Arhiva | 11:52 am

INAINTE DE A PLECA IN WEEKEND DE PASTI CORUPTUL CARE UCIDE KLAUS WERNER JOHANNIS A SESIZAT CCR CU PRIVIRE LA LEGEA CARE MODIFICA OUG,PRIVIND PESCUITUL SI ACVACULTURA!

6 apr.

Imagini pentru IOHANNIS,WAS IS DAS CORRUPTION,POZE

Klaus Iohannis a trimis, joi, Curţii Constituţionale a României o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, considerând că actul normativ încalcă mai multe prevederi ale Constituţiei.

„Considerăm că, atât prin modul în care a fost adoptată, cât şi prin conţinutul normativ, această lege încalcă prevederile art. 1 alin. (5), ale art. 15 alin. (2), ale art. 44 alin. (1)-(3), ale art. 45 coroborat cu art. 135, ale art. 73 alin. (3) lit. h) şi m) raportat la art. 76 alin. (1) din Constituţie, precum şi pe cele ale art. 75 alin. (3) din Constituţie”, se arată în sesizarea transmisă preşedintelui CCR, Valer Dorneanu.

Parlamentul a transmis pe 21 martie preşedintelui, în vederea promulgării, Legea privind aprobarea OUG nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura.

Şeful statului invocă motive de neconstituţionalitate extrinsecă.

„Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) ca lege ordinară, deşi în conţinutul său normativ se regăsesc dispoziţii care se încadrează în domeniul de reglementare al legii organice”, spune Iohannis.

El arată că o prevedere din legea supusă controlului de constituţionalitate stabileşte măsurile privind concesionarea, închirierea sau privatizarea în domeniul piscicol. De asemenea, se prevede o nouă atribuţie în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, respectiv aceea de a privatiza societăţi comerciale cu profil piscicol şi amenajări piscicole pe care le are în portofoliu în conformitate cu prevederile Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. În plus, se instituie posibilitatea atribuirii directe – spre concesionare investitorilor – a terenurilor pe care sunt amplasate amenajări piscicole, precum şi terenurile aferente acestora, din domeniul public sau privat al statului.

Preşedintele Iohannis precizează că, pe fond, obiectul de reglementare al acestor dispoziţii instituie posibilităţi de punere în valoare a bunurilor proprietate publică sau privată a statului din domeniul specific al pescuitului şi acvaculturii, sub forma concesionării, închirierii sau privatizării, după caz.

„Toate aceste reglementări vizează regimul juridic general al proprietăţii, cu privire la care art. 73 alin. (3) lit. m) din Constituţia României impune adoptarea de legi cu caracter organic”, subliniază preşedintele Iohannis în sesizarea adresată CCR.

El adaugă faptul că CCR a statuat că bunurile proprietate publică sunt inalienabile şi pot fi concesionate ori închiriate instituţiilor de utilitate publică, numai în condiţiile legii organice. De asemenea, şeful statului menţionează că o altă prevedere modifică regimul sancţionatoriu aplicabil unor fapte stabilite în OUG nr. 23/2008, ce constituie infracţiuni, ceea ce atrage incidenţa Constituţiei ce prevede că infracţiunile şi pedepsele se reglementează prin lege organică.

Preşedintele Iohannis argumentează şi că în jurisprudenţa sa Curtea Constituţională a precizat faptul că „este posibil ca o lege organică să cuprindă, din motive de politică legislativă, şi norme de natura legii ordinare, dar fără ca aceste norme să capete natură de lege organică, întrucât, altfel, s-ar extinde domeniile rezervate de Constituţie legii organice”, dar să nu vizeze criteriul material.

„Prin legea dedusă controlului de constituţionalitate, legiuitorul a ignorat criteriul material în funcţie de care trebuie stabilit caracterul legii”, menţionează el.

Şeful statului arată că actul normativ vizează materia legii organice şi a fost adoptat de Camera decizională, Camera Deputaţilor, cu 162 voturi pentru, număr insuficient de voturi.

Preşedintele Iohannis subliniază că legea încalcă principiul bicameralismului.

„Din analiza dispoziţiilor legii supuse controlului rezultă faptul că Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a aprobat OUG nr. 85/2016 fără nicio modificare şi/sau completare. În schimb, Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, a adoptat legea de aprobare a OUG nr. 85/2016 aducându-i nu mai puţin de 21 de amendamente, multe dintre acestea generând deosebiri majore de conţinut între formele adoptate de cele două Camere ale Parlamentului, aspect de natură să aducă atingere principiului constituţional al bicameralismului”, se arată în sesizarea de neconstituţionalitate.

Şeful statului invocă şi motive de neconstituţionalitate intrinsecă.

Astfel, el indică faptul că actul normativ nu respectă principiul supremaţiei legilor şi nici principiul securităţii raporturilor juridice, invocând o decizie a CCR.

El precizează că legea dedusă controlului de constituţionalitate prevede faptul că „terenurile pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum şi terenurile aferente acestora, din domeniul public/privat al statului, vor fi atribuite direct spre concesionare investitorilor care au cumpărat acţiuni sau active ce implică necesitatea exploatării unui teren cu destinaţie agricolă, cu obligativitatea menţinerii obiectului de activitate al exploatării piscicole pe perioada concesionării”.

„Considerăm că atribuirea directă a concesiunii afectează interesul public prin eliminarea posibilităţii de a fi depuse mai multe oferte şi de a obţine cea mai mare redevenţă în urma concurenţei dintre ofertanţi. Mai mult, instituirea unui astfel de regim de excepţie de la regimul general al concesionării bunurilor proprietate publică stabilit de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, pentru o singură categorie de beneficiari nu respectă principiile stabilite de art. 13 din acest act normativ, respectiv: transparenţa, tratamentul egal, proporţionalitatea, nediscriminarea şi libera concurenţă”, se arată în sesizare.

Şeful statului mai arată că legea introduce o nouă prevedere conform căreia personalul de pază, respectiv personalul organizaţiilor vânătoreşti, este împuternicit să sancţioneze faptele ce constituie contravenţii şi să constate infracţiunile piscicole, considerând, între altele, că este lipsită de claritate şi poate da naştere unor situaţii de incoerenţă şi instabilitate, prin împuternicirea personalului organizaţiilor vânătoreşti de a sancţiona faptele ce constituie contravenţii şi excluderea asociaţiilor şi organizaţiilor de pescuit, responsabile în mod firesc de paza, controlul şi exploatarea resurselor acvatice vii şi a activităţilor din domeniul piscicol.

El precizează că actul normativ prevede că „asociaţiile de pescari, precum şi forurile lor de reprezentare la nivel naţional, constituite pentru practicarea pescuitului în scop recreativ, în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 (…), vor fi luate în evidenţă de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de Ministerul Apelor şi Pădurilor, ca reprezentanţi ai societăţii civile, în vederea stabilirii de programe de acţiuni şi proiecte comune pentru conservarea şi protejarea resurselor acvatice vii, programe anuale care vor fi finanţate de către asociaţiile de pescari, titulari ai dreptului de pescuit recreativ pe sectoarele de habitate piscicole naturale pentru care deţin contracte de utilizare, din veniturile rezultate din cotizaţiile membrilor asociaţiei, aceste acţiuni urmând să fie avizate şi verificate de către specialiştii din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură”.

Preşedintele Iohannis precizează că din modul de redactare a normei se poate interpreta că obligaţia de finanţare ce va reveni titularilor dreptului de pescuit recreativ pe sectoarele de habitate piscicole naturale pentru care deţin contracte de utilizare îşi are izvorul direct în lege, fără acordul prealabil al acestora (altfel spus, fără modificarea contractului de utilizare) ceea ce este de natură să afecteze pe de o parte libertatea economică, iar pe de altă parte dreptul de proprietate asupra resurselor financiare.

De asemenea, şeful statului spune că legea încalcă art. 15 alin. (2) din Constituţie, arătând că modifică art. II al OUG nr. 85/2016 ce prevede că „Lista lacurilor de acumulare (…) se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă” şi art. III potrivit căruia: „Pentru lacurile de acumulare (…) închirierea acestora se realizează de către administrator în baza unei metodologii aprobate prin ordin comun (…), în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”.

În sesizare se precizează că OUG nr. 85/2016 a fost publicată în Monitorul Oficial pe 28 noiembrie 2016, iar legea dedusă controlului de constituţionalitate a fost adoptată de Parlament la data de 14 martie 2018, arătând că din conţinutul normativ rezultă că termenul de 60 de zile calculat de la data intrării în vigoare a Ordonanţei era deja epuizat. În plus, se arată că dispoziţiile ce dispun pentru trecut contravin principiului neretroactivităţii legii.

„Vă solicit să admiteţi sesizarea de neconstituţionalitate şi să constataţi că Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura este neconstituţională”, se mai arată în sesizare. AGERPRES

SCANDAL INTRE SERVICIILE SECRETE GERMANE CARE PRIN TROMPETA DEUTSCHE WELLE SAR LA BEREGATA SERVICIILOR SECRETE AMERICANE IN CAZUL PROTOCOALELOR ,CU TOATE CA TOPAIE AMANDOUA IN COLONIA ROMANIA,CONDUSA DE GAULEITERUL NAZI KLAUS JOHANNIS!

6 apr.

    IPOTEZA DEUTSCHE WELLE: PROTOCOALELE SRI, INITIATE DE CIA SI DEPARTAMENTUL DE STAT Siteul german Deutsche Welle lansează o […]Imagini pentru MERKEL,TRUMP,IOHANNIS,POZE

 

 

IPOTEZA DEUTSCHE WELLE: PROTOCOALELE SRI, INITIATE DE CIA SI DEPARTAMENTUL DE STAT

Mai răsfirați, mai răsfirați! Serviciile secrete germane acuză serviciile secrete americane de ingerințe în justiția română prin portavocea DW, deși tropăie împreună prin colonia Romania.

 

Siteul german Deutsche Welle lansează o ipoteză îndrăzneață în scandalul protocoalelor ilegale încheiate între servicii secrete românești, parchete și instituții ale statului, într-un comentariu difuzat ieri. O ipoteză care ar explica și de ce Daniel Morar a refuzat aplicarea lor în cadrul DNA, dar nu a mers pînă la capăt, denunțînd public ilegalitatea acestora.

„Întregul context este nebulos și nu ne ajută deloc. Parchetul General și SRI încheiau un protocol de care președintele țării habar nu avea (sau cel puțin așa pretinde !). Laura Codruța Kövesi îi spune lui Morar că ”așa s-a hotărât” și că trebuie să se supună. Dar de ce să se supună? Care era de fapt autoritatea căreia trebuia să-i dea ascultare? Exista CSM, ca garant teoretic al independenței magistraților, președintele țării prezida ședințele CSM la care lua parte, erau cu alte cuvinte destule ”instanțe” de recurs, fie și unul discret. Prin urmare ceva nu se leagă” remarcă D.W.

CIA, cu acordul Departamentului de Stat al Statelor Unite, a inițiat operațiunea, pilotând SRI

„Dar dacă e adevărat, așa cum se spune mai direct sau mai pe ocolite, că CIA, cu acordul Departamentului de Stat al Statelor Unite, a inițiat operațiunea, pilotând SRI-ul în construcția acestei scheme, atunci șeful DNA din acel moment se vedea prins într-un război mai mare decât puterile sale. El putea face o discretă disidență personală, dar ar fi fost greu să denunțe întregul aranjament, fără costuri foarte mari. Dar chiar și așa, am văzut prea bine că Daniel Morar nu a fost numit reconfirmat în funcția de șef al DNA, fiind trimis în compensație la Curtea Constituțională. A părut să fie evacuat din sistem tocmai pentru că devenise nefiabil pentru autorii din umbră. În schimb, un procuror submediocru ca Tiberiu Nițu, căruia toată lumea îi găsea numai defecte, a fost numit procuror general, întrucât el putea garanta secretul operațiunii(…)
Este un scenariu posibil, deși nu există șanse prea mari să fie confirmat oficial. În orice caz, e un cadru care explică mai bine toate neconcordanțele de care ne-am lovit până acum” conchid analiștii siteului. (B.I.)

Sursa: inpolitics.ro

TRAIAN BASESCU „SOCAT”DE DECLARATIILE LUI FLORINEL COLDEA: „E O AMENINTARE!”

6 apr.

Traian Băsescu a susținut joi că declarația fostului adjunct al SRI, Florian Coldea, cu privire la trădătorii de țară reprezintă o amenințare.

 

„Sincer, m-a șocat pur și simplu povestea cu Iuda. Nu cred că este o afirmație responsabilă. În primul rând e o amenințare pe care o putea utiliza serviciul împotriva lor. Pe mine pur și simplu m-a șocat ultima afirmație a lui Coldea. Dacă are ceva de spus să spună public: domnule, l-am avut ofițer pe X, Y, Z, care au încălcat și au vorbit public. Nu știu (dacă era Ghiță – n.r.), n-aș vrea să speculez, dar cred că că a fost prost sfătuit pentru ieșirea publică. Finalul declarației lui Coldea m-a stupefiat. Ea e o amenințare pentru cei care au vorbit acum și pentru cei care vor vrea să mai vorbească. Da (le mai poate face rău celor care vor să vorbească – n.r.), pentru că nu a fost singur în SRI”, a spus Băsescu, la România TV.

„Ceea ce îmi arată că nu are statura unui mare ofițer de informații cum a ajuns, din păcate”, a mai spus fostul președinte.

Reacția lui Băsescu a venit după ce Florian Coldea, prezent joi în Comisia parlamentară de control, a invocat după audiere pilda lui Iuda, acuzând că „unii” trădează astăzi interesele țării. (Vezi aici)

CE A DECLARAT FLORINEL DESPRE BASESCU SI DRAGNEA!

6 apr.

Președintele Comisiei parlamentare pentru controlul activității SRI a declarat, după audierea lui Florian Coldea, că fostul prim-adjunct al Serviciului a spus că Traian Băsescu știa de protocoalele secrete, dar că nu ar fi știut de conținut.

 

Astfel, întrebat dacă Traian Băsescu știa de existența acestor protocoale, Coldea „a spus că da, știa de existența lor, dar nu de conținutul lor”.

De asemenea, Manda a spus că în cadrul audierii, Florian Coldea a confirmat prezența lui Liviu Dragnea la un eveniment SRI organizat în ajunul unui Crăciun, la care au mai participat și Sebastian Ghiță și „parteneri externi”.

„A spus că a existat un alt fel de eveniment în Ajunul Crăciunului. La acel eveniment au participat mai multe persoane. A fost întrebat câte, a spus că peste 10 persoane, nu vrea să detalieze numele. A fost rugat doar să confirme unele persoanele despre care știm în spațiul public și a confirmat. A spus că toate acele persoane erau beneficiari sau parteneri ai SRI. A fost un astfel de eveniment, nu s-a tăiat niciun porc. Printre aceste persoane erau doamnul Ghiță, domnul Dragnea, domnul Maior, domnul Coldea, parteneri externi și domnul Ponta, dar nu mai știu dacă l-ar întrebat dar există afirmația domnului Maior despre acest eveniment”, a declarat Claudiu Manda după audierea lui Florian Coldea.

Președintele Comisiei a mai precizat că Florian Coldea nu a vrut să menționeze dacă la evenimentul respectiv a participat și Laura Codruța Kovesi.

„Una dintre întrebări a fost o curiozitate a colegului nostru, afirmația că ar acorda consultanță domnului Dragnea. A spus că nu, nu se ocupă de acest lucru cu niciun politician”, a mai spus președintele comisiei.

FLORINEL COLDEA FATA CU PILDA LUI IUDA!

6 apr.

Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, prezent joi în Comisia parlamentară de control, a invocat după audiere pilda lui Iuda, acuzând că „unii” trădează astăzi interesele țării.

 

„Cred că e momentul potrivit să reamintesc un celebru personaj biblic care în urma cu circa 2000 de ani a trădat pentru 30 de arginți. Ce dacă ulterior l-au apucat remușcările? Lucrurile nu s-au putut repara și răul făcut nu a putut fi rezolvat. Evident, ca orice trădător, destinul lui a sfârșit tragic. Din această perspectivă constat cu îngrijorare faptul că unii, în mod vizibil, practică, astăzi, același lucru cu interesele statului român. O fac la vedere, extrem de vocal și fără pic de rușine. Ba mai mult, chiar par să își facă un titlu de glorie din asta, afectând instituții fundamentale și capacități democratice de apărare și protecție a statului român. Poate ar fi bine cu toții să reflectăm la acest episod biblic și la altfel de personaje”, le-a citit Coldea jurnaliștilor după foi.

Florian Coldea nu a precizat la ce persoane face referire.

Fostul prim-adjunct al SRI și-a început discursul vorbind despre încheierea protocoalelor, despre care a spus că este o practică internaţională, inclusiv la nivelul UE şi al NATO.

„Am reiterat că problematica cooperării în baza unor protocoale este o practică internaţională, inclusiv la nivelul NATO şi UE. Ca să fim bine înţeleşi: nu există altă practică în lume fără a se realiza un cadru procedural, coerent pentru realizarea cooperării, nu se poate coopera interinstituţional fără să existe un protocol, mai ales cu serviciile de informaţii. Dincolo de orice interpretări juridice, acestea aveau un caracter tehnic, funcţionau limitativ tocmai pentru a se asigura legalitatea şi prognozabilitatea. În mod concret, se coopera conform competenţelor legale ale fiecărei părţi. Nu am cunoştinţă ca vreodată, pe durata mandatului meu, un ofiţer SRI să fi realizat sau întocmit un singur act de urmărire penală în vreun dosar penal. Acestea sunt poveşti izvorâte dintr-o realitate paralelă”, a declarat Coldea, după audiere.

În acest context, Florian Coldea a susținut că astăzi SRI „este în imposibilitatea” de a lucra pe baza unui protocol în ceea ce priveşte infracţiuni la adresa securităţii naţionale, cum ar fi spionaj şi trădare, parţial şi terorism.

„Astăzi, urmarea unui asalt fără precedent asupra Ministerului Public, pentru realizarea atribuţiilor pe care serviciul le mai are, inclusiv în ceea ce priveşte decizia Curţii Constituţionale, serviciul este în imposibilitatea de a lucra pe baza unui protocol în ceea ce priveşte infracţiunile la adresa securităţii naţionale, cum ar fi spionaj şi trădare, parţial şi terorism. Astăzi nu avem protocoale, cum acţionăm pentru a proteja interesele României şi ale aliaţilor noştri în situaţia unor probleme pe aceste zone deosebit de sensibile. (…) Riscăm să vulnerabilizăm nu doar securitatea României, ci şi securitatea unor aliaţi de ai noştri. Aş vrea ca, luaţi de valul retoricii, să nu pierdem din vedere lucruri importante care pot vulnerabiliza securitatea noastră. Vulnerabilitatea are o singură caracteristică: este exploatabilă”, a adăugat Coldea.

Foto: libertatea.ro

SCANDAL PE „PALTONUL” MASCARICIULUI LUDOVIC ORBAN!

6 apr.

Liberalii Gheorghe Flutur și Ioan Balan, „tartori” în Moldova pe timpul guvernării PDL, se ceartă pe cotizațiile pentru conducerea PNL, potrivit presei locale.

Bzi.ro relatează, citând martori oculari care ar fi asistat la una dintre ultimele certuri între cei doi, că Ioan Balan, parlamentar PNL, l-ar fi acuzat pe Gheorghe Flutur, actualul președinte al Consiliului Județean Suceava, că nu vrea să cotizeze pentru conducerea centrală a partidului.

„M-am săturat să-i dau numai eu bani de costume lui Ludovic (Orban – n.r.). Nu ai văzut paltonul ăla pe care îl avea pe el la vizita din Republica Moldova? Era cumpărat de mine. Mai dă și tu bani, că nu pot susține numai eu vestimantația lui șefu’. Trebuie să-l ajutăm pe Ludovic pentru că nu are nicio sursă de venit”, ar fi fost auzit Balan spunându-i lui Gheorghe Flutur.

Din câte se pare, scrie publicația, Flutur nu ar mai vrea să cotizeze pentru conducerea centrală a PNL, iar asta l-a nemulțumit la culme pe deputatul Ioan Balan.

„Eu nu am de ce să-i dau bani lui Ludovic pentru că eu i-am salvat pielea la Florian Coldea. Iar acum, a ajuns să mă judece Mara Mareș că ea nu mai dă bani pentru conducerea partidului, să mai dau și eu”, ar fi spus Ioan Balan, în discuția cu Gheorghe Flutur.

Conform publicației locale, un alt susținător puternic din punct de vedere financiar pentru Orban ar fi familia Marei Mareș, lidera Tineretului National Liberal. Aceasta provine dintr-o familie extrem de bogată și ea s-ar fi plâns prima că nu mai vrea să-l finanțeze pe Ludovic Orban.

FOSTUL DEPUTAT SEBI GHITA DESPRE DECLARATIILE LUI FLORINEL COLDEA: SUNT AMENINTAT CU MOARTEA!

6 apr.

Imagine similară

Fostul deputat Sebastian Ghiţă susţine că se simte vizat de declaraţiile lui Florian Coldea, precizând că acestea reprezintă o ameninţare la adresa lui. Precizarea, după ce fostul prim-adjunct al SRI a făcut referire la persoane care trădează interesele țării, dând exemplu pilda lui Iuda.

 

„Să spui despre un om, oricare ar fi, că va avea un destin tragic sunt cuvinte care nu au ce să caute în nicio dezbatere parlamentară. Mă simt vizat şi mă simt ameninţat. O să vorbesc cu avocaţii, nici nu ştiu ce să fac, ce măsuri de protecţie să-mi iau, aţi văzut ce s-a întâmplat in Londra, ce au facut serviciile ruseşti. E evident o ameninţare la adresa mea şi mă tem, de aceea am şi fugit din România (..) că aşa se gândeşte <<să-i băgăm=”” pumnul=”” în=”” gură,=”” să-l=”” celulă=”” cu=”” doi=”” deţinuţi=”” bătăuşi,=”” omorâm.=”” mai=”” sunt=”” alţi=”” oameni=”” care=”” îmi=”” vor=”” răul?=”” nu=”” am=”” înţeles=”” exact.=”” vom=”” reveni?=”” are=”” ceva=”” relaţii?=””>>(..) Astăzi văd că public, nu pe ascuns, sunt ameninţat cu moartea”, a declarat Sebastian Ghiţă la Antena 3.</să-i>

Fostul deputat a precizat că Florian Coldea l-a ameninţat şi pe Victor Ponta, fost premier.

„Sunt momente când ameninţa, uneori şi pe mine mă ameninţa, am văzut cum l-a ameninţat pe Victor Ponta, aţi văzut ce i s-a întâmplat. Între Victor Ponta şi Florian Coldea au existat de multe ori contre”, a mai spus Ghiţă.

Precizările vin după ce fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, a făcut referire, după audierea în Comisia de Control al SRI, la persoane care trădează interesele țării, dând exemplu pilda lui Iuda.

„Cred că e momentul potrivit să reamintesc un celebru personaj biblic care în urma cu circa 2000 de ani a trădat pentru 30 de arginți. Ce dacă ulterior l-au apucat remușcările? Lucrurile nu s-au putut repara și răul făcut nu a putut fi reparat. Evident, ca orice trădător, destinul lui a sfârșit tragic. Din această perspectivă constat cu îngrijorare faptul că unii, în mod vizibil, practică, astăzi, același lucru cu interesele statului român. O fac la vedere, extrem de vocal și fără pic de rușine. Ba mai mult, chiar par să își facă un titlu de glorie din asta, afectând instituții fundamentale și capacități democratice de apărare și protecție a statului român. Poate ar fi bine cu toții să reflectăm la acest episod biblic și la altfel de personaje”, a declarat Florian Coldea după audierea în comisia parlamentară.

%d blogeri au apreciat asta: