Arhiva | iulie, 2018

EVRIKA!,GAULEITERUL NAZI,KLAUS ADOLF JOHANNIS -ASPERGER,O DESCOPRIT CA LEGEA CURTII DE CONTURI NU ESTE CONSTITUTIONALA!

31 iul.

 Klaus Iohannis a sesizat, luni, CCR cu privire la Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. Şeful statului a apreciat că legea este neconstituţională în ansamblul ei.

Potrivit sesizării de neconstituţionalitate, legea a fost adoptată cu depăşirea termenului constituţional de 60 de zile stabilit pentru prima Cameră sesizată.

„În opinia noastră, principiul bicameralismului a fost încălcat şi prin raportare la o altă perspectivă. Astfel, principiul bicameralismului a fost încălcat prin adoptarea legii de către Camera decizională într-o formă substanţial diferită faţă de forma Camerei de reflecţie, cu ignorarea criteriilor esenţiale consacrate prin jurisprudenţa constituţională (…) Senatul – în calitate de Cameră decizională – a adoptat un număr de 77 de amendamente, de natură să transforme în mod radical, prin aportul lor cantitativ şi calitativ, filosofia ce a stat la baza iniţierii demersului legislativ şi a exclus, astfel, prima Cameră – cea de reflecţie – de la procesul de legiferare”, se arată în sesizarea făcută de preşedintele Iohannis la CCR, informează Administraţia Prezidenţială într-un comunicat de presă remis MEDIAFAX.

Şeful statului a apreciat ca fiind neconstituţională şi introducerea în Legea Curţii de Conturi a unui nou alineat care prevede că instituţia va desfăşura „activităţi de îndrumare şi consiliere metodologică menite să asigure respectarea legii şi a procedurilor privind formarea, administrarea şi utilizarea fondurilor publice”.

„În raport cu modificările realizate prin art. I pct. 35 din legea supusă controlului de constituţionalitate, care vizează noul alin. (11) al art. 21, obligaţia de verificare ex-ante stabilită în sarcina Curţii de Conturi este una reglementată în mod incomplet, fără stabilirea unor limite de exercitare. Mai mult, în privinţa noii atribuţii a Curţii de Conturi nu se menţionează nici dacă aceasta se exercită din oficiu sau la cerere. O astfel de reglementare incompletă conduce şi la dificultatea de a delimita atribuţiile de cele ale Ministerului Finanţelor Publice care, potrivit art. 8 alin. (1) din O.G. nr. 119/1999 „este autoritatea de coordonare şi reglementare a controlului financiar preventiv pentru toate entităţile publice”, scrie în sesizarea trimisă de şeful statului.

În text este criticată şi introducerea obligaţiei pentru unităţile de parchet din cadrul Ministerului Public să comunice Curţii de Conturi „stadiul de soluţionare al cauzelor penale care vizează entităţile auditate”.

„Dispoziţiile imperative introduse de textul criticat instituie o obligaţie în sarcina Ministerului Public de a transmite o serie de informaţii Curţii de Conturi aflată în exercitarea atribuţiilor sale. Această nouă dispoziţie reprezintă o încălcare a principiului potrivit căruia urmărirea penală este nepublică, conform art. 285 alin. (2) din Codul de procedură penală, aspect ce contravine art. 1 alin. (5) din Constituţie. O atare obligaţie instituită în sarcina Ministerului Public de a transmite informaţii despre stadiul de soluţionare a unei cauze penale unei autorităţi administrative autonome aflate sub control parlamentar aduce atingere atât principiului separaţiei puterilor în stat prevăzut de art. 1 alin. (4) din Constituţie, cât şi rolului Ministerului Public prevăzut de art. 131 din Constituţie, aşa cum acesta a fost dezvoltat pe cale jurisprudenţială”, conform sursei citate.

Cu privire la faptul că potrivit modificărilor aduse, reprezentanţii entităţilor auditate, care au acţionat pe baza punctelor de vedere, documentelor emise sau aprobate de organele cu atribuţii de reglementare şi avizare, nu răspund pentru consecinţele măsurilor administrative luate în urma recomandărilor cuprinse în rapoartele întocmite de Autoritatea de Audit, sesizarea de neconstituţionalitate spune: „Sintagmele „nu răspund”/„nu sunt răspunzători” sunt neclare, norma neprecizând care este tipul de răspundere înlăturată, ajungându-se la interpretarea conform căreia un punct de vedere emis de o entitate cu atribuţii de reglementare sau avizare ar putea înlătura chiar o răspundere penală a unui reprezentat al entităţii auditate, în condiţiile în care este posibil ca entitatea care a emis punctul de vedere să fie chiar entitatea auditată”.

„În egală măsură, exonerarea de răspundere a reprezentanţilor entităţilor publice auditate pentru consecinţele erorilor/abaterilor de la legalitate constatate de Curtea de Conturi contravine chiar rolului constituţional al acestei autorităţi, consacrat de art. 140 alin. (1) din Constituţie, potrivit căruia „Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public. În condiţiile legii organice, litigiile rezultate din activitatea Curţii de Conturi se soluţionează de instanţele judecătoreşti specializate”, se mai arată în sesizarea trimisă CCR.
În ceea ce priveşte „suspendarea obligaţiei conducerii acestei entităţi de a implementa măsurile recomandate pentru recuperarea prejudiciului până la data pronunţării unei hotărâri definitive şi irevocabile de către instanţa de judecată competentă”, şeful statului a apreciat că noua soluţie va avea ca efect „o îngreunare a recuperării prejudiciilor şi perpetuarea unor situaţii generatoare de prejudicii instituţiei”.

Iohannis critică şi prevederea potrivit căreia „în situaţiile în care, în rapoartele de audit se constată existenţa unor fapte pentru care există indicii temeinice că au fost săvârşite cu încălcarea legii penale, consilierul de conturi raportor propune plenului, odată cu aprobarea raportului de audit, aprobarea sesizării organelor de urmărire penală. Sesizarea organelor în drept se efectuează de Preşedintele Curţii de Conturi”.

„În ceea ce priveşte acest aspect, prin raportare la misiunea Curţii de Conturi şi la activitatea de audit realizată de această autoritate, noua abordare este de natură să slăbească în mod considerabil controlul asupra utilizării fondurilor publice şi îngreunează recuperarea prejudiciilor constatate. Instituirea unui filtru suplimentar al plenului Curţii de Conturi poate conduce la situaţia în care, fără stabilirea unor alte criterii suplimentare, plenul Curţii de Conturi ar putea vota împotriva sesizării organelor de urmărire penală, chiar dacă s-au constatat fapte pentru care există indicii temeinice că ar fi fost săvârşite cu încălcarea legii penale. Mai mult, plenul Curţii de Conturi nu este un organ judiciar, neavând competenţa de a aprecia dacă unele date, circumstanţe sau împrejurări constituie indicii temeinice că a fost săvârşită o infracţiune sau nu”, potrivit textului obiecţiei de neconstituţionalitae.

Klaus Iohannis mai reclamă şi eliminarea din lege a suspendării de drept a membrilor Curţii de Conturi şi a auditorilor publici externi din funcţiile deţinute „de la data trimiterii în judecată penală”.

„Modificarea realizată de către legiuitor este de natură a crea un privilegiu pentru membrii Curţii de Conturi în raport cu celelalte categorii socio-profesionale, în condiţiile realizării unei egalizări sub aspectul drepturilor (independenţă, inamovibilitate, introducerea pensiei de serviciu, a dreptului de actualizare a acesteia „ori de câte ori se majorează indemnizaţia brută lunară a unui consilier de conturi în activitate (…)”, spor de şedinţă etc.). (…) Prin eliminarea obligativităţii suspendării din funcţie a membrilor Curţii de Conturi şi a auditorilor publici externi la momentul trimiterii acestora în judecată se instituie un tratament privilegiat pentru această categorie profesională, fără nici o justificare raţională, obiectivă şi rezonabilă”, potrivit sursei citate.

WHATSAPP FACE MARELE ANUNT!

31 iul.

WhatsApp a început implementarea facilităţilor care permit comunicarea video a până la patru persoane prin intermediul camerelor telefoanelor mobile.

Promisă de Facebook încă din luna ianuarie, conferinţa video este acum lansată pentru WhatsApp şi va fi disponibilă pe parcursul următoarelor zile atât pentru utilizatorii de Android, cât şi pentru cei de iPhone. Transmisia în cazul conferinţelor video a fost optimizată pentru a putea funcţiona în orice condiţii, inclusiv pe cele mai lente reţele şi în zonele cu semnal slab.

Reprezentanţii WhatsApp spun că nu contează calitatea conexiunii, singura condiţie pentru a putea comunica video cu aplicaţia deţinută de Facebook fiind existenţa unei conexiuni la internet.  Un alt avantaj pe care cei atenţi la intimitatea online sau reticenţi la produsele deţinute de Facebook îl vor aprecia, este criptarea transmisiunilor prin intermediul aceluiaşi protocol folosit şi pentru discuţiile în scris.

Marea limitare vine, însă, din faptul, că numai cel mult patru persoane pot fi conectate la o conferinţă video realizată de WhatsApp. Deşi suficientă pentru majoritatea utilizatorilor obişnuiţi, această limitate scoate din schemă cazul utilizării în domeniul business.

La ultimul anunţ oficial, care a fost făcut în luna februarie a acestui an, WhatsApp atinsese 1,5 miliarde de utilizatori care folosesc aplicaţia cel puţin o dată pe lună. Tot la acea dată, Facebook anunţa că utilizatorii comunică în mod audio prin intermediul WhatsApp timp de 2 miliarde minute pe zi în medie.

Comunicarea audio prin intermediul WhatsApp este disponibilă din 2014, iar din 2016 utilizatorii acestei aplicaţii pot comunica şi video.

DECIZIA INTERPOL STOCKHOLM IN PRIVINTA SOFERULUI ANTI-PSD, RAZVAN STEFANESCU!

31 iul.

Şoferul maşinii cu numere anti-PSD înmatriculată în Suedia, Răzvan Ştefănescu, a ajuns, marţi, însoţit de avocat la sediul Poliţiei Rutiere pentru a-şi clarifica situaţia. El susţine că ar fi schimbat plăcuţele de înmatriculare dacă poliţiştii care l-au oprit anterior ar fi dispus acest lucru, întrucât are la el şi numerele de înmatriculare oficiale ale maşinii.

Răzvan Ştefănescu a sosit, marţi dimineaţă, la sediul Poliţiei Rutiere însoţit de un avocat. El a declarat presei că direşte să-şi clariifice situaţia, prioritatea fiind recuperarea permisului de conducere. ”Sper să se rezolve. Sunt şofer, e meseria mea”, a spus Răzvan Ştefănescu.

Acesta a precizat că ar fi schimbat plăcuţele de înmatriculare de la intrarea în ţară dacă poliţiştii care l-au oprit până acum în trafic i-ar fi atras atenţia că folosirea lor este ilegală şi dacă ar fi dispus schimbarea lor.  ”Dacă le-aş fi schimbat de capul meu aş fi făcut o ilegalitate”, a mai spus Răzvan Ştefănescu care a precizat că are asupra sa şi numerele de înmatriculare oficiale ale autoturismului.

Brigada Rutieră a Capitalei a reţinut, luni, numerele de înmatriculare cu mesaj anti-PSD, după ce au oprit în trafic autoturismul înmatriculat în Suedia. De asemenea, a fost reţinut pemisul de conducere al şoferului, acesta declarând că a înmatriculat maşina în luna aprilie şi că se află în concediu în România, fiind în drum spre litoral.

Poliţia Rutieră a deschis dosar penal în acest caz şi susţine că maşina cu numărul de înmatriculare ”M..EPSD” nu are drept de circulaţie în România, invocând o informare transmisă de Biroul Interpol Stockholm, în timp ce Ambasada Suediei la Bucureşti a precizat că autoturismul are drept de circulaţie în Uniunea Europeană, dar că posesorul trebuie să deţină documentele oficiale pentru ambele seturi de numere – personalizate şi oficiale.

Ulterior, purtătorul de cuvânt al Agenţiei de Transport din Suedia,  Eva Isaksen, a declarat că plăcuţele personalizate îi vor fi retrase şoferului român.

COS TARGOVISTE,SINDICATUL SI STATUL ROMAN!

31 iul.

Salariaţii Combinatul de Oţeluri Speciale Târgovişte se pregătesc din nou de proteste! Nemulţumirea angajaţilor a plecat de la faptul că administraţia rusă a prelungit contractul de muncă, cu încă un an, cu ajutorul sindicatului pe care aceştia îl controlează, fără acordul Sindicatului „Valahia“ Târgovişte, unde sunt înscrişi marea majoritate a salariaţilor de la COS.

Marţi, 31 iulie, între orele 14.00 și 16.00, în fața COS Târgoviște este programat un miting de protest al salariaților, fiind organizat de Sindicatul Valahia. Lucrătorii COS Târgoviște vor protesta din nou pentru a atrage atenția asupra faptului că s-au instituit relații feudale de muncă și că actuala administrație nu este interesată de ieșirea din insolvență. Mai mult, salariații s-au săturat de munca precară, de condiții de muncă mizere, autoritate excesivă, încălcări permanente ale drepturilor și libertăților lucrătorilor, salarii de mizerie, demolarea bucată cu bucată a combinatului, de lipsa de reacție a clasei politice în ceea ce privește modificarea legilor care permit devalizarea combinatului și multe altele.

Potrivit liderului de sindicat Nicolae Dragodănescu, majoritatea salariaţilor din combinat sunt plătiţi undeva în jurul salariului minim pe economie.

„La Combinatul de Oţeluri Speciale Târgovişte este o foarte mare nemulţumire datorită faptului că, folosindu-se de Sindicatul Galben, un sindicat al lor după cum toată lumea ştie, administraţia rusă a prelungit contractul de muncă cu încă un an, imediat după ce s-a finalizat greva de la Cromsteel, când salariaţii de la combinat sperau că ne vom organiza şi vom putea să facem o negociere serioasă. Numai că s-au trezit că li s-a prelungit contractul cu încă un an. Acum, mai nou, au introdus o grilă de salarizare pe care salariaţii o consideră o bătaie de joc, adică au inventat o grilă cu 22 de trepte, iar toţi salariaţii, sau 90% din ei, sunt plătiţi în zona treptei a IV-a, adică undeva la 2.100 lei brut. Sunt plătiţi în zona salariului minim, iar dacă, de la anul, salariul minim va creşte, cum era promisiunea, la 2.000 lei, vor fi din nou plafonaţi, indiferent că au sau nu vechime, şi vor fi plătiţi cu aceleaşi salarii. Acum se strâng semnături, pentru că trebuie să recunoaştem că avem o doză de lipsă de seriozitate, noi în lumea noastră românească, şi acum văd că se responsabilizează şi fac singuri liste. Cine nu vrea să protesteze să nu se treacă pe liste, pentru că la ultimul protest, când ne aşteptam la 600-700 de persoane, abia au fost vreo 250. Noi le-am spus că asigurăm logistica şi suportul numai dacă vom avea, într-adevăr, suficienţi nemulţumiţi şi vom putea să facem un protest mare. Acum ei umblă cu listele, m-au sunat şi astăzi liderii de sectoare şi mi-au spus că oamenii sunt hotărâţi din nou să protesteze. Deci se arată un nor de proteste, dar până nu vom avea o certitudine că vom avea un număr mare de participanţi, nu vom aviza nimic“ a semnalat preşedintele Sindicatului „Valahia“ Târgovişte, Nicolae Dragodănescu.

COS Târgoviște este un exemplu reprezentativ al incoerenței legislative din România. Privatizată în 2002 din Fondul Proprietății de Stat către o firmă offshore cu patronat rus (Conares Trading, devenită ulterior Mechel), COS Târgoviște a intrat în insolvenţă în anul 2013, iar în acest moment nu există un program de reorganizare și se află în pericol de faliment, situație ce poate aduce atingere siguranței naționale. Grupul Mechel a cumpărat de la Fondul Proprietății de Stat alte patru combinate metalurgice care, după preluare, au fost aduse în stare de nefuncționare (Câmpia Turzii, Oțelul Roşu, Brăila și Buzău).

Au trecut cinci ani de la intrarea în insolvență şi statul român nu a încasat nimic din creanța de peste 10 milioane euro, iar prin păstrarea administrării de către COS Târgoviște, prin administratorul special, tot ce se încasează acum din vânzările de patrimoniu se duce tot în buzunarele administrației ruse și nu ajunge nimic în contul creanței statului.

Alternativa la vidul legislativ existent, care permite o astfel de situație, va duce inevitabil la declanșarea procedurii falimentului, cu efecte dezastruoase pentru salariați, pentru economia județeană și pentru interesul național.

Dacă statul român are de recuperat creanțe de la acești așa-ziși „investitori strategici“ care au primit din Fondul Proprietății de Stat active strategice pentru economia românească, la prețuri foarte mici, trebuie să o facă cu fermitate, mergând până la expropriere, prin lege specială, a respectivelor unități.

Sindicatul Valahia, activ în cadrul COS Târgoviște cu peste 500 membri, a cerut clasei politice să reanalizeze cadrul legal existent și să inițieze modificarea în regim de urgență a următoarelor legi:

 • Legea Siguranței Naționale trebuie modificată astfel încât să se permită intervenția de urgență a statului român atunci când o unitate economică strategică este în pericol de a fi adusă în stare de nefuncționare/lichidare;

 • Legea insolvenței trebuie modificată astfel încât să fie ridicată administarea specială dacă nu există un program de reorganizare după trei ani de la intrarea în insolvență, iar administratorul judiciar să poată fi schimbat în această situație;

 • Legea exproprierii trebuie modificată astfel încât să permită declanșarea procedurii de expropriere și în situația în care au fost încălcate clauzele contractului de privatizare, și/sau în situația în care unități de importanță națională, din cele prevăzute în lista anexă la Legea siguranței naționale, care au fost privatizate din fondul proprietății statului și care sunt sunt aflate în pericol de a fi aduse în stare de nefuncționare sau de lichidare. De asemenea, dreapta și prealabila despăgubire să nu fie mai mare decât prețul plătit la momentul privatizării, din care să fie scăzute veniturile obținute din înstrăinările de active/utilaje/patrimoniu etc.

 • Adoptarea unei legi speciale, în regim de urgență, derogatoare de la cadrul general al procedurii insolvenței, prin care statul român să poată prelua activele privatizate, în contul creanțelor statului sau/și atunci când este pusă în pericol siguranța națională.

Istoricul intrării în insolvență a COS Târgoviște:

 1. La finele anului 2012, Mechel oprește activitatea; în același timp, ANAF trece la executarea silită împotriva COS Târgoviște pentru datorii de peste 10 milioane euro.

 2. În februarie 2013 a fost deschisă procedura generală a insolvenţei în vederea reorganizării, conform Încheierii de ședință din data de 22.02.2013, pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 1906/120/2013.

 3. După încetarea monitorizării post-privatizare, rușii au început să preia din combinat tehnologie și utilaje. Clauzele din contractul de privatizare prevăd că rușii trebuiau să menţină toate utiliajele şi instalaţiile pentru apărarea naţională la parametri normali.

 4. Cu câteva zile înainte de Crăciunul anului 2012, activele de la Câmpia Turzii sunt puse gaj pentru un împrumut de 50 milioane euro.

 5. Mechel primeşte bani împrumut de la un offshore, parte a companiei-mamă, Mechel International Holdings, înregistrat în Elveția. După doar două luni, Mechel anunţă vânzarea tuturor combinatelor româneşti, pentru 52 euro. Cumpărătorul este societatea românească Invest Nikarom SRL, cu capital social de 99.000 lei şi cu sediul într-un apartament de trei camere din Bucureşti. În fapt, în spatele SRL-ului cu nume românesc sunt tot cetăţeni ruşi, apropiaţi Mechel.

 6. Înainte de intrarea în insolvență este diminuată valoarea acțiunilor de 2.500 ori, de la 2,5 lei/acțiune la 0,1 lei/acțiune, și sunt oprite de la tranzacționare.

 7. Vânzarea combinatului de la Târgovişte a fost făcută cu patru zile înainte de a fi anunţată public. Pachetul de 86,6% din acţiuni al Mechel Târgovişte este preluat de Mazur Investments, un offshore înființat la Nicosia în iulie 2012. În aceeaşi zi, offshore-ul cipriot şi, implicit, combinatul sunt preluate de SC Invest Nikarom SRL. Societatea e deţinută de rușii Svetlana și Oleg Chumachov, părinții fostului reprezentant al Mechel în România, Oleg Chumachov.

 8. În 19 februarie 2013, ziua în care Mechel anunță vânzarea către Invest Nikarom, COS Târgoviște a cerut Tribunalului Dâmbovița deschiderea procedurii insolvenței.

 9. Cu șase luni înainte de intrarea combinatului în insolvenţă, SILNEF îşi deschisese un punct de lucru la sediul combinatului. Ea are „de recuperat“ 50 milioane euro. SILNEF SRL a dezmembrat secţii din Rafo Onești, Tractorul Brașov, Rulmentul Brașov sau Nitramonia Făgăraș. Societatea este controlată de omul de afaceri Silviu Strejuţ și este cercetată de DNA într-un dosar de evaziune fiscală de peste un milion de euro prin comercializarea de fier vechi. Creanța SILNEF este creată artificial, prin majorarea prețului la fierul vechi, mult peste prețul pieței

 10. Invocând insolvența, Mechel obligă statul român să plătească salariile restante din fondul de garantare al salariilor. Mai mult, cere ca tot statul român să plătească plățile compensatorii, însă a pierdut în instanță și au fost obligată să le plătească din fonduri proprii.

 11. La COS Târgoviște procesul de demolare continuă. Acesta este bilanțul „reorganizării“:

 • Oțelăria electrică nr. 1 ( OE 1) – demolată în 2015;

 • Striper – Anexa OE 2 – demolată în 2015;

 • Laminorul degrosisor (LDS) – demolat în 2015-2016;

 • Fabrica de var – demolate 3 cuptoare din cele 4, începând cu 2012;

 • Trăgătoria de bare – descompletată parțial;

 • Forja de blocuri și bare (FBB) – descompletată total. DIN 8 IANUARIE 2018 A ÎNCEPUT DEMOLAREA ACESTEI SECŢII ŞI DEJA ESTE PE JUMATĂTE DEMOLATĂ!

 • Fabrica de hidrogen – demolată în 2012;

 • Fabrica de dolomită – dezafectată;

 • Secția recondiționare lingotiere ( HCL) – dezafectată;

 • Depozitul de păcură – demolat în 2012;

 • Sector pregătire OE 2 – demolat în 2012;

 • Turnătoria mixtă – dezafectată în 2013.

NEGULESCU ,DIN NOU IN FATA JUDECATORILOR!

31 iul.

Procurorul Mircea Negulescu, zis „Portocală”, a ajuns marţi dimineaţa la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde contestă măsura controlului judiciar impusă de Parchetul General. La intrare, acesta a declarat că măsura este una „nelegală”, pentru că nu există probe la dosar.

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, luni, suspendarea din funcţie a fostului şef al DNA Ploieşti Lucian Onea şi a procurorului Mircea Negulescu. Vineri, procuror Mircea Negulescu şi fostul şef al DNA Ploieşti Lucian Onea au fost chemaţi la Parchetul General, unde au fost anunţaţi că au fost plasaţi sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Potrivit unui comunicat al Parchetului General, celor doi li s-au impus, printre altele, următoarele obligaţii: să nu comunice între ei şi, respectiv, cu anumite persoane menţionate în ordonanţe, să nu exercite profesia de procuror, să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme.  Lucian Onea este acuzat de participaţie improprie, sub forma complicităţii, la săvârşirea infracţiunii de inducere în eroare a organelor judiciare, represiune nedreaptă şi cercetare abuzivă, iar Mircea Negulescu este cercetat pentru participaţie improprie, sub forma complicităţii, la săvârşirea infracţiunii de inducere în eroare a organelor judiciare şi complicitate la infracţiunea de represiune nedreaptă.

ONEA ,UN MARE NU DE LA PARCHETUL GENERAL!

31 iul.

Procurorii Parchetului General au respins cererea fostului şef al DNA Ploieşti, Lucian Onea, de recuzare a procurorului Elena Iordache, cel care instrumentează dosarul în care acesta este acuzat, alături de Mircea Negulescu, de inducere în eroare a organelor judiciare.

Procurorii au decis să respingă cererea lui Lucian Onea, de recuzare a procurorului Elena Iordache, cel care se ocupă de dosarul în care acesta a fost plasat sub control judiciar, au precizat, pentru mediafax.ro, surse judiciare. Atât Lucian Onea cât şi Mircea Negulescu au fost plasaţi sub control judiciar de către procurorii Parchetului General, pe o perioadă de 60 zile. Ei nu au voie să comunice între ei şi respectiv cu anumite persoane menţionate în ordonanţe; nu au voie să mai exercite profesia de procuror şi nu au voie să deţină, să folosească sau să poarte arme. Mircea Negulescu contestă, marţi, controlul judiciar la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Secţia pentru procurori a CSM a decis, luni, suspendarea din funcţie a procurorilor Lucian Onea şi Mircea Negulescu, după ce Parchetul General i-a plasat sub control judiciar pentru infracţiunile de inducere în eroare a organelor judiciare şi complicitate la infracţiunea de represiune nedreaptă.

Mircea Negulescu e urmărit penal pentru participaţie improprie, sub forma complicităţii, la săvârşirea infracţiunii de inducere în eroare a organelor judiciare şi complicitate la infracţiunea de represiune nedreaptă. El are, alături de Lucian Onea, interdicţie de a-şi exercita profesia de procuror.

HOTIA CU DEMOCRATIA!

31 iul.

De ce avem în fruntea ţării politicieni şi şefi de instituţii de valoarea, de calitatea, de fapt, de non-valoarea, de lipsa de calitate a lui Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă, Călin Popescu Tăriceanu, Liviu Dragnea, Ludovic Orban, Dan Barna, Eugen Tomac, Eduard Hellvig, Gabriel Vlase, Augustin Lazăr, Laura Codruţa Kövesi, Gabriela Vrânceanu Firea, Mihai Chirica, Emil Boc, ca să-i numim doar pe cei care conduc azi România, guvernul României, Senatul şi Camera Deputaţilor, partidele, instituţiile de forţă, marile oraşe ? Cum e turcul şi pistolul, adică politicienii şi înalţii funcţionari nu pot fi mai buni decât populaţia pe care ar trebui s-o reprezinte. Aşa să fie ?

Să fie calitatea românilor care trăiesc astăzi aici de nivelul jalnic al politicienilor şi demnitarilor care-i reprezintă la Cotroceni, în Palatul Victoria, în Parlament, în parchete şi servicii, în primării şi, seară de seară, pe televiziunile de ştiri alocate ? Oricum, asta ni se induce clipă de clipă, sistematic, tenace, că noi, românii, suntem la fel de ciumeţi ca reprezentanţii noştri, la fel de imbecili, inculţi, hoţi, corupţi, mincinoşi, incompetenţi, arivişti pe sec, impostori, plagiatori ca ei.

Aproape identici cu cei care semnează pentru noi tăierea sălbatică, descreierată, dementă a pădurilor, retrocedări ilegale de tipul A.N.R.P.-Băsescu sau cele din Transilvania, înstrăinarea subsolului, a petrolului şi a gazelor, vânzarea pământului cel mai bun pe nimic către investitori străini. Noi punem ştampila pe buletinele de vot, iar cei votaţi ne vând pe câţiva arginţi, nu mulţi, pe care şi-i bagă în propriul buzunar.

De aceea am avea nevoie de D.N.A., o instituţie bazată pe o jurisdicţie de excepţie tipică unei dictaturi, de aceea am avea nevoie de protocoalele între S.R.I., D.N.A. şi celelalte instituţii, de servicii secrete supranumerice, care să-i supravegheze pe votanţii unor asemenea politicieni iresponsabili, nevolnici, corupţi şi nepotriviţi. De aceea am avea nevoie de bani din ce în ce mai mulţi de la buget pentru aceste servicii foarte speciale, care să supravegheze, să controleze o populaţie incalificabilă, detestabilă. Avem un Minister al Apărării foarte lejer, serviciul militar obligatoriu, care avea şi un rol educativ, mai ales pentru tinerii veniţi de la ţară sau din mahalalele sărace, a fost suprimat, dar Ministerul de Interne, ca şi serviciile speciale au devenit supraponderale, cu mult peste ce ar trebui să fie ele raportat la o populaţie în continuă scădere. Populaţia României scade neîncetat ca urmare a unei natalităţi foarte slabe, explicabile, şi a unei emigraţii fără precedent în istoria ţării, tragice.

Şi nu numai serviciile secrete şi Ministerul de Interne sunt supraponderale, supranumerice şi supraplătite (să nu uităm nici pensiile speciale şi pensionarii la 50 de ani), dar mai avem şi foarte multe canale de ştiri cu conţinut eminamente politic – despre unele nici nu ştim cine le ţine în viaţă, din ce bani trăiesc, sute de canale de ştiri în provincie, posturi de radio foarte politizate – toate acestea nu fac decât să lustruiască, „jos cutare ! sus cutare !” politicieni şi aleşi locali despre care se vorbeşte până la ameţeală. Dacă s-ar opri aceste oficine de prestări pur politice, deloc comerciale, majoritatea absolută a politicienilor noştri ar cădea pe loc în neantul din care au venit. E limpede că politicienii şi televiziunile care-i lustruiesc şi le dau formă şi conţinut zilnic, seară de seară, locuiesc în acelaşi borcan urât mirositor. Şi toţi cei care se pretează interesat la această sinistră comedie, politicieni şi ziarişti laolaltă, sunt indivizi fără experienţă profesională semnificativă sau dispuşi să-şi pună orice experienţă în paranteză, cu studii discutabile, doctori plagiatori, cu un profil moral pe măsură. Presa scrisă a cam dispărut, teme care privesc literatura, arta, istoria nu mai fac nici o para chioară. Educaţia şi sănătatea sunt folosite ca subiecte doar pentru a atrage sau a fideliza fraierii. Viaţa românilor se reduce la politică şi judiciarism de spitalul de nebuni.

Să nu pierdem din vedere nici mediul online, cu Google, cu Facebook, Twitter, Instagram etc., cu sute de site-uri care manipulează politic într-o direcţie sau alta prin preferinţe şi cenzură. Şi, mai ales, să nu-i uităm nici pe sociologii de provenienţă comunistă şi securistă care produc sondaje trucate, prefabricate, inventate, comandate şi plătite de unii şi de alţii, sociologi care scriu, de fapt, cele mai mincinoase editoriale politice pentru că lasă impresia că se bazează pe cifre şi pe interogarea populaţiei.

Marea descoperire recentă, cu nesfârşita discuţie în jurul demiterii Laurei Codruţa Kövesi, a scos clar la vedere rolul nefast al unei justiţii dirijate, orientate până la urmă împotriva întregii ţări. Spectacolul de suprafaţă al luptei dintre cele două tabere nu mai poate să ascundă tragedia cu care se confruntă cotidian întreaga populaţie a României, călcată în picioare de servicii secrete, justiţie coruptă şi instrumentată, presă falsă, închiriată pentru a intoxica, manipula, dezorienta.

Să revenim la prima întrebare. Bineînţeles că actualii politicieni, ca şi cei din 1989 până azi, nu reprezintă aproape deloc populaţia tăcută a României. Bineînţeles că există sute şi mii de români mai buni decât ei, mai cinstiţi şi mai competenţi, care ar trebui să reprezinte ţara în treburile publice. Actualii politicieni, ca şi restul adunăturii politice postcomuniste, nu au fost scoşi în faţă de alegeri democratice reale, ci de acele forţe obscure şi oculte care controlează România din decembrie 1989 încoace. Mai nou, aceste forţe au fost numite „stat paralel” în piaţa publică, într-o enormă adunare populară, în discursuri, de Liviu Dragnea şi de Călin Popescu Tăriceanu, respectiv preşedintele Camerei Deputaţilor şi preşedintele Senatului. Mai înainte se vorbea de Securitate, care a făcut de la bun început un contract odios de vânzare de ţară cu servicii străine, cu multinaţionale, cu mai multe puteri de ocupaţie.

Odată cu lichidarea violentă a Ceauşeştilor am ieşit dintr-un fals comunism, în fapt o teribilă dictatură a bandiţilor, proştilor şi ticăloşilor de tot felul, şi am intrat într-o democraţie de faţadă, din care nu se poate recunoaşte decât ritualul găunos şi inutil al votului. Ieşirea României din comunism a fost sprijinită masiv, cu arma în mână, de U.R.S.S., de democraţiile occidentale şi de vecinii interesaţi. Ieşirea din tragicomedia democratică în care ne găsim nu va mai fi ajutată de nimeni din exterior. Dimpotrivă. Se fură azi toată România prin alba-neagra ? Nu. Se fură cu democraţia, cu partidul şi cu votul.

Autor: Petru Romoşan

Sursa: art-emis.ro

31 iulie 1431- Prima menţiune într-un document intern moldovenesc a oraşului Piatra-Neamţ. VIDEO

31 iul.

CER SI PAMANT ROMANESC

Reședința Județului Neamț, municipiul Piatra Neamț este o localitate situată pe valea Bistriței, în nord-estul României pe valea  Bistriţei. Orașul avea 125.842 de locuitori în 1992, în 107.126  în 2008, iar la nivelul anului 2011 o populaţie de 85.055 de locuitori.   

 În această zonă exista un  puternic centru politic, economic şi spiritual, care se numea Petrodava, menţionat în sec. al II-lea de Claudiu Ptolemeu în lucrarea „Geographica”.

„Vechea denumire geto-dacică derivă, foarte probabil, din tracicul „petra”(piatră) , care s-a păstrat de-a lungul a două milenii în forme prea puţin modificate”, menţionează istoricul Marcel Drăgotescu în lucrarea „Piatra-Neamţ, file de monografie”

 O altă menţiune scrisă despre aşezarea dintre munţi apare mult mai târziu, în „Cronica rusească” (cca.1387-1392) sub numele de Kamena (Piatra) – în Lista oraşelor valahe de la Dunare.

În aceeaşi perioadă (1395), în timpul expediţiei sale îndreptată împotriva lui Ştefan I Muşat, regele maghiar Sigismund de Luxemburg a semnat în drum…

Vezi articolul original 1.160 de cuvinte mai mult

31 iulie 1431- Prima menţiune într-un document intern moldovenesc a oraşului Piatra-Neamţ. VIDEO

31 iul.

CER SI PAMANT ROMANESC

Reședința Județului Neamț, municipiul Piatra Neamț este o localitate situată pe valea Bistriței, în nord-estul României pe valea  Bistriţei. Orașul avea 125.842 de locuitori în 1992, în 107.126  în 2008, iar la nivelul anului 2011 o populaţie de 85.055 de locuitori.   

 În această zonă exista un  puternic centru politic, economic şi spiritual, care se numea Petrodava, menţionat în sec. al II-lea de Claudiu Ptolemeu în lucrarea „Geographica”.

„Vechea denumire geto-dacică derivă, foarte probabil, din tracicul „petra”(piatră) , care s-a păstrat de-a lungul a două milenii în forme prea puţin modificate”, menţionează istoricul Marcel Drăgotescu în lucrarea „Piatra-Neamţ, file de monografie”

 O altă menţiune scrisă despre aşezarea dintre munţi apare mult mai târziu, în „Cronica rusească” (cca.1387-1392) sub numele de Kamena (Piatra) – în Lista oraşelor valahe de la Dunare.

În aceeaşi perioadă (1395), în timpul expediţiei sale îndreptată împotriva lui Ştefan I Muşat, regele maghiar Sigismund de Luxemburg a semnat în drum…

Vezi articolul original 1.160 de cuvinte mai mult

La 31 iulie 1877, principele Carol I al României a primit de la marele duce Nicolae al Rusiei o telegramă în care cerea ajutorul armatei române în lupta împotriva Turciei

31 iul.

CER SI PAMANT ROMANESC

Imagini pentru rege carol I photos

Foto: Carol de Hohenzollern-Sigmaringen (n.1939-d.1914), rege al României 1866-1914


La 31 iulie 1877, stil nou (19 iulie 1877, stil vechi), Principele Carol a primit telegrama care relata că rușii au suferit o înfrîngere completă la Plevna, în Bulgaria şi cerea ajutorul Armatei Române.

O parte din trupele rusești au intrat în panică, Marele Duce Nicolae al Rusiei și-a mutat cartierul general, iar însăși țarul Alexandru II-lea era gată să se retragă  peste Dunăre, înapoi în România.

telegrama 19 iulie 1877

În telegrama cifrată către Principele Carol, Marele Duce Nicolae, fratele ţarului Alexandru al Rusiei, scria:

Turcii au concentrat la Plevna cele mai puternice forțe armate, copleșindu-ne. Te rog să demonstrăm că suntem uniți și, dacă e posibil, treci Dunărea pe unde dorești. Între Jiu și Corabia, această demonstrație este indispensabilă ca să-mi ușurezi mișcările. Nicolae”.

Este telegrama care stă la baza intrării României în conflictul ruso-turc, iar sângele soldaţilor români vărsat la sud…

Vezi articolul original 411 cuvinte mai mult

Declaraţiile antireuropene şi antiromâneşti ale lui Orban Viktor, primul ministru al Ungariei.VIDEO

31 iul.

CER SI PAMANT ROMANESC

”România a intrat în urmă cu o sută de ani în epoca modernă. Înţelegem că, din punctul lor de vedere, este un moment de sărbătoare, dar îi rugăm să ne înţeleagă că din punctul nostru de vedere nu avem ce sărbători”, a afirmat premierul ungar sâmbătă, 28 iulie 2018, la Universitatea de Vară „Tusvanyos” de la Băile Tuşnad.

Discursul lui Orban Viktor a fost oprit de aplauzele celor prezenţi.

Apoi, premierul Ungariei a continuat spunând că ”România modernă nu ştie de 100 de ani ce să facă cu cei peste un milion de maghiari care trăiesc aici”.

„În loc să negăm realitatea, ar trebui să privim situaţia ca pe o resursă. Să privim Transilvania ca pe o resursă, să ne dorim un Ţinut Secuiesc tot mai puternic, o comunitate maghiară din ce în ce mai puternică. Acest lucru ar însemna un plus de forţă şi pentru România”, a mai…

Vezi articolul original 274 de cuvinte mai mult

Declaraţiile antireuropene şi antiromâneşti ale lui Orban Viktor, primul ministru al Ungariei.VIDEO

31 iul.

CER SI PAMANT ROMANESC

”România a intrat în urmă cu o sută de ani în epoca modernă. Înţelegem că, din punctul lor de vedere, este un moment de sărbătoare, dar îi rugăm să ne înţeleagă că din punctul nostru de vedere nu avem ce sărbători”, a afirmat premierul ungar sâmbătă, 28 iulie 2018, la Universitatea de Vară „Tusvanyos” de la Băile Tuşnad.

Discursul lui Orban Viktor a fost oprit de aplauzele celor prezenţi.

Apoi, premierul Ungariei a continuat spunând că ”România modernă nu ştie de 100 de ani ce să facă cu cei peste un milion de maghiari care trăiesc aici”.

„În loc să negăm realitatea, ar trebui să privim situaţia ca pe o resursă. Să privim Transilvania ca pe o resursă, să ne dorim un Ţinut Secuiesc tot mai puternic, o comunitate maghiară din ce în ce mai puternică. Acest lucru ar însemna un plus de forţă şi pentru România”, a mai…

Vezi articolul original 274 de cuvinte mai mult

Summit-ul NATO Bruxelles 2018 – România dincolo de campania de dezinformare

31 iul.

CER SI PAMANT ROMANESC

Summit-ul NATO Bruxelles 2018 – rezultate concrete, dincolo de spectacol

NATO rămâne la Marea Neagră

„Reiterăm sprijinul pentru integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei, Georgiei și a Republicii Moldova în cadrul granițelor acestora recunoscute pe plan internațional.

În conformitate cu angajamentele sale internaționale, facem apel la Rusia să își retragă forțele staționate în cele trei țări fără consimțământul acestora. Condamnăm cu fermitate anexarea ilegală și ilegitimă a Crimeii de către Rusia, anexare pe care nu o recunoaștem și nu o vom recunoaște.”

(Declarația NATO de la Bruxelles, iulie 2018)

Alianța Nord Atlantică a fost şi este ținta unei campanii de dezinformare permanente, periodic apar știri despre micșorarea capacităților sale militare, despre lipsa de coeziune a membrilor, despre incapacitatea unei intervenții efective.

Majoritatea știrilor difuzate în online se referă la mici bârfe personale şi este căutată neîncetat o imagine de conflict între mai marii Alianţei Nord- Atlantice.

Summit-ul NATO 2018 de la Bruxelles va rămâne în istorie ca un summit provocator la…

Vezi articolul original 217 cuvinte mai mult

CHRIS ISAAK – CAN’T HELP FALLING IN LOVE!

31 iul.

DANIEL LOPES – I LOVE MORE THAN YESTERDAY!

31 iul.

%d blogeri au apreciat: