Arhiva | 11:33 am

LUI KLAUS WERNER JOHANNIS SI TRAIAN BASESCU:SI TINETI MINTE,ROMANIA NU E A VOASTRA,ESTE A LUI GITENSTEIN,A LUI KLEMM SI A URMASILOR URMASILOR LOR!

4 sept.

ROMANIA IUDAICA!

În anul 2002,teoria ascendenţei evreieşti asupra  românilor a fost relansată de către Teşu Solomovici în lucrarea „România  iudaică”,în două volume voluminoase publicate de către Ministerul Culturii din  România.Adică pe banii contribuabililor români se susţine colonizarea Daciei de  către Imperiul roman cu populaţie evreiască strămutată din Iudeea.Dacă până la  jumătatea secolului XX istoricii şi autorii evrei au primit replica necesară,de  data aceasta nu a venit nici o replică din partea istoricilor români,a  intelectualilor ori a formatorilor de opinie.Nici din partea Academiei  Române.Măcar de dragul adevărului ştiinţific trebuia amintit că „Provincia  dunăreană Dacia” era totuşi Dacia Traiană(deşi nu ne tragem de la Râm).De dragul  adevărului istoric trebuia precizat că împăratul Traian nu i-a agreat deloc pe  evrei în calitate de  „colonişti”.Mai mult,în insula Cipru a ordonat legiunilor  sale să-i extermine.Nu pot să-mi explic laşitatea istoricilor români,a membrilor  Academiei Române faţă de promovarea acestei teorii care frizează adevărul  istoric.

Image may contain: 3 people, people smiling, text

Există o ipoteză conform căreia soldații romani erau din Iudeea, informație din care rezultă că locuitorii României au și sânge evreiesc.

De-a lungul timpului, au apărut mai multe date contradictorii referitoare la originea românilor. Există și o ipoteză potrivit căreia oamenii ar fi descendeți ai Legiunii a XIII-a iudaică.

Site-ul 7est oferă o nouă perspectivă în legătură cu populațiile înrudite cu românii. Cercetătorii de la Universitatea Oxford a publicat o hartă interactivă care arată amestecul genetic al populațiilor în trecut.

Cu ajutorul unor mostre de ADN din întreaga lume, specialiștii au putut să facă o hartă foarte corectă care atestă legăturile genetice în perioada 886-1194 e.n.

În aceasta epocă, amestectul populaţiilor a fost influenţat şi de negoţul cu sclavi din Arabia, dar şi de comerţ, în special de Drumul Mătăsii, care lega Asia de Europa.

În perioada anterior menționată, românii erau amestecați cu lituanienii, finlandezii, bascii, grecii, sirienii, iordanienii, ciprioții, italienii și egiptenii, mai scrie sursa citată.

ASCENDENŢA EVREILOR ASUPRA ROMÂNILOR?
Începând de la jumătatea  secolului al XIX-lea şi continuând cu prima jumătate a secolului XX,o stranie  teorie a fost lansată de istorici şi autori evrei:teoria ascendenţei evreieşti  asupra românilor în teritoriile dacilor liberi.În felul acesta revendică un  drept natural asupra teritoriului României.După aceştia,istoria României trebuie  rescrisă în coordonatele istorice „descoperite” de ei:evreii au fost stăpâni în  Dacia înainte ca strămoşii noştri să se nască.Dacă îi mai avem în vedere şi pe  ungurii (hunii) care susţin că Transilvania era nelocuită când ei au descălecat  în Câmpia Panoniei,nu mai trebuie să ne raportăm la istoria noastră  multimilenară.
Această teorie a fost inventată în momentul în care  Alianţa Israelită Universală s-a gândit la crearea unui stat evreiesc  european. Conform teoriei unora dintre protocroniştii evrei se susţine că „evreii  ar fi colonizat Dacia cu câteva secole înaintea colonizării romane.”(1).Alţii  susţineau,susţin şi în zilele noastre,că „evreii erau în Dacia în număr mare  încă înaintea formării poporului român.”(2).
La 1879,în lucrarea  „Statul român şi situaţia juridică a evreilor în România”,Kaspar Bluntschil  afirmă:”Fără îndoială(o siguranţă hazardată,am spune noi-n.n.)că un mare număr  de familii israelite au venit în provincia dunăreană Dacia,încă sub domnia  vechilor împăraţi romani.Aceste familii vechi israelite s-au conservat aici şi  sunt cel puţin tot atât de vechi pământene ca şi naţiunea română…Ele formează şi  sâmburele populaţiei evreieşti de astăzi din România.”(2).Scrierea lui este pur  politică,pusă în slujba evreilor din România,care căutau să-şi consolideze  poziţia socio-economică,şi apărea chiar în perioada când evreii-năvălitori ca  lăcustele,în special în Moldova-revendicau „împământenirea”.Adică statutul de  români(sau cetăţenia),pentru a avea acces neîngrădit şi nelimitat de la  pârghiile economice până la cele mai înalte funcţii administrative ale tânărului  stat român.
Evreul Bernard Stambler publică,la Paris,în 1913,lucrarea  „L’histoire des Israelites roumains et le droit d’intervention” (Istoria  israeliţilor romăni şi dreptul intervenţiei) care s-a dorit de „rigurozitate  ştiinţifică” dar nu conţinea decât imaginaţia autorului,fără nici o dovadă  ştiinţifică ori arheologică.Dacă ar fi fost puţin mai „deştept” l-ar fi citit pe  B.P.Haşdeu,care precizează prezenţe iudaice în Dacia Romană începând din secolul  al II-lea.Aceasta se datora faptului că legiunile romane,care au purtat războaie  de cucerire împotriva strămoşilor noştri daci includeau o multitudine de etnii  provenite din provinciile Imperiului din rândul cărora nu puteau lipsi nici  iudeii.Textele funerare iudaice legate de divinităţi iudaice descoperite la  Orşova,monezile iudaice din anii 133-134 sunt semnalate de  B.P.Haşdeu.Atât!Siguranţa manifestată de Kaspar Bluntschil în lucrarea sa este  mai mult decât hazardată.
„Apoi după un hiat de aproape un mileniu,în  anul 1165,îi pomenşte învăţatul călător evreu,Benjamin din Tudela,descriind  raporturile bune dintre valahii sud-dunăreni şi comunităţile evreieşti din  Bizanţ;judecând după unele acte comerciale ale medievalităţii timpurii,în  secolul al XII evreii se aflau printre negustorii care practicau comerţul între  Bizanţ,Rusia şi Polonia,traversând Bulgaria şi meleagurile dunărene.Rolul lor în  acest comerţ a fost remarcat şi de istoricul Nicolae Iorga care scria în  „Istoria comerţului românesc”:”singurii evreii băteau încă înainte de 1480  aceste drumuri,venind de-a dreptul din Constantinopol”.În Transilvania evreii  sunt prezenţi încă din secolele XI-XII din timpul regelui Ladislau I.La 1251  Bela al IV-lea care este menţionat în documentele ebraice pentru atitudinea sa  favorabilă faţă de evrei,stimulează aşezarea lor în Ungaria,deci şi în  Transilvania.”(3).
Sunt menţionaţi,deci,negustori evrei „care băteau  meleagurile dunărene”.În Moldova şi Ţara Românească încă nu pătrunseseră nici  măcar aceştia.
În anul 2002,teoria ascendenţei evreieşti asupra  românilor a fost relansată de către Teşu Solomovici în lucrarea „România  iudaică”,în două volume voluminoase publicate de către Ministerul Culturii din  România.Adică pe banii contribuabililor români se susţine colonizarea Daciei de  către Imperiul roman cu populaţie evreiască strămutată din Iudeea.Dacă până la  jumătatea secolului XX istoricii şi autorii evrei au primit replica necesară,de  data aceasta nu a venit nici o replică din partea istoricilor români,a  intelectualilor ori a formatorilor de opinie.Nici din partea Academiei  Române.Măcar de dragul adevărului ştiinţific trebuia amintit că „Provincia  dunăreană Dacia” era totuşi Dacia Traiană(deşi nu ne tragem de la Râm).De dragul  adevărului istoric trebuia precizat că împăratul Traian nu i-a agreat deloc pe  evrei în calitate de  „colonişti”.Mai mult,în insula Cipru a ordonat legiunilor  sale să-i extermine.Nu pot să-mi explic laşitatea istoricilor români,a membrilor  Academiei Române faţă de promovarea acestei teorii care frizează adevărul  istoric.

INVAZIA ROMÂNIEI
Prezentarea evoluţiei societăţii  româneşti şi a statului naţional unitar România între 1648 şi 2004 nu se poate  face fără a aborda problema evreimii.În timpul răscoalei cazacilor poloni,şi  după,valuri de „imigranţi” clandestini evrei se infiltrau din trei  direcţii:Imperiul Ţarist,Imperiul Otoman şi Imperiul Austro-Ungar.De  pretutindeni erau alungaţi.După ce s-au aşezat masiv în Bucovina,au trecut apoi  în Moldova,după care în Muntenia.Toţi evreii veniţi din Imperiul Austro-Ungar se  declarau supuşi austro-ungari şi se puneau sub protecţia reprezentanţelor  diplomatice ale Imperiului.Lor au început să li se alăture şi cei sosiţi din  celelalte imperii.Fiind scutiţi de orice obligaţie faţă de tânărul stat român,nu  plăteau impozite şi prosperau în dauna românilor.Mandataţi de organizaţia B’nai  B’rith,Cremieux şi Montefiore,doi dintre fondatorii Alianţei Israelite  Universale s-au implicat în „împământenirea” tuturor evreilor aflaţi între  graniţele României.”Atenţia B’nai B’rith asupra României datează încă de la  înfiinţarea acestui ordin masonic israelit(1843),având în vedere colonizarea  discretă,dar masivă a României cu evrei veniţi din Polonia şi Ucraina.Scopul  acestei atenţii era „împământenirea” evreilor din România şi dominarea de către  aceştia a întregii vieţi economico-financiare a ţării.”(2).
La  1870,consulul american Benjamin P.înfiinţează prima rezidenţă permanentă a B’nai  B’rith în România.Infiltrarea ţării cu agenţi ai acestei organizaţii,prin înalţi  diplomaţi americani a continuat.Exemplific doar cu ambasadorul SUA la Bucureşti  Alfred Moses,care a activat şi în timpul mult hulitului regim condus de Nicolae  Ceauşescu…
Fără a intra în amănunte istorice,se ştie că evoluţia  Ţării Româneşti,a Moldovei şi Transilvaniei a vizat,practic,unirea lor într-un  stat naţional,în care poporul român să fie eliberat de orice asuprire străină.A  fost crezul tuturor înaintaşilor noştri,crez care în zilele noastre este luat în  derâdere(pentru a mă exprima mai elegant).Într-o notă adresată lui La  Valette,ministrul de Externe al Franţei,M.Kogălniceanu informa:”(…)De aceea,nu  numai astăzi,dar din toate timpurile,sub toate regimurile,domnii şi bărbaţi de  stat ai României şi,în general,toţi aceia care se interesează de această  ţară,s-au preocupat de necesitatea de a împiedica exploatarea poporului român de  către un alt popor care îi este străin,de către evrei.”(vezi  Bujoreanu,”COLECŢIUNE DE LEGIUIRILE ROMÂNIEI VECHI ŞI NOI”…
Nu doresc  să intru în polemică cu nici un istoric,jurist sau politician care a prezentat  problema statutului politico-juridic al evreilor din România în perioada  1648-2004,tocmai pentru că majoritatea aprecierilor poartă amprenta conjuncturii  politice.Nu voi prezenta nici migraţia evreilor în Moldova şi Muntenia după  răscoala cazacilor polonezi,ori după ce au fost alungaţi din Rusia.La acea  vreme,marele poet naţional Mihai Eminescu,ideologul Partidului  Conservator,angajat ca redactor-şef al ziarelor Curierul de Iaşi şi Timpul din  Bucureşti,prin poziţia pe care a luat-o faţă de evrei a devenit inamicul public  al Alianţei Israelite,dar şi a unor guvernanţi români.Faţă de imigraţia  evreilor,el scria:”Toţi scriitorii timpului aceluia deplâng invaziunea evreilor  din Galiţia şi Rusia,care,fugind de serviciul militar,veneau ca roiurile de  lăcuste,ca şi astăzi,fără paşapoarte,fie pe vadurile Prutului,unde corupeau  graniţa rusească mai bine păzită,fie pe cărări de munte,necunoscute grănicerilor  austrieci.De altminteri,şi ruşii şi austriecii erau bucuroşi să scape de ei,ca  şi astăzi…Neavând alte temeiuri de drept pentru apărarea cauzei sale,Alianţa  Israelită,prin organele sale,alesese ca temei umanitarismul.Noi,românii,vedem pe  zi ce merge răpinduni-se tărâmul nostru economic,în propria noastră ţară,de  invazia mereu crescândă a evreilor străini.”(4).

EXCLUDEREA EVREILOR DE  LA DREPTURI
Doresc să subliniez,pentru început,faptul că iniţiativa  excluderii evreilor de la viaţa politică,economică şi culturală a  Principatelor,apoi a României a aparţinut Marilor Puteri ale vremii:Marea  Britanie,Franţa,Austria,Regatul Sardiniei,Prusia,Rusia şi Imperiul Otoman.Foarte  multe persoane uită,intenţionat sau din comoditate,acest aspect.
La  Congresul de Pace de la Paris,întrunit după războiul  Crimeeii(1853-1856),mişcarea unionistă a reuşit să includă pe ordinea de zi  problema unirii Principatelor române Moldova şi Ţara Românească.Congresul a  decis convocarea în cele două ţări a unor divanuri(adunări ad-hoc),care să se  pronunţe asupra viitoarei organizări a celor două Principate.În octombrie  1857,adunările ad-hoc au votat în favoarea unirii Moldovei cu Ţara Românească  într-un singur stat cu numele de Românie.Pe această bază are loc Conferinţa  reprezentanţilor celor şapte Puteri europene(7/19 august 1858) care au adoptat  Convenţia de la Paris,document cu valoare de Constituţie.În document era  stipulat că cele două ţări vor purta numele de „Principatele Unite ale Moldovei  şi Valahiei”.La art.46 era precizat:”Moldovenii şi valahii vor fi toţi  deopotrivă înaintea legii,înaintea contribuţiilor(dărilor) şi primiţi deopotrivă  în funcţii publice…Moldovenii şi valahii de rit creştin se vor bucura deopotrivă  de drepturile politice.”
Formularea nu lasă loc de dubii,Evreii,adică  cei de rit mozaic,erau excluşi de la orice drepturi.Unde mai pui că această  Constituţie a fost elaborată şi adoptată fără participarea românilor.În baza ei  s-au constituit şi Adunările elective ale Moldovei şi Ţării  Româneşti.

MASONERIA EUROPEANĂ A CUCERIT ROMÂNIA
Puţină lume  cunoaşte că data de 24 ianuarie mai are o semnificaşie,nu doar ca ziua Unirii.24  ianuarie este şi ziua Masoneriei române.Această dată a fost aleasă intenţionat  pentru a marca victorie masoneriei în cucerirea României.Vom vedea cum.
Nişcările revouţionare de la 1848 au cuprins toată Europa.Ideile de  „Libertate,Egalitate,Fraternitate” erau de sorginte masonică.Întreaga mişcare de  la 1848 din Principatele Române a fost masonică.La acel moment,Moldova şi Ţara  Românească se aflau sub controlul Imperiului Otoman.Revoluţia de la 1848 nu a  reprezentat expresia eliberării naţiunii de sub dominaţia otomană,ci încheierea  unui pact cu un alt stăpân,prin înscrierea în curentul masonic  european.Dominaţia făţişî a fost înlocuită cu una din umbră,discretă.
La 1848 domnitor în Moldova era prinţul Mihail Sturza,impregnat de ideile  masonice paşoptiste.Întreţinea strânse legături cu Imperiul Otoman,implicit cu  lojile masonice turce.Aceasta i-a dat posibilitatea ca,în momentul în care  revoluţiile europene au fost înăbuşite în sânge,să le faciliteze masonuilor  paşoptişti din Moldova să se refugieze în exil,unde şi-au continuat  activitatea…
Întâia lojă masonică a românilor a fost Societatea  filarmonică fondată de Ion Heliade Rădulescu,la 1833.În 1842 i-au fiinţă lojile  Lumina la Bucureşti şi Fraternitatea la Iaşi,iar la 1843 se înfiinţează Frăţia  şi Asociaţia literară.
1859 este anul în care Ilustrul Frate Augoste  Carance fondează trei loji româneşti de obedienţă franceză purtând acelaşi  nume:L’Etoile du Danube(Steaua Dunării)-una la Bucureşti,a doua la Iaşi,iar a  treia la Galaţi.Toate trei îl aveau ca Venerabil(Conducător) pe colonelul  Alexandru Ioan Cuza.
Înainte de Unire pe teritoriul celor două  principate activau o multitudine de loji care reprezentau interesele diferitelor  masonerii europene.Poziţia geo-strategică(legătura dintre Occident şi Orient)  făcea din acest teritoriu o cursă pentru supremaţie.În decembrie 1958,Poliţia  află de existenţa unui complot masonic împotriva lui Al.I.Cuza,exponentul  lojilor franceze.Grigore Sturza,el însuşi mason,fiul fostului domnitor al  Moldovei,Mihai Sturza,complota pentru a urca pe tronul Moldovei.Era sprijinit de  lojile engleze-de care erau legate cele turceşti,dar şi de lojile ruseşti.Cele  din urmă se opuneau influenţei crescânde a masoneriei franceze asupra  Moldovei.
Aflând despre complot,agenţii de poliţie au încept să-i  interogheze pe toţi străinii care se aflau în Moldova.Au descoperit o adevărată  încrengătură de reţele masonice,ai căror agenţi, infiltraţi în Moldova,căutau să  atragă de partea lor câţi mai mulţi boieri moldoveni.Tentativele lor au  eşuat,fiind nevoiţi să părăsească Moldova.
O delegaţie  europeană,formată exclusiv din masoni,a sosit la Iaşi şi Bucureşti pentru  supravegherea alegerilor.Aceştia i-au sfătui pe masonii români să aleagă aceeaşi  persoană ca domnitor în cele două principate.Nu aveau în vedere decât interesul  lor de a stăpâni viitorul stat.Astfel că,la 5 şi respectiv 24 ianuarie 1859  Adunările elective din cele două principate l-au ales domn pe Alexandru Ioan  Cuza.Înainte s-a realizat unirea masonică a celor trei loji Steaua Dunării.
Amintesc art.5 al Convenţiei:”Nimeni nu va putea fi alegător dacă nu este  în vârstă de 25 de ani împliniţi şi născut sau naturalizat moldovean sau  muntean”.Din nou,prin voinţa Marilor Puteri,evreii au fost excluşi de la dreptul  de vot.
România pornea la drum cu un domnitor mason.El va  înfiinţa,în anul 1863,la Bucureşti,loja Înţelepţii din Heliopolis.
La  24 ianuarie 1862,”Principatele Unite ale Moldovei şi Valahiei” şi-au luat  oficial numele de România.
Intrând în conflict cu lojile masonice  naţionale,domnitorul Al.I.Cuza este înlăturat prin lovitura de stat din 1866.La  sugestia lui Napoleon al III-lea,masonii îl aduc la putere pe prinţul Carol,din  famiulia Hohenzollern-Sigmaringen,o altă familie de masoni.
Cele  prezentate mai sus dezvăluie un crunt adevăr:jocurile politice s-au făcut mereu  în culisele lojilor masonice,iar România a fost şi atunci,ca şi în zilele  noastre,teatrul unor lupte pentru putere între diferite obedienţe  masonice.

de Teodor Filip

 

KLAUS WERNER JOHANNIS,NEAMT SAU SAS ROMANET!

4 sept.

Imagini pentru IOHANNIS,SAS,MERKEL ,POZE

 

Klaus Werner Iohannis – I nu J, pe care l-a ”adoptat” ca să pară mai…neamț, a devenit din nou subiect de lupte de partid, bienînțeles, în an electoral.Încă de pe vremea lui nenea Iancu s-a lansat ideea cum că bine ar fi, pentru propășirea țării și a tot românului, să avem și noi nemții nostri! De cîțiva ani unii încearcă să ne convingă că s-a găsit ”neamțul” în persoana lui Iohannis, ales și reales de sibieni primar. Un personaj ciudat, care vorbește mai mult în propoziții, al cărui nume se leagă – e drept și în funcție de forțele politice aflate în competiție – destule episoade controversate, de la cortul de 2 milioane de euro – pînă la urmă închiriat cu 800.000, cît costă unul în Germania, ulterior însă …donat – trecînd prin diverse documente ale Curții de Conturi, nebăgate în seamă, licitații cu dedicație, pînă la megaretrocedări etc. etc. Mă rog, toate relele de care poate fi acuzat un primar. S-a spus că ar fi cel mai bogat primar din Transilvania, apoi din România, s-a sesizat și ANI dar nu s-a întîmplat nimic. Nici așa, nici altfel, ceea ce ne duce cu gîndul spre o firească strategie de păstrare a dosarelor pentru șantaj. Sibiul cultural este întradevăr o zonă de excepție în România, Capitală a culturii europene – anul acesta va fi și…Pafos – apoi remarcabilul Festival Internațional de Teatru, cel de jazz etc. etc.nu mai insist, însă, dacă depășești Centrul nu prea arată ca un oraș…nemțesc. Sigur, nu doar Iohannis e de vină…Acum îl vor la ”interne”! În an de alegeri! Va fi capabil, dacă intră în pădure să urle ca lupii? Om vedea…Ca vicepremier, nu contează, e doar așa de moft, pretext de spargere a USL – ului. Băsescu, cel care l-a bălăcărit în 2009, împiedicîndu-l să ajungă premier, zice că ar face echipă cu el, să ne bage în Schengen. E buuuun! Sigur, de cînd umblă cu căciula în mînă pe la înaltele curți încercînd să obțină sprijin pentru furarea alegerilor dar și imunitate, că se strînge lațul, guvernatorul Băsescu s-ar face frate cu oricine, numai să scape. Cum în Germania Agela Merkel nu l-a băgat în seamă preferînd să se întîlnească cu premierul Poloniei și cu un comisar european ungur iar Deutsche Welle a titrat ”Nimeni nu mai are timp de Băsescu”, căpitanul se agață de Iohannis, ca de un colac de salvare. Mişcare corectă! Iohannis tace adînc.A uitat 2009 …Nu îşi arată nici muşchii, nici bărbăţia…O fi el ”neamț”? Greu de spus…Mai degrabă e ceea ce pe la noi se numește ”un sas româneț”, adică unul care s-a balcanizat, care știe toate șmenurile, care a uitat de ”Ein Mann, ein Wort”, care e gata să vireze spre cașcaval fără probleme… Amicii de la Sibiu îmi spuneau – ne rîdeam, cum zice românul – că la primul mandat consilierii sași, de la Forum, au venit cu bicicletele, după care, destul de repede, au trecut la Mercedesuri…Să le fie de bine ! Ce numai ai noștri și ai lui Cioabă să prospere? Deci, sașii româneți și-au intrat în rol. Așa și cu Iohannis. Că doar nu era să rămînă la nivelul unui pîrlit de profesor de fizică de pe la Agnita! Fizica îi folosește acum cînd filozofează pe tema unei eventuale guvernări PSD : ”Greu la deal cu boii mici!” Așa o fi dar un șmen al unui ”neamț”, fie el și sas româneț – cîtă nevoie ar fi de sașii duși din țară! – cu un vaporean mi se pare de-a dreptul grețos. Mai ales că vaporeanul i-a tras – și o va face de cîte ori va simți nevoia – destule flegme în față…

Totuși, hai să sperăm că primarul Sibiului va dori să dovedească fapul că în politica românească poate să apară și un…neamț…Și, de ce nu, chiar mai mulți…

ROMANIA TREBUIE SA PLATEASCA PESTE 1,179 MILIARDE DE EUROI CATRE UE,BM DATORIILE LUI BASESCU SI BOC CARE AU PLECAT,DAR NOI PLATIM INCA DUPA EI!

4 sept.

Imagine similară

 

Traian Băsescu și Emil Boc au plecat din fotoliile de președinte, respectiv premier, dar noi încă plătim după ei. Vedeți mai jos ce scadență uriașă este programată pentru luna septembrie.

Concret, România trebuie să plătească peste 1,179 miliarde de euro către Uniunea Europeană (UE) şi Banca Mondială (BM), din împrumutul stand-by contractat în 2009 (când Guvernul era condus de către Emil Boc), potrivit datelor transmise de Ministerul Finanţelor Publice (MFP) la solicitarea Agerpres.

Cea mai mare parte a sumei trebuie rambursată către Uniunea Europeană (peste 1,177 milioane de euro), iar 2,4 milioane de euro – către BM. Banii pentru UE reprezintă rate de capital în valoare de 1,15 miliarde euro, restul fiind dobânzi şi comisioane. Cele 2,4 milioane de euro destinați Băncii Mondiale sunt doar dobânzi şi comisioane.

Suma totală de plată către UE şi Banca Mondială în acest an este de 1,26 miliarde de euro. Din această valoare, 1,15 miliarde de euro reprezintă rate de capital, iar restul dobânzi şi comisioane. Peste 1,25 miliarde de euro urmează a fi rambursate UE şi doar 9 milioane de euro către Banca Mondială. Suma totală de plată către UE şi Banca Mondială în acest an este de 1,26 miliarde de euro. Din această valoare, 1,15 miliarde de euro reprezintă rate de capital, iar restul dobânzi şi comisioane. Peste 1,25 miliarde de euro urmează a fi rambursate UE şi doar 9 milioane de euro către Banca Mondială.

În 2016, România a plătit 113 milioane de euro către UE şi Banca Mondială. Cea mai mare parte a sumei a fost rambursată către Uniunea Europeană, respectiv 104 milioane de euro. Către Banca Mondială au mers 9,1 milioane de euro.

Cu un an mai devreme, statul rambursase peste 1,83 miliarde de euro către Fondul Monetar Internaţional, Uniunea Europeană şi Banca Mondială. De asemenea, 2015 a fost anul în care a fost achitat împrumutul de la FMI. Către această instituţie România a rambursat, în total, peste 2,49 miliarde de euro.

România a achitat Uniunii Europene, în 2015, peste 1,651 miliarde de euro, din care 1,5 miliarde sunt rate de capital şi restul dobânzi şi comisioane. Către Banca Mondială au fost plătite 9,5 milioane de euro (dobânzi şi comisioane). În perioada 2009 – 2016, suma totală rambursată către cele trei instituţii a depăşit 4,9 miliarde de euro.

România mai are de plătit până în 2023 peste 4,7 miliarde de euro către Banca Mondială şi UE. Cea mai mare sumă va merge către UE – 3,71 miliarde de euro.

Graficul MFP arată că 2015 a fost vârful de plată pentru împrumut, adică 1,8 miliarde de euro, dar mai sunt încă trei plăţi mari în 2017, 2018 şi 2019. În 2017, România are de achitat peste 1,2 miliarde de euro, în 2018 – 1,4 miliarde, iar în 2019 – 1 miliard de euro.

LUNI TENSIUNE MAXIMA PENTRU MIRCEA BASESCU:AR PUTEA FI ELIBERAT!

4 sept.

Luni se anunță o zi cu tensiune maximă pentru Mircea Băsescu: fratele fostului președinte al României ar putea fi ELIBERAT din închisoare.

Magistraţii Tribunalului Constanţa sunt așteptați să judece contestaţia procurorilor DNA împotriva deciziei de eliberare condiţionată din penitenciar a lui Mircea Băsescu, fratele lui Traian Băsescu fiind condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă, scrie Antena3.ro. Decizia instanţei va fi definitivă.

Pe 19 iulie, Judecătoria Medgidia a admis cererea fratelui fostului preşedinte Traian Băsescu, Mircea Băsescu, de eliberare condiţionată, sentinţă ce a fost contestată de procurorii anticorupţie la Tribunalul Constanţa. Cererea judecată pe 19 iulie a fost a treia solicitare de eliberare condiţionată depusă de Mircea Băsescu, în cazurile anterioare deciziile similare ale judecătorilor de la Medgidia fiind atacate de procurorii DNA, care au avut câştig de cauză în instanţa superioară.

Mircea Băsescu a executat un an dintre cei patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă în favoarea interlopului Sandu Anghel, zis Bercea Mondial.

AGUS PADILLA – NI TU AMIGA NI TU AMANTE!

4 sept.

MAGGIE LINDEMANN – PRETTY GIRL!

4 sept.

TAYLOR SWFIT – LOOK WHAT YOU MADE ME DO!

4 sept.

KALEO – WAY DOWN WE GO!

4 sept.

URIAH HEEP – COME BACK TO ME!

4 sept.

THE CARDIGANS – DON’T BLAME YOUR DAUGHER!

4 sept.

JULIEN CIORDAS,SCUZE CIOLOS SURPRIN CU O TINERICA ANDRA MORAR !

4 sept.

Recent surprins în compania unei tinere, fostul premier Dacian Cioloș a spus că ar fi vorba despre o prietenă de familie.

Jurnaliștii de la Sursa Zilei spun că tânăra se numește Andrada Morar și că este membră a staffului companiei americane de consultanță politică Ketchum.

Ea are 30 de ani, este din Zalău, orașul natal al fostului premier, și lucrează de mai bine de șapte ani în cadrul acestei companii. Din ianuarie 2016, ea este vicepreședinte și director pentru strategie digitală.

Cioloș a fost văzut de paparazzi de la Cancan în compania tinerei, în timp ce se plimbau prin Herăstrău, ţinându-se afectuos cu mâinile pe după mijloc. Acesta a condus-o apoi pe tânără la aeroport, cu maşina şi escorta SPP, cărându-i personal bagajul până la check-in, după care s-au îmbrăţişat, de rămas bun.

Contactat de Cancan, fostul premier a spus că este vorba doar de o prietenă de familie. „O prietenă din Zalău. A fost pe la noi şi am condus-o la aeroport”, a declarat Cioloș.

Kentchum este cea mai veche agenție de relații publice din America, înființată în 1919. Are 23 de agenții deschise în toată lumea și 46 de firme afiliate (printre care una și în România). Ketchum Worldwide aparține grupului mondial Omnicom, companie care a lucrat pentru Vladimir Putin și Gazprom.

CALIFORNIA A DECLARAT STARE DE URGENTA!

4 sept.

Jerry Brown, guvernatorul statului California, a declarat stare de urgență în Los Angeles, duminică, din cauza celui mai mare incendiu de vegetație din istoria metropolei americane, informează DPA, potrivit Agerpres.

Declararea stării de urgență va elibera o serie de resurse financiare speciale, ce vor fi utilizate pentru combaterea flăcărilor care au devastat deja aproximativ 2.350 de hectare la nord și în centrul comitatului Los Angeles, în regiunea Verdugo Mountains.

Incendiul a determinat închiderea unei autostrăzi principale din zonă și doar 10% din focare au fost izolate, a precizat Departamentul Pompierilor din Los Angeles.

Aproximativ 800 de pompieri luptă în prezent cu flăcările din regiunea La Tuna, iar autoritățile locale au lansat deja un avertisment pentru populația din zonă, temându-se că incendiul ar putea să avanseze în direcții care vor fi greu de anticipat în contextul intensificării vântului și a creșterii temperaturilor.

PRAPAD IN TARA IN URMA VANTULUI PUTERNIC SI PLOILOR ABUNDENTE!

4 sept.

Pompierii militari au intervenit în ultimele 24 de ore în 17 județe și în municipiul București pentru înlăturarea efectelor negative generate de vântul puternic și ploile abundente, informează, luni, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Pompierii au acționat pentru degajarea a 172 de arbori doborâți de vânt și pentru evacuarea apei din 13 locuințe, 8 curți și 5 subsoluri. De asemenea, intervențiile au vizat înlăturarea efectelor generate de cele 114 de acoperișuri ale unor imobile afectate de vijelii.

Cele mai multe situații de urgență s-au înregistrat în județul Cluj, unde 30 de copaci au fost doborâți de vânt și apa a inundat 10 locuințe și 3 subsoluri. Din cauza vântului puternic, au fost afectate parțial 105 acoperișuri de case și 5 acoperișuri ale unor blocuri.

De asemenea, în județul Harghita au fost semnalate probleme în 7 localități — Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Odorheiu Secuiesc, Corbu, Băile Tușnad, Suseni și Bixad — și s-a intervenit pentru degajarea a 50 copaci căzuți.

Potrivit IGSU, în cursul zilei de duminică și pe timpul nopții, la nivel național, au fost emise 59 de atenționări și avertizări hidrometeorologice Cod Galben și Cod Portocaliu de averse, intensificări ale vântului, descărcări electrice, viituri rapide și creșteri de debite.

În urma manifestării fenomenelor meteorologice periculoase au fost înregistrate efecte de vreme rea în 62 localități din 17 județe (Argeș, Bacău, Caraș Severin, Cluj, Covasna, Hunedoara, Harghita, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Neamț, Prahova, Sibiu, Timiș, Teleorman și Vâlcea).

IGSU anunță că pompierii militari rămân la datorie, iar prin centrele operaționale ale unităților subordonate este monitorizată permanent situația vremii, pentru a interveni în cel mai scurt timp în sprijinul comunităților care pot fi afectate.

USA PREGATITA SA RECURGA LA O CONFRUNTARE MILITARA CU COREEA DE NORD!

4 sept.

SUA sunt pregătite să se foloseasca de capacitățile nucleare dacă Coreea de Nord nu pune capăt amenințărilor, potrivit Casei Albe.
Președintele SUA, Donald Trump, a avut o discuție telefonică duminică cu premierul nipon, Shinzo Abe, se arată într-un comunicat al Casei Albe.

„Cei doi lideri au condamnat continuarea acțiunilor de destabilizare și de provocare din partea Coreii de Nord și au confirmat angajamentele reciproce de neclintit între cele două țări în materie de apărare și s-au angajat să continue să coopereze îndeaproape”, conform comunicatului.

„Președintele Trump a reafirmat angajamentul SUA de a apăra patria noastră, teritoriile noastre și pe aliații noștri folosind întreaga gama de capacități diplomatice, convenționale și nucleare de care dispun”, potrivit Agerpres.

Avertismentul că SUA vor apela la varianta militară a fost formulată de Jim Mattis, ministrul american al Apărării.

COREEA DE SUD RASPUNDE LA TESTUL NUCLEAR NORD-COREEAN!

4 sept.

Coreea de Sud a efectuat luni dimineață manevre implicând rachete balistice, ca răspuns la testul nuclear efectuat de Coreea de Nord, a relatat agenția de presă Yonhap, citată de France Presse, potrivit Agerpres.

Armata sud-coreeană a întreprins un exercițiu cu muniție reală simulând un atac asupra poligonului nord-coreean de teste nucleare, lovind „ținte convenționale în Marea Japoniei”, a indicat Yonhap, citând Statul Major interarme sud-coreean.

„Exercițiul a intervenit ca răspuns la cel de-al șaselea test nuclear al Coreii de Nord și a implicat o rachetă balistică de tipul Hyunmoo-2A sud-coreeană și avioane de vânătoare F-15K”, potrivit agenției de presă citate. Racheta Hyunmoo-2A are o rază de acțiune de 300 km.

În cursul acestui exercițiu, conform agenției de presă Yonhap, o rachetă balistică sol-sol Hyunmoo-2A și o rachetă aer-sol SLAM-ER cu rază lungă de acțiune, lansate de avioane F-15, și-au atins țintele cu precizie.

Armata sud-coreeană a indicat că țintele alese s-au aflat la o distanță echivalentă cu cea a poligonului de teste nucleare nord-coreene de la Punggyeri, în nord-estul Coreii de Nord.

%d blogeri au apreciat: