Arhiva | 6:23 pm

JUDECATORII ALEXANDRU SERBAN SI MARIUS TUDOSE ,DOI CANDIDATI PENTRU FUNCTIA DE PRESEDINTE AL CSM!

30 dec.

Judecătorii Alexandru Șerban și Marius Tudose pledează, în proiectele de candidatură pentru funcția de președinte al CSM, pentru acțiuni împotriva oricăror ingerințe în independența justiției.

Alexandru Șerban susține că realizarea rolului constituțional fundamental al CSM, de garant al independenței justiției, trebuie să rămână preocuparea prioritară și constantă a Consiliului în 2015.

„Apărarea independenței justiției și a magistraților presupune o reacție rapidă a Consiliului împotriva oricăror atacuri și imixtiuni. Rapiditatea este de maximă importanță, deoarece hotărârea pe care o adoptă Plenul Consiliului în astfel de situații, doar prin ea însăși, nu are o eficiență deosebită, neimpunând vreo sancțiune efectivă. Soluția ar fi o reacție publică imediată a conducerii Consiliului, urmată de sesizarea Inspecției Judiciare pentru a efectua verificări, iar aceste verificări să se efectueze cu maximă celeritate, așa cum s-a procedat de altfel în anul 2014. (…) CSM trebuie să acționeze prompt în sensul descurajării oricărei tendințe a guvernului sau administrației de ingerință în independența justiției. Sub acest aspect, președintele CSM va trebui, în continuare, să sesizeze Curtea Constituțională, în vederea soluționării conflictelor juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice, atunci când situația o va impune”, subliniază Șerban în proiect.

În opinia acestuia, consolidarea integrității sistemului judiciar trebuie să rămână o prioritate a CSM.

„Pentru a avea o justiție eficientă și responsabilă, este nevoie de o evaluare obiectivă a magistraților, care să permită îmbunătățirea activității acestora. (…) Foarte importantă va fi transparența și asigurarea desfășurării în condiții de obiectivitate a concursurilor, examenelor și procedurilor de ocupare a unor funcții de conducere ce vor fi organizate de CSM în 2015: procedura de ocupare a funcției de președinte al Secției Penale a ÎCCJ, concursul de promovare în funcția de judecător la ÎCCJ, avizarea candidaturii pentru funcția de procuror șef DIICOT, concursurile pentru promovare în funcții de execuție și, respectiv, pentru numiri în funcții de conducere la instanțe și parchete, concursul pentru ocuparea funcțiilor de inspector-șef și inspector-șef adjunct al Inspecției Judiciare, concursurile de admitere la INL și la Școala Națională de Grefieri”, se arată în proiect.

Alexandru Șerban consideră că locul justiției în echilibrul autorităților, ca putere a statului de drept, nu poate fi garantat decât dacă se asigură și independența financiară a acesteia, în sensul că bugetele trebuie să fie stabilite, pe de o parte, în funcție de o serie de factori obiectivi (volumul de activitate, schemele de personal, etc), iar, pe de altă parte, la un nivel corespunzător, care să permită îndeplinirea rolului social și a atribuțiilor prevăzute de lege pentru sistemul judiciar.

Potrivit documentului, CSM trebuie să se implice activ în evaluarea implementării noilor coduri și se impune urmărirea efectelor pe mai multe planuri: resurse umane, resurse materiale, dificultăți punctuale de aplicare și de interpretare a noilor norme, inclusiv efectele deciziilor Curții Constituționale de admitere a unor excepții.

O atenție deosebită trebuie acordată, în opinia judecătorului, procedurilor de redistribuire a posturilor vacante de judecători de la instanțele cu o încărcătură de dosare mai mică la instanțele aglomerate, dar și creșterii promptitudinii și celerității IJ în efectuarea lucrărilor, îndeosebi în domenii precum răspunderea disciplinară și apărarea independenței și a bunei reputații a magistraților, „tocmai pentru a demonstra sensibilitate la reacția publică și pentru a dezvolta încrederea în integritatea sistemului judiciar”.

„În ipoteza unei eventuale revizuiri a Constituției, sunt necesare câteva modificări ale dispozițiilor referitoare la CSM. Ar fi benefic un mai puternic accent pe atribuțiile secțiilor Consiliului referitoare la cariera judecătorilor, respectiv a procurorilor, la evaluare și la examenele judecătorilor și procurorilor, urmând ca Plenul să păstreze în principal atribuții în domeniul organizării și funcționării instanțelor și parchetelor, admiterii în magistratură, formării profesionale. De asemenea, consider că trebuie eliminat caracterul secret al votului în CSM, pentru a se asigura o mai mare responsabilitate a membrilor Consiliului. Nu în ultimul rând, s-ar impune clarificarea problematicii răspunderii membrilor Consiliului și a posibilității revocării acestora, având în vedere Decizia Curții Constituționale nr. 196/2013″, mai susține Șerban.

Alte obiective prezentate de Șerban se referă la continuarea realizării măsurilor ce revin Consiliului pentru atingerea obiectivelor stabilite prin MCV, menținerea un contact permanent cu corpul magistraților și consultarea permanentă între CSM și instanțe, respectiv parchete, cu privire la probleme de interes în activitatea de înfăptuire a actului de justiție.

Judecătorul își mai dorește și creșterea transparenței activității Consiliului, atât față de sistemul judiciar, cât și față de societatea civilă, propunându-și implementarea votul electronic, întâi la ședințele secțiilor, apoi — în funcție de rezultate — și la ședințele Plenului, în scopul ușurării activității, dar și pentru eliminarea sincopelor de organizare.

De cealaltă parte, Marius Tudose vorbește în proiectul său managerial despre faptul că CSM are o misiune perpetuă de a manifesta vigilență și reacție rapidă la orice fel de ingerințe, derapaje, influențe, manipulări ori diversiuni, ” fie că e vorba de jocuri de putere, interese de moment sau de grup, externe sau interne sistemului judiciar”.

„Fără calitate umană, perseverență, responsabilitate și pragmatism se poate construi, dar nu durează nimic, mai ales în justiție. Iar Consiliul este dator să garanteze că aceste valori se regăsesc, în primul rând, la nivel de individ — prin dezvoltarea unor proceduri riguroase și aplicate de selecție, formare și promovare a magistraților dar, și prin sancționarea cu fermitate a abaterilor deontologice și disciplinare. Calitatea și gradul de pregătire profesională a resurselor umane este determinantă în realizarea oricărui scop instituțional. Astăzi, mai mult ca oricând, este nevoie de un sistem judiciar modern, eficient și transparent, ceea ce implică atât îmbunătățirea cadrului normativ și instituțional aferent, cât și implementarea unor standarde de management care să ofere calitate actului de justiție”, susține Tudose.

El pledează pentru consolidarea independenței IJ, ca premisă esențială în asigurarea efectivă și eficientă a rolului Consiliului, de garant al independenței justiției, iar în acest context propune identificarea, reglementarea și valorificarea unei căi efective de sancționare a încălcărilor sau atingerilor aduse independenței, imparțialității și reputației magistraților, constatate prin hotărâri ale Plenului CSM.

„Istoria recentă a justiției române a dovedit că mecanismele reglementate de apărare a acestor principii au o eficiență relativă și un diminuat efect persuasiv. Sancțiunea morală, fie aceasta și publică este ușor tolerată și repede uitată atât de actant, cât și de societate, iar recidivele sunt la ordinea zilei. În acest context, consider că se impune reluarea unor analize și dezbateri pe această temă, inclusiv într-un cadru extins, CSM — Inspecția Judiciară — sistem judiciar — societate civilă — instituții de presă, astfel încât să putem genera un mecanism de apărare eficient și efectiv”, subliniază Marius Tudose.

Pe de altă parte, el propune și o analiză aprofundată a acțiunilor disciplinare deduse în fața secțiilor CSM și aplicarea cu fermitate a soluțiilor de sancționare.

Tudose are ca priorități pentru 2015 consolidarea instituțională a autorității judecătorești, prin întărirea cadrului legislativ aferent sistemului judiciar cu respectarea actualității principiilor și predictibilității normelor, printre exemplele date fiind și reevaluarea, în termeni de actualitate, a legilor justiției, dar și colectarea, analiza și promovarea propunerilor formulate de instanțe și parchete, celelalte instituții ale sistemului judiciar, pentru adaptarea unor prevederi ale noilor coduri la realitățile și necesitățile rezultate din aplicarea lor practică.

„Deși este consacrată în art. 136 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, rămâne, în continuare, o provocare de maximă urgență și importanță trecerea atribuțiilor Ministerului Justiției referitoare la gestionarea bugetului curților de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate și al judecătoriilor la ÎCCJ, dar și introducerea asigurării
profesionale a magistraților. Cauzele amânării punerii în practică a acestor prevederi legale sunt multiple, poate obiective, dar nu pot constitui o scuză perpetuă, ci o motivație în a găsi soluții în sensul punerii în acord cu legea, cât mai urgent. În acest sens, îmi propun să antrenăm în discuție atât conducerea ÎCCJ, cât și reprezentanți ai MJ pentru dimensionarea și asigurarea suportului logistic necesar realizării în condiții de realism a acestui proiect”, se arată în proiect.

Un alt obiectiv invocat de Tudose se referă la continuarea procesului, demarat în 2011, de raționalizare a instanțelor și parchetelor prin redesenarea hărții administrative judiciare, în vederea eficientizării și creșterii calității actului de justiție, dar și la consolidarea instituțională a CSM și a instituțiilor coordonate, în acord cu prioritățile imediate, dar și cu obiectivele asumate de România, pe plan european.

Judecătorul are în vedere și întărirea cooperării cu celelalte instituții ale statului, într-un demers conjugat și democratic de susținere în vederea îndeplinirii obiectivelor instituționale.

„Vă propun să ne asumăm — lăsând în plan secundar orgoliile instituționale sau personale — întărirea dialogului și colaborării cu toate instituțiile statului, implicarea responsabilă și serioasă nu numai în proiectele ce vizează justiția, dar și în cele conexe sau subsecvente acesteia (valorificând, spre exemplu, în relația cu puterea legislativă, expertiza de specialitate prin critică pro-activă, nu reactivă), prin parteneriate deschise, flexibile, programatice și pragmatice cu profesiile organizate în mod autonom și cu societatea civilă, precum și implicarea acestora în procesul de modernizare a sistemului judiciar”, afirmă Tudose în document.

Alte priorități ale acestuia se referă la consolidarea integrității sistemului judiciar, în acest sens propunând elaborarea unui Cod de etică pentru magistrați, și la consolidarea componenței de ‘cooperare” din cadrul MCV instituit de Comisia Europeană, și deplasarea ‘centrului de greutate” dinspre ‘verificare” către „cooperare”.

„Calibrarea relației sistemului judiciar român cu Mecanismul instituit de Comisia Europeană în termeni de parteneriat este reclamată nu numai de durata relativ mare a perioadei de monitorizare, cât mai ales de evoluțiile constatate în rapoartele Comisiei. Epoca pionieratului a fost depășită odată cu progresele înregistrate, cu maturizarea instituțională a sistemului judiciar și cu exersarea unei justiții unitare și efective „, mai spune Tudose în proiect.

Judecătorii Alexandru Șerban și Marius Badea Tudose și-au depus candidaturile pentru funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii în anul 2015. Alegerea noii conduceri a CSM se va face în ședința din 6 ianuarie, la care este așteptat să participe și presedintele Klaus Iohannis.

AGERPRES.

PRIMUL INTERVIU CU PRESEDINTELE ALES KLAUS IOHANNIS ACORDAT PENTRU TURNUL SFATULUI TV: PE LANGA REFERIRE LA CAMPANIA ELECTORALA ,MEDIA,A DECLARAT CA REVELIONUL IL VA FACE IN MARGINIME CU SOTIA SA CARMEN!

30 dec.

iohannis cotroceni
Președintele Klaus Iohannis a dezvăluit unde va petrece Revelionul și a făcut și câteva referiri legate de cariera soției sale, Carmen.

Într-un  interviu acordat pentru Turnul Sfatului TV, Klaus Iohannis a făcut publică locația unde își va petrece sfârșitul de an, precizând, totodată, că în preajma sărbătorilor sau în zilele libere va alege întotdeauna Sibiul: „Nu voi fi în Sibiu, voi fi în Mărginime„.

Președintele României, Klaus Iohannis, vorbit în primul său interviu pentru presa națională, acordat emisiunilor ”Turnul Sfatului TV” și ”Raluca și Răzvan”, despre campania electorală, Sibiu, resentimente, diaspora, Cotroceni, despre viitor.
Legat de campania electorală, Iohannis a povestit de unde a venit hotărârea de a participa la prima dezbatere electorală de la Realitatea TV și de ce a cântat imnul national într-o conferință de presă.
A vorbit și despre momentele ”înfierbintate” dintre cele două tuturi de scrutin. ”Nu cred că un politician trebuie să aibă resentimente când vrea să joace în această ligă. Până la urmă, și președintele, și primul ministru, și mulți alții sunt aleși nu pentru a lăsa frâu liber emoțiilor sau resentimentelor, ci pentru a rezolva probemele. Asta e părerea mea. Sigur, lucrurile nu se pot uita, dar asta nu înseamnă că trebuie să influențeze neapărat toate deciziile care urmează după o campanie. E bine ca atunci când se încheie campania, să se tragă linie și să vezi ce este de făcut, nu ce s-a povestit în campanie. Sigur, cei care au exagerat trebuie să trăiască ei cu aceste exagerări”, a declarat Iohannis.
Interviul va fi vizionat integral și pe postul local de televiziune, Eveniment TV, astăzi, de la ora 21.30 și pe site-ul ralucasirazvan.tv.

Referindu-se la cariera soției sale, președintele a precizat că în principal aceasta se va preocupa de problemele specifice Primei Doamne:”Va exista o perioadă de trecere. Am discutat chestiunea şi mă va însoţi, va exista o perioadă de tranziţie dar în esenţă îşi doreşte să se implice alături de mine în rezolvarea unor probleme care ţin de Prima Doamnă„.

DOSARUL IN CARE SENATOAREA PSD GABRIELA FIREA IL ACUZA PE PENALUL TRAIAN BASESCU DE SANTAJ A FOST REDESCHIS DE PROCURORII PARCHETULUI GENERAL!

30 dec.

Dosarul în care senatoarea PSD Gabriela Firea îl acuză pe fostul preşedinte Traian Băsescu de şantaj a fost redeschis de procurorii Parchetului General, întrucât Băsescu nu mai beneficiază de imunitate, au declarat marţi, pentru Mediafax, surse din Ministerul Public.

Potrivit sursei citate, procurorii au redeschis acest dosar, iar cercetările sunt efectuate cu privire la fapte. Anchetatorii urmeză să stabilească dacă urmărirea penală se va extinde şi cu privire la persoană.

Dosarul a fost suspendat inițial de procurori pe motiv că Traian Băsescu, ca președinte, are imunitate.

Parchetul General anunţa, în 18 aprilie, că a dispus urmărirea penală pentru şantaj, în urma plângerii formulate de Gabriela Firea împotriva lui Traian Băsescu, la care a fost conexată şi o sesizare a parlamentarilor, însă punerea în mişcare a acţiunii penale a fost suspendată, întrucât preşedintele are imunitate.

Gabrile Vrânceanu Firea, care a făcut parte din Comisia Călărași (Nana), a fost acuzată de Băsescu într-o intervenție TV că este „o şantajistă de profesie” și i-a transmis să aibă grijă că s-ar putea să nu-și mai găsească bărbatul acasă. „Mai bine ar sta în banca ei şi s-ar ocupa ce se întâmplă pe moşia soţului ei, unde e primar. Că s-ar putea să nu îl mai găsească într-o zi acasă, dacă nu e atentă. Înţeleg că în parohia lui se întâmplă destule lucruri rele”, spunea Băsescu.

„Nu e un atac la o femeie, e un atac la o şantajistă care pretinde să fie respectatată ca senator al României, după ce a făcut bine şcoala turnătorului Felix”, a mai spus Băsescu.

Traian Băsescu i-a mai recomandat premierului Victor Ponta să nu o ia pe „senatoarea şantajistă” Gabriela Firea ca purtător de cuvânt, pentru că aceasta poartă ghinion bărbatului despre care spune că vrea să îl protejeze. Băsescu a ţinut totodată să amintească prestaţia Gabrielei Firea din campania pentru prezidenţiale a lui Mugur Isărescu.

În 16 aprilie, Firea a depus la Parchetul General o plângere pe numele lui Traian Băsescu pentru ameninţare şi şantaj.

Totodată, 176 de parlamentari, în frunte cu Victor Ponta, Valeriu Zgonea, Liviu Dragnea şi Ilie Sârbu, au semnat un denunţ de şantaj împotriva lui Traian Băsescu, depus în 17 aprilie la Parchetul instanţei supreme.

OCTAV BJOZA,PRESEDINTELE AFDPR, DECORAT DE PRESEDINTELE KLAUS IOHANNIS IN PRIMA ZI DE MANDAT ACUZA TROLLI BASISTI CA PRIN CRITICILE APARUTE ,SE INTENTIONEAZA A SE LOVI PRIN EL IN CONSILIERUL PREZIDENTIAL ANDREI MURARU SI PRESEDINTELE KLAUS IOHANNIS!

30 dec.

Octav Bjoza, preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici, decorat de președintele Klaus Iohannis în prima sa zi de mandat, acuză, după criticile apărute în legătură cu decorarea sa, că se intenţionează a se lovi prin el în consilierul prezidenţial, Andrei Muraru, care a făcut propunerea, şi în preşedintele Klaus Iohannis.

Bjoza a susținut din nou într-un interviu pentru gandul.info că nu a fost, nu este şi nu va fi vreodată legionar, că nu a simpatizat mişcarea, nu a susţinut-o, şi că nu are prieteni foşti sau actuali legionari.

„Eu gândesc că se intenţionează a se lovi în consilierul prezidenţial, Andrei Muraru, care a făcut propunerea, şi în preşedintele Klaus Iohannis, prin mine. Asta nu înseamnă, neapărat, că lucrurile stau chiar aşa. Pot greşi. Dar o astfel de acuză la adresa mea este lipsită de orice temei. Toată lumea care mă cunoaşte, din copilărie şi până astăzi, este revoltată. Toţi! Şi am primit zeci de telefoane. Niciodată nu au sesizat aceşti oameni, ca eu să am vreo legătură cu mişcarea legionară sau să am sentimente antisemite sau împotriva altor etnii. Nici vorbă de aşa ceva”, a declarat fostul deținut politic pentru sursa citată.

Octav Bjoza spune că ar recunoaște dacă ar avea simpatii legionare.

„Apăi, după cum mă ştie lumea, şi îmi recunoaşte tăria de caracter, dacă aş fi, aş recunoaşte, domnilor, că sunt legionar şi m-aş da de-o parte de la conducerea AFDPR. În sfârşit, vă spun că nu am citit cele apărute în presă, dar acum un sfert de oră mi s-a spus că domnul Tismăneanu… Eu îl respect, ca politolog de excepţie, pe domnul Tismăneanu, n-am ce să-i reproşez, dar aici mă surprinde! Cum să te apuci să faci, ca domnul Cristoiu, asemenea afirmaţii, când nici nu mă cunoşti. N-ai vorbit, o dată, în viaţa ta, cu mine…”, a mai precizat fostul deținut politic.

Centrul pentru Monitorizarea şi Combaterea Antisemitismului a critica săptămâna trecută decizia preşedintelui Klaus Iohannis de a-l decora pe Octav Bjoza cu cea mai înaltă distincţie a statului român, Ordinul Naţional Steaua României. „MCA România ia act, cu dezamăgire, de decizia Preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis, de a acorda Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler unui deţinut politic care se afişează public cu un partid susţinator al Mişcării Legionare şi al neo-nazismului”, afirma Centrul într-un comunicat.

Bjoza s-a declarat revoltat de această reacție a Centrului, precizând că nu este legionar și nu are astfel de simpatii.

Ulterior apariției comunicatului Centrului pentru Monitorizarea şi Combaterea Antisemitismului, jurnaliști, politicieni sau intelectuali apropiați de Traian Băsescu au lansat o serie de atacuri la adresa președintelui Iohannis și a consilierului Andrei Muraru pe această temă.

PRESEDINTELE KLAUS IOHANNIS A DISCUTAT ,MARTI,LA COTROCENI CU BOGDAN AURESCU ,MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE CU PRIVIRE LA CALENDARUL VIZITELOR PE CARE LE VA FACE IN STRAINATATE!

30 dec.

Preşedintele Klaus Iohannis a discutat, marţi, la Palatul Cotroceni, cu ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, despre priorităţile politicii externe şi calendarul vizitelor pe care le va face în străinătate în prima parte a anului 2015, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

“Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, s-a întâlnit în cursul dimineţii, la Palatul Cotroceni, cu ministrul Afacerilor Externe, domnulBogdan Aurescu. La întâlnire s-au discutat priorităţile politicii externe şi calendarul vizitelor pe care Preşedintele le va face în străinătate în prima parte a anului 2015. Întâlnirea a durat o oră ”, se precizează în comunicatul Președinției.

Întrevederea dintre Iohannis şi Aurescu a durat o oră.

Luni președintele s-a întâlnit cu ministrul de Interne Gabriel Oprea și cu cel al Apărării, Mircea Dușa.

GENERALUL STEFAN DANILA AL CARUI MANDAT DE SEF AL STATULUI MAJOR GENERAL AL ARMATEI SE INCHEIE PE 1 IANUARIE 2015,VA DEVENI DE LA ACEA DATA CONSILIER DE STAT AL CANCELARIEI PREMIERULUI VICTOR PONTA!

30 dec.

Generalul Ștefan Dănilă, al cărui mandat de șef al Statului Major General al armatei se încheie pe 1 ianuarie, va deveni începând de la acea dată consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului Victor Ponta.

Decizia a fost luată de Victor Ponta și a fost publicată în Monitorul Oficial de luni.

Ștefan Dănilă a fost numit șef al Statului Major General al armatei la 1 ianuarie 2011 de Traian Băsescu, iar mandatul său expiră la 1 ianuarie 2015.

Luni, președintele Klaus Iohannis l-a numit în locul său pe generalul cu trei stele Nicolae Ciucă, adjunct al lui Dănilă.

Noul șef al Statului Major General numit de Iohannis face parte din grupul generalilor „deșertului”.

Între anii 2001 și 2004 a fost comandantul Batalionului 26 Infanterie (cunoscut și drept Scorpionii Roșii), cu care a participat la Misiunea Enduring Freedom I, Afganistan (2002-2003), și Antica Babilonia, Irak (2004). Ceremonialul de predare-primire a funcţiei de şef al SMG va avea loc în data de 5 ianuarie.

MAJESTATEA SA REGELE MIHAI I AL ROMANIEI SI CASA REGALA A FOST PLACUT IMPRESIONATA DE GESTUL PRESEDINTELUI ALES KLAUS IOHANNIS :”INSTITUTIA COROANEI NU IA LOCUL NIMANUI!”

30 dec.

regele mihai2

Casa Regală a fost plăcut impresionată de un gest al noului președinte Klaus Iohannis.

Astfel, Principele Radu a precizat, în cadrul unui interviu, că gestul președintelui a însemnat mult pentru Regele Mihai.

„Domnul Preşedinte ales e primul care, în primele ore ale victoriei sale, a deschis întâi poarta Palatului Elisabeta înainte de orice alţi paşi instituţionali. Aceasta arată, mai bine decât orice alt gest făcut de cineva, că Instituţia Coroanei nu ia locul nimănui… Ea este în complementaritate cu absolut orice altă formă a puterii politice şi administrative care are ca scop consolidarea României. Este o foarte mare bucurie pentru Majestatea Sa că, după 25 de ani, România a ajuns într-un astfel de punct. Evenimentul este definitoriu pentru întreaga naţiune… o semnificaţie largă, naţională”, a spus Principele Radu, într-un interviu, răspunsul fiind postat pe pagina de Facebook a Casei Regale.

%d blogeri au apreciat asta: