Arhiva | 10:19 am

LATIFUNDIARUL NANA TRAIAN BASESCU A SOLICITAT PARLAMENTULUI SA REEXAMINEZE LEGEA PRIVIND UNELE MASURI DE REGLEMENTARE A VANZARII-CUMPARARII TERENURILOR AGRICOLE EXTRAVILANE!

8 ian.

 

 

Traian Băsescu a semnat marţi cererea prin care solicită Parlamentului reexaminarea legii privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice şi de înfiinţare a Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare.

 

 

Preşedintele îşi motivează cererea de reexaminare arătând că este necesară regândirea articolului 2, potrivit căruia prevederile legii se aplică atât persoanelor fizice – cetăţeni români, respectiv cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE), cât şi „persoanelor juridice având naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene”.

„Această reglementare nu este clară întrucât trebuie prevăzut expres dacă legea se aplică şi persoanelor juridice având naţionalitatea română sau numai persoanelor juridice având naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene, altele decât cele române. Precizarea este utilă deoarece un act normativ trebuie să fie predictibil şi previzibil”, arată preşedintele, potrivit unui comunicat de presă remis marţi AGERPRES.

Traian Băsescu atrage totodată atenţia că legea ar urma să fie aplicabilă persoanelor juridice care au naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene şi, implicit, şi Agenţiei Domeniilor Statului, agenţie care ar urma să fie preluată de către Autoritatea pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare odată ce aceasta va fi înfiinţată.

„Vânzarea terenurilor agricole extravilane care se află în patrimoniul Agenţiei Domeniilor Statului trebuie să se realizeze exclusiv printr-o procedură de licitaţie publică şi nu prin parcurgerea procedurii de vânzare-cumpărare reglementată de prezenta lege”, spune Băsescu.

Un alt articol care necesită îmbunătăţiri în opinia şefului statului este cel prin care se reglementează dreptul de preempţiune în cazul înstrăinării, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan.

Articolul 4 stipulează că drept de preempţiune pot avea şi persoanele fizice cu vârsta de până la 40 de ani care desfăşoară activităţi agricole pe raza administrativ-teritorială a localităţii şi statul, la preţ şi în condiţii egale, în ordinea stabilită prin lege.

„În această situaţie, legea nu oferă criteriile prin care aceste persoane pot face dovada calităţii de agricultor, art. 25 din lege prevăzând că se vor elabora norme metodologice pentru aplicarea legii. Apreciez oportun ca aceste criterii să fie prevăzute în cuprinsul legii, iar nu într-un act normativ inferior legii”, susţine Băsescu.

Referitor la articolele privitoare la înfiinţarea Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare şi la preluarea de către aceasta a atribuţiilor Agenţiei Domeniilor Statului, Traian Băsescu precizează că potrivit legii nr. 268/2001 ADS exercită în numele statului prerogativele dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului privat al statului.

„În consecinţă, Autoritatea, având un drept de preempţiune potrivit art. 4, va putea cumpăra, în numele statului român, terenurile agricole extravilane. Autoritatea îndeplineşte şi atribuţii cu privire la verificarea exercitării dreptului de preempţiune, cât şi a condiţiilor legale de vânzare-cumpărare de către potenţialul cumpărător. Drept urmare, această autoritate, pe de o parte, are un drept de preempţiune similar coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, persoanelor care desfăşoară activităţi agricole pe raza administrativ-teritorială a localităţii, precum şi statul român, iar pe de altă parte, verifică şi îndeplinirea procedurii referitoare la exercitarea dreptului de preempţiune. Consider oportun ca această verificare a procedurii să fie conferită prin lege unei alte autorităţi, iar nu celei implicate efectiv în desfăşurarea procedurii, în calitate de beneficiar al dreptului de preempţiune”, solicită preşedintele.

Totodată, Traian Băsescu se referă şi la faptul că Autoritatea emite avizul încheierii contractului de vânzare-cumpărare al terenurilor cu destinaţie agricolă de către persoanele fizice prevăzute la art. 2, această reglementare fiind deficitară în opinia sa.

„Avizul se emite numai persoanelor fizice, nu şi persoanelor juridice, ceea ce ar conduce la o reglementare discriminatorie. Emiterea avizului de către o autoritate centrală va duce, inevitabil, la îngreunarea procedurilor privind vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole din extravilan. Astfel, se impune instituirea unei proceduri de verificare şi conformitate a respectării dreptului de preempţiune clară, flexibilă şi apropiată de interesele persoanelor ce intenţionează să înstrăineze terenuri agricole în extravilan”, se arată în cererea de reexaminare.

În ceea ce priveşte aplicarea legii trimisă spre promulgare, Traian Băsescu face referire la art. 25 care prevede că Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice vor elabora, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a actului normativ, norme metodologice.

„În acest context, pentru a se evita un blocaj în ceea ce priveşte tranzacţiile care au ca obiect vânzarea-cumpărarea de terenuri agricole extravilane, consider că ar trebui să se prevadă ori că legea va intra efectiv în vigoare la data aprobării prin hotărâre a Guvernului a normelor metodologice, ori că, în intervalul de timp de la data intrării în vigoare a legii până la data aprobării normelor metodologice, urmează a se aplica legislaţia civilă, de drept comun, în materia dreptului de preempţiune”, afirmă şeful statului potrivit sursei citate.

Traian Băsescu adaugă că în opinia sa legea trebuie să prevadă şi procedura de urmat în cazul în care dreptul de preempţiune nu este exercitat de către beneficiarii legali, iar vânzătorul terenului, pe piaţa liberă, primeşte o ofertă de preţ mai mică decât cea din oferta de vânzare a terenului agricol extravilan făcută la momentul declanşării procedurii de vânzare.

Proiectul de lege a fost dezbătut şi adoptat de către Parlament la începutul lunii decembrie. AGERPRES.

GUVERNUL PREMIERULUI VICTOR PONTA A APROBAT IN SEDINTA DE MARTI,PLAFOANELE PE 2014 LA CREDITELE GARANTATE DE STAT PENTRU PROGRAMUL „PRIMA CASA!”

8 ian.

 

 

Guvernul a aprobat în şedinţa de marţi plafoanele pe 2014 la creditele garantate de stat pentru programul ‘Prima casă’, reabilitare termică şi reabilitarea structural-arhitecturală a clădirilor, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, remis AGERPRES.

 

 

Prin Hotărârea de Guvern privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă” se stabileşte un plafon suplimentar pe anul 2014 al garanţiilor care pot fi emise de 1,2 miliarde lei şi utilizarea cu prioritate în anul 2014 a diferenţei nealocate din plafonul anului 2013 – aproximativ 22 milioane lei şi 196 milioane lei pentru ANL şi a sumei alocate la data prezentei finanţatorilor care au solicitat plafon, din plafonul anului 2013, dar care nu a fost consumat integral până la data de 31.12.2013 circa 158 milioane lei şi 301 milioane lei pentru ANL.

Potrivit comunicatului MDRAP, Hotărârea de Guvern privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală are în vedere continuarea programului prin stabilirea plafonului garanţiilor care pot fi emise în anul 2014 la nivelul sumei de 50 milioane lei.

Tot în şedinţa de marţi, Executivul a emis o hotărâre privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor. Aceasta prevede demararea programului referitor la îmbunătăţirea calităţii arhitecturale a clădirilor şi asigurarea condiţiilor de derulare a acestuia.

Plafonul garanţiilor în acest caz care pot fi emise în anul 2014 este de 100 milioane lei.AGERPRES.

ROMANIA A PRELUAT DE LA 1 IANUARIE 2014,PRESEDINTIA GWG DIN CADRUL ARANJAMENTULUI DE LA WASSENAAR!

8 ian.

 

 

România a preluat, de la începutul acestui an, preşedinţia Grupului de lucru general (GWG) din cadrul Aranjamentului de la Wassenaar pentru controlul exporturilor de arme convenţionale şi de produse şi tehnologii cu dublă utilizare (AW), funcţia de preşedinte al GWG fiind exercitată de reprezentantul permanent al României pe lângă Organizaţiile Internaţionale de la Viena, ambasadorul Cristian Istrate, care va prezida cele două sesiuni ale GWG, din lunile mai şi octombrie.

 

 

„În exercitarea funcţiei sale, preşedintele român al GWG va fi sprijinit de o echipă formată din experţi ai Misiunii permanente a României de pe lângă Organizaţiile Internaţionale de la Viena şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, inclusiv Departamentul pentru controlul exporturilor (D-ANCEX)”, informează un comunicat de presă al MAE remis marţi AGERPRES.

Potrivit sursei citate, prin exercitarea funcţiei de preşedinte al GWG, România urmăreşte dinamizarea dialogului între statele membre în abordarea principalelor teme de pe ordinea de zi, respectiv realizarea la timp şi în conformitate cu regulile în materie a schimbului de informaţii generale şi specifice de control al exporturilor, consolidarea procesului de licenţiere şi control, asigurarea transparenţei exporturilor/transferurilor de arme convenţionale şi produse şi tehnologii cu dublă utilizare.

Totodată, preşedinţia română va urmări şi alte teme importante, precum acordarea de asistenţă statelor care nu participă la Aranjamentul de la Wassenaar şi admiterea de noi membri.

În acelaşi timp, România, în calitate de preşedinte al GWG va sprijini cooperarea statelor părţi la Aranjamentului de la Wassenaar în vederea creării unor seturi comune de reguli care să contribuie la consolidarea eforturilor împotriva ameninţărilor la adresa păcii şi securităţii internaţionale şi regionale, pe care le reprezintă acumulările destabilizatoare de armament.

Aranjamentul de la Wassenaar (AW) pentru controlul exporturilor de arme convenţionale şi de produse şi tehnologii cu dublă utilizare a fost creat în 1996 ca succesor al Comitetului de coordonare al controlului multilateral al exporturilor (COCOM).

AW îşi propune să contribuie la întărirea securităţii şi stabilităţii la nivel regional şi internaţional prin promovarea transparenţei şi responsabilităţii, a schimbului de informaţii generale şi specifice şi a coordonării multilaterale în transferurile de arme. Totodată, statele participante sprijină eforturile comunităţii internaţionale de prevenire a acumulărilor destabilizatoare de arme.

România este membru fondator al AW, iar participarea României la aranjament a fost aprobată prin Legea nr. 499 din 11 iulie 2002, care reglementează şi contribuţia anuală a României la funcţionarea Secretariatului AW.

Prin participarea la acest grup de elită al producătorilor şi exportatorilor de produse şi tehnologii militare avansate, România s-a angajat să contribuie la pacea şi securitatea regională şi internaţională, alături de celelalte 40 de state participante la Aranjament. AGERPRES.

PURTATORUL DE CUVANT AL GUVERNULUI MIREL PALADA,A DECLARAT CA TRAIAN BASESCU ” AR TREBUI SA SE UITE IN CURTEA PROPRIE” CAND VORBESTE DE PRESESIUNI ASUPRA JUSTITIEI!

8 ian.

 

 

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Mirel Palada, a declarat pentru AGERPRES că preşedintele Traian Băsescu ‘ar trebui să se uite în curtea proprie’ când vorbeşte de presiuni la adresa justiţiei.

 

 

„Preşedintele ar trebui să se uite în curtea proprie când vorbeşte de presiuni la adresa justiţiei. Să îşi aducă aminte că nu e normal să sune procurorii pentru a le cere informaţii. Şi să îşi aducă aminte de modul în care apropiaţii săi au presat magistraţii să ia decizii”, a spus marţi Palada ca reacţie la atacurile lansate de preşedintele Băsescu la adresa premierului Victor Ponta în ceea ce priveşte Justiţia.

În opinia purtătorului de cuvânt al Executivului, „e mai gravă presiunea exercitată pentru a fi luată o decizie de către magistraţi decât comentarea inofensivă a unui verdict după. Influenţele reale asupra magistraţilor le-au exercitat, efectiv, apropiaţii lui Traian Băsescu, inclusiv prin declaraţii publice.”

„Nu ştiu ce este mai rău, să comentezi o sentinţă sau să dai indicaţii cu privire la o decizie a justiţiei. Îmi aduc aminte cum Monica Macovei dădea indicaţii procurorilor, iar aceştia se executau imediat. A spus în iunie 2012 că are dubii că diagnosticul dat de doctorul Brădişteanu este corect, şi, imediat după, DNA a început urmărirea penală împotriva doctorului Brădişteanu. La fel, au existat declaraţii în care s-a cerut pedepsirea penală a celor care au participat la acţiunea de suspendare a preşedintelui şi imediat au început anchete penale în acest caz”, a explicat Palada.AGERPRES.

Video

JOE COCKER – YOU CAN LEAVE YOU HAT ON!

8 ian.

Video

DIDO – HERE WITH ME!

8 ian.

Video

NELLY ft. KELLY ROWLAND – DILEMMA!

8 ian.

%d blogeri au apreciat asta: