Arhiva | 4:08 pm

PRESEDINTELE CE,JOSE MANUEL BARROSO,UN ANUNT ISTORIC PENTRU REPUBLICA MOLDOVA:”RIDICAREA VIZELOR PENTRU CETATENII MOLDOVENI!”

15 nov.

Preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, a propus vineri, în urma unei întâlniri cu premierul Victor Ponta şi premierul moldovean Iurie Leancă, ridicarea vizelor pentru cetăţenii moldoveni.

ponta-barroso-a-fost-corect-fata-de-romania-spre-deosebire-de-comisarul-reding-162352

Propunerea a fost făcută la finalul întâlnirii avute cu cei doi. Victor Ponta şi Iurie Leancă au salutat propunerea preşedintelui Comisiei Europene.

‘Mă bucur să pot anunţa astăzi că, după mari eforturi făcute de autorităţile moldovene în ultimii trei ani, raportul Comisiei privind liberalizarea regimului de vize, pe care l-am publicat în această dimineaţă, a ajuns la concluzia că Moldova respectă toate condiţionalităţile stabilite’, a subliniat Barroso.

Vizita celor doi premieri la Bruxelles, în acelaşi timp, este o premieră în relaţiile moldo-române.

În cadrul întâlnirii, s-a discutat şi despre cooperarea bilaterală, în special despre cea legată de integrarea pe piaţa energetică.

Vizita celor doi la Bruxelles a fost făcută înaintea summit-ului de la Vilnius, organizat în 28-29 noiembrie, la care Republica Moldova speră să parafeze acordul de asociere cu Uniunea Europeană.

COTIDIANUL BELGIAN NEW EUROPE RASPUNDE ALEGATIILOR LUI TRAIAN BASESCU”THE LAST AUTOCRAT OF EUROPE!”

15 nov.

Publicația belgiană “New Europe” a publicat recent un articol prin care denunța “regimul despotic și autocrat” al președintelui Traian Băsescu.

basescu_0

În urma informațiilor apărute în presa străină, președintele României a atacat trustul Intact, sugerând că Dan Voiculescu este în spatele acelui articol. Traian Băsescu nu a făcut referiri la conținutul articolului. Publicația “New Europe” a transmis un mesaj, ca răspuns la reacția președintelui. În final, publicația precizează că a primit trei documente în care se arată că președintele Traian Băsescu a avut legături cu Securitatea și încă așteaptă un răspuns în urma solicitării trimisă către Biroul Președintelui Traian Băsescu.
New Europe a publicat recent un articol care denunţa „regimul despotic şi autocrat” al preşedintelui Traian Băsescu. Ca urmare a acestui articol, Traian Băsescu a atacat publicaţia New Europe.

Iată răspunsul publicaţiei New Europe referitor la această chestiune mai jos si in limba engleza:

“Există două situaţii când un politician se confruntă cu probleme adevărate.

Prima, când premierul său spune „Am încredere deplină în Ministerul meu”. În acest caz, Ministrul ştie că are probleme.

A doua situaţie, când un politician se ridică şi dă vina pe media. Asta înseamnă că jurnaliştii şi-au făcut treaba.

O minciună prezidenţială cu avantaje politice

Preşedintele Traian Băsescu, vorbind la televiziunea română B1, a declarat despre New Europe: “E publicaţia lui Voiculescu, lăsaţi-mă în pace. E exact mesajul lui Voiculescu şi al Antenelor. O să vedeţi că într-o anumită perioadă a aparţinut trustului Intact, după care, pentru a-l neutraliza, se pare că acţionariatul a devenit unul din Grecia. Eu m-aş gândi la relaţii pe care Voiculescu le-a avut cu o anumită firmă grecească care a deţinut Loteria”.

Deşi sperăm că domnul Băsescu dispune de mijloacele necesare şi acces la cunoaşterea adevărului, se pare însă că minciunile îi sunt mai la îndemână.

Şi totuşi esenţa se află chiar aici.

În răspunsul său agresiv, preşedintele Traian Băsescu dă vina pe media, dar nu acordă niciun răspuns conţinutului articolului şi nu face nicio referire la acuzaţiile specifice care i-au fost aduse. Nici măcar un singur cuvânt pe tema conţinutului articolului publicat de New Europe.

Dar „dă vina pe media” este un joc mai vechi decât industria în sine.

Peisajul politic din România: conflictul

Înainte de a discuta despre New Europe, dorim să reproducem o declaraţie publică făcută la începutul acestei săptămâni de premierul român Victor Ponta care a spus: “Duşmanul comun, nu doar al USL, dar şi al României, este la Cotroceni, nu a plecat încă, domnul Băsescu. Nimic nu este mai important pentru mine sau domnul Antonescu decât să scăpăm această ţară de regimul lui Traian Băsescu”.

Este clar că domnul Băsescu este stingherit de faptul că presa internaţională, presa din afara României, îşi face treaba, atunci când vine vorba de acţiunile sale.

Valorile noastre

Valorile New Europe sunt clare. Luptăm pentru transparenţă, democraţie, dialog şi dezbatere. Credem într-o lume a cooperării. Credem într-o lume a păcii. Credem într-o lume a libertăţii. New Europe este o instituţie media independentă care nu primeşte subvenţii sau suport din partea Uniunii Europene sau altor instituţii şi nu se implică în alte afaceri.

Articolul în cauză ridică multe probleme importante referitoare la legitimitatea preşedintelui României, fiind bazat pe fapte şi pe realităţile cu care se confruntă cetăţenii români. Deşi a fost redactat sub forma unei opinii, acest lucru nu diminuează importanţa şi puterea mesajelor sale.

“Valorile noastre includ pluritatea opiniilor. Găzduim în mod regulat articole, comentarii şi analize ale unor personalităţi sau asociaţi ai New Europe, care exprimă diferite unghiuri politice. În acest caz specific, pentru New Europe, este de la sine înţeles că am fi fericiţi să găzduim articole ale oficialilor sau liderilor guvernamentali în care să-şi exprime poziţiile, incluzându-l pe preşedintele Băsescu”, a declarat Basil Coronakis, editorul grupului media.

Acestea fiind spuse, New Europe doreşte să clarifice declaraţiile preşedintelui român Traian Băsescu (şi ale instituţiilor media care îl susţin) referitoare la conducerea New Europe şi afacerile publicaţiei.

Afacerile noastre media

New Europe media şi acţionarii companiilor din cadrul Grupului New Europe nu au avut niciodată relaţii de acţionariat cu niciuna dintre companiile care îi aparţin sau sunt afiliate domnului Dan Voiculescu şi nu au avut nicio legătură cu pariurile sau loteriile, aşa cum a pretins domnul Băsescu.

Oricare şi toate afirmaţiile referitoare la faptul că New Europe şi editura sa ar fi deţinute de Intact Media Group sau de membri ai familiei lui Dan Voiculescu sunt complet false. Mai mult, niciuna dintre companiile Grupului New Europe sau dintre companiile acţionarilor acestui grup nu şi-au declarat falimentul.

Între 1992 şi 2008, New Europe a publicat mai multe ediţii regionale. La momentul respectiv, înainte ca internetul să facă parte din viaţa noastră cotidiană, New Europe a fost publicată simultan în Statele Unite (New York, N.Y.), Australia (Melbourne), Romania (Bucureşti), Bulgaria (Sofia) şi Grecia (Atena).

În România, New Europe a fost tipărită în tipografiile Jurnalul pentru o perioadă de doi ani, înainte ca publicaţia să îşi înceteze existenţa. Întregul conţinut editorial şi produsul erau sub proprietatea editurilor New Europe. Toate ediţiile naţionale se bazau pe acelaşi conţinut, a ceea ce era pe acea vreme Ediţia Internaţională publicată la Atena. Motivul tipăririi în România, aşa cum era şi cazul tuturor ediţiilor-satelit, ţinea de considerente logistice, fiind mai eficient din punctul de vedere al costurilor ca tipărirea să aibă loc regional, întrucât transportul aerian către anumite destinaţii ar fi fost semnificativ mai scump.

Biroul nostru central se află la Bruxelles şi dispunem de mai multe birouri regionale, niciunul în România.

Când articolul în chestiune a ajuns la biroul Editorului nostru, înainte de publicare, acesta a luat legătura cu opt dintre persoanele de contact din România pentru a verifica conţinutul articolului. În acest context, a vorbit cu domnul Dan Voiculescu, cu care nu mai avusese niciun fel de contact în ultimii zece ani. După cele opt consultaţii cu persoanele de contact din România, articolul a fost înaintat către publicare fără a-i fi aduse modificări.

„Linia dintre a fi corupt şi a fi conectat nu este atât de fină precum ar vrea domnul Băsescu, însă îi pot înţelege reacţia umană instinctivă la această chestiune. Aceasta nu este însă reacţia unui lider adevărat, ci acţiunea unui om care se află sub presiunea extremă de a justifica ce nu poate fi justificat”, a adăugat Editorul Grupului New Europe Basil Coronakis.

În final, ieri noapte am primit trei documente care fac parte, aparent, din “Registrul cu persoanele din rândul membrilor P.C.R. pentru care s-a dat aprobarea să sprijine munca de SECURITATE” cu numele „Traian Băsescu” şi data 4/11/1951 apărând în cele trei documente. Am înaintat imediat documentele către Biroul Preşedintelui Băsescu pentru comentarii, înainte să le publicăm şi încă aşteptăm un răspuns privind autenticitatea şi conţinutul lor.”

The media circus, and the allegations of Traian Basescu
by
New Europe
14/11/2013 – 4:06pm

There are two cases when a politician is in real trouble.

The first, when his Prime Minister says “I have full confidence in my Minister.” In this case the Minister knows he is in trouble.

The second, when a politician stands up and blames the media. That means that the media have done their job.

A Presidential lie of political convenience

Romanian President Traian Basescu, speaking to the Romanian TV network B1 said about New Europe „It’s a Voiculescu publication, leave me alone. That’s exactly Voiculescu and it’s Antena’s message. You’ll see that in a certain period it belonged to Intact, after which, in order to neutralize changed the shareholders to ones from Greece. I would think of the relations Voiculescu had with a specific Greek company, which held the Lottery Company. ”

While we would hope Mr. Basescu has the means and access to know the truth, it seems that plain lies are more convenient.

And yet the essence is right there.

In this ill-tempered response, President Toian Basescu blames the media but makes no attempt at a response to the content of the article or to reference to any of the specific allegations that were made. This is it. Not a single word on the content of the New Europe article.

But ‘blame the media’ is a game as old as the industry itself.

The political landscape in Romania: collision

In this case, before talking of about New Europe we wish to reproduce a public statement made earlier this week by Romanian Prime Miister Victor Ponta, who said, “The common enemy, not just of the USL but Romania is still at Cotroceni, he has not left yet, Mr Basescu. Nothing seems more important to Mr. Antonescu and me to get rid the country from the Traian Basescu’s regime.”

It is clear that Mr. Basescu is uneasy with international, non-Romanian media doing their job when it involves his own back yard.

Our values

New Europe’s values are clear. We fight for transparency, democracy, dialogue, and debate. We believe in a world of cooperation. We believe in a world of peace. We believe in a world of freedom. New Europe is an independent media outlet, receiving no subsidies or support from any EU or other institutions and has no involvement in other business.

The article in question raises many important issues about the legitimacy of Romania’s Presidency, based on facts and realities faced by Romanian citizens. While it stands as an opinion piece, this does not detract from the importance and strength of its messages.

“Our values include plurality of opinion. We regularly host articles, commentaries, and analyses from personalities or New Europe associates, which express all different political angles. In this specific instance, for New Europe, it goes without saying that we would be happy to host articles by Romanian government officials or leaders showing their positions, including President Basescu,” New Europe Group Editor Basil Coronakis stated.

This being said, New Europe would like to clarify the statements of the Romanian President Traian Basecu (and supportive media outlets) on New Europe’s ownership and business affairs.

Our media affairs

New Europe media, and shareholders of companies in the New Europe Group never had any shareholder relation with any of the companies belonging to or affiliated with Mr. Dan Voiculescu, nor ever had any relation with gambling or lotteries as alleged by Mr. Basescu.

Any and all allegations about ownership of New Europe and its publishing company by Intact Media Group, or members of the Dan Voiculescu family are completely false. Furthermore, no companies in the New Europe Group, or companies owned by shareholders of the group have ever declared bankruptcy.

Between 1992 and the year 2008, New Europe published several regional editions. At the time, it was before the Internet was part of our daily life, New Europe was printed simultaneously in the United States (New York, N.Y.), Australia (Melbourne), Romania (Bucharest), Bulgaria (Sofia) and Greece (Athens).

In Romania, New Europe was printed in the printing facilities of Jurnalul for a period of two years before publication ceased. All editorial content and the product were under the ownership of the New Europe publishers. All national editions were all based on the same content, of what was then International Edition printed in Athens. The reasons for printing in Romania, as with all satellite editions, were of logistical nature as it was more cost-efficient to print regionally as air transport to certain destinations was significantly more expensive.

Our head office is in Brussels and we have several regional offices, none in Romania.

When the article in question reached the office of our Editor, before publishing, he contacted eight of his Romanian contacts to verify the content of the article. In this context, he spoke also with Mr. Dan Voiculescu with whom he had not had any contact for the past decade. After the eight consultations with his Romanian contacts, the article was forwarded for printing without any changes.

“The line between being corrupt and being connected is not as fine as Mr. Basescu would like, yet I can understand his human instinctive reaction to this affair. However, this is not the reaction of a real leader, but the action of a man under extreme pressure to justify the unjustifiable.” New Europe Group Editor Basil Coronakis added.

Finally, last night we received three documents seemingly part of “Registru cu personaenele din randul​ membrilor P.C.R. pentru care sad at aprobarea sa sprijine munca de SECURITATE” with the name “Basescu Traian” and the date 4/11/1951 appearing in the three documents. We have immediately forwarded the documents to the office of President Basescu for commenting, before publishing and we are still waiting for a response as to their content and authenticity.

PREMIERUL VICTOR PONTA ATAC DUR LA TRAIAN BASESCU”CUCUL”DE LA COTROCENI:”BASESCU NU VA MAI FI NIMIC ANUL VIITOR,POATE DOAR „VREUN INCULPAT”!

15 nov.

Băsescu nu va mai fi nimic anul viitor, poate doar „vreun inculpat” dacă va fi cazul, deoarece îi va expira imunitatea care l-a „salvat” până acum de un dosar în cazul casei din Mihăileanu şi al Flotei şi de care poate ar avea nevoie şi pentru terenul din Călăraşi, spune premierul Ponta.

basescu

El a precizat însă că nu se referă la nimic concret, că vorbeşte în principiu, la genul „dacă ar fi cazul”, şi că aceasta este treaba justiţiei, nu a lui.

Ponta a susţinut declaraţia după ce a afirmat că Băsescu nu va fi numit prim-ministru de către PSD sau PNL.

„Nu o să mai fie nimic Băsescu de la anul. S-ar putea să fie vreun inculpat, dar asta e treaba justiţiei, nu a mea. A avut imunitate în aceşti 10 ani. Dacă vor fi lucruri pe care justiţia le cercetează, sigur că domnia sa trebuie să dea socoteală. Îi încetează imunitatea care l-a salvat de „Casa Mihăleanu”, de „Flotă”, de toate afacerile şi pe care, probabil, ar invoca-o şi în cazul acesta al terenurilor din Călăraşi”, a spus Ponta la un post de televiziune.

Premierul a precizat din nou că nu se referă la lucruri concrete deoarece, spre deosebire de preşedinte, el nu cunoaşte lucruri din dosare.

TRAIAN BASESCU A AVUT JOI SEARA O INTILNIRE CU PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA IURIE LEANCA!

15 nov.

Traian Băsescu a reconfirmat susţinerea fermă a României pentru parcursul european al Republicii Moldova la întrevederea pe care a avut-o joi seara cu prim-ministrul Republicii Moldova Iurie Leancă, informează Administraţia Prezidenţială într-un comunicat de presă.

11150953766064723

Potrivit sursei citate, Traian Băsescu l-a asigurat pe Iurie Leancă de întregul sprijin al ţării noastre pentru ca, la summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius din 28-29 noiembrie, să aibă loc parafarea acordului de asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi a acordului de liber schimb aprofundat şi cuprinzător. Totodată, şeful statului a salutat determinarea dovedită de autorităţile moldoveneşti pentru îndeplinirea obiectivului integrării europene.

Premierul Iurie Leancă i-a mulţumit preşedintelui Traian Băsescu pentru sprijinul ferm pe care îl acordă Republicii Moldova şi pentru susţinerea parcursului european al ţării sale la Bruxelles şi în celelalte capitale europene. Totodată, premierul Iurie Leancă şi-a manifestat interesul pentru extinderea cooperării economice cu România, mai ales în domeniul infrastructurii şi în cel al securităţii energetice, precizează sursa citată. AGERPRES

PREMIERUL VICTOR PONTA VA AVEA LA BRUXELLES,ALATURI DE PREMIERUL R.MOLDOVA IURIE LEANCA INTREVEDERI CU PRESEDINTELE CE.BARROSO SI COMISARUL EUROPEAN PENTRU ENERGIE OETTINGER!

15 nov.

Premierul Victor Ponta va avea la Bruxelles, alături de premierul Republicii Moldova, Iurie Leancă, întrevederi cu preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, şi cu comisarul european pentru Energie, Gunther Oettinger.

11150934764894832

„Mâine am o întâlnire cu preşedintele Barroso şi cu comisarul pe Energie, Ottinger. Împreună cu primul-ministru al Moldovei, domnul Leancă, voi fi la Bruxelles şi vreau să fie un mesaj, cred că domnul ministru Corlăţean îl apreciază. E prima dată când cei doi prim-miniştri, moldovean şi român, merg la Bruxelles, la întâlnirea cu preşedintele Comisiei Europene, pentru a discuta de proiecte comune, proiecte energetice, proiecte de infrastructură. După câte vorbe frumoase a primit Moldova în ultimii 10 ani, în sfârşit primeşte şi lucruri concrete. Şi e un lucru de remarcat”, a declarat joi premierul.

Ponta i-a transmis, în context, un mesaj de mulţumire preşedintelui CE pentru curajul de a spune „adevărul despre Schengen”.

„Vreau să mulţumesc în acest context primului politician european, domnul preşedinte al Comisiei Europene, domnul Barroso, care a spus în sfârşit adevărul despre Schengen, că este un amalgam inacceptabil între Schengen, MCV, romi, muncitori şi Tratatul de Aderare. Că, de fapt, este vorba despre şovinism, rasism, protecţionism. (…) Că România şi Bulgaria sunt perfect pregătite pentru a adera şi că mergem într-o direcţie greşită, cea în care lăsăm aceste puseuri de dinainte de cel de-al Doilea Război Mondial să guverneze Europa”, a afirmat Victor Ponta.

Şeful Guvernului şi-a exprimat regretul că în presa română cele afirmate de Barroso într-o primă fază au fost „prost” traduse.

„A fost încă un moment comic în care preşedintele ţării a fost întrebat şi a zis: e vina lui Antonescu şi a lui Ponta. După care a citit declaraţia şi a zis: nu, a zis bine domnul Barroso ce a zis, că suntem pregătiţi. Bănuiesc că era tot vina domnului Antonescu şi a mea că suntem bine pregătiţi. Dar, apreciez foarte mult că, în sfârşit, ceea ce noi spunem de mult timp e real. Şi că marea greşeală pe care a făcut-o România a fost în 2010, când de la nişte condiţii tehnice a trecut la condiţii politice. Şi, de fapt, problema aderării la Schengen nu mai este o problemă tehnică. Este o problemă politică, în care de fiecare dată apare altceva şi va mai apărea”, a susţinut Ponta. AGERPRES

PREMIERUL VICTOR PONTA A DECLARAT JOI SEARA LA ROMANIA TV:”PENTRU CA USL SA SUPRAVIETUIASCA TREBUIE SA AVEM ALEGERI DE CRACIUN!

15 nov.

Premierul Victor Ponta a declarat, joi seară, la România Tv, că pe 24 noiembrie anul viitor ar putea organiza referendumul pentru revizuirea Constituției, concomitent cu alegerile prezidențiale. Prim-ministrul mizează pe un calendar strâns, dar făcut în baza unor calcule greșite. Curtea Constituțională are 30 de zile la dispoziție să redacteze decizia privind respingerea sesizării președintelui pe cvorumul de 30%+1. După publicarea acestei motivări, ea va fi trimisă șefului statului, care trebuie s-o promulge în maxim 10 zile. PSD și PNL se ceartă acum dacă să facă plebiscitul în turul I sau în turul II al prezidențialelor, plecând de la premiza că primul tur va fi pe 30 noiembrie anul viitor, după cum a declarat senatorul PSD Ioan Chelaru. S-ar putea, dacă Zegrean nu se grăbește să redacteze decizia în următoarele zile, ca USL să facă referendumul cu cvorumul de 30% cel mai devreme la Crăciunul viitor. Dacă îl va mai face.

antonescu-ponta-ghimpele

Noua Constituție avantajează PSD, iar asta a creat zâzanie între social-democrați și liberali. PSD ar vrea ca Legea Fundamentală ”rebranduită” să intre în vigoare când Antonescu își va începe mandatul de președinte, și nu mai târziu. Președintele este nevoit, potrivit noii Constituții, să numească premierul propus de partidul care ia cele mai multe voturi, chiar dacă nu are majoritate. Liberalilor nu le convine acest aspect și forțează organizarea referendumului în turul II.

Ioan Chelaru a estimat că primul tur al prezidențialelor se va face pe 30 noiembrie, atunci când PSD vrea și referendum pentru modificarea Constituției. Calendarul este realizabil, dacă CCR redactează decizia de respingere a cererii lui Băsescu joi, 14 noiembrie. Regulamentul CCR însă, spune următoarele: ”Deciziile, hotărârile şi avizele se redactează de către magistratul-asistent care a participat la dezbateri, sub îndrumarea judecătorului-raportor. Termenul de redactare este de cel mult 30 de zile de la pronunţare”. Curtea lui Zegrean poate, prin urmare, să-i trimită lui Băsescu decizia și pe 14 decembrie, iar președintele are 10 zile s-o promulge. După cum CCR a decis când PDL a făcut o sesizare identică pe aceeași lege, modificarea pragului intră în vigoare la un an de la promulgare. USL va putea să facă referendumul cu cvorumul de 30%, cel mai devreme, la Crăciunul lui 2014.

Revizuirea Legii Fundamentale este un proiect vital al USL, mult așteptat și mult lăudat. Noile prevederi îi convin PSD-ului. Social-democrații au nevoie de confortul unei prevederi asemenea celei care spune că partidul cu cele mai multe mandate dă premierul chiar și fără majoritate. E clar că USL se erodează pe zi ce trece, iar dacă modificarea Constituției nu se produce până în 2015, USL nu va mai exista.

MIZA DISPUTEI DIN USL:DE CE NU VOR LIBERALII PLEBISCIT IN TURUL I AL PREZIDENTIALELOR!

15 nov.

Care este miza disputei din USL pe referendumul privind Constituția.

antonescu-premierul-si-nu-presedintele-ar-trebui-sa-participe-la-consiliul-european-ca-reprezentant-al-romaniei-146014

Decizia Curții Constituționale a României de respingere a sesizării președintelui Traian Băsescu cu privire la pragul referendumului a mulțumit USL-ul, dar a reușit, în același timp, să stârnească neînțelegeri între PSD și PNL. Social-democratul Ioan Chelaru vorbește despre organizarea referendumului privind modificarea Constituției pe 30 noiembrie, simultan cu primul tur al prezidențialelor. Liberalii nu sunt de acord. Asta deoarece noua Constituție favorizează PSD-ul, iar posibilul viitor președinte, Crin Antonescu, ar lua startul într-un mandat cu atribuții defrișate.

Care este miza disputei din USL pe referendumul privind ConstituțiaDacă alegerile se vor organiza în turul I, există toate șansele ca până la depunerea jurământului de către Crin Antonescu, votul de la referendum să fie asimilat, rezultatul să fie publicat în Monitorul Oficial, iar liderul liberal să-și înceapă mandatul mai sărac în atribuții decât au fost predecesorii săi. Noua Constituție avantajează PSD-ul. Șeful statului este obligat, conform noilor prevederi, să dea mandat partidului care ia cele mai multe voturi, așa că social-democrații ar putea da premierul, chiar fără să aibă majoritate.

Organizarea referendumului în turul II ar însemna intrarea în vigoare a noii legi fundamentale, după ce Antonescu și-ar începe mandatul. În cazul unei moțiuni de cenzură-fulger, să spunem, făcută imediat după la sosirea la Cotroceni a liberalului, PSD nu ar beneficia de aceleași avantaje și pe vechea Constituție.

Pozițiile PSD și PNL, după decizia CCR de joi

”Curtea Constituțională a fost obligată astăzi să se mai pronunțe încă o dată pe o temă pe care deja a făcut-o și în luna iunie, doar pentru că Traian Băsescu a vrut să amâne cât mai mult promulgarea unei legi constituționale. Președintele trebuie să-și accepte înfrângerea și să promulge legea. În acest fel, am putea să organizăm referendumul pentru revizuirea Constituției simultan cu turul II al alegerilor prezidențiale”, a spus Cristina Pocora, purtătorul de cuvânt al PNL.

Răspunsul PNL-ului a venit la scurt timp după o declarație acordată de senatorul PSD Ioan Chelaru pentru Agerpres.

”Am putea vorbi de 30 noiembrie ca dată a primului tur al alegerilor prezidenţiale. Ar fi un termen constituţional de organizare a alegerilor prezidenţiale şi ne-am putea organiza şi în termenul de un an de organizare a referendumului privind modificarea Constituţiei, dacă legea va fi promulgată în 10 zile începând de astăzi”, a afirmat Chelaru.

Social-democratul a explicat că, până la finele lunii noiembrie, comisia privind revizuirea Constituției se va reuni pentru a analiza o a doua formă a Legii Fundamentale, urmând ca propunerile să fie trimise Comisiei de la Veneția.

MORTAL COMBAT.PREMIERUL VICTOR PONTA A DEVENIT TERMINATORUL LUI TRAIAN BASESCU „CUCUL”DE LA COTROCENI,A MATURAT PE JOS CU BASESCU !

15 nov.

Ponta îl acuză pe Traian Băsescu că utilizează funcţia sa pentru interesele sale imorale. Premierul a lămurit care este situaţia candidaturii la preşedinţie în 2014.

100118551201861550

Războiul Băsescu-Ponta, reizbucnit cu violenţă în această săptămână a cunoscut joi seara o nouă fază. După două ieşiri consecutive ale preşedintelui, marţi seara la B1TV şi miercuri la microfonul administraţiei prezidenţiale, a venit rândul premierului să contraatace. Nu prin declaraţii date din fugă ziariştilor la ieşirea de la vreun eveniment, ci într-un cadru similar celui utilizat de preşedinte: un interviu fluviu într-un studiou tv. Evident, premierul a ales să apară la postul său preferat, România TV. Fiind la o televiziune prietenă, Ponta nu a avut parte de un moderator potrivnic, dar în niciun caz nu a fost atinsă prestaţia drei Puşcalău, care în interviul luat lui Traian Băsescu a coborât sub nivelul oceanului profesiunea de jurnalist.

„Vreau să rămân premier până în 2016”

Cel puţin după declaraţiile de joi seara, rămâne bătută în cuie candidatura lui Crin Antonescu. Premierul Ponta a fost explicit, legat de ce urmează să se întâmple, fiind întrebat de moderatoare dacă „exclude o candidatură a sa” sau „o candidatură a unui alt membru al PSD”.

„Vreau să răman premier până în 2016 şi toate scenariile noului prezicator al naţiunii (Traian Băsescu – n.a.) le iau în răs. Cine îl bagă în seama? Constat o stare de disperare care recunosc că mă binedispune.Cu cât e mai disperat, cu atât mai mult mă binedispune (…) Partidul suntem noi, liderii, militanţii, si PSD a ales funcţia de premier şi nu văd un motiv să ne răzgandim. PSD este şi va ramane cel mai puternic partid pentru că are o bază de mase pe care celelalte partide nu o au. Noi am avut doi premieri şi un preşedinte în 23 de ani, eu sunt al patrulea din această serie”.

„Băsescu îşi foloseşte funcţia pentru a obţine avantaje imorale”

Evident, din interviu nu putea să lipsească unul dintre subiectele de scandal ale zilei: achiziţia în condiţii care generează suspiciuni de către Traian Băsescu – prin intermediul Ioanei Băsescu – a unui teren agricol de 290.000 de hectare de teren în judeţul Călăraşi.

„Datoria mea e să se ştie în ce măsură preşedintele îşi foloseşte funcţia pentru a obţine avantaje imorale. Traian Băsescu obţine un credit important, pe care niciun român nu-l poate obţine (…) Când un consilier prezidenţial, plătit din taxele romănilor, se ocupă de prospecţiuni de teren, când un procuror cercetează exact acele terenuri cu şase luni înainte, cred că e de datoria parlamentului de a elucida în ce măsură o persoană oficială, preşedintele ţării foloseşte alte persoane publice şi funcţiile acestora pentru interesele sale personale. (…) Trebuie văzut în ce masură un preşedinte, un şef de bancă de stat, un consilier prezidenţial şi un procuror îşi folosesc funcţiile pentru interese private? Asta vrea Parlamentul să verifice”, a mai spus Ponta. Premierul a remarcat un aspect pe care presa independentă deja l-a relatat: „Nervozitatea sa confirmă faptul că e ceva necurat acolo. Dacă nu are nimic de ascuns, nu-i înţeleg nervozitatea, furia. Dacă nu era nimic, nu-l vedeaţi în fiecare seară tunând şi fulgerând la televizor. Cred că românii ştiu când Băsescu minte cu adevarat, toată lumea l-a văzut că minte, avea faţa lui tipică de mincinos”.

Cu puţine minute înainte ca premierul să intre la interviu, tocmai apăruse o postare pe pagina de facebook a preşedintelui, care încerca – de ce nu a spus-o miercuri când a ieşit cu o declaraţie publică la Palatul Cotroceni? – să mai minimalizeze efectele acestui subiect. Băsescu susţinea că încriminarea DNA privind o anchetă în interesul săi privind situaţia terenurilor din Călăraşi reprezintă o invenţie a lui Ponta. Băsescu „informa” că ancheta DNA demarase în 2012, deci cu un an înaintea tranzacţiei imobiliare şi că nu avea vreo legătură cu terenul achiziţionat de fiica sa. Se pare că oamenii din „studiou” nu au fost informaţi de această postare, pentru că atunci ar fi răspunsul l-ar fi înfundat şi mai tare pe preşedinte: adresa prin care DNA solicita ANRP verificări în Călăraşi era datată martie 2013.

„Băsescu nu o să mai fie nimic, s-ar putea să fie vreun inculpat”

Pe măsură ce s-a înaintat în interviu, Ponta s-a arătat tot mai dezlănţuit în bătălia pe care o poartă cu preşedintele. Premierul a trecut chiar la predicţii, vorbind despre viitorul lui Traian Băsescu. Un viitor zugrăvit în negru. Şi în care îl vede pe Traian Băsescu chiar în postura de inculpat. Redăm integral fragmentul din interviu care, cu siguranţă îl va înfuria pe Traian Băsescu.

Cristina Şincai: Excludeţi ideea ca Traian Băsescu să ajungă premier în România?

Victor Ponta: Pus de mine sau cu sprijinul PSD, da, o exclud total.

C.S: De altcineva? Nu şiu, dacă apropierea ar fi cu Crin Antonescu…

V.P: Nu, nici în asta nu cred, sincer.

C.S: Deci, nu este o situaţie…

V.P: E o iluzie, n-aţi văzut, cum se încurajează lăzăroii că o să vină Băsescu prim-ministru. Hai să fim serioşi, n-o să mai fie nimic Băsescu de la anul. Cine să-l propună?S-ar putea să fie vreun inculpat, dar asta e treaba justiţiei, nu a mea.

C.S: Vreun inculpat?

V.P.: Păi, eu pot să ştiu. A avut imunitate în aceşti zece ani. Dacă vor fi lucruri pe care justiţia le cercetează, sigur că domnia sa trebuie să dea socoteală.

C.S :: Ce înseamnă, la ce vă referiţi exact?

Victor Ponta: La nimic concret, vorbeam în principiu, că îi încetează imunitatea la anul.

C.S: Preşedintelui Traian Băsescu?

V.P.: Da. O imunitate care l-a salvat de casa din Mihăileanu, de flotă, de toate afacerile şi în cazul acesta al terenurilor din Călăraşi. Dar la anul îi expiră imunitatea.

Procurorii l-au turnat pe Băsescu la Ponta

Premierul Ponta a mai afirmat că preşedintele a minţit când a susţinut că nu s-a întâlnit vreodată cu procurorul Lucian Papici, cel care a cerut date de la ANRP privind terenurile din Călăraşi. Ponta a arătat că o afirmaţie a lui Traian Băsescu l-a trădat şi a reieşit că îl ştia bine pe Papici. Legat de acest subiect, vă prezentăm pasajul din interviu:

Victor Ponta: Din păcate, personajul Traian Băsescu a ajuns într-un film de prost gust. Să spui că nu l-ai văzut niciodată pe Papici, nu l-ai cunoscut, dar are o faţă foarte… aşa, de încredere, asta dându-ţi seama la telefon de faţa omului, denotă anumite scăpări chiar de memorie, sau de raţiune.

Cristina Şincai: Adică spuneţi că Traian Băsescu minte?

V.P.: Păi, evident că l-a văzut pe Papici de nu ştiu câte ori. Cum adică? Chiar credeţi că nu l-a văzut niciodată şi a vorbit prima dată alaltăieri?

C.Ş.: L-a văzut personal?

V.P: Bineînţeles. Da, l-a chemat de multe ori, cum i-a chemat şi pe alţi procurori la el la birou. Bineînţeles.

C.S:: Traian Băsescu l-a chemat la birou pe procurorul Papici?

V.P.: Bineînţeles. Şi pe alţi procurori îi sună. Asta e o practică care trebuie să înceteze. Uneori o recunoaşte domnia sa, alteori nu. Domnia sa a spus cum l-a sunat pe procurorul general şi i-a dat ordin ce să facă cu şefii. Eu n-am sunat niciodată pe procurorul general, pe altcineva pentru că nu e traeba primului ministru, cum nu e nici treaba preşedintelui. E o practică din asta de satrap, în care pui tu mâna pe telefon şi rezolvi toate lucrurile… care, sigur, se diminuează pe măsură ce trece timpul şi ce se apropie sfârşitul politic al domului preşedinte.

C.S.: Bun. Dvs spuneţi nişte lucruri pe care ar trebui să le ştie, nu ştiu, poate preşedintele şi domnul Papici, adică aveţi certitudinea că Traian Băsescu le cere, le impune nişte lucruri?

V.P.: Da, s-a întâmplat de multe ori în aceşti nouă ani.

C.S:: Să ce? Să ceară prin telefon?

V.P:: Să sune procurori direct, să spună anumite lucruri. E o practică pe care sper să n-o mai facă noul preşedinte.

C.S.: Şi dvs de unde ştiţi aceste lucruri?

V.P:: De la foşti colegi ai mei procurori.

DOCUMENTAR.NU UITATI ROMANI,REVOLTA DIN 15 NOIEMBRIE 1987 A BRASOVENILOR A FOST PRIMUL PROTEST MUNCITORESC STRADAL ANTICOMUNISI SI IMPOTRIVA DICTATORULUI NICOLAE CEAUSESCU!

15 nov.

Numele uzinei „Steagu Roşu” a fost legat de prima revoltă anticomunistă, în toamna anului 1987. Atunci, muncitorii au ieşit în stradă şi au protestat la Prefectură, sediul judeţean de partid de atunci.

Revolta din 15 noiembrie 1987 a braşovenilor a fost primul protest muncitoresc stradal din anii regimului comunist. Într-o retrospectivă a acelor evenimente, ar fi două feluri de eroi. Întâi, muncitorii răzvrătiţi, condamnaţi şi deportaţi în tăcere. Căderea regimului a însemnat pentru ei bucuria de a reveni acasă şi reangajarea la „Uzinele Steagul Roşu” din Braşov. Fiind atâtea condamnări şi suferinţe, istoricii şi jurnaliştii evită chiar să-i numească pe acesti eroi. În a doua categorie ar intra Silviu Brucan şi alţi intelectuali cu contacte externe, care comentaseră „gorbaciovist” evenimentul şi care cumulaseră puncte de disidenţi. Şi, tot retrospectiv, ar fi o singură categorie de perdanţi: braşovenii anchetaţi, condamnaţi şi deportaţi în 1987. În pofida schimbărilor şi a campaniilor anticomuniste, niciun iniţiator sau părtaş al acţiunilor represive din acea toamnă a secolului trecut n-a dat socoteală. AU ARS PORTRETUL LUI CEAUŞESCU 15 noiembrie 1987 a fost o zi de duminică. Şi zi lucrătoare, ca aproape toate duminicile din acea vreme, când Ceauşescu obliga cetăţenii „să strângă cureaua” pentru plata datoriei externe. În plus, un „nou prilej de sărbătoare”, pentru că pe 15 noiembrie 1987 se votau deputaţii pentru consiliile populare locale. Braşovul întreg era „împodobit” cu portretele lui Ceauşescu şi cu mulţimi de steaguri roşii. Lozinci mobilizatoare pentru „a face totul” în scopul fericirii şi bunăstării poporului obturau orice privire aruncată în spaţiul public. Cu cât se-nmulţeau asemenea semne, românii simţeau mai intens angoasa unei ocupaţii străine. Căci ce altceva te puteai numi? Erai prizonierul unui regim care te obliga la cozi şi la cartele alimentare, la mobilizări pe frontul producţiei de export şi la întreruperi de curent. Şi, mai ales, la minciună. Pe fondul acestor iritări şi frustrări colective, anunţul de noi penalizări salariale pentru rebuturi la export şi pentru neîndeplinirea planului a pus în mişcare sute de muncitori de la „Steagul Roşu”. Oamenii au ţâşnit pe porţile fabricii către Primăria oraşului. Au dat foc steagurilor roşii ale partidului, dar au înălţat tricolorul. Ca un bulgăre de zăpadă rostogolit îndelung, grupul a prins consistenţă, atrăgând mulţimea. Se strigau lozinci nemaiauzite împotriva conducătorilor. Şi toţi cântau „Deşteaptă-te române!”. Pe contestatari i-a întărâtat şi mai tare întâmplarea de-a fi găsit, în sediul Judeţenei de partid, alimente prohibite cetăţeanului de rând: salam, fructe exotice, ciocolată. Răzvrătiţii au spart birouri şi ferestre, i-au „bumbăcit” pe cei care li s-au pus în cale, au aruncat în stradă dosare şi au incendiat portretul „conducătorului iubit”. Le-au făcut pe toate cu furie prea îndelung stăpânită. PATRU SUTE DE ARESTĂRI Pusă în mişcare, maşinăria partidului luase însă grabnice „măsuri”. S-au operat repede patru sute de arestări. Braşovul a intrat în fierbere. Un sfert din cei arestaţi au fost duşi şi anchetaţi la Bucureşti. Declaraţiile lor au fost încropite cu bătăi şi cu presiuni psihice extreme. Pe 26 noiembrie 1987, lui Nicolae Ceauşescu i s-a raportat cum a decurs plenara cu activul de partid de la „Întreprinderea de Autocamioane Steagul Roşu Braşov”, ţinută cu o zi în urmă. „S-a evidenţiat faptul, i s-a transmis, că toţi oamenii muncii sunt indignaţi de faptele săvârşite de grupul de huligani şi au cerut ca aceştia să primească pedepse exemplare şi să se aprobe judecarea lor în uzină în faţa colectivului de oameni ai muncii pentru actele de vandalism care au adus prin aceasta o pată uzinei şi daune partidului şi ţării”.Toată conducerea întreprinderii – 15 oameni – a fost destituită şi împrăştiată prin ţară. Directorul tehnic, Ion Anghel, şi şeful biroului plan-dezvoltare, Vasile Luca, au fost condamnaţi la închisoare cu suspendarea condiţionată a pedepsei pentru „penalizări nejustificate” a retribuţiei muncitorilor. Ca în 1977, când pe Ceauşescu îl încolţiseră minerii din Valea Jiului, vinovaţi au fost găsiţi aceia care aplicau „necorespunzător” legile sale. I s-a mai raportat lui Ceauşescu că muncitorii „care au provocat dezordini şi au încălcat legea„ vor fi „mutaţi în alte locuri”, iar „responsabilii direcţi vor fi daţi în judecată”. În urma procesului, 61 de muncitori braşoveni au fost condamnaţi la închisoare cu executarea pedepsei la locul de muncă sau cu suspendarea condiţionată a pedepsei (între 6 luni şi 3 ani). Din cei 61 de oameni condamnaţi, 17 au fost trimişi la muncă în alte judeţe. Ei nu aveau voie să părăsească noile localităţi de reşedinţă fără acordul Miliţiei. Aceste cifre seci pecetluiesc însă şi drame ale părinţilor, soţiilor, prietenilor şi rudelor celor ostracizaţi. NU S-A FĂCUT NICIODATĂ DREPTATE În 1987, „Uzinele Steagul Roşu” din Braşov aveau 22.000 de angajaţi. Mai sunt acum, acolo, la ROMAN SA, vreo 500. În investigaţia coordonată de Marius Oprea şi Stejărel Olaru („Ziua care nu se uită. 15 noiembrie 1987, Braşov”, Polirom, Iaşi, 2002), fostul muncitor Florin Postolachi a sintetizat astfel urmările: „După 1990, procurorul Robu a vrut să facă curăţenie. Şi a venit la Braşov, ne-a adunat pe toţi la Primărie, la masă şi ne-a zis: «Băieţi i-am găsit pe toţi cei care v-au anchetat în noiembrie 1987. Sunt la Serviciul Român de Informaţii, la Armată şi la Ministerul de Interne. Am înaintat câte un dosar domnului Ursu, domnului Stănculescu şi domnului Măgureanu. Să-şi facă ordine în ministere şi eu îmi voi face ordine în minister». După scurtă vreme, am aflat că domnul Robu a murit. Cu moartea lui şi cu ce ne amintim fiecare s-a încheiat tot ce se ştie despre torţionarii noştri”. ÎN CĂUTAREA DREPTĂŢII Foştii anchetaţi, condamnaţi şi deportaţi au fondat Asociaţia 15 Noiembrie 1987 Braşov. Cu intenţia precisă de a promova legea lustraţiei, preşedintele acesteia, Florin Postolachi, a candidat în alegeri pentru Parlamentul României în 2008. A fost ales, dar n-a reuşit să îndeplinească dorinţa celor pe care-i reprezintă. Organizatorii evenimentului care evocă revolta din 1987 nu ştiu cum să numească mai bine întrunirea din acest an: comemorare sau aniversare? Dar în implacabilul curs al istoriei, ei sunt eroi de două ori. O dată pentru curajul şi riscurile de-a înfrunta o putere ce se credea nepieritoare. A doua oară, ca purtători ai unei memorii colective tot mai împovărată de neîmplinirea speranţelor. Ambasadorul Israelului: Este mâna Moscovei Memoriile ambasadorului Israelului din acea vreme la Bucureşti, dr. Yosef Govrin („Relaţiile israelo-române la sfârşitul epocii Ceauşescu”, Editura Efes, 2007), permit o mai bună reprezentare asupra posibilităţilor de informare din epocă. Prima ştire, scrie Govrin, a apărut într-un ziar britanic, pe baza unei declaraţii făcute de Silviu Brucan unui diplomat străin. A fost prima ieşire la rampă a lui Brucan ca potrivnic al lui Ceauşescu. Cu puternic ecou în străinătate, căci, „în numele majorităţii din partid”, Brucan afirma că muncitorii refuză statutul de sclavi. Şi disidentul Mihai Botez a transmis, prin intermediul postului Radio Europa Liberă, un comunicat despre revolta braşovenilor. Evenimentul nu ar fi trebuit să surprindă pe nimeni, estima acesta, încrezător în potenţialul unor viitoare proteste. FILMUL MISTERIOS Sursele ambasadorului Govrin au fost profesorul Alexandru Vianu şi o persoană nenominalizată apropiată conducerii de partid. Iată informarea profesorului Vianu, după relatarea diplomatului Yosef Govrin: „Vianu s-a referit la revolta din Braşov descriind-o ca un eveniment organizat în cursul căruia manifestanţii le-au strigat poliţiştilor: «Mai bine murim de gloanţe, decât de frig şi foame». Au existat manifestări de eroism din partea lor. La faţa locului era parcat «din întâmplare» un autobuz cu turişti din Uniunea Sovietică şi unul dintre ei a fotografiat manifestaţia. «Din întâmplare», filmul a ajuns în Occident (el a fost proiectat la televiziunea italiană la 23 noiembrie 1987 şi a devenit un document istoric de prim ordin)”. Nici vorbă de autobuz şi film sovietic, spune azi Florin Postolachi. Un turist finlandez filmase câteva secunde de pe acoperişul hotelului unde era cazat. Imaginile acelea au fost difuzate din Roma. Dar oricâte demersuri au făcut braşovenii pentru a intra în posesia lor, până acum n-au reuşit. VIZITA LUI GORBACIOV Dar oamenii văd adesea nu ceea ce este, ci ceea ce-şi doresc ori au interesul să vadă. Aşa înfăţişează revolta braşovenilor şi ambasadorul israelian Yosef Govrin în memoriile sale. O acţiune bine organizată, a caracterizat-o acesta, mirându-se, în rapoartele sale către Tel Aviv, că nu fusese anticipată de autorităţi. Acţiunea ar fi fost încurajată de vizita la Bucureşti a lui Mihail Gorbaciov, liderul URSS, în mai 1987, şi de discursul prin care acesta recomandase îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă ale muncitorilor. „Principala caracteristică a acestei izbucniri a fost pe de o parte dispariţia fricii faţă de o intervenţie sovietică pentru reprimarea ei, iar pe de altă parte faţă de o acţiune drastică a autorităţilor împotriva răsculaţilor”, a concluzionat diplomatul. Evident, tot pe motiv de protecţie sovietică. Ceauşescu a pus revolta pe seama beţiei Stenogramele şedinţelor organizate de conducerea partidului, la sfârşitul anului 1987, nu dovedesc suspiciune sau teamă de acţiuni organizate, ci inimaginabilă inconştienţă şi nepăsare a puterii faţă de cetăţeni. Din declaraţiile consemnate se pare că pe Ceauşescu îl supărase mai tare întârzierea cu care fusese informat decât evenimentul în sine. Vina acţiunii acestor „huligani” o poartă, în opinia sa, organizaţia de partid. „Ce fel de spirit de partid, ce fel de comunişti sunt acolo?”, îi ceartă el pe demnitarii centrali şi judeţeni adunaţi într-o şedinţă, pe 20 noiembrie 1987. Numai că, stresaţi după acea întrunire, odată ajunşi acasă, baronii din Dolj au pus-o de-o vânătoare. Fără înştiinţarea şi aprobarea conducerii superioare, aşa cum se făcea. Dintr-un stupid accident, a fost rănit mortal secretarul cu organizatoricul, iar Ceauşescu a dat mai mare amploare acestei „indiscipline” a activiştilor de partid decât grevei de la Braşov. Într-un final, Ceauşescu a pus totul pe seama beţiei, interzicând introducerea alcoolului în sediile întreprinderilor şi ale instituţiilor din România. „Şi cine vine beat, dat afară din întreprindere, că acesta strică producţia, introduce dezordinea!”, le poruncea el subordonaţilor săi, pe 11 decembrie 1987. „Multe s-au întâmplat datorită influenţei băuturilor, mulţi au venit beţi şi au introdus şi băuturi în întreprindere”. O versiune mai mult decât convenabilă celui care s-a crezut, până la moarte, „cel mai iubit fiu al poporului”. „Muncitorii arestaţi nu trebuie să moară!” Trei studenţi braşoveni şi-au exprimat public solidaritatea cu muncitorii arestaţi. Peste exact o săptămână, în seara de 22 noiembrie, studentul Cătălin Bia s-a aşezat în calea colegilor care mergeau spre cantină. Purta o pancartă pe care scria „Muncitorii arestaţi nu trebuie să moară!”. I s-au alăturat, imediat şi în tăcere, doi prieteni – Lucian Silaghi şi Horia Şerban. După doar douăzeci de minute de „aşteptare”, cei trei studenţi la Silvicultură au fost luaţi de duba miliţiei. Fuseseră însă suficient văzuţi cât să afle oraşul şi ţara. Anchetaţi şi „exmatriculaţi pe perioadă nedeterminată”, cei trei au fost trimişi, sub escorta miliţienilor, la casele părinteşti. Nu şi-au mai revăzut colegii, deoarece, aşa cum va mărturisi mai târziu Lucian Silaghi, autorităţile se temeau de extinderea conflictului muncitoresc în mediul universitar. Alţi trei studenţi de la Facultatea de Mecanică au fost pedepsiţi pentru redactarea unui „înscris cu conţinut necorespunzător”. Mihai Torjo, Marin Brâncoveanu şi Marian Lupoi au fost exmatriculaţi şi angajaţi forţat ca muncitori în localităţile de baştină. Revolta din 1987 a distrus vieţile multor muncitori din uzina „Steagu Roşu”. Este şi cazul lui Nicolae Rus care, dacă ar fi trăit, ar fi împlinit pe 6 decembrie 55 de ani. Bărbatul s-a angajat la „Steagu Roşu” de pe băncile şcolii. În 1987, a ieşit în stradă pentru a lupta împotriva comunismului. A fost, însă, ridicat de Securitate şi bătut zile în şir.„Vreo trei zile nu am ştiut nimic de el. Când a venit acasă, avea efectiv o bucată de buză în buzunar. Nu ne-a povestit niciodată prin ce a trecut”, şi-a amintit sora bărbatului. Chiar dacă rănile fizice s-au vindecat, Nicolae Rus nu şi-a mai putut reveni psihic. Nu s-a căsătorit niciodată şi şi-a găsit refugiul în alcool.„Până la problemele din 1987 nu a băut nici măcar o bere. De atunci însă, totul s-a năruit pentru el”, a mai spus sora bărbatului. Nicolae fost concediat de la fabrică în 1994, iar acum nouă ani s-a stins din viaţă, la 45 de ani. Trei săptămâni de tortură Nici supravieţuitorii nu au putut uita coşmarul prin care au trecut şi se feresc să iasă în faţă şi să facă declaraţii. Zeci de oameni au fost ridicaţi de Securitate, bătuţi şi torturaţi săptămâni la rând. Este şi cazul lui Ioan C., un braşovean de 73 de ani, ieşit acum la pensie. „Problemele din ţară ne-au făcut să ieşim în stradă în 1987. Nu vreau să îmi mai amintesc teroarea de atunci. Am fost bătut cu săculeţi de nisip şi cu cartea de telefoane. M-au ţinut două zile fără mâncare şi fără apă. Aceste lucruri sunt reale, deşi mulţi spun că sunt doar poveşti. Am ajuns acasă mai mult mort decât viu, după trei săptămâni. Abia după zece ani i-am povestit soţiei prin ce am trecut. Copiilor mei nu le-am spus niciodată”, a explicat bărbatul. Cros în amintirea revoltei În fiecare an, în jurul datei de 15 noiembrie, în Braşov are loc un cros special, prin care se reface traseul parcurs de muncitori în revolta din 1987. De data aceasta, va avea loc sâmbătă. Startul concursului se va da de la Roman SA, apoi se va merge pe Calea Bucureşti-Spitalul Judeţean-Hidromecanica-Cinema Patria-Bulevardul 15 Noiembrie-Prefectură. „Avem un sprijin consistent şi din partea Guvernului României, o parte dintre cheltuieli vor fi suportate de acesta. La cros vor fi peste 1.000 de participanţi. Să sperăm că vor fi mai mulţi decât anul trecut, când au fost în jur de 1.400″, a declarat Florin Postolachi, preşedintele Asociaţiei 15 Noiembrie. Valoarea totală a premiilor este de 40.000 de lei. Vor fi premiaţi cel mai tânăr şi cel mai vârstnic participant, dar şi primii 10 alergători ajunşi la sosire.

REMEMBER.LA 15 NOIEMBRIE 2013 SE IMPLINESC 95 DE ANI DE LA UNIREA BUCOVEINEI CU ROMANIA INFAPTUITA DE IANCU FLONDOR -CAVALERUL UNIRII-.PREZINT DECRETUL-LEGE PRIN CARE REGELE FERDINAND I A CONSFINTIT UNIREA BUCOVINEI CU ROMANIA,APARUT IN M.OF.nr.217 din 19 DECEMBRIE 1918/1 IANUARIE 1919!

15 nov.

La 15 noiembrie 2013 se împlinesc 95 de ani de la unirea Bucovinei cu România.

Decretul – lege prin care regele Ferdinand I a consfinţit unirea Bucovinei cu România, apărut în Monitorul Oficial nr.217, din 19 decembrie 1918/1 ianuarie 1919.

11141645704367254

11141646704444691

‘Congresul general al Bucovinei’, format din reprezentanţii aleşi ai românilor şi ai naţionalităţilor din Bucovina, a hotărât, la 15/28 noiembrie 1918, în unanimitate ‘unirea necondiţionată şi pe vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru cu regatul României’.

Acesta este al doilea mare moment din procesul de reîntregire naţională a statului unitar român. Un prim act se săvârşise la 27 martie/9 aprilie 1918, când teritoriul cuprins între Prut, Nistru, Marea Neagră cunoscut sub numele de Basarabia, se unise, prin voinţa Sfatului Ţării, cu România.

În toamna anului 1918, superioritatea economico-militară a Antantei a devenit tot mai evidentă. Deşi autorităţile de la Viena încercau cu disperare menţinerea Imperiului Austro-Ungar, prin mai multe concesii acordate naţionalităţilor, cursul evenimentelor a dus spre un alt deznodământ.

Evenimentele din Bucovina au avut o strânsă legătură cu evoluţia situaţiei din imperiu şi cu acţiunile românilor din Transilvania. În octombrie 1918, au avut loc, la Liov, lucrările Adunării Naţionale Constituante, convocate de Consiliul Naţional Ucrainean. Cu această ocazie, s-a pus problema ‘independenţei’ teritoriului austriac în cadrul Austro-Ungariei, urmând să înglobeze inclusiv Bucovina nord-vestică. Proclamaţia de la Liov a produs îngrijorare în rândul românilor din Bucovina.

Fruntaşii mişcării naţionale de aici – Iancu Flondor şi Sextil Puşcariu – au luat iniţiativa organizării unei adunări naţionale. Manifestarea a avut loc la 14/27 octombrie 1918, la Cernăuţi, şi s-a bucurat de participarea deputaţilor români din Parlamentul de la Viena şi a foştilor deputaţi din ultima Dietă bucovineană. Participanţii au adoptat o Moţiune, care aproba funcţionarea unei Adunări Constituante, ce hotăra ‘unirea Bucovinei integrale cu celelalte ţări româneşti într-un stat naţional independent’ şi instituia un Consiliu Naţional. Acest Consiliu era alcătuit din 50 de membri şi avea misiunea de ‘a conduce poporul român din Bucovina şi a-i apăra drepturile şi spre a stabili o legătură între toţi românii’. Moţiunea citită de Iancu Flondor a fost acceptată în unanimitate.

Consiliul Naţional a instituit Consiliul Secretarilor de Stat, compus din 14 membri şi un Comitet Executiv, prezidat de Iancu Flondor şi în componenţa căruia mai intrau Dionisie Bejan, Doru Popovici, Sextil Puşcariu, Vasile Bodnărescu, Radu Sbierea şi L. Tomoioagă. Deciziile Adunării au fost prezentate guvernatorului Ezdorf, căruia i s-a cerut să predea puterea administrativă noului guvern. Iniţiativa Adunării Constituante din Bucovina a avut o importanţă deosebită în desprinderea provinciei de Imperiul Austro-Ungar pe baza principiului autodeterminării naţionale.

Clădirea Universităţii din Cernăuţi în 1938

11141657705100395

Acest organ reprezentativ pentru Bucovina a decis, în deplină unanimitate, ‘unirea Bucovinei cu celelalte ţări româneşti într-un singur stat naţional independent şi va purcede în acest scop în deplină solidaritate cu românii din Transilvania şi Ungaria’.

Congresul a decis în unanimitate: ‘Noi, Congresul general al Bucovinei, întrupând suprema putere a ţării şi fiind investit singur cu putere legiuitoare, în numele Suveranităţii Naţionale, Hotărâm Unirea necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei în vechile hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu Regatul României’.

În numele Consiliului Naţional Polonez a vorbit Stanislas Kwiatowski care a spus: ‘Noi recunoaştem, în întregime, drepturile imprescriptibile ale poporului român asupra teritoriilor de la sud de Nistru în general, şi în special asupra Bucovinei’.

În numele Consiliului Naţional German, delegatul Alois Lebouton a declarat: ‘Consiliul Naţional German, în numele germanilor din Bucovina, se pronunţă pentru unirea Bucovinei cu Regatul României’.

Cetatea Hotinului, cel mai important edificiu din sistemul defensiv al Moldovei medievele, face parte din şirul de cetăţi, care au stat ca nişte pietre de hotar la malul Nistrului
Actul istoric săvârşit la Cernăuţi repara, după spusele lui Constantin Kiriţescu, ‘nelegiuirea de la 1775. Coroana lui Ştefan cel Mare, pătată de sângele de mucenic al lui Grigore Vodă Ghica se aşază strălucitoare pe fruntea lui Ferdinand I, rege al tuturor românilor’.

Unirea Bucovinei cu patria-mamă a fost urmată şi încununată de actul istoric de la 1 decembrie 1918, când avea loc Marea Adunarea Naţională de la Alba Iulia care decidea Unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România.
AGERPRES

VINERI LA ICCJ,INCEPE PROCESUL IN CARE ESTE JUDECAT VICEPREMIERUL LIVIU DRAGNEA ACUZAT IN DOSARUL”FRAUDAREA REFERENDUMULUI!”

15 nov.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie începe vineri judecarea dosarului în care vicepremierul Liviu Dragnea este acuzat, alături de alte 74 de persoane, de fraudarea referendumului organizat anul trecut pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu.

LIVIU-DRAGNEA-GHIMPELE1

Liviu Dragnea a fost trimis în judecată de procurorii DNA pe 7 octombrie 2013, pentru săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei sau autorităţii de către o persoană care deţine o funcţie de conducere într-un partid, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite.

Potrivit DNA, în calitate de secretar general al PSD, Liviu Dragnea, cu ocazia organizării şi desfăşurării referendumului din 29 iulie 2012, a uzat de influenţa şi autoritatea sa în partid în scopul obţinerii unor foloase nepatrimoniale de natură electorală, necuvenite, pentru alianţa politică din care făcea parte formaţiunea reprezentată de inculpat, şi anume îndeplinirea cvorumului de participare cu ajutorul voturilor obţinute în alte condiţii decât cele legale.

În acest sens, potrivit procurorilor, Liviu Dragnea a coordonat un mecanism complex, în care a implicat mai multe persoane asupra cărora avea influenţă în virtutea funcţiei pe care o deţinea, având ca scop fraudarea rezultatelor privind participarea la vot.

„Ca un prim pas, Liviu Dragnea, în calitate de secretar general al partidului pe care îl reprezenta, dar şi de coordonator al campaniei electorale, a emis două adrese, la 12 şi 13 iulie 2012, destinate organizaţiilor judeţene de partid, respectiv preşedinţilor şi directorilor de campanie, dar şi primarilor din ţară ai acelui partid, adrese prin care, pentru obţinerea participării la vot a alegătorilor, în proporţie de 60%, li se solicita să ia măsuri incriminate de către Legea nr. 3/2000 (în fapt, promisiuni de foloase materiale în scopul de a determina alegătorii să voteze) şi, de asemenea, să propună prefecţilor înfiinţarea de secţii de votare în staţiunile turistice, care nu sunt ele însele unităţi administrativ-teritoriale”, precizează DNA.

În paralel, el a coordonat un sistem informatic complex, prin intermediul căruia a transmis mesaje, ordine şi recomandări legate de stimularea participării cetăţenilor la vot prin mijloace interzise de lege către coordonatorii judeţeni de campanie/primarii/activiştii de partid. AGERPRES

CHRISTINA AGUILERA – GENIE IN A BOTTLE!

15 nov.

BRITNEY SPEARS – CRAZY!

15 nov.

ENRIQUE IGLESIAS – HERO!

15 nov.

BACKSTREET BOYS – I WANT IT THAT WAY!

15 nov.

%d blogeri au apreciat: