Arhiva | 10:57 am

ROMANIA SI „GLOBALII”!

1 aug.

  De mai bine de doi ani, S.U.A. trăieşte pe scena mondială o teribilă psihodramă legată de un presupus amestec […]

 

De mai bine de doi ani, S.U.A. trăieşte pe scena mondială o teribilă psihodramă legată de un presupus amestec al Rusiei în alegerile prezidenţiale americane din 2016 şi de o coluziune a preşedintelui ales, Donald Trump, şi a echipei sale de campanie cu interese şi organizaţii ruseşti. Ancheta procurorului special Robert Mueller, fost şef al F.B.I., l-a albit, l-a dezvinovăţit aproape în întregime pe preşedintele Trump (minus obstrucţionarea justiţiei), dar, aşa cum s-a văzut la recenta sa audiere în Congres, procurorul Mueller nu a renunţat la fantasmagoria amestecului Rusiei în alegerile americane. Există opinia deja foarte răspândită că toată comedia cu amestecul Rusiei în politica internă americană nu a fost decât o imensă diversiune a clanului Clinton şi a Partidului Democrat pentru a justifica miliardele de dolari aruncate pe gârlă şi alte interese de clan, printre care amestecul lui Soros şi a celor pe care îi reprezintă.

La noi, mandatul lui Klaus Iohannis se încheie fără vreo reuşită, motiv pentru care acesta nu ar mai trebui să candideze şi ar trebui să se declare, la fel ca Emil Constantinescu, învins de sistem. Lucru care se mai poate întâmpla în următoarele două luni, deşi Klaus Iohannis nu a fost decât reprezentantul disciplinat al sistemului de la un cap la altul. Tot învins de sistem, deşi a fost doar partidul sistemului, ar trebui să se declare şi P.N.L.  de fapt, P.D.L. (Băsescu) sub sigla ciordită de la impostorii urmaşi ai Brătienilor. Klaus Iohannis a fost şi este din ce în ce mai pregnant perceput şi descris ca omul Germaniei în România. Un Gauleiter, un satrap provincial, un guvernator propulsat în numele Germaniei care patronează discreţionar U.E. Prin luxemburghezul Jean-Claude Juncker, prin polonezul Donald Tusk, minoritar el însuşi din Gdansk (Danzig), şi prin toate structurile U.E., începând cu moneda euro şi cu Banca Centrală Europeană. Totuşi, nimeni nu a adus până acum vreo probă concretă despre amestecul Germaniei în alegerea lui Klaus Iohannis sau în numirea lui Eduard Hellvig la S.R.I..

Tot aşa, ascensiunea recentă a U.S.R. şi a candidatului său la prezidenţiale, pe care unii estimează nu doar că va ajunge în turul doi, în finală, ci şi că va câştiga prezidenţialele, fie împotriva lui Iohannis, fie împotriva Vioricăi Dăncilă, e atribuită unei politici franceze ofensive în România. Într-adevăr, Dacian Cioloş, asociatul candidatului Dan Barna, după ce a ajuns acum câţiva ani comisar european cu sprijinul la vedere al Franţei, a fost numit recent şef de grup în Parlamentul European al Renew Europe din care face parte şi partidul L.R.E.M. al preşedintelui francez Emmanuel Macron. În plus, e evident că Franţa are interese economice mari în România, dar Franţa are interese şi mai mari în S.U.A. sau în Rusia şi în alte părţi ale lumii. Şi totuşi, nu se „oboseşte” să-şi „plaseze” preşedinţi peste tot. Deci, de aici şi până la un amestec al Franţei în politica românească mergând până la alegerea preşedintelui României e cale lungă.

În toate aceste „scenarii” conspiraţioniste sunt uitate (intenţionat ?) alte două forţe implicate în asemenea mari mişcări şi decizii politice. Sunt uitate în primul rând forţele care acţionează global, marea finanţă, multinaţionalele, fondurile de investiţii, doar din când în când identificate cu George Soros, ca şi cum acesta ar putea fi ubicuu şi simultan, începând cu S.U.A. însăşi. Nu apar aproape niciodată marile familii care deţin avuţia mondială şi sunt evocate destul de rar „Grupul Bilderberg”, „Trilaterala” – „Council of Foreign Relations”, „Aspen”, „Clubul de la Roma”, cu instrumentele lor practice FMI, Banca Mondială, Banca Reglementelor Internaţionale etc. A doua forţă prin care acţionează local „globalii” numiţi mai înainte sunt serviciile de informaţii înfrăţite cu media şi patronând justiţia din fiecare ţară, pentru că ţările încă există şi, probabil, vor mai exista o vreme.

Serviciile de intelligence mai răspund destul de puţin la comanda politică naţională sau mai degrabă au transformat politica naţională şi pe politicienii băştinaşi în instrumentele obediente ale politicii globale. Începând cu Emil Constantinescu şi Ion Iliescu cel din 2001-2004, preşedintele României a fost hotărât de interese globale, cu amestecul copios al securiştilor locali, care şi-au servit cum s-au priceput şi interesele lor de grup, de gaşcă. Amestecul fostului preşedinte Traian Băsescu şi al S.R.I. în decizia propulsării lui Klaus Iohannis în dauna lui Crin Antonescu nu a fost cercetat încă.

Guvernul mondial nu e doar o metaforă, e un obiectiv foarte concret de atins. În acest sens poate fi citit cu folos Jacques Attali, un iniţiat, care a fost foarte apropiat de preşedinţii francezi François Mitterrand, Nicolas Sarkozy şi François Hollande, şi l-ar fi fabricat, după propria lui mărturisire, de-a dreptul pe actualul preşedinte francez. Aceleaşi forţe care l-au făcut preşedinte pe Emmanuel Macron îl pot face preşedinte şi pe Dan Barna în România. Dar nu se poate vorbi în cele două cazuri de „Franţa” însăşi. Pentru că azi Franţa e mai degrabă „Vestele galbene”, în stradă, de vreo opt luni. Împotriva lui Emmanuel Macron, împotriva U.E. şi a noii ordini globale. Şi în Franţa nu numai „Vestele galbene sunt împotrivă”. Global, ruptura dintre cei 1 % care deţin averea şi puterea şi restul populaţiei nu face decât să se adâncească.

Desigur, S.U.A., China, Rusia, Germania, Marea Britanie, Franţa continuă să fie mari puteri cu influenţă globală, cu servicii secrete şi cu armate care continuă să se amestece peste tot – în Siria, în Ucraina, în Venezuela, în Yemen, în Irak şi în Afganistan, în Coreea de Nord, în Cuba, dar şi în Republica Moldova -, şi ameninţă şi Iranul. Toate aceste mari puteri se pot amesteca şi în alegerile prezidenţiale din România. Dar forţa „globalilor”, care nu reprezintă nici una dintre aceste mari puteri, nici măcar S.U.A. sau Marea Britanie, cum încă mulţi îşi închipuie, e cea dominantă în ceasul de faţă. Şi aceştia se pot amesteca în orice ţară, inclusiv în S.U.A. şi în Rusia. Dar mult mai puţin în China, care, probabil, îşi va impune până la urmă viziunea ei globală, cea intitulată „Drumul Mătăsii”, în dauna globaliştilor de azi. Pax Americana, care nu a triumfat, de fapt, niciodată, va fi înlocuită, probabil paşnic, de o Pax Chinese.

                                                                                                                       Petru ROMOŞAN

Sursa: Revista ART-EMIS

PE IN-TE-LE-SUL PRE-SE-DIN-TE-LUI!

1 aug.

In secolul XVII, în jurul anului 1670, 39 de profesori francezi, coordonați de Pierre Huet, au alcătuit o colecție din clasicii latini mult simplificată, astfel încât să poată fi școlarizat mai ușor fiul lui Ludovic al XIV-lea, care se pregătea să devină viitorul rege Ludovic al XV-lea.

Imagini pentru iohannis presedinte criminal,poze

S-a considerat că nu poți încărca memoria unui viitor conducător cu chiar tot conținutul unor cărți. Studiul aprofundat, temeinic, era, se pare, și atunci, destinat doar oamenilor de rând.

Viitoarele sau prezentele vârfuri trebuie ținute departe de cunoașterea aprofundată. Colecția s-a numit “Ad usum Delphini“ (“Pentru folosința delfinului“) și a rămas în istorie drept expresie peiorativă, referindu-se la lucrurile coborâte în faza maximă de simplificare, pentru a fi înțelese și de către conducătorii ocupați.

Textul ce urmează poate fi numit “Ad usum Praeses“ (“Pentru folosința președintelui“) și, pentru a fi înțeles de către destinatar, este scris în limba română apăsată, transcrisă fonetic.

Dom-nu-le pre-șe-din-te,

Am să în-cep in-te-ro-ga-tiv: vă sti-mu-lea-ză tra-ge-di-i-le, vă im-pul-si-o-nea-ză dra-me-le, vă a-trag ca-da-vre-le?

De ce, dom-nu-le pre-șe-din-te, este me-reu ne-vo-ie să moa-ră oa-meni pen-tru ca po-po-rul să va-dă că sun-teți viu? De ce ați a-vut ne-vo-ie de în-că o moar-te vi-o-len-tă pentru a vă prin-de că sis-te-mul e de-fect?

Sun-teți pre-șe-din-te de pa-tru ani și ju-mă-ta-te. Ați a-vut la în-de-mâ-nă toa-te pâr-ghi-i-le pen-tru a a-fla ce se în-tâm-plă în ța-ră. Co-or-do-nați ser-vi-ci-i-le. E-le ar tre-bu-i să vă in-for-me-ze, să vă spu-nă ce se în-tâm-plă. Ori nu v-au spus, ori nu ați as-cul-tat. Dar da-că, dom-nu-le pre-șe-din-te, nu pu-teți a-si-mi-la re-a-li-ta-tea în pa-tru ani și ju-mă-ta-te, e greu de cre-zut că sun-teți apt pen-tru un nou man-dat.

Și, dom-nu-le pre-șe-din-te, de ce nu ve-ri-fi-cați in-for-ma-ți-i-le pe ca-re vi le stre-coa-ră con-si-li-e-rii în dis-cur-suri? Să nu fi ști-ut că mo-di-fi-că-ri-le la co-duri nu e-rau în vi-goa-re? Că le-gi-le jus-ti-ți-ei nu au le-gă-tu-ră cu co-dul pe-nal sau co-dul de pro-ce-du-ră pe-na-lă? Ști-ați, dom-nu-le pre-șe-din-te, că le-gea nu in-ter-zi-cea in-ter-ven-ția for-țe-lor de or-di-ne? Da-că nu ști-ați, de ce nu ști-ați?

Și, dom-nu-le pre-șe-din-te, chiar da-că a-veți drep-ta-te, iar re-fe-ren-du-mul ce-rut de Dăn-ci-lă e i-nu-til, nu sun-teți dom-ni-a voas-tră în-drep-tă-țit să vor-biți des-pre “re-fe-ren-du-muri ab-sur-de“, du-pă ce re-fe-ren-du-mul dum-nea-voas-tră a dus doar la ches-ti-uni ne-con-sti-tu-ți-o-na-le.

Fa-ceți un e-fort, dom-nu-le pre-șe-din-te! Con-cen-tra-ți-vă! Și în-că ce-va: da-că vreți să pă-reți em-pa-tic, nu fu-giți la ma-re când în-că nu vi s-a us-cat sân-ge-le pe dis-curs!

Autor: Pa-trick An-dré de Hi-lle-rin

Sursa: Libertatea.ro

CORNEL NISTORESCU: UN CITITOR DEZVALUIE O NOUA TENTATIVA DE RASTURNARE A GUVERNULUI PE 10 AUGUST a.c.!

1 aug.

Imagini pentru IOHANNIS,DANCILA,POZE

Mulți cititori încearcă să descifreze tensiunile, diversiunile și mișcările inexplicabile de pe scena românească. Unul dintre ei, cu semnătura Gelu, prevede o amplificare a protestelor.

După proiectul de țară numit ”arestarea lui Liviu Dragnea” urmează dărîmarea guvernului Dăncilă în scopul creării unei noi majorități și a unui alt ”guvern al meu”.

Scopul principal al tulburărilor ar fi formarea unui noi majorități care să permită prelungirea mandatelor lui Eduard Hellvig și a lui Lucian Pahonțu. Amândurora le expiră mandatele si au nevoie de o prelungire votată în Parlament. Altfel pleacă acasă să-și caute serviciu. Bineînțeles, o noua majoritate ar pune umărul la instalarea ”guvernului al meu”.

Faptul că președintele Iohannis vorbește deja de formarea unei noi mjorități, iar Rareș Bogdan a început deja să ”orăcăie” sunt semne că afirmațiile cititorului nostru au totuși un sîmbure de adevăr. Drept pentru care îi reproducem postarea în întregime! (C. Nistorescu)

Mortea Alexandrei este un Colectiv planificat de fortele oculte dar la o scara mult mai mica ca victime. Aici sunt bagati pana-n gat oamenii lui Helvvig si gen. Coldea chiar daca acesta este pensionat acum. Gruparea de trafic de persoane din zona Caracalului special a primit indicatia s-o rapeasca pe Alexandra. Tocmai ca autoritatile sa n-o localizeze la timp si Alexandra sa fie ucisa pentru a crea emotia la nivelul societatii cu sloganul “Coruptia Ucide”. Astfel incat sa inceapa miscari masive de strada pentru darmarea Guvernului PSD+Alde chiar in jurul lui 10 August, exact la 1 an de la mitingul anti-guvern de anul trecut. De ce a fost aleasa Alexandra drept victima??? Raspunsul e foarte simplu, serviciile stiind ca Alexandra e ruda cu ziaristul si analistul #rezist Cumpanasu acesta cu indignare si suparare prin ONG pe care le conduce va inflamarea opinia publica impotriva Coalitiei, prin punerea in carca Coalitiei a acestui omor. Planul a functionat pana in punctul in care Cumpanasu fiind inteligent totusi si vazand cum au actionat cei de la STS si Procuratura s-a prins ca aceste institutii n-au vrut s-o salveze pe Alexandra si n-a picat astfel in complotul pus la cale de servicii prin sacrificarea nepoatei lui. Acesta a fost momentul in care planul a devenit vulnerabil. Asta explica de ce procurorul #rezist de caz n-a permis ore bune intrarea in locatia respectiva a politisitilor, tocmai ca ucigasul sa aiba timp s-o faca disparuta pe Alexandra. Procurorul #rezist a ascultat orbeste indicatiile SRI s-a sabotat cat a put operatiunea de salvare a copilei.

Imagini pentru IOHANNIS,DANCILA,POZE

 

O INTREBARE CARE RAMANE:”CE-AI FACUT JOHANNIS IN CAZUL LUIZEI?”

1 aug.

Cazul Caracal scoate la iveală zilnic nepăsarea și incompetența autorităților pe toate liniile, mergând până la cel mai înalt nivel.

Mama Luizei Melencu, fata dispărută din aprilie și pe care criminalul Gheorghe Dincă a spus că a ucis-o, a acuzat că a trimis petiții fostului ministru Carmen Dan și președintelui Klaus Iohannis, dar nimeni nu a luat-o în seamă.

„Am făcut petiții și la doamna Carmen Dan și la președintele Klaus Iohannis (…) Nu am primit niciun răspuns”, a spus femeia, arătând acuzator către anchetatori pentru modul în care s-au ocupat de caz. În schimb, Iohannis a mitraliat Guvernul zilele trecute pentru tragedia de la Caracal, în vreme ce un reprezentant al Puterii arată acum cu degetul către președinte.

Astfel, deputatul ALDE Marian Cucșa îi cere demisia președintelui Klaus Iohannis, arătând că, deși Iohannis a vorbit despre soluții în cazul Caracal, a ignorat sesizările din partea mamei Luizei privind dispariția fiicei sale, nefolosind pârghiile pe care le are la dispoziție.

În ultimele sale ieșiri publice, președintele Iohannis a dezamăgit pe toată lumea. A folosit într-un mod politic întreaga tragedie de la Caracal. De câteva zile, președintele vorbește despre soluții, despre propuneri. De patru ani și jumătate Klaus Iohannis este președintele României. În tot acest timp a avut la îndemână toate pârghiile pentru a fi la curent cu ce se întâmplă în țară.

Trebuia doar să îi pese!

‼️ Cel care vorbește despre soluții nu a avut una atunci când a primit o petiție disperată din partea unei mame a cărei copilă dispăruse. Azi, în presă, a apărut o mărturie cutremurătoare, ca toate care apar în acest caz, din partea mamei Luizei Melencu, aceea că Președintele României, precum și alte instituții ale statului i-au ignorat toate sesizările.

⁉️Am avut în ultimele zile demisii și demiteri, încercări de a curăța acest sistem care vedem că nu funcționează. Însă, din două zone nu auzim nimic: procuratură și președinție. 
Președintele, cel care vorbește despre propuneri și soluții, poate avea o primă inițiativă prin a urma exemplul șefului STS, al ministrului de Interne, în sensul prezentării demisiei. A avut pe masă o petiție cu privire la un copil dispărut și nu a făcut nimic„, a scris deputatul pe pagina sa de Facebook.

RUSINEA ROMANIEI:KLAUS JOHANNIS! FACUT PRAF LA SCENA DESCHISA!

1 aug.

Klaus Iohannis

Iohannis, făcut din nou praf la scenă deschisă! Schimbare gravă pentru președinte

Actualul scandal poate marca o (s)cădere a președintelui – ba chiar poate fi o adevărată ”lebădă neagră” pentru favoritul cursei prezidențiale din 2019.

BUCUREȘTI, 31 iul, Sputnik, Dragoș Dumitriu. “Rușinea României: Klaus Iohannis” – așa își intitulează cunoscutul avocat și om politic Aurelian Pavelescu o recentă postare. De fapt, este o reacție dură la intervenția de ieri a președintelui după ședința CSAT.

Pavelescu ilustrează cu relatarea Pro TV care îl citează pe Iohannis care, referindu-se la tragedia de la Caracal a declarat: ”Corupția și incompetența distrug statul”.

Revoltat, Aurelian Pavelescu, președinte al PNȚCD, face un adevărat rechizitoriu al activității lui Klaus Iohannis.

”În 5 ani de mandat, să-și justifice funcția a tocit cu coatele – îmbrăcate în costume scumpe – pupitrul declarațiilor de la Cotroceni amenințând, șantajând, răzbunându-se și mințind, între două vacanțe la munte și la mare!”, scrie Pavelescu, acuzându-l pe președinte că nu are ”nicio legătură cu oamenii, cu țara!”.

N-a făcut nimic pentru statul român pe care pretinde că-l conduce, ”a dezbinat poporul, cheltuind banii publici nejustificat!”, continuă Pavelescu.

”Și-a închis zecile de dosare penale, ale unui trecut sinistru, al necinstei!”, acuză cunoscutul avocat.

În schimb, ”Și-a eliminat adversarii politici cu lașitate, transformând instituțiile statului represiv, al cărui cap constituțional este, într-o abjectă poliție politică, a abuzurilor nesfârșite, în văzul națiunii, într-o manieră fără precedent în istoria noastră!”, acuză Pavelescu.

”Mi-e silă!”, conchide sec Aurelian Pavelescu, nu înainte de a relua acuzația care marchează traiectoria politică a președintelui: ”A folosit tragedii umane cu un cinism grotesc, pentru a se menține și a se cățăra pe cadavre!”.

Ei bine, această din urmă acuzație pare a fi o problemă reală pentru Iohannis – și, implict, să-i aducă o scădere a punctajului electoral. Asta din mai multe motive.

Primul ar fi chiar utilizarea excesivă, chiar de către el, a tragediei de la ”Colectiv” – și conexarea acesteia – dar și a altor episoade cumplite – cu bătălia politică. Iohannis a făcut asta strident, ceea ce începe să se întoarcă împotriva sa.

Al doilea – stilul său superior, arogant, pe care-l păstrează în orice situație – este complet nepotrivit cu situații dramatice, tragice – asta spre deosebire de Viorica Dăncilă, al cărei patetism este firesc, matern.

Al treilea – politizarea și transferul forțat al ”vinovăției” către adversari politici și instituții care nu au, de fapt, legătură directă. ”Forțarea” situației devine evidentă nu doar pentru adversarii politici.

Al patrulea este cel relevat și prin textul lui Pavelescu – contrastul între vehemența acuzațiilor președintelui  – și activitatea efectivă a președintelui, caracterizată prin foarte puține demersuri concrete. Contrastul între comoditatea dovedită de Iohannis – concedii, luxul reședințelor, deplasările le Sibiu folosind aparatul SPP, tabieturile sportive – și admonestarea celorlalți devine strident, enervant pentru tot mai mulți cetățeni.

”Bine, bine, Guvernul, PSD, dar tu ce faci, de fapt” – se întreabă nemulțumiți tot mai mulți români.

În concluzie, nu numai Aurelian Pavelescu sesizează că actualul scandal poate marca o (s)cădere a președintelui – ba chiar poate fi o adevărată ”lebădă neagră” pentru favoritul cursei prezidențiale din 2019.

Read more: https://ro.sputnik.md/politics/20190731/27075605/Iohannis-fcut-din-nou-praf-la-scen-deschis-Schimbare-grav-pentru-preedinte.html

VIOREL MOCANU ,AGENT GUVERNAMENTAL LA CEDO SI-A DAT DEMISIA!LOVITURA NEASTEPTATA PENTRU GUVERNUL DANCILA!

1 aug.

Membri ai Guvernului

Lovitură de teatru pentru România și Guvernul Dăncilă! Demisie neașteptată!

Un motiv de nemulțumire sau chiar de demisie: ”practic, DNA a ajuns să cerceteze dosare de la CEDO în care sunt denunţate chiar presupuse abuzuri ale DNA”.

BUCUREȘTI, 1 aug – Sputnik, Evan Răutu. ”La mai puţin de o săptămână de la apariţia informaţiilor despre ancheta DNA care vizează mai multe dosare deschise împotriva României la CEDO, agentul guvernamental cedează presiunilor şi demisionează”, au precizat ”surse politice şi diplomatice” .
De fapt, precizează sursa citată, Viorel Mocanu urmează să-și dea demisia – iar lovitura este cu atât mai puternică în contextul procesului deschis chiar la CEDO de Codruța Kovesi statului român, acțiune care vizează modul în care s-a produs revocarea ei din funcția de șefă a DNA – și în care Mocanu ar trebui să apere România.

Agenția mai atrage atenția că Viorel Mocanu a depus recent o plângere penală la Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie în care ”acuză DNA că i-a încălcat imunitatea stabilită prin Acordul european referitor la persoanele care participă la procedurile CEDO”.

”SIIJ a cerut de la DNA mai multe documente, în copie, printre care actul de sesizare, ordonanţa de începere a urmăririi penale in rem, precum şi ordonanţele în baza cărora s-au solicitat dosare CEDO agentului guvernamental”, scrie sursa citată.

Concluzia devine clară – și poate fi un motiv de nemulțumire sau chiar de demisie: ”practic, DNA a ajuns să cerceteze dosare de la CEDO în care sunt denunţate chiar presupuse abuzuri ale DNA”.

”Printre dosarele vizate este şi cel în care Liviu Dragnea a dat în judecată România contestând condamnarea din dosarul Referendumului din 2012”, menționează sursa citată.

Avocatul bucureștean Viorel Mocanu,35 de ani, a fost numit agent guvernamental CEDO în februarie 2019, cu rang de secretar de stat.

Atenție un alt detaliu important – în scurtul mandat al lui Viorel Mocanu au fost ”lansate discuţii despre trecerea agentului guvernamental de la MAE la Ministerul Justiţiei”.

Read more: https://ro.sputnik.md/politics/20190801/27086761/Lovitura-de-teatru-pentru-Romania-si-Guvernul-Dancila-Demisie-neasteptata.html

BLOOMBERG: PUTIN A DISCUTAT CU TRUMP LA TELEFON DESPRE LEGATURILE COMERCIALE RUSIA – SUA!

1 aug.

Vladimir Putin

Putin a discutat cu Trump la telefon despre legăturile comerciale Rusia-SUA

O convorbire telefonică între președintele Rusiei și președintele Statelor Unite a avut loc ieri la inițiativa lui Donald Trump.

BRUXELLES, 1 august- Sputnik, Daniela Porovăț. Președintele Donald Trump a vorbit ieri la telefon cu Președintele Rusiei Vladimir Putin ca să-i ofere asistență în lupta împotriva incendiilor din Siberia, a anunțat Kremlinul printr-o declarație, potrivit Sputnik Internațional.Casa Albă a confirmat mai târziu apelul telefonic și a spus că cei doi lideri au discutat de asemenea și despre comerț, potrivit Bloomberg.

Putin și Trump au vorbit la telefon la inițiativa președintelui SUA.

”SUA s-au oferit să ajute Rusia în lupta cu incendiile din Siberia. Președintele Rusiei și-a exprimat recunoștința sinceră pentru această atitudine grijulie și pentru oferta de ajutor și susținere. Putin a remarcat că Rusia o va folosi dacă va fi necesar […] Președintele rus a evaluat această mișcare din partea președintelui SUA ca o garanție a viitoarei refaceri depline a relațiilor bilaterale”, a spus biroul de presă al Kremlinului.

”Președinții Rusiei și SUA au căzut de acord să continue contactele prin telefon și în persoană”, a msi spus biroul de presă al Kremlinului.

Relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat semnificativ în 2014 sub președintele Barack Obama după izbucnirea unei crize în Ucraina.

Exprimându-și dezacordul cu acțiunile Rusiei în timpul crizei, Washingtonul a impus sancțiuni  împotriva Moscovei. De atunci, SUA și-a înăsprit măsurile restrictive împotriva Rusiei și a introdus altele noi, ca urmare a acuzațiilor referitoare la presupusele atacuri cibernetice ale Rusiei și la presupusul amestec în campania electorală din 2016. Moscova a negat în mod repetat aceste acuzații.

Succesorul lui Obama, președintele SUA Donald Trump, a spus în numeroase ocazii că i-ar plăcea ca relațiile SUA-Rusia să se îmbunătățească și și-a exprimat intenția să dezvolte cooperarea în diferite arii de interes mutual. Moscova de asemenea și-a exprimat în mod repetat disponibilitatea sa de a coopera cu Washingtonul pentru a întări stabilitatea strategică.

Read more: https://ro.sputnik.md/International/20190801/27087067/Putin-a-discutat-cu-Trump-la-telefon-despre-legaturile-comerciale-Rusia-SUA.html

PROCURORUL # REZIST ,POPESCU OVIDIU CRISTIAN APARAT DE CORUPTUL CARE UCIDE „KLAUS ADOLF JOHANNIS,KOVESI SI REPUBLICA PROCURORILOR!

1 aug.

Gheorghe Dinca

Măsuri blânde. Procurorul de la Caracal, suspendat și cercetat disciplinar

Procurorul Popescu Cristian Ovidiu de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal a fost suspendat, iar împotriva lui a început cercetarea disciplinară, măsuri blânde față de gravitatea faptelor.

BRUXELLES, 31 iulie – Sputnik, Daniela Porovăț. Inspecția Judiciară a informat, cu privire la activitățile legate de intervenția autorităților în cazul de la Caracal, că s-a dispus începerea cercetării disciplinare faţă de procurorul Popescu Cristian Ovidiu de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal.

Procurorul este cercetat pentru abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. t) teza a II-a, constând în gravă neglijenţă în exercitarea funcției.

Inspecția Judiciară  a reţinut că ”procurorul de caz, sesizat cu infracţiunea de lipsire de libertate a unei minore şi având, ca atare, obligaţia de a lua toate măsurile pentru încetarea acestei stări, nu a consimţit la pătrunderea, anterior orei 6:00 a zilei de 26 iulie 2019, în imobilul suspectului unde se presupunea că se află victima, ignorând prevederile art. 27 alin. (2) lit. b) din Constituţia României, raportat la art. 20 alin. (2) din Codul penal”.

În plus, Direcţia de inspecţie pentru procurori a propus suspendarea din funcţie a procurorului până la finalizarea procedurii disciplinare.

Prin aceste măsuri, Inspecția Judiciară îl scapă de fapt pe procuror de consecințe mai grave, faptele sale putând fi ușor încadrate în penal pentru că ele au împiedicat posibila salvare a Alexandrei.

Read more: https://ro.sputnik.md/justice/20190731/27081609/Masuri-blande-Procurorul-de-la-Caracal-suspendat-cercetat-disciplinar.html

CUMPANASU LOVESTE IN ACOPERIREA CAZULUI!UN „CLAN” SI TARI EUROPEENE PE HARTA SCANDALULUI!

1 aug.

Alexandru Cumpănașu

Cumpănașu lovește în acoperirea cazului! Un ”clan” și țări europene pe harta scandalului

Presupusul criminal ar face parte ”dintr-un clan”, care se ocupă cu traficul de persoane – ”și membri ai familiei sale” s-ar fi ocupat de trafic de persoane în Italia.

BUCUREȘTI, 1 aug – Sputnik, Evan Răutu. Alexandru Cumpănașu se dovedește în continuare principalul vector în bătălia pentru adevăr în scandalul Caracal. Este și firesc, cunoscutul și controversatul actant civic este unchiul victimei, adolescenta Alexandra.Aseară, la B1 TV, Cumpănașu a aruncat o altă ”bombă”: presupusul criminal ar face parte ”dintr-un clan”, care se ocupă cu traficul de persoane.

Mai mult, Cumpănașu spune că suspectul Dincă ”și membri ai familiei sale” s-ar fi ocupat de trafic de persoane în Italia.

În plus, Cumpănașu a vorbit de un ”partener” al lui Dincă din… Anglia!

”Am dat la DIICOT o listă cu nume, adrese, telefoane ale celor implicați – e clar că e ceva necurat la mijloc, mai ales că individul care a sunat-o pe mama Alexandrei a spus că fata este în Anglia”, a spus Cumpănașu, completând ”M-am întrebat de ce Anglia… și am aflat că acest partener al monstrului este plecat acum în acea țară!”.

Mai mult, Cumpănașu declară că a primit aseară noi informații despre ”clan”.

”Am rămas mut, am rămas absolut uluit – omul acesta (Dincă) are un partener – e un clan mai mare”, a declarat Cumpănașu. ”Domnul acesta (”partenerul”) – e în Anglia”.

Ori, întreabă Cumpănașu retoric – ”ce a spus la telefon bărbatul ăla la 10 și 20 mamei?!”. Merg în Anglia să muncească, este răspunsul – și mesajul lui Dincă pentru mama Alexandrei.

”Am primit o avalanșă de documente în seara asta, de chestiuni concrete – pe care nimeni nu le mai poate ignora” a completat Cumpănașu.

Tot ieri, cunoscuta investigatoare Sorina Matei a scos la iveală date despre ginerele lui Dincă – culmea, un italian bogat, milionar dar… implicat într-o anchetă a polițiștilor de la ”Arme și muniții” și… decedat în februarie anul acesta!

Read more: https://ro.sputnik.md/politics/20190801/27086741/Cumpanasu-loveste-in-acoperirea-cazului-Un-clan-si-tari-europene-pe-harta-scandalului.html

CAMPANIE „ANTI- CUMPANASU”:”CANDIDAT LA PRESEDINTIE” – NAZISTII CORUPTULUI CARE UCIDE COPII NAZISTUL KLAUS ADOLF JOHANNIS IL ATACA!

1 aug.

Alexandru Cumpănașu

Campanie anti-Cumpănașu: “candidat la președinție” – oamenii lui Iohannis îl atacă

Mai multe publicații care îl susțin pe Iohannis îl atacă pe Cumpănașu, unele organizații se dezic brusc de el și s-a lansat un zvon menit să îi submineze demersurile în cazul Alexandra.

BUCUREȘTI, 31 iul, Sputnik, Dragoș Dumitriu. „Candidează Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, fata dispărută în Caracal, la Președinția României?” – o întrebare care reflectă un zvon apărut ”brusc” în opinia publică. Am pus între ghilimele, pentru că, ”întâmplător”, acest zvon încearcă să murdărească un demers firesc și curajos al unui bărbat care își apără familia!

Să o luăm în ordine, până să ajungem la zvonul menit să submineze demersurile lui Cumpănașu, cel care dinamizează intervenția autorităților în uriașul scandal de la Caracal.

”Complicitatea odioasă a unchiului Alexandrei cu statul vinovat de moartea copilei. „De ce înjuri, Cumpănașe, milițienii și securiștii, nu-i pupai tu în cur? Pe banii aia mulți, nu căcat!””. Acesta e titlul jenant al unui articol dintr-o publicație dubioasă, cu finanțare neclară, numită ”Podul”.

Articolul, semnat cu pseudonimul regretatului gazetar Horia Tabacu („Dodo Romniceanu”) preia insultele pe care jurnalistul Ovidiu Vanghele i le aduce lui Alex Cumpănașu.

Cine este acest Ovidiu Vanghele? Un jurnalist pe care colonelul Daniel Dragomir îl plasează pe ”culoarul presei” creat de personaje din servicii.

”De ce înjuri, Cumpănașe, milițienii si securiștii, nu-i pupai tu în cur? Pe banii ăia mulți, nu căcat! Păi ce, îmi plătea mie miliția curentu’ la sediu, fmm de cumpănaș, sau ție?”.

Autor – Ovidiu Vanghele. Sau, altă operă: ”Milioane și milioane de euro pentru acest băiet și “asociația” lui (inexistentă), cu astea i-au cumpărat conștiința. Ia căutati pe net ce odă băloasă îi dădea lu’ Maior acu’ vreo câțiva ani!.

”A venit nota ta de plată”

Nu contestăm faptul că Alexandru Cumpănașu a susținut Sistemul, mai ales că a fost sprijinit de figuri din diplomația americană. Dar culmea e că atunci săreau puțini împotriva lui, pe când acum, când datorită implicării lui Sistemul e „scuturat”, s-a declanșat o campanie!

Și iată inepția acestui Vanghele: ”Ah, e nasol, doare? Te cred, te înțeleg, da’ poate acum înțelegi cât de ticălos ai fost lingându-i cu bale pe ăștia și mințind lumea, ca formator de opinie ce te dădeai, că ei toți sunt ok. Ai smintit lume multă? Hai, pune ceva pă masă, tati: a venit nota ta de plată”.

Cum adică ”nota ta de plată”?! Tragedia nepoatei sale e ”nota de plată”?! ”Roata a ajuns la tine!”?! Deocamdată se pare că a ajuns la o fată, care nu din vina ei e nepoata lui Cumpănașu!

Nu insist, pentru că Vanghele are dreptate în multe dintre acuzațiile pe care i le aduce lui Cumpănașu – dar, repet, de ce acum?! Și de ce cinismul de a pune pe ”nota de plată” a controversatului personaj ”civic” tragedia unei adolescente?!

”Podul” scoate la iveală că acum mulți ani Cumpănașu era acuzat în două plângeri penale, formulate de fostul șef al DGA, Irinel Păun, ”că a primit de la un alt fost șef al DGA, Marian Sântion, logistică pentru funcționarea unui ONG”.

Păi Iohannis e acuzat că a fost implicat în vreo 40 de dosare penale – și „Podul” & Co. nu insistă pe tema asta! Nici G4Media, care reproduce ”informațiile” din ”Pod”!

Culmea aberației – G4Media publică o imagine dintr-o emisiune de-a lui Cumpănașu în care acesta apare alături de ambasadorul Federației Ruse, Valery Kuzmin. ”Cumpănașu s-a remarcat și prin interviul luate ambasadorului rus în România la emisiunea sa de pe Realitatea TV”, scrie G4Media – adică, vezi Doamne, o fi omul rușilor!

Ce omite G4Media e că Alexandru Cumpănașu s-a remarcat prin zeci de emisiuni în care a atacat Rusia, că a avut multe interviuri cu diplomați (inclusiv de rang înalt) ai SUA, fiind unul dintre promotorii ideii de ”pericol rus”!…

”Nu va cere niciodată demiterea unor șefi de instituții militare”

Și, ciudat, atunci niciunul dintre acești ”deontologi” nu se supăra pentru titlul abuziv al emisiunii prin care Cumpănașu făcea aceste atacuri: ”Ambasador România”.

Una dintre cele mai jenante ediții a fost cea cu Mihai Daraban, șeful Camerei de Comerț, care a spus tot felul de aberații despre Rusia, denigrând-o prin negarea stupidă a realizărilor științifice și economice.

Între timp, Daraban a devenit mare prieten cu Iohannis, alături de care a făcut lobby pentru Naval Group în controversata achiziție a corvetelor militare – iar azi, ce să vezi, renunță la parteneriatul cu Coaliția lui Cumpănașu. Motivul?

”Nu este rolul camerelor de comerț și CCIR nu va cere niciodată demiterea unor șefi de instituții militare din România”.

Adică, demiterea/demisia șefului STS – personaj propus de Iohannis în 2017 – este motivul pentru care ”Camera de Comerț și Industrie din România își anunță retragerea din Coaliția Națională pentru Modernizarea României (CNMR)”.

”Camera de Comerț și Industrie a României își exprimă dezacordul pentru faptul că domnul Cumpănașu angajează numele instituției în diverse declarații publice fără acordul CCIR”, anunță instituția condusă de Daraban, conform G4Media.

A folosit Cumpănașu numele CCIR când a cerut demisia șefului STS? Nu-mi amintesc. Pe de altă parte, vorbele unui om tulburat de o asemenea supărare pot avea asemenea urmări? Sau este vorba de ”presiunile” pe care le acuza Cumpănașu?

”În acest moment, Cumpănașu este validat de zeci de asociații, sindicate și patronate pe care le-a strâns sub umbrela Coaliției pentru Modernizarea României”, scrie G4Media, invitând practic ONG-urile din CNMR (pe unele le și nominalizează) să se disocieze de Cumpănașu – probabil pe baza motivului și modelului oferit de CCIR-ul lui Daraban.

”Candidat la președinție”

Și, da, s-a lansat și zvonul cu ”candidatura lui Cumpănașu”. Realizatorul emisiunii „România9” de la TVR, Ionuț Cristache, a lămurit situația, întrebându-l direct dacă va candida pentru o funcție în stat.

”Nu!”, a răspuns ferm Cumpănașu. ”Atât de mult s-au chinuit unii nemernici să spună că voi candida după ce am înființat CNMR în urmă cu patru ani…”.

Unii au ținut-o langa că voi candida, a confirmat Cumpănașu. ”Nu am avut niciodată gândul de a candida. Dacă mi-aș fi dorit aș fi făcut-o”.

”Dacă voiam să conduc țara aș fi încercat să candidez. Dar nu vreau. Forța coaliției pe care am înființat-o are o forță mult mai mare decât dacă aș fi mâine președintele României”.

Una peste alta, ”nu voi candida la nicio funcție, stați liniștiți!”, a închis subiectul Cumpănașu, izbucnind nervos ” Și mai încetați dracului cu propaganda pe subiectul acesta!”.

Conform propriilor declarații date DC News, Cumpănașu a fost membru PNL… de la 15-18 ani.

”Am fost președintele organizației de tineret de la Caracal, după aceea, la 18 ani, am fost în echipa de campanie a lui Emil Constantinescu – spoi am ieșit din politică”, a declarat Cumpănașu. ”Eu am o vorbă: am intrat în politică la 15 ani și am ieșit la 18. Nu mai vreau să mă întorc”.

Alexandru Cumpănașu desfășoară, de circa 15 ani, o activitate susținută și profitabilă în domeniul ONG – fiind sprijinit sau beneficiind de colaborarea unor ambasade occidentale și mai ales a unor diplomați (inclusiv ambasadori) ai SUA la București.

Da, Alex Cumpănașu are multe păcate, merită luată la întrebări activitatea lui  – ca și ala tor ONG-iști. Dar de ce acum? Se naște deci o altă întrebare, față de toată această campanie ciudată contra lui Alex Cumpănașu: Cine și De ce are interesul să-i închidă gura – și cu ocazia asta să închidă subiectul? Fiindcă asta se va petrece – clar, nu?…

Read more: https://ro.sputnik.md/politics/20190731/27077918/Campanie-anti-Cumpanasu-candidat-la-presedintie-oamenii-lui-Iohannis-ataca.html

STATISVA GROAZEI: ROMANIA PE PRIMUL LOC IN EUROPA LA TRAFICUL DE PERSOANE!

1 aug.

Pietoni

Statistica groazei: România, pe primul loc în Europa la traficul de persoane

Mii de copii au dispărut fără urmă din România fără ca poliția să le dea de urmă. România este pe primul loc în Europa la traficul de persoane.

BRUXELLES, 1 august – Sputnik, Daniela Porovăț.  România, codașă în statisticile despre venituri și realizări economice, este pe primul loc din Europa la traficul de persoane, iar 500 de copii au dispărut fără ca autoritățile să îi poată găsi, arată Pro Tv.

Simona Voicescu, președintele Asociației „Fără Cuvinte”, are însă o statistică și mai gravă: “Sunt multe, sunt foarte multe astfel de situații, gândiți-vă că România e pe primul loc la traficul de carne vie. Sunt 7000 de copii dispăruți la acest moment în România, 7000 de copii și dacă vă uitați pe pagina Poliției Române sunt 18 (…) Sunt niște semne mari de întrebare”, spune ea.

Nimeni nu ştie dacă sunt în viaţă, dacă mai sunt în ţară şi mai ales dacă cineva îi mai caută pe copiii dispăruți, iar nepriceperea autorităților în cazul Alexandrei nu dă prea mari speranțe că situația se va îmbunătăți.

Totuși, ieri, Alexandru Cumpănașu i-a cerut noului ministru de Interne să analize dosarele tuturor copiilor dispăruţi din 1990 încoace.

La începutul anului, în registrele Poliţiei Române erau peste 2000 de români dispăruţi în ultimii ani, despre care nu se afle nimic până atunci. Dintre ei, peste 500 erau copii, mai arată Pro TV, care subliniază că a cerut explicaţii de la reprezentanţii Poliţiei Române, dar nu a primit niciun răspuns, iar MAI a spus că lucrează la un proiect de lege care este şi acum în consultare.

Proiectul respectiv le-ar fi dat poliţiştilor posibilitatea de a localiza persoanele dispărute prin intermediul GPS-ul de pe telefon.

Postul de televiziune amintește de cazul Ţăndărei, documentat de jurnaliştii de la “România, te iubesc” unde cel puţin 181 de copii români au fost traficaţi. După 9 ani şi 53 de termene în instanţele de la noi, timp în care multe încadrări s-au prescris, 25 de indivizi consideraţi iniţial traficanţi de copii au fost achitaţi în prima fază.

Într-un alt caz răsunător din 2012, în Caracal, 30 de eleve au fost forţate să se prostitueze, inclusiv pentru cetăţeni americani care veneau atunci să lucreze la scutul de la Deveselu, arată postul de televiziune.

Doar că procurorii DIICOT au spus că nu au găsit vreo legătură între proxeneţii de atunci, trimişi în judecată între timp, şi dispariţiile de acum, din Caracal.

În privința gravității acestui fenomen, președintele Asociației ”Fără Cuvinte” arată că există cazuri de trafic de persoane în care fete erau ținte captive luni de zile:

“Ne-au sunat, au fost niște cazuri de fete care erau ținute ziua pe Centura Bucureștiului și noaptea pe Șoseaua Ștefan cel Mare. A mai fost o minoră care a fost răpită și traficată în Călărași, timp de trei luni de zile. Poliția din Călărași nu a făcut aproape nimic, adică poliția din secție, în momentul în care a ajuns la structurile specializate demersurile au mers foarte repede și de la ei”.

Detaliile legate de tânăra ajunsă în rețeaua de prostituție, din Călărași, sunt șocante. Fata a fost convinsă să plece cu un băiat, după metoda „lover boy”, iar mai apoi a ajuns într-un bloc din Călărași în care toate apartamentele erau folosite pentru trafic de persoane.

“Este plin de fete, mi-a povestit că era și o fată însărcinată acolo, că a fost o fată căreia i s-a tăiat mâna, a venit ambulanța, a venit și poliția și poliția a plecat pentru ca ea a refuzat să depună plângere. Nu era cazul să fie acordul ei aici, vorbim de o vătămare”, a mai spus președintele Asociației care a arătat că victimele traficului de persoane ajung deseori peste hotare.

„Cum sunt scoși acești copii din țară? Pentru ca avem o Poliție de Frontieră. Pe unde trec acești oameni astfel încât să iasă din țară? Este clar că, din punctul nostru de vedere, că instituțiile statului înțeleg și știu că există acest fenomen, dar închid ochii, ceea ce mie mi se pare mult mai criminal decât dacă ai încerca să iei măsuri și nu ai reuși. Mi se pare mult mai criminal sa închizi ochii și să te prefaci că nu există problema”, arată acuzator reprezentantul Asociației.

Read more: https://ro.sputnik.md/society/20190801/27087922/Statistica-groazei-Romania-pe-primul-loc-in-Europa-la-traficul-de-persoane.html

COLONELUL STS DANIELA IULIANA TOBA ,ACUZATII INCENDIARE:”DE CE A FOST PRELUAI CAZUL CARACAL DE DIICOT BUCURESTI?”

1 aug.

Gheorghe Dinca

Colonel STS, acuzații incendiare: De ce a fost preluat cazul Caracal de DIICOT București

Colonelul STS Daniela Iuliana Tobă, fost şef birou relaţii publice în cadrul STS, spune că DIICOT București a preluat dosarul crimelor din Caracal de la DIICOT Craiova ca să mușamalizeze totul.

BRUXELLES, 1 august – Sputnik, Daniela Porovăț. Dezvăluiri fără precedent făcute de un om care a fost în interiorul sistemului, colonelul STS Iuliana Tobă:

”DIICOT Bucureşti a preluat dosarul Caracal de la DIICOT Craiova! ştiţi de ce?… fix din motivele despre care scriu de câteva zile continuu şi am detaliat la greu azi dimineaţă: DIICOT Craiova a încercat deturnarea cazului pe varianta unor crime comise de un singur om şi închiderea celor două dosare – Luiza şi Alexandra – dintr-un foc, ambele fiind dosare care pot duce spre una dintre cele mai înalt protejate reţele de traficanţi, probabil, din ţară… fiindcă, la cum se şopteşte cu frică, de ani de zile, în acel oraş, sînt implicate direct nişte personaje puternice… posibil procurori, împreună cu poliţişti, sereisti, dois’unsfert, politicieni şi cine mai ştie cine…. de ce îi înşir pe toţi?… fiindcă în judeţe şi în oraşele mici, nu mişcă nimic fără să ştie unii de ceilalţi şi aproape întotdeauna sînt mînă în mînă…”, a scris aceasta pe facebook.

Ea arată că ”mai e, desigur, şi varianta în direcţie inversă, în care DIICOT Bucureşti a preluat dosarul fiindcă ăia de la Craiova n-au mînărit cazul suficient de bine încît să fie şi credibil şi să luăm foc toţi, pregătind astfel 10 August, desi eu nu cred varianta asta… vom vedea…”

În urma întrebărilor primite zilele trecute de la cititori cu privire la implicarea ei în caz, Iuliana Tobă a scris de altfel că ”urlă furia în mine că timp de atîtea zile nimeni nu s-a obosit să ia în considerare posibilitatea ca Alexandra să fie în viaţă… iar eu, pînă nu apar probe că ar fi altfel sau cadavre, cred că este… şi ea, şi Luiza…”.

Ca o curiozitate, Tobă indică faptul că are contul original de facebook blocat pentru 30 de zile.

Read more: https://ro.sputnik.md/society/20190801/27087163/Colonel-STS-acuzatii-incendiare-De-ce-a-fost-preluat-cazul-Caracal-de-DIICOT-Bucuresti.html

HEINZ KLEMM ,AMBASADORUL USA ,OBLIGAT SA EXPLICE PUBLIC:E O LEGATURA INTRE AMERICANI SI SCANDALUL CARACAL?

1 aug.

Hans Klemm

Klemm, obligat să explice public: E o legătură între americani și scandalul Caracal?

”Am avut deja un caz public cu fetițe pentru americanii de la Deveselu, iar capul rețelei de prostituție a murit ciudat în Penitenciarul de la Caracal”-

BUCUREȘTI, 1 aug – Sputnik, Dragoș Dumitriu. ”Ambasada americană ar trebui să iasă și să dea o explicație publică”, scrie Flux24 citându-l pe jurnalistul Andrei Bădin.Este vorba de ”zvonuri difuzate pe mai multe canale conform cărora mai mulți militari de la Deveselu au fost trimiși de urgență acasă în America”. Pe modelul Teo Peter, se menționează – iar numărul acestora ar fi de… 95.

”Am avut deja un caz public cu fetițe pentru americanii de la Deveselu, iar capul rețelei de prostituție a murit ciudat în Penitenciarul de la Caracal. După prostiile binomului nu mai trebuie alimentate sentimentele anti-americane… Mister Klemm?”, a scris jurnalistul Andrei Bădin pe facebook, conform sursei citate.

Și cunoscutul jurist Dan MV Chitic pune o întrebare clară în acest sens:

”Și dacă toate pistele cazului monstrului din Caracal și fetițelor dispărute duc la… Deveselu?”, întreabă Chitic. ”Și dacă… Atunci se explică pasivitatea procurorilor și a prea multelor “noastre” servicii prea secrete!”.

Jurnalista de investigații Sorina Matei punctează, de asemenea, situația ciudată: ”NU e încă nicio legătură între dosarul din 2012 şi acum. Singurul lucru pe care îl neagă cu vehemenţă”.

Reamintim că, întrebat de G4Media, un angajat DIICOT a negat vreo implicare a lui Dincă în vreun dosar de trafic cu de persoane legat de Deveselu.

”Înclin să cred că acest caz are legatură directă cu cazul din 2012 și cu rețeaua presupus destructurată atunci, dar care a supraviețuit și s-a refăcut….”, a scris fosta șefă a directiei de presa a STS, Daniela Iuliana Tobă.

2012? Mircea Badea o citează pe Andreea Esca. ”PRO TV si Andreea Esca in 2012: „Unii dintre ei sunt cetățeni americani, care au venit la Deveselu, unde urmează să fie amplasat scutul antirachetă, sau austrieci, angajați să consolideze o hidrocentrală de pe râul Olt.”.

Tot Mircea Badea publica pe pagina sa, pe 30 iulie, postarea lui Liviu Pleșoianu: unul sub altul mesajul lui Hans Klemm și cazul din 2012, cu 20 de minore românce pentru distracția americanilor de la Deveselu.

Interesant este că, la data respectivă, ancheta nu i-a atins pe militarii SUA de la Deveselu, care ar fi fost supuși unei ”investigații interne”, în baza Deveselu. Și punct, nu se mai știe nimic.

Au mai făcut asocieri cu aceste spețe reputatul jurnalist de investigații Alecu Racoviceanu, consultantul politic Cozmin Gușă, dar și alți jurnaliști și analiști.

Hans Klemm

Deci, da, Hans Klemm este obligat în acest moment să lămurească minim doua aspecte: au fost repatriați 95 de militari americani în aceste zile (și cu ce motiv); care a fost rezultatul ”investigației interne” în legătură cu scandalul cu minore.

Ar fi interesant de văzut dacă vreunul dintre militarii implicați aici în ”sex cu minore” a avut incidente de aceste fel și în SUA – sau în alte state.

Așteptăm atacurile publicațiilor – pardon trompetelor pro-americane mereu de serviciu.

Read more: https://ro.sputnik.md/politics/20190801/27086823/Klemm-obligat-sa-explice-public-E-o-legtaura-intre-americani-si-scandalul-Caracal.html

PROVOCARE TOTALA: HAI,ARE CURAJ VREUN ANCHETATOR SA-I RASPUNDA SORINEI MATEI?

1 aug.

Sorina Matei

Provocare totală: Hai, are curaj vreun anchetator să-i răspundă Sorinei Matei?

Cea mai realistă prezentare a situației de la Caracal – jurnalista de investigații prezintă clar, tăios, situația reală, punct cu punct.

BUCUREȘTI, 1 aug – Sputnik, Dragoș Dumitriu. Într-o postare publicată aseară, deci la scurt timp după prezentarea stării anchetei în cazul de la Caracal, cunoscuta jurnalistă de investigații și realizatoare TV Sorina Matei face un sumar excelent al situației reale.Și, mărturisesc, este o listă atât de clară și completă, încât imediat mi-am pus întrebarea – mai poate avea DIICOT o replică?

De fapt, DIICOT nici nu ar trebui să replice prin fapte – ci prin bifarea fiecărui punct de pe listă. Care, atenție – toate încep cu NU – iar anchetatorii ar trebui să schimbe aceste NU-uri cu DA și/sau cu explicații.

Desigur, pentru unele puncte din listă, cercetările/analizele sunt în curs; dar, atenție, suntem în ziua 8!

Iată lista (postarea) Sorinei Matei, fără comentarii – decât un îndemn de a o citi atent, integral, pentru a înțelege situația reală, nu speculații, cum din păcate fac unele mass media.

– NU au teste genetice preliminare;

-NU ştiu ce tip de fragmente osoase au fost găsite;

-NU exclud ca fetele să fie în viaţă;

-NU e un butoi, e sobă, e un butoi fără capace, fără fund, e un arzător/sobă improvizată;

– NU ştiu unde-s fetele. Ba sunt în sobă, ba sunt în lac;

– NU au făcut căutări pe stradă;

-NU au finalizat cercetările la faţa locului;

-NU au mai făcut percheziţii domiciliare;

-NU au mai căutat în alte imobile;

-NU au mai analizat gropile, canalele, tuburile improvizate din casa şi curtea nebunului;

-NU se mai axează exclusiv pe declaraţia nebunului;

-NU au găsit nimic atunci când s-au plimbat cu nebunul, nebunul e confuz;

-NU au găsit nimic nici în Olt, nici în Dunăre;

-NU îşi mai aminteşte nebunul traseul;

-NU l-au testat încă pe nebun cu poligraful;

– NU au elemente clare că fetele sunt decedate;

-NU a recunoscut iniţial nebunul faptele;

-NU ştiu de ce iniţial n-a recunoscut şi apoi de ce a recunoscut;

-NU au făcut experimentul judiciar;

-NU au mai căutat în gropi că nu mai e nimeni în viaţă;

-NU caută în gropi fără nebunul confuz de la Jilava;

-NU caută în canal, beci, că astea-s vechi;

-NU neagă că ar mai avea complici;

-NU are interdicţie nebunul în Italia;

-NU a fost cercetat nebunul în Italia;

-NU e încă nicio legătură între dosarul din 2012 şi acum. Singurul lucru pe care îl neagă cu vehemenţă;

-NU neglijează că nebunul ar fi într-o reţea;

-NU ştie dacă au fost audiate toate rudele nebunului;

-NU cunosc întreaga familie a nebunului;

-NU a mai părăsit nebunul casa după 12, deşi sunt filmări!!!!

-NU mai deţine nebunul alte imobile pe care să le folosească;

-NU a recunoscut nebunul că face parte dintr-o reţea;

-NU a mai dat nebunul altă declaraţie;

-NU au observat numărul maşinii nebunului, în cazul Luizei!!!

-NU au identificat nebunul în cazul Luizei, deşi puteau, aveau fotografii cu maşina şi el;

-NU au identificat nebunul în cazul Luizei, deşi aveau totul de 3 luni;

-NU au mai făcut cercetări în amănunt la faţa locului;

– NU au luat decât târziu imaginile de pe camerele de supraveghere, după presă.

Concluzia Sorinei Matei – ”#Total #DISASTER. #Day 7”.

Sare în evidență un detaliu de care ne-am ocupat și noi – ”NU e încă nicio legătură între dosarul din 2012 şi acum. Singurul lucru pe care îl neagă cu vehemenţă” – scrie Sorina Matei.

Ei bine, negarea asta a pornit de la presupusa legătură între suspect și procurarea de fete pentru militarii SUA de la Deveselu (legătură făcută de presa locală, ca urmare a unor ”surse”). DIICOT a negat existența acestei legături, atitudine pe care a avut grijă să o provoace presa de tip G4Media.

Dar ce spune Sorina Matei e mai extins – legături cu rețeaua din 2012, chiar dacă nu apărea Dincă în dosarul de la vremea respectivă.

Dosar care, să fim serioși, e ciudat rău, odată de americanii implicați NU au fost supuși anchetei  – deși ”cumpăraseră” serviciile sexuale ale unor minore! – ci au fost supuși unui investigații interne!

Deci, negarea asta a DIICOT – și vehemența presei pro-SUA – este suspectă, în contextul unor evidențe. Și anume: rezistența rețelelor de prostituție locale, în condițiile unei zone sărace, cu o singură excepție cu bani – Deveselu.

Și, se știe, pe lângă orice garnizoană înflorește ”industria” străveche… dar aici e vorba de minore – și, iată, de dispariții.

Concluzia noastră? Cât timp există jurnaliști ca Sorina Matei, nu se pot mușamaliza așa ușor cazurile grave, indiferent cine s-ar afla în spatele lor.

Read more: https://ro.sputnik.md/politics/20190801/27086783/Provocare-total-Hai-are-curaj-vreun-anchetator-s-i-rspund-Sorinei-Matei-.html

Migration Watch UK lansează o petiție împotriva propunerii lui Boris Johnson

1 aug.

Invictus

Migration Watch UK lansează petiție împotriva propunerii lui Boris Johnson de amnistie pentru imigranții ilegali

BorisAmnestyJuly2019

Atâtea întrebări apar din această piesă, cum ar fi „Ce este un conservator în zilele noastre?”, „Câți ilegali există într-adevăr în Marea Britanie?” Și „Cine sunt cei care-i platesc lui Boris Johnson?” Susținătorii pro-Brexit ai lui Johnson, așa cum s-a demonstrat pe FB sunt un grup destul de virulent de anti-stânga, care cu siguranță nu doresc niciun fel de amnistie pentru persoanele care locuiesc ilegal în Marea Britanie. Și un număr semnificativ din populația sondată – în jur de 77%consideră imigrația ilegală o problemă. Nu a fost o parte cheie a Brexit obținerea controlului asupra frontierelor și prin urmare asupra controlului asupra cheltuielilor sociale și a ocupării forței de muncă?

JohnsonRothschild-300x242

Migration WatchUK are dreptate să dea alarma pe această problemă. Dacă în Marea Britanie există doar un milion de…

Vezi articolul original 995 de cuvinte mai mult

<span>%d</span> blogeri au apreciat: