Arhiva | 5:51 pm

50 de lucruri despre mine

23 mai

Blogaritm

1. Numele meu adevărat este Ronela.

2. Am 17 ani.

3. Iubesc arta. Tot ce ține de arta. 

4. Sunt la liceu. La filologie. 

5. Plâng foarte ușor, repede. Sunt o persoană emotivă, sensibilă.

6. Îmi place foarte mult să scriu.

7. Am un caiet în care îmi notez trăiri, fac desene, scriu versuri. Înseamnă mult pentru mine. 

8. Sunt foarte sociabilă. Îmi place să interacționez cu oamenii. 

9. Sunt uneori greu de înțeles… 

10. Îmi place să cânt. Am făcut parte dintr-o trupă rock, locală, care s-a destrămat dupa scurt timp. 

11. Îmi place să fac cât mai multe lucruri, să fiu solicitata.  

12. Sunt foarte activă. 

13. Îmi place să fac voluntariat. 

14. Am o relație de un an.

15. Îmi iubesc prietenul. 

16. Familia ocupă primul loc în viața mea. 

17. Îmi place timpul petrecut in familie. Am…

Vezi articolul original 307 cuvinte mai mult

GAULEITERUL NAZI,,PENALUL KLAUS WERNER JOHANNIS A PROMULGAT MARTI LEGEA PENTRU APROBAREA OUG nr.9/2017,PRIVIND MAJORAREA DREPTURILOR BANESTI PENTRU MILITARI!

23 mai

Președintele Klaus Iohannis a promulgat marți Legea pentru aprobarea OUG nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, informează Administrația Prezidențială.

Prin această lege, militarii beneficiază de majorări ale drepturilor bănești. Astfel, solda de funcție a fost stabilită, începând cu 1 aprilie, la 1.450 lei lunar. De aceste drepturi beneficiază, potrivit MApN, aproximativ 46.500 de persoane.

De asemenea, legea stabilește că sporurile, indemnizațiile și alte asemenea drepturi specifice, care nu fac parte din solda funcției de bază, precum și drepturile salariale acordate pentru risc și solicitare neuropsihică se determină prin raportare la solda de funcție cuvenită, al cărei cuantum nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată — 1.450 lei.

Prin acest act normativ, începând cu 1 aprilie, cuantumul soldei de merit a personalului militar a crescut cu 50% din cuatumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit aflată în plată, la nivelul anului 2009.

Tot marți, șeful statului a semnat decretele privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG nr. 89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii și studenții din România și a Legii privind aprobarea OUG nr. 5/2017 pentru modificarea OUG nr. 63/2015 privind prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, precum și pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport public județean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanțelor de judecată.

AGERPRES

PARTIDUL NATIONAL LIBERAL POPULAR-PPE,NOUL PDL AVAND DOCTRINA” POPULARA SAU NAZISTA”,DEVENIT O ANEXA A BINOMULUI JOHANNIS+DNA A SESIZAT CCR,PE 23 MAI 2017,CU PRIVIRE LA MODIFICARILE ADUSE DE FORUL LEGISLATIV PARLAMENTUL LA NUMIREA DIRECTORULUI DGPI,PE MOTIV CA I SE „RESTRANG ATRIBUTIILE GAULEITERULUI NAZI ,PENALUL KLAUS WERNER JOHANNIS!

23 mai

Senatorii PNLP=PPE  au sesizat marți, 23 mai Curtea Constituțională cu privire la modificările aduse mecanismului de numire în funcție a directorului Direcției Generale de Protecție Internă (DGPI) din cadrul Ministerului de Interne, prin eliminarea avizului necesar din partea Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

 PARTIDUL NATIONAL LIBERAL POPULAR-PPE,NOUL PDL AVAND DOCTRINA” POPULARA,SAU NAZISTA” DEVENIT O ANEXA  A BINOMULUI  JOHANNIS+DNA A SESIZAT CCR,PE 23 MAI 2017,CU PRIVIRE LA MODIFICARILE ADUSE DE FORUL LEGISLATIV PARLAMENTUL LA NUMIREA DIRECTORULUI DGPI,PE MOTIV CA I SE „RESTRANG ATRIBUTIILE” GAULEITERULUI NAZI ,PENALUL KLAUS WERNER JOHANNIS!
  „Modificarea operată de majoritatea parlamentară încalcă prevederile constituționale referitoare la asigurarea securității naționale, iar pe de altă parte se înscrie într-o abordare sistematică a PSD-ALDE de restrângere a atribuțiilor președintelui României prin modificări legislative lipsite de fundamentare.

De asemenea, proiectul de lege prin care a fost modifică OUG 76/2017 are grave carențe de coerență legislativă în raport cu o serie de alte acte normative în vigoare, deschizând posibilitatea legală de a aservi politic activitatea DGPI.

În plus, soluția legislativă promovată nu a fost supusă dezbaterii și votului în prima cameră sesizată, respectiv în Camera Deputaților, fapt care a dus la încălcarea principiului bicameralismului în adoptarea actelor normative,” precizează reprezentanții PNLP=PPE.

Iată textul complet depus de liberali:

„Domnului Valer DORNEANU,

Preşedintele Curţii Constituţionale

Stimate domnule Preşedinte,

În temeiul art. 146 lit. a) din Constituţia României, al art. 11 lit. a) raportat la art. 15, alin. (1) din Legea 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, parlamentarii enumeraţi în tabelul anexat formulează prezenta

 

SESIZARE DE NECONSTITUŢIONALITATE

cu privire la Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne, (Camera Deputaților Pl x.9/01.02.2017- Senat: L50/20.03.2017)adoptată în data de 15.05.2017 de Senat, în calitate de Cameră decizională, pentru motive extrinseci și intrinseci derivate din încălcarea art.1, alin.(5) din Constituție.

 

Situaţia de fapt

În data de 08.11.2016, Biroului permanent al Camerei Deputaților i-a fost prezentat Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne (Pl.x.-9/01.02.2017).

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă ca structură specializată cu atribuții în domeniul securității naționale, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu personalitate juridică, urmând a se desființa Departamentul de Informații și Protecție Internă.

În data de 08.03.2017, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  și Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au prezentat raport favorabil aprobării ordonanței de urgență ( cu 37 amendamente admise).

În 14.03.2017, proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a fost adoptat de Camera Deputaților, iar în 15.05.2017 proiectul de lege a fost adoptat de Senat cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din Constituția României.

 

Motive extrinseci

Curtea Constituțională, prin decizia nr. 624 din 26 octombrie 2016 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, arată că există „două criterii esenţiale pentru a se determina cazurile în care prin procedura legislativă se încalcă principiul bicameralismului: pe de o parte, existenţa unor deosebiri majore de conţinut juridic între formele adoptate de cele două Camere ale Parlamentului şi, pe de altă parte, existenţa unei configuraţii semnificativ diferite între formele adoptate de cele două Camere ale Parlamentului. Întrunirea cumulativă a celor două criterii este de natură a afecta principiul constituţional care guvernează activitatea de legiferare a Parlamentului, plasând pe o poziţie privilegiată Camera decizională, cu eliminarea, în fapt, a primei Camere sesizate din procesul legislativ.

Pornind de la cele arătate mai sus constatăm că textul adoptat de Senatul României, prin care este modificat art. 8, alin. (1) din OUG nr. 76/2016 încalcă principiul bicameralismului, deoarece eliminarea statutului de cadru militar activ al directorului generalal Direcției Generale de Protecție Internă modifică semnificativ conținutul juridic al funcției precitate, în sensul în care acesta va îndeplini exclusiv atribuții cu caracter administrativ, urmând a fi în imposibilitatea de a mai exercita autoritatea de stat, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Conform art. 16, alin. (3) din OUG nr. 76/2016, „autoritatea de stat poate fi exercitată exclusiv de cadrele militare active, pe timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu”.

De asemenea, evidențiem introducerea în Camera decizională, în cuprinsul art. 8, alin. (1) din OUG nr. 76/2016 a instituției eliberării din funcție a directorului generalal Direcției Generale de Protecție Internă, instituție care nu a fost luată în discuție în prima cameră sesizată, ceea ce ne conduce la concluzia că există și o „configurație semnificativ diferită” între forma adoptată de Camera Deputaților și forma adoptată de Senat.

Considerăm împlinite cele două criterii de natură a afecta principiul bicameralismului, fapt pentru care vă solicităm să constatați neconstituționalitatea textului criticat.

 

Motive intrinseci

Camera Deputaților, în calitate de cameră de reflecție, a adoptat modificarea alineatului (1) al articolului 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interneîn următoarea formă: „Directorul general al Direcţiei Generale de Protecţie Internă este cadru militar în activitate, numit în funcţie de către ministrul afacerilor interne, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.”. Față de această formă,Senatul a procedat la eliminarea calității de „cadru militar în activitate” pentru directorul generalal Direcției Generale de Protecție Internă, cât și a sintagmei „ cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării”, existente în forma adoptată de Camera Deputaților.

Modificările aduse de Senat asupra OUG nr.76/2016 prin legea de aprobare creează actului normativ o stare de precaritate în sensul că, indiferent de metoda de interpretare aplicată textului {art. 8, alin.(1)}, constatăm nerespectarea art. 1, alin. (5) din Constituția României. Astfel, prin interpretarea sistematică a dispozițiilor art. 8, alin. (1) ajungem la concluzia că directorul general al Direcţiei Generale de Protecţie Internă face parte din categoria personalului contractual, fiind lipsit de atributul de cadru militar în activitate. În consecință, acestuia îi este aplicabilă legislația muncii, conform art. 16, alin. (1) din OUG nr.76/2016. Această concluzie generează două tipuri de efecte juridice:

1)             directorul general „desfășoară exclusiv activități administrative” conform art. 16, alin. (2) din ordonanță, ceea ce îl pune în imposibilitatea exercitării funcției cu consecința blocării activității structurii specializată cu atribuții în domeniul securității naționale;

2)             poate fi membru al unui partid politic, ceea ce conduce la implicarea unui serviciu secret în activități de natură politică, fapt interzis și de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 51 din 29 iulie 1991 privind securitatea naţională a României, republicată„Salariaţii organelor de informaţii şi ai celor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale nu pot face parte din partide sau alte organizaţii cu caracter politic ori secret şi nu pot fi folosiţi în scopuri politice.”

Interpretarea per a contrario a normei cuprinse în art. 8, alin.(1) din OUG 76/2016 adoptată de Senat, ne arată că directorul generalal Direcției Generale de Protecție Internă este cadru militar în activitate, însă o asemenea interpretare nu este posibilă pentru că ar fi contrară voinței legiuitorului care, în Cameră decizională, a eliminat prevederea expresă referitoare la calitatea de cadru militar activ a conducătorului Direcției, cât și a obligației de a solicita avizul CSAT la numirea acestuia în funcție.

Consecința acțiunii legiuitorului în Camera decizională este adoptarea unei dispoziții prin care întreg actul normativ devine inaplicabil, deoarece instituirea atribuțiilor cu caracter exclusiv administrativ îl lipsește pe directorul general de exercițiul autorității de stat, rezervată cadrelor militare prin art. 16, la alin. (3) din OUG 76/2016 „pe timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, cadrele militare sunt învestite cu exerciţiul autorităţii de stat, având toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru această calitate”. Prin autoritate de stat înțelegem „punerea în aplicare și respectarea reglementărilor legale pentru domeniile sale de competență, precum și monitorizarea realizării politicilor și strategiilor în domeniile sale de competență”, conform art. 2, lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Imposibilitatea exercițiului autorității de stat generează, structurii însărcinate cu protecția informativă în materia securității naționale, imposibilitatea de a-și îndeplini scopul pentru care a fost înființată, deci întreaga OUG 76/2016 devine inaplicabilă.

Punerea în situația de inaplicabilitate a ordonanței ca urmare a eliminării a calității de cadru militar în activitate a directorului general al Direcției Generale de Protecție Internă și a avizului CSAT din procedura de numire constituie o încălcare a dispozițiilor art. 34 din Legea 24/2000 „(1) Actele normative trebuie redactate într-un limbaj şi stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar şi precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale şi de ortografie. și ale art. 31, alin. (1) din Legea nr. 51 din 29 iulie 1991 privind securitatea naţională a României, republicată: Salariaţii organelor de informaţii şi ai celor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale nu pot face parte din partide sau alte organizaţii cu caracter politic ori secret şi nu pot fi folosiţi în scopuri politice”.

În completare, constatăm că voința legiuitorului este direcționată spre diminuarea prerogativelor CSAT și ale Președintelui României în materia organizării generale a forţelor armate şi a celorlalte instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale; prin încălcarea art. 4, lit. d), pct. 2 din Legea  nr. 415 din 27 iunie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

Procedura de numire a directorului general al Direcției Generale de Protecție Internă exclude Președintele României de la exercitarea competenței pentru implementarea strategiei naționale în domeniul securității naționale, lăsând deschisă poarta pentru numirea, pe criterii politice, a șefului instituției cu atribuții în materia protecției informative din sfera securității naționale.

Din perspectiva celor arătate mai sus vă adresăm solicitarea de a constata existența unui motiv intrinsec de neconstituționalitate generat de încălcarea principiului legalității, principiu cuprins în art.1 alin.(5) din Constituția României, coroborat cu art. 8 din Legea 24/2000 și art. 31, alin. (1) din Legea 51/1991.

În drept, ne motivăm sesizarea pe dispozițiile art. 143 din Regulamentul Senatului și ale art. 15 alin. (1) și (2) din Legea 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.”

Ca atare, faţă de cele învederate, solicităm Onoratei Curţi să constate că Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne, adoptată în data de 15.05.2017 de Senat, în calitate de Cameră decizională, este NECONSTITUŢIONALĂ,” se arată în textul complet al sesizării depusă de PNLP=PPE.

ISIS A REVENDICAT ATACUL TERORIST DIN MANCHESTER ARENA,SOLDAT CU 24 DE MORTI SI PESTE 119 DE RANITI!

23 mai

Foto Agerpres

Foto Agerpres

Atentatul de luni seară din Manchester a fost revendicat de gruparea teroristă Stat Islamic (SI).

Prin intermediul unei înregistrări video, de doar 16 secunde, difuzată de expertul marocan în mișcări jihadiste Abdallah Rami, un bărbat având chipul acoperit cu o cagulă a transmis că acesta ”este doar începutul”.

„În numele tuturor, în numele celui Atotputernic. Acesta este doar începutul. Leii Statului Islamic ai Irakului şi al-Sham vor continua să atace cruciaţii. Trăiască Allah! Trăiască Allah!”, se arată în mesaj.

La finalul mesajului, bărbatul ridică o pancartă pe care scrie de mână ”Manchester 22-05-2017”, iar în limba arabă apar cuvintele ”Allahu Akbar”.

Autenticitatea înregistrării nu a putut fi confirmată, menționează EFE, care notează că este vorba de un format pe care Statul Islamic nu îl folosește în mod obișnuit pentru a revendica atacuri teroriste.

O puternică deflagrație, soldată cu 22 de morți și 59 de răniți, s-a produs, luni seara, la finalul concertului susținut de Ariana Grande la Arena Manchester.

Explozia a avut loc în fața culoarelor de ieșire, la câteva minute după terminarea concertului. Peste 50 de ambulanțe au ajuns la fața locului, dar și un echipaj de geniști care a căutat și alte dispozitive explozive.

MAE: O singură solicitare de asistență privind situația unui cetățean român aflat în Manchester

Ministerul Afacerilor Externe a informat marți că, până în prezent, a fost recepționată o singură solicitare de asistență din partea unui cetățean român cu privire la situația unui membru de familie aflat în Manchester.

Potrivit unui comunicat de presă al MAE, în urma demersurilor efectuate de misiunea diplomatică română a rezultat faptul că persoana respectivă este în afara oricărui pericol.

„MAE condamnă în termenii cei mai fermi atacul terorist care a avut loc în noaptea de 22 mai la Manchester, Marea Britanie, soldat cu pierderi de vieți omenești și numeroși răniți și reiterează sprijinul României în lupta împotriva terorismului. Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada României la Londra, continuă demersurile pe lângă autoritățile locale, în vederea obținerii unor informații actualizate cu privire la existența printre persoanele afectate a unor cetățeni români. O echipă consulară mobilă din cadrul Ambasadei României la Londra s-a deplasat la Manchester pentru a asigura contactul dintre misiunea diplomatică română și autoritățile locale din Manchester”, se arată în comunicat.

PRESEDINTELE PSD SI PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR LIVIU DRAGNEA:”SEMNALELE DATE DE COMISIA EUROPEANA PROFUND INCORECTE,MAI ALES CA CINCI STATE MARI AU SARIT PESTE DEFICITUL DE 3% FARA CA RESPONSABILIII IN FRUNTE CU JUNCKER SA REACTIONEZE!”

23 mai

Imagini pentru JUNCKER ,DRAGNEA,POZE

Deficitul de 3% nu va fi depășit, a afirmat marți președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, precizând că semnalele date în acest sens de Comisia Europeană sunt „profund incorecte”.

„Când state mari au sărit peste deficitul de 3%, n-a fost nicio reacție de la Comisia Europeană. În România, când nici măcar nu se pune problema să depășim deficitul de 3%, ne tot arată cartonașe galbene sau ne atenționează. Programul de guvernare va fi pus în practică. Deficitul nu va fi depășit, în schimb vrem să fim lăsați să dezvoltăm România. Toate aceste semnale care sunt date, bazate nu știu pe ce, din punctul meu de vedere sunt profund incorecte, cele care vin de la Comisia Europeană. Nu cred că așa trebuie procedat cu un stat membru, chiar dacă este vorba de România”, a susținut Dragnea, la Parlament, la o declarație comună cu premierul Sorin Grindeanu, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă va exista un răspuns pe acest subiect din partea României, Dragnea a răspuns că „e posibil”.

„O să am o întâlnire chiar azi cu domnul Tăriceanu, o să discutăm și cu domnul prim-ministru, pentru că, din punctul meu de vedere, nu e corectă această abordare. Totuși, România este un stat membru cu drepturi depline, cifrele economice, indicatorii macro-economici arată foarte bine, în schimb tot primim tot felul de îngrijorări. De ce? Anul trecut a fost liniște și pace când România o luase în jos foarte tare”, a afirmat Dragnea.

Chestionat dacă acest răspuns va lua forma unei scrisori adresate CE, Dragnea a precizat: „O să vedem”.

El a adăugat că despre acest subiect poate vorbi președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu fostul premier Dacian Cioloș. „Asta domnul Juncker poate să vorbească cu domnul Cioloș foarte bine, că se întâlnesc foarte des”, a spus Dragnea.

La rândul său, premierul Sorin Grindeanu a comentat avertismentul transmis de Comisia Europeană referitor la o abatere semnificativă de la obiectivul bugetar pe termen.

„Cred că ar fi mai bine să-i întrebați pe cei dinaintea Guvernului pe care-l conduc, pentru că se referă la ceea ce s-a întâmplat în anul 2016, când, cu toate că n-au existat mari investiții în România, cu toate că lucrurile au mers așa cum au mers și cum au văzut românii că au mers, (…) s-a ajuns la (…) un pic peste 3 pe deficit. Noi ne-am luat angajamentul că (…) vom menține aceste lucruri conform lucrurilor asumate împreună cu partenerii noștri din Comisia Europeană și ne vom ține de cuvânt”, a spus Grindeanu.

EFE.NE-A PARASIT „SFANTUL” MARELE ACTOR ROGER MOORE! REST IN PEACE!

23 mai

Actorul britanic Roger Moore, celebru pentru interpretarea lui James Bond și rolul din Sfântul, a încetat din viață marți, în Elveția, la vârsta de 89 de ani, a anunțat familia.

Moore, care a trăit în această țară timp de mai mulți ani, a murit după o scurtă luptă cu cancerul, scrie EFE.

DEPUTATUL SORIN CAMPEANU SI-O DAT DEMISIA DIN ALDE!

23 mai

Deputatul Sorin Cîmpeanu a declarat marți, pentru Agerpres, că a demisionat din ALDE și că se va alătura inițiativei Pro România a lui Daniel Constantin.

Da (am demisionat — n.r.). Fiind o fire constructivă, și îmi place să cred că s-a observat acest lucru, am fost captivat de această inițiativă a unei noi construcții politice. Este vorba de Pro România, inițiativa lui Daniel Constantin”, a afirmat Sorin Cîmpeanu.

Întrebat dacă l-a anunțat pe președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, despre această decizie, Cîmpeanu a răspuns: „Evident că da, pentru că sunt adeptul unei discuții și abordări civilizate. A fost o discuție civilizată”.

Deputatul a precizat că și-a depus demisia din ALDE în cursul zilei de marți.

%d blogeri au apreciat: