Arhiva | 4:08 pm

PRESEDINTELE CE,JOSE MANUEL BARROSO,UN ANUNT ISTORIC PENTRU REPUBLICA MOLDOVA:”RIDICAREA VIZELOR PENTRU CETATENII MOLDOVENI!”

15 nov.

Preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, a propus vineri, în urma unei întâlniri cu premierul Victor Ponta şi premierul moldovean Iurie Leancă, ridicarea vizelor pentru cetăţenii moldoveni.

ponta-barroso-a-fost-corect-fata-de-romania-spre-deosebire-de-comisarul-reding-162352

Propunerea a fost făcută la finalul întâlnirii avute cu cei doi. Victor Ponta şi Iurie Leancă au salutat propunerea preşedintelui Comisiei Europene.

‘Mă bucur să pot anunţa astăzi că, după mari eforturi făcute de autorităţile moldovene în ultimii trei ani, raportul Comisiei privind liberalizarea regimului de vize, pe care l-am publicat în această dimineaţă, a ajuns la concluzia că Moldova respectă toate condiţionalităţile stabilite’, a subliniat Barroso.

Vizita celor doi premieri la Bruxelles, în acelaşi timp, este o premieră în relaţiile moldo-române.

În cadrul întâlnirii, s-a discutat şi despre cooperarea bilaterală, în special despre cea legată de integrarea pe piaţa energetică.

Vizita celor doi la Bruxelles a fost făcută înaintea summit-ului de la Vilnius, organizat în 28-29 noiembrie, la care Republica Moldova speră să parafeze acordul de asociere cu Uniunea Europeană.

COTIDIANUL BELGIAN NEW EUROPE RASPUNDE ALEGATIILOR LUI TRAIAN BASESCU”THE LAST AUTOCRAT OF EUROPE!”

15 nov.

Publicația belgiană “New Europe” a publicat recent un articol prin care denunța “regimul despotic și autocrat” al președintelui Traian Băsescu.

basescu_0

În urma informațiilor apărute în presa străină, președintele României a atacat trustul Intact, sugerând că Dan Voiculescu este în spatele acelui articol. Traian Băsescu nu a făcut referiri la conținutul articolului. Publicația “New Europe” a transmis un mesaj, ca răspuns la reacția președintelui. În final, publicația precizează că a primit trei documente în care se arată că președintele Traian Băsescu a avut legături cu Securitatea și încă așteaptă un răspuns în urma solicitării trimisă către Biroul Președintelui Traian Băsescu.
New Europe a publicat recent un articol care denunţa „regimul despotic şi autocrat” al preşedintelui Traian Băsescu. Ca urmare a acestui articol, Traian Băsescu a atacat publicaţia New Europe.

Iată răspunsul publicaţiei New Europe referitor la această chestiune mai jos si in limba engleza:

“Există două situaţii când un politician se confruntă cu probleme adevărate.

Prima, când premierul său spune „Am încredere deplină în Ministerul meu”. În acest caz, Ministrul ştie că are probleme.

A doua situaţie, când un politician se ridică şi dă vina pe media. Asta înseamnă că jurnaliştii şi-au făcut treaba.

O minciună prezidenţială cu avantaje politice

Preşedintele Traian Băsescu, vorbind la televiziunea română B1, a declarat despre New Europe: “E publicaţia lui Voiculescu, lăsaţi-mă în pace. E exact mesajul lui Voiculescu şi al Antenelor. O să vedeţi că într-o anumită perioadă a aparţinut trustului Intact, după care, pentru a-l neutraliza, se pare că acţionariatul a devenit unul din Grecia. Eu m-aş gândi la relaţii pe care Voiculescu le-a avut cu o anumită firmă grecească care a deţinut Loteria”.

Deşi sperăm că domnul Băsescu dispune de mijloacele necesare şi acces la cunoaşterea adevărului, se pare însă că minciunile îi sunt mai la îndemână.

Şi totuşi esenţa se află chiar aici.

În răspunsul său agresiv, preşedintele Traian Băsescu dă vina pe media, dar nu acordă niciun răspuns conţinutului articolului şi nu face nicio referire la acuzaţiile specifice care i-au fost aduse. Nici măcar un singur cuvânt pe tema conţinutului articolului publicat de New Europe.

Dar „dă vina pe media” este un joc mai vechi decât industria în sine.

Peisajul politic din România: conflictul

Înainte de a discuta despre New Europe, dorim să reproducem o declaraţie publică făcută la începutul acestei săptămâni de premierul român Victor Ponta care a spus: “Duşmanul comun, nu doar al USL, dar şi al României, este la Cotroceni, nu a plecat încă, domnul Băsescu. Nimic nu este mai important pentru mine sau domnul Antonescu decât să scăpăm această ţară de regimul lui Traian Băsescu”.

Este clar că domnul Băsescu este stingherit de faptul că presa internaţională, presa din afara României, îşi face treaba, atunci când vine vorba de acţiunile sale.

Valorile noastre

Valorile New Europe sunt clare. Luptăm pentru transparenţă, democraţie, dialog şi dezbatere. Credem într-o lume a cooperării. Credem într-o lume a păcii. Credem într-o lume a libertăţii. New Europe este o instituţie media independentă care nu primeşte subvenţii sau suport din partea Uniunii Europene sau altor instituţii şi nu se implică în alte afaceri.

Articolul în cauză ridică multe probleme importante referitoare la legitimitatea preşedintelui României, fiind bazat pe fapte şi pe realităţile cu care se confruntă cetăţenii români. Deşi a fost redactat sub forma unei opinii, acest lucru nu diminuează importanţa şi puterea mesajelor sale.

“Valorile noastre includ pluritatea opiniilor. Găzduim în mod regulat articole, comentarii şi analize ale unor personalităţi sau asociaţi ai New Europe, care exprimă diferite unghiuri politice. În acest caz specific, pentru New Europe, este de la sine înţeles că am fi fericiţi să găzduim articole ale oficialilor sau liderilor guvernamentali în care să-şi exprime poziţiile, incluzându-l pe preşedintele Băsescu”, a declarat Basil Coronakis, editorul grupului media.

Acestea fiind spuse, New Europe doreşte să clarifice declaraţiile preşedintelui român Traian Băsescu (şi ale instituţiilor media care îl susţin) referitoare la conducerea New Europe şi afacerile publicaţiei.

Afacerile noastre media

New Europe media şi acţionarii companiilor din cadrul Grupului New Europe nu au avut niciodată relaţii de acţionariat cu niciuna dintre companiile care îi aparţin sau sunt afiliate domnului Dan Voiculescu şi nu au avut nicio legătură cu pariurile sau loteriile, aşa cum a pretins domnul Băsescu.

Oricare şi toate afirmaţiile referitoare la faptul că New Europe şi editura sa ar fi deţinute de Intact Media Group sau de membri ai familiei lui Dan Voiculescu sunt complet false. Mai mult, niciuna dintre companiile Grupului New Europe sau dintre companiile acţionarilor acestui grup nu şi-au declarat falimentul.

Între 1992 şi 2008, New Europe a publicat mai multe ediţii regionale. La momentul respectiv, înainte ca internetul să facă parte din viaţa noastră cotidiană, New Europe a fost publicată simultan în Statele Unite (New York, N.Y.), Australia (Melbourne), Romania (Bucureşti), Bulgaria (Sofia) şi Grecia (Atena).

În România, New Europe a fost tipărită în tipografiile Jurnalul pentru o perioadă de doi ani, înainte ca publicaţia să îşi înceteze existenţa. Întregul conţinut editorial şi produsul erau sub proprietatea editurilor New Europe. Toate ediţiile naţionale se bazau pe acelaşi conţinut, a ceea ce era pe acea vreme Ediţia Internaţională publicată la Atena. Motivul tipăririi în România, aşa cum era şi cazul tuturor ediţiilor-satelit, ţinea de considerente logistice, fiind mai eficient din punctul de vedere al costurilor ca tipărirea să aibă loc regional, întrucât transportul aerian către anumite destinaţii ar fi fost semnificativ mai scump.

Biroul nostru central se află la Bruxelles şi dispunem de mai multe birouri regionale, niciunul în România.

Când articolul în chestiune a ajuns la biroul Editorului nostru, înainte de publicare, acesta a luat legătura cu opt dintre persoanele de contact din România pentru a verifica conţinutul articolului. În acest context, a vorbit cu domnul Dan Voiculescu, cu care nu mai avusese niciun fel de contact în ultimii zece ani. După cele opt consultaţii cu persoanele de contact din România, articolul a fost înaintat către publicare fără a-i fi aduse modificări.

„Linia dintre a fi corupt şi a fi conectat nu este atât de fină precum ar vrea domnul Băsescu, însă îi pot înţelege reacţia umană instinctivă la această chestiune. Aceasta nu este însă reacţia unui lider adevărat, ci acţiunea unui om care se află sub presiunea extremă de a justifica ce nu poate fi justificat”, a adăugat Editorul Grupului New Europe Basil Coronakis.

În final, ieri noapte am primit trei documente care fac parte, aparent, din “Registrul cu persoanele din rândul membrilor P.C.R. pentru care s-a dat aprobarea să sprijine munca de SECURITATE” cu numele „Traian Băsescu” şi data 4/11/1951 apărând în cele trei documente. Am înaintat imediat documentele către Biroul Preşedintelui Băsescu pentru comentarii, înainte să le publicăm şi încă aşteptăm un răspuns privind autenticitatea şi conţinutul lor.”

The media circus, and the allegations of Traian Basescu
by
New Europe
14/11/2013 – 4:06pm

There are two cases when a politician is in real trouble.

The first, when his Prime Minister says “I have full confidence in my Minister.” In this case the Minister knows he is in trouble.

The second, when a politician stands up and blames the media. That means that the media have done their job.

A Presidential lie of political convenience

Romanian President Traian Basescu, speaking to the Romanian TV network B1 said about New Europe „It’s a Voiculescu publication, leave me alone. That’s exactly Voiculescu and it’s Antena’s message. You’ll see that in a certain period it belonged to Intact, after which, in order to neutralize changed the shareholders to ones from Greece. I would think of the relations Voiculescu had with a specific Greek company, which held the Lottery Company. ”

While we would hope Mr. Basescu has the means and access to know the truth, it seems that plain lies are more convenient.

And yet the essence is right there.

In this ill-tempered response, President Toian Basescu blames the media but makes no attempt at a response to the content of the article or to reference to any of the specific allegations that were made. This is it. Not a single word on the content of the New Europe article.

But ‘blame the media’ is a game as old as the industry itself.

The political landscape in Romania: collision

In this case, before talking of about New Europe we wish to reproduce a public statement made earlier this week by Romanian Prime Miister Victor Ponta, who said, “The common enemy, not just of the USL but Romania is still at Cotroceni, he has not left yet, Mr Basescu. Nothing seems more important to Mr. Antonescu and me to get rid the country from the Traian Basescu’s regime.”

It is clear that Mr. Basescu is uneasy with international, non-Romanian media doing their job when it involves his own back yard.

Our values

New Europe’s values are clear. We fight for transparency, democracy, dialogue, and debate. We believe in a world of cooperation. We believe in a world of peace. We believe in a world of freedom. New Europe is an independent media outlet, receiving no subsidies or support from any EU or other institutions and has no involvement in other business.

The article in question raises many important issues about the legitimacy of Romania’s Presidency, based on facts and realities faced by Romanian citizens. While it stands as an opinion piece, this does not detract from the importance and strength of its messages.

“Our values include plurality of opinion. We regularly host articles, commentaries, and analyses from personalities or New Europe associates, which express all different political angles. In this specific instance, for New Europe, it goes without saying that we would be happy to host articles by Romanian government officials or leaders showing their positions, including President Basescu,” New Europe Group Editor Basil Coronakis stated.

This being said, New Europe would like to clarify the statements of the Romanian President Traian Basecu (and supportive media outlets) on New Europe’s ownership and business affairs.

Our media affairs

New Europe media, and shareholders of companies in the New Europe Group never had any shareholder relation with any of the companies belonging to or affiliated with Mr. Dan Voiculescu, nor ever had any relation with gambling or lotteries as alleged by Mr. Basescu.

Any and all allegations about ownership of New Europe and its publishing company by Intact Media Group, or members of the Dan Voiculescu family are completely false. Furthermore, no companies in the New Europe Group, or companies owned by shareholders of the group have ever declared bankruptcy.

Between 1992 and the year 2008, New Europe published several regional editions. At the time, it was before the Internet was part of our daily life, New Europe was printed simultaneously in the United States (New York, N.Y.), Australia (Melbourne), Romania (Bucharest), Bulgaria (Sofia) and Greece (Athens).

In Romania, New Europe was printed in the printing facilities of Jurnalul for a period of two years before publication ceased. All editorial content and the product were under the ownership of the New Europe publishers. All national editions were all based on the same content, of what was then International Edition printed in Athens. The reasons for printing in Romania, as with all satellite editions, were of logistical nature as it was more cost-efficient to print regionally as air transport to certain destinations was significantly more expensive.

Our head office is in Brussels and we have several regional offices, none in Romania.

When the article in question reached the office of our Editor, before publishing, he contacted eight of his Romanian contacts to verify the content of the article. In this context, he spoke also with Mr. Dan Voiculescu with whom he had not had any contact for the past decade. After the eight consultations with his Romanian contacts, the article was forwarded for printing without any changes.

“The line between being corrupt and being connected is not as fine as Mr. Basescu would like, yet I can understand his human instinctive reaction to this affair. However, this is not the reaction of a real leader, but the action of a man under extreme pressure to justify the unjustifiable.” New Europe Group Editor Basil Coronakis added.

Finally, last night we received three documents seemingly part of “Registru cu personaenele din randul​ membrilor P.C.R. pentru care sad at aprobarea sa sprijine munca de SECURITATE” with the name “Basescu Traian” and the date 4/11/1951 appearing in the three documents. We have immediately forwarded the documents to the office of President Basescu for commenting, before publishing and we are still waiting for a response as to their content and authenticity.

PREMIERUL VICTOR PONTA ATAC DUR LA TRAIAN BASESCU”CUCUL”DE LA COTROCENI:”BASESCU NU VA MAI FI NIMIC ANUL VIITOR,POATE DOAR „VREUN INCULPAT”!

15 nov.

Băsescu nu va mai fi nimic anul viitor, poate doar „vreun inculpat” dacă va fi cazul, deoarece îi va expira imunitatea care l-a „salvat” până acum de un dosar în cazul casei din Mihăileanu şi al Flotei şi de care poate ar avea nevoie şi pentru terenul din Călăraşi, spune premierul Ponta.

basescu

El a precizat însă că nu se referă la nimic concret, că vorbeşte în principiu, la genul „dacă ar fi cazul”, şi că aceasta este treaba justiţiei, nu a lui.

Ponta a susţinut declaraţia după ce a afirmat că Băsescu nu va fi numit prim-ministru de către PSD sau PNL.

„Nu o să mai fie nimic Băsescu de la anul. S-ar putea să fie vreun inculpat, dar asta e treaba justiţiei, nu a mea. A avut imunitate în aceşti 10 ani. Dacă vor fi lucruri pe care justiţia le cercetează, sigur că domnia sa trebuie să dea socoteală. Îi încetează imunitatea care l-a salvat de „Casa Mihăleanu”, de „Flotă”, de toate afacerile şi pe care, probabil, ar invoca-o şi în cazul acesta al terenurilor din Călăraşi”, a spus Ponta la un post de televiziune.

Premierul a precizat din nou că nu se referă la lucruri concrete deoarece, spre deosebire de preşedinte, el nu cunoaşte lucruri din dosare.

TRAIAN BASESCU A AVUT JOI SEARA O INTILNIRE CU PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA IURIE LEANCA!

15 nov.

Traian Băsescu a reconfirmat susţinerea fermă a României pentru parcursul european al Republicii Moldova la întrevederea pe care a avut-o joi seara cu prim-ministrul Republicii Moldova Iurie Leancă, informează Administraţia Prezidenţială într-un comunicat de presă.

11150953766064723

Potrivit sursei citate, Traian Băsescu l-a asigurat pe Iurie Leancă de întregul sprijin al ţării noastre pentru ca, la summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius din 28-29 noiembrie, să aibă loc parafarea acordului de asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi a acordului de liber schimb aprofundat şi cuprinzător. Totodată, şeful statului a salutat determinarea dovedită de autorităţile moldoveneşti pentru îndeplinirea obiectivului integrării europene.

Premierul Iurie Leancă i-a mulţumit preşedintelui Traian Băsescu pentru sprijinul ferm pe care îl acordă Republicii Moldova şi pentru susţinerea parcursului european al ţării sale la Bruxelles şi în celelalte capitale europene. Totodată, premierul Iurie Leancă şi-a manifestat interesul pentru extinderea cooperării economice cu România, mai ales în domeniul infrastructurii şi în cel al securităţii energetice, precizează sursa citată. AGERPRES

PREMIERUL VICTOR PONTA VA AVEA LA BRUXELLES,ALATURI DE PREMIERUL R.MOLDOVA IURIE LEANCA INTREVEDERI CU PRESEDINTELE CE.BARROSO SI COMISARUL EUROPEAN PENTRU ENERGIE OETTINGER!

15 nov.

Premierul Victor Ponta va avea la Bruxelles, alături de premierul Republicii Moldova, Iurie Leancă, întrevederi cu preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, şi cu comisarul european pentru Energie, Gunther Oettinger.

11150934764894832

„Mâine am o întâlnire cu preşedintele Barroso şi cu comisarul pe Energie, Ottinger. Împreună cu primul-ministru al Moldovei, domnul Leancă, voi fi la Bruxelles şi vreau să fie un mesaj, cred că domnul ministru Corlăţean îl apreciază. E prima dată când cei doi prim-miniştri, moldovean şi român, merg la Bruxelles, la întâlnirea cu preşedintele Comisiei Europene, pentru a discuta de proiecte comune, proiecte energetice, proiecte de infrastructură. După câte vorbe frumoase a primit Moldova în ultimii 10 ani, în sfârşit primeşte şi lucruri concrete. Şi e un lucru de remarcat”, a declarat joi premierul.

Ponta i-a transmis, în context, un mesaj de mulţumire preşedintelui CE pentru curajul de a spune „adevărul despre Schengen”.

„Vreau să mulţumesc în acest context primului politician european, domnul preşedinte al Comisiei Europene, domnul Barroso, care a spus în sfârşit adevărul despre Schengen, că este un amalgam inacceptabil între Schengen, MCV, romi, muncitori şi Tratatul de Aderare. Că, de fapt, este vorba despre şovinism, rasism, protecţionism. (…) Că România şi Bulgaria sunt perfect pregătite pentru a adera şi că mergem într-o direcţie greşită, cea în care lăsăm aceste puseuri de dinainte de cel de-al Doilea Război Mondial să guverneze Europa”, a afirmat Victor Ponta.

Şeful Guvernului şi-a exprimat regretul că în presa română cele afirmate de Barroso într-o primă fază au fost „prost” traduse.

„A fost încă un moment comic în care preşedintele ţării a fost întrebat şi a zis: e vina lui Antonescu şi a lui Ponta. După care a citit declaraţia şi a zis: nu, a zis bine domnul Barroso ce a zis, că suntem pregătiţi. Bănuiesc că era tot vina domnului Antonescu şi a mea că suntem bine pregătiţi. Dar, apreciez foarte mult că, în sfârşit, ceea ce noi spunem de mult timp e real. Şi că marea greşeală pe care a făcut-o România a fost în 2010, când de la nişte condiţii tehnice a trecut la condiţii politice. Şi, de fapt, problema aderării la Schengen nu mai este o problemă tehnică. Este o problemă politică, în care de fiecare dată apare altceva şi va mai apărea”, a susţinut Ponta. AGERPRES

PREMIERUL VICTOR PONTA A DECLARAT JOI SEARA LA ROMANIA TV:”PENTRU CA USL SA SUPRAVIETUIASCA TREBUIE SA AVEM ALEGERI DE CRACIUN!

15 nov.

Premierul Victor Ponta a declarat, joi seară, la România Tv, că pe 24 noiembrie anul viitor ar putea organiza referendumul pentru revizuirea Constituției, concomitent cu alegerile prezidențiale. Prim-ministrul mizează pe un calendar strâns, dar făcut în baza unor calcule greșite. Curtea Constituțională are 30 de zile la dispoziție să redacteze decizia privind respingerea sesizării președintelui pe cvorumul de 30%+1. După publicarea acestei motivări, ea va fi trimisă șefului statului, care trebuie s-o promulge în maxim 10 zile. PSD și PNL se ceartă acum dacă să facă plebiscitul în turul I sau în turul II al prezidențialelor, plecând de la premiza că primul tur va fi pe 30 noiembrie anul viitor, după cum a declarat senatorul PSD Ioan Chelaru. S-ar putea, dacă Zegrean nu se grăbește să redacteze decizia în următoarele zile, ca USL să facă referendumul cu cvorumul de 30% cel mai devreme la Crăciunul viitor. Dacă îl va mai face.

antonescu-ponta-ghimpele

Noua Constituție avantajează PSD, iar asta a creat zâzanie între social-democrați și liberali. PSD ar vrea ca Legea Fundamentală ”rebranduită” să intre în vigoare când Antonescu își va începe mandatul de președinte, și nu mai târziu. Președintele este nevoit, potrivit noii Constituții, să numească premierul propus de partidul care ia cele mai multe voturi, chiar dacă nu are majoritate. Liberalilor nu le convine acest aspect și forțează organizarea referendumului în turul II.

Ioan Chelaru a estimat că primul tur al prezidențialelor se va face pe 30 noiembrie, atunci când PSD vrea și referendum pentru modificarea Constituției. Calendarul este realizabil, dacă CCR redactează decizia de respingere a cererii lui Băsescu joi, 14 noiembrie. Regulamentul CCR însă, spune următoarele: ”Deciziile, hotărârile şi avizele se redactează de către magistratul-asistent care a participat la dezbateri, sub îndrumarea judecătorului-raportor. Termenul de redactare este de cel mult 30 de zile de la pronunţare”. Curtea lui Zegrean poate, prin urmare, să-i trimită lui Băsescu decizia și pe 14 decembrie, iar președintele are 10 zile s-o promulge. După cum CCR a decis când PDL a făcut o sesizare identică pe aceeași lege, modificarea pragului intră în vigoare la un an de la promulgare. USL va putea să facă referendumul cu cvorumul de 30%, cel mai devreme, la Crăciunul lui 2014.

Revizuirea Legii Fundamentale este un proiect vital al USL, mult așteptat și mult lăudat. Noile prevederi îi convin PSD-ului. Social-democrații au nevoie de confortul unei prevederi asemenea celei care spune că partidul cu cele mai multe mandate dă premierul chiar și fără majoritate. E clar că USL se erodează pe zi ce trece, iar dacă modificarea Constituției nu se produce până în 2015, USL nu va mai exista.

MIZA DISPUTEI DIN USL:DE CE NU VOR LIBERALII PLEBISCIT IN TURUL I AL PREZIDENTIALELOR!

15 nov.

Care este miza disputei din USL pe referendumul privind Constituția.

antonescu-premierul-si-nu-presedintele-ar-trebui-sa-participe-la-consiliul-european-ca-reprezentant-al-romaniei-146014

Decizia Curții Constituționale a României de respingere a sesizării președintelui Traian Băsescu cu privire la pragul referendumului a mulțumit USL-ul, dar a reușit, în același timp, să stârnească neînțelegeri între PSD și PNL. Social-democratul Ioan Chelaru vorbește despre organizarea referendumului privind modificarea Constituției pe 30 noiembrie, simultan cu primul tur al prezidențialelor. Liberalii nu sunt de acord. Asta deoarece noua Constituție favorizează PSD-ul, iar posibilul viitor președinte, Crin Antonescu, ar lua startul într-un mandat cu atribuții defrișate.

Care este miza disputei din USL pe referendumul privind ConstituțiaDacă alegerile se vor organiza în turul I, există toate șansele ca până la depunerea jurământului de către Crin Antonescu, votul de la referendum să fie asimilat, rezultatul să fie publicat în Monitorul Oficial, iar liderul liberal să-și înceapă mandatul mai sărac în atribuții decât au fost predecesorii săi. Noua Constituție avantajează PSD-ul. Șeful statului este obligat, conform noilor prevederi, să dea mandat partidului care ia cele mai multe voturi, așa că social-democrații ar putea da premierul, chiar fără să aibă majoritate.

Organizarea referendumului în turul II ar însemna intrarea în vigoare a noii legi fundamentale, după ce Antonescu și-ar începe mandatul. În cazul unei moțiuni de cenzură-fulger, să spunem, făcută imediat după la sosirea la Cotroceni a liberalului, PSD nu ar beneficia de aceleași avantaje și pe vechea Constituție.

Pozițiile PSD și PNL, după decizia CCR de joi

”Curtea Constituțională a fost obligată astăzi să se mai pronunțe încă o dată pe o temă pe care deja a făcut-o și în luna iunie, doar pentru că Traian Băsescu a vrut să amâne cât mai mult promulgarea unei legi constituționale. Președintele trebuie să-și accepte înfrângerea și să promulge legea. În acest fel, am putea să organizăm referendumul pentru revizuirea Constituției simultan cu turul II al alegerilor prezidențiale”, a spus Cristina Pocora, purtătorul de cuvânt al PNL.

Răspunsul PNL-ului a venit la scurt timp după o declarație acordată de senatorul PSD Ioan Chelaru pentru Agerpres.

”Am putea vorbi de 30 noiembrie ca dată a primului tur al alegerilor prezidenţiale. Ar fi un termen constituţional de organizare a alegerilor prezidenţiale şi ne-am putea organiza şi în termenul de un an de organizare a referendumului privind modificarea Constituţiei, dacă legea va fi promulgată în 10 zile începând de astăzi”, a afirmat Chelaru.

Social-democratul a explicat că, până la finele lunii noiembrie, comisia privind revizuirea Constituției se va reuni pentru a analiza o a doua formă a Legii Fundamentale, urmând ca propunerile să fie trimise Comisiei de la Veneția.

%d blogeri au apreciat asta: