Arhiva | 11:25 am
Video

10 MAI – TRAIASCA REGELE!

10 mai

Imnul României (1866-1948) – Romanian Anthem (1866-1948)
În anul 1881 cu prilejul încoronării regelui Carol I, poetul Vasile Alecsandri a scris textul „Imnului regal român”. Imnul s-a cântat, în mod oficial, pentru prima dată în România, în anul 1884, la încoronarea regelui Carol I
Trăiască Regele
În pace şi onor
De ţară iubitor
Şi-apărător de ţară.
Fie Domn glorios
Fie peste noi,
Fie-n veci norocos
În război, război.
O! Doamne Sfinte,
Ceresc părinte,
Susţine cu a Ta mână
Coroana Română!
Trăiască Patria
Cât soarele ceresc,
Rai vesel pământesc
Cu mare, falnic nume.
Fie-n veci el ferit
De nevoi,
Fie-n veci locuit
De eroi, eroi.
O! Doamne Sfinte,
Ceresc Părinte,
Întinde a Ta mână
Pe Ţara Română!

Nevoia de demnitate

Timp de mai bine de jumătate de secol, ziua de 10 Mai a fost mai mult decât o sărbătoare națională: era ziua demnității poporului român. Semnificațiile ei ne făceau să fim mândri de trecutul nostru și să privim cu încredere în viitor.
Zece Mai a fost ziua în care Principele Carol I a ajuns în capitala țării, inaugurând o epocă de prefaceri economice și sociale fără precedent. în acea zi din 1866 s-au pus bazele României moderne. Zece Mai a fost ziua în care, după dezbaterile parlamentare din ziua precedentă, Carol I a proclamat independența de stat a României. A fost momentul din care am putut să privim înainte din perspectiva unui stat european suveran și independent, stăpân pe destinele lui. Și tot într-o zi de Zece Mai a fost proclamat Regatul României, începutul unei ere cu o dezvoltare economică fără egal în Europa acelor vremuri concomitent cu o înflorire culturală fără precedent. Statalitatea, Independența și Regatul sunt cele trei lucruri care ne-au rămas, printr-o fericită coincidență, toate din câte o zi de 10 Mai. Sunt cele trei lucruri care ne-au făcut să fim un stat demn și respectat. I-au făcut pe înaintașii noștri să meargă peste tot în lume cu fruntea sus și mândri de faptul că sunt români.
După 1947, însă, comunismul a făcut tot ce i-a stat în putere să șteargă din manualele de istorie ziua de 10 Mai. Regele a fost alungat din țară, Monarhia a fost înfierată iar independența a fost considerată o serbare de rangul al doilea, și mutată cu o zi mai devreme decât ziua în care a fost proclamată, tocmai din încercarea de a fi eliminată ziua de 10 Mai până și din conștiința poporului român.
Este foarte trist faptul că, în mare parte, comuniștii au reușit în ceea ce și-au propus. și luându-ne ziua de 10 mai, au reușit să ne ia demnitatea. După 1989, ar fi fost firesc să revenim la tradițiile noastre, la instituțiile noastre, la sărbătorile noastre. Ce s-a întâmplat, însă? Majestății Sale Regelui Mihai nu i s-a permis ani la rând nici măcar accesul în țară. Coroana română a continuat să fie denigrată pe toate canalele posibile. Ziua națională a fost declarată ziua de 1 Decembrie, în timp ce Ziua Independenței a rămas tot o sărbătoare de al doilea rang și, ceea ce este și mai grav, aniversată în continuare pe 9 mai. De ce? Răspunsul la această întrebare nu își are rostul. A fost și este frică, a fost și este lașitate, a fost și este dezinformare, a fost și este manipulare, au fost și sunt zbaterile de supraviețuire ale unui sistem pe care ar fi trebuit să-l îngropăm definitiv în 1989.
Ziua de 10 Mai este una deosebită. Statalitatea noastră are 148 de ani. Independența noastră are 137 de ani.
Coroana Română aniversează 133 de ani în slujba națiunii. Regele Mihai aniversează 93 de ani de viață, dar când vine vorba de slujirea intereselor României este la fel de tânăr și de dedicat ca atunci când a urcat pe tron. Prin tot ceea ce face, Casa Regală ne arată că este pregătită pentru a reveni în fruntea destinului românesc. Iar lozinca mitingurilor de la începutul anilor ’90, “Nu mai vrem 10 Mai fără Regele Mihai” este mai actuală decât oricând. O actualitate dată de nevoia aproape dureroasă de demnitate pe care o simțim cu toții.
Flavius BONCEA

Actul Proclamării Regatului României

NOI CAROL I. REGE AL ROMÂNIEI, condus de mâna lui Dumnezeu și de destinele viteazului și înțeleptului popor român, am făcut, în 10/22 Mai 1866, intrarea Noastră în capitala București. Vocea poporului Ne-a chemat la domnia țărilor unite Moldova și Țara Românească prin plebiscitul dela 8/20 Aprilie 1866 (în ziua aniversară a nașterii Noastre dela 8/20 Aprilie 1839) și prin votul dat de Adunarea electivă la 1/13 Mai același an.
Asigurând națiunii române, prin Constituțiunea de la 30 Iulie 1866, libertățile și drepturile sale, Noi am putut trece, în fruntea acestui popor, prin zile de nevoi, învingând toate greutățile, astfel că, la 1877 Mai 10/22, Corpurile legiuitoare au proclamat independența țării.
Curând apoi Dumnezeu, care singur dă victoriile, a condus oștirea noastră peste Dunăre în 17 Iulie 1877, și drapelele noastre s-au încununat de lauri la Calafat, Nicopole, Rahova, Smîrdan, Grivița, Opanez și în 28 Noiembrie același an prin luarea Plevnei, făcând ca vechia vitejie românească să consacre pe câmpiile Bulgariei votul unanim al Adunărilor.
Sângele generos românesc, vărsat pentru apărarea și independența patriei, a aflat răsplătirea sa în ziua de 14/26 Martie 1881. Adunările legiuitoare, în dorința de a da statului român, născut din contopirea principatelor Moldova și Țara Românească, o asigurare și mai deplină și o manifestare și mai strălucită a individualității sale, au proclamat intrarea României între Regatele Europei.
Țara întreagă, reprezentată de Senat și de Adunarea Deputaților, însoțiți de membri din toate corpurile constituite ale țării, de Înaltele Curți de Casațiune și Compturi, de Academia Română, de reprezentanții Universităților din București și Iași și ai tuturor școlilor de toate gradele, de delegațiuni comunale, urbane și rurale, cum și de toate corporațiunile de meseriași și de numeroasele societăți din diversele direcțiuni ale culturii naționale, s-au adunat astăzi 10/22 Maiŭ 1881, în fața altarului sfânt al Mitropoliei din București și au asistat cu Noi Carol I Rege al României, cu Regina Elisabeta, iubita Noastră soție, cu iubitul Nostru frate Leopold, principe ereditar de Hohenzollern, împreună cu nepoții Noștri Ferdinand și Carol, la rugăciunile de sfințire cu care I.P.S. Mitropolitul și Primatul Calinic Miclescu, I.P.S. Mitropolitul al Moldovei și Sucevei Iosif, toți P.P.S.S. Episcopi de Eparhii și înaltul cler metropolitan, au binecuvântat coroanele ce ne aduce Țara, embleme prețioase pentru Noi de stabilitate și de independență a patriei.
Coroana Regală, pe care Țara o pune astăzi pre fruntea Noastră, este făcută în arsenalul oastei din oțelul unui tun luat de la inamic la Plevna în ziua de 28 Noiembrie 1877, și este stropită cu sângele eroilor căzuți pentru independență. Coroana de aur ce Țara pune astăzi pre fruntea primei sale Regine, nu e împodobită cu pietre scumpe, dar faptele reginelor care vor purta simpla coroană de aur a Reginei Elisabeta vor face strălucirea ei.
Pentru ca neuitată să fie secolelor viitoare amintirea zilei de astăzi 10/22 Mai, subsemnat-am în al șaisprecelea an al domniei Noastre acest document, la sfânta Mitropolie din capitala Noastră București, împreună cu Regina Elisabeta, iubita Noastră soție, și cu iubitul Nostru frate Leopold, în fața Țării adunate la marea serbare națională a consacrării proclamațiunii Regatuluĭ României și am ordonat ca de acest act să se agațe marele Nostru sigiliu regal, contrasemnându-l Miniștrii Noștri secretari de stat și primind comemorativa subscriere a Domnilor Președinți ai Corpurilor legiuitoare, ale I.I. P.P. S.S. Mitropoliți și a Președintelui Înaltei Curți de Casațiune și de Justiție.

Cvadrupla semnificație a zilei de 10 Mai
Data de 10 Mai, sărbătoarea Regatului României, interzisă de comuniști, ignorată de către autoritățile române de după 1989, este legată de trei evenimente cruciale din istoria modernă a țării noastre, la care se adaugă actul din 10 Mai 2011, prin care Regele Mihai a anunțat ruperea legăturilor istorice și dinastice cu Casa de Hohenzollern

După ce în aprilie 1866 a fost ales Domnitor al Principatelor Române Unite, pe 10 Mai 1866, Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen sosește în București, capitala României. În aceeași zi, Carol I depune jurământul de credință în fața Parlamentului și a națiunii.
La 29 iunie, Parlamentul adoptă prima Constituție a României, una dintre cele mai avansate ale vremii, redactată pe modelul celei belgiene, care îl confirmă pe Carol I ca Domn.
Pe 10 Mai 1877, după ce cu o zi înainte Parlamentul dezbătuse problema, Carol I proclamă solemn Independența absolută a României. Comuniștii, după 1947, au încercat să înlăture orice urmă a monarhiei din istoria țării, mutând sărbătorirea independenței pe 9 mai, dată la care, în mod greșit, ziua independenței este aniversată și astăzi.
Pe data de 10 Mai 1881, Carol I a fost încoronat ca Rege al României, iar România a fost ridicată la rangul de Regat. Regele Carol I este încoronat cu o coroană de oțel, fabricată prin topirea unui tun de la Plevna.
Regele Carol I a fost un rege care și-a câștigat iubirea românilor și care a trecut la cele veșnice în ajunul izbucnirii Primului Război Mondial, lăsându-l moștenitor al Tronului pe nepotul Său, Ferdinand, asupra căruia va cădea sarcina împlinirii Marii Uniri.
Pe 10 mai 2011, Majestatea Sa Regele Mihai I a anunțat ruperea tuturor legăturilor istorice și dinastice cu Casa de Hohenzollern, moment de la care Casa Regală este legată numai de statul român, fiind cunoscută de la acel moment doar sub numele de „Casa Regală a României”.

Despre 10 Mai, altfel

În ultimii ani, la început de decembrie, voci iscusite vorbesc despre însemnătatea Zilei naționale sau despre alegerea ei. Ultimii ani au născut neliniști privitoare la chestiunea “cine suntem”? Întrebarea are valențe europene, nu numai românești sau post-comuniste. Este o nedumerire pe care Cortina de Fier, globalizarea, noile modele ale sistemului internațional și terorismul nu au creat-o, ci au sporit-o. Este o dilemă alimentată de decapitările identitare din epoca modernă și contemporană, care au mers paralel cu dezvoltarea salvatoare și inspirată a democrației și libertăților. Este, de asemenea, rezultatul faptului că democrația nu reușește să se delimiteze complet de disimulare, iar libertatea să se debaraseze complet de iresponsabilitate.
Ziua națională a fost, din 1866 până în 1948, o sursă de mândrie și de confort identitar. Astăzi ea este doar un instrument, neîndemânatic folosit.
Vă propun să ne gândim nu la dilema “10 Mai” sau “1 Decembrie”, ci la sensul cuprinzător a patru din însemnele statalității contemporane: Ziua națională, stema, bancnota și Imnul național. Apartenența la Uniunea Europeană și la NATO, presiunea globalizării, precum și slăbiciunea unora dintre instituțiile naționale vor obliga, poate, țări ca România să reconsidere simbolurile naționale și să le transforme în instrumente de producere a binelui. Când am spus “vor obliga”, de fapt, am greșit. România nu este obligată la nimic. Țările trec uneori pe lângă ocaziile istorice, fără să le folosească. Democrația, pe care noi am re-obținut-o în anul 1989, este un lucru de preț, fundamental. Dar ea nu obligă la generozitate, tot așa cum libertatea nu obligă la simț al răspunderii. Poți să fii prosper și egoist, inteligent și rău-intenționat, inspirat și indiferent, fermecător și leneș. Poți să fii democrat și iresponsabil sau apărător al libertății și ne-loial țării tale. Orwell a spus că în comunism nimic nu era mai imprevizibil decât trecutul. Dar ceea ce Orwell nu a prevăzut este că și pentru democrațiile secolului XXI trecutul este uneori “un bun” interpretabil în funcție de cum ne aranjează politic, la un moment dat. Acesta este izvorul dilemei “10 Mai” sau “1 Decembrie”, și nu datele istorice, ca atare. Nimeni nu va fi învingător în demonstrația că ”10 Mai” este o zi mai importantă decât “1 Decembrie”.
“10 Mai” este mai convingătoare decât “1 Decembrie” pentru că are tradiție de simbol statal, fiind Ziua națională lăsată moștenire de cea mai bună parte din istoria noastră modernă. Tratarea moștenirii ca pe un legământ este reflexul țărilor coerente și stabile.
România de astăzi, stabilind Ziua națională la “10 Mai”, nu ar fi mai puțin republicană, ci puțin mai demnă și mai respectabilă. Ironia soartei face ca ultimele trei Zile naționale din istorie, “10 Mai”, “23 August” și “1 Decembrie” să fie zile cu puternice conotații regale.
Astăzi, după șaizeci de ani de confuzii la nivel instituțional, ni se pare irelevant, poate, detaliul acurateții tradiției. Și înțelegem greu importanța de a păstra continuitatea și coerența establishment-ului. Cu toate acestea sau poate tocmai de aceea suntem vulnerabili.
În zilele fierbinți din decembrie 1989, alegerea zilei de “1 Decembrie” și a numelui constituțional de România (în loc de Republica Socialistă România), au fost instincte politice, gesturi de conservare a puterii prin evitarea comparațiilor constituționale stânjenitoare. Ele au reprezentat un act de provizorat istoric, nu un act altruist de redare a demnității și respectabilității. Dar, oricât de precaut și de meșteșugit ar fi, un calcul politic rămâne fără semnificație și valoare dacă nu servește interesul național, dacă nu este generos și responsabil, dacă nu continuă firesc mersul lucrurilor.
“1 Decembrie”, zi glorioasă din istoria noastră, este neconvingătoare ca Zi națională, din cauză că a fost folosită drept o re-inventare de tip orwellian a trecutului. Tot așa cum orwelliană este și imaginea deplorabilă pe care o avem mereu de 1 decembrie, la Alba-Iulia, cu personalități publice bucureștene sulfuroase, dând din coate în primul rând, pentru a împrumuta ceva din legitimitatea istorică a lui Ferdinand și a Mariei, la al căror chip se închină ocazional, o oră pe an.
În aceeași ordine de idei, noi am continuat, după 1989, fără măcar a ne da seama, să alterăm respectabilitatea statalității noastre prin imprimarea pe bancnote a unor chipuri care nu au nimic comun cu sensul monedei naționale. Bancnota este apanajul statalității, nu al culturii, ea este un dreptunghi de hârtie impregnat cu sens geopolitic. Pe bancnote, prin urmare, este nevoie să apară chipuri de oameni de Stat. Noi am schimbat orwellian foaia, punând chipuri culturale dintre cele mai diverse, precum cele ale lui Eminescu, Blaga sau (cred) Enescu. Banc-nota nu este un mijloc de îmbățoșare folclorică. Avem o largă paletă de candidați legitimi pe bancnote, de la Ștefan cel Mare și Mihai Viteazu, până la Alexandru Ioan Cuza, Carol I și
Ferdinand, pentru a nu ne apropia, prea periculos, de Mihai I.
Dumnezeu să ne înțeleagă de ce ne trebuie un compozitor pe moneda națională! Locul lui de onoare este la Atheneul Român, așa cum locul poetului național este la bibliotecă, al lui Nicolae Iorga la Academie, iar al lui Caragiale la teatru. Știu prea bine că transferul anumitor prerogative de suveranitate către Uniunea Europeană va însemna, în viitor, înlocuirea banc-notei naționale. Este un gest pe care societatea noastră este gata să îl facă pentru binele ei. Exemplul dat de mine vorbește despre instinctul distrugerii și nu are legătură cu încheierea existenței monedei naționale, în favoarea celei comune europeană.
Orwell a ratat șansa de a se naște român. El ar putea să roșească astăzi de invidie dacă ar trăi să vadă cum în Sala Tronului a Palatului Regal din București se organizează frecvent agape, cocktail-uri și defilee de modă, contra a câteva mii de euro.
În anii ’70 și ’80, la Castelul Pelișor – mi-a relatat recent o muzeografă – o poetă stingea țigări pe mobila aurită a Reginei Maria, iar un scriitor spărgea pahare regale de cristal, izbindu-le de pereții cu lambriuri. Atacul lor nu era la inventar, ci la statalitate. La fel, batjocura de la Sala Tronului nu ofensează cultural (de fapt este efectuată de oameni de cultură), ci statal.
Stemei naționale (prin intervenția nemijlocită a unui personaj politico-militar încă în viață) i-a fost retezată, într-o secundă, în decembrie 1989, coroana istorică. Coroana rotundă (închisă) este simbolul neatârnării. Ea este, grafic vorbind, ilustrarea unei cetăți închise, adică stăpână pe ea. Păstrarea intactă a stemei tradiționale a Statului român modern ar fi un atu al instituțiilor de astăzi și, implicit, al celor care le conduc. Dacă, după anul 1989, au înțeles acest adevăr Moscova, Sofia, Belgrad, Tbilisi, Podgorița, Budapesta și Varșovia, de ce nu îl înțelege Bucureștiul? Este șmecheria noastră mai iute decât memoria noastră?
Ar merita, dacă timpul vă permite, să vă uitați pe Internet la stemele statelor Uniunii Europene, comparându-le cu stema României post-decembriste. Este un contrast frapant, în defavoarea noastră, în primul rând la nivel estetic, și apoi la nivel simbolic.
Sunt țări care nu și-au schimbat Imnul de Stat timp de sute de ani. De ce ar face-o? Ele nu au nimic de uitat. Noi, da. Un astfel de cântec ar trebui să fie mai puternic decât bunul nostru plac, fiindcă înmagazinează forța unui legământ primit de la cei dinaintea noastră. Există o diferență între “Trăiască Regele” și orice alt cântec de vocație patriotică, iar importanța acestei diferențe o vom simți curând, când brand-ul de țară nu va mai fi o oportunitate de piață, ci o urgență națională. Brandul de țară ar trebui să fie un instrument așezat utilitar pe același raft cu stema, cu imnul, cu steagul, cu Ziua națională și cu una din fețele monedei euro (cealaltă față a monedei, ca și bancnota, va face loc însemnelor europene). Ar fi interesantă o dezbatere despre spatele monedelor Euro care, după cum știți, rămâne “național” și este un prilej de jocuri, comentarii, colecții și simbolism pentru mulți europeni, mai ales tineri.
Sunt convins că România în Uniunea Europeană, folosind fără complexe de inferioritate instrumentele ce au format-o ca stat modern european, amintindu-și de Carol I, de Coroană, de Fundațiile Regale, de toate împlinirile Mariei și ale lui Ferdinand I, trecând prin “Trăiască Regele” și pe sub Arcul de Triumf, va fi o Românie mai puternică, mai pragmatică și în pas cu lumea.
Odată cu venirea la Palatul Elisabeta a Familiei Regale, în mai 2001, un lucru a devenit limpede: pentru a vedea Coroana imaterială pe care Regele Mihai o așază pe creștetul României europene de astăzi, nu ai nevoie de ochi, ci de cetățenie.
Principele Radu al României

SECURISTUL DE LA ANVERS,TRAIAN BASESCU A CURATAT ARIHIVELE FOSTEI SECURITATI,CARE AU DISPARUT IN 2004,INSA A „GIRAT „CA ARHIVELE SRI SI SIE AU FOST PREDATE INTEGRAL!

10 mai

Președintele Traian Băsescu a declarat vineri că nu poate să-și asume posibila lipsă a unor documente din arhiva fostei Securități care ar fi dispărut până în 2004, însă a dat asigurări că arhivele SRI și SIE au fost predate integral.

 

„Trebuie să spun că nu pot să îmi asum dacă din arhivă ar lipsi eventual documente care au dispărut până la începerea mandatului meu, în decembrie 2004, dar vă asigur că astăzi pot să spun cu conștiința împăcată că arhiva SRI s-a predat integral, arhiva SIE, care a culminat cu Dunărea Operativă, a fost de asemenea predată integral, și acestea sunt lucruri cu care eu nu am venit în cap la început de mandat, dar, în discuțiile pe care le-am avut la începutul primului mandat, intelectualitatea mi-a pus în față aceste două probleme, pe care am încercat să le rezolv și, zic eu, le-am rezolvat la un nivel acceptabil”, a spus șeful statului, la ceremonia de decorare a unor personalități.

El a subliniat că raportul cu privire la condamnarea comunismului nu a fost făcut de el și că el și l-a însușit.

„Este tot rodul muncii unor intelectuali, unor oameni obișnuiți să descifreze documente și să tragă concluzii despre semnificația lor”, a adăugat șeful statului.

AGERPRES.

LIDERUL PD-L ,VASILE BLAGA,ATAC DUR LA DEMENTUL TRAIAN BASESCU „CARE PRIN DECLARATIILE SALE INCEARCA SA RUPA A DOUA OARA PARTIDUL!”

10 mai

Președintele PDL, Vasile Blaga, a afirmat că partidul pe care îl conduce nu are un pact cu PSD, ci, din contră, șeful statului are o astfel de înțelegere. Blaga a adăugat că, prin tot ceea ce afirmă, Traian Băsescu încearcă să rupă pentru a doua oară formațiunea democrat-liberală.

 

„PDL, cu toate numele sale anterioare, este un partid anti-PSD de 22 de ani. Cu o mică excepție, guvernarea începută în 2009, impusă de președintele Băsescu și căreia m-am opus prin vot în forurile interne ale partidului. PDL nu are un pact cu PSD, domnul președinte are. PDL va ataca totdeauna PSD cu argumente și nu va ajunge la atacuri la persoană. Nu vrem să participăm la deteriorarea discursului public. Prin tot ceea ce susține astăzi, domnul președinte încearcă, în fapt, să rupă PDL a doua oară. Iar acest lucru nu poate ajuta decât PSD și partidul Elenei Udrea”, scrie Vasile Blaga pe pagina sa de Facebook.

Liderul democrat-liberalilor adaugă că pentru șeful statului este mai importantă Elena Udrea decât PDL.

„Referitor la lipsa mea de viziune, invocată de dl. președinte, o să îi reamintesc că este exact cea care a permis ca dânsul să mai fie astăzi președinte. Referendumul din 2012 ar fi condus la demiterea sa dacă PDL nu insista, în discuții lungi și aprinse, să se recurgă la boicot. Sondajul american pe care domnul președinte l-a comentat cu atâta siguranță nu este altceva decât o producție Disney. Domnul președinte încearcă să ne convingă pe toți că românii mor de nerăbdare să o voteze pe Elena Udrea. Analizele noastre arată contrariul”, mai afirmă Vasile Blaga.

Președintele Traian Băsescu a afirmat, joi seară, la B1 TV, că strategia adoptată în ultimele zile de către PDL, aceea de a ataca PMP-ul, este una ‘falimentară’, în condițiile în care adversarul real este PSD-ul. Acesta a arătat că președintele PDL, Vasile Blaga, ‘nu are viziune’, el alegând să acționeze după modelul celor de la PSD.

AGERPRES.

PRIMARUL CONSTANTEI,RADU MAZARE ATAC DUR LA MAFIOTUL TRAIAN BASESCU,CU PRIVIRE LA PORTUL CONSTANTA :”ISI APARA MILIONARII SI PRIVILEGIILE!”

10 mai

basescu comandant

Radu Mazăre susţine că preşedintele Traian Băsescu nu doreşte ca municipalitatea să primească mai multe acţiuni la Portul Constanţa deoarece milionarii din port, apropiaţi de şeful statului, şi-ar pierde privilegiile.

“Eu v-am spus de la bun început că Băsescu îşi apără milionarii din port. El spunea că s-ar putea ca Mazăre, şi nu e Mazăre, e Consiliul Local şi Primăria, că Mazăre nu e veşnic, îi era teamă că o să se asocieze cu Fondul Proprietatea şi va deveni majoritar acolo împotriva statului. De fapt, cred că temerea lui este că Mazăre o să se asocieze cu americanii de la Fondul Proprietatea, că nişte americani administrează Fondul Proprietatea şi că vor obţine mai mult profit pentru Primărie şi pentru privat, nu cum este acum când milionarii care-l susţin pe Băsescu plătesc zero bani la stat”, a declarat, vineri, Radu Mazăre, scrie Mediafax.

El a susţinut că este interesat de creşterea profitului portului, iar banii care revin municipalităţii să fie folosiţi pentru a subvenţiona încălzirea.

“Mazăre este interesat, într-adevăr ca şi cei de la Fondul Proprietatea, ca portul să scoată un profit mai mare şi banii care vin la Primărie să crească subvenţia la căldură. Ăsta e interesul lui Mazăre, al lui Băsescu este ca milionarii din port să plătească cât mai puţin la stat, aşa cum au plătit în ultimii 20 de ani. (…) Frica lui Băsescu este că milionarii în euro, miliardarii din port, o să piardă privilegiile şi banii pe care i-au adunat timp de 20 de ani şi cu care l-au şi susţinut în campanie”, a menţionat Radu Mazăre.

PURTATORUL DE CUVANT AL PSD,EURODEPUTATUL CATALIN IVAN:CRIN „CHUCKY”ANTONESCU NU DENUNTA ALIANTA D.A.,VRAND SA SE APROPIE DE PD-L CONDUS DE VASILE BLAGA CARE I-O ZIS PAS!

10 mai

Alianta_DA

Purtătorul de cuvânt al PSD, Cătălin Ivan, a declarat, vineri, la Iaşi, că PNL denunţă USL la Tribunal, însă liberalii nu denunţă şi Alianţa DA (PNL-PD), el susţinând că există o apropiere tot mai evidentă între PNL şi PDL, scrie Mediafax.

 

“Există o tot mai mare apropiere între PNL şi PDL, care este evidentă. Liberalii denunţă USL la Tribunal, dar despre Alianţa DA nu spun nimic. De ce nu o denunţă? Unii din PNL vor să reîncălzeasă ciorba veche numită Alianţa DA şi să creeze un pol de dreapta”, a spus Ivan.

Purtătorul de cuvânt al social-democraţilor a mai afirmat că PSD foloseşte în campanie sintagma “USL trăieşte”, întrucât cele trei partide care au rămas împreună, respectiv PSD, UNPR şi PC, continuă programul USL.

DUPA ESECUL PE CARE IL VA INREGISTRA LA ALEGERILE EUROPARLAMENTARE DIN 25 MAI :CRIN „CHUCKY”ANTONESCU VA FI IN GENUNCHI IN FATA LIBERALILOR!”

10 mai

antonescu crin

Ruperea și acum refacerea USL naște pasiuni imense pe scena politică. Crin Antonescu și liberalii susțin că USL este mort și îngropat, în timp ce PSD și aliații insistă pe mesajul ”USL trăiește”. Liderul PC, Daniel Constantin, a ținut să-i contureze un scenariu apocaliptic lui Crin Antonescu, căruia i-a transmis că va ajunge să se roage în genunchi de colegii săi să nu se întoarcă în USL. 

“Vreau să vă spun că USL trăieşte, chiar dacă unii se vor supăra foarte tare, mesajele promovate acum doi ani rămân aceleaşi. USL trăieşte şi toate mesajele vor merge până la capăt. Recent a fost la Cluj Crin Antonescu şi spunea că PNL nu se va întoarce niciodată în genunchi la PSD, iar eu vreau îi transmit acestuia că PNL se va întoarce în USL, nu în genunchi, ci ca partener egal, aşa cum a fost întotdeauna în Uniune. Chiar dacă Crin Antonescu va fi, probabil, în genunchi în faţa domniilor lor să îi roage să nu se întoarcă în USL, aceştia o vor face cu siguranţă”, a spus Constantin.

În 12 aprilie, liderul liberal, Crin Antonescu, declara, la Cluj, că “niciun PNL, nici cu Antonescu, nici fără Antonescu, nu se va întoarce vreodată în genunchi la PSD”, indiferent de scorul la orice alegeri, spunând că PSD trebuie să înţeleagă acest lucru.

Video

LOONA – VAMOS A LA PLAYA!

10 mai

Video

KATY PERRY ft. JUICE J – DARK HORSE!

10 mai

Video

IGGY AZALEA – WORK!

10 mai

Video

ARIANA GRANDE ft. MAC MILLER – THE WAY!

10 mai

Video

PARAMORE – STILL INTO YOU!

10 mai

„MAIMUTA”LUI BASESCU,”MONARHISTUL” CRIN „CHUCKY „ANTONESCU PLEACA IN USA SA SE INTALNEASCA CU HOYT YEE!

10 mai

crin

Preşedintele PNL Crin Antonescu va efectua începând de duminică o vizită în Statele Unite ale Americii susţin surse din cadrul conducerii PNL. El va avea întâlniri cu oficiali de la Departamentul de stat şi Departamentul Comerţului, precum şi cu o serie se senatori şi congresmeni.

Invitația i-a fost făcută de American Jewish Committee pentru o dezbatere la Washington.

De precizat că preşedintele PNL alături de Vasile Blaga au fost singurii şefi de partide prezenţi la întâlnirea cu cu asistentul adjunct al secretarului de stat pentru Europa si Eurasia, Hoyt Yee de la sedul Ambasadei SUA de la Bucuresti.

Plecarea lui Crin Antonescu se va face prin American Jewish Committee si liderul PNL va participa la o intalnire despre situatia evreilor.

TARANUL LIBERAL, SEFUL CAMPANIEI ELECTORALE A PNL-ANTONESCU,”TUTARUL”LUI CRIN „CHUCKY „ANTONESCU,PREVESTESTE UN ASCENARIU APOCALIPTIC PENTRU LIBERALI LA PREZIDENTIALE!

10 mai

petrache

Şeful campaniei electorale a PNL, Marian Petrache, a declarat vineri, la Târgu Mureş, că PNL trebuie să obţină minim 22-23% la europarlamentare deoarece dorinţa PSD este să ia numai 15-16% pentru a avea o demisie a lui Crin Antonescu, situaţie în care la prezidenţiale ar fi o finală Victor Ponta cu cineva de la PMP sau PDL, scrie Mediafax.

‘PNL va lua minim 22-23% şi va face opt europarlamentari. De ce 20 la sută minim şi dacă 20%? Păi vedeţi vreo altă variantă ca să-l bată pe Victor Ponta? PSD a fost interesat într-o perioadă mai mult de scorul nostru decât de scorul lor. Pentru că dacă noi am obţine ce şi-ar dori ei – 15-16% şi Crin Antonescu ar trebui să-şi dea demisia, atunci am avea o finală Ponta – cineva de la PMP sau cineva de la PDL… deci ar fi un mare câştigător. Nu! Va fi o finală Ponta – Crin Antonescu şi câştigătorul îl ştim cine e: Crin Antonescu (…) Să fim cel mai mare partid de dreapta, să dăm preşedintele României n-am niciun motiv, stimaţi colegi, să nu cred, niciun motiv. Pentru că vrem, vom face 25% şi pentru că vrem, vom face opt europarlamentari şi pentru că vrem, vom avea un preşedinte al României şi pentru că vrem vom avea un prim-ministru al României, domnul Klaus Johannis’, a afirmat Petrache.

DUSMANUL ROMANIEI,TRAIAN BASESCU DUPA CE NU I-O RETRAS DECORATIA IREDENTISTULUI LASZLO TOKES,II DECOREAZA PE PUPINCURISTII SAI HORIA ROMAN PATAVIEVICI SI GABRIEL LIICEANU!

10 mai

Basescu

Horia Roman Patapievici şi Gabriel Liiceanu au fost decoraţi azi la Palatul Cotroceni de preşedintele Traian Băsescu.

În fapt nu e vorba de decoraţiile pe care preşedintele voia să le dea fostei conduceri a Institutului Cultural Român (ICR), ci de decoraţii din 2008. Decretul pentru cele două decoraţii înmânate azi au fost semnate de fostul premier Emil Boc.

E vorba de Steaua României în grad de ofiţer la Patapievici şi Steaua României în grad de Cavaler pentru Liiceanu.

Deşi decretele fuseseră semnate din 2008 cei doi nu au fost fizic să le fie înmânate.

LISTA COMPLETA A CANDIDATILOR LA ALEGERILE PARLAMENTARE PARTIALE DIN 25 MAI 2014!

10 mai

alegeri vot

Campania pentru alegerile parlamentare partiale va incepe maine. Se vor desfăşura alegeri pentru cinci mandate de deputat si trei locuri de senator. Alegerile vor avea loc in data de 25 mai, concomitent cu alegerile europarlamentare.

Iata lista completa a celor inscrisi in cursa:

SENAT

Colegiul 8, Bucuresti

Ilie Năstase (Alianţa Electorală PSD-UNPR-PC )

Petru Luhan (PDL)

Cristina Pastramă (PNL)

Ruxandra Maria Dragomir (Partidul Mişcarea Populară)

Iulian Crăciun (PNŢCD)

Aurel Cristian Rădan (FC)

Gheorghe Chiran (PPDD)

Colegiul 7, Bucuresti

Alfred Laurenţiu Antonio Mihai (Alianţa Electorală PSD-UNPR-PC)

Adriana Săftoiu (PDL)

Andrei Gheorghe Creci (PNL)

Cristian Ilie (Partidul Mişcarea Populară)

Traian Raul Popa (PNŢCD)

Nicolae Calotă (PPDD)

Gorj:

Mihnea Costoiu (alianţa PSD-UNPR-PC)

Simona Man (PPDD)

Ion Săvoiu (Forta Civica)

Liviu Cotojman (PDL)

Mihai Viorel Mazilu (PNL)

Ion Fugaru (PMP)

Matei Catrinoiu (PNTCD)

CAMERA DEPUTATILOR

Colegiul 4 Ilfov: Gabriela Szabo, (alianţa PSD-UNPR-PC), Dumitru Vasile (PDL), Andrei Daniel Gheorghe (PNL), Iustin Ion Dumitru (PMP), Ion Rogoveanu (PPDD), Andrei Octavian Ciozvarda Diaconescu (FC) şi Michael Heimann (PRM).

Colegiul 3 Timiş: Florin Bîrsăşteanu (PSD), Mircea Burghină (FC), Viorel Coifan (PNL), Daniel Funeriu (PMP), Ciprian Mihok (PNŢCD), Balint Petrescu (PDL) şi Florian Zanfir (PPDD).

Colegiul 2 Satu Mare: Ovidiu Silaghi (PSD), Dan Diaconescu (PPDD), Ileana Blidar PDL, Laura Diana Bota (PMP), Sergiu Lucian Băbăşan (FC), Szabolcs Nagy (UDMR)

Colegiul 9 Galati: Laura Marin (Alianţa Electorală PSD-UNPR-PC), Doruleţ Nelu Resmeriţă – PDL, Sorin Dănăilă (PNL), Iulian Nicuşor Aramă (PMP), Daniela Angela Hâncu (FC), Monica Dascălu (PPDD), Aurelian Sebastian Constantin (PRM) şi Eugen Gheorghe Stamate (PNŢCD)

Hunedoara: Petru-Sorin Marica (PSD-UNPR-PC), Radu-Mihai Cristescu (PMP), Ioan Ciolea (PDL), Sorin Ştefoni (PNL) şi Marian Muntean (PPDD).

Sursa: mediafax.ro.

%d blogeri au apreciat: