Arhiva | 1:51 am

Plângere penală împotriva FDGR, FDGS, Biserica Evanghelică C.A., Primăria Sibiu și ANRP pentru jaful imobiliar făcut de sașii din Sibiu, după ce s-au declarat oficial succesori ai hitleriștilor!

6 aug.

                                        […]

 

                                           Către

                                                        PARCHETUL DE PE LÂNGĂ

                                              ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

                                                DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

Subscrisa ASOCIAȚIA CIVICĂ SOLIDARITATEA HUNEDOREANĂ (ACSH), cu sediul în Hunedoara, str. Munteniei nr. 6A, bl. E, ap. 50, jud. Hunedoara (adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură), înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Hunedoara (certificat nr. 10/15.04.2013), având CIF 31512027, reprezentată legal de dl. Ing. Mititelu Marin – președinte, formulăm

                                                    PLÂNGERE PENALĂ

                                                            împotriva:

-Forumul Democrat al Germanilor din România (președinte: Porr Paul Jurgen), cu sediul în Sibiu, str. G-ral Magheru nr. 1-3, jud. Sibiu;

-Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu (președinte: Pinter Zeno Karl), cu sediul în Sibiu, str. G-ral Magheru nr. 1-3, jud. Sibiu;

-Primarul Municipiului Sibiu Fodor Astrid, cu adresa de citare la sediul Primăriei din Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, jud. Sibiu;

-Biserica Evanghelică C.A. din România, cu sediul în Sibiu, str. G-ral Magheru nr. 4, jud. Sibiu;

-Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (președinte: Băeșu George), cu sediul în București, Calea Floreasca nr. 202, sectorul 1,

                                    pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

1)Luare de mită – art. 289 Cod penal

2)Dare de mită – art. 290 Cod penal

3)Trafic de influență – art. 291 Cod penal

4)Cumpărare de influență – art. 292 Cod penal

5)Delapidare – art. 295 Cod penal

6)Abuz în serviciu – art. 297 Cod penal

7)Constituirea unui grup infracțional organizat – art. 367 Cod penal

                                                     MOTIVELE PLÂNGERII

În justificarea acestei plângeri, arătăm că suntem o asociație care apără drepturile și libertățile fundamentale ale omului și care se luptă pentru apărarea intereselor statului român (inclusiv acțiuni de combatere a corupției) potrivit art. 7, lit. a), j), k), m) și p) din Statutul ACSH.

Într-o lume în care banul corupe la cele mai înalte niveluri, considerăm că înainte de toate primează interesele statului român, atâta vreme cât legile în vigoare impun o rigurozitate a conduitei sociale și economice în vederea stabilirii unui climat social normal și lipsit de periculozitate. Ca atare, faptele prezentate în cele ce urmează sunt de notorietate și constituie un punct de plecare în cercetarea penală a unor conjuncturi, acțiuni ori inacțiuni care au determinat prejudicierea statului român cu miliarde de lei.

În fapt, Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) este o organizație (asociație) prin intermediul căreia cetățenii români de etnie germană participă la viața politică din România, nefiind însă un partid politic, dar acționând în acest sens. Potrivit Statului, FDGR promovează interesele specifice ale membrilor săi, care rezultă din apartenenţa lor la minoritatea germană din România, îi protejează şi îi stimulează prin toate măsurile politice, sociale, culturale, economice şi altele, contribuie împreună cu alte forţe politice la înfăptuirea şi menţinerea unui stat de drept democratic în România! Subliniem că în Statut apare sintagma ”stat de drept” ceea ce presupune, fără echivoc, respectarea legilor în vigoare. Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu (FDGS) promovează aceleași lucruri pe care le-am amintit.

După Revoluția din 1989, când FDGR și FDGS s-au înființat, a existat (și încă există!) o relație foarte strânsă între aceste organizații și Biserica Evanghelică C.A. din România, care are sediul în municipiul Sibiu. Relația strânsă dintre aceste entități nu a avut numai premisa apartenenței la aceeași etnie germană, scopul principal fiind altul și anume acela de a se obține pe diverse căi imobile aparținând statului român. Ca atare, de-a lungul timpului, statul român prin Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a ”cedat” ilegal Bisericii Evanghelice numeroase clădiri și terenuri. Acest fapt este cunoscut și numai la nivelul municipiului Sibiu se poate constata că 90% din imobilele din centrul istoric sunt proprietatea Bisericii Evanghelice. Acapararea abuzivă a respectivelor imobile s-a făcut cu ajutorul unui grup infracțional bine organizat, din care a făcut parte și conducerea Primăriei Sibiu (entitatea care administra bunurile restituite nelegal). Aceste retrocedări (în frauda legii) nu puteau exista dacă la operațiunile în sine nu participau și judecători, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, oameni politici etc. Prin urmare, Biserica Evanghelică C.A. din România a devenit proprietară pe imobilele retrocedate (primite de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților cu ajutorul  fostei și actualei conduceri a Primăriei Sibiu) prin mijlocirea acțiunilor FDGR și FDGS.

Pentru a motiva cele expuse mai sus subliniem un aspect de o importanță covârșitoare care s-a întâmplat în România și în urma căruia ilegalitățile au început să curgă cu ajutorul coparticipării mai multor factori de decizie la nivel național. În acest sens, arătăm că în anul 2007 prin cererea introductivă din Dosarul nr. 1672/306/2007, reclamantul F.D.G.S, reprezentat de Hans Klein (preot evanghelic şi consilier local), a solicitat Judecătoriei Sibiu, in contradictoriu cu pârâții Municipiul Sibiu reprezentat de primarul Johannis Klaus Werner(Președinte F.D.G.R la nivel naţional la acea vreme. Mai precizăm că la acel moment viceprimar cu atribuții executive era Fodor Astrid, actualul primar al Sibiului) şi Consiliul Local Sibiu (unde F.D.G.R. avea majoritate absolută la acea dată printre care şi „petentul” Hans Klein) „să se constatate calitatea de succesor în drepturi al organizaţiei noastre (F.D.G.S. n.n.) faţă de Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe)” Soluția definitivă dată în acest dosar a încălcat în mod abuziv Decretul-Lege nr. 485/08.10.1944, care era și este în vigoare, precum și Tratatul de pace URSS-Puterile Aliate-România din 10.02.1947. În fond, un judecător a hotărât că nazismul se reînființează în România călcând în picioare toate legile naționale și internaționale, cunoscându-se faptul că reprezentanții nazismului au fost învinuiți și condamnați pentru crime împotriva umanității. Practic, prin Decretul-Lege nr. 485/08.10.1944, Grupul Etnic German a fost desființat, iar toate bunurile sale au devenit proprietatea statului român. Vă rugăm să rețineți că Decretul-Lege nr. 485/08.10.1944 nu a fost abrogat niciodată. Prin urmare, prin soluția dată în Dosarul nr.  1672/306/2007 al Judecătoriei Sibiu s-a încălcat grav legea în vigoare ( Decretul-Lege nr. 485/08.10.1944). Cu alte cuvinte, o entitate (FDGS) nu putea deveni succesoare în drepturi față de o altă entitate (Grupul Etnic German) care era desființată și nu mai avea patrimoniu. Sentința dată cu încălcarea oricăror norme juridice naționale și internaționale a dat drum liber retrocedărilor nelegale. În fond, Biserica Evanghelică C.A. din România s-a folosit de FDGS și FDGR retrocedând imobile care nu puteau să-i aparțină niciodată. Evident că discutăm de trafic de influență, cumpărare de influență și mită. Și mai presus de toate, de existența unui grup infracțional foarte bine organizat, cu rădăcini poate și în exteriorul țării. Afirmăm acest lucru, pentru că a deveni succesoare în drepturi a Grupului Etnic German a însemnat practic, pe lângă recunoașterea nazismului în România și încălcarea flagrantă a tratatelor internaționale încheiate după Cel De-Al Doilea Război Mondial. Prin aceste tratate, toate organizațiile germane de tip nazist (inclusiv Grupul Etnic German din România) au fost desființate și s-a hotărât ca astfel de organizații să nu mai fie înființate niciodată sub aceeași formă sau sub altă formă. Aceste tratate, în vigoare și astăzi și pe care România și le-a asumat, sunt: Conventia de Armistitiu, Moscova, 12.09.1944,  art. 15 si art. 19; Tratatul de Pace, Paris, 10.02.1947,  art. 1, art. 2 si art. 5.

Din această perspectivă, se poate trage concluzia că FDGS (implicit FDGR) a devenit succesoare în drepturi a unei organizații naziste (pe cale judecătorească, în mod profund nelegal). S-a deschis astfel calea retrocedărilor ilegale, retrocedări făcute (interesant, ce-i drept!) de Biserica Evanghelică C.A., care se pare că a încheiat  convenții secrete cu FDGS și FDGR. A fost numai un pas ca  Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților să cedeze fără drept și cu încălcarea legilor naționale și internaționale imobile care ar fi aparținut în trecut Grupului Etnic German. Este clar că aceste restituiri de imobile au fost făcute dându-se mită.

Prin retrocedările ilegale, statul român a pierdut din patrimoniul său imobile a căror valoare se ridică la miliarde de lei. Un caz aparte este cel al Primăriei Municipiului Sibiu, care plătește pentru sediul său chirie la Biserica Evanghelică C.A. din România, sediul Primăriei fiind retrocedat, firește, ilegal. Ne întrebăm unde este ocrotirea intereselor statului român în această poveste? O Primărie a unui oraș important a ajuns să plătească chirie unei entități pentru un imobil care nu avea cum să aparțină Bisericii Evanghelice prin retrocedare legală.

Care a fost rolul Primăriei Sibiu în aceste retrocedări? Primăria Sibiu s-a ocupat de administrarea imobilelor aparținând statului român. Primăria a trebuit să-și exprime poziția când s-au solicitat retrocedările. Aceste retrocedări s-au făcut în general pe calea instanței de judecată. Or, acțiunile sau inacțiunile Primăriei au jucat un rol important în retrocedările respective. Putem vorbi de traficarea unor imobile aparținând statului român și gestionate de primărie, traficare săvârșită de conducerea Primăriei, în interesul Bisericii Evanghelice, care a și devenit proprietară asupra foarte multor imobile. Schema este relativ simplă – în fața instanței, Primăria a mimat că apără interesele urbei și nu a luptat până la capăt sau a luptat mascat alături de interesele Bisericii Evanghelice  numai în scopul restituirilor ilegale. Aici au avut un rol important și judecătorii sau avocații implicați în cauzele respective. De această dată, mafia imobiliară s-a ascuns în spatele Grupului Etnic German (organizație nazistă), FDGR și FDGS. Sunt cunoscute cauzele de corupție în care au fost implicați Cocoș Dorin sau Truică Remus. Atunci se vorbea de oameni de afaceri. În acest caz, se poate vorbi de participarea unor reprezentanți ai Consistoriului Bisercii Evanghelice, care împreună cu reprezentanți înalți ai FDGR, FDGS și Primăria Sibiu au pus la cale (și au reușit) să fure de la statul român un patrimoniu consistent. Evident că rolul  Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților a fost unul decisiv în restituirile ilegale, însă cu toții știm că politicul a influențat întotdeauna deciziile acestei instituții importante a statului român.

Retrocedările de imobile s-au făcut în baza Legii nr. 10/2001, act normativ care a prevăzut că pot fi restituite, la cerere, imobile preluate în mod abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. Vă rugăm să rețineți că Grupul Etnic German a fost desființat și i s-au preluat toate bunurile imobile prin Decretul-Lege nr. 485/07 octombrie 1944. Așadar, Legea nr. 10/2001 nu se referea la imobilele preluate de statul român de la Grupul Etnic German (actul normativ se referea la o altă perioadă – 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989). În concluzie, restituirea imobilelor către Biserica Evanghelică, FDGR și FDGS s-a făcut cu încălcarea legii prin prisma traficului de influență și a dării de mită.

Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a soluționat 682 cereri de restituiri proprietăți, depuse de Biserica Evanghelică C.A., astfel cum rezultă din adresa ANRP 970/2017 comunicată deputatului FDGR Ganț Ovidiu Victor. Prejudiciul adus statului român prin aceste retrocedări ilegale = aproximativ 18 miliarde euro.

La solicitarea noastră,  Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților ne-a comunicat prin adresa 523/G.B./04.05.2018 (referitor la imobilele restituite către FDGR) următoarele:

”cu privire la despăgubirile în numerar acordate Forumului Democrat al Germanilor din România precizăm că, în baza Legii nr. 247/2005, Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor a emis două titluri de despăgubire, dintre care: *unul în favoarea Forumului Democrat al Germanilor din Sibiu, în cuantum de 1.185.700. În cazul acestui titlu de despăgubire, titularii au solicitat valorificarea în numerar, ANRP emițând, în perioada 2014 – 2018, titluri de plată în conformitate cu Legea nr. 165/2013…”

Statul român a fost PĂGUBIT în natură și în numerar, cetățenii acestei țări fiind furați într-un mod grobian, în interesul unor entități nelegale (FDGR și FDGS) și al Bisericii Evanghelice C.A. din România, care a uzitat de acte normative date de politicieni cu referire la restituirea unor imobile care ar fi aparținut cultelor religioase. Ceea ce însă trebuie cercetat cu atenție este dacă Biserica Evanghelică putea în mod legal să primească imobile care la un anumit moment istoric au aparținut Grupului Etnic German (desființat, fără echivoc, prin tratate internaționale în vigoare și la această oră). În situația în care există indicii rezonabile că retrocedările au fost făcute nelegal, cercetarea penală poate fi extinsă, prin efectul legii, și asupra verificării aspectelor de nelegalitate referitoare la prestația constituțională și legală a unor oameni politici aflați la conducerea țării.

În drept: art. 289 Cod procedură penală, art. 289-292, art. 295, art. 297, art. 367 Cod penal.

Anexăm următoarele înscrisuri:

-sentința civilă 3620/1991 de înființare a FDGS;

-sentința civilă 473/1990 de înființare a FDGR;

-statutul FDGS;

-adresa Ministerului Justiției 80390/18.09.2018 potrivit căreia Grupul Etnic German nu există în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial;

-sentința pronunțată în Dosarul 1672/306/2007 al Judecătoriei Sibiu și cererea de chemare în judecată depusă de FDGS prin care se solicita să se constate calitatea de succesoare față de Grupul Etnic Germanilor;

-Decretul-Lege 485/1944 privind desființarea GEG publicat în Monitorul Oficial 233/08.10.1944;

-Decretul-Lege 830/1940 pentru constituirea GEG publicat în Monitorul Oficial 275/1940;

-Convenția de armistițiu din 12.09.1944;

-Tratatul de pace din 10.02.1947;

-Convenția dintre Biserica Evanghelică și etnicii germani din România din 1942;

-adresa ANRP nr. 523/04.05.2018 prin care ni s-au comunicat informații referitoare la imobilele restituite de FDGR;

-adresa ANRP 970/2017 către deputatul Ganț Victor Ovidiu cu privire la retrocedările solicitate de Biserica Evanghelică + cererea inițială a deputatului Ganț adresată ANRP;

– Ordonanta de urgenta nr. 83 din 8 iunie 1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor minoritatilor nationale din Romania;

– Documente prin care demonstram ca FDGR=FDGS=GEG=SS= organizatie criminala de razboi, condamnata in Procesul de la Nurnberg;

-Statutul Asociației Civice Solidaritatea Hunedoreană (ACSH);

                                                        ASOCIAȚIA CIVICĂ SOLIDARITATEA HUNEDOREANĂ (ACSH)

                                                                                   Președinte,

                                                                                 Ing. Mititelu Marin

SURSA:http://justitiarul.ro/

„MAI VRETI SA-I DATI UN MANDAT LUI KLAUS JOHANNIS?”

6 aug.

Fostul europarlamentar Cristian Preda, acum membru al partidului lui Dacian Cioloș, îl ironizează pe președintele Klaus Iohannis pe pagina de Facebook, spunând că din activitatea acestuia din luna iulie reies doar recepții și ceremonii.

„În iulie, președintele Iohannis a avut o activitate foarte bogată: a participat la o recepție; a organizat trei ceremonii: una pentru ca doi miniștri să depună jurământul cerut de Constituție, una pentru semnarea unui acord de către minoritățile naționale și una de decorare; a prezidat o reuniune a CSAT; a făcut trei declarații de presă. Gândindu-vă la cât ați muncit fiecare în parte în cursul lunii trecute, mai vreți să-i dați un mandat lui Klaus Iohannis?”, a scris Preda, pe Facebook.

Reacția a venit după ce pe Facebook au apărut fotografii cu Iohannis care ar fi de campanie, chiar dacă suntem în plin scandal legat de crimele din Caracal.

TARICEANU II CERE SOCOTEALA LUI RANJILA JOHANNIS PENTRU SHOOTINGUL CARE L-O FACUT IN WEEK-END!

6 aug.

Călin Popescu-Tăriceanu

Tăriceanu îi cere socoteală lui Iohannis pentru ceea ce a făcut în weekend

Călin Popescu Tăriceanu îl critică în termeni duri pe președintele Iohannis pentru ședința foto din weekend, spunând că în 30 de ani nu a auzit de un asemenea precedent în politică.

BRUXELLES, 5 august- Sputnik, Daniela Porovăț. Tăriceanu a scris pe pagina sa de Facebook că ”pentru prima oară în mandatul de Preşedinte, domnul Iohannis a fost de găsit la locul de muncă în week-end”.

Tăriceanu arată însă că președintele ”nu a stat la slujbă ca să muncească. A stat la pozat” și a atras atenția că acesta ”folosește sediul instituției pentru treburi personale, mai exact pentru setul de fotografii electorale, care urmează să devină curând postere şi bannere. Nu am auzit de un asemenea precedent în ultimii 30 de ani, din partea vreunui alt politician!”

Președintele ALDE întreabă, din ”curiozitate”, dacă se poate închiria cu ora Palatul Cotroceni în cazul în care și alți candidați și-ar dori același cadru pentru afișe?

Dar critica președintelui ALDE merge mult mai departe. El amintește că ”nu e mult de când un procuror general, reamintim, a fost demis pentru că ar fi folosit fără drept un bun al statului” și compară situația cu gestul lui Iohannis: ”Să folosești un palat încărcat de istorie, totodată sediu al celei mai înalte funcții din stat, pentru ședințe foto pe muzică de jazz o fi mai puțin blamabil?”

Dar cel mai tare îl deranjează pe Tăriceanu momentul ales de Iohannis pentru ședința foto: ”e strigător la cer felul, stupefiant chiar, cum, în plină emoție națională provocată de tragedia de la Caracal, președintele Iohannis se pozează, râzând vesel, cu o adolescentă în brațe, apoi imaginile sunt difuzate public chiar de autorul lor. (Sper că nu unul plătit tot din bani publici pentru munca prestată în folosul președintelui țării). Cum nu am auzit până acum de vreun protest ori de vreo explicație a administrației prezidențiale vizavi de apariția pozelor în spațiul public, putem deduce că artistul fotograf a avut acordul dlui.Iohannis”.

Apoi, Tăriceanu îi solicită președintelui țării ”să spună public motivaţia acestui act, costurile lui şi cine a plătit pentru el! Nu ne referim doar la costurile şedinţei foto ci şi la costurile cu personalul de la Cotroceni care a fost nevoit să vină să-l deservească în weekend pe Preşedinte şi fotograful favorit”.

De asemenea, liderul ALDE îi cere lui Iohannis ”să profite de acest moment de sinceritate şi să spună public care au fost costurile cu promovarea ultimei (sperăm!!) sale cărţi şi de unde au fost acoperite aceste costuri”, pe motiv că ”poporul român are dreptul să ştie dacă Preşedintele Lui foloseşte fonduri ascunse pentru a-şi face campanie”.

content-image

Read more: https://ro.sputnik.md/politics/20190805/27133820/Tariceanu-ii-cere-socoteala-lui-Iohannis-pentru-ceea-ce-a-facut-in-weekend.html

DECIZUE ULUITOARE A LUI FIFOR SI DANCILA: SCHIMBA UN OM CHEIE CHIAR INAINTE DE 10 AUGUST!

6 aug.

Mihai Fifor și Viorica Dăncilă

Decizie uluitoare a lui Fifor și Dăncilă: schimbă un om cheie chiar înainte de 10 august!

Schimbarea de față poate fi o metodă de a calma și detensiona spiritele înainte de 10 august – dar absența oricăror explicații este extrem de ciudată, alimentând nemulțumirile din PSD.

BUCUREȘTI, 5 aug – Sputnik, Dragoș Dumitriu. Acum puțin timp, agenția Mediafax a anunțat că șeful Jandarmeriei, Cătălin Ionuţ Sindile, va fi schimbat din funcţie.Conform surselor agenției, Sindile va înlocuit cu inspectorul şef al Jandarmeriei Craiova, Constantin Florea.

Cătălin Ionuţ Sindile a fost numit în funcţia de inspector general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române de ministrul Carmen Dan, pe 15 august 2018, după scandalul din 10 august. Sindile are 41 de ani, este din Teleorman, are aproape 20 de ani activitate în Jandarmeria Română și a defășurat inclusiv misiuni internaţionale sub egida UE.

Reamintim că, pe 21 septembrie 2018, Cătălin Ionuţ Sindile a fost pus sub acuzare pentru ”complicitate la abuz în serviciu şi complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă de către procurori în dosarul violenţelor de la protestul din 10 august 2018 din Piaţa Victoriei”.

Alături de el sunt puși sub acuzare Sebastian Cucoş, fostul şef al Jandarmeriei și persoane importante din Poliție și Jandarmerie.

Ciudat – chiar uluitor – este că schimbarea lui Sindile vine chiar în preajma datei de 10 august, când este anunțat un nou miting la București – și posibile acte de dezordine.

Pe de altă parte, ancheta evenimentelor este în curs de derulare, parchetul militar transmițând dosarul la DIICOT.

În același timp, fostul senator Gelu Vișan a făcut un denunț în care dă detaliile unei tentative de lovitură de stat care ar fi fost dejucată de Carmen Dan cu ajutorul Jandarmeriei și altor structuri din MAI.

Schimbarea lui Sindile poate fi o metodă de a calma și detensiona spiritele înainte de 10 august – dar absența oricăror explicații este extrem de ciudată, mai ales că în PSD sunt multe voci care vorbesc de îndepărtarea unor oameni ”ai lui Dragnea”.

Update:

Mihai Fifor a explicat că schimbarea a avut loc datorită expirării împuternicirii în funcţie a şefului Jandarmeriei Române, domnul colonel Ionuţ Sindile, şi ”l-am împuternicit în această funcţie pe generalul de brigadă Constantin Florea”.

”Domnul general a ocupat până astăzi funcţia de inspector şef al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Dolj – ae o experienţă în jandarmerie de aproape 30 de ani şi este unul dintre puţinii generali ai Jandarmeriei Române”, a explicat Fifor.

Principala mea așteptare de la generalul Florea este să facă ”de îndată o analiză a Inspectoratului de Jandarmi, Jandarmeriei Române, urmând ca acesta să-mi prezinte în maximum o săptămână primele măsuri pentru eficientizarea activității acestei instituții”m a spus Fifor.

Interesant este că generalul Florea a absolvit Constantin Florea a absolvit nu numai Colegiul Național de Apărare, dar și controversatul Colegiul Național de Informații din cadrul Academiei Naționale de informații „Mihai Viteazul” Bucureşti, condus de și mai controversatul Iulian Fota.

Are legături generalul Florea cu serviciile? O întrebare pe care nimeni nu i-a pus-o ministrului Mihai Fifor.

Read more: https://ro.sputnik.md/politics/20190805/27139381/Decizie-uluitoare-a-lui-Fifor-si-Dancila-schimb-un-om-cheie-chiar-inainte-de-10-august.html

DEMISIA ANEI BIRCHALL. DANCILA SUB PRESIUNE!”CE E EVIDENT NU SE POATE TRECE CU VEDEREA!”

6 aug.

Ana Birchall

Demisia Anei Birchall. Dăncilă, sub presiune! ”Ce e evident nu se poate trece cu vederea!”

”Nicio campanie electorală pentru prezidențiale, nici imagine de rezolvator de probleme a ministrei nu vor sta în picioare dacă nimeni nu își asumă o decizie politică

BUCUREȘTI, 5 aug – Sputnik, Dragoș Dumitriu. Decizia ministrului Justiției, Ana Birchall de a anunța familia Alexandrei în legătură cu rezultatele analizelor IML este nu numai aspru taxată – dar a atras atenția opiniei publice și a specialiștilor asupra unui fapt relevat acum câteva zile de Sputnik: neimplicarea ministrului în urma deficiențelor din sistem constatate în cazul Alexandra.

În plus față de ce am scris noi, acum i se impută ministrului și modul în care a ignorat cazul anterior – cel al Luizei.

”Ministrul Ana Birchall, total absentă pe subiectul Caracal, deși procurorii își desfășoară activitatea sub autoritatea domniei sale, a luat ieri decizia să anunțe familia cu privire la rezultatele INML”, comentează Ana-Maria Roman.

Cunoscuta realizatoare TV atrage atenția că ”Birchall trebuie sa explice CUM a intrat în posesia rezultatului (ancheta nu e publică) și CINE a luat această decizie, că domnia sa să fie persoana care da vestea și nu anchetatorii”.

Și comentatori apreciați din mediul online au aceeași opinie. Iosefina Pascal merge chiar mai departe: demisia!

”Ce competență legală are Birchall de-și permite sa-i sune pe părinții Alexandrei să le spună ceva, ce nici nu a fost confirmat oficial de IML/DIICOT?”, scria sâmbătă seara Iosefina, ”Eu cred că dacă pe Abramburica au demis-o pentru un comentariu la emisiune, atunci trebuie demisă și Birchall pentru că și-a încălcat atribuțiile de serviciu și a răspândit informații false, sau trunchiate”.

Mai grav este că aseară a reacționat și un oficial, Victor Alistar, reprezentant al societății civile în CSM! Alistar consideră că informația (rezultatul INML) este ”destinată exclusiv entității care a solicitat expertiza, adică parchetului care anchetează cauza – DIICOT”.

”Am chestionat pe mesaj pe doamna ministru privind eroarea de a fi comunicat aceste date personal – și mi-a răspuns ca aceasta era o acțiune UMANĂ și PROFESIONALĂ”, relatează Alistar. ”Deși pot să înțeleg UMANA am avut o stare de contrarietate privind PROFESIONALA”.

Atenție cu Birchall se împiedică singură în ițele explicațiilor sale ciudate. Alistar a consemnat discuția online:

”Am continuat convorbirea pe mesaje (pornita de la reprosurile domniei sale) – și am aflat că este legat de atribuția data de art 62 din legea 304/2004, adică, pentru toată lumea, faptul că procurorii se află sub autoritatea Ministrului justiției, și ca acesta poate cere socoteală”.

Așadar Ministrul are toata autoritatea, atunci când este o infracțiune de drept comun îndreptată împotriva unui cetățean român, să ceară socoteală și să monitorizeze modul în care procurorii își desfășoară activitatea – rezumă Alistar, care trece la contraatac cu arma oferită chiar de ministru:

”Pentru că este o chestiune de asumare personală și de interpretare, este important să vedem cum își asumă fiecare titular această responsabilitate; prin asumarea rezultatului expertizei (proba într-un dosar) doamna Birchall ȘI-A ASUMAT INTEGRAL ACEASTĂ RESPONSABILITATE DATĂ DE LEGE”.

Și, subliniază membrul CSM, ”acum vin și întreb”:

– 1. ”Doamna Ana Birchall era ministrul justiției și în mai, și în iunie și în iulie 2019. Ce a făcut în această perioadă în dosarul privind dispariția Luizei?”.

– 2. ”Își asumă că nefăcând nimic (deși și-a asumat prerogativa directă de autoritate asupra procurorilor, cum am văzut mai sus) situația Alexandrei Maceșeanu este și vina ei morală?”

– 3. ”Își asumă gravele disfuncții în sistemul parchetelor privitoare la siguranța cetățeanului și aplicarea politicii penale a statului, combaterea crimei organizate? Dacă da, cum?”.

După aceste trei întrebări pentru Ana Birchall, urmează una… prun intermediul premierului, care și-a declarat și manifestat fermitatea în legătură cu greșelile celor din subordine. ”Primul-ministru Viorica Dăncilă a declarat că nu tolerează incapacitatea statului de a asigura siguranța cetățeanului”, arată Alistar.

”Dat fiind că inacțiunea și dezinteresul ministrului de resort, Ana Birchall, pentru această tematica timp de trei luni (exact cât a durat și inacțiunea în cazul Luizei), cum va reacționa doamna ministru la această situație de fapt?”

Victor Alistar subliniază și situația acută în care se află ministrul – și variantele pe care le are pentru a explica atitudinea:

– ”cu ‘ignor’ la premier”, cu scuze necredibile, cu impetuozitate nerelevantă pentru opinia publică”

– ”sau cu o demisie de onoare? (dat fiind că trei luni de mandat nu a interesat-o și că a explodat aceasta situație sub autoritatea ei ASUMATĂ!)”.

”Dacă lucrurile în domeniul titularului de la justiție rămân în expectativă zile de acum încolo, atunci totul este doar fațadă și din partea ministrei și din partea Primului-ministru”, atrage atenția ferm Victor Alistar, care mai și punctează: ”Asemenea situații dau valoarea adevărată a oamenilor de stat!”

Și încă un argument – sau atenționare! – direct pentru premier: ”Nicio campanie electorală pentru prezidențiale, nici imagine de rezolvator de probleme a ministrei nu vor sta în picioare dacă nimeni nu își asumă o decizie politică pentru moartea declarată a unei copile – pentru că statul, ministerul și parchetele au fost indolente!”, transmite Alistar.

Iar reprezentatul societății civile în CSM are un mesaj clar pentru premier și pentru ministru: ”Treceți de la vorbe la fapte ca să vă creadă lumea!”

”Ce este evident nu se poate trece cu vederea! Demisia ASUMATĂ a cui are sarcina responsabilităților!”, a scris Victor Alistar pe pagina sa de Facebook.

Este de presupus că aceste poziții – și multe altele din mass media, din online sau chiar oficiale – vor declanșa o reacție a ministrului și, de așteptat, a premierului. Â

În contextul în care premierul a demis ministrul Educației pentru un motiv minor, legat însă tot de caz, este de presupus că demiterea Anei Birchall este un fapt cert, atât după gafa anunțării familiei Alexandrei, cât mai ales din cauza neimplicării în cazurile de la Caracal.

Read more: https://ro.sputnik.md/politics/20190805/27130514/Demisia-Anei-Birchall-Dancila-sub-presiune.html

ALTERNATIVA PENTRU GERMANIA A DEPASIT PARTIDUL LUI MERKEL!

6 aug.

 Angela Merkel

Alternativa pentru Germania a depășit partidul lui Merkel

Partidul Alternativa pentru Germania a depășit conservatorii lui Merkel în Germania de Est, arată un sondaj difuzat ieri care a băgat spaima în partidele mainstream.

BRUXELLES, 5 aug – Sputnik, Daniela Porovăț. Sondajul a fost făcut de Emnid pentru publicația Bild am Sonntag și arată că AfD are 23 la sută în susținerea publică, față de 22 la sută cât are partidul lui Merkel, CDU, în timp ce Die Linke, de stânga, are 14 procente, iar social-democrații se situează pe locul 5 cu 11 procente.Rezultatele sondajului sunt importante și dau frisoane partidelor mainstream pentru că au apărut cu o lună înaintea alegerilor regionale din Saxonia și Brandenburg, dominate până acum de tandemul CDU-SPD.

Potrivit sondajului, Alternativa pentru Germania va fi surpriza acestor alegeri regionale.

Read more: https://ro.sputnik.md/International/20190805/27138933/Alternativa-pentru-Germania-a-depasit-partidul-lui-Merkel.html

PROPUNERE EXCEPTIONALA CARE DA PSTE CAP TOTUL! ALEXANDRA INVINGE SISTEMUL!

6 aug.

Alexandra Măceșanu

Propunerea excepțională care dă peste cap totul! Alexandra învinge Sistemul

Drama adolescentelor victime ale unei rețele funcționând sub ochii autorităților – cere imperios apariția unei legi a pentru care Sistemul s-a opus până acum

BUCUREȘTI, 5 aug – Sputnik, Dragoș Dumitriu. După cum se știe, una dintre cel mai mari bătălii din spațiul public și politic se dă în jurul unei legi a răspunderii magistraților. Deși o mare parte a populației cere să se dea o lege prin care magistrații să răspundă pentru faptele lor, interese din toate zonele au blocat o asemenea inițiativă.

Mai mult, odată cu încarcerarea lui Liviu Dragnea, PSD nu a mai promovat o asemenea propunere legislativă – iar cei care o susțineau – Șerban Nicolae, Liviu Pleșoianu, Codrin Ștefănescu etc. – au fost îndepărtați din zona decizională.

În plus, ministrul Justiției pare a fi străin de o asemenea intenție – în plus, nu manifestă interes pentru funcționarea la toți parametrii a Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție.

Odată cu drama de la Caracal situația pare a se fi schimbat – în sensul că opinia publică simte acut nevoia unei responsabilizări a Sistemului – adică a celor pe care nimic nu părea că-i poate atinge, indiferent de gafele sau abuzurile comise, magistrații.

Concret, cazul ”Alexandra” – de fapt, drama adolescentelor victime ale unei rețele funcționând sub ochii autorităților – cere imperios apariția unei legi a răspunderii magistraților.

Mai multe voci din mass media, din societatea civilă sau din politică s-au exprimat în acest sens.

”Legea Alexandra” – legea răspunderii magistraților ar trebui urgent dată, a declarat aseară, în emisiunea lui Răzvan Dumitrescu (”Subiectiv” – Antena 3), jurnalistul de investigații Ovidiu Zară. ”Nu s-ar fi ajuns aici dacă exista o asemenea lege”, a mai declarat jurnalistul.

De menționat că numele ”Legea Alexandra” se dorește a se da unei legi care prevede înăsprirea pedepselor pentru viol, agresiuni asupra minorilor etc. – pe modelul ”Legii Tijana” din Serbia, care are două prevederi importante:

– închisoare pe viață pentru violarea și uciderea minorilor;

– începerea căutărilor unui minor declarat dispărut în momentul în care părinții anunță dispariția, nu după 48 de ore.

În acest sens, există și o petiție online.

Guvernul, prin premier și prin ministrul de Interne și-a declarat dorința de a aduce mai multe modificări legislației în urma cazului de la Caracal.

Cu toate acestea, încă nu au făcut declarații clare – corelate cu demersuri explicite – pentru a promova o lege a răspunderii magistraților.

Cert este că acum momentul este unic, cu opinia publică trezită la realitate; se poate deci spune că drama de la Caracal, cazul Alexandrei și ale Luizei dă peste cap și învinge ”sistemul” – care s-a opus până acum apariției acestei legi.

Read more: https://ro.sputnik.md/analytics/20190805/27129788/Propunerea-exceptionala-care-da-peste-cap-totul-Alexandra-invinge-Sistemul.html

%d blogeri au apreciat asta: