Arhiva | 11:52 am

INAINTE DE A PLECA IN WEEKEND DE PASTI CORUPTUL CARE UCIDE KLAUS WERNER JOHANNIS A SESIZAT CCR CU PRIVIRE LA LEGEA CARE MODIFICA OUG,PRIVIND PESCUITUL SI ACVACULTURA!

6 apr.

Imagini pentru IOHANNIS,WAS IS DAS CORRUPTION,POZE

Klaus Iohannis a trimis, joi, Curţii Constituţionale a României o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, considerând că actul normativ încalcă mai multe prevederi ale Constituţiei.

„Considerăm că, atât prin modul în care a fost adoptată, cât şi prin conţinutul normativ, această lege încalcă prevederile art. 1 alin. (5), ale art. 15 alin. (2), ale art. 44 alin. (1)-(3), ale art. 45 coroborat cu art. 135, ale art. 73 alin. (3) lit. h) şi m) raportat la art. 76 alin. (1) din Constituţie, precum şi pe cele ale art. 75 alin. (3) din Constituţie”, se arată în sesizarea transmisă preşedintelui CCR, Valer Dorneanu.

Parlamentul a transmis pe 21 martie preşedintelui, în vederea promulgării, Legea privind aprobarea OUG nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura.

Şeful statului invocă motive de neconstituţionalitate extrinsecă.

„Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) ca lege ordinară, deşi în conţinutul său normativ se regăsesc dispoziţii care se încadrează în domeniul de reglementare al legii organice”, spune Iohannis.

El arată că o prevedere din legea supusă controlului de constituţionalitate stabileşte măsurile privind concesionarea, închirierea sau privatizarea în domeniul piscicol. De asemenea, se prevede o nouă atribuţie în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, respectiv aceea de a privatiza societăţi comerciale cu profil piscicol şi amenajări piscicole pe care le are în portofoliu în conformitate cu prevederile Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. În plus, se instituie posibilitatea atribuirii directe – spre concesionare investitorilor – a terenurilor pe care sunt amplasate amenajări piscicole, precum şi terenurile aferente acestora, din domeniul public sau privat al statului.

Preşedintele Iohannis precizează că, pe fond, obiectul de reglementare al acestor dispoziţii instituie posibilităţi de punere în valoare a bunurilor proprietate publică sau privată a statului din domeniul specific al pescuitului şi acvaculturii, sub forma concesionării, închirierii sau privatizării, după caz.

„Toate aceste reglementări vizează regimul juridic general al proprietăţii, cu privire la care art. 73 alin. (3) lit. m) din Constituţia României impune adoptarea de legi cu caracter organic”, subliniază preşedintele Iohannis în sesizarea adresată CCR.

El adaugă faptul că CCR a statuat că bunurile proprietate publică sunt inalienabile şi pot fi concesionate ori închiriate instituţiilor de utilitate publică, numai în condiţiile legii organice. De asemenea, şeful statului menţionează că o altă prevedere modifică regimul sancţionatoriu aplicabil unor fapte stabilite în OUG nr. 23/2008, ce constituie infracţiuni, ceea ce atrage incidenţa Constituţiei ce prevede că infracţiunile şi pedepsele se reglementează prin lege organică.

Preşedintele Iohannis argumentează şi că în jurisprudenţa sa Curtea Constituţională a precizat faptul că „este posibil ca o lege organică să cuprindă, din motive de politică legislativă, şi norme de natura legii ordinare, dar fără ca aceste norme să capete natură de lege organică, întrucât, altfel, s-ar extinde domeniile rezervate de Constituţie legii organice”, dar să nu vizeze criteriul material.

„Prin legea dedusă controlului de constituţionalitate, legiuitorul a ignorat criteriul material în funcţie de care trebuie stabilit caracterul legii”, menţionează el.

Şeful statului arată că actul normativ vizează materia legii organice şi a fost adoptat de Camera decizională, Camera Deputaţilor, cu 162 voturi pentru, număr insuficient de voturi.

Preşedintele Iohannis subliniază că legea încalcă principiul bicameralismului.

„Din analiza dispoziţiilor legii supuse controlului rezultă faptul că Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a aprobat OUG nr. 85/2016 fără nicio modificare şi/sau completare. În schimb, Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, a adoptat legea de aprobare a OUG nr. 85/2016 aducându-i nu mai puţin de 21 de amendamente, multe dintre acestea generând deosebiri majore de conţinut între formele adoptate de cele două Camere ale Parlamentului, aspect de natură să aducă atingere principiului constituţional al bicameralismului”, se arată în sesizarea de neconstituţionalitate.

Şeful statului invocă şi motive de neconstituţionalitate intrinsecă.

Astfel, el indică faptul că actul normativ nu respectă principiul supremaţiei legilor şi nici principiul securităţii raporturilor juridice, invocând o decizie a CCR.

El precizează că legea dedusă controlului de constituţionalitate prevede faptul că „terenurile pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum şi terenurile aferente acestora, din domeniul public/privat al statului, vor fi atribuite direct spre concesionare investitorilor care au cumpărat acţiuni sau active ce implică necesitatea exploatării unui teren cu destinaţie agricolă, cu obligativitatea menţinerii obiectului de activitate al exploatării piscicole pe perioada concesionării”.

„Considerăm că atribuirea directă a concesiunii afectează interesul public prin eliminarea posibilităţii de a fi depuse mai multe oferte şi de a obţine cea mai mare redevenţă în urma concurenţei dintre ofertanţi. Mai mult, instituirea unui astfel de regim de excepţie de la regimul general al concesionării bunurilor proprietate publică stabilit de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, pentru o singură categorie de beneficiari nu respectă principiile stabilite de art. 13 din acest act normativ, respectiv: transparenţa, tratamentul egal, proporţionalitatea, nediscriminarea şi libera concurenţă”, se arată în sesizare.

Şeful statului mai arată că legea introduce o nouă prevedere conform căreia personalul de pază, respectiv personalul organizaţiilor vânătoreşti, este împuternicit să sancţioneze faptele ce constituie contravenţii şi să constate infracţiunile piscicole, considerând, între altele, că este lipsită de claritate şi poate da naştere unor situaţii de incoerenţă şi instabilitate, prin împuternicirea personalului organizaţiilor vânătoreşti de a sancţiona faptele ce constituie contravenţii şi excluderea asociaţiilor şi organizaţiilor de pescuit, responsabile în mod firesc de paza, controlul şi exploatarea resurselor acvatice vii şi a activităţilor din domeniul piscicol.

El precizează că actul normativ prevede că „asociaţiile de pescari, precum şi forurile lor de reprezentare la nivel naţional, constituite pentru practicarea pescuitului în scop recreativ, în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 (…), vor fi luate în evidenţă de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de Ministerul Apelor şi Pădurilor, ca reprezentanţi ai societăţii civile, în vederea stabilirii de programe de acţiuni şi proiecte comune pentru conservarea şi protejarea resurselor acvatice vii, programe anuale care vor fi finanţate de către asociaţiile de pescari, titulari ai dreptului de pescuit recreativ pe sectoarele de habitate piscicole naturale pentru care deţin contracte de utilizare, din veniturile rezultate din cotizaţiile membrilor asociaţiei, aceste acţiuni urmând să fie avizate şi verificate de către specialiştii din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură”.

Preşedintele Iohannis precizează că din modul de redactare a normei se poate interpreta că obligaţia de finanţare ce va reveni titularilor dreptului de pescuit recreativ pe sectoarele de habitate piscicole naturale pentru care deţin contracte de utilizare îşi are izvorul direct în lege, fără acordul prealabil al acestora (altfel spus, fără modificarea contractului de utilizare) ceea ce este de natură să afecteze pe de o parte libertatea economică, iar pe de altă parte dreptul de proprietate asupra resurselor financiare.

De asemenea, şeful statului spune că legea încalcă art. 15 alin. (2) din Constituţie, arătând că modifică art. II al OUG nr. 85/2016 ce prevede că „Lista lacurilor de acumulare (…) se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă” şi art. III potrivit căruia: „Pentru lacurile de acumulare (…) închirierea acestora se realizează de către administrator în baza unei metodologii aprobate prin ordin comun (…), în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”.

În sesizare se precizează că OUG nr. 85/2016 a fost publicată în Monitorul Oficial pe 28 noiembrie 2016, iar legea dedusă controlului de constituţionalitate a fost adoptată de Parlament la data de 14 martie 2018, arătând că din conţinutul normativ rezultă că termenul de 60 de zile calculat de la data intrării în vigoare a Ordonanţei era deja epuizat. În plus, se arată că dispoziţiile ce dispun pentru trecut contravin principiului neretroactivităţii legii.

„Vă solicit să admiteţi sesizarea de neconstituţionalitate şi să constataţi că Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura este neconstituţională”, se mai arată în sesizare. AGERPRES

SCANDAL INTRE SERVICIILE SECRETE GERMANE CARE PRIN TROMPETA DEUTSCHE WELLE SAR LA BEREGATA SERVICIILOR SECRETE AMERICANE IN CAZUL PROTOCOALELOR ,CU TOATE CA TOPAIE AMANDOUA IN COLONIA ROMANIA,CONDUSA DE GAULEITERUL NAZI KLAUS JOHANNIS!

6 apr.

    IPOTEZA DEUTSCHE WELLE: PROTOCOALELE SRI, INITIATE DE CIA SI DEPARTAMENTUL DE STAT Siteul german Deutsche Welle lansează o […]Imagini pentru MERKEL,TRUMP,IOHANNIS,POZE

 

 

IPOTEZA DEUTSCHE WELLE: PROTOCOALELE SRI, INITIATE DE CIA SI DEPARTAMENTUL DE STAT

Mai răsfirați, mai răsfirați! Serviciile secrete germane acuză serviciile secrete americane de ingerințe în justiția română prin portavocea DW, deși tropăie împreună prin colonia Romania.

 

Siteul german Deutsche Welle lansează o ipoteză îndrăzneață în scandalul protocoalelor ilegale încheiate între servicii secrete românești, parchete și instituții ale statului, într-un comentariu difuzat ieri. O ipoteză care ar explica și de ce Daniel Morar a refuzat aplicarea lor în cadrul DNA, dar nu a mers pînă la capăt, denunțînd public ilegalitatea acestora.

„Întregul context este nebulos și nu ne ajută deloc. Parchetul General și SRI încheiau un protocol de care președintele țării habar nu avea (sau cel puțin așa pretinde !). Laura Codruța Kövesi îi spune lui Morar că ”așa s-a hotărât” și că trebuie să se supună. Dar de ce să se supună? Care era de fapt autoritatea căreia trebuia să-i dea ascultare? Exista CSM, ca garant teoretic al independenței magistraților, președintele țării prezida ședințele CSM la care lua parte, erau cu alte cuvinte destule ”instanțe” de recurs, fie și unul discret. Prin urmare ceva nu se leagă” remarcă D.W.

CIA, cu acordul Departamentului de Stat al Statelor Unite, a inițiat operațiunea, pilotând SRI

„Dar dacă e adevărat, așa cum se spune mai direct sau mai pe ocolite, că CIA, cu acordul Departamentului de Stat al Statelor Unite, a inițiat operațiunea, pilotând SRI-ul în construcția acestei scheme, atunci șeful DNA din acel moment se vedea prins într-un război mai mare decât puterile sale. El putea face o discretă disidență personală, dar ar fi fost greu să denunțe întregul aranjament, fără costuri foarte mari. Dar chiar și așa, am văzut prea bine că Daniel Morar nu a fost numit reconfirmat în funcția de șef al DNA, fiind trimis în compensație la Curtea Constituțională. A părut să fie evacuat din sistem tocmai pentru că devenise nefiabil pentru autorii din umbră. În schimb, un procuror submediocru ca Tiberiu Nițu, căruia toată lumea îi găsea numai defecte, a fost numit procuror general, întrucât el putea garanta secretul operațiunii(…)
Este un scenariu posibil, deși nu există șanse prea mari să fie confirmat oficial. În orice caz, e un cadru care explică mai bine toate neconcordanțele de care ne-am lovit până acum” conchid analiștii siteului. (B.I.)

Sursa: inpolitics.ro

TRAIAN BASESCU „SOCAT”DE DECLARATIILE LUI FLORINEL COLDEA: „E O AMENINTARE!”

6 apr.

Traian Băsescu a susținut joi că declarația fostului adjunct al SRI, Florian Coldea, cu privire la trădătorii de țară reprezintă o amenințare.

 

„Sincer, m-a șocat pur și simplu povestea cu Iuda. Nu cred că este o afirmație responsabilă. În primul rând e o amenințare pe care o putea utiliza serviciul împotriva lor. Pe mine pur și simplu m-a șocat ultima afirmație a lui Coldea. Dacă are ceva de spus să spună public: domnule, l-am avut ofițer pe X, Y, Z, care au încălcat și au vorbit public. Nu știu (dacă era Ghiță – n.r.), n-aș vrea să speculez, dar cred că că a fost prost sfătuit pentru ieșirea publică. Finalul declarației lui Coldea m-a stupefiat. Ea e o amenințare pentru cei care au vorbit acum și pentru cei care vor vrea să mai vorbească. Da (le mai poate face rău celor care vor să vorbească – n.r.), pentru că nu a fost singur în SRI”, a spus Băsescu, la România TV.

„Ceea ce îmi arată că nu are statura unui mare ofițer de informații cum a ajuns, din păcate”, a mai spus fostul președinte.

Reacția lui Băsescu a venit după ce Florian Coldea, prezent joi în Comisia parlamentară de control, a invocat după audiere pilda lui Iuda, acuzând că „unii” trădează astăzi interesele țării. (Vezi aici)

CE A DECLARAT FLORINEL DESPRE BASESCU SI DRAGNEA!

6 apr.

Președintele Comisiei parlamentare pentru controlul activității SRI a declarat, după audierea lui Florian Coldea, că fostul prim-adjunct al Serviciului a spus că Traian Băsescu știa de protocoalele secrete, dar că nu ar fi știut de conținut.

 

Astfel, întrebat dacă Traian Băsescu știa de existența acestor protocoale, Coldea „a spus că da, știa de existența lor, dar nu de conținutul lor”.

De asemenea, Manda a spus că în cadrul audierii, Florian Coldea a confirmat prezența lui Liviu Dragnea la un eveniment SRI organizat în ajunul unui Crăciun, la care au mai participat și Sebastian Ghiță și „parteneri externi”.

„A spus că a existat un alt fel de eveniment în Ajunul Crăciunului. La acel eveniment au participat mai multe persoane. A fost întrebat câte, a spus că peste 10 persoane, nu vrea să detalieze numele. A fost rugat doar să confirme unele persoanele despre care știm în spațiul public și a confirmat. A spus că toate acele persoane erau beneficiari sau parteneri ai SRI. A fost un astfel de eveniment, nu s-a tăiat niciun porc. Printre aceste persoane erau doamnul Ghiță, domnul Dragnea, domnul Maior, domnul Coldea, parteneri externi și domnul Ponta, dar nu mai știu dacă l-ar întrebat dar există afirmația domnului Maior despre acest eveniment”, a declarat Claudiu Manda după audierea lui Florian Coldea.

Președintele Comisiei a mai precizat că Florian Coldea nu a vrut să menționeze dacă la evenimentul respectiv a participat și Laura Codruța Kovesi.

„Una dintre întrebări a fost o curiozitate a colegului nostru, afirmația că ar acorda consultanță domnului Dragnea. A spus că nu, nu se ocupă de acest lucru cu niciun politician”, a mai spus președintele comisiei.

FLORINEL COLDEA FATA CU PILDA LUI IUDA!

6 apr.

Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, prezent joi în Comisia parlamentară de control, a invocat după audiere pilda lui Iuda, acuzând că „unii” trădează astăzi interesele țării.

 

„Cred că e momentul potrivit să reamintesc un celebru personaj biblic care în urma cu circa 2000 de ani a trădat pentru 30 de arginți. Ce dacă ulterior l-au apucat remușcările? Lucrurile nu s-au putut repara și răul făcut nu a putut fi rezolvat. Evident, ca orice trădător, destinul lui a sfârșit tragic. Din această perspectivă constat cu îngrijorare faptul că unii, în mod vizibil, practică, astăzi, același lucru cu interesele statului român. O fac la vedere, extrem de vocal și fără pic de rușine. Ba mai mult, chiar par să își facă un titlu de glorie din asta, afectând instituții fundamentale și capacități democratice de apărare și protecție a statului român. Poate ar fi bine cu toții să reflectăm la acest episod biblic și la altfel de personaje”, le-a citit Coldea jurnaliștilor după foi.

Florian Coldea nu a precizat la ce persoane face referire.

Fostul prim-adjunct al SRI și-a început discursul vorbind despre încheierea protocoalelor, despre care a spus că este o practică internaţională, inclusiv la nivelul UE şi al NATO.

„Am reiterat că problematica cooperării în baza unor protocoale este o practică internaţională, inclusiv la nivelul NATO şi UE. Ca să fim bine înţeleşi: nu există altă practică în lume fără a se realiza un cadru procedural, coerent pentru realizarea cooperării, nu se poate coopera interinstituţional fără să existe un protocol, mai ales cu serviciile de informaţii. Dincolo de orice interpretări juridice, acestea aveau un caracter tehnic, funcţionau limitativ tocmai pentru a se asigura legalitatea şi prognozabilitatea. În mod concret, se coopera conform competenţelor legale ale fiecărei părţi. Nu am cunoştinţă ca vreodată, pe durata mandatului meu, un ofiţer SRI să fi realizat sau întocmit un singur act de urmărire penală în vreun dosar penal. Acestea sunt poveşti izvorâte dintr-o realitate paralelă”, a declarat Coldea, după audiere.

În acest context, Florian Coldea a susținut că astăzi SRI „este în imposibilitatea” de a lucra pe baza unui protocol în ceea ce priveşte infracţiuni la adresa securităţii naţionale, cum ar fi spionaj şi trădare, parţial şi terorism.

„Astăzi, urmarea unui asalt fără precedent asupra Ministerului Public, pentru realizarea atribuţiilor pe care serviciul le mai are, inclusiv în ceea ce priveşte decizia Curţii Constituţionale, serviciul este în imposibilitatea de a lucra pe baza unui protocol în ceea ce priveşte infracţiunile la adresa securităţii naţionale, cum ar fi spionaj şi trădare, parţial şi terorism. Astăzi nu avem protocoale, cum acţionăm pentru a proteja interesele României şi ale aliaţilor noştri în situaţia unor probleme pe aceste zone deosebit de sensibile. (…) Riscăm să vulnerabilizăm nu doar securitatea României, ci şi securitatea unor aliaţi de ai noştri. Aş vrea ca, luaţi de valul retoricii, să nu pierdem din vedere lucruri importante care pot vulnerabiliza securitatea noastră. Vulnerabilitatea are o singură caracteristică: este exploatabilă”, a adăugat Coldea.

Foto: libertatea.ro

SCANDAL PE „PALTONUL” MASCARICIULUI LUDOVIC ORBAN!

6 apr.

Liberalii Gheorghe Flutur și Ioan Balan, „tartori” în Moldova pe timpul guvernării PDL, se ceartă pe cotizațiile pentru conducerea PNL, potrivit presei locale.

Bzi.ro relatează, citând martori oculari care ar fi asistat la una dintre ultimele certuri între cei doi, că Ioan Balan, parlamentar PNL, l-ar fi acuzat pe Gheorghe Flutur, actualul președinte al Consiliului Județean Suceava, că nu vrea să cotizeze pentru conducerea centrală a partidului.

„M-am săturat să-i dau numai eu bani de costume lui Ludovic (Orban – n.r.). Nu ai văzut paltonul ăla pe care îl avea pe el la vizita din Republica Moldova? Era cumpărat de mine. Mai dă și tu bani, că nu pot susține numai eu vestimantația lui șefu’. Trebuie să-l ajutăm pe Ludovic pentru că nu are nicio sursă de venit”, ar fi fost auzit Balan spunându-i lui Gheorghe Flutur.

Din câte se pare, scrie publicația, Flutur nu ar mai vrea să cotizeze pentru conducerea centrală a PNL, iar asta l-a nemulțumit la culme pe deputatul Ioan Balan.

„Eu nu am de ce să-i dau bani lui Ludovic pentru că eu i-am salvat pielea la Florian Coldea. Iar acum, a ajuns să mă judece Mara Mareș că ea nu mai dă bani pentru conducerea partidului, să mai dau și eu”, ar fi spus Ioan Balan, în discuția cu Gheorghe Flutur.

Conform publicației locale, un alt susținător puternic din punct de vedere financiar pentru Orban ar fi familia Marei Mareș, lidera Tineretului National Liberal. Aceasta provine dintr-o familie extrem de bogată și ea s-ar fi plâns prima că nu mai vrea să-l finanțeze pe Ludovic Orban.

FOSTUL DEPUTAT SEBI GHITA DESPRE DECLARATIILE LUI FLORINEL COLDEA: SUNT AMENINTAT CU MOARTEA!

6 apr.

Imagine similară

Fostul deputat Sebastian Ghiţă susţine că se simte vizat de declaraţiile lui Florian Coldea, precizând că acestea reprezintă o ameninţare la adresa lui. Precizarea, după ce fostul prim-adjunct al SRI a făcut referire la persoane care trădează interesele țării, dând exemplu pilda lui Iuda.

 

„Să spui despre un om, oricare ar fi, că va avea un destin tragic sunt cuvinte care nu au ce să caute în nicio dezbatere parlamentară. Mă simt vizat şi mă simt ameninţat. O să vorbesc cu avocaţii, nici nu ştiu ce să fac, ce măsuri de protecţie să-mi iau, aţi văzut ce s-a întâmplat in Londra, ce au facut serviciile ruseşti. E evident o ameninţare la adresa mea şi mă tem, de aceea am şi fugit din România (..) că aşa se gândeşte <<să-i băgăm=”” pumnul=”” în=”” gură,=”” să-l=”” celulă=”” cu=”” doi=”” deţinuţi=”” bătăuşi,=”” omorâm.=”” mai=”” sunt=”” alţi=”” oameni=”” care=”” îmi=”” vor=”” răul?=”” nu=”” am=”” înţeles=”” exact.=”” vom=”” reveni?=”” are=”” ceva=”” relaţii?=””>>(..) Astăzi văd că public, nu pe ascuns, sunt ameninţat cu moartea”, a declarat Sebastian Ghiţă la Antena 3.</să-i>

Fostul deputat a precizat că Florian Coldea l-a ameninţat şi pe Victor Ponta, fost premier.

„Sunt momente când ameninţa, uneori şi pe mine mă ameninţa, am văzut cum l-a ameninţat pe Victor Ponta, aţi văzut ce i s-a întâmplat. Între Victor Ponta şi Florian Coldea au existat de multe ori contre”, a mai spus Ghiţă.

Precizările vin după ce fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, a făcut referire, după audierea în Comisia de Control al SRI, la persoane care trădează interesele țării, dând exemplu pilda lui Iuda.

„Cred că e momentul potrivit să reamintesc un celebru personaj biblic care în urma cu circa 2000 de ani a trădat pentru 30 de arginți. Ce dacă ulterior l-au apucat remușcările? Lucrurile nu s-au putut repara și răul făcut nu a putut fi reparat. Evident, ca orice trădător, destinul lui a sfârșit tragic. Din această perspectivă constat cu îngrijorare faptul că unii, în mod vizibil, practică, astăzi, același lucru cu interesele statului român. O fac la vedere, extrem de vocal și fără pic de rușine. Ba mai mult, chiar par să își facă un titlu de glorie din asta, afectând instituții fundamentale și capacități democratice de apărare și protecție a statului român. Poate ar fi bine cu toții să reflectăm la acest episod biblic și la altfel de personaje”, a declarat Florian Coldea după audierea în comisia parlamentară.

SI COMISIA LUI CLAUDIU MANDA ESTE TOT LA DEGETUL MIC AL LUI FLORINEL COLDEA!

6 apr.

În loc să fi fost arestat şi pînă acum să se fi săturat de declaraţii date în toiul nopţii după ce s-a demonstrat că primea foloase necuvenite de la Sebastian Ghiţă, Florian Coldea este chemat din cînd la Comisia SRI din Parlament pentru a mai simţi încă o dată parfumul Puterii absolute. Omul acesta, care, alături de Laura Codruţa Kovesi, a făcut atît de mult rău României, în general, şi Justiţiei, în special, apare în faţa lumii cu un tupeu pentru care ar trebui inventată o infracţiune care să îmbunătăţească actualul Cod penal.

Cotidianul”, ca semn de încurajare, a lăudat felul în care actuala comisie SRI îşi începuse activitatea, însă acum cred că ne-am grăbit. De fapt, buna noastră intenţie a fost călcată în picioare de o strategie manipulatoare: adică, pentru aburire, au fost nişte audieri ce păreau altfel, la care ne-am entuziasmat degeaba, după care comisia a luat poziţia tradiţională în faţa zmeilor care au condus SRI: în genunchi!

Iată, de pildă, audierile lui Florian Coldea, unul dintre personajele monstruoase care ne-au marcat viaţa. El vine în faţa Comisiei SRI de pe poziţia şefului care trebuie, din cînd, să dea un raport formal pentru a mima democraţia. Parlamentarii îi pun cîte o întrebare fără rost: „domnu’ Coldea, aţi tăiat porcul de crăciun la K2?”, „domnu’ Coldea, să nu ne spuneţi dacă a fost şi Dragnea că ne dă pe mîna Irinei”, domnu’ Coldea, nu-i aşa că n-aţi încălcat legea cînd v-aţi băgat peste Justiţie?”, domnu’ Coldea, nu-i aşa că încă mai sînteţi şeful nostru?” etc, etc. Ce le răspunde Coldea nu are rost să ne imaginăm pentru că putem sintetiza totul într-o singură propoziţie: le-a răspuns ce a vrut el!

Ceea ce mă îngrozeşte în primul rînd este întrebarea pe care cred că şi-o pune oricine: domne, dacă sfertodoctul ăsta (care nu este în stare să spună liber două fraze) îndrăzneşte şi în civilie să ameninţe, vă daţi seama ce grozăvii era în stare să facă atunci cînd deţinea funcţia de conducere în SRI? Ăsta reprezintă „intelligence”-ul din România? Dar ce-a făcut, mă, nene, mă, a scris „Faust”, „Divina comedie”, a inventat becul, a zburat pe lună, face transplant de creier? Sau noi sîntem atît de proşti, încît n-avem încotro şi considerăm că e geniu strîmbăciunea asta care nu-şi poate controla nici măcar propriile grimase?

Dar ceea ce mi-a provocat cu adevărat scîrbă a fost faptul că, pentru a doua oară, Florian Coldea nu a ieşit din sala comisiei şi, în picioare, ca toţi ceilalţi audiaţi, să dea declaraţii, ci a fost lăsat să monologheze chiar în sala unde a fost audiat, citind în faţa camerelor de filmat de pe o hîrtie ceea ce scrisese de acasă! Că doar nu şi-a scris discursul în timpul audierii, în timp ce parlamentarii se prefăceau că-i pun întrebări! Cum a fost posibil aşa ceva?

Şi tocmai acest Iuda să vorbească în termeni ameninţători chiar despre Iuda? Unde ne aflăm? În Absurdistania? Ce s-a întîmplat cu noi de sîntem în stare să suportăm aşa ceva? Ăsta, tocmai ăsta să ne trateze în acest fel şi noi să stăm cu capul plecat în faţa lui fără să-i cîrpim un dos de palmă (desigur, simbolic) peste naretă?

Şi, ca bomboana să stea la locul ei pe colivă, după Coldea a ieşit din găoace şi Claudiu Manda care ne-a spus că „l-am audiat pe adjunctul şefului SRI”, uitînd, de emoţie, desigur, că Forian Coldea nu mai este în conducerea SRI de mai bine de un an! A zis Manda de vreo cinşpe ori: „Noi l-am întrebat dacă…, răspunsul domnului Coldea a fost că…” Pe bune? Asta aţi făcut voi la comisie? Aţi stat la taină cu Coldea ca să aflaţi nimic?

Bine, atunci! L-aţi speriat pe ăsta aşa de tare, că v-a băgat pe toţi în colţ ca să nu intraţi cumva în cadrul lui! De fapt, abia acum am înţeles: în realitate, Florian Coldea v-a audiat pe voi, vitejii din comisia de control a SRI!

ANM.CUM VA FI VREMEA DE PASTE SI IN NOAPTEA DE INVIERE!

6 apr.

Metorologii anunță că în Noaptea de Înviere vor fi între 4 și 9 grade Celisius în majoritatea regiunilor din țară, însă nu va ploua. În prima zi de Paște vor fi în medie 19-20 de grade, iar luni va fi cea mai frumoasă zi din această perioadă, cu temperaturi de până la 25 de grade Celsius.

„Vineri va fi o schimbare în aspectul vremii. Dacă miercuri și joi am avut o vreme frumoasă, cu temperaturi de până la 25 de grade Celsius, de vineri vremea se schimbă, atât ca aspect cât și din punct de vedere termic, pentru că vor apărea ploi în mare parte din țară, ce vor fi mai însemnate în zonele montane și de sud-vest. Vineri, temperaturile vor marca o scădere, astfel încât vor ajunge în jurul celor normale pentru această perioadă, asta însemnând la nivel național între 9 și 19 grade, cu cele mai scăzute valori în Estul Transilvaniei și în nodul Moldovei”, a declarat pentru MEDIAFAX, Alina Șerban, meteorolog în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Potrivit reprezentantului ANM, sâmbătă, vremea se mai ameliorează sub asepectul precipitațiilor. Ploile vor mai apărea doar cu caracter local prin nordul teritoriului și în zonele montane, iar în restul țării cerul se va degaja, însă, temperaturile vor fi comparabile cu cele de vineri, între 11 și 20 de grade la nivel național.

„Duminică se încălzește ușor în regiunile intracarpatice, în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, unde la amiază valorile termice vor trece de 20 de grade Celsius, însă, în celelalte regiuni, între 14 și 20 de grade. De asemenea, va fi vânt în partea de sud a teritoriului. În noaptea de Înviere va fi frumos ca aspect, fără precipitații, cu temperaturi situate între 4 și 9 grade și 7-8 grade în zona Capitalei”, a mai precizat meteorologul.

Potrivit sursei citate, luni va fi cea mai frumoasă zi din această perioadă cu temperaturi de peste 20 de grade, și chiar 25 de grade în zonele vestice.

CE A DECIS JUSTITIA DIN GERMANIA IN CAZUL LIDERULUI SEPARITIST CATALON CARLES PUIGDEMONT!

6 apr.

O instanţă judiciară din Germania a decis, joi seară, eliberarea pe cauţiune a liderului separatist catalan Carles Puigdemont, acuzat de Spania de rebeliune, fraudă şi înaltă trădare, informează N-TV.de.

 

Înalta Curte judiciară din landul Schleswig-Holstein a stabilit că nu poate decide deocamdată extrădarea lui Carles Puidgemont.

Judecătorii au dispus eliberarea liderului separatist catalan după achitarea unei cauţiuni de 75.000 de euro şi plasarea acestuia sub control judiciar.

Instanţa a stabilit că acuzaţiile de rebeliune şi înaltă trădare nu se susţin, astfel că Puigdemont ar putea fi extrădat doar pe baza acuzaţiei de fraudă, dar decizia de extrădare nu a fost încă pronunţată.

Carles Puigdemont a fost arestat preventiv în martie, la intrarea în Germania, în baza unui mandat emis de Spania. Acuzaţiile formulate de autorităţile spaniole la adresa lui Carles Puigdemont se referă la referendumul care a avut ca rezultat o decizie în favoarea independenţei Cataloniei. Parlamentul catalan a aprobat independenţa regiunii faţă de Spania în 2017, dar a anulat decizia după foarte scurt timp, pledând pentru o soluţie negociată cu Madridul.

VINEREA PATIMILOR,ZI DE MARE DOLIU!

6 apr.

Vinerea Mare sau Vinerea Paştilor, Vinerea Seacă, Vinerea Patimilor, este o zi de mare doliu a întregii creştinătăţi pentru că în această zi a fost răstignit şi a murit Mântuitorul lumii, Iisus Hristos, informează crestinortodox.ro.

 

În această zi se face pomenire de sfintele, mântuitoarele şi înfricoşătoarele Patimi ale Mântuitorului. Este ultima vineri din Postul Paştilor şi, potrivit tradiţiei, este zi de post negru, adică nu se bea decât apă toată ziua. Conform tradiţiei, în Vinerea Mare nu este bine să mănânci urzici şi nu e bine să fie folosit oţetul, pentru că pe cruce Iisus a fost bătut cu urzici, iar buzele Mântuitorului au fost udate cu oţet, notează crestinortodox.ro.

Vinerea Mare este zi aliturgică, adică nu se săvârşeşte niciuna dintre cele trei Sfinte Liturghii. Ceremonia principală din această zi este scoaterea Sfântului Epitaf din altar şi aşezarea lui pe o masă în mijlocul bisericii. Din străbuni se ştie că prin scoaterea Sfântului Epitaf retrăim coborârea de pe Cruce a lui Hristos şi pregătirea Trupului Său pentru înmormântare.

În acestă zi de vineri, seara, se cântă Prohodul şi se înconjoară biserica cu Sfântul Epitaf, care simbolizează trupul Mântuitorului. După procesiunea din jurul bisericii, Sfântul Epitaf este aşezat pe Sfânta Masă din altar, unde rămâne pănă la Înălţare. Punerea pe Sfânta Masă reprezintă punerea Domnului în mormânt, potrivit crestinortodox.ro. La terminarea slujbei se seară din Vinerea Mare, femeile obişnuiesc să meargă la morminte, unde aprind lumânări şi-şi jelesc morţii.

La sfârşitul slujbei, preotul împarte uneori florile aduse, care erau considerate a fi bune de leac. În trecut, lumea pleca acasa cu lumânările aprinse pe drum, ca să afle şi morţii de venirea zilelor mari. Aceştia ocoleau casa de trei ori şi, atunci când intrau, se închinau, făceau câte o cruce cu lumânarea aprinsă în cei patru pereţi sau doar la grinda de la intrare şi păstrau lumânarea pentru vremuri negre. Moartea a intrat în creație prin despărțirea omului de Dumnezeu. Din iubire față de om, Fiul Lui Dumnezeu S-a întrupat și a primit moartea de bună voie. A primit-o nu din curiozitate, ci pentru a o învinge. Astfel, Hristos întoarce rostul morții.

El a învins moartea nu numai pentru că a fost Dumnezeu, ci și pentru că umanitatea Lui a fost fără de păcat. Moartea suportată de Hristos naște în noi, dacă ne unim cu El, o stare nouă, de încetare a alipirii egoiste și pătimașe la cele ale lumii și de dăruirea voinței Lui de a ne iubi unii pe alții. Iar această ne dă puterea de a birui și noi moartea. Spre deosebire de noi, care îndurăm moartea în mod pasiv, că pe o consecință a păcatului, Hristos a întâmpinat-o în stare de maximă concentrare spre a o birui.

În canonul pascal compus de Sfântul Ioan Damaschin se cânta: „Prăznuim omorârea morții”.

VINEREA MARE SAU VINEREA NEAGRA : ZIUA IN CARE HRISTOS A MURIT PE CRUCE PENTRU NOI!

6 apr.

Imagine similară

Creștinii ortodocși se află în Sfânta și Marea Vineri, numită în popor și Vinerea Neagră sau Vinerea Seacă, deoarece mulți credincioși țin post negru.

Conform Sinaxarului în Sfânta și Marea Vineri se prăznuiesc sfintele și mântuitoarele și înfricoșătoarele Patimi ale Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos: scuipările, lovirile peste față, palmele, insultele, batjocurile, haina de porfiră, trestia, buretele, oțetul, piroanele, sulița și înainte de toate Crucea și moartea, pe care le-a primit de bunăvoie pentru noi. Se mai face încă pomenire de mărturisirea mântuitoare făcută pe cruce de tâlharul recunoscător, care a fost răstignit împreună cu El.

Seara se săvârșește slujba Prohodului. Sfântul Epitaf – care reprezintă în această zi trupul Mântuitorului, trupul mort care este pregătit de ucenicii apropiați împreună cu femeile mironosițe pentru a fi îngropat – rămâne spre închinare în mijlocul bisericii până la sfârșitul slujbei Deniei Prohodului, oficiată în cursul serii zilei de astăzi. În cadrul Deniei Prohodului, preoții și credincioșii vor purta în procesiune Sfântul Epitaf, în jurul bisericii, actualizând evenimentul înmormântării Domnului Nostru Iisus Hristos, după care este dus în Sfântul Altar, fiind așezat pe Sfânta Masă unde rămâne în toată perioada pascală până în ajunul sărbătorii Înălțării Domnului când va fi așezat la locul său în biserică.

Părintele Petroniu Tănase spunea: „Vinerea Mare este ziua poticnirilor. Poporul cel ales isi pierde dreptul de intai-nascut prin nelucrare si necredinta fata de Dumnezeu; Iuda, din ucenic si harazit imparatiei, mosteneste iadul pentru iubirea de arginti; Petru, ucenicul, se leapada de invatatorul dintr-o nesocotita incredere in sine si numai cu amare lacrimi isi va putea spala greseala; pacatoasa cea desfranata devine mironosita si toata lumea va vorbi de umilinta si cainta ei, iar talharul cel ucigas, intra primul in Rai, prin smerenie si credinta.

Toate aceste rasturnari ne umplu de cutremur si de nadejde totodata. Faptele noastre, desi trebuitoare si de mult folos, nu sunt indestulatoare pentru mantuire. Daca ar fi fost, nu mai era nevoie de venirea si patimirea lui Hristos. Dar lumea nu s-a putut mantui fara El. Pacatul este o rana adanca, nevindecabila; numai Dumnezeu putea s-o vindece si numai „prin rana Lui noi toti ne-am vindecat”. Dar omul trebuie sa-si recunoasca masura neputintei sale si cu inima smerita sa se atarne cu credinta tare de Hristos, stiind ca numai de la El vine izbavirea: „Pomeneste-ma Doamne…” si va auzi ca talharul – „Astazi vei fi cu Mine in rai!”.

Prezentând semnificațiile acestei zile din Săptămâna Patimilor, sinaxarul rezumă conținutul celor 12 Evanghelii:

„După ce Domnul a fost vândut de prietenul și ucenicul Lui cu treizeci de arginți, a fost dus mai întâi la Ana arhiereul. Acesta L-a trimis la Caiafa, care L-a scuipat și L-a lovit peste față; și pe când își bătea joc și râdea de El, a auzit spunându-I-se: „Profețește-ne, cine Te-a lovit „. Acolo au venit și doi martori mincinoși care au mărturisit că Hristos a spus: „Stricați Templul acesta și în trei zile îl voi ridica”, și că a spus că este Fiul lui Dumnezeu. Arhiereul și-a rupt hainele neputând suferi așa-numita de el hulă. Când s-a făcut ziuă L-au dus în pretoriu la Pilat, „și ei n-au intrat, spune Scriptura, ca să nu se spurce, ci să poată mânca Paștile„. Pilat a ieșit afară și i-a întrebat: „Care este vina Lui?” Și pentru că n-a găsit nici o vină în El, L-a trimis la Caiafa; iar acesta L-a trimis din nou la Pilat, căci și Pilat se pornise spre uciderea Lui. Pilat a spus: „Luați-L voi și răstigniți-L și după legea voastră judecați-L”. Ei au spus iarăși: „Nouă nu ne este îngăduit să omorâm pe nimeni”. Prin aceste cuvinte au ațâțat pe Pilat ca să-L răstignească. Pilat L-a întrebat pe Hristos dacă este Împăratul iudeilor. El a mărturisit că este, dar este Împărat veșnic: „Împărăția Mea, a spus El, nu este din lumea aceasta”.

Pilat, voind să-L elibereze le-a spus mai întâi că nu găsește nici o vină deosebită în El, apoi le-a propus să elibereze pe unul din cei închiși. Iudeilor însă le-a fost mai drag Varava decât Iisus. În sfârșit Pilat L-a dat iudeilor după ce mai întâi L-a biciuit pe Iisus. Este apoi dus de soldați, îmbrăcat cu o hlamidă roșie, încununat cu o cunună de spini și în mâini I-au pus trestie. A fost batjocorit de soldații care-I spuneau: „Bucură-Te împăratul iudeilor”. După ce L-au batjocorit așa, Pilat a spus din nou: „Nu găsesc în El nici o vină de moarte”. Ei însă au spus: „Noi Îl osândim pentru că S-a numit pe Sine Fiul lui Dumnezeu”. Pe când spuneau acestea, Iisus tăcea. Mulțimea a strigat lui Pilat: „Răstignește-L, răstignește-L”. Ei voiau să-L dea unei morți necinstite, ca să îndepărteze din mijlocul lor amintirea Lui cea bună. Pilat își bătea joc oarecum de ei zicându-le: „Pe împăratul vostru să-L răstignesc?„. Ei au răspuns: „N-avem alt împărat decât pe Cezarul”.

Iudeii, pentru că n-au reușit nimic cu hulele lor, aduc în discuție pe Cezarul, ca cel puțin așa să-și sature furia lor. Într-adevăr au spus: „Tot cel care se face pe sine împărat se împotrivește Cezarului”. În timpul acesta femeia lui Pilat, înfricoșată de visuri, a trimis la Pilat să-i spună: „Să nu faci nimic dreptului acestuia”. Căci ea, din pricina lui Iisus, suferise mult în timpul nopții. Pilat s-a spălat pe mâini, lepădându-se prin asta de vina sângelui. Iudeii însă au strigat: „Sângele Lui peste noi și peste copiii noștri! Dar dacă-L eliberezipe El nu ești prieten al Cezarului!”.

Așadar Pilat L-a legat, deși știa bine că este nevinovat, L-a osândit la moarte pe cruce, și le-a slobozit pe Baraba. Când a văzut Iuda aceasta, aruncând arginții a plecat și ducându-se a luat o frânghie și s-a spânzurat; pe urmă s-a umflat mult și a crăpat. Ostașii L-au bătut peste față cu trestia și I-au pus în spate Crucea. Apoi au silit pe Simon Cirineanul să-I ducă crucea. Au ajuns pe la ceasul al treilea la locul Căpățânei și acolo L-au răstignit. A fost răstignit împreună cu doi tâlhari ca să fie și El socotit un făcător de rele. Pentru a-L înjosi, soldații au împărțit hainele Lui, iar pentru cămașa Sa, care era făcută dintr-o bucată și nu avea nici o cusătură, au aruncat sorți, săvârșind cea mai mare nelegiuire. Dar nu numai acestea, ci și pe când era pe Cruce își băteau joc de El, zicând: „Tu, Cel ce strici Templul și în trei zile îl zidești, mântuiește-te pe Tine!”. Și iarăși: „Pe alții a mântuit, dar pe Sine nu poate să se mântuiască”. Și iarăși: „Dacă ești împăratul lui Israel, coboară-Te acum de pe Cruce și vom crede în Tine!”.

Iudeii, dacă ar fi crezut în cele ce spuneau, ar fi trebuit să se apropie de El fără nici o îndoială, căci într-adevăr Hristos era recunoscut de întreaga fire nu numai ca împărat al lui Israel, ci și al întregii lumi. Ce însemna, oare, întunecarea soarelui în ceasul al treilea și în miezul zilei? Ce însemna cutremurarea pământului? Ce însemna despicarea pietrelor, care au mustrat învârtoșarea inimii iudeilor? Ce însemna învierea multor trupuri, care ne-a învederat credința în învierea obștească și puterea Celui ce-a pătimit? Ce însemna sfâșierea în două a catapetesmei Templului, ca și cum și ea ar fi fost supărată din pricina Celui care a fost slăvit în ea și pătimește acum? Ce însemnau apoi celelalte lucruri descoperite, dar care n-au putut fi văzute? Așadar în ceasul al treilea, după cum spune dumnezeiescul Marcu, a fost răstignit. Din ceasul al șaselea până în ceasul al nouălea s-a făcut întuneric. Longhin sutașul, când a văzut aceste lucruri minunate și mai cu seamă întunecarea soarelui, a strigat cu voce mare: „Cu adevărat Fiul lui Dumnezeu a fost acesta”. Unul dintre tâlhari Îl insulta pe Iisus; celălalt însă, mustrându-l cu asprime pe acesta, a mărturisit pe Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu. Mântuitorul i-a răsplătit credința lui și i-a făgăduit petrecerea în rai împreună cu El. În sfârșit, după ce a fost insultat din destul, Pilat a scris pe Cruce și cuvintele: „Împăratul iudeilor„. Deși iudeii s-au împotrivit să scrie așa, zicând că El S-a numit împărat al iudeilor, totuși Pilat a spus împotriva lor din nou: „Ce-am scris, am scris!„.

Apoi Mântuitorul a strigat: „Mi-e sete!„. Ei au amestecat oțet cu fiere și I l-au dat să bea. Și spunând: „Săvârșitu-s-a!„. Înclinând capul Și-a dat duhul. Toți s-au îndepărtat de acolo. Lângă Crucea Lui stătea numai Mama Lui și sora ei, Maria lui Cleopa, pe care Ioachim i-o născuse lui Cleopa ce murise fără copil. Mai era încă și Ioan, iubitul Lui ucenic. Nerecunoscătorii iudei, pentru că nu voiau să vadă trupurile pe Cruce au cerut lui Pilat (pentru că era marea zi a Paștelui și era Vineri) ca să sfărâme fluierele picioarelor osândiților spre a muri mai repede. Și au sfărâmat fluierele picioarelor celor doi tâlhari, căci mai trăiau încă; dar când au venit la Iisus și L-au văzut că murise, s-au oprit de a le mai sfărâma. Unul dintre ostași, ca să facă plăcere iudeilor nerecunoscători, a întins sulița și L-a împuns pe Hristos în coasta dreaptă și îndată a ieșit sânge și apă; apă, pentru ca să se vadă că era om, sânge, pentru ca să se vadă că era mai presus de om.

6 aprilie 1941: În România s-a desfăşurat primul Recensământ general al populaţiei după grelele pierderi teritoriale suferite în 1940

6 apr.

CER SI PAMANT ROMANESC

Sabin Manuilă, Realitatea Ilustrată, 8 iul 1934.jpg

Foto: Dr. Sabin Manuilă (n.19 februarie 1894, Sâmbăteni, Arad  – d. 20 noiembrie 1964, New York, SUA, savant român, fost Director General al Institutului Central de Statistică din  Bucureşti şi apoi consilier special al Biroului de Recensământ al Statelor Unite.

 

La 6 aprilie 1941 s-a desfăşurat în România un Recensământ  general al populaţiei.

Potrivit recensământului, populaţia ţării era de 13 537 757 persoane, fapt explicabil prin pierderile teritoriale din 1940, când în mai puţin de trei luni numărul locuitorilor României  s-a diminuat cu 6 829 238 persoane, ceea ce reprezenta 34% din totalul populaţiei, iar teritoriul cu 99 928 km2, adică 33,7% din suprafaţa ţării.

Basarabia, nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa fuseseră anexate de Uniunea Sovietică, Ardealul de Nord a fost alipit de Ungaria, iar Cadrilaterul (sudul Dobrogei), a fost cedat Bulgariei.

În urma acestui recensământ, a rezultat că structura etnică a populaţiei a fost repartizată după cum urmeză: români: 11…

Vezi articolul original 746 de cuvinte mai mult

Studiu de caz: Cum se face înlocuirea populațiilor autohtone din Europa cu populații străine. VIDEO

6 apr.

CER SI PAMANT ROMANESC

Publicaţia americană InfoWars: Cum se face înlocuirea populațiilor autohtone din Europa cu populații străine, de import. Studiu de caz: Germania

Viteza cu care populația germană se micșorează pare să fie chiar prea mare pentru statisticienii din biroul oficial de statistică german Destatis, care susțin că până în 2060, cu un nivel zero de imigrație netă, populația germană va fi scăzut la 60,2 milion.

Cu toate acestea, echipa noastră de cercetare a constatat că acest număr este mult prea optimist: în 40 de ani, Germania va avea o populație de 52,6 milioane de locuitori, o scădere considerabilă de 34% față de actualul 81 de milioane de locuitori, iar până la sfârșitul secolului nativ Populația germană, poporul indigen fără migrație, se va diminua și mai mult și se va apropia de 21,6 milioane.

Explicația pe care a trimis-o Destatis este echivalentă cu recunoașterea faptului că proiecțiile lor sunt nerealiste.

Dacă elitele germane…

Vezi articolul original 1.842 de cuvinte mai mult

Miracolul din Vinerea Mare în 2012: un avion militar s-a izbit de un bloc și nu au existat victime

6 apr.

agnus dei - english + romanian blog

„Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunile. El a pus avionul într-un loc potrivit. Ca și cum ar fi aruncat avionul într-o cavernă pentru ca explozia să nu se întindă. Când Îl chemi pe Dumnezeu într-un loc, pregătește-te la miracole.”

S-a întâmplat în Vinerea Mare. Un avion al marinei SUA s-a izbit de un bloc din Virginia Beach , într-o zonă dens populată. Accidentul nu s-a soldat cu morți și nimeni nu a fost grav rănit. După șase ani, oamenii încă îl consideră un miracol de Paște.
Era Vinerea Mare, puțin trecut de prânz. Vacanța de Paște tocmai începuse pentru copiii din Virginia Beach , când s-a întâmplat ceva neprevăzut.
„Am simțit o vibrație în aer.”,

A fost un avion militar care a avut dificultăți tehnice imediat după decolarea de pe aeroportul militar Oceana Naval Air Station. S-a prăbușit într-un cartier de blocuri, Mayfair Mews, un cartier rezidențial cu o populație densă.
Cei…

Vezi articolul original 511 cuvinte mai mult

%d blogeri au apreciat: