Arhiva | 5:37 pm

DEMISUL PENAL AL ROMANIEI,TRAIAN BASESCU A SEMNAT MIERCURI DECRETUL PENTRU PROMULGAREA LEGII PRIVIND APROBAREA OUG nr. 35/2013,PRIVIND TERMENELE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA!

9 apr.

Președintele Traian Băsescu a semnat miercuri decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG nr. 35/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, informează Administrația Prezidențială.

 

Camera Deputaților a adoptat pe 18 martie, în calitate de for decizional, OUG 35/2013, care vizează adoptarea unor măsuri care să permită accelerarea procedurilor de achiziție publică, concretizate în introducerea de termene limită pentru fiecare etapă.

Potrivit actului normativ, pentru creșterea eficienței se propune introducerea de termene limită pentru fiecare etapă a procedurilor principale de achiziție care depinde exclusiv de voința și acțiunea autorității contractante în cauză.

Ordonanța de urgență prevede că pentru pentru licitația deschisă evaluarea ofertelor se va face în termenul maxim de 35 de zile, pentru licitația restrânsă termenul maxim de selectare a candidaților a fost fixat la 15 zile, pentru evaluarea ofertelor este prevăzut termen maxim de 35 de zile.

În cazul dialogului competitiv pentru preselecția candidaților termenul maxim este de 15 zile, dialogul cu candidații are ca termen 120 de zile, evaluarea ofertelor — 35 de zile. La negociere cu publicare preselecția candidaților se va face în maximum 15 zile iar evaluarea ofertelor în 35 de zile.

AGERPRES.

„SCRIBUL” TRAIAN BASESCU I-0 TRIMIS O EPISTOLA PRESEDINTELUI SENATULUI CALIN POPESCU TARICEANU,PRIN CARE CERE REEXAMINAREA LEGII DE RESPINGERE A OUG nr.31/2013!

9 apr.

Traian Basescu cere reexaminarea Legii de respingere a OUG 31/2013

 
base parlament

Cerere de reexaminare asupra Legii privind respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea Art. 8 lit. b indice 1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

 

Preşedintele României, domnul Traian Băsescu, a semnat miercuri, 9 aprilie a.c., cererea de reexaminare asupra Legii privind respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea Art. 8 lit. b indice 1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

Vă transmitem textul integral al cererii:

____________________

Bucureşti, 9 aprilie 2014

Domnului Călin Popescu-Tăriceanu
Preşedintele Senatului

În temeiul Articolului 77 alineatul (2) din Constituţia României, republicată,
formulez următoarea

CERERE DE REEXAMINARE
asupra
Legii privind respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea Art. 8 lit. b indice 1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

 

Motivele cererii sunt următoarele:

1. Prin legea aflată la promulgare se respinge Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 31/2013 care a avut ca obiect adăugarea la lista autorităților contractante în sensul O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, orice regie autonomă sau companie națională ori societate comercială cu capital integral ori majoritar deținut de o autoritate contractantă sau de către un alt organism de drept public, cu excepția transportatorilor aerieni. Astfel, potrivit Articolului unic al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea Art. 8 lit. b indice 1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006, se consideră autoritate contractantă „orice regie autonomă sau companie națională/societate comercială cu capital integral sau majoritar deținut de o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public, cu excepția transportatorilor aerieni”.

2. Având în vedere că această prevedere, respinsă de Parlament prin legea aflată la promulgare, impune ca regiile autonome și companiile de stat să se supună regimului imperativ de atribuire a contractelor de achiziții publice, de concesiune de lucrări publice și de servicii, în condițiile reglementate de Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006, apare ca oportună menținerea acestei reglementări.

3. Conservarea unei asemenea soluții legislative va reglementa în mod explicit modalitățile în care regiile autonome sau companiile naționale vor acorda contractele de achiziții publice, de concesiune de lucrări publice și de servicii, asigurând transparență în cheltuirea banilor publici și un cadru juridic predictibil și transparent pentru agenții economici.

4. Totodată, prin asemenea norme, se va garanta deschiderea către o piață concurențială reală în privința achizițiilor efectuate de regiile autonome și companiile de stat cu scopul de a se asigura o utilizare eficientă a fondurilor publice.

5. Absența unor norme clare care să reglementeze aplicarea regulilor prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006, pentru achizițiile publice efectuate de regiile autonome sau companiile naționale, poate crea insecuritate juridică și obstacole în calea respectării principiilor generale privind achizițiile publice.

6. Regulile enunțate de O.U.G. nr. 34/2006, printre care egalitatea de tratament și transparența decizională, se impun a fi clar stabilite și aplicate inclusiv în cazul regiilor autonome şi companiilor naționale / societăților comerciale cu capital integral ori majoritar deținut de o autoritate contractantă sau de către un alt organism de drept public, în vederea asigurării unei protecții adecvate atât a operatorilor economici, cât și a utilizării eficiente a fondurilor publice.

7. Totodată, menționăm că fondurile europene sunt considerate, conform normelor europene, fonduri publice. Astfel, toate organismele care antrenează astfel de fonduri trebuie să se supună normelor naționale prin care au fost transpuse directivele europene în domeniu, respectiv Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006. Legea de respingere a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 31/2013 nu distinge între beneficiari sub aspectul naturii fondurilor publice, astfel încât se poate presupune că fondurile avute în vedere sunt şi fonduri europene.

8. Mai mult, în contextul discuţiilor care au avut loc la nivel european pe marginea subiectului privind parteneriatul public privat Comisia Europeană a respins decisiv argumentul conform căruia o companie de proiect, subiect al Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, fiind un subiect de drept privat, nu s-ar supune actelor normative care reglementează domeniul achiziţiilor publice, adică directivelor adoptate la nivel european și transpuse în dreptul intern, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006.

9. În consecinţă, excluderea din lista autorităţilor contractante a regiilor autonome şi a companiilor naţionale ori societăţilor comerciale cu capital integral ori majoritar deţinut de o autoritate contractantă sau de către un alt organism de drept public ar crea condiţii, în contextul supervizării implementării legislaţiei comunitare, pentru declanşarea procedurii de neîndeplinire a obligaţiilor de stat membru în raport cu directivele care reglementează domeniul achiziţiilor publice (procedura de infringement).

Prin Legea nr. 193/2013 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii s-a abrogat punctul ce prevedea introducerea lit. b indice 1) a Art. 8 în Legea achizițiilor publice, potrivit căruia „orice regie autonomă sau companie naţională / societate comercială cu capital integral ori majoritar deţinut de o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public” și a fost introdus Art. 161 care prevede următoarele: „regiile autonome sau companiile naţionale / societăţile comerciale care nu se încadrează în prevederile Art. 8 sau 9, dar al căror capital integral ori majoritar este deţinut de un organism al statului, pentru atribuirea contractelor de furnizare / prestare de servicii / execuţie de lucrări a căror valoare estimată depăşeşte pragul prevăzut la Art. 19 trebuie să elaboreze norme procedurale interne care să asigure respectarea principiilor nediscriminării şi egalităţii de tratament, transparenţei, proporţionalităţii şi recunoaşterii reciproce. Normele procedurale interne vor fi aprobate de către autoritatea tutelară.”. În consecință, propun Parlamentului ca, prin Legea de aprobare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 31/2013, să se introducă în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2016 ce constituie legea-cadru în materia achizițiilor publice, textul prevăzut în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 31/2013, pentru argumentele expuse.

Având în vedere aspectele semnalate, precum şi competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii trimise spre promulgare, urmând ca Parlamentul să decidă asupra acesteia.

TRAIAN BĂSESCU

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

____________________

Departamentul de Comunicare Publică
09 Aprilie 2014

DEPUTATUL CONSERVATOR MIRCEA IRIMIE: „TRANZACTIA CU TERENURI DE LA NANA DINTRE IOANA BASESCU SI FIRMA BERFIGE SRL,AR PUTEA FI ANULATA!”

9 apr.

Tranzacția cu terenurile din comuna Nana dintre Ioana Băsescu și firma Berfige ar putea fi anulată, a declarat miercuri deputatul conservator Vicențiu Mircea Irimie, secretarul Comisiei parlamentare de anchetă care a analizat schimburile de suprafețe agricole din județul Călărași.

 

„Considerăm că s-au făcut tranzacții ilegale pe care le vom dovedi și cred că, părerea mea proprie, la finalul raportului vom duce lucrurile în zona în care se va anula întreaga tranzacție între societatea Berfige și cumpărătorul de drept, respectiv Ioana Băsescu. În urma tuturor tranzacțiilor s-au găsit foarte multe elemente ilegale introduse”, a spus Vicențiu Irimie într-o conferință de presă la Palatul Parlamentului.

El a precizat că această Comisie specială nu are statutul Corpului de control al premierului.

„Chiar dacă Comisia de anchetă Nana este o comisie specială, nu avem statutul pe care îl are Corpul de control al prim-ministrului și, ca atare, nu avem nici instrumentele și nici pârghiile pe care le are Corpul de control”, a arătat deputatul PC.

Corpul de control al prim-ministrului va sesiza Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în cazul schimburilor de terenuri din comuna Nana, județul Călărași, după ce a constatat operațiuni și acte ilicite care pot întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni, se arată în raportul Corpului de control transmis marți la solicitarea AGERPRES.

Potrivit documentului, atribuțiile legale în legătură cu soluționarea cererilor privind reconstituirea dreptului de proprietate de către Comisia locală de fond funciar Nana în perioada 1997-2005 au fost exercitate defectuos, iar reconstituirea dreptului de proprietate s-a realizat pe alte terenuri decât vechile amplasamente ale foștilor proprietari, fără obținerea consimțământului persoanelor îndreptățite, cu încălcarea prevederilor legale.

Corpul de control a constatat că majoritatea angajaților din cadrul Primăriei Comunei Nana, precum și rudele și afinii acestora au depus cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate, la fel și persoane care nu erau îndreptățite, potrivit legii.

Raportul descrie și modul în care societatea Berfige SRL a achiziționat teren în zonă și cum l-a vândut, în septembrie 2013, Ioanei Băsescu.

AGERPRES.

PRESEDINTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN,MARTIN SCHULTZ DESPRE INTERESELE COMUNE ALE UNIUNII EUROPENE SI RUSIEI!

9 apr.

Preşedintele Parlamentului European, socialistul german Martin Schulz, a cerut adoptarea unei poziţii prudente a UE în ce priveşte criza din Ucraina, spunând, marţi, că “pentru moment” se opune unor noi sancţiuni împotriva Rusiei.

Menţionând “interesele comune” ale UE şi Rusiei, Schulz a arătat cum credibilitatea Uniunii depinde de deciziile pe care le va lua.

“UE a luat măsuri şi nu este necesar acum să mai adopte noi sancţiuni”, a spus Schulz. “Există interese comune. Care este interesul Rusiei? Să exporte energie. Care este interesul UE? Să aibă energie la preţuri rezonabile”, a spus Schulz.

Poziţia lui Schulz este cu atat mai importantă cu cât el este candidatul socialiştilor europeni pentru preşedinţia Comisiei Europene, o poziţie pe care are mari şanse să o ocupe după alegerile europarlamentare de pe 25 mai. Deşi cancelarul Angela Merkel a criticat, în Bundestag, Rusia pentru poziţia în criza ucraineană, analiştii consideră că, deşi dintr-o familie politică diferita, Schulz va susţine intersele Berlinului din poziţia sa de la Bruxelles.

 

EURODEPUTATA PNL-ARIPA ANTONESCU,PARASUTATA DE LA PNT-CD,NORICA NICOLAI DINTR-O „APRIGA CONTESTATARA”A REGIMULUI BASESCU,SI-O INDULCIT DISCURSUL,,CE INSEAMNA SCHIMBAREA LA FATA A „LIBERALILOR” COOPERATIVEI PNL SRL-CRIN ANTONESCU!

9 apr.

.

Dintr-o aprigă contestatară a regimului Băsescu şi a acţiunilor întreprinse de DNA, europarlamentarul PNL Norica Nicolai şi-a mai îndulcit discursul. La o primă vedere am înclina să îi dăm dreptate liberalei în ceea ce priveşte activitatea justiţiei care, ca în orice stat democratic, trebuie lăsată să îşi facă treaba, însă nu putem uita atât de uşor că tocmai Norica Nicolai era cea care lansa atacuri reptate la adresa DNA, inclusiv prin plângeri adresate Comisiei Europene.

Ca şi liderul de partid, Norica Nicolai şi-a reevaluat se pare poziţiile în raport cu foştii aliaţi şi se foloseşte acum de imaginea DNA pentru a-l ataca pe premier.

Mai exact Nicolai spune că premierul Victor Ponta nu trebuia să se exprime despre activitatea justiţiei în cazul Radu Mazăre, iar afirmaţiile sale sunt inacceptabile: “După părerea mea, domnul Ponta a greşit flagrant şi ca lider de partid, dar şi ca prim-ministru, nu cred că trebuie să faci consideraţii de acest tip despre activitatea justiţiei. Dacă domnul Ponta ar fi avut suspiciuni legitime, să spunem, despre o eventuală influenţare a acţiunii procurorilor, era obligat să facă publice aceste suspiciuni. Dar această încercare de punere a activităţii DNA, care este o activitate de administrare a justiţiei, normală în orice stat de drept, ca fiind o activitate contra românilor este profund greşită şi eronată şi inacceptabilă pentru un lider politic de talia domnului Ponta“.

Merită astfel să readucem în atenţie două din multe alte declaraţii ale europarlamentarului Norica Nicolai, făcute înainte ca PNL să iasă de la guvernare.

Astfel, în august 2013, Nicolai atenţiona Comisia Europeană prin intermediul unei scrisori despre ancheta lansată de DNA în privinţa unui presupus caz de şantaj la postul de televiziune Antena3 că este “parte a unui atac orchestrat la adresa libertăţii media” şi care ”demonstrează că DNA şi-a pierdut orice urmă de independenţă”.

Un alt atac al acesteia la adresa DNA a fost făcut în complicatul an 2012 când procurorii au deschis o anchetă în dosarul referendumului. Atunci europarlamentarul PNL, la ca şi ceilalţi lideri din conducerea PNL, spunea: “Nu ştiu dacă există în realitate zece moduri de fraudare, dar bănuiesc că dacă ele există cu siguranţă procurorii s-au documentat de la dl Blaga şi dl Dragnea nu a făcut decît să coordoneze o campanie electorală fără să fraudeze niciun fel de referendum”.

Ce să însemne oare această schimbare de optică şi când avea dreptate Norica Nicolai?!

Reacţia acesteia a venit după ce ieri liderul PSD, premierul Victor Ponta a comentat informaţia privind percheziţiile începute de procurorii DNA în cazul primarului Constanţei, Radu Mazăre, spunând că “7,4 milioane nu cred că reuşesc până în noiembrie“, referitor la numărul persoanelor care au votat pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu. Ulterior, Victor Ponta le-a spus preşedinţilor de Consilii Judeţene, reuniţi la Palatul Parlamentului, că o întreagă propagandă şi un întreg aparat care îi detestă lucrează împotriva lor, arătând că el personal şi Guvernul îi vor sprijini.

„TRIBURILE DE DREAPTA”A LUI BASESCU ,PD-L+PMP+FC+PNT-CD,ACUZA LIBERALII CA FAC JOCURILE PSD!

9 apr.

crin antonescu

 

 

 

Deși vorbesc despre o fuziune după alegerile euroaprlamentare sau despre semnarea în comun a unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Ponta, democrat-liberalii și liberalii nu se înghit deloc și se atacă virulent ori de câte ori au ocazia. 

Ultimul război a pornit în Comisia de buget din Camera Deputaților, acolo unde se dezbătea Ordonanța prin care crește acciza la carburanți. Cei de la PDL îi acuză pe liberali de trădare pentru că nu au susținut amendamentele depuse de ei și consideră că astfel au făcut jocurile PSD.

“USL a funcționat perfect astăzi, în Comisia de buget finanțe, când președintele liberal Eugen Nicolăescu a refuzat să pună în dezbatere Ordonanța 111/2013 prin care se putea elimina taxa. Este neclar de ce liberalii s-au răzgândit de la o săptămână la alta, după ce acum câteva zile PNL a cerut retrimiterea la comisie a ordonanței iar astăzi au ratat momentul de a elimina acciza, așa cum au susținut public”, a declarat Gheorghe Ialomițianu.

El a spus că motivul invocat de către PNL a fost că discutarea Ordonanţei 111/2013 trebuie să se facă împreună cu Ordonanţa 102/2013, cea care se referă la introducere accizei de 7 eurocenţi şi a impozitului pe construcţiile speciale, lucru care putea fi realizat de către însuşi preşedintele comisiei, atunci când a stabilit ordinea de zi pentru această şedinţă.

“Chiar dacă PSD şi PNL spun public că au divorţat, în realitate USL funcţionează. Prin amânarea discuţiilor asupra celor două ordonanţe, PSD şi PNL sunt complici la taxele nocive promovate de Victor Ponta, la scăderea puterii de cumpărare a românilor, la şomajul în creştere, la distrugerea competitivităţii mediului de afaceri din România”, a declarat Gheorghe Ialomițianu.

NAVA „OCEAN SHIELD” A GASIT CUTIILE NEGRE ALE AVIONULUI MH370, DISPARUT IN OCEANUL INDIAN!

9 apr.

 
mh370

O navă australiană care participă la căutarea în Oceanul Indian a epavei zborului MH370 a detectat două noi semnale “compatibile” cu cele emise de cutii negre de avion, a anunţat miercuri conducătorul operaţiunilor.

Nava “Ocean Shield a putut să capteze semnale în două rânduri, ieri (marţi) după-amiază şi mai târziu, seara”, a anunţat Angus Houston, la Perth (vestul Australiei), de unde sunt organizate operaţiunile internaţionale de căutare.

%d blogeri au apreciat: