Ministerul Justiției a anunțat printr-un comunicat de presă că în modificarea codului penal pentru a redefini infracțiunea de abuz în serviciu conform cerințelor Curții Constituționale se va propune introducerea unui prag valoric.

Decizia ministerului Justiției vine după ce marți Curtea Constituțională a dezbătut sesizarea fostei soții a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana, privind definiția infracțiunii, aceasta invocând că încalcă legea fundamentală tocmai pentru că nu cuprinde un astfel de prag.

Curtea a respins excepția ridicată de Bombonica Prodana și a anunțat printr-un comunicat de presă că este obligația Parlamentului de a legifera un astfel de prag, iar Ministerul Justiției a reacționat imediat și a introdus prag.

Redăm mai jos integral comunicatul de presă emis de Ministerul Justiției

Prin Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.246 din Codul penal din 1969 și ale art.297 alin.(1) din Codul penal și a constatat că „acestea sunt constituționale în măsura în care prin sintagma îndeplinește în mod defectuos din cuprinsul acestora se înțelege îndeplinește prin încălcarea legii”.

În esență, în motivarea deciziei, Curtea a statuat că „neîndeplinirea ori îndeplinirea defectuoasă a unui act trebuie analizată numai prin raportare la atribuții de serviciu reglementate expres prin legislația primară – legi și ordonanțe ale Guvernului. Aceasta deoarece adoptarea unor acte de reglementare secundară care vin să detalieze legislația primară se realizează doar în limitele și potrivit normelor care le ordonă. Curtea reține că ilicitul penal este cea mai gravă formă de încălcare a unor valori sociale, iar consecințele aplicării legii penale sunt dintre cele mai grave, astfel că stabilirea unor garanții împotriva arbitrariului prin reglementarea de către legiuitor a unor norme clare și predictibile este obligatorie”.

În cauza ce a format obiectul Dosarului nr.1328D/2017, Curtea s-a pronunțat asupra acelorași dispoziții legale, din perspectiva criticilor vizând inexistența unei anumite valori a pagubei sau a unei anumite intensități a vătămării rezultate din comiterea faptei.

Potrivit comunicatului de presă al Curții Constituționale din data de 6 iunie 2017, respingând ca inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.297 alin.(1) din Codul penal, Curtea a reținut că, „dată fiind natura omisiunii legislative relevate, instanța constituțională nu are competența de a complini acest viciu normativ, întrucât și-ar depăși atribuțiile legale, acționând în sfera de competență a legiuitorului primar sau delegat, aceasta fiind singura autoritate care are obligația de a reglementa pragul valoric sau intensitatea vătămării rezultate din comiterea faptei în cuprinsul normelor penale referitoare la infracțiunea de abuz în serviciu.”

Potrivit art. 147 alin. (4) din Constituția Romaniei, „deciziile Curții Constituționale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor.”

Față de cele statuate, conținutul infracțiunii de abuz în serviciu urmează a fi reconfigurat prin consacrarea unui prag valoric.