Arhiva | 5:36 pm

IN PASTORALA DE CRACIUN,IPS IRINEU,MITROPOLITUL OLTENIEI ATAC DUR LA KLAUS JOHANNIS SI GUVERNUL DE TEHNOCRATI IMPUS DE BRUXELLES SI UN APEL CATRE POPRORUL ROMAN SA SE GHIDEZE DUPA TRADITIA CRESTIN-ORTODOXA SI NATIONALA,PENTR CA „ROMANII TREBUIE SA-SI CUNOASCA ADEVARATUL TRECUT,PENTRU A STI SA-SI CONSTRUIASCA VIITORUL SI SA NU IMITE MODELUL EUROPEAN CU IDOLI FALSI,CARE VOR SA DISTRUGA IDENTITATEA NEAMULUI ROMANESC SIORTODOXIA ROMANA!

27 dec.

Mitropolitul Olteniei, mesaj DUR de Crăciun către liderii țării: "Să se conducă după conștiința noastră ortodoxă" și să înceteze "imitarea modelului străin". ÎPS Irineu: Unii vor să distrugă tradiția, ceea ce ne va duce la o CATASTROFĂ națională
În pastorala de Crăciun, ÎPS Irineu, Mitropolitul Olteniei, a făcut un apel către popor și conducătorii țării să se ghideze după tradiția creștin-ortodoxă și națională, arată siteul oficial al Mitropoliei Olteniei.
Ierarhul Bisericii Ortodoxe susține că românii trebuie să-și cunoască trecutul adevărat, pentru a-și ști să-și construiască viitorul.
„O cugetare înțeleaptă ne spune că a înțelege încotro trebuie să mergem, trebuie să aibă în vedere cunoașterea de unde am venit. Doar așa calea noastră și a neamului nostru ar dobândi o șansă de a fi un dreptar, nu o linie curbă întortocheată. Cu siguranță, un viitor al nostru nu poate fi creat decât numai pe un fundament evanghelic stabil în care istoria nu poate fi doar știința despre trecut. În acest context, Ortodoxia este ceva mult mai important, deoarece fără cunoașterea originilor noastre creștine, fără conștientizarea faptului care este fundamentul istoric al existenței noastre, nu este posibil a continua procesul de reînnoire a vieții noastre spirituale”, a scris arhiepiscopul Craiovei în Cuvântul care va fi citit vineri în bisericile oltene.
ÎPS Irineu afirmă că există oameni care vor să distrugă totul, inclusiv tradiția, iar acest proces nu aduce nimic bun pentru țară.
„Din nefericire, încercarea unora de a distruge totul până la temelii, inclusiv tradiția, iar apoi pe aceste dărâmături de a construi o lume nouă, nu duce la nimic bun, ci ne aduce multă pagubă sufletească nouă și patriei noastre până la limita catastrofei duhovnicești și naționale.De aceea este atât de important ca astăzi noi să ne îndreptăm privirea către Sfânta Ortodoxie și Țara noastră ortodoxă”, spune Mitropolitul.
Mai mult, acesta se declară împotriva imitării modelului european, susținând că România trebuie să-și urmeze propria cale.
„În această gândire, noi, ortodocșii, ne-am păstrat originalitatea care unește astăzi armonios moștenirea învățăturii Domnului și cultura europeană. De bună seamă, oricine știe că imitarea sau copierea cedează întotdeauna originalului, deoarece lipsește principiul original și caracterul autentic.
De aceea, a construi o civilizație pe baza imitării semnifică a determina dezvoltarea în așa fel ca ea să rămână întotdeauna în urmă față de cei care au generat și generează originalul. Deci, este important a înțelege că o cale cu adevărat europeană presupune nu imitarea modelului străin, ci conștientizarea propriilor rădăcini europene și revenirea la ele, ținând cont de condițiile concrete culturale și istorice”, a susținut ierarhul.
Arhiepiscopul Craiovei crede că este necesar ca românii de rând, dar și conducătorii să revină la conștiința ortodoxă, în fața provocărilor acestei lumi.
„Astăzi, Tradiția noastră strămoșească este de multe ori încălcată, iar necredința încearcă deseori să îndepărteze pe om de la principiul moral, promovând permisivitatea nelimitată în deșertăciune și păcat. Negarea dreptului la viață pentru pruncul în pântecele mamei, uciderea bătrânilor și bolnavilor care, după opinia unora, „sunt datori să moară”, ca să nu folosească rezervele societății, încercările de a submina instituția fundamentală a firii omenești – căsătoria – sunt câteva din provocările care arată o mutare profundă în conceperea lumii și a omului, o mutare pe care Biserica o consideră distrugătoare și periculoasă. Ceea ce ar trebui să se considere de la sine înțeles, cum e, de pildă, studierea religiei în școli și multe altele, în special cu referire la manifestarea culturii religioase, intră cu greu în viața noastră și de multe ori cu scrâșnetul dinților celor care își imaginează „statul laic” care exclude prezența religiei în procesele sociale. În fața acestor provocări suntem chemați să ne conducem, în îndeplinirea datoriilor noastre bisericești și civile, de conștiința creștină ortodoxă. Aceasta se referă atât la credincioșii de rând, cât și la cei care ocupă funcții responsabile în Țara noastră. Este de reținut că Biserica modelează sufletele oamenilor chemați la slujirea frățească unii altora și binelui comun. Ea susține caracterul nepieritor al legii morale, doar pe baza ei putând fi făurită o viață personală evlavioasă și o societate dreaptă. Ea mărturisește despre Împărăția Duhului, fiind veșnică și tinzând spre infinit”, scrie ÎPS Irineu.
Acesta încheie cu un îndemn către cei mai puțin credincioși.
„Cel care nu se împărtășește din Dumnezeu este mort înainte de moarte, trăiește într-o nefericire care n-are margini și într-o deznădejde de nedescris”.
Iată predica integrală:
Crăciunul este, cum ne învață Sfântul Apostol Pavel, „arătarea bunătății și iubirii de oameni a Mântuitorului nostru Dumnezeu”. Dumnezeu iese din taina Sa, vine în lume și Își arată cu putere prezența Sa printre oameni. El este Împăratul Care a pășit în ținutul nostru sărăcăcios, „în latura și umbra morții”, cum ne spune profetul, dovedindu-ne că n-a părăsit niciodată lumea, nu S-a retras din ea și nu ne-a lăsat singuri. Chiar dacă nu-L putem vedea, din cauza păcatelor noastre, sau atinge, El este aici și vine în multe feluri către noi și întru noi. Dacă Paștile reprezintă centrul anului bisericesc, Nașterea Domnului este cea mai umană sărbătoare a credinței noastre ortodoxe, pentru că ne face să simțim cel mai profund umanitatea Fiului lui Dumnezeu. Nicăieri altundeva nu se simte, precum în peștera din Betleem, ceea ce înseamnă că Dumnezeu a vrut să fie cu noi, un Dumnezeu Căruia să-I spunem Tu, pentru că Îl întâlnim ca Prunc în ieslea cea sfântă. Tocmai pentru aceasta Crăciunul este o sărbătoare a familiei, a iubirii dintre oameni și a armoniei în viața de zi cu zi. Este o sărbătoare care cheamă la meditație și reculegere, la reflecție și gând curat față de toată creația lui Dumnezeu.
Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, mai înainte de a descrie Nașterea Domnului, a prezentat Cartea neamului Mântuitorului Hristos, Matei 1, 1-17.] unde Îl arată pe Domnul ca om, cuprins într-o istorie omenească, cu urcușurile și coborâșurile ei. Legătura cu Avraam ne aduce aminte de făgăduința și promisiunea lui Dumnezeu împlinite cu neamul omenesc. Din această Genealogie aflăm că  Mesia este adevăratul Rege spre Care se îndreaptă toată istoria lumii. De asemenea, această descriere prezintă între alte personalități și patru femei, a cincea fiind însăși Preasfânta Fecioară Maria. În afară de Maica Domnului, aceste femei nu erau evreice și totuși au intrat în lista personalităților Israelului celui nou, fiind considerate adevăratele străbune ale Fiului lui Dumnezeu înomenit. Sfântul Evanghelist a considerat în felul acesta că femeile amintite, în ciuda tuturor contrastelor, au o legătură interioară cu Maica Domnului, Fecioara Maria, către care se îndreaptă toată genealogia. Apoi, dacă celelalte persoane sunt legate, din această genealogie, prin cuvântul a zămislit, la sfârșit nu mai este vorba de zămislire, ci se spune că: „Iacob l-a zămislit pe Iosif, logodnicul Mariei, din care S-a născut Iisus Hristos”. Această precizare vrea să stabilească faptul că Iosif nu L-a zămislit pe Mântuitorul, ci el era doar logodnicul Preacuratei Fecioare. Deci, Mântuitorul Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Fiul Fecioarei Maria, carne din carnea ei și rod al pântecelui ei. Ea L-a purtat nouă luni în pântecele ei și L-a alăptat din sânii ei, iar laptele ei a devenit carnea și sângele lui Dumnezeu. Astfel, Preacurata a simțit și a trăit permanent cu convingerea că Fiul ei este Mântuitorul Hristos și că El este Dumnezeul ei. Ea L-a privit și L-a sărutat cu dragostea de mamă și s-a gândit permanent în rugăciunea ei că „Acest Dumnezeu este Fiul meu”, că acest trup dumnezeiesc este trup din carnea mea, că El e făcut din mine, are ochii mei și forma gurii Lui e forma gurii mele. Cu adevărat, El îmi seamănă, deși e Dumnezeul meu.
Desigur, nicio mamă din lume n-a avut pe Dumnezeu în acest fel, un Dumnezeu prunc, Care poate fi luat în brațe și acoperit cu sărutări, un Dumnezeu cald Care zâmbește și respiră ca noi, un Dumnezeu Care poate fi atins și Care trăiește ca noi, în afară de păcat. Sfântul Chiril al Alexandriei, vorbind despre realitatea Nașterii Domnului, spunea că Fiul lui Dumnezeu, având în firea Sa puterea peste toate, a luat de la Preacurata Fecioară Maria trup și, odată cu el, a primit și pătimirile noastre, rămânând totuși nepătimitor. Dacă nu S-ar fi făcut om și dacă n-ar fi luat chip de rob, cum spune Sfântul Apostol Pavel, ar fi drept să ne tulburăm când s-ar spune despre El ceva potrivit robului, căci s-ar aștepta ca toate să le facă după rațiunea cuvenită lui Dumnezeu. Dar dacă, după cuvântul Sfântului Evanghelist Ioan: „Cuvântul trup S-a făcut”, Îl vedem purtând trup asemenea nouă și primim cu siguranță cuvântul propovăduit ca potrivit omului. Se înțelege de aici că noi nu L-am fi putut cunoaște altfel în mod clar, ca Dumnezeu și om, dacă nu S-ar fi născut din Născătoarea de Dumnezeu în ieslea din Betleem. Așadar, subliniază Sfântul Chiril: „Cum am ști că Dumnezeu-Cuvântul S-a făcut om dacă n-ar fi spus și cuvinte omenești, cu grai omenesc? Cum am ști că S-a făcut om dacă Cel nepătimitor n-ar fi pătimit ca un om și dacă Cel înalt n-ar fi grăit în chipul smerit al omului?” Deci, Fiul Celui Preaînalt Și-a făcut proprii cele omenești, fiind asemenea nouă în afară de păcat.
Iubiți credincioși și credincioase,
Toată  istoria despre venirea Fiului lui Dumnezeu în lume a intrat din timpurile apostolice în Tradiția Bisericii și s-a păstrat până astăzi intactă. Potrivit acestor datini sfinte, noi așteptăm Crăciunul cu multă bucurie, de la mic și până la mare. Auzim colindele, le primim cu bucurie, postim și ne rugăm, pregătindu-ne să întâmpinăm pe Domnul sfânt cu inimile curate și cu sufletele luminate. Fiindcă am amintit de Tradiția acestei sfinte sărbători a Nașterii Domnului, v-aș propune să facem o analiză asupra vieții noastre personale și asupra viitorului nostru.
Cum știm, orice lucru se începe cu un plan sau cu un proiect, în care trebuie să iei în seamă ce dorești să construiești. Uneori acest plan se realizează la nivelul imaginației și apoi urmează conceptul. Negreșit, la alcătuirea viitorului nostru presupunem în primul rând realizarea acestei imagini și a acestui proiect. Din nefericire, după cum constatăm, una din problemele vieții noastre este lipsa unei astfel de imagini a viitorului. Oamenii își exprimă cu ușurință nemulțumirea față de ziua de azi, dar le este greu să gândească unde ar dori să ajungă, pornind de la starea actuală de lucruri.
Desigur, mulți au obiective și probleme concrete legate de nivelul de trai, în genere să dezvolte un trai mai bun. Însă astăzi problema cea mai arzătoare nu este despre bunăstarea noastră exterioară, ci despre felul cum trebuie să ne construim sufletele și viitorul nostru. O cugetare înțeleaptă ne spune că a înțelege încotro trebuie să mergem, trebuie să aibă în vedere cunoașterea de unde am venit. Doar așa calea noastră și a neamului nostru ar dobândi o șansă de a fi un dreptar, nu o linie curbă întortocheată. Cu siguranță, un viitor al nostru nu poate fi creat decât numai pe un fundament evanghelic stabil în care istoria nu poate fi doar știința despre trecut. În acest context, Ortodoxia este ceva mult mai important, deoarece fără cunoașterea originilor noastre creștine, fără conștientizarea faptului care este fundamentul istoric al existenței noastre, nu este posibil a continua procesul de reînnoire a vieții noastre spirituale.
Toate acestea formează, fără îndoială, temelia tradiției noastre ortodoxe și culturale românești. Este adevărat că la auzul cuvântului „tradiție” unii oameni își exprimă nedumerirea și chiar scepticismul, considerând că  „tradiție”, „tradiționalist”, „tradițional” au legătură cu ceva demult trecut, inutil, care încurcă. De fapt, trebuie să subliniem faptul că tradiția nu este amintirea despre trecut, nu ne aducem aminte de Crăciun pentru că auzim colindele și că avem parte de bucate pregătite de această sărbătoare. Firește, Tradiția este altceva, este modalitatea transmiterii valorilor strămoșești din generație în generație. De pildă, chiar în școală elevul și studentul folosesc manualul, scris nu de o persoană de vârsta lor, ci de cineva care poate nu mai este în viață. Astfel, școlarul crește și învață din cunoștințele și experiențele cuiva care uneori nu mai este în viață. Întrebarea este firească: cum ne-au fost transmise aceste cunoștințe, experiențe, gânduri și idei dacă nu prin tradiție? Prin urmare, Tradiția noastră ortodoxă este modalitatea păstrării și transmiterii valorilor din generație în generație, fără ca aceasta să însemne că tradiția este chemată să păstreze tot ce aparține trecutului. Se înțelege de la sine că numai valoarea adevărată se transmite prin tradiție, drept pentru care noi o numim Sfântă Tradiție. Din nefericire, încercarea unora de a distruge totul până la temelii, inclusiv tradiția, iar apoi pe aceste dărâmături de a construi o lume nouă, nu duce la nimic bun, ci ne aduce multă pagubă sufletească nouă și patriei noastre până la limita catastrofei duhovnicești și naționale. De aceea este atât de important ca astăzi noi să ne îndreptăm privirea către Sfânta Ortodoxie și Țara noastră ortodoxă. Prin urmare, dacă fundamentul civilizației noastre se întemeiază pe Sfânta Evanghelie a Mântuitorului Hristos, rezultă că sinteza creativă a acestei realități are la bază Sfânta Tradiție creștină a Sfinților Părinți, care îmbinau cunoștințele filozofice cu viziunea teologică, bazată pe revelația divină. În această gândire, noi, ortodocșii, ne-am păstrat originalitatea care unește astăzi armonios moștenirea învățăturii Domnului și cultura europeană. De bună seamă, oricine știe că imitarea sau copierea cedează întotdeauna originalului, deoarece lipsește principiul original și caracterul autentic.
De aceea, a construi o civilizație pe baza imitării semnifică a determina dezvoltarea în așa fel ca ea să rămână întotdeauna în urmă față de cei care au generat și generează originalul. Deci, este important a înțelege că o cale cu adevărat europeană presupune nu imitarea modelului străin, ci conștientizarea propriilor rădăcini europene și revenirea la ele, ținând cont de condițiile concrete culturale și istorice.
Astăzi, Tradiția noastră strămoșească este de multe ori încălcată, iar necredința încearcă deseori să îndepărteze pe om de la principiul moral, promovând permisivitatea nelimitată în deșertăciune și păcat. Negarea dreptului la viață pentru pruncul în pântecele mamei, uciderea bătrânilor și bolnavilor care, după opinia unora, „sunt datori să moară”, ca să nu folosească rezervele societății, încercările de a submina instituția fundamentală a firii omenești – căsătoria – sunt câteva din provocările care arată o mutare profundă în conceperea lumii și a omului, o mutare pe care Biserica o consideră distrugătoare și periculoasă. Ceea ce ar trebui să se considere de la sine înțeles, cum e, de pildă, studierea religiei în școli și multe altele, în special cu referire la manifestarea culturii religioase, intră cu greu în viața noastră și de multe ori cu scrâșnetul dinților celor care își imaginează „statul laic” care exclude prezența religiei în procesele sociale. În fața acestor provocări suntem chemați să ne conducem, în îndeplinirea datoriilor noastre bisericești și civile, de conștiința creștină ortodoxă. Aceasta se referă atât la credincioșii de rând, cât și la cei care ocupă funcții responsabile în Țara noastră. Este de reținut că Biserica modelează sufletele oamenilor chemați la slujirea frățească unii altora și binelui comun. Ea susține caracterul nepieritor al legii morale, doar pe baza ei putând fi făurită o viață personală evlavioasă și o societate dreaptă. Ea mărturisește despre Împărăția Duhului, fiind veșnică și tinzând spre infinit.
Iubiți credincioși și credincioase,
Acum, la această sărbătoare a Crăciunului, Dumnezeu ne cheamă la El, ne scoate dincolo de grijile noastre. Dacă luăm o zi obișnuită constatăm că avem puțin timp pentru Dumnezeu și puțin timp pentru noi înșine. Suntem foarte prinși cu treburile noastre de dimineața și până seara și ne ocolim chiar pe noi înșine, pentru că nu facem nimic pentru sufletul nostru.
Profesia ne acaparează, societatea ne are, distracția ne are, dar noi nu ne avem pe noi înșine. Treptat ne dăm seama că ne depărtăm de Dumnezeu și interiorul nostru devine din ce în ce mai sărac și mai gol de sentimente umane. Lucrurile ne mână de la spate și noi suntem doar niște funcții în marele lor mecanism. Ce trebuie să facem, deci? Trebuie să-L ascultăm pe Mântuitorul Hristos și să fim tăcuți. Trebuie să ne concentrăm puțin asupra noastră și să ne deschidem singurătatea, pentru a-I arăta lui Dumnezeu durerea noastră și să ne acceptăm pe noi înșine. Dacă îngădui ca El să mă vindece de alergarea mea deșartă, voi fi mai bogat decât dacă aș fi câștigat lumea întreagă. Vizita Domnului în sufletele noastre este foarte importantă, este clipa prezenței Lui în viața noastră. Evident că Domnul pe Care-L cinstim de Crăciun nu este un prunc oarecare, ci Însuși Mântuitorul Hristos. Noi știm că în pântecele Preasfintei Născătoare de Dumnezeu a venit chiar Fiul lui Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului. El este Cuvântul Tatălui prin Care toate s-au făcut „și fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut”. De aceea propovăduim și credem că Mântuitorul Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat și Om adevărat. Iată de ce nu a putut să-L ucidă Irod, pentru că a fost permanent păzit de Dumnezeu.
Așadar, să păstrăm legătura cu Sfânta noastră Biserică și să trăim în Lumina Tatălui Ceresc Care a venit să ne aducă în lume pacea și bucuria veșnică. Să ne împărtășim cu Sfintele Taine, cu Trupul și Sângele Mântuitorului, ca să purtăm în sufletele noastre Lumina dumnezeirii. De asemenea, de sărbătoarea Nașterii Sale, să fim stăruitori în lucrarea pe care Mântuitorul Hristos ne-a încredințat-o prin Taina Sfântului Botez. Astfel, pecetluiți cu numele Său, să trăim încă de aici bucuria slavei lui Dumnezeu printr-o împărtășire permanentă de ea, fără să ne săturăm vreodată. Cel care nu se împărtășește din Dumnezeu este mort înainte de moarte, trăiește într-o nefericire care n-are margini și într-o deznădejde de nedescris.

„S-A NASCUT UN SFANT” – un documentar remarcabil despre Parintele Justin Parvu, in cadrul emisiunii „In premiera”

27 dec.

JUSTIN PARVU. Un curajos documentar B1tv despre Sfantul ce nu va fi canonizat deoarece nu vor stapanii coloniei Romania …

27 dec.

SACCSIV - blog ortodox

Zic ca-i un documentar curajos deoarece Sfantul Justin Parvu se afla pe lista neagra:

Iata motivele pentru care „Elie Wiesel” se opune acordarii parintelui Justin Parvu a titlului de cetatean de onoare al orasului Baia Sprie

Si fiind pe lista neagra, este interzis a se vorbi de bine despre el:

ACADEMIA CATAVENCU despre LEGEA ANTI LEGIONARA: Sentintele tribunalelor EVREILOR BOLSEVICI sunt acum considerate valide. Se vrea ASASINAREA MEMORIEI victimelor. Nu poți compara 20 de ani de teroare bolșevică cu nimic. Nici măcar cu tragicele evenimente de la Iași. UN ARTICOL NESPERAT DE FERM

Iar de canonizat nici atat nu intra in discutia lasilor din Sinod. Cum nu intra nici ceilalti reali Mari Duhovnici: Arsenie Papacioc, Gheorghe Calciu Dumitreasa, Adrian Fageteanu, Sofian Boghiu, Ilie Lacatusu, Dumitru Staniloae, etc, etc.

De remarcat ca tot la B1tv s-a transmis si cea mai reusita emisiune pe tema legii anti legionare:

Inregistrarea EXCELENTEI emisiuni de la B1TV…

Vezi articolul original 37 de cuvinte mai mult

ACTORUL DAN PURIC DESPRE PROTESTELE DE LA UNIVERSITATE:”TINERII AU PROTESTAT,PROTESTELE AU FOST PARAZITATE!”,NU S-A SCHIMBAT NIMIC IN ROMANIA,S-A SCHIMBAT DOAR GUVERNUL!”

27 dec.

Dan Puric: România e pe pantă în jos. Protestele au fost parazitate 16
Actorul Dan Puric spune că mişcările de stradă de după tragedia de la Colectiv au fost manipulate şi că nu au reuşit să schimbe România, aşa cum şi-au dorit tinerii, ci doar un Guvern cu altul.
„Evenimentele nu au schimbat România, au schimbat Guvernul. România este mutilată în 25 de ani de zile. Bieţii tineri care au ieşit acolo, cu sufletele lor curate, în 2 zile au fost parazitaţi de grupuri de securitate, că nici nu mai ştiau ce să ceară”, a spus Dan Puric, sâmbătă, la emisiunea Q&A, de la Antena 3.

Mai mult, în opinia actorului, ”România e pe pantă în jos, România e mutilată”.
”Tinerii au protestat, protestetele au fost parazitate”, a adăugat Dan Puric.

RETROSPECTIVA ANULUI 2015,ANUL CAND DUPA LOVITURA DE STAT A ASASINULUI ECONOMIC DELA INCEPUTUL LUI NOIEMBRIE 2015,ASASINUL ECONOMIC AL OCULTEI FINANCIRE MONDIALE ,TRADATORUL DE TARA KLAUS JOHANNIS ,CETATEAN GERMAN A INSTALAT „GUVERNUL DE BIROCRATI DE LA BRUXELLES”,PRIMIT IN PLIC AVANDU-L CA PREMIER PE CETATEANUL FRANCEZ DE ORIGINE MAGHIARA,JULIEN CIOLOS ,OMUL LUI GEORGE SOROS SI ASTFEL FMI CONDUCE COLONIA ROMANIA!

27 dec.

Relația României cu Fondul Monetar Internațional a fost marcată, în 2015, mai degrabă de discuțiile referitoare la oportunitatea încheierii unui nou acord decât de măsuri concrete adoptate în interiorul acordului care se afla încă în derulare. Poate și pentru că România nu a mai depins de banii de la Washington, în sensul că acordul care a expirat în toamnă a fost unul de supraveghere preventivă și nu unul de tip stand-by, în care fondurile sunt eliberate în funcție de îndeplinirea unor criterii de performanță. Autoritățile de la București au adoptat anumite măsuri fiscale care, deși criticate de oficialii instituției financiare internaționale, au văzut „lumina tiparului” și sunt acum cuprinse în Codul Fiscal. Reducerile de taxe anunțate la început de an, printre care scăderea TVA și amânarea scumpirii gazelor, au reprezentat punctele nevralgice ale discuțiilor dintre cele două părți.

Anul 2015 a început chiar cu aducerea în discuție a oportunității încheierii unui nou acord, în condițiile în care acordul în derulare urma să se încheie în septembrie 2015.

FMI vine în ianuarie la București în contextul crizei francului elvețian; demarează discuțiile referitoare la relaxarea fiscală

În 8 ianuarie, premierul de la vremea respectivă, Victor Ponta, aducea în spațiul public această temă, arătând că România poate să negocieze cu Fondul Monetar Internațional un acord similar celui din Polonia, de tip linie flexibilă sau să nu mai încheie un nou acord.

„Poziția noastră (a premierului și a ministrului de Finanțe — n.r.) coordonată este următoarea: în primul rând vrem să încheiem cu bine acordul actual. În al doilea rând opinia noastră bazată pe datele și pe situația României în acest moment este că nu avem nevoie de un nou acord similar, de tip precautionary. Există după aceea două variante: ori să nu avem deloc acord cu Fondul Monetar Internațional, să rămânem doar în obligațiile pe care le avem în baza Pactului Fiscal sau să negociem un acord de tipul celui pe care îl are în continuare Polonia, de tip linie flexibilă. Sunt lucruri pe care le putem discuta când terminăm acordul actual. Ideea este că un acord similar cu cel actual nu mai este necesar”, a declarat Ponta.

Acordul de tipul unei linii flexibile de credit este un instrument creat de FMI în 2009 pentru țările cu performanțe economice bune.

În acest context, FMI a sosit la București în 27 ianuarie pentru a treia evaluare a acordului cu România. Misiunea FMI a venit în România într-un moment în care francul elvețian urcase la cotații record în raport cu leul, motiv pentru care au reînceput discuțiile referitoare la românii cu credite în franci elvețieni. Fondul Monetar Internațional a recomandat restructurarea voluntară bilaterală a creditelor în franci elvețieni, cu luarea în considerare a capacității de rambursare a împrumutului de către debitor.

Prima misiune a FMI în România din acest an s-a încheiat, însă, fără concluzii clare și fără o scrisoare de intenție din partea autorităților de la București, astfel că acordul a rămas în continuare suspendat, situație în care se afla din vara lui 2014.

Premierul Victor Ponta afirma că Executivul nu s-a înțeles cu partenerii financiari internaționali în privința creșterii prețului pentru gazele naturale și a restructurărilor din complexurile energetice Hunedoara și Oltenia, motiv pentru care nu va fi semnată încă o scrisoare de intenție, adăugând însă că restul obiectivelor sunt îndeplinite.

Pe de altă parte, în declarația de la finalul Misiunii în România, experții FMI au arătat că dereglementarea tarifelor la gaze pentru consumatorii casnici ar trebui reîncepută în paralel cu asigurarea unui sprijin suplimentar celor mai vulnerabili consumatori.

În sectorul public, FMI a subliniat că îmbunătățirea eficienței în funcționarea multor întreprinderi de stat mari va presupune restructurarea agresivă și, în unele cazuri, lichidarea.

Imediat după ce delegația FMI a părăsit Bucureștiul, ministrul Finanțelor de la vremea respectivă, Darius Vâlcov, anunța că autoritățile române nu au cerut acordul Fondului Monetar Internațional pentru măsurile de relaxare fiscală prevăzute în proiectului Codului Fiscal, precizând că acestea vor intra în vigoare în ianuarie 2016. Era vorba despre un amplu plan de relaxare fiscală care prevedea că TVA va ajunge la 18% în 2020 de la 24% în 2015, cota unică de impozitare va scădea de la 16% la 14%, impozitul pe dividende va fi eliminat, acesta fiind de 16%, taxa pe construcții speciale va fi eliminată (era de 1%), contribuțiile de asigurări sociale /CAS/ vor scădea de la 15,8% la 13,5% pentru angajat și de la 10,5% la 7,5% pentru angajator, iar impozitarea microîntreprinderilor și pentru impozitele și taxele locale va fi introdus un regim diferențiat.

Între timp, la Washington, într-o teleconferință la începutul primăverii, în martie, șeful misiunii FMI în România, Andrea Schaechter menționa că Guvernul de la București ar trebui să reanalizeze momentul adoptării reducerilor de taxe precum și dimensiunea acestor scăderi.

‘Trebuie să punem întrebarea care sunt măsurile compensatorii avute în vedere pentru respectarea țintelor fiscale pe termen mediu. În acest moment, ținta de deficit prevăzută în buget este în linie cu ținta prevăzută în acordul stand by și pentru orice reduceri suplimentare de taxe, trebuie avute în vedere măsuri compensatorii pentru ca aceste ținte bugetare, care sunt o prioritate, să fie atinse’, a subliniat Andrea Schaechter în 27 martie.

Reprezentantul FMI a reamintit că România trebuie să reia calendarul de liberalizare a prețului la gazele naturale pentru populație, însă, în paralel, trebuie să ofere protecție persoanelor vulnerabile.

La București începe însă să se discute tot mai des despre reducerea TVA la alimente, măsură care, potrivit autorităților, va stimula consumul și va crește puterea de cumpărare, iar încasările astfel obținute vor compensa deficitul creat la buget.

Totodată, se relansează ideea unui nou acord cu FMI, iar noul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, declară, în aprilie, că Ministerul de Finanțe și-ar dori un nou acord cu Fondul Monetar Internațional, deoarece ar fi un motiv în plus ca România să se poată împrumuta mai ieftin și ar folosi și la imaginea țării, la ratingul de țară. El a subliniat însă că, pentru a discuta despre un nou acord, în primul rând trebuie încheiat în bune condiții actualul acord de finanțare cu instituțiile financiare internaționale, care expira în septembrie.

Guvernatorul BNR afirmă că un acord cu instituțiile internaționale ajută România să vândă credibil reforma fiscală

Pe această linie se înscriu și declarațiile din luna mai ale guvernatorului băncii centrale, Mugur Isărescu, care a susținut că România are nevoie de un acord cu instituțiile financiare internaționale pentru a putea „vinde” credibil reforma fiscală pe care intenționează să o implementeze prin modificarea Codului Fiscal, astfel încât să nu piardă prin creșterea dobânzilor la care se împrumută.

„Din experiența mea, eu cred că este bine să avem niște parteneri internaționali. Ne dau credibilitate, seriozitate și uneori îți trebuie un avocat al diavolului, asta e părerea mea. Chiar dacă, uneori, negocierile nu sunt plăcute, te mai cerți cu ei, dar o formulă de parteneriat cu ei este bună. În plus, nici nu văd cum am putea noi să vindem credibil o reformă fiscală de o asemenea amploare pe plan internațional. E greu”, declara guvernatorul BNR.

În acest context, o misiune a FMI a venit la București la sfârșitul lunii mai și s-a încheiat, din nou, fără o declarație clară cu privire la rezultatul discuțiilor cu autoritățile române. Ministrul român al Finanțelor anunța, însă, continuarea discuțiilor cu reprezentanții finanțatorilor internaționali în perioada 19-30 iunie, la București.

La 1 iunie a intrat în vigoare reducerea TVA la 9% la toate produsele alimentare, la băuturile nealcoolice și la serviciile de alimentație publică măsură care, potrivit autorităților, trebuia să aducă alimente mai ieftine cu cel puțin 12,5% și o relansare a consumului.

FMI vorbește despre revizuirea semnificativă a proiectului de Cod Fiscal

Pe de altă parte, într-o conferință la București, reprezentantul Fondului Monetar Internațional în România, Guillermo Tolosa, a arătat că proiectul de Cod Fiscal aflat în prezent în dezbatere parlamentară va trebui revizuit semnificativ pentru că, altfel, Guvernul nu va reuși să se încadreze în țintele de deficit stabilite cu instituțiile financiare internaționale pentru 2016.

„Estimările noastre sunt că proiectul de Cod Fiscal, în forma actuală, va trebui revizuit semnificativ, pentru că doar tăierea cheltuielilor pentru compensarea măsurilor nu va fi suficientă. Credem că țintele Guvernului pentru acest an vor fi atinse, dar pentru anul viitor este mult de lucru pentru a-și putea atinge obiectivele”, a precizat reprezentantul FMI.

El a subliniat că discuțiile din cadrul misiunii tehnice care a avut loc la finalul lunii mai au mers bine, însă FMI așteapă de la Guvernul României decizii care să ducă la îmbunătățirea situației viitoare, astfel încât să se poată modifica proiecția asupra deficitului și să se încadreze în ținte, pentru ca programul să continue cu succes.

„Am făcut progrese mari în a înțelege situația fiscală. Însă am descoperit că va apărea un gol semnificativ la venituri în 2016″, a subliniat Tolosa.

La jumătatea lunii iunie, o delegație a Comisiei Europene vine la București însă nu se ajunge la un acord pe Codul Fiscal. Vizita FMI programată pentru jumătatea lunii iulie se amână. Ministrul Finanțelor recunoaște o depășire temporară a țintei de deficit, care s-ar putea situa la 2,9% din PIB în 2016, însă arată că sunt state membre cu deficit excesiv, mult peste 3%, iar România este în situația în care trebuie sa ia astfel de măsuri pentru a-și consolida și mai mult starea economiei.

Între timp, analiștii economici, dar și șeful băncii centrale continuă să pledeze pentru un nou acord cu FMI, mai ales într-un context extern marcat de criza din Grecia care a intrat, la final de iunie, în incapacitate de plată față de FMI.

‘Autoritățile române trebuie să-și reconsidere poziția față de Codul Fiscal și să continue acordul cu instituțiile internaționale, pentru a diminua riscurile la care este expusă, mai ales în acest context internațional dificil dat de situația din Grecia și având în vedere că, în 25 de ani, România a înregistrat derapaje mari de cele mai multe ori când a fost pe cont propriu’, susține, la începutul lunii iulie, președintele Consiliului Fiscal, Ionuț Dumitru.

Guvernatorul băncii centrale pledează, din nou, în 1 iulie, pentru continuarea relațiilor cu finanțatorii internaționali. ‘Acordul cu Fondul Monetar Internațional (FMI) și cu Comisia Europeană (CE) se negociază în continuare și este esențial să continue, pentru că actualul context internațional, generat de Grecia, și cel intern, dat de Codul Fiscal, solicită existența unui astfel de acord pentru România. Credința mea este că negocierile vor continua și vom adânci toate problemele care sunt încă în discuție. (…) Noi trebuie să arătăm că nu mergem din șanț în șanț, în zig-zag. Ci că avem capacitatea să luăm măsuri graduale și să ținem o linie. Asta arată maturitate în politicile economice. Reacția noastră este imediată. Am și spus că pe actualul proiect de Cod Fiscal noi nu mai putem să reconsiderăm toată politica monetară ca să păstrăm un anumit echilibru al mixului”, a explicat șeful Băncii Naționale a României.

La jumătatea lunii iulie, după reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) de la Bruxelles, declarațiile cu privire la acordul României cu finanțatorii internaționali sunt contradictorii. În timp ce ministrul român al Finanțelor anunță că acordul României cu Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană continuă, vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, declară că programul privind balanța de plăți este deraiat, însă CE este gata să discute din nou cu autoritățile române.

„Astăzi, am participat la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), organizată la Bruxelles. Principala concluzie a întrevederilor de astăzi: Acordul României cu FMI și CE continuă!”, a notat Teodorovici pe Facebook.

‘Suntem îngrijorați că programul privind balanța de plăți este, din nou, deraiat și din nou nu suntem în măsură să încheiem revizuirea. În cursul precedentului și actualului program s-au făcut multe progrese…. Din păcate, acum, trebuie spus că, referitor la evoluțiile fiscale, vedem o deviere clară în privința planurilor Guvernului român legate, de exemplu, de reducerea TVA cu cinci puncte procentuale, până la 19%… Estimăm că anul următor deficitul bugetar al României ar putea ajunge la aproximativ 3% din PIB. Nu este un semnal liniștitor pentru piețe această creștere rapidă a deficitului bugetar. Ne-am împărtășit îngrijorările cu autoritățile române și suntem gata să discutăm din nou. În ceea ce privește programul privind balanța de plăți, acesta expiră în septembrie și recomandăm în continuare autorităților române să folosească eficient timpul rămas pentru a adopta reformele necesare’, a spus Valdis Dombrovskis.

În 22 iulie, o misiune tehnică a Fondului Monetar Internațional (FMI) sosește în România însă discuțiile vizează numai restructurarea Direcției Generale de Administrare Mari Contribuabili din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

La începutul lunii august, într-un document intitulat intitulat ‘O Decizie Crucială’, reprezentanții FMI arată că, în forma aprobată de Parlament, Codul Fiscal va genera o majorare a deficitului bugetar la 3% din PIB, va periclita realizările economice obținute de România în ultimii ani și va determina revenirea la austeritate. Documentul este semnat chiar de șeful misiunii Fondului Monetar Internațional pentru România, Andrea Schaechter, și de reprezentantul rezident al FMI pentru România și Bulgaria, Guillermo Tolosa.

‘România a făcut pași importanți în ultimii șapte ani pentru a-și îmbunătăți finanțele publice controversate. Suntem îngrijorați că, în forma sa actuală, acest Cod Fiscal ar periclita aceste realizări. El ar presupune o pierdere anuală de venituri de aproximativ 2,2% din PIB și o majorare a deficitului bugetar de până la cel puțin 3% din PIB, plasând astfel datoria publică pe o traiectorie ascendentă. În mod alternativ, pentru a menține sub control deficitul, s-ar impune reducerea cheltuielilor statului precum și renunțarea la inițiativele noi de cheltuieli, inclusiv la cele de infrastructură, apărare, salarii, sănătate și educație’, se menționează în documentul citat.

Conform semnatarilor, dacă reducerile de taxe aprobate deja rămân în vigoare, austeritatea va deveni în mod inevitabil necesară atunci când finanțarea ieftină și abundentă va înceta și datoria va atinge niveluri mai mari. ‘România a trecut deja în ultimul deceniu printr-un astfel de ciclu nefericit de stimulare excesivă în vremuri bune și de austeritate strictă în vremuri grele. El nu ar trebui să fie repetat’, se subliniază în documentul oficialilor FMI.

Pe de altă parte, cei doi autori ai documentului citat arată că măsurile de stimulare fiscală trebuie aplicate la momentul potrivit, pentru că, deși situația economică este încă foarte dificilă pentru mulți români, țara are un ritm rapid de creștere în prezent, iar salariile au crescut în acest an cu peste 7 procente. ‘Nu este evident faptul că o stimulare fiscală suplimentară ar fi de dorit la acest moment, dacă ea trebuie finanțată printr-o datorie mai mare’, se subliniază în document.

Toamna readuce în discuție necesitatea unui nou acord

La început de toamnă, mai mulți oficiali de la București vorbesc despre necesitatea unui nou aranjament cu FMI care să ofere credibilitate României pe piețele internaționale.

Ministrul Finanțelor anunță că România intenționează să demareze discuțiile cu creditorii internaționali pentru un nou acord de asistență încă din acest an, ca urmare a sprijinului oferit de principalele partide politice. La rândul său, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, arată că România are nevoie de un nou acord cu FMI, pentru a se putea împrumuta ieftin în condițiile în care, în anul electoral 2016 presiunea pe buget va fi imensă.

În context, reprezentantul rezident al FMI în România și Bulgaria, Guillermo Tolosa, a arătat că România trebuie să solicite FMI negocierea unui nou acord și apoi se discută opțiunile, respectiv tipul de acord care se poate încheia.

În legătură cu actualul acord, reprezentantul FMI a spus, în septembrie, că acesta va expira pur și simplu și nu se va mai purta nicio discuție pe marginea lui între autoritățile române și reprezentanții instituției financiare internaționale. Tolosa a precizat că principalele obiective macroeconomice convenite în cadrul acordului au fost îndeplinite, dar lipsa de predictibilitate a împiedicat reprezentanții FMI să tragă o concluzie clară cu privire la stabilitatea în timp a indicatorilor macroeconomici.

„Principale ținte macroeconomice urmărite în program au fost pozitive, în linie cu obiectivele. Economia crește pe baze sănătoase și sustenabile, deficitul fiscal este stabil iar România nu se mai uită la viitor cu teama necesității unor consolidări suplimentare și prin măsuri dure. Acestea țin de trecut. Povara datoriei este pe un trend descrescător, sistemul bancar este stabil. Însă lipsa de predictibilitate a factorilor de decizie din această perioadă a făcut foarte dificil pentru noi să avem suficientă încredere că aceste echilibre macroeconomice pot fi cu adevărat menținute. Acesta este unul din principale motive pentru care boardul FMI nu a încheiat acordul, nu și-a pus ștampila de aprobare o perioadă atât de lungă de timp, mai mult de un an”, a explicat Tolosa.

La capitolul nerealizări, reprezentantul FMI a amintit evoluția reformelor structurale prevăzute în program, în special în cazul companiilor de stat.

După expirarea acordului cu FMI, în România a venit o misiune tehnică a instituției financiare internaționale pentru a analiza proiectul de buget pentru 2016.

Misiunea s-a încheiat cu un comunicat remis presei în 22 octombrie, în care Andrea Schaechter, șeful misiunii FMI în România, a declarat că Fondul Monetar Internațional estimează un deficit bugetar de 3% din PIB în 2016 și peste acest nivel în 2017 din cauza reducerilor masive de taxe și impozite și a majorărilor salariale anunțate, în timp ce recomandarea instituției financiare internaționale privind deficitul este de 1,5% din PIB pentru anul viitor.

‘Pentru anii 2016 și 2017, politicile adoptate și cele care se intenționează a fi adoptate — o combinație de reduceri masive de impozite și taxe și de majorări salariale — vor împinge deficitul fiscal până aproape de 3% din PIB în anul 2016, și peste acest nivel în 2017 dacă nu sunt identificate măsuri compensatorii sau dacă nu se întâmplă din nou neexecutarea integrală a cheltuielilor de capital’, se arată în comunicatul citat.

Oficialii FMI menționează faptul că, în ultimii ani, România a înregistrat o îmbunătățire considerabilă a indicatorilor macroeconomici, însă protejarea acestor realizări este crucială în contextul creșterii riscurilor de evoluții sub așteptări la nivel global, mai ales în economiile emergente.

În acest sens, România trebuie să adopte o serie de politici prioritare, cele mai importante fiind cele legate de menținerea disciplinei fiscale în vederea consolidării finanțelor publice, precum și reînnoirea angajamentului pentru reformele structurale, mai ales în zona companiilor de stat, pentru a susține nivelul de încredere și a îmbunătăți potențialul de creștere pe termen lung.

Reprezentanții instituției notează și necesitatea modernizării infrastructurii de transport public a României, fără de care avantajele activității economice puternice din prezent nu vor avea decât o viață scurtă, iar progresele către convergența economică vor fi lente.

La rândul său, premierul Victor Ponta a anunțat, în 22 octombrie, că în urma vizitei tehnice a delegației FMI, „există un punct clar de dezacord” referitor la deficitul bugetar pentru anii 2016-2017, lucru care reflectă, în opinia prim-ministrului, faptul că FMI nu este de acord cu scăderea TVA și cu creșterea salariilor în Educație și Sănătate cu câte 25%.

La finalul lunii octombrie, șeful statului, Klaus Iohannis, arăta că România trebuie să mențină un cadru de colaborare cu Fondul Monetar Internațional (FMI), în contextul în care majoritatea investitorilor privesc relația cu FMI ca un indicator de stabilitate.

„Sunt conștient de faptul că marea majoritate a investitorilor privesc relația dintre România și Fondul Monetar Internațional drept un indicator de stabilitate. După cum știți, programul a expirat în septembrie 2015, fără o evaluare finală favorabilă din partea FMI, ceea ce a ridicat semne de întrebare cu privire la voința Guvernului de a implementa reformele structurale asumate. România trebuie să mențină un cadru de colaborare cu FMI și să acționeze responsabil fără ca stabilitatea macroeconomică să fie afectată”, a susținut Iohannis în mesajul transmis cu ocazia evenimentului „2015 Analyst and Investor Days.

Pe de altă parte, Cătălin Păuna, country economist Banca Mondială, a arătat, la începutul lunii noiembrie, că un nou program cu Fondul Monetar Internațional (FMI) și Comisia Europeană (CE) este puțin probabil să fie încheiat de România, pentru că se apropie alegerile.

„Ca și analist, ca și economist, cred că este puțin probabil înaintea alegerilor pentru că nu vrei probabil să ai un program cu FMI care durează minim 18 luni și trebuie să ai continuitate. Mai ales că vine după un program care tocmai s-a încheiat și care nu a avut niciun review în 2015”, a explicat Păuna, în 10 noiembrie.

Noul ministru al Finanțelor: Cred că situația economică a României în acest moment nu necesită un ajutor financiar din partea FMI

La numai câteva zile după declarațiile reprezentantului BM, noul ministru al Finanțelor, Anca Dragu, care a lucrat de altfel în cadrul biroului local al FMI, declara că situația economică a României nu necesită în acest moment un ajutor financiar din partea Fondului Monetar Internațional (FMI), în condițiile în care instituția oferă asistență tehnică și sprijin financiar în special țărilor aflate în situație economică dificilă, iar „după cum am agreat cu toții”, nu mai este cazul României.

„Cred că situația economică a României în acest moment nu necesită un ajutor financiar din partea Fondului Monetar Internațional. FMI oferă asistență tehnică și sprijin financiar în special țărilor aflate în situație economică dificilă. După cum am agreat cu toții aici, nu mai este cazul României. FMI nu are un instrument care să ne intereseze în acest moment, să fie conform nevoilor noastre. În acest moment avem nevoie de un plan serios de reforme, avem nevoie de aceste măsuri care să asigure continuarea creșterii economice și punerea acestei creșteri pe baze sustenabile. De aceea cred că un acord cu FMI ar fi specific altei economii, nu economiei românești”, a menționat Anca Dragu în cadrul audierilor în comisiile reunite de buget-finanțe din Parlament.

Aceasta consideră că România nu are nevoie de un acord preventiv cu FMI. „România nu cred că are nevoie de un acord preventiv cu FMI. Rolul FMI nu este de a acorda aceste tipuri de împrumut preventiv, ci de a face programe în situații dificile, de recesiune economică”, a mai spus ministrul citat.

După mai multe regândiri ale politicii fiscale, din 2016 TVA scade la 20% de la 24% în prezent, impozitul pe dividende se reduce la 5% de la 16%, iar microîntreprinderile vor fi impozitate diferențiat în funcție de numărul de salariați.

Acordul care a expirat în septembrie a fost cel de-al 10-lea încheiat de România cu Fondul Monetar Internațional din ultimii 23 de ani și al treilea acord solicitat instituției financiare internaționale de la declanșarea crizei economice, în 2009.

Următoarea misiune a FMI este așteptată la București în martie 2016.

AGERPRES

AGENTIA HINA :PRESEDINTELE DRAGAN COVIC SI-A EXPRIMAT SPERANTA CA UE VA RECUNOASTE STATUTUL BOSNIEI DE CANDIDAT LA INCEPUTUL ANULUI 2017!

27 dec.

Bosnia va prezenta până la finalul lunii ianuarie 2016 cererea de aderare la Uniunea Europeană, a anunțat președintele în exercițiu al președinției colegiale a țării, Dragan Covic, care și-a exprimat speranța că UE va recunoaște oficial statutul Bosniei de candidat la începutul lui 2017, transmite duminică Hina.

‘Sunt încrezător că până la finalul lui ianuarie 2016 vom prezenta cererea de aderare la UE. Bosnia dorește în acest timp să se apropie de UE’, a spus Covic sâmbătă.

Pentru a-și putea prezenta cererea de aderare la UE, autoritățile bosniace trebuie să adopte un mecanism de coordonare ce reglementează adoptarea acquisului comunitar și să ajusteze Acordul de Stabilizare și Asociere în sensul reintroducerii cotelor tradiționale de import în cazul mărfurilor nesupuse regimului vamal, provenite în special din Croația.

Pe de altă parte, Dragan Covic și-a exprimat speranța că Planul de acțiuni în vedere aderării Bosnia la NATO va putea fi activat în luna iunie.

AGERPRES

MINISTRUL DE FINANTE GERMAN,WOLFGANG SCHAEUBLE A CRITICAT DUMINICA GRECIA IN LEGATURA CU GESTIONAREA REFUGIATILOR!

27 dec.

Ministrul de finanțe al Germaniei, Wolfgang Schaeuble, a criticat duminică Grecia în legătură cu modul în care gestionează problema refugiaților, spunând că Atena a ignorat ani la rând regulamentul de la Dublin al Uniunii Europene care presupune ca imigranții să depună cerere de azil în prima țară UE în care au sosit, iar țara respectivă este obligată să-i înregistreze, transmite Reuters.

Schaeuble a declarat pentru ediția duminicală a ziarului Bild că tribunalele germane au decis cu ceva timp în urmă că refugiații nu sunt tratați în mod uman în Grecia și că nu pot fi trimiși înapoi, în această țară, în pofida a ceea ce prevede regulamentul de la Dublin.

Grecia, principala poartă de intrare în Europa pentru migranții care traversează Marea Egee, s-a confruntat cu critici din partea mai multor țări din UE care sunt de părere că autoritățile de la Atena au făcut prea puțin pentru a gestiona afluxul de sute de mii de oameni care sosesc pe țărmurile sale.

„Grecii nu ar trebui să dea vina pe alții pentru problemele lor, ar trebui să vadă cum pot ei înșiși îmbunătăți lucrurile”, a spus Schaeuble, care a adoptat o atitudine mai conciliantă față de statele din Europa de Est care și-au exprimat reticența în a accepta migranți, în conformitate cu cotele obligatorii stabilite de UE. „Solidaritatea nu începe cu insultarea celuilalt. Și statele est-europene vor trebui să primească refugiați, dar mult mai puțini decât Germania”, a spus el.

„Cea mai mare criză a imigrației din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial înseamnă totodată că țările europene trebuie să-și sporească cheltuielile militare. Trebuie să cheltuim mult mai multe fonduri pentru inițiative comune de apărare. În cele din urmă, scopul nostru trebuie să fie o armată europeană comună. Fondurile pe care le cheltuim cu cele 28 de armate naționale le-am putea folosi mult mai eficient împreună. Pentru Germania, aceasta înseamnă că va trebui să sprijinim politicile noastre internaționale și de securitate mai intens decât ne-am dori-o”, a adăugat ministrul german, care a apreciat că Orientul Mijlociu nu va deveni stabil fără un angajament european mai mare.

AGERPRES

%d blogeri au apreciat: