Arhiva | 11:46 am

MINUNEA INVIERII DOMNULUI IISUS HRISTOS E MAREA SARBATOARE A CRESTINILOR DE PRETUTINDENI!,INVIEREA LUI HRISTOS DESCOPERA VALOAREA VIETII UMANE!,PASTE FERICIT!

19 apr.

Istoria omenirii cunoaşte multe evenimente şi întâmplări excepţionale, dar e în afară de orice îndoială că evenimentele religioase, în care a fost implicat în chip neîndoielnic supranaturalul, au deţinut întotdeauna întâietatea. Printre acestea, minunea Învierii Domnului constituie nu unul din aceste evenimente excepţionale, ci marele eveniment care, de aproape două mii de ani, domină istoria.

 

 

 

Învierea Mântuitorului

Sacrificarea mielului e însoţită de un scenariu ritual care cuprinde stropirea cu apă sfinţită, trasarea unei cruci cu cuţitul pe cap sau numai actul de sfinţire la biserică a animalului deja tăiat sau preparat. În unele zone, actul sacrificării mielului capătă accente rituale specifice, care ne duc cu gândul departe în timp, la ritualul roman, când, după “consacrare”, animalul ales pentru sacrificiu era pieptănat, i se aureau coarnele, i se punea la gât o coroană de flori. În anumite regiuni de la noi, mielul ales pentru sacrificiu este “consacrat” printr-o slujbă religioasă şi este stropit cu apă sfinţită.

La fel ca şi în cazul tuturor sărbătorilor de la noi, miracolul Învierii lui Iisus Hristos s-a suprapus peste ritul străvechi de renaştere şi regenerare. Momentul Pascal celebrează deopotrivă misterul creştin al Învierii Mântuitorului, precum şi pe cel al renaşterii naturii.

Se spune că de Paşti este singurul moment din an când se aude toaca din cer. Toaca este o rugă a mâinilor, a minţii şi a inimii. Ea face legătura între cer şi pământ, între viaţă şi moarte.

 

 

 

Ziua Învierii e marea sărbătoare a creştinilor de pretutindeni. În această zi, toţi se adună într-un gând, o credinţă, o speranţă şi o iubire. Gândul e acela rezumat de Sfântul Apostol Pavel: „Dacă Hristos a înviat şi noi vom învia”, adică suntem nemuritori. Cu moartea se încheie doar viaţa pământească, dar începe o alta, veşnică. Credinţa ni se întăreşte că peste toţi domneşte Dumnezeu, Tatăl nostru, al tuturor, Cel care are grijă de univers, de pământ, de om şi de toată credinţa lui. Speranţa încolţeşte din nou în sufletele noastre, chiar dacă uneori pare a se ofili, că Dumnezeu ne poartă şi nouă de grijă, nu ne uită şi chiar când ne pedepseşte e spre îndreptare şi iertare. Şi ne regăsim, în această zi a Învierii, ca fraţi şi fii ai aceluiaşi Tată ceresc, care ne iubeşte şi ne învaţă să ne iubim şi noi ca fraţii.

Învierea Domnului devine pe loc dovada dumnezeirii Sale, de mulţi contestată în zilele noastre. Aduce oamenilor proba nemuririi Lui şi a noastră, a oamenilor.

Învierea – evenimentul care recentrează istoria lumii

După momentul Învierii, Iisus devine Întemeietorul celei mai pure, celei mai elevate religii, a religiei prin excelenţă, care străbate de două milenii veacurile. În numele lui Iisus se iubeşte, se iartă, se stabilesc norme de convieţuire socială, se trăieşte şi, la nevoie, se şi moare.

Epicentrul creştinismului, Învierea, îmbracă în sânul Bisericii Ortodoxe o importanţă fără egal. Aici, întreaga viaţă liturgică culminează într-adevăr în slujba pascală, sărbătoare a sărbătorilor, prăznuire dincolo de orice prăznuire, „căci toate s-au umplut de lumină, şi cerul, şi pământul, şi cele de dedesubt”. Icoana Învierii reprezintă în mod firesc punctul în care toate converg, centrul din care radiază şi în jurul căruia evoluează praznicele împărăteşti şi icoanele acestora.

Învierea lui Hristos este un eveniment care depăşeşte istoria lumii şi realitatea palpabilă. Hristos cel Înviat trece pe un plan de viaţă inaccesibil experienţei noastre sensibile de astăzi. Sfinţii Evanghelişti nu relatează evenimentul Învierii în sine, Mântuitorul cel Înviat arătându-Se doar după Înviere unor oameni concreţi, care au putut depune mărturie despre Învierea Sa din morţi. Totuşi, evenimentul Învierii ţine de istorie, noi putându-l situa în timp şi loc. Pentru realitatea şi adevărul Învierii Domnului avem două categorii de mărturii, fiecare cu aportul de necontestat la acest eveniment care a împărţit lumea: – până la moarte – şi – întru viaţă. „Învierea lui Hristos Însuşi din morţi nu este, însă, nicidecum o simplă revenire la viaţa pământească sau reanimare a unui cadavru, ci începutul unei alte vieţi: viaţa veşnică, în care trupul omenesc nu mai este supus stricăciunii, adică proceselor de compunere şi descompunere, nici limitării legate de spaţiu şi timp.” Nu este posibil ca cineva să vadă şi să descrie Învierea, deoarece aceasta inaugurează o lume nouă, care nu face parte din legile acestei lumi stricăcioase; „Învierea o vede numai cel credincios, cu ochii credinţei, iar pe Domnul cel înviat Îl întâlneşte în Tainele Bisericii, asemenea celor doi ucenici în Emaus care Îl recunosc pe Hristos cel înviat atunci când El binecuvintează pâinea” (vezi Lc. 24, 30).

Dacă istoria patimilor lui Hristos s-ar fi sfârşit pe Golgota şi dacă misiunea lui Hristos s-ar fi oprit la Evanghelie, am putea spune că am avea în faţă viaţa exemplară a unui erou care moare pentru o cauză umană şi noi am înfăptui o comemorare istorică. Dacă s-ar fi oprit aici, noi, creştinii, n-am avea parte decât de tristeţe şi plângere. Dar nu, nu aici s-a oprit! Toate acestea aveau un singur drum şi mergeau către unul şi acelaşi deznodământ: Învierea. Dacă Domnul Iisus s-a manifestat plenar prin moarte, tot plenar S-a manifestat şi prin viaţă. Viaţa însă, în puterea ei desăvârşită, nu este cea firească, pe care o trăim cu toţii între leagăn şi mormânt, ci aceea care biruie moartea şi îi tăgăduieşte puternicia.

Ca să învii împreună cu Hristos, trebuie să te îngropi mai întâi cu El

La viaţa cea nouă ne cheamă însuşi Domnul şi Mântuitorul nostru, care a adus-o în lume. Din mijlocul praznicului măritei Sale Învieri ne repetă şi nouă cuvântul: „Eu sunt Învierea şi viaţa”… (Ioan 11, 25). „Eu sunt pâinea vieţii, cela ce vine către Mine nu va flămânzi”… (Ioan 6, 35). La El este izvorul vieţii şi nimeni nu poate ajunge la adevărata viaţă decât prin Iisus Hristos Domnul. „Trebuie să primeşti pe Însuşi Domnul înlăuntrul tău, să-L faci Stăpân peste tine, să nu mai înviezi tu, Adam cel vechi, cu păcatele tale, ci să învieze Hristos cu lumina şi cu darul Său prin tine. Viaţa cea nouă întru Hristos e o ţâşnire de puteri dumnezeieşti în om. De aceea, omul singur nu şi-o poate da, ci trebuie să o primească ca un dar de sus. Prin acest dar se dăruieşte Dumnezeu însuşi. Şi numai iubirea cea veşnică poate să nască fii ai lui Dumnezeu şi moştenitori ai vieţii celei veşnice. Dar omul trebuie să se dorească după viaţa cea nouă, să-şi deschidă sufletul pentru primirea ei şi să-l pună la dispoziţia darului celui sfinţitor al lui Dumnezeu. Ca să învii împreună cu Hristos, trebuie să te îngropi mai întâi cu El, adică trebuie să se petreacă o schimbare din temelie în însăţi fiinţa ta, ca să devii făptură nouă” (II Cor. 5, 17). Mai presus de toate minunile şi proorocirile stă această minune: făptura cea nouă altoită întru Hristos: „Ieri m-am îngropat împreună cu Tine, Hristoase, astăzi mă ridic împreună cu Tine, înviind Tu”.

Preasfinţitul Părinte Visarion al Tulcii spunea că „minunea Învierii este asemenea unui munte înalt de pe vârful căruia se vede, se înţelege şi se luminează toată viaţa noastră de aici de pe pământ şi de dincolo de mormânt. Ea este asemenea unui far călăuzitor, aşezat la hotarul dintre două lumi: cea de aici şi cea viitoare. În lumina Învierii lui Hristos înţelegem mai bine rostul nostru de aici, de pe pământ, valoarea vieţii pe care am primit-o de la Dumnezeu, ca şi a îndatoririlor pe care le avem în societate”.

Sfântul Apostol Pavel este foarte categoric: „Pentru mine viaţa este Hristos”. În ce ne priveşte, noi suntem nişte „înviaţi” când trăim în uniune cu Hristos, devenind totodată oglinda Sa şi transparenţi lucrării Lui. Altfel spus, a fi înviat nu înseamnă să ai sentimente de vanitate sau superioritate. Dimpotrivă, fiecare pas spre Lumină aduce cu sine o tot mai mare conştientizare a propriilor opacităţi, slăbiciuni şi neputinţe.

De nimic nu avem nevoie astăzi ca de această viaţă renăscută întru Hristos!

SAPTAMANA CEA MARE:DENIA PROHODULUI DOMNULUI IISUS HRISTOS!

19 apr.

În Sfânta Vineri din Săptămâna Mare are loc în Biserica Ortodoxă denia, ce cuprinde rânduiala Prohodului Domnului, cântări de o frumusețe și profunzime deosebite, care evocă deopotrivă durerea nespusă la vederea Fiului lui Dumnezeu pe cruce, cât și nădejdea în biruința Învierii ce se întrezărește.

Slujba se încheie cu procesiunea de înconjurare a bisericii care simbolizează ducerea către mormânt a Mântuitorului. În cadrul procesiunii sunt făcute patru opriri și la fiecare oprire este rostită o rugăciune. După procesiune, toți credincioșii prezenți trec pe sub Sfântul Epitaf, la intrarea în lăcașul de cult. Sfântul Epitaf înseamnă acoperământ de mormânt, aceasta fiind semnificația în limba greacă a Epitafului. Deci, trecerea pe sub Sfântul Epitaf se face pentru a arăta că cei prezenți participă la suferințele și la moartea lui Hristos cu nădejdea în învierea noastră în Hristos, potrivit cuvântului de învățătură al Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, rostit cu prilejul slujbei Deniei Prohodului Domnului din 2013. „Cel care s-a răstignit și a Înviat este primul dintre oameni care înviază la o viață veșnică netrecătoare. El se face începutul învierii tuturor oamenilor. Deci, trecem prin spațiul de sub Epitaf, ca și când am trece prin mormântul Mântuitorului ca să înviem împreună cu El”, a arătat Patriarhul Daniel.

Vinerea Mare este zi de mare doliu pentru că în această zi a fost răstignit și a murit Mântuitorul lumii. Zi aliturgică (nu se slujește Sfânta Liturghie), pentru că Liturghia reprezintă jertfa nesângeroasă a lui Hristos, în chipul pâinii și al vinului, iar cele două jertfe nu se pot aduce în aceeași zi.

Prohodul Domnului este o alcătuire de slujbă în trei stări, cu o melodie frumoasă, cântată și de credincioși, pe care se cântă textele rânduite de Sfânta Biserică, texte numite Prohodul Domnului, ce se încadrează la slujba Utreniei din Sâmbăta Mare, din Sâmbăta Sfintelor Pătimiri și care se oficiază, de fapt, vineri seara.

Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pe cruce după firea omenească, iar Prohodul Domnului este un fel de slujbă de înmormântare, în care se pomenește importanța morții Mântuitorului, care s-a făcut pentru oameni și pentru mântuirea lor. Este exprimată un fel de uimire în fața morții Mântuitorului: „Dar cum mori Viața și cum șezi în groapa și cu învierea ta îi mântuiești pe toți ” sau „În mormânt Viața, pus ai fost Hristoase și s-au spăimântat oștirile îngerești”. Pe de altă parte, se pomenește de Iosif și Nicodim, care l-au înmormântat cu cinste pe Iisus Hristos, pe El care a fost condamnat, pe El care a fost disprețuit, ei L-au cinstit în vremea aceea și I-au făcut o înmormântare cu cinste, sunt pomeniți și ei în cadrul Prohodului Mântuitorului.

Alcătuirea Prohodului este atribuită imnografului bizantin Iosif Studitul. În țara noastră, această slujbă a fost tipărită pentru prima oară la Buzău, în anul 1836.

AGERPRES.

CREDINCIOSII CRESTINI DIN DIFERITE COLTURI ALE LUMII AU REPUS IN SCENA IN VINEREA NEAGRA,PROCESIUNEA SFIINTEI CRUCI SI MOMENTUL CRUCIFICARII MANTUITORULUI,INAINTEA SFINTEI SARBATORI A PASTILOR!

19 apr.

Procesiuni în toată lumea dedicate Sfintei Cruci și Crucificării

 
paste

Credincioşii creştini din diferite colţuri ale lumii au repus în scenă procesiunea Sfintei Cruci şi momentul Crucificării Mântuitorului, ceremonii care îmbracă diferite tradiţii în Vinerea Mare pe întreg mapamondul, înaintea Sfintei Sărbători a Paştilor, potrivit Reuters.

Credincioşii refac în Vinerea Mare procesiunea Sfintei Cruci, în oraşul sfânt la Ierusalim, de-a lungul Via Dolorosa până la Biserica de la Sfântul Mormânt.

Pe peretele unei străzi din localitatea Verbicaro, din sudul Italiei, sunt pictate în roşu palme ale credincioşilor denumiţi ‘battenti’. Credincioşii poartă haine care simbolizează ‘suferinţa’ merg în grupuri de câte trei pe străzi şi se opresc în faţa bisericilor şi a capelelor din oraş. Tradiţia datează din secolul al XIII-lea şi simbolizează căinţa pentru moartea Mântuitorului.

În nordul oraşului indian Chandigarh, catolicii devotaţi participă la procesiunea pentru a marca Vinerea Mare în jurul bisericii prin rugăciune.

Pe întreg cuprinsul Spaniei au loc sute de procesiuni pentru a marca Săptămâna Mare, manifestări care atrag anual mii de vizitatori. În Balmaseda, localnicii basci au refăcut joi scena ‘Cinei cea de taină’, în timp ce în Malaga bărbaţi îmbrăcaţi în uniforme reprezentând soldaţi din legiunile romane poartă statuia ‘Hristos din Mena’ cu prilejul ceremoniei dedicate procesiunii frăţeşti ‘Mena’.

În nordul Angliei, un grup de pelerini poartă cruci în timpul pelerinajului de la Northern Cross la Insula Sfântă în Northumbria, procesiune ce se desfăşoară de mai bine de trei decenii în timpul Săptămânii Mari către Insula Sfântă, traversând ţinuturile nordice şi graniţele Scoţiei.

Procesiunea ‘Za Krizem’ din Jelsa, insula croată Hvar, îl are în acest an în centrul atenţiei pe croatul Luka Belic, cel care va purta crucea în timpul acestei ceremonii organizată de peste cinci secole în fiecare joi dinaintea Sfintelor Paşti. Ceremonia marchează identitatea culturală şi religioasă a comunităţii locale. Procesiunea se întinde pe 25 de km, fiind străbătute şase sate, iar în fiecare sat are loc o oprire la biserica locală unde este organizată o slujbă.

În Bensheim, la sud-vest de Frankfurt, membri ai comunităţii italiene iau parte la refacerea scenei Crucificării în Vinerea Mare, unde anual mii de curioşi privesc piesa pusă în scenă de aproximativ 100 de actori.

În San Fernando (Pampanga, nordul Filipinelor), scena morţii Mântuitorului este redată de Ruben Enaje, în cel de-al 28-lea an al său de când participă la scena Crucificării, fiind coborât de pe cruce de filipinezi îmbrăcaţi în vestimentaţia soldaţilor din legiunile romane.

În mica comunitate Mi Peru, de la periferia capitalei peruane Lima, actori locali au luat parte joi la punerea în scenă a ceremoniei Crucificării.

În Nicaragua, un actor întruchipând rolul lui Iisus Hristos a purtat joi Sfânta Cruce, fiind flancat de soldaţi îmbrăcaţi în vestimentaţie asemănătoare celei a militarilor romani.

SARBATORILE PASCALE.ISTORIA OUALELOR DE PASTE! , CE SEMNIFICATIE AU SI DE CE SE CIOCNESC!

19 apr.

oua paste
Ouale si mielul sunt principalele simboluri ale sarbatorilor pascale. De pe masa fiecarui roman nu lipsesc de Paste in primul rand ouale rosii. Acestea nu sunt doar un simplu preparat. Potrivit traditiei, ouale rosii au o semnificatie aparte, la fel si ciocnitul oualor.

Daca te-ai intrebat vreodata de ce se vopsesc ouale de Paste, te ajutam sa faci o mica incursiune in istorie, pentru a afla de unde provin acestea si de ce s-a pastrat pana acum aceasta traditie.

 

Ouale, simbol al vietii si al creatiei

Potrivit traditiei, in urma cu cateva mii de ani in urma, ouale erau oferite in dar persoanelor apropiate, ele fiind considerate un simbol al creatiei, fertilitatii, al vietii si al reinvierii naturii.

Obiceiul vopsirii oualor vine de la chinezi, cu doua mii de ani inainte de Hristos.
Treptat, acest obicei s-a transmis si crestinilor, fiind practicat in special in Europa si Asia.

Foclorul romanesc pastreaza mai multe legende despre obiceiul vopsirii oualor de Paste.

Una dintre acestea spune ca Maica Domnului a venit sa isi planga fiul rastignit cu un cos plin cu oua, pe care l-a lasat langa crucea acestuia. Ouale s-au inrosit de la sangele care picura din ranile lui Iisus.

In momentul in care Domnul a vazut ouale inrosite, El le-a spus celor prezenti ca acesta sa devina un obicei: “De acum inainte sa faceti si voi oua rosii si impestritate intru aducere aminte de rastignirea mea, dupa cum am facut si eu astazi”.

De ce se vopsesc ouale rosii 

Conform traditiei, rosul este culoarea care reprezinta focul si puterea lui purificatoare, dar si sangele lui Iisus, de aceea ouale se vopsesc in aceasta nuanta plina de semnificatie.

Ce semnificatie are ciocnitul oualor de Paste

Ciocnitul oualor semnifica sacrificiul divinitatii si exista un adevarat ritual al acestuia.

Conform traditiei, in prima zi de Paste, ouale se ciocnesc numai cap cu cap, a doua zi se pot ciocni cap cu dos, iar in zilele urmatoare dos cu dos. Primul care ciocneste este cel mai varstnic barbat de la masa. In timpul ciocnirii se pronunta formula “Hristos a Inviat!”, la care se raspunde cu: “Adevarat a inviat!”.

Ouale rosii au puteri magice

In traditia populara se spune ca este bine sa ai oua rosii de Paste deoarece acestea au puteri miraculoase. Ele vindeca boli si protejeaza animalele. In dimineata de Paste, in multe zone din tara, copiii sunt pusi sa se spele pe fata cu apa in care se pune un ou rosu si un ban de argint, pentru a fi sanatosi si frumosi tot anul.

Se spune, de asemenea, ca ouale rosii alunga Diavolul si te feresc de farmece. Cu oua rosii se fac descantece pentru dureri de dinti, de urechi sau de gat. Prosopul cu care au fost sterse ouale rosii este bine sa il pastrezi un an pentru ca te ferese de boli.

 
Preluare: ele.ro

EUROPARLAMENTARUL PNL-ANTONESCU,NORICA NICOLAI,DUPA CE NU A SEMNAT PLANGEREA PENALA IMPOTRIVA SANTAJULUI SI AMENINTARII SENATOAREI PSD ,GABRIELA VRANCEANU FIREA,IN IPOCRIZIA EI,DE FOSTA TARANISTA ,IL ATACA PE TRAIAN BASESCU!

19 apr.

Europarlamentarul Norica Nicolai a comentat, în ediţia de vineri a emisiunii „Subiectiv”, decizia Parchetului de a suspenda urmărirea penală demarată împotriva preşedintelui Traian Băsescu, din motiv de imunitate.

„Regimul imunităţii preşedintelui este identic cu regimul imunităţii parlamentare. Nu există imunitate decât pentru declaraţiile politice şi punct. Dar este foarte interesantă decizia Parchetului pentru că invocă ca impediment de punere în mişcare a acţiunii penale, dar constată că este suspendată urmărirea penală”, a afirmat Norica Nicolai, la Antena 3.

„Ori nu are urmărire penală pentru că are un impediment pentru care nu poate începe urmărirea penală, recte imunitatea, ori preşedintele nu are imunitate şi atunci există raţiunea să începi o urmărire penală şi să o suspenzi”, a mai spus Norica Nicolai.

„Este absolut confuză şi incorectă din punct de vedere juridic, în opinia mea”, a mai spus europarlamentarul, făcând referire la decizia Parchetului.

Parchetul General a suspendat cercetările în dosarul în care senatorul Gabriela Firea îl acuză pe Traian Băsescu de şantaj. Procurorii au deschis dosarul penal, dar au luat apoi decizia închiderii lui pe motiv că preşedintele beneficiază de imunitate.

PAX AMERICANA ,CARE L-A APROPIAT PE PRESEDINTELE USA ,BARACK OBAMA DE PRESEDINTELE RUSIEI,VLADIMIR PUTIN!

19 apr.

Barack Obama and Vladimir Putin

Statele Unite s-au arătat sceptice, vineri, faţă de respectarea de către Rusia a acordului încheiat joi, la Geneva, în scopul detensionării situaţiei din Ucraina și amenință Moscova că va suporta consecințele dacă nu va lua măsuri.

“Acordul a intrat în vigoare, deci trebuie să fie luate anumite măsuri”pentru a detensiona criza din Ucraina, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american, Jennifer Psaki.

“Luând în considerare experienţele anterioare, pot spune că Rusia ar putea să nu pună în aplicare” prevederile acordului, a mai spus oficialul, adăugând că Washingtonul va “vedea dacă de această dată (ruşii) vor acţiona”.

“Dacă nu vor lua măsuri, vor avea de suportat consecinţele”, a reiterat Psaki, cu referire la ameninţările cu sancţiuni împotriva Moscovei pe care le-au enunţat preşedintele american, Barack Obama şi secretarul său de Stat, John Kerry.

De partea cealaltă, Rusia a transmis că refuză să fie făcută singură responsabilă pentru respectarea acordului de la Geneva asupra Ucrainei așa cum încearcă să facă “occidentalii” și consideră amenințările cu noi sancțiuni americane “inacceptabile”, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, informează AFP.

“Colegii noștri occidentali încearcă să dea vina mai degrabă pe noi. Dar trebuie subliniat: este o responsabilitate colectivă”, a declarat purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov la canalul Rossia 1. În legătură cu amenințarea cu sancțiuni a americanilor, “un astfel de discurs este absolut inacceptabil”, a spus oficialul de la Kremlin.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a confirmat că trupe ruse se află în apropierea frontierei ucrainene “din cauza situației” în această țară. “Avem trupe în diferite regiuni și există trupe aproape de frontiera ucraineană. Unele au bazele acolo, altele au fost trimise ca întăriri din cauza situației din Ucraina”, a declarat purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov.

Rusia, Ucraina, Uniunea Europeană şi SUA au ajuns, joi, la Geneva, la un acord privind măsuri “în etape” pentru detensionarea crizei din Ucraina, măsuri care să includă abţinerea de la violenţe. Participanții la reuniune au stabilit de comun acord să facă apel la dezarmarea grupurilor ilegale înarmate și la evacuarea clădirilor ocupate din estul Ucrainei.

La o zi de la încheierea acordului de la Geneva, separatiştii din “republica Doneţk” au respins acordul, afirmând că nu se simt legaţi de acesta, care “nu a fost semnat în numele” lor, şi îşi menţin intenţia de a organiza un referendum privind autonomia.

Separatiştii acceptă să evacueze clădirile pe care le ocupă, aşa cum prevede acordul, cu condiția ca autorităţile proeuropene de la Kiev “mai întâi, să părăsească clădirile pe care le ocupă ilegal după lovitura de stat”, a declarat, la Doneţk, Denis Puşilin, unul dintre “miniştrii” Guvenului acestei “republici” autoproclamate.

Guvernul de la Kiev a promis o amplă descentralizare şi un “statut special” pentru limba rusă, în scopul detensionării situaţiei din estul Ucrainei, informează AFP.

Pe de altă parte, premierul ucrainean, Arseni Iațeniuk, a declarat vineri că autoritățile de la Kiev nu au “așteptări prea mari” de la acordul semnat cu o zi în urmă la Geneva de Ucraina, Rusia, Statele Unite și Uniunea Europeană pentru dezamorsarea crizei din țara sa.

DEMENTUL TRAIAN BASESCU ARE DESCHIS DOSAR PENAL LA PARCHETUL ICCJ!

19 apr.

basescu

Parchetul General a deschis un dosar penal pe numele președintelui Traian Băsescu, după plângerea penală depusă Gabriela Firea și semnată de mai mulți parlamentari. 

Președintele nu va fi însă urmărit penal, această acțiune urmând a fi începută imediat după ce își termină mandatul și nu mai are imunitate.

Consultați AICI decizia Parchetului.

ACORDUL INCHEIAT DE LA GENEVA PRIVIND CRIZA DIN UKRAINA!

19 apr.

Acordul încheiat la Geneva privind criza din Ucraina îi permite Rusiei să evite noi sancțiuni, dar nu ridică amenințarea unei escaladări a conflictului, au apreciat vineri mai mulți analiști, citați de France Presse.

Foto: (c) Xinhua / XINHUA FLUX

Spre surpriza generală, discuțiile în patru — UE, SUA, Ucraina și Rusia — de la Geneva s-au încheiat joi cu anunțul unui acord, ce prevede mai ales dezarmarea grupărilor armate ilegale și evacuarea clădirilor ocupate din orașele ucrainene. Totuși, numeroși observatori rămân sceptici referitor la intențiile Rusiei.

Președintele american Barack Obama însuși a declarat că nu are nicio siguranță cu privire la faptul că această înțelegere va conduce la o detensionare a situației pe teren. El a avertizat că alte sancțiuni americane și europene vor fi adoptate, în caz de impas, împotriva Moscovei, acuzată de autoritățile de la Kiev și de Occident că se află în spatele tulburărilor din estul țării, teatrul unor confruntări dure între forțele armatei ucrainene și insurgenți proruși.

‘În definitiv, toți cei care au semnat textul îl pot interpreta în avantajul lor. Nu există nicio garanție că va fi respectat de cei care l-au semnat’, a apreciat Serghei Miheev, un analist independent. ‘Este un prim pas, dar poate fi totodată și ultimul’, a avertizat el, subliniind însă că Rusia are tot interesul ca el să fie implementat. ‘Rusia a participat la discuțiile de la Geneva pentru că nu își dorește un război civil în Ucraina. Rusia ar fi atunci implicată în acest conflict și nu are nevoie de așa ceva’, a explicat Miheev.

‘Criza ucraineană ar putea fi detonatorul crizei rusești’, a apreciat și Viktor Kremeniuk, din cadrul Institutului SUA-Canada de la Moscova.

Pe plan economic, Rusia se află într-adevăr într-o poziție fragilă. Creșterea sa nu încetează să încetinească, iar fenomenul s-a agravat clar în martie din cauza confruntării cu țările occidentale ce a urmat anexării Crimeii și adoptării primelor sancțiuni. Pentru moment, acestea vizează mai ales personalități și câteva instituții financiare. Dar Occidentul vorbește din ce în ce mai des de amenințarea unor sancțiuni cu rază mai largă asupra economiei rusești, în continuare foarte dependentă de exporturile sale de hidrocarburi, mai ales spre Uniunea Europeană.

Analiștii estimează că Rusia a căutat un teren de înțelegere cu Ucraina și pentru a îndepărta spectrul unor noi sancțiuni, cu consecințe potențial dramatice. Odată cu acordul de la Geneva, Occidentul își poate spune ‘că au fost înregistrate progrese și, deci, problema unor noi sancțiuni împotriva Rusiei nu se mai pune’, consideră Maria Lipman, din cadrul ramurii moscovite a Centrului Canergie. ‘Este în interesul rus să evite sancțiuni severe asupra unor sectoare ale economiei sale. Rusia beneficiază acum de un respiro’, a continuat ea.

Pe de altă parte, acordul nu risipește amenințarea unei ‘escaladări’, avertizează experta, mai ales în condițiile în care nu există niciun element constrângător pentru Moscova, care potrivit NATO a comasat circa 40.000 de soldați la frontiera cu Ucraina. Documentul semnat nu face nicio referire la această situație și nici la anexarea Crimeii teritoriului rus în luna martie.

AGERPRES.

Video

HELENE SEGARA – ENCORE UNE FOIS!

19 apr.

Video

ZAZ – HISTORIA DE UN AMOR!

19 apr.

Video

ALICIA KEYS – GIRL ON FIRE!

19 apr.

Video

DEMI LOVATO – HEART ATTACK!

19 apr.

Video

TAYLOR SWIFT – I KNEW YOU WERE TROUBLE!

19 apr.

Video

THE SCRIPT ft. WIIL.I.AM – HALL OF FAME!

19 apr.

PAPA FRANCISC S-A RUGAT VINERI SEARA LA COLISEUMUL DIN ROMA PENTRU VICTIMELE EXPLOATARII ECONOMICE SI ABUZURILOR ZILNICE ,IN TIMPUL TRADITIONALEI PROCESIUNI CE REFACE DRUMUL CRUCII INAINTEA PASTELUI!

19 apr.

Papa Francisc s-a rugat vineri seară la Coliseumul din Roma pentru victimele exploatărilor economice și abuzurilor zilnice, în timpul tradiționalei procesiuni ce reface Drumul Crucii înaintea Paștelui, al cărei conținut a avut un ton foarte social și concret.

 

Episcopul italian Giancarlo Maria Bregantini, arhiepiscop de Campobasso /sud/, cunoscut pentru poziția sa curajoasă împotriva mafiei și mare apărător al șomerilor și locurilor de muncă precare, a fost însărcinat de Jorge Mario Bergoglio să scrie meditațiile din timpul celor paisprezece opriri.

„Crucea grea a lumii muncitoare” și „greutatea tuturor nedreptăților care au provocat criza economică cu consecințele ei sociale” au fost denunțate la începutul Drumului Crucii: „precaritatea, șomajul, disponibilizările, banii care guvernează în loc să servească, speculațiile financiare, sinuciderile antreprenorilor, corupția și uzura, cu companiile ce își abandonează propria țară”, notează AFP.

Ca și anul trecut, papa era instalat sub un baldachin la înălțime, deasupra mulțimii iluminate de zeci de mii de lumânări. El părea foarte grav, în timp ce crucea era purtată în jurul acestui sit unde creștinii au fost martirizați sub Imperiul Roman. Jorge Bergoglio, 77 de ani, nu ar trebui să poarte singur crucea.

Respingerea imigranților, copiii-soldați și copiii care suferă de abuzuri sexuale, drogurile, alcoolul, abuzul în închisoare, violența împotriva femeilor, bolnavii izolați, depresia și disperarea, mai ales după moartea unui copil, ar urma să facă obiectul meditațiilor pentru a reaminti că Iisus, în conformitate cu tradiția creștină, s-a făcut solidar cu toate aceste suferințe.

Retransmis de televiziuni din întreaga lume, Drumul Crucii, în Coliseumul iluminat cu o lumină portocalie, are o tonalitate foarte concretă, fără să evoce în special crizele sau războaiele, mai notează AFP. AGERPRES.

%d blogeri au apreciat: