Arhiva | 1:08 pm

PROTESTATARII # REZIST SI DIVIZILE MORTII BRUNE ALE NOULUI PDL+USR+PMP,LAUDATE DE GAULEITERUL NAZI ADOLF JOHANNIS,IN PARLAMENTUL EUROPEAN!

23 oct.

Președintele Klaus Iohannis a făcut, marți, în discursul susținut în Parlamentul European, referire la protestele care au avut loc la București, spunând că tânăra generație și-a făcut auzită vocea când a trebuit să „apere statul de drept”.

„2018 este Centanarul României moderne, care înseamnă nu atât analize retrospective, cât mai ales proiecții spre viitor. Am învățat lecții importante, trecând prin perioade nefericite, iar lecția democrației este dintre cele mai importante, de aceea apreciem valorile familiei europene. Din acest motiv, România este profund atașată proiectului european”, a spus Klaus Iohannis.

„Avem o societate dinamică, suntem o democrațe tânără care are resursele pentru a se perfecționa. Românii sunt contectați activ la valorile civice. Au făcut-o cât se poate de clar acest lucru și și-au făcut auzită vocea când au trebuit să apere statul de drept. Este ambiția de a depăși orice obstacol pentru a rămâne puternic ancorați în familia europeană. Tânăra generație crede în Europa”, a mai spus Iohannis.

Discursul susținut de Iohannis, integral:

Domnule Președinte al Parlamentului European,

Doamnelor și Domnilor,

Este o onoare și un privilegiu să mă aflu astăzi în Parlamentul European. Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene!

Uniunea a fost marcată de-a lungul timpului, dar mai ales în ultimul deceniu, de provocări multiple, care ne-au testat coeziunea și unitatea, de la criza financiară și economică, criza migrației, atacurile teroriste, până la ascensiunea mișcărilor populiste. A fost un deceniu în care Uniunea a trebuit să «învețe să se adapteze din mers».

Pe fondul acestor provocări, Uniunea a fost marcată de căutarea unei viziuni comune, definită prin nevoia unui echilibru «înțelept» între realitățile specifice din fiecare stat membru și dorința de a consolida împreună o Uniune veritabilă, o Uniune orientată spre viitor.

Principala constatare pozitivă a acestei perioade este că există un element care ne unește: identitatea europeană bazată pe principii, valori și interese comune. Iar aceste valori comune trebuie mereu redescoperite, re-apreciate și repuse în valoare, pentru că universalitatea valorilor stă tocmai în caracterul lor regenerator.

Parcurgem un nou capitol în devenirea și consolidarea proiectului european, în care avem nevoie de elaborarea unei noi viziuni cu privire la viitorul Uniunii.

Din această perspectivă, pledez ferm pentru unitate, coeziune, solidaritate și pentru calea europeană comună în eforturile de consolidare a proiectului european.

Cheia centrală a demersurilor noastre trebuie să rămână «unitatea». Pentru România, acest principiu reprezintă însăși esența proiectului european, care i-a dat acestuia capacitatea de a face față provocărilor multiple cu care Uniunea s-a confruntat până în prezent.

Uniunea Europeană este un proiect evolutiv. Noile realități, atât de la nivelul statelor membre, cât și din plan global, impun o dezvoltare și o consolidare a proiectului european și, în niciun caz, o repunere în discuție a principiilor fundamentale pe care proiectul european a fost clădit.

O Uniune puternică nu trebuie să fie realizată în detrimentul unității. Avem nevoie de o Uniune incluzivă, care nu lasă în urmă niciun stat și niciun cetățean european.

Din acest punct de vedere, idei precum o Europă cu mai multe viteze sau o Uniune a cercurilor concentrice nu pot reprezenta o soluție, în măsura în care dorim menținerea caracterului unitar și indivizibil al Uniunii Europene, care îi conferă valoare și credibilitate în relația sa cu restul lumii.

Președintele Juncker spunea anul trecut că Europa trebuie să își regăsească suflul, să respire cu ambii plămâni, cel estic și cel vestic.

Eu sper că viitorul nostru împreună ne va arăta, de asemenea, că Europa are o singură inimă.

O inimă care bate prin noi toți, care ne unește, de la est la vest și de la nord la sud, care face ca cetățenii noștri să se identifice și să se definească în mod natural ca europeni.

Trebuie să ne asumăm acest ideal comun și, dacă este necesar, să ne adaptăm și să recalibrăm instrumentele prin care putem să îl atingem.

Am încredere că noua etapă în care va intra Uniunea Europeană începând cu anul 2019 și pe care România, în calitatea sa de Președinție rotativă a Consiliului Uniunii Europene, o va pregăti împreună cu celelalte state membre și cu instituțiile europene va fi una fructuoasă.

Sunt încrezător că Summitul de la Sibiu, din 9 mai 2019, va reprezenta un reper în proiecția privind viitorul unei Uniuni mai puternice, mai unite, mai coezive și mai democratice.

Depinde de puterea, înțelepciunea și voința noastră – state membre, instituții europene și cetățeni europeni – ca acest obiectiv să devină realitate.

Doamnelor și domnilor,

Summitul de la Sibiu este un moment important pentru consolidarea fundației acestui viitor. Un viitor comun, un viitor democratic, un viitor optimist.

Viitorul Uniunii Europene nu se poate edifica decât cu participarea și implicarea directă și activă a cetățenilor europeni. Îmi doresc ca Sibiul să fie un moment de sensibilizare pentru cetățenii europeni.

Cetățenii vor măsuri concrete și rezultate tangibile.

Vor vești pozitive despre pace, securitate și prosperitate. De asemenea, cetățenii trebuie să vadă că lucrăm pentru a proteja și consolida simbolurile majore ale Uniunii: moneda Euro, piața internă, Spațiul Schengen și libertatea de circulație.

În același timp, cetățenii noștri au nevoie de mai multă coeziune. Iar coeziunea nu este doar ambiția noilor state membre, care au un nivel mai redus de convergență economică, ci este o necesitate pentru membrii mai vechi ai Uniunii.

Coeziunea este unitate, este expresia acțiunii comune, concertate și coordonate la nivelul Uniunii.

Trebuie să ne întoarcem la esența principiului coeziunii, așa cum este acesta reflectat în Tratatele Uniunii – forță centripetă a unei comunități de viziune și acțiune, generatoare de plus valoare pentru întreaga Uniune.

Uniunea Europeană se află astăzi într-un moment de redresare economică. Acest lucru nu ar fi fost posibil în absența unei viziuni și acțiuni comune în crearea și consolidarea unei Uniuni Economice și Monetare.

Siguranța economică este la fel de importantă ca cea a frontierelor, iar prosperitatea Uniunii depinde de capacitatea noastră de a asigura o Uniune Economică și Monetară puternică, capabilă să răspundă așteptărilor cetățenilor, dar și să facă față unor noi provocări.

În vederea atingerii acestui obiectiv, avem nevoie de măsuri și decizii cuprinzătoare, care să garanteze participarea tuturor statelor membre la eforturile comune de realizare a unei Zone Euro mai puternice, mai stabile și mai competitive.

Pentru România, aderarea la Zona Euro, cât mai curând posibil, când toate condițiile vor fi îndeplinite, este un obiectiv național fundamental.

Anul acesta sărbătorim 25 de ani de piață internă. Am parcurs un drum lung în ceea ce privește libertățile și oportunitățile de a călători, de a studia și de a lucra în cadrul Uniunii Europene pentru cetățenii noștri.

Nu putem să ne imaginăm Uniunea Europeană fără piața unică și fără cele patru libertăți fundamentale ale acesteia, libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și capitalurilor.

Avem nevoie de o piață internă funcțională, competitivă și incluzivă. O piață internă în care cetățenii resimt în viața de zi cu zi beneficiile acesteia.

În același timp, Europa este și trebuie să rămână un lider pe plan internațional în multiple domenii, cu precădere în ceea ce privește revoluția tehnologică și digitală.

Europa are capacitatea și forța de a se transforma și de a fi lider în conectivitate.

Creșterea și stabilitatea, competitivitatea, securitatea și îmbunătățirea calității vieții tuturor europenilor depind de cât de ambițioasă și hotărâtă este Europa în privința digitalizării, respectiv cercetării și inovării.

În același timp, trebuie să asigurăm o mai bună adaptare a forței noastre de muncă la nevoile, cerințele și evoluțiile pieței interne, pentru a garanta că progresul social și competitivitatea merg mână în mână.

Trebuie să fim, de asemenea, conștienți de faptul că transformarea digitală a societății nu va putea fi înfăptuită fără o investiție masivă în educație și în noile aptitudini necesare.

Toți cetățenii – din orice regiune și orice grup social – trebuie angrenați în aceste evoluții. Acesta trebuie să fie angajamentul nostru, al celor ce conduc Europa, și în această diversitate și cuprindere va sta tăria continentului nostru în competiția globală ce va urma.

Vorbim și de un viitor în care Uniunea își va recâștiga propriii cetățeni, prin întărirea sentimentului lor de securitate, acasă, în interiorul Uniunii.

Provocările generate de migrație și securitate sunt aspecte de maxim interes pentru noi toți. Trebuie să acționăm astfel încât proiectul european să reclădească siguranța cetățenilor, să acordăm o atenție sporită combaterii terorismului și radicalizării.

Este necesar să acționăm astfel încât să devenim mai pro-activi și să mărim capacitatea de prevenire a Uniunii.

Răspunsul la crize cu măsuri contextuale nu constituie o modalitate eficientă și, în această cheie, avem nevoie de soluții durabile.

Uniunea Europeană trebuie să rămână un spațiu de liberă circulație, în care toți cetățenii noștri să se poată deplasa liber și să poată munci oriunde în spațiul comunitar, unde tinerii să poată călători, studia, beneficiind astfel pe deplin de unul dintre cele mai vizibile și ambițioase proiecte ale construcției europene – Spațiul Schengen.

Pentru România, aderarea la Spațiul Schengen reprezintă un obiectiv important. Acest demers va contribui semnificativ la consolidarea securității pentru întregul spațiu de liberă circulație din Uniune.

Corolarul unei Uniuni sigure și puternice ar trebui să fie o Uniune lărgită. Pentru că mărimea conferă putere – o noțiune cât se poate de adevărată și relevantă într-un context global foarte competitiv. Iar politica de extindere a Uniunii și-a demonstrat în mod clar valoarea prin valurile succesive de primire de noi membri, contribuind, de o manieră incontestabilă, la prosperitatea și securitatea continentului.

Lărgirea Uniunii nu trebuie să rămână doar un deziderat pentru generațiile viitoare, ci continuă să fie o necesitate reală, în care statele candidate și potențialii candidați trebuie să își ancoreze eforturile de continuare a reformelor și de asumare autentică și consecventă a valorilor și principiilor europene.

Onorați parlamentari europeni,

Nu putem fi cu adevărat relevanți la nivel global dacă nu reușim să influențăm semnificativ mediul din vecinătatea noastră.

Păstrarea statelor din vecinătatea sudică și estică ancorate ferm în valorile europene și menținerea angajamentului lor pentru reforme structurale ireversibile depind și de capacitatea noastră de a ne îndeplini angajamentele în raport cu ele.

Nu în ultimul rând, vorbim și de un viitor în care Uniunea va avea un rol de prim-plan pe scena internațională, un viitor în care statele membre vor sprijini, pe baza intereselor împărtășite și a solidarității reciproce, afirmarea Uniunii ca actor global, cu o contribuție decisivă la promovarea sistemului multilateral bazat pe reguli.

Implementarea Strategiei Globale a UE a înlesnit deja evoluții importante atât în domeniul securității și apărării, cât și în ceea ce privește consolidarea legăturilor dintre politicile interne și externe ale Uniunii.

Este responsabilitatea noastră să ne asigurăm că, în anii care vin, Uniunea va dispune de instrumentele necesare pentru a răspunde noilor provocări.

Continuarea inițiativelor din domeniul securității și apărării comune în condiții care să asigure cooperarea strânsă și evitarea paralelismelor cu NATO, consolidarea rezilienței Uniunii și a partenerilor săi, îmbunătățirea comunicării strategice sunt obiective care necesită o atenție sporită și acțiuni constante.

Consistența politicii Uniunii în vecinătatea sa, menținerea parteneriatului transatlantic solid, onorarea angajamentelor – de la continuarea politicii de extindere în parametrii agreați, până la consolidarea relației instituționale cu ONU și susținerea fermă a multilateralismului și virtuților sale – sunt tot atâtea domenii în care Uniunea va fi chemată să demonstreze că poate să acționeze eficient.

Distinși membri ai Parlamentului European,

În urmă cu 11 ani, când România s-a alăturat marii familii europene, mă simțeam deosebit de mândru, ca român, că trăiesc acest moment important pentru țara mea.

Anul viitor, când România preia pentru prima dată Președinția Consiliului Uniunii Europene, Summitul de la Sibiu va reprezenta un moment de răscruce pentru familia noastră europeană.

Este datoria noastră, este responsabilitatea noastră să creionăm viitorul Europei. Alături de toți românii, mă simt mândru în calitate de cetățean român și, în egală măsură, de cetățean european. Pentru că mândria națională sau mândria europeană nu reprezintă concepte erodate și nici realități paralele. Este o stare asumată, care întreține și dă forță și conținut acestei identități.

Pentru că Europa este parte din fibra noastră. O Europă care însumează din diversitatea noastră. O Europă clădită pe baza conceptului de unitate în diversitate. De aceea Europa este România și România este Europa.

2018 este anul Centenarului României Moderne, care înseamnă pentru noi nu atât analize retrospectiv-istorice, cât, mai ales, proiecții de viitor.

În acești 100 de ani, am învățat unele lecții importante, trecând prin experiențe și perioade nefericite. Iar lecția democrației este una dintre cele mai importante. De aceea apreciem cu atât mai mult valorile familiei europene.

Din acest motiv, România este o țară profund atașată proiectului european. Avem o societate vibrantă și dinamică, în continuă evoluție.

Suntem o democrație tânără, care are resursele pentru a se perfecționa. Românii sunt conectați activ la valorile civice.

Au dovedit-o cât se poate de clar, și-au făcut auzită vocea atunci când a fost nevoie să apere statul de drept și democrația.

Românii au voința și forța de a merge mai departe pe drumul european pe care și l-au asumat. Este ambiția de a depăși orice obstacole pentru a rămâne puternic ancorați în marea familie europeană din care facem parte în mod fundamental.

Tânăra generație crede în Europa și se implică în dezbateri privind viitorul nostru de o manieră pozitivă și, mai ales, optimistă.

Din entuziasmul acestor tineri remarcabili se hrănește și optimismul nostru privind viitorul Europei. Totodată, entuziasmul lor ne obligă în mod deosebit la responsabilitate.

Avantajul acestui val de entuziasm care vine dinspre România provine, în primul rând, din forța lui de a inspira și a retrezi reflexul apărării democrației, care nu este un dat, ci presupune o responsabilitate continuă de a o îngriji, apăra și promova.

România este în prezent o țară dinamică și orientată spre viitor, care a îmbrățișat rapid și a valorificat noile tendințe tehnologice și serviciile digitale.

Una dintre companiile românești este de câțiva ani lider mondial în soluții de apărare și securitate cibernetică.

Pe de altă parte, o companie inițiată de doi tineri ingineri a devenit, în această primăvară, primul «unicorn» românesc. În numai șase luni, compania și-a triplat valoarea, ajungând la o evaluare de 3 miliarde de euro, a devenit unul dintre liderii globali în roboți software, automatizare și inteligență artificială.

Peste tot în România, de la Iași la Timișoara, de la Cluj la București, de la Craiova și Constanța, mii de ingineri români talentați – femei și bărbați – lucrează pentru a avansa tehnologiile digitale, fie că e vorba de mașini conectate și sisteme inteligente de transport, de telecomunicații 5G și Internetul lucrurilor, de cercetare și inovare în blockchain, tehnologii spațiale sau agricultură digitală.

Economia datelor este viitorul, iar sectoarele românești de IT&C și creativ au una dintre ponderile cele mai mari din PIB-ul național din întreaga Uniune.

Nu trebuie, așadar, să mire pe nimeni că România își dorește și are capacitatea să contribuie la consolidarea rolului global al Uniunii în acest domeniu.

România susține activ o Uniune care investește în siguranța cetățenilor săi. Unitatea europeană este esențială când vorbim de consolidarea securității interne a Uniunii.

Pentru România, în calitate de stat membru care gestionează una dintre cele mai mari frontiere externe ale UE, securitatea este un domeniu prioritar, în care am demonstrat deja că performăm în toate privințele.

Suntem capabili, astăzi, să fim un furnizor de securitate, la cele mai înalte standarde, pentru întreaga Uniune, așa cum o facem deja în cadrul NATO.

Ca stat membru al Uniunii, vom acorda o importanță specială continuării măsurilor menite să reducă fragmentarea spațiului european de securitate.

Avem datoria de să protejăm toți cetățenii, indiferent dacă aceștia se află sau nu în statele din Spațiul Schengen. Acest lucru este posibil doar printr-o aplicare integrală la frontiera externă a Uniunii, de către toate statele membre, a instrumentelor de securitate de ultimă generație.

Distinși membri ai Parlamentului European,

Uniunea Europeană s-a clădit pe o dorință cât se poate de umană și profundă, aceea de pace pe continentul european.

Această pace internă – cu toate ingredientele sale: cooperarea între statele membre, principiul statului de drept, drepturi și libertăți fundamentale, diversitate, prosperitate, standarde sociale, de muncă – a devenit un bun de export extrem de prețios.

A venit momentul să ne reîntoarcem cu acest model către interior și să arătăm cetățenilor noștri ce am reușit să creăm împreună. Să vedem cum protejăm, împreună, pacea și cum se traduce nevoia de pace astăzi, la nivelul intereselor cetățeanului.

Am mereu în minte cuvintele extrem de actuale ale lui Jean Monnet: «il n’y a pas pour les peuples d’Europe d’autre avenir que dans l’union» (Nu există un viitor al cetățenilor Europei altul decât unitatea).

Vă îndemn să păstrăm unitatea drept cuvânt de ordine al viitorului. O unitate însă care nu va veni de la sine. O unitate pe care va trebui să o protejăm și să o consolidăm în mod constant, îngrijindu-ne în același timp de diversitatea atât de caracteristică culturii europene”

https://www.privesc.eu/widget/live/84080?

SUB INFLUENTA LUI BACHUS JEAN CLAUDE CONFUNDA ROMANIA CU O COLONIE.”TEMA DE LUCRU”DE LA JUNCKER PENTRU GUVERNUL SI PARLAMENTUL DE LA BUCURESTI!

23 oct.

Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat marți, în Parlamentul European, că are un mesaj pentru Guvernul și Parlamentul de la București, respectiv că e nevoie de consens pe statul de drept și lupta anticorupție, pentru a nu fi efecte negative pentru aderarea la Schengen.

Afirmația a fost făcută într-un discurs în care oficialul european a lăudat România pe motiv că a avut prima inițiativă de a lansa un Parchet anticorupție  (DNA)

„România nu este o țară neutră, ci față de care am sentimente profunde. România este un furnizor de stabilitate și nu consumator de stabilitate. (…) România s-a clasat printre primii europeni și aș lua un exemplu. România a avut prima inițiativă de a lansa un Parchet anticorupție-DNA, alții nu au avut curajul. România, printre primii care au spus <> instalării unui brevet european. Alții nu”, a spus Jean Claude Juncker, într-un discurs susținut după cel al președintelui Klaus Iohannis.

„15 iulie 2014. De atunci pledez ca România să devină parte din Spațiul Schengen și îmi doream să obținem asta înainte de finalul mandatului acestei comisii. Doresc să atrag atenția către Guvern și Parlament, nu trebuie pus în pericol acest lucru prin luare de distanță față de principiile statului de drept și dorința mea e înainte de președinția Consiliului UE a României să se ajungă la un consens național pe lupta împotriva corupției. Altfel, Comisiei îi va fi greu să adopte în acord recomandările specifice în ceea ce privește spațiul Schengen”, a mai spus președintele CE.

 

https://www.privesc.eu/widget/live/84080?

DISPOZITIV EXPLOZIV LA LOCUINTA COLABORATORULUI NAZISTILOR, GLOBALISTUL NEOMARXISTGEORGE SOROS!

23 oct.

Un dispozitiv exploziv a fost găsit luni într-o cutie poştală în apropierea locuinței din New York a miliardarului George Soros, care a devenit o ţintă a criticilor militanţilor de dreapta în Statele Unite şi în Europa de Est, potrivit publicaţiei The New York Times, care citează surse ale poliţiei.

Autoritățile au primit un apel despre un pachet suspect la ora locală 15:45.
„Un angajat al reşedinţei a deschis pachetul şi a descoperit ceea ce părea a fi un dispozitiv explozibil”, a menţionat poliţia pentru The New York Times.

Angajatul a dus pachetul într-o zonă împădurită şi a sunat poliţia. O echipă de genişti a sosit şi a detonat dispozitivul, a declarat un oficialul de poliţie. George Soros nu se afla la domiciliu în momentul găsirii pachetului suspect

MOMENTE IMPRESIONANTE LA CRAIOVA:”PENTRU MATALE,NEA ILE!”

23 oct.

Seară emoționantă la Craiova la câteva ore după plecarea celui care a fost emblema Băniei. CSU Craiova a învins, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (0-1), pe FCSB, într-un meci din etapa a XII-a a Ligii I, la care Ilie Balaci a fost omagiat de jucători și de către suporteri deopotrivă. Mii de trandafiri albi au fost aruncaţi în teren, în memoria fostului internaţional care a murit duminică.

Înainte de fluierul de început, fanii echipei locale au cântat imnul imnul Universităţii şi s-au uitat pe un ecran imens la momente în care Ilie Balaci era în teren.

Partida a început cu un moment de reculegere, timp în care jucătorii şi arbitrii au avut tricouri speciale, pe care era imprimat chipului fostului mare jucător al Craiovei Maxima. Fanii olteni au fost surprinși cu ochii în lacrimi.

În minutul 8 al meciului jucat pe Stadionul Ion Oblemenco din Craiova, mii de trandafiri albi au fost aruncaţi în teren, în memoria lui Ilie Balaci.

Numele lui Balaci a fost scandat de mii de oameni prezenţi pe stadion.

„De undeva din ceruri, Ilie Balaci s-a bucurat și el pentru o victorie mare, încheiată totuși în lacrimi. De tristețe, dar și de speranță. Universitatea Craiova e iarăși o forță a fotbalului românesc, așa cum și-ar fi dorit cei mai iubiți dintre olteni: Balaci, Oblemenco, Crișan, Ștefănescu, Tilihoi”, au scris craiovenii într-un mesaj intitulat „Pentru matale, nea Ilie!”

Sunt sigur că el a câştigat meciul azi. A fost cu noi joi seara, am vorbit despre fotbal, despre acest meci…Aşa e viaţa„, a declarat antrenorul oltenilor.

A fost prima victorie cu roș-albaștrii pentru o echipă din Craiova după 16 ani.

Ilie Balaci a jucat la Universitatea Craiova purtând numărul opt.

 


.

PSD IL TINE IN SUSPANS PE GAULEITERUL NAZI JOHANNIS,ALDE PRIN MILOGUL SAU VOSGANIAN DECLARA CA ALDE VA PARTICIPA!

23 oct.

Liderii PSD vor decide miercuri dimineață, în cadrul Biroului Permanent Național, dacă vor participa la consultările pe legile justiției, care vor avea loc la Cotroceni, au declarat pentru Mediafax surse din interiorul partidului.

Potrivit unor surse din interiorul partidului, liderii PSD vor organiza o ședință a Biroului Permanent Național, miercuri, de la ora 10:30, în Parlament, pentru a decide dacă vor participa la consultările care vor avea loc cu celelalte partide politice, la Cotroceni, convocate de Iohannis.

Preşedintele a trimis, luni, o scrisoare președinților partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, prin care îi invită miercuri, la consultări, la Palatul Cotroceni, pe tema legislației din domeniul justiției.

PNL a confirmat participarea la consultările de la Cotroceni, a anunțat președintele formațiuni, Ludovic Orban.

Discuțiile de la Palatul Cotroceni vin în contextul avizului Comisiei de la Veneția și a criticilor aduse de această instituție cu privire la OUG privind legile justiției și Codurile Penale.

Purtătorul de cuvânt al ALDE, Varujan Vosganian a declarat luni seară, pentru Mediafax, că a fost stabilit în coaliția de guvernare ca PSD și ALDE să aibă „un mesaj comun” în ceea ce privește consultările de la Palatul Cotroceni pe legislația în domeniul justiției și că probabil ALDE va da curs invitației.

Întrebat dacă ALDE va participa, miercuri, la consultările convocate de președintele Klaus Iohanni la Palatul Cotroceni pe tema legislației în domeniul justiției, vicepreședintele ALDE Varujan Vosganian a răspuns afirmativ.

„Da, cred că da”, a spus acesta.

SCRIITORUL CIONOIU:”SCRISOARE DESCHISA ADRESATA UNUI POLITRUC AJUNS PRESEDINTELE ROMANIEI!”

23 oct.

Domnule Iohannis,

De mai bine de treizeci de ani urmăresc atent scena politică internă şi internaţională şi scriu eseu politic. Fac asta pentru că sunt convins că un cetăţean responsabil trebuie să caute să deosebească adevărul de propagandă şi să îşi facă publică părerea atunci când consideră că propaganda mincinoasă devine prea agasantă. Precizez că nu îmi câştig existenţa din politică sau scris. Scriu pentru că simt că aceasta este cea mai eficientă metodă de a striga „Împăratul e în pielea goală!“ şi pentru că sunt convins că nu pot fi liber dacă nu strig adevărul atunci când minciuna pare să triumfe.

Prima mea scriere politică a fost un articol referitor la dictatorul Ceauşescu. L-am scris în vara anului 1988 şi era intitulat „Fiul poporului“. Ai am încercat atunci fără succes să îl trimit – de frica Securităţii, nesemnat – în Germania Federală la „Europa Liberă“; e cuprins în cartea mea „Declaraţie de război“, respectiv în volumul „Mănuşa lui Schiller“.

Ulterior am scris mai multe articole respectiv scrisori deschise referitoare la mai multe personalităţi din România şi Germania, ţară în care am emigrat la insistenţele soţiei în anul 1990. Imediat după loviluţie i-am dedicat o scrisoare deschisă lui Silviu Brucan, în 1996 alta lui Petre Roman (sunt cuprinse în volumul „Mănuşa lui Schiller“). În 1999 mi-a fost publicată în Germania în presa regională o scrisoare deschisă adresată ministrului de externe Joschka Fischer în care am criticat vehement intervenţia NATO în Jugoslavia iar anul trecut i-am dedicat un articol Angelei Merkel. Acesta a fost scris iniţial în limba germană „Angela die Willkürliche – ein Krebsgeschwür der Christdemokratie“ apoi l-am tradus şi a fost publicat în limba română „Angela cea Capricioasă – o tumoare malignă a creştin-democraţiei“ .

Domnule Iohannis, dumneavoastră sunteţi al patrulea preşedinte al României postcomuniste dar primul care a reuşit să mă revolte suficient pentru a mă determina să îi adresez o scrisoare deschisă. Asta nu înseamnă deloc că ceilalţi trei preşedinţi (Iliescu, Constantinescu şi Băsescu) ar fi întreprins din funcţia de preşedinte al ţării ceva benefic pentru aceasta sau că doi dintre ei – Iliescu şi Băsescu – nu ar fi fost mult mai penali (termenul vă aparţine) decât dumneavoastră înainte de a dobândi cea mai înaltă funcţie în stat. Iliescu are cu certitudine mâinile pătate cu sângele victimelor loviluţiei (dar şi a mineriadei din 1990, desfăşurată în timpul preşedenţiei sale) iar Băsescu a contribuit, în opinia mea decisiv, la jefuirea avuţiei naţionale prin patronarea volatilizării flotei în perioada în care a fost ministru al transporturilor.

Îmi place să cred că dumneavoastră nu aveţi buzunarele pătate cu sânge, că adopţiile ilegale pe care se spune că le-aţi fi intermediat nu au făcut din copiii daţi spre adopţie victime ale unor pedofili sau chiar sursă de organe pentru transplant. Că în calitate de primar al Sibiului v-aţi însuşit pseudolegal câteva imobile este pentru mine la fel de cert ca şi faptul că Băsescu poartă responsabilitatea pentru dispariţia flotei, dar prejudiciul creat de dumneavoastră este mult mai mic decât cel creat de Băsescu.

În calitate de preşedinte propriu-zis sunteţi însă mult mai agasant decât cei trei predecesori ai dumneavoastră din perioada postcomunistă pentru că din discursul dumneavoastră public transpare un dispreţ profund faţă de libertatea de conştiinţă – similar celui afişat de dictatorul Ceauşescu şi o viziune politică totalitară, profund antinaţională, formal diametral opusă dar în modul (valoare absolută) – ca profesor de fizică sunt convins că vă este cunoscut termenul – la fel de nocivă ca a acestuia. Ceauşescu avea viziunea feudală a unui voievod preocupat să transforme ţara într-o mare putere prin coordonarea efortului depus de iobagii legaţi de glie, dumneavoastră aveţi viziunea unui guvernator de colonie sortit să-i civilizeze pe barbari.

Că o faceţi pe omul de stat care îşi plimbă uneori consoarta (adesea strident, la limita decenţei, cu mult mai prost gust îmbrăcată decât Leana, proasta din capul statului) la întâlnirile oficiale şi că sunteţi frecvent plecat în concedii mai mult sau mai puţin exotice (Ceauşescu avea patima vânătorii, dumneavoastră doar pe cea a turismului) nu este neapărat ilegal şi nici foarte grav dar spune ceva despre caracterul dumneavoastră. Aceste apucături sunt complementare discursului dumneavoastră politic şi vă desăvârşesc imaginea de personaj caragialesc. În celebra sa schiţă „Un pedagog de şcoală nouă“, marele dramaturg a portretizat un dascăl puţin exotic cu apucături de vătaf care se crede dumnezeul subordonaţilor săi, “un om laş şi mult prea binevoitor cu notabilităţile locale, frustrat, folosind poziţia de profesor pentru a se răzbuna pe elevi, linguşitor cu orice superior, tiran cu orice inferior, un om îngrozitor şi stupid aşa cum nu ar trebui să fie niciun profesor niciodată” http://www.universdecopil.ro/un-pedagog-de-scoala-noua-de-i… .

Dumneavoastră sunteţi de fapt un pedagog de şcoală nouă devenit guvernatorul unei provincii a imperiului denumit demagogic Uniunea Europeană. Atitudinea extrem de slugarnică adoptată faţă de superiorii de la Bruxelles şi fidelitatea manifestată faţă de politica agresiv antinaţională promovată de Angela Merkel, prima dintre egalii dumneavoastră cu pretenţii de şefi de stat, se potrivesc de minune cu discursul didactic pe care îl serviţi românilor pe care aveţi sarcina să îi civilizaţi, să îi convertiţi la noile valori europene.

Întrucât imperiul are nevoie de funcţionari şi de cetăţeni docili, încălcaţi flagrant legea care cere neutralitatea preşedintelui şi faceţi partizanat politic agresiv, fiind evident faptul că încercaţi sistematic să impuneţi guverne marionetă la conducerea ţării şi că promovaţi sârguincios, sub eticheta/masca valorilor europene, politica dictată de conducerea imperiului. Nu sunt deloc un simpatizant al PSD dar mi se pare complet inacceptabilă atitudinea dumneavoastră maniheistă în relaţia cu partidele şi politicienii. E evident faptul că pentru dumneavoastră PSD şi ALDE (Dragnea, Tudorel Toader, Tăriceanu & Co.) reprezintă răul absolut în vreme ce PNL, USR, Cioloş & Co. sunt vectorii Binelui. Nu ştiu dacă conştientizaţi că succesul zdrobitor al PSD la ultimele alegeri parlamentare se datorează în bună măsură faptului că în urma incediului de la clubul „Colectiv“ aţi forţat desemnarea unui guvern format din pseudotehnocraţi, care a avut o prestaţie catastrofală , condus de jalnicul pseudotehnocrat Cioloş,.

Domnule Iohannis, deocamdată în România politician cu adevărat curat nu prea există, toţi sunt mai mult sau mai puţin mânjiţi – inclusiv dumneavoastră, datorită caselor pe care vi le-aţi însuşit în Sibiu pe vremea când eraţi primar. De aceea în România seviciile secrete şi justiţia sunt instituţii şi instrumente foarte eficiente care pot albi sau înnegri vesta unui politician, hoţul neanchetat şi necondamnat penal putând fi prezentat de mass-media, şi ea aservită politic, ca om onest în vreme ce adversarul politic este prezentat ca fiind diavolul în persoană.

În consecinţă încercarea dumneavoastră de a prezenta în funcţie de interes cenuşiul diverşilor oameni politici ca alb sau negru nu este cea mai gravă acuză pe care v-o aduc – de altfel nu dumneavoastră ci Băsescu a patentat aşa-zisa luptă anticorupţie ca instrument politic.
Cel mai inacceptabil nărav al dumneavoastră, care m-a şi determinat să scriu această scrisoare deschisă, este acela de vă referi cu dispreţ nu doar la politicienii care nu acceptă să transpună docili în practică agenda politică promovată de dumneavoastră, ci şi la cetăţenii care împărtăşesc un set de convingeri morale diferite de ale dumneavoastră.

Recent s-a desfăşurat referendumul pentru modificarea constituţiei cu precizarea că prin căsătorie se înţelege uniunea conjugală dintre un bărbat şi o femeie şi nu cea dintre soţi. În timpul campaniei electorale pentru acest referendum s-a desfăşurat o campanie susţinută de dezinformare a opiniei publice, cu scopul de a determina cât mai mulţi cetăţeni să îl boicoteze pentru a nu putea fi atins cvorumul care să impună validarea acestuia, întrucât era evident că majoritatea covârşitoare a românilor sunt încă de acord cu cererea care constituia obiectivul refrerendumului. Numeroşi reprezentanţi ai mass-media dar şi un număr semnificativ de politicieni ai opoziţiei – reprezentanţii USR practic în bloc – au vehiculat intens zvonul că nu ar fi deloc clar care este obiectivul referendumului, întrucât întrebarea tipărită pe buletinul de vot nu era explicit formulată. Aceştia au insinuat sau susţinut explicit că scopul referendumului ar fi de fapt legitimarea populară a modificării legilor justiţiei astfel încât “Dragnea şi gaşca lui de penali din PSD” să scape de urmărirea penală şi de condamnarea binemeritată la ani grei de puşcărie.

Niciun reprezentant al (pseudo)elitei intelectuale mediatizate nu a criticat această campanie de dezinformare iar organizatorii referendumului nu au protestat deloc vocal faţă de această încălcare grosolană a regulilor unei democraţii autentice. Dumneavoastră, în calitate de preşedinte, aţi ignorat cu desăvârşire realitatea acestei campanii de dezinformare şi anterior referndumului aţi anunţat doar că veţi vota cu „NU“ fără a vă referi însă prea critic la susţinătorii referendumului. În calitate de cetăţean atitudinea dumneavoastră a fost acceptabilă, în calitate de presedinte aţi fi avut însă datoria să le spuneţi românilor adevărul, să le cereţi să participe la vot pentru că libertatea de a vota este baza democraţiei iar preşedintele ţării ar trebui să fie autoritatea supremă care veghează la bunul mers al acesteia.

Deşi orice cetăţean responsabil putea observa dimensiunea şi duritatea inadmisibilă a campaniei de dezinformare, susţinători oneşti dar naivi ai dumneavoastră puteau crede şi chiar susţine că nu aţi denunţat-o şi nu le-aţi cerut românilor să participe la vot pentru că nu aţi observat-o, fiind prea ocupat cu monitorizarea luptei anticorupţie şi alte activităţi mai importante. Sunt sigur că numeroşi fani ai dumneavoastră, spălaţi pe creier de Realitatea TV & Co., care erau ferm convinşi că scopul prost ascuns al referendumului este legitimarea modificării legilor justiţiei, credeau în naivitatea lor că şi dumneavoastră împărtăşiţi această convingere. Aceştia ar fi salutat o luare publică de poziţie a dumneavoastră în care să declaraţi că îndemnaţi la boicotarea referendumului întrucât scopul acestuia ar fi neclar, dar aţi fost suficient de inteligent pentru a nu face această gafă şi i-aţi lăsat pe alţii să facă treaba murdară, pe care nu aţi denunţat-o pentru că aţi fost întru totul de acord cu ea, cum s-a putut vedea ulterior.

La scurt timp după publicarea rezultatelor referendumului, din neglijenţă – într-un moment de euforie – dar mult mai probabil premeditat, considerând că acum datele problemei sunt cu totul altele, v-aţi permis să adresaţi cuvinte extrem de jignitoare la adresa susţinătorilor acestuia, afirmând că pregătirea referndumului ar fi pus în pericol pacea socială şi că susţinătorii acestuia ar fi fost motivaţi de „ură şi spaime provocate de pericole imaginare“.

Deşi s-ar fi putut argumenta că rezultaul referendumului ar trebui să fie acceptat, întrucât nu este normal ca validarea unui referendum să fie condiţionată de realizarea unui anumit cvorum sau că respectivul cvorum nu a putut fi realizat datorită campaniei mârşave de dezinformare, dumneavoastră aţi concluzionat în limbajul de lemn politic corect că „Deși diferiți, suntem toți români și vrem să mergem mai departe împreună într-o țară care și-a însușit și respectă valorile comune europene”.

Întrucât clasa politică susţinută de mass-media şi (pseudo)elita intelectuală mediatizată joacă alba-neagra cu poporul român, mimând confruntarea ideologică în anumite domenii în care decizii importante dictate de Occident sunt aprobate unanim în culise, nu e deloc de mirare faptul că în loc să vă critice, niciunul dintre politicienii puterii sau opoziţiei care declaraseră că vor susţine referendumul şi niciun reprezentant al (pseudo)elitei nu a criticat discursul dumneavoastră. Dimpotrivă, atât politicieni de frunte ai puterii cât şi ai opoziţiei au anunţat că vor face eforturi pentru ca legea parteneriatelor civile – care în bună tradiţie europeană postmodernă va echivala mai devreme sau mai târziu deplin parteneriatele homosexuale cu căsătoria tradiţională – să fie grabnic adoptată.

Domnule Iohannis, în articolul meu „Angela cea Capricioasă – o tumoare malignă a creştin-democraţiei“ am descris modul parşiv în care cancelarul Germaniei a forţat anul trecut promulgarea legii care echivalează deplin parteneriatele homosexuale cu căsătoria tradiţională. Doamna Merkel nu a îndrăznit însă să le adreseze cuvinte jignitoare adversarilor acestei echivalări, dimpotrivă, jucând un teatru absurd, a votat de faţadă împotriva echivalării, invocând convingerile creştine care i-ar dicta să adopte această atitudine. În anul 2002, când a fost promulgată în Germania varianta iniţială a legii parteneriatelor civile, care nu acorda cuplurilor homosexuale unele aşa-zise drepturi, parlamentarii Uniunii Creştine a votat împotrivă, dar legea a trecut pentru că a fost votată unanim de reprezentanţii celorlalte partide parlamentare.

La vremea respectivă opinia publică din Germania nu îşi însuşise încă aşa-zisele valori europene şi foarte mulţi cetăţenii au fost revoltaţi de faptul că parlamentari care ajunseseră în Bundestsag prin votul lor au votat fără a ţine cont de voinţa populară legea respectivă. Uniunea Creştină a atacat legea la Curtea Constituţională, dar Curtea a decis cu o majorite de 5:3 că legea ar fi constituţională, invocând ca argument tocmai teza că parteneriatul civil este diferit de căsătorie, căsătoria fiind posibilă doar între un bărbat şi o femeie. Nu au existat proteste publice pentru că legea nu acorda cuplurilor homosexuale care îşi puteau oficializa relaţia printr-un parteneriat civil dreptul de a adopta copii. Anul trecut însă, doar 15 ani mai târziu, interval în care majorităţii cetăţenilor germani le-a fost indusă convingerea că trebuie să respecte aşa-zisele valori europene, şi în Germania a fost impusă echivalarea deplină a parteneriatelor civile cu căsătoria.

Preşedinţii Germaniei au evitat însă atât în 2002 cât şi în 2017 să se pronunţe critic şi dispreţuitor la adresa adversarilor echivalării parteneriatelor homosexuale cu căsătoria, demonstrând – spre deosebire de dumneavoastră – că respectă şi libertatea de conştiinţă a cetăţenilor care nu au fost de acord cu această echivalare.

Domnule Iohannis, în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale din anul 2014, în urma cărora aţi ajuns primul om în stat, aţi făcut cel puţin două gafe monumentale. Una în cadrul unei discuţii cu un jurnalist de la cotidianul „Gândul“, când aţi dat celebra replică laconică şi impertinentă „Ghinion!“ , cealaltă când aţi afirmat în cadrul unei prezentări a autobiografiei „sunt un politruc care vrea să candideze la Preşedinţia României“.

Domnule Iohannis, sunt ferm convins că:

– “Scenariul sângeros al loviturii de stat din decembrie 1989 a urmărit şi a reuşit să zădărnicească până azi coagularea unei societăţi civile autentice şi a favorizat acapararea puterii politice şi economice de către structuri mafiote generate de PCR şi Securitate.

– Obiectivul major al acţiunii de globalizare sub stindardul UE – occidentalizarea – este transformarea popoarelor europene într-o masă amorfa, deznaţionalizată, dezcreştinată şi dezumanizată. Acceptarea fără rezerve de către România a condiţiilor de aderare la UE impuse din Occident conduce la deznaţionalizarea, dezcreştinarea şi dezumanizarea poporului român.” https://gcionoiu.beepworld.de/ro_1_radiografia.htm

Cel târziu de când în timpul mandatului preşedintelui Traian Băsescu a fost declanşată aşa-zisă luptă împotriva corupţiei, a devenit evident faptul că pe scena politică din România activează reprezentanţii a două grupări mafiote concurente.

Părerea care mi-am format-o în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale din anul 2014 a fost aceea că dumneavoastră sunteţi un pigmeu politic, un profesoraş infatuat care a fost desemnat de mafia politică complet aservită imperialismului occidental să devină preşedintele României. Despre contracandidatul dumneavoastră, Victor Ponta, îmi formasem deja cu câţiva ani în urmă părerea că este tot un pigmeu politic dar reprezentant al mafiei autohtone de provenienţă nomenclaturistă al cărei principal organ politic este PSD şi care nu este deplin controlată de oculta occidentală.

Aparent dumneavoastră aţi reprezentat la vremea respectivă răul cel mai mic, pentru că nu vi se putea reproşa că aţi proveni din nomenclatura comunistă sau că aţi fi marioneta foştilor activişti de partid deveniţi mari capitalişti prin jefuirea avuţiei naţionale în perioada postcomunistă.

Că falimentarea economiei româneşti s-a făcut cu complicitatrea şi în interesul Occidentului e evident, dar în 2014 românii oneşti dar naivi nu au conceput să vadă în dumneavoastră un agent al imperialismului occidental ci v-au considerat un om onest, un ardelean, un neamţ care este garanţia lucrului bine făcut şi care va reforma politica dâmboviţeană. Sunt convins că majoritatea covârşitoare a cetăţenilor care v-au votat nu îşi doreau reformarea moralei sexuale şi nu îşi puteau imagina că dumneavoastră le veţi bate obrazul pentru a accepta docili directivele europene postmoderne care redefinesc căsătoria şi identitatea sexuală a cetăţeanului.

Domnule Klaus Werner Iohannis, în cei patru ani de mandat aţi demostrat că nu sunteţi decât un politruc cu ifose de pedagog de şcoală nouă. Sper că românii care încă mai respectă valorile tradiţionale vor ţine minte dar nu se vor lăsa intimidaţi de discursul pe care l-a ţinut după referendum “distinsul nostru pedagog absolut”.

Gheorghe Cionoiu – scriitor, adversar al fostului regim comunist, participant şi martor incomod la evenimentele sângeroase din decembrie 1989

Sursa: Gheorghe Cionoiu

SCAMATORIILE AMBASADORULUI GEORGE MAIOR,”ALESII” CONSULATELOR SI „CARTITELE”NEOSECURISTE DIN AMERICA!

23 oct.

După ce i-au ținut la ușă pe jurnaliștii româno-americani din New York la vizita lui Klaus Iohannis la ONU din luna septembrie, Ambasada României la Washington, consulatele generale și noua Securitate (rebotezată SRI) au comis o nouăticăloșie menită să dezbine comunitățile românești și Biserica Ortodoxă Română din America, o parte păstorită de Patriarhia Română de la București, cealaltă aparținând Arhiepiscopiei de la Vatra.

Este vorba despre nominalizarea arbitrară și fără concurs a preotului Theodor Damian, în numele Comunității Românești din New York, pentru premiere, în cadrul unei gale care a avut loc miercuri, 17 octombrie 2018, la Washington. Acțiunea s-a desfășurat în lipsa reprezentanților mass-media de limba românădin America și a membrilor Comunității Românești din New York, excluși de pe lista de invitați!

Pe 19 martie 2018 am primit de la Consulatul General al României la New York următorul mesaj: „Am plăcerea de a vă anunța, ca urmare a solicitării Guvernului României de a nominaliza o personalitate a Comunității Românești care să fie inclusă în topul celor 100 de personalități românești ce vor face parte dintr-o amplă lucrare dedicată Centenarului României și care vor fi și premiate în cadrul unei gale festive în luna iunie a.c., că am decis să nominalizez pe pr. prof. dr. univ. Theodor Damian, având în vedere activitatea impresionantă a acestuia, rolul său de ani de zile în mijlocul Comunității Românești și vă rog să mediatizați această nominalizare și în ziarului dvs.“ Cătălin Radu Dancu, Consul General“.

Așadar, dl consul general ne-a „anunțat“ că a „decis“ nominalizarea preotului Theodor Damian din partea comunității noastre! Întreb: cum își permite un diplomat să ia decizii fără să se consulte cu nimeni și ce autoritate morală are un consul general să facă propuneri în numele unei comunități căreia nu-i aparține?! Trebuie adăugat faptul că„alesul“ Consulatului nu a beneficiat de susținerea niciunei organizații românești din New York și că a „câștigat“ un „concurs“ la care au mai fost înscrise o fundație și o societate newyorkezăde mare prestigiu, nominalizate și susținute de majoritatea românilor din comunitatea noastră: Fundația „Iuliu Maniu“ (fondată în anul 1951, port-drapelul luptei anticomuniste și al cauzei Basarabiei în America, președinte: nonagenarul Justin P. Liuba) și Societatea Creștină Română„Dorul“ (fondată în anul 1903, președinte Cristian F. Pascu)! Mai mult decât atât, Ambasada României la Washington și consulatele generale și-au permis să numeascăo singură persoană din New York (preotul Theodor Damian), unde trăiește cea mai mare comunitate de români din America! Iată și lista „aleșilor“ fără concurs: Rodica Bărănescu, Chicago, Adrian Bejan, Washington, D.C., Adrian Bot, Los Angeles; Theodor Damian, New York; Alexandru Mărmureanu, Los Angeles, Alexandra Nechita, Los Angeles; Dan Nicolae, Chicago; Marius Stan, Chicago; Eliot Sorel, Washington, D.C., Victor Velculescu, Washington, D.C. Iată dovada că ambasadorul George Maior (fostul șef al SRI) a scos din mânecă trei premiați din Washington, D.C., Los Angeles și Chicago, singurul „ales“ al New York-ului fiind numit de către consulul general Cătălin Radu Dancu!

Mizeria orchestrată de „cârtițele“ trimise de la București să ne dezbine, în frunte cu ambasadorul George Maior, nu s-a oprit însă aici. Sursele mele m-au informat că NU a existat o comisie care să analizeze candidaturile, așa cum m-a asigurat, încă din luna martie a.c., dl consul general Cătălin Radu Dancu. Prin urmare, cei premiați inventați de ambasadorul George Maior și de consulii generali de la New York, Chicago și Los Angeles, nu au fost supuși analizei unei comisii, iar propunerile trimise din partea comunităților românești au fost aruncate la gunoi! În cazul în care această informație este incorectă, le cer ambasadorului George Maior și consulilor generali să facă publice numele membrilor comisiei care a evaluat alte nominalizări propuse de comunități și pe ce criterii a fost întocmită lista celor 10 „cei mai de seamă români din ultimii 100 de ani“, premiați miercuri, 17 octombrie a.c., la Washington D.C. Am solicitat Ambasadei României de la Washington aceste informații, fără să primesc un răspuns.

În ciuda diversiunilor de tip (neo) securist clocite la București, Comunitatea Românească din New York a reacționat prompt și elegant, duminică, 7 octombrie a.c., în saloanele 3 West Club din Manhattan, onorându-și cum se cuvine reprezentanții legitimi, în cadrul unei ceremonii dedicate Centenarului Marii Uniri, organizată de Fundația „Iuliu Maniu“ și de președintele ei, onorabilul nonagenar și sufletul Fundației, dl Justin P. Liuba, împreună cu alte organizații ale românilor din New York. A fost răspunsul nostru la o nouă tentativă eșuatăde dezbinare a românilor din America, diversiune prost concepută în laboratoarele minciunii și manipulării de la București și la fel de prost executată de „cârtițele“ trimise să otrăvească atmosfera în Exilul și Diaspora Româno-Americană, în frunte cu fostul/actualul securist îmbătrânit în rele George Maior și cu largul concurs al oamenilor numiți de pesediști în fruntea consulatelor generale la New York, Chicago și Los Angeles! La fel a fost și cu „Mitingul Diasporei“ din 10 august: neosecuriștii aflați la butoanele puterii au aruncat gunoiul lor în curtea noastră, mințind și manipulând un popor aflat de aproape 30 de ani într-o nesfârșită derivă!

Luni, 15 octombrie 2018, Consulatul General al României la New York a organizat o întâlnire a membrilor Comunității Românești din New York cu ministrul pentru românii de pretutindeni, dna Natalia-Elena Intotero. S-au discutat noi proiecte pentru România și probleme comunitare, dna ministru expunând realitățile românești și posibilitățile de colaborare între ministerul pe care îl conduce cu românii din străinătate. I-am semnalat dnei ministru faptul că nominalizarea scandaloasă a preotului Theodor Damian pentru premiile Galei „România 100“a dezbinat Comunitatea Românească din New York și că modul brutal în care diplomații români au intervenit în acest caz nu va rămâne fără consecințe. Un prim efect a fost faptul că„alesul“ a venit însoțit de câțiva preoți aparținând de Patriarhia Română de la București, în timp ce reprezentanții Arhiepiscopiei de la Vatra au lipsit de la întâlnire în semn de protest! Mai mult, preotul Damian a afirmat, cu cinism, că„Biserica reprezintă comunitatea“ (fără să precizeze care Biserică?!), turnând gaz peste foc! I-am explicat dnei ministru că organizațiile românești din New York au ales să nominalizeze Fundația „Iuliu Maniu“ și Societatea Creștină„Dorul“ în locul unei persoane din dorința de nu crea disensiuni și dezbinare în comunitatea noastră, cele două organizații însumând efortul mai multor generații de români iluștri, nu al unei persoane – fie ea și un preot – numităde la Centru! Din păcate, însă, preotul Theodor Damian nu a înțeles că va purta o căciulă mult prea mare pentru capul Sfinției Sale! De fapt, nu mă mai miră nimic într-o Românie în care minciuna, falsul, delațiunea sau plagiatul sunt virtuți garantate și încurajate de toate guvernele României de după decembrie 1989!

Am aflat – cu stupoare! – din obscura publicație Romanian Journal din 28 martie 2018 că: „Excelența Sa domnul Consul General Cătălin Radu Dancu și-a exprimat bucuria de a fi participat la un eveniment important din Diaspora Româno-Americanădin New York și i-a felicitat pe organizatori și pe cei prezenți (la biserica păstorită de preotul Theodor Damian, unde nu vin mai mult de 30-40 de enoriași- nota mea). Apoi, în numele Guvernului României, a informat onorata audiență că, la solicitarea sa, în cartea care va apărea în curând despre cei mai de seamă 100 de români din America, pentru statul New York a fost ales (de către consulul general – nota mea) numele domnului Theodor Damian. Vestea a fost primită cu vii și prelungite aplauze, pentru că domnul Theodor Damian este personalitatea de excepție din domeniul culturii spirituale, religioase și laice, este omul și sfătuitorul de bine al nostru, al tuturor. Fondator și conducător de institut (care nu există decât pe hârtie și își are sediul în casa preotului – nota mea), de cenaclu literar, de revistă de cultură, preot și profesor universitar, Theodor Damian însumează trăsături de valoare ale românilor și de aceea este apreciat și iubit“, am încheiat citatul. Sau mai bine zis procesul-verbal semnat de tov. Mariana Tera sub titlul „Festivitate dedicată voinței de reUnire a Basarabiei cu România“, o mostră de servilism care i-ar face invidioși chiar și pe cei mai iscusiți ziariști delatori/lachei/acoperiți/colaboraționiști/fripturiști în regimurile dictatoriale. Pupincurismul de tip ceaușist ridicat la rang de virtute continuă cu un șir de ode închinate „alesului“ și camarilei sale, din care nu putea lipsi limbajul de lemn al „Epocii de Aur“ (am citat din editorialul meu intitulat „Alesul“, publicat în Cotidianul).

Oastea de delatori ai „Arhanghelului“ Theodor Damian, „alesul“ Consulatului printre „cei mai de seamă 100 de români din America pentru statul New York“,continuă să păcălească o comunitate românească amorfă, total lipsită de reacție, care accept să fie reprezentată de impostori numiți, nu aleși! Vom vedea până când!

„Modul în care oficialitățile de la București, prin reprezentanții lor de la Washington, D.C. și New York tratează Exilul Românesc din Statele Unite ale Americii începe să semene cu procedeele din timpul «războiului rece». După această criză de cooperare și comunicare dintre cele două părți, sugerez Ministerului Afacerilor Externe să recheme pe diplomații care antagonizează Exilul Românesc din Statele Unite ale Americii și să trimită în locul lor funcționari în stare să susțină un dialog profitabil. Românii care trăiesc în exil sunt liberi. Ei doresc ca libertatea să funcționeze și în țara din care au fugit sau plecat din cauzele pe care nu le voi menționa. Gala de la Washington, D.C. ar fi trebuit să celebreze pe cei care au contribuit la menținerea vieții spirituale a Exilului Românesc pe pământ american de-a lungul unui secol greu încercat. Dar nu a fost să fie așa. A impune valori de la București celor care trăiesc în America, este, în timpul pe care îl trăim, un procedeu nu doar ridicol, ci și periculos“, este mesajul scriitoarei și jurnalistei Mirela Roznoveanu.

Aș mai adăuga că a premia un preot mediocru înaintea unor personalitați de talia generalului Nicolae Rădescu, dr. Ștefan Issărescu, Brutus Coste, Mircea Eliade, Sergiu Comissiona și – mai nou – Michael Horodniceanu, Norman Manea sau Andrei Șerban mi se pare o blasfemie!

New York, 18 octombrie 2018

Autor: Grigore L. Culian

Sursa: Cotidianul.ro 

CINE FACE NOUA POLITICA EXTERNA A ROMANIEI?

23 oct.

Nu există nici un stat paralel, tovarăşi ! Vă umblă goange, muşte prin cap. Statului paralel nu-i face nici o plăcere să se vorbească despre el. Care Deep State ? Care État profond ? Care Stat Paralel ? Un sondaj CURS, oportun scos din pălărie, ca iepurele lui Iosefini, ne asigură că nici măcar alegătorii PSD nu cred în existenţa statului paralel.

Doar 36 % dintre votanţii PSD cred în aiureala cu statul paralel. 35 % dintre ei îl dezavuează pe liderul lor, Liviu Dragnea, cel cu discursul din piaţă la marele miting al coaliţiei de guvernământ. Oare de ce nu fac institutele de sondaje nişte cercetări în piaţă despre chiar institutele de sondaje şi despre sociologii care le servesc ?

În ultimii 10-15 ani, România a dispărut de pe radarul diplomaţiei mondiale. Contribuţia românească la marile curente de idei şi de fapte internaţionale s-a apropiat de zero. Mai întâi, fostul preşedinte Traian Băsescu, sub patronaj american azi identificat, a inventat protocoalele SRI-parchete şi celelalte, şi le-a pus în aplicare. Justiţia a fost compromisă pentru multă vreme. În al doilea mandat al său, Traian Băsescu ne-a livrat Angelei Merkel şi Germaniei, frumos împachetaţi şi legaţi cu fundiţă roşie. Votul nostru la UE a fost aliniat pe pilot automat pe votul Germaniei. În rest, mucles ! şi Disziplin.

În mod spectaculos, din senin, săptămâna trecută, România a ieşit în evidenţă fără să avertizeze pe nimeni. Premierul Viorica Dăncilă l-a vizitat pe Recep Tayyip Erdogan, preşedintele Turciei (de ce nu pe premier ?), cel mai incomod partener al momentului pentru partenerul nostru strategic SUA. Simultan, preşedintele Klaus Iohannis l-a vizitat pe prim-ministrul italian (aşa a apărut în transmisiunile oficiale), nu pe preşedintele Italiei. Italia e azi, cu combinaţia Lega-Cinque Stelle aflată la guvernare, oaia neagră a Europei, cea mai antimerkeliană şi eurosceptică ţară UE. După Marea Britanie, se înţelege.

La câteva zile după cele două vizite neobişnuite în străinătate ale principalilor factori politici s-au deschis discuţii la un bun nivel pentru îmbunătăţirea relaţiilor cu Rusia. Tot din senin a apărut anunţul următor : „Camera de Cooperare Economică şi Culturală Româno-Rusă şi Grupul de Presă Bursa, în parteneriat cu Academia de Studii Economice Bucureşti, Asociaţia Financiar Bancară pentru Cooperare EuroAsiatică şi Uniunea Întreprinzătorilor şi Industriaşilor din Federaţia Rusă, organizează Masa rotundă dedicată dezvoltării relaţiilor financiar-economice româno-ruse cu tema : „România şi Rusia în căutare de noi formate de cooperare”.” Evenimentul a avut loc în 18 octombrie, începând cu orele 9.30, la Academia de Studii Economice, Aula Magna.

Tot în aceste zile a apărut, tot din senin, pe un site alternativ foarte citit (gândeşte.org), o informaţie, o presupunere cum că noi am fi fost preluaţi de DGSE, serviciul de informaţii externe francez, după ce lupta dintre CIA şi BND pentru România ar fi dus la un rezultat nul, un fel de remiză. E greu de crezut că serviciul francez ar fi la curent cu victoria sa neaşteptată. Conform practicii încetăţenite în materie, pare mai plauzibilă o operaţiune de intoxicare şi acoperire. Asemenea lucruri sunt atât de neverificabile, încât ele trebuie luate doar sub beneficiu de inventar şi pot fi confirmate sau infirmate doar în timp. Este Klaus Iohannis candidatul Germaniei sau Dacian Cioloş candidatul Franţei ? Sau amândoi sunt ai Deep State-ului român ? Nimeni nu poate aduce probe serioase şi definitive într-un sens sau în altul.

Dar să revenim la chestiunea zilei. E evident că se întâmplă mutări de amploare în politica externă actuală a României. Dar cine le face ? Preşedintele Klaus Iohannis şi premierul Viorica Dăncilă nu se pot pune de acord nici dacă ar vorbi despre starea vremii, despre buletinul meteo. Să aibă Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu, două piese modeste pe tabla de şah a diplomaţiei, asemenea dinamice viziuni politice globale ? Sau Teodor Meleşcanu, între două moţăieli, să fie capabil de organizarea unor asemenea mişcări de anvergură ? Să fie statul paralel cel care le plănuieşte şi le pune în operă, şi nouă nu ne spune nimic ? Sau să fie „protectorii” noştri externi care, după cum am văzut, nu pot fi nici SUA şi nici Germania, că doar nu-şi bat singuri cuie în talpă ?!

La astfel de întrebări nu există nici un răspuns public sau oficial de luat în considerare. În orice caz, un Deep State român ne-ar fi de mare folos în aceste circumstanţe. Ar însemna că România mai există totuşi pe hartă şi nu e doar pionul unor forţe oculte globale. Poate ar mai fi o sugestie de făcut în direcţia institutelor de sondaje : nu ar fi interesantă o cercetare de piaţă pe tema „cred românii că există asemenea forţe oculte globale” ?

Autor: Petru Romosan

Sursa: Corectnews

BUZDUGANUL LUI JOHANNIS!

23 oct.

Președintele României e din ce în ce mai previzibil. Știm cu exactitate care este momentul predilect pentru declanșarea unui nou atac împotriva Guvernului. A Guvernului care nu este al său. În același timp, el devine inevitabil un personaj politic din ce în ce mai cunoscut în Europa și în lume, pe măsură ce se apropie momentul în care România urmeză să preia președinția rotativă a comunității continentului.

De aceea, aprecierile negative pe care le face la adresa Executivului de la București și majorității parlamentare sunt de o gravitate excepțională. Iohannis pleacă din țară pentru ca, de la distanță, să-și arunce buzduganul spre București.

Domnul președinte Klaus Iohannis, în ultimul său atac lansat în dimineața zilei de joi, 18 octombrie, afirmă că România este o țară foarte coruptă. Iar lupta împotriva corupției este amenințată de propriul Guvern. Care Guvern încearcă să confiște Direcția Națională Anticorupție prin legi care blochează cercetările penale și printr-o nominalizare la conducerea instituției pe care o va respinge.

Din câte știu, Klaus Iohannis este singurul șef de stat din lume, care arată cu degetul acuzator către țara sa, către Guvernul acestei țări și către cea mai democratică dintre puterile statului, puterea legislativă. O face constant din străinătate, astfel încât acuzațiile sale să circule pe întreg mapamondul.

Nu l-am auzit niciodată, cu o singură excepție, imediat după preluarea mandatului, referindu-se la libertăți democratice. La drepturile și libertățile fundamentale ale omului. La derapajele atât de frecvente de care s-au făcut vinovați unii procurori. Și absolut nicodată Klaus Iohannis nu a scos o vorbă despre modul în care principalul serviciul secret al României s-a insinuat în toate celelalte instituții ale statului, substituindu-se acestora, preluând atribuții care nu îi aparțin legal și construind, treptat și temeinic, structurile unei puteri paralele puterii legitime a statului. Modul în care Klaus Iohannis ignoră asemenea realități ne poate duce cu gândul la faptul că el însuși s-ar putea să fie un produs al acestui sistem, pe care astăzi încearcă să-l apere cu dinții, asumându-și chiar riscul de a calomnia din străinătate statul pe care, formal, îl reprezintă.

Cred că, dintr-un punct de vedere cel puțin, președintele Klaus Iohannis a trecut lina roșie. Prin funcția pe care o are, așa cum prevede Constituția, el este garantul Legii Fundamentale. Și, fiind garantul Legii Fundamnetale, este implicit garantul întregii legislații. Un președinte al unui stat trebuie să fie ultima persoană care se ridică împotriva legislației. Dacă președintele unui stat spune că o lege sau alta este proastă, inevitabil el le dă cetățenilor un semnal la nesupunere. De ce ar mai respecta cetățenii un act normativ, dacă însuși președintele țării spune că acel act normativ este greșit? De ce ar mai aplica respectivele norme procurorii și judecătorii?

Mă întreabă avocatul diavolului ce ar trebui să facă președintele unui stat atunci când Parlamentul sau Guvernul scot totuși o lege greșită. Ar trebui să tragă aer în piept, să tacă, să se gândească bine, să-i asculte pe consilierii săi, dacă îi are, iar apoi, în măsura în care se bucură de o minimă autoritate, să încerce să discute pe rând, fără tam-tam, cu decidenții politici, pentru a găsi o soluție. În niciun caz însă, un președinte nu are dreptul să arunce cu buzduganul din străinătate în autoritățile propriului stat și să îndemne cetățenii la nesupunere civică.

Autor: Sorin Rosca Stanescu

Sursa: Sorin Rosca Stanescu blog

Comisarul european pentru buget, Günther Oettinger: Polonia, România, Ungaria și Guvernul Italiei doresc să slăbească sau chiar să DISTRUGĂ Uniunea Europeană

23 oct.

Lupul Dacic

Nu mai bine ne dati afara pe toti? :)))) Am scapa de voi mai repede!

Comisarul european pentru buget, Günther Oettinger: Polonia, România, Ungaria și Guvernul Italiei doresc să slăbească sau chiar să DISTRUGĂ Uniunea Europeană

Proiectul european este „pericol de moarte”, spune Comisarul European pentru Buget, Gunther Oettinger într-un articol pentru politico.eu.
Conform acestuia, există dușmani interni și externi care i-au pus gând rău Uniunii Europene.
„În viziunea mea, proiectul este în pericol de moarte”, a spus el în cadrul unui eveniment organizat de Asociația federală a serviciilor de asistență non-statutară din Germania.
„Câțiva din interiorul Europei vor s-o slăbească sau chiar s-o distrugă: Polonia, Ungaria, România, Guvernul Italiei”, a spus el.
Dintre dușmanii externi, Oettinger i-a menționat pe Vladimir Putin, pe președintele Turciei Erdogan și pe „inteligenții chinezi”. Conform acestuia, dușmanii folosesc războaiele comerciale și agresiunile pentru a-și atinge scopul.
Oettinger a criticat și Germania, vinovată că nu ar fi prea entuziasmată când vine vorba despre Uniunea Europeană. El a spus că Olaf Scholz, Ministrul social-democrat al Finanțelor, este…

Vezi articolul original 30 de cuvinte mai mult

Bilderbergul Oettinger apără porcul progresisto-federalist, numit UE, porc fătat de progresişti ca să distrugă Statele Naționale.

23 oct.

Lupul Dacic

 Comisarul european pentru Buget: Unele țări din Europa, printre care și România, vor să slăbească sau să DISTRUGĂ proiectul UE

Nota Redacției

„Din punctul meu de vedere, proiectul (UE) este în pericol de moarte”, a declarat Oettinger, Komisar UE pe Buget.

„Unii din Europa vor să o slăbească sau să o distrugă – Polonia, Ungaria, România, Guvernul Italiei”, a continuat Oettinger

Şi ce dacă unii s-au săturat de neomarxismul UE-ului? A ajuns Federalista UE „noua Mecca” de trebuie să ne-nchinăm toți până la pământ la federalista UE? Cam asta e părerea şi atitudinea Bilderbergului Oettinger.

Azi mâine ne vor băga la închisoare dacă nu proslăvim noua închisoare a popoarelor numită UE….Nu mai e libertate de expresie și de credință, progresiștilor? Trebuie să ne aliniem toți la doctrina voastră neobolșevică că de nu suntem blamați și tarați public?

În ce an suntem? În 2018, veți spune.

Cine a participat la cea…

Vezi articolul original 252 de cuvinte mai mult

Iohannis vrea ca România să plătească mai mult la UE după Brexit

23 oct.

Lupul Dacic

Iohannis vrea ca România să plătească mai mult la UE după Brexit

Președintele Klaus Iohannis a declarat marți că ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană va produce o diminuare a bugetului UE, arătând că soluția potrivită în acest caz ar fi o alocare națională „un pic crescută”.
Șeful statului a primit marți vizita premierului slovac, Peter Pellegrini.
„Am discutat despre nevoia de consolidare a proiectului european și am găsit împreună că avem o abordare similară față de toate aceste chestiuni. În context, am evidențiat importanța summitului pe care îl vom organiza anul viitor, la Sibiu, un summit destinat viitorului UE, și sunt convins că vom găsi cele mai bune abordări pentru acel summit. Este o perioadă dificilă pentru UE, euroscepticismul, în creștere, Brexitul bate la ușă și cred că trebuie să redăm europenilor sentimentul de siguranță și de bun mers al Uniunii. Pentru asta, este, evident, nevoie să lucrăm în foarte multe planuri și împreună cu domnul prim-ministru am găsit aici o…

Vezi articolul original 156 de cuvinte mai mult

Klaus Iohannis are misiunea de a dezmembra România?

23 oct.

Lupul Dacic

  Materialul care urmează este amplu, fiind practic format din cinci articole scrise de trei autori diferiți și o sursă […]

Materialul care urmează este amplu, fiind practic format din cinci articole scrise de trei autori diferiți și o sursă externă. Trebuie să parcurgeți întreaga sinteză pentru a cunoaște toate argumentele care converg spre un punct de vedere comun: există un complot internațional împotriva României, sprijinit și de trădători interni, majoritatea alogeni, iar Klaus Werner Iohannis, numit Gauleiter peste colonia România de aceleași forțe din exterior ostile țării noastre, este parte a acestui complot.

                          OPERAȚIUNEA CORIDORUL

Fostul deputat Gelu Visan denunta planul de rupere a Romaniei: „Iohannis trebuie judecat pentru inalta tradare. Tot pentru inalta tradare va trebui judecat si Hellvig, artizanul violentelor… Se urmareste Anarhia, aruncarea Romaniei in haos, Razboi Civil. Scopul Final este declararea autonomiei Ardealului si formarea unei tari separate, Transilvania, dupa modelul Kosovo… Daca Nazistul nu va fi suspendat cat mai repede, Romania va…

Vezi articolul original 5.877 de cuvinte mai mult

Autonomia Transilvaniei trebuie să se facă după modelul Kosovo, pe care Iohannis vrea să o recunoască în toamna aceasta

23 oct.

Lupul Dacic

Distribuie!by Iohanismul secesionistii , alogenii si “statul de drept – democratia”: loading... Ce înseamnă de fapt CORIDORUL? DECLARAREA AUTONOMIEI ARDEALULUI ȘI FORMAREA UNEI ȚĂRI SEPARATE, TRANSILVANIA, DUPĂ MODELUL KOSOVO. Alături […]

Ce înseamnă de fapt CORIDORUL?

DECLARAREA AUTONOMIEI ARDEALULUI ȘI FORMAREA UNEI ȚĂRI SEPARATE, TRANSILVANIA, DUPĂ MODELUL KOSOVO.
Alături de Județele din Ardeal, din noua țară ar trebuie să facă parte și Suceava și Botoșaniul,

ROMÂNIA rămânând doar pe teritoriul Țării Românești și Moldovei, mai puțin cele două județe.

“Atunci când am aflat despre acest plan, în 2014, mi s-a spus clar că va trebui pus în aplicare în 2018.
Autonomia Transilvaniei trebuie să se facă după modelul Kosovo, pe care Iohannis vrea să o recunoască în toamna aceasta. Va urma “Declarația de la Cluj”, prin care se cere autonomia, pe motiv că România este CORUPTĂ și NEGUVERNABILĂ, exact ceea ce a încercat Germania în Catalunia. Nu am greșit, nu Spania, ci Germania.
Planul CORIDORUL este conceput de doi lideri mondiali, unul dintre ei fiind Germania, prin vocea lui Merkel.(papusa Bilderberg via Rothschild)

Personal știu despre acest plan de la consultantul…

Vezi articolul original 198 de cuvinte mai mult

-Adevaratul scop al imprastierilor atmosferice „chemtrails”: distrugerea paturii de ozon!

23 oct.

%d blogeri au apreciat: