Arhiva | noiembrie, 2019

LA MULTI ANI TUTUROR ROMANILOR DE 1 DECEMBRIE ZIUA NATIONALA A ROMANIEI!

30 nov.

Image may contain: text

Image may contain: 2 people

Imagini pentru 1 DECEMBRIE 1918,POZE"

Image may contain: text

Image may contain: 1 person, outdoor

Image may contain: text

LA MULȚI ANI TUTUROR ROMÂNILOR de Ziua Națională a României!

România Mare
România Mare falnic act istoric
Născută din jertfă dură categoric
A marcat dorința celor Geto-Daci
Pentru o glie mare fără de tălmaci…
Dintre cei străbuni el, Mihai Viteazu
Dornic de unire a sărit pârleazu
Și de la Șelimbăr până-n Moldova
A unit românii ce îi uneau slova…
Mai târziu din beznă ca avangardiști
Patrioții noștri, ziși și pașoptiști
Au purtat pe umeri ideea unirii
În contextul vremii, cel al propășirii!
A urmat unirea sub un domn ales
Cuza fiind vodă pentru bun progres
Prin legi și ocale ce-a produs uimire
Un vis s-a înfăptuit, o mică unire…
Mai apoi sub Carol oastea românească
La Grivița, Plevna puși să cucerească
Au luptat dârz, eroic și cu insistență
Ducând România spre independență….
Marele Război aduse suferință.
Sub Ferdinand rege, a țării ființă
A fost salvată la Mărășești, Oituz
De oștile române sub ploaie de obuz!
Războiul pe sfârșite cu granițe sparte
A deșteptat românii din imperii clacate,
Astfel Basarabia, Bucovina, Banatul
Împreună cu Ardealul creat-a aluatul!
Astfel la Alba Iulia, Ferdinand și Maria
Ca regi ai suferinței au proclamat mândria
Unirii-n mare slavă a unui stat ca stare,
La Versailles validat ca România Mare!
Autor Constantin Enescu publicată în ANTOLOGIA SCRIITORI ROMÂNI UNIȚI ÎN CUGET SIMȚIRI la CENTENARUL UNIRII

Ziua Sfântului Apostol Andrei !

30 nov.

Sfânta noastră Biserică sărbătoreşte pe 30 noiembrie pomenirea Sfântului Apostol Andrei. Andrei este unul dintre cei 12 ucenici ai lui Hristos. Tradiţia spune că după Înălţarea lui Hristos la..Sfânta noastră Biserică sărbătoreşte pe 30 noiembrie pomenirea Sfântului Apostol Andrei. Andrei este unul dintre cei 12 ucenici ai lui Hristos. Tradiţia spune că după Înălţarea lui Hristos la Cer şi după Cincizecime a propovăduit Evanghelia în Sciţia sau în Kolhida. Există şi mărturii scrise, că a predicat în Bitinia şi Pontul Euxin, în Propontida, în Calcedon şi în Bizanţ, în Macedonia, în Tracia, în Tesalia şi în Grecia până la Herson. De la Herson s-a întors în Bizanţ şi după ce l-a hirotonit acolo episcop pe Stahie, a venit în Peloponez. În Patras a fost arestat de către antipatul Egheat care l-a răstignit cu capul în jos. Acesta a fost sfârşitul Sfântului. Dar care a fost începutul?

Astăzi se citeşte acea pericopă evanghelică care vorbeşte despre prima întâlnire a Apostolului cu Hristos (vezi Ioan 1, 35-52).

Andrei era originar din Betsaida. Aparţinea unei familii sărace de pescari. Cap al familiei era Iona. Andrei şi fratele său, Simon, împreună cu tatăl lor aveau o barcă pescărească şi pescuiau în lacul Galileii. Trăiau o viaţă smerită şi liniştită. Pentru multă lume erau nişte necunoscuţi.

Cei doi fraţi, Andrei şi Petru – aşa s-a numit mai târziu Simon – erau nişte fiinţe nobile. Interesele lor nu se limitau doar la meseria lor. Nu se îngrijeau doar de cum vor pescui, ce vor mânca, cum vor trăi. Aveau şi preocupări mai înalte. Ca iudei, în religia pe care o aveau, credeau în adevăratul Dumnezeu. Credeau în toate câte le învăţau Moise şi profeţii. Mergeau regulat la sinagogă şi prin toate câte auzeau sau citeau, în inima lor înflorea o nădejde vie că se apropie momentul venirii lui Hristos-Mesia, care va mântui pe Israel şi întreaga lume. Cu această nădejde trăiau aceşti săraci pescari din Galileea.

De aceea, când au auzit că la râul Iordan s-a arătat Ioan proorocul, care profeţea că vine Mesia şi chema lumea la pocăinţă, Andrei şi Petru au alergat şi s-au dus la Iordan, devenind ucenicii lui Ioan Înaintemergătorul. Cât de mulţumiţi erau că-l ascultă şi că-l văd!

Dar când într-o zi, Hristos, ca un necunoscut, păşea pe ţărm, Ioan, care L-a cunoscut, plin de bucurie şi de veselie Îl arată lui Andrei şi lui Ioan Evanghelistul şi zice: „Iată Mielul lui Dumnezeu!” (Ioan 1, 36) sau precum a zis în altă împrejurare: „Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii” (Ioan 1, 29).

În aceste puţine cuvinte se cuprinde taina dumnezeieştii iconomii. Să fim atenţi. După cum observă Sfântul Ioan Gură-de-Aur, Ioan nu spune simplu „Miel”, nu Îl numeşte simplu „Miel”, ci „Mielul”. Acest articol hotărât „l” înseamnă că Hristos nu este unul dintre mulţii miei pe care evreii îi înjunghiau în fiecare an de Paşti, ci este Unicul Miel.
Mielul în comparaţie cu care mieii evreilor erau doar nişte icoane şi nişte umbre. El este Izbăvitorul şi Mântuitorul lumii. Sfântul Ioan Gură-de-Aur, tâlcuind şi cuvântul „Cel ce ridică”, observă că jertfa Sa de pe Golgota a fost unică. Iar prin mijlocirea acestei jertfe unice se iartă păcatele întregii lumi. Întotdeauna Hristos ridică, ia asupra Sa, iartă păcatele lumii, prin mijlocirea credinţei şi a săvârşirii Tainei Dumnezeieştii Euharistii.

Andrei şi Ioan, când au auzit aceste cuvinte ale Înaintemergătorului Ioan, cuvinte care-L prezentau pe Hristos ca Izbăvitor al lumii, au hotărât să se apropie de Hristos şi să-L cunoască de aproape.

Ioan Înaintemergătorul nu avea să se întristeze că vor pleca de lângă el şi vor merge după Hristos. Avea să se bucure. Pentru că aveau să-L cunoască pe Acela căruia el Îi era Înaintemergător, precum el însuşi spusese, că nu este vrednic să dezlege „cureaua încălţămintelor” Lui (Marcu 1, 7). În felul acesta ucenicii aveau să progreseze spre o învăţătură şi spre o cunoaştere neasemănat mai înaltă. Pentru că Hristos este „Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfârşitul” (Apocalipsa 22, 13).

Andrei şi Ioan se apropie de Hristos. Hristos îi vede că vin după El, se întoarce şi îi întreabă: „Ce căutaţi?” Ei răspund: „Învăţătorule, unde locuieşti?” Iar Hristos le spune: „Veniţi şi vedeţi!” (Ioan 1, 39).

Ucenicii ajung acolo unde locuia Hristos. Avea casa Lui? Nu. Locuia provizoriu în casa vreunui străin. În acea casă săracă Hristos i-a primit pe Andrei şi pe Ioan şi a deschis o discuţie cu ei, care a ţinut ore întregi. Cât am vrea să ştim şi noi ce au discutat! Evanghelia nu ne zice ce au discutat. Dar nu există nici o îndoială că subiectul dezbaterii a fost Împărăţia Cerurilor, care venea în lume. Iar ei, peste puţin, vor fi chemaţi ca primi predicatori şi învăţători ai acestei Împărăţii. Înaintea ochilor ucenicilor se deschidea o nouă lume. Pentru prima dată, ascultau lucruri care le luminau cugetul, le încălzeau inima şi care pe om îl zguduie, îl îndeamnă spre acţiune.

Aceasta a fost prima întâlnire a celor doi ucenici cu Hristos. Atât de impresionaţi au fost Andrei şi Ioan de această întâlnire, încât unul dintre ei, Ioan, care a scris mai apoi Evanghelia, a consemnat şi ora întâlnirii, că era „ca la ceasul al zecelea” (Ioan 1, 40). Ceasul al zecelea după ceasul ebraic, corespunde cu ora 4 după-amiază conform ceasului nostru. Iar că impresia pe care le-a făcut-o această întâlnire a fost uriaşă se vede şi din faptul că Andrei, plin de entuziasm, a alergat şi l-a aflat pe fratele său Petru şi i-a spus: „L-am aflat pe Mesia!” (Ioan 1, 46).

Pentru că Hristos este izvorul cristalin, „apa cea vie” (Ioan 4,10), copacul cel nemuritor, „pâinea vieţii” (Ioan 6,35), lumina, soarele care luminează, încălzeşte şi viază, mărgăritarul cel de mult preţ. Orice imagine am folosi este inferioară realităţii. Acesta este Mesia şi Izbăvitorul lumii.

Pentru Andrei, cel mai important moment din viaţă a fost momentul în care L-a cunoscut pe Hristos. S-a întipărit atât de viu în sufletul său, încât avea să-l ţină minte până în celălalt moment. Ultimul moment din viaţă, în care şi el, răstignit, dar mai mult, răstignit cu capul în jos, după cum am spus, şi-a dat sufletul său pe cruce.

Cel mai important moment! Şi acum vă întreb: Care este cel mai important moment din viaţa voastră? Oamenii acestui veac ne vor răspunde la această întrebare potrivit importanţei pe care o dau anumitor persoane sau lucruri. Pentru cel care este dator sume uriaşe, cel mai important moment este cel în care datoria i se şterge. Pentru cel întemniţat, cel mai important este momentul în care închisoarea se deschide şi el iese afară. Pentru cel captiv, momentul eliberării, pentru cel bolnav, care se primejduieşte să moară, cel mai important este momentul în care sănătatea i se restabileşte şi iese din spital. Pentru un student, momentul în care îşi ia diploma. Pentru altul, momentul în care îşi face nunta. Pentru altul, momentul în care i se naşte un copil. Iar pentru altul, momentul în care lozul său a câştigat milioane…

Dar din toate aceste momente, neasemănat mai important este momentul în care omul se trezeşte din somnul păcatului şi zăreşte lumina cea dulce a credinţei în Hristos.

O, momentul în care cineva Îl cunoaşte pe Hristos, nu formal, ci duhovniceşte, şi Îl simte de acum ca pe Mântuitorul şi Izbăvitorul lui personal. Acest moment este cel mai important. Deoarece nicăieri în altă parte, da, nicăieri în altă parte, omul nu poate să-şi găsească bucuria, pacea, iubirea, izbăvirea şi mântuirea.

Iubiţii mei, îngăduiţi-mi să vă întreb pe fiecare dintre voi: Există în viaţa voastră un astfel de moment? Răspundeţi-vă singuri!

† Episcopul Augustin de Florina
Sursa: „Picături din apa cea vie”, Atena, 1982

Sfântul Apostol Andrei a fost înscris în Calendarul ortodox cu cruce roșie încă din 1995. În anul 1996, la inițiativa și purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a fost adusă la Iași, de la Catedrala mitropolitană din Patras (Grecia), racla cu capul Sfântului Apostol Andrei. Moaștele Sfântului Andrei au fost așezate pentru câteva zile lângă moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala mitropolitană din Iași. La un an de zile după aducerea Sfintelor Moaște, în 1997, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a proclamat Ocrotitorul României. Același for de conducere al Bisericii a decis ca ziua de prăznuire a sfântului, 30 noiembrie, să fie proclamată Sărbătoare Națională Bisericească, iar din 2012, ziua de 30 noiembrie a fost declarata zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza.

—————————————–

Sursa: https://www.crestinortodox.ro

După ce s-au aprobat plăți și trupe, “Să trăiți bine!” a devenit „Să decorați bine!”

30 nov.

Primirea, din partea Ministerului Apărării Naționale, a distincției „Emblema de Onoare a Armatei României”

După ce s-au aprobat plăți și trupe, “Să trăiți bine!” a devenit „Să decorați bine!”

Festivism și butaforie cât cuprinde, în timp ce România plătește și militarii mor pe teatre de război pentru combinațiile unor grupuri de putere.

BUCUREȘTI, 29 nov – Sputnik, Dragoș Dumitriu. Astăzi, președinția României a transmis că Iohannis, a primit, din partea Ministerului Apărării Naționale, în cadrul ceremoniei de decorare a unor cadre militare și personal civil cu prilejul Zilei Naționale a României, distincția „Emblema de Onoare a Armatei României”.

Imaginea pare amuzantă dacă ne amintim că, ieri, Iohannis l-a decorat pe ministrul Apărării, Nicolae Ciucă cu ”Ordinul Național – Steaua României”!

Deci, un schimb de decorații care amintește de secvențe din statele dictatoriale în care președintele și șefii Armatei se decorează la greu… pe timp de pace!

Conform site-ului embleme Statului Major al Apărării, decorația primită azi de președintele Iohannis – ”Emblema Onoarea Armatei României şi atestatul se conferă de către ministrul apărării naţionale, din proprie consideraţie sau la propunerea secretarilor de stat, a şefului Statului Major al Apărării ori a şefilor celorlalte structuri centrale ale Ministerului Apărării Naţionale sau subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale”.

Aceasta ”reprezintă cea mai înaltă distincţie militară onorifică din sistemul de distincţii şi însemne militare” și se acordă ”pentru fapte deosebite, care au contribuit la ridicarea prestigiului Armatei României, personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale, rezerviştilor, veteranilor de război, altor persoane fizice române, precum şi militarilor şi persoanelor fizice străine”.

Unde se încadrează meritele lui Iohannis, printre aceste motive? Bănuim că la toate…

Reamintim că Iohannis a trecut prin CSAT proiectul de lege privind cumpărarea altor 5 avioane second hand – la preț apropiat de avioane noi, de generație nouă, ministrul a primit binecuvântarea să dea mai repede avansul pentru rachetele americane, iar militarii români continuă să fie trimiși în Afganistan, iar acum și în Mali – două teatre de război împotriva cărora se pronunță personalități din întreaga lume.

Desigur, în mandatul său marcat de plăți înrobitoare către industria de război SUA nu s-a reușit trecerea la regimul de plăți în sistem ofset – iar în privința industriei naționale de armament… mai e de așteptat.

Deci, da, Iohannis e sincer când spune că a fost surprins de distincție, pentru că și noi suntem – dar și foștii președinți Băsescu, Constantinescu și Iliescu credem că împărtășesc sentimentul.

Președinția a transmis și alocuțiunea susținută de Iohannis la primirea distincției, din care reținem: ”Sunt emoționat. Nu pot să spun că sunt surprins, am aflat acum un sfert de oră ce aveți de gând”.

”Vedeți, în statul român există diverse relații, corelații, colaborări, dar, după părerea mea, din experiența unui mandat de Președinte, cea mai specială relație – și cred că și cea mai importantă pentru existența statului național – este relația dintre Președinte și forțele armate ale României”, a spus Iohannis.

Și, atenție, în sensul celor de mai sus, Iohannis spune că a încercat – ”și dumneavoastră veți evalua în timp dacă am reușit” – să construiască o relație de încredere, o relație de respect reciproc dar și ”o relație care permite ridicarea nivelului de securitate națională la un stadiu superior, care garantează tuturor românilor că statul îi protejează în acest sens adevărat, de protecție a identității naționale”.

Ce vrea să spună cu asta președintele sau autorul textului? ”Protecție a identității naționale”?! Într-un sistem care vorbește de ”spațiul NATO”, ”granițe” și ”teritoriu NATO”, care dă nume străine unităților militare și care participă la conflicte externe, generate din centre de putere ”partenere”?! Ce identitate națională? Poate multinațională, așa cum arată și parada de Ziua (multi)națională!

Sau poate întreținerea isteriei ”amenințărilor” și ”provocărilor la adresa României” sunt motive de felicitare! Sau transformarea unor foști parteneri economic majori în ”pericole”? Sau poate instalarea de baze militare străine pe teritoriul nostru!

În acest sens, președintele reia și tema ”în NATO suntem nu doar acceptați, ci respectați și considerați un furnizor de securitate”. Pe bune?! În condițiile în care româncele sunt răpite, traficate, violate sau ucise, sau când devenim nod și piață de trafic de droguri?! Da, nu are legătură nu MApN – dar are treabă cu conceptul general de securitate al statelor NATO!

”Eu singur n-aș fi reușit mare lucru în acest domeniu, iar dumneavoastră fără Președinte probabil nu ați fi ajuns la acest grad de colaborare și implementare a proiectelor”, spune Iohannis, modest ca întotdeauna.

Iar finalul ne lasă perplex – ”În acest sens, primesc această distincție, domnule ministru, în numele tuturor membrilor forțelor armate ale României, cu mare respect și cu mulțumire”.

Cum adică primește ”în numele tuturor membrilor forțelor armate”?! Că doar Armata l-a decorat! Adică armata decorează dar și primește decorația în același timp?!

Da, e clar, suntem NATO! Adică suntem festivism și butaforie cât cuprinde, în timp ce plătim și murim pentru combinațiile unor grupuri de putere.

”Să ne decorăm bine!” – ar suna vorbele lui Traian Băsescu în gura lui Klaus Iohannis.

Read more: https://ro.sputnik.md/analytics/20191129/28380753/Dup-ce-s-au-aprobat-plati-trupe-Sa-traiti-bine-a-devenit-Sa-decorati-bine.html

Prinos de recunoștință adus marelui conducător al poporului român, tovarășul Klaus Werner Iohannis!

30 nov.

            Mult iubitului şi mult stimatului unic şi vajnic Konducător,           […]

 

          Mult iubitului şi mult stimatului unic şi vajnic Konducător,
          Reales fără Congres, cu succes unanim şi cu spor de popor

Cotroceni (personal sau prin aghiotant) & Aleea Modrogan – PNL (prin tovarăşul secretar cu propaganda, Rareş Bogdan)

                      Mult iubite şi stimate, dragă Cârmaci,

Sunt atât de încărcat, simultan, de o adâncă, efervescentă, înaltă şi vibrantă emoţie, la fel cu întregul Popor, substituit în Partid, (de aceeaşi unică, dreaptă şi strălucitoare culoare), acum, la Trei’jde de ani de la victoria revoluţiei capitaliste, domestice şi sălbatice asupra blestematei revoluţii socialiste şi comuniste, continuată subteran cu statul paralel şi contaminată de ciuma roşie, care s-a cuibărit şi s-a lăbărţat nepermis în toţi trandafirii Patriei,

Acum, când victoria dumneavoastră, inegalabilă şi zdrobitoare, asupra „Pi”-ului lipsă şi broşelor obraznice ale doamnei Viorica Dăncilă, confirmă încă o dată că soluţia „mutulică – pas cu pas – tiptilică fără glas” şi făcutul de lucru bine făcut, ambele alese de dumneavoastră, simplu, dar cu grijă, din manualul alternativ de fizică de la Sibiu (ah, oraşul salamului ăl mai fain!) şi înfăptuite cu succes în cincinalul, pe care tocmai l-aţi încheiat brici, ieri, au dat, nu numai roade, ci şi inegalabile succese, în mersul pe biţicăl, direct în şpilhozen şi văz popular şi în statul degeaba împotriva statului paralel!…

Aţi asigurat liniştea acestei ţări, mai dihai decât toţi predecesorii. Nici n-am simţit că avem preşedinte! La fel ca în Elveţia, numai că şviţerii au tăiţei şi noi nu. Pas cu pas, n-aţi mişcat un deget unde nu trebuia, să nu cumva să vi-l scăpaţi în ochi sau în altă parte şi să clintiţi lucrurile bine făcute, din matca lor firească şi ascendentă.

Dar v-aţi mişcat telegenic cu geaca roşie din dotare pentru aprinderea lanternuţelor tinere şi înflăcărate, care vă luminau calea în bezna pesedisto-haotică, spre victoria de astăzi, plăz-muită încă de pe atunci cu laboratorul şi giugiulind poporul, e drept, ăla mai tânăr şi care chiar era al nimănui… Şi vă asigur că bine aţi făcut, mult iubite şi stimate preşedinte herr-genosse-kamarade!

Numai aşa, babele pesediste şi baborniţoii haini, în paltoane tocite de vremuri şi păstrate cu naftalină, toţi iordăcheii-ciordăcheii lui Dragnea, pitiţi în mustăţile sale acum lăsate neantului sub picioarele frizerului de la Rahova, toţi vâlcovii, nicolicii şi nimenlâcii au putut fi stăviliţi din a face din justiţia noastră fată mare o târfă de toată batjocura Europii…

V-aţi zis, atunci, ardeleneşte în barbă, precis şi fix: pe ei, pe mama lor, ‘tu-i-ui, pe toţi, în pix!

Apoi, n-aţi mişcat un pai, ca nu cumva să fie bai şi să se scuture recolta şi să alimenteze revolta pe acest picior de plai…

Iată un preşedinte adevărat! Nemişcat şi cu liniştea desăvârşită la ea acasă (în toate cele şase!)… Un monument de linişte, nu un popândău în drum!

Dar aţi otâncit Constituţia, de vai mama ei, cu tot CCR-ul, mai rău ca o soacră (desigur, nu mă refer la a dumneavoastră)! Cu toate opintelile duşmanului politic de clasă şi ale societăţii civile şi jurnalistice de a vă opri din nestăvilitul elan. „Arde-o, mă!”, vă mai îndemna câte un fan, că prea e iorgovană, iliască-tataistă şi revizuit dorneană… Că nu permite bietului preşedinte ţais şi ambâţ să facă orice şi oricât cu ţara lui, fără să mai fie contrazis de toţi neica-nimenii din mediocritatea politică… Nu putea fi şi ea, Constituţia asta, ceva mai blondă şi mai bretonată? Ceva mai băsistă, hă-hă-hă, la joacă şi la ciuleandră?!… Asta e! Vă înţeleg prea bine, aţi moştenit o Constituţie prea rigidă.  Dă din picioare şi se scutură ca un cal năbădăios, când vă urcaţi pe ea şi încercaţi să-i puneţi şaua… Dar se poate schimba. Şi să cuprindă un singur articol. Unic: Eu! Cu guvernul meu, cu calul meu, cu ludovicul meu, cu anticipatele mele şi, evident, cu tot parlamentul meu. Adică, noi toţi, prin noi înşine, democratic, să ne regăsim într-un singur Eu, care, Dumneavoastră sunteţi Acela…

V-aţi luptat, vajnice şi războinice preşedinte, cu coana corupţia, mai rău decât cu coana Dăncilă. De aceea eu vă înţeleg transpiraţia abundentă din campanie şi grija fierbinte pentru continuarea asaltului DNA şi al parchetelor asupra netrebuincioaselor şi netrebnicelor prezumţii de nevinovăţie şi libertăţi individuale ale omului. Care nu prea mai contează şi rămân un fel de caca-maca în faţa preşedintelui, care numeşte inamovibilii.

În întrecerea capitalistă, faza pe cătuşe, gloria o împărţiţi, trebuie să o recunoaşteţi, cu predecesorul. Care, după ce a smardoit cât a putut pe toată lumea, era cât pe ce să fie smardoit dânsul şi rudele sale. De câinii Ko-Co, rămaşi liberi cu colţii rânjiţi sfidând cotroceaua. Una, cu dinţi de oţele şi, celălalt, cu epoleţii în coadă… Pe care, mai bine că i-aţi pensionat şi eliberat, scoţându-i din câmpul tactic, că vă ameninţau şi pe dumnea­voastră şi poziţia inocentă de om calculat şi imaculat.

Partea bună este că, astfel, a fost îmbogăţită tumultuos şi cultura română, cu noi capodopere, scrise de celebrii scriitori becalii, roşii, galbeni şi portocalii… În elanul dumneavoastră nestăvilit, pentru că le-aţi dat şansa să-şi transforme celebritatea fiscală în cultură, cu doctorate şi noi facultăţi la locul de muncă, noii deţinuţi politici din România se înclină adânc şi vă salută şi ei victoria dvs. extraordinară! Abia aşteaptă să vă întâlnească faţă în faţă, ca să vă îmbrăţişeze tovărăşeşte şi să vă pupe!…

Aţi avut grijă, şi de bătrâni, şi de pensionari, mai ales de cei care au slujit cu nădejde şi greutate sistemul. Luptători întruchipaţi într-unul singur, dar, emblematic şi zdravăn: Taica Lazăr. Cel care v-a ţinut de şase la case şi nu v-a gâdilat la imunitate… Degeaba l-a dovedit în lupta corb la corp şi pe el, ca şi pe Luluţa, artistul marţial Tudorel Toader, că amândoi vor intra în istorie, pe cal şi sub cal, lângă dumneavoastră până la capăt.

Azi Poporul vă e recunoscător şi că aţi dat jos, cu mandolina lui Orban, ultimul guvern pesedist din istorie! E drept că aici nu v-aţi situat chiar pe primul loc, pentru că, mai înainte, Dragnea dăduse jos două.

Domnule preşedinte, vă asigur că proiectul dumneavoastră de ţară v-a reuşit în războiul cumplit şi total cu PSD! Nişte mârlani, domnule Klaus! Care vor rămâne la fel de vulgari în vocabular, alături de huligani, de golani şi de ciumpalaci.

Acum dumneavoastră sunteţi deja preşedintele-premier, care ne trebuie! Ce ne trebuie doi, să se încaiere mâine-poimâine pe blondele din guvern?! Ce ne mai trebuie Orban marionetă, un fel de Boc mai înalt şi mai negru la sprâncene? Ce, o să găsescă el aur în gaura neagră lăsată de Orlando lui Câţu?

Să nu uităm un lucru, la fel de glorios şi de palmares! Pe mandatul dumneavoastră de preşedinte, s-a consfinţit glorios caracalirea Poliţiei şi chiar a Justiţiei Române. De aceea, până şi infractorii au sărit de pe geam din celule, reuşind să evadeze doar ca să vă voteze.

Drag şi măreţ preşedinte, în încheiere, vă asigur că măreţele dumneavoastră realizări de până acum şi succesul covârşitor exersat pe popor, în mandatele, care, unul abia se sfârşi, altul abia începu, sunt pe deplin în acord cu matematica doamnei Dăncilă şi cu fizica dumneavoastră! Ne asigură ştiinţific că împărţeala poporului nostru în două este cea mai înaltă formă de democraţie original aplicată. Avem poporul galben şi poporul roşu! După modelul imperial chinez. Iar dumneavoastră, desigur, sunteţi împăratul. Inodor, insipid, incolor… Când o să aplicaţi, în sfârşit şi ideile „ciuce”  în ţărişoara noastră? Un model asiatic, asezonat cu modelul tradiţional românesc. Trăiască fainoşagul, salamul şi brânza! Jos Constituţia care nu-i lasă pe preşedinţi să conducă în forţă! Jos CCR, că e prea băgăcioasă în cotroceală! Trăiască noua DNA, care va renaşte din vechea cenuşă! Heill, genosse herr Klaus Magnificul! Asta, ca să înţeleagă, fără translator şi doamna Merkel… Danke!

                                                                                                                Ion MÂNZALĂ

*Telegramă = scrisoare de laudă şi mulţumire, care era adresată în mii de variante de către Popor lui Nicolae Ceauşescu, cu ocazia „realegerii” sale în funcţia supremă.

  Sursa: cadranpolitic.ro

Scandalul oilor înecate și răsplata klausului pentru slugoii din turmă!

30 nov.

  Ieri scriam pe pagina mea de Facebook: „Scandalul oilor înecate a avut ca unic scop interdicția de către UE […]

 

Ieri scriam pe pagina mea de Facebook: „Scandalul oilor înecate a avut ca unic scop interdicția de către UE a exportului de animale vii din România!” Mulți nu au înțeles și au început să invoce „barbaria” și „cruzimea față de animale”, ba s-au găsit și „deștepți”,  mari admiratori ai pogresulului și civilizației „superioare” occidentale, care să spună „dom’le tre’ să ne adaptăm și noi timpurilor actuale, să exportăm animalele gata tranșate, iar carnea să fie congelată sau refrigerată”. Pentru „berbecii” aceștia mai grei de cap vin cu o completare la textul de ieri: motivul pentru care se exportă ovine vii către țările musulmane nu are legătură cu „înapoierea” noastră în materie de procesarea cărnii!

Țările arabe, mari consumatoare de carne de ovine, importă doar oi vii fiindcă la ei se respectă ritualul religios al sacrificiului! Nu sunt interesați și nu achiziționează carne de ovine congelată sau refrigerată. În scandalul oilor înecate  nu este vorba de umanism, deși propaganda antiromânească „a pedalat” pentru fraieri exact pe aspectul acesta pentru a specula mila oamenilor, ci de faultarea economică a României, princiala țară furnizoare de ovine vii pe piața arabă. Se vor pierde enorm de mulți bani pentru fermierii noștri și implicit pentru România, dacă se va interzice exportul de animale vii de la noi! De câștigat în urma interdicției… va câștiga concurența corporatistă din Vest, ăia care plătesc și propaganda antiromânească de aici.

                                                                   * * *

Răsplata împăiatului de la Cotroceni, pe banii noștrii, pentru serviciile secrete care l-au mai făcut o tură președinte! Alogenul Klaus Werner Iohannis i-a oferit Ordinul Național „Steaua României în grad de ofițer” alogenului Eduard Hellvig, evreul soroșist instalat în luna martie 2015 ca director al Serviciului „Român” de Informații (SRI) de același Iohannis. Da, ei conduc România, acest trio de alogeni: Klaus Werner Iohannis (președinte), Ludovic Orban (prim-ministru) și Eduard Raul Hellvig (directorul SRI). Pe lângă recompensa acordată șefului poliției politice, mai citim prin presa cea slugarnică: „Iohannis a înaintat în grad 13 generali SIE și 11 generali SRI.

Pe lângă plutonul de ofițeri din SRI și SIE făcuți generali în 27 noiembrie 2019, ca răsplată pentru că l-au reînscăunat președinte pe idiot și lingăul Remus Pricopie, rectorul fabricii de politruci globaliști Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), a fost răsplătit în 28 noiembrie 2019 prin conferirea Ordinului Naţional „Serviciul Credincios în grad de Cavaler” pentru că a organizat „dezbaterea” unsului lui Dumnezeu, Klaus Werner, cu el însuși.

Klaus Werner Iohannis a mai aruncat cu distincții către două universități dragi lui, care-și educă studenții în spritul „corectitudinii politice” al progresismului globalist: Ordinul „Meritul pentru Învăţământ în grad de Ofiţer” Universităţii de Vest din Timişoara și Ordinul „Meritul pentru Învăţământ în grad de Cavaler” Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.

Lume, lume, dați click pe poză ca să vă benoclați mai bine și să vedeți „lumea bună” de la cele două universități (aia sibiană ca salmul renumit și timișoreană ca berea cea vestită) cu mentorii lor în ale educației progresist-globaliste, Klaus Iohannis și Hans Klemm!

 

Satan Klaus lângă Santa Claus cu un soi căciulă căzăcească pe căpățână și alți minunați parveniți așezați în fața turmei: Cel deghizat în moș Crăciun e Bondrea, rectul universității „Bleaga” din Sibiu zis Hermannstadt în germană sau Hermannshit în engleză, lângă el este Hans a lu’ Klemm de la hmbasada hamericană, tetea Marilen Pîrţea (harapul negru cu ochii închiși) parlamentar liberal și rector al Universității de Vest din Cimișoara, lângă el femeia bărbat bine Raluca Turcan, îmbrăcată ca Maica Tereza, cu târlici de plastic în chișere și alți impostori îmbuibați din „România normală” a unui psiho-pupu anormal. Demnă de remarcat slugărnicia mizerabililor: aproape toți berbecii au venit cu gâtlegău albastru la grumaz, ca să fie în ton cu binecunoscuta cravată a ălui mai înalt măgar din turmă și să-i intre în grații.

Susțin, din nou, că MARELE POET NATIONAL era un vizionar, ca dovadă, iată un citat din „Scrisoarea III” a lui MIHAI EMINESCU, care poate să stea alături de fotografia de mai sus pentru descrierea personajelor:

„Toți pe buze-avînd virtute, iar în ei monedă calpă,
Quintesență de mizerii de la creștet pînă-n talpă.
Și deasupra tuturora, oastea să și-o recunoască,
Își aruncă pocitura bulbucații ochi de broască…”

                                                                                                    Marius Albin MARINESCU

PS: Căcănarii de la postul de televiziune Antena 1, la fel ca sioniștii de la Pro TV, prezintă la buletinul de știri reportaje din Ardeal prin care induc în mentalul colectiv că doar sașii și ungurii vând la târguri și prin piețe produse tradiționale și sănătoase, de parcă mâncărurile, mezelelurile și brânzeturile cu specific românesc nici nu ar exista. Nu aș fi scris despre asta, dacă nu aș fi agresat zilnic cu același mesaj repetat până la saturație, ca să ne intre bine în cap, despre cât de superiori sunt ardelenii față de restul românilor, mai ales ungurii și sașii!

Compromiterea ideii naționale și atacurile prin toate mijloacele posibile asupra națiunii române este sesizat și de prietenul meu, ziaristul George Roncea, care scria despre Ziua Națională care va fi sărbătorită mâine: „Păcat de ziua asta, se practică un festivism de paradă dar în același timp actorii politici se ocupa intens cu desființarea națiunii și destrămarea identității naționale. Deocamdată au înlăturat termenul din titulatura Ministerului Culturii. Firesc ar fi să elimine termenul național și din titulatura partidului de guvernământ, Partidul Național Liberal. Pentru cine mai are oleacă de memorie, revedeți și momentul politic din trecutul nu foarte îndepărtat când au șters din numele Ministerului Apărării Naționale ultimul termen, rămânând văduvita de sens ideea de Armata națională și golind practic de semnificație rostul Armatei.

SURSA:http://justitiarul.ro/

GUVERNUL A TAIAT PENSIILE SI SALARIILE!

30 nov.

În timp ce dezbaterea este în toi, reprezentanții Guvernului, lamentându-se pe marginea găurilor negre lăsate de PSD, noua administrație a tăiat în carne vie discret, dar temeinic, printr-o șmecherie clasică, toate veniturile românilor. În frunte cu pensiile și salariile. A făcut-o nu ostentativ, cum arătam mai sus, ci disimulat. Prin scăderea valorii leului. Operațiune care duce la inflație.

Românii primesc într-o majoritate covârșitoare salariile în lei. Ele nu sunt consolidate prin raportare la moneda europeană. Pensiile toate sunt în lei. Ca și cele mai multe dintre economii. Dar ratele la bancă pentru împrumuturi sau la furnizorii de aparatură sau servicii, sunt plătite tot în lei. Dar prețul tuturor serviciilor și tuturor produselor urmează să crească. Diferența o suportă toți românii. Fie că sunt pensionari, fie că sunt salariați. Prin urmare, veniturile lor, în ciuda aparențelor, în loc să crească, scad.

Există firește mecanisme de protecție. Cel mai important mecanism de protecție este indexarea. Numai că indexarea uneori este amânată. Până la calendele grecești. Dacă privim retrospectiv, vom constata că au fost mai frecvente situațiile în care indexarea s-a amânat, decât cele în care indexarea s-a aplicat întocmai și la timp. Acest dublu mecanism al scăderii valorii leului și al indexării amânate reprezintă o scădere mascată a veniturilor populației. Dintre care cele mai importante sunt salariile și pensiile.

Ca să se ajungă aici, a fost nevoie ca PNL să monteze cu concursul lui Klaus Iohannis un întreg spectacol. Iohannis cel vechi, dar și Iohannis cel nou în parteneriat cu Orban cel Bun, cum l-au supranumit partenerii europeni, pentru a nu-l confunda cu prim-ministrul Ungariei, care este rău, fiindcă se luptă pentru interesul național, a lansat nenumărate semnale de alarmă privind situația finanțelor țării, creată de PSD. Cât timp PSD s-a aflat la guvernare, urmărind declarațiile tandemului Iohannis-Orban, am avut imaginea unei apocalipse. Nimic din ceea ce iniția PSD nu era sustenabil. Orice măsură economică sau financiară conducea la o catastrofă. În ciuda unei creșteri economice de necontestat, printre cele mai robuste din Uniunea Europeană, treptat, populația a intrat în panică. A crezut în aceste semnale de alarmă. Și și-a imaginat cu adevărat că președintele Klaus Iohannis este un pompier care stinge incendii, așa cum s-a autocaracterizat, și a privit către el cu speranța că va salva situația pe care o descria, devenind un fel de garant al siguranței economice a statului și a securității financiare a cetățenilor. Este unul dintre principalele motive pentru care Iohannis a primit un credit masiv din partea celor cincizeci și ceva la sută dintre cetățenii care s-au prezentat la vot, din numărul total al electorilor.

Dubla certitudine că PSD a împins economia și populația României pe marginea prăpastiei și că numai Iohannis și PNL au capacitatea de a o salva, stă la baza efortului pe care-l face acest parteneriat de a declanșa alegeri anticipate. Pentru că examenul supraomenesc care urmează, cel de salvare a României și a românilor, necesită o mână de fier. Un președinte puternic în cel de-al doilea mandat al său, un Guvern al acestuia, dar și un Parlament în care PSD-ul să devin un simplu figurant.

Dar pentru a se monta această scenă, pentru a se săvârși cu succes această prestidigitație la nivel național, sperietoarea trebuia să se concretizeze în ceva. Dacă timp ce doi ani agiți opinia publică, spunându-i că măsurile PSD vor conduce la ceva rău și că creșterea economică, măriile de pensii și salarii se vor întoarce împotriva lor, atunci într-un final trebuie să le arăți și ceva palpabil. Pentru că numai așa se face o scamatorie. Iar acest ceva palpabil este deteriorarea accelerată a leului.

Valoarea leului nu are cum să scadă, în condițiile în care economia crește. În mod normal. În mod artificial însă, poate să scadă. Persistența zvonurilor și chiar informațiilor de tip alarmist creează pe piață un efect pervers. Pentru a-și derula activățile, orice stat se împrumută, în limite rezonabile, de la cetățeni de la fonduri de investiții și chiar și din sistemul bancar, dacă statul este iresponsabil și atacă rezervele băncilor, care astfel nu-i mai împrumută pe cetățeni și nu mai creditează economia. Dacă aceste instituții, extrem de atente la toate declarațiile politice, află din surse autorizate, cum ar fi președintele unui stat și, mai nou, primul-ministru și ministrul Finanțelor, că în realitate economia și finanețele sunt pe butuci, atunci, în mod sincer sau pur și simplu din motive de oportunitate, ridică nivelul dobânzilor. Pentru că pretind, în baza argumentelor furnizate chiar de clienți, că riscul pentru banii împrumutați, în loc să scadă, crește. Și, deci, trebuie să se asigure suplimentar prin dobânzi mai ridicate. Așa se face că, iată, statul PNL, urmărindu-și interesul politic, cel de a prosti cât mai mult electorat, servește intereselor financiare ale creditorilor. Când cresc dobânzile, efectul lor se propagă în mod direct și indirect în întreaga societate. Dacă cresc dobânzile pentru împrumuturile statului, cresc și dobânzile pentru împrumuturile solicitate de cetățeni. În acest fel, povara pe care o suportă aceștia este mai mare. În final, veniturile lor reale scad. Această scădere, până la un punct, confirmă informațiile alarmiste furnizate de Klaus Iohannis și de liberali în ultimii doi ani. Și pentru ca această operație să se accelereze, iar scamatoria să devină și mai convingătoare, cineva a apăsat pe pedala de accelerație. Și astfel a fost regizat un atac nocturn asupra leului, a cărui valoare a scăzut semnificativ în raport cu euro. Nu este deloc exclus ca acest atac speculatv să fi fost pus la cale chiar de noul ministru al Finațelor, Florin Cîțu, aflat într-un trecut nu prea îndepărtat în epicentrul unui scandal din sistemul bancar, tocmai în urma unor atacuri speculative de acest gen. Și care de altfel a și fost dat afară, din acest motiv, de la ultima bancă la care a lucrat. De un asemenea atac împotriva leului nu este străin cu singurață nici economistul șef al Băncii Naționale, care s-a pronunțat în sensul diminuării imediate a pensiilor și salariilor, argumentând că acestea pun în pericol finanțele României pe termen mediu și lung. Pentru piață, toate acestea sunt semnale extrem de importante, care-și produc efectul apoape instantaneu.

Urmarea este că veniturile reale ale cetățenilor, cele rezultate din pensii și salarii, scad văzând cu ochii și într-un raport direct proporțional cu deprecierea leului. Este, iată, un argument cât se poate de serios pentru ca populația, înnebunită de grija zilei de mâine și decisă, după cum s-a văzut în alegeri, să-l crediteze pe Klaus Iohannis și să crediteze în același timp și PNL, confundându-i cu colacii de salvare ai statului, să exercite cuvenitele presiuni asupra parlamentarilor, astfel încât aceștia, rând pe rând, să cedeze. Și să facă ce? Să accepte, puși între ciocanul populației și nicovala unui partid aflat la putere, care le poate oferi firmituri, să facă pașii necesari pentru ultimul act al acestei piese de teatru grotești. Alegerile anticipate.

În mod normal, nu se poate ajunge, așa cum funcționează Consituția și Parlamentul României, la alegeri anticipate. Pe cale de excepție însă, acest obiectiv, urmărit de Klaus Iohannis și de PNL, în parteneriat cu USR, ar putea fi atins. Garanția succesului este panica indusă populației. Iar panica poate fi amplificată prin scăderea vizibilă a veniturilor cetățenilor. Prin scăderea în fapt a valorii de cumpărare a salariilor și pensilor. Și, firește, de toată această situație din România, generată de goana după putere absolută a unui președinte aflat la începutul unui al doilea mandat și a unui Guvern minoritar și hămesit, profită băncile străine, care încasează dobânzi mai mari, fără să-și mai bată capul cu cetățenii și cu mediul intern de afaceri, băncile de investiții creditoare, dar și statele care ne-au colonizat, pentru că vor avea un partener din ce în ce mai fragil și mai supus și mai dispus să-și ofere pe tavă ce mai are de oferit.

Autor: Sorin Roșca Stănescu

Sursa: Sorin Roșca Stănescu Blog

ANITA KELSEY – SWAY!

30 nov.

EMMA BUNTON – WHAT TOOK YOU SO LONG!

30 nov.

GREGORIAN – VIVA LA VIDA!

30 nov.

ARIANA GRANDE STYLE ,ALBERT VISHI – FEELINGS!

30 nov.

RED DEATH – BOUND BY CHAINS!

30 nov.

BLEED FROM WITHIN – THE END OF ALL WE KNOW!

30 nov.

AMBERIAN DAWN – LAY ALL YOUR LOVE ON ME!

30 nov.

“Să îi fie rușine președintelui!” Iohannis, atacat la scenă deschisă în cazul Luizei!

30 nov.

Luiza Melencu

“Să îi fie rușine președintelui!” Iohannis, atacat la scenă deschisă în cazul Luizei

Mama Luizei declară ferm că nu are încredere în datele din dosarul oficial și merge la Cotroceni în speranța că va afla adevărul ”care nu este scris în dosarul procurorilor DIICOT”

BUCUREȘTI, 29 nov – Sputnik, Evan Răutu. După cum se știe, președintele a invitat familia Melencu la Cotroceni. ”Am solicitat o întâlnire cu familia Luizei Melencu la Palatul Cotroceni – se va întâmpla vineri”, a declarat  Iohannis miercuri, după ședința CSAT.

De fapt, a reieșit că nu președintele se va întâlni cu familia, ci un consilier prezidențial. Gestul survine după o totală neimplicare a Președintelui în situația gravă relevată de cazurile de la Caracal – dispariții ale unor femei, crime, rețele de prostituție și trafic de persoane, dosare pe această temă uitate.

În aceste condiții nu e de mirare că avocata familiei Melencu i-a reproșat dur președintelui  că şi-a trimis consilierul în loc să stea de vorbă personal cu familia Luizei.

”Nu pot să spun decât… să îi fie rușine!”, a declarat avocata al familiei Melencu, Carmen Obârşanu.

Pe de altă parte, mama Luizei declară ferm că nu are încredere în datele din dosarul oficial și merge la Cotroceni în speranța că va afla adevărul ”care nu este scris în dosarul procurorilor DIICOT, pe care l-au citit filă cu filă până acum”, transmite Antena 3.

Azi, mama şi bunicul Luizei Melencu sunt  primiţi de consilierul prezidenţial Andrei Muraru, una dintre figurile specializate în ”anticomunism” – personaj promovat de gruparea liberală de la Iași, condusă mult timp de cuplul Mihai Vlasov – Relu Fenechiu, amândoi condamnați pentru corupție.

Read more: https://ro.sputnik.md/society/20191129/28379655/Sa-i-fie-rusine-presedintelui-Iohannis-atacat-la-scena-deschisa-cazul-Luizei.html

Iohannis, o primă gafă de sute de milioane de euro! O ”afacere” despre care nu s-a vorbit!

30 nov.

Klaus Iohannis

Iohannis, o primă gafă de sute de milioane de euro! O ”afacere” despre care nu s-a vorbit

De ce această gafă de 200 de milioane de euro? E vorba doar de superficialitatea președintelui?… O ”afacere” despre care nu s-a vorbit.

BUCUREȘTI, 29 nov – Sputnik, Dragoș Dumitriu. Presa a reacționat când șeful Cancelariei Guvernului, Ionel Dancă, a anunțat că bugetul pentru achiziția celor 5 avioane F16 se apropie de 300 milioane euro.Uimirea presei se justifică prin declarația de ieri a președintelui Klaus Iohannis, după ședința CSAT de miercuri, în care a fost avizată cumpărarea a încă cinci avioane F16. Președintele a vorbit de o achiziție de peste 100 milioane de euro!

„E vorba de a achiziţiona încă 5 avioane F16, Guvernul a venit cu un proiect de lege care a fost avizat favorabil pentru achiziţii mai mari de 100 milioane de euro”, a spus Iohannis.

În realitate, dacă Iohannis cunoștea proiectul de lege, vedea că acolo e vorba de 280 milioane de euro, plus TVA. Defalcat, prețul înseamnă 130 milioane Euro, pentru contractul cu Guvernul Republicii Portugheze şi 150 milioane Euro (echivalent USD) pentru contractul cu Guvernul SUA.

Deci, de ce nu a spus clar președintele că e vorba de 300 de milioane? De ce această gafă de 200 de milioane de euro? Sigur, gafa în sine nu ne costă nimic – e vorba doar de superficialitatea președintelui sau?…

Nu s-a vorbit mult de această ”afacere”, așa că să analiză, câteva detalii.

Proiectul de lege ”Pentru continuarea dezvoltării capabilității operaționale aeriene cuprinse în Etapa de tranziție inițială a Concepției de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului “Avion multirol al Forțelor Aeriene”” a fost pe primul loc azi în ședința Guvernului.

Totuși, proiectul de lege aparține Guvernului Dăncilă, fiind redactat și publicat în ultimele zile ale guvernului Dăncilă, de ministrul Leș, pe site-ul MApN pe 26 septembrie 2019.

Limita pentru trimiterea sugestii a fost 6 octombrie 2019, iar data încheierii consultării publice a fost 26 octombrie 2019. Dar, pe 1 octombrie a fost depusă moțiunea, iar pe 10 octombrie a căzut Guvernul.

”Bugetul total al acestui program era undeva la 300 milioane de euro. Pe acordul bilateral guvernamental cu Portugalia era undeva la 175 milioane euro, necesarul de finanțare”, a declarat la finalul ședinței de Guvern, șeful Cancelariei, Ionel Dancă. Ce nu a spus Dancă a fost suma pentru guvernul SUA.

Deci, vorba ministrului Nicolae Ciucă – e ”regim de urgență, sunt implicate și SUA”. Problema e că tot din SUA s-a făcut și oferta pentru noile F-35A – 82,4 milioane de dolari în 2020, 79,17 milioane în 2021 şi 77,9 milioane în 2022 (conform Departamentului Apărării).

Reținem așadar că 5 avioane noi, model recent, costă tot cam cât cele 5 modele vechi și folosite. Dar, ce ne băgăm noi în chestiunile armatei – poate că nici pe președinte nu-l interesează, de aia o fi dat și cu 200 milioane mai puțin.

În acest sens, poate ne dau acum ex-miniștrii Leș și Teodorovici mai multe detalii despre această achiziție – ca și despre acel avans plătit urgent după schimbarea Guvernului, la cererea noului ministru, generalul Ciucă.

Read more: https://ro.sputnik.md/politics/20191129/28374153/Iohannis-o-prima-gafa-de-sute-de-milioane-de-euro-O-afacere-despre-care-nu-s-a-vorbit.html

%d blogeri au apreciat: