Arhiva | 5:25 pm

GUVERNUL UE -FMI,DE LA BRUXELLES JOHANNIS-CIOLOS SI ACTELE NORMATIVE ADOPTATE DE TEHNOCRATI CARE L-A ORINUL FORTELOR OCULTE VOR SA SE MAI IMPRUMUTE DE UN MLIARD DE EUROI!

10 feb.

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfl1/v/t1.0-9/12234951_724040081061133_53175305127117993_n.jpg?oh=5c6dbfce77b31c869efcaeabe7fa0705&oe=56E7940D

Guvernul României a adoptat un Memorandum prin care ministrul Finanțelor Publice primește mandat de negociere a Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții de un miliard de euro, în vederea finanțării parțiale a contribuției bugetului de stat la Programul Național de Dezvoltare Locală. Suma va fi folosită pentru accelerarea realizării proiectelor din sectorul de apă, apă uzată și canalizare, în vederea conformării la obligațiile pe care România și le-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, respectiv obligații privind calitatea apei și accesul populației la rețeaua de alimentare cu apă potabilă și canalizare.

Elementele care fac obiectul negocierii sunt atât de natură financiară (durata și numărul de tranșe în care se va trage împrumutul, plan de finanțare), cât și de natură tehnică (atribuțiile Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice legate de implementare, clarificări în privința alocării proiectelor, autorizațiile de mediu sau administrarea rețelelor de un operator autorizat).

Poziția părţii române are în vedere obiectivele strategiei de administrare a datoriei publice guvernamentale. Mandatul și, ulterior, raportul negocierilor vor fi supuse aprobării Guvernului şi Preşedintelui României.Memorandumul cu tema „Acordul de pricinpiu privind contractarea unui împrumut de la Banca Europeană de Investiții în valoare de până la 1 miliarde de euro, în vederea finanțării parțiale a contribuției bugetului de stat la Programul Național de Dezvoltare Locală” a fost adoptat în ședința Guvernului din septembrie 2015. În baza acestuia, partea română a transmis BEI acceptul privind aprobarea împrumutului de către Consiliul Director al Băncii.

PNDL este finanțat în proporție de peste 80% de la bugetul de stat, prin bugetul MDRAP, restul fiind acoperit de la bugetele locale. Selectarea proiectelor cuprinse în program, disponibilizarea către beneficiari a sumelor alocate anual de la bugetul de stat și monitorizarea stadiului fizic și financiar sunt realizate de MDRAP, prin direcțiile sale de specialitate.

 

Proiectele și actele normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 10 februarie, ora 10.00.

 
I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE privind ordinul european de protecție, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

II. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr.1 convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii semnate la Bucureşti la 9 decembrie 2014 şi 3 august 2015 şi la Luxemburg la 22 iulie 2015, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti-etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei-Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009

3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 august 2015 şi la Paris la 7 septembrie 2015 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007

4. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit.a) şi b) din anexa nr.3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr.339/2015

6. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia cu privire la eliminarea obligației vizei pentru titularii de pașapoarte diplomatice şi de serviciu, semnat la New York, la 24 septembrie 2015

7. HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al Municipiului Gheorgheni, judeţul Harghita

8. HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Unitatea Militară 0756 Ploieşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

9. HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Unitatea Militară 0596 Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

10. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei şi protecției obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

11. HOTĂRÂRE privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016

12. HOTĂRÂRE pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016

13. HOTĂRÂRE privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2016

14. HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfășurări a alegerilor locale din anul 2016

15. HOTĂRÂRE pentru aprobarea modelelor şi a condițiilor de tipărire ale buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale din anul 2016

16. HOTĂRÂRE privind numerotarea circumscripțiilor electorale județene şi a circumscripțiilor electorale a municipiului București pentru alegerile locale

17. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra – Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”

18. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.416/2014 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării „Secţiunea 3A, subsecţiunea 3A1 şi 3A2 de la km 0+000 la km 8+700 pe teritoriul localităţilor Gilău şi Gârbău din judeţul Cluj”, din cadrul obiectivului de investiţie „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Oradea”, precum şi suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 416/2014

19. HOTĂRÂRE privind reglementarea regimului juridic al unui imobil aflat în domeniul public al statului şi pentru completarea unor acte normative

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Înţelegerii privind prelungirea valabilităţii Acordului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind asistenţa medicală pentru membrii forţelor armate şi dependenţii lor

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Protocolului Adiţional la Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, deschis spre semnare la Riga, la 22 octombrie 2015

3. MEMORANDUM cu tema: Notă mandat privind negocierea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în valoare de 1 miliard euro în vederea finanţării parţiale a contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL)

4. MEMORANDUM cu tema: Depășirea limitei plăților restante cumulate pe anul 2016 pentru Ministerul Transporturilor

IV. NOTE

1. NOTĂ privind organizarea de către România a Olimpiadei Internaționale de Matematică, ediția 2018

2. NOTĂ privind descrierea procesului de acordare şi retragere a titlului de doctor

3. NOTĂ privind măsurile din punct de vedere al susținerii financiare pentru persoanele afectate în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 la clubul Colectiv

4. NOTĂ privind măsurile care au fost luate din punct de vedere al susținerii financiare pentru persoanele afectate în tragicul eveniment din 30 octombrie 2015

5. NOTĂ referitoare la Planul Anual de Lucru al Guvernului pentru anul 2016

V. INFORMĂRI

1. INFORMARE referitoare la ordonanțele emise în temeiul Legii nr.346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

2. INFORMARE privind proiectul Programului legislativ al Guvernului pentru anul 2016

3. INFORMARE privind proiectul Listei priorităților legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2016

4. INFORMARE referitoare la ”Țintele Sociale ale Strategiei 2020”

VI. PUNCTE DE VEDERE

1. Punctele de vedere cu privire la 16 propuneri legislative parlamentare

2. Punctele de vedere asupra unor proiecte de legi inițiate de guvernele anterioare, aflate în procedură parlamentară la data de 18 noiembrie 2015, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile inițiatoare

3. Punctele de vedere asupra unor propuneri legislative inițiate de deputați sau senatori, aflate în procedură parlamentară la data de 18 noiembrie 2015, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate.

 

PRESEDINTELE SI VICEPRESEDINTELE ANAF,SAU PREZENTAT LA DNA,IN DOSARUL DE CORUPTIE VOICU SI PAUN!

10 feb.

Gelu Ștefan Diaconu şi Mihai Gogancea-Vătășoiu, preşedintele, respectiv vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, s-au prezentat miercuri la Direcția Națională Anticorupție, după ce au fost citaţi de procurori în dosarul în care sunt anchetați deputații Mădălin Voicu și Nicolae Păun.

Mihai Gogancea-Vătășoiu nu a dorit să facă declarații presei, nici la intrarea în sediul DNA, nici la plecare.

DNA a trimis către Camera Deputaţilor solicitarea de încuviințare a reținerii și arestării preventive a deputaților Mădălin Voicu şi Nicolae Păun. Cei doi sunt acuzaţi de deturnare de fonduri, trafic de înfluenţă şi spălare de bani, în legătură cu proiecte de incluziune socială a romilor, finanţate cu milioane de euro din bani europeni. Prejudiciul calculat de procurori se ridică la 6 milioane de euro.

 

PSDSI ALDE AU SEMNAT ACORDUL DE COLABORARE PENTRU ALEGERILE LOCALE!

10 feb.

PSD și ALDE au semnat, miercuri, protocolul de colaborare pentru alegerile locale. 

Iată acordul semnat de cei trei lideri politici Liviu Dragnea, Călin Popescu Tăriceanu și Daniel Constantin:

PREAMBUL

Având în vedere că alianța politică dintre social-democrație și liberalism, materializată în anul 2011 prin înființarea Uniunii Social Liberale (USL), a câștigat alegerile locale și parlamentare din anul 2012 cu o vastă majoritate;

Constatând colaborarea foarte bună la nivel parlamentar și guvernamental, care a permis atingerea celor mai importante obiective ale programului politic al USL:

 • Refacerea puterii de cumpărare a românilor prin reîntregirea salariilor și pensiilor, amputate de guvernarea Băsescu-Boc;
 • Scoaterea țării din criza economică și readucerea economiei la creștere accelerată;
 • Adoptarea unui set de politici sociale menite să diminueze sărăcia și inegalitățile din societate;
 • Promovarea unui pachet de măsuri de relaxare fiscală, destinate stimulării creșterii economice, creării de locuri de muncă, dezvoltării capitalului autohton și diminuării evaziunii fiscale.

Fiind decise să continue împreună pe acest drum al consolidării rezultatelor obținute, PSD și ALDE convin să realizeze prezentul

PROTOCOL DE COLABORARE POLITICĂ ȘI ELECTORALĂ

 1.      Partidul Social Democrat (PSD) și Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE) convin să încheie alianțe în plan local, acolo unde vor considera necesar, pentru alegerile din iunie 2016, inclusiv candidați și liste comune, în vederea maximizării rezultatelor electorale ale PSD și ALDE.

2.      PSD și ALDE consideră oportun să constituie împreună majorități în consiliile locale și județene, în vederea asigurării unei guvernări locale eficiente și stabile, în interesul cetățenilor.

3.      PSD şi ALDE vor stabili, după alegerile locale, condiţiile de realizare a unei alianţe electorale pentru alegerile parlamentare din anul 2016.

Prezentul Protocol, redactat şi semnat astăzi, 10.02.2016, în 3 (trei) exemplare originale, intră în vigoare la data semnării.

 

CIRCULA PE NET.SCRISOAREA DESCHISA A ECONOMISTULUI RADU GOLBAN CATRE PRESEDINTELE FUNDATIEI KONRAD ADENAUER,SVENIRMER SI INTERESELE OCULTE PE CARE ACESTA LE PROMOVEAZA IMPOTRIVA ROMANIEI SI R.MOLDOVA!

10 feb.

Economistul Radu Golban i-a trimis o scrisoare deschisă lui Sven Irmer, directorul Fundatiei Konrad Adenauer pentru Romania si Republica Moldova, în critică decizia acestuia de a sprjini organizarea unui eveniment în ziua în care, la nivel mondial, se comemorau victimele Holocaustului.

Golban consideră nepotrivită comemorarea „ etnicilor germani deportati in URSS pentru compensarea platilor de razboi (…) în aceeasi zi cu comemorearea victimelor” Holocaustului.

Radu Golban este nemulțumit de faptul că organizația condusă de Sven Irmer desfășoară „pe teritoriul Romaniei activitati atat de ostile tarii gazda si armoniei intre grupurile etnice ale tarii”.

Redăm integral scrisoare deschisă:

„Stimate Domnule Sven Irmer,
La data de 27 ianuarie 2016, Fundatia Konrad Adenauer, pe care o conduceti, a sprijinit organizarea unui eveniment intitulat „Cu fata in spatele sarmei ghimpate”, la Ateneul Roman. Precum stiti, la aceasta data, printr-o rezolutie ONU, se comemoreaza victimele Holocaustului.
Credeti ca alegerea de a comemora etnicii germani deportati in URSS pentru compensarea platilor de razboi, prin intelegerea Aliatilor, pe care tara Dv. le-a pricinuit altui stat, in aceeasi zi cu comemorearea victimelor pe care tot tara Dv. le-a produs, a fost una corecta?

Va rog sa-mi permiteti sa va intreb de ce instrumentalizati in scopuri obscure niste victime pentru a va face agenda de politica externa prin, sau in Romania? Consider ca actiunea Dv. a fost de natura sa contribuie la instabilitatea Romaniei, aducand-o in sfera criticii prin gazduirea unui eveniment cu totul nepotrivit.

Mereu atenta sa atraga atentia asupra problemelor legate de justitie si combaterea coruptiei in Romania, organizatia Dv. nu cred sa fie atat de insensibila incat sa nu fi cunoscut simbolul datei de 27 ianuarie!
Este o incercare subtila de a aduce victimele intr-un pool comun pentru a va exculpa tara de o vina istorica? Ati ales acea data intocmai pentru a preveni oricare critici ale evenimentului argumentand ca aveti si actiuni impotriva antisemitismului?

Organizatia Dv. finanteaza in Romania proiecte de natura sa afecteze grav interesele tarii mele! Pana cand veti continua sa destabilizati Romania?

In evenimentul organizat de Dv. nu ati tinut cont de faptul ca acele victime umane, pentru care am intreaga compasiune, sunt rezultatul unei tragedeii pe care tara Dv. a produs-o!
Cat dispret purtati Romaniei, tratatelor internationale si victimelor Holocaustului daca comemorati intr-o forma plastica sanctiunile impuse unei miscari fasciste precum a fost Grupul Etnic German?

Esta inadmisibil ca organizatia Dv. sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati atat de ostile tarii gazda si armoniei intre grupurile etnice ale tarii.

Este trist ca, in spatele unei personalitati de talie mondiala precum Konrad Adenauer, care se bucura de simpatia romanilor, se ascunde o agenda atat de toxica!
Va recomand sa va duceti aceasta politica de acasa!

Auf Wiedersehen! ”, se arată în scrisoarea deschisă a lui Radu Golban.

 

PROFESORUL DE LA MIT,NOAM CHOMSKY ,ATACDUR LA ADRESA USA:”DACA ALTE PUTERI AR ACTIONA LAFEL DE IRESPONSABIL CA USA,SOARTA NOASTRA AR FI PETCETLUITA!

10 feb.

”Forțele NATO execută manevre militare la 200 de metri de granița cu Rusia, în Estonia. Noi nu am tolera să se întâmple așa ceva în Mexic”. Impresia dată de reacțiile puterilor mondiale este că, dacă ar acționa cu aceeași iresponsabilitate ca Washingtonul, soarta noastră ar fi pecetluită, spune lingvistul Noam Chomsky într-un amplu interviu pentru periodicul mexican La Jornada, preluat de televiziunea pan-latino-americană TeleSur.

Războiul nuclear este ceva irațional, dar se poate întâmpla din cauza unui accident sau a unei erori umane, iar ”amenințarea este mult mai mare acum decât în timpul războiului rece, riscul este dat de proliferarea incidentelor în care sunt implicate armatele puterilor nucleare”, pe măsură ce Pentagonul își extinde cele 800 de baze militare de pe glob, spune Chomsky.

Avem de-a face si cu o nebunie colectivă. ”Rusia este cea mai deranjantă pietricică din bocancul Pentagonului în drumul spre dominația mondială, pentru ca are un sistem militar enorm”. ”Problema este că atât Rusia, cât și Statele Unite își sporesc sistemele militare, acționând ca și cum războiul ar fi posibil, ceea ce face parte dintr-o nebunie colectivă”, spune Chomsky.

”Războiul a fost de multe ori foarte aproape”, spune Chomsky, amintind de incientul din timpul președinției Reagan, când președintele și Pentagonul au decis să testeze reacția forțelor militare sovietice simulând un atac împotriva URSS. ”Ce s-a întâmplat a fost că rușii au luat foarte în serios lucrurile. În 1983, după ce sovieticii și-au automatizat sistemele de apărare, au detectat un atac american cu rachete. În aceste cazuri, protocolul este sa mergi pe lanțul de comandă și să lansezi un contraatac. A fost o persoana care trebuia să transmită aceste informații, Stanislav Petrov, care a decis că e o alarmă falsă. Datorită lui suntem aici și putem vorbi”.

O eroare a sistemului defensiv al SUA, spune Chimsky, a făcut ca în 1979 să fie detectat un atac din partea URSS, iar Zbigniew Brzesinki, consilierul pe securitate al președintelui Carter, a pus mâna pe telefon pentru a sugera o ripostă masivă. S-a aflat însă că este o alarmă falsă. ”Sunt zeci de asemenea alarme false în fiecare an”, spune Chomsky. Incidente și provocări precum doborârea avionului rus de către forțele turce se întâmplă în Marea Chinei de Sud. De aici, spune Chomsky, impresia că, dacă puterile militare ar acționa cu aceeași iresponsabilitate ca SUA, soarta lumii ar fi pecetluită.

Noam Chomsky a vorbit și despre alegerile din Statele Unite, evenimentul numărul unu în America în acest an. Profesorul Chomsky a rămas la ideea exprimată anterior, că alegerile din SUA pot fi comparate cu alegerea unui tub de pastă de dinți într-un supermarket. ”Țara noastră este tara unui singur partid politic, care este cel al afacerilor și al marilor corporații și care este împărțit în doua facțiuni: democrați și republicani”. Formulele originale ale acestor partide au suferit ”o mutație completă în timpul perioadei neoliberale”.

”Există acum republicanii moderni, care-și spun democrati, în timp ce fostele organizații republicane au fost complet eliminate, pentru că ambele tabere au trecut mult la dreapta spectrului politic în timpul perioadei neoliberale, așa cum s-a întâmplat și în Europa”. Rezultatul este că democrații lui Hillary Clinton au adoptat un program al vechilor republicani, în timp ce republicanii au fost înlocuiți total de neoconservatori. ”Dacă te uiți la ce anume dezbat ei la showurile televizate, îi vezi doar țipând unul la altul, iar puținele politici prezentate te înspăimântă”, spune Chomsky.

Și în acest contextr electoral, o scurta referire la imigrație. Neoconservatorii obișnuiesc să nege realitatea și de aceea doresc un gard la granița cu Mexicul. ”Numai că cei care încearcă să intre în SUA fug tocmai de distrugerile provocate de politica Statelor Unite”. ”În Boston, acolo unde locuiesc, administrația Obama a decis să deporteze un guatemalez care trăiește acolo de 25 de ani. Avea familie, o afacere, era parte din comunitate. A fugit din Guatemala distrus în timpul administrației Reagan. În schimb venim cu ideea de a construi un gard protector. În Europa e la fel. Cand vedem că fug milioane de oameni din Libia și din Siria, trebuie să ne întrebăm cu ce am greșit în ultimii 300 de ani ca să ajungem aici”, spune Chomsky.

Lucrurile arătau la fel și în urmă cu 15 ani în Orientul Mijlociu. ”Este o consecință a invaziei americane in Irak, care a fost cea mai gravă crimă a secolului acesta. Invazia americano-britanică a avut consecințe groaznice, a distrus Irakul, care acum este clasificat drept cea mai nefericită țară din lume, pentru că războiul a produs sute de mii de victime și milioane de refugiati care nu au fost primiți de SUA, ci de țările vecine sărace, însărcinate să adune mizeria rămasă în urma distrugerilor provocate de noi. Cel mai rau este că totul a dus la un conflict între șiiți și sunniți așa cum nu a mai existat. Invazia și atrocitățile care au urmat au dus la crearea unei monstruozități numită Statul Islamic, născută cu finanțare saudită, unul dintre principalii noștri aliați în lume”, spune Chomsky.

Profesorul de la MIT vine în final cu o ipoteză interesantă care face referire la intervențiile armate ale Pentagonului și la încălzirea climatică, care se combină într-un mod dezastruos pentru comunități de sute de milioane de oameni. Una dintre cele mai mari crime de război în Siria este distrugerea sistemului agricol al țării, care hrănea milioane de oameni, oameni care vor fi nevoiți să migreze spre zone urbane, creând tensiuni ce vor duce apoi la represiune.

 

FOSTUL PREMIER VICTOR PONTA ACUZATII GRAVE LA ADRESA LUI LUCIAN ISAR,SOTUL PENALEI ALINA KILOWAT-GORGHIU!

10 feb.

Lucian Isar, fost ministru delegat pentru relația cu mediul de afaceri în Guvernul Ponta, s-a prezentat miercuri dimineață la sediul DNA.

Potrivit unor surse judiciare, Isar a fost citat ca martor într-un dosar privind fapte de corupție.

Update / Ponta: „Isar a cerut avantaje personale de la un mare investitor american”
Fostul premier Victor Ponta a scris, pe Facebook, că ministrul Lucian Isar, ar fi solicitat avantaje personale de la un mare investitor american.
„Nu cunosc în mod evident motivele chemării de azi la DNA / pot însă să spun că în aproape 4 ani de Prim Ministru a fost o singură ocazie în care am primit direct informare de la instituţiile specializate ale statului despre o tentativă clară de corupţie din partea unui ministru – Lucian Isar ( care a cerut avantaje personale de la un mare investitor american în schimbul sprijinului pentru implementarea unui proiect important în România)! Atunci i-am spus imediat şi lui Crin Antonescu de situaţie şi a înţeles – în câteva ore l-am inlocuit pe Isar cu Mihai Voicu / probabil că cei care m-au informat pe mine au sesizat şi DNA. Din păcate există şi astfel de oameni”, a scris Ponta pe Facebook.la ieșirea de la DNA, că fostul premier Victor

La rândul său, Lucian Isar a spus la ieşirea din sediul DNA că Ponta trebuie lăsat „să dezvolte”.

Întrebat de jurnaliști despre afirmațiile fostului premier Victor Ponta, care a scris pe Facebook că în timpul mandatului a fost informat o singură dată despre o tentativă de corupție din partea unui ministru, nominalizându-l pe Lucian Isar, soțul Alinei Gorghiu a replicat: „Lăsați-l să dezvolte”.

Ulterior, Isar a declarat pentru Mediafax: „Am vorbit în spaţiul public, de mai multe ori, despre cazuri dureroase pentru domnia sa, OMV, Roşia Montană, Rompetrol şi altele. Probabil că se simte exclus din dezbaterea publică, iar prezenţa mea la DNA, în calitate de martor, la o plângere pe care am formulat-o, i-a oferit pretextul de a mai arunca nişte mizerii în spaţiul media. Sau a reacţionat, preventiv, panicat. Nu ştiu şi nici nu mă interesează resorturile minciunilor sale. Îl anunţ pe tânărul calomniator că va trebui să apară în faţa instanţei, deoarece îl voi acţiona în justiţie. Oricum are deja experienţă cu instanţele. Un drum în plus sau în minus la tribunal nici nu va conta pentru domnia sa”.

 

CARMEN OLTEANU SOTIA DEPUTATULUI PSD MADALIN VOICU CITATA LA DNA!

10 feb.

Carmen Olteanu, soţia deputatului Mădălin Voicu, s-a prezentat miercuri la DNA, în dosarul în care procurorii cer Camerei Deputaţilor încuviinţarea reţinerii şi arestării deputatului.

Carmen Olteanu nu a dorit să facă declarații jurnaliștilor, nici la intrarea în sediul DNA, nici la ieșire.

Potrivit unor surse judiciare, soția deputatului Mădălin Voicu are calitatea de suspect în dosar.

 

S-A STABILIT DE GUVERN DATAALEGERILOR LOCALE SI CAND VA INCEPE CAMPANIA ELECTORALA!

10 feb.

Alegerile locale vor avea loc pe 5 iunie, a decis miercuri Guvernul.

„Guvernul a aprobat 6 hotărâri de Guvern care vizează desfășurarea alegerilor locale. A fost confirmată data de 5 iunie, data alegerilor locale”, a anunțat purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Suciu.

Pentrudesfăşurarea alegerilor locale, Guvernul a alocat suma de 350 milioane de lei.

Data de 5 iunie pentru organizarea alegerilor locale a fost propusă de Autoritatea Electorală Permanentă.

LEGEA DEFAIMARII A LUI LIVIU DRAGNEA SI MIERCUREA NEAGRA IN CAMERA DEPUTATILOR!

10 feb.

O lege cu puternic iz totalitar se află azi pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor. Cel mai rapid parcurs din istoria parlamentarismului românesc. Lista celor care au votat “legea Dragnea” la Senat.

Criticile severe sau dezvăluirile pot fi catalogate ca fiind defăimări

Pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor se află propunerea legislativă iniţiată de preşedintele PSD, Liviu Dragnea, cunoscută deja sub numele de “Legea anti-defăimare”. Încă din luna octombrie de când a fost adoptată de Senat, propunerea legislativă a lui Liviu Dragnea a fost extrem de criticată, iar începând de marţi 9 februarie, s-a declanşat o adevărată furtună după ce în comisiile sesizate pe fond s-au adus o serie de modificări care acutizează textul. Nu mai insistăm, toată lumea consideră că dacă va fi adoptată, legea lui Liviu Dragnea va reprezenta o botniţă pusă presei şi utilizatorilor reţelelor de socializare Facebook şi Twitter. Nimeni – ne referim la persoanele de bună credinţă – nu este de acord cu reala defăimare a vreunui grup sau a vreunei persoane. Numai că, aşa cum este construită propunerea legislativă a liderului PSD, orice critică mai severă sau dezvăluire despre un politician poate fi catalogată ca fiind defăimare. Două exemple: dacă din întâmplare un ziarist, care nu are la el vreun aparat foto dă nas în nas cu (să zicem) Liviu Dragnea în “cartierul roşu” din Amsterdam şi scrie că “preşedintele PSD a frecventat bordelul X”, atunci poate fi acuzat de defăimare; sau dacă zici că “fă Doina” este limbaj de boschetar, atunci, cel care rostit (deja) celebrul apelativ poate să spună că i-ai deteriorat imaginea, adică l-ai defăimat. Ceea ce este foarte interesant şi aproape nimeni nu a remarcat acest lucru, PSD şi aliaţii săi UNPR şi ALDE au încercat să “rezolve” proprunerea lui Liviu Dragnea cât mai discret posibil. Şi pentru a acoperi pe cât posibil până la intrarea în plen, inevitabilul scandal PSD a declanşat un mega război mediatic contra proiectului legii prevenţiei iniţiat de PNL, un război complet inutil, pentru că PSD şi aliaţii săi pot foarte uşor să respingă proiectul s-au să-l modifice substanţial. După care s-a trecut intempestiv la introducerea în ultimele faze ale procedurii parlamentare a “legii anti-defăimare”. Iniţial, proiectul lui Liviu Dragnea NU se afla pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor. Dar a fost trecut luni în şedinţa de Birou Permanent. Redăm un fragment din stenograma şedinţei Biroului Permanent de luni 8 octombrie:

Domnul Petru Gabriel Vlase: Dacă la ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor aveţi obiecţii? Liderii? Vă rog domnule Pâslaru.

Domnul Florin-Costin Pâslaru: Mulţumesc domnule preşedinte.Vă rog mult de tot să introducem pe ordinea de zi, sub rezerva depunerii raportului, a PLx 649/2015 – este vorba de promovarea demnităţii şi toleranţei faţă de diferenţele de grup şi PLx 833/2015 – este vorba de recepţia Palatului Parlamentului. Mulţumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase: Vă rog, intervenţii, obiecţii? Nu sunt. Aprobat.

Domnul Ludovic Orban: O întrebare.

Domnul Petru Gabriel Vlase: Vă rog.

Domnul Ludovic Orban: Primul proiect de lege este proiectul de lege iniţiat de domnul Dragnea?

Domnul Petru Gabriel Vlase: Da.

Domnul Ludovic Orban: Am înţeles.

Domnul Petru Gabriel Vlase: Mulţumesc.

Cel mai rapid traseu legislativ din istoria României

Proiectul legii lui Liviu Dragnea a bătut toate recordurile de viteză din istoria parlamentarismului românesc, inclusiv, credem, şi cel privind perioada comunistă când exista Marea Adunare Naţională. Pe 5 octombrie 2015 proiectul a fost prezentat în Biroul Permanent al Senatului; în aceeaşi zi a fost trimis la trei comisii (două pentru aviz şi una pentru raport) cu termen de finalizare a raportului 24 de ore !!!. Pe 7 octombrie 2015 comisiile au dat avizele, iar cea sesizată pe fond a finalizat raportul, tot pe 7 octombrie s-a dezbătut în Senat şi s-a dat şi votul final. Culmea, punctul de vedere al Guvernului Ponta IV a plecat de la Palatul Victoria pe 7 octombrie, dar a fost înregistrat, la Senat, pe 9 octombrie, deci la două zile după adoptare. Precizăm că propunerea legislativă a lui Liviu Dragnea nu a intrat în traseul legislativ în regim de urgenţă.

Şi la Cameră, traseul a fost foarte, foarte rapid. Pe 12 octombrie 2015 propunerea legislativă a lui Liviu Dragnea a intrat în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor pentru a fi repartizată la comisii. Faptul că şi-a încetinit parcursul (totuşi, faţă de alte proiecte care zac luni de zile la camera decizională, parcursul este şi aici unul expres) s-a datorat în primul rând valului de critici venite din zona societăţii civile şi (mai) ales tragediei de la “Colectiv”. O astfel de lege adoptată în perioada de vârf a “emoţiei Colectiv” ar fi generat în noiembrie 2015 pagube imense PSD, UNPR şi ALDE.

Comparaţie între traseul legii „Dragnea” şi una cerută de români

Legea „Dragnea”

– înregistrare Senat: 21 septembrie 2015

– prezentare la Biroul Permanent al Senatului: 5 octombrie 2015

– raport favorabil al Comisiei pentru drepturile omului: 7 octombrie 2015

– înscris pe ordinea de zi în plenul Senatului: 7 octombrie 2015

– dezbatere şi adoptare în plenul Senatului: 7 octombrie 2015

– prezentare la Biroul Permanent al Camerei: 12 octombrie 2015

– primire avize de la comisii: 21.10, 28.10, 12.11 – 2015

– raport favorabil comisiile Juridică şi Drepturile omului – 9 februarie 2016

Propunere lege alegeri primari în două tururi (autor- parlamentari PNL)

– înregistrare Senat: 28 septembrie 2015

– prezentare la Biroul Permanent al Senatului: 9 noiembrie 2015

– raport favorabil al Comisiei juridice: 3 decembrie 2015

– înscris pe ordinea de zi în plenul Senatului: 8 decembrie 2015

– vot în Senat de retrimitere la comisia juridică: 8 decembrie 2015

– raport suplimentar negativ al comisiei juridice: 17 decembrie 2015

– prezentare la Biroul Permanent al Senatului: 8 februarie 2016 !!

– anulare a avizelor şi rapoartelor comisiilor şi reluare de la zero a procedurii la comisii, pentru aviz şi comisii pentru raport: 8 februarie 2016 !!! (procedură unicat)

Notă: Se poate spune că până la anularea traseului legislativ, prin votul PSD, UNPR şi ALDE, parcursul legislativ de la Senat a fost unul relativ accelerat.

Cine şi cum a votat legea „Dragnea” la Senat

Pe 7 octombrie, propunerea legislativă a avut următoarea linie de vot: 52 „pentru” (PSD – 41, UNPR – 6, ALDE – 4, UDMR -1, PNL – 1); 23 „contra” (PNL-20, PSD -3) 3 abţineri (PNL – 1, UDMR – 1, PSD – 1)

PSD

 • Mihai Fifor (Dolj – lider grup parlamentar, noul preşedinte CN)
 • Gabriela Vrânceanu Firea (Ilfov – noul preşedinte PSD Bucureşti)
 • Ecaterina Andronescu (Bucureşti – vicepreşedinte PSD)
 • Gabriel Mutu, Cătălin Croitoru (Bucureşti), Constantin Tămagă (Argeş), Florian Bodog (Bihor), Ioan Deneş (Bistriţa-Năsăud), Viorel Chiriac, Marius Coste (Braşov), Ion Rotaru (Brăila), Alexandru Cordoş (Cluj), Nicolae Moga (Constanţa), Valentin Calcan, Leonardo Badea (Dâmboviţa), Gheorghe Şaghian, Nicolae Marin (Galaţi), Nicolae Bădălău (Giurgiu), Marian Pavel (Ialomiţa), Florin Constantinescu, Constantin Lazăr (Iaşi), Marius Sorin Bota (Maramureş), Alexandru Frăţean (Mureş), Ioan Chelaru, Leonard Cadăr (Neamţ), Georgică Severin, Augustin Mitu, Radu Oprea (Prahova), Sorin Ilieşiu, Viorel Arcaş (Sibiu), Neculai Bereanu, Ovidiu Donţu (Suceava), Timotei Stuparu, Nicolae Mohanu, Florinel Dumitrescu (Teleorman), Gabriela Creţu, Doina Silistru (Vaslui), Florinel Butnaru (Vâlcea), Petru Filip (Vrancea), Ilie Sârbu (Timiş – actualmente la Curtea de Conturi)

UNPR

 • Haralambie Voichiţoiu (Hunedoara)
 • Teiu Păunescu (Olt)
 • Şerban Mihăilescu (Botoşani)
 • Iulian Cristache (Argeş)
 • Ion Purec (Caraş-Severin)
 • Marcel Bujor (Bacău)

ALDE

 • Daniel Constantin (Argeş)
 • Mihai Niţă (Olt)
 • Mircea Baniaş (Constanţa)
 • Petru Ehergartner (Timiş)

UDMR

 • Wegh Alexandru (Sălaj)

PNL

 • Puiu Haşotti (Constanţa)

 

AVOCATUL GHEORGHE PIPEREA ATAC DUR IMPOTRIVA BANCHERILOR!

10 feb.

Gheorghe Piperea

Banca Naţională a României (BNR) a reuşit, din nou, să îi întoarcă din drum pe parlamentari. Legea dării în plată nu a mai fost dezbătută, ieri, în comisiile de specialitate din Senat, potrivit Bursa.
Se pare că viceguvernatorul BNR Bogdan Olteanu a fost în această săptămână la Parlament ca să solicite amânarea mult-aşteptatelor dezbateri pe marginea legii.
Avocatul Gheorghe Piperea, unul dintre iniţiatorii proiectului legislativ, ne-a declarat: „Bogdan Olteanu a fost la Parlament, ştiu din sursă sigură. Vor să emasculeze legea (n.r. bancherii), aşa cum au făcut cu Ordonanţa 50/2010 (n.r. privind contractele de credit pentru consumatori), adică să nu se aplice contractelor în derulare. Dacă va ieşi aşa, mai bine să n-o mai aprobe, nu va mai avea niciun efect! O să vă pomeniţi zilele viitoare cu un amendament depus de şeful PSD sau de şeful PNL, care va distruge legea”.
Domnia sa a scris, pe pagina personală de Facebook: „A fost o delegaţie bancară la Parlament, condusă de B Olt (n.r. Bogdan Olteanu), prim-vice la BNR. Desigur, delegaţia a fost primită semi-clandestin. Dar a obţinut ceea ce a vrut. S-a amânat cu încă o săptămână dezbaterea Legii dării în plată.

Asta nu e singura veste rea. Se pare că şefii de comisii au acceptat deja excluderea Programului Prima Casă, dar şi interdicţia aplicării legii la creditele în derulare. Cu aceste cedări, pur şi simplu legea devine inutilă şi toate abuzurile din trecut uitate, iertate, amnistiate”.
Deputatul liberal Daniel Cătălin Zamfir, iniţiator al legii, susţine că informaţia de mai sus i-a fost confirmată de deputatul PSD Viorel Ştefan, preşedintele Comisiei de buget din Camera Deputaţilor, şi de liderul PNL Eugen Nicolaescu, care au spus că au avut loc discuţii la Parlament pe această temă şi că bancherii insistă ca legea să nu se aplice şi creditelor în derulare.
Ieri, Guvernatorul BNR Mugur Isărescu, răspunzând unei întrebări pe subiect, a declarat: „Noi suntem obligaţi să analizăm şi să facem evaluări. (…) Procesul legislativ nu s-a încheiat, s-a amânat. Este absolut normal. Ce i-a apucat graba? (…) Scrisoarea preşedintelui Klaus Iohannis are cinci pagini. Fiecare frază este o frază grea (…) Cred că membrii comisiei citesc cu atenţie. (…) La fel, avem şi punctul de vedere al Băncii Centrale Europene (…). Sunt lucruri cu care nu putem să glumim. Trebuie analizate cu seriozitate”.
Deputatul Zamfir, a explicat, ieri, citat de Agerpres: „Legea dării în plată nu este o lege socială, ci una pur economică, de logică economică. Eu am 800.000 de oameni cu piciorul în groapă. Nu îi tratez pe aceştia, însă îi tratez pe unii care s-ar putea îmbolnăvi. Eu trebuie să dau o lege, astfel încât să poată fi trataţi cei cu piciorul în groapă. Sensul legii este să se facă dreptate. (…) Băncile au propus iniţial un plafon. Plafoanele duc de obicei legea în zona discriminării. Omul acela, când are o datorie, nu înseamnă că este mai bogat sau mai sărac, este mai mult sau mai puţin îndatorat. Eu nu pot să discriminez oamenii în funcţie de datorii”.
Forma iniţială a Legii dării în plată, reîntoarsă de preşedinte în Parlament, a fost modificată de iniţiatori şi ar fi urmat să fie dezbătută în Senat după întoarcerea parlamentarilor din vacanţă.
Printre modificările aduse textului legislativ, se numără prelungirea termenului în care clientul şi banca pot negocia, de la 15 la 30 de zile, înlocuirea expresiei „persoane fizice” cu sintagma „consumatori”, precum şi faptul că legea se va putea aplica şi garanţilor, dar şi codebitorilor dintr-un contract de credit.
Legea a fost votată în Parlament anul trecut, cu doar un vot împotrivă şi cu o singură abţinere.

 

OMUL DE AFACERI REMUS TRUICA SI PAUL LAMBRINO LA ICCJ!

10 feb.

Omul de afaceri Remus Truică și prințul Paul s-au prezentat miercuri dimineața la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde se vor analiza contestațiile lor la decizia instanței de a le prelungi cu 30 de zile măsura arestului la domiciliu în dosarul privind retrocedarea ilegală a Fermei Băneasa, transmit televiziunile de ştiri, potrivit Bursa.
Pe 2 februarie, magistrații Curții de Apel Brașov au decis prelungirea arestului la domiciliu cu încă 30 de zile pentru Remus Truică, avocatul Robert Roșu și prințul Paul, în dosarul privind retrocedarea ilegală a Fermei Băneasa, amintesc sursele citate.
Potrivit DNA, Remus Truică este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență, spălare de bani, dare de mită și complicitate la abuz în serviciu. Prințul Paul a fost pus sub acuzare pentru cumpărare de influență, spălare de bani și complicitate la abuz în serviciu.

 

CLUBUL COLECTIV AR URMA SA DISPARA!

10 feb.

Clubul Colectiv ar putea să dispară. Potrivit b1.ro, documente publicate de wowbiz.ro arată că acel corp de clădire în care funcţiona Clubul Colectiv trebuia demolat încă de acum trei ani.

O neînţelegere între proprietarul clădirii fostei fabrici Pionierul şi un fost acţionar a dus însă la amânarea demolării. Imediat ce situația juridică se va clarifica, clădirea în care a avut loc incendiul urmat de cumplita tragedie va fi demolată.

Între timp, veşti bune despre doi dintre răniţii în tragedia din club. Este vorba despre Nicoll şi Alex Şerban, care se recuperează bine şi au ajuns chiar şi la mare după externare, potrivit B1TV.

Pe contul său de Facebook, Alex a postat o poză în care apare alături de sora sa pe malul mării. „Mereu în urma pașilor lor, privind cu speranța la viitor. Limitele nu există”, scrie Alex.

DEPUTATUL PSD ,MADALIN VOICU LA DNA!

10 feb.

Mădălin Voicu

Deputatul PSD Mădălin Voicu s-a prezentat miercuri la Direcția Națională Anticorupție, fiind citat de procurori, potrivit Agerpres.

TAYLOR SWIFT – OUT OF THE WORDS!

10 feb.

IN-GRID – TU ES FOUTU!

10 feb.

%d blogeri au apreciat: