Arhiva | 5:43 pm

EVREII DIN ROMANIA AU DECOTAR UN HITLERIST AUTODECLARAT!

18 feb.

Imagini pentru IOHANNIS DECORAT DE EVREI POZEImagini pentru AUREL VAINER,POZE

 

 

Vineri, 9 iulie 2010, a apărut în presa sibiană anunţul cu decernarea medaliei „Prieten al comunităţii evreieşti” domnului Klaus Iohannis pentru, cităm: „sprijinul pe care l-a acordat acestei comunități reprezentate în Sibiu, un oraș multicultural și multietnic”. Ceremonia urma să aibă loc luni, 12 iulie, exact la trei săptămâni după apariţia articolului acuzator din „Justiţiarul sibian”. L-am contactat telefonic, în aceeaşi zi de vineri, 9 iulie, pe domnul deputat Aurel Vainer, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, cel care urma să-l decoreze pe hitleristul autodeclarat. Mai mult, după ce i-am trimis prin e-mail articolul respectiv, i-am atras respectuos atenţia că eu nu m-am rezumat doar la acel material de presă, ci am depus şi o plângere penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, în data de 24 iunie a.c., aşa că dacă insistă cu decorarea aceea aberantă, atunci nu numai că el şi comunitatea pe care o reprezintă vor deveni caraghioşi, dar se va expune oprobiului celorlalţi evrei din lume întreagă. Dovada că domnul Vainer a fost anunţat cu trei zile înainte de decorarea lui Iohannis este acest e-mail expediat de mine în data de 9 iulie pe adresa „vainer@jewish.ro” : Stimate domnule deputat, Ceea ce faceţi dumneavoastră, prin acordarea unei medalii lui Klaus Werner Iohannis, primarul Sibiului, este inadmisibil, având în vedere că acesta a reactivat oficial, la Judecătoria Sibiu, organizaţia nazistă Grupul Etnic German! Găsiţi detalii aici: Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.), condus de Klaus Iohannis, se declară oficial continuatorul partidului nazist din al Doilea Război Mondial Personal, am depus plângere penală împotriva acestuia şi a consilierului local Hans Klein conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 31/2002, în attache. Mă puteţi contacta la nr. de telefon… pentru detalii suplimentare. Cu stimă, Marius Albin Marinescu, director revista «Justiţiarul sibian».”

Reproduc, în continuare, plângerea penală pe care i-am trimis-o şi domnului Vainer. Astfel şi cititorii, care nu au cunoştinţă despre materialul publicat în „Justiţiarul sibian” în data de 22 iunie 2010, vor înţelege gravitatea demersurilor din instanţă ale organizaţiei conduse de Klaus Iohannis. Deci, iată conţinutul plângerii penale depuse la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu şi înregistrată în data de 24 iunie 2010 cu nr. 425/P/10:

„Domnule Prim Procuror, Subsemnatul Marinescu Marius Albin, domiciliat în municipiul Sibiu, str. …, ap. …, judeţul Sibiu, telefon nr. …, formulez prezenta  plângere penală împotriva făptuitorului Forumul Democrat al Germanilor din România, cu sediul în municipiul Sibiu, str. G-ral. Magheru, nr. 1-3, nr. 29, judeţul Sibiu, persoană juridică română de drept privat şi împotriva  reprezentanţilor acestuia, numiţii Iohannis Klaus Werner, preşedinte al organizaţiei, la nivel naţional şi Klein Hans, preşedintele organizaţiei municipale Sibiu, pentru săvârşirea infracţiunii de  constituire a unei organizaţii cu caracter fascist. Motivele plângerii: În fapt, în data de 27 februarie 2007, Hans Klein, în calitatea sa de preşedinte al organizaţiei municipiului Sibiu a Forumului Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.), a depus la Judecătoria Sibiu o Cerere de chemare în judecată împotriva municipiului Sibiu reprezentat de primarul Klaus Iohannis (şeful lui Klein în F.D.G.R., Iohannis fiind preşedintele organizaţiei la nivel naţional) şi Consiliului Local Sibiu, unde F.D.G.R. avea majoritate absolută la acea dată, 16 consilieri (printre care şi „petentul” Hans Klein) din totalul de 23. Numitul Hans Klein a solicitat prin acţiunea civilă depusă la Judecătoria Sibiu următoarele, citez: „Vă rugăm să constataţi calitatea de succesor în drepturi al organizaţiei noastre faţă de Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe)”.

Grupul Etnic German a fost înfiinţat imediat după Dictatul de la Viena. El exista şi în alte ţări cu minoritate germană: Franţa (Alsacia), Polonia (Silezia), Cehoslovacia (Sudeţi). Scopurile acestor Grupuri Etnice Germane (celebra Coloana a V-a a lui Hitler) erau: propaganda nazistă, sabotajele economice, acţiunile diversioniste în spatele frontului, „intoxicarea” şi dezinformarea populaţiei majoritare din ţările respective. Puterile Aliate au impus României, prin articolul 15 al Convenţiei de Armistiţiu  din 12 septembrie 1944 , dizolvarea organizaţiilor pro-hitleriste de pe teritoriul românesc. Astfel, Grupul Etnic German a fost desfiinţat prin Decretul – Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944, semnat de regele Mihai al României. Instanţa a admis cererea preşedintelui organizaţiei F.D.G.R. (municipiul Sibiu) Hans Klein, iar sentinţa civilă nr. 2790 din 28 mai 2007, la dosar nr. 1672/306/2007, nu a fost atacată de nimeni şi a rămas definitivă. Aşa că, în mod oficial, printr-o sentinţă definitivă, Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.), este succesorul unei organizaţii naziste.
Fapta constituie infracţiune conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 214 din 28 martie 2002, privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii. Cei doi preşedinţi ai F.D.G.R. au calităţile de instigator (Iohannis Klaus Werner) şi autor (Hans Klein), deoarece aceştia prin demersurile lor au reînfiinţat o organizaţie fascistă, încălcând şi Constituţia României, care prevede la art. 11, alin. (1): „Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte.” Statul român a fost parte semnatară a Convenţiei de Armistiţiu din 12 septembrie 1944 , care prevedea la articolul 15 dizolvarea organizaţiilor pro-hitleriste de pe teritoriul românesc. În dovedirea plângerii, înţeleg să mă folosesc de următoarele probe:

Cerere de chemare în judecată depusă de Klein Hans, preşedintele organizaţiei municipale Sibiu a Forumului Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.) prin care acesta solicită recunoaşterea oficială pentru F.D.G.R. a calităţii de succesor al Grupului Etnic German (Deutsche Volksgruppe).

 • Sentinţa civilă nr. 2790 din 28 mai 2007, la dosar nr. 1672/306/2007, prin care se admite cererea formulată de petentul Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.), reprezentat de Hans Klein.
 • Convenţia de Armistiţiu din 12 septembrie 1944.

 • Decretul – Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944.

numărul 6 al revistei „Justiţiarul sibian” din 22 iunie 2010, unde, în articolul scris de subsemnatul şi intitulat „Forumul democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.), condus de Klaus Iohannis, se declară oficial continuatorul partidului nazist din al Doilea Război Mondial” (de la pagina 3 până la pagina 5) este explicată detaliat şi documentat toată istoria Grupului Etnic German din România.

Prin prezenta solicit scoaterea în afara legii şi dizolvarea Forumului Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.), conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 31/2002 şi cercetarea penală a numiţilor Klein Hans şi Iohannis Klaus Werner în baza aceleiaşi ordonanţe de urgenţă a Guvernului României. Marinescu Marius Albin”

În urma articolului apărut în numărul trecut al revistei, dar şi a plângerii penale înaintate de subsemnatul, Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu a înaintat acţiune pentru revizuirea sentinţei iresponsabile nr. 2790 a judecătoarei Maria Morar, la dosar nr. 1672/306/2007, din data de 28 mai 2007. Să mai spună cârcotaşii că scriem degeaba! Prin acest demers al Parchetului, la care am contribuit major, putem spune că am câştigat o  primă „bătălie” din lupta începută.

Revenind la e-mail-ul trimis de către mine, care conţinea şi plângerea penală prezentată mai sus, presupun că domnul deputat Aurel Vainer nu va nega primirea respectivei corespondenţe electronice şi nici convorbirile telefonice dintre noi, ulterioare acestui mesaj, pe care le-am purtat înainte cu trei zile de decorarea hitleristului, fiindcă astfel ar jigni inteligenţa recunoscută a poporului pe care-l reprezintă. Nici nu are cum să nege, deoarece nu a fost singurul reprezentant al comunităţii evreieşti pe care l-am anunţat în 9 iulie despre oroarea care urma să se producă prin ceremonia de decorare a lui Klaus Iohannis, în sinagoga din Sibiu, la data de 12 iulie 2010. Suficient că l-am prins cu minciuna pe domnul Otto Deutsch, preşedintele comunităţii evreieşti din Sibiu! După ce l-am întrebat pe domnul Aurel Vainer cine a avut iniţiativa să-l medalieze pe Iohannis din partea comunităţii evreieşti, iar acesta mi-a spus că „recomandarea” a venit de la filiala Sibiu, în aceeaşi zi de vineri, 9 iulie, l-am contactat telefonic şi pe domnul Otto Deutsch pentru a reitera întrebarea.

Acesta din urmă s-a şi grăbit să se spele pe mâini, ca Pilat din Pont, afirmând că propunerea de decorare a venit de la Bucureşti, fără să ştie că eu discutasem deja cu domnul Vainer şi ştiam de unde fusese sugerată ideea cu acordarea medaliei lui Klaus Iohannis, liderul unei organizaţii autodeclarată succesoare a unei grupări naziste care şi-a adus aportul la exterminarea evreilor în timpul războiului. Pentru ca stupefacţia să fie totală, tot de la domnul Deutsch a venit şi explicaţia pentru „meritele” primarului sibian, care au determinat ceremonia de decorare a acestuia, ce urma să aibă loc peste trei zile în sinagoga din Sibiu. Iată ce a declarat domnul Deutsch, atât mie, cât şi presei locale, care a şi consemnat: „Această sinagogă a primit nişte fonduri (n.r.: nu de la Primăria Sibiu şi nici de la F.D.G.R.!) pentru a fi parţial recondiţionată. Un ajutor deosebit l-am primit de la domnul primar, care, după ce s-au terminat lucrările, a fost atâta mizerie, încât … am apelat la domnul primar Klaus Iohannis. A venit, a intrat în sinagogă, a vizitat şi a spus, se face. A doua zi, o echipă din partea Primăriei a făcut ce trebuia să facă din fonduri plătite de dânşii.” Deci, pentru că o echipă de muncitori de la Primărie – plătită din banii contribuabililor sibieni! – a făcut curăţenie la sinagogă, Iohannis a devenit subit „prieten al comunităţii evreieşti”. Uluitor, mă mir că domnul Deutsch nu l-a propus direct pentru titlul„Drept între popoare”, care determina implicit şi cetăţenia de onoare a statului Israel!!!

Am avut mai multe convorbiri telefonice cu domnul Vainer Aurel, în zilele de vineri şi sâmbătă, 9 şi respectiv 10 iulie, domnul deputat luând decizia să amâne medalierea primarului sibian până la clarificarea situaţiei, mai ales că acestuia din urmă i-a fost adresat un mesaj din partea domnului Maximillian Marco Katz, directorul Centrului de monitorizare şi combatere a antisemitismului din România, prin care se cereau explicaţii pe marginea articolului şi a dovezilor apărute în revista „Justiţiarul sibian”. Iată şi conţinutul acestei adrese: „În atenţia Domnului Klaus Johannis, Preşedinte al Forumului Democrat al Germanilor din România, Primar al oraşului Sibiu, Bucureşti 09 Iulie 2010 , Stimate Domnule Johannis, Pe data de 21 Iunie 2010 publicaţia Justiţiarul Sibiu a publicat articolul ataşat la acest mesaj. În continuarea acestui articol va rugăm să ne comunicaţi poziţia Dvs. faţă de afirmaţia că ‹‹FDGR condus de Klaus Johannis se declara oficial conducătorul partidului nazist din al Doilea război mondial››. Răspunsul Dvs. este esenţial pentru formarea şi emiterea unei opinii corecte faţă de situaţia relatată. În acest context aşteptăm răspunsul Dvs. cu mult interes. Cu consideraţie, Maximillian Marco KATZ , MCA Romania – The Center for Monitoring and Combating Anti-Semitism in Romania”. Klaus Iohannis a adoptat „poziţia struţului”, aşa cum face de fiecare dată când primeşte acuze în mod public, lăsând mesajul fără răspuns. De fapt, nici măcar nu avea ce răspuns să ofere, din moment ce enunţul din titlul materialului de presă era evident, fiind susţinut de către documentele anexate la articolul respectiv ca dovezi. Se vede treaba că s-au făcut presiuni dinspre Johannis sau persoanele care-l susţin pe „premierul lui Crin Antonescu” către Vainer, deoarece acesta din urmă l-a medaliat pe primul în sinagoga din Sibiu, în data de 12 iulie 2010, aşa cum fusese stabilit iniţial.

primar_evreu(mare)

Pentru domnul deputat şi preşedinte al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, Aurel Vainer, a fost mai important interesul personal de a avea o uşă deschisă la un posibil viitor prim-ministru, decât principiile comunităţii pe care o reprezintă ca preşedinte şi deputat. Probabil că domnia sa nu realizează imensul deserviciu pe care l-a făcut evreilor din România şi nici absurdul situaţiei! Oricine va putea să afirme, de acum înainte, în temeiul precedentului creat de domnul Vainer şi bazându-se doar pe logica elementară, că nu a existat nici un Holocaust, din moment ce un preşedinte al unei comunităţi evreieşti îl decorează pe conducătorul unei organizaţii etnice germane (F.D.G.R.), cu toate că a fost avertizat că aceasta a devenit oficial, în urma propriei solicitări, succesoarea unei organizaţii naziste din timpul războiului, recunoscută ca atare de toate forurile internaţionale, cât şi de istorici. Concret şi mai pe scurt: urmaşii victimelor l-au medaliat pe succesorul călăilor! La fel de previzibil ca şi Klaus Iohannis, probabil că deputatul Aurel Vainer, o să afirme, în cazul în care va fi nevoit să dea explicaţii celor pe care-i reprezintă, că medalia a fost acordată primarului Sibiului, nu preşedintelui organizaţiei neofasciste F.D.G.R…. Fals, domnule Vainer, fiindcă este vorba de una şi aceeaşi persoană!

Marius Albin MARINESCU

FINANCIAL TIMES ATAC DUR LA ADRESA GERMANIEI,LUI ANGELA MERKEL SI U.E. CARE AU PIERDUT IN URMA REVOLUTIEI FISCALE A PRESEDINTELUI DONALD J.TRUMP RAZBOIUL ECONOMIC CU USA!

18 feb.

Imagini pentru ANGELA MERKEL,TRUMP ,POZE

 

Uniunea Europeană și alți parteneri comerciali ai Statelor Unite se pregătesc să intenteze un proces la Organizația Mondială a Comerțului împotriva impunerii taxelor vamale promise de administrația Trump. Acesta ar fi „cel mai mare proces din istoria OMC“, scrie Financial Times. Comisia Europeană este îngrijorată de impactul taxelor pe care le pot impune SUA exporturilor europene și și-a mobilizat avocații pentru contestarea acestor măsuri la OMC, scrie ziarul britanic.

În cazul în care părțile în litigiu nu ajung la o înțelegere, OMC poate permite o ripostă la nivel comercial împotriva SUA, care în acest caz a fost evaluată de experți la 385 de miliarde de dolari anual, de o sută de ori mai mare decât cea mai dură asemenea măsură luată până acum.

Revoluția fiscală a lui Trump

Acest posibil proces-gigant la OMC este pe măsura schimbărilor pe care Donald Trump vrea să le facă în sistemul de taxare a corporațiilor, socotite drept cele mai ample din ultimul secol. Așa cum a fost cazul întotdeauna, campania prezidențială din SUA s-a centrat pe reducerea taxelor pentru companii, iar Donald Trump a promis „cea mai mare reducere din istorie“. Nici acum procentajul acestei reduceri nu este cunoscut, însă echipa de la Casa Albă a lăsat să se înțeleagă că este vorba de o reducere de la 35% la 20%, cu posibilitatea ajungerii la un compromis pentru valoarea de 27,5%. Cine va plăti însă pentru pierderile la buget? Răspunsul lui Donald Trump, al președintelui republican al Camerei Reprezentanților, Paul Ryan, și al consilierului prezidențial Steve Bannon este simplu: țările care exportă în Statele Unite, cărora le-ar putea fi impusă o taxă similară de 20%.

Avertismentul Angelei Merkel

„Dacă cineva acționează împotriva intereselor noastre sau împotriva regulilor comerțului internațional, avem propriul mecanism pentru a reacționa. Avem reguli în UE, dar mai sunt și organizații globale, precum OMC, și vrem să respectăm regulile globale când vine vorba de comerț“, a spus comisarul european pentru Comerț, finlandezul Jyrki Katainen. El a arătat că UE dorește să evite un război comercial cu SUA, care ar fi „dezastruos“ pentru economia mondială. Germania exportă mai mult decât următoarele trei mari țări europene exportatoare la un loc (Franța, Olanda, Italia). Germania are și cel mai mare surplus comercial din lume, după China, în timp ce SUA au cel mai mare deficit comercial. Cum Trump și membrii echipei sale au atacat deja Germania, pentru că a îmbrăcat, de fapt, marca germană în haina euro și pentru că menține euro subevaluat pe spezele celorlalte state membre UE, doar pentru a-și promova exporturile, se poate spune că avertismentul Comisiei de la Bruxelles transmis Washingtonului este, în fapt, încercarea cancelarului Angela Merkel de a-i arăta pisica lui Donald Trump.

Boeing contra Walmart

Reducerea taxelor și impunerea unor tarife vamale mari au fost salutate de coaliția de lobby „American Made“, susținută de fondurile și influența unor mari exportatori, precum General Electric sau Boeing, dar și de giganții americani din industria farmaceutică, high-tech și software. Toate aceste companii doresc să-și vadă reduse taxele și anihilată concurența din străinătate. Opoziția este însă pe măsură și se numește „Americanii pentru Produse Accesibile“, o coaliție de lobby susținută de marii importatori și de companiile care și-au mutat producția din America: lanțul de magazine Walmart, Nike, Best Buy. Creșterea cu 20% a prețurilor la îmbrăcăminte, alimente și chiar carburanți importați de SUA ar fi suportată de populație. La aceasta s-ar adăuga și concedierile la care ar trebui să recurgă importatorii americani, susține grupul de lobby. În spatele acestei coaliții se află și frații Charles și David Koch, mari donatori pentru congresmanii republicani, iar astfel, nu este de mirare că senatorii republicani au început să critice introducerea taxei vamale dorite de Trump. Or, republicanii nu au decât o majoritate de doi senatori în Camera superioară a Congresului.

Noua administrație din SUA poartă, așadar, un război pe două fronturi pentru reformarea sistemului american de taxe: cu UE și cu propriii congresmani finanțați de companiile importatoare din America. Este motivul pentru care, spre liniștea Berlinului, marea reformă promisă de Donald Trump este socotită nu de puține voci drept una care s-a născut moartă.

MILIARDARUL AMERICAN ,EVREU-KHAZR DE ORIGINE MAGHIARA,GEORGE SOROS,IN VIZORUL CONGRESULUI AMERICAN.REPUBLICANII AU FACUT UN DOSAR CU IMPLICAREA PUZDERIILOR DE ONG-URI FINANTATE DE ACEST ANTI-CHRIST,IN TARILE DIN EUROPA DE EST SI EUROASIA!

18 feb.

width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/KegE285GQuc” frameborder=”0″ allowfullscreen>

 

Presupusul amestec al lui George Soros, magnatul american de origine maghiară, în politica europeană a ajuns în atenția Congresului american. Congresmenii au făcut un dosar de 40 de pagini despre implicarea lui în Europa de Est, anunță FoxNews.
Îngrijorările față de implicarea lui George Soros în politica europeană au apărut încă de săptămâna trecută. Premierul Ungariei Viktor Orban i-a criticat „imperiul internațional, cu bani uriași și artilerie internațională”.
Acum, a venit rândul parlamentarilor republicani să pună întrebări cu privire la o eventuală folosire a fondurilor americane pentru finanțarea proiectele lui Soros din Macedonia, anunță postul de televiziune FoxNews.
Congresmanii au făcut un dosar amplu, de 40 de pagini, despre implicarea omului de afaceri în Europa de Est. Reprezentantul republican Christopher Smith i-a trimis o scrisoare ambasadorului SUA în Macedonia, Jess Baily, în care i se cer răspunsuri la problemele ridicate.
Și senatorul Mike Lee și-a exprimat, într-o scrisoare trimisă Departamentului de Stat, îngrijorarea cu privire la faptul că banii Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) ar merge la „Fundația pentru o Societate Deschisă”. Este vorba despre una dintre cele mai mari organizații a miliardarului, care operează în întreaga lume. Acesta susține că a primit rapoarte în ultimii ani care scoteau la iveală că Misiunea SUA în Macedonia a intervenit activ în politica de partid a țării, precizează Mike Lee.
Toate aceste reacții reflectă înmulțirea reacțiilor negative ale conservatorilor față de acțiunile lui George Soros în Europa, notează sursa citată.
Nicola, Srbov, jurnalist macedonean, co-fondator al acțiunii SOS, (STOPO Operation Soros) afirmă că organizațiile finanțate de Soros au mnopolizat societatea civilă din Macedonia, suprimând toate informațiile pe care magnatul de origine maghiară le consideră incomode pentru activitatea sa și a ONG-urilor finanțate de el.
Srbov a dezvăluit cum aceste organizații au prreluat controlul asupra întregii societăți civile și acționează ca un partid politic, sprijinind în Macedonia operațiuni violente și suprimând orice ONG care nu arpobă ideologia lui Soros.
Mai mult, societatea macedoneană se simte atât de sufocată de prezența  ONG-urilor sorosiste încât, la Skopje, în ziua învestirii președintelui Trump, un inamic declarat al lui Soros, mii de oameni au manifestat, de bucurie, în piață. Jurnalistul macedonean susține că aceste manifestații de bucurile l-ar fi înfuriat pe magnatul ameerican, deranjat că au loc exact în țara în care vrea să fie păpușarul principal și să dărâme guvernul și instituțiile democratice, folosind aceeași strategie ca în Ucraina.
Un alt fondator al SOS, Cvetin Cilimanov, șeful agenției de știri de stat, Mia News, a acuzat fundațiile Open Society că afectează grav independența Macedoniei și că acționează nu doar în sprijinul partidului de opoziție de centru stâng. SDSM, ba chiar au legături cu toate ambasadele străine și cu agenția USAID.
Macedonenii nu sunt primii care, în ultima vreme, au acuzat fundațiile lui Soros de implicare în politica internă a statelor unde au fost implantate.
Premierul ungar, Viktor Orban, a lansat critici vehemente la adresa „imperiului trans-frontalier” al miliardarului de origine ungară, acuzându-l că s-ar afla chiar în spatele valului de refugiați care a năvălit peste Europa. „Trebuie să vedem, doamnelor și domnilor, că în apă sunt carnivori periculoși. Este imperiul internațional al lui George Soros, cu bani uriași, și cu artilerie grea internațională. Totuși, eu consider că s-a umplut paharul, prin faptul că, în ciuda votului de la referendum, organizațiile lui George Soros lucrează permanent ca să transporte imigranți în Europa cu sutele de mii. Țările sunt transformate în gări, oricine poate intra și ieși. În fine, prin demontarea regulilor de protecție economică, vulpile sunt lăsate în cotețul cu găini să se bucure de lipsa unei competiții. Și nimeni nu e de vină, dacă vulpile întotdeauna câștigă”, spunea recent Victor Orban.

PSD SI O PARTE DIN VECHIUL PNL, PREGATESC UN ATAC DEVASTATOR LA MULTINATIONALELE DIN ROMANIA!,NOUL PDL NU ESTE DE ACORD!

18 feb.

După ce mai multe țări europene au început să forțeze multinaționalele să plătească impozite în țara unde își desfășoară activitatea, transpunând astfel o directivă europeană, iată că și România face pași în această direcție.

Este vorba despre o directivă europeană potrivit căreia profiturile grupurilor de companii vor fi impozitate acolo unde sunt realizate, fără a mai fi posibil transferul acestora în jurisdicții mai favorabile fiscal. Directiva a fost adoptată în iulie 2016 de forurile europene și ar urma să intre în vigoare cel mai târziu în 2018.

Evenimentele din ultima perioadă legate de protestele contra Guvernului, i-au făcut pe cei de la PSD să ceară impunerea unei legi prin care firmele care își desfășoară activitatea în România să plătească impozitul în țară.

”În cazul în care-ți desfășori activitatea aici, să și plătești impozitul în România. Este vorba despre exportul de profit afară. Eu lucrez cu o echipă la un astfel de proiect, să vedem cum ne iese. Micșorăm taxele pentru firme. Există o supărare vizavi de exportul de profit” a spus Niculae Bădălău, vicepreședinte PSD, pentru Agerpres. Acesta a mai spus că o companie funcționează în România declarând de 8 ani pierderi, primind ajutor de stat și exportă profitul.
Senatorul PNL Daniel Zamfir insistă ca Parlamentul să aprobe un proiect pe aceeași temă.
„L-am auzit pe președintele executiv al PSD că lucrează ei la o formulă de impozitare nouă și speră că multinaționalele vor plăti impozitele în România! Ce formulă să mai inventăm, domnilor? Încă de anul trecut am depus la Parlament proiectul de lege care implementează Directiva 1164/2016 și care OBLIGĂ multinaționalele să plătească impozitul acolo unde fac profitul, adică în România! De ce nu adoptăm în regim de urgență acest proiect de lege? Așa cum s-a putut eliminarea celor 102 taxe, se poate și asta! Și haideți să nu mai fim noi ăia care vrem să inventăm acum apa caldă și să generam dezbateri interminabile! În fiecare lună, circa 4 miliarde de euro ies din România prin intermediul companiilor off-shore!!! Ce mai așteptăm???”, a scris senatorul liberal pe Facebook.

DIALOGUL INTRE FLORIN CHILIAN SI UN DEMONSTRANT DE LA OMV PETROM.CUM AU FOST PACALITI PROTESTATARII DE LA MULTINATIONALE SA IASA IN STRADA!

18 feb.

Protestele care au avut loc în toată țara după ce Guvernul a adoptat o ordonață de urgență pentru modificarea Codului Penal s-au stins.

 

Protestele care au avut loc în toată țara după ce Guvernul a adoptat o ordonață de urgență pentru modificarea Codului Penal s-au stins, dar apar tot mai multe informații legate despre caracterul spontan al acestora. Se pare că mulți dintre cei care au demonstrat contra Guvernului au fost forțați să iasă în Piața Victoriei.
O convorbire telefonică purtată de Florin Chilian cu un prieten de-al său, angajat OMV Petrom, scoate la lumină unul dintre resorturile ascunse ale prezenței masive a protestatarilor în Piața Victoriei.
OMV Petrom a anunțat că în 2016 a realizat un profit de 1,16 miliarde lei în 2016.
Iată ce a postat Florin Chilian pe pagina sa de Facebook:
Mă sună un amic și-mi zice:
Bro, sunt un prost, iartă-mă!
Da’ ce-ai, mă, ce-ți veni?
Păi, m-am bucurat ca vita la furaje gratis. Știi că muncesc la OMV Petrom.
Așa, și?!
Păi… am mers mulți în Piață, la Guvern, la proteste.
Da, mă, știu. N-am nimic împotriva protestelor. Ați mers mulți, și voi și ăia de la Daikin… Cam toți ăștia cu sediile pe la Viena și nu numai, dar ce-ți veni acum?!
Păi, n-am avut de ales, bro… Înțelege și tu, te rog.
Nu pricep, ce vrei acum?
Păi, cică e posibil să vină restructurări masive pentru că nu ne-a reușit protestul…
Nu de la protest o să vă dea afară, dragule.
Dar de la ce, bro?
De la bani, drăguță. O să oprească 10%, maximum un sfert din voi, și-o să vă muncească până vă vor spune copiii „nenea” când or să vă îngroape. E pentru profit, așa-i la multinațională. Nu are legătură cu protestele.
Ba da, de la proteste e, că nu ne-a reușit repede.
Cum, mă, repede?!
Hai să-ți zic. Mă duc astăzi dimineață la birou.
Așa…
Îl văd pe șefu’ că înjură și trântește și bufnește și aruncă cu toate alea de toți pereții prin birou.
Da, mă… L-o fi înșelat amanta pe imbecil. Era omul nervos, na… Nu mai avea albăstrele…
Lasă-mă, bro, cu caterinca ta de doi lei… Pe colega aia o știm toți. Nu se crizează ăsta de la o gagică.
Da’ ce-a pățit, mă?!
Știi că șefu’ are o mare d’asta de construcții aici, în România, așa, pentru zile negre… O societate de construcții. Toți știm, dar na… E businessul omului.
Pfff…. zi, mă, odată, că mă plictisești cu tâmpeniile tale!
Bro, stai să-ți spun. Ăsta era negru, negru. Da’ negru, știi ce zic, mort de supărare era.
Aha…
Atâtea înjurături în atâtea limbi n-am auzit în viața mea.
Bine, mă, ce se întâmplase?
Păi, trebuia să-i vină un partener mare în țară poimâine și l-a anunțat că nu mai vine. Cică instabilitate politică. A anulat contractul.
Și, ce dragule, vrei să-l plâng eu pe idiotul de șef al tău?! De ce-mi spui asta?
Păi, bro, ăsta era un contract în construcții la care șefu’ muncea de juma’ de an! Îi făceam și noi comisioane câteodată pentru contractul ăsta și era de unu sau două miliarde. Își rezolva pensia și pentru nepoți cu contractul ăsta…
?!…
Bă artistule, ce nu înțelegi?! Era un contract de 0,6% din PIB! Și era doar unul!!! Măi artistule, tu ai idee cât o fi pierdut România la contracte cu protestele astea, cu cursul valutar, cu anulare de investiții, pe motiv de instabilitate politică?! Acum idiotul ăsta care ne-a scos în stradă ne anunță că se vor face restructurări de personal?! Și eu ce o să fac cu ratele?!
Cum, mă, ce o să faci?! O să #reziști, că deh…
Bine, bro, că ești pus pe caterincă… F…tule m…rții-n gură de nemernici!
Dragule, nu știu, chiar nu știu câte dăți viitoare vom mai avea, dar îți spun ca data viitoare să caști bine ochii.
Da, bro, ne-am bucurat ca proștii la pizza și d’astea moca, că nu eram la muncă, dar eram pontați ca la muncă…
Băi amețitule, tot ce trebuie să ții minte este că tot ce-i gratis o să te coste cel mai mult. E lege!
Cu muzica ce faci, bro?
E OK. Fac vinilul acum… în Germania, să o susțin pe coana Merkel și economia ei, că alde d’ăștia ca tine ați făcut cado’ Electrecordul și nu mai există.
Aaaa… Tot vina mea e acum și asta?!
Nu, dragule, este și a ta, așa cum este și a mea și a ăstora ca tine și ca mine.
Hai că te las, bro, trebuie să plec la muncă. Dacă ai nevoie de cineva să te ajute, să mă suni, că poate o să rămân fără muncă și am rate, bro. Să nu mă uiți, te rog.

PE 18 FEBRUARIE SE IMPLINESC 65 DE ANI DE LA MOARTEA LUI VALERIU GAFENCU,PE CARE NICOLAE STEINHARDT L-O NUMIT „SFANTUL INCHISORILOR!”

18 feb.

Pe 18 februarie se împlinesc 65 de ani de la despărțirea de viața lumească a lui Valeriu Gafencu, pe care Nicolae Steinhardt l-a numit „Sfântul Închisorilor”.

Valeriu Gafencu s-a născut la 24 ianuarie 1921 în localitatea Sîngerei, județul Bălți, Basarabia, fiind unul dintre tinerii care au murit în închisorile regimului comunist din România.

La 20 de ani, în toamna anului 1941, Valeriu Gafencu a fost arestat și condamnat la 25 de ani muncă silnică, deoarece făcea parte din Frățiile de Cruce, ale căror membri erau urmăriți și arestați, în acea perioadă. Era student în anul al II-lea al Facultății de Drept și Filosofie din Iași, pe care nu a reușit vreodată să o mai termine, pentru că sfârșitul l-a găsit în închisoare.

Tânărul Valeriu Gafencu a ajuns la Tîrgul Ocna în decembrie 1949, după ce a trecut prin pușcăriile de la Aiud, fiind întemnițat de regimul dictatorial al lui Antonescu, între 1941 – 1944, cât și de la Pitești. Din cauza torturilor și regimului de bestialitate din temnițele comuniste, Valeriu Gafencu a ajuns la sanatoriul-închisoare Tîrgul Ocna într-o stare atât de gravă încât supraviețuirea sa timp de doi ani este considerată, de către mulți, drept o minune. În închisoarea comunistă din Pitești a dobândit boli precum reumatism, TBC pulmonar, osos și ganglionar. Mulți dintre cei care au fost în preajma lui în ultima parte a vieții sale se consideră fericiți că au avut acest privilegiu, mărturisind că, deși trupul îi era o epavă, din cauza lipsei de hrană, chipul îi era îmbrăcat într-o lumină stranie, nepământeană, pentru că, spun ei, „sufletul și mintea sa nu se despărțeau defel de rugăciune”.

Dumnezeu revărsase asupra lui harul frumuseții: – Fizic, părea un arhanghel, purtând când spada de foc a cuvântului Dumnezeiesc, când crinul curăției plin de parfum tainic. – Moral, nu i se putea reproșa ceva, smerenia îmbinându-se cu tenacitatea hotărârilor. – Spiritual, era transfigurat tot timpul, într-o stare extatică aproape permanentă; nu puteai să-ți dai seama dacă ceea ce spune vede în duh sau dacă Duhul vorbește prin el. Viața lui era zbor spre înălțimi, pe care cu greu îl puteai urmări.  ”, a povestit Virgil Maxim, membru al Frățiilor de Cruce și coleg de închisoare cu Valeriu Gafencu.

Seninătatea cu care își aștepta Valeriu moartea i-a înmuiat, atât pe colegii săi de suferință, cât și pe „gardienii-călăi”. Cu numeroase plăgi tuberculoase pe trup și cu hemoptizie (tușea scuipând sânge), chipul lui Valeriu emana, totuși, lumină, deși această boală aduce, de regulă, deprimare și schimonosire a chipului.

Și-a cunoscut ziua morții

Pe 2 februarie 1952, Valeriu Gafencu și-a rugat colegii de temniță să-i aducă o lumânare și o camașă albă, pe care să i le pregătească pentru ziua de 18 februarie a aceluiași an. Deasemenea, sfântul închisorii a mai cerut ca o cruciuliță (pe care se pare ca o avea de la logodnica sa) să-i fie pusă în gură, pe partea dreaptă, spre a fi recunoscut la o eventuală dezgropare. La 18 februarie, între orele 14.00 și 15.00, după momente de rugăciune fierbinte, Valeriu a rostit ultimele sale cuvinte: „Doamne, dă-mi robia care eliberează sufletul și ia-mi libertatea care-mi robește sufletul”.

Gardianul Petre Orban a plecat din închisoare pentru întreaga zi, pentru a le permite tuturor deținuților să meargă să-și ia rămas bun de la prietenul lor și să se închine la targa unde a fost depus trupul neînsuflețit al lui Valeriu Gafencu. Urma să fie dus într-o groapă comună, a tuberculoșilor.

” Între cei mai cunoscuți martori-martiri, care au suferit, trăind pe cele mai înalte culmi ale spiritualității creștine, stâlp al rezistenței spirituale românești din timpul opresiunii comuniste, considerăm a fi fost atunci studentul VALERIU GAFENCU”. – (IPS Bartolomeu Anania)

Printre sfaturile date prin scrisorile trimise către familia sa, Sfântul Închisorilor îndeamnă pe toți oamenii, pe care îi considera „toți cei dragi ai lui”: „Căutați fericirea în sufletele voastre. Nu o căutați în afara voastră. Să nu așteptați fericirea să vină din altă parte, decât dinlăuntrul vostru, din sufletul vostru, unde sălășluiește Domnul Iubirii, Hristos. Dacă veți aștepta fericirea din afara voastră, veți trăi decepții peste decepții și niciodată nu o veți atinge”. Valeriu Gafencu le-a arătat tuturor celor care l-au cunoscut, prins în mijlocul suferinței, că fericirea adevărată nu depinde de circumstanțele exterioare. Acesta a fost mesajul său, pe care l-a împărtășit atât prin cuvinte, cât și prin gânduri, dar și prin fapte.

 

NAZISTUL KLAUS VERNER JOHANNIS,LEFEGIUL PE STATLE DE PLATA SI SLUGA LUI GEORGE SOROS IN PANICA.FUNDATIA PENTRU O SOCIETATE DESCHISA,CEL MAI CUNOSCUT ONG DETINUT DE MILIARDARUL AMERICAN,EVREUL -KHAZAR DE ORIGINE MAGHIARA PLEACA DIN ROMANIA!

18 feb.

 

Fundația pentru o Societate Deschisă, cel mai cunoscut ONG deținut de George Soros în România, își va închide porțile.

Fundația pentru o Societate Deschisă a fost înființată în 1990 și este condusă acum de Gabriel Petrescu. Consiliul Fundației îi are ca membri pe Andrei Pleșu, Levente Salat și Renate Weber.

Fundația s-a remarcat în domenii precum combaterea discriminării, migrație, date deschise, incluziunea romilor, economie socială și arhitectură socială participativă, după cum se arată pe site-ul oficial.

Numele fundației s-a schimbat în cei 26 de ani de când este prezentă pe plan local, de la Asociația Fundația Soros pentru o Societate Deschisă la Fundația Soros și, în prezent, la Fundația pentru o Societate Deschisă.

Fundația pentru o Societate Deschisă a finanțat proiecte în România în valoare de circa 160 de milioane de dolari în perioada 1990-2014, se mai spune pe site-ul ONG-ului. Conform unor surse, echipa de management ar urma să înființeze un alt ONG.

Din 1990 și până acum, George Soros a dezvoltat o adevărată rețea de ONG-uri, cu care a acaparat noul concept de „societate civilă”, necunoscut românilor, astfel că a reușit să influențeze, în mod major, deciziile la nivel guvernamental. Pe lângă GDS și Fundația Soros, s-au dezvoltat o puzderie de ONG-uri legate de numele magnatului american.

Iată doar câteva din ONG-urile apărute: „Soros Advising and Placement Center”, „Soros Educational Advising Center” , „Uniunea pentru Reconstructia Romaniei”, „Centrul de Parteneriat pentru Egalitate”, „Centrul pentru Dezvoltare Economica”, Fundatia „Concept” , „Centrul pentru Drepturile Omului – București”,  „Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH)”, „Asociația „Pro Democrația”, „Societatea Academică Română” etc, care la rândul lor au „născut” alte ONG-uri.

De-a lungul ultimilor 27 de ani, foarte mulți oficiali români au fost beneficiarii unor burse acordate de fundațiile lui Soros. Lista completă a beneficiarilor nu a fost niciodată făcută publică. O parte din foștii sau actuali membri ai Grupului de Dialog Social, ai Fundației pentru O Societate Deschisă sau ai altor ONG-uri afiliate Open Society Romania Network sunt cunoscuți, informațiile fiind publice. Iată o parte dintre aceștia:

 • Sandra Pralong – fost consilier al președintelui Emil Constantinescu, actual consilier al lui Iohannis
 • Alexandru Lăzescu – fost director al TVR
 • Andrei Pippidi – istoric, membru în Comisia care a elaborat Raportul Tismăneanu și Raportul Elie Wiesel privind participarea României la Holocaust
 • Vladimir Tismăneanu – politolog, președinte al Comisiei Prezidentiale de Analiză a Dictaturii Comuniste din România
 • Andrei Pleșu – scriitor, Ministru al Culturii(28 decembrie 1989 – 16 octombrie 1991), Ministru de Externe (29 decembrie 1997 – 22 decembrie 1999), membru al CNSAS (2000 – 2004), consilier al președintelui Traian Băsescu (decembrie 2004 – mai 2005)
 • Catrinel Pleșu – fost  director, Centrul Național al Cărții, din cadrul ICR (2009 – 2012)
 • Mihai Șora – filosof, Ministrul Educației  (decembrie 1989 – 28 iunie 1990)
 • Renate Weber –  consilier al președintelui Traian Băsescu, (2004 – 2005) europarlamentar PNL.
 • Liviu Antonesei – scriitor, jurnalist
 • Alin Teodorescu – sociolog, primul președinte al GDS, consilier al premierului Adrian Năstase, Ministru cancelar, șeful Cancelariei Primului Ministru Adrian Năstase, fondator IMAS
 • Andrei Marga – filosof, Ministru al Educației (1997 – 2000), Ministru de Externe (mai 2012 – august 2012), președinte al ICR (septembrie 2012 – iunie 2013)
 • HR Patapievici – filosof, membru al CNSAS (2000 – 2004), președinte al ICR (2005 – 2012)
 • Mircea Mihaieș – critic literar, eseist, fost vice-președinte al ICR( 2005-2012)
 • Mihai-Răzvan Ungureanu – consilier al Președintelui Iohannis, fost ministru de externe (2004 – 2007), șef al SIE (2007 – 2012, 2015-2016), premier al ROmâniei (februarie 2012 – mai 2012)
 • Cristian Pârvulescu – politolog, președintele Asociației „Pro Democrația”
 • Victor Rebengiuc – actor
 • Sabina Fati – jurnalist România Liberă, Revista 22
 • Andrei Oișteanu – etnolog, antropolog, membru în Comitetul educațional al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”
 • Andreea Pora – jurnalist
 • Teodor Baconschi – teolog, fost ministru de Externe, decembrie 2009 – ianuarie 2012, ambasador al României la Vatican, în Portugalia, San Marino. Secretar de stat în MAE (2005-2006), Consilier al Președintelui Traian Băsescu (2006 – 2007)
 • Monica Macovei – europarlamentar, fost Ministru al Justiției(2004 -2007), fost candidat la președinția României
 • Alina Mungiu – politolog, șef al Știrilor TVR (1997 – 1998), a fondat Societatea Academică din România, profesoară la SNSPA
 • Stelian Tănase – scriitor, președinte-director general al TVR, fost director al Realitatea TV
 • Laura Ștefan – membră a ONG-ului „Expert Forum”, director în Ministerul Justiției( 2005-2007),  a fost declarată expert – anticorupție de către Ambasada SUA
 • Adrian Cioroianu – istoric, decan al Facultății de Istorie a Universității București, a fost unul din susținătorii introducerii Manualelor alternative, inițiativă a Fundației Soros. Fost senator, de Timiș, fost europarlamentar, fost ministrul de externe (aprilie 2007 – aprilie 2008)
 • Rodica Culcer – jurnalist, fost referent la Ambasada SUA de la București( 1985 – 1991), fost director al Știrilor TVR
 • Adrian Cioflâncă – cercetător științific, fost membru al CNSAS, coator al Raportului Tismăneanu și al Raportului Elie Wiesel.
 • Stere Gulea – regizor, fost președinte al TVR
 • Gabriel Liiceanu – filosof, director al Editurii Humanitas( fosta Editură Politică)
 • Sorin Ioniță – politolog, fost consultant al Consiliului Europei, Băncii Mondiale și UNDP pe Europa de Est și Balcani; reprezentant al României ȋn Comitetul Economic și Social European (EESC), sectiunile Transport-Energie și Mediu-Agricultură, fost membru în Comisia Prezidențială Pentru Analiza Riscurilor Sociale și Demografice
 • Smaranda Enache – președinte al ONG-ului Liga Pro Europa, fost ambasador al României în Finlanda (1998 – 2001)
 • Edward Helvig – șef al SRI, fost director General al Institutului de Studii Sociale, Fost consilier al Ministrului de Interne, C. Dudu Ionescu, Fost consilier al lui Mugur Isărescu, fost deputat de Bihor, fost europarlamentar
 • Radu Filipescu –  nepotul fratelui lui Petru Groza, membru fondator al GDS
 • Armand (Armant-Constantin) Goșu – istoric, fost consilier al Ministrului de Externe (2010 – 2012), fost membru al Comisiei Prezidențiale pentru analiza Dictaturii Comuniste în România, fost director al Institului Român pentru Istoria Recentă
 • Dan Perjovschi – desenator, ilustrator
 • Mircea Toma – activist, ActiveWatch.
 • Mihail Bumbeș – istoric, co-fondator al ONG-ului Miliția Spirituală, cercetător în cadrul  IICCMER. A obținut, prin Miliția Spirituală, o bursă de 30.000 de dolari de la CEE Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.
 • Claudiu Crăciun – politolog, lector al Catedrei de Științe Politice și Studii Europene de la SNSPA,  fost expert în cadrul Secretariatului General al Guvernului și Ministerului Educației (2004-2009). Lucrarea sa „The Learning Government Research Project:Assessing Policy Making Reform in Romania” a fost editată sub auspiciile Open Network Society și a Centrului pentru Studii Politice din cadrul Universității Central Europene, ambele înființate de George Soros.
 • Dacian Cioloș , premier  al României (2015-2017) – membru Fundația Friends of Europe – finanțată de Soros
 • Cristian Ghinea – ministrul fondurilor europene – Centrul Român pentru Politici Europene – finanțat de Soros
 • Violeta Alexandru,  ministru pentru dialg social – ProDemocratia, Institutul Politic Publice – finanțat de Soros
 • Cristina Guseth – propusa ca ministru al Justitiei in prima echipa a lui Ciolos și retrasă dupa un scandal uriaș – finanțată de Soros
 • Cătălin Drula – consilier al premierului Ciolos, vicepreședinte al Asociației Pro Infrastructura, care colaborează cu  „Alianța pentru o Românie Curată” (SAR)
%d blogeri au apreciat asta: