altă parte pentru a timora cetăţenii. Este un gest inadmisibil de folosire a unei instituţii de forţă a statului (…) în interes direct politic în legătură cu demiterea preşedintelui Traian Băsescu”, a spus Duvăz, într-o conferinţă de presă.

El a arătat că procurorii care desfăşoară anchetele referitoare la referendum trebuie să ştie că vor răspunde pentru abuz în funcţie, ca orice cetăţean şi că, dacă au primit ordin în acest sens, nu au nicio scuză că au executat ordine abuzive.

„O avertizez pe doamna Laura Codruţa Kovesi că răspunderea penală atinge şi pe procurori în legătură cu abuzul în funcţie. (…) Mă refer la abuzul în serviciu. Atrag atenţia întregului corp al Porcuratorii – şi DNA, şi Parchetul General, şi Laura Codruţa Kovesi – că abuzul în serviciu dovedit în anchetă duce la pedepsirea inclusiv a procurorilor”, a spus Duvăz.

El a solicitat cetăţenilor care au fost abuzaţi de procurori să facă plângeri penale împotriva acestora, precizând că USL le va pune la dispoziţie în fiecare localitate asistenţă juridică în acest sens.

„Îi întreb pe Traian Băsescu şi pe Laura Codruţa Kovesi: aveţi atâţia procurori pentru cei 7,5 milioane de români care au votat demiterea lui Traian Băsescu, ca să-i intimidaţi? (…) Toate abuzurile care se fac acum în încercarea de a susţine revenirea la Cotroceni a preşedintelui demis nu vor rămâne nepedepsite în ţara asta, pentru că ţara va merge pe calea democratică a statului de drept şi a orientării occidentale şi euroatlantice. Indiferent cine crede azi că e posesor al unui scut, al unei apărări, greşeşte. Toţi cei care abuzează vor plăti”, a spus Duvăz.

El şi-a manifestat convingerea că Laura Codruţa Kovesi va da explicaţii în faţa CSM, aşa cum a solicitat preşedintele interimar Crin Antonescu

„Procurorul poate fi chemat şi în faţa Parlamentului, şi în faţa preşedintelui. E obligat să răspundă, dar cu prioritate în faţa CSM. Sunt convins că Laura Codruţa Kovesi va da explicaţii în faţa CSM şi în faţa opiniei publice”, a spus Duvăz.

REPLICA DURA A PRESEDINTELUI DE ONOAREAL PSD,ION ILIESCU LA ADRESA CSM!

16 aug.

Consiliul Superior al Magistraturii ar trebui să se sesizeze pe marginea intervenţiilor procurorilor asupra celor care au votat la referendumul pentru suspendarea preşedintelui, nu în privinţa unor opinii, a declarat joi preşedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu.

„Am înţeles că doamna preşedinte CSM şi-a exprimat aceste opinii. (…) Deci este părerea doamnei preşedinte a CSM. (…) Este bine că s-au deschis subiecte. Şi reacţia mea şi cele spuse de domnii Antonescu şi de premierul Ponta se referă la cazurile de presiuni flagrante asupra cetăţenilor. Am asistat în ultimele zile la nişte fapte, la nişte intervenţii inadmisibile ale procurorilor privind anchetarea cetăţenilor, pentru că au participat la vot. Este fără precedent un astfel de gest al procurorilor după terminarea unui referendum. Am avut atâtea confruntări electorale, alegeri, referendum şi niciodată până acum n-a intervenit Procuratura să cerceteze un rezultat”, a declarat fostul preşedinte în cadrul unei intervenţii la postul de televiziune Antena 3.

Potrivit acestuia, astfel de acţiuni apar ca o presiune, ca o intimidare asupra oamenilor.

„Mi-am exprimat această suprindere, adică devine o culpă? (…) Este periculos acest lucru pentru democraţia noastră pentru exercitarea unui drept elementar al cetăţeanului. (…) Aceste lucruri sunt grave şi CSM ar trebui să se sesizeze, să cerceteze aceste fapte care pun în discuţie modul în care unii procurori intră peste om în casă”, a mai spus liderul social-democrat.

Ion Iliescu a remarcat că cei care au fost chemaţi de procurori nu au fost chemaţi pentru nişte sesizări de fraudă, ci „pur şi simplu au fost întrebaţi dacă au fost la vot”.

Conducerea Consiliului Superior al Magistraturii a sesizat joi Inspecţia Judiciară în vederea efectuării de verificări privind posibila încălcare a independenţei justiţiei prin afirmaţiile publice ale preşedintelui interimar Crin Antonescu, preşedintelui de onoare al Partidului Social Democrat, Ion Iliescu, precum şi ale premierului Victor Ponta în legătură cu anchetele procurorilor privind desfăşurarea referendumului.

Conducerea CSM a sesizat Inspecţia Judiciară în vederea efectuării de verificări în ceea ce priveşte „posibila afectare a independenţei justiţiei şi a principiilor statului de drept ca urmare a declaraţiilor acestora care vizează cercetările penale efectuate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătură cu modalitatea de organizare şi desfăşurare a referendumului din data de 29 iulie 2012”.

CSM A SESIZAT JOI INSPECTIA JUDICIARA IN LEGATURA CU DECLARATIILE LUI CRIN ANTONESCU,VICTOR PONTA,ION ILIESCU!

16 aug.

Conducerea Consiliului Superior al Magistraturii a sesizat joi Inspecţia Judiciară în vederea efectuării de verificări privind posibila încălcare a independenţei justiţiei prin afirmaţiile publice ale preşedintelui interimar Crin Antonescu, preşedintelui de onoare al Partidului Social Democrat, Ion Iliescu, precum şi ale premierului Victor Ponta în legătură cu anchetele procurorilor privind desfăşurarea referendumului.

‘Sesizarea Inspecţiei Judiciare vizează, în special, intervenţiile publice ale acestora în calitate de reprezentant la vârf a autorităţii de stat – în cazurile domnilor Crin Antonescu şi Victor Ponta şi de lider politic cu influenţă şi aderenţă în rândul societăţii – în cazul domnului Ion Iliescu, prin susţineri şi declaraţii nepermise într-un stat democratic şi cu ignorarea profundă a principiilor constituţionale ale separaţiei puterilor în stat. Elemente din discursul public al acestora prezintă un potenţial de intimidare şi decredibilizare a justiţiei, ca putere a statului, fără precedent în istoria post-decembristă a României’, se susţine într-un comunicat de presă remis joi de CSM.

Conducerea CSM a sesizat Inspecţia Judiciară în vederea efectuării de verificări în ceea ce priveşte „posibila afectare a independenţei justiţiei şi a principiilor statului de drept ca urmare a declaraţiilor acestora care vizează cercetările penale efectuate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătură cu modalitatea de organizare şi desfăşurare a referendumului din data de 29 iulie 2012”.

NEA LIXANDRU IN VARSTA DE 89 DE ANI DIN SURAIA -VRANCEA.,”OM VERDE”,A DAT O LECTIE DE DEMNITATE NOII SECURITATI A LUI BASESCU!

16 aug.

LECTIE INCREDIBILA DE DEMNITATE DATA DE NEA LIXANDRU VERBITA DIN SURIA-VRANCEA NOII SECURITATI A LUI BASESCU.

Lixandru Verbiţa are 89 de ani și o demnitate cum rar mai poate fi văzută. Nea Lixandru, din comuna Suraia, județul Vrancea, este unul dintre milioanele de români care „au îndrăznit” să voteze la referendumul din 29 iulie și unul dintre zecile de români anchetați de procurorii lui Băsescu în aceste zile după ce au îndrăznit să-și exercite un drept constituțional.

CIRCULA PE NET. ELECTORATUL USL INCEPE SA FIE NEMULTUMIT.SCRISOAREA UNUI ROMAN CARE A VOTAT LA REFERENDUM!

16 aug.

„DOMNULE VICTOR PONTA,
Dacă ar fi fost să vă scriu acum două luni, m-aş fi adresat, desigur, cu apelativul „stimate domnule Prim – Ministru!”. Numai că, în urma vizitei dumneavoastră la Bruxelles ( unde s-a văzut de la o poştă că n-aţi făcut nimic altceva decât să vă guduraţi pe lângă cei mari şi tari de la înaltele curţi şi să vă întoarceţi acasă cu coada între picioare şi cu răspunsurile prefabricate deja în laboratoarele lor), dacă ar fi fost să vă scriu, m-aş fi văzut obligat moralmente să renunţ la cuvântul din capul acelui apelativ, întrucât de atunci eu nu mai întrevăd nici un fel de argument de a vă stima. Astăzi, în urma ultimelor evenimente interne, crâncene şi dureroase, în care aţi fost şi dumneavoastră implicat ( printr-o neruşinată lipsă de implicare!!!), mă simt nevoit să renunţ şi la titulatura de prim – ministru, care nu se mai potriveşte de loc cu numele dumneavoastră. Teamă îmi este că foarte curând va trebui să renunţ şi la apelativul ”domnule”. Cu toate că, vă jur pe tot ce am eu mai sfânt că n-aş vrea să mi se întâmple şi această dramă! Dar nu depinde de mine!

Mă număr printre acele şapte milioane şi jumătate de cetăţeni ai ţării care au votat pentru demiterea caricaturii portocalii cu nume pestilenţial, din cea mai înaltă funcţie în stat. Am mers la vot cu ferma convingere că aşa nu se mai poate şi că, în sfârşit, a sosit momentul ca mămăliga românească să mai explodeze o dată.
Noi am făcut tot ce a ţinut de puterile noastre, domnule Victor Ponta! Pasul nostru a fost cel mai important! Dar, ca să…ce? Ca să vedem cu propriii noştri ochi cum ne lăsaţi de izbelişte, la ordinul unor golani, fie ei şi „europeni” ori „americani”, care deja ne-au şi luat în stăpânire? Ca să ne trezim cu el din nou la Cotroceni, de data aceasta şi cu sprijinul dumneavoastră tacit?

Ca să le permiteţi procurorilor şi celorlalţi hingheri portocalii să vină să ne scoată din biserică la interogatorii, ca pe nişte răufăcători, tocmai pe noi, cei care şi-au făcut datoria într-un stat chipurile democratic, în vreme ce dumneavoastră vă prefaceţi a vă închina cu pioşenie în zi de mare sărbătoare? Deja aţi început să vă ascundeţi prin mânăstiri, domnule Ponta?
Teamă îmi este că nu sunteţi cu nimic mai bun ca licheaua pe care noi am dorit din toată inima să o debarcăm. Atunci, ce căutaţi la Palatul Victoria: tot avantaje personale? Tot renumita piscină de la Vila Dante?
Mai spălaţi-vă, mai spălaţi-vă, dragiii noştri politicieni!

Dar orice posibilitate nerealizată se răzbună, domnule Ponta: tinde să se realizeze într-un alt fel, punând stăpânire pe alţi actori. Mă tem că deja istoria v-a retras rolul dumneavoastră de actor de primă mână într-o piesă atât de importantă pentru ţara aceasta năpăstuită. Vor veni alţii, poate asemănători dumneavoastră. Poate nu! Poate se vor găsi în sfârşit şi nişte oameni adevăraţi care chiar să dorească binele acestei ţări.
Iar dumneavoastră va trebui să vă reîntoarceţi la maşinuţele de curse, adică la lucrul pe care îl ştiţi cel mai bine şi îl iubiţi cel mai tare.
Ar fi nimerit să o faceţi cât mai repede! Pentru că, iată, peste trei luni vor veni alegerile generale, de care depinde substanţial şi scaunul dumneavoastră rabatabil.
Câţi din cei şapte milioane şi jumătate de români înşelaţi credeţi se vor mai lăsa minţiţi încă odată, domnule Victor Ponta?
Ghici ghicitoarea mea!”

Paul Spirescu

FOSTUL SEF AL POLITIEI,CHESTORUL PAVEL ABRAHAM:TRAIM IN ROMANIA PROCURORILOR LUI BASESCU!

16 aug.

Fiindcă Parchetul răspunde cu promptitudine la toate ordinele pe care le dă președintele suspendat Traian Băsescu, este cât se poate de clar că am ajuns să trăim într-o Românie a procuratorilor, ceea ce ”este o rușine națională”, afirmă fostul șef al Poliției, chestorul Pavel Abraham, pentru Inpolitics.

”Statul procurorilor este mai rău decât statul polițienesc. Iată că Traian Băsescu depăsește, prin orânduirea pe care o girează, această sitagmă consacrată. Impune statul procurorilor. Vă spun ca un om care știe foarte bine ce înseamnă o anchetă, o cercetare: metodele și tehnica de acum a Parchetului e de neînchipuit. Se pune Parchetul într-o lumină rea, care nu va prinde bine nimănui. Am ajuns să trăim într-o democrație a fricii. Procurorii au ajuns să îi sperie pe oamenii simpli de la țară care, fiindcă trăiesc la limita existenței prin tot felul de ajutoare sociale, vor spune, probabil, orice îi pun să spună organele trimise acolo. Nu am văzut așa ceva în toată viața mea. Am ajuns să trăim într-o republică bananieră. Trăim un moment istoric de rușine națională”, conchide chestorul Pavel Abraham.

ROMANIA TRAIESTE IN ACESTE ZILE IN EVUL MEDIU -ANCHETELE FIIND CONDUSE DE PROCRORII LUI LAURA SI DANIEL SUB OBLADUIREA LUI TORQUEMADA BASESCU!

16 aug.

Procurorii lui Kovesi şi Morar acţionează în aceste zile ca securiştii din anii ’50, dar, în paralel uzilizează şi elemente specifice evului mediu „întunecat”. Anchetele demarate la sate, ar putea scoate PDL din Parlament.

În 2004 Parchetul a anchetat 2 persoane

Preşedintele ProDemocraţia, Cristian Pârvulescu analizează împreună cu redactorii Cotidianul.ro implicarea Parchetului General şi DNA în procesul electoral. Vă prezentăm o imagine nefardată a ceea ce se întâmplă în aceste zile şi posibilele consecinţe.
Cristian Pârvulescu: „În 2004, la alegerile parlamentare şi prezidenţiale, care, după cum se ştie, se desfăşurau încă simultan, s-au înregistrat numeroase fraude. Am făcut nenumărate sesizări privind votul multiplu, prezentînd dovezi solide strânse de observatorii ProDemocraţia care au operat în teren. Abia în 2007 am primit un răspuns de la Parchetul General, din care a rezultat că au fost anchetate 2 persoane. În 2009, la alegerile prezidenţiale s-au înfiinţat 3.750 de secţii speciale. Au existat numeroase sesizări privind votul multiplu în aceste secţii speciale. Nu am auzit ca Parchetul să fi demarat vreo anchetă. Acum, văd că suntem în faţa unei acţiuni de amploare”.
La alegerile prezidenţiale din 22 noiembrie 2009 (turul I de scrutin) în secţiile de vot speciale (gări, autogări, universităţi etc) din ţară au votat 479.613 alegători, iar pe 6 decembrie 2009 (turul II de scrutin) au votat 617.225 alegători. Cifrele sunt foarte mari, mai ales dacă ţinem cont de anotimp şi de faptul că în zilele respective nu era nicio sărbătoarea sau alt eveniment deosebit. Chiar dacă a plouat cu sesizări, procurorii dnei Koveşi nu au demarat anchete. Un motiv îl constituie poate şi faptul că în secţiile speciale din ţară, în ambele scrutinuri Traian Băsescu a luat cele mai multe voturi: 156.928 în primul tur, 321.700 în al doilea tur.

Într-un stat laic, Biblia nu are ce căuta într-o anchetă

Cristian Pârvulescu: „În aceste zile se petrec unele lucruri foarte grave. Unul dintre aceştia privesc structura natura statului. România este un stat laic. A utiliza biblia, a-i pune pe cei care răspund întrebărilor procurorilor să jure pe biblie, este inadmisibil într-un stat laic. Împotriva acestui fapt, este nevoie de o reacţie de anvergură a societăţii civile şi de o luare de poziţie fermă din partea autorităţilor. În SUA sau alte state din Uniunea Europeană se utilizizează biblia în anchete? Nu”.
Cum modul de acţiune al procurorilor este public, aşteptăm ca ambasada SUA, ambasadele statelor UE din Bucureşti să informeze în rapoartele pe care le întocmesc utilizarea bibliei în anchete şi aşteptăm şi reacţii din partea oficialilor UE şi SUA.

DNA s-a implicat ilegal în anchete

Cristian Pârvulescu: „Un alt fapt grav întâlnit în aceste zile îl reprezintă participarea procurorilor DNA la anchete. Nu este de competenţa DNA ceea ce se anchetează acum. Atribuţiile DNA sunt clare şi implicarea procurorilor DNA este ilegală”.
OUG 43/2002 cu modificările şi completările ulterioare stabilesc atribuţiile şi competenţele CNA: „Art. 3. – (1) Atribuțiile Direcției Naționale Anticorupție sunt următoarele: a) efectuarea urmăririi penale, în condițiile prevăzute în Codul de procedură penală, în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și în prezenta ordonanța de urgență, pentru infracțiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 care sunt, potrivit art. 13, în competența Direcției Naționale Anticorupție. Art. 13. – (1) Sunt de competența Direcției Naționale Anticorupție infracțiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 (…) săvârșite în una dintre următoarele condiții:a) dacă, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a 200.000 euro ori o perturbare deosebit de gravă a activității unei autorități publice, instituții publice sau oricărei alte persoane juridice ori dacă valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracțiunii de corupție este mai mare decât echivalentul în lei a 10.000 de euro;b) dacă, indiferent de valoarea pagubei materiale (…) sunt comise de către: deputați; senatori; membri ai Guvernului, secretari de stat ori subsecretari de stat și asimilații acestora; consilieri ai miniștrilor; judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție și ai Curții Constituționale (…)primarii și viceprimarii sectoarelor municipiului București; primarii și viceprimarii municipiilor; consilierii județeni; prefecții și subprefecții; conducătorii autorităților și instituțiilor publice centrale și locale și persoanele cu funcții de control din cadrul acestora, cu excepția conducătorilor autorităților și instituțiilor publice de la nivelul orașelor și comunelor… După cum se poate observa, chiar din textul propriei legi, DNA nu avea dreptul să se implice. În primul rând pentru că ce se anchetează nu intră sub incidenţa Legii 78/2000. În al doilea rând pentru că sunt anchetaţi simpli cetăţeni fără vreo funcţie. Chiar dacă sunt anchetaţi şi primari, nu este de competenţa DNA anchetarea primarilor de oraşe şi comune dacă nu sunt pagubele în echivalentul mai sus prezentat.

S-a violat secretul opţiunii de vot

Cristian Pârvulescu: „Prin modul în care vedem că au acţionat procurorii în ultimele zile, şi mă refer în special la întrebarea pusă unor cetăţeni, şi anume, cu cine au votat, s-a violat secretul opţiunii de vot. Din punct de vedere juridic se poate spune că acţiunile procurorilor anulează direct secretul votului. Legislaţia în vigoare nu permite aşa ceva. Procurorii au încălcat legea”.
Căutând în legislaţie, afirmaţiile lui Cristian Pârvulescu sunt susţinute de următoarele prevederi: Votul exercitat în cadrul alegerilor este secret. Orice control asupra modului în care votează un alegător este interzis (Legea alegerilor parlamentare, la care face trimitere Legea referendumului); Participantul la referendum îşi va exprima voinţa în mod individual, într-o cabină închisă (Legea referendumului); Violarea prin orice mijloace a secretului votului de către membrii biroului electoral al secţiei de votare ori de către alte persoane se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. (Legea referendumului). Orice alt comentariu este de prisos.

Un posibil cadou otrăvit pentru Traian Băsescu

Cristian Pârvulescu: „Modul în care se desfăşoară anchetele este unul brutal. Prin întrebările puse s-a ajuns la o culpabilizare a celor care s-au prezentat la referendum, ceea ce este inadmisibil. Nu cred că acţiunea procurorilor va avea drept efect întimidarea electoratului rural în vederea alegerilor parlamentare. Mai repede cred că anchetele procurorilor o să producă efecte . Anume, să reprezinte un cadou otrăvit al procurorilor pentru Traian Băsescu. Concret, este posibil ca la alegerile parlamentare din acest an să înregistrăm un vot şi mai masiv în favoarea USL. Boicotul de acum a făcut să avem un tablou clar în privinţa opţiunii politice actuale. S-ar putea ca la parlamentare PDL să plătească foarte scump anchetele procurorilor”.
Mai mulţi analişti politici consideră că implicarea directă în „represiune” a PDL alături de Traian Băsescu va face pe mulţi dintre cei care mai sunt încă nehotărâţi să aibă o opţiune clară, pro USL la alegerile parlamentare. Analiştii respectiv consideră că un rezultat foarte bun al USL – în jur de 65% – ar putea stopa abuzurile lui Traian Băsescu şi a „uneltelor sale” în situaţia în care acesta se întoarce la Cotroceni. Datele statistice de la referendum, îl confirmă pe Cristian Pârvulescu dar şi pe ceilalţi analişti politici. Pe 10 iunie a.c. USL (+PSD, + PNL, + PC + 5 alianţe bilaterale – este vorba de candidaturile separate – n.a.) a obţinut 4.977.072 voturi la consiliile locale (am luat cel mai bun rezultat al blocului USL din toate scrutinele de la locale – n.a.). Presupunând că toţi cei care au votat blocul USL la locale şi-au menţinut opţiunea de vot şi la referendum, rezultă un număr de 2.426.76u de „noi votanţi” anti-Băsescu. Jumătate dintre aceştia dacă ar vota USL la parlamentare, ar face din PDL (indiferent în ce formulă va intra în alegeri) un partid minuscul.

Acum se vede de ce a fost blocată Mona Pivniceru

Cristian Pârvulescu: „Foarte multe voci susţin că Victor Ponta, în calitatea sa de ministru interimar la Justiţie şi Crin Antonescu în calitatea de preşedinte interimar. Situaţia nu este chiar aşa. Crin Antonescu nu are atribuţii privind sancţionarea sau schimbarea unor procurori. În ceea ce-l priveşte pe Victor Ponta, calitatea de ministru interimar nu-i conferă legitimitatea deplină să intervină. Ponta la Justiţie are o marjă de manevră destul de limitată de acţiune. Abia acum se vede de ce a fost blocată propunerea USL de numire a dnei Mona Pivniceru în funcţia de ministru al justiţiei. Dna Pivniceru din poziţia de ministru titular, din poziţia de fost magistrat şi mai ales venită în funcţie din poziţia de independent politic, ar fi putut intra tare în cei care au comis abuzuri. Şi le-ar fi fost greu şi criticilor din afara graniţelor să vină cu argumente viabile privind eventuale presiuni asupra procurorilor”.

KENO VERSECK ISI BATE JOC DE ROMANIA SI IN „DEUTSCHE WELLE!”

16 aug.

După ce ne-a jignit în „Der Spiegel”, Keno Verseck îşi bate joc de România şi în „Deutsche Welle”

Cine s-a uitat zilele acestea la TV a auzit că Deutsche Welle a măturat cu noi pe jos. Nimeni n-a spus, însă, că autorul acestui articol este mai vechiul nostru client Keno Verseck, vechi profitor al fondurilor ICR, cel care a scris mizerabil despre România şi în… „Der Spiegel”!

După aceeaşi reţetă, articolul a fost preluat de Hotnews, publicat apoi de „România liberă” şi reluat, în final, de B1 TV, fără ca autorul articolului să fie pomenit, astfel încît opinia publică să înţeleagă că presa din Germania scrie despre situaţia din România, cu toate că textul aparţine unui freelancer care scrie şi el pe unde poate pentru a cîştiga un colţ de pîine.

Verseck scrie că Ponta a vrut să omoare pe hîrtie zeci de mii de alegători!

Articolul lui Keno Verseck de pe site-ul celor de la „Deutsche Welle” are titlul „Romania gone astray” (România a luat-o razna) şi debutează cu o minciună gogonată: „For weeks, Prime Minister Victor Ponta’s government has tried to have suspended President Traian Basescu removed from office, violating laws and rulings by the Constitutional Court as a means to an end” (De mai multe săptămâni, guvernul premierului Victor Ponta încearcă să îl demită pe preşedintele suspendat Traian Băsescu, încălcând astfel legi şi reguli ale CCR pentru a îşi atinge scopul).
Este imposibil ca Keno Verseck să nu fi aflat că Traian Băsescu a fost suspendat de către Parlament, iar la referendumul de demisie participă întreg alectoratul, însă autorul face jocurile acestea oculte pentru a dezinforma cu bună ştiinţă cancelariile occidentale, inducînd ideea că acest act constituţional ar fi organizat de Guvern!
Delirul lui Verseck atinge apogeul cînd vorbeşte despre stenogramele publicate de Parchet, în urma cărora Ponta planifica falsificarea listelor prin declararea a zeci de mii de morţi! Cei care au urmărit dezbaterile televizate ştiu că asupra acestor stenograme planează suspiciuni imense, însă nu a fost niciodată vorba despre un astfel de „genocid” pus la cale de guvern! Dar, iată ce spune acest dement: „On August 10, prosecutors at Romania’s Supreme Court made public transcripts of intercepted phone calls made by ministers and senior officials. The calls showed Ponta’s government was planning to falsify electoral lists on a large scale: tens-of-thousands of people were to be declared dead and expatriate Romanians were to be taken off the lists” (guvernul lui Ponta plănuia să falsifice listele electorale la scară largă: zeci de mii de oameni urmau să fie declaraţi morţi şi românii expatriaţi scoşi de pe liste). E clar că astfel de elucubraţii o pot pune pe jar chiar pe cancelarul Angela Merkel, căci domnia sa nu are de unde să ştie cine este acest autor care bate cîmpii!

Keno Verseck era client ICR încă din 2007

Ca să-şi demonstreze delirul, Verseck citează trei opinii: ale fostului consilier prezidenţial Peter Eckstein- Kovacs, ale Monicăi Macovei şi, evident, ale fostei sale consiliere, avocata Laura Ştefan! După cum se observă, toţi fac parte din anturajul lui Traian Băsescu!

Cititorii noştri îşi amintesc, desigur, că şi în textul din „Der Spiegel”, Verseck îşi baza alegaţiile tot pe spusele Laurei Ştefan, ca şi cînd, în România, acest personaj ar fi singurul posesor al adevărului, cînd madam nu este altceva decît un ţuţer profesionist al lui Traian Băsescu!
Dar, pentru reamintire, să vedem cine este acest Keno Verseck, care jigneşte România prin delirul său pe unde găseşte o uşă deschisă. Reluăm, în acest sens, o parte din articolul nostru precedent despre acest impostor care îşi permite să vorbească în aceşti termeni despre o ţară membră UE.
Pentru curioşi, iată cum se prezintă Keno Verseck: „jurnalist german, născut în 1967 la Rostock, specializat în domeniul ştiinţelor şi ţărilor est-europene, în special România şi Ungaria. Lucrează pentru radioul şi televiziunea germană şi pentru diferite ziare de limbă română şi germană printre care şi Die Tageszeitung, Der Standard şi Berliner Zeitung”. Rămîne un mister cum poate fi cineva „specializat în domeniul ştiinţelor şi ţărilor est-europene”, însă este interesant că despre amicul nostru german s-a spus acum cîţiva ani că este „fostul corespondent de presă germană la Bucureşti” (Hans-Georg Thönges, în Observatorul cultural, nr. 120 din iunie 2002).

Ne întrebăm, în mod firesc, pe ce bani a stat în România, din moment ce nici azi nu este redactor la vreo publicaţie, ci doar un colaborator în regim freelancer la diverse reviste? De pe site-ul Institutului Cultural Român, aflăm că Keno Verseck a avut statutul de corespondent în Romania al ziarului „Tagesallgemeine Zeitung” între anii 1991-1999! Adică a venit aici cînd avea 24 de ani şi a stat pînă la vîrsta de 32 de ani, rămînînd doar un banal corespondent?

Dar, dacă în Germania n-a reuşit să impresioneze cu talentul său, Keno Verseck a rămas în amintirea celor de la ICR. Astfel, între acţiunile organizate de ICR, întîlnim şi conferinţa „Religie şi societate în România”, organizată între 1 noiembrie – 5 decembrie 2007, în cadrul „Zilelor româneşti la Berlin” (sic!), în colaborare cu Europäische Akademie Berlin. Şi acum ţineţi-vă bine! Moderatorul acestei conferinţe a fost chiar… Keno Verseck, anunţat de ICR că era şi atunci „jurnalist independent”!
La o asemenea manifestare despre România, organizată de ICR, care nu este un ONG oarecare, ci instituţie aflată sub patronajul Preşedinţiei ţării, cu un buget de 15 milioane de euro anual, chiar nu a putut fi invitat măcar un redactor, dacă nu un redactor şef, de la unul din marile cotidiane germane, ci un pîrlit de colaborator ocazional?
Din programul anunţat de ICR, aflăm că această manifestare ce ar fi trebuit să reprezinte România a cuprins: „conferinţe, mese rotunde, recitaluri şi concerte, o amplă expoziţie de fotografie, un festival de film etnografic şi tradiţionalul ”Târg al continentelor”. Pentru toate acestea, au fost aduse din ţară sute de persoane, pentru care s-au cheltuit de la buget mulţi bani. Nu s-au mai găsit nişte crăiţari pentru un moderator mai de Doamne-ajută decît acest Keno Verseck, care, iată, se dovedeşte nu doar nerecunoscător faţă de noi, ci chiar ostil României, din moment ce minte cu neruşinare despre „lovitura de stat” din ţara noastră?

Aşadar, măcar acum sperăm ca Guvernul să înţeleagă că nu mai pot fi tolerate astfel de agresiuni împotriva României, prin care nu numai imaginea ţării este afectată, ci şi interesele sale în comunitatea europeană! Poate că mulţi dintre noi nici nu imaginăm ce s-ar întîmpla dacă un ziarist român de doi bani ar scrie în aceşti termeni despre Germania sau Franţa şi ce război diplomatic s-ar naşte din astfel de acte nesăbuite. Libertatea presei nu include astfel de dezinformări, iar autorităţile din România nu pot tolera la nesfîrşit acţiunile ostile ale unui pîrlit de corespondent pe la ziarele occidentale. Oare, ce face SIE în faţa unui astfel de atac concertat împotriva României? Nu cumva în preocupările sale intră tocmai depistarea persoanelor interesate în distrugerea imaginii ţării şi informarea autorităţilor despre persoanele implicate în astfel de acţiuni?

JUSTIN TIMBARLAKE – CRY ME A RIVER!

16 aug.

THE PUSSYCAT DOLLS ft TIMBALAND – WAIT A MINUTE!

16 aug.

KATHARINE McPhee – SAY GOODBYE!

16 aug.

CHERYL COLE -UNDER THE SUN!

16 aug.

CHERYL COLE -CALL MY NAME!

16 aug.

%d blogeri au apreciat: