Arhiva | 6:53 pm

George Soros finanțează un laborator de virusologie din Wuhan. Adresa: 666 Gaoxin Road!

12 apr.

Octavpelin's Weblog

Personaj controversat, bănuit a fi în spatele multora dintre evenimentele majore care au influențat cursul istoriei, George Soros nu putea lipsi nici din povestea noului coronavirus care-și face de cap prin China. Cum altfel, doar vorbim despre miliardarul ce nu numai o dată s-a referit la chestiunea suprapopulării planetei în discursurile ținute cu diverse ocazii! Om de afaceri veros, Soros are puterea (și banii, și conexiunile sociale) să schimbe șefi de state și guverne, să controleze bursele lumii, ba chiar să modifice orânduiri sociale seculare, așa că apariția numelui său în cazul de la Wuhan nu trebuie să fie o surpriză pentru nimeni.

soros George Soros finanțează un laborator de virusologie din Wuhan. Adresa: 666 Gaoxin Road!Nu degeaba contestă el libertatea de care încă ne mai bucurăm în mediul online – George Soros știe că Internetul este, în clipa de față, cel mai mare dușman al său! O bătălie pierdută din start, așa că nici nu se mai sinchisește să își ascundă urmele…

Vezi articolul original 442 de cuvinte mai mult

„avocatul lui Johannis.Ludovic Orban respinge oprirea exploatărilor forestiere și spune că România importă semnificativ mai multă masă lemnoasă decât exportă: „Am văzut că e campanie împotriva Schweighofer, care procesează 80% lemn din import”!

12 apr.

Premierul Ludovic Orban a vorbit, joi seara, la TVR 1, despre tăierile de lemne, care au loc chiar și în această perioadă, a epidemiei de coronavirus. Orban a spus că România este importator net de lemn, nu exportator, așa cum cred românii. Referindu-se austriecii de la Schweighofer, premierul a acuzat că această companie este supusă unui atac coordonat și că ”aproape 80 la sută din lemnul pe care îl procesează este din import”.  Premierul a apreciat ca profund dăunătoare campania prin care se cere oprirea exploatării lemnului pe perioada stării de urgență.
„Ce să facem acum? Să mai producem 200.000 de șomeri pentru că unii derulează campanii în care să fie oprite complet tăierile de arbori în perioada asta?Lemnul este o resursa care, exploatată legal, generează prin fabricile de mobilă sau prin alte mijloace de prelucrare a lemnului, plus valoare, locuri de muncă și produse care susțin economia. Mi se pare o campanie profund dăunătoare. Treaba noastră este ca exploatarea lemnului să se facă în condițile legii. De exemplu, printr-o Ordonanță militară -mi se pare că în ultima sau penultima – am adoptat o măsură prin care gărzile forestiere sunt cele implicate în aplicarea prevederilor legale în ceea ce privește pădurile, participă alături de armată, de jandarmerie, de poliție, la toate acțiunile. Implicit, alături de gărzile forestiere, participă și aceste unități în împiedicarea exploatării ilegale, a transportului de masă lemnoasă care este exploatată ilegal. Acum e mult mai ușor să descoperi cantitățile de masă lemnoasă exploatate ilegal. Circulă foarte multe neadevăruri. România este importator net de masă lemnoasă, am importat milioane de tone inclusiv din Germania, Austria, Polonia, Ucraina. Au fost furtuni foarte puternice și sunt foarte multe căzături. Din cauza asta, prețul masei lemnoase a coborât destul de mult și este mai rentabil uneori să achiziționezi lemn din aceste țări decât să cumperi lemn care este exploatat în România.Au fost furtuni foarte puternice și sunt foarte multe căzături și din cauza asta prețul masei lemnoase a coborât destul de mult și este mai rentabil uneori să achiziționezi lemn din din alte țări decât din propria țară. Exportul e mult mai mic decât importul.
E, de exemplu, campania împotriva companiei austriece Holzindustrie Schweighofer. Cred că 80% din lemnul pe care ei îl procesează la ora actuală este de import. Important este ca exploatarea lemnului să se facă legal. Până la 30 iunie ne-am angajat să punem în funcțiune sistemul de urmărire a masei lemnoase SUMAL care ne va furniza instrumente suplimentare pentru a combate tăierile ilegale de lemn. Urmăresc periodic acest proiect.”, a declarat Ludovic Orban.

Duminica Floriilor pentru creștinii ortodocși!

12 apr.

Duminica Floriilor este ziua în care prăznuim Intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, ca împărat biruitor, dar cu înfățișare smerită, venind călare pe mânzul asinei, împlinire a unei profeții făcute cu 400 de ani înainte de venirea lui Mesia. Cântările acestei perioade ne îndeamnă nu doar la luptă duhovnicească, ci și la biruință și bucurie: „De vreme ce ai legat iadul și moartea ai omorât și lumea ai înviat-o, pentru aceasta cu stâlpări Te-au lăudat pruncii, Hristoase, ca pe un biruitor strigându-Ți astăzi: Osana, Fiul lui David. Pentru aceasta bucurându-ne zicem: Binecuvântat este cel ce vii să chemi pe Adam”.

[P] Cărarea Împărăției – Arsenie BOCA – comanda online

După Sfântul Gherman I al Constantinopolului și Nicolae Cabasila, drumul Mântuitorului spre Ierusalim și spre Pătimirile Sale este comemorat la fiecare Liturghie prin Vohodul sau Ieșirea Mare. Preotul iese din altar pe ușa dinspre miazănoapte cu darurile pregătite la proscomidiar, în timp ce strana cântă „Ca pe împăratul tuturor să-L primim…„, traversează naosul, pentru a intra înapoi prin ușile împărătești. El poartă sfântul potir și sfântul disc, pe care sunt așezate miride (pentru îngeri, sfinți și credincioșii vii și adormiți), semnificând universul întreg adunat în jurul Domnului Iisus Hristos, reprezentat prin Agneț. Așa cum interpreta ieromonahul Makarios Simonopetritul în ‘Triodul explicat’: ‘Întreg cosmosul, pâinea, vinul, spațiul și timpul, și întreaga lume sensibilă (…) intră în sanctuar pentru a fi aduse jertfă, pentru a fi asumate de Logosul divin, pentru a fi îndumnezeite și transfigurate‘, scrie Basilica.ro.

Motivele suirii Domnului la Ierusalim

Mai mult, remarca părintele Alexander Schmemann în lucrarea ‘Postul cel Mare’, noi nu ne aducem aminte doar de un fapt istoric, ci trăim acel eveniment ‘astăzi’. Biserica accentuează prin imnografia sa, în mod paradoxal, că fapte apuse demult se întâmplă aievea, ‘astăzi’, în cadrul spațiului său sacru și liturgic. În Duminica Floriilor se cântă ‘Astăzi vine la Ierusalim…’, în Vinerea Mare: ‘Astăzi este înaintea lui Pilat…’, la Nașterea Domnului: ‘Fecioara astăzi pe Cel mai presus de ființă naște…’.

Așadar, credincioșii nu comemorează doar niște evenimente obiective, la nivel de idee, intelectual, ci participă duhovnicește și afectiv la bucuria și tristețea Domnului, convertind faptul istoric într-un ‘eveniment pentru noi, pentru mine’. Și, în acest sens, postim, ne subțiem grosimea trupului, dăm la o parte piatra nesimțirii de pe inimă, ne căim, ne înduioșăm, vibrăm la Intrarea Domnului în Ierusalim. Simțim prezența și Pătimirile Mântuitorului, așa cum cei care se iubesc își simt durerile unii altora, chiar dacă se află la distanțe mari unul de altul. De aceea, ‘Postul este adevărata pregătire pentru marele ‘astăzi’ al Paștelui’.

Întâi de toate, ne putem întreba: de ce vine Iisus la Ierusalim? El vine pentru că legea evreiască îi cerea fiecărui iudeu să meargă măcar o dată pe an la Templul din Ierusalim ca să aducă jertfe lui Dumnezeu. Pe de altă parte, Domnul suie la Ierusalim, cu o săptămână înainte de Pătimiri și de Învierea Sa din morți, pentru a împlini o profeție făcută cu mai bine de 400 de ani înainte. Astfel, Sfântul Prooroc Zaharia spunea: ‘Bucură-te foarte fiica Sionului, veselește-te fiica Ierusalimului, căci iată Împăratul tău vine drept și biruitor, smerit și călare pe asin, pe mânzul asinei’ (Zaharia IX, 9). Într-una din notele sale la Comentariul Sfântului Chiril al Alexandriei la Evanghelia după Ioan, părintele Dumitru Stăniloae remarca faptul că Iisus ‘merge la Ierusalim, oarecum după ce merg iudeii la sărbătoarea lor, arătând că sărbătorile lor sunt numai niște chipuri anticipate ale prezenței Lui ca suprema sărbătoare, deci ca să-i cheme pe iudei la Sine’. Sfântul Chiril spunea și el că Hristos n-a venit la Ierusalim ‘pentru o împreună-prăznuire’ cu iudeii, ‘ci mai degrabă ca să le vorbească’, să le predice prin cuvintele, minunile și rănile Sale.

Deși Domn al veacurilor și Creator a toate, Iisus intră în Ierusalim șezând pe un asin: ‘Și Iisus, găsind un asin tânăr, a șezut pe el’ (In. 12, 14). Sfântul Chiril comenta versetul evidențiind smerenia Mântuitorului: ‘Pentru că Îl însoțea și Îl slăvea o mare mulțime, dintr-o extremă smerenie a șezut pe un asin, învățându-ne să nu ne mândrim pentru laude, să nu ieșim din cele de trebuință’. Sfântul Evloghie, patriarhul Constantinopolului, spunea și el că Domnul ‘vine nu în pas de alai (…), nu impresionându-i pe toți cu trâmbițe și semne și minuni, ci ascuns în firea omenească’. El ‘se arată nu pe măsura slavei Tatălui, ci pe măsura smereniei mamei’ și vine ‘așezat pe un dobitoc spre învățătura oamenilor, ca să nu se trufească’. Sfântul Ioan Gură de Aur comenta și el că ‘Împăratul acesta nu vine în trăsuri precum ceilalți împărați; nu cere biruri, nu bagă frica în lume și nu are în jurul Său gardă, ci e plin de blândețe’. Sfântul vede în șederea lui Hristos pe asin nu doar împlinirea unei profeții, ci și ‘măsură de filosofie’, adică un îndemn la cumpătare și mărginire la ceea ce este de strictă trebuință.

Pe de altă parte, decupa un alt înțeles Sfântul Chiril al Alexandriei, Domnul vine pe un asin nu ‘pentru că era departe de cetate, căci nu era mai departe de cincisprezece stadii, (…) ci face aceasta, arătând un nou popor, cel dintre neamuri, nesupus Lui odinioară, care I se va supune’. A treia stihiră de la Stihoavnă accentuează acest aspect al chemării neamurilor: ‘Cel ce Te porți pe heruvimi și ești lăudat de serafimi ai încălecat pe mânz, Bunule; și precum zice David, pruncii Te-au lăudat cu dumnezeiască cuviință, iar iudeii Te-au hulit cu fărădelege. Șederea pe mânz însemna întoarcerea neamurilor neînfrânate de la necredință la credință. Slavă Ție, Hristoase, Cel ce ești singur milostiv și iubitor de oameni’.

Satul din apropiere, unde au fost trimiși doi ucenici să aducă asina (Mt. 21, 2), simbolizează viața pământească în tălmăcirea Sfântului Evloghie: ‘Pentru că era în față și nu lângă Dumnezeu. Deci când S-a apropiat de acest sat, când S-a întrupat și S-a însoțit împreună cu noi, atunci a trimis pe cei doi ucenici, adică cele două testamente, ca să îndrume spre El cele două popoare: vechea sinagogă îmbătrânită și noul și neînvățatul popor al neamurilor’.

Iar părintele Stăniloae, în notele la Comentariul Sfântului Chiril la Evanghelia după Ioan, sublinia: ‘Intrarea în Ierusalim, șezând pe asin, mai indică și blândețea Împăratului veșnic al Împărăției cerurilor. Nu forța, ci iubirea va caracteriza relațiile în acea Împărăție. Membrii ei vor fi nevinovați asemenea copiilor’. Trupul nostru este numit de Sfântul Maxim Mărturisitorul ‘asin’, în măsura în care slujește sufletului și poartă ‘poverile și ostenelile faptelor pentru dobândirea virtuții’. Însăși mintea poate deveni un ‘asin blând, ca să urce Domnul pe ea și să intre purtat de ea în Ierusalimul de sus, împărtășindu-se de slava Lui. Mintea noastră nu mai trebuie să rămână nimănui ca un asin fară stăpân’.

Cum este întâmpinat Hristos?

Într-un fel Îl întâmpină copiii, bărbații și femeile cu inima curată, altfel cărturarii și fariseii, care așteptau mai mult un Mesia eliberator politic de sub stăpânirea romană decât un Mântuitor de sub robia păcatului.

Sfântul Grigorie Palama scrie despre aceasta: ‘Împăratul care a sculat din morți pe Lazăr a intrat atunci în Ierusalim călare pe asin, iar tot poporul, aproape îndată, copii, bărbați, bătrâni, întinzând pe jos veșmintele lor, a luat ramuri de finic, care închipuie izbânda’. Copiii, cu toate că erau neștiutori și neînvățați, teologhiseau ‘în chip desăvârșit cu privire la Dumnezeu, Cel ce S-a făcut om pentru noi, înălțând imn îngeresc din gurile lor. Întrucât așa precum îngerii la nașterea Domnului au psalmodiat: ‘Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace’ (Luca 2, 14), tot așa și aceștia de acum la intrarea Lui (în Ierusalim) au cântat înălțând același imn: ‘Osana Fiului lui David; osana întru cei de sus!’ (Matei 21, 9)’. După Sfântul Chiril al Alexandriei, ‘mulțimea de copii, mergând înainte fără număr, împlinea chipul poporului ce se va naște’.

Copiii Îl recunosc din fire pe Stăpânul zidirii, comenta și Sfântul Evloghie, patriarhul Ierusalimului, însă părinții lor se arată nemulțumitori: ‘Copiii au întins pe cale veșmintele lor, prevestind goliciunea sinagogii și în același timp arătându-ne nouă să ne dezbrăcăm de omul cel vechi și să ne îmbrăcăm în Hristos. Copiii Îl primesc pe Hristos cu ramuri, părinții lor vin cu săbii (…)’. La fel de înverșunați, remarca Sfântul Grigorie Palama, sunt cărturarii și fariseii, care aveau o ‘voință răuvoitoare și ucigașă de Dumnezeu’.

Sfântul Ioan Gură de Aur în ‘Omilii la Matei’ ne îndeamnă să ne asemănăm copiilor în nevinovăția lor și dărniciei mulțimii și Apostolilor: ‘Să-L lăudăm, să dăm hainele noastre celor care Îl poartă pe Hristos, săracilor adică! Ce merităm noi, oare, când unii și-au pus hainele pe asina pe care ședea Hristos, alții au așternut hainele la picioarele Lui, iar noi nu suntem nici atât de darnici când Îl vedem gol! Și doar nu ni s-a poruncit să ne lăsăm dezbrăcați, ci să dăm din banii ce-i avem puși deoparte. Aceia îl însoțeau, mergând înaintea și în urma Lui, iar noi, când Se apropie de noi, nu-L primim, Îl alungăm și-L ocărâm’.

În același duh, Sfântul Evloghie ne povățuia: ‘Să împuținăm mulțimea bunurilor noastre materiale și să întindem noi înșine milostenia pe cale, înaintea Celui care ne spune: ‘Eu sunt Calea’, ca să aflăm și noi prin milostenie mila și să mergem împreună cu ea în Ierusalimul cel de sus’. Iar Sfântul Grigorie Palama deslușea un sens mai profund al hainelor, chemându-ne pe toți, ‘cârmuitori și cârmuiți, să așternem veșmintele noastre înnăscute, adică trupul nostru și dorințele acestuia înaintea Duhului’.

Semnificația creștină a ramurilor de salcie

Urmând evlaviei mulțimii din cetatea Ierusalimului care l-a întâmpinat pe Domnul Hristos cu frunze de palmier sau finic, Biserica Ortodoxă a rânduit ca, după săvârșirea Sfintei Liturghii, prin rugăciune și stropirea cu agheasmă, să se sfințească ramurile de salcie aduse de credincioși. Rânduiala sfințirii constă în rugăciuni de sfințire a salciei de către slujitorii Bisericii, care țin în mâini aceste ramuri înmugurite, cu lumânări aprinse, ce simbolizează biruința vieții asupra morții. În studiul ‘Salcia: simbolul morții și al vieții’, prof. dr. Remus Rus afirma: ‘Folosirea în cult a salciei nu este doar o simplă acomodare la mediu, ci își are bogăția ei, funcția ei simbolică în viața rituală a Bisericii creștine’. Pot fi evidențiate cel puțin trei semnificații principale ale salciei: ea simbolizează pe Domnul Hristos și mlădițele Sale, adică sufletele credincioase și bune, taina fecioriei Mariei, sufletele renăscute prin baia botezului.

Unul din fragmentele biblice referitoare la salcie este Isaia 44, 3-4: ‘Că Eu voi vărsa apa peste pământul însetat și pâraie de apă în ținut uscat. Vărsa-voi Duhul Meu peste odrasla ta și binecuvântarea Mea peste mlădițele tale. Și vor odrăsli ca iarba pe malul pâraielor și ca sălciile de-a lungul apelor curgătoare‘.

Cassiodor, comentând acest text, compara funcția regeneratoare a salciei cu sufletele sfinte și credincioase: ‘Sălciile sunt copaci ce cresc pe malurile râurilor și acolo dau viață celui mai proaspăt verde, și chiar dacă cineva taie mereu o parte din rădăcină și o îngroapă în pământul umed, ea va arunca imediat rădăcini proaspete. Cu aceste sălcii trebuie să comparăm sufletele sfinte și credincioase, care, după cum spune Isaia, aruncă mlădițe ca sălciile de pe malurile pâraielor’.

De asemenea, Fericitul Ieronim vedea în salcie simbolul credincioșilor renăscuți prin baia botezului: ‘Iar apoi profetul îi compara pe cei care s-au renăscut prin baia botezului cu plantele nou-înverzite și cu salcia, care arunca mlădițe pe marginea apei curgătoare’. Urmând o credință a vremii, după care salcia produce infertilitate, Fericitul Ieronim continua: ‘Căci această salcie dă rod, iar aceasta este contrar naturii sale obișnuite, căci de obicei salcia este fără de rod, iar cel care mănâncă din sămânța ei devine el însuși neroditor’.

Albertus Magnus interpreta salcia ca simbol pentru fecioria Maicii Domnului. Aceasta ‘a ales fecioria și astfel a ales viața fără rod, dar după cum salciei îi place să crească pe malul râurilor, tot așa și Preamărita Fecioară a înflorit lângă apele harului și ale darurilor cerești. Și, după cum salcia este un semn al castității, tot la fel și ea, plină de castitatea rece, pentru sămânța ei, care este Fiul lui Dumnezeu, prin mesajul său îi face pe mulți neroditori în fructul trupului chemându-i la o viață de feciorie’.

Tradiția procesiunii de Florii

Astfel, nu întâmplător purtăm sălcii în mâini în Duminica Floriilor sau Stâlpărilor, ca simbol și pentru propriul nostru botez, știut fiind că în primele secole creștine, în această duminică, cei care aspirau să fie botezați mergeau cu toții la episcop, ca să îi ceară să fie admiși la Taina Botezului și să învețe Simbolul de credință. Este o zi importantă, în cinstea ei împărații acordau grațieri. Floriile împreună cu praznicul Bunei Vestiri (dacă acesta nu cade în Săptămâna Mare) sunt sărbători în care se acordă dezlegare parțială pentru post, la pește, vin și untdelemn.

Încă din secolul al IV-lea, creștinii sărbătoreau Floriile într-un mod aparte, cu o procesiune după săvârșirea Sfintei Liturghii. Din ‘Jurnalul de călătorie’ al pelerinei apusene Egeria la Ierusalim avem câteva informații cu privire la această tradiție. Toți creștinii se adunau în jurul prânzului, pe la ora 13:00, și mergeau împreună cu slujitorii și episcopul cetății în procesiune pe Muntele Măslinilor, până la locul de unde Domnul S-a Înălțat la cer. De aici, în jurul orei 17:00, coborau către Sfânta Cetate, iar un alai de creștini, adulți și copii, mergând înaintea episcopului cu ramuri de finic și de măslin, striga: ‘Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului’. După ce ajungeau în cetate, intrau în Biserica Sfintei Învieri, unde săvârșeau slujba Vecerniei. Și în zilele noastre se obișnuiește ca, în Duminica Floriilor, credincioșii însoțiți de preot să iasă în procesiune cu ramuri de salcie în mâini și să se întoarcă în biserică, cântând troparul Intrării în Ierusalim a Domnului, care este același cu al Sâmbetei lui Lazăr: ‘Învierea cea de obște mai înainte de Patima Ta încredințând-o, pe Lazăr din morți l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta și noi, ca pruncii, semnele biruinței purtând, Ție, Biruitorului morții, strigăm: Osana Celui dintru înălțime! Bine ești cuvântat, Cel ce vii întru numele Domnului’.

Iohannis, avertizat încă din decembrie de pericolul coronavirusului!

12 apr.

Înformația mi-a venit încă de la început de martie, sursa fiind una care îmi mai dăduse date exacte despre lovitura ce i se pregătea lui Oprescu pe când era la Primăria Capitalei, despre „raderea” lui Beuran, adăugând că se „pregătește” Arafat, dar am pregetat, dacă era o manipulare și cădeam în capcană ? Am împărtășit-o, totuși, unui eminent confrate din ziar, care m-a îndemnat s-o scriu. Am pregetat din alte motive, de altă natură, dar foarte serioase.

Între timp, au apărut confirmări directe și indirecte ale faptului că, încă de la început de decembrie, Cotroceniul a fost documentat cu ce urma să însemne noul coronavirus. Fapt, firesc, toată presa mondială vuia și nu-ți trebuia decât un mic grup care să facă o sinteză pe tema respectivă!

A afla, dar a ignora

Astfel, în ianuarie, un document oficial al Ministerului român al Sănătății realizat în urma indicațiilor primite de la UE făcea recomandări exprese în domeniul respectiv, ceea ce adeverea că existau preocupări în acest domeniu printre mahăriii de la Bruxelles și se dădea un semnal clar statelor membre. La cele de mai sus s-a adăugat o intervenție televizată a lui Băsescu, care a garantat că serviciie secrete au informat președintele și guvernul despre epidemie, iar el cunoștea bine rolul și locul acestora în informarea autorităților, că doar s-a bizuit aproape exclusiv pe ele.

Însă, Iohannis și șleahta lui de slugoi o țineau langa cu anticipatele, sperând că doar așa pot împigioroga țara, instituind mult dorita dictatură a „partidului meu”! Cât imens rău a pricinuit țării o atare atitudine gravă, neadecvată exigențelor uriașe ale momentului din țară și lume, sper că se va stabili odată și odată. Apoi la finalul primei decade din martie, seara, la ora 19,00, mahării de la Bruxelles au ținut o video conferință cu șefii de stat și de guvern din țărle membre – inclusiv Iohannis – spre a se stabili măsuri concrete în vederea combaterii virusului.

Ce se întâmplase între timp cu epidemia ? De pildă, la 24.02.2020, subsemntul publica în Codianul.ro un articol cu titlul următor: „OMS vorbește despre riscul unei pandemii datorate coronavirusului”. El începea astfel :„Pornind de la faptul că, luni ( 24 februarie – n.n.), pneumonia virală s-a accelarat pe tot globul, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), a cerut lumii întregii să se pregătească pentru o eventuală pandemie a noului coronavirus, pe fundalul degringoladei piețelor financiare.”

Așadar, înalta instanță medicală OMS avertiza OFICIAL asupra iminenței pandemiei și curgeau statisticile privind contaminările în cascadă din China, Iran ( la acea oră ) și mai ales din Vestul Europei, începând cu Italia, țară care ne interesa în mod deosebit și din motive de diasporă, dar, la peste două săptămâni, când situația mondială devenea tot mai gravă, lucrurile evoluând de la o oră la alta, la Bruxelles s-a ținut o videoconferință, după care, a doua zi, gânditorul de la Cotroceni a făcut dovada clară a neconectării sale deliberate și inconștiente la această realitate mondială dramatică, el făcând niște declarații halucinante înaintea reuniunii unui grup de specialiști români: „Este o ocazie foarte potrivită pentru care ne adunăm astăzi aici, și anume să discutăm măsuri prin care putem să prevenim probleme care ar putea să apară în economia României după criza de coronavirus” ( declarația integrală este plasată pe site-ul prezidențial miercuri, 11 martie, la 16 H05).
Deci nu epidemia devenită deja pandemie îl preocupa mai întâi pe președintele român, ci implicațiile economice. Mai e ceva de zis ? Mai este, dat fiind că el a bagatelizat în stil sfertodoct amploarea pandemiei: „Asta ca să demitizăm un pic boala, fiindcă am citit câteva articole ieri, unde se vorbea despre un virus ucigaș, într-o manieră foarte apocaliptică”.

„Schimbați canalul tv!”

Cum presa dădea știri multe și oficiale despre dezastrul mondial tot mai mare, informând că alte țări vest-europene se pregăteau să instituie starea de urgență, iar, din țară, toate semnalele mergeu în aceeași direcție, un confrate l-a întrebat: „Mai mulți lideri politici vă cer să declarați stare de urgență. Voiam să vă întreb când s-ar putea impune o astfel de situație, să declarați starea de urgență ?”

Ce a răspuns Iohannis: „Dacă îmi permiteți să vă dau un sfat, așa, colocvial. Dacă vă uitați la televizor și vedeți politicieni care dau sfaturi la toată lumea și le știu pe toate, eu vă sfătuiesc să schimbați canalul.”

Declarația a devenit virală în scurtă vreme, concetățenii o suceau pe toate părțile, cei mai mulți fiind siderați de aberație, ce mi-a amintit de primăvara lui 2003, când caraghiosul general irakian, care, la Bagdad, față în față cu presa străină, fiind întrebat de reacția autorităților în fața faptului că trupele anglo-americane sunt la porțile capitalei, denunța aceste adevăruri evidente ca fiind „minciuni, invenții, fabulații, gogomănii”, iar după nici 48 de ore regimul Saddam Hussein se prăbușea.

Revenind la poziția retrogradă a Cogitatorului de la Cotroceni și la faptul că el a ignorat toate avertismentele și evidențele, lovitura avea să vină chiar de la una dintre cele mai înflăcărate trompete iohannisto-orbaniste din mass-media scrise, care, exasperată de ideea lui fixă privind anticipatele, avea să denunțe public faptul că președintele și „guvernului lui de hârtie” ( reiau aici celebra formulă chineză privind „tigri de carton”) au „ratat startul, pentru că despre pandemie se știa încă din decembrie”! Lucrurile sunt mai mult decât evidente!
În doar câteva zile el a declarat starea de urgență și a început să sfătuiască poporul cum trebuie să procedeze în fața virusului ucigaș, cât de ascultător să fie, etc. Adică a devenit brusc înțeleptul nației, dându-ne mesaje televizate precipitate în care debita banalități (Apropo, știți de câte ori a ieșit la rampă președintele francez în aceleși condiții? Luni va fi a patra alocuțiune televizată!).

Bagatelizarea ordonanțelor militare

A urmat, evident cu acceptul lui, sarabanda de ordonanțe militare, despre care cred că prin acest calificativ – militare – s-a vrut să li se dea un aer marțial, impunător, când, de fapt, în destule cazuri sunt aglutinări de prevederi obișnuite, niște făcături pe picior, improvizate, ele creând nu de puține ori confuzie și derută printre cetățeni. Amintesc doar în treacăt faptul câ vârstnicilor li se interzicea total să iasă din casă sub amenințarea unor sancțiuni uriașe. Și acum, mila lor este negândită, la ora 11,00, la care cei ca ei au voie să iasă din casă, multe produse căutate sunt de negăsit sau la cozi mari ( măști, pâine, de un anume fel, etc.).

Să ne uităm și la uriașul scandal provocat de ordonanța militară în domeniul exportului de cereale, dublat de prevederi cu schepsis, cum sunt cele privind zborurile charter pentru muncitorii sezonieri, sau de aberația privind piețele agroaloimentare, cum că le autorizează în preajma Paștelui catoloc și a celui Ortodox. Foarte bine, dar la Balș (Olt), primarul penelist Mădălin Ady Teodosescu a închis piața acum trei săptămâni și, mai mult, circulă vorba prin oraș că ar fi telefonat primarilor din comunele limitrofe ca să descurajeze țăranii care voiau să vină la piață cu legume, zarzavat sau lactate.
Tembelism sau plan deliberat? E ceva aici, dat fiind că și prin Piața Valea Ialomiței din Capitală tarabele sunt pustii, iar unii spun că ar fi apărut cineva care i-a speriat și amenințat pe chiriașii lor. În fine, dar nu în ultimul rând, aceste documente prevăd doar pedespse pentru cei care le încalcă, dar nimic special pentru cei care fac abuzuri crase, strigătoare la cer, în aplicarea lor după cheful propriu.

Acum, ministrul de Interne, cel care zilele trecute, se lăuda cât de „riguros aplică organelle prevederile ordonanțelor militare”, timp în care pe sute de km din șoselele naționale zburdau în voie zecile de autocare pline cu muncitori sezonieri ce urmau să plece în Germania de la Sibiu sau Cluj Napoca, ne-a anunțat că o pregătește pe cea cu nr. 9.
Mi-am amintit eisodul din iunie 1999, din vremea bombardamentelor NATO asupra Iugoslaviei, petrecut în gara CFR Pielești, când șeful gării, Florin Pătrăchioiu, a blocat un tren NATO plin cu armament, dar care nu avea acte în regulă. Ceferistul știa că și pe cale ferată se circulă cu acte în regulă, respectându-se cu sfințenie legea, și nu a cedat până problema nu s-a rezolvat, în ciuda amenințărilor ministrului Transporturilor Băsescu și a ciracilor lui, care cereau imperativ să nu se țină seama de nimic, de nicio lege!
Onoarea militară pierdută a Poliției Române

Acel om avea simțul datoriei, iar în sânge cultul respectării legii, că doar astfel Căile Ferate puteau funcționa, și, deopotrivă, demnitate și curaj, calități pe care nu le au ministrul Vela și tablagii care-l flanchează când anunță cu atâta tam-tam ordonanțele militare. Au dovedit-o cu prisosință „Episodul sparanghelul”, atât de inspirat realizat și prezentat aici de confratele Ion Spânu.

Pe cine prostesc ei când, în condițiile atâtor filtre ( pe o distanță de 750 de metri din București am văzut cu ochii mei cum un automobilist a fost controlat de trei ori !), zecile de autocare au gonit ca-n brânză și în toiul nopții, din Suceava sau alte județe mai depărtate pănă la Cluj-Napoca? Dacă, prin absurd, erau pline cu comandouri descinse din Estul apropiat cine răspundea ? Întrebare inutilă pentru Vela și acoliți fără onoare militară, fără simțul datoriei și al respectării Constituției și legii.
Însuși Iohannis a rămas impasibil, își petrece tihnit Paștele la Sibiu, unde, contrar prevederilor exprese ale ordonanțelor militare, s-a deplasat cu un convoi voievodal compus dintr-un puhoi de mașini, cu mulți sepepiști la bord, dovedind astfel că respectă totuși ceva, și anume adagiul potrivit căruia „Quod licet bovi, non licet iovi”, adică Vodă e mai presus de lege, ea fiind pentru supuși.

Ordonanțele militare sunt bagatelizate, demonstrează încropeală, lipsă de claritate, absența unei gândiri clare, logice și consistente. Mie îmi amintesc de un episod ridicol din timpul Războiului Rece, când, între R P Chineză și SUA, avea loc un incident politic, diplomatic ori de altă factură minoră, fapt pentru care autoritățile de la Beijing dădeau rapid „un avertisment sever Washingtonului”! Se ajunsese la peste șase sute și ceva de avertismente! Le-am pierdut socoteala, erau fără nici un fel de urmări…

DUMITRU CONSTANTIN/https://cotidianul.ro/

Lumea catolică sărbătoreşte Paştele!

12 apr.

Papa Francisc a îndemnat lumea să „nu se cedeze în faţa fricii” şi s-a concentrat pe un „mesaj al speranţei”, în timpul slujbei din ajunul Paştelui catolic, desfășurată fără credincioşi în Bazilica Sfântul Petru, în contextul pandemiei de coronavirus.

La slujba, care are loc în mod normal într-o bazilică plină cu aproximativ 10.000 de oameni, au putut asista de data aceasta doar 20 de persoane, inclusiv câţiva diaconi şi un cor mai mic decât de obicei. Din cauza epidemiei de coronavirus s-a renunţat la mai multe caracteristici tradiţionale, cum ar fi botezul adulţilor convertiţi şi o procesiune lungă pe culoarul principal al celei mai mari biserici a creştinătăţii.

Papa Francisc a făcut o comparaţie între relatarea Evangheliei despre femeile care au găsit mormântul lui Isus gol şi starea incertă în care se află lumea din cauza pandemiei.

„Atunci, de asemenea, a existat frica cu privire la viitor şi la tot ceea ce trebuia reconstruit. O amintire dureroasă, o speranţă retezată. Atât pentru ei, cât şi pentru noi, a fost cea mai întunecată oră”, a spus Papa Francisc în timpul predicii din ajunul Paştelui catolic.

În ţările din întreaga lume, catolicii au vizionat slujba papală sau slujbele preoţilor în biserici goale şi difuzate la televizor sau pe internet.

„Nu vă temeţi, nu cedaţi în faţa fricii: acesta este mesajul speranţei. Ne este adresat astăzi. Acestea sunt cuvintele pe care Dumnezeu ni le repetă chiar în această noapte”, a afirmat Papa.

El a încurajat oamenii să fie „mesageri ai vieţii într-un moment al morţii”, condamnând din nou comerţul cu arme şi îndemnându-i să-i ajute mai bine pe cei săraci.

„Să păstrăm tăcerea în faţa strigătelor morţii, să nu mai fie războaie! Putem opri producţia şi comerţul de arme, deoarece avem nevoie de pâine, nu de arme”, a spus Papa Francisc.

„Să lasăm avortul şi uciderea de vieţi nevinovate să se termine. Fie ca inimile celor care au suficient să fie deschise pentru a umple mâinile goale ale celor care nu au strictul necesar”, a spus Suveranul Pontif.

Preşedintele ţării este neamţul Iohannis sau românul Iohannis?

12 apr.

Poate că unii dintre cei care l-au votat pe Klaus Iohannis să fie Preşedintele României s-au gîndit că, fiind neamţ, va aduce în fruntea ţării rigoarea şi precizia germană, însă cei mai mulţi, sînt sigur, l-au votat cu gîndul la Regii germani ai României, de care se leagă multe dintre aspiraţiile împlinite ale românilor.

Jalnică dezamăgire! Klaus Iohannis nu are nimic din anvergura lui Carol I, Ferdinand sau Mihai. Şi nici nu avea cum să se ridice la înălţimea lor, neavînd din fragedă pruncie nici educaţia, nici mediul în care să priceapă ce înseamnă să fii conducătorul unui popor.

Aşa se face că, deşi era profesor, deci dascăl de copii, n-a avut nici o ezitare sau ruşine atunci cînd a decis să se implice ca „şofer” în adopţia unor copii, primind în schimb „nişte mici cadouri”, cum singur spunea într-o conferinţă de presă.
Apoi, cînd a ajuns primar al Sibiului, n-a avut nici o ezitare sau ruşine ca, în calitate de preşedinte al FDGR, să ceară în instanţă ca această asociaţie să fie declarată succesoare şi moştenitoare a organizaţiei naziste GEG (Grupul Etnic German), făcînd toate demersurile ca bunuri ale statului român să treacă ilegal în proprietatea FDGR-ului său iubit sau a Bisericii Evanghelice de care aparţine.

Şi, totuşi, cu acest background, Klaus Iohannis a fost ales de români să fie Preşedintele lor. Nu am nici o obiecţie faţă de decizia românilor, dar asta nu mă împiedică să fac unele comentarii, din moment ce am pus întrebarea care dintre cele două trăsături etnice îi determină comportamentul: faptul că este de naţionalitate germană sau că este cetăţean român?

Ceea ce scriu mai departe nu este semnul unei rele credinţe, al unei îndoieli, ci regretul că domnul Klaus Iohannis n-a înţeles ce mare lucru este să fii conducătorul unei ţări ca România, venind în succesiunea unor mari regi germani, faţă de care poporul român şi-a manifestat totdeauna preţuirea!

Pentru a înţelege mai bine diferenţa dintre regii României şi acest Preşedinte al ţării, facem trimitere aici doar la discursul Regelui Ferdinand I de Hohenzollern-Sigmaringen, rostit pe 28 septembrie 1914, imediat după ce a rostit Jurămîntul. Textul fusese redactat de Ferdinand I, împreună cu Ion I. C. Brătianu (adevărat liberal…), care avea să declare apoi: „Când a vorbit regele şi a spus că va fi un bun român, a fost în sală un adevărat delir. Cuvântul era unul fericit, ridica piatra ce apăsa toate conştiinţele, asta voia să audă ţara şi asta aştepta ea de la noul ei suveran”.

Avînd-o alături pe Regina Maria, cea mai iubită Primă Doamnă a ţării, Ferdinand I a făcut să răsune aceste cuvinte memorabile:

Aceste cuvinte, „CA BUN ROMÂN ŞI REGE”, rostite chiar în anul declanşării Primului Război Mondial, aveau să fie înţelese mai bine doi ani mai tîrziu, cînd România avea să declare război Germaniei, ţara natală a Regelui Ferdinand I!
Nu lipsite de interes sînt aceste date: cînd Ferdinand I a depus jurămîntul în 1914, România avea 7,7 milioane locuitori şi 137.000 km pătraţi, iar la moartea sa, în 1927, avea 17,1 milioane locuitori şi avea 295.049 km pătraţi, devenind a opta ţară a Europei. Un bilanţ care-l face pe neamţul Ferdinand I unul dintre cei mai mari români!

Ce vedem noi astăzi, sub conducerea lui Klaus Iohannis, care o are alături pe Carmen? Un om care vorbeşte despre „românii mei”, adică aceia care l-au votat, incapabil să înţeleagă că este preşedintele tuturor românilor. Un om care are mereu urechile ciulite la ce ordine i se transmit din Germania, dispus să răspundă oricînd la măsuri ce favorizează Germania. Ce, mai… Orice vine din Germania este ordin pentru Iohannis.

Aşa cum s-a întîmplat acum, în această „Operaţiune Sparanghelul”, declanşată în urma şedinţei video a Consiliului European, la care a participat, despre care Iohannis se preface că nu a ştiut nimic, punînd miniştri, prefecţi şi alte autorităţi să mistifice adevărul despre deplasarea ilegală prin ţară a celor 2.000 de sparanghelişti care vor munci în Germania pentru ca nemţii să aibă lîngă friptură şi gustosul sparanghel.

Iată dovada, în COMUNICAREA COMISIEI din 30 martie 2020, după şedinţa CE, privind „Orientările privind exercitarea liberei circulații a lucrătorilor pe perioada epidemiei de COVID-19”, subtitlul „LUCRĂTORI SEZONIEIRI”:

Aceasta este baza acelei Ordonanţe militare nr. 7, care permitea zborurile charter pentru muncitorii sezonieri. În loc ca Preşedintele României şi celelalte autorităţi să spună deschis despre ce este vorba, s-a preferat acea operaţiune derulată „noaptea, ca hoţii”, prin care s-a încercat ascunderea adevărului! Motivul? După cum se vede, Comisia Europeană cerea statelor furnizoare să facă demersuri către angajatori pentru a se asigura că „sezonierii” vor avea „o protecție adecvată a sănătății și a siguranței”.

Dar, cum să ceară Klaus Iohannis astfel de asigurări de la Germania? A preferat să-i scoată pe români chiar şi din zonele de carantină, încălcînd chiar Ordonanţele militare, trimţîndu-i pe români „la grămadă” în autobuze şi în avioane, expunîndu-i astfel riscului de îmbolnăvire, şi obligîndu-i să semneze chiar pe aeroport nişte contracte pe care autorităţile româneşti trebuia să le analizeze şi avizeze, aşa cum prevede Comisia Europeană!

Vă daţi seama?, dacă nu era haosul din aeroportul Cluj, românii nici măcar nu ar fi aflat de „Operaţiunea Sparanghelul”, care este, în realitate, o mînă de ajutor dată fermierilor din Germania! Ştie, însă, cineva vreo măsură de ajutorare dispusă pentru fermierii români, mai ales acum, cînd seceta ameniţă producţia agricolă din acest an?

Asta înseamnă să fii „BUN ROMÂN”, cum spunea Ferdinand I, să ţii cu ai tăi. Acum, e adevărat, depinde pe cine îi consideri „ai tăi”. Să ne spună domnul Klaus Iohannis cine sînt „ai săi”, astfel încît să ştim şi noi ale cui interese le slujeşte primordial ca Preşedinte al României!

ION SPANU/https://cotidianul.ro/

Cum am devenit africanii Europei, cu binecuvîntarea gauleiterului nazi KlauSS Adolf Johannis!

12 apr.

Merkel ia parte lui Iohannis în războiul împotriva PSD?

Presa israeliană relatează azi despre un fenomen amar: într-o țară în care un sfert dintre cetățeni și-au pierdut locurile de muncă din cauza pandemiei, există un segment social care își asumă toate riscurile imaginabile, prestînd muncile cel mai vulnerabile la infectarea angajaților. E vorba de imigranții africani, care nu au nici resursele financiare pentru a sta în case, nici dreptul la tratamente medicale gratuite. Din acest motiv, ei acceptă, cu inima strînsă, să facă ceea ce alții nu fac la vreme de criză. Destul de asemănător cu ce fac românii în țările bogate ale UE, nu-i așa? Și totul, sub ochii blajini și înțelegători ai președintelui Klaus Iohannis.

Care ce ne spunea în cartea sa de căpătîi din 2014, „Pas cu pas”?

Ne spunea cam așa: „O altă relaţie pe care preşedintele ţării are obligaţia să o întărească este aceea cu cetăţenii români care lucrează şi trăiesc temporar pe teritoriul altor ţări. Sprijinirea acestora este o obligaţie constituţională, care trebuie materializată prin acţiuni concrete(…)Mai ales în contextul în care migraţia pune din ce în ce mai multe probleme în europa, România trebuie să pledeze puternic pentru aplicarea principiului liberei circulaţii a forţei de muncă. Există câteva asociaţii ale românilor din diaspora, iar rolul lor este acela de a reprezenta interesele propriilor membri în raport cu statele în care trăiesc. Cred că ele trebuie sprijinite, finanţate, dar şi depolitizate. Cetăţenii României, atât aceia din interiorul graniţelor, cât şi aceia care trăiesc în străinătate, sunt, în viziunea mea, adevăraţii parteneri ai unui bun preşedinte al României. Migraţia din raţiuni economice este o mare problemă la nivel naţional. ea va trebui abordată de fiecare guvern şi de fiecare preşedinte până când se întrevăd soluţii. există două aspecte foarte importante, după părerea mea: unul este negativ, fiindcă pleacă din România forţă de muncă activă, şi asta este o pierdere netă pentru ţară. o pierdere netă nu doar a forţei de muncă, ci a întregii investiţii care s-a făcut în forţa de muncă respectivă, deci întreaga şcolarizare. Pleacă mai mulţi oameni calificaţi decât oameni necalificaţi şi, din acest motiv, este o mişcare de-a dreptul dureroasă pentru România, în care oricum nu există un exces de oameni calificaţi, ci, dimpotrivă, o nevoie mare de profesionişti. Aceasta ar fi partea negative.”

În cei 6 ani de mandat, pentru Iohannis a fost un veritabil leit motiv preocuparea declarată pentru condițiile în care muncesc românii peste hotare. În repetate rînduri, președintele s-a arătat nemulțumit de faptul că ai noștri cetățeni sunt tratatați ca muncitori de mîna a șaptea în statele europene și au parte de condiții umilitoare, adesea chiar degradante.

În august 2017, cu prilejul vizitei președintelui Emmanuel Macron în România, Iohannis ne-a anunțat, mîndru, că a discutat cu el problema discriminării muncitorilor români de peste hotare

Referindu-se la subiectul „muncitorilor detașați”, Iohannis menționa, astfel, într-o conferință de presă comună cu Macron, că în Europa de Vest apare tot mai des discuția referitor la social dumping.

„Trebuie să vedem lucrurile așa cum sunt. Există o foarte mare nemulțumire în Franța, cu lucrători care încearcă să eludeze sistemul. Există muncitori români care doresc să lucreze în Franța, Germania. Este important să vedem aceste nemulțumiri din Europa de Vest și dorința oamenilor din Est care vor să trăiască mai bine.”, sublinia președintele României. Și mai spunea el că directiva UE ce vizează „muncitorii detașați” trebuie să fie una mai clară, aplicabilă și eficientă.
„Lucrurile nu se rezolvă simplu. E nevoie de o colaborare între sistemele sociale din toate țările UE, control mult mai bun, și atunci este șansa să facem sistemul să funcționeze mai bine”, afirma Iohannis, menționînd că regulile europene au fost construite pentru o dezvoltare care „să ne aducă pe toți pe aceeași treaptă a nivelului de trai. Există companii din Europa care fac uz de diferențele din sistem”.

Au trecut șase ani de la preocuparea maximă din „Pas cu pas” și trei ani de la frumoasele angajamente luate la comun cu Macron.

Ce vedem azi?

Cu complicitatea de-a dreptul ilegală, și imorală, a președintelui și a guvernului, mii de români sunt livrați ca vitele la export, nu în bou-vagoane, ci în avioane, profitîndu-se de sărăcia în care se zbat și care îi face să nu aleagă, pentru a pune pe mesele bogaților Germaniei sparanghelul de Paște.
Miile de ONG-uri diasporene coordonate de SRI și SIE tac acum mîlc, pentru că ele sunt active doar pe durata alegerilor.

Dincolo de halucinantele derogări de la restrîngerile drepturilor cetățenești pe durata stării de urgență – derogări care permit doar unora să plece la muncă -, presa internă și internațională scoate la iveală amănunte terifiante despre condițiile jalnice în care aceștia ar urma să lucreze.

Un lider al ONG-ului german Faire Mobilität, dedicat egalității muncii în UE, formulează, pentru Deutsche Welle, acuzații grave la adresa responsabililor cu exportul de români pe plantațiile din Germania: „Întreaga acțiune este realizată în grabă și, după toate aparențele, fără un plan concret. Până acum nu s-a ținut aproape deloc seama de dreptul muncii. Din experiența anilor trecuți, știm că foarte des sunt încălcate prevederile în vigoare. În centrele de consiliere ne confruntăm aproape zilnic cu probleme de genul: nu se plătește salariul minim pe economie (9,35 euro pe oră), se deduc ilegal sume din plăţile finale, se stabilesc cote de acord ilegale, lipsesc asigurările de sănătate, sezonierii sunt cazaţi în condiţii foarte proaste.”

Szabolcs Sepsi ridică și întrebări cruciale: „Ce se întâmplă atunci când angajatorul nu plăteşte salariul minim? Ce va fi de făcut dacă angajatorii vor scădea din venit preţul biletului de avion? Sau vor reține din plăți costuri exagerate pentru cazare și masă? În anii trecuți, ne-am confruntat foarte des cu astfel de problem.”

„Sosirea și plecarea sezonierilor este organizată de angajatori și oamenii nu au voie să părăsească barăcile în care sunt cazați. Oamenii nu au dreptul să își aleagă pentru cine vor lucra. De fapt, ei chiar nu au nicio posibilitate să renunțe înainte de termen la contract, în cazul în care angajatorul nu respectă înțelegerile, dat fiind că întoarcerea în țară este organizată la nivel central de reprezentanții angajatorilor. Nu există, așadar, libertatea de a-și alege angajatorul” mai spune oengistul.

Și punctează lucrul, poate, cel mai trist din toată povestea: „Mă deranjează în mod deosebit că, până acum, s-a tot stipulat că sezonierii sunt prost plătiți, pentru că piața liberă reglementează situația. Acum, când lipsesc forțele de muncă din agricultură, poziția lor în negocieri este bună, ar putea insista asupra unor salarii mai mari. Dar piața liberă este acum complet paralizată, prin mijloace juridice. Sezonierii nu își pot alege singuri pentru cine să lucreze. Ei nu au dreptul decât să se înscrie pe o listă prin care să își manifeste dorința de a veni în Germania. Condițiile contractuale au fost stabilite de Asociația Agricultorilor Germani și de guvernul federal unilateral, în defavoarea angajaților. Nu au avut loc niciun fel de negocieri. Și oamenii care vin nu pot spune: nu îmi convin condițiile de la această fermă, schimb angajatorul, dat fiind că mulți caută forță de muncă în aceste zile. Opțiunile pe care le aveau le-au fost anulate prin mijloace juridice, toate fiind motivate de măsurile de carantină.”

Cum sunt protejați germanii de „infectații” din Est

Ați reținut bine: un proiect european de anvergură precum Faire Mobilität, afirmă negru pe alb că măsurile guvernamentale de „combatere” a coronavirusului au, în paralel, menirea de a proteja finanțele bogaților agricultori germani în dauna lucrătorilor români.

Și se mai iau niște „măsuri”: acelea de protejare a populației Germaniei de „infectații” din Est:

„Cred că este cinic să afirmi că măsurile sunt „carantină practică în paralel cu posibilitatea de a munci”, sezonierii fiind de fapt închişi în barăci, fără niciun contact cu lumea exterioară. Chiar aşa? Este de fapt carantină doar faţă de populaţia din Germania. În această aşa-numită carantină nu pare să conteze că mii de oameni au călătorit fără a păstra distanţa socială şi că sute vor lucra, mânca, dormi, se vor spăla la grămadă. Cel mai mult contează ca aceşti oameni să fie ţinuţi la distanţă de populaţia din Germania.” mai spune Sepsi.

Una peste alta, Covid 19 a reușit să „carantineze” promisiunile social-electorale ale președintelui României.

Klaus Iohannis a luat o pauză „de urgență” de la preocuparea constantă pentru condiții echitabile de muncă ale românilor în Germania, Franța șamd. Zilierii români, africanii Europei, – sau „sclavi”, cum i-a etichetat number one din PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan – au luat și ei o pauză de la normele sanitare menite să le salveze viețile de pandemie, pentru că li s-a îngăduit și, oricum, să mori de foame sau de virus e cam tot aia.

Nu definitiv: doar pînă se văd germanii cu sparanghelul pe masa de Paști.

                                                                              Bogdan Tiberiu IACOBinPolitics.ro

http://www.justitiarul.ro/

Avertisment dur: România riscă să rămână fără grâu. Daca ramaneti fara grau mergeti la Orban!

12 apr.

România riscă să rămână fără grâu pentru panificaţie, chiar din luna mai, anunţă Dragoş Frumosu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Industria Alimentară.

Din cauza situaţiei financiare precare din acest moment, nu vom putea să cumpărăm grâu de la o recoltă la alta, iar preţurile se vor modifica substanţial, spune Dragoş Frumosu.

„În perioada asta rămânem fără grâu de panificaţie. Pentru că nu avem capacitatea şi puterea financiară economică să cumpărăm grâu de la o recoltă la alta

Preşedintele patronatului din morărit şi panificaţie chiar a explicat lucrul asta. În iunie a spus că vom avea nevoie de grâu, eu vă spun că în mai vom avea nevoie de grâu. Şi să dea Dumnezeu să fie aşa, dar îl vom cumpăra la alte preţuri pentru că discutăm despre o criză la nivel mondial, discutăm despre o pandemie la niv mondial şi preţurile la bursă la toate produsele mai ales când vorbim despre mâncare se vor modifica.

https://www.antena3.ro/

Marcel Ciolacu și pesedeii lui securiști impun în Parlament obligativitatea vaccinării!

12 apr.

  Marcel Ciolacu a precizat că „în acest moment este pe ordinea de zi legea vaccinării obligatorie. Este susținută de […]

 

Marcel Ciolacu a precizat că „în acest moment este pe ordinea de zi legea vaccinării obligatorie. Este susținută de către mine și de marea majoritate din partid. Ea va trece prin Parlament cât de curând, este printre primele puncte pe ordinea de zi”. (10 aprilie 2020, sursa

          Magia numerelor pandemiei COVID-19

Scriam că, în actuala pandemie, numerele atrag atenția (infectați, vindecați, decedați, carantinați, izolați), ca și cum ele ar conține revelațiiafirmații despre viață și profeții despre viitor. Pe baza numerelor se construiesc scenarii, se fac prognoze, se fundamentează măsuri de izolare socială etc. Cei “patru cavaleri ai apocalipsei” (OMSpresa isterizantăpoliticieni populiști și ONG-uri “progresiste”, puternic sponsorizate de grupuri de interese) ne bombardează zilnic cu un număr aparent înfricoșător – numărul de decese din fiecare zi a pandemiei. Dacă îl scoatem din context, într-adevăr, acest număr impresionează și justifică măsurile dure recomandate de OMS – acest templu al birocraților din sănătatea publică. Dar dacă privim din alt unghi, ne întrebăm: care este structura mortalității în plină pandemie COVID-19?

La 1o aprilie 2020 populația globului era de 7.776.850.103 locuitori. La această populație, în perioada 1 ianuarie -10 aprilie 2020, s-au înregistrat un număr de 16.229.044 decese, număr aproape egal cu numărul deceselor din aceeași perioadă a anului 2018 (16.159.133 decese).

Cauzele morții în 2020 au fost în ordine: boli cardiovasculare (aprox. 5 milioane cazuri), cancer(2.266.533 cazuri)… HIV/SIDA (463.933 cazuri)… malarie (270.703 cazuri)… gripa sezonieră (134.210 cazuri) etc. Și COVID-19? Penultimul loc, cu voia dumneavoastră, cu un număr de 97.595 decese (la 1.632.898 cazuri confirmate –număr mult mai mic decât în realitate din cauza netestării în masă). Cu alte cuvinte, 0,60% din mortalitatea generala. (surse WHO și worldometers.info). Dar această mortalitate de 0,60% a impus măsuri extreme, începând cu suspendarea drepturilor civile și terminând cu izolarea sau carantina a peste 4 miliarde de locuitori, cu impact negativ asupra vieții economice și sociale.

În România, este destul de dificil sa obții date. Putem menționa că, în intervalul 1.01.2018 -10.o4. 2018 erau declarate aproximativ 90.000 decese (264.317 decese pe întreg anul), iar cauzele cele mai frecvente au fost: boli cardiovasculare, cancer, boli ale aparatului respirator, accidente de trafic etc. (surse INS și INSP). În 2020 (10 aprilie), COVID-19 era direct (sau bănuit) la originea a 265 de decese. Impactul economic negativ a fost prezentat de Primul Ministru Ludovic Orbande la o creștere economică de 4% la o ”creștere negativă” (?!) de minus 2%.

În concluzie, între bagatelizarea pandemiei și apocalipsa COVID-19 numerele ne îndeamnă la o atitudine rațională în care trebuie să evaluăm impactul negativ (inclusiv economico-social) al măsurilor adoptate.

                                                                                      Prof. dr. Vasile ASTĂRĂSTOAE

P.S.1. Dată fiind mortalitatea deosebită în pandemia COVID-19 (0,6o % din mortalitatea generală) trebuie să înțelegem interdicția impusă creștinilor pentru Sfânta Noapte a Învierii: stați acasăStați acasă nu umblați fleaura prin cimitire și biserici. Stați acasă, închinați-vă la televizor, luați Lumina Sfântă de la brichetă și dormiți liniștiți. Lumea seculară vă veghează.

P.S.2 Se vehiculează cifre “înspăimântătoare” a mortalității prin COVID-19 din Italia, Spania, Franța, Suedia, Olanda, Elveția, Marea Britanie, SUA etc. Totuși, la o analiză atentă, ele depășesc global, cu puțin o zi din mortalitatea din 2019.

P.S.3 În contextul stării de urgență, repet: la noi au fost luate măsuri raționale din timp, spitalele au fost dotate, există suficiente paturi de ATI, suficiente ventilatoare, echipamente de protecție eficiente și suficiente pentru personalul medical, conducătorii sunt înțelepți și grijulii față de noi. Până și domnul Marcel Ciolacu (PSD) se gândește tot la noi și dorește să ne vaccineze (cu forța dacă nu înțelegem de vorbă bună).

http://www.justitiarul.ro/

12 aprilie 1989. Ceaușescu anunță că a plătit toată datoria externă a țării, de 21 miliarde de dolari!

12 apr.

De azi înainte, România nu mai plătește tribut nimănui!

La data de 12 aprilie 1989, Nicolae Ceaușescu s-a adresat Plenarei Comitetului Central, unde a făcut publică încheierea plății datoriei externe, ce se ridica la 21 miliarde de dolari, și chiar mai avea de recuperat 2,5 miliarde de dolari. Ce s-a întâmplat cu acești bani, e un mister.
„România nu mai plătește tribut nimănui”, a spus atunci Ceaușescu.
Peste aproape 30 de ani, România este profund îndatorată. Pe 13 aprilie 2018, Banca Națională a României a anunțat că datoria externă a României a depășit 95 de miliarde de euro, cu 2 miliarde mai mult față de decembrie 2017.
Martin Armstrong, fostul președinte al Princeton Economics International Ltd., făcea o declarație surprinzătoare în timpul unei conferințe susținute în Philadelphia, SUA. Ridicând problema politicii împrumuturilor fără sfârșit promovată la nivel global după Al Doilea Război Mondial, un lucru pe care îl consideră foarte straniu, spune următoarele: „Singura țară care și-a plătit datoria a fost România, în anii ’80. Atât. Este singura excepție pe care am găsit-o!”
Iată o parte din discursul de-atunci al lui Nicolae Ceaușescu:
„Zilele de 12-14 aprilie marchează, se poate spune, o deplină independență economică și politică a României! Pentru prima dată în istoria sa îndelungată, România nu mai are nicio datorie externă, nu mai plătește tribut nimănui și este cu adevărat independentă și economic, și politic!
La sfârșitul lunii martie am lichidat datoria externă a țării, care în 1980 reprezenta peste 11 miliarde de dolari. În total, din 1975 până în martie 1989 am plătit circa 21 de miliarde de dolari, din care dobânda reprezintă peste 7 miliarde de dolari. În acestea nu sunt cuprinse datoriile pe care le-am avut în ruble și care, de asemenea, au fost de mult achitate.
În prezent, țara noastră are de încasat din creditele pe care le-a acordat diferitelor state peste 2,5 miliarde de dolari.”
„Plata datoriei externe a cerut, fără nici o îndoială, eforturi mari. A trebuit să acționăm în așa fel încât să asigurăm atât dezvoltarea generală a țării, cât și lichidarea treptată, în această perioadă, a întregii datorii, să luăm totodată măsurile necesare pentru întărirea continuă a ordinii și disciplinei. După cum este cunoscut, din 1980 până în prezent, situația economică mondială a fost foarte complexă și gravă. S-a înrăutățit continuu situația țărilor în curs de dezvoltare, ale căror datorii externe sunt astăzi de peste 1.300 de miliarde de dolari.
Adoptând hotărârea de a plăti în acest deceniu întreaga datorie externă, am pornit de la faptul că numai prin lichidarea acesteia vom putea să asigurăm deplina independență economică și politică, să înfăptuim neabătut Programul partidului de făurire a societății socia­liste multilateral dezvoltate și să creăm condițiile necesare înaintării ferme a României spre comunism!”
„Totodată, am stabilit să acționăm în așa fel încât să asigurăm dezvoltarea economico-socială a patriei și ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului.
În anii 1981-1989 am alocat pentru dezvoltare peste 2.000 de miliarde de lei. Calculând la cursul necomercial al dolarului, aceasta înseamnă peste 200 de miliarde de dolari.
Producția industrială este în acest an cu peste 50% mai mare față de 1980. Producția agricolă va fi aproape de 1,5 ori mai mare. Volumul de mărfuri vândute populației, în prețuri curente, este cu 40% mai mare. Fondul total de retribuție a crescut în această perioadă cu circa 60%, iar retribuția medie cu circa 50%. După cum este cunoscut, în anii 1981-1989 au fost majorate de două ori re­tribuțiile și pensiile. În acest an, până la 1 august se va încheia cea de-a doua majorare a retribuției și a pensiilor.
În același timp, s-au majorat alocațiile pentru copii cu circa 70% și au crescut cheltuielile sociale pe locuitor cu peste 44%.
În general, în această perioadă s-au realizat vaste lucrări industriale, agricole și de interes național și s-au realizat peste 1 milion de apartamente. În acești ani s-au dat în folosință Canalul Dunăre – Marea Neagră și Canalul Poarta Albă – Midia Năvodari, în lungime totală de circa 100 km, s-a realizat metroul în București, care în acest an va avea o lungime de 60 de km, s-a amenajat râul Dâmbovița și s-au înfăptuit marile lucrări de modernizare și sistematizare a Capitalei, printre care și noul centru administrativ.
În general au cunoscut o puternică dezvoltare toate județele, orașele și comunele patriei noastre socialiste. Orice om de bună-credință poate vedea marile transformări care au avut loc în România și care au ridicat nivelul general de civilizație și de trai al întregului nostru popor.”
„Propun Comitetului Central al partidului să luăm hotărârea – care să fie adoptată ca lege de Marea Adunare Națională – ca, în viitor, nimeni să nu mai poată să apeleze la credite străine, pentru ca întreaga dezvoltare a țării să o realizăm prin mijloace proprii – desigur, printr-o largă colaborare internațională, dar fără credite!”

Păduri de peste 180 de ani, pregătite pentru a fi tăiate de Romsilva – organizație de mediu!

12 apr.

Mai multe păduri cu vârsta medie între 180 – 230 de ani de pe raza Ocolului Silvic Nera, ce ține de Direcția Silvică Caraș-Severin, au fost pregătite de Romsilva pentru a fi tăiate, avertizează ONG-ul pentru protecția mediului Agent Green pe pagina de Facebook. Organizația face apel la ministrul Mediului, Costel Alexe, să stopeze tăierile.

Image may contain: tree, plant, outdoor and nature

Potrivit ONG-ului, pădurile alcătuite din specii indigene care s-au dezvoltat în mod natural, cu puține sau fără dovezi ale activităților umane, urmează să fie tăiate.

„ALERTĂ: Mai multe păduri primare de pe raza Ocolului Silvic Nera cu vârsta medie între 180 – 230 de ani și cu exemplare de arbori monumentali răsăriți încă de pe vremea lui Mihai Viteazul au fost pregătite de Romsilva pentru a fi tăiate. Cerem intervenția imediată a ministrului Costel Alexe pentru a stopa tăierile și pentru a proteja strict aceste comori situată în U.P. V – Putna, parcelele 74 A, 75A. 129C, 98 A, precum și parcelele rămase intact încă în jurul acestora”, arată o postare de pe pagina de Facebook a organizației de mediu.

http://agentgreen.ro/

Se fură pe rupte pădurea în județul Maramureș. Vezi cum se fură şi se distruge pădurea …!

12 apr.

Se fură pe rupte pădurea în județul Maramureș. Vezi cum se fură şi se distruge pădurea …

Poliţiştii din Dragomireşti împreună cu poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Rurală Bogdan Vodă şi cei ai Secţiei 7 poliţie Rurală Suciu de Sus au desfăşurat acţiuni cu efective mărite privind identificarea persoanelor care comit infracțiuni la regimul silvic și a celor care transportă ilegal material lemnos.

Aşadar, în Botiza a fost identificată de către poliţişti cantitatea de 19,20 mc de material lemnos depozitată pe raza comunei. La faţa locului au fost identificaţi doi bărbaţi care nu au putut prezenta documente de proveniență sau transport. Poliţiştii au luat măsura sancționării contravenționale și confiscarea materialului lemnos, care a fost predat reprezentanților Ocolului Silvic Dragomirești.

Totodată, în jurul orei 10.30, pe drumul public din localitatea Suciu de Sus, a fost oprită pentru control o autoutilitară care tracta o remorcă încărcată cu lemn. La volanul acesteia, poliţiştii au identificat un bărbat de 40 de ani din Moisei, care transporta 23.20 mc lemn. În urma măsurării materialului lemnos s-a constatat că şoferul nu deţinea documente de provenienţă pentru cantitatea de 8,61 mc lemn.

Poliţiştii au aplicat o sancţiune contravenţională în valoare de 5.000 de lei, iar ca măsură complementară a fost confiscată cantitatea de masă lemnoasă în valoare de peste 1500 de lei şi dată în custodie organelor silvice din cadrul Ocolului Silvic Groşii Ţibleşului.

Acasa

Raed Arafat a scăpat „porumbelul”: Solicitarea privind plecarea muncitorilor sezonieri în Germania a venit pe cale DIPLOMATICĂ!

12 apr.

 

Raed Arafat  a scăpat „porumbelul”: Solicitarea privind plecarea muncitorilor sezonieri în Germania a venit pe cale DIPLOMATICĂ

România, singura țară din lume care permite zborurile speciale cu muncitori sezonieri
„multumim PNL”😈

Solicitarea privind plecarea muncitorilor români sezonieri a fost făcută pe cale diplomatică, dar nimeni nu a crezut că vor fi chemate 2.000 de persoane într-o singură zi, a declarat secretarul de stat Raed Arafat comentând incidentul de joi, de pe aeroportul din Cluj.
„Acest lucru trebuia să se facă sub o organizare foarte riguroasă. Nimeni nu se aștepta la asta. Nu zice nimeni că au plecat brusc, asta se discută la nivel diplomatic, solicitarea de a da drumul la lucrători a venit pe cale diplomatică. Nimeni nu a crezut că vor chema 2.000 de lucrători într-o singură zi”, a spus Arafat, citat de Mediafax.
El a mai precizat că oamenii nu au fost testați pentru COVID-19 în România.
„Dacă erau în carantină poate că au fost testați. Dar testul nu înseamnă pe durată lungă că persoana nu devine pozitivă. Vom ajunge să învățăm să conviețuim cu acest virus. Nu vei putea să fii total izolat. Nu e momentul să relaxam măsurile”, a explicat Arafat.
Secretarul de stat a precizat că la întoarcerea în țară, muncitorii vor intra în carantină.
„Eu cred ca va dura treaba asta și dacă vor veni în România vor fi bagați în carantină. Din ce știm, cel puțin, nu vor reveni în 2-3 zile. La întoarcere vor fi aplicate regulile de carantină. S-a permis deocamdată plecarea, nu și întoarcerea”.
Circa 2.000 de persoane din mai multe județe din Transilvania și Moldova au fost înghesuite, joi, în parcarea din fața Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj pentru a pleca cu curse charter spre Germania, la muncă în agricultură.
Prefectul de Cluj a anunțat că firma de recrutare care a adus muncitorii la aeroport va fi anchetată.
Poliția a anunțat că a deschis un dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor

ROMANIA OCUPATA DE PUTERI STRAINE.După 30 de ani de jaf securist, în care securiștii au distrus fabricile, au defrișat pădurile și au adus trupele SUA/NATO, România a ajuns la fundul sacului!

12 apr.

 

Este posibil ca imaginea să conţină: unul sau mai mulţi oameni

Mafia instituțiilor de forță funcționează excelent în slujba acestui guvern, inclusiv cu scoaterea a sute de influenceri, care fac apologia sclaviei, așa cum ieri făceau apologia legalizării prostituției sau a distrugerii economiei naționale.

Securiștilor nu le pasă, ei își numără banii primiți pentru facilitarea exportului de sclavi și pentru propagandă, în timp ce se amuză copios privind la TV reacțiile populației la ordonanțele militare.

Sclavii sunt adunați ca vitele, înregistrați, amprentați, fotografiați, li se verifică dentiția, trecutul, alte probleme care ar putea să îi facă incapabili pentru stăpân, după care sunt înghesuiți în avioane și transportați către plantații.

Serviciile secrete din România au asigurat derularea acordului pentru exportul de sclavi, cu încălcarea legii, așa cum știu ele cel mai bine.

Nici un cuvânt despre copiii acestor oameni, despre familiile lor, despre drepturile lor. Capitalismul nu permite sensibilități naive, capitalismul înseamnă târg, iar dacă nu ajungi când trebuie, “ghinion”!

Își vinde locuitorii satelor, așa cum vinde soldați sau minorii pentru prostituție, însă acesta este doar începutul unui proces social, care va conduce în final la justificarea muncii forțate și la confiscarea motivată a tuturor drepturilor. Sclavagism.

În ce familii și cu ce fel de părinți au crescut cei care își pot vinde populația atât de ușor, fără dileme și fără regrete?!”

Diaspora Europeană s-a REVOLTAT. Sute de mesaje îi DISTRUG pe liberali: Jos cu ei!

12 apr.

 

De la Mu*E PSD panba la MU*E PNL a fost doar un singur pas. Roata s-a intors. S-au bazat pe Diaspora si le-au cerut votul. L-au obtinut si acum pare ca ii ignora. Vorbim de liberali care sunt in mijlocul unui scandal. Grupurile de romani din afara tarii sterg cu ei pe jos si desi sustin ca le-au dat votul, acum regreta amarnic vazand atitudinea acestora. Românii din Diaspora au fost scosi din sarite de declaratiile lui Ludovic Orban care a sarit in apararea Schweighofer intr-o emisiune de la TVR 1 realizata de jurnalistul Ionut Cristache.

#Orban #APĂRĂ #HolzindustrieSchweighofer. Premierul Ludovic Orban, a vorbit, la TVR 1, despre tăierile de lemne, care au loc chiar și în această perioadă, a pandemiei de coronavirus. Surprinzător, Orban a informat că #România este importator net de lemn, nu exportator, așa cum cred românii. Cât despre austriecii de la #Schweighofer, premierul a acuzat că această companie este supusă unui “atac coordonat” și că ”aproape 80 la sută din lemnul pe care îl procesează este din import”

#Guvernanții noștrii ne cred tâmpiți, altă explicație nu mai există. Poate ne explică și despre “doctorul” Gheorghe Flutur cum a adus și protejează aceeași firma în Bucovina”, se arată intr-un comunicat oficial transmis de Diaspora Europeana. Textul continuă după materialul video.


Comentariile celor din strainatate au inceput sa curga dupa ce Ludovic Orban si liberalii au aparat Schweighofer.

home

%d blogeri au apreciat: