Arhiva | 5:51 pm

PREMIERUL ALOGEN AL ROMANIEI,VICTOR VIOREL PONTA AR TREBUI SA RENUNTE LA ASUMAREA LEGII RETROCEDARILOR IN PARLAMENT,CA SA NU FIE RASPUNZATOR CU BASESCU,INTRUCAT EFECTELE DIKTATULUI DE LA BRUXELLES IMPOTRIVA ROMANIEI SE VOR VEDEA IN 2014!

16 apr.

PERICOLUL URIAS AL RETROCEDARILOR ILEGALE

BRUXELLES - BASESCU - BARROSO

În zilele de 10 şi 15 martie a.c. s-au desfăşurat numeroase adunări publice organizate de Ungaria şi U.D.M.R. pe teritoriul României unde s-a cerut autonomia teritorială a Ardealului şi anularea Tratatului de la Trianon, din 4 iunie 1920. Premierii Ungariei şi României le-au transmis participanţilor la acţiunile antiromâneşti, din 15 martie a.c., mesaje de felicitare pentru uciderea de către unguri a peste 40.000 de români şi incendierea a 300 de sate româneşti în timpul Revoluţiei de la 1848-1849. Probabil că premierul alogen al României, Victor Viorel Ponta, nu a aflat de la consilierul personal Frunda Gyorgy (lider al U.D.M.R) că în anul 1939 a apărut la Budapesta cartea „Fără îndurare” scrisă de Dücsö Csaba, unde se precizează că: „Naţia ungară este cea mai splendidă realizare a rasei dominante mongole, care nu cunoaşte decât victoria. „În capitolul „Mărturisirea leventului” autorul scrie următoarele: „Eu nu aştept să vină răzbunarea. Nu aştept ! Voi suprima pe fiecare valah ce-mi iese în cale ! Pe fiecare îl voi suprima ! Nu va fi îndurare. Voi aprinde satele noaptea – satele valahe! Voi trage în sabie toată populaţia, voi otrăvi toate fântânile şi voi ucide până şi copiii în leagăn, în genere, voi distruge acest neam! Nu va fi pentru nimeni nici o milă ! Nici pentru copiii din leagăn, nici pentru mama care va naşte un copil… voi suprima pe fiecare valah şi atunci nu va mai fi în Ardeal decât o singură naţionalitate, cea maghiară, naţiunea, sângele meu ! Voi face inofensivi pe viitori Horea şi Cloşca. Nu va mai fi milă !” Acest program al Ungariei de exterminare a populaţiei româneşti din multe localităţi din Ardeal a fost pus în aplicare după Diktatul de la Viena, din 30 august 1940, până la 25 octombrie 1944.
Istoria riscă să se repete în Ardeal după Diktatul de la Bruxelles, pregătit pentru anul 2014. Preşedintele României şi primul-ministru Ponta se încăpăţânează să nu supună atenţiei Consiliului Suprem de Apărare al Ţării (C.S.A.T.), acţiunile Ungariei şi U.D.M.R. vizând acordarea cetăţeniei ungare la milioane de români get-beget, precum şi obţinerea a numeroase clădiri şi suprafeţe uriaşe de terenuri agricole şi păduri pe calea retrocedăruilor către cultele religioase maghiare şi Statusul romano-catolic, pe baza unor acte false. Regimul Băsescu-Ponta sfidează învăţămintele istoriei şi se pregăteşte să sprijine decisiv Ungaria şi pe minoritarii unguri din România în politica revizionistă şi teroristă pe care o duc, în ultimii 23 de ani, împotriva populaţiei majoritare româneşti şi a Statului Naţional Unitar Român. Regimul alogenilor aflaţi în conducerea instituţiilor Statului Român intenţionează ca, în 26 martie a.c., să treacă prin Parlament, fără dezbateri şi fără vot, un proiect de lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România. Este posibil ca să fie, din nou, amânată pentru sfârşitul lunii aprilie a.c. angajarea răspunderii Guvernului Ponta II, până când Ungaria şi stăpânii străini de la Bruxelles îşi dau acordul pe textul proiectului de lege. Una dintre consecinţele sigure ale acestui demers legislativ va fi dezmembrarea teritorială a României ca urmare a dobândirii numeroaselor proprietăţi de către Ungaria şi alte persoane juridice şi fizice ungare, pe bază de acte false sau documente falsificate.
Graba cu care acţionează Guvernul Ponta II pe tema retrocedărilor dovedeşte că nu a fost informat de armata de consilieri şi nici nu a dorit să se informeze şi să afle adevărul prin citirea a cel puţin trei cărţi, respectiv:
a) „Un anahronism şi o sfidare: Statul rom. cat. ardelean”, apărută la Cluj în anul 1931 (având 466 pagini) şi „Acte şi documente privitoare la Statul rom. cat. ardelean”, tipărită la Cluj în anul 1933 în numai 25 de exemplare (având 878 pagini), cărţi scrise de prof.univ.dr. Onisifor Ghibu, de la Universitatea din Cluj şi preşedinte al Comisiunii Istorico-Juridice şi delegat special al Guvernului României pe lângă Sf. Scaun în chestia Statului Catolic (Statusul romano-catolic ardelean).
b) „Studiu privind retrocedările de bunuri către cultele religioase maghiare şi alţi solicitanţi”, carte scrisă de clujeanul Corneliu D. Pop şi apărută în anul 2006.
În Raportul adresat regelui României despre misiunea de la Roma în chestiunea Statusului romano-catolic ardelean, marele patriot Onisifor Ghibu, membru corespondent al Academiei Române, preciza în legătură cu cele două cărţi: „Dacă m-am hotărât la publicarea lor, am făcut-o pentru două motive: 1.pentru a da celor în drept toate elementele necesare cunoaşterii complete a chestiunii catolicismului, devenită armă politică a ungurilor împotriva României întregite, şi 2. pentru a feri de peire o seamă de documente, pe cari atâţia au tot interesul să le facă să dispară din dosarele oficiale”. Cărţile profesorului Onisifor Ghibu au servit şi Tribunalului Cluj „ ca punct de plecare pentru acţiunea publică în contra a 51 conducători ai Statului catolic pentru escrocherie, fals în acte publice, administraţie frauduloasă şi trădare.”
Profesorul Onisifor Ghibu a descoperit şi publicat o sentinţă pronunţată de Înalta Curte de Casaţie, în anul 1924, care stabilea că Statusul romano-catolic nu este proprietar al bunurilor, ci are numai delegaţie din partea Statului pentru administrarea lor. Curtea a constatat că Statusul romano-catolic, sub guvernare românească, „a prefăcut instituţiile de sub conducerea sa în institute de maghiarizare şi cu tendinţe direct contrare Statului Român”. În „Anuarele oficiale ale vechii Ungarii” a aflat profesorul Ghibu că Statusul romano-catolic a fost încadrat, până în anul 1921, la Ministerul Cultelor, cu atribuţia de Consiliu, fără a avea calitatea de proprietar. Vaticanul nu a eliberat niciun document cu privire la recunoaşterea canonică şi legală a Statusului romano-catolic. Parchetul Tribunalului Cluj a ajuns la concluzia că acest Status este un uzurpator al Statului Român. Universitatea din Cluj a acuzat Statusul catolic că a ajuns prin fraudă stăpân pe imobilele acesteia. Siguranţa generală a Statului a întocmit „un lung şi amănunţit raport despre activitatea iredentistă a conducătorilor Statului cat. de la Unire încoace. „Ministrul de Justiţie, Valeriu Pop, a declarat presei că: „Statul cat. a ajuns la posesiunea bunurilor pe care le deţine, prin uzurpare, şi că Guvernul e dator să cerceteze de aici înainte situaţia lor juridică”. Profesorul Ghibu a ajuns la concluzia că „o primejdie mortală pentru România este catolicismul unguresc”, iar „toată preoţimea (catolică ungurească) este în serviciul maghiarismului agresiv, revanşard şi iredentist, duşman hotarelor ţării noastre. „Spre finalul Raportului său către regele alogen al României, Românul Onisifor Ghibu a scris: „Trebuie să se treacă, odată, de la diplomaţia interesată a diplomaţilor, la diplomaţia naţională a neamului şi a ţării – cu energie, cu demnitate şi cu echitate şi pentru Români, nu numai pentru minoritarii care ne terorizează, ne umilesc şi ne stăpânesc.”
Economistul clujean Corneliu D.Pop, după ce a studiat retrocedările de bunuri către cultele religioase maghiare şi alţi solicitanţi, a constatat următoarele:
-„Autorităţile din România au sfidat interesul naţional, munca, demnitatea şi suferinţa de secole a iobagilor români şi a clericilor români, aşa cum sfidează şi în prezent interesul naţional, munca şi demnitatea generaţiei prezente şi a generaţiilor viitoare de români.”
-Bisericile ungureşti din România şi proprietăţile lor aparţin Ungariei, ele fiind biserici de stat !
-Bisericile maghiare din România revendică cu neruşinare imobile pe care niciodată nu le-au avut în proprietate.
-Bisericile ungureşti solicită Statului Român retrocedarea în întregime a bunurilor avute în perioada Imperiului Austro-Ungar, în anii 1867-1918, precum şi a altora dobândite până în anul 1948.
-Dreptul de proprietate al bisericilor maghiare a fost dobândit prin: „expropriere” de la ţăranii români; „posesia faptică”; „donaţii” din partea împăratului Iosif al II-lea.
-În perioada ocupaţiei ungare în Ardeal (1940-1944), după Diktatul de la Viena, au fost transcrise toate cărţile funciare din limba română în limba ungară şi cu această ocazie au fost falsificate foarte multe dintre ele.
-Cărţile funciare pe care le invocă bisericile maghiare nu sunt făcute de Statul Român şi nici după legile româneşti. „Ele nu sunt documente de luat în considerare în cazul retrocedărilor.”
-La cărţile funciare nu există, în majoritatea cazurilor, actele de vânzare-cumpărare ori de „donaţie de bună voie” din partea foştilor proprietari prin care bisericile ungureşti au intrat în proprietatea clădirilor, terenurilor agricole şi pădurilor pe care, după anul 1989, le-au revendicat.
-Orientarea după cărţile funciare falsificate este un act antiromânesc, care ne readuce la fostele proprietăţi ale grofilor unguri din Ardeal şi la Austro-Ungaria.
-Retrocedările către bisericile maghiare nu au nimic religios în ele, totul este politic şi vizează anexarea Ardealului la Ungaria.
-Revendicatorii sfidează dreptul de proprietate al românilor.
-După decembrie 1989, principalii revendicatori sunt: cultele religioase ungureşti (biserica romano-catolică, reformata, unitariană şi luterană); ordinele călugăreşti catolice maghiare; Statusul romano-catolic şi minoritarii unguri. Solicitanţii revendică averi imense constrând în: clădiri (licee, şcoli, grădiniţe, spitale, policlinici, dispensare medicale, biblioteci, muzee, arhive ş.a.), terenuri arabile, păşuni, fâneţe, păduri, mobilier sacru etc.
-Ordinele călugăreşti catolice (ex. Ioaniţii, Franciscanii, Carmeliţii, Iezuiţii, Piariştii, Minoriţii) au primit de la Stat imobile în folosinţă pe perioada cât a durat misiunea lor şcolară. „Ordinele călugăreşti nu erau persoane juridice.”
-Bisericile maghiare din Ardeal au fost construite şi, apoi, întreţinute prin contribuţia decisivă a românilor, populaţia întotdeauna majoritară.
-Foştii uzufructari, cultele religioase minoritare, doresc acum să devină proprietari şi „vor să intre în proprietatea muncii de secole a iobagilor şi clericilor români.”
– „Izvorul de averi pentru biserica romano-catolică l-a constituit furtul pios.”
-Cea mai mare parte a bunurilor care au intrat în stăpânirea bisericilor maghiare au la bază documente false.
-„Falsificatorii de meserie ai documentelor erau exclusiv preoţii” unguri.
-„Falsurile se referă, de obicei, la dotaţiuni de bunuri, transcrieri şi confirmări.” Falsul şi uzul de fals în înscrisuri oficiale constituie suportul pentru revendicări.
-Puterea legislativă şi executivă a promovat, „în necunoştinţă de cauză, acte normative, ce sfidează adevărul istoric şi cele mai elementare principii de drept.”
-Revendicatorii de rea-credinţă au intrat în proprietatea unor imobile pe care niciodată nu le-au avut în proprietate.
-Sub masca religioasă maghiară este ascunsă politica perfidă şi antiromânească a Ungariei, susţinută de trădătorii de Neam şi Ţară.
-Statusul romano-catolic a fost „o înjghebare tolerată, fără personalitate juridică” , care „nu putea legal să deţină proprietăţi” şi nu a avut proprietăţi.
-„Guvernul ungar nu a recunoscut în Statul catolic o organizaţie legal definită.” Ca urmare, Statusul nu putea deţine proprietăţi, nici în Ungaria şi nici în România.
-„Statusul romano-catolic ardelean a intrat în primul război mondial cu starea de fapt şi de drept a unui simplu organ tolerat al Guvernului Ungariei.”
-„Vaticanul nu a recunoscut niciodată Statusul romano-catolic.”
-„Organizaţia Statusul romano-catolic nu a fost aprobată prin nici o lege ungară sau română. Instanţele de judecată au confirmat lipsa calităţii de persoană juridică a Statusului romano-catolic.”
-„Statusul romano-catolic este o organizaţie politică maghiară, care este îndreptată împotriva unităţii şi siguranţei Statului Român.”
-Prin articolul IX al Concordatului încheiat între Statul Român şi Sfântul Scaun, la 10 mai 1927, nu este recunoscut Statusul romano-catolic din Ardeal ca persoană juridică.
-În perioada 1945-1989 şi ulterior, până în august 2001, Statusul romano-catolic nu a existat.
-La 1 august 2001, Judecătoria Miercurea Ciuc, în dosarul nr.2179/2001, a pronunţat sentinţa civilă nr.1515/2001 şi a constatat că persoana juridică Consiliul Arhidiecezei Romano-Catolice Alba – Iulia este identic cu Statusul Romano-Catolic din Ardeal, „ca fiind una şi aceiaşi persoană juridică îi revin atribuţiile, drepturile şi obligaţiile în virtutea continuităţii de drept. „În acest proces, pârâtul Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, nu a fost reprezentat în instanţă şi nici nu a făcut recurs la hotarârea judecătorească pronunţată de către instanţa de fond. Judecătorul ungur a pronunţat sentinţa civilă nr.1515/2001 în baza unui act emis de o autoritate fără calitate procesuală, respectiv Secretariatul de Stat pentru Culte, din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor. Astfel, prin încălcarea Legii nr.21/1924 s-a ajuns ca Statusul romano-catolic să devină (ceea ce nu a fost niciodată) persoană juridică şi apoi să revendice şi să obţină un număr uriaş de imobile în Ardeal, pe care niciodată nu le-a avut în proprietate ! „Această sentinţă trebuie imediat anulată, la fel cum trebuie anulate toate consecinţele anulării ei.” Legea nr.21/1924 precizează la art.1 că: „persoanele juridice de drept public se creează numai prin lege.”
-Prin Încheierea civilă nr.5348/2005, pronunţată în data de 25 noiembrie 2005, în şedinţa Camerei de Consiliu a Judecătoriei Cluj-Napoca, fără citarea părţilor şi fără dezbateri, s-a dispus dobândirea calităţii de persoană juridică pentru Fundaţia Statusul Romano-Catolic din Ardeal, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr.5.
-În perioada post-decembristă au fost retrocedate mii şi mii de imobile fără ca în dosarele acestora să existe actele originale de dobândire a lor. Din păcate, Parchetul şi Direcţia Naţională Anticorupţie refuză să facă cercetări penale în aceste cazuri de împroprietăriri şi să apere interesele Statului Român.
-În Ungaria le-au fost retrocedate bisericilor numai lăcaşurile de cult.
-Prin politica retrocedărilor „Statul Român practică un mod original de autodesconsiderare, de sinucidere economică, de autodizolvare a patrimoniului public şi o autosubminare a siguranţei naţionale.”
-Este obligatoriu ca „toate cererile de revendicare să fie analizate de la ORIGINI” de către o Comisie Specială învestită cu autoritate decizională. Această Comisie Specială trebuie obligată, prin dispoziţii legale imperative, să verifice toate dosarele de revendicare în care s-au dat soluţii. Comisia Specială urmând să înlocuiască Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (A.N.R.P.).
Din cărţile profesorului Onisifor Ghibu rezultă că, în perioada interbelică, împotriva acţiunilor şi pretenţiilor ilegale ale Statusului romano-catolic au intervenit regele şi primul-ministru, ministrul Justiţiei şi ministrul Culturii, inclusiv prin demersuri la Vatican. Cu toţii au stabilit, inclusiv Înalta Curte de Casaţie, că niciodată Statusul romano-catolic nu a avut personalitate juridică, nu a fost proprietar pe bunurile pe care le-a administrat şi nu a fost recunoscut de Vatican şi de Ungaria. Nici până la începutul anului 2013, Statusul romano-catolic nu a dobândit personalitate juridică în baza Legii nr.21/1924. Cu toate acestea, Regimurile Iliescu şi Băsescu au tolerat împroprietărirea ilegală a Statusului romano-catolic cu multe sute de clădiri şi suprafeţe uriaşe de terenuri agricole şi forestiere ale Statului şi Poporului Român. De ce au făcut-o ? De ce nu apără Interesul Naţional ? Nimeni nu-i întreabă ! De aceea Guvernul Ponta II perseverează în problema retrocedărilor ilegale şi împotriva Poporului Român şi a integrităţii României.
Începând cu anul 1991, prin multe legi şi ordonanţe de urgenţă, Regimurile Iliescu, Constantinescu şi Băsescu au facilitat restituirile în natură şi mai ales împroprietăririle pentru bisericile ungureşti şi Statusul romano – catolic, punând în pericol integritatea României şi viitorul Ardealului. Motivul real şi tot mai evident al acţiunilor diabolice ale Ungariei, U.D.M.R., bisericile ungureşti şi Statusului romano-catolic pentru dobândirea de proprietăţi, pe toate căile şi prin toate mijloacele, este Ardealul ! La reuniunea conducerii U.D.M.R., desfăşurată la Târgu Mureş, în 23 februarie a.c., au fost premiaţi cu „Bradul de argint” cei care au reuşit să obţină cele mai mari şi spectaculoase retrocedări şi împroprietăriri din averea Poporului Român.
Serviciile de Informaţii din România i-au înştiinţat pe conducătorii Statului Român că marea majoritate a imobilelor revendicate şi obţinute de bisericile ungureşti, Statusul romano-catolic şi samsarii stigmatizaţi de premierul Ponta au la bază documente false. Cunoscând realitatea, Regimul Băsescu-Ponta nu a sesizat Parchetul şi nici nu a suspendat retrocedările. Faptele respective constituie infracţiuni !
Legea Ponta urmăreşte să asigure înstăpânirea rapidă a Ungariei şi a ungurilor asupra Ardealului ! În paralel, continuă acordarea extrem de rapidă a cetăţeniei ungare pentru românii get-beget. Urmarea sigură va fi Diktatul de la Bruxelles, pregătit pentru anul 2014, împotriva României.
În faţa acţiunilor extrem de periculoase ale Ungariei şi revizionismului unguresc, din campania de primăvară, împotriva României şi a Poporului Român se impun cel puţin următoarele:
1.Guvernul Ponta II să renunţe la angajarea răspunderii în Parlament şi să supună dezbaterii publice şi parlamentare proiectul de lege privind finalizarea procesului de restituire.
2.Să fie adoptată o ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Comisiei Speciale de verificare, împreună cu Parchetul, a tuturor dosarelor de restituire şi a legalităţii soluţiilor date.
3.Sesizarea de către Guvernul Ponta II a Consiliului Suprem al Magistraturii şi a Procurorului general al României în legătură cu faptele penale săvârşite pentru apariţia şi împroprietărirea Statusului romano-catolic.
4.Convocarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării pentru a analiza şi decide în legătură cu acţiunile Ungariei şi U.D.M.R. vizând dezmembrarea teritorială a României şi obţinerea autonomiei Ardealului.
5.Prezentarea în Parlament a unor rapoarte de către directorii Serviciul Român de Informaţii (S.R.I.) şi Serviciul de Informaţii Externe (S.I.E.) privind acţiunile revizioniste ale Ungariei, U.D.M.R., bisericile ungureşti şi Statusului romano-catolic, în special prin acordarea cetăţeniei ungare pentru români şi prin retrocedările în natură bazate pe fals şi uz de fals în înscrisuri oficiale.
Deşteptaţi-vă şi uniţi-vă români !

Pax vobiscum !

DEPUTATA DEMOCRAT -LIBERALA LENUTA DI’PLESCOI PUPILA LUI BASESCU A DECLARAT MARTI CA S-AR INSCRIE IN MISCAREA POPULARA!

16 apr.

Deputatul PDL Elena Udrea a declarat, marti, ca ramane deocamdata membru al PDL, dar, daca Miscarea Populara s-ar transforma in partid, ar putea sa se alature acesteia, adaugand ca stie multi colegi din teritoriu care s-ar inscrie in Miscarea Populara.

599723_510249265679676_1337446545_n

Udrea a spus ca nu crede ca presedintele PDL Vasile Blaga le-ar fi interzis membrilor partidului sa faca parte din Miscarea Populara, aratand ca nici nu este interzis de lege ca un membru de partid sa faca parte dintr-o fundatie.

„Am citit in presa, dar mi-e greu sa cred ca e adevarat, pentru ca in PDL sunt colegi care sunt inscrisi in fundatii cum ar fi in ISP sau in fundatia domnului Baconschi si nu a fost nicio problema niciodata, nici nu este interzis de lege sa fii membru al unei fundatii, deci nu vad de ce nu am putea sa fim si membri ai Miscarii Populare, daca Miscarea Populara s-ar adresa la un moment dat si politicienilor”, a spus Udrea, intrebata in legatura cu faptul ca Vasile Blaga ar fi interzis membrilor PDL sa faca parte din Miscarea Populara, transmite MEDIAFAX.

Ea a aratat ca deocamdata Miscarea Populara nu se adreseaza oamenilor politici, deci nu exista contextul in care sa se inscrie cineva din partid in Miscarea Populara.

Udrea a spus ca PDL nu trebuie sa fie in competitie cu Miscarea Populara sau sa se teama de aceasta, ci dimpotriva, la un moment dat, PDL ar trebui sa se regaseasca intr-un proiect comun cu Miscarea Populara si cu alte formatiuni de centru-dreapta.

„Insa nici nu cred ca trebuie sa fim in competitie cu Miscarea Populara, nici nu trebuie sa ne temem de Miscare, dimpotriva, cred ca, la un moment dat, ar trebui sa ne regasim intr-un proiect comun Miscarea Populara, PDL, celelalte formatiuni de centru-dreapta care vad din sondaje ca incep sa prinda la electorat”, a adaugat Elena Udrea.

Ea a mai spus ca nu vede niciun pericol pentru PDL in Miscarea Populara, iar cele doua ar trebui sa fie partenere si nu in competitie.
„Nu vad un pericol pentru PDL in Miscarea Populara in sensul in care cred ca ar trebui sa fim parteneri si nu in competitie. Trebuie vazut ce-si propune Miscarea Populara pentru ca, daca va deveni un partid politic, trebuie sa se gandeasca si ei la parteneriate pe scena politica”, a aratat deputatul PDL.

Ea a mai spus ca este un sustinator al ideii ca PDL sa-si continue proiectele pe care le-a inceput cu Traian Basescu si crede ca s-ar alatura Miscarii Populare daca aceasta s-ar transforma in partid politic.

„Eu sunt un sustinator al ideii ca PDL sa-si continue toate proiectele pe care le-a inceput pentru Romania impreuna cu Traian Basescu. Daca s-ar transforma in partid politic, cred ca m-as alatura Miscarii Populare, dar nu stim daca se transforma si nici ce viziune au cei de acolo despre intrarea oamenilor politici in fundatie. Pe de pe alta parte, eu raman membru PDL deocamdata. Nu ma refer strict la mine, dar stiu ca sunt multi colegi din PDL care vor sa se alature Miscarii Populare mai ales in teritoriu, in conditiile in care ar incepe sa faca politica”, a mai spus Udrea.

„Daca, fara a se tranforma in partid politic, s-ar deschide politicienilor, eu nu as avea nicio problema sa ma inscriu in Fundatia Miscarea Populara, asta ca o idee fata de cum eu vad parteneriatul pe partea de centru-dreapta”, a mai spus ea.

Intrebata in legatura cu faptul ca Miscarea Populara ar lua din electoratul PDL, Udrea a raspuns: „Era evident ca Miscarea Populara va lua din electoratul PDL, pentru ca, pe de o parte, se adreseaza unui electorat de centru-dreapta, unui segment mai putin implicat in politica, dar mai doritor de a se implica de acum incolo”.

CATRE EUFORIA GUVERNARII USL:”PACTUL DE KOABITARE”SAU SA NU VA ARDETI CU BASESCU!

16 apr.

Este o surpriza faptul ca pe primele doua luni ale anului s-a inregistrat, pentru prima data de la Revolutie, un sold pozitiv al comertului exterior. Declaratia ii apartine presedintelui Traian Basescu si a fost facuta luni seara, dupa juramantul de investire al noului ministru al Justitiei, Robert Cazanciuc.

basescu-catre-guvern-avem-pentru-prima-data-de-la-revolutie-un-sold-pozitiv-la-comertul-exterior_size9

„As vrea sa profit de onoarea pe care o am sa fie Guvernul aici si sa observ ca pe primele doua luni ale anului este pentru prima data cand avem un sold pozitiv al comertului exterior, cred ca prima data de la Revolutie. Sigur, unii dintre dumneavoastra or sa se mire de cum s-a intamplat. S-au cumulat efectele in timp si iata ca reusim sa reducem deficitul de cont curent, chiar sa avem surprize ca cele de pe primele doua luni ale anului”, a afirmat presedintele Traian Basescu, in discursul sau de la Palatul Cotroceni.

Seful statului a mai aratat ca pentru anul viitor exista o estimare de crestere economica din partea agentiilor de rating de 1,7%, insa aceasta nu reprezinta ceea ce poate Romania, cu conditia sa se reuseasca o mai buna absorbtie a fondurilor europene.

PROIECTUL DE REVIZUIRE CONSTITUTIEI LUI BASESCU VA FI DISCUTAT IN PLENUL CAMEREI DEPUTATILOR!

16 apr.

Proiectul de revizuire a Constituţiei iniţiat de preşedintele Traian Băsescu urmează să intre marţi în dezbaterea plenului Camerei Deputaţilor, după ce luni membrii Comisiei juridice au decis să-l trimită plenului cu raport de adoptare.

1320232148camera_deputatilor_36418100

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a decis luni să trimită plenului raportul iniţial de adoptare la proiectul de revizuire a Constituţiei propus de preşedintele Traian Băsescu şi însuşit de grupul PDL în mndatul trecut iar plenul este cel care ar urma să decidă marţi dacă adoptă sau nu iniţiativa legislativă.

Preşedintele Comisiei juridice, Bogdan Ciucă, a declarat că deputaţii jurişti au considerat că „cel mai corect lucru” este ca raportul iniţial să meargă mai departe iar plenul va arăta dacă acest proiect are sau nu susţinere politică.

„Vorbim acum din punct de vedere procedural, am considerat că procedura normală, lăsând de-o parte toate patimile politice, este ca acest raport să-şi urmeze cursul firesc. Opţiunea politică o vedeţi marţi. În plen orice proiect care vizează modificări constituţionale trebuie să întrunească numărul de două treimi din totalul parlamentarilor, adică 276 de voturi, iar apoi va trebui să primească votul favorabil şi de la Senat”, a precizat Ciucă.

Printre cele mai importante prevederi ale proiectului de revizuire a Constituţiei trimis Parlamentului în 2011 se află cea privind reducerea numărului de parlamentari la 300, cea referitoare la parlamentul unicameral şi prevederea potrivit căreia dacă la referendum nu se strânge un număr suficient de voturi pentru ca preşedintele României să fie demis, Parlamentul se dizolvă de drept.

BOCUL LUI BASESCU,VICTOR TONTA,SCUZE PONTA SI „KOABITAREA!”

16 apr.

Premierul Victor Ponta a declarat luni că „merge” coabitarea cu preşedintele Traian Băsescu, ambii respectă nişte reguli absolut necesare, iar în lipsa unui asemenea acord România risca o nouă criză politică.

483857_512790718758864_1933306303_n

„Merge (coabitarea – n.r.), pentru că şi preşedintele Băsescu şi noi respectăm nişte reguli, fără să ajungem să ne iubim sau să ne împrietenim. Respectăm nişte reguli de care este absolut nevoie. Până la urmă, am avut discuţia asta şi zilele trecute, ‘de ce merg la Băsescu cu ministru?’. Pentru că aşa spune Constituţia. Nu am cum să-l numesc altfel”, a explicat Victor Ponta, la B1 TV.
Premierul a precizat că aşa-zisul „pact de coabitare”, cum este numit în presă, este de fapt un „acord de colaborare instituţională” şi că el a fost cel care i-a dat denumirea. „A fost semnat la Cotroceni cu Crin Antonescu şi Liviu Dragnea de faţă. Crin Antonescu a spus un lucru, pe care l-a afirmat şi în acea seară şi după aceea, l-a spus şi în public, că nu se consideră el responsabil sau legat de un asemenea acord, iar eu am spus întotdeauna că aşa este. Eu sunt prim-ministru şi domnul Băsescu e preşedinte, noi suntem cei care de voie, de nevoie avem momente importante în care trebuie să colaborăm şi o să colaborăm”, a relatat Ponta.
El a admis că, pentru partenerii săi liberali de guvernare, acordul cu Traian Băsescu este dificil de acceptat. „Pentru cineva cum e Crin Antonescu şi cum sunt şi eu, care anul trecut am votat la referendum alături de multe milioane de români pentru destituirea lui Traian Băsescu, un acord cu cel împotriva căruia ai votat – şi eu am votat /împotrivă/, nu mă spăl pe mâini în niciun caz – e destul de greu…”, a punctat Victor Ponta.
El a adăugat că, dacă ar fi refuzat să semneze acest acord, preşedintele, la rândul său, ar fi refuzat să-l numească pe el sau pe cineva de la USL în funcţia de premier, deschizând calea către o nouă criză politică. „După aceea, noi în Parlament, cel mai probabil în ianuarie, l-am fi suspendat. Mergeam din nou la criză constituţională, n-aveam Guvern, probabil că nu se schimbase nimic în practica CCR, dacă nu exista un cvorum de 50%, domnul Băsescu, după o lună, iar se întorcea. Or, după şase-şapte luni în funcţia de premier, ştiam foarte clar cât ne vor costa toate aceste lucruri a doua oară. Hai că prima dată e o criză, s-a înţeles. Dar a doua oară ne-ar fi costat că nu aveam buget, că n-aveam finanţare, că n-aveam acord cu FMI, că nu deblocam niciun program european”, a susţinut Ponta.
El a reiterat că, în lipsa unui acord de coabitare cu preşedintele, s-ar fi făcut responsabil de o evoluţie negativă a situaţiei din România.

SCOOTER – JUMPING ALL OVER THE WORLD!

16 apr.

CASCADA – EVERYTIME WE TOUCH!

16 apr.

%d blogeri au apreciat asta: