Arhiva | 12:00 pm

THE JERUSALEM POST: DE CE GAULEITERUL NAZI AL ROMANIEI KLAUS JOHANNIS REFUZA REALOCAREA AMBASADEI LA JERUSALIM!

26 apr.

Guvernul român și biroul președintelui, România are șansa de a sfida politica UE față de Israel într-o manieră responsabilă.

 

Cum poate să fie un prieten al Israelului, președintele României, Klaus Werner Iohannis, care de 23 de ani a fost, de asemenea, președintele Forumului Democrat al Germanilor din România, care se pretinde a fi succesorul legal al unei foste organizații naziste?

Este subiectul abordat de publicaţia israeliană The Jerusalem Post. Autorul articolului, Radu Golban, are o diplomă de doctor în economie, este cetățean român și german, editorialist pentru Cotidianul, mai scrie publicaţia. 

Citiţi mai jos, articolul integral, aşa cum a apărut el în jspost.com. 

Why is Romania’s president refusing to relocate the embassy to Jerusalem?

Romanian government and the president’s office, Romania has a chance to defy the EU’s policy on Israel in a responsible manner.

By RADU GOLBAN
April 25, 2018 22:59

Why is Romania's president refusing to relocate the embassy to Jerusalem?

Iohannis arrives at a European Union leaders summit in Brussels. (photo credit: REUTERS)

How can Romanian President Klaus Werner Iohannis, who for 23 years was also the president of the Democratic Forum of Germans in Romania, which claims to be the legal successor to a former Nazi organization, be a friend of Israel? Last Friday, Iohannis expressed his opposition to the government’s proposal to move the country’s embassy to Jerusalem.

His commitment to pro-Jewish causes is remarkable. Once elected, he involved himself in Jewish affairs for the first time on January 27, 2016, International Holocaust Remembrance Day, when he supported an event called “With their faces behind barbed wire: The deportation of ethnic Germans to the USSR” in Bucharest.

This is not to mention the fact that Romania took over the chairmanship of the International Holocaust Remembrance Alliance in 2016.

This commemoration of the suffering of perpetrators of war who were deported from Romania to the USSR, on this particular date, created a false equivalence between perpetrators and victims, and in fact ignored the Holocaust.

During his tenure as head of the Democratic Forum of Germans in Romania, we witnessed the reestablishment in Romania, in fact and in law, of a Nazi organization which was dismantled in 1944 in fulfillment of the obligations assumed by the Romanian state under the peace treaties at the end of WWII. This legal rehabilitation of a pro-Hitler group may bring about particularly serious consequences, not only for the rule of law in Romania but also for the international legal order, which is founded upon the treaties that brought the global conflagration to an end.

In the Nuremberg Trials, the “German Ethnic Group” was classed as a fascist organization guilty of supporting Hitler’s war, among other things, including with regard to the Holocaust. The “German Ethnic Group” was therefore dissolved in 1944 and a ban was placed on its reestablishment as a result of the obligations assumed by the Romanian government under the Armistice Agreement reached with the Allies (article 15 of the agreement).

The concerns about the legal and political consequences at the national and international levels of Romania’s decision to recognize a present-day political ethnic group known as the Democratic Forum of Germans in Romania as the “successor in title to the German Ethnic Group” are highly debatable. While the Romanian Public Prosecutor’s Office appealed the court’s decision to recognize the organization run by Iohannis as “the successor in title to the German Ethnic Group” and argued that the appealed judgment is in breach of the Armistice Agreement signed in 1944, the Romanian president must surely be proud of his historic move.

It is quite astonishing that the same person, Iohannis, ignoring public international laws, is now expressing reservations about the movement of the Romanian embassy to Jerusalem citing UN sources and principles he never really cared about.

His hypocrisy has now reached a new level, to the detriment of Israel, Romania and the solid friendship between the two countries.

One should also bear in mind that a president who has kept the ambassador’s post in Israel vacant for the past two years is unlikely to show any interest at all in a solid partnership with Jerusalem.

Irrespective of the internal political tensions between the Romanian government and the president’s office, Romania has a chance to defy the EU’s policy on Israel in a responsible manner by relocating its embassy to Jerusalem. Israel, a country with a profound awareness of history, needs no lessons in public international principles from those who refuse to be its true friends. Last but not least, a politician who has directly or indirectly made efforts to rewrite Nazi history in a toxic, discriminatory and unlawful manner should at least have the decency to keep quiet in matters concerning an Israeli cause.

The author, who has a doctorate degree in economics, is a Romanian and German citizen. He is an editorialist for Cotidianul (Bucharest/Romania).

„Cum poate să fie un prieten al Israelului, președintele României, Klaus Werner Iohannis, care de 23 de ani a fost, de asemenea, președintele Forumului Democrat al Germanilor din România, care se pretinde a fi succesorul legal al unei foste organizații naziste?

Vinerea trecută, Iohannis și-a exprimat opoziția față de propunerea guvernului de a muta ambasada țării la Ierusalim.

Angajamentul său față de cauzele pro-evreiești este remarcabilă. După ce a fost ales, s-a implicat pentru prima dată pe 27 ianuarie 2016, de Ziua Internațională a Holocaustului, când a susținut evenimentul intitulat „Cu fața, în spatele sârmelor ghimpate: Deportarea etnicilor germani în URSS”.

Ca să nu mai vorbim că, în 2016, România preluase președinția Alianței Internaționale de Remembrance a Holocaustului.

Această comemorare a suferințelor autorilor războiului care au fost deportați din România în URSS, la această dată, au creat o echivalență falsă între făptuitori și victime și, de fapt, au ignorat Holocaustul.

În timpul mandatului său de șef al Forumului Democrat al Germanilor din România, am fost martorii restabilirii în România, de fapt și de drept, a unei organizații naziste care a fost desființată în 1944 pentru îndeplinirea obligațiilor asumate de statul român în cadrul tratatelor de pace la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Această reabilitare legală a unui grup pro-hitlerist poate avea consecințe deosebit de grave, nu numai pentru supremația legii în România, ci și pentru ordinea juridică internațională, bazată pe tratatele care au pus capăt conflagrației globale.

În studiile de la Nürnberg, „Grupul Etnic German” a fost clasificat drept o organizație fascistă vinovată de sprijinirea războiului lui Hitler, inclusiv în ceea ce privește Holocaustul. „Grupul Etnic German” a fost dizolvat în 1944 și a fost interzisă reînființarea acestuia ca urmare a obligațiilor asumate de guvernul român în temeiul Acordului de armistițiu încheiat cu aliații (articolul 15 din acord).

Preocupările legate de consecințele juridice și politice la nivel național și internațional ale deciziei României de a recunoaște un grup etnic, actualmente cunoscut sub denumirea de „Forumul Democrat al Germanilor din România” ca „succesor în drepturi al Grupului Etnic German” sunt extrem de controversate . În timp ce Procuratura Română a făcut apel la decizia instanței de a recunoaște organizația condusă de Iohannis drept „succesorul în drepturi al Grupului Etnic German” și a susținut că hotărârea atacată încalcă Acordul de Armistițiu semnat în 1944, președintele român este mândru, cu siguranță,  de mutarea sa istorică.

Este destul de uimitor faptul că aceeași persoană, Iohannis, care ignoră legile publice internaționale, își exprimă acum rezervele privind mutarea ambasadei române la Ierusalim, citând surse și principii ale ONU, de care nu i-a păsat niciodată.

Ipocrizia sa a ajuns acum la un nou nivel, în detrimentul Israelului, al României și al prieteniei solide dintre cele două țări.

De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că un președinte care a păstrat postul ambasadorului în Israel vacant în ultimii doi ani este puțin probabil să arate vreun interes într-un parteneriat solid cu Ierusalimul.

Indiferent de tensiunile politice interne dintre guvernul român și biroul președintelui, România are șansa de a sfida politica UE față de Israel într-o manieră responsabilă prin relocalizarea ambasadei sale la Ierusalim. Israelul, o țară cu o profundă conștientizare a istoriei, nu are nevoie de lecții în principiile internaționale publice de la cei care refuză să fie adevărații săi prieteni. Nu în ultimul rând, un politician care a făcut, direct sau indirect, eforturi de a rescrie istoria nazistă într-o manieră toxică, discriminatorie și ilegală ar trebui cel puțin să aibă măcar decența de a păstra liniștea în chestiuni legate de o cauză israeliană.

Autorul, care are o diplomă de doctor în economie, este cetățean român și german, editorialist pentru Cotidianul (București / România).“

MALAKUL LUTEREAN SAS KLAUS JOHANNIS CU BICICLETA DAR SI CU MARTOAGA!

26 apr.

iohannis-bicicleta

Bucureşteni, vi se pregăteşte ceva! N-a fost să fie cu circuitul de Formula 1 pe care-l promitea Adriean Videanu, dar poate că vă treziţi cu turul ciclist al Bucureştilor. Că doar, la vârsta dumnealui, nu s-o apuca Klaus Iohannis să participe la Turul Franţei şi s-ar mulţumi şi cu Turul Micului Paris. Sau poate că domnul Iohannis a început să facă ture cu bicicleta prin Bucureşti doar pentru a se menţine în formă. Este foarte bine şi aşa, fiindcă astfel ştim că avem un preşedinte sănătos.

Klaus Iohannis poate încerca şi alte mijloace de transport. De pildă, maşina. Dar nu în coloană oficială şi nu cu şofer, ci de unul singur, eventual însoţit de soţie, pentru a-şi da seama exact de starea drumurilor, de cât de sparte şi/sau înguste sunt acestea. Aşa cum mergând cu bicicleta prin Bucureşti, şi nu cu un autoturism cu girofar, a observat cât de aglomerat este oraşul, conducând personal o maşină va vedea cât de deficitară este infrastructura rutieră pe traseul Capitală – capitala culturală Sibiu.

Klaus Iohannis poate încerca şi trenul, ca să vadă cum arată vagoanele şi cât de greu se mişcă locomotivele, pentru că dacă merg mai repede sar de pe şine. O călătorie cu trenul l-ar ajuta şi să observe de pe geam ruinele industriei româneşti, câmpurile sufocate de bălării şi albiile râurilor inundate de gunoaie.

Şi o plimbare cu mârţoaga ar prinde bine. O plimbare printr-un sat prăfuit, cu oameni cu sape în spate de o parte şi de cealaltă a drumului, care povestesc că nu mai are nici un rost să pună cartofi, fiindcă lumea cumpără din cei egipteni din hipermarketuri, şi nici să mai crească vaci, pentru că nu mai are cine le colecta laptele, dat fiind faptul că se importă lapte praf.

I-ar prinde bine preşedintelui Klaus Iohannis contactul direct cu România reală. Dacă nu pentru o discuţie serioasă cu Guvernul, măcar pentru viitoarele sale proiecte editoriale „România lucrului bine făcut” şi „Proiectul de ţară în Anul Centenar”.

MINISTRUL JUSTITIEI TUDOREL TOADER:CONDAMNARILE AR PUTEA FI REVIZUITE!

26 apr.

Legalitatea condamnărilor făcute pe baza protocoalelor dintre SRI şi instituţiile din justiţie este pusă sub semnul întrebării de ministrul Justiţiei. Tudorel Toader a explicat, într-o emisiune la Antena 3, că, dacă în urma verificărilor, se constată că semnatarii protocoalelor, adăugând la lege, s-au substituit legiuitorului, riscă să răspundă penal.

Mai există o direcţie de abordare: dacă nu cumva semnatarii protocoalelor, adăugând la lege, s-au substituit legiuitorului, dacă nu s-a creat un conflict juridic de natură constituţională. Semnatarii unor autorităţi care au ocolit legiuitorul au adăugat la lege şi, pe baza acelui protocol, să se fi urmărit penal, să se fi judecat. E doar un început desecretizarea, dar trebuie văzut dacă, în conţinutul lor, protocoalele au adăugat la lege, au avut şi au caracter nelegal, dacă pe baza acestei nelegalităţi s-a ajuns la condamnări nelegale şi netemeinice”, a declarat Tudorel Toader, ministrul Justiției, la acelaşi post tv.

DNA INFRANGERE IN CAZUL DOSARULUI LIDERULUI PSD LIVIU DRAGNEA!

26 apr.

Instanța supremă a aprobat miercuri solicitările a doi avocaţi, între care şi cel al Bombonicăi Prodana, care au cerut înaintarea unei adrese către DNA pentru a oferi lămuriri privind implicarea SRI în dosar. Este vorba de cauza în care liderul PSD Liviu Dragnea este acuzat în ce privește angajările de la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman.

 

„Avem o cerere care constă în a se efectua o adresă către PÎCCJ – DNA structura centrală, prin care să se solicite unității de parchet în ce a constat cooperarea între SRI și DNA în instrumentarea prezentului dosar. (…) Am o adresă în care procurorul-șef al DNA spune că beneficiar secundar este UM 9060 Alexandria, Unitatea Militară. (…) În baza protocolului, se creează echipe operative comune, SRI acordă procurorilor asistență tehnică de specialitate. (…) Dacă se va demonstra că a fost încălcat principiul loailității administrării probelor, apărarea poate cere eliminarea din dosar a tuturor mijloacelor de probă administrate prin încălcarea principiilor”, a spus, la instanţa supremă, avocatul Floarei Alesu, inculpată în acest dosar.

Apărătorul a invocat faptul că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a acceptat deja solicitări similare în dosarul „Gala Bute” sau în cel al Alinei Bica.

„Solicităm și noi același lucru”, a spus, la rândul său, avocatul Toni Neacșu, apărătorul Bombonicăi Prodana, fosta soție a lui Liviu Dragnea.

Instanţa supremă a aprobat solicitările avocaţilor, procurorii DNA urmând să spună dacă a existat o cooperare între Direcţie şi SRI, să indice începutul colaborării acestei colaborări, să specifice în ce anume, concret, a constat această cooperare, dacă există alte documente în custodia instituţiilor în acest sens şi, dacă e cazul, acestea să fie înaintate judecătorilor.

Între timp, instanța supremă a stabilit un nou termen pentru data de 15 mai şi le-a solicitat avocaţilor să pregătească pentru atunci concluziile pe fond.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, nu s-a prezentat miercuri la proces.

DNA susține în acest dosar că „în perioada iulie 2006 – decembrie 2012, Dragnea Nicolae Liviu, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, respectiv de preşedinte al organizaţiei judeţene a unui partid politic, cu intenţie, a determinat-o pe inculpata Alesu Floarea, la acea vreme director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman să îşi încalce atribuţiile de serviciu prin menţinerea în funcţie şi implicit plata drepturilor salariale pentru două angajate ale aceleiaşi instituţii. În realitate cele două persoane şi-au desfăşurat activitatea la sediul organizaţiei judeţene Teleorman a partidului politic al cărui preşedinte era suspectul Dragnea Nicolae Liviu, aspect cunoscut de acesta din urmă”.

Conform procurorilor, persoanele angajate formal au primit în total suma de 108.612 lei, sumă cu care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman s-a constituit parte civilă în procesul penal. Şi fosta soţie a liderului PSD este judecată în această cauză.

În cazul Bombonicăi Prodana, fosta soție a lui Liviu Dragnea, anchetatorii susțin că “în perioadele 3 martie – 1 august 2008 şi 3 iulie 2009 – 1 august 2010, în calitate de coordonator al Complexului de servicii destinate copilului şi familiei şi în calitate de şef Serviciu secretariat din cadrul DGASPC Teleorman, prin încălcarea cu ştiinţă atribuţiilor de serviciu, deşi a cunoscut faptul că două subordonate, încadrate în funcţia de referent la instituţiile pe care le conducea, nu s-au prezentat la serviciu şi nu au respectat prevederile contractului individual de muncă şi fişa postului, nu a întreprins niciun demers de sancţionare a persoanelor respective”.

DOSARUL BASESCU – VOCULESCU REDESCHIS!

26 apr.

Imagini pentru BASESCU,VOICULESCU,POZE

Dosarul privind înregistrările în care fostul preşedinte Traian Băsescu ar fi discutat despre informaţii în legătură cu cauza ICA, iniţial clasat la Parchetul General, a fost redeschis, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Parchetul General a deschis anul trecut un dosar penal după ce o înregistrare în care Traian Băsescu apare când vorbeşte despre informaţii primite în legătură cu dosarul ICA a apărut în spaţiul public .

Ulterior, dosarul a fost clasat, iar apărarea grupului GRIVCO, deţinut de Dan Voiculescu, a formulat o plângere faţă de decizia de clasare. Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că în urma plângerii depuse faţă de decizia de clasare, cauza a fost redeschisă.

Iniţial, dosarul a fost deschis după ce procurorii s-au autosesizat în urma înregistrărilor apărute în presă, afirmau tot surse judiciare pentru MEDIAFAX.

 Sebastian Ghiţă a prezentat, la vremea respectivă, o înregistrare în care interlocutor este prezentat ca fiind fostul preşedinte Traian Băsescu care spune că ştie cum a fost condamnat Dan Voiculescu şi cum era aranjată mutarea Cameliei Bogdan în locul magistratului Mustaţă.

În înregistrarea difuzată anul trecut de România TV, Sebastian Ghiţă a declarat că „sunt multe persoane cărora în aceşti 10 ani li s-au făcut mari nedreptăţi. Cazurile pe care le cunosc îndeaproape cu amănunte şi ştiu cât de nedrept, incorect au fost aranjate şi măsluite sunt cel al lui Adrian Năstase, al lui Şereş, felul în care lui Geoană i s-au furat alegerile, felul în care au fost păcăliţi milioane de români la suspendarea lui Băsescu, felul în care a fost deturnată voinţa Monei Pivniceru la numirea lui Kovesi, cazul lui Voiculescu cu Camelia Bogdan şi judecatorul Mustaţă, felul in care s-a măsluit dosarul Voiculescu-Bendei, felul în care s-a aranjat dosarul Sârbu pe adresa secretă a lui Florian Coldea”.

„Nu doar eu cunosc aceste lucruri, ascultaţi-l pe fostul preşedinte Traian Băsescu ce povesteste despre întâmplările din biroul său pe care le-a înregistrat, întâmplări desfăşurate în prezenţa lui Florian Coldea, Kovesi, Cameliei Bogdan. Dacă asta vi se pare justiţie atunci nu mai am ce spune”, a declarat Sebastian Ghiţă. Ulterior, postul România Tv a prezentat o înregistrare în care interlocutorul este prezentat fostul preşedinte Traian Băsescu.

AUDIERI LA SECRET IN DOSARUL INREGISTRARILOR LUI BASESCU!

26 apr.

Procurorul șef al DNA Laura Codruța Kovesi, fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea, fostul președinte Traian Băsescu și fostul premier Victor Ponta au fost audiați în dosarul deschis ca urmare a dezvăluirilor lui Sebastian Ghiță și a prezentării unei înregistrări cu Băsescu în susţinea că ştie cum a fost condamnat Dan Voiculescu şi cum era aranjată mutarea Cameliei Bogdan în locul lui Stan Mustață, au declarat surse judiciare pentru Mediafax.

 

„Este un dosar care a fost cercetat de Parchetul General, cu privire la înregistrările din spațiul public, ale fostului președinte, în care s-au făcut verificări cu privire la posibilitatea influențării deciziei într-un dosar care îl privește pe profesorul Voiculescu, GRIVCO și pe alte persoane. În cadrul cercetării penale din acest dosar, noi nu am fost citați în niciun fel. Ulterior, am căpătat în mod procesual calitatea de persoană vătămată, și vorbesc de GRIVCO, pe care o asist, dar la două zile după ce ni s-a recunoscut această calitate, s-a dat o soluție de clasare a dosarului. Ca urmare, procurorul-șef ierarhic a constatat că ne-a fost încălcat dreptul la apărare, a infirmat această soluție. Urmează să se reia cercetarea penală, să se completeze, să putem face și noi probe, să solicităm probe, să participăm la audierea persoanelor”, a declarat avocatul Adrian Toni Neacșu, care reprezintă grupul GRIVCO, deținut de Dan Voiculescu.

Potrivit surselor judiciare, în acest dosar au fost audiate următoarele persoane: Traian Băsescu, Laura Codruța Kovesi, judecătorii Camelia Bogdan și Alexandru Mihalcea, Florian Coldea, Victor Ponta, dar și peste 30 de jurnaliști de la postul de televiziune România TV.

În luna ianuarie a anului trecut, procurorii de la Parchetul General au deschis un dosar penal după ce a apărut în spațiul public o înregistrare în care Traian Băsescu vorbeşte despre informaţii pe care le-ar fi primit în legătură cu dosarul ICA, în care a fost condamnat Dan Voiculescu. Ulterior, dosarul a fost clasat, iar apărarea grupului GRIVCO, deținut de Dan Voiculescu, a formulat o plângere față de decizia de clasare. Iar cauza a fost redeschisă.

Iniţial, dosarul a fost deschis după ce procurorii s-au autosesizat în urma înregistrărilor apărute în presă.

Sebastian Ghiţă a prezentat, la vremea respectivă, o înregistrare în care interlocutorul este prezentat ca fiind fostul preşedinte Traian Băsescu care spune că ştie cum a fost condamnat Dan Voiculescu şi cum era aranjată mutarea Cameliei Bogdan în locul magistratului Mustaţă.

BOUREANU AUDIAT 10 ORE LA DNA!

26 apr.

Fostul deputat Cristian Boureanu, care s-a prezentat din nou miercuri la DNA, a părăsit sediul instituției la mai bine de 10 ore după ce a ajuns. Boureanu nu a precizat motivul pentru care a fost chemat de procurori. Cristian Boureanu a fost pus sub acuzare de procurori pentru trafic de influență şi are de achitat o cauţiune de 200.000 euro.

La intrarea în sediul DNA, Boureanu le-a declarat jurnaliştilor că a venit pentru a rezolva anumite „chestiuni tehnice”.

Fostul deputat s-a prezentat şi marţi la sediul central DNA, fiind audiat câteva ore.

Procurorii DNA nu au oferit detalii referitor la motivul pentru care Cristian Boureanu s-a prezentat la sediul central al Direcţiei.

În același dosar este vizat și fostul ministru Sebastian Vlădescu, în cazul căruia președintele Klaus Iohannis a încuviințat cererea DNA de urmărire penală pentru luare de mită.

Dosarul privind reabilitatea liniei de cale ferată București-Constanța, în care procurorii au cerut aviz pentru urmărirea penală în cazul fostului ministru al Finanțelor, Sebastian Vlădescu, solicitare ce a fost avizată de către preşedintele Klaus Iohannis, a fost înregistrat la DNA în anul 2017, potrivit unui răspuns al Direcției la o solicitare Mediafax.

Procurorii nu au menționat în comunicatul de presă dat care este numele companiei care ar fi dat mita. Din informațiile publice reiese că asocierea de firme Swietelsky – Wiebe – Takenaka este constructorul lucrărilor.

De altfel, autorităţile austriece au efectuat o serie de percheziţii în sedii ale firmei de construcţii Swietelsky, în cadrul anchetei asociate dosarului fostului ministru de Finanţe Sebastian Vlădescu, relatează site-ul Nachrichten.at. Percheziţiile au avut loc săptămâna trecută în sedii din oraşul Linz ale companiei de construcţii Swietelsky.

Este vorba de o anchetă efectuată de Direcţia austriacă pentru infracţionalitate financiară, a confirmat Adolf Scheuchenpflug, directorul companiei Swietelsky.

Investigaţia vizează foşti angajaţi ai companiei suspectaţi că au „acţionat în mod ilegal” în legătură cu atribuirea unor contracte publice în România în urmă cu câţiva ani, precizează firma Swietelsky.

Compania Swietelsky este specializată în construcții feroviare, rutiere și civile. În anul 2008, compania avea peste 6.000 de angajați, iar în anul fiscal 2005-2006 a avut o cifră de afaceri de 1,1 miliarde de euro. Grupul este prezent și în România, prin compania Swietelsky Construcții Feroviare, care a avut în 2008 o cifră de afaceri de 113 milioane de lei și 193 de angajați. De asemenea, grupul mai deține și compania Drumserv Târgu Mureș și 50% din compania Asfalt Dobrogea, care a inaugurat în noiembrie 2008 cea mai mare stație de asfalt din România, în zona industrială a localității Ovidiu, județul Constanța, în urma unei investiții de cinci milioane de euro.

În acest dosar, procurorii DNA îl acuză pe Sebastian Vlădescu, fost ministru al Finanţelor, că ar fi luat mită de două ori, în timp ce era membru al Guvernului. Alte patru persoane, printre care şi Cristian Boureanu, sunt cercetate în dosar sub control judiciar pe cauţiune. Astfel, Mircea-Ionuţ Costea, fost angajat al Ministerului Finanţelor, este acuzat de trafic de influenţă şi complicitate la luare de mită, având stabilită o cauţiune de 1.500.000 euro. Mihaela Mititelu, la data faptelor persoană apropiată de conducerea C.N. C.F.R., acuzată de trafic de influență şi complicitate la luare de mită, trebuie să plătească o cauţiune de 1.000.000 euro. Cristian Boureanu, la data faptelor deputat în Parlamentul României, este acuzat de trafic de influență, având de achitat o cauţiune de 200.000 euro, iar Constantin Dascălu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, suspectat de luare de mită, are o cauţiune de 500.000 euro. Banii încasați ilegal reprezentau procente din valoarea fiecărei plăți făcute de statul român și erau achitați succesiv, pe măsură ce compania constructoare încasa, la rândul ei, contravaloarea lucrărilor efectuate, de la statul român (respectiv de la compania C.N. C.F.R.), spun procurorii, menţionând că activitatea infracțională s-ar fi desfășurat în două etape.

LIBER LA URMARIREA PENALA A LUI SEBASTIAN VLADESCU!

26 apr.

Președintele Klaus Iohannis a avizat, marți, solicitarea DNA de urmărire penală a lui Sebastian Vlădescu, în dosarul în care fostul ministru de Finanțe este acuzat de luare de mită.

 

„Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis marți, 24 aprilie a.c., ministrului Justiției cererea de urmărire penală a domnului Vlădescu Sebastian-Teodor Gheorghe, în calitate de fost ministru al finanțelor publice în perioada august 2005-aprilie 2007, respectiv decembrie 2009-septembrie 2010, pentru faptele ce fac obiectul Dosarului penal nr. 89/P/2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, pentru săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită, prev. de art. 289 alin. (1) Cod penal rap. la art. 6 și art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod penal și art. 38 alin. (1) Cod penal, urmând a se proceda conform legii, având în vedere solicitarea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în temeiul dispozițiilor art. 109 alin. (2) din Constituția României, republicată, ale Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare și Decizia Curții Constituționale nr. 270/2008”, arată Administrația Prezidențială într-un comunicat.

Totodată, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a fost înștiințat cu privire la formularea acestei cereri, mai precizează sursa citată.

DNA a cerut pe 18 aprilie preşedintelui încuviinţarea urmăririi penale pentru Sebastian Vlădescu, față de care există indicii că ar fi săvârșit două infracțiuni de luare de mită, în perioada exercitării funcției ministeriale. Alte patru persoane, printre care şi Cristian Boureanu, sunt cercetate în dosar sub control judiciar pe cauţiune. Cei cinci suspectaţi de infracţiuni de corupţie. Astfel, Mircea-Ionuţ Costea, fost angajat al Ministerului Finanţelor, este acuzat de trafic de influenţă şi complicitate la luare de mită, având stabilită o cauţiune de 1.500.000 euro. Mihaela Mititelu, la data faptelor persoană apropiată de conducerea C.N. C.F.R., acuzată de trafic de influenţă şi complicitate la luare de mită, trebuie să plătească o cauţiune de 1.000.000 euro.

Cristian Boureanu, la data faptelor deputat în Parlamentul României, este acuzat de trafic de influenţă, având de achitat o cauţiune de 200.000 euro, iar Constantin Dascălu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, suspectat de luare de mită, are o cauţiune de 500.000 euro.

„Infracţiunile de corupţie care fac obiectul cauzei au fost comise în legătură cu încheierea şi executarea contractelor de reabilitare a liniei ferate Bucureşti – Constanţa, precum şi cu recuperarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) restante, pentru lucrări de reabilitare efectuate la o altă linie de cale ferată. Astfel, a rezultat că, în perioada 2005-2014, oficiali români sau persoane cu influenţă asupra acestora ar fi primit, de la o companie străină, în baza unor înţelegeri, aproximativ 20 de milioane de euro pentru ca, în schimbul acestor sume, să se asigure încheierea contractelor şi plata facturilor pentru reabilitarea unor tronsoane de cale ferată a liniei Bucureşti-Constanţa, precum şi plata TVA restante pentru reabilitarea unei alte linii de cale ferată care fusese deja realizată de aceeaşi companie”, transmitea DNA printr-un comunicat de presă.

Banii încasaţi ilegal reprezentau procente din valoarea fiecărei plăţi făcute de statul român şi erau achitaţi succesiv, pe măsură ce compania constructoare încasa, la rândul ei, contravaloarea lucrărilor efectuate, de la statul român (respectiv de la compania C.N. C.F.R.), spun procurorii, menţionând că activitatea infracţională s-ar fi desfăşurat în două etape, conform anchetatorilor.

Prima etapă ar fi fost în perioada 2005-2014.

„În contextul participării companiei străine la licitaţia organizată de C.N.C.F.R. pentru reabilitarea liniei Bucureşti – Constanţa, reprezentanţii acesteia au convenit cu Vlădescu Sebastian, Costea Mircea-Ionuţ (fost angajat al Ministerului Finanţelor) şi Mititelu Mihaela (persoană apropiată de conducerea C.N.C.F.R.), să le plătească eşalonat un comision de 3,5% din sumele încasate de la statul român. În schimb, cei trei se angajau să facă demersuri astfel încât să fie asigurată finanţarea suplimentară în vederea încheierii contractului şi pentru ca, ulterior, plăţile pentru lucrări să fie făcute la timp. Pentru remiterea sumelor de bani a fost creat un circuit fictiv, în baza căruia sumele de bani au plecat de la societatea străină şi au ajuns la persoanele susmenţionate (respectiv Vlădescu Sebastian, Costea Mircea Ionuţ şi Mititelu Mihaela). În circuitul fictiv a fost interpusă o societate de avocatură, mai multe firme afiliate acesteia şi o serie de societăţi controlate de cei trei, fiind încheiate mai multe contracte fictive”, arată DNA.

Procurorii spun că Sebastian Vlădescu ar fi primit, cu ajutorul lui Mircea Costea şi al Mihaelei Mititelu, în conturile unor firme deţinute sau controlate de către persoane apropiate, suma de aproximativ 1 milion de euro (reprezentând partea sa din comisionul pretins), transferurile fiind justificate prin contracte fictive.

„În perioada 2006-2014, conform aceleiaşi înţelegeri, inculpatul Costea Mircea Ionuţ a primit sume de bani totalizând aproximativ 4,5 milioane de euro, în baza unor contracte fictive încheiate cu firme deţinute sau controlate de către persoane apropiate, a beneficiat de decontarea contravalorii serviciilor turistice efectuate de el şi membrii familiei în perioada 2008-2014, a primit folosinţa unui autoturism de lux, i s-a plătit aportul la majorarea capitalului unei firme. Inculpata Mititelu Mihaela a primit sume de bani totalizând aproximativ 3 milioane de euro, în baza unor contracte fictive încheiate cu firme deţinute sau controlate de către ea sau persoane apropiate”, se arată în comunicatul DNA.

A doua etapă despre care vorbesc procurorii este 2009-2014.

„În cursul anului 2009, pe fondul schimbărilor politice ca urmare a alegerilor parlamentare din anul anterior şi al crizei economice care a dus la întârzierea plăţii facturilor, reprezentanţii aceleiaşi societăţi au ajuns la o nouă înţelegere privind plata unui comision de 10% din sumele încasate de la statul român în baza aceloraşi contracte de reabilitare a căii ferate, către Vlădescu Sebastian, către Constantin Dascălu (secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor în perioada ianuarie 2009 – octombrie 2010) şi către Cristian Boureanu (deputat în Parlamentul României). Concret, în perioada 23 decembrie 2009 – 3 septembrie 2010, Vlădescu Sebastian şi Dascălu Constantin, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, au acceptat promisiunea remiterii unor sume de câte 2 milioane de euro de la reprezentantul în România al companiei străine, pentru ca să îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu într-un mod care să asigure, pe de o parte, finanţarea şi plata lucrărilor efectuate la tronsonul de cale ferată Bucureşti-Constanţa şi, pe de altă parte, finanţarea şi plata efectivă a TVA restantă de la lucrările efectuate la tronsonul Bucureşti – Câmpina”, potrivit sursei citate.

Cristian Boureanu ar fi acceptat promisiunea de a primi două milioane de euro pentru a îşi trafica influenţa asupra lui Sebastian Vlădescu şi asupra conducerii Ministerului Trasporturilor, iar pentru remiterea sumelor ar fi fost creat un nou circuit financiar fictiv.

„În circuitul fictiv au fost interpuse mai multe firme cu sedii sociale în paradisuri fiscale care aveau conturi deschise la bănci din Cipru şi Elveţia, prin care au tranzitat banii. În final, banii au ajuns în societăţi indicate de destinatarii sumelor, fie au fost retraşi în numerar, fiind transportaţi şi predaţi în România persoanelor mai sus indicate, implicate în înţelegerea iniţială. Din suma de 2 milioane de euro pretinsă, Vlădescu Sebastian a primit, în perioada noiembrie 2011-septembrie 2013, suma de 65.000 de euro, sub forma finanţării activităţii unei companii offshore unde avea calitatea de asociat. La rândul său, inculpatul Dascălu Constantin, în decembrie 2010 şi mai 2011, a primit suma totală de 1.114.000 de euro în conturile bancare ale unor firme situate într-un paradis fiscal controlate de persoane apropiate. În perioada 2010-2017, inculpatul Boureanu Cristian a primit aproximativ 2,2 milioane de euro (din care 1.053.500 euro în numerar, iar restul sub forma altor beneficii materiale, respectiv plata unor servicii turistice, plata aportului la capitalul a două firme la care era asociat şi alte plăţi solicitate de către acesta)”, explica DNA.

Breaking News – Cehia ia exemplul României şi îşi mută ambasada din Israel la Ierusalim

26 apr.

agnus dei - english + romanian blog

Conform unei declaraţii a Ministerului israelian de Externe, anunţul preşedintelui Zeman este o recunoaştere a faptului că ambasadele trebuie să aibă sediul în capitale. „Republica Cehă respectă în totalitate politica Uniunii Europene, care vede Ierusalimul drept viitoare capitală a statului israelian şi a statului palestinian”, a transmis Ministerul israelian de Externe.

Preşedintele Cehiei, Milos Zeman, a anunţat miercuri seară că sediul ambasadei din Israel va fi mutat de la Tel Aviv la Ierusalim.

Liderul a explicat că mutarea sediului misiunii diplomatice se va face în trei etape: un consulat onorific va fi deschis în Ierusalim în luna mai, după care vor fi transferate sediile altor reprezentanţe, iar la final cel al ambasadei, scrie psnews.ro.

Cu toate acestea Guvernul de la Praga nu a confirmat un plan concret în acest sens.

SURSA – B1.ro

Preşedintele Milos Zeman a explicat că acest proces se va desfăşura în trei etape. Prima etapă constă în deschiderea unui…

Vezi articolul original 211 cuvinte mai mult

Galerie

3 VIDEOS Intrevederea PM României V. Dăncilă cu PM Statului Israel B. Netanyahu

26 apr.

agnus dei - english + romanian blog

VIDEO Intrevederea PM României V. Dăncilă cu PM Statului Israel B. Netanyahu

4/25/18: Vizita PM Viorica Dancila la „Yad Vashem”, Memorialul Martirilor si Eroilor Holocaustului.

4/25/18: Participarea PM V.Dancila la dineul de lucru gazduit de liderul opozitiei parlament

Vezi articolul original

Viorica Dăncilă, Liviu Dragnea s-au întâlnit cu Benjamin Netanyahu. Premierul israelian a salutat adoptarea memorandumului privind mutarea ambasadei României la Ierusalim

26 apr.

agnus dei - english + romanian blog

DE ȘTEFANIA BRÂNDUȘĂ Premierul Viorica Dăncilă și prim-minstrul israelian Benjamin Netanyahu au avut miercuri o întrevedere, în cadrul vizitei oficiale pe care oficialul român o întreprinde miercuri și joi în Israel. În cadrul convorbirilor, cei doi oficiali s-au referit la buna cooperare existentă în formatul de colaborare multilateral, inclusiv în ceea ce privește susținerea reciprocă a candidaturilor, informează un comunicat al Guvernului României.
„Premierul israelian a salutat adoptarea de catre Guvernul Romaniei a cadrului de lansare a dezbaterii privind relocarea ambasadei Romaniei la Ierusalim”, menționează comunicatul.
În cadrul discuțiilor, cei doi premieri au evocat legăturile tradiționale de prietenie dintre cele două țări și au evidențiat nivelul excelent al relațiilor bilaterale dintre România și Statul Israel bazate pe o tradiție de 70 de ani.
De asemenea, conform comunicatului, „premierul român a exprimat satisfacție pentru interesul acordat de partea israeliană la propunerea părții române privind încheierea unui parteneriat România-Israel în domeniul…

Vezi articolul original 365 de cuvinte mai mult

ALIANTA FAMILIILOR DIN ROMANIA – ANTI-SEMITISMUL OCCIDENTAL – O PROBLEMA GRAVA CARE NECESITA ATENTIE

26 apr.

agnus dei - english + romanian blog

CRESTINII – SINGURII PRIETENI AI ISRAELULUI
 
Doua treimi din israelitii care traiesc in Israel se considera „seculari” si putin peste jumatate se considera „traditionali”. Israelul pare sa aibe tot mai multi dusmani si tot mai putini prieteni. Occidentul nu mai e un aliat de baza a Israelului asa cum a fost cu zeci de ani in urma. Asta se datoreaza, cum scriam mai sus, influentei secularismului in Europa. Si asta explica de ce, ironic vorbind, Beniamin Netanyahu se simte ca la el acasa mai mult in Romania, Ungaria ori Polonia decit in Germania, Franta ori Marea Britanie. Situatia e identica si in Statele Unite. Crestinii Americii sunt printre putinii prieteni autentici pe care Israelul ii mai are. Prietenia aceasta se reflecta si in decizia Administratiei Trump de a muta ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim. De fapt, SUA a fost si prima tara din lume care, in…

Vezi articolul original 2.247 de cuvinte mai mult

Pastor Cristian Ionescu în vizită la lagărul german de la Auschwitz

26 apr.

agnus dei - english + romanian blog

Pastor Cristian Ionescu: Vizitez lagărul german de la Auschwitz!
Sunt prea afectat să comentez ceva!
După ce mă calmez, poate…

Wikipedia:

Auschwitz (în polonă Oświęcim) sau Auschwitz-Birkenau (nume oficial complet Konzentrationslager Auschwitz, KL Auschwitz (Stammlager), KL Birkenau (Auschwitz II), scurt Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau) este numele unui complex de lagăre de concentrare și exterminare al Germaniei naziste.

Cunoscut drept cel mai mare lagăr de exterminare nazist, Auschwitz a devenit locul emblematic de implementare a soluției finale, un element major în punerea în practică a Holocaustului; se estimează că cel puțin 1,1 milioane de persoane au fost omorâte acolo, din care peste 90% au fost evrei.

https://www.facebook.com/cristian.ionescu.90/posts/1642108732524148

Vezi articolul original

Un pastor suedez, indemnat sa foloseasca o altă Biblie, respectiv una care să nu dezaprobe homosexualitatea

26 apr.

agnus dei - english + romanian blog

Pastorul a fost condamnat la 30 de zile de închisoare pentru săvârșirea faptei de incitare la ură (hate-speech) constând în aceea că, într-o predică de duminică, s-a referit la comportamente sexuale imorale practicate în Suedia și nu numai. 

Un pastor suedez, indemnat sa foloseasca o altă Biblie, respectiv una care să nu dezaprobe homosexualitatea

“Acum câțiva ani în urmă, am fost implicat în apărarea pastorului suedez Ake Green. După cum se știe, acesta a fost condamnat la 30 de zile de închisoare pentru săvârșirea faptei de incitare la ură (hate-speech) constând în aceea că, într-o predică de duminică, s-a referit la comportamente sexuale imorale practicate în Suedia și nu numai. Pastorul a fost învinuit și trimis în judecată pentru încălcarea dispozițiilor legale suedeze referitoare la interdicția incitării la ură, prin ceea ce a spus într-o predică si care a fost considerat a reflecta dispreț.

După cum a spus acuzarea…

Vezi articolul original 171 de cuvinte mai mult

Unul din proiectele de țară despre care nu ați știut: Recomandarea OMS să se predea educație sexuală obligatoriu de la trei ani. România a semnat că este de acord

26 apr.

agnus dei - english + romanian blog

In sfarsit a aparut un soi de traducere in romana a standardului OMS pentru educatie sexuala, standard aparut in engleza in 2010, chestie pentru care Romania a semnat ca este de acord, inca din 2011.

Din 2012 scriu despre enormitatile vizavi de educatia sexuala necesara inca din gradinita, educatie sexuala care trebuie sa fie comprehensiva pentru ca restul „educatiilor sexuale posibile” (prin abstinenta, stiintifica sau facuta doar de parinti) sunt imposibile pentru OMS.

Este un dezastru, sincer, dar daca nu o sa va faceti timp sa cititi originalul in engleza sau franceza, chiar daca este un text urias, aproape 70 de pagini, nu veti intelege nimic din monstruozitatea pe care Romania a decis deja, in 2011, sa o introduca in scolile si gradinitele romanesti.

Ceea ce este de speriat insa, cu adevarat, este minutiozitatea cu care se tese panza de paianjen in Romania.

Din 2011 urmaresc modificarile de legi…

Vezi articolul original 373 de cuvinte mai mult

%d blogeri au apreciat: