Arhiva | 10:57 am

ROMANIA SI „GLOBALII”!

1 aug.

  De mai bine de doi ani, S.U.A. trăieşte pe scena mondială o teribilă psihodramă legată de un presupus amestec […]

 

De mai bine de doi ani, S.U.A. trăieşte pe scena mondială o teribilă psihodramă legată de un presupus amestec al Rusiei în alegerile prezidenţiale americane din 2016 şi de o coluziune a preşedintelui ales, Donald Trump, şi a echipei sale de campanie cu interese şi organizaţii ruseşti. Ancheta procurorului special Robert Mueller, fost şef al F.B.I., l-a albit, l-a dezvinovăţit aproape în întregime pe preşedintele Trump (minus obstrucţionarea justiţiei), dar, aşa cum s-a văzut la recenta sa audiere în Congres, procurorul Mueller nu a renunţat la fantasmagoria amestecului Rusiei în alegerile americane. Există opinia deja foarte răspândită că toată comedia cu amestecul Rusiei în politica internă americană nu a fost decât o imensă diversiune a clanului Clinton şi a Partidului Democrat pentru a justifica miliardele de dolari aruncate pe gârlă şi alte interese de clan, printre care amestecul lui Soros şi a celor pe care îi reprezintă.

La noi, mandatul lui Klaus Iohannis se încheie fără vreo reuşită, motiv pentru care acesta nu ar mai trebui să candideze şi ar trebui să se declare, la fel ca Emil Constantinescu, învins de sistem. Lucru care se mai poate întâmpla în următoarele două luni, deşi Klaus Iohannis nu a fost decât reprezentantul disciplinat al sistemului de la un cap la altul. Tot învins de sistem, deşi a fost doar partidul sistemului, ar trebui să se declare şi P.N.L.  de fapt, P.D.L. (Băsescu) sub sigla ciordită de la impostorii urmaşi ai Brătienilor. Klaus Iohannis a fost şi este din ce în ce mai pregnant perceput şi descris ca omul Germaniei în România. Un Gauleiter, un satrap provincial, un guvernator propulsat în numele Germaniei care patronează discreţionar U.E. Prin luxemburghezul Jean-Claude Juncker, prin polonezul Donald Tusk, minoritar el însuşi din Gdansk (Danzig), şi prin toate structurile U.E., începând cu moneda euro şi cu Banca Centrală Europeană. Totuşi, nimeni nu a adus până acum vreo probă concretă despre amestecul Germaniei în alegerea lui Klaus Iohannis sau în numirea lui Eduard Hellvig la S.R.I..

Tot aşa, ascensiunea recentă a U.S.R. şi a candidatului său la prezidenţiale, pe care unii estimează nu doar că va ajunge în turul doi, în finală, ci şi că va câştiga prezidenţialele, fie împotriva lui Iohannis, fie împotriva Vioricăi Dăncilă, e atribuită unei politici franceze ofensive în România. Într-adevăr, Dacian Cioloş, asociatul candidatului Dan Barna, după ce a ajuns acum câţiva ani comisar european cu sprijinul la vedere al Franţei, a fost numit recent şef de grup în Parlamentul European al Renew Europe din care face parte şi partidul L.R.E.M. al preşedintelui francez Emmanuel Macron. În plus, e evident că Franţa are interese economice mari în România, dar Franţa are interese şi mai mari în S.U.A. sau în Rusia şi în alte părţi ale lumii. Şi totuşi, nu se „oboseşte” să-şi „plaseze” preşedinţi peste tot. Deci, de aici şi până la un amestec al Franţei în politica românească mergând până la alegerea preşedintelui României e cale lungă.

În toate aceste „scenarii” conspiraţioniste sunt uitate (intenţionat ?) alte două forţe implicate în asemenea mari mişcări şi decizii politice. Sunt uitate în primul rând forţele care acţionează global, marea finanţă, multinaţionalele, fondurile de investiţii, doar din când în când identificate cu George Soros, ca şi cum acesta ar putea fi ubicuu şi simultan, începând cu S.U.A. însăşi. Nu apar aproape niciodată marile familii care deţin avuţia mondială şi sunt evocate destul de rar „Grupul Bilderberg”, „Trilaterala” – „Council of Foreign Relations”, „Aspen”, „Clubul de la Roma”, cu instrumentele lor practice FMI, Banca Mondială, Banca Reglementelor Internaţionale etc. A doua forţă prin care acţionează local „globalii” numiţi mai înainte sunt serviciile de informaţii înfrăţite cu media şi patronând justiţia din fiecare ţară, pentru că ţările încă există şi, probabil, vor mai exista o vreme.

Serviciile de intelligence mai răspund destul de puţin la comanda politică naţională sau mai degrabă au transformat politica naţională şi pe politicienii băştinaşi în instrumentele obediente ale politicii globale. Începând cu Emil Constantinescu şi Ion Iliescu cel din 2001-2004, preşedintele României a fost hotărât de interese globale, cu amestecul copios al securiştilor locali, care şi-au servit cum s-au priceput şi interesele lor de grup, de gaşcă. Amestecul fostului preşedinte Traian Băsescu şi al S.R.I. în decizia propulsării lui Klaus Iohannis în dauna lui Crin Antonescu nu a fost cercetat încă.

Guvernul mondial nu e doar o metaforă, e un obiectiv foarte concret de atins. În acest sens poate fi citit cu folos Jacques Attali, un iniţiat, care a fost foarte apropiat de preşedinţii francezi François Mitterrand, Nicolas Sarkozy şi François Hollande, şi l-ar fi fabricat, după propria lui mărturisire, de-a dreptul pe actualul preşedinte francez. Aceleaşi forţe care l-au făcut preşedinte pe Emmanuel Macron îl pot face preşedinte şi pe Dan Barna în România. Dar nu se poate vorbi în cele două cazuri de „Franţa” însăşi. Pentru că azi Franţa e mai degrabă „Vestele galbene”, în stradă, de vreo opt luni. Împotriva lui Emmanuel Macron, împotriva U.E. şi a noii ordini globale. Şi în Franţa nu numai „Vestele galbene sunt împotrivă”. Global, ruptura dintre cei 1 % care deţin averea şi puterea şi restul populaţiei nu face decât să se adâncească.

Desigur, S.U.A., China, Rusia, Germania, Marea Britanie, Franţa continuă să fie mari puteri cu influenţă globală, cu servicii secrete şi cu armate care continuă să se amestece peste tot – în Siria, în Ucraina, în Venezuela, în Yemen, în Irak şi în Afganistan, în Coreea de Nord, în Cuba, dar şi în Republica Moldova -, şi ameninţă şi Iranul. Toate aceste mari puteri se pot amesteca şi în alegerile prezidenţiale din România. Dar forţa „globalilor”, care nu reprezintă nici una dintre aceste mari puteri, nici măcar S.U.A. sau Marea Britanie, cum încă mulţi îşi închipuie, e cea dominantă în ceasul de faţă. Şi aceştia se pot amesteca în orice ţară, inclusiv în S.U.A. şi în Rusia. Dar mult mai puţin în China, care, probabil, îşi va impune până la urmă viziunea ei globală, cea intitulată „Drumul Mătăsii”, în dauna globaliştilor de azi. Pax Americana, care nu a triumfat, de fapt, niciodată, va fi înlocuită, probabil paşnic, de o Pax Chinese.

                                                                                                                       Petru ROMOŞAN

Sursa: Revista ART-EMIS

PE IN-TE-LE-SUL PRE-SE-DIN-TE-LUI!

1 aug.

In secolul XVII, în jurul anului 1670, 39 de profesori francezi, coordonați de Pierre Huet, au alcătuit o colecție din clasicii latini mult simplificată, astfel încât să poată fi școlarizat mai ușor fiul lui Ludovic al XIV-lea, care se pregătea să devină viitorul rege Ludovic al XV-lea.

Imagini pentru iohannis presedinte criminal,poze

S-a considerat că nu poți încărca memoria unui viitor conducător cu chiar tot conținutul unor cărți. Studiul aprofundat, temeinic, era, se pare, și atunci, destinat doar oamenilor de rând.

Viitoarele sau prezentele vârfuri trebuie ținute departe de cunoașterea aprofundată. Colecția s-a numit “Ad usum Delphini“ (“Pentru folosința delfinului“) și a rămas în istorie drept expresie peiorativă, referindu-se la lucrurile coborâte în faza maximă de simplificare, pentru a fi înțelese și de către conducătorii ocupați.

Textul ce urmează poate fi numit “Ad usum Praeses“ (“Pentru folosința președintelui“) și, pentru a fi înțeles de către destinatar, este scris în limba română apăsată, transcrisă fonetic.

Dom-nu-le pre-șe-din-te,

Am să în-cep in-te-ro-ga-tiv: vă sti-mu-lea-ză tra-ge-di-i-le, vă im-pul-si-o-nea-ză dra-me-le, vă a-trag ca-da-vre-le?

De ce, dom-nu-le pre-șe-din-te, este me-reu ne-vo-ie să moa-ră oa-meni pen-tru ca po-po-rul să va-dă că sun-teți viu? De ce ați a-vut ne-vo-ie de în-că o moar-te vi-o-len-tă pentru a vă prin-de că sis-te-mul e de-fect?

Sun-teți pre-șe-din-te de pa-tru ani și ju-mă-ta-te. Ați a-vut la în-de-mâ-nă toa-te pâr-ghi-i-le pen-tru a a-fla ce se în-tâm-plă în ța-ră. Co-or-do-nați ser-vi-ci-i-le. E-le ar tre-bu-i să vă in-for-me-ze, să vă spu-nă ce se în-tâm-plă. Ori nu v-au spus, ori nu ați as-cul-tat. Dar da-că, dom-nu-le pre-șe-din-te, nu pu-teți a-si-mi-la re-a-li-ta-tea în pa-tru ani și ju-mă-ta-te, e greu de cre-zut că sun-teți apt pen-tru un nou man-dat.

Și, dom-nu-le pre-șe-din-te, de ce nu ve-ri-fi-cați in-for-ma-ți-i-le pe ca-re vi le stre-coa-ră con-si-li-e-rii în dis-cur-suri? Să nu fi ști-ut că mo-di-fi-că-ri-le la co-duri nu e-rau în vi-goa-re? Că le-gi-le jus-ti-ți-ei nu au le-gă-tu-ră cu co-dul pe-nal sau co-dul de pro-ce-du-ră pe-na-lă? Ști-ați, dom-nu-le pre-șe-din-te, că le-gea nu in-ter-zi-cea in-ter-ven-ția for-țe-lor de or-di-ne? Da-că nu ști-ați, de ce nu ști-ați?

Și, dom-nu-le pre-șe-din-te, chiar da-că a-veți drep-ta-te, iar re-fe-ren-du-mul ce-rut de Dăn-ci-lă e i-nu-til, nu sun-teți dom-ni-a voas-tră în-drep-tă-țit să vor-biți des-pre “re-fe-ren-du-muri ab-sur-de“, du-pă ce re-fe-ren-du-mul dum-nea-voas-tră a dus doar la ches-ti-uni ne-con-sti-tu-ți-o-na-le.

Fa-ceți un e-fort, dom-nu-le pre-șe-din-te! Con-cen-tra-ți-vă! Și în-că ce-va: da-că vreți să pă-reți em-pa-tic, nu fu-giți la ma-re când în-că nu vi s-a us-cat sân-ge-le pe dis-curs!

Autor: Pa-trick An-dré de Hi-lle-rin

Sursa: Libertatea.ro

CORNEL NISTORESCU: UN CITITOR DEZVALUIE O NOUA TENTATIVA DE RASTURNARE A GUVERNULUI PE 10 AUGUST a.c.!

1 aug.

Imagini pentru IOHANNIS,DANCILA,POZE

Mulți cititori încearcă să descifreze tensiunile, diversiunile și mișcările inexplicabile de pe scena românească. Unul dintre ei, cu semnătura Gelu, prevede o amplificare a protestelor.

După proiectul de țară numit ”arestarea lui Liviu Dragnea” urmează dărîmarea guvernului Dăncilă în scopul creării unei noi majorități și a unui alt ”guvern al meu”.

Scopul principal al tulburărilor ar fi formarea unui noi majorități care să permită prelungirea mandatelor lui Eduard Hellvig și a lui Lucian Pahonțu. Amândurora le expiră mandatele si au nevoie de o prelungire votată în Parlament. Altfel pleacă acasă să-și caute serviciu. Bineînțeles, o noua majoritate ar pune umărul la instalarea ”guvernului al meu”.

Faptul că președintele Iohannis vorbește deja de formarea unei noi mjorități, iar Rareș Bogdan a început deja să ”orăcăie” sunt semne că afirmațiile cititorului nostru au totuși un sîmbure de adevăr. Drept pentru care îi reproducem postarea în întregime! (C. Nistorescu)

Mortea Alexandrei este un Colectiv planificat de fortele oculte dar la o scara mult mai mica ca victime. Aici sunt bagati pana-n gat oamenii lui Helvvig si gen. Coldea chiar daca acesta este pensionat acum. Gruparea de trafic de persoane din zona Caracalului special a primit indicatia s-o rapeasca pe Alexandra. Tocmai ca autoritatile sa n-o localizeze la timp si Alexandra sa fie ucisa pentru a crea emotia la nivelul societatii cu sloganul “Coruptia Ucide”. Astfel incat sa inceapa miscari masive de strada pentru darmarea Guvernului PSD+Alde chiar in jurul lui 10 August, exact la 1 an de la mitingul anti-guvern de anul trecut. De ce a fost aleasa Alexandra drept victima??? Raspunsul e foarte simplu, serviciile stiind ca Alexandra e ruda cu ziaristul si analistul #rezist Cumpanasu acesta cu indignare si suparare prin ONG pe care le conduce va inflamarea opinia publica impotriva Coalitiei, prin punerea in carca Coalitiei a acestui omor. Planul a functionat pana in punctul in care Cumpanasu fiind inteligent totusi si vazand cum au actionat cei de la STS si Procuratura s-a prins ca aceste institutii n-au vrut s-o salveze pe Alexandra si n-a picat astfel in complotul pus la cale de servicii prin sacrificarea nepoatei lui. Acesta a fost momentul in care planul a devenit vulnerabil. Asta explica de ce procurorul #rezist de caz n-a permis ore bune intrarea in locatia respectiva a politisitilor, tocmai ca ucigasul sa aiba timp s-o faca disparuta pe Alexandra. Procurorul #rezist a ascultat orbeste indicatiile SRI s-a sabotat cat a put operatiunea de salvare a copilei.

Imagini pentru IOHANNIS,DANCILA,POZE

 

O INTREBARE CARE RAMANE:”CE-AI FACUT JOHANNIS IN CAZUL LUIZEI?”

1 aug.

Cazul Caracal scoate la iveală zilnic nepăsarea și incompetența autorităților pe toate liniile, mergând până la cel mai înalt nivel.

Mama Luizei Melencu, fata dispărută din aprilie și pe care criminalul Gheorghe Dincă a spus că a ucis-o, a acuzat că a trimis petiții fostului ministru Carmen Dan și președintelui Klaus Iohannis, dar nimeni nu a luat-o în seamă.

„Am făcut petiții și la doamna Carmen Dan și la președintele Klaus Iohannis (…) Nu am primit niciun răspuns”, a spus femeia, arătând acuzator către anchetatori pentru modul în care s-au ocupat de caz. În schimb, Iohannis a mitraliat Guvernul zilele trecute pentru tragedia de la Caracal, în vreme ce un reprezentant al Puterii arată acum cu degetul către președinte.

Astfel, deputatul ALDE Marian Cucșa îi cere demisia președintelui Klaus Iohannis, arătând că, deși Iohannis a vorbit despre soluții în cazul Caracal, a ignorat sesizările din partea mamei Luizei privind dispariția fiicei sale, nefolosind pârghiile pe care le are la dispoziție.

În ultimele sale ieșiri publice, președintele Iohannis a dezamăgit pe toată lumea. A folosit într-un mod politic întreaga tragedie de la Caracal. De câteva zile, președintele vorbește despre soluții, despre propuneri. De patru ani și jumătate Klaus Iohannis este președintele României. În tot acest timp a avut la îndemână toate pârghiile pentru a fi la curent cu ce se întâmplă în țară.

Trebuia doar să îi pese!

‼️ Cel care vorbește despre soluții nu a avut una atunci când a primit o petiție disperată din partea unei mame a cărei copilă dispăruse. Azi, în presă, a apărut o mărturie cutremurătoare, ca toate care apar în acest caz, din partea mamei Luizei Melencu, aceea că Președintele României, precum și alte instituții ale statului i-au ignorat toate sesizările.

⁉️Am avut în ultimele zile demisii și demiteri, încercări de a curăța acest sistem care vedem că nu funcționează. Însă, din două zone nu auzim nimic: procuratură și președinție. 
Președintele, cel care vorbește despre propuneri și soluții, poate avea o primă inițiativă prin a urma exemplul șefului STS, al ministrului de Interne, în sensul prezentării demisiei. A avut pe masă o petiție cu privire la un copil dispărut și nu a făcut nimic„, a scris deputatul pe pagina sa de Facebook.

RUSINEA ROMANIEI:KLAUS JOHANNIS! FACUT PRAF LA SCENA DESCHISA!

1 aug.

Klaus Iohannis

Iohannis, făcut din nou praf la scenă deschisă! Schimbare gravă pentru președinte

Actualul scandal poate marca o (s)cădere a președintelui – ba chiar poate fi o adevărată ”lebădă neagră” pentru favoritul cursei prezidențiale din 2019.

BUCUREȘTI, 31 iul, Sputnik, Dragoș Dumitriu. “Rușinea României: Klaus Iohannis” – așa își intitulează cunoscutul avocat și om politic Aurelian Pavelescu o recentă postare. De fapt, este o reacție dură la intervenția de ieri a președintelui după ședința CSAT.

Pavelescu ilustrează cu relatarea Pro TV care îl citează pe Iohannis care, referindu-se la tragedia de la Caracal a declarat: ”Corupția și incompetența distrug statul”.

Revoltat, Aurelian Pavelescu, președinte al PNȚCD, face un adevărat rechizitoriu al activității lui Klaus Iohannis.

”În 5 ani de mandat, să-și justifice funcția a tocit cu coatele – îmbrăcate în costume scumpe – pupitrul declarațiilor de la Cotroceni amenințând, șantajând, răzbunându-se și mințind, între două vacanțe la munte și la mare!”, scrie Pavelescu, acuzându-l pe președinte că nu are ”nicio legătură cu oamenii, cu țara!”.

N-a făcut nimic pentru statul român pe care pretinde că-l conduce, ”a dezbinat poporul, cheltuind banii publici nejustificat!”, continuă Pavelescu.

”Și-a închis zecile de dosare penale, ale unui trecut sinistru, al necinstei!”, acuză cunoscutul avocat.

În schimb, ”Și-a eliminat adversarii politici cu lașitate, transformând instituțiile statului represiv, al cărui cap constituțional este, într-o abjectă poliție politică, a abuzurilor nesfârșite, în văzul națiunii, într-o manieră fără precedent în istoria noastră!”, acuză Pavelescu.

”Mi-e silă!”, conchide sec Aurelian Pavelescu, nu înainte de a relua acuzația care marchează traiectoria politică a președintelui: ”A folosit tragedii umane cu un cinism grotesc, pentru a se menține și a se cățăra pe cadavre!”.

Ei bine, această din urmă acuzație pare a fi o problemă reală pentru Iohannis – și, implict, să-i aducă o scădere a punctajului electoral. Asta din mai multe motive.

Primul ar fi chiar utilizarea excesivă, chiar de către el, a tragediei de la ”Colectiv” – și conexarea acesteia – dar și a altor episoade cumplite – cu bătălia politică. Iohannis a făcut asta strident, ceea ce începe să se întoarcă împotriva sa.

Al doilea – stilul său superior, arogant, pe care-l păstrează în orice situație – este complet nepotrivit cu situații dramatice, tragice – asta spre deosebire de Viorica Dăncilă, al cărei patetism este firesc, matern.

Al treilea – politizarea și transferul forțat al ”vinovăției” către adversari politici și instituții care nu au, de fapt, legătură directă. ”Forțarea” situației devine evidentă nu doar pentru adversarii politici.

Al patrulea este cel relevat și prin textul lui Pavelescu – contrastul între vehemența acuzațiilor președintelui  – și activitatea efectivă a președintelui, caracterizată prin foarte puține demersuri concrete. Contrastul între comoditatea dovedită de Iohannis – concedii, luxul reședințelor, deplasările le Sibiu folosind aparatul SPP, tabieturile sportive – și admonestarea celorlalți devine strident, enervant pentru tot mai mulți cetățeni.

”Bine, bine, Guvernul, PSD, dar tu ce faci, de fapt” – se întreabă nemulțumiți tot mai mulți români.

În concluzie, nu numai Aurelian Pavelescu sesizează că actualul scandal poate marca o (s)cădere a președintelui – ba chiar poate fi o adevărată ”lebădă neagră” pentru favoritul cursei prezidențiale din 2019.

Read more: https://ro.sputnik.md/politics/20190731/27075605/Iohannis-fcut-din-nou-praf-la-scen-deschis-Schimbare-grav-pentru-preedinte.html

VIOREL MOCANU ,AGENT GUVERNAMENTAL LA CEDO SI-A DAT DEMISIA!LOVITURA NEASTEPTATA PENTRU GUVERNUL DANCILA!

1 aug.

Membri ai Guvernului

Lovitură de teatru pentru România și Guvernul Dăncilă! Demisie neașteptată!

Un motiv de nemulțumire sau chiar de demisie: ”practic, DNA a ajuns să cerceteze dosare de la CEDO în care sunt denunţate chiar presupuse abuzuri ale DNA”.

BUCUREȘTI, 1 aug – Sputnik, Evan Răutu. ”La mai puţin de o săptămână de la apariţia informaţiilor despre ancheta DNA care vizează mai multe dosare deschise împotriva României la CEDO, agentul guvernamental cedează presiunilor şi demisionează”, au precizat ”surse politice şi diplomatice” .
De fapt, precizează sursa citată, Viorel Mocanu urmează să-și dea demisia – iar lovitura este cu atât mai puternică în contextul procesului deschis chiar la CEDO de Codruța Kovesi statului român, acțiune care vizează modul în care s-a produs revocarea ei din funcția de șefă a DNA – și în care Mocanu ar trebui să apere România.

Agenția mai atrage atenția că Viorel Mocanu a depus recent o plângere penală la Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie în care ”acuză DNA că i-a încălcat imunitatea stabilită prin Acordul european referitor la persoanele care participă la procedurile CEDO”.

”SIIJ a cerut de la DNA mai multe documente, în copie, printre care actul de sesizare, ordonanţa de începere a urmăririi penale in rem, precum şi ordonanţele în baza cărora s-au solicitat dosare CEDO agentului guvernamental”, scrie sursa citată.

Concluzia devine clară – și poate fi un motiv de nemulțumire sau chiar de demisie: ”practic, DNA a ajuns să cerceteze dosare de la CEDO în care sunt denunţate chiar presupuse abuzuri ale DNA”.

”Printre dosarele vizate este şi cel în care Liviu Dragnea a dat în judecată România contestând condamnarea din dosarul Referendumului din 2012”, menționează sursa citată.

Avocatul bucureștean Viorel Mocanu,35 de ani, a fost numit agent guvernamental CEDO în februarie 2019, cu rang de secretar de stat.

Atenție un alt detaliu important – în scurtul mandat al lui Viorel Mocanu au fost ”lansate discuţii despre trecerea agentului guvernamental de la MAE la Ministerul Justiţiei”.

Read more: https://ro.sputnik.md/politics/20190801/27086761/Lovitura-de-teatru-pentru-Romania-si-Guvernul-Dancila-Demisie-neasteptata.html

BLOOMBERG: PUTIN A DISCUTAT CU TRUMP LA TELEFON DESPRE LEGATURILE COMERCIALE RUSIA – SUA!

1 aug.

Vladimir Putin

Putin a discutat cu Trump la telefon despre legăturile comerciale Rusia-SUA

O convorbire telefonică între președintele Rusiei și președintele Statelor Unite a avut loc ieri la inițiativa lui Donald Trump.

BRUXELLES, 1 august- Sputnik, Daniela Porovăț. Președintele Donald Trump a vorbit ieri la telefon cu Președintele Rusiei Vladimir Putin ca să-i ofere asistență în lupta împotriva incendiilor din Siberia, a anunțat Kremlinul printr-o declarație, potrivit Sputnik Internațional.Casa Albă a confirmat mai târziu apelul telefonic și a spus că cei doi lideri au discutat de asemenea și despre comerț, potrivit Bloomberg.

Putin și Trump au vorbit la telefon la inițiativa președintelui SUA.

”SUA s-au oferit să ajute Rusia în lupta cu incendiile din Siberia. Președintele Rusiei și-a exprimat recunoștința sinceră pentru această atitudine grijulie și pentru oferta de ajutor și susținere. Putin a remarcat că Rusia o va folosi dacă va fi necesar […] Președintele rus a evaluat această mișcare din partea președintelui SUA ca o garanție a viitoarei refaceri depline a relațiilor bilaterale”, a spus biroul de presă al Kremlinului.

”Președinții Rusiei și SUA au căzut de acord să continue contactele prin telefon și în persoană”, a msi spus biroul de presă al Kremlinului.

Relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat semnificativ în 2014 sub președintele Barack Obama după izbucnirea unei crize în Ucraina.

Exprimându-și dezacordul cu acțiunile Rusiei în timpul crizei, Washingtonul a impus sancțiuni  împotriva Moscovei. De atunci, SUA și-a înăsprit măsurile restrictive împotriva Rusiei și a introdus altele noi, ca urmare a acuzațiilor referitoare la presupusele atacuri cibernetice ale Rusiei și la presupusul amestec în campania electorală din 2016. Moscova a negat în mod repetat aceste acuzații.

Succesorul lui Obama, președintele SUA Donald Trump, a spus în numeroase ocazii că i-ar plăcea ca relațiile SUA-Rusia să se îmbunătățească și și-a exprimat intenția să dezvolte cooperarea în diferite arii de interes mutual. Moscova de asemenea și-a exprimat în mod repetat disponibilitatea sa de a coopera cu Washingtonul pentru a întări stabilitatea strategică.

Read more: https://ro.sputnik.md/International/20190801/27087067/Putin-a-discutat-cu-Trump-la-telefon-despre-legaturile-comerciale-Rusia-SUA.html

%d blogeri au apreciat: