Arhiva | 5:20 pm

KLAUS WERNER JOHANNIS „STAPANUL INELELOR”,TRANSANT :”VOI REZOLVA FOARTE REPEDE PROBLEMA GUVERNULUI!

24 iun.

Imagini pentru IOHANNIS,DRAGNEA,POZE

 

Președintele Klaus Iohannis a fost întrebat în ce fel va testa majoritatea parlamentară și a spus că va rezolva foarte rapid problema Guvernului. Iohannis a explicat că va asculta toate partidele, va trage concluziile și va veni cu o desemnare, iar majoritatea urmează a fi testată în Parlament.

”O să rezolv această problemă foarte repede. Voi desemna o persoană și acea persoană vine cu o listă de miniștri și în Parlament se testează majoritatea.

Președintele nu poate să facă altceva decât să asculte pe toată lumea și să tragă propriile concluzii, acelea se verifică în Parlament”, a declarat Klaus Iohannis.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fstiripesurse.ro%2Fvideos%2F1504993849523274%2F&show_text=0&width=560

24 IUNIE 1927:UN STUDIU AL ISTORICULUI IOAN SCURTU CU PRIVIRE LA MISCAREA LEGIONARA INFIINTATA DE CORNELIU ZELEA CODREANU!

24 iun.

 

„Mișcarea Legiunii are dreptul să se revendice ca singura mistică creștină, revoluție spirituală, ascetică și bărbătească, cum încă n-a cunoscut istoria României… Promovarea bărbăției și a spiritului ofensiv – valori europene aristocratice – a adus de la sine o altă prefacere a spiritului tinerei generații românești”. Oricât de ciudat ar putea părea, rândurile de mai sus sunt scrise de unul dintre cei mai mari intelectuali ai secolului XX, celebrul profesor titular și coordonator al Catedrei de Istoria Religiilor a Universității din Chicago, Mircea Eliade.

Crearea Mișcării Legionare, în urma cu 90 de ani, a produs schimbări majore în istoria României, cu reverberații europene și universale până în zilele noastre, dacă avem în vedere numarul important de intelectuali de marcă care au aderat la idealurilor acestei organizații, ale căror opere sunt cunoscute și apreciate în întreaga lume. Ne referim, ca să dăm doar câteva exemple, la Mircea Eliade, Lucian Blaga, Constantin Noica, Emil Cioran, Vintilă Horia, Petre Țuțea, Nae Ionescu, Mihail Manoilescu, Radu Gyr, George Manu și alții. Cu toate acestea, istoria acestei formațiuni de dreapta rămâne controversată și neclară pentru generațiile de azi, deși optica de tip comunist ar fi trebuit să dispară din cărțile de istorie și discursul public după 1989. O inițiativă legislativă recentă propune chiar interzicerea „apologiei legionare”, cum ar putea fi considerat citatul lui Mircea Eliade de mai sus.

 

Legiunea Arhanghelului Mihail a fost o creație românească, cu origini mult înaintea fascismului și nazismului, cu sursele doctrinare în naționalismul clasic român, care a fost întotdeauna de Dreapta, și s-a constituit într-un strigăt al conștientizării degradării ființei naționale. Ea a fost reacția la prea lungul conflict organic dintre societatea românescă și suprastatul său artificial. Legiunea Arhanghelului Mihail a căutat să reconstruiască de jos societatea românească prin elementul său cel mai înaintat, tinerii, readucînd-o la principii morale, la credință autentică și în jurul instituțiilor sale tradiționale – Alex M. Stoenescu, istoric

 

Pentru a intra în subiectul unei necesare dezbateri, ActiveNews a apelat la o parte dintr-un studiu pe aceasta temă al președintelui Secției de Științe Istorice și Arheologie al Academiei Oamenilor de Știință din România, profesorul universitar dr. Ioan Scurtu, studiu intitulat „Ideologie și formațiuni de dreapta în Romania (1919 – 1943)” *:

„Crearea Legiunii Arhanghelul Mihail, la 24 iunie 1927, a marcat un moment esențial în afirmarea curentului de dreapta, de factură totalitară. După aproape un deceniu de la Marea Unire din 1918, carențele regimului democratic deveneau tot mai evidente, iar o parte a opiniei publice – mai ales a tinerilor – considera că erau necesare alte soluții pentru „salvarea” țării. În acest context a fost creată Legiunea Arhanghelul Mihail.

Corneliu Zelea Codreanu afirma că întemeierea Legiunii Arhanghelul Mihail „a durat un minut”, adică atât cât a citit textul: „Astăzi, vineri, 24 iunie 1927 (Sf. loan Botezătorul), ora zece seara, se înființează Legiunea Arhanghelul Mihail, sub conducerea mea. Să vină în aceste rânduri cel ce crede nelimitat. Să rămână în afară cel ce are îndoieli. Fixez ca șef al gărzii de la Icoană pe Radu Mironovici. Semnează Corneliu Zelea Codreanu”. Era vorba de o copie a icoanei de la Mănăstirea Văcărești, reprezentându-l pe Sfântul Mihail, care fusese păstrată în Căminul Studenților Creștini din Iași.

A doua zi, cei câțiva întemeietori ai Legiunii – „Văcăreștenii” – au mers la A.C. Cuza, cerându-i să-i dezlege de jurămintele pe care le-au depus în cadrul Ligii Apărării Național-Creștine, precizându-i în scris: „Pe calea care mergeți acum, noi nu vă putem urma, deoarece nu mai credem într-însa. A merge fără credință nu putem, deoarece, nouă, credința ne-a dat tot avântul în luptă”. A.C. Cuza i-a dezlegat de jurăminte și i-a sfătuit să nu facă greșeli, deoarece „în politică, greșelile se plătesc scump”. Apoi, „Văcăreștenii”, deveniți legionari, l-au vizitat pe Corneliu Șumuleanu, președintele LANC-Statutară, citindu-i o scrisoare în termeni similari.

Înființarea Legiunii a trecut neobservată de opinia publică, iar presa nu a consemnat acest moment. Noua organizație nu a fost înscrisă la Tribunal, deoarece Codreanu considera că Legiunea Arhanghelul Mihail nu era un partid politic, ci o mișcare politică și națională, care nu se putea încadra în prevederile legale (program, statut, conducere aleasă). Membrii Legiunii își ziceau legionari, iar conducătorul lor – „născut, iar nu făcut” – era Corneliu Zelea Codreanu, numit „Căpitan”. În acel moment, Legiunea nu avea sediu și nici resurse financiare. Cei câțiva aderenți se adunau într-o cameră de la Căminul Studențesc Creștin din Iași. Pe pereții acesteia erau lipite fâșii de hârtie, pe care fuseseră scrise următoarele maxime: „Cel ce n-are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere”; „Feriți-vă de pofta cărnii, care omoară sufletul”; „Nu alunga eroul din tine”; „Cine știe să moară nu va fi rob niciodată”; „Aștept învierea patriei mele și nimicirea cetelor de vânzători”.

Legiunea pășea în viața politică a României fără nici un program, deoarece – afirma Codreanu – „nu ne-am legat împreună cei ce cugetam la fel, ci acei ce simțeam la fel. Nu cei ce aveam același fel de a gândi, ci acei care aveam aceeași construcție sufletească. Era un semnal că statuia unei alte zeități – Rațiunea – va fi sfărâmată”. El susținea că „Țara aceasta piere din lipsă de oameni, nu din lipsă de programe”, că „Piatra unghiulară de la care pornește Legiunea este omul; nu programul politic”. În opinia sa, Legiunea Arhanghelul Mihail va fi „mai mult o școală și o oaste decât un partid politic”. Din „școala legionară va trebui să iasă un om nou, un om cu calități de erou. Un uriaș în mijlocul istoriei noastre, ca să lupte și să biruiască împotriva dușmanilor Patriei”.

Caracterul totalitar al Legiunii Arhanghelul Mihail rezultă din atitudinea sa politică, ostilă democrației, partidelor politice, parlamentului, votului universal, precum și din modul de organizare și conducere a acesteia.

Atacul principal a fost îndreptat împotriva sistemului democratic, întemeiat pe partidele politice. În opinia lui Codreanu, politicienii României ofereau programe atrăgătoare pentru a înșela alegătorii. În fapt, ei erau un factor distructiv, trăiau în lene și petreceri scandaloase; ei aveau nevoie de bani pentru viața proprie, dar și pentru a întreține clientela politică, pentru a obține voturi, pentru cumpărarea de conștiințe. În acest scop, politicienii urmăreau să obțină guvernarea țării, adică posibilitatea spolierii ei, să intre în cât mai multe consilii de administrație ale întreprinderilor evreiești, pentru a încasa tantieme și jetoane, să facă afaceri scandaloase. Astfel, corupția se întindea ca o pecingine peste țară. Când statul nu le va mai putea da banii necesari, politicienii vor ceda bancherilor străini bogățiile pământului și, cu ele, independența națională. „O adevărată pletoră de oameni de afaceri se va întinde ca o pânză peste toată România, care nu vor munci, care nu vor mai produce nimic, ci vor suge vlaga țării. Acesta este politicianismul. Jos, se va întinde: mizeria, dezolarea și deznădejdea”.

O altă direcție majoră de atac se îndrepta împotriva evreilor, asimilați cu comuniștii. În opinia legionarilor, evreii au invadat țara, profitând de complicitatea politicienilor și de spiritul tolerant al poporului român. Evreii nu produc nimic, ci numai exploatează și urmăresc distrugerea statului român. Ei erau acuzați că lovesc în fibra poporului român, mai ales a țăranului, prin cumpărarea produselor agricole la prețuri de nimic și împânzirea satelor cu cârciumi, la care vând produse alcoolice falsificate; ei ocupă slujbele cele mai bine plătite, înlăturând pe funcționarii români; ei au ajuns să copleșească, prin numărul lor, orașele pentru a le deznaționaliza; ei au invadat Universitățile, urmând să înlăture elita românească; ei sunt stăpânii presei din România; ei sunt proprietarii întreprinderilor industriale și ai băncilor din țară; îi cumpără pe politicieni, care adoptă legi și iau măsuri dirijați din umbră de evrei.

Asemenea idei fuseseră propagate și de A.C. Cuza timp de mai multe decenii, dar aderența lor în rândul populației a fost slabă. Din acest punct de vedere. Legiunea Arhanghelul Mihail nu venea cu elemente noi, prin care să se impună în peisajul politic al României.

După eșecul în alegeri, Corneliu Zelea Codreanu și-a concentrat atenția spre organizarea Legiunii și impunerea ei în viața politică a României. Problema șefiei nu se punea în nici un fel, deoarece – așa cum scria Ion. I. Moța – Legiunea Arhanghelul Mihail „are un șef, neales de nimeni, ci consimțit de cei ce, atrași de o forță tainică, au venit să se constituie sub conducerea șefului, celulele ordonate și disciplinate ale organizației. Acest șef al nostru este Corneliu Zelea Codreanu”. Era una din caracteristicile esențiale ale Legiunii, într-o vreme în care lupta pentru șefie constituia un obiectiv de bază în celelalte organizații politice, iar multe sciziuni și confruntări au fost generate tocmai de această luptă.

La 1 august 1927, a apărut primul număr al gazetei Legiunii Arhanghelul Mihail, intitulată „Pământul strămoșesc”, care se tipărea la Orăștie, prin efortul părintelui Moța. În primul număr erau publicate versurile lui George Coșbuc din poezia Decebal către popor: „Din Zei de-am fi coborâtori,/ C-o moarte tot suntem datori,/ Dar nu-i tot una leu să mori/ Ori câine înlănțuit!/”. Gazeta a devenit un important mijloc de propagandă legionară. În octombrie 1927, „Pământul strămoșesc” avea 2586 de abonați, număr considerat de Codreanu ca un succes remarcabil.

Aderența la noua organizație a fost extrem de slabă. Horia Sima avea să scrie: ”Corneliu Codreanu nu putea să conteze decât pe indivizi izolați în orașe și sate. Asta era tot ce mai rămăsese din miile de tineri ce luptaseră în rândurile mișcării studențești. Cea mai mare parte dintre ei, luați de curentul vieții, se îndepărtaseră de politică; alții stagnau încă în incertitudine. În condițiile acestea sistemul anterior de organizare, întemeiat pe comitete județene, nu mai era valabil. Nu se puteau numi șefi de județ, acolo unde nu existau decât câteva elemente în fiecare județ. Corneliu Codreanu s-a văzut constrâns să adopte un alt sistem de organizare, ce reunește într-un ansamblu dinamic și maleabil cele mai slabe efective existente. De aici necesitatea «cuibului»”. Acesta era alcătuit dintr-un număr de 3-13 oameni, sub comanda unui șef, care era numit de Căpitan. Corneliu Zelea Codreanu a stabilit că: fiecare membru al cuibului desfășoară o activitate concretă; cuibul rezolvă problemele (de exemplu: săparea unei fântâni, repararea unui podeț); cuibul este ușor transformabil, din unitate de muncă în unitate de luptă și invers; creează un mare număr de cadre, deoarece oamenii se pot specializa în arta conducerii; localizează efectul unei trădări sau defecțiuni; este cel mai bun loc unde se poate face educație, toți fiind prieteni, putându-și destăinui necazurile, putând primi un sfat sau o pedeapsă. Cuibul trebuia să se conducă după șase „legi”: a disciplinei; a muncii; a tăcerii; a educației; a ajutorului reciproc; a onoarei.

Legiunea a fost organizată pe patru secțiuni: de Tineret (Frățiile de Cruce); de Protecție; de Ajutor a Femeilor Române; Internațională. Prima secție cuprindea tinerii „care se prind cu noi frați ca să apere, să curețe și să dezrobească pământul nostru strămoșesc, crescând, muncind și luptând în iubire de țară, după principiile Legiunii”. Cel înscris avea următoarele obligații: să facă 5 abonamente la revista „Pământul strămoșesc”, pe termen de cel puțin 5 luni; să lucreze un sfert de oră pe zi pentru Legiune, sau să dea a 40-a parte din câștig; să boteze cinci copii în credința Legiunii, în termen de 5 luni; să-și ajute frații din Legiune. Secția de Protecție era alcătuită din oameni maturi, care doreau „să susțină, să încurajeze și să protejeze sforțările către o viață nouă, creștină, românească și disciplinată, a tinerimii din Legiune”; membrii acestei secții trebuiau să contribuie la ajutorul Legiunii (un sfert de oră pe zi sau a 40-a parte din câștig), să se ajute și să se susțină reciproc „în toate întreprinderile și împrejurările”. Secția de Ajutor a Femeilor Române viza „restabilirea morală a societății românești”; mamele trebuiau să-și crească copiii în credința creștină, contra „frivolității, a dezgolirii trupului, care dezonorează, urâțește și dezgustă”, să combată „dansurile nesănătoase și nemorale”, să lupte ca fetele de la țară să nu mai ajungă servitoare la evrei. În Secția Internațională urmau să se grupeze toți românii aflați în afara hotarelor țării; scopul ei era de a „propovădui” adevărul despre invazia pământului românesc de către evrei, să adune calomniile debitate de evrei la adresa românilor, pentru a fi publicate și cunoscute în țară; să țină legătura cu alte organizații similare din lume „în vederea rezolvării problemei jidovești”.

Legionarii aveau obligația să se conducă după patru „linii”: 1) credința în Dumnezeu, prin care considerau că se asigură „contactul cu morții noștri și ai neamului”; 2) încrederea în misiunea proprie – „o încredere nelimitată în steaua noastră și a neamului”; 3) dragostea reciprocă – „ca și cum am fi fost din aceeași familie și ne-am fi cunoscut de mici copii”; 4) cântecul – ca formă de manifestare a stării lăuntrice; între cântece se numărau: Pe o stâncă neagră – care-l glorifica pe Ștefan cel Mare; Ca un glob de aur – închinat lui Mihai Viteazul; Cântecul lui Avram Iancu; Să sune iarăși goarna – cântecul Școlii Militare de Infanterie din 1917; Sculați Români – compus de Iustin Ilieșiu și Istrati, care a fost proclamat Imnul Legiunii.

Legionarii trebuiau să fie mai întâi ei, „oameni noi”, „cu calități de erou”, un fel de prototip pentru românul de mâine, care „să frângă în două întreaga istorie și să pună temeliile începutului unei alte istorii românești”. De aici, preocuparea pentru crearea unui mediu special, prin viața comună în cuib, în tabere de muncă, în organizația și „familia legionară”, după care legionarul va fi „trimis” în mijlocul lumii: să trăiască, pentru a învăța să fie corect; să lupte, pentru a se învăța viteaz și tare; să muncească, pentru a se învăța muncitor, iubitor de toți cei ce muncesc; să sufere, pentru a se oțeli; să se jertfească, pentru a se deprinde cu depășirea propriei lui persoane, slujindu-și neamul”. Unde se va duce, legionarul va crea un mediu de aceeași natură, va face alți legionari și lumea îl va urma; toți la un loc vor constitui o oaste, o forță, care va birui.

În Legiunea Arhanghelul Mihail s-au înscris câțiva foști militanți în LANC, precum inginerul Gheorghe Clime, avocatul Mile Lefter, inginerul Blănaru. De Legiune s-au apropiat gen. Macridescu și prof. Ion Găvănescul. Dar, în general, aderența a fost foarte slabă. De aceea, Codreanu a decis: „Să mergem să cucerim România! Plecați în sate și strigați: – S-a făcut o nouă organizație politică, înscrieți-vă cu toții într-însa”.

În ziua de 8 noiembrie 1927, a fost organizată, la Iași, festivitatea de depunere a primului legământ legionar. Solemnitatea a început prin amestecarea țărânii aduse de la localități istorice: Turda, Războieni, Sarmizegetusa, Călugăreni, Podul Înalt, Suceava, Neamț, Hotin, Soroca, Alba Iulia, Țebea, Roșcani, Tg. Jiu, Oituz, Cașin, Prunaru, Turtucaia. Apoi, au fost umplute pungulițe făcute din piele și legate cu șnur, pe care legionarii le-au primit cu ocazia jurământului pentru a le purta la piept. Primii care au depus jurământul au fost Corneliu Zelea Codreanu, Ion I. Moța, Ilie Gârneață, Radu Mironovici, Corneliu Georgescu, îmbrăcați în costume naționale, purtând o zvastică mare în dreptul inimii.”

Sursa lucrării: Profesor Ioan Scurtu, POLITICĂ ȘI VIAȚĂ COTIDIANĂ ÎN ROMÂNIA ÎN SECOLUL AL XX-LEA ȘI ÎNCEPUTUL CELUI DE-AL XXI-LEA. Editura Mica Valahie, 2012

  • Extras din studiile introductive la volumele apărute sub egida Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului cu titlul: Totalitarismul de dreapta în România. Origini, manifestări, evoluție. Documente. 1919-1927, (București, 1996) și Ideologie și formațiuni de dreapta în România, vol. II (1927-1931); vol. III (1931-1934); vol. IV (1934-1938); vol. V (1938-1940); vol. VI (1940-1941); vol. VII (1941-1943), publicate în anii 2000-2009.

Sursa Foto: Documente din Arhiva Corneliu Zelea Codreanu, Vol IV

ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA A PUBLICAT,SAMBATA,DECLARATIILE DE AVERE SI INTERESE ALE LUI KLAUS WERNER JOHANNIS!

24 iun.

Declaratia de avere a presedintelui: are salariu mai mare, dar veniturile din chirii s-au redus drastic. Cat incaseaza lunar.

 

Imagini pentru KLAUS WERNER IOHANNIS ,POZE

Administratia Prezidentiala a publicat, sambata, declaratiile de avere si de interese ale presedintelui Klaus Iohannis, din care rezulta ca in ultimul an veniturile salariale au crescut, ca urmare a majorarilor pentru demnitari din 2015.

In acelasi timp, veniturile din chirii s-au redus de trei ori.

Iohannis are si mai putini bani in cont decat in declaratia semnata in 2016.

Potrivit declaratiei de avere, Klaus Iohannis detine in continuare, alaturi de sotie, cinci imobile in Sibiu, in conditiile in care imobilul pierdut in instanta a fost deja eliminat din declaratia de avere inca din 2016.

Presedintele are un cont bancar in valoare de 221.000 lei, in scadere fata de declaratia de avere anterioara, cand erau trecuti in acest cont 295.000 lei. Seful statului a castigat mai multi bani in anul trecut din salarii, avand venituri de 196.000 lei, fata de 133.879, potrivit declaratiei anterioare.

Acest lucru se explica prin faptul ca Iohannis a beneficiat de un an intreg de venituri majorate prin OG emisa de Guvernul Ponta in 2015 cu privire la salariile demnitarilor, fata de declaratia de avere trecuta, care cuprindea si perioada in care salariul sau era mai mic.

Si sotia presedintelui, Carmen Iohannis, a beneficiat de majorarile decise de Parlament, avand venituri totale de 28.122 lei, fata de 22.554 in anul anterior.

Iohannis a continuat sa incaseze bani si din vanzarea cartilor sale, insa cuantumul este mai redus: daca in declaratia din 2016 erau trecute venituri de peste 82.000 lei, acum acestea au scazut la 34.654 lei.

Si veniturile din chirii au scazut. Presedintele obtinea venituri de 59.960 de lei, potrivit declaratiei de avere anterioara, o suma identica primind si Carmen Iohannis. Potrivit actualei declaratii de avere, aceste venituri au scazut la 19.017 lei.

KLAUS WERNER JOHANNIS ESTE „STAPANUL INELELOR”DUPA POST-AUTOMOTIUNEA PSD:”TEHNOCRATIA SALVEAZA ROMANIA?!”

24 iun.

Imagine similară
KLAUS WERNER JOHANNIS ESTE „STAPANUL INELELOR”DUPA POST-AUTOMOTIUNEA PSD:”TEHNOCRATIA SALVEAZA ROMANIA?!”

Niculae Istudor, Viorica Dăncilă, Florin Georgescu

Niculae Istudor, Viorica Dăncilă, Florin Georgescu

Majoritatea parlamentară care a trecut moţiunea de cenzură „PSD vs PSD“ s-ar putea să nu aibă nici o importanţă în privința desemnării noului prim-ministru şi învestirea noului guvern. Toate negocierile anterioare au avut drept scop doar demiterea lui Sorin Grindeanu, de aici înainte vor începe alte negocieri pe care le va purta premierul desemnat în vederea obţinerii unei majorităţi care să-i acorde votul.

Este bine ca aceste lucruri să fie înţelese şi de către cei care cred, în mod eronat, că la votul moţiunii de cenzură s-a verificat existenţa majorităţii PSD – ALDE şi, în acest fel, preşedintele ar fi obligat să ţină cont de ea! Nici pe departe!

În acest sens, iată ce scrie în art. 103 al Constituţiei:

„(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.
(2) Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.
(3) Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor“.

Deci, întrucît nici un partid nu deţine singur majoritatea în Parlament, de luni vor începe consultările preşedintelui cu toate partidele. În urma acestora, Klaus Iohannis va decide singur pe cine va desemna ca prim-ministru, iar acesta va avea la dispoziţie 10 zile pentru a obţine votul de încredere, perioadă în care va încerca să convingă partidele să-i acorde votul de încredere, care se va da tot în Parlament, în şedinţa comună a celor două Camere.

Cu alte cuvinte, votul de la moţiune ţine de istorie, cel care va fi dat la învestire putînd fi cu totul altfel. Cei care au memorie bună îşi amintesc de situaţia de la sfîrşitul anului 2015, cînd Dacian Cioloş a fost premier desemnat, fără să fi fost propus de vreun partid în timpul consultărilor de la Cotroceni! După cum se ştie, deşi nu avea în spate nici o susţinere politică anterioară, Dacian Cioloş a reuşit să obţină în Parlament o majoritate care i-a acordat încrederea, din ea făcînd parte însuşi PSD! O confirmă declaraţia de atunci a lui Liviu Dragnea: „Am ales să punem stabilitatea României înaintea intereselor noastre politice. România are nevoie de un guvern în funcție. De aceea, CEx al PSD a decis să recomande un vot de învestitură pentru guvernul Cioloș“! De ce nu ar fi la fel şi acum?

Drept consecinţă, în acest moment, cînd guvernul Grindeanu a fost demis, totul este resetat şi se pun în mişcare procedurile constituţionale pentru învestirea unui nou guvern. În acest proces, doar preşedintele României decide cine va fi desemnat să încerce obţinerea votului de încredere în Parlament!

Doi tehnocraţi şi o consăteancă

Singurii care au anunţat că se vor duce la Cotroceni cu o propunere de prim-ministru sînt cei din alianţa PSD – ALDE. Pe lista anunţată deja de presă sînt trei persoane: Florin Georgescu, viceguvernator al BNR, Nicolae Istudor, rector al ASE, şi Viorica Dăncilă, europalamentar PSD, care provine din organizaţia Teleorman a partidului, ca şi Liviu Dragnea!

Aşadar, primii doi sînt tehnocraţi, iar a treia este subalterna lui Liviu Dragnea de la Teleorman! Dacă o va nominaliza pe Viorica Dăncilă, Liviu Dragnea va avea o mare problemă în faţa partidului, căci ar confirma criticile lui Grindeanu, care l-a acuzat că vrea să pună în fruntea guvernului o marionetă a sa, ceea ce, în acest moment, ar putea genera şi alte nemulțumiri în partid, căci soţul manager la OMW şi soţia prim-ministru nu pare a fi cea mai bună combinaţie!

Desigur, pînă luni, cînd PSD va merge la Cotroceni pentru consultări, este posibil să apară şi alte nume (după moţiune, Dragnea a anunţat chiar că se gîndeşte la patru variante dintre membrii PSD), însă este surprinzător că acest partid, care spune că are acum o majoritate în Parlament, se gîndeşte şi la varianta unui tehnocrat în fruntea unui guvern PSD – ALDE, ceea ce ar putea să fie un argument pentru Iohannis să nominalizeze într-adevăr un tehnocrat, dar unul pe care să-l decidă chiar dumnealui, nu Liviu Dragnea! Mai ales dacă preşedintele va invoca cele două nominalizări anterioare ale PSD, Sevil Shhaideh şi Sorin Grindeanu, care s-au dovedit a fi proaste!

Din nou pe mîna unui tehnocrat?

Nici misiunea preşedintelui Klaus Iohannis nu este mai uşoară în zilele următoare. Mult doritul „guvern al meu“, adică unul condus de PNL, este greu de pus în practică din cauza scorului foarte slab obţinut de liberali la ultimele alegeri. A forma un guvern condus de PNL ar însemna să apeleze la USR, PMP, UDMR şi minorităţi, la care să se adauge şi cîţiva parlamentari de scursură pentru a asigura o majoritate destul de şubredă.

Un asemenea guvern eterogen, care să conducă ţara pînă în 2020, i-ar putea crea lui Klaus Iohannis mari probleme la alegerile prezidenţiale din 2019, cînd vizează să obţină al doilea mandat de preşedinte! Cîştigul ar putea fi mai mic decît pierderile cu un asemenea guvern, chiar dacă ar fi unul al PNL, cu susţinere parlamentară din partea celorlalte forţe, căci premierul ar trebui să stea la masă cu Traian Băsescu, cu Nicuşor Dan sau cine mai conduce acum USR, precum şi cu UDMR, ale cărei cereri au ieşit la iveală înainte de moţiunea de cenzură a PSD!

Cea mai posibilă variantă la care s-ar putea gîndi Klaus Iohannis, în cazul în care ar refuza oferta PSD, ar fi tot a unui „guvern tehnocrat“, la fel ca în 2015. Însă această variantă are neajunsurile sale, căci, după cum s-a văzut, în urma eşecului guvernului Cioloş, alegerile din decembrie 2015 s-au încheiat cu victoria uriaşă a PSD şi înfrîngerea catastrofală a PNL! În aceste condiţii, nu este exclus ca Iohannis să se gîndească de două ori înainte de a mai numi un tehnocrat în fruntea unui guvern, astfel încît să nu aibă emoţii la alegerile din 2019.
Totuşi, Klaus Iohannis nu poate să ignore interesul său electoral la viitoarele prezidenţiale, or, în acest caz, nu cred că-şi doreşte o ruptură brutală de PNL şi USR, fără de care s-ar putea să aibă surprize.

O analiză lucidă, la rece, ne arată varianta cea mai convenabilă pentru preşedinte: un premier tehnocrat care să conducă un guvern politic cu inserţii tehnocrate, astfel încît să găsească loc şi pentru cîţiva politicieni din partidele care ar vrea să-i susţină candidatura din 2019!

S-a sfîrşit criza politică sau abia acum începe?

În acest moment, Klaus Iohannis este stăpînul inelelor. Are la dispoziţie toate variantele:

  • să dea din nou PSD sarcina de a forma guvernul, deşi majoritatea pe care o clamează acum Liviu Dragnea se bazează pe votul minorităţilor;
  • să dea opoziţiei sarcina formării guvernului, cu imensul risc de a se trezi în faţa unui guvern eterogen şi a a unui PNL în care favoritul său, Cristian Buşoi, a pierdut preşedinţia în favoarea lui Ludovic Orban;
  • să desemneze un tehnocrat pentru a conduce un guvern semipolitic;
  • să desemneze un tehnocrat în fruntea unui al doilea guvern tehnocrat.

Pentru ca tabloul variantelor să fie complet, să menţionăm şi situaţia în care ar forţa desemnările, astfel încît să se ajungă la alegeri anticipate, variantă nedorită de nici un parlamentar, decît ca discurs politic ipocrit.
În consecinţă, această moţiune de cenzură „PSD vs PSD“ nu numai că nu a dus la sfîrşitul crizei politice, ci, din contră, a complicat şi mai mult lucrurile. Luni încep consultările preşedintelui cu partidele politice şi criza poate lua sfîrşit în cîteva zile sau se poate prelungi toată vara.

Începe însă şi vacanţa parlamentară, element care nu poate fi ignorat de nimeni, căci unii s-ar putea să nu renunţe la plajele însorite din ţinuturile exotice ale lumii. În acest fel, din nou, majoritatea parlamentară va fi pusă sub semnul întrebării. Şi de partea puterii, dar şi de partea opoziţiei!

PNL va încerca să formeze majoritatea parlamentară

Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a declarat joi că formațiunea politică va face tot posibilul pentru formarea unei noi majorități parlamentare pentru a înlătura „gașca“ PSD de la guvernare și că PNL va vota împotriva oricărei formule de guvern care conține PSD în ea.

Orban a spus că PNL nu va purta nicio negociere cu PSD pentru formarea unui nou guvern și că va vota împotriva oricărei formule de guvern care îi va include pe social-democraţi.

„Vom vota împotriva oricărei formule de guvern care va conține PSD în ea. Vom face tot ce putem să evităm instalarea unui nou guvern PSD, vom încerca să formăm o majoritate parlamentară“, a declarat Orban. Acesta a adăugat că va avea discuții și cu ALDE. Formula preferată a PNL este cea a alegerilor anticipate, pentru că actuala configurație parlamentară este defavorabilă constituirii unei noi majorități.

Consultări de o zi

Potrivit scrisorii trimise de preşedintele României, Klaus Iohannis, președinților partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, prin care îi invită la consultări pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, la Palatul Cotroceni, runda discuțiilor nu va dura decât o zi. Dacă pentru PSD – ALDE și PNL președintele a alocat o oră din timpul său, pentru USR, PMP, UDMR și minoritățile naționale, programul prezidențial nu prevede decât câte 30 de minute. Fiecare delegaţie poate fi formată din maximum 5 persoane.

Cum să fie premierul

Portretul premierului PSD configurat de Liviu Dragnea: „Să fie un om corect, responsabil, care să nu fie aventurier, să aibă capacitatea de implementare a programului de guvernare, un om cinstit“.

HAARETZ: DOVEZILE DESCOPERITE LA KHIRBET EL QOM,DIN INIMA IUDEEI SI LA KUNTILLET AJRUD,LA GRANITA VECHIULUI REGAT ZGUDUIE RELIGIA IUDAICA-ERAU VECHII ISRAELITI POLITEISTI?!

24 iun.

HAARETZ: DOVEZILE DESCOPERITE LA KHIRBET EL QOM,DIN INIMA IUDEEI SI LA KUNTILLET AJRUD,LA GRANITA VECHIULUI REGAT ZGUDUIE RELIGIA IUDAICA-ERAU VECHII ISRAELITI POLITEISTI?!

O descoperire arheologică făcută în anul 2013 a pus pe jar atât comunitatea științifică, cât și pe cea religioasă. Potrivit noilor dovezi, evreii străvechi ar fi fost politeiști, Yahve (sau Dumnezeu) având o consoartă feminină căreia i se închinau…

Descoperiri arheologice uluitoare facute in Israel indica pe doua inscriptii numele lui Dumnezeu si a Astarteei impreuna, o zeitate feminina. Aceasta ar putea insemna ca israelitii din acea epoca nu erau monoteisti, ci credeau in mai multi zei. Mai mult, asocierea cu numele feminin ar putea indica faptul ca Dumnezeul iudeilor ar fi putut avea o partenera.

Dovezile au fost descoperite la Khirbet el Qom, din inima Iudeei si la Kuntillet Ajrud, la granita vechiului regat, potrivit Haaretz. Prima descoperire arheologica a fost făcută intr-un mormant ce dateaza din secolul al VIII-lea i.Hr. la Khirbet el Qom. Inscriptia este o rugaciune si contine numele YHWH (Iahwe sau Iehova, numele lui Dumnezeu in Biblia ebraica – n.red) si Ashera (Astarteea – n.red), acesta din urma invocat de trei ori. Pe cealalta parte a inscriptiei apare simbolul unui copac, semnificand Copacul vietii.

Cea de-a doua descoperire este o inscriptie gasita la Kuntillet Ajrud. Ea dateaza din aproximativ aceeasi perioada de timp cu cea de la Khirbet el Qom. Situl arheologic este impanzit cu inscriptiile „YHWH si a sa, Ashera”. Una iese in mod deosebit in evidenta: „Pentru YMWH de la Shomron si a sa Ashera”. Shomron sau Samaria a fost capitala Regatului iudeu in secolele IX-VIII i.Hr. Impreuna cu inscriptia au fost gasite desene pe altare, precum Copacul vietii.

Vechii iudei erau politeisti?

Aceste descoperiri arheologice ridica intrebarea daca nu cumva vechii israeliti din Epoca fierului  erau politeisti.

„Multe obiecte, precum figurinele, sunt contrare a ceea ce gandim noi, nu sunt in mod inerent obiecte de ‘cult’. Ele ar fi putut fi folosite intr-o varietate de contexte si ar fi putut avea o diversitate de functii. Unele dintre ele ar fi putut avea doar o destinatie religioasa in sensul larg. Dar nu toate erau religioase”, a spus Michael Press, expert in religia si cultura filistina.

https://i1.wp.com/www.cunoastelumea.ro/wp-content/uploads/2017/06/statueta-israel.jpg

Recent, au fost descoperite la Mota figurine cu chip feminin, care difera de acelea tipice ale iudeilor. Atesta acestea faptul ca a existat un cult politeist al figurinelor feminine, „o religie oficiala de stat”? „Aceasta este greu de dovedit, ea depinde de ceea ce inseamna ‘o religie de stat’. Ea se refera la o activitate religioasa efectuata de mai multi oameni, care au trait intre niste granite nationale”, a explicat Erin Darby, profesor de studii religioase la Universitatea Tennesssee-Knoxville.

https://i0.wp.com/www.cunoastelumea.ro/wp-content/uploads/2017/06/capete-statuete.jpg

„Cu alte cuvinte, practicile de zi cu zi din vechiul regat al Israelului au fost mult mai complexe decat termenul ‘monoteism’. Cred ca exista tone de dovezi care sa sustina acest lucru, mai ales la Ierusalim si in zonele periferice, precum Mota. Nici macar Biblia nu sustine ca vechii iudei erau strict monoteisti”, a spus Darby.

Sursa: Ziare.com

KLAUS WERNER JOHANNIS DESPRE BREXIT!

24 iun.

Președintele Klaus Iohannis consideră că în cazul Brexit este nevoie de „o negociere secvențială”, pentru început fiind necesare discuții pe „teme sensibile legate de cetățeni, bani și Irlanda”.

„Am discutat la finalul ședinței de ieri despre Brexit, temă legată de articolul 50, deci în format UE 27. Am fost informați despre felul în care au pornit negocierile, că abia în această săptămână, luni, a avut loc prima rundă de negocieri. Inclusiv înainte de a părăsi formatul, doamna May ne-a informat despre o abordare din partea Marii Britanii.

În ansamblu, pot să spun că lucrurile deocamdată sună bine și sper să avem rezultate destul de concrete până în toamna acestui an pe prima fază de negociere. Toată lumea a acceptat — (…) și UE 27, și Marea Britanie — că este nevoie de o negociere secvențială, adică mai întâi se discută teme sensibile legate de cetățeni, bani și Irlanda, iar numai după ce se obține un progres semnificativ pe aceste teme se trece la o negociere paralelă, care pe urmă include și aspecte despre colaborarea pe viitor, după ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar”, a afirmat Iohannis la finalul reuniunii Consiliului European.

Potrivit șefului statului, aceste chestiuni au fost agreate și dau speranța „unor negocieri fructuoase”.

„Aceste chestiuni au fost în final agreate de toată lumea și ne dau speranța unor negocieri fructuoase (…) Și ce a propus doamna May legat de europenii care sunt rezidenți în Marea Britanie e un început bun, însă nu trebuie să ne pripim. Așteptăm documentele care vor fi publicate și de Marea Britanie, și de negociatorii UE 27 în această chestiune, după care, sigur, urmează faza de negociere”, a mai afirmat Iohannis.

DE LUNI LA COTROCENI INCEPE BEJANIA MAJORITATII PARLAMENTARE PSD +ALDE LA KLAUS WERNER JOHANNIS PENTRU MAREA RE-IMPARTEALA CARE II VA ASIGURA LUI JOHANNIS UN AL DOILEA MANDAT DE PRESEDINTE CU AJURORUL LUI LIVIU DRAGNEA !

24 iun.

Pohta lui Iohannis în materie de nou premier poate să nu fie şi ceea ce pohtesc Dragnea şi Tăriceanu

Pohta lui Iohannis în materie de nou premier poate să nu fie şi ceea ce pohtesc Dragnea şi Tăriceanu

Liderul PSD, Liviu Dragnea, continuă să tragă partidul și guvernarea după el pe nisipuri mișcătoare. Moțiunea de cenzură a certificat fără echivoc că PSD și ALDE au rămas doar o simplă fostă majoritate, obligată de-a dreptul, din nou, să cerșească voturi de la minorități și UDMR, dar și bunăvoința președintelui Klaus Iohannis.

Dacă până acum Dragnea calcula trădătorii din partid, acum, trebuie să iasă cu o altă stratagemă și să le taie avântul celor de la PNL, PMP, USR, minorități și UDMR de a accede la guvernare. Retorica axată pe atacuri la adresa lui Victor Ponta, Daniel Constantin și a altor „trădători“, vizavi de interesul național pe care îl pune în practică „exclusiv“, PSD – ALDE nu mai are nicio șansă de această dată. Nici promisiunile cu numiri pe diverse funcții bănoase, de care a făcut uz conducerea PSD să își conserve intenția de vot la moțiune a propriilor parlamentari, nu prea mai au nici ele prospețimea de zilele trecute. Deși subterană, doar aruncatul cu banii a rămas singura variantă de a cumpăra voturi pentru formula guvernamentală cu care se va prezenta, cel mai probabil în acest weekend, Liviu Dragnea, după ședința Comitetului Executiv al PSD.

„Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament“, stipulează clar aliniatul 1 al articolului 103 din Constituție. Acest paragraf al legii fundamentale le dă fiori reci tuturor pesediștilor și celor de la ALDE, dar și avânt spre un posibil guvern de uniune națională formațiunilor din fosta opoziție. În timp ce PSD continuă să întoarcă pe toate părțile fiecare opțiune care se întrezărește la orizontul politic, deja partidele fostei opoziții se întrec în vise de mărire, mai mult sau mai puțin realizabile. USR se vede pe cai atât de mari, încât cere direct portofoliul Justiției, fără să precizeze pe mâinile căruia dintre parlamentarii săi atât de lipsiți de experiență politică ar încăpea. „În timp ce USR și PMP dau semne clare că nu stau cu mâinile în sân, ci își creionează propriile strategii cu care s-ar putea duce la consultări la Cotroceni, dacă Klaus Iohannis respinge propunerile PSD-ALDE, liberalii țin să puncteze și ei la capitolul idei trăsnite. Noul președinte al PNL, Ludovic Orban, s-a apucat să vorbească despre alegeri anticipate, retorică ce va arunca în aer stabilitatea mandatelor de senatori și deputați. Declarația lui Orban nu este altceva decât o demagogie pură, având în vedere că, în realitate, niciun parlamentar nu-și dorește așa ceva, mai ales că nu are nici cea mai vagă garanție că va mai intra, ulterior, în Parlament.

Constituția lasă epurările în stand by

Scorul cu care a trecut moțiunea, respectiv 241 la 10, față de 233 de voturi necesare, este unul care nu mai descrie o dominare puternică a Parlamentului din partea PSD – ALDE, ci dependența de alte voturi. Pe de altă parte, nu există o obligație explicită în textul constituțional ori în interpretările Curții Constituționale ca președintele să țină cont de majoritatea parlamentară. Și totuși, aceeași Constituție îi oferă posibilitatea Parlamentului de suspendare a președintelui înainte ca acesta să poată dizolva Legislativul. În acest scenariu, președintele interimar, în speță șeful Senatului, numește candidatul pentru funcția de premier. Mai exact, Dragnea trebuie să meargă la Cotroceni cu o majoritate solidă, capabilă nu doar să treacă un guvern, ci și să penalizeze, în perspectivă, un președinte răzvrătit. Astfel, posibilitatea de a face epurări masive în PSD în urma votului neconform de la moțiune mai are de așteptat. Singurul de care Liviu Dragnea vrea să se descotorisească rapid rămâne deputatul Nicu Bănicioiu. Eliminarea fostului ministru din PSD ar servi drept exemplu pentru insurgenți, dar și îndepărtarea unei extrașicane interne.

Guvern nou pe sfârșit de lună

Ziua de sâmbătă este cea mai probabilă dată când va avea loc ședința CEx al PSD, în care se va decide numele de premier care îi va fi prezentat președintelui Klaus Iohannis în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni. Negocierile cu șeful statului au fost programate pentru luni de Administrația Prezidențială. Însă vizita delegației PSD la președinție va fi precedată de reuniunea de duminică a grupurilor parlamentare ale partidului. În urma întrevederii cu președintele Klaus Iohannis, marțea viitoare, sau cel târziu miercuri, vom ști exact dacă vom avea un nou cabinet PSD – ALDE sau dacă se va ațâța și mai tare dihonia pe scena politică și va căpăta prioritate un guvern de uniune națională.

În varianta acceptării formulei PSD – ALDE, joi și vinerea viitoare s-ar putea trece la audierea noilor miniștri în Parlament pentru votul de învestitură. Altfel spus, cel târziu pe 29-30 iunie am putea avea un nou guvern instalat la Palatul Victoria. În timp ce noul Executiv și-ar putea intra din nou în toate drepturile, Parlamentul tot va mai avea de dus lupte legislative. Din cauza recentului cutremur politic, senatorii și deputații trebuie să lucreze într-o sesiune extraordinară ca să abiliteze Guvernul pe perioada vacanței parlamentare, dar și pentru o eventuală solicitare de reexaminare la Legea salarizării unitare trimisă de președintele Klaus Iohannis.

NASTEREA SFANTULUI PROROC IOAN BOTEZATORUL (SANZIENELE SAU DRAGAICA)!

24 iun.

Biserica Ortodoxă prăznuiește pe 24 iunie Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, Sânzienele sau Drăgaica, cunoscut ca „Înaintemergătorul Domnului”, pentru că a vestit venirea Mântuitorului, potrivit basilica.ro.

Sfântul Ioan Botezătorul este ultimul proroc al Vechiului Testament și, totodată, cel care face legătura cu Noul Testament.

Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini, în familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era descendentă a seminției lui Aaron.

Misiunea pe care a avut-o Sfântul Ioan Botezătorul a fost aceea de a vesti apropierea lui Mesia și de a boteza în râul Iordan pe cei care se pocăiau.

Ioan Botezătorul, „cel mai mare între cei născuți, cel mai mic în împărăția cerurilor”

Textul din evanghelia de la Matei 11, 11: „Adevărat zic vouă: nu s-a ridicat între cei născuți din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul; totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el” (Matei 11, 11), este mărturisirea lui Hristos despre Ioan.

Biserica a închinat Sfântului Ioan Botezătorul șase sărbători: zămislirea – 23 septembrie; nașterea – 24 iunie; soborul – 7 ianuarie; tăierea capului – 29 august; prima și a doua aflare a capului – 24 februarie; a treia aflare a capului – 25 mai.

ATENTAT TERORIST DEJUCAT LA MECCA!

24 iun.

A fost dejucat un atac la asupra celei mai mari moschei din lume.

Atacatorul planifica un atentat sinucigaş, însă forţele de securitate l-au depistat încercuindu-l, potrivit Digi24. Bărbatul, aflat într-o locuinţă din apropierea locului de pelerinaj, a fost ulterior încercuit, dar a refuzat să se predea și s-a aruncat în aer.

În urma deflagraţiei, 11 persoane au fost rănite, şase civili şi cinci ofiţeri.

Autorităţile saudite au confirmat că bărbatul planifica un atentat sinucigaş.

Sute de mii de musulmani ajung anual la moschee, la Mecca, în pelerinaj, locul nașterii profetului Mahomed, leagăn al islamului.

CUM VA FI VREMEA IN WEEKEND!

24 iun.

Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, cu temperaturi ce vor atinge 37 de grade Celsius.

Astfel, sâmbătă, local în Olteni și sud-vestul Munteniei va fi caniculă, iar indicele de temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. În cursul zilei, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în Maramureș, Moldova și la munte, unde cu totul izolat vor fi condiții de ploi de scurtă durată și descărcări electrice. În noaptea de sâmbătă spre duminică cerul se va degaja în toate regiunile. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte și în extremitatea estică, nord-estică și de sud-vest a țării. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 26 și 36 de grade Celsius, iar cele minime în noaptea de sâmbătă spre duminică, vor avea valori de la 8-9 grade, în depresiunile Carpaților Orientali, la 21-22 de grade în dealurile de vest și pe litoral, potrivit meteorologului ANM Adrian Boariu, citat de Agerpres.

Și în Capitală vremea va fi frumoasă, cu maxime de 33 de grade. Cerul va fi variabil, mai mult dimineața și noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura minimă va fi de 16 — 18 grade Celsius.

De asemenea, pe litoral va fi o vreme frumoasă, cu cer mai mult senin dimineața și noaptea și temperaturi maxime cuprinse între 26 și 28 de grade și minime între 20 și 22 de grade.

La munte, vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil cu înnorări temporare după-amiaza, iar izolat vor fi ploi de scurtă durată.

Duminică, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, caniculară după-amiază în Banat și Oltenia, local în Muntenia și izolat în sudul Crișanei și restul Transilvaniei, unde indicele de temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. În vestul și nord-vestul țării, cerul va avea înnorări temporare accentuate, iar local vor fi averse însoțite de descărcări electrice și de intensificări de scurtă durată ale vântului, trecător și izolat cu aspect de vijelie. Pe suprafețe mici vor fi căderi de grindină și cantități de apă însemnate. În restul teritoriului, cerul va fi variabil și mai mult senin dimineața. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 29 și 37 de grade.

TOPUL DATORNICILOR SECRET FISCAL!

24 iun.

Pentru că Ponta şi Vâlcov le-au dat nas, primăriile refuză să facă publică lista marilor datornici

Pentru că Ponta şi Vâlcov le-au dat nas, primăriile refuză să facă publică lista marilor datornici

Abuzul în serviciu nu ar fi existat dacă Victor Ponta nu ar fi abrogat câteva legi și hotărâri de guvern, pe vremea când era prim-ministru. Afirmația îi aparține unui funcționar public superior, care mai spune că și asigurarea transparenței a fost abrogată în 2015, astfel că nimeni nu mai are voie să știe ce datorii înregistrează instituțiile statului și persoanele juridice sau fizice la plata impozitelor și a taxelor locale. Fostul ministru al Finanțelor Gheorghe Ialomițianu confirmă declarațiile și susține că Victor Ponta a vrut să desființeze și Curtea de Conturi.

Până în 2015 a funcționat Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. Actul normativ obliga Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii, Casa de Asigurări de Sănătate și autoritățile publice locale să aducă la cunoștința publică lista contribuabililor restanți la plata impozitelor și taxelor locale. Legea mai spune că era obligatoriu să fie publicat totalul obligațiilor bugetare datorate în anii fiscali precedenți în care s-au înregistrat obligații restante, cuantumul acestora, precum și modalitatea de colectare aplicată de organele competente ale autorităților publice menționate. Mai mult: „(2) Lista contribuabililor și informațiile prevăzute la alin. (1) se aduc la cunoștința publică pe pagina proprie de Internet a fiecăreia dintre instituțiile și autoritățile publice respective sau prin alte mijloace, după caz“. Prin „grija“ lui Victor Ponta, în calitatea sa de prim-ministru, în 2015, legea a fost abrogată, cu mențiunea de intrare în vigoare de la 1 ianuarie 2016.

Controlul financiar intern, eliminat

„Nu este normal ca oamenii să nu știe ce se întâmplă cu banii lor, cine își plătește impozitele locale și cine nu. Grav este că sunt și instituții ale statului cu datorii la bugetele locale. Dar acuzațiile de abuz în serviciu au la bază abrogarea altor două hotărâri de guvern: HG 1151/2012 din 27 noiembrie și HG 720/1991, care instituiau controlul financiar în instituțiile publice (ministere, agenții, autorități de toate felurile, prefecturi, primării). Controlul financiar intern (CFI) a fost desființat total. Rolul CFI era să verifice operațiunile financiar-contabile și patrimoniale, bugetare, după efectuarea lor. A fost desființat și controlul financiar ex-post, adică cel preventiv. Această hotărâre este semnată de prim-ministrul Victor Viorel Ponta, ministrul Finanțelor Florin Georgescu și de Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii“, a declarat, pentru Cotidianul, un funcționar public superior.

Începe secretomania

Primăriile de sector se vaită permanent că nu au bani pentru investiții și modernizări. Autoritățile locale reclamă an de an restanțe mari la colectarea taxelor și a impozitelor locale, dar nimeni nu știe la cât se ridică restanțele. Cotidianul a testat buna-credință a primăriilor în privința comunicării, solicitând un top 5 al celor mai mari datornici, cuantumul restanțelor și anul din care nu au plătit. Aproape toate au invocat prevederile Art. 11 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. „În categoria informațiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intră datele referitoare la contribuabil/plătitor, cum ar fi: datele de identificare, natura și cuantumul obligațiilor fiscale, natura, sursa și cuantumul veniturilor, natura, sursa și valoarea bunurilor, plăți, conturi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, încasări, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau orice fel de informații obținute din declarații ori documente prezentate de către contribuabil/plătitor sau terți“, se spune în articolul invocat. Mai mult, organul fiscal poate transmite aceste informații „autorităților fiscale ale altor țări, în condiții de reciprocitate“, numai contribuabilul român nu are dreptul să le știe.

Răspunsurile primăriilor de sector

Răspunsul Direcției Taxe și Impozite Sector 1 s-a mulțumit să ne transmită enunțul Art. 11 al Legii 207/2015, fără alte comentarii.

Directorul executiv al Direcției Taxe și Impozite din Sectorul 2, Cristian Atanasie Duţu, după ce ne-a transmis prevederile Art. 11, a fost puțin mai generos și ne-a dat câteva indicii. „Pentru a asigura dreptul la informare, vă precizăm că cei mai mari datornici în cazul persoanelor fizice sunt contribuabilii cărora le-au fost aplicate sancțiuni contravenționale privind încălcarea ordinii publice (prostituție, cerșetorie, comerț ambulant). În cazul contribuabililor persoane juridice, cele mai mari sume aparțin contribuabililor aflați în stări speciale (insolvență, faliment, lichidare judiciară, reorganizare etc.)“, se spune în mesaj.

Sectorul 3 nu a transmis niciun gest de bunăvoință, fiindu-ne redat Art. 11.

Surpriza a venit de la Sectorul 4, care ne-a transmis că cel mai mare debit, din 2006 până în prezent, este de 2.072.388,87 lei și aparține unei persoane juridice care activează în domeniul „Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie“. Locul al doilea este deținut de un agent economic din aceeași ramură, care nu și-a mai plătit taxele locale din 2010, suma ajungând la 1.320.437,78 de lei. A treia poziție este deținută de un agent economic care activează în domeniul „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare“, cu o datorie neplătită din 2012, în valoare de 684.183,72 lei. Urmează o persoană juridică având domeniul de activitate „Restaurante“, care nu și-a plătit dările din 2013, în valoare de 515.220,14 lei. Pe locul al cincilea este o altă persoană juridică din domeniul „Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate“, cu un debit de 206.415,08 lei, acumulat din 2010 până în prezent.

În loc de top 5 al datornicilor, Primăria Sectorului 5 ne-a transmis că o persoană juridică din domeniul imobiliar a acumulat datorii de 4,5 milioane lei, locul următor fiind deținut de o persoană fizică, cu 205 mii lei datorii la taxe și impozite locale.

Sectorul 6 a precizat că „în evidenţa fiscală există debitori care înregistrează sume restante în cuantum de 1-20 milioane lei în cazul persoanelor juridice, inclusiv majorări de întârziere. Vechimea acestor debite se poate întinde pe mai mulţi ani, termenul de prescripţie fiind întrerupt prin măsurile de executare silită efectuate în toate cazurile asupra debitorilor. Nerecuperarea sau recuperarea cu întârziere prin măsuri de executare silită a acestor sume este cauzată în principal de existenţa conturilor fără rulaje de bani, a ipotecilor înscrise asupra bunurilor imobile în favoarea altor creditori, în cele mai multe cazuri pentru obţinerea de credite, existenţei în instanţă a proceselor, cu durată îndelungată, împotriva deciziilor de impunere. O altă cauză este intrarea în insolvenţă a societăţilor, moment în care se suspendă măsurile de executare silită“.

Controlul, câinele de pază

Fostul ministru al Finanțelor Gheorghe Ialomițianu confirmă declarațiile. El afirmă că Ponta este autorul moral al abuzului în serviciu și apărării evazioniștilor, urmărind chiar și desființarea Curții de Conturi. „Numai din rațiuni politice și la presiunea unor primari a abrogat Ponta aceste acte normative, la solicitarea unor primari, care voiau să facă ce vor ei. Ponta a fost la un pas să desființeze și Curtea de Conturi, spunând că ea controlează după metode sovietice. Declarația a fost făcută prin 2014 sau 2015. Secretul fiscal îi apără pe evazioniști. Eu dacă vreau să fac o afacere cu o firmă, pe care vreau să o verific dacă a fost sancționată pentru evaziune fiscală, nu pot, mi se invocă secretul fiscal. Controlul intern era un instrument la mâna primarilor, care puteau vedea cum se cheltuiesc banii în legalitate. Când nu mai ai control intern și control preventiv, abuzul survine automat și neintenționat. Controlul financiar există în toate țările democratice. Curtea de Conturi este un control extern. Controlul preventiv îi ajuta pe primari pe termen lung. Controlul intern era ca un câine de pază. Acum vine Curtea de Conturi și spune doar că s-a comis o ilegalitate de către primari, ca ordonatori de credite. Ponta a luat aceste decizii după ce unii primari i s-au plâns că îi încurcă aceste controale, că nu pot face cheltuielile pe care și le doreau ei. La prima vedere, i-a ajutat, dar pe termen lung, au rămas descoperiți, unii fiind chiar anchetați“, a declarat, pentru Cotidianul, Gheorghe Ialomițianu.

OSCAR GARCIA – ALTA GRACIA!

24 iun.

CELINE DION – JUST WLK AWAY!

24 iun.

ROD STEWART – FATHER AND SON!

24 iun.

DIAMANTE – COMING IN HOT!

24 iun.

%d blogeri au apreciat: