Arhiva | 5:03 pm

ROMEO STAVARACHE ,PRIMARUL BACAULUI,AFLAT PE LISTA DE CANDIDATI AI PNL-ARIPA ANTONESCU,LA ALEGERILE EUROPARLAMENTARE TRIMIS IN JUDECATA DE DNA!

3 apr.

Primarul Bacaului (PNL) trimis in judecata de DNA

 
stavarache

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a următorilor inculpați

1. MUNTIANU GHEORGHE, la data faptelor şef al Serviciului administrare fond locativ şi îndrumare asociaţii de proprietari din cadrul Primăriei municipiului Bacău, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de :

– tentativă la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit(2 acte materiale);

uz de fals

conflict de interese,

 

2. PIRCU GAVRIL, la data faptelor director executiv al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Bacău, în prezent şef serviciu la Serviciul Patrimoniu,  în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de :

– tentativă la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

 

3. STAVARACHE ROMEO, primar al municipiului Bacău, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de :

– tentativă la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (3 acte materiale)

 

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În calitate de şef al Serviciului administrare fond locativ şi îndrumare asociaţii de proprietari din cadrul Primăriei municipiului Bacău, inculpatul Muntianu Gheorghe şi-a îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu, repartizându-şi o locuinţă din fondul locativ de stat aflată în administrarea Consiliului Local Bacău (apartament în municipiul Bacău), în vederea achiziţionării acesteia. Prin aceasta, funcționarul urmărea obţinerea, pentru sine, a unui avantaj patrimonial, respectiv achiziţionarea unui apartament la un preţ derizoriu, rezultat care nu s-a produs, formalităţile de vânzare-cumpărare a apartamentului fiind oprite.

Concret, la data de 13 iunie 2008, a întocmit şi semnat documentul prin care şi-a repartizat, în vederea închirierii, un apartament compus din 2 camere situat în Bacău, locuinţă din fondul locativ de stat. Aceasta, în condiţiile în care, Comisia socială nu întocmise ordinea de prioritate a solicitanţilor de locuinţe şi în lipsa unei hotărâri a Consiliului Local Bacău prin care să-i fie repartizată o locuinţă socială sau din fondul locativ de stat.

La aceeași dată, și-a verificat propria cerere prin care solicita repartizarea unei locuinţe, confirmând că îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi aprobată, în împrejurările în care, la cerere, nu erau ataşate documente care să ateste venitul obţinut şi, mai mult, nu îndeplinea condiţia de venit pentru accesul la locuinţă socială sau din fondul locativ de stat, prevăzută de lege.

În aceeași zi, în calitate de director executiv al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Bacău, Pircu Gavril a semnat pentru  subalternului său, inculpatul Muntianu Gheorghe, repartiţia apartamentului sus  menționat, iar Stavarache Romeo, în calitate de primar al municipiului Bacău a aprobat-o . Aceasta,  în condiţiile în care Comisia socială nu întocmise ordinea de prioritate a solicitanţilor de locuinţe şi în lipsa unei hotărâri a Consiliului Local Bacău prin care inculpatului Muntianu Gheorghe să-i fi fost repartizată o locuinţă socială sau din fondul locativ de stat

În baza  înscrisurilor menționate, la data de 01.08.2008, între Municipiul Bacău, prin primar, şi inculpat a fost încheiat contractul de închiriere având ca obiect locuinţa menţionată anterior. Astfel, inculpatul a obţinut un folos material pentru sine, constând în folosirea locuinţei, în perioada 01.08.2008-  30.09.2012.

 

Ulterior, Muntianu Gheorghe  a formulat și o cerere de  cumpărare a apartamentului înregistrată la Primăria Bacău la 06.01.2009, la care a depus o adeverinţă, fără dată, emisă de o Asociaţie de Proprietari. În cuprinsul acestui înscris se menţionează, în mod nereal, că Muntianu Gheorghe nu are debite, deşi în perioada respectivă acumulase datorii aferente apartamentului respectiv. Adeverinţa a fost folosită în vederea dovedirii îndeplinirii condiţiilor de cumpărare a locuinţei.

 

La data de 25 februarie 2009,  Stavarache Romeo, în calitate de primar al municipiului Bacău, a aprobat încheierea contractului de vânzare-cumpărare pentru locuinţa anterior menţionată, ca urmare a solicitării formulate de inculpatul Muntianu Gheorghe în cadrul audienţelor, deşi cererea acestuia nu fusese verificată de compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, iar la cerere nu au fost anexate înscrisurile care dovedeau calitatea de chiriaş şi îndeplinirea obligaţiilor rezultate din această calitate.

 

Toate acţiunile inculpatului Muntianu Gheorghe au fost subsumate scopului urmărit de acesta, respectiv cumpărarea unei locuinţe din fondul locativ de stat al Municipiului Bacău, la un preţ derizoriu.

Formalităţile de vânzare-cumpărare au fost însă oprite ca urmare a demarării cercetărilor în cauză.

Începând cu data de 30.09.2012, Primăria municipiului Bacău a procedat la rezilierea contractului de închiriere nr. 220306/01.08.2008.

 

 

Concret, starea de fapt detaliată în rechizitoriu este următoarea:

În perioada 2006-2009, inculpaţii Stavarache Romeo, în calitate de primar al municipiului Bacău, Muntianu Gheorghe, şef serviciu la Serviciul administrare fond locativ şi îndrumare asociaţii de proprietari şi Pircu Gavril, director executiv al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Bacău, prin îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu, au repartizat în mod nelegal o locuinţă din fondul locativ de stat inculpatului Muntianu Gheorghe în vederea închirierii şi, ulterior, a achiziţionării acesteia. Îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu ar fi avut ca rezultat obţinerea, de către inculpatul Muntianu Gheorghe, a unui avantaj patrimonial, respectiv un apartament de două camere situat în Bacău.

 

Începând cu 01.03.2006, inculpatul Muntianu Gheorghe a fost angajat în cadrul Primăriei municipiului Bacău, iniţial în funcţia de inspector de specialitate la Serviciul integrare europeană, iar ulterior în funcţia de şef serviciu la Serviciul administrare fond locativ şi îndrumare asociaţii de proprietari din cadrul Direcţiei patrimoniu. Inculpatul Muntianu Gheorghe a îndeplinit această din urmă funcţie până la data de 29.12.2009.

La data de 30.12.2005, s-a înregistrat la Primăria municipiului Bacău cererea formulată de inculpatul Muntianu Gheorghe prin care solicita aprobarea repartizării unei locuinţe sociale din fondul primăriei.

La cererea formulată inculpatul a anexat mai multe înscrisuri pentru dovedirea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi/sau norme. Din verificarea dosarului constituit ca urmare a solicitării rezultă că inculpatul Muntianu Gheorghe nu a depus adeverinţă/declaraţie de venit şi acte doveditoare, deşi nivelul venitului este condiţia esenţială pentru accesul la locuinţă socială. În lipsa îndeplinirii acestei condiţii, cererea nu ar fi trebuit analizată, în sensul stabilirii punctajului, în baza criteriilor de diferenţiere. Cu toate acestea, cererea inculpatului Muntianu Gheorghe a fost verificată de o persoană din Serviciul integrare europeană din cadrul Primăriei municipiului Bacău, care a întocmit şi punctajul, conform criteriilor prevăzute de legislaţia anterior invocată, stabilind că cererea inculpatului are un punctaj general de 41 puncte.

Cererea apare ca fiind verificată la data de 16.01.2006, însă printre actele supuse verificării este şi declaraţia autentificată la data de 07.07.2006 la un birou notarial din Bacău prin care inculpatul declară pe proprie răspundere că nu a deţinut, nu deţine şi nu a înstrăinat locuinţă proprietate privată sau din fondul locativ de stat. Rezultă aşadar, că cererea formulată de Muntianu Gheorghe a fost verificată în luna iulie 2006.

În ceea ce priveşte condiţia legală privind accesul la locuinţă socială (venit mediu net lunar realizat în ultimele 12 luni cu cel puţin 20% sub nivelul venitului net lunar pe membru de familie sau după caz pe persoană), conform înscrisurilor comunicate de instituțiile de la care acesta a realizat venituri,  inculpatul a obţinut venituri cu mult mai mari decât cele prevăzute de lege care i-ar fi dat dreptul la o locuință socială.

La data de 20.07.2006, în calitate de şef serviciu, inculpatul  Muntianu Gheorghe a întocmit şi semnat referatul prin care a înaintat Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe constituită conform HCL nr.278/10.10.2005 (denumită şi Comisie socială), tabelul cu persoanele care solicită locuinţe, cu un număr de 68 înregistrări. În referat se menţionează că dosarele au fost verificate şi sunt complete.

În anexa referatului este menţionat solicitantul Muntianu Gheorghe. Cele 68 de solicitări au fost analizate de comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale în şedinţa din data de 20.07.2006, propunându-se aprobarea listei cu anumite menţiuni.

În vederea adoptării hotărârii consiliului local, inculpatul Muntianu Gheorghe a întocmit şi semnat raportul de specialitate pentru avizarea proiectului de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu propunerea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe menţionând că pentru toate cele 68 de solicitări „sunt îndeplinite condiţiile legale pentru aprobarea unei locuinţe începând cu anul 2007”. În baza acestor documente, prin HCL nr.208/31.07.2006, s-a aprobat lista nominală cu propunerile comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru persoanele şi familiile din municipiul Bacău îndreptăţite să primească o locuinţă, în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al municipiului Bacău începând cu anul 2007.  În anexă, parte integrantă din hotărâre, era înscris inculpatul Muntianu Gheorghe.

Din actele şi lucrările dosarului rezultă că prin HCL nr.208/2006 s-a aprobat lista nominală (tabelul cu solicitanţii, în ordine alfabetică) a persoanelor îndreptăţite să primească o locuinţă, fără a fi întocmită o listă de prioritate (tabelul cu solicitanţii în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut) de către comisia socială, nici anterior şi nici ulterior adoptării acestei hotărâri. Rezultă aşadar că cele 68 de persoane aveau doar o vocaţie şi nu un drept pentru repartizarea unei locuinţe, dreptul urmând a fi stabilit doar după întocmirea listei de prioritate, în baza punctajului obţinut şi a disponibilităţii unor astfel de locuinţe, şi numai prin hotărâre de consiliu local.

Şi în anul 2007, Consiliul Local Bacău a adoptat trei hotărâri prin care a aprobat liste cu persoane îndreptăţite să primească o locuinţă), fără a fi întocmite liste de priorităţi.

Dintr-o adresă a Primăriei Municipiului Bacău, rezultă că nu s-a stabilit o ordine de prioritate întrucât nu au fost finalizate construcţiile de locuinţe sociale care ar fi urmat să fie repartizate.

Ordinea de prioritate a solicitărilor de locuinţe a fost întocmită la nivelul primăriei abia la sfârşitul anului 2008. Astfel, au fost centralizate toate solicitările (1435 de cereri) iar în şedinţa comisiei din data de 05.11.2008 s-a propus repartizarea a 104 locuinţe solicitanţilor, în ordinea descrescătoare a punctajului, până la limita punctajului de 57. În lista nominală a solicitanţilor, la poziţia 892, este înscris inculpatul Muntianu Gheorghe cu un punctaj de 45 (în fapt, punctajul acordat cererii sale era de 41 puncte). Ulterior, prin HCL nr. 395/14.11.2008 s-a aprobat repartizarea locuinţelor sociale în număr de 104 apartamente, persoanelor şi familiilor din municipiul Bacău îndreptăţite să primească o locuinţă socială, fiind prevăzute atât persoanele/familiile care au întrunit punctajul de 57 puncte, cât şi repartizarea efectivă a unei locuinţe, prin stabilirea locaţiei acesteia.

Deşi nu îndeplinea condiţiile de acces la o locuinţă socială sau din fondul locativ de stat, la data de 20.03.2008, inculpatul Muntianu Gheorghe a solicitat audienţă la primarul municipiului, inculpatul Romeo Stavarache, fiind primit de acesta.

Din registrul de audienţă rezultă că inculpatul Muntianu Gheorghe a solicitat o locuinţă, iar la modul cum a fost soluţionată solicitarea se menţionează „ de acord în limita posibilităţilor”. Ulterior, printr-o notă internă , se comunică de la Cabinet primar către Direcţia patrimoniu că la şedinţa de audienţe acordate de dl. primar Romeo Stavarache în data de 20.03.2008 „s-a aprobat repartiţia unei locuinţe în limita posibilităţilor”.

În evidenţele primăriei, la data de 28.05.2008 nu erau locuinţe sociale libere, dar existau 8 locuinţe libere din fondul locativ, 2 locuinţe ANL şi 3 locuinţe naţionalizate.

Ulterior, la data de 13.06.2008, inculpatul Muntianu Gheorghe a întocmit repartiţia prin care propune încheierea contractului de închiriere pentru un  apartament compus din 2 camere, pentru familia Muntianu Gheorghe compusă din o persoană.

În cuprinsul documentului se specifică că repartiţia se face în baza notei interne menționate.

Repartiţia este semnată de inculpatul Muntianu Gheorghe, în calitate de şef Serviciu administrare fond locativ şi îndrumare asociaţii de proprietari şi de inculpatul Pircu Gavril, director executiv al Direcţiei patrimoniu, şi este aprobată de inculpatul Stavarache Romeo, în calitate de primar. Locuinţa anterior menţionată este proprietatea Municipiului Bacău şi are regimul unei locuinţe din fondul locativ vechi de stat (construită înainte de 1989, recuperată de primărie prin părăsirea locuinţei de către fostul chiriaş). Din declaraţia dată de  inculpatul Muntianu Gheorghe rezultă că alegerea locaţiei a fost făcută personal, având acces la lista cu imobilele libere aflate la dispoziţia primăriei.

Prin cererea înregistrată la data de 01.08.2008, inculpatul Muntianu Gheorghe a solicitat aprobarea încheierii contractului de închiriere a locuinţei repartizate (fără completarea spaţiilor libere privind identificarea acestei locuinţe) anexând următoarele , între altele, o declaraţie notarială (nu deţine şi nu a deţinut locuinţă proprietate personală, nu a înstrăinat nicio locuinţă) şi o adeverinţă de salariat. În acest din urmă înscris emis de Primăria municipiului Bacău este salariul tarifar , iar rubrica privind câştigul mediu din ultimele 12 luni nu este completată. În august 2007- iulie 2008, Muntianu Gheorghe a cumulat veniturile salariale cu veniturile din pensia militară de serviciu, astfel că acesta nu îndeplinea condiţia legală, respectiv criteriile de acces la locuinţă socială sau din fondul locativ de stat, nici măcar prin raportare doar la veniturile obţinute în calitate de salariat al primăriei.

Inculpatul Muntianu Gheorghe, în calitatea sa de şef de serviciu, a verificat propria cerere având ca obiect încheierea contractului de închiriere prin rezoluţia „verificat” şi semnătură. În aceeaşi zi, 01.08.2008 a fost încheiat contractul de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţă, între Municipiul Bacău, reprezentat de primar şi inculpatul Muntianu Gheorghe pentru un apartament de douăcamere.

La data de 06.01.2009, inculpatul Muntianu Gheorghe a formulat cerere pentru cumpărarea apartamentului respectiv, menţionând în cerere că are domiciliul la această adresă.

La data de 25.02.2009, la cererea sa verbală,  Muntianu Gheorghe a fost primit în audienţă de către inculpatul Stavarache Romeo, deşi nu era înscris pe lista solicitanţilor de audienţă. Audienţele au fost consemnate în registrul special al primăriei.  Referitor la Muntianu Gheorghe, rubrica „modul cum a fost soluţionat cazul” este modificată prin suprascriere, anterior fiind înscris „Da” iar în prezent existând menţiunea „De analizat legalitatea şi hot în comisia socială”.

La cererea de cumpărare a apartamentului, inculpatul Muntianu Gheorghe a anexat:

–  declaraţia autentificată că nu a înstrăinat şi nu deţine locuinţă proprietate personală

–  adeverinţa  a unei  Asociaţii de Proprietari, nedatată,  în care se menţionează că Muntianu Gheorghe nu are debit la asociaţie;

– certificat de la Primăria municipiului Bacău – Direcţia de impozite şi Taxe Locale din data de 30.03.2009 (figurează în evidenţe fără bunuri impozabile);

– copia cărţii de identitate pe verso-ul căreia este menţionată reşedinţa vizată de acesta, începând cu data de 18.03.3009.

Înscrisurile depuse de inculpatul Muntianu Gheorghe pentru dovedirea îndeplinirii condiţiilor pentru cumpărarea locuinţei sunt ulterioare aprobării cererii de achiziţionare a apartamentului de către inculpatul Stavarache Romeo.

În plus, din adresa Asociaţiei de Proprietari rezultă că la  apartamentul respectiv se acumulaseră datorii .

În consecinţă, a fost întocmit contractul de vânzare cumpărare între Municipiul Bacău, reprezentat de primar şi Muntianu Gheorghe având ca obiect apartamentul vizat de Muntianu Gheorghe. Formalităţile de vânzare-cumpărare au fost însă oprite ca urmare a demarării cercetărilor în cauză.

Începând cu data de 30.09.2012, Primăria municipiului Bacău a procedat la rezilierea contractului de închiriere nr. 220306/01.08.2008.

Acesta din urmă nu a mai intrat în posesia apartamentului pe motiv că formalităţile de vânzare-cumpărare a apartamentului au fost oprite ca urmare a demarării cercetărilor din prezenta cauză. Începând cu data de 30.09.2012, Primăria municipiului Bacău a procedat la rezilierea contractului de închiriere a apartamentului.

 

  Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bacău.

LA PSD,ANUL 2014 A INCEPUT SUB ZODIA LUPTEI ANTI- TRAIAN BASESCU SI A REGIMULUI SAU: „LUCIFER BASESCU LA PUSCARIE PANA DE SFANTUL ANDREI!”

3 apr.

”Băsescu la pușcărie până de Sfântul Andrei”

 
basescu

La PSD, anul 2014 a început sub zodia luptei anti-Băsescu. Liderul PSD, Victor Ponta, anunța încă de la prima mare reuniune a social-democraților din 2014 că obiectivul major al PSD este lupta cu Traian Băsescu și regimul său. 

Pe coridoarele subterane ale PSD se aude un cântec de sirenă al cărui refren este ”Băsescu la pușcărie până de Sfântul Andrei”. În calendarul ortodox, Sfântul Andrei se sărbătorește pe data de 30 noiembrie.

Încurcate sunt căile Domnului, dar resorturile acestui refren nu ne-au fost deslușite, însă dacă întrebi orice PSD-ist serios îți cântă fredonează acest refren.

De fiecare dată când este întrebat, premierul Victor Ponta nu ezită să anunțe, voalat, faptul că Traian Băsescu riscă să ajungă după gratii, după ce își va termina mandatul de președinte. ”Sunt convins de asta. Nu, dosarul Flota, dacă nu mă înșel, a intrat pe termenele de prescripție, dar sunt multe altele care au stat, sau au așteptat ca domnia sa să nu mai aibă imunitate. Până la urmă și președinții Franței, că-i comparăm cu președinții Franței ca și putere constituțională, și Jacques Chirac… și Sarkozy au procese. Asta e”, a declară premierul.

LUCIFER BASESCU AGENTUL ELECTORAL AL PARTIDULUI FASCIST „BRIGAZILE MORTII”MISCAREA POPULARA,DECIMEAZA PSD CU BRATUL SAU INARMAT DNA!

3 apr.

Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Adrian Duicu, șeful Inspectoratului de Poliție Județean, Ștefan Ponea, și liderul PSD Orșova, Constantin Popescu, au fost reținuți de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, au confirmat joi pentru AGERPRES surse DNA.

 

Cei trei vor fi prezentați Curții de Apel București cu propunerea de arestare preventivă.

Adrian Duicu, Ștefan Ponea, Constantin Popescu și mai mulți funcționari au fost audiați în noaptea de miercuri spre joi.

 

Marian Boțilă, secretar la Primăria Orșova, a declarat miercuri la DNA că este vorba de câteva abuzuri din partea autorității locale, respectiv a Primăriei Orșova, cu privire la vânzarea și concesionarea unor terenuri care au aparținut autorităților locale.

„Este vorba de câteva terenuri pe malul Dunării și câteva terenuri în zona Valea Cernei concesionate și ulterior cumpărate de președintele PSD Orșova, Popescu Constantin. (…) Au fost cumpărate la aproximativ șase, șapte euro, în condițiile în care terenul depășește 33 de euro pe metru pătrat. Am fost eliberat din funcție de trei ori până acum pe aceste motive, că am scos la iveală aceste abuzuri”, a afirmat el.

Miercuri, procurorii anticorupție au început urmărirea penală în cazul anchetei de la Consiliul Județean Mehedinți pentru abuz în serviciu contra intereselor publice, trafic de influență/cumpărare de influență, folosirea, în orice mod, de informații ce nu sunt destinate publicității în scopul obținerii pentru sine de foloase necuvenite, fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Procurorii DNA au efectuat și percheziții la sediile unor instituții publice, societăți comerciale și proprietăți aparținând unor reprezentanți ai administrației județene din Mehedinți.

AGERPRES.

CRIN „PARSIVEL”ANTONESCU, IL VREA PE TRAIAN BASESCU PREMIER,DACA VA AJUNGE PRESEDINTE, SI ASTFEL ADA VA RENASTE IN DATORITA LUI „CHUCKY „ANTONESCU,FILM HORROR!

3 apr.

Președintele PNL, Crin Antonescu, a exclus o posibilă negociere cu președintele Traian Băsescu cu privire la funcția de premier pentru acesta, arătând că șeful statului dorește modelul Putin-Medvedev, care nu se poate aplica în România.

 

„Dl Băsescu dorește să fie prim-ministru și asta nu putem negocia, dl Băsescu dorește să fie liderul dreptei din România și asta nu o putem negocia, o poate negocia cu oricine, dar nu cu mine”, a declarat Antonescu miercuri, la RTv.

În opinia liderului liberal, Traian Băsescu „propune sub o formă sau alta modelul Putin-Medvedev, care nu se poate în România”.

El a afirmat că nu depinde de Traian Băsescu în cursa pentru prezidențiale și că nu va negocia cu acesta în cazul în care va intra în turul doi al scrutinului.

„Nu, nu negociez. Că îmi doresc voturile d-lui Traian Băsescu cum, dacă voi fi în acea situație, îmi doresc multe dintre voturile susținătorilor și votanților PSD, oameni împotriva cărora nu am nimic, pe care i-am cunoscut în trei campanii electorale. Susținătorii sunt susținători. Personajele, samsarii de voturi, fie ei și politicieni importanți ca dl Băsescu, sunt altceva și nu am ce să negociez cu dl Băsescu, nici în turul al doilea. Cu dl Băsescu ar putea negocia, ceea ce nu-i vreo profeție, dl Ponta, pentru că ar avea ce împărți”, a răspuns liderul PNL, întrebat dacă va negocia cu Traian Băsescu pentru voturi în cazul în care va intra în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

Antonescu a spus că nu-l va putea numi pe Băsescu premier, pentru că acesta nu a câștigat niște alegeri, motivând că la momentul în care a spus că o să-l pună prim-ministru a vorbit despre o ipoteză constituțională, nicidecum despre vreo negociere.

 

„Eu nu candidez la Președinția României ca după aceea să găsesc un subcontractor, să găsesc pe cineva, dl Băsescu sau altcineva, dl Ponta. Veți vedea că, paradoxal, dincolo de culoarea discursului, dorințele celor doi domni seamănă, ca să-i dau țara cuiva în franciză. (…) Nu, nu se poate pune problema unei discuții cu Traian Băsescu sau cu altcineva să-i dai țara pe mână ca să o pună…’Lasă-mi țara mie pe mână’, zice dl Băsescu, foarte interesant pasajul acesta, ‘un an, că tu, președinte, alte instituții plecați, că o pun pe șine’. Nu se pune problema. Nu se pune problema nu numai de a nu lăsa țara, dar nu se pune problema cu primul-ministru dl Băsescu, pentru că dl Băsescu nu are nici pe departe susținerea politică pentru a putea pretinde așa ceva”, a arătat Antonescu.

Liderul PNL a vorbit despre o foarte probabilă cădere a lui Victor Ponta din fruntea Guvernului, nu pentru că el dacă ar ieși președinte ar încălca Legea fundamentală, ci pornind de la ideea că se va putea constitui o majoritate care printr-o moțiune de cenzură schimbă Guvernul.

„Acea majoritate nu-l poate avea pe dl Băsescu candidat și nici, să zic așa, membru”, a adăugat el.

Antonescu a afirmat că nu va fi o prioritate pentru el să construiască o majoritate împotriva lui Victor Ponta, dar dacă va ajunge președinte, actualul prim-ministru nu va mai fi ocupa această funcție, deoarece va fi o altă majoritate, care nu va mai sprijini actualul Executiv.

Președintele Traian Băsescu a afirmat luni seară că nu ar refuza funcția de prim-ministru și că în situația în care ar fi rugat să preia această funcție, ar face acest lucru „pe contract”.

„Oricine poate spune ce vrea și eu sunt liber să spun ce vreau, cert e că nu sunt încă atât de în vârstă încât dacă cineva m-ar ruga să îi pun țara pe șine, nu aș face-o un an de zile, pe contract, îmi lași țara, îți curăț ce-i de curățat, pentru că mă uit la instituțiile statului, noi avem aici cea mai mare problemă, aici primul-ministru este capital, dar nu nu am avut niciun prim-ministru, nici Emil Boc nu a făcut-o și acest lucru capital este funcționarea instituțiilor”, a declarat șeful statului la postul B1 Tv, punctând că nu ar refuza propunerea de a deveni prim-ministru.

AGERPRES.

SEFUL DE CAMPANIE AL PC,CODRIN SCUTARU SUSTINE CA TRAIAN BASESCU INCEARCA SA SE POZITIONEZE CA LIDER AL OPOZITIEI,INCERCAND SA IL LASE PE LOCUL AL DOILEA PE CRIN ANTONESCU!

3 apr.

Șeful de campanie al PC, Codrin Scutaru, susține că președintele Traian Băsescu încearcă să se poziționeze ca lider al opoziției prin acțiunile din ultima perioadă, încercând să îl lase pe locul al doilea pe Crin Antonescu.

 

 

„Și pare că domnul Antonescu a acceptat situația, având în vedere că atât el, cât și PNL reacționează, de regulă, cam la o zi după președinte, dar pe același mesaj cu președintele. Doar așa îmi pot explica reacția liberalilor care se aliază cu Traian Băsescu în lupta împotriva accizei, în ciuda faptului că au susținut această măsură în Guvern, prin miniștrii săi”, afirmă Scutaru într-un comunicat remis miercuri.

AGERPRES.

COMISARUL EUROPEAN PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA ,DACIAN CIOLOS VA FI PREZENT LA BUCURESTI IN PERIOADA 3-5 APRILIE 2014 UNDE VA PARTICIPA LA CONFERINTA REGIONALA FAO!

3 apr.

Comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală, Dacian Cioloș, va fi prezent la București, în perioada 3 – 5 aprilie 2014, unde va participa la dezbaterile Conferinței regionale FAO, dar va avea și întrevederi cu directorul general FAO, José Graziano da Silva și cu ministrul agriculturii și alimentației din Republica Moldova, Vasile Bumacov.

 

Joi dimineață, comisarul Cioloș va participa la Conferința Regională pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și va avea o întâlnire bilaterală cu directorul general FAO.

 

De asemenea, comisarul va vizita, alături de miniștrii agriculturii din România și Republica Moldova, o expoziție de vinuri, și va avea o întâlnire bilaterală cu ministrul agriculturii din Republica Moldova, Vasile Bumacov. În a doua parte a zilei, comisarul Cioloș va participa la o conferință pe teme de agricultură.

Vineri, 4 aprilie, comisarul european va participa la masa rotundă intitulată „Cum facem din integrarea europeană un succes”, organizată de Societatea Academică Română, iar în cursul după amiezii va avea va avea un nou dialog cu cetățenii despre viitorul Europei.

Sâmbătă, 5 aprilie, comisarul Cioloș va fi prezent la ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa directorului general FAO, José Graziano da Silva, de către Senatul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București.

AGERPRES.

Video

PITBULL ft.KE&HA – TIMBER!

3 apr.

%d blogeri au apreciat asta: