Arhiva | 5:37 pm

DEMISUL PENAL AL ROMANIEI,TRAIAN BASESCU A SEMNAT MIERCURI DECRETUL PENTRU PROMULGAREA LEGII PRIVIND APROBAREA OUG nr. 35/2013,PRIVIND TERMENELE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA!

9 apr.

Președintele Traian Băsescu a semnat miercuri decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG nr. 35/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, informează Administrația Prezidențială.

 

Camera Deputaților a adoptat pe 18 martie, în calitate de for decizional, OUG 35/2013, care vizează adoptarea unor măsuri care să permită accelerarea procedurilor de achiziție publică, concretizate în introducerea de termene limită pentru fiecare etapă.

Potrivit actului normativ, pentru creșterea eficienței se propune introducerea de termene limită pentru fiecare etapă a procedurilor principale de achiziție care depinde exclusiv de voința și acțiunea autorității contractante în cauză.

Ordonanța de urgență prevede că pentru pentru licitația deschisă evaluarea ofertelor se va face în termenul maxim de 35 de zile, pentru licitația restrânsă termenul maxim de selectare a candidaților a fost fixat la 15 zile, pentru evaluarea ofertelor este prevăzut termen maxim de 35 de zile.

În cazul dialogului competitiv pentru preselecția candidaților termenul maxim este de 15 zile, dialogul cu candidații are ca termen 120 de zile, evaluarea ofertelor — 35 de zile. La negociere cu publicare preselecția candidaților se va face în maximum 15 zile iar evaluarea ofertelor în 35 de zile.

AGERPRES.

„SCRIBUL” TRAIAN BASESCU I-0 TRIMIS O EPISTOLA PRESEDINTELUI SENATULUI CALIN POPESCU TARICEANU,PRIN CARE CERE REEXAMINAREA LEGII DE RESPINGERE A OUG nr.31/2013!

9 apr.

Traian Basescu cere reexaminarea Legii de respingere a OUG 31/2013

 
base parlament

Cerere de reexaminare asupra Legii privind respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea Art. 8 lit. b indice 1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

 

Preşedintele României, domnul Traian Băsescu, a semnat miercuri, 9 aprilie a.c., cererea de reexaminare asupra Legii privind respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea Art. 8 lit. b indice 1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

Vă transmitem textul integral al cererii:

____________________

Bucureşti, 9 aprilie 2014

Domnului Călin Popescu-Tăriceanu
Preşedintele Senatului

În temeiul Articolului 77 alineatul (2) din Constituţia României, republicată,
formulez următoarea

CERERE DE REEXAMINARE
asupra
Legii privind respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea Art. 8 lit. b indice 1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

 

Motivele cererii sunt următoarele:

1. Prin legea aflată la promulgare se respinge Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 31/2013 care a avut ca obiect adăugarea la lista autorităților contractante în sensul O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, orice regie autonomă sau companie națională ori societate comercială cu capital integral ori majoritar deținut de o autoritate contractantă sau de către un alt organism de drept public, cu excepția transportatorilor aerieni. Astfel, potrivit Articolului unic al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea Art. 8 lit. b indice 1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006, se consideră autoritate contractantă „orice regie autonomă sau companie națională/societate comercială cu capital integral sau majoritar deținut de o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public, cu excepția transportatorilor aerieni”.

2. Având în vedere că această prevedere, respinsă de Parlament prin legea aflată la promulgare, impune ca regiile autonome și companiile de stat să se supună regimului imperativ de atribuire a contractelor de achiziții publice, de concesiune de lucrări publice și de servicii, în condițiile reglementate de Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006, apare ca oportună menținerea acestei reglementări.

3. Conservarea unei asemenea soluții legislative va reglementa în mod explicit modalitățile în care regiile autonome sau companiile naționale vor acorda contractele de achiziții publice, de concesiune de lucrări publice și de servicii, asigurând transparență în cheltuirea banilor publici și un cadru juridic predictibil și transparent pentru agenții economici.

4. Totodată, prin asemenea norme, se va garanta deschiderea către o piață concurențială reală în privința achizițiilor efectuate de regiile autonome și companiile de stat cu scopul de a se asigura o utilizare eficientă a fondurilor publice.

5. Absența unor norme clare care să reglementeze aplicarea regulilor prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006, pentru achizițiile publice efectuate de regiile autonome sau companiile naționale, poate crea insecuritate juridică și obstacole în calea respectării principiilor generale privind achizițiile publice.

6. Regulile enunțate de O.U.G. nr. 34/2006, printre care egalitatea de tratament și transparența decizională, se impun a fi clar stabilite și aplicate inclusiv în cazul regiilor autonome şi companiilor naționale / societăților comerciale cu capital integral ori majoritar deținut de o autoritate contractantă sau de către un alt organism de drept public, în vederea asigurării unei protecții adecvate atât a operatorilor economici, cât și a utilizării eficiente a fondurilor publice.

7. Totodată, menționăm că fondurile europene sunt considerate, conform normelor europene, fonduri publice. Astfel, toate organismele care antrenează astfel de fonduri trebuie să se supună normelor naționale prin care au fost transpuse directivele europene în domeniu, respectiv Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006. Legea de respingere a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 31/2013 nu distinge între beneficiari sub aspectul naturii fondurilor publice, astfel încât se poate presupune că fondurile avute în vedere sunt şi fonduri europene.

8. Mai mult, în contextul discuţiilor care au avut loc la nivel european pe marginea subiectului privind parteneriatul public privat Comisia Europeană a respins decisiv argumentul conform căruia o companie de proiect, subiect al Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, fiind un subiect de drept privat, nu s-ar supune actelor normative care reglementează domeniul achiziţiilor publice, adică directivelor adoptate la nivel european și transpuse în dreptul intern, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006.

9. În consecinţă, excluderea din lista autorităţilor contractante a regiilor autonome şi a companiilor naţionale ori societăţilor comerciale cu capital integral ori majoritar deţinut de o autoritate contractantă sau de către un alt organism de drept public ar crea condiţii, în contextul supervizării implementării legislaţiei comunitare, pentru declanşarea procedurii de neîndeplinire a obligaţiilor de stat membru în raport cu directivele care reglementează domeniul achiziţiilor publice (procedura de infringement).

Prin Legea nr. 193/2013 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii s-a abrogat punctul ce prevedea introducerea lit. b indice 1) a Art. 8 în Legea achizițiilor publice, potrivit căruia „orice regie autonomă sau companie naţională / societate comercială cu capital integral ori majoritar deţinut de o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public” și a fost introdus Art. 161 care prevede următoarele: „regiile autonome sau companiile naţionale / societăţile comerciale care nu se încadrează în prevederile Art. 8 sau 9, dar al căror capital integral ori majoritar este deţinut de un organism al statului, pentru atribuirea contractelor de furnizare / prestare de servicii / execuţie de lucrări a căror valoare estimată depăşeşte pragul prevăzut la Art. 19 trebuie să elaboreze norme procedurale interne care să asigure respectarea principiilor nediscriminării şi egalităţii de tratament, transparenţei, proporţionalităţii şi recunoaşterii reciproce. Normele procedurale interne vor fi aprobate de către autoritatea tutelară.”. În consecință, propun Parlamentului ca, prin Legea de aprobare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 31/2013, să se introducă în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2016 ce constituie legea-cadru în materia achizițiilor publice, textul prevăzut în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 31/2013, pentru argumentele expuse.

Având în vedere aspectele semnalate, precum şi competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii trimise spre promulgare, urmând ca Parlamentul să decidă asupra acesteia.

TRAIAN BĂSESCU

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

____________________

Departamentul de Comunicare Publică
09 Aprilie 2014

DEPUTATUL CONSERVATOR MIRCEA IRIMIE: „TRANZACTIA CU TERENURI DE LA NANA DINTRE IOANA BASESCU SI FIRMA BERFIGE SRL,AR PUTEA FI ANULATA!”

9 apr.

Tranzacția cu terenurile din comuna Nana dintre Ioana Băsescu și firma Berfige ar putea fi anulată, a declarat miercuri deputatul conservator Vicențiu Mircea Irimie, secretarul Comisiei parlamentare de anchetă care a analizat schimburile de suprafețe agricole din județul Călărași.

 

„Considerăm că s-au făcut tranzacții ilegale pe care le vom dovedi și cred că, părerea mea proprie, la finalul raportului vom duce lucrurile în zona în care se va anula întreaga tranzacție între societatea Berfige și cumpărătorul de drept, respectiv Ioana Băsescu. În urma tuturor tranzacțiilor s-au găsit foarte multe elemente ilegale introduse”, a spus Vicențiu Irimie într-o conferință de presă la Palatul Parlamentului.

El a precizat că această Comisie specială nu are statutul Corpului de control al premierului.

„Chiar dacă Comisia de anchetă Nana este o comisie specială, nu avem statutul pe care îl are Corpul de control al prim-ministrului și, ca atare, nu avem nici instrumentele și nici pârghiile pe care le are Corpul de control”, a arătat deputatul PC.

Corpul de control al prim-ministrului va sesiza Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în cazul schimburilor de terenuri din comuna Nana, județul Călărași, după ce a constatat operațiuni și acte ilicite care pot întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni, se arată în raportul Corpului de control transmis marți la solicitarea AGERPRES.

Potrivit documentului, atribuțiile legale în legătură cu soluționarea cererilor privind reconstituirea dreptului de proprietate de către Comisia locală de fond funciar Nana în perioada 1997-2005 au fost exercitate defectuos, iar reconstituirea dreptului de proprietate s-a realizat pe alte terenuri decât vechile amplasamente ale foștilor proprietari, fără obținerea consimțământului persoanelor îndreptățite, cu încălcarea prevederilor legale.

Corpul de control a constatat că majoritatea angajaților din cadrul Primăriei Comunei Nana, precum și rudele și afinii acestora au depus cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate, la fel și persoane care nu erau îndreptățite, potrivit legii.

Raportul descrie și modul în care societatea Berfige SRL a achiziționat teren în zonă și cum l-a vândut, în septembrie 2013, Ioanei Băsescu.

AGERPRES.

PRESEDINTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN,MARTIN SCHULTZ DESPRE INTERESELE COMUNE ALE UNIUNII EUROPENE SI RUSIEI!

9 apr.

Preşedintele Parlamentului European, socialistul german Martin Schulz, a cerut adoptarea unei poziţii prudente a UE în ce priveşte criza din Ucraina, spunând, marţi, că “pentru moment” se opune unor noi sancţiuni împotriva Rusiei.

Menţionând “interesele comune” ale UE şi Rusiei, Schulz a arătat cum credibilitatea Uniunii depinde de deciziile pe care le va lua.

“UE a luat măsuri şi nu este necesar acum să mai adopte noi sancţiuni”, a spus Schulz. “Există interese comune. Care este interesul Rusiei? Să exporte energie. Care este interesul UE? Să aibă energie la preţuri rezonabile”, a spus Schulz.

Poziţia lui Schulz este cu atat mai importantă cu cât el este candidatul socialiştilor europeni pentru preşedinţia Comisiei Europene, o poziţie pe care are mari şanse să o ocupe după alegerile europarlamentare de pe 25 mai. Deşi cancelarul Angela Merkel a criticat, în Bundestag, Rusia pentru poziţia în criza ucraineană, analiştii consideră că, deşi dintr-o familie politică diferita, Schulz va susţine intersele Berlinului din poziţia sa de la Bruxelles.

 

EURODEPUTATA PNL-ARIPA ANTONESCU,PARASUTATA DE LA PNT-CD,NORICA NICOLAI DINTR-O „APRIGA CONTESTATARA”A REGIMULUI BASESCU,SI-O INDULCIT DISCURSUL,,CE INSEAMNA SCHIMBAREA LA FATA A „LIBERALILOR” COOPERATIVEI PNL SRL-CRIN ANTONESCU!

9 apr.

.

Dintr-o aprigă contestatară a regimului Băsescu şi a acţiunilor întreprinse de DNA, europarlamentarul PNL Norica Nicolai şi-a mai îndulcit discursul. La o primă vedere am înclina să îi dăm dreptate liberalei în ceea ce priveşte activitatea justiţiei care, ca în orice stat democratic, trebuie lăsată să îşi facă treaba, însă nu putem uita atât de uşor că tocmai Norica Nicolai era cea care lansa atacuri reptate la adresa DNA, inclusiv prin plângeri adresate Comisiei Europene.

Ca şi liderul de partid, Norica Nicolai şi-a reevaluat se pare poziţiile în raport cu foştii aliaţi şi se foloseşte acum de imaginea DNA pentru a-l ataca pe premier.

Mai exact Nicolai spune că premierul Victor Ponta nu trebuia să se exprime despre activitatea justiţiei în cazul Radu Mazăre, iar afirmaţiile sale sunt inacceptabile: “După părerea mea, domnul Ponta a greşit flagrant şi ca lider de partid, dar şi ca prim-ministru, nu cred că trebuie să faci consideraţii de acest tip despre activitatea justiţiei. Dacă domnul Ponta ar fi avut suspiciuni legitime, să spunem, despre o eventuală influenţare a acţiunii procurorilor, era obligat să facă publice aceste suspiciuni. Dar această încercare de punere a activităţii DNA, care este o activitate de administrare a justiţiei, normală în orice stat de drept, ca fiind o activitate contra românilor este profund greşită şi eronată şi inacceptabilă pentru un lider politic de talia domnului Ponta“.

Merită astfel să readucem în atenţie două din multe alte declaraţii ale europarlamentarului Norica Nicolai, făcute înainte ca PNL să iasă de la guvernare.

Astfel, în august 2013, Nicolai atenţiona Comisia Europeană prin intermediul unei scrisori despre ancheta lansată de DNA în privinţa unui presupus caz de şantaj la postul de televiziune Antena3 că este “parte a unui atac orchestrat la adresa libertăţii media” şi care ”demonstrează că DNA şi-a pierdut orice urmă de independenţă”.

Un alt atac al acesteia la adresa DNA a fost făcut în complicatul an 2012 când procurorii au deschis o anchetă în dosarul referendumului. Atunci europarlamentarul PNL, la ca şi ceilalţi lideri din conducerea PNL, spunea: “Nu ştiu dacă există în realitate zece moduri de fraudare, dar bănuiesc că dacă ele există cu siguranţă procurorii s-au documentat de la dl Blaga şi dl Dragnea nu a făcut decît să coordoneze o campanie electorală fără să fraudeze niciun fel de referendum”.

Ce să însemne oare această schimbare de optică şi când avea dreptate Norica Nicolai?!

Reacţia acesteia a venit după ce ieri liderul PSD, premierul Victor Ponta a comentat informaţia privind percheziţiile începute de procurorii DNA în cazul primarului Constanţei, Radu Mazăre, spunând că “7,4 milioane nu cred că reuşesc până în noiembrie“, referitor la numărul persoanelor care au votat pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu. Ulterior, Victor Ponta le-a spus preşedinţilor de Consilii Judeţene, reuniţi la Palatul Parlamentului, că o întreagă propagandă şi un întreg aparat care îi detestă lucrează împotriva lor, arătând că el personal şi Guvernul îi vor sprijini.

„TRIBURILE DE DREAPTA”A LUI BASESCU ,PD-L+PMP+FC+PNT-CD,ACUZA LIBERALII CA FAC JOCURILE PSD!

9 apr.

crin antonescu

 

 

 

Deși vorbesc despre o fuziune după alegerile euroaprlamentare sau despre semnarea în comun a unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Ponta, democrat-liberalii și liberalii nu se înghit deloc și se atacă virulent ori de câte ori au ocazia. 

Ultimul război a pornit în Comisia de buget din Camera Deputaților, acolo unde se dezbătea Ordonanța prin care crește acciza la carburanți. Cei de la PDL îi acuză pe liberali de trădare pentru că nu au susținut amendamentele depuse de ei și consideră că astfel au făcut jocurile PSD.

“USL a funcționat perfect astăzi, în Comisia de buget finanțe, când președintele liberal Eugen Nicolăescu a refuzat să pună în dezbatere Ordonanța 111/2013 prin care se putea elimina taxa. Este neclar de ce liberalii s-au răzgândit de la o săptămână la alta, după ce acum câteva zile PNL a cerut retrimiterea la comisie a ordonanței iar astăzi au ratat momentul de a elimina acciza, așa cum au susținut public”, a declarat Gheorghe Ialomițianu.

El a spus că motivul invocat de către PNL a fost că discutarea Ordonanţei 111/2013 trebuie să se facă împreună cu Ordonanţa 102/2013, cea care se referă la introducere accizei de 7 eurocenţi şi a impozitului pe construcţiile speciale, lucru care putea fi realizat de către însuşi preşedintele comisiei, atunci când a stabilit ordinea de zi pentru această şedinţă.

“Chiar dacă PSD şi PNL spun public că au divorţat, în realitate USL funcţionează. Prin amânarea discuţiilor asupra celor două ordonanţe, PSD şi PNL sunt complici la taxele nocive promovate de Victor Ponta, la scăderea puterii de cumpărare a românilor, la şomajul în creştere, la distrugerea competitivităţii mediului de afaceri din România”, a declarat Gheorghe Ialomițianu.

NAVA „OCEAN SHIELD” A GASIT CUTIILE NEGRE ALE AVIONULUI MH370, DISPARUT IN OCEANUL INDIAN!

9 apr.

 
mh370

O navă australiană care participă la căutarea în Oceanul Indian a epavei zborului MH370 a detectat două noi semnale “compatibile” cu cele emise de cutii negre de avion, a anunţat miercuri conducătorul operaţiunilor.

Nava “Ocean Shield a putut să capteze semnale în două rânduri, ieri (marţi) după-amiază şi mai târziu, seara”, a anunţat Angus Houston, la Perth (vestul Australiei), de unde sunt organizate operaţiunile internaţionale de căutare.

UKRAINA PARASITA DE UNIUNEA EUROPEANA!

9 apr.

Mai mult de 50 de persoane au putut să părăsească, fără arme, clădirea Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) din Lugansk (estul Ucrainei), ocupată de mai multe zile de militanți proruși, în urma unor negocieri dintre aceștia și autorități, menționează SBU pe pagina sa de internet, conform Reuters.

Foto: (c) SRINGER/ REUTERS

Oficiali SBU au declarat marți că protestatarii care ocupă de duminică sediul său din Lugansk au minat clădirea și au luat ostatici în jur de 60 de persoane, deși protestatarii înșiși neagă acest fapt, recunoscând doar că au capturat un arsenal de puști automate în sediul Serviciului de Securitate.

‘Nu avem nevoie de ostatici pentru a obține ceea ce ne dorim’, a declarat pentru Reuters unul dintre liderii manifestanților, care s-a prezentat Anton, refuzând să-și dezvăluie numele complet.

În urma negocierilor, 51 de persoane au părăsit în noaptea de marți spre miercuri clădirea, fără a avea arme asupra lor, dar SBU nu precizează dacă este vorba de protestatari sau ostatici.

Agenția de presă Interfax-Ukraina a relatat mai târziu că 56 de persoane au părăsit clădirea ca urmare a negocierilor care continuă pentru eliberarea în totalitate a sediului SBU, una din mai multe clădiri oficiale ocupate de manifestanții proruși din estul Ucrainei care cer organizarea unor referendumuri regionale pentru independența de Kiev.

‘Persoanele care continuă să ocupe clădirea le-au permis unor deputați accesul în interior, care au părăsit ulterior imobilul fără niciun obstacol’, indică agenția Interfax-Ukraina.

La Donețk, important oraș minier situat mai la sud, manifestanții continuă să dețină controlul asupra clădirii administrației regionale, în timp ce administrația dintr-un alt oraș important din est — Harkov — a fost eliberată de către autorități.

Guvernul ucrainean consideră ocuparea clădirilor oficiale, ca parte a unui plan conceput de Rusia pentru dezmembrarea Ucrainei.

Secretarul de stat american John Kerry a acuzat marți agenți ruși și forțe speciale de escaladarea tensiunilor separatiste în sud-estul Ucrainei, afirmând că Moscova ar putea încerca să pregătească o intervenție militară precum cea din Crimeea.

AGERPRES.

IA UITE CINE VORBESTE,UN ANTI-EUROPEAN CONVINS: PRESEDINTELE C.E.HERMAN VAN ROMPUY SI RUSIA!

9 apr.

Uniunea Europeană trebuie să-și regândească în totalitate relațiile cu Rusia, după ceea ce s-a întâmplat în Crimeea, peninsulă din sudul Ucrainei alipită la mijlocul lunii martie la Federația Rusă în urma unui referendum nerecunoscut de către comunitatea internațională, a declarat marți, la Viena, președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, citat de agenția de presă Interfax-Ukraina.

Foto: (c) EDUARDO/ XINHUA ARHIVA

Într-un discurs susținut la Asociația austriacă pentru politică externă, Van Rompuy a evidențiat două obiective principale pe care Europa unită încearcă să le rezolve în prezent cu partenerii americani: reducerea dependenței de gazele rusești și încheierea unui acord transatlantic privind comerțul liber și investițiile.

‘În ultimul deceniu, am investit foarte mult în relațiile bune cu Rusia (sprijinind aderarea sa la OMC, oferindu-i Parteneriatul pentru modernizare). Din păcate, altele au fost obiectivele Rusiei, ea încercând să refacă o lume din trecut. Dar trecutul nu se întoarce’, a spus înaltul oficial UE.

Criza legată de Ucraina reprezintă, în opinia sa, ‘un motiv serios de îngrijorare, întrucât pune în pericol pacea și securitatea pe continentul european, reînvie amintirile unor pagini de istorie despre care se credea că au rămas demult în trecut’.

Semnarea părții politice a Acordului de asociere dintre UE și Ucraina a fost un semn al recunoașterii ‘aspirațiilor poporului ucrainean de a trăi într-o țară, care se ghidează după valorile democrației și supremației legii’, a menționat Herman Van Rompuy, potrivit căruia Acordul de asociere la UE nu îi este oferit Ucrainei în mod gratuit. Țara care semnează acest document trebuie să îndeplinească o serie de criterii stricte și angajamentele asumate.

În acest context, el amintit că UE a acordat Kievului asistență macrofinanciară, eliminând barierele vamale pentru produsele ucrainene în Europa și a garantat un împrumut din partea FMI. Dar Ucraina trebuie să parcurgă drumul greu al reformelor, un proces în care acordul cu UE va avea rol de busolă, a încheiat președintele Consiliului European.

AGERPRES.

CORPUL DE CONTROL AL PREMIERULUI VICTOR PONTA: ” 80 % DIN TERENURILE DE LA NANA AU FOST RETROCEDATE ILEGAL,PE BAZE DE ACTE FALSE!”

9 apr.

basescu

 

 

 

Corpul de Control al premierului a finalizat un raport privind retrocedările din deja celebra comună Nana şi a ajuns la concluzia că 80% din terenuri au fost retrocedate ilegal.

Raportul va ajunge, evident, pe masa procurorilor.

Astfel, potrivit raportului, în perioada 1997-2005, s-au înregistrat 957 de cereri de retrocedare. Unele au fost analizate imediat, altele au aşteptat chiar şi 12 ani.

Multe dintre aceste cereri au fost depuse de angajaţi ai Prrimăriei sau de rudele lor, iar Corpul de Control concluzionează că analizarea şi aprobarea cererilor s-a făcut într-un mod defectuos.

Cele mai multe nereguli apar după anul 2008, an în care primarul a modificat componenţa Comisiei Locale de Fond Funciar în mod ilegal, fără a-l înştiinţa pe prefect, iar unii dintre membri nu au fost numiţi prin ordin de prefect.

De asemenea, raportul mai arată că, în perioada 2006-2007, s-au încheiat diverse contracte de arendare de către persoane care nu aveau niciun fel de legătură cu terenuri care se aflau în domeniul privat al statului sau al comunei Nana.

O parte dintre aceste terenuri arendate ilegal, au fost cumpărate de BERFIGE SRL în 2009, în schimbul a 3,4 milioane de lei. Apoi, în septembrie 2013, au fost vândute de această firmă Ioanei Băsescu pe suma de 5,8 milioane de lei

Firma BERFIGE SRL nu a înregistrat venituri din obiectul de activitate între 2009 şi 20 iunie 2012, iar pe 24 august 2012, ANAF a declarat-o ca fiind inactivă, mai susţine Corpul de Control al premierului.

INTAIUL PENAL AL ROMANIEI, TRAIAN BASESCU LA BILANTUL MAI A CERUT SA FIE ANCHETATA „TRANZACTIA DE LA NANA”SI DE VA FI VINOVAT VA RASPUNDE…IOANA BASESCU!

9 apr.

 

 

 

basescu

 

Traian Băsescu le-a spus, marți, procurorilor, la bilanţul MAI, în legătură cu ancheta Corpului de control al premierului privind achiziţia de teren agricol la Nana: „Vă rog anchetaţi imediat şi, dacă e încălcare de lege, să răspundă inclusiv preşedintele României!”.

De asemenea, președintele le-a cerut procurorilor ca de acum înainte să refuze dependenţa carierei lor de suportul vremelnic al politicienilor, pentru că dependenţa politică îi „leagă de mâini” în activitate şi deciziilor lor.

Guvernul României a trimis marți, către Comisia parlamentară de ancheta privind terenurile din comuna Nana, judeţul Călăraşi, raportul Corpului de Control al Primului-ministru privind verificarea respectării dispoziţiilor legale în legătură cu reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri situate în extravilanul comunei Nana, judeţul Călăraşi.

SLUGA LUI BASESCU,CRIN „CHUCKY”ANTONESCU LA INTERVIUL DE LA GANDUL LIVE A CEDAT PSIHIC,VORBIND „LUCRURI TRAZNITE!”

9 apr.

crin antonescu

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, marţi, la Gândul Live, că invocarea de către Victor Ponta, în contextul cazului Radu Mazăre, a celor 7,4 milioane de români de la referendumul din 2012 este un truc al premierului, care dă dovadă de o demagogie cu gust îndoielnic.

“Acesta este un truc tipic domnului Ponta, din păcate (…) 7,4 milioane de oameni nu au nimic comun cu situaţia domnului Mazăre. Domnul Mazăre poate să fie nevinovat, pornesc de la asta, prezumţia de nevinovăţie, s-ar putea să fie dovedit vinovat, sper să nu se întâmple aşa, sper pentru oricine. Nu este exclus să se petreacă să spune pe parcursul cercetării cazului domniei sale chiar nişte încălcări de reguli, nişte abuzuri, oricum ar fi nu are nimic de a face cu cei 7,4 milioane de oameni (…) Nu e corect din partea domnului Ponta să folosească acest număr mare de oameni cu tot ceea ce au pus ei atunci în acel vot drept paravan pentru o percheziţie la Mazăre”, a afirmat Antonescu la Gândul Live.

“Un tip de demagogie. Demagogia este un ingredient care din păcate, aici sper să greşesc – dar trebuie să o spun – e un ingredient care se găseşte în reţeta oricărui politician şi oricărui partid politic. E ca sarea, unii mănâncă mai sărat, alţii mănâncă foarte puţin sărat, dar un praf aşa, e la toţi”, a afirmat Antonescu, precizând că nu exclude demagogia nici în cazul său personal.

BASISTUL CRIN „PARSIVEL”ANTONESCU A DECLARAT LA OFICINA PROPAGANDEI BASISTE GANDUL.INFO,CONDITIILE SALE DE REFACERE A USL: „VREAU CA PREMIER PE KLAUS JOHANNIS”NAZISTUL CEL BUN”!

9 apr.

crin antonescu

Președintele PNL Crin Antonescu lasă deschise portițele pentru o eventuală colaborare a partidului pe care îl păstorește cu foștii parteneri din Uniunea Social Liberală, însă spune că asta nu ar însemna că se va reface USL. Acesta a mai spus că este posibil ca un Guvern PSD-PNL să fie condus chiar de Klaus Joahhnis.

”Nu ştiu dacă Ponta va candida. Nu pot să-l pun eu să candideze. Dacă va fi ales un alt preşedinte decât domnul Ponta sau o marionetă a PSD, să zicem eu – orice om inteligent are îndoieli – există posibilitatea mare … Eu respect nu doar textul Constituţiei, nu voi face ceva din ce i-am reproşat lui Traian Băsescu. Estimez că se petrec rearanjări de majorităţi, trece o moţiune de cenzură, se desemnează alt premier.Se poate face şi un Guvern PNL-PSD cu Klaus Iohannis premier. Domnul Iohannis sau alt premier desemnat are un program, ce majoritate strânge … Se poate face cu oricine, fără a fi vorba de refacerea USL.Se poate face şi un Guvern PNL-PSD cu Klaus Iohannis premier. Domnul Iohannis sau alt premier desemnat are un program, ce majoritate strânge … Se poate face cu oricine, fără a fi vorba de refacerea USL” a declarat Antonescu la Gândul Live.

CRIN „CHUCKY” ANTONESCU SI FANTASMELE CARE-L BANTUIE DE MULT TIMP,LA GANDUL LIVE DESPRE CANDIDTURA SA LA PREZIDENTIALE SI DESPRE PARTIDUL PE CARE L-O DECIMAT PENTRU ORGOLIU SAU MESCHIN,DORINTA DE PUTERE!

9 apr.

Crin Antonescu

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, marţi, la Gândul Live, că în situaţia în care se va retrage din fruntea partidului, urmare a unui scor la europarlamentare sub 20%, acest lucru nu va însemna în mod imediat retragerea sa şi din cursa pentru prezidenţiale, scrie Mediafax.

Antonescu a fost întrebat dacă retragerea din fruntea PNL în cazul partidul obţine sub 20% la alegerile europarlamentare înseamnă şi retragerea din cursa prezidenţială.

“Nu, asta este altceva. Nu ştiu, atunci evident că în funcţie de rezultatul europarlamentarelor şi de semnificaţia acestor rezultate pentru reconfigurarea raportului de forţe se pot face calcule, se pot face planuri, se pot continua planuri sau se poate pune capăt unor planuri, dar nu are o legătură imediată”, a replicat liderul PNL.

De asemenea, Antonescu a fost întrebat dacă este o posibilă o rocadă între el şi Iohhanis: ”Asta este exclus (…) din simplul motiv că nici eu, nici Iohannis, nu suntem de lemn sau de plastic, în fine, din ce sunt piesele de şah. Rocada… ăia stau acolo, turnul, regele, stau. Pe ei îi pui. Iohannis a spus-o limpede, nu doreşte să candideze pentru Preşedinţia României. Eu nu sunt tentat de această posibilitate, cu toate că este una din poziţiile politice cu posibilităţile cele mai mari de creaţie, aia de prim-ministru”, a mai spus preşedintele PNL.

Video

OLLY MURS – DEAR DARLIN’!

9 apr.

%d blogeri au apreciat: