Arhiva | 5:56 pm

REMEMBER.27 MARTIE 1918-27 MARTIE 2013:95 DE ANI DE LA UNIREA BASARABIEI CU MAMA SA REGATUL ROMANIEI!

27 mart.

27 martie 1918, Actul Unirii Republicii Democratice Moldoveneşti (Basarabia) cu Mama Sa România (1918).

Actul_Unirii_RDM_cu_RO_1918.jpg&

Actul Unirii Republicii Democrate Moldoveneşti cu România

Membrii Sfatului Ţării, sala în care s-a semnat Actul Unirii Republicii Democrate Moldoveneşti (succesoarea guberniei Basarabia, fostă parte compnentă a Ţării Moldovei) cu Ţara Mamă (România), 27 martie 1918
Conţinutul Actului Unirii

Sala in care s-a semnata Actul Unirii Basarabiei cu Tara Mama.jpg&

În numele poporului Basarabiei, Sfatul Ţării declară: Republica Democratică Moldovenească (Basarabia) în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră şi vechile graniţe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută şi mai bine de ani, din trupul vechii Moldove. În puterea dreptului istoric şi dreptului de neam, pe baza principiului ca noroadele singure să-şi hotărască soarta lor de azi înainte şi pentru totdeauna se uneşte cu mama ei România.

Această unire se face pe următoarele baze:

Sfatul Ţarii actual rămîne mai departe pentru rezolvarea şi realizarea reformei agrare, după nevoile şi cererile norodului. Aceste hotărîri se vor recunoaşte de Guvernul român.
Basarabia îşi păstrează autonomia provincială, avînd un Sfat al Ţării (Dietă), ales pe viitor prin vot universal, egal, direct şi secret, cu un organ împlinitor şi administraţie proprie.
Competenţa Sfatului Ţării este: a) votarea bugetelor locale; b) controlul tuturor organelor zemstvelor şi oraşelor; c) numirea tuturor funcţionarilor administraţiei locale prin organul său împlinitor, iar funcţionarii înalţi sunt întăriţi de Guvern.
Recrutarea armatei se va face, în principiu, pe baze teritoriale.
Legile în vigoare şi organizaţia locală (zemstve şi oraşe) rămîn în putere şi vor putea fi schimbate de Parlamentul român numai după ce vor lua parte la lucrările lui şi reprezentanţii Basarabiei.
Respectarea drepturilor minorităţilor din Basarabia.
Doi reprezentanţi ai Basarabiei vor intra în Consiliul de Miniştri român, acum desemnaţi de actualul Sfat al Ţării, iar pe viitor luaţi din sînul reprezentanţilor Basarabiei în parlamentul român.
Basarabia va trimite în Parlamentul român un număr de reprezentanţi proporţional cu populaţia, aleşi pe baza votului universal, egal, direct şi secret.
Toate alegerile din Basarabia pentru voloste, sate, oraşe, zemstve şi Parlament se vor face pe baza votului universal, egal, secret şi direct.
Libertatea personală, libertatea tiparului, a cuvîntului, a credinţei, a adunărilor şi toate libertăţile obşteşti vor fi garantate prin Constituţie.
Toate călcările de legi, făcute din motive politice în vremurile tulburi ale prefacerilor din urmă, sunt amnistiate.

Basarabia, unindu-se ca fiică cu Mama sa România, Parlamentul român va hotărî convocarea neîntîrziată a Constituantei, în care vor intra proporţional cu populaţia şi reprezentanţii Basarabiei, aleşi prin vot universal, egal, direct şi secret, spre a hotărî împreună cu toţii înscrierea în Constituţie a principiilor şi garanţiilor de mai sus.

Trăiască Unirea Basarabiei cu România, de-a pururea şi totdeauna.

Preşedintele Sfatului Ţării, I. Inculeţ

Secretarul Sfatului Ţării, I. Buzdugan

Membrii Sfatului ţării care au votat Unirea

Din cei 135 de deputaţi prezenţi, 86 au votat în favoarea Unirii, 3 au votat împotrivă, iar 36 s-au abţinut, 13 deputaţi fiind absenţi. Citirea rezultatului a fost însoţită de aplauze furtunoase şi strigăte entuziaste „Trăiască Unirea cu România!”.

Cei care au votat pentru Unire, pe 9 aprilie 1918 (27 martie stil vechi) (după nume, vîrstă, profesie, grup etnic, judeţ):

Nicolae Alexandri, 60, ziarist, Hotin/Chişinău
Elena Alistar-Romanescu, 42, medic, Cetatea Albă/Chişinău
Alexandru Baltaga, 55, preot, Orhei
Constantin Bivol, 33, ţăran, Chişinău
Teodor Bîrcă, 24, învăţător, Chişinău
Teodosie Bîrcă, 23, ţăran, Soroca
Vladimir Bodescu, 50, avocat, Chişinău
Vladimir Bogos, 24, student, Chişinău
Nicolae Bosie-Codreanu, 32, inginer, Hotin
Ştefan Botnarciuc, 43, ţăran, ucrainian, Bălţi
Ignatie Budişteanu, 30, ţăran, Bălţi
Ilarion Buiuc, 27, ţăran, Orhei
Gheorghe Buruiană, 33, cooperatist, Chişinău
Ion Buzdugan, 30, învăţător, Orhei/Bălţi
Anton Caraiman, 38, ţăran, Orhei
Grigore Cazacliu, 26, student, Soroca
Ion Cazacliu, 48, funcţionar public, Soroca
Vladimir Cazacliu, 29, student, Soroca
Dimitrie Cărăuş, 25, student, Soroca
Vasile Cerescu (Ciorăscu), 31, ţăran, Chişinău
Nicolae Cernăuţeanu, 26, soldat, Hotin
Nicolae Cernov, rus, Tighina
Afanasie Chiriac, 27, ţăran, Dubăsari/Tighina
Vladimir Chiorescu, 30, cooperatist, Chişinău
Vasile Cijevschi, 37, ofiţer de armată, Tighina
Nicolae Ciornei, 25, ţăran, Cahul
Pavel Cocîrlă, 24, artizan, Orhei
Ion Codreanu, 39, ţăran, Soroca
Ion Costin, 35, avocat, Chişinău
Ion Creangă, 24, învăţător, Dubăsari/Tighina
Anton Crihan, 25, student, Bălţi
Dumitru Dragomir, 28, ţăran, Cetatea Albă
Dumitru Dron, 25, student, Orhei/Bălţi
Felix Dutkiewicz, polonez, Lublin / Chişinău
Boris Epure, 36, funcţionar public, Chişinău/Bălţi
Pantelimon Erhan, 34, profesor, Tighina
Vasile Gafencu, 30, ţăran, Bălţi
Simion Galeţchi, Soroca
Andrei Găină, 33, ţăran, Orhei
Vasile Ghenzul, 35, funcţionar public, Chişinău
Alexandru Groapă, 38, funcţionar public, Bălţi
Nicolae Grosu, 27, student, Chişinău
Pantelimon Halippa, 34, ziarist, Soroca
Teodor Herţa, Orhei
Ion Ignatiuc, 25, ţăran, Bălţi/Chişinău
Ion Inculeţ, 35, profesor, Chişinău
Teofil Ioncu, 32, funcţionar public, Orhei
Vasile Lascu, 60, ziarist, Chişinău
Mihail Maculeţchi, 56, ţăran, Orhei
Dimitru Marchitan, 32, ţăran, Bălţi
Gheorghe Mare, 36, profesor, Cahul/Cetatea Albă
Nicolae Mămăligă, 38, ţăran, Chişinău
Vasile Mîndrescu, 29, ţăran, Orhei
Dumitru Mîrza, 23, profesor, Hotin
Mihail Minciună, 32, ţăran, Orhei
Alexandru Moraru, 37, ţăran, Hotin
Anatolie Moraru, 23, ţăran, Hotin
Zamfir Munteanu, Ismail
Gheorghe Năstase, 22, învăţător, Soroca
Teodor Neaga, 37, profesor, Chişinău
Constantin Osoianu, 32, ţăran, Bălţi
Efimie Palii, 37, ţăran, Soroca
Ion Pascăluţă, 25, soldat, Bălţi
Gherman Pîntea, 24, învăţător, Bălţi
Ion Pelivan, 40, avocat, Chişinău/Bălţi
Petru Picior-Mare, 30, funcţionar public, Bălţi
Chiril Sberea, 27, inspector, Cahul
Andrei Scobioală, 32, profesor, Bălţi
Nicolae Secară, 24, profesor, Soroca/Chişinău
Timofei Silistaru, 23, ofiţer de armată, Ismail/Tighina
Elefterie Sinicliu, 22, ţăran, Orhei
Nicolae Soltuz, 60, ţăran, Soroca
Chiril Spinei, 34, ţăran, Soroca
Gheorghe Stavrii, 35, ţăran, Cahul
Constantin Stere, 54, profesor, Soroca
Iacov Sucevan, Chişinău
Nicolae Suruceanu, 28, ofiţer de armată, Chişinău
Teodor Suruceanu, 52, ţăran, Chişinău
Gheorghe Tudor, 33, învăţător, Bălţi
Ion Tudose, 33, ţăran, Orhei/Bălţi
Grigore Turcuman, 26, ţăran, Soroca
Vasile Ţanţu, 35, profesor şcolar, Chişinău
Leonida Ţurcan, 23, funcţionar public, Soroca/Chişinău
Teodor Uncu, 34, funcţionar public, Orhei
Ion Valuţă, 24, student, Bălţi
Vitalie Zubac, 23, ofiţer, Ismail

Voturi împotriva Unirii:

Ştefan Balmez, 35, funcţionar public, bulgar, Chişinău
Arcadie Osmolovschi, ucrainian
Mihail Starenki, ucrainian

Abţineri de la vot:

Philipp Almendingher, 50, ţăran, german, Cetatea Albă
Zaharia Bocşan, 49, ţăran, Bălţi
Gheorghe Brinici, 30, ţăran, ucrainian, Bălţi
Gavril Buciuşcan, 29, învăţător, Orhei
Nichita Budnicenco (Vilnicenco), 36, ţăran, ucrainian, Bălţi
Vasile Covali, ucrainian
Alexei Culeva, 43, ţăran, probabil bulgar, Ismail
Petre Culcev, 47, ţăran, bulgar
Vasile Curdinovschi, 46, profesor, Poltava
Dragomir Diaconovici
Serghei Donico-Iordăchescu, Chişinău
Ion Dumitraşcu, 28, ţăran, Orhei
Ion Harbuz, 31, funcţionar public, Chişinău
Alexandru Greculoff, rus
Isac Gherman, 60, avocat, evreu, Chişinău
Andrei Krupenski, ucrainian, Chişinău
Constantin Iurcu, 34, ţăran, Hotin
Eugen Kenigschatz, 58, avocat, evreu, Chişinău;
Teodor Kiriloff, 37, avocat, bulgar, Ismail
Ivan Krivorukoff, 42, muncitor, rus, Tighina
Samuel Lichtmann, 60, funcţionar public, evreu
Alexander von Loesch, german
Vladimir Lineff, 39, profesor, rus
Petre Maniţchi, 35, învăţător, rus
Dimitru Maldor, bulgar
Cristo Misircoff, 43, profesor, bulgar, Ismail
Teodor Moldovan
Iacob Nagorneac, 39, ţăran, ucrainian, Hotin
Teodor Nichitiuc, 35, inspector, ucrainian, Cahul
Petre Poliatenciuk, 36, funcţionar public, ucrainian, Podolia
Gheorghe Ponomareff, probabil rus
Ion Popa, 28, ţăran, Bălţi
Mihail Savenco, ucrainian
Moise Slutski, 62, doctor, evreu, Chişinău
Vladimir Ţîganco, 31, inginer, rus
Eftimie Vizitiu, 37, ţăran, Soroca

Absenţi de la sesiune:

Bajbeuk-Melicoff, 45, inspector, Armenian, Orhei
Ion Ceornega, 40, ţăran, Ismail
Teodor Corobcean, 37, cooperatist, Soroca
Ioan Herţa, 34, ţăran, Chişinău
Gutman Landau, 40, funcţionar public, evreu
Anton Novacoff, bulgar
Anton Rugină
Kalistrat Savciuc, ucrainian
Gheorghe Sîrbu
Teodor Stanevici, 51, judecător, rus, Chişinău
Mendel Steinberg, evreu
Gheorghe Tcepciu
Alexandru Ţurcan, 32, ţăran, Soroca

PREMIERUL PONTA VREA SA CADA LA PACE CU TRAZNITU’DIN CAPUL STATULUI BASESCU,IN PRIVINTA NUMIRII PROCURORILOR!

27 mart.

Premierul Victor Ponta a anunţat că, în calitate de ministru interimar al Justiţiei, intenţionează să se întâlnească la începutul săptămânii viitoare cu preşedintele Traian Băsescu, iar marţi să discute şi cu secţia de procurori a CSM despre noii procurori pentru şefia Parchetului şi a DNA.

p

„Am discutat deja şi săptămâna viitoare, marţi, am solicitat – sper să fie de acord – o întâlnire cu secţia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii şi tot luni sau marţi o să mă văd şi cu preşedintele”, a spus Ponta.

Marţi seara, premierul Victor Ponta a declarat că intenţionează ca el să propună, în calitate de ministru interimar al Justiţiei, noi procurori pentru şefia Parchetului General şi a Direcţiei Naţionale Anticoruţie, dar în urma unor discuţii cu preşedintele Traian Băsescu şi cu membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

El a apreciat că numirea lui Daniel Morar ca judecător la Curtea Constituţională este un semn al faptului că şi preşedintele Traian Băsescu doreşte să fie numiţi mai repede noi preşedinţi la Parchetul General şi DNA şi nu mai insistă pentru ca Morar să fie numit la Parchet.

LEANA LUI ZAPACITU’ DIN FRUNCEA STATULUI,BASESCU A FACUT „PACE”CU VASILE BLAGA!

27 mart.

Elena Udrea a anunțat pe blog că subiectul contestațiilor după Convenția PDL este un subiect închis și că va rămâne în PDL, alături de Vasile Blaga, pentru a face opoziție împotriva USL.

1346085028udrea

“După finalul Conventiei Nationale Extraordinare a PDL, multi dintre colegii de partid au ramas cu un gust amar in ceea ce priveste organizarea si desfasurarea evenimentului la care s-a decis drumul partidului. Incepand cu decizia ca din Comisia de Organizare sa faca parte doar sustinatori ai domnului Blaga si pana la refuzul solutionarii contestatiei depuse in timpul numararii voturilor, au fost o multime de nereguli care au generat ideea ca rezultatul anuntat sambata seara la Romexpo a fost fortat. Au fost anuntati la inceperea votului 4359 de participanti si am avut 4615 voturi exprimate!, iar turul doi nu a mai avut loc pentru 36 de voturi obtinute de Vasile Blaga peste procentul de jumatate din voturile valabil exprimate”, își începe Udrea postarea pe blog.

Alegerile au luat sfârșit și rămân în PDL

“Celor care au afirmat ca nu stiu sa pierd, le reamintesc faptul ca la locale am fost singurul presedinte de filiala a partidului care si-a asumat rezultatul slab al organizatiei pe care o conducea, cea de Bucuresti, si mi-am prezentat demisia. Apoi, am demisionat din toate functiile detinute in partid, odata cu retragerea intregii echipe Boc. In plus, chiar si acum, dupa Conventia Nationala, am anuntat ca, daca s-ar decide ca alegerile sa fie reluate, nu as mai candida inca o data”.

Asa cum am declarat tot timpul, raman in PDL si vreau ca toti cei care m-au sustinut, jumatate din partid, sa faca la fel, pentru ca este nevoie de absolut toata lumea si sunt convinsa ca partidul s-ar prabusi fara ei. Vom face tot ceea ce tine de noi pentru a asigura unitatea PDL. Ne dorim sa ramanem impreuna si sa ne batem pentru principiile si valorile pe care ni le-am asumat cu totii prin motiunea „Noul Partid Democrat Liberal. O Noua Romanie”. Ne vom bate cu USL cu toata energia noastra, incercand sa demascam incompetenta si impostura celor care guverneaza atat de prost Romania astazi” mai aratăUdrea.

SECRETARUL GENERAL AL PNL ,EDUARD HELLVIG IL ATACA DUR PE TRAIAN BASESCU!

27 mart.

Secretarul general al PNL, Eduard Hellvig, susţine, pe blogul personal, că „Traian Băsescu încearcă din nou să manipuleze publicul, să fure startul şi să fraudeze o competiţie”.

1328180915big_eduard_hellvig_2_68058800

Hellvig se declară îngrijorat de „modul în care preşedintele se foloseşte de consilieri, care se oferă drept paravan la scenă deschisă”.

Eduard Hellvig este de părere că „acei consilieri prezidenţiali care doresc să îl sprijine pe domnul Băsescu în cariera sa politică de după Cotroceni ar trebui să-şi dea demisia din funcţiile publice pe care le ocupă şi apoi să construiască dreapta sau stânga”.

Hellvig este revoltat de lipsa de curaj a consilierilor de a recunoaşte că fac jocul lui Traian Basescu „în pregătirea vieţii şi activităţii sale post prezidenţiale”.

„Mă preocupă modul în care (Traian Băsescu n.r.) se foloseşte de paravanul numit consilieri şi de modul în care consilierii pe banii statului se oferă drept paravan la scenă deschisă.

VOCEA RUSIEI DESPRE SCANDALUL PD-L vs.BASESCU!

27 mart.

Scandalul PDL – Băsescu, văzut de „Vocea Rusiei”.

traian_basescu_adio

„Vocea Rusiei” susţine că, după alegerile de sâmbătă din PDL, Traian Băsescu rămâne doar preşedintele cuplului Udrea – Cocoş şi şeful de facto al serviciilor secrete. Jurnaliştii de la Vocea Rusiei dedică un spaţiu amplu evenimentului care a încins scena publică românească, evaluând consecinţele.

„Elena Udrea a pierdut alegerile din PDL. În ciuda eforturilor monumentale întreprinse de Traian Băsescu şi de o parte importantă a presei portocalii, „răscoala baronilor” din cadrul PDL s-a încununat cu succes zdrobitor. Traian Băsescu a demonstrat că nu mai poate controla nici măcar propriul partid.
Ce concluzii se pot trage după înfrângerea umilitoare suferită de Elena Udrea? De la referendumul din vară, „câştigat” de Traian Băsescu prin neprezentare, a devenit clar că el nu mai este „preşedintele tuturor românilor”, dar exista iluzia că este un preşedinte al „tuturor simpatizanţilor PDL”. Această iluzie nu mai există. Traian Băsescu rămâne preşedintele cuplului Udrea & Cocoş şi şeful de facto al serviciilor secrete, nimic mai mult.

A doua concluzie se deduce uşor din analiza mesajului video „Adio, PDL!”, postat de Traian Băsescu pe facebook. Preşedintele României, în ciuda experienţei politice, nu ştie să piardă. Pentru prima dată, Traian Băsescu a participat la un proces electoral în care STS-ul nu a fost implicat în transmiterea şi numărarea voturilor, aceasta fiind o experienţă cu totul inedită pentru un politician care nu a participat niciodată la un scrutin transparent şi corect. Deloc surprinzător, experienţa unui proces electoral, pe bază de „fair play” şi fără STS în culise, s-a soldat cu o înfrângere umilitoare pentru tandemul Băsescu & Udrea. Probabil, în tabără prezidenţială încă nu s-a conştientizat pe deplin magnitudinea înfrângerii şi consecinţele acesteia. Pentru Băsescu, această înfrângere reprezintă o puternică lovitură de imagine. Una dintre cheile succesului în politica dâmboviţeană este percepţia omului politic în calitate de „jupân” care îşi poate impune oricând voinţa. Dacă Băsescu nu mai este în stare să forţeze propriul partid să o aleagă pe Elena Udrea, atunci Băsescu nu va mai fi perceput ca un jucător politic serios.

Probabil, cea mai comică consecinţă a alegerilor din PDL ar putea fi eventuala lansare a „Mişcării Populare” în care vor fi cooptaţi unii membri ai PDL, PNL şi PPDD care urmează să descopere subit o afinitate ideologică cu doamna Elena Udrea, descoperirea urmând să fie făcută cu ajutorul unui „ordin pe unitate”.

Din perspectiva „războiului civil” dintre serviciile secrete, această rundă a meciului a fost câştigată de tabăra „Renegaţilor”. Echipa Blaga a fost susţinută de întreaga maşinărie informativă şi mediatică a acestei formaţiuni care a reuşit o operaţiune de succes. Observatorii externi aşteptă răspunsul „Sistemului” care va trebui să se orienteze rapid în condiţiile în care o nouă suspendare a preşedintelui Băsescu devine din ce în ce mai probabilă”, scrie Vocea Rusiei.

JOSS STONE – SON OF A PREACHER MAN!

27 mart.

SANTANA – CORAZON ESPINADO!

27 mart.

RED HOT CHILI PEPPERS – CALIFORNICATION!

27 mart.

EAGLES – HOTEL CALIFORNIA!

27 mart.

MARIAH CAREY – WITHOUT YOU!

27 mart.

GUVERNAREA USL „JUCARIA”LUI BASESCU SI A BRUXELLES-ULUI:REMANIERILE GUVERNULUL PONTA AU INCEPUT!

27 mart.

Premierul Victor Ponta ar putea face în scurtă vreme o remaniere a guvernului pe care îl conduce, au confirmat pentru DeCe News surse din USL. Pe lângă Ministerul Justiției, unde trebuie rezolvat interimatul, sunt vizate ministerele Transportului și cel al Administrației și Dezvoltării Regionale. Explicația acestor schimbări trebuie căutată la Bruxelles. Presiunile pe care le fac oficialii europeni sunt tot mai mari, iar pârghiile pe care le folosesc aceștia țin de finanțarea externă, într-o conjunctură tot mai tensionată pe piețele bancare.

??????

Practic, România ar rămâne fără fonduri europene, într-un moment când expiră acordul cu FMI, iar necesarul de bani pentru susținerea proiectelor de investiții și acoperirea deficitului nu este ușor de acoperit.

Ca urmare, premierul se vede nevoit să-i sacrifice pe miniștrii Liviu Dragnea și Relu Fenechiu, în prima jumătate a lunii aprilie, dând satisfacție cererilor occidentale de a-i elimina pe miniștrii cu probleme în Justiție din Guvern. Presiunile au crescut după ce Dan Mihalache, unul dintre cei patru ”remaniați” pentru incompatibilitate, în 2012, a pierdut, la prima instanță, procesul cu ANI.

Băsescu a încercat să puncteze la Bruxelles

Informat despre presiunile pe care le face Comisia pe linia MCV, Traian Băsescu a încercat să se remarce, din nou, la Bruxelles. În scrisoarea trimisă premierului și președinților Camerelor, Băsescu propune termene precise pentru rezolvarea problemelor semnalate în Raportul MCV. Printre acestea, punctul 5 se referă la ” Revocarea membrilor Guvernului care fac obiectul unor acţiuni în instanţă pentru fapte penale”. Termenul fixat este de 30 aprilie. Astfel, președintele vrea să creeze impresia că lucrurile s-au mișcat după ce s-a implicat personal, arătând Vestului că mai are influență pe scena politică internă.

Numirea lui Daniel Morar la CCR a fost un gest prin care Băsescu încearcă să demonstreze Comisiei Europene că nu blochează numirile de șefi la parchete. Cu alte cuvinte, nu se cramponează de o persoană (după ce tabăra portocalie decretase că se prăbușește statul de drept fără Daniel Morar).

Demisia Monei Pivniceru îl lasă în offside pe Morar

Relativa relaxare în ceea ce privește persoana procurorului general arată că Traian Băsescu se concentrează asupra numirii de la DNA, bazându-se și pe sprijinul extern. Presiunile de la Bruxelles pentru numirea Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror șef al DNA s-au accentuat, dar liberalii refuză varianta Kovesi. Negocierile cu reprezentanții Comisiei continuă, iar până în prezent nu s-a ajuns la un acord pe acest subiect.

Între timp, ministrul Justiției, Mona Pivniceru, a demisionat pentru a respecta condițiile de incompatibilitate la Curtea Constituțională. Daniel Morar continuă să exercite și funcția de procuror general, în așteptarea validării ca judecător CCR. Cert este că în scrisoarea lui Băsescu, desemnarea conducerii DNA și PG are ”termen imediat”, față de creșterea rolului ANI, de exemplu, care are ca termen 30 aprilie.

POHTA CE-A POHTIT!TRAIAN BASESCU II MULTUMESTE DUMNEZEULUI SAU CA A SCAPAT DE MONA PIVNICERU SI L-A NUMIT PE BOCUL SAU PONTA INTERIMAR LA MINISTERUL JUSTITIEI!

27 mart.

Premierul Victor Ponta va prelua interimar conducerea Ministerului Justiţiei, după o discuţie avută marţi cu preşedintele Traian Băsescu pe această temă.

ce-i-a-spus-mona-pivniceru-lui-traian-basescu-la-sedinta-csm-185862

După ce va prelua interimatul, în termen de maximum 45 zile, Ponta va nominaliza o altă persoană pentru conducerea Ministerului Justiţiei.

„Doamna ministru Mona Pivniceru şi-a exprimat dorinţa ca, ulterior şedinţei de guvern de mâine, 27 martie 2013, să nu mai deţină această funcţie în cadrul Executivului, pentru a evita orice interpretare de posibil conflict de interese având în vedere că domnia sa va ocupa postul de judecător la Curtea Constituţională. Astfel, în cursul zilei de astăzi, primul-ministru Victor Ponta a avut o discuţie cu preşedintele Traian Băsescu şi au convenit ca primul-ministru să preia interimatul, urmând ca şeful Executivului să facă, în maxim 45 de zile, în conformitate cu legile în vigoare, o nouă propunere pentru portofoliul Justiţiei”, informează Guvernul, potrivit Mediafax.

Premierul Ponta a anunţat anterior că miercuri după-amiază, după şedinţa de Guvern, va trimite preşedintelui Traian Băsescu fie o propunere de ministru la Justiţie, în locul Monei Pivniceru care va pleca judecător la CC, fie propunerea ca el să preia interimatul la acest minister.

Ponta a spus că Pivniceru l-a anunţat că miercuri, după şedinţa de Guvern, renunţă la calitatea de ministru, ţinând cont de numirea sa ca judecător la Curtea Constituţională.

El a arătat că miercuri după-amiază, după ce va avea încă o discuţie cu Crin Antonescu, va face o prounere preşedintelui Traian Băsescu pentru un nou ministru sau un ministru interimar.

Solicitat însă să comenteze faptul că Antonescu a declarat deja că interimatul va fi preluat de premier, Ponta a răspuns: „Deci m-a dat de gol, da”.

Plenul Senatului a aprobat, marţi, numirea Monei Pivniceru într-un post de judecător la CC. Pivniceru va prelua mandatul de la CC în luna iunie.

O ANALIZA PERTINENTA A CELOR DE LA DEUTSCHE WELLE,DESPRE INTERESELE DIN SPATELE CONVENTIEI PD-L:CASTIGATORI ,VASILE BLAGA SI TRAIAN BASESCU!

27 mart.

Rezultatul Conventiei PDL din 23 martie a aratat un lucru care era demult stiut: partidul a fost unit doar atata timp cat el s-a aflat sub autoritatea lui Traian Basescu.

1364149491boii

Faptul ca Vasile Blaga va recastiga presedintia partidului era de asemenea previzibil, cum previzibil era si ca Monica Macovei, reprezentanta grupului reformistilor, va obtine foarte putine voturi. O surpriza a fost numarul de voturi, apropiat de cel al lui Vasile Blaga, obtinut de Elena Udrea, chiar si in conditiile in care ea fost sustinuta fatis (si de fapt si lansata in aceasta competitie) de Traian Basescu, scrie Deutsche Welle.

S-a dorit la aceasta Conventie despartirea apelor in PDL? Si daca da, cine a fost cel mai interesat de aceasta initiativa, Basescu sau Blaga? In mod categoric, si unul si celalalt, dar din motive diferite.

Nu cred că Traian Băsescu a vrut, prin aruncarea în luptă a Elenei Udrea, să scindeze PDL-ul, ci să ia pulsul partidului în sensul de a şti cîţi reprezentanţi democrat-liberali mai sînt de partea sa, îi împărtăşesc valorile şi linia politică. Rezultatul foarte strîns dintre voturile obţinute de Blaga şi cele ale Elenei Udrea ne arată, cel puţin teoretic, adică fără a lua în calcul „sforile” trase de o parte şi de alta, că Traian Băsescu ar putea fi urmat de jumătate din partid în momentul în care îşi va încheia mandatul de preşedinte şi va reveni pe scena politică.

Citeşte mai mult pe Deutsche Welle.

MONA PIVNICERU SPRE BUCURIA LUI BASESCU A FOST NUMITA JUDECATOR LA CCR!

27 mart.

Mona Pivniceru a fost numită, marţi, judecător la Curtea Constituţională, în urma votului dat de plenul Senatului. Candidatul PNL pentru această funcţie a întrunit 99 de voturi „pentru” şi 33 de voturi „împotrivă”.

mona-pivniceru-a-demisionat-din-magistratura-ea-ar-putea-depune-azi-juramantul-ca-ministru-al-justitiei-163973

Contracandidaţii săi Gheorghe Iancu, propus de PDL, şi Florina Jipa, candidatul PPDD, au primit 16 voturi „pentru” şi 116 „împotrivă”, respectiv 17 voturi „pentru” şi 115 „împotrivă”. Votul a fost secret pe buletine.

Comisia juridică a Senatului a avizat favorabil, marţi dimineaţă, numirea Monei Pivniceru într-un post de judecător la Curtea Constituţională din partea acestui for legislativ.

Comisia juridică a audiat candidaţii pentru postul de judecător la Curtea Constituţională din partea Senatului, respectiv pe Mona Pivniceru la propunerea USL, Gheorghe Iancu la propunerea PDL şi Florentiva Jipa la propunerea PPDD.

Preşedintele Comisiei juridice din Senat, Tudor Chiuariu, a declarat că în urma verificării documentelor depuse de cei trei candidaţi toţi îndeplinesc condiţia de vechime de 18 ani în materie juridică.

În urma votului membrilor Comisiei juridice, Pivniceru a obţinut 8 voturi favorabile, în timp ce Iancu obţinut două voturi, iar Jipa un vot.

%d blogeri au apreciat: