Arhiva | 5:43 pm

KLAUS WERNER JOHANNIS SI ORGANIZATIA NAZISTA”DEUTSCHE VOLKSGRUPPE”. IDOLUL GAULEITERULUI NAZI,KLAUS WERNER JOHANNIS,FUHRERUL ADOLF HITLER A INSISTAT PE LANGA MARESALUL ION ANTONESCU,CA STATUL ROMAN SA PEREMITA INROLAREA”GEC”,VOLKDEUTSCHEIILOR GERMANI,IN WERMMACHT SI SS!

5 mart.

Gest provocator fără precedent în Uniunea Europeană

https://searchnewsglobal.files.wordpress.com/2015/06/article.jpg

 

În data de 27 februarie 2007, Hans Klein (preot evanghelic şi consilier local), în calitatea sa de preşedinte al organizaţiei municipiului Sibiu a Forumului Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.), a depus la Judecătoria Sibiu o Cerere de chemare în judecată împotriva municipiului Sibiu reprezentat de primarul Klaus Iohannis (şeful lui Klein în F.D.G.R., Iohannis fiind preşedintele organizaţiei la nivel naţional!) şi Consiliului Local Sibiu, unde F.D.G.R. avea majoritate absolută la acea dată, 16 consilieri (printre care şi „petentul” Hans Klein) din totalul de 23. Iată ce cerea Hans Klein în acţiunea civilă depusă la Judecătoria Sibiu: „Vă rugăm să constataţi calitatea de succesor în drepturi al organizaţiei noastre faţă de Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe)”, adică, să priceapă toată lumea, recunoaşterea în mod oficial, fără echivoc, a continuării doctrinei naziste pe care o promova Grupul Etnic German pe întregul continent european, înaintea şi pe parcursul desfăşurării celui de al Doilea Război Mondial (facsimil 1: acţiunea civilă depusă la Judecătoria Sibiu în 27 februarie 2007).

În data de 27 februarie 2007, Hans Klein (preot evanghelic şi consilier local), în calitatea sa de preşedinte al organizaţiei municipiului Sibiu a Forumului Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.), a depus la Judecătoria Sibiu o Cerere de chemare în judecată împotriva municipiului Sibiu reprezentat de primarul Klaus Iohannis (şeful lui Klein în F.D.G.R., Iohannis fiind preşedintele organizaţiei la nivel naţional!) şi Consiliului Local Sibiu, unde F.D.G.R. avea majoritate absolută la acea dată, 16 consilieri (printre care şi „petentul” Hans Klein) din totalul de 23. Iată ce cerea Hans Klein în acţiunea civilă depusă la Judecătoria Sibiu: „Vă rugăm să constataţi calitatea de succesor în drepturi al organizaţiei noastre faţă de Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe)”, adică, să priceapă toată lumea, recunoaşterea în mod oficial, fără echivoc, a continuării doctrinei naziste pe care o promova Grupul Etnic German pe întregul continent european, înaintea şi pe parcursul desfăşurării celui de al Doilea Război Mondial

fdgr

Degeaba încearcă, cei care au formulat Cererea de chemare în judecată, să salveze aparenţele cu sintagma „succesor în drepturi”, deoarece nu poţi să soliciţi calitatea de „moştenitor” al cuiva, indiferent că eşti persoană fizică sau juridică şi să încerci să succezi doar lucrurile bune, iar de cele negative să faci abstracţie! Din moment ce F.D.G.R. s-a declarat „succesor în drepturi”,

Fuhrerul a insistat pe lângă Antonescu ca statul român să permită înrolarea tinerilor din GEG în armata germană sau în SS

Fuhrerul a insistat pe lângă Antonescu ca statul român să permită înrolarea tinerilor din GEG în armata germană sau în SS

Adeziunea Volksdeutscheiilor români (în germană, Grupul Etnic German era denumit „Deutsche Volksgruppe“ – n.r.) la SS este un alt subiect „dificil“, mai ales ţinând cont că s-a împământenit opinia că România nu a avut cetăţeni înrolaţi voluntar în infamele unităţi ale SS. Acesta fiind un subiect şi mai puţin cunoscut, ne lovim din nou de o serie de speculații care şi-au făcut loc chiar în mediul academic. Astfel, mai mulţi autori, printre care şi FDGR, au încercat a pune ghilimele cuvântului voluntar. S-a încercat sugerarea ideii că germani din România nu ar fi avut de ales şi că ar fi fost înrolaţi obligatoriu, contrar propriei voinţe, ca urmare a unei convenţii româno-germane care le impunea acest lucru. Prin urmare, Volksdeutschii români nu ar fi aderat voluntar la SS, ci împotriva voinţei lor.

Mareşalul Ion Antonescu a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a amâna înrolările etnicilor germani în SS şi pentru a asigura voluntariatul înrolărilor. Abia în 1943, după lungi tergiversări şi ezitări, se va semna un protocol în baza căruia etnicii germani să se poată înrola în armata germană doar în condiţii de voluntariat (cerere scrisă).

Dorinţa Germaniei de a recruta etnici germani din Europa de Est a întâmpinat de la bun început opoziţia României, care vedea această acţiune ca pe o ştirbire a propriei suveranităţi. În consecinţă, statul român a luat o serie de acţiuni pentru a îngreuna nedoritele înrolări.

Manfred von Killinger, ambasadorul celui de-al Treilea Reich la Bucureşti

Paradoxul

Astfel, de exemplu, în luna februarie 1941 se dispune ca cetăţenii români de naţionalitate germană să îşi efectueze serviciul militar în armata română. La 2 mai 1941, este dat un decret privitor la angajarea de sergenţi în armata română, care puteau fi de etnie românească sau germană. Chiar Andreas Schmidt este constrâns să facă un gest public, la începutul lunii februarie 1941. El cere public etnicilor germani să efectueze serviciul militar în armata română, anunţul apărând şi în ziarele germane, precum Bukarest Tagebland din 23 februarie 1941. Cu toate acestea, cazurile de fugă în Germania lui Hitler s-au înmulţit. Tineri germani fugeau atât organizaţi, cât şi pe cont propriu. Statul român a încercat a pune diverse piedici pentru a opri acest fenomen; totuşi, etnicii germani nu puteau fi trataţi ca simpli dezertori, deoarece urmau să lupte pentru aceeaşi cauză. Pe lângă fuga tinerilor care urmau să fie recrutaţi, a apărut şi fenomenul dezertării masive a etnicilor germani din armata română. Aceştia se alăturau trupelor SS motivând condiţiile mai bune oferite.

Dezertori sau patrioți germani?

Pierderile mari ale armatei germane din ultima parte a războiului şi în special capitularea armatei a VI-a la Stalingrad în data de 31 ianuarie 1943 necesitau noi recrutări pentru înlocuirea militarilor căzuţi. De la începutul lunii februarie, se cereau noi recrutări din Sud-Estul Europei, fiind vizate România şi Ungaria. Heinrich Himmler stabileşte un număr de 20.000-30.000 de etnici germani în cazul României şi de 30.000-50.000 în cazul Ungariei. Tot Heinrich Himmler stabilea vârsta noilor recruţi între 17 şi 50 de ani şi, la nevoie, chiar şi între 50-55 ani.

În acest timp, dezertările din armata română continuau: în cursul lunilor ianuarie-februarie, circa 10.000 de militari etnici germani din cadrul armatelor a III-a şi a IV-a au refuzat ordinele de retragere, adresându-se comandamentelor germane din Rusia pentru a fi preluaţi. Deoarece era probabil ca şi aceștia să fie declaraţi dezertori şi ceruţi de armata română, Berlinul îl însărcinează pe Von Killinger să încerce obţinerea unei amnistii. În faţa refuzului autorităţilor române, Von Killinger comunică printr-o telegramă, la 17 ianuarie 1943, lui Joachim von Ribbentrop, că mareşalul Ion Antonescu nu va acorda o nouă amnistie, iar rezolvarea chestiunii nu poate veni decât de la „cel mai înalt forum german“. Problema a fost prezentată lui Hitler, care decide că, „momentan, ca urmare a gravităţii situaţiei, retrimiterea acestor etnici germani în Armata română sau în România nu intră sub nicio formă în discuţie“, cerând ca „din partea română să nu se adopte niciun fel de măsuri ce ar putea avea efecte negative asupra etnicilor germani sau familiilor acestora, mai ales să nu se aplice legi punitive sau represive“. Pe baza acestei decizii categorice, OKW (Oberkommando der Wehrmacht) emite pe 26 februarie 1943 o dispoziţie prin care comunică guvernului român că „Führer-ul refuză înapoierea soldaților români“ care luptă în cadrul armatei germane. Motivaţia oferită guvernului român era că aceşti soldaţi continuă să lupte de partea Germaniei și, prin urmare, ei nu pot fi catalogaţi ca dezertori.

Un „consimţământ de principiu“

Subiectul a fost pus în discuţie şi la întâlnirea dintre Von Ribbentrop şi Ion Antonescu din 13 aprilie 1943, unde Ribbentrop i-a comunicat lui Antonescu că Hitler „ţine mult foarte mult ca în afară de recrutările ce sunt deja în curs, tinerii de origine germană care sunt de acum încorporaţi în armata română să fie predaţi“. Antonescu este nevoit în cele din urmă să îşi dea „consimţământul de principiu“, mai puţin în ceea ce priveşte acei etnici germani care nu şi-au exprimat voinţa de a fi înrolaţi în armata germană şi a ofiţerilor şi subofiţerilor. Întors în ţară, Antonescu dă o interpretare proprie celor stabilite în Germania şi impune o serie de restricţii, astfel că Von Ribbentrop cerea printr-o telegramă Ambasadei Germaniei la Bucureşti să îi reamintească lui Antonescu condiţiile convenite anterior. Restricţiile impuse de mareşal, precum şi interdicţia celor încorporaţi de a reveni în ţară îmbrăcaţi în uniforme sau interzicerea folosirii acestora pe teritoriul României şi obligativitatea de a se supune justiţiei româneşti aveau scopul de a prezerva interesul şi prestigiul statului.

Joachim von Ribbentrop l-a presat continuu pe Ion Antonescu cu pretenţiile lui Hitler privind încorporările etnicilor germani

GEG, călăuză către Viena

La 9 martie 1943 are loc o întâlnire la Preşedinţia Consiliului de Miniştri, între Mihai Antonescu şi ambasadorul Von Killinger. În cadrul întâlnirii, ministrul Von Killinger îi înmânează lui Mihai Antonescu un memoriu întocmit pe baza instrucţiunilor primite de la Berlin; prin acest memoriu se cerea, în numele Führer-ului Adolf Hitler, ca statul român să permită înrolarea tinerilor din Grupul Etnic German în armata germană sau în SS. Mihai Antonescu comunică ambasadorului Von Killinger acceptul guvernului român, care se declara pregătit „să admită o oarecare toleranţă în plecarea“ etnicilor germani, precum şi „să nu îi considere dezertori pe perioada războiului, rămânând ca după aceea să se examineze pe care dintre ei îi mai primeşte ca cetăţeni români să se întoarcă şi care îşi vor pierde definitiv naţionalitatea, ca urmare a neefectuării serviciului militar în România şi înrolării într-o armată străină“. În aceeaşi zi, probabil după alte discuţii, Von Killinger îl anunţă pe Von Ribbentrop că mareşalul a decis să-i excludă de la încorporare pe sergenţi şi caporali, precum şi anumite categorii de „specialişti“ (precum telegrafişti, radiotelegrafişti, vânători de blindate, aruncători de flăcări, sanitari, brancardieri etc.).

Pe 21 aprilie 1943, GEG demonstrează din nou că ignoră statul român şi, deşi negocierile nu erau finalizate, organizează un nou transport spre Viena, de 720 de etnici germani. Această acţiune necugetată provoacă reacţia dură a autorităţilor române, Andrea Schmidt fiind la un pas să fie arestat.

Cerere tip de intrare sub steagul celui de-al Treilea Reich

Negocierile încep la 16 aprilie 1943 şi vor dura aproape o lună, cu mai multe intervenţii ale Berlinului făcute prin ambasadorul Von Killinger, în sensul anulării totale a restricțiilor şi a încorporării unui număr cât mai mare de gradaţi, inclusiv ofiţeri şi subofiţeri. Mareşalul Ion Antonescu a refuzat a face orice fel de concesii majore, acceptând doar ca fruntaşi şi câteva grade de specialişti să fie recrutați. Cea mai importantă concesie făcută de Antonescu a fost aceea conform căreia etnicii germani înrolaţi de la acel moment să îşi păstreze cetăţenia română.

La 12 mai 1943, este semnată, la Bucureşti, de către Manfred von Killinger, din partea Germaniei, şi de generalul Ilie Steflea, din partea română, convenţia prin care devenea oficială înrolarea etnicilor germani în armata germană.

Pe tot parcursul negocierilor, partea română a subliniat permanent că acestea se pot face doar voluntar; astfel, s-a ajuns la obligativitatea completării unei cereri tip din partea celor ce doreau să lupte sub steagul celui de-al Treilea Reich.

Înrolarea etnicilor germani din România în infamele unităţi ale SS-ului i-a adus pe aceştia şi în atenţia tribunalului internaţional de la Nürnberg. Acesta i-a menţionat ca fiind printre primii etnici germani care s-au înrolat în armata nazistă.

Istoria unei organizații naziste interzise (V)

Istoria unei organizații naziste interzise (IV)

Grupul Etnic German și proprietățile sale (III)

Grupul Etnic German și proprietățile sale (II)

Grupul Etnic German și proprietățile sale (I)

VICTOR DOGARU

FOSTUL PREMIER AL ROMANIEI VICTOR PONTA DESPRE MANIFESTATIILE #REZIST DE DUMINICA:”CAMASIILE BRUNE” ALE LUI MUSSOLINI,TINERII SS,DICTATURA FASCISTA AVANSEAZA IN ROMANIA!

5 mart.

Imagini pentru iohannis,hitler pozeImagini pentru MUSSOLINI, HITLER POZE

Dictatura fascista avanseaza in Romania / iar cei care inca mai cred ca ei lupta pentru democratie si „Stat de Drept” ( gen Doamna Mungiu Pippidi) ar trebui sa accepte aceasta realitate.Pe „ziare.com” – siteul oficial al Sistemului ( unde oficiaza zilnic doamna Ioana Ene Dogioiu pe post de Mare Preoteasa a „Sectei Sfantului Binom ” ) apare apelul la desfiintarea CCR, scrie fostul premier Victor Ponta duminică pe facebook referindu-se la mitingul anunțat în favoarea DNA.

Tot internetul si presa securista sunt pline de o saptamana de atacuri la adresa CCR si a membrilor sai „politizati” Cei „frumosi si liberi” vor protesa azi impotria CCR ( o institutie prevazuta in Constitutie) care a indraznit sa supere DNA – o institutie romaneasca care nu exista in nicio tara a Uniunii Europene ! Totul pentru „Statul de Drept” nu-i asa?!?Doamna Mungiu Pippidi incearca sa puna stavila unei miscari politice si ideologice extremiste ( la a carei nastere si consolidare a participat) – interesant este sa cititi comentariile covarsitor negative ale fanilor Doamnei Mungiu la acest apel – toti gandesc ca si „camasile brune” ale lui Mussolini sau ca tinerii SS!Argumentele sunt simple si mincinoase ( bune pentru niste oameni care se cred foarte destepti si detinatori ai adevarului😀) – Guvernul si CCR incalca Statul de Drept si Presedintele CCR este „pesedist”!, susține Ponta.

Ati inteles cum se cladeste si se protejeaza Statul de Drept ? Si cum e buna CCR daca decide ca noi si cum trebuie desfiintata cand se atinge de DNA? Ati vazut cum unii judecatori numiti de PSD sunt buni si altii rai ( daca nu au dosar la Secu)? Ati inteles cum ajungeti sa o injurati pe Doamna Mungiu Pippidi dupa ce ati iubit-o pe Doamna Aspazia Cojocaru? Bun – atunci haideti la protest! Totul pana sa ne lamurim cu totii ca se poate si mai rau decat pe vremea comunistilor!, încheie Ponta.

NEW YORK TIMES:”ADMINISTRATIA PRESEDINTELUI USA,DONALD J.TRUMP INCURAJEAZA LIDERII ROMANIEI SI EUROPEI DE EST SA ATACE ONG-URILE MILIARDARULUI AMERICAN,EVREU-KHAZAR DE ORIGINE MAGHIARA GEORGE SOROS!

5 mart.

Imagini pentru TRUMP,SOROS POZEImagini pentru TRUMP,SOROS POZE

Liderii populişti din Europa Centrală şi de Est, inclusiv din România, încurajaţi de semnalele administraţiei Trump, înăspresc simultan modul în care tratează organizaţiile neguvernamentale, la un moment dat apărate de Washington, care promovează un Guvern deschis, ajutarea refugiaţilor şi servesc adesea drept mecanism de temperare a Guvernelor autoritare, comentează New York Times conform news.ro.

În România, unde sute de mii de manifestanţi anticorupţie au ieşit pe străzi în ultimele săptămâni, liderul partidului de guvernare l-a acuzat pe Soros că a „finanţat răul” şi a promis că îl va învinge.

În Ungaria, unde mişcarea a atins cel mai mare nivel, susţinătorii premierului Viktor Orban demonizează ONG-urile „finanţate din străinătate” – în special pe cele sprijinite de George Soros, miliardarul liberal american – pe care le acuză că vor să inunde Europa cu refugiaţi musulmani şi că vor să transforme naţiunile „creştine” în bastioane multiculturale ale globalizării de stânga.

De altfel, purtătorul de cuvânt al lui Orban, Zoltan Kovacs, a descris organizaţiile drept „agenţi străini finanţaţi din bani străini”.

„Aceste organizaţii trebuie oprite prin toate mijloacele disponibile”, a declarat Szilard Nemeth, vicepreşedintele partidului Fidesz, aflat la guvernare în Ungaria. „Cred că trebuie date afară şi cred că acum condiţiile internaţionale sunt potrivite pentru acest lucru, prin alegerea unui nou preşedinte american”, a adăugat el.

Gergely Gulyas, un vicepreşedinte Fidesz, a admis că victoria lui Trump a creat un climat geopolitic mai atractiv pentru actualii lideri unguri, însă a precizat că nu acesta este motivul decisiv pentru acţiunile vizând ONG-urile.

„Cred că am fi făcut acest lucru chiar şi dacă ar fi câştigat Hillary Clinton”, a spus el.

Oficiali de la guvernare de la Budapesta au început să critice ONG-urile finanţate din străinătate în 2013. În anul următor, anchetatori ai statului au vizat organizaţiile care au primit bani prin granturi norvegiene – fonduri folosite de ţara scandinavă pentru a promova egalitatea socială şi economică în foste state comuniste.

 

Liderul partidului de guvernare din Polonia, Jaroslaw Kaczynski, a declarat că organizaţii finanţate de Soros vor „societăţi fără identitate” şi a susţinut eforturi noi pentru a le reglementa.

Eforturi similare au fost lansate sau s-au intensificat şi în Serbia, Slovacia şi Bulgaria după victoria lui Trump.

Născut la Budapesta în 1930, într-o familie de evrei, Soros a supravieţuit ocupaţiei naziste folosind documente de identitate false. El a devenit investitor pe Wall Street şi a câştigat miliarde de dolari prin fondul său, Soros Fund Management. El a deschis Open Society Foundations drept o grupare umbrelă pentru acţiuni filantropice, pentru care a donat peste 12 miliarde de dolari.

UN MESAJ PENTRU GAULEITERUL NAZI,PENALUL KLAUS WERNER JOHANNIS:”HERR KLAUS ,TI-A IESIT!,AI SCINDAT TARA!,DUPA DICTONUL „DIVIDE ET IMPERA!

5 mart.

Imagini pentru iohannis,hitler poze

Un mesaj pentru „Guleiterul nazi ” Herr Klaus, Ti-a iesit, dom-le! Ai scindat tara! Cum spunea dictonul acela – DIVIDE ET IMPERA. Despre asta a fost vorba mereu, nu? Romanii erau prea uniti si era prea multa liniste in tara, asa e? Acestea erau ordinele pe care le primeai din SUA si Germania? De aceea te medaliau Merkel si compania? De aceea au primit medalii peste medalii si decoratii peste decoratii Kovesi si Coldea? Acestea erau meritele voastre? Aceasta era misiunea pe care o aveati de indeplinit? Ei bine, v-a iesit! FELICITARI! Romania contra Romania – visul oricarui inamic al tarii. Copiii au iesit in strada impotriva parintilor si bunicilor si au impresia ca o fac pentru patrie, iar parintii si bunicii au iesit astazi in strada impotriva copiilor, cu impresia ca o fac pentru viitorul lor. Se duce dracului tara, Klaus si vezi si tu asta… Speram doar sa te ajunga pedeapsa inainte de a te pedepsi istoria!

Acest text este protejat de drepturile de autor. Il puteti copia pe site-ul dumneavoastra doar cu citarea sursei si link activ. http://sokant.ro/divide-et-impera-johannis-ti-a-iesit/

CAT DE ESCROCI AU FOST SI SUNT FAMIGLIA PENALA KLAUS WERNER,CARMEN JOHANNIS SI SOACRA ACESTUIA GEORGETA LAZURCA!

5 mart.

Motto: „Un popor care votează corupţi, impostori, hoţi şi trădători nu este victimă! Este complice!” (George Orwell)

               Imagini pentru IOHANNIS,CARMEN POZEImagini pentru IOHANNIS,CARMEN POZEImagini pentru IOHANNIS,CARMEN POZE

 

          Scurt istoric, povestea a două case furate de familia Iohannis

După Baștea Nicolae și Baștea Ioan s-a mai dus în iad încă o escroacă din afacerea cu casele luate cu japca de familia Iohannis, Georgeta Lăzurca, soacra klausului corupt. Sa nu aud tampenia cu „despre morti numai de bine” fiindca baba asta a distrus alti oameni prin ticalosiile ei, pana sa crape! 90 de ani a avut cotoroanta cea lacoma, nu 72, cum au scris unii aiurea.

„Ideea deposedării statului român de cele două imobile din centrul Sibiului, care au aparţinut familiei Ghenea Ilisie şi Maria – decedaţi fără urmaşi moştenitori, i-a venit acelui Baştea Nicolae din Cluj Napoca. El era nepotul Mariei Ghenea, născută Baştea, dar cum ea murise înaintea soţului, acest nepot nu putea emite pretenţii la succesiunea după ultimul decedat, Ghenea Ilisie. Aşa că a atras-o în combinaţie şi pe Lăzurca Georgeta (mama lui Iohannis Carmen) pe care o cunoştea de pe vremea când lucra ca servitoare la familia Ghenea. Pentru a o motiva pe aceasta, i-a oferit, prin intermediul unui nepot, Baştea Ioan, jumătate din suprafaţa imobiliară pe care pusese ochii. Lăzurca Georgeta nu avea carte, fiind semianalfabetă, şi nici relaţii, dar, în schimb, avea un ginere, care – deşi nu era încă primar, la sfârşitul anilor ‘90! – avea relaţii ca inspector şcolar general. După ce a format grupul infracţional, Baştea Nicolae a plecat pe lumea cealaltă, probabil pentru a identifica şi pe acolo câteva case de furat, iar gaşca de escroci formată de el (nepotul Baştea Ioan, Lăzurca Georgeta şi soţii Iohannis) s-au folosit de numele acestui răposat şi l-au transformat, din nepotul lui Ghenea Maria (născută Baştea), în nepotul lui Ghenea Ilisie, cu complicitatea unui secretar al Primăriei Porumbacu de Jos, iar apoi, prin intermediul notarului Bucşa Radu Gabriel, s-au făcut stăpâni pe casele furate!”

În anul 1999, Ioan Baştea, în complicitate cu Iohannis Klaus Werner (primar al Sibiului şi prim-vicepreşedinte PNL), Iohannis Carmen Georgeta (soţia primarului sibian) şi mama acesteia, Lăzurca Georgeta, au sustras Statului Român două imobile imense situate în centrul istoric al Sibiului la următoarele adrese: strada G-ral Magheru, nr. 35 şi strada Nicolae Bălcescu, nr. 29. În această fraudă au  mai fost implicaţiLiviu Munteanu (secretar al Primăriei Porumbacu de Sus) şi Radu Gabriel Bucşa (notar din Sibiu). Acesta din urmă a fabricat un certificat de moştenitor pe baza unor adeverinţe false emise de secretarul Primăriei Porumbacu de Jos, Liviu Munteanu. Secretarul – convins fiind de Klaus Iohannis şi Baştea Ioan, care s-au deplasat împreună la Porumbacu de Jos – a falsificat realitatea prin emiterea de adeverinţe care atestau, în mod fals, că Nicolae Baştea (unchiul decedat al lui Baştea Ioan) locuia în Porumbacu de Jos (deşi răposatul domiciliase în Cluj Napoca) şi că ar fi fost nepotul proprietarului Ghenea Eliseu (Ilisie), deşi acesta a decedat fără succesori. Faptele acestea se regăsesc, cu detalii, în motivarea Deciziei  civile nr. 310/R, din 30 iunie 2005 a Curţii de Apel Braşov, instanţă care a confirmat anularea  Certificatul de moştenitor în cauză de către Tribunalul Braşov, ca fiind obţinut pe bază de documente false. Cinste acelor judecători cinstiţi, care demonstrează că nu este chiar toată justiţia din România coruptă şi că nu toţi magistraţii sunt dispuşi să se facă preş la picioarele impostorului Klaus Iohannis, care încă se mai visează premier sau chiar preşedintele ţării. Doamne fereşte, că atunci chiar că totul va fi pierdut pentru România! Această decizie a completului de judecată de la Braşov a rămas definitivă şi irevocabilă. A avut loc şi un simulacru de cercetare penală, singurul găsit ca „ţap ispăşitor” fiind Liviu Munteanu, secretarul de primărie comunală, care a fost salvat în extremis de haita de hiene imobiliare, fiind condamnat doar la un an de închisoare … cu suspendare. Acest act iluzoriu de justiţie a fost determinat de Rechizitoriului întocmit de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, deoarece, la Sibiu, Poliţia şi Parchetul se spălaseră pe mâini cu NUP (neînceperea urmăririi penale)! Poliţistul şi procurorul, care închiseseră dosarul de urmărire penală sibian la începutul anilor 2000, au fost promovaţi. Astfel poliţistul Tiberiu Ivancea a devenit şeful poliţiei sibiene, iar procurorul Ioan Irimie a ajuns prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu!

Ideea deposedării statului român de cele două imobile din centrul Sibiului, care au aparţinut familiei Ghenea Ilisie şi Maria – decedaţi fără urmaşi moştenitori, i-a venit acelui Baştea Nicolae din Cluj Napoca. El era nepotul Mariei Ghenea, născută Baştea, dar cum ea murise înaintea soţului, acest nepot nu putea emite pretenţii la succesiunea după ultimul decedat, Ghenea Ilisie. Aşa că a atras-o în combinaţie şi pe Lăzurca Georgeta (mama lui Iohannis Carmen) pe care o cunoştea de pe vremea când lucra ca servitoare la familia Ghenea. Pentru a o motiva pe aceasta, i-a oferit, prin intermediul unui nepot, Baştea Ioan, jumătate din suprafaţa imobiliară pe care pusese ochii. Lăzurca Georgeta nu avea carte, fiind semianalfabetă, şi nici relaţii, dar, în schimb, avea un ginere, care – deşi nu era încă primar, la sfârşitul anilor ‘90! – avea relaţii ca inspector şcolar general. După ce a format grupul infracţional, Baştea Nicolae a plecat pe lumea cealaltă, probabil pentru a identifica şi pe acolo câteva case de furat, iar gaşca de escroci formată de el (nepotul Baştea Ioan, Lăzurca Georgeta şi soţii Iohannis) s-au folosit de numele acestui răposat şi l-au transformat, din nepotul lui Ghenea Maria (născută Baştea), în nepotul lui Ghenea Ilisie, cu complicitatea unui secretar al Primăriei Porumbacu de Jos, iar apoi, prin intermediul notarului Bucşa Radu Gabriel, s-au făcut stăpâni pe casele furate!

Singura problemă a fost că răposatul Baştea Nicolae nu a mai fost aşa generos prin testamentul rămas după decesul său – de fapt, el scrisese un testament olograf prin care lăsa „moştenire” două imobile pe care nici nu le avea în posesie! – iar soţii Iohannis, cei cu relaţiile, nu căpătau decât jumătate dintr-un imobil (cel situat în str. G-ral Magheru, nr. 35), nu jumătate din amândouă, aşa cum se promisese iniţial pentru a-i atrage în „afacere”. Acest inconvenient a fost reglat rapid, în aceeaşi zi cu eliberarea Certificatul de moştenitor şi legatar nr. 90, de acelaşi notar corupt Bucşa Radu Gabriel, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat cu nr.924. ACUMA, AMBELE ACTE AU FOST ANULATE DE JUSTIŢIA BRAŞOVEANĂ!!!

Certificatul de moştenitor şi legatar nr. 90 din 1 iunie 1999, eliberat prin uz de fals şi fără competenţă teritorială de notarul Bucşa Radu Gabriel.

 

Soacra lui Iohannis (Lăzurca Georgeta) şi nevastă-sa (Iohannis Carmen Georgeta), moştenitoare şi ele a unei case care nu le-a aparţinut neam de neamul lor!

Soacra lui Iohannis (Lăzurca Georgeta) şi nevastă-sa (Iohannis Carmen Georgeta), moştenitoare şi ele a unei case care nu le-a aparţinut neam de neamul lor!

Vânzarea-cumpărarea a fost fictivă şi nici măcar derizoria sumă de 50 milioane lei vechi nu a fost achitată complicelui Baştea Ioan, împărţirea pe din două a prăzii fiind stabilită cu mult înainte ca infractorii să pună labele pe cele două imobile. Se vede treaba că primarul Iohannis este un adevărat as al afacerilor imobiliare, din moment ce „a cumpărat” jumătate dintr-un imobil cu doar 5.000 de lei, iar apoi a închiriat o suprafaţă mai mică decât jumătatea acelui spaţiu cu 20.000 de dolari pe an!

Contractul de vânzare-cumpărare încheiat între Baştea Ioan şi soţii Iohannis cu ridicola sumă de 50.000.000 (cincizeci milioane) de lei vechi.

Data vânzării-cumpărării este aceeaşi cu data eliberării Certificatului de moştenitor şi legatar nr. 90: 1 iunie 1999.

Chiar dacă soţii Iohannis au invocat buna-credinţă în cumpărarea unei jumătăţi din imobilul situat pe str. N. Bălcescu la nr. 29, aceasta este exclusă fiindcă Iohannis Carmen Georgeta era şi moştenitoare în Certificatul de moştenitor şi legatar nr. 90, cel eliberat prin fentarea legilor de către notarul corupt Bucşa Radu Gabriel, inclusiv prin DEPĂŞIREA COMPETENŢEI TERTORIALE, aşa cum au arătat în repetate rânduri instanţele de judecată! Acest notar public  apare în toate retrocedările frauduloase de la Sibiu şi numele său se regăseşte în dosarele penale privind mafia imobiliară sibiană care au poposit pe la DNA Bucureşti până le-a mătrăşit procurorul Doru Ţuluş, aşa cum o să vedeţi la finalul acestui material!

Referitor la împărţirea prăzii pe din două, suntem în posesia unei scrisori adresată de Baştea Nicolae, unchiul lui Baştea Ioan şi iniţiatorul fraudei imobiliare, nepotului cooptat şi el în „hora nelegiuiţilor”, alături de familiile reunite Iohannis şi Lăzurca. Iată ce-i scria acest unchi, domiciliat în Cluj, care nu s-a putut bucura de roadele furtului imobiliar pentru simplul şi banalul motiv că a dat colţul, nepotului său de la Viştea, decedat şi acesta în Statele Unite: „Eu te sfătuiesc să iei actele (n.r.: un testament, chipurile al lui Ghinea Elisei, dovedit ca fiind  fals prin expertiză grafologică, chiar de către Primăria Sibiu, înainte să devină Iohannis Klaus Werner primar!) şi să te duci la Lăzurca (n.r.:socrul lui Klaus Iohannis) să-i oferi jumătate (n.r.:mita oferită sub formă de jumătate din averea rămasă după defuncţii Ghinea), că el e cheia”.

Scrisoarea lui Baştea Nicolae către nepotul Baştea Ioan, prin care-l învaţă cum să procedeze pentru a lua cu japca imobilele.

Scrisoarea lui Baştea Nicolae către nepotul Baştea Ioan, prin care-l învaţă cum să procedeze pentru a lua cu japca imobilele.

Ce dovadă mai doriţi, în plus, ca să vă convingeţi că toată afacerea nu a fost decât o escrocherie ordinară? Un procuror cinstit, nu cei puşi de Băsescu să dosească dosarele penale ale mafiei conduse de Iohannis, ar căuta prima probă aici, în această scrisoare, depusă  la dosar chiar de escroci. Posibil să nici nu o fi citit, deoarece scrisoarea o depuseseră  ca probă pentru expertiza grafologică a testamentului olograf întocmit de Baştea Nicolae, deşi nimeni nu le solicitase acest lucru, iar testamentul contestat şi care a şi fost dovedit ca fiind fals, prin expertiză grafologică, era acel înscris care i-ar fi aparţinut, chipurile, lui Ghenea Ilisie.

Iniţial, escrocii au încercat să pună mâinile pe cele două imobile foarte mari şi ultracentrale prin acest testament al lui Ghenea Ilisie, dovedit, în instanţă, ca fiind fals, prin expertiză grafologică. Dacă au văzut că nu ţine figura, escrocii au trecut la “planul B” şi au făcut rocada, transformându-l pe Baştea Nicolae, din nepotul babei, în nepotul moşului, prin fals în înscrisuri oficiale şi uz de fals!

Iniţial, escrocii au încercat să pună mâinile pe cele două imobile foarte mari şi ultracentrale prin acest testament al lui Ghenea Ilisie, dovedit, în instanţă, ca fiind fals, prin expertiză grafologică. Dacă au văzut că nu ţine figura, escrocii au trecut la “planul B” şi au făcut rocada, transformându-l pe Baştea Nicolae, din nepotul babei, în nepotul moşului, prin fals în înscrisuri oficiale şi uz de fals!

Deci, nu avea nimeni treabă cu testamentul nepotului inventat, Baştea Nicolae şi nici cu hârţoaga (scrisoarea) acestuia vârâtă la dosar. Aşa că nu ştim, dacă din prostie sau exces de zel, s-au demascat singuri, dar cert este că escrocii Baştea, Lăzurca şi Iohannis au depus cu mânuţele lor un document care-i incriminează clar!!!

                            Unul dintre escroci, pedepsit de justiţia divină

Ioan Baştea a plecat în S.U.A. definitiv, prin intermediul Loteriei Vizelor, la scurt timp după ce a participat la furtul celor două imobile în anul 1999, mandatându-l pe Klaus Iohannis să administreze rodul hoţiei lor. În statul american Florida, unde se stabilise, Ioan Baştea se ocupa cu „importanta” slujbă de confecţioner de plicuri poştale. Mai mult ca sigur că americanii sunt acum disperaţi, fiindcă ţara lor va intra precis în colaps economic pentru că nu mai are cine să fabrice plicurile atât de necesare corespondenţei de afaceri! Baştea era căsătorit cu Rodica, fostă Lupşor, având împreună o fiică. Aceasta se lăuda colegelor, pe vremea când era încă elevă la liceul „Gheorghe Lazăr”, de pe băncile căruia a şi plecat direct în America, că este nepoata „doamnei profesoare” Carmen Iohannis. Probabil că hoţia „înrudeşte” oamenii între ei, mai ceva ca factorii ereditari, cel puţin în viziunea escrocilor şi a odraslelor acestora.  Ioan Baştea a revenit pentru ultima oară în România în anul 2008, când şi-a vizitat şi complicii de la Sibiu. Acesta a decedat pe data de 1 octombrie 2010. Ioan Baştea murit printre străini, departe de ţară, dându-şi sufletul pe un pat de spital din Jacksonville, Florida. Peste două săptămâni, în 14 octombrie,  ar fi împlinit 50 de ani. Despre tergiversările întreprinse de Baştea Ioan pentru întârzierea unei sentinţe corecte, până la decesul său şi implicarea directă în raptul celor două imobile a fostului preşedinte al Tribunalului Sibiu, Marcel Rusu, prieten la cataramă cu Klaus Iohannis sau protecţia asigurată de procurorul general Codruţa Laura Kovesi puteţi să citiţi aici:http://www.justitiarul.ro/dupa-9-ani-de-la-furtul-imobiliar-a-aparut-si-bastea-ioan-complicele-primarului-sibian-iohannis/; http://www.justitiarul.ro/protipendada-sibiana-cutremurata-de-arestari-cu-gandul-la-principiul-dominoului/ şi aici  http://www.justitiarul.ro/cum-sa-furi-un-million-in-varianta-germana/

În „hora corupţiei” şi a necinstei s-au prins, mână cu mână, pe lângă cei amintiţi mai sus şi Iordan Nicola (fost secretar al Primăriei Sibiu la vremea respectivă, transferat pe aceeaşi funcţie la Consiliul Judeţean pe parcursul anchetei penale) împreună cu Nistor Dorin (şeful Serviciului juridic al aceleiaşi primării, ulterior promovat pe postul lui Nicola). Aceste veritabile hiene imobiliare nu s-au rezumat doar la casele luate cu japca de Iohannis, ci au continuat deposedarea statului român la greu, în favoarea altor membri ai acestei veritabile grupări de crimă organizată. Furtul celor două imobile de către clanul Iohannis a constituit doar introducerea în afacerile mafiei imobiliare sibiene şi a dus la închegarea grupului de escroci şi cooptarea altor complici, iar în final s-a ajuns  la o autentică grupare de crimă organizată, care a devalizat statul român de zeci de imobile în valoare de sute de milioane de euro!
La jaful imobiliar a pus umărul şi fostul preşedinte al Tribunalului Sibiu, judecătorul Marcel Rusu. Prietenia dintre primar şi ex-preşedintele Tribunalului Sibiu este veche, aceasta fiind anterioară ascensiunii ierarhice a celor doi. Această relaţie a fost puternic cimentată prin sentinţa civilă nr. 6011 din 20 iulie 1998 pe care a pronunţat-o Marcel Rusu, în calitate de judecător, referitor la cele două imobile pe care puseseră ochii şi doreau să-şi pună şi labele soţii Iohannis, soacra lui Iohannis şi  Baştea Ioan. Prin această sentinţă s-a anulat naţionalizarea şi s-au reintabulat imobilele pe numele decedatului Genea Ilisie, la cererea moştenitorilor impostori Iohannis, Lăzurca şi Baştea, fiind făcut astfel primul pas, cel mai important, pentru însuşirea prin fraudă a celor două proprietăţi, în detrimentul statului român. Motivarea domnului judecător este demnă să facă parte dintr-o antologie a umorului. Cică, cei doi proprietari erau proletari de-ai noştri, din popor. Astfel Ghenea Ilisie era muncitor, iar soţia, Maria,  casnică şi lucrau amândoi ca zilieri în agricultură, ca să nu moară de foame – bieţii de ei! – şi de aceea naţionalizarea a fost abuzivă, conform articolului 2 din Decretul nr. 92/1950. În realitate, cei doi soţi aveau în proprietate două căsoaie enorme ultracentrale pe care le închiriaseră. În clădirea de pe str. N. Bălcescu, nr. 29, funcţiona chiar o policlinică particulară a unui grec, iar dincolo, pe str. Magheru, nr. 35, răposatul Lăzurca, socrul lui Iohannis avea o blănărie pentru care plătea lunar o chirie babană foştilor proprietari! Aşa a şi cunoscut-o pe mama „doamnei primar”, aceasta fiind servitoarea familiei Ghenea, care ocupa şi ea un apartament în acel imobil. E bună asta, nu? Salahori care mergeau la sapă ca să-şi câştige existenţa, deşi aveau spaţii comerciale închiriate şi servitoare! Judecătorul combinator Marcel Rusu a sprijinit din greu mafia imobiliară sibiană, condusă de bunul său prieten Klaus Iohannis. Toţi sibienii alungaţi din case de către falşi proprietari sau moştenitori impostori, au pierdut procesele din instanţele sibiene, dar şi la Curtea de Apel Alba Iulia, fiindcă şi acolo traficul de influenţă este la loc de cinste. Ştiu asta din proprie experienţă, subsemnatul fiind o victimă a aranjamentelor de la această ultimă instanţă.

   

     Anul 2005: imobilul din strada G-ral. Magheru, pierdut de hoţi în instanţă, definitiv şi irevocabil!

 

Soţii Klaus Werner Iohannis şi Carmen Georgeta Iohannis au pierdut imobilul din strada G-ral. Magheru, nr. 35 în instanţă, imobilul în cauză fiind obţinut prin fals în acte, la fel ca şi cel situat pe strada N. Bălcescu, nr. 29. Astfel, decizia civilă nr. 310/R din 30 iunie 2005 a Curţii de Apel Braşov consfinţeşte, definitiv şi irevocabil, decizia civilă nr. 240/A pronunţată de Tribunalul Braşov în data de 22 aprilie 2004, prin care Certificatul de moştenitor şi legatar nr. 90/ 01.06.1999, emis de notarul corupt Radu Gabriel Bucşa a fost anulat ca fiind eliberat pe bază de documente false şi cu încălcarea competenţei teritoriale absolute. Prin acel Certificat calp obţinuse Iohannis casele din Sibiu, str. G-ral. Magheru, nr. 35 şi N. Bălcescu, nr. 29. Pentru imobilul situat în mun. Sibiu, str. N. Bălcescu , nr. 29, obţinut în aceleaşi condiţii frauduloase ca şi imobilul pierdut de hoţii de case, cel din str. G-ral Magheru, nr. 35, a existat un proces pe rol la Curtea de Apel Braşov (dosar nr. 850/62/2009) care a ajuns după îndelungi tergiversări la Tribunalul Braşov pentru rejudecare, a treia oară!!! Procesul acesta datează din anul 2002, când a început la Judecătoria Sibiu, a continuat la Tribunalul Sibiu, după care a fost strămutat la Tribunalul Braşov, care a dat câştig de cauză, de trei ori, proprietarilor reali deposedaţi ilegal de imobil de clanul Iohannis. De fiecare dată Curtea de Apel Braşov a casat sentinţa şi a trimis spre rejudecare la acelaşi Tribunal Braşov.

      

      16 mai 2014: Tribunalul Braşov a făcut dreptate şi în cazul imobilului din str. N. Bălcescu nr.29!

Zilele trecute, Tribunalul Braşov a judecat dosarul 262/62/2014 (fost dosar nr. 850/62/2009) şi prin Hotărârea 235/2014, din  16.05.2014, i-a deposedat pe proprietarii impostori, Iohannis Klaus Werner, Iohannis Carmen Georgeta şi Baştea Ioan, de imobilul situat în municipiul Sibiu, str. N. Bălcescu nr.29! Iată soluţia, pe scurt, aşa cum a fost publicată pe site-ul Tribunalului Braşov: „Respinge excepţiile lipsei de interes a reclamanţilor privind petitul având ca obiect constatarea nulităţii absolute a certificatului de moştenitor, a inadmisibilităţii petitelor având ca obiect rectificarea şi repunerea părţilor în situaţia anterioară de carte funciară, a lipsei de obiect, lipsei de interes şi inadmisibilităţii cererii privind constatarea calităţii reclamanţilor de proprietari dobânditori de bună credinţă prin cumpărare în baza Legii nr. 112/1995, a lipsei calităţii procesuale active şi lipsei de interes a reclamanţilor privind petitul având ca obiect constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 924/1999 de BNP Bucşa Radu Gabriel, Admite excepţiile lipsei de obiect a petitului privind constatarea nulităţii absolute a certificatului de moştenitor nr. 90/1999 emis de BNP Bucşa Radu Gabriel, inadmisibilităţii cererii de constatare a nulităţii încheierilor de intabulare nr. 5271/1999, 6625/1999 şi 6626/1999 pronunţate de judecătorul delegat al Biroului de Carte Funciară al Judecătoriei Sibiu şi excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor Oargă Ana , Oargă Ioan şi Antonescu Elisabeta cu privire la petitul având ca obiect constatarea calităţii reclamanţilor de dobânditori de bună credinţă prin cumpărare în baza Legii 112/1995 Admite apelul formulat de apelanţii – reclamanţi Oargă Ana , Oargă Ioan şi Antonescu Elisabeta şi cererea de aderare la apel formulată de intervenientul Marinescu Marius Albin împotriva sentinţei civile nr. 8530/29.11.2004 Admite în parte acţiunea civilă formulată de reclamanţii Oargă Ana , Oargă Ioan şi Antonescu Elisabeta în contradictoriu cu pârâţii Johannis Carmen Georgeta, Johannis Klaus Werner, Lăzurcă Georgeta , Baştea Ioan decedat, moştenitor fiind Baştea Rodica şi Statul Român prin Municipiul Sibiu prin Primar (Nota redacţiei: adică tot Iohannis Klaus Werner, el fiind şi primarul Sibiului!). Admite cererea de intervenţie formulată de intervenientul Marinescu Marius Albin în interesul reclamanţilor. Constată nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 924/01.06.1999 de BNP Bucşa Radu Gabriel, încheiat între pârâţii Baştea Ioan – decedat, moştenitor fiind Baştea Rodica, în calitate de vânzător, şi Johannis Carmen Georgeta şi Johannis Klaus Werner, în calitate de cumpărători Dispune rectificarea CF nr. 9331 Sibiu sub nr. top 45/1 în sensul radierii dreptului de proprietate al pârâţilor Baştea Ioan , Johannis Carmen Georgeta şi Johannis Klaus Werner înscris sub nr. B9,10 şi 11 asupra imobilului de la A+ 1. Înlătură din dispozitivul sentinţei atacate menţiunile referitoare la respingerea celor două cereri formulate de reclamanţi şi arătate mai sus , la respingerea cererii de intervenţie accesorie, la cheltuielile de judecată şi la respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor cu privire la cererea de constatare a calităţii acestora de dobânditori de bună credinţă prin cumpărare în temeiul Legii 112/1995. Menţine celelalte dispoziţii. Obligă intimaţii Baştea Rodica în calitate de moştenitor al intimatului Baştea Ion, Lăzurca Georgeta, Johannis Carmen Georgeta şi Johannis Klaus Werner să plătească apelanţilor – reclamanţi Oargă Ana, Oargă Ioan şi Antonescu Elisabeta suma de 4855,1 lei iar apelantului – intervenient Marinescu Marius Albin suma de 5,15 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.
Document: Hotărâre  235/2014  din 16.05.2014”  (http://portal.just.ro/62/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=6200000000096358&id_inst=62)

Iată ce se spune instanţa în motivarea Deciziei civile nr. 235, Dosar nr. 362/62/2014, la paginile 8-9: „În ceea ce priveşte fondul cauzei, analiza acestuia trebuie să pornească de la cele constatate cu putere de lucru judecat prin decizia civilă nr 33/2005 a Tribunalului Brașov şi anume la împrejurarea că certificatul de moştenitor nr 90/1999 a fost declarat NUL ABSOLUT pe motiv că este fondat pe o cauză ILICITĂ şi s-a emis PRIN FRAUDAREA LEGII. (…) desfiinţarea actului juridic primar are ca efect şi desfiinţarea actelor juridice subsecvente. Prin urmare, contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 924/ 01.06.1999 de BNP Bucșa Radu Gabriel, în aceeaşi zi şi la acelaşi birou notarial la care fusese întocmit şi certificatul fals, nu poate fi considerat valid, cu atât mai mult cu cât intimaţii pârâţi, părţi în contractul de vânzare-cumpărare au figurat şi în calitate de beneficiari ai certificatului de moștenitor.

Aşadar, nulitatea actului juridic care a operat transmisiunea unui drept real are ca efect, pe lângă punerea părţilor în situaţia anterioară şi desfiinţarea drepturilor (…).

CAUZA ILICITĂ izvorâtă din FRAUDAREA LEGII ce a invalidat certificatul de moștenitor se extinde şi asupra contractului de vânzare-cumpărare subsecvent, terţii, în speţă doar pârâtul KLAUS WERNER JOHANNIS NEFIIND APĂRAT DE PREZUMŢIA DE BUNĂ CREDINŢĂ, faţă de AMPLOAREA OPERAŢIUNII ILICITE rezultată din hotărârile judecătoreşti definitive pronunţate (…) Actul juridic subsecvent, întemeindu-se pe un act juridic încheiat prin fraudarea legii şi fondat pe o cauză ilicită, nu ar putea fi validat prin simpla invocare a bunei credinţe a terţului, mai ales că ACESTA ESTE SOŢUL celeilalte părţi contractante care la rândul său a participat la întocmirea actului nul iniţial.”

Menţionez că mă aflu în posesia acestei motivării, care mi-a fost comunicată prin poştă, subsemnatul, semnatar al acestui articol, fiind parte în proces în calitate de intervenient în interesul reclamanţilor. În fond, eu am fost singura victimă concretă a acestei escrocherii imobiliare, fiind evacuat în data de 30 noiembrie 2000, din imobilul situat în municipiul Sibiu, str. N. Bălcescu, nr. 29, unde înfiinţasem unica bibliotecă privată din România la acea vreme! Spaţiul avea 50 m.p. şi era „lipit” de librăria „Mihai Eminescu”, evacuată şi ea sfidător, chiar de ziua poetului naţional, spaţiul acesteia – mult mai mare decât suprafaţa bibliotecii conduse de mine! – fiind închiriat ulterior băncii Raiffeisen de către proprietarul impostor Klaus Iohannis.

 

   Citatul din motivarea Tribunalului Braşov demonstrează, fără echivoc, că cei doi soţi Iohannis, răposatul Baştea Ioan şi Lăzurca Georgeta, soacra primarului sibian, sunt nişte escroci! După ce decizia judecătorească o să devină irevocabilă, Klaus Iohannis va fi obligat să restituie statului român banii încasaţi necuvenit ca chirie de la banca Raiffeisen, deoarece el nu a fost proprietarul real al clădirii, ci un impostor care a obţinut imobilul respectiv prin uz de fals!

Despre tergiversările şi malversaţiunile trepăduşilor lui Klaus Iohannis din Primăria Sibiu, care-şi apărau şeful în instanţele de judecată pe banii contribuabililor sibieni, precum şi despre abuzul în serviciu al primarul sibian, toate aceste ilegalităţi fiind legate direct de procesele de la Braşov, am mai scris în 21 octombrie 2008 (http://www.justitiarul.ro/primarul-sibiului-adauga-noi-file-la-dosarul-sau-penal-pentru-abuz-in-serviciu/) şi în 13 noiembrie 2008 http://www.justitiarul.ro/klaus-iohannis-zis-johannis-tupeu-de-borfas/). În perioada apariţiei celor două articole sesizasem şi DNA, structura centrală, care avea în lucru dosarele complex al mafiei imobiliare sibiene, cuprinzând o sumedenie de imobile furate la Sibiu, în valoare de sute de milioane de euro, dosare „trântite” în cele din urmă de „celebrul” procuror Doru Ţuluş (vezi facsimil)!

 

   tulus-1jpg

                                                    În loc de epilog…

Spaţiul din str. Nicolae Bălcescu, nr. 29 este foarte important pentru Klaus Werner Iohannis deoarece obţine anual mari sume de bani prin închirierea spaţului de la parterul imobilului către Banca Raiffeisen. Doar în anul 2001, la primul contract de închiriere, Iohannis a încasat suma de 60.000 de dolari americani (USD), conform respectivului contract de închiriere, fără să plătească impozit pentru suma respectivă, încasată anticipat de la banca respectivă (chiria pe trei ani), aşa cum am demonstrat în articole anterioare, unul dintre ele fiind acesta: http://www.justitiarul.ro/ce-nu-stie-ani-despre-klaus-iohannis-2/.

Hotărârea nr. 235/2014 a Tribunalului Braşov, din 16.05.2014, este definitivă, dar nu este executorie, clanul Iohannis având încă o cale de atac la Curtea de Apel Braşov.

  Marius Albin MARINESCU

VENITURI EXORBITANTE!,CATI EUROI A CASTIGAT CATALIN TOLONTAN „MANCATOR DE RIME”,IN ULTIMII ANI DOAR DIN PRESA!

5 mart.

tolontan

 

Cine spune că nu se poate câștiga foarte bine din presă se înseală amarnic. Doar că acest lucru este valabil doar pentru câteva excepții, cum este și cazul lui Cătălin Tolontan. Acesta s-a impus pe piața media ca jurnalist sportiv, dar în ultima perioadă a intrat în atenția publicului datorită investigațiilor sale din domeniul sanitar și a câștigat respectul cititorilor, fiind extrem de apreciat.

Tolontan a reușit să vină în ultimii ani cu dezvăluiri de-a dreptul spectaculoase, care au produs schimbări de proporții în sistem. Controversatul scandal Hexi Pharma este doar una din investigațiile sale.

Dar câți bani poate câștiga un jurnalist de investigații de talia lui Tolontan? Nu am reușit să găsim date cu privire la încasările acestuia din ultima perioadă, însă ne putem face o impresia analizând trecutul.

Deși în mod obișnit, cei care apar pe sticlă câștigă cei mai mulți bani, iată că practica infirmă teoria.

Cătălin Tolontan a încasat sume uriașe, lucrând la trustul Intact, fiind cunoscut atunci doar ca jurnalist sportiv foarte bun la Gazeta Sporturilor. De exemplu, în perioada 2005-2010, acesta a încasat din salariu 2,5 milioane de euro.

Cifrele au fost publicate de Stelian Negrea, care a publicat fișele fiscale și ale altor nume din Intact: Mircea Badea, Mihai Gâdea și Radu Tudor.

 

În anul 2008, Cătalin Tolontan a raportat catre Fisc venituri din vanzarea drepturilor de autor de 1,87 milioane lei (508.018 Euro ), Mihai Gadea 687.468 lei (186.812 Euro), Mircea Badea 281.457 (76.490 Euro) lei, iar Radu Tudor 307.010 (83.426 Euro).

Stelian Negrea a spus că datele nu le are de la ”ghiseul ANAF, ci fiindu-mi furnizata de o sursa indignata de modul in care Catalin Tolontan a decis sa ma atace prin prieteni si interpusi dupa dezvaluirile mele legate de finantarea Gazetei Sporturilor din banii Securitatii lui Ceausescu”.

Contactat de Paginademedia.ro, Cătălin Tolontan a declarat că ”Politicieni despre care scriem în mod insistent sunt atât de disperați încât au adus Ministerul Finanțelor în situația de a breveta secretul fiscal făcut public pe internet. Imediat am primit telefoane care mi-au spus că ceea ce au făcut cei din Ministerul Finanțelor este penal. După cinci ani de zile de când Elena Udrea m-a amenințat că va afla lucruri despre mine, tot ce au reușit să afle oamenii aceștia a fost că am plătit impozite și penlități, chiar și în situația în care, potrivit sentințelor în procesele declanșate de artiști și jurnaliști, nu ar fi trebuit să o fac.

Sumele achitate la stat au fost enorme. Banii rămași în mână mai puțini și fiecare dintre ei plătiți cu o muncă și cu profituri pentru companie de care mă simt mândru.

 

Dacă tot au apărut rezultatele controlului fiscal se vede clar și concluzia: banii pe care i-am câștigat sunt din drepturi de autor, din niciun fel de alte afaceri și totul este legal, conform concluziilor fiscului.

Să arate și politicienii despre care scriem cum au câștigat banii și cât au plătit statului român”, a declarat Tolontan la acea vreme.

Catalin Tolontan a declarat venituri din cesiunea drepturilor de autor de 1,7 milioane de euro în perioada 2006-2009, respectiv:

– 848.540 lei (240.754 Euro) in 2006

– 1.881.416 (533.810 Euro) lei in 2007

– 1.870.880 lei (508.018 Euro ) in 2008

– 1.788.507 lei (422.086 Euro ) in 2009.

Raportul de inspecție fiscală notează banii plătiți de Cătălin Tolontan la stat. Datoria către stat stabilită de inspectorii ANAF a fost de 635.000 de euro, potrivit stiridecluj.ro.

Pentru ultimii ani, sumele nu au mai fost făcute publice, însă o analiză a trecutului ne arată că presa poate fi o afacere foarte profitabilă pentru o parte din jurnaliști.

RADU BERCEANU,FOST MINISTRU PDL,AFACERI DE PESTE 7 MILIOANE DE LEI CU STATUL ROMAN IN ULTIMII 2 ANI!

5 mart.

dezbatere buget parlament 2009

 

 

Deși a renunțat la viața politică de ceva timp, unui fost ministru PDL i-au „înflorit” afacerile cu statul român.Este vorba de fostul ministru al Transporturilor Radu Berceanu. Radu Berceanu este asociat în firma Of Systems, care se ocupă, potrivit datelor Ministerului Finanțelor Publice, de „comerț cu ridicata nespecializat” și care, în 2015, a avut câștiguri de aproximativ 2,1 milioane de lei. Partenerul de afaceri al lui Berceanu este Valentin Pătrășanu, director adjunct al Biroului Român de Metrologie Română, scrie ziarulring.ro.

În perioada 2015-2017, societatea Of Systems a avut afaceri cu statul în valoare totală de 7.238.001 lei, fără TVA.

Potrivit sursei citate, aceasta este lista contractelor cu statul ale firmei Of Systems din ultimii doi ani (sumele nu conțin TVA):

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – 2017: 112.000 lei;  2015: 11.000 lei.

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier –2015:  1.890.000 lei; 2016: 978.690 lei.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca – 2015: 1.775.590 lei; 2016: 35.621 lei, 48.383 lei.

Institutul Național pentru Bioresurse Alimentare  – 2016: 126.123 lei.

Universitatea Dunărea de Jos – 2015:  127.800 lei,  274.550 lei; 2016: 91.913 lei, 110.344 lei, 17.693 lei.

Direcția pentru Administrarea Drumurilor și Podurilor Județene Timiș – 2016: 198.970  lei.

Societatea Națională Nuclearelectrica – 2015: 141.815 lei.

Universitatea Ștefan cel Mare Suceava – 2016: 271.590 lei.

Administrația Națională Apele Române – 2015: 374.212 lei, 250.907  lei.

Universitatea Politehnica – 2015:  308.400 lei, 92.400 lei.

PIROMANUL PENAL KLAUS WERNER JOHANNIS „NERO” A URCAT IN TRIBUNE ASTEPTAND SENIN CA ROMANIA SA IA FOC!

5 mart.

Imagini pentru IOHANNIS ,BAMBOO,POZE

Ideea lansată în spațiu public, potrivit căreia nemulțumirile din stradă vor fi deturnate în folosul dărâmării guvernului actual și instalării unui guvern apropiat vederilor de la Cotroceni, eventual” Guvernul meu”, capătă pe zi ce trece consistență sporită, împingând jocul politic într-o zonă periculoasă. Stop Sforaitului: A fost descoperita o noua solutie dovedita stiintific. Beați asta și veți fi uimit cîți paraziți vor ieși din interiorul vostru! Doctor: „Beați asta și veți fi uimit cîți paraziți vor ieși din interiorul vost” Abdicând cu o condamnabilă indiferență de la rolul de mediator, președintele Johannis și-a aruncat pardesiul răspunderii politice, considerând că “guvernul este responsabil sa rezolve criza pe care a creat-o.”Cu alte cuvinte, după ce a ieșit în Piață “legitimând” cu prezența sa mitingul neautorizat, Johannis a urcat în tribune așteptând senin ca România să ia foc. Pentru că, în situația aceasta ne aflăm: vrajba a pus stăpânire pe oameni și nu sunt semne că cei din stradă se vor întoarce în case, în pofida faptului că motivul nemulțumirilor nu mai există. Doar la începutul anilor ’90 , românii s-au încăierat între ei, ceea ce a dus la o stare de învrăjbire cuprinzând copii și părinți, soți, categorii socio-profesionale, iar astăzi riscăm să repetăm acea tristă experiență. Dacă până în acest moment, am văzut pasul făcut înapoi de guvern, prin anunțarea hotărârii de abrogare a ordonanței ( OUG 13/2017), nu putem decât bănui gradul de numulțumire al votanților PSD-ALDE din teritoriu, cei care au câștigat prin votul lor democratic alegerile. Tocmai de aceea, lipsa de implicare a președintelui Johannis în detensionarea situației existente poate avea consecințe neprevăzute, cu siguranță dramatice. Și mai este ceva: nesocotirea votului democratic nu este doar problema PSD, ci a noastră, a tuturor.E un semnal de alarmă!

Acest text este protejat de drepturile de autor. Il puteti copia pe site-ul dumneavoastra doar cu citarea sursei si link activ. http://sokant.ro/iohannis-a-urcat-in-tribune-asteptand-senin-ca-romania-sa-ia-foc/

CANCAN.RO:ANDREEA PANA ,JURNALISTA DE LA ANTENA 3, PE CARE TRAIAN BASESCU A FACUT-O „TIGANCA IMPUTITA”,I-O FACUT UN COPIL MILIONARULUI COSTICA CONSTANDA!

5 mart.

 

Andreea Pană, jurnalista devenită celebră după ce Traian Băsescu a numit-o “ţigancă împuţită” şi i-a confiscat telefonul, în perioada în care acesta era preşedintele României, a născut în secret. Tatăl copilului este nimeni altul decât milionarul Costică Constanda.

CANCAN.RO i-a surprins pe afaceristul Constanda şi pe Andreea Pană în parc, în timp ce îşi plimbau copilul. Cei doi au o relaţie de mai mult timp, dar au evitat să se afişeze în public, mai ales că milionarul era însurat (VEZI AICI).

La Caragiale, Pristanda este simbolul baterii pasului pe loc, a omului incapabil să progreseze la nici un nivel. În oraşul care l-a inspirat pe Caragiale, C este fix inversul lui Pristanda: omul care evoluează perpetuu, atât de bine încât nu se poate opri la o singură femeie.

Amantlâc cu iz de manea
Că milionarul C.C este suficient de milionar încât două femei să se înfrupte din averea lui, asta se ştia de multişor prin târg. Prima este M.C, soţia fidelă. A doua este Andreea Pană, amanta la fel de fidelă.
Parcă v-am mai zis o dată versurile astea din folclorul de mahala, dar merită să vă reamintim dilema neîncetată a omului de afaceri modern. Permiteţi-ne să ne dregem glasul, că vrem să vă fredonăm: ”Să iubeşti două femeeei / Să nu ştii pe care-o vreeei / Una-i pofta inimii / Alta-i mama la copiiiiiii.”
”Mut bine şi apăsat la nord”
Om calculat, C nu are de gând să renunţe nici la ”pofta inimii”, nici la ”mama la copii”. Ba chiar a intervenit la nivel locativo-domiciliar, în cazul amantei, adică a mutat-o pe aceasta într-o proprietate personală din zona Şoseaua Nordului, aceeaşi unde locuieşte la ”casa principală”, alături de nevastă.
Milionarul mănâncă fericit în compania Andreei, la scurt timp după ce şi-a îndeplinit şi îndatoririle conjugale faţă de nevastă. Aceasta se urcă însă singură în Lexusul vişiniu.
Milionarul mănâncă fericit în compania Andreei, la scurt timp după ce şi-a îndeplinit şi îndatoririle conjugale faţă de nevastă. Aceasta se urcă însă singură în Lexusul vişiniu.
De când soţia şi amanta sunt la doi paşi distanţă, C este şi un soţ mai bun, dar şi un amant mai responsabil. Într-atât de bun, respectiv de responsabil, încât a fost fotografiat de fotoreporterii celui mai citit site din România şi în compania nevestei, şi în cea a Andreei, în aceeaşi zi! Nu este exclus ca inclusiv cele două să accepte situaţia şi să vadă părţile bune în a împărţi un bărbat, dacă ţinem cont de faptul că milionarul nu se ascunde deloc când e cu Andreea, ba chiar nu se fereşte să-şi arate afecţiunea faţă de aceasta.
În box, categoria ”pană” este rezervată luptătorilor uşori. În sportul olimpic al iubirii, însă, Andreea Pană e deja la „super-grea”.
În box, categoria ”pană” este rezervată luptătorilor uşori. În sportul olimpic al iubirii, însă, Andreea Pană e deja la „super-grea”.
Şi, ca să vedeţi că sângele apă nu se face şi nici preferinţele la culori nu ţin cont de mofturile femeilor, aflaţi că M. şi Andreea conduc maşini de exat aceeaşi culoare. Nevasta, un Lexus vişiniu, iar amanta un Range Rover Evoque la fel de vişiniu.
Andreea, o româncă sadea, frumos mirositoare
Fostă angajată a Antenei 1, Andreea Pană este reporteriţa pe care fostul preşedinte a făcut-o celebră când i-a furat telefonul, după care, odată urcat în maşină, i-a caracterizat-o nevestei pe posesoarea acestuia cu mârlănescul ”ţigancă împuţită”.
Andreea nu este, desigur, nici de etnie rromă, şi nici nu miroase urât, drept dovadă că reuşeşte să stârnească pasiuni atât de mari într-un milionar rasat, proprietar al parcului Bordei şi celebru pentru că ”l-a dat afară din casă” pe ambasadorul SUA din Bucureşti, după ce reşedinţa respectivă i-a revenit, în urma unei retrocedări. Ulterior, C. a vândut respectiva proprietate statului român pentru aproximativ 5 milioane de euro.
Afaceristul acest triunghi amoros este unul dintre celebrii învingători ai statului român. În urma unui proces greu cu rădăcini în comunism, când Ceauşescu i-a ”naţionalizat” forţat pe proprietarii din zona Şoseaua Nordului, pentru că micii burghezi nu meritau să stea ”lângă Herăstrău”, respectivii proprietari şi-au recâştigat în instanţă dreptul la retrocedări după Revoluţie.
Cine e milionarul C.C.
Pentru că în respectiva zonă primăria Bucureştilor a construit, în mandatul lui Crin Halaicu, Satul Francez, familiile respective, printre care şi familia lui C.C., au cerut un schimb de terenuri între proprietăţile din zona Nordului cu una care, ulterior, avea să devină Parcul Bordei. În urma unui proces greu cu Primăria, milionarul a obţinut, în 2013, despăgubiri şi penalităţi în valoare de 150.000.000 de euro de la Primăria Municipiului Bucureşti. C-aşa-i în imobiliare.
Faimosul moment în care fostul preşedinte Traian Băsescu a numit-o pe Andreea Pană „ţigancă împuţită”.

Costică Constanda şi Andreea Pană s-au comportat, la ieşirea în parc, ca orice cuplu obişnuit, care are şi un copil, ambii fiind cât se poate de naturali. La un moment dat Constanda a şi zâmbit, în timp ce discuta cu Andreea Pană.

Constanda a demonstrat, pe parcursul ieşirii, că este un tată model, el fiind cel care a plimbat căruciorul în care se afla copilul cuplului. Iar căruciorul, având în vedere că tatăl bebeluşului este milionar, nu putea fi decât unul de fiţe, marca Stokke, adică adevăratul “Mercedes” al cărucioarelor (VEZI AICI CUM AU PETRECUT CONSTANDA ŞI ANDREEA PANĂ ÎN CLUB).

Milionarul Constanda şi jurnalista Andreea Pană au împreună un copil
Milionarul Constanda şi jurnalista Andreea Pană au împreună un copil

Andreea Pană, numită “ţigancă împuţită” de Traian Băsescu

Incidentul care a făcut-o celebră pe Andreea Pană a avut loc în anul 2007. Traian Băsescu, aflat atunci în primul său mandat de preşedinte, se afla la cumpărături, la un hipermarket din Capitală, împreună cu soţia sa, Maria. La ieşirea din hipermarket, Andreea Pană, pe atunci jurnalistă la Antena 3, i-a pus mai multe întrebări lui Traian Băsescu, iar acesta, enervat de insistenţa reporteriţei, a numit-o pe aceasta “păsărică”, apoi i-a confiscat telefonul mobil.

Mai apoi, în maşină, Traian Băsescu a numit-o “ţigancă împuţită” pe Andreea Pană, într-o discuţie cu soţia sa Maria, surprinsă de camerele de filmat. Şeful statului de atunci îi preciza soţiei că îi va înapoia telefonul mobil jurnalistei.

Incidentul a fost şi obiectul unui proces, care a fost clasat de procurori deoarece Traian Băsescu beneficia la momentul incidentului de imunitatea conferită de funcţia de preşedinte al României.

Cine este Costică Constanda

Multimilionarul Costică Constanda a făcut o avere fabuloasă din tranzacţiile imobiliare. Înainte de anul 2000, afaceristul a cumpărat, de la familia Lincaru, dreptul litigios asupra unei suprafeţe de 3,3 hectare din Satul Francez. Trei ani mai târziu, municipalitatea i-a oferit lui Constanda, la schimb, aceeaşi suprafaţă din Parcul Bordei, propunere acceptată de Constanda. Numai că, atunci când Constanda a anunţat că vrea să construiască blocuri la marginea parcului, autorităţile s-au opus, motiv pentru care Constanda s-a adresat justiţiei.

În urma unui proces greu cu Primăria, Constanda a obţinut, în 2013, despăgubiri şi penalităţi în valoare de 150.000.000 de euro de la Primăria Municipiului Bucureşti.

STAT IN STAT.URMASUL LUI HITLER,NAZISTUL KLAUS WERNER JOHANNIS SI EFECTELE PE CARE LE MAI GENEREAZA ORGANIZATIA NAZISTA „DEUTSCHE VOLKSGRUPPE”: SEMNAREA DIKTATULUI DE LA VIENA IN CARE ROMANIA A PIERDUT NORD -VESTUL TRANSILVANIEI!

5 mart.

Imagini pentru IOHANNIS ,HITLER POZEImagini pentru IOHANNIS ,HITLER POZE

Semnarea Dictatului de la Viena, în urma căruia România a pierdut nord-vestul Transilvaniei

Semnarea Dictatului de la Viena, în urma căruia România a pierdut nord-vestul Transilvaniei

Istoria Grupului Etnic German este un subiect care ne interesează prin impactul pe care l-a avut şi rolul pe care l-a jucat în anii existenţei sale. Ne mai interesează şi prin efectele pe care încă le mai generează în prezent „Deutsche Volksgruppe“, cum era denumit Grupul Etnic German în germană. „Cotidianul“ publică astăzi un nou episod din studiul care aduce în dezbatere evoluția acestei organizații.

Comunitatea germană, în negocierile purtate cu guvernul român legate de recunoaşterea Grupului Etnic German, a ţinut la recunoaşterea acestei organizaţii ca fiind de drept public.

După semnarea Dictatului de la Viena în care România a pierdut N-V Transilvaniei, dictat în care România a fost obligată să semneze şi un protocol adiţional, prin care „Guvernul Regal Român îşi ia angajamentul de a pune în toate privinţele în condiţii de egalitate pe cei care aparţin Grupului Etnic German din România cu populaţia etnică românească şi de a dezvolta şi de aici înainte poziţiunea grupului etnic german în spiritul hotărârii de la Alba Iulia pentru conservarea naţionalităţii germane“, s-au purtat o serie de negocieri referitoare la statutul G.E.G.

În perioada de până la publicarea decretului de recunoaştere a Grupului Etnic German în Monitorul Oficial, autorităţile raportează diverse incidente ce au în comun populaţia germană care afişa o atitudine sfidătoare şi provocatoare. Cel mai grav astfel de incident dintre populaţia germană şi cea românească este cel menţionat într-un episod anterior, petrecut la Timişoara, pe 3 septembrie 1940.

Andreas Schmidt a negociat, din partea germană, regimul GEG în România

„Stat în Stat şi condiţiuni prielnice pentru o viitoare autonomie“

La 2 octombrie 1940, Marele Stat Major, secţia II, informează Ministerul Afacerilor Străine de ordinul lui Antonescu, care cerea continuarea tratativelor începute de Marele Stat Major „pentru stabilirea unui punct de vedere comun în aplicarea practică a principiilor înscrise în Protocolul de la Viena referitor la regimul Grupului Etnic German din România“, cu participarea a câte unui reprezentat al Ministerului Afacerilor Străine şi al Ministerului de Interne. Aflăm, de asemenea, că din partea germană sunt desemnaţi pentru negocieri consulul general Rodde şi Andreas Schmidt.

La 18 octombrie 1940, Ministerul Propagandei anunţa în legătură cu conţinutul unui articol apărut în ziarul german National Zeitung (Berna) despre negocierile din ţara noastră referitoare la noul statut al comunităţii germane. În articol se vorbeşte de 7 revendicări ale comunităţii germane, şi anume: dubla cetăţenie, dreptul la folosirea limbii materne, scutirea etnicilor germani de stagiul militar în armata română, o lege specială pentru impozitarea etnicilor germani, suprimarea cenzurii pentru publicaţiile germane, libertatea de organizare pentru tineretul german şi înfiinţarea de organizaţii de apărare ale etniei.

În faţa aparentului eşec al negocierilor, Andreas Schmidt înaintează personal, la 24 octombrie 1940, Preşedinţiei Consiliului de Miniştri, un proiect de statut al Grupului Etnic German, în 5 puncte. Cu această ocazie, el intră în audienţă la Horia Sima (preşedinte al Consiliului de Miniştri la acea dată), unde militează în favoarea statutului propus, aparent fără a-l informa pe Horia Sima despre stadiul atins la precedentele negocieri.

Acesta promite că vă înainta propunerea germană de statut lui Ion Antonescu, fapt pe care îl şi face. O zi mai târziu, Antonescu îl anunţă pe Sima de refuzul său de a semna statutul. Pe statutul primit de la Horia Sima, generalul Antonescu notează (de mână, cum avea obiceiul) următoarea observaţie:

„Dacă se admit aceste deziderate, se creează pur şi simplu un Stat în Stat şi condiţiuni prielnice pentru o viitoare autonomie. În consecință, nu se poate admite sub această formă. Plecând de la actul de constituire a Statului Naţional Legionar, se va găsi o altă formulă care să încadreze Grupul Etnic German în noul Stat, nu ca grupare aparte, ci ca elemente componente ale statului.

D-l Ministru de Justiţie va studia şi discuta cu mine această formulă, cât și aceea care se poate accepta.
General Antonescu“.

Cu toate acestea, I. Antonescu va semna o variantă uşor modificată a statutului lui Andreas Schmidt, abia la 20 noiembrie 1940 (Decret-lege 3884), decretul fiind publicat, practic, cu o zi înaintea vizitei generalului Ion Antonescu la Berlin, vizită ce a avut ca scop aderarea României la „Pactul Tripartit“ (23 noiembrie).

Trupele maghiare mărşăluiesc în Zalău, în ajunul masacrului din Trăznea

Un paradox: G.E.G., o instituție a statului român

Grupul Etnic German a fost fondat ca „organizaţie de drept public“ cu autonomie lărgită. Dar, în ultimă instanţă, o instituţie a statului Român. Comunitatea germană a ţinut să contribuie astfel la unirea forţelor germano-române împotriva bolşevismului. Recunoaşterea acestei organizaţii, ca şi a statutului său de drept public, conferea G.E.G. un anume statut în statul român, motiv pentru care s-a şi urmărit cu multă sârguinţă obţinerea statutului de organizaţie „de drept public“.

La încheierea războiului, Germania şi aliaţii ei au pierdut, România a trebuit să plătească o sumă de 218.000.000 dolari/1938 şi restituiri în valoare de 275.000.000.000 lei/1938, la care putem adăuga pierderea Basarabiei, deportări, jafuri, violuri, crime. Pe de altă parte, comunitatea germană din România va plăti cu desfiinţarea Grupului Etnic German din România, internarea germanilor în lagăre şi deportarea „la muncă“ în U.R.S.S a acelor membri ai săi care ar fi avut legături cu G.E.G.

Odată cu desființarea G.E.G. a survenit şi confiscarea bunurilor fostei organizaţii naziste, nu bunurile comunităţii, ci doar acelea care au aparţinut G.E.G. (marea majoritate). Deşi iniţial s-au luat măsuri împotriva tuturor cetăţenilor germani, mai târziu s-a stabilit ca simpla apartenenţă la G.E.G. să nu constituie o infracţiune. Confiscarea bunurilor G.E.G. nu trebuie izolată de plata uriaşei despăgubiri de război la care a trebuit să contribuie, într-o măsură mai mică sau mai mare, toţi cetăţenii României.

Acestea fiind spuse, încheiem seria de precizări adiţionale menţionând că am fost nevoit să aduc toate aceste date suplimentare deoarece vorbim de „o pagină albă“ din istoria noastră naţională şi cititorului meu i-ar fi fost foarte greu să găsească aceste informaţii oriunde în altă parte.

Citiţi şi

Istoria unei organizații naziste interzise (IV)

Grupul Etnic German și proprietățile sale (III)

Grupul Etnic German și proprietățile sale (II)

Grupul Etnic German și proprietățile sale (I)

LOVITURA DURA DATA DNA DE CATRE RAPORTUL DEPARTAMENTULUI DE STAT USA: „RAPORTUL PRIVIND PRACTICILE IN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI IN ROMANIA DIN 2016!”

5 mart.

Guvernul român a continuat lupta la nivel înalt împotriva corupţiei, iar reprezentanţi publici importanţi şi oameni de afaceri au fost anchetaţi şi urmăriţi cu succes, însă, în pofida unor progrese, corupţia a rămas o problemă, scrie Departamentul de Stat american în Raportul cu privire la practicile în domeniul drepturilor omului în România din 2016, subliniind că mita a rămas un lucru obişnuit în sectorul public, citează news.ro.

CORUPŢIA

Legile nu au fost implementate întotdeauna eficient, iar oficiali, inclusiv judecători, s-au angajat uneori în practici corupte în deplină imunitate, se arată în secţiunea a patra a raportului, intitulată ”Corupţia şi lipsa de transpentă a Guvernului”.

”Imunitatea faţă de urmărirea penală a unor actuali şi foşti miniştri, care au fost de asemenea membri ai Parlamentului, a blocat în unele cazuri anchetele”, subliniază diplomaţia americană.

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a continuat să ancheteze cazuri de corupţie împlicând oficiali politici, din sistemul judiciar şi administrativ într-un ritm constant, de-a lungul lui 2016, se arată în raport.

Până la 31 octombrie, tribunalele au pronunţat 264 de condamnări definitive vizând 676 de inculpaţi în cazuri instrumentate de DNA. În aceeaşi perioadă a lui 2015, au fost pronunţate 239 de condamnări definitive vizând 785 de inculpaţi, potrivit diplomaţiei americane.

Între inculpaţii condamnaţi se află un ministru şi un adjunct de ministru, cinci membri ai Parlamentului, 12 judecători, patru procurori, zece primari, şase generali şi un comandant din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, dar şi 44 de poliţişti, precizează Departamentul de Stat.

Până la aceeaşi dată, DNA a trimis în judecată 284 de cazuri privind 914 inculpaţi, dintre care 48 au fost inculpaţi în urma unor înţelegeri cu procurorii. Între ei se află un fost preşedinte al Camerei Deputaţilor, 16 membri ai Parlamentului, un fost ministru, doi adjuncţi de ministru, şapte judecători, opt procurori, 18 primari şi 47 de ofiţeri de poliţie, potrivit raportului.

Tot până în octombrie, procurori DNA au dispus confiscări în valoare de 292 de milioane de euro (321 de milioane de dolari), iar tribunalele au dispus confiscarea a 29,3 milioane de euro (32,2 milioane de dolari) în cadrul unor cazuri DNA.

Tribunalele au achitat 64 de inculpaţi până la 1 septembrie, iar verdictele în cazuri de corupţie au fost adesea contradictorii, unele sentinţe diferind mult în cazul aceloraşi infracţiuni.

Aplicarea procedurilor judiciare a întârziat în principal din cauza unor probleme procedurale şi administrative, în special cu privire la confiscări, notează Departamentul.

CONFLICTUL DE INTERESE

Conflicte de interese, nerespectarea normelor de conduită etică şi ”necinstea generală” a funcţionarilor publici au rămas în continuare probleme în toate cele trei ramuri ale guvernării, denunţă Departamentul de Stat american.

”Corupţia era larg răspândită în achiziţiile publice”, afirmă diplomaţia americană, care precizează că preşedintele Klaus Iohannis a promulgat o lege cu privire la un ”mecanism software cuprinzător” împotriva unor eventuale conflicte de interese în licitaţiile publice.

”Mita a fost un lucru obişnuit în sectorul public, în special în domeniul îngrijirilor de sănătate”, se subliniază în raport, în care se adaugă că organisme guvernamentale aplică sancţiuni cu întârziere, iar corpurile de inspecţie ale acestora au fost în general inactive.

Până la 31 octombrie, DNA a trimis Parlamentului şase cereri în vederea aprobării arestării preventive a şase membri ai Legislativului. Acesta a probat trei cereri şi a respins trei. DNA a cerut totodată legiutorului să ridice imunitatea în cinci cazuri, în vederea anchetării unor actuali şi foşti membri ai Cabinetului, dar acesta a aprobat trei solicitări, a respins una, iar un membru al Parlamentului a demisionat pentru a renunţa la imunitate.

DECLARARAE AVERILOR

Legea abilitează Agenţia Naţională de Integritate (ANI) să administreze şi să verifice declaraţiile financiare ale tuturor oficialilor şi să monitorizeze eventuale conflicte de interese, se arată în raport, care adaugă că legea stipulează că agenţia poate identifica ”discrepanţe semnificative” între venitul unui oficial şi bunurile pe care le deţine, de la un prag de 45.000 de lei (11.000 de dolari) în sus, şi permite confiscarea bunurilor nejustificate.

Mecanismul de confiscare a ”bunurilor nejustificate” a fost ”greoi”, apreciază Departamentul de Stat.

Până la 25 octombrie, ANI a identificat 23 de cazuri de ”discrepanţe semnificative”, însumând 8,1 milioane de lei (peste 1,9 milioane dolari). Între cei 23 de oficiali se află un senator, un fost membru al Parlamentului, un primar, opt funcţionari publici de rang înalt, un fost procuror de rang înalt, un consilier local şi cinci funcţionari publici în funcţii de execuţie, se precizează în raport.

Până la aceeaşi dată, ANI a identificat 216 cazuri de incompatibilităţi, 105 cazuri de conflicte de interese, 42 de cazuri de conflicte de interese de natură penală, iar 16 alte cazuri indică puternic infracţiuni penale sau de corupţie.

ACCESUL LA INFORMAŢII PUBLICE

Reprezentanţi ai unor instituţii media, precum Press One, EurActiv şi Timpolis, s-au plânes că Guvernul a refuzat să le ofere informaţii publice pe care le-au cerut despre misiunea, programele, angajaţii şi cheltuielile Academiei Naţionale pentru Ştiinţele Securităţii, notează diplomaţia americană.

Aceste publicaţii au acuzat că Academia este o instituţie-fantomă, finanţată cu fonduri publice, prin care se plătesc salarii unor politicieni şi oficiali de rang înalt cu legături în sectoarele securităţii şi aplicării legii.

Guvernul nu a respectat, adesea, legea care cere transparenţă în luarea deciziilor, critică Washingtonul.

Departamentul pentru servicii online şi design din cadrul biroului premierului este însărcinat cu coordonarea şi implementarea planului de acţiune Parteneriatul în vederea deschiderii Guvernului, în coordonare cu ONG-uri. Parteneriatul a înregistrat un oarecare succes în sporirea volumului de date deschise şi în învăşarea cetăţenilor să folosească aceste date, se arată în raport, în care care menţionează totodată că Guvernul a adoptat în august un plan de acţiune în acest domeniu pentru perioada 2016-2018.

”În pofida faptului că serviciile de informaţii au transferat majoritatea dosarelor Securităţii din perioada comunistă Colegiului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, puterile colegiului au rămas limitate, deoarece legea nu-i permite să emită verdicte cu caracter constrângător cu privire la dosare ale colaboratorilor Securităţii”, mai deplânge Departamentul de Stat.

ROY ORBISON – OH,PRETTY WOMAN!

5 mart.

SHANIA TWAIN – I’M NOT IN THE MOOD!

5 mart.

WITHIN TEMPTATION – ARE YOU THE ONE?

5 mart.

SIGMA ft.RITA ORA – COMING HOME!

5 mart.

%d blogeri au apreciat: