Cine controlează cenzurarea cuvântului românesc de pe Facebook, cum s-a ajuns să fie suprimat online, în premieră est-europeană, un ziar din România cu vechime de peste 20 de ani – Naţional.ro, după o anchetă privind şeful Jandarmeriei – şi cum se explică faptul că au fost interzise în acelaşi timp două bloguri anti-KGB-iste ale unor jurnalişti de la Chişinău şi Bucureşti, secareanu.wordpress.com şi Roncea.ro? Întrebări la care încercăm să răspundem, în interesul tuturor utilizatorilor reţelei globale. Pentru că mâine, indiferent dacă sunteţi simplu utilizator sau chiar portal de media, dumneavoastră puteţi fi următorul.

În urmă cu mai mulţi ani, fostul preşedinte Traian Băsescu a introdus pe agenda CSAT la capitolul vulnerabilităţi la adresa siguranţei naţionale campaniile derulate prin presă. Se referea însă, după cum s-a demonstrat, mai mult la campaniile împotriva lui. Dacă s-ar fi mers mai departe, pentru identificarea celor care conduc reale campanii împotriva României ar fi trebuit să ajungem la firele care duc la Budapesta sau Moscova şi la paiaţele lor de aici. Ceea ce nu s-a întâmplat.

O vulnerabilitate la adresa siguranţei naţionale şi a statutului de democraţie a României o constituie, în egală măsură, şi lipsa unei prese libere cu adevărat. De când există presă controlul asupra ei a fost o prioritate a oricărui regim cu ticuri totalitare. Pentru că, se ştie, de la Orwell citire, că cine controlează prezentul, controlează trecutul şi cine controlează trecutul, controlează viitorul. În România post-decembristă, atunci când nu a putut fi controlată, a fost cumpărată cu totul, fie de reţele multinaţionale sau servicii secrete cu interese străine (normal) de România, fie de servicii autohtone. Puţine publicaţii independente au rezistat pe piaţă în mod cinstit, luptând cu greu, iar vocile nealiniate – a se citi neîncadrate -, au fost eliminate; „scoase de pe şine”, după cum mi s-a exprimat un şef de serviciu special într-o discuţie cu tentă de ameninţare care nu a rămas deloc voalată. Aşa se face că astăzi, publicaţiile mai vechi sau mai noi, unele cu nume străine pompoase, posturile de radio şi televiziunile mari care se menţin pe piaţă într-o evidentă pierdere financiară, fie că au acţionariat străin sau nu, depind de sacii cu bani negri sau spălaţi şi firele invizibile ale serviciilor secrete din România sau din ţările interesate de controlul şi slăbirea ei. Până nu demult, după cum se ştie – mai precis, la noi, până în decembrie 1989 – , războiul împotriva cuvântului liber a dus la urmăriri, arestări, condamnări, chiar la moarte, şi întemniţări abuzive, dacă ne amintim de mari nume ale ziaristicii româneşti, cum au fost „fugarul” Pamfil Şeicaru (Curentul) şi Nichifor Crainic (Gândirea) şi Stelian Popescu (Universul), condamnaţi ca „ziarişti naţionalişti” de soţia lui Silviu Brucan, Alexandra Sidorovici (cuplu informativ KGB-ist), în simulacrul de proces al „Tribunalului poporului” inventat de ocupanţii sovietici.

Azi, refugiul celor „scoşi de pe şine” a ajuns internetul. De unde, iată, se încearcă pe mai departe eliminarea lor. Fie prin raportările miliţienilor gândirii şi hingherilor online de câini de pază fără botniţă ai României, fie direct, prin apăsarea butonului off la Divizia FB care răspunde de România şi Europa de Est. Dar cine de aici dă comanda sau „sugestia”, dezinformând responsabilii Facebook şi încălcând flagrant Constituţia României? Am adresat aceste întrebări Guvernului României, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii şi reprezentanţilor fostului minister al Comunicaţiilor, comasat acum în Ministerul Transporturilor, dar şi ActiveWatch, organizaţia activistului corectitudinii politice Mircea Toma, cât şi Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România. Dintre aceste ONG-uri şi instituţii, SRI şi Comunicaţiile au refuzat să răspundă, ceea ce ne îndeamnă să avem suspiciuni rezonabile că pe acolo, pe undeva, se află şi răspunsul corect, ascuns încă cetăţenilor României. Dar pe care tot îl vom afla, fie şi apelând la căile legale. Suntem de acord că este necesar un parteneriat între organele speciale din România (SRI / DIICOT) şi Facebook privind urmărirea activităţilor de tip terorist ale unor reţele internaţionale sau extremiste (cum a fost cazul ungurilor care au vrut să arunce în aer copii români de 1 decembrie 2015 la Odorheiu Secuiesc). Nu suntem convinşi însă că în cea mai tolerantă ţară din Europa – dacă avem în vedere că poporul român este condus de un preşedinte sas şi un premier maghiar, situaţie etno-politică care nu se mai regăseşte nicăieri pe continentul nostru – este nevoie să se mai urmărească şi alte fenomene, fireşti, identitare, exagerându-le, cu cheltuielile similare de rigoare. Mai curând, toate aceste fonduri irosite ar trebui să se îndrepte către contracararea entităţilor paralele statului român sau chiar infiltrate la vârful lui şi prin Facebook, şi care vor să slăbească firava democraţie din România şi Republica Moldova anihilând libertatea cuvântului şi o presă cu adevărat independentă şi îndobitocind poporul televizionist cu o „cultură a fricii”.

• Facebook a luat cazul în lucru, Guvernul şi MAI dezmint implicarea

10.000.000 de conturi are Facebook în România, ceea ce reprezintă aproape întreaga populaţie activă a ţării. Interesul manipulării acestor utilizatori, mai ales într-o perioadă pre-electorală, chiar şi prin eliminarea unor voci distincte, este, aşadar, după cum se vede, foarte mare. Ca urmare a sesizărilor noastre către Facebook, formulate şi în articolul BURSA de ieri –  Facebook atacă presa din România. Un ziar a fost interzis. Cine mai urmează? – reprezentanţii companiei Facebook ne-au transmis în două comunicări personale că studiază toate aceste cazuri şi vor reveni cu un răspuns punctual, asupra căruia vă vom informa la rândul nostru. Între timp, forurile din România neagă în trombă vreo implicare în cenzurarea conturilor ziarului Naţional şi a altor jurnalişti români.

„Urmare a solicitării dumneavoastră, Biroul de presă al Guvernului vă transmite următorul răspuns: Pagina de Facebook a Guvernului este administrată şi actualizată de către angajaţi ai Direcţiei de Comunicare şi Relaţii cu Presa. În prezent, nu este încheiat niciun contract/memorandum/înţelegere între Guvernul României sau o altă structură guvernamentală cu o companie română sau străină care să aibă obiect de activitate monitorizarea, analiza şi raportarea conţinutului unor pagini sau/şi conturi de Facebook. Guvernul României nu are cunoştinţă şi nu este implicat în acţiunile/deciziile la care dumneavoastră faceţi referire. De altfel, deschiderea faţă de comunicarea publică şi conduita Guvernului dovedesc susţinerea fermă a libertăţii de exprimare, a libertăţii presei, ca garanţie a oricărei democraţii funcţionale. Totodată, Guvernul consideră important dreptul cetăţenilor de a fi corect informaţi”, susţine Biroul de presă al Guvernului.

„Avem onoarea să vă aducem la cunoştinţă faptul că, în urma consultării structurii de specialitate a Ministerului Afacerilor Interne, la nivelul Aparatului Central al MAI nu a fost încheiat nici un contract cu Facebook sau altă companie naţională sau străină pentru monitorizare/analizare/raportare conţinut de conturi şi pagini de Facebook.”, transmite şi Serviciul de Presă al MAI.

• ActiveWatch ne monitorizează „din umbră”

Organizaţia lui Mircea Toma ne informează, cu solicitudine, confirmându-ne suspiciunile, că există şi „organizaţii statele” de monitorizare. Care or fi acestea, în România? Redăm integral comunicarea ActiveWatch: „Începând cu anul 2017, ActiveWatch face parte din reţeaua europeană de organizaţii neguvernamentale şi statale care monitorizează anual gradul de respectare a Codului de Conduită asumat de platformele sociale, la iniţiativa Comisiei Europene. Codul de Conduită a fost adoptat în anul 2016 şi reprezintă angajamentul companiilor IT de a îndepărta în timp util mesajele care instigă la ură şi care intră sub incidenţa legislaţiilor penale naţionale. Mai multe detalii despre această iniţiativă puteţi găsi aici: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1135

Raportele exerciţiilor de monitorizare, unde este menţionată şi participarea ActiveWatch, sunt publice pe site-ul Comisiei, la acest link: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-andfundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conductcountering-illegal-hate-speech-online_en .

În fiecare an, timp de şase săptămâni, Comisia Europeană, prin Directoratul Justice and Consumers, prin intermediul reţelei de organizaţii menţionată mai sus, monitorizează platformele sociale pentru a verifica dacă respectă termenii asumaţi în Codul de Conduită. Monitorizarea constă în identificarea conţinuturilor care intră sub incidenţa legislaţiei penale şi raportarea acestora către platforme pentru a îndepărta acele conţinuturi. În cadrul acestor exerciţii NU sunt blocate conturile utilizatorilor sau paginile acestora.

În cazul României, ActiveWatch a raportat exclusiv conţinuturi (comentarii) care intrau sub incidenţa art. 369 CP sau OUG 31/2002 şi care depăşeau limitele consacrate ale libertăţii de exprimare. Precizăm că în analiza conţinuturilor au fost luate toate precauţiile astfel încât dreptul la opinie, oricât de şocantă sau categorică ar fi, să nu fie lezat, iar deciziile de raportare să nu fie în conflict cu jurisprudenţa internaţională în materia libertăţii de exprimare. Prin urmare, nu au fost raportate decât acele mesaje care întruneau cumulativ elemente care lezează demnitatea umană şi care conţineau elemente explicite de instigare şi ameninţare la violenţă şi exterminare a unor grupuri/indivizi. De asemenea, nu a fost solicitată blocarea nici unui canal/utilizator şi nici nu au fost sesizate alte instituţii care ar fi putut demara anchete penale în acele speţe. Aceste informaţii au fost făcute publice de ActiveWatch în cadrul rapoartelor anuale editate de organizaţie cu privire la discursul instigator la ură din România şi care pot fi găsite pe site-ul ActiveWatch. În opinia noastră, intervenţia noastră limitează în fapt eventuale abuzuri din partea organelor de anchetă şi/sau a instanţelor din România.

ActiveWatch a beneficiat, în calitate de partener secundar, de un grant acordat de Comisia Europeană Asociatiei ILGA din Portugalia, în anul 2018 (referinţă contract JUST/2018/RRAC/PR/RIGH/0093). În perioada decembrie 2018 – februarie 2020, în baza grantului anterior menţionat, ActiveWatch a beneficiat de 5600 euro pentru derularea exerciţiilor anuale de monitorizare coordonate de Comisia Europeană”.

• Exagerare nepermisă într-un Raport european: CPF – între mişcările extremiste din România

„De asemenea – continuă ONG-ului de stânga -, ActiveWatch este lider de parteneriat într-un proiect finanţat de Comisia Europeană în care una dintre activităţi este şi derularea de exerciţii de monitorizare „din umbră” ale respectării Codului de Conduită (referinţă contract 850419 – OpCode – REC-AG-2018/REC-RRACONLINE-

AG-2018). Aceste informaţii sunt publice pe site-ul Comisiei şi incluse în rapoartele de activitate anuală ale ActiveWatch, disponibile pe site-ul nostru aici. Rezultatele primului exerciţiu de monitorizare pot fi citite în raportul disponibil la acest link şi vor fi traduse şi în română în cursul lunii care urmează.

În ceea ce priveşte relaţiile noastre cu reţelele de socializare, ActiveWatch are statutul de „trusted flagger” atât pentru Facebook, cât şi pentru YouTube. Aceasta înseamnă că ActiveWatch poate să sesizeze conţinuturi direct, prin intermediul mail-ului, echipelor de la Facebook şi YouTube care evaluează respectarea termenilor şi condiţiilor de utilizare ale platformelor. Statutul ne-a fost acordat ca urmare a participării noastre la exerciţiile de monitorizare derulate de Comisia Europeană. ActiveWatch nu primeşte bani sau sponsorizări sub nicio formă ca urmare a acestui statut. Mai mult, până în prezent, ActiveWatch nu a trimis nicio sesizare prin intermediul acestor mecanisme către Facebook sau YouTube, toate raportările noastre fiind făcute de pe conturile personale, folosind mecanismele dedicate utilizatorilor obişnuiţi ai platformelor.”, susţine ONG-ul lui Mircea Toma, care, total exagerat şi neechilibrat, în Raportul european amintit mai sus pune Coaliţia Pentru Familiei între „mişcările extremiste care se implică în activităţi extremiste offline şi online”. Normal, despre extremismul criminal maghiar, sancţionat chiar cu închisoarea, prin contribuţia SRI şi DIICOT, nimic în raportul ONG-ului lui Mircea Toma.

• Apelul Uniunii Ziariştilor: „Nu-l reînviaţi pe Stalin”

În urma articolul din BURSA de ieri UZPR ne-a transmis următoarea luare de poziţie în apărarea libertăţii presei: „Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România ia act cu îngrijorare de ştergerea, blocarea sau interzicerea conturilor de Facebook ale mai multor pagini, site-uri şi bloguri româneşti ale unor jurnalişti din România şi Republica Moldova, considerate „neconforme”, în terminologia guvernamentală actuală, sau pentru că „încalcă standardele comunităţii”, în terminologia Facebook. S-au blocat, fără niciun avertisment sau explicaţie, conturile de Facebook ale unor site-uri şi bloguri de prestigiu, unele cu vechime de peste 20 de ani („Naţional”). A fost interzis glasul.info, dar şi blogul unuia dintre veteranii presei româneşti de peste Prut, Ştefan Secăreanu, director al ziarului „Ţara” şi deputat în Parlamentul de la Chişinău (secareanu.wordpress.com). De asemenea, a fost blocat contul de Facebook al site-lui http://roncea.ro/ al ziaristului Victor Roncea, căruia i-au fost şterse şi toate cele 5.000 de articole publicate de-a lungul anilor. De asemenea, la momentul în care scriem aceste rânduri, contul ziarului „Naţional” este şi el radiat.

Având în vedere precedentul cu închiderea abuzivă a site-ului https://www.justitiarul.ro/, printr-o decizie a ANCOM, în urma sesizării făcute de Grupul de Comunicare Strategică, în perioada Ordonanţei de Urgenţă, Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România îşi exprimă suspiciunea unei legături între autorităţile române (MAI, de exemplu) şi divizia din România a reţelei de socializare Facebook. Considerăm că cenzura naţională şi internaţională intermediată prin platforma Facebook s-a ridicat la un nivel periculos pentru însăşi democraţia României, presa liberă fiind ilustrarea consacrată a acestei democraţii şi a libertăţii cuvântului. Or, lanţul de interdicţii şi blocări ale conturilor de Facebook care „încalcă standardele comunităţii”, fără avertisment şi fără a face precizări în ce constă aceste „standarde” , ne obligă să ne punem întrebări şi chiar să găsim răspunsuri. Iar unul dintre răspunsuri este acesta: blocarea selectivă a conturilor amintite identifică „standardele comunităţii” Facebook cu cele ale „comunităţii guvernamentale”, care se află demult în stare de beligeranţă cu libertatea cuvântului în România.

Având în vedere şi luând în considerare aspectul de blocare comandată a conturilor amintite, repetăm întrebarea cu răspunsul inclus: există vreo legătură între structurile „vigilente” ale statului român şi Facebook România?

UZPR atrage atenţia tuturor structurilor de putere, de la Preşedinţie, Guvern, Parlament, Justiţie, până la ANCOM şi Grupul de Comunicare Strategică, în cazul vreunei implicări mijocite sau nemijlocite  a lor în această situaţie, că numărul „asimptomaticilor” care pun dreptul la liberă exprimare mai presus de alte drepturi e mult mai mare decât al celor „simptomatici”. Aceştia din urmă pot fi identificaţi uşor, pentru că, exprimându-se la vedere, pot fi blocaţi, aşa cum pe vremuri erau arestaţi. Ceilalţi, mai greu, pentru că sunt … asimptomatici.

Constatăm aşadar cu stupoare că a început un nou sezon al interdicţiilor în presă. Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România este alături, din datorie profesională, responsabilitate de breaslă, spirit civic şi menire istorică, de toţi jurnaliştii care-şi asumă libertatea cuvântului, a căror cauză o susţine considerând-o propria cauză,  şi dezavuează discriminarea lor în mediul online, pe care o consideră propria discriminare.  Rămânem până la capăt fideli principiului de bază al democraţiei, exprimat cu simplitate de cuvintele preluate de marele om politic Ion Raţiu: „Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge pentru ca dumneata să ai dreptul să nu fii de acord cu mine!”.

Stimaţi conducători, suntem în primii 20 de ani ai mileniului trei, nu în anii „50 ai secolului XX. Nu-l reînviaţi pe Stalin! Nu reinventaţi Tribunalul Poporului! Nu-i stârniţi pe „asimptomaticii” liberei exprimări!”, conchide Departamentul de Comunicare al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din Români.

https://www.bursa.ro/