CORUPTIA BINOMULUI IGNORATA LA COTROCENI IN FOLOSUL PENALULUI „CORUPTULUI CARE UCIDE” KLAUS WERNER JOHANNIS!

1 mart.

Imagini pentru IOHANNIS,COLDEA POZE

Atotputernicul Coldea, acuzat de abuzuri şi încălcări ale legii de foştii săi subordonaţi

Atotputernicul Coldea, acuzat de abuzuri şi încălcări ale legii de foştii săi subordonaţi

În urmă cu doi ani, fostul maior SRI Daniel Florea a trimis un memoriu către Klaus Iohannis, în care îi semnala acestuia abuzurile generalului Coldea, dar și corupția din Prahova. Din 2015 până acum, Florea nu a primit niciun răspuns de la Cotroceni. Cotidianul vă prezintă astăzi cel de-al treilea episod din memoriul fostului maior SRI dat afară din Serviciu după ce s-a plâns de abuzurile conducerii. Parlamentari, judecători, ofițeri SRI apar într-o nefirească amestecătură la Ploiești. Cazul însă poate fi extrapolat la fiecare județ al României.

Cu privire la uzurparea funcției, fapta săvârșită de prim-adjunctul directorului SRI:

Conform hotărârilor Biroului Executiv al Consiliului Director, periodic, membrii acestui organ colectiv de conducere repartizează unitățile SRI (centrale și județene) în coordonarea directă a unuia din membri.
G-ral. lt. Coldea Florian Mihail are atribuții limitate la pilonul informativ-operativ, astfel că nu conduce/coordonează direct toate unitățile centrale, printre acestea fiind: DGSI, Direcția Generală Resurse Umane și Organizare și Corpul de Control al directorului. Cu toate acestea, s-a imixtionat abuziv direct/personal în activitatea acestora, a dat ordine în locul directorului SRI, a dispus măsuri prin ordine rezolutive, a luat hotărâri singur, a blocat documentele la nivelul său și, în final, formal, atunci când unele acte administrative trebuiau emise la nivelul directorului, i le-a prezentat acestuia în mapa la semnat, asigurându-l, probabil, că totul este în regulă (temeinic, legal/procedural), dezinformându-l cu privire la adevărata situație de fapt și de drept. Acest mod arbitrar și discreționar al prim-adjunctului directorului, uneori frizând derapaje inexplicabile și nepermise la nivel de secretar de stat, a avut efecte grave asupra bunului mers al SRI, al unității de la Prahova, dar și asupra drepturilor, onoarei și demnității subsemnatului.

Pe cale de consecință, vă rog a solicita și verifica următoarele documente despre care există indicii rezonabile că, cel puțin în parte, nu au fost promovate ierarhic la nivelul directorul SRI (sau i-au fost prezentate formal) și pe care / în baza cărora, prin uzurparea funcției directorului, prim-adjunctul a dat ordine verbale și rezolutive olograf:

  • Rapoartele nr. 001.156.585 din 04.02.2014 și nr. 01.410.641 din 03.03.2014 ale DGSI;
  • Întreaga documentație / toate înscrisurile (cu suporții digitali de memorie anexați) care au stat la baza acestora, ca lucrări ale comisiei de verificare specială, constituită de directorul SRI în baza OD SRI nr. 001010/2004, inclusiv a rapoartelor mele personale scrise cu problemele în legătură cu care am fost chestionat în data de 17.12.2013 și, ulterior, predate pe condica de corespondentţă șefului comisiei, col. Anghel Gabriel;
  • Raportul personal nr. S/1037054/06.03.2014, înregistrat la DGSI, prin care, în termenul legal de 5 (cinci) zile de la luarea la cunoștință, am contestat cele două măsuri sancționatorii și care nu a fost prezentat directorului SRI, deși acestuia îi fusese adresat personal – prin unitatea Cabinet director –, ca autoritate care emisese ordinul contestat;
  • Raportul personal nr. BH/FD /1214802 din 28.03.2014, înregistrat la UM 0905 București și transmis comisiei de soluționare a contestației, care m-a audiat, formal, la București, pe 24.03.2014, raport personal care nu a fost prezentat directorului SRI (ci numai prim-adjunctului), deși îi fusese adresat primului demnitar, ca autoritate care emisese ordinul de numire a comisiei de soluționare a contestației.

Este necesar a se reţine acest aspect și a fi valorificat în verificările pe care vă rog a le efectua, deoarece este deosebit de important sub următoarele aspecte:

  • Din punct de vedere juridic, dovedește că răspunsul la contestație nu a fost semnat de directorul SRI (respectiv nu a fost întocmit și transmis de la acest nivel, prin șeful unității militare „Cabinet Director“ sau prin șeful unității militare „Secretariat General“).

Tot cu relevanţă juridică, actul atestă fără echivoc că răspunsul a fost întocmit și transmis de o unitate militară din SRI (sub semnătura șefului acesteia), căreia nu m-am adresat și care nici nu avea competenţa să se pronunțe asupra contestației subsemnatului, cu atât mai mult cu cât entitatea respectivă efectuase „verificarea specială“ și propusese – la ordinul și sub coordonarea/supravegherea prim-adjunctului – măsurile sancționatorii și aşa-zis „manageriale“ împotriva mea.

  • Din punct de vedere procedural, probează modalitatea de viciere a comunicării: nu a fost adresată subsemnatului, mr. Florea Daniel, cu atât mai mult cu cât mă identific cu nume, prenume, CNP, domiciliu, loc de muncă (care era chiar într-o unitate a SRI), astfel că exista reala posibilitate să primesc adresa cu răspunsul la contestație fie prin sistemul de transport al corespondenţei clasificate, gestionat tot de SRI, fie prin Sistemul de Management Electronic al Documentelor (intern și securizat), ambele cu asigurarea dovezii de recepționare prin semnătură olograf pe condica de primire / borderoul de însoțire a trimiterii, respectiv prin semnătură electronică. Mai grav, răspunsul a fost adresat și transmis, intuitu personae, șefului UM 0905 București.
  • Orice alt înscris/suport care a rezultat în contextul verificărilor și subsecvent acestora (de ex.: Raportul privind constatările, concluziile și propunerile urmare interviului de securitate realizat cu mr. Florea Daniel din cadrul UM 0905 București din data de 11.06.2014, la sediul DGSI, întocmit de lt. col. Dumitrecu Marian – șef Sector Juridic în cadrul DGSI și de mr. Alexandru George Bogdan – fostul meu șef de sector.

Fostul parlamentar PSD Daniel Savu apare şi el în războaiele interne din SRI

Secţiunea a II-a – elemente de fond

1. Au fost preluate, necenzurat, ideile fixe și preconcepute, fără niciun corespondent în realitate, ale col. Marin Constantin, potrivit cărora, urmare unor evenimente sportive (un meci de fotbal jucat de echipa FC Petrolul Ploiești pe teren propriu, când am stat în aceeași lojă cu demnitarul), la care am participat împreună cu un parlamentar din Prahova, Savu Daniel, aş fi încercat să determin (influențez), la nivelul directorului SRI, actul decizional de schimbare a sa din funcția de șef al unității teritoriale a SRI Prahova.
Actele materiale ale acestui scenariu de domeniul ficțiunii ar fi fost inițiate și derulate de subsemnatul, în afara procedurii instituționale, prin influențarea decizionalului, intermediată de aceste conexiuni politice, dar nu înainte de a-l vulnerabiliza pe Marin Constantin prin acțiuni de natură a-l compromite.

2. Pe acest fond și în baza atât a unui raport personal al col. Marin Constantin înaintat prim-adjunctului directorului SRI, cât și urmare discuțiilor telefonice purtate de acesta cu șeful său direct (în a cărui directă coordonare se afla, în acea perioadă, unitatea de la Prahova), în luna decembrie 2013, s-a deplasat la sediul DJI Prahova o comisie de „verificare specială“, compusă din:

– col. Anghel Gabriel – Corpul de Control al directorului SRI, aparentul șef al comisiei;
– cpt. Dămureanu George – șef Birou avize NATO din cadrul DGSI și
– lt. col. Georgescu din cadrul Direcției Juridice.

Nu cunosc conținutul raportului col. Marin Constantin, dar – din întreaga derulare a „verificării speciale“ (întrebările adresate, bateria de chestionar aplicată la testarea cu aparatul poligraf etc.) și din evoluția situației mele juridico-profesionale (eliberarea din funcție, mutarea la o unitate cu profil neoperativ, în altă garnizoană și altă specialitate militară, nerevalidarea avizului de securitate și trecerea în rezerva) – pot deduce, cu grad mare de certitudine, care au fost aşa-zisele abateri disciplinare pe care le-a invocat și pe care le-a îmbrăcat/prezentat într-un mod prețios, pentru a le conferi o tentă profesională, cu conotații pe linie contrainformativă și plasate în registrul neîndeplinirii atribuțiilor de serviciu specifice funcției de șef birou, pe care o dețineam.

De altfel, s-a confirmat recent că aceste alegații au fost făcute de fostul șef al unității (și nu de alt cadru militar), acestora fiindu-le adăugate/aduse completări și „îmbunătățiri“ de către membrii comisiei, conform ordinului nescris cu care au venit de la București.

Cert este că, ulterior, bănuiala mea din decembrie 2013 s-a confirmat în intervalul iunie-iulie 2014. Astfel, după ieșirea de la interviul de securitate susținut pe 1.07.2014, cel de-al treilea ofițer sancționat și trecut în rezervă în aceleași împrejurări cu subsemnatul, mr. (r) Petre Sever Tudor, a recepționat direct (pe holul sediului central al SRI) confesiunea discretă (care s-a dorit a fi prietenoasă, un fel de „captatio benevolentiae“) a cpt. Dămureanu George, potrivit căreia prim-adjunctul ar fi ordonat g-ral. brig. Giță Vasile să „…termine cu slugile lui Savu din SRI” (n.n. – cu referire clară/explicită la senatorul Daniel Savu).

Cu alte cuvinte, se poate afirma – fără teama de a greși – că, într-un mod aprioric, rezultatele la care trebuia să se ajungă prin „verificarea specială“ fuseseră deja comunicate și impuse membrilor comisiei, singurul impediment care trebuia surmontat de membrii acesteia fiind doar simularea procedurii de cercetare.
În instanţa de contencios administrativ în care am chemat în judecată SRI, din Întâmpinarea depusă de SRI, am reușit și eu, în sfârșit, să deduc faptele de care am fost acuzat (și nici din acest act procesual în ce au constat, concret, deoarece au fost înșiruite tot generic), respectiv:

– „… a acționat fără a raporta ierarhic și fără a obține aprobările necesare pentru relaționarea cu mai multe cadre ale Serviciului și expunerea unor date care constituiau obiectul activității profesionale, fără ca acestea să fie verificate sau reale, determinat de susținerea unor interese personale“;
– „ofițerul nu a raportat ierarhic în mod corect cu privire la anumite acțiuni personale care au implicat calitatea sa profesională și date cunoscute în virtutea atribuțiilor de serviciu, inducând în mod nejustificat existenţa unor disfuncții și situații contrainformative“;
– „s-au constatat o serie (sic!) de deficienţe, care s-au repercutat asupra activității structurii din care făcea parte…“.

3. În această etapă a expunerii situației de fapt și de drept, apreciez necesar a face două precizări importante, în registre diferite:

a) Periodic, col. Marin Constantin a avut reprezentări personale, potrivit cărora funcția sa era, ciclic, amenințată și, sistematic, cineva acționa (obligatoriu subversiv) pentru a-l înlocui/schimba din funcție.
Astfel, situația descrisă în prezenta a avut următoarele precedente:

  • În anul 2006, împotriva lt. col. Marin Constantin (la acea perioadă prim-locțiitor al șefului DJI Prahova), au formulat acuzații justificate/argumentate: lt. col. Soare Marius, mr. Cernica Romică și mr. (r) Radu Adrian Ovidiu privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție și abuz în serviciu, în principal în legătură cu mult mediatizata acțiune informativ-operativă „Distileria“. Conform Fişei postului, prim-locțiitorul comandantului coordona linia de muncă / profilul „C – Securitate economică“, din care făceau parte ofițerii menționați.

Cel de-al treilea a sesizat cu plângere penală Direcția Națională Anticorupție – Structura centrală, care și-a declinat competenţa la Secția Parchetelor Militare.

DNA a ignorat plângerile maiorului Daniel Florea

Replica împotriva lor a fost pe măsura „deranjului“ produs: doi din ei au fost inculpați și condamnați de Curtea de Apel Alba Iulia la diferite pedepse cu închisoarea, cu dispunerea suspendării condiționate a executării pedepselor, iar Cernica Romică a fost achitat (a se vedea filele 85-87 din documentația anexată).

În anul 2012, susnumitul comandant a mai „identificat“ și alte elemente ostile din interior, respectiv patru ofițeri care au constituit un grup strategic care desfășura acțiuni oculte menite a conduce la destituirea sa din funcția de șef al direcției județene

Atunci,

– șeful Sectorului „A“, col. Prună Eugen, a fost eliberat din funcție și trecut pe o funcție de execuție în altă structură,
− asupra șefului unuia din birourile sectorului, mr. Teodorescu Valentin, s-au făcut presiuni ulterioare și i s-a creat un anumit tip de atmosferă în unitate, încât acesta a demisionat din SRI. Prin Decretul nr. 874/07.12.2012, în vigoare de la 12.12.2012, Președintele României l-a numit în funcția de procuror, în prezent ocupând, cu delegație, funcția de prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Secuiesc,
− al treilea ofițer, tot șef de birou în cadrul Sectorului „A“, lt. col. Ilie Adrian, care – nota bene – îndeplinise, anterior, timp de 12 ani (până în octombrie 2009), funcția de ofițer care asigura contrainformativ DJI Prahova (ofițer cu protecția/securitatea internă), a fost sancționat cu „atenționare“, iar
− al patrulea ofițer, lt. Tomescu Georgiana, a fost mutat disciplinar pe un profil neoperativ în aceeași unitate.

Maior (r) SRI Daniel Florea – absolvent al Facultății de Drept din cadrul Academiei de Poliţie „Al.I. Cuza“ București, promoția 1997, arma „Pașapoarte, Poliţie de frontieră“. În 2010, a absolvit un masterat în domeniul Bioterorism. După absolvirea facultății a fost repartizat la Oficiul Național pentru Refugiați, unde a activat până în anul 2002, când a fost transferat la SRI Prahova. Inițial a lucrat ca ofițer de informații în domeniul antiterorist, iar din 2010 a lucrat la contrainformații interne. În scurt timp a devenit șeful Biroului de Securitate Internă, cu atribuții peste unitățile din județele Prahova, Dâmbovița, Argeș, Teleorman și Giurgiu. Din 2014 a trecut în rezervă, după ce a făcut un denunț la DNA, Secția Militară, prin care arăta anomalii din interiorul SRI Prahova. Procurorul de caz, general-locotenent Lupulescu Nicolae, a trimis spre informare la SRI denunțul și declarația de denunțător. La patru zile după primirea adresei, a fost trecut în rezervă prin retragerea certificatului ORNISS.

După doi ani de la denunț, DNA Ploiești a solicitat arestarea preventivă a procurorului-șef al Parchetului de pe lângă CA Ploiești, Liviu Tudose, trimis în judecată pentru diverse infracțiuni, alături de deputatul Sebastian Ghiță. În denunț se făcea referire la legătura dintre cei doi, precum și la posibile fapte de corupție.
Col. Marin Constantin nu justifică atacurile împotriva persoanei mele, nedreptățile/ilegalitățile săvârșite de acesta și nici folosirea abuzivă a prerogativelor funcției militare. Interlocutorii și asociații dânsului sunt persoane cu conexiuni în mediul interlop sau persoane cu un bine conturat profil infracțional: Mihai Denis, alias „Pictorul“, Sia Mădălin Dumitru, zis „Mangiare“, Urse Dan, despre ale cărui fapte este util a se vedea: Expresul de Sud – „Mafia lichidatorilor din București (III)“; similar în urbannews.ro; stirile.rol.ro. – „Dan Urse (lichidatorul Extrapan), urmărit penal de DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești“, pentru inițiere, constituire de grup infracțional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup. La fond s-a pronunțat deja sentința penală nr. 18/F din 7 februarie 2012 a Curţii de Apel Pitești. La Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția Penală, Completul 7, recursul lui Urse Dan a fost respins în dosarul nr. 3355/1/2012.

Maior (r) SRI Daniel Florea – absolvent al Facultății de Drept din cadrul Academiei de Poliţie „Al.I. Cuza“ București, promoția 1997, arma „Pașapoarte, Poliţie de frontieră“. În 2010, a absolvit un masterat în domeniul Bioterorism. După absolvirea facultății a fost repartizat la Oficiul Național pentru Refugiați, unde a activat până în anul 2002, când a fost transferat la SRI Prahova. Inițial a lucrat ca ofițer de informații în domeniul antiterorist, iar din 2010 a lucrat la contrainformații interne. În scurt timp a devenit șeful Biroului de Securitate Internă, cu atribuții peste unitățile din județele Prahova, Dâmbovița, Argeș, Teleorman și Giurgiu. Din 2014 a trecut în rezervă, după ce a făcut un denunț la DNA, Secția Militară, prin care arăta anomalii din interiorul SRI Prahova. Procurorul de caz, general-locotenent Lupulescu Nicolae, a trimis spre informare la SRI denunțul și declarația de denunțător. La patru zile după primirea adresei, a fost trecut în rezervă prin retragerea certificatului ORNISS.

După doi ani de la denunț, DNA Ploiești a solicitat arestarea preventivă a procurorului-șef al Parchetului de pe lângă CA Ploiești, Liviu Tudose, trimis în judecată pentru diverse infracțiuni, alături de deputatul Sebastian Ghiță. În denunț se făcea referire la legătura dintre cei doi, precum și la posibile fapte de corupție.

Î: Domnule Daniel Florea, ați făcut un memoriu către președintele României în 2015, în care ați prezentat situația de la Ploiești.

D.F.: Oarecum situația de la Ploiești, eu mi-am prezentat în acel memoriu mai mult situația mea, ce mi s-a întâmplat mie, ce am trăit eu în decurs de 2 ani. Din 2013 în 2014. Însă memoriul pe care l-am trimis la președinte în 2015 parțial îl trimisesem și la Comisia de Control SRI în septembrie 2014, iar de acolo am primit un răspuns năucitor, cum că având în vedere că este un dosar penal pe rol, nu pot să îmi furnizeze altceva, iar în timp voi primi un răspuns. Suntem în anul 2017, n-am mai primit alt răspuns. Al doilea coleg, colonelul Gulianu, a procedat ca mine, a trimis memoriul la SRI, a trimis odată cu mine memoriul la președintele Iohannis. Memoriul către președintele Iohannis a fost transmis în ianuarie-februarie 2015. De la președinție am primit un răspuns, în speță de la domnu’ Pișcociu, aşa cred că se numește, șeful sectorului de Relații cu Cetățenii, care spunea că acest memoriu ar fi fost trimis către SRI spre competentă soluționare. Nu m-a mirat această modalitate de abordare, întrucât denunțul meu la DNA a urmat aceeași cale,s-a trimis spre informarea SRI, care a rezolvat cazul. Am fost total dezamăgit de ceea ce a făcut la acea vreme domnul președinte.

Florea Coldea

Domnule președinte ,

Subsemnatul Florea Daniel, maior în rezervă al Serviciului Român de Informații (în continuare SRI), domiciliat în… ,

vă sesizez

cu săvârșirea unor fapte grave de natură disciplinară și cu conotații penale de către:

1. col. Marin Constantin, care – începând cu 01.07.2014 – ocupa funcția de șef al Direcției Județene de Informații Dâmbovița (UM 0724 Târgoviște), fost șef al Direcției Județene de Informații Prahova (UM 0735 Ploiești), pentru abuz în serviciu, delapidare și fapte de corupție sau asimilate, ori în legătură directă cu infracțiunile de corupție prevăzute și pedepsite de vechiul și noul Cod penal și Legea nr. 78/2000, Legea nr. 87/1994, pentru combaterea evaziunii fiscale.

Valoarea bunurilor imobiliare și mobiliare dobândite, parțial ilicit, de susnumitul (în perioada de referință 2001-2014), contravaloarea lucrărilor investite și a serviciilor de care a beneficiat, precum și a mobilelor / utilităților cu care sunt dotate aceste proprietăți (inclusiv în / la imobilele părinților și socrilor săi), la care se adaugă contravaloarea a trei autoturisme noi marca „KIA“, este de aproximativ 1 milion euro, sumă evaluată de consultanți în domeniul real estate și rezultată pe baza prețurilor de achiziție de pe piețele de profil.

* Notă: Col. Marin Constantin este absolvent al Școlii Militare de Ofițeri Activi a Ministerului de Interne București – arma „Securitate“ (promoția 1987), fost ofițer în cadrul Departamentului Securității Statului – Securitatea Județului Prahova, pe linia de muncă „S“ – Serviciul Special „S“ – Supraveghere Corespondență – scrisori anonime din cadrul Securității Județene Prahova, cu loc de muncă conspirat / acoperit în cadrul Oficiului special PTTR Gara de Sud – Mesagerie Ploiești.

Prevederile art. 2. lit. a) ale Legii nr. 293 din 14 noiembrie 2008 privind deconspirarea Securităţii explica sintagma lucrător al Securităţii: orice persoană care, având calitatea de ofiţer sau de subofiţer al Securităţii sau al Miliţiei cu atribuţii pe linie de Securitate, inclusiv ofiţer acoperit, în perioada 1945-1989, a desfăşurat activităţi prin care a suprimat sau a îngrădit drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului.

A deținut succesiv, în perioada 2000 – iulie 2014, funcțiile de: locțiitor al șefului SJI Prahova (sub comanda col. Păltânea Corneliu, condamnat penal definitiv și irevocabil la mai multe pedepse privative de libertate cu executare sau suspendare), care l-a și propulsat în funcție; prim-locțiitor al șefului SJI Prahova, desemnat la comanda unității SRI Prahova, apoi împuternicit la comanda unității și, în final, șef direcție județeană până la mutarea în interesul serviciului (sic!), pe aceeași funcție de comandă, la DJI Dâmbovița

și

2. G-ral. lt. Coldea Florian Mihail – prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informații, pentru abuz în serviciu, instigare la abuz în serviciu, omisiunea sesizării organelor judiciare și uzurparea funcției directorului SRI, dl GEORGE CRISTIAN MAIOR,

precum și

alte cadre militare din SRI, coautori sau complici la abuz în serviciu, fals intelectual, uz de fals, astfel:

3. G-ral brig. Ghiță Vasile – șeful Direcției Generale Securitate Internă;

4. Col. Pasăre Bogdan – șeful Direcției Generale Managementul Resurselor Umane și Organizare;

5. Cpt. Dămureanu George – șef birou avize NATO din cadrul DGSI, membru al comisiei de „verificare specială“;

6. Col. Anghel Gabriel – din Corpul de Control al directorului SRI, șeful comisiei de verificare specială;

7. Lt. col. Georgescu – Direcția Juridică, membru în comisia de „verificare specială“;

8. Lt. col. Dumitrescu Marian – șef Sector Juridic în cadrul DGSI, care a realizat interviul de securitate cu subsemnatul;

9. Col. Vrânceanu Marius – locțiitor al șefului Corpului de Control al SRI, șeful comisiei de soluționare a contestației formulate de mine împotriva sancțiunii disciplinare „mustrare scrisă“ și împotriva Ordinului directorului SRI nr. DP 054 din 27.02.2014;

10. Cpt. Neagu Mihnea – șef Birou Juridic în cadrul DGSI, membru al comisiei de soluționare a contestației formulate de mine împotriva sancțiunii disciplinare „mustrare scrisă“ și împotriva Ordinului directorului SRI nr. DP 055 din 28.02.2014;

11. Mr. Alexandru George Bogdan – șef sector în cadrul DGSI, al doilea ofițer intervievator la interviul de securitate; toți întocmind / avizând, rapoartele, în care au consemnat, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, fapte sau împrejurări neconforme adevărului, ori au omis, cu știință, a insera unele date sau împrejurări (despre col. Marin Constantin), le-au folosit apoi pentru a produce consecințe juridice asupra mea.

Iohannis a ignorat încă de acum doi ani orice sesizare despre corupţia din SRI

În fapt:

Secțiunea I – Elemente Introductive

1. Contextul faptelor.

Am fost cadru militar activ în SRI, cu gradul de maior și funcția de colonel, până la data de 14.07.2014.

Prin Ordinul directorului SRI nr. DP 0208 din 14.07.2014, am fost trecut în rezervă, din oficiu, din motive imputabile mie, invocându-se nerevalidarea certificatului de securitate.

Trecerea în rezervă s-a dispus prin abuz de autoritate și urmare directă a îndeplinirii vădit defectuoase a unor acte comise în exercitarea atribuțiilor de serviciu de către susnumiții nominalizați mai sus.

În esență, susțin cu probe (sau cu indicarea izvoarelor de probă, după caz) că susnumiții au efectuat asupra mea și a altor doi colegi din UM 0735 Ploiești – Direcția Județeană de Informații Prahova (col. Gulianu Florin – șef Sector Contraspionaj – și mr. Petre Sever Tudor – ofițer de execuție în Sectorul Antiterorism, ambii trecuți în rezervă) cercetări abuzive – concretizate exemplificativ în:

– au consemnat consemnat fapte și împrejurări care nu corespund adevărului;

– nu au respectat dreptul la apărare al militarilor și nu ne-au adus la cunoștință faptele pentru care am fost „verificați special“ și sancționați;

– au formulat propuneri sau, după caz, au dispus măsuri punitive fără a exista probe, respectiv au luat decizii, în aceleași condiții netemeinice și nelegale, sau și-au exprimat acordul / avizul de a se dispune aceste sancțiuni, fără ca motivele să aibă corespondent în realitate.

2. Actele administrative nelegale și netemeinice emise de SRI prin abuz în serviciu contra intereselor personale ale subsemnatului. Complicitatea cadrelor militare membre ale comisiilor constituite în cauză, în emiterea ordinelor, care mi-au produs vătămări ale drepturilor mele legitime: la apărare, demnitate și onoare, muncă, sănătate, precum și, cel puțin temporar, la un trai decent.

Actele enumerate reprezintă, totodată, evoluția graduală a întregii înscenări:

* eliberarea din funcția de șef birou în care eram încadrat ca urmare unui concurs câștigat în luna octombrie 2012 și numirea în altă funcție, măsură căreia i s-a conferit, în mod fals, natura de „act managerial“;

* mutarea în altă garnizoană decât cea de domiciliu, la o altă unitate militară și numirea într-o funcție inferioară (ofițer I, nivel 1);

* nerevalidarea avizului de securitate prin Decizia din 14.07.2014 (nemotivată);

* trecerea în rezervă, din oficiu, din motive imputabile mie.

Citiţi şi

Maior (r) SRI Daniel Florea – absolvent al Facultății de Drept din cadrul Academiei de Poliţie „Al.I. Cuza“ București, promoția 1997, arma „Pașapoarte, Poliţie de frontieră“. În 2010, a absolvit un masterat în domeniul Bioterorism. După absolvirea facultății a fost repartizat la Oficiul Național pentru Refugiați, unde a activat până în anul 2002, când a fost transferat la SRI Prahova. Inițial a lucrat ca ofițer de informații în domeniul antiterorist, iar din 2010 a lucrat la contrainformații interne. În scurt timp a devenit șeful Biroului de Securitate Internă, cu atribuții peste unitățile din județele Prahova, Dâmbovița, Argeș, Teleorman și Giurgiu. Din 2014 a trecut în rezervă, după ce a făcut un denunț la DNA, Secția Militară, prin care arăta anomalii din interiorul SRI Prahova. Procurorul de caz, general-locotenent Lupulescu Nicolae, a trimis spre informare la SRI denunțul și declarația de denunțător. La patru zile după primirea adresei, a fost trecut în rezervă prin retragerea certificatului ORNISS.

După doi ani de la denunț, DNA Ploiești a solicitat arestarea preventivă a procurorului-șef al Parchetului de pe lângă CA Ploiești, Liviu Tudose, trimis în judecată pentru diverse infracțiuni, alături de deputatul Sebastian Ghiță. În denunț se făcea referire la legătura dintre cei doi, precum și la posibile fapte de corupție.

Cotidianul: Domnule Daniel Florea, ați făcut un memoriu către conducerea SRI, în care ați prezentat situația de la Ploiești.

Daniel Florea: Oarecum situația de la Ploiești, eu mi-am prezentat în acel memoriu mai mult situația mea, ce mi s-a întâmplat mie, ce am trăit eu în decurs de 2 ani. După vreo lună jumate, două, am primit răspuns de la SRI, prin care mi se transmitea voalat că ei țin în atenție. După care, în final, spune că SRI are și el la rândul lui mijloace prin care se poate îndrepta împotriva celor care sunt petiționari, adică dacă nu-mi văd liniștit de treabă, cine știe ce probleme o să am.

– Deci ați fost amenințat…

– Mi s-a făcut o percheziție, eu cred că organizată de SRI, și nu fac afirmații gratuite, întrucât, din cele 7 adrese care s-au vehiculat de către procurori în referatul întocmit de aceştia pentru a justifica măsura asta de percheziție și trimis judecătorului de drepturi și libertăți, eu aveam 5 adrese.

– De când îl cunoașteți pe procurorul Negulescu?

– Pe procurorul Negulescu îl cunosc din 1997 sau 1998, de când făceam naveta la București. Lucram la Oficiul Național pentru Refugiați și m-am împrietenit cu el în tren, el făcea naveta la Parchetul General, unde era detașat, ne-am împrietenit, ne-am vizitat acasă cu familiile, eram chiar foarte buni prieteni, el m-a sfătuit să mă mut la SRI, deoarece în 2001 a fost celebrul atentat de la World Trade Center.

– Să înțeleg că întotdeauna era aşa cum e acum?

– Nu, la început, când l-am cunoscut eu în tren, era un tip carismatic, mă rog, era poate și vârsta alta, ne vizitam, v-am spus, copiii se jucau împreună, ne înțelegeam foarte bine, mergeam la grătare, mâncam, adică era o relație prietenească. După 2011 am făcut niște activități, a picat și el pe acolo cu niște probleme, avea niște interese, să le spunem aşa. Mai puțin mă interesa pe mine ce interes avea procurorul Negulescu, pe mine mă interesa ce fac ofițerii mei, ofițerii de la SRI Prahova, pe care îi aveam în grijă. Aşa am găsit eu un domn Teodorescu, care era coleg cu mine la SRI Prahova, că a mers și a scris acolo, pe calculatorul lui Negulescu, o solicitare adresată SRI. Poate că el își trimitea singur mesaje și era nefiresc. Asta a determinat o ruptură, s-a aflat că eu mă întâlnisem cu un procuror care a confirmat tot ce vă povestesc eu dumneavoastră și Negulescu s-a sucit: din prieten, s-a întors împotriva mea și încerca cu orice preț să mă „îngroape“.

– Comportamentul lui golănesc e dintotdeauna sau…

– Ce se întâmplă… De când l-am cunoscut, era, aşa, tipul care vrea să pară șmecheraș d-asta. Băieții… știți cum e, băieții de cartier… Cu mine nu vorbea aşa, „zdreanță penală“, „jigodii“… Nu îți permiți să vorbești aşa, că te descalifică că om, iar cu atât mai mult, dacă devii o persoană care are un anumit statut, ar trebui să-ți controlezi limbajul, indiferent de conjunctură.

– Exista Binomul?

– Binomul exista de mult.

– De când?

– Păi, din punctul meu de vedere, Binomul există dintotdeauna. Adică SRI provine din vechea Securitate, vechea Securitate avea Direcția 6, care făcea cercetare penală. Vă dați seama ce lovitură a fost pentru ei în anul 1990, când au fost lăsați fără principala armă, să aduci numai informații, fără să ai putere în spate când îl chemi pe unul să îl interoghezi. Când am ajuns eu în 2002, erau o castă, adică nu puteai să intri în SRI fără recomandări. Eu am fost o excepție, pentru că am lucrat cu străinii foarte mulţi ani și din cauza asta aveau nevoie de un specialist pe… să lucreze cu străinii, mai ales la antitero. În schimb, reminescențele astea ale Securității s-au văzut, de aia Coldea, e părerea mea personală, a reușit să-l păcălească pe Traian Băsescu și la momentul 2007 Parlamentul să promoveze un pachet de legi privind securitatea națională, pe care le-a gândit SRI, probabil și SIE, dar în special SRI. Dacă vă aduceți aminte, se vorbea pentru prima dată de ofițerul de la juridic din SRI, care putea să participe alături de procuror la anchete, chiar dacă priveau domeniul securității naționale, totuși era o formă primară, să spun aşa, de imixtiune în actul procesului penal.

– Există protocolul dintre SRI și DNA?

– Protocolul a fost încheiat pentru prima dată, ce am găsit eu public, într-o carte a domnului Dumitru Zamfir, fostul adjunct pe linie de tehnică al lui Radu Timofte, pe vremea aia, și există protocolul 02313/ 2000, este primul element care ne arată că a existat acel protocol între Ministerul Public și SRI.

– Este vorba despre un protocol general care există între instituțiile statului, sau este vorba despre un protocol special?

– Chiar dacă aș cunoaște în amănunt ceea ce spune acel protocol, nu aș putea să vă spun. În schimb, pot să explic altceva, ce am găsit într-o anchetă a comisiei parlamentare din anul 2007: o comisie, care se numea Comisia Voiculescu, l-a anchetat și pe domnul Timofte. Iar domnul Timofte a explicat că SRI avea un protocol încheiat cu PNA, precursorul DNA, iar ulterior s-a făcut și acest protocol cu DNA. Nu cred că își permitea un director al SRI să mintă. Pe site-ul SRI, găsiți undeva, prin anul 2007, un comunicat de presă în care se vorbește despre protocolul cu DNA. Am văzut recent că domnul Marincea spunea că nu au existat protocoale.

– Cât de bine l-ați cunoscut pe Coldea?

– Pe Coldea l-am cunoscut când eram ofițer de antitero, că el lucra la antitero.

– Cum a ajuns atotputernic?

– Printr-o conjunctură, el fiind un oportunist de carieră. Din câte mi-au explicat niște ofițeri ai SRI, el a fost luat, crescut de un domn, nu are importanță numele, pentru că era un tip care se pricepea la aranjat mesele. Adică nu a lucrat foarte mult în operativ. Nu a fost ofițerul tălpaș extraordinar. Vorbea bine engleză. Era simpăticuț. Mai avea o relație bună, un naș care-i mare general pe la SRI, a fost, mă rog.

– Cine-i nașul?

– Cred că Brăteanu îl chema. Așa… Și automat s-a creat o legătură… A fost împins în față, deși… Daniel Dragomir a participat, a aranjat toată operațiunea cu răpirea din Irak, a participat și el, că a cărat valiza cu bani sau, mă rog, așa se înțelege. Daniel Dragomir terminase recent Academia Națională de Informații, dar nu a putut fi pus, poate nu avea relațiile necesare. Şi atunci emulația a fost Coldea, care, profitând de chestia asta favorabilă, a ajuns în top.

– Cum s-a născut cloaca asta de la Ploiești, în care au intrat procurori, interlopi?

– Eu cred că cloaca asta există în fiecare județ. Poate că la Prahova este mai scoasă în relief, având în vedere ultimele evenimente. Cu Sebastian Ghiță, cu Roberta Anastase… Adică avem niște pioni principali, ea a fost șefă la Camera Deputaților, Sebastian Ghiță a fost la un moment dat secretar al Comisiei de control al SRI. Explozia asta de relații a oamenilor de afaceri cu oamenii politici, cu polițiști, cu procurori, cu judecători, există în fiecare județ. Poate că a explodat pentru că Ghiță a reușit să cumpere România TV. Din cauză că Ghiță s-a apropiat foarte mult de șefii SRI și nemaireacționând la comenzi, habar nu am, dar detonarea el a produs-o, că eu cât am făcut denunțul, cât am încercat să ies în mass-media, nu m-a primit nimeni.

– Cât ați lucrat în SRI și v-ați ocupat de Prahova, câte astfel de cazuri au trecut pe dvs?

– SRI a dorit să pară în epoca Coldea ca fiind ceva imaculat, deși exista corupție și în interiorul SRI, cum există peste tot în lume, nu este nicio diferență. Noi, ăștia din SRI, eram racolați sau, mă rog, metoda de selecție era din societate. Nu puteai fi diferit. În societate găsim oameni normali și găsim și lepre. Așa era și în interiorul SRI.

– Sebastian Ghiță?

– Sebastian Ghiță a fost un geniu în toate sensurile: și al prostiei, și al nebuniei, și al ce vreți dvs. Și probabil că l-a îmbolnăvit puterea ca pe Coldea.

– Câți oameni ca Ghiță lucrau pentru SRI?

– Asta nu am de unde să știu. Nu știu dacă în celelalte județe erau oameni ca Ghiță. Adică Ghiță se naște rar sau Ghiță este făcut rar. Cea mai tare chestie pe care am auzit-o este că Ghiță era un om în care erau informații de siguranță națională, bine stocate, și era exploatat de Coldea și de Maior. Asta am auzit-o de la domnul Țuțuianu. Pentru mine, asta este cea mai mare descoperire. Probabil că asta a spart tot ce înseamnă informații în secolul ăsta XXI. Nu am mai pomenit așa ceva. Cum adică: un om care nu are treabă cu SRI deține foarte multe date și informații de securitate națională? Păi, eu cred că omul care a spus chestia asta nu este conștient de ce a scos pe gură. Adică trebuia să scoată în străinătate, în excursiile alea în Seychelles, sau unde mergeau ei, şi îi storceau de informații… Brusc, veneau în țară și ăștia doi, Maior și Coldea, îi văd cum scriau informații. Haideți că asta este vrăjeală d-asta pentru proști.

SURSA :http//cotidianul.ro/

INTELEPCIUNE SI ADEVAR

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: