Arhiva | 5:55 pm

EMISARUL GERMANIEI LA BUCURESTI,KLAUS JOHANNIS VIITORUL ASASIN ECONOMIC AL ROMANIEI IN FAVOAREA OCULTEI FINANCIARE MONDIALE!

19 iul.

Am citit, cu mare dificutate, cele 58 de pagini ale “raportului prezidenţial” al lui Klaus Iohannis, intitulat „România lucrului bine făcut”, scrise într-un veritabil limbaj de lemn, luat, direct, din textele rapoartelor prezentate la plenarele şi congresele partidelor comuniste.
„România lucrului bine făcut” este o înşiruire de fraze sforăitoare, care nu ne spune nimic despre starea reală actuală a economiei şi societăţii româneşti şi nimic concret despre cum se va schimba această stare în cei 10 ani cât vrea să stea la Cotroceni autorul acestei mostre de demagogie electorală.
Nu aflăm nimic despre sărăcirea şi umilirea la care a fost supus poporul român în ultimii 25 de ani, nimic despre marea hoţie numită “privatizare”, despre modul în care poporul român a fost deposedat de avuţia productivă, de capitalul acumulat din munca lui de-a-lungul istoriei, nimic despre faptul că acest capital, în valoare de peste 500 miliarde de euro actuali, a fost trecut, pe nimic, în proprietatea guvernanţilor, uzurpatori şi trădători, şi a corporaţiilor transnaţionale, nimic despre cele peste 2.000 de miliarde de euro profituri realizate de acest capital şi însuşite de noii lui proprietari, nimic despre distrugerea a mai mult de o treime din acest capital, nimic despre distrugerea a peste 4 milioane de locuri de muncă, despre milioanele de români care au fost, astfel, obligaţi să-şi părăsească ţara şi familile, să lase milioane de copii în situaţia de a trăi fără mamă, sau fără tată, sau fără amândoi părinţii. Nimic despre fatul că datoria externă a României a ajuns la peste 100 miliarde de euro, ceea ce face ca serviciul acestei datorii să se ridice la peste 40 miliarde de euro, ÎN FIECARE AN, adică la aproape o treime din PIB-ul ţării, din toată avuţia creată de români în ţara lor, ÎN FIECARE AN. Nimic despre faptul că un pumn de oligarhi, reprezentând mai puţin de 5% din familiile româneşti, împreună cu câteva corporaţii transnaţionale, au ajuns să deţină în proprietate privată peste 90% din avuţia ţării, în timp ce 90% din familiile românilor trăiesc în sărăcie şi umilinţă, sunt lipsite de capital şi sunt obligate să trăiască din salarii şi pensii de mizerie.
Nu aflăm nimic despre faptul că românii au fost deposedaţi nu numai de fabrici, de uzine şi de bănci, dar şi de suveranitatea lor naţională, de statul lor naţional. Nimic despre faptul că, în România, democraţia este o farsă, că suveranitatea naţională, puterea poltică, nu este exercitată de popor, ci de oligarhi, care controlează şi capitalul naţional şi statul, că statul este instrumentul prin care oligarhii jefuiesc poporul şi îşi apără privilegiile, averile dobândite prin furt şi înşelăciune.
„România lucrului bine făcut” nu ne spune nimic despre modul în care poporului român i se va face dreptate, despre modul în care el, poporul român, va fi despăgubit pentru capitalul de care a fost deposedat prin aşa-zisa privatizare, ca şi de profiturile create de acest capital în ultimii 25 de ani. Nimic despre cum, cu ce bani, vor fi create cele 4 milioane de locuri de muncă, pentru a-i aduce acasă pe românii plecaţi în băjenie. Nimic despre cum, cu ce bani, va fi reindustrializată ţara şi va fi creată o agricultură care să asigure bunăstarea tuturor românilor. Nimic despre cum va fi oprită scurgerea de avuţie în afara tării, despre cum vom scăpa de datoria externă, despre cum vor deveni românii stăpâni în ţara lor, proprietari ai capitalului creat prin munca lor şi ai profiturilor realizate cu acest capital.
„România lucrului bine făcut” nu ne spune nimic despre cum vor ajunge românii să aibă un stat al lor, cu adevărat DEMOCRATIC, NAŢIONAL, un stat pe care să-l controleze ei, nu oligarhii şi corporaţiile transnaţionale, un stat care să apere drepturile şi interesele celor mulţi, nu ale oligarhilor şi corporaţiilor transnaţionale, un stat DE DREPT al poporului, nu un stat DE DREPT al oligarhilor.
„România lucrului bine făcut” a lui Klaus Iohannis nu va face niciun lucru bun, pentru România şi pentru poporul ei. Dimpotrivă.
La pagina 22 a vorbăriei prezentate drept program prezidenţial, Klaus Iohanis se dă de gol şi ne spune adevăratul său scop, ne spune ce va face el pentru România dacă va ajunge să-i decidă viitorul.
Iată ce scrie Klaus Iohannis, cu mânuţa lui:
“Cred că este necesar să implicăm mai mult comunităţile locale în acest proces de creştere a independenţei energetice a ţării noastre. Din acest motiv, cred că este necesară modificarea legislaţiei, pentru ca o parte din redevenţele către bugetul central să fie reorientate către comunităţile locale şi chiar către proprietarii terenurilor, aşa cum se întâmplă în SUA.”
Sub masca grijii pentru independenţa energetică a ţării şi pentru comunităţile locale, Klaus Iohannis ne spune că, în timpul preşedinţiei sale, nu numai că va continua jefuirea resurselor naturale ale ţării de către corporaţiile private, autohtone şi străine, dar se va trece la o fază nouă, aceea în care poporul român va fi deposedat şi de dreptul de proprietate publică asupra bogăţiilor subsolului. Am fost deposedaţi de fabrici, uzine, bănci, am început să fim deposedaţi de terenurile agricole şi de păduri şi urmează, sub domnia lui Klaus Iohannis, să fim deposedaţi şi de bogăţiile subsolului.
Conform alineatului (3) al articolului 136 din Constituţia României, “Bunurile de interes public ale subsolului……fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice”, iar conform alineatului (4) al aceluiaşi articol, “bunurile proprietate publică sunt inalienabile”, adică nu pot fi vândute, nu pot fi înstrăinate.
Klaus Iohannis, candidat la funcţia de Preşedinte al României, ştie, cu siguranţă, aceste prevederi ale Constituţiei României. Ştie, de asemenea, tot cu siguranţă, că, în SUA, proprietarul unui terten este şi proprietarul bogăţiilor de sub ale teren. De aceea, în SUA, cei care exploatează bogăţiile subsolului plătesc redevenţă proprietarului terenului, nu statului, adică poporului. În România, conform actualei Constituţii, singurul proprietar al bogăţiilor subsolului este poporul român, prin statul său naţional. Pentru a ajunge la situaţia de a plătii redevenţe proprietarilor terenurilor, “aşa cum se întâmplă în SUA”, va trebui modificată legislaţia, astfel încât proprietarii terenurilor să devină şi proprietarii bogăţiilor subsolului, aşa cum se întâmplă în SUA.
Aceasta este adevărata “viziune” a lui Klaus Iohannis asupra viitorului României. Vor continua vânzările şi retrocedările de terenuri şi păduri, o parte din ce în ce mai mare din teritoriul naţional al românilor va intra în proprietatea străinilor, bogăţiile subsolului vor fi declarate de interes PRIVAT, printr-o lege, sau printr-o ordonanţă de urgenţă, astfel încât vor trece şi aceste bogăţii în propeietatea străinilor. Să nu ne mai încurcăm cu contracte de concesiune, cu redevenţe şi tot felul de piedici în calea liberei dominaţii străine asupra coloniei numită România.
Iată ce ne pregăteşte Klaus Iohannis!
Klaus Iohannis încurcă rău de tot borcanele. România nu este SUA. Poporul român nu este popor american. Poporul român nu s+a format acum 200 de ani, din oameni veniţi de aiurea, care s+au autoîmproprietărit cu pământul luat de la indieni exterminaţi, cu ajutorul forţei. Poporul român este stăpân pe teritoriul lui naţional de la începutul lumii. Bogăţiile subsolului teritoriului naţional sunt ale întregului popor român. Ele au fost apărate cu sângele TUTUROR românilor. Ele nu pot face obiectul proprietăţii PRIVATE, “aşa cum se întâmplă în SUA”. Ele aparţin TUTUROR romanilor şi trebuie exploatate în beneficiul TUTUROR românilor. În vecii vecilor. Aşa cum scrie în CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR.

Constantin COJOCARU
30.09.2014

SECRETARUL DE STAT IN DEPARTAMENTUL MEDIULUI DE AFACERI,VICEPRESEDINTE FONDATOR ALDE,CATALIN BECIU IL NIMICESTE PE ASASINUL ECONOMIC AL ROMANIEI ,PENALUL KLAUS JOHANNIS:” V-ATI BATUT JOC DE MUNCA MEA!”

19 iul.

Retrimiterea Codului Fiscal în Parlament a dus la întețirea luptei dintre Putere și Opoziție. Cătălin Beciu, ministru secretar de stat la Departamentului Mediul de Afaceri, din cadrul MEIMMMA, i-a trimis o scrisoare deschisă președintelui Klaus Iohannis.

Acesta reacționează dur la adresa președintelui Klaus Iohannis, afirmând: Domnule președinte,… Nu vă plac, nu v-am votat, iar inexplicabila dumneavoastră alegere în funcţia de preşedinte al României a fost pentru mine un şoc.

”Am luat cunoştinţă despre decizia preşedintelui României de a respinge Codul Fiscal.

Înainte de a vă spune ce cred despre această situaţie, sunt obligat să recunosc faptul că oameni de afaceri, prieteni, colegi de partid, precum şi membrii ai familiei mele – cunoscându-mă bine, cu toţii – m-au sunat, cerându-mi să nu uit că poziţia actuală mă obligă la o anume politeţe, la un anume limbaj.

Pe cale de consecinţă, dacă am înteles eu bine, cuvinte ca „scârbă”, „trădare”, „prostie” ori „nemernicie” ar trebui evitate. Păi, să le evit…

Domnule preşedinte,

Chiar dacă ocup temporar această poziţie politică, mă consider om de afaceri. Mi-am înfiinţat compania în urmă cu un sfert de secol, atunci când încă eram un copil, la 19 ani. Am parcurs toate etapele capitalismului românesc, acumulând atât cât am putut-o face, respectând toate regulile şi plătindu-mi taxele. Am dobândit, astfel, o reputaţie excelentă, dar şi o bună înţelegere a economiei româneşti. Am muncit mult, uneori incredibil de mult. Nu am înşelat pe nimeni, niciodată. Nu am minţit. Recunosc, nu am dat nici meditaţii.

Am acceptat această poziţie pentru că ştiam ce nu vreau să li se mai întâmple şi altora, din cele ce mi s-au întamplat mie, pentru că o parte dintre acele lucruri m-au silit să declar prima grevă fiscală pe care o companie a declarat-o, pe acest continent. Îmi doream să nu mai existe abuzuri ale statului împotriva mediului de afaceri, îmi doream reguli simple, îmi doream principii.

În doar câteva luni am reuşit lucruri importante, fie că vorbim despre implementarea plăţilor directe către subcontractanţii din contractele pentru lucrări publice, fie că vorbim despre elemente importante din textul Codului Fiscal, cum ar fi „in dubio contra fiscum”, ori de crearea grupurilor de lucru ANAF – mediul privat, grupuri care au impus, de pildă, schimbarea legii referitoare la casele de marcat.

Domnule preşedinte, v-aţi bătut joc de munca mea, de munca oamenilor mei, de timpul pe care l-am petrecut consultând tot mediul de afaceri relevant din România, precum şi de toţi oamenii de afaceri din această ţară. Aţi făcut asta din cel mai egoist motiv cu putinţă: ambiţia de a vă consolida influenţa, lucru pe care îl tot încercaţi, de câteva luni, fără să vă pese că distrugeţi democraţia în această ţară. Nu v-aţi luptat pentru democraţie, în 89′, aşa că nu aveţi cum să o preţuiţi. Nu aveţi cum să preţuiţi nici mediul de afaceri, că nu aţi făcut parte din el. Totuşi, din ce aţi făcut parte? Până la urmă, preţuiţi ceva? Ori, ca să fie şi mai simplu, vă pricepeţi la ceva?

Astăzi, oscilez între dorinţa de a rămâne şi dorinţa de a pleca din Guvern.

Aş rămâne pentru că este în natura mea să îi apăr pe cei din rândurile cărora fac parte, de aici, de pe scaunul asta, dar tot în natura mea este şi să nu am de-a face cu cei pe care îi detest.

Dacă rămân, domnule preşedinte, se cheamă că facem parte din acelasi grup, acela al oamenilor politici, fireşte, dumneavoastră având un rol mult mai important. De aceea şi puteţi distruge atât de mult. Problema este că eu nu vreau să fiu parte a unui grup din care faceţi parte.

Nu vă plac, nu v-am votat, iar inexplicabila dumneavoastră alegere în funcţia de preşedinte al României a fost pentru mine un şoc. Am ştiut imediat că ţara asta a greşit şi că este în pericol.

Astăzi, domnule preşedinte, aţi arătat că temerile mele au fost justificate.

Din acest motiv, dar şi din celelalte, voi cere mediului de afaceri să lupte pentru ceea ce crede el că este bine şi nu pentru ceea ce credeţi dumneavoastră că trebuie ca oamenii de afaceri să facă. Ei, oamenii de afaceri, vor acest Cod Fiscal, iar dumneavoastră nu vă puteţi impune hotărârile în faţa unui om de afaceri. Aveţi o funcţie prea mică…

Cătălin Beciu,

vicepreşedinte fondator ALDE,

secretar de stat Departamentul Mediul de Afaceri,

Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri”, scrie Beciu.

COALITIA DE GUVERNARE URMEAZA SA SE REUNEASCA LUNI,PE AGENDA DISCUTIILOR FIIND SITUATIA CREATA DE ASASINUL ECONOMIC AL ROMANIEI PENALUL KLAUS WENER JOHANNIS CARE A RESPINS CODUL FISCAL!

19 iul.

Coaliția de guvernare urmează să se reunească luni, pe agenda discuțiilor fiind ordonanța privind salariile demnitarilor și situația creată după ce președintele Klaus Iohannis a retrimis Codul fiscal în Parlament, conform unui anunț făcut de președinta Consiliului Național al PSD, Rovana Plumb.

Săptămâna trecută, Rovana Plumb, ministru al Muncii, preciza că ordonanța privind salariile demnitarilor va fi discutată luni în cadrul coaliției de guvernare și că sustenabilitatea finanțării acestei măsuri va fi abordată la rectificarea bugetară.

Liderii coaliției de guvernare vor discuta și despre retrimiterea în Parlament a noului Cod fiscal, decizie luată vineri de președintele Klaus Iohannis, și ar putea decide convocarea unei sesiuni extraordinare pentru adoptarea acestui document.

„Dacă mă întrebați pe mine, undeva în a doua parte a lunii august trebuie făcută sesiune extraordinară parlamentară’, a afirmat vineri Rovana Plumb, potrivit Agerpres.

Codul fiscal nu trebuie să fie un instrument politic, a mai spus Rovana Plumb, cerându-le celor de la PNL să fie responsabili și să adopte documentul.

Șefa interimară a PSD a reiterat că legea salarizării, care este legată de adoptarea Codului fiscal, se află în pericol, la fel ca și perspectiva majorării salariilor în sectorul bugetar.

ECONOMISTUL LUCIAN ISAR IUBITUL ALINEI KILLOWAT -BORGHIU NUMIT CONSILIERUL LUI STELICA TANASE LA TVR!

19 iul.

Lucian Isar, fost ministru delegat pentru relația cu mediul de afaceri în Guvernul Victor Ponta, a fost numit consilierul șefului TVR,  Stelian Tănase. Analistul Bogdan Chirieac este de părere că Lucia Isar este un cadou nemeritat pentru TVR.

Co-președintele PNL, Alina Gorghiu trăiește o frumoasă poveste de dragoste de ceva vreme cu Lucian Isar.

Lucian Isar are un CV impresionant, detinand functia de vicepresedinte la Citibank Romania, apoi cea de vicepresedinte la Bancpost. A fost olimpic la matematica, are studii de matematica la Universitatea din Bucuresti si de finante-banci la ASE, un master in matematici financiare la Oxford, MBA la Universitatea din Chicago si programe avansate urmate la Harvard.

Invitat să comenteze această numire, analistul Bogdan Chirieac spune că „Domnul Isar este un cadou nemeritat pentru o instituție vetustă cum este TVR.

Domnul Isar este un economist redutabil și este redutabil nu pentru că are o relație cu doamna Gorghiu. Dânsul a fost și ministru la un moment dat, dar este în mod real o capacitate”, spune Chirieac.

Numirea la TVR nu știu dacă este de bine sau de rău. Problema TVR-ul astăzi este că dacă încetează emisia vreo săptămână nu bagă nimeni de seamă în România că a încetat emisia. Cine l-o fi pus la TVR, nu știu.

Domnul Stelian Tănase este un intelectual de marcă, problema lui este că atunci când este șef e un șef lamentabil, altminteri, când este civil este un intelectual de marcă, un scriitor de forță, un vector de opine, un făcător de politici, iar problema domnului Tănase este că se află în funcția de președinte la TVR. Nici dânsul nu avea ce să caute acolo”, a declarat Bogdan Chirieac la RTV.

PRESEDINTELE INTERIMAR AL PSD ,ROVANA PLUMB A CATALOGAT DREPT REVOLTATOARE ATITUDINEA NOULUI PDL FATA DE CODUL FISCAL,MENTIONAND CA PARLAMENTARII NOULPDL/PNL AU VOTAT IN UNANIMITATE IN FAVOAREA ACESTUI COD FISCAL!

19 iul.

Rovana Plumb

Rovana Plumb, preşedinte interimar al PSD, a catalogat drept revoltătoare atitudinea PNL faţă de Codul Fiscal.

Plumb a declarat, în conferinţă de presă, de la sediul partidului, că 85 din 86 de parlamentari PNL au votat în favoarea acestui Cod, astfel că, prin gestul lor, liberalii își reneagă votul dat în Parlament.

Rovana Plumb a mai susţinut că noile coduri reprezintă şansa Românie de a merge pe dezvoltare, orice întârziere putând compromite acest deziderat. Datele economice sunt cele care confirmă sustenabilitatea măsurilor propuse, a susţinut Plumb.

”România este pregătită astăzi să poată să adopte măsurile din Codul Fiscal, și nu o spunem noi, o spun analiștii economici. Acest cod fiscal pregătește ca România să înregistreze în 2016 o creștere economică. Au crescut invesțiile străine directe. Am propus toate acest măsuri pentru că ne pasă de prezentul și viitorul fiecărui român. Celor care se gândesc să facă opoziție la aceste coduri le pasa doar de interesul personal și jocurile politice. Așa se făcea și în regimul Băsescu. Facem apel la rațiune și responsabilitate: nu vă mai bateți joc de români”, a declarat Plumb.

Guvernul este obligat să țină cont de votul dat de Parlament asupra noului Cod fiscal.

„Modificările de fiscalitate s-au bucurat în Parlament de o susținere cvasiunanimă. Și tocmai de aceea măsurile care sunt cuprinse în Codurile fiscale trebuie să fie promovate. Guvernul Ponta este obligat să țină cont de votul dat de către Parlament, și nu de opțiunile politice. Tocmai de aceea, Guvernul Ponta are toată legitimitatea deciziilor, plecând de la o ordonanță la asumarea răspunderii în Parlament, să promoveze și să implementeze măsurile cuprinse în Codul fiscal”, a declarat Rovana Plumb.

O guvernare condusă de Cătălin Predoiu, cu girul Alinei Gorghiu, va însemna să nu se mai reducă TVA, să nu se mai reducă CAS, a mai arătat preşedintele interimar al PSD.

”Chiar dacă este duminică, chiar dacă este o zi toridă, am considerat că este extrem de important să vă transmit îngrijorarea atât a mea, cât și a colegilor mei, care ne fac să ne întrebăm cât mai poate dura batjocora PNL-PDL. Atutidunea partidului condus de Alina Gorghiu, înțesat cu cei care au distrus România și i-au umilit pe români față de Codul Fiscal, nu fac decât să riște un moment important al României, cel mai important din 11 ani.

Exact în perioda când guvernul Ponta pregătește actele normative care cuprind măsurile prin care se aduc către români beneficiile creșterii României, PNL au decis să le spună românilor că nu merită să benficieze de reducerile taxelor, nu merită să plătească taxe mai mici, că nu merită să aibă prețuri mai mici în magazine și o reducere cu 5 la sută. Puneau 5 la sută la TVA exact în ziua când se tăiau salariile. Suntem în fața unei uriașe farse politice care îmi aduce aminte de doamna Anstase, care a fraudat voturile din Parlament la legea pensiei”, a declarat Plumb.

„Cum să nu existe acord între partide când tocmai reprezentanții partidelor din parlament au votat pentru adoptarea Codului Fiscal? (…)Nu este treaba noastră să le purtăm de grijă celor din PNL care se sinucid politic. Guvernul Ponta, guvernul României este obligat să țină cont de votul dat în Parlament și nu de opțiunile politice. Guvernul Ponta are toată legitimitatea deciziilor să promoveze și să implementeze măsurile cuprinse în Codul Fiscal”, a mai afirmat Plumb.

Președintele Klaus Iohannis a retrimis Codul fiscal în Parlament pentru reanalizare, la o lună de când a fost trimis spre promulgare.

După anunțul Administrației Prezidențiale, prim-vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu a afirmat că argumentele pentru care președintele Iohannis a retrimis Codul fiscal în Parlament sunt corecte și că reexaminarea documentului „se impune ca urmare a proastei guvernări”.

Copreşedintele PNL, Alina Gorghiu, a declarat, sâmbătă, la Târgu Mureş, că PNL doreşte ca dezbaterea Codului Fiscal să se facă în Parlament, susţinând că asumarea răspunderii Guvernului pe noul Cod Fiscal „ar fi o bătaie de joc” , în absenţa unui consens politic.

Declarariţia făcute de Gorghiu survine în contextul în care premierul Victor Ponta a declarat că are în vedere inclusiv varianta unei ordonanţe de Guvern pentru aplicarea unor măruri din noul Cod Fiscal.

De altfel, şi ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a arătat, vineri, că măsurile din Codul Fiscal care au fost retrimise Parlamentului se vor regăsi în economie, uzând de cel puţin cele două instrumente pe care le guvernul le are la îndemână, fie aprobare în cadrul executivului, fie printr-o sesiune extraordinară la nivelul Parlamentului în timpul acestei veri.

EMISARUL OCULTEI FINANCIARE MONDIALE LA BUCURESTI,ASASINULUL ECONOMIC AL ROMANIEI ,PENALUL KLAUS JOHANNIS SI MESAJUL TRIMIS DE LA NEPTUN!URA SA IMPOTRIVA NATIUNII ROMANE!

19 iul.

iohannis
Preşedintele României, Klaus Iohannis, a transmis duminică, 19 iulie a.c., un mesaj cu ocazia Zilei Aviației Române și a Zilei Forțelor Aeriene. Vă prezentăm textul mesajului:

„Sărbătorirea, la data de 20 iulie, a Zilei Aviației Române și a Zilei Forțelor Aeriene, odată cu praznicul Sfântului Mare Proroc Ilie Tesviteanul, patronul spiritual şi ocrotitorul aviatorilor români, îmi oferă plăcutul prilej să adresez salutul meu tuturor celor care slujesc cu devotament și dăruire aripile românești.

Anul 2015 are dublă semnificație pentru aviația românească. Pe de o parte, la 17 iunie s-au împlinit 105 ani de la primul zbor efectuat cu un avion proiectat şi construit în România, la Arsenalul Armatei, de către Aurel Vlaicu. Pe de altă parte, la 15 septembrie se vor împlini 100 de ani de la înfiinţarea Corpului de Aviaţie Român, momentul în care aviaţia a devenit armă de sine stătătoare în cadrul Armatei României.

Cinstirea eroilor aerului care, în anii celor două conflagrații mondiale, s-au jertfit pentru apărarea independenței și suveranității României, este semnul nostru de respect pentru înaintași, dar și o garanție a angajării noastre responsabile față de viitor.

Aviaţia română este pregătită astăzi să facă faţă cu succes provocărilor impuse de statutul României de ţară membră a NATO şi a Uniunii Europene, iar rezultatele obţinute sunt unanim apreciate şi recunoscute. La baza succeselor pe care le-aţi obţinut au stat atât dragostea şi devotamentul dumneavoastră faţă de profesia aleasă, cât şi eforturile susţinute pentru reformarea şi modernizarea Forţelor Aeriene.

Salut, cu acest prilej, contribuţia deosebită a Forţelor Aeriene, care au avut capacităţile necesare pentru proiectarea la distanţă, în teatrele de operaţii din Irak, Afganistan şi din Balcanii de Vest, în condiţii de siguranţă, a forţelor militare româneşti.

Aviaţia civilă, de transport, aviaţia sportivă şi utilitară au avut şi au un rol important în afirmarea aeronauticii româneşti pe plan internaţional prin dezvoltarea traficului aerian, îmbunătăţirea serviciilor de trafic aerian, creşterea siguranţei navigaţiei şi a siguranţei în exploatare. În prezent, în epoca globalizării, aviaţia militară şi civilă capătă pe deplin o importanţă strategică.

Pentru înaltul profesionalism și rezultatele remarcabile obținute în îndeplinirea misiunilor specifice, în semn de apreciere, am dat curs propunerii ministrului Apărării Naționale pentru decorarea Drapelului de luptă al Statului Major al Forțele Aeriene cu Ordinul „Virtutea Aeronautică” în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari.

Vă urez tuturor succes în îndeplinirea misiunilor nobile de apărare a cerului patriei și vă doresc multă sănătate, fericire și împlinirea aspirațiilor dumneavoastră!

La mulți ani!”

JURNALISTUL ION CRISTOIU LANSEAZA CEL MAI DUR ATAC LA CUPLUL KLAUS SI CARMEN JOHANNIS: „IN TIMP CE ASASINUL ECONOMIC VREA CA ROMANII SA STRANGA CUREAUA,PENTRU EL SI NEVASTA-SA VREA LUX!”

19 iul.

iohannis-romania-insider.com
Ion Cristoiu lansează un nou atac extrem la adresa lui Klaus Iohannis și a soției sale, Carmen Iohannis. Jurnalistul spune că în timp ce președintele vrea ca românii, prin retrimiterea în Parlament a Codului Fiscal, să strângă cureaua, el și soția sa beneficiază de lux.

Citește și: Ioana Petrescu revine: Ce e-mailuri își trimitea cu Victor Ponta când era în America

”Președintele Klaus Iohannis a respins Codul fiscal, document aprobat de Parlament aproape în unanimitate, salutat de oamenii de afaceri și de economiști.

Asta fără a mai spune că Documentul a fost primit cu satisfacție de Poporul român, sărăcit de anii de austeritate anterioară.

Desigur, aceste fapte nu garantează de la sine că din perspectiva interesul național pe termen lung, Codul fiscal e benefic.

Din istorie știm că în anumite momente Conducătorii pot dovedi mai multă luciditate decît popoarele și, prin urmare, pot lua decizii benefice pentru popoarele lor în contra voinței populare de moment.

Sunt situații în istorie cînd decizia Conducătorului s-a dovedit catastrofală.

Cînd i se spunea că românii bombăne pentru că se taie curentul pe motive de economii, iar româncele fac gălăgie că nu găsesc în comerț chiloți, Nicolae Ceaușescu răspundea că el știe mai bine decît Poporul ce-i bun pentru el, Poporul.

Sunt situații cînd decizia Conducătorului a fost benefică.

Poate că mulți americani n-ar fi vrut să meargă pe front.

Decizia lui Roosvelt de a intra în Război împotriva nemților și japonezilor s-a dovedit pînă la urmă benefică pentru americani.

Indiferent de rezultate, în Istorie se manifestă această credință a Conducătorului că el le știe mai bine decît poporul ce-i bun și ce-i rău pentru poporul respectiv.

Această credință l-a făcut și pe Klaus Iohannis să respingă Codul fiscal dorit de Poporul român.

El, Klaus Iohannis, știe mai bine decît Poporul român ce-i bun și ce-i rău pentru el, Poporul român! El știe că Documentul e rău pentru Poporul român.

Numai această credință explică aberația antidemocratică și bădărănească ce a pune pe un consilier pițifelnic să explice Poporului român de ce el, Klaus Iohannis, a respins Codul dorit de Popor.

Păi, dacă tu știi mai bine decît Poporul român ce-i bun și ce-i rău pentru el, Poporul român, ce rost are să-i mai spui Poporului de ce i-ai respins Codul? Oricum el, Poporul, nu înțelege ce înțelegi tu, Klaus Iohannis.

De joi dimineața, chiar înainte ca președintele să respingă Codul fiscal, Divizia Presă a SRI, cea pusă la dispoziție de Noua Poliție Politică lui Traian Băsescu mai întîi și lui Klaus Iohannis mai apoi, a și trecut la îndeplinirea Ordinului pe Unitate:

De a scrie neapărat:

Prin respingerea Codului Fiscal Klaus Iohannis se dovedește mult mai înțelept decît Poporul român, care Popor român ar vrea să aibă taxe și impozite cît mai mici și salarii cît mai mari.

El, Klaus Iohannis, care știe mai bine decît Poporul român ce-i bun și ce-i rău pentru Poporul român, socotește că Poporul român trebuie să strîngă cureaua, pentru că o țară nu trebuie să cheltuiască mai mult decît produce.

Foarte bine.

Într-adevăr, un stat trebuie să fie chibzuit cu cheltuielile publice pentru a nu ajunge în situația de a depăși un anume procent de deficit bugetar.

În 1901, veniți la Guvernare, după o perioadă de deșănțare în materie de cheltuieli publice, Liberalii, prin ministrul de Finanțe de atunci, au lansat sloganul Să punem capăt cheltuielilor nesăbuite!

Klaus Iohannis, am înțeles din măcănitul său despre Codul Fiscal – măcănit, și nu vorbit a fost, judecînd după puținele cuvinte spuse în explicarea și justificarea gestului – a respins Codul Fiscal pe motiv că înlesnea cheltuieli nesăbuite. Ori el, Klaus Iohannis, crede că un stat trebuie să fie chibzuit cînd e vorba de a mări salarii, de micșora taxe și impozite. Într-un cuvînt, Klaus Iohannis a cerut românilor, asemenea lui Nicolae Ceaușescu, să strîngă cureaua.

Peste tot în lumea civilizată, cînd Conducătorii cer Poporului să strîngă cureaua, încep prin a da ei exemplu de strîngere a curelei.

Anunță că-și reduc salariul, renunță la o serie de facilități luxoase.

Klaus Iohannis a cerut poporului Român să strîngă cureaua.

El însă, Klaus Iohannis, cheltuiește bani publici ca președinte.

A început prin a strînge el însuși cureaua?

A cerut Guvernului să-i tripleze salariul înaintea altor funcționari publici. Cînd Victor Ponta i-a respins cererea, s- a supărat rău de tot. Klaus Iohannis a respins Codul fiscal pe motiv că favorizează creșterea salariilor la bugetari fără susținere în Buget. El însă cînd a cerut guvernului să-i tripleze salariul, nu s-a întrebat dacă asta are susținere de la Buget.

A cerut RAPPS să-i transforme Vila Lac 2 într-un Versailles românesc. În Vila Lac 2 a stat timp de zece un alt președinte, Traian Băsescu. În afară de faptul c-a fost votat – vorba ofițerilor acoperiți – prin miracolul din 16 noiembrie, Klaus Iohannis e la fel de președinte ca și antecesorul. Mai mult, ca și Traian Băsescu are o singură nevastă. Prin urmare, de ce era nevoie de deja un milion de euro din bani publici pentru ca Klaus Iohannis să se mute cu soția în Vila Lac 2? Cînd a cerut dormitor de 500 metri pătrați (Ce dracu face cu atîta suprafață de dormitor conjugal, își aleargă nevasta înainte de…, după cum cocoșul aleargă găina înainte de…?!) nu s-a gîndit că e o cheltuială nesăbuită a banului public?

În cele șase luni și ceva care au trecut de la instalarea la Cotroceni, Klaus Iohannis și nevastă-sa au voiajat peste hotare mai mult decît Traian Băsescu într-un mandat. Voiajele au fost absolut inutile, deoarece au fost cu precădere în țări membre ale UE. Șeful statului se întîlnește sistematic cu șefii de stat și de guvern ale țărilor din UE la ședințele Consiliului. De ce a făcut aceste voiaje? Cum de ce le-a făcut? Ca să aibă Carmen Iohannis posibilitatea să-și etaleze toaletele de ceremonial la nivel înalt. Că doar n-oți vrea să le etaleze la liceul din Sibiu?

Înseamnă aceste voiaje cheltuieli nesăbuite ale banului public? Înseamnă.

De la instalare, Klaus Iohannis a marcat cîteva premiere: Și a schimbat mașina președinției cu una mult mai luxoasă; a făcut să aterizeze la Sibiu avionul prezidențial pentru a-i lua pe el și pe consoartă direct din sufragerie; și-a sărbătorit ziua de naștere în vila de lux de la Neptun.

Din cîte se vede, Klaus Iohannis cere românilor să strîngă cureaua, în timp ce el și o tot lărgește.”, scrie Ion Cristoiu pe blogul propriu.

%d blogeri au apreciat: