Arhiva | 5:55 pm

DIFERENȚA DINTRE PNL ISTORIC AL FAMILIEI BRATIENILOR ȘI PDL .ACTUALUL PNLP CREAT DE MASONUL SORIN FRUNZAVERDE ȘI CRIN ANTONESCU ARE SIGLA PROPRIE ȘI A FUZIONAT CU PDL CREEAND PNDL, CARE NU ARE NICIO LEGĂTURĂ CU PNL ISTORIC SUSPENDAT.NOUL PDL NAZI CONDUS KLAUS WERNER JOHANNIS,SAS- -UNGURU LUDOVIC ORBAN

4 aug.

Imagine

Fiindcă Partidul Naţional Liberal a apărut ca alternativă la vechiul sistem de gândire social-politic feudal bazat pe puterea absolută a domnitorului, pe categoriile privilegiate şi pe conservatorism. Ideologia liberală a apărut în ţara noastră pe fondul de emancipare socială și națională a ţării din secolul al XIX-lea, în contextul luptei pentru autonomie, unire şi independență a Principatelor. Gândirea liberală, încadrată în curentul liberal european al vremii, a contribuit la dezvoltarea României moderne.

Iată doar câteva repere din istoria remarcabilă a acestui partid, piloni obligatorii pentru viitorul conducător al celor care au misiunea de a duce mai departe moştenirea Brătienilor.


În Europa Occidentală, apariţia liberalismului s-a suprapus cu procesul dezvoltării oraşelor şi a ascensiunii burgheziei – reprezentată de profesiile liberale – , şi s-a manifestat prin lupta acestora împotriva privilegiilor nobiliare şi a restricţiilor din calea comerţului şi industriei. Acestui proces de prefaceri i s-a asociat ideologia politică mai ales a intelectualităţii, pe baza unor idei iluministe şi raţionaliste, aparţinând lui Rousseau, Voltaire, Leibniz, sau Descartes, care a dus la revolte şi revoluţii în această zonă a Europei, începând cu mişcările din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea în Ţările de Jos şi Anglia, şi până la apogeul atins prin revoluţia din Franţa din 1789, decisivă se pare pentru o nouă epocă pe întregul continent.

La noi, înainte de crearea, sub această titulatură, a Partidului Naţional Liberal, au existat mai multe personalităţi şi momente care au marcat apariţia şi evoluţia ideologiei liberale şi care s-a încadrat curentului ideilor liberale din Europa.

Unul din primele documente de factură liberală a fost cel promovat în anul 1822, de către Ionică Tăutu, reprezentantul unui grup de boieri de rang scăzut – mijlocii şi mici – din Moldova, care a propus un proiect constituțional care conţinea principii liberale și republicane – „Constituția Cărvunarilor” – aluzie la carbonari – adică acei membri ai societății revoluționare secrete din Italia, care a luptat la începutul sec. XIX pentru unificarea și independența țării – care prevedea introducerea unui sistem modern de guvernare în Principatele Dunărene, sistem a cărui principală trăsătură era forma de guvernare ca monarhie constituțională. Proiectul formula pentru prima dată principiul constituțional al domniei legii și al separării puterilor în stat, însă contura foarte clar una din caracteristicile principale ale liberalismului şi anume naţionalismul.

În anul 1834, Ion Câmpineanu conducea opoziția liberală în fața influenței ruse în Adunarea Națională a Munteniei, iar în 1835 C.A. Rosetti înfiinţează la Paris “Cercul Democrat Român”, organizaţie cu gândire liberală, care activa în cercurile revoluţionare franceze.

În 1840, Mitică Filipescu conducea un grup conspirativ în Valahia, tot după modelul carbonari.

Şi tot în 1840, Mihail Kogălniceanu publică în articolul „Introducție” din  revista literară „Dacia literară”, idealurile pașoptiste, iar în 1843 se înfiinţează la Bucureşti organizaţia “Societatea Literară Frăţia”, formaţiune care cuprinde mişcarea paşoptistă din Ţara Românească.

La Paris activează în 1845 “Societatea Studenţilor Români”, asociaţie în care activează studenţi radicali români din Ţara Românească şi Moldova.

Anul 1848 aduce Petiţia liberală prilejuită de revoluția moldovenească, denumită în epocă și „revolta poeților români”. Tinerii revoluţionari moldoveni, în frunte cu Vasile Alecsandri, au redactat, la 27 martie 1848, la hotelul Petersburg din Iași, cu știrea domnitorului Mihail Sturza, o „petițiune a boierilor și notabililor moldoveni” în 35 de puncte urmată în august 1848 de un program.

Adunarea Naţională de la Blaj din 3/15 mai – 5/17 mai 1848 a fost una dintre adunările românilor din Transilvania din timpul revoluţiei de la 1848, prin care aceştia şi-au expus revendicările naţionale, politice, religioase şi sociale, pentru ca naţiunea română din Ardeal să beneficieze de aceleaşi drepturi ca şi celelalte naţiuni care locuiau în această provincie.

Tot în 1848, revoluția din Țara Românească prilejuieşte unor personalităţi de factură liberală formarea unui guvern provizoriu, în București, alcătuit din radicali – constituiţi în jurul lui Nicolae Bălcescu – şi moderaţi, dar cu opinii divizate mai ales pe tema reformei agrare.

În 1848 “Cercul Democrat Român”, “Societatea Studenţilor Români” şi “Societatea Literară Frăţia” fuzionează într-o singură formaţiune denumită “Frăţia”, însă după anul 1848, organizaţia se regrupează la Paris.

În 1857 se introduce votul cenzitar, iar în Parlamentele din Ţara Românească şi Moldova se formează primele grupuri parlamentare liberale. După Unirea Principatelor din 1859, liberalii au format un grup distinct în Parlamentul României.

Ion.C.Bratianu
Ion.C.Bratianu

În anul 1861 se formează gruparea liberal-radicală condusă de C.A. Rosetti şi I.C. Brătianu, care avea să devină formaţiune politică, intitulată “Societatea Amicilor Constituţiunii”, în 1867.

În anul 1863 grupurile parlamentare liberale din Moldova şi Ţara Româneasca adoptă prima platformă politică comună.

În 1864, mai ales după data de 2 mai, începe a doua etapă, distinctă, a domniei lui Alexandru Ioan Cuza, aceea a unui regim personal, care a presupus restrângerea liberalismului de tip politic concomitent cu libertatea de exprimare a celui intelectual şi cultural.

Doi ani mai târziu, liberalii de seamă susțin îndepărtarea lui Cuza de pe tron, iar un alt grup se opune noii Constituții bazate pe documentul „Fracțiunea liberă și Independența”, influențată de Simion Bărnuțiu și inițiat de Nicolae Ionescu.

În 1866 apare primul oficios liberal, “Românul”, după acest moment liberalii jucând practic rolul principal în procesul de modernizare a României.

Campania pentru alegerile parlamentare din aprilie 1875 a adus înfruntarea dintre formaţiunile liberale şi conservatori, iar primii hotărăsc, la 4 ianuarie, acţiunea bazată pe o platformă comună şi constituirea unui comitet central electoral unic, la nivelul întregii ţări.

La 23 ianuarie, în acelaşi an, apare periodicul „Alegătorul liber”, urmat la câteva zile de înfiinţarea unei coaliţii liberale care se adresa prin diferite mijloace de comunicare maselor populare.

A devenit atunci clar că era obligatorie înfiinţarea unei formaţiuni politice puternice, iar la 24 mai 1875, diferite figuri liberale – Ion Constantin Brătianu, Mihail Kogălniceanu, Ion Ghica, Gheorghe Vernescu, Alexandru G. Golescu – împreună cu disidentul conservator Manolache Costache Epureanu, realizau o alianţă parlamentară printr-o reuniune ţinută în casa din Strada Enei, proprietate a maiorului englez Sir Stephen Bartlett Lakeman, stabilit definitiv în România şi cunoscut sub numele de Mazar-Paşa, prin care puneau bazele Partidului Naţional Liberal.

ion ic bratianu
Ion.C.Bratianu

PNL BRASOV.
PREŞEDINŢII PNL - PNL Brașov

În 4 iunie 1875, „Alegătorul liber” publica programul acestei formaţiuni politice, iar o zi mai târziu, „Românul” publica lista cu numele celor 25 de membrii constituiţi în Comitetul coordonator al PNL, sloganul formaţiunii a fost „Prin noi înșine!” iar primul președinte al partidului a fost Ion C. Brătianu.

În anul 1877, în perioada guvernării liberale, România și-a proclamat Independența, iar în 1882 PNL a pledat pentru introducerea sufragiului universal.

În perioada Primului Război Mondial, PNL s-a aflat la guvernare aproape neîntrerupt între 1914 și 1919 (cu excepția perioadei martie – noiembrie 1918), iar ţara noastră și-a împlinit obiectivul național al Marii Uniri.

Cronologie PNL 1835 – 2018 | ALIANTA DREPTEI

În perioada interbelică, una dintre cele mai prolifice din istoria noastră, liberalii s-au aflat la putere în perioada 1922-1928 (cu o mică întrerupere între martie 1926 și iunie 1927) și apoi în intervalul 1933-1937, perioadă în care aceştia au promovat reforma agrară, organizarea administrativă unitară, o nouă legislație electorală și măsuri de refacere a economiei.

La 30 martie 1938 activitatea PNL a fost suspendată prin decretul regal al luI Carol al II-lea, apoi şi-a reluat activitatea pentru o scurtă poerioadă, după 23 august 1944, pentru ca în noiembrie 1947, după ce regimul comunist a instaurat un sistem totalitar, acesta să hotărască dizolvarea partidelor politice democratice, inclusiv a PNL, care și-a încetat activitatea.

Au urmat nenumărate persecuţii politice, mulţi liberali de seamă fiind închişi – la Sighet, Aiud, Jilava, Gherla, Botoșani, Râmnicu Sărat, sau în lagărele de muncă propagandistă de la Bicaz sau Canalul Dunăre-Marea Neagră – , unii plătind cu sacrificiul suprem credința în valorile democratice și liberale, iar alţii fiind obligaţi să plece în exil, unde au continuat să promoveze aceste valori.

Între anii 1973 şi 1989, Partidul Naţional Liberal s-a reorganizat sub forma Clubului de Reflecţie şi Acţiune Liberală cu sediul permanent la Paris, iar printe membrii activi se regăseau Radu Câmpeanu, Dinu Zamfirescu, Ioana Brătianu sau Ion Vitez.

 

După Revoluţia din anul 1989, mulţi dintre liberalii de seamă au revenit în țară pentru ca alături de personalităţi de aici să reînfiinţeze Partidul Național Liberal, un Comitet de iniţiativă pentru reînfiinţarea PNL fiind creat chiar pe 22 decembrie 1989, şi din el făceau parte Ioan Beșe, Nicu Enescu,  Dan Lăzărescu, Gheorghe Mincă, Sanda Tătărescu, Mircea Vaida și Cristian Zăinescu.

La 6 ianuarie 1990 se desfăşoară la Biserica Armenească şedinţa de reînfiinţare a Partidului National Liberal, iar Tribunalul Municipiului Bucureşti a oficializat reapariţia PNL la 15 ianuarie 1990 – revendicând moştenirea PNL-Brătianu cât şi a PNL-Tătărăscu, secretar general fiind desemnat Radu Câmpeanu, iar printre membrii fondatori figurează Ioana Brătianu, Sanda Tătărăscu, Virgil Mănescu, Barbu Negoescu, Şerban Orăscu, Radu Vălsărăscu, Dinu Zamfirescu

La scurtă vreme PNL a devenit parte componentă a CPUN în care avea trei reprezentanţi: Radu Câmpeanu, Ionel V. Săndulescu şi Dan Amadeo Lazarescu.

Primul congres al partidului a avut loc la 31 martie şi 1 aprilie 1990, aici fiind adoptate Statutul, Programul şi fiind alese organele de conducere: Radu Câmpeanu – preşedinte, prim-vicepreşedinte Ionel V. Săndulescu, 8 vicepreşedinţi, între care Mircea Ionescu Quintus, Dan Lăzărescu şi Sanda Tătărescu, şi 4 secretari executivi.

Schimbarea la faţă a şefilor partidelor parlamentare. Azi, Radu ...

Însă această perioadă de reconstruire a ideilor şi valorilor liberale nu a fost una lină, fiind înregistrate nenumărate tentative şi realizări de sciziuni şi unificări, care au avut darul de a realiza un partid cu o orientare politică mai clară.

09 | iunie | 2014 | Octavpelin's Weblog

DOCUMENTAR.ISTORIA DEZVOLTARII LIBERALISMULUI DIN 1935 SI DESPRE ...

Măcel în PNL Mehedinţi - PDL-iştii eliminaţi unul câte unul!

La primele alegeri libere din România de după Revoluţie, din 20 mai 1990, PNL a obținut 39 de mandate de parlamentari.

MEMBRII REFONDATORI AI PNL DIN 6 -15 IANUARIE 1990

IN COLIMATOR. BLATUL INTRE TOATE „PARTIDELE DE PE ESICHIERUL POLITIC” CARE AU STIUT CA PNLP ARE SIGLA PROPRIE SI MEMBRU FONDATOR AL PPE APARE TRAIAN BASESCU ,DAR NU AU CONTESTAT CA LA ALEGERI ACEST PARTID „PNLP” SANTAJAT DE STATUL PARALEL TREBUIA SA PARTICIPE SI NU  PARTIDUL NATIONAL LIBERAL ISTORIC AL BRATIENILOR  SUSPENDAT.LIDERII PARTIDULUI NATIONAL LIBERAL POPULAR=PPE,LA ORDINUL GAULEITERULUI NATIONAL-SOCIALIST ,NAZI,KLAUS WERNER JOHANNIS „TERMITATORUL „NOULUI PNL=PPE”.PREDAU NOUL PDL LUI JULIEN CIOLOS SI „TEHNOCRATILOR ACESTUIA!”,PARTIDUL NATIONAL LIBERAL ISTORIC AL BRATIENILOR ESTE SUSPENDAT!

4 aug.

IN COLIMATOR. BLATUL INTRE TOATE „PARTIDELE DE PE ESICHIERUL POLITIC” CARE AU STIUT CA PNLP ARE SIGLA PROPRIE SI MEMBRU FONDATOR AL PPE APARE TRAIAN BASESCU ,DAR NU AU CONTESTAT CA LA ALEGERI ACEST PARTID „PNLP” SANTAJAT DE STATUL PARALEL TREBUIA SA PARTICIPE SI NU  PARTIDUL NATIONAL LIBERAL ISTORIC AL BRATIENILOR  SUSPENDAT.LIDERII PARTIDULUI NATIONAL LIBERAL POPULAR=PPE,LA ORDINUL GAULEITERULUI NATIONAL-SOCIALIST ,NAZI,KLAUS WERNER JOHANNIS „TERMITATORUL „NOULUI PNL=PPE”.PREDAU NOUL PDL LUI JULIEN CIOLOS SI „TEHNOCRATILOR ACESTUIA!”,PARTIDUL NATIONAL LIBERAL ISTORIC AL BRATIENILOR ESTE SUSPENDAT!
octav on Twitter: "@denisdeniz26 Aceasta este Sigla Noului PNLP ...21 | august | 2017 | Octavpelin's Weblog | Pagină 2
Partidul Național Liberal Popular = PPE se află într-o situație foarte proastă. În timp ce mulți din parlamentarii intrați cu chiu cu vai în noul Parlament își negociază deja trecerea în barca Puterii (ALDE și PSD), liderii actuali ai PNLP=PPE  vor să își asigure perpetuarea în fruntea partidului cu orice preț.
Imagine similară
Surse din cadrul PNL susțin că în aceste zile se negociază predarea partidului către ”tehnocrații lui Cioloș” în fruntea chiar cu Dacian Cioloș. Totul s-ar face sub oblăduirea prezidențială. Prin urmare Dacian Cioloș alături de Vlad Voiculescu și Dragoș Pîslaru ar urma să preia frâiele partidului cu știința și tot concursul actualului lider interimar, Raluca Turcan.Mișcarea îi deranjează însă foarte rău pe vechii liberali care sunt de părere că ei ar trebui să conducă partidul și că orice negociere ar trebui inițiată și concretizată de ei și nu de foștii pdl-iști. Cei mai mulți din vechii liberali nici nu vor să audă însă de ”Dacian Cioloș și echipa lui de fițoși” și cred că alegerile au fost pierdute în special din cauza atitudinii duplicitare, ambigue și prostești din partea premierului Cioloș.”Ne-a dus în prăpastie cu viteză și acum are tupeul să vrea în partid? E o mojicie ce vrea să facă Turcan”, susține unul din vicepreședinții din fostul PNL care susține că e cazul ca Partidul Național Liberal să fie condus de un liberal și nu de un fost pdl-ist ”vopsit peste noapte în liberal”.

El este susținut de un șef de filială, tot un vechi liberal. Acesta susține că negocierile inițiate de Raluca Turcan sunt dovada că ”ei i s-a urcat la cap nițel mai mult puterea și o ia pe urmele Alinei cu care nu te-ai mai putut înțelege când a ajuns la vârf și se credea dumnezeul partidului. Cu siguranță își dorește să fie șef în continuare și face aceste negocieri în speranța că la congres lucrurile se vor aranja după dorințele ei sau ale prințului consort”.

 

octav on Twitter: "@denisdeniz26 Aceasta este Sigla Noului PNLP ...

De partea lor foștii pdl-iști susțin că ceea ce se întâmplă acum e dovada superiorității lor asupra vechiului PNL care a dovedit că ”habar nu au ce e aia politică în România”. ”Noi am luat puterea și clar nu le-o mai dăm. O să îi tolerăm prin zonă, dar PNL e acum al nostru, este creștin-democrat. Cui nu-i convine să se ducă la Tăriceanu… că tot plâng după el”, a tunat un șef de filială județeană al PNL cu rezultate bune și la locale și la parlamentare.

Deocamdată liderii PNL au convocat ședința Biroului Politic Național, în cadrul căreia vor decide calendarul de acțiuni în Parlament, având în vedere că urmează votul de învestitură al Guvernului Grindeanu. Este de așteptat ca în cadrul ședinței să se ridice și problema negocierilor secrete purtate de conducerea partidului cu premierul Dan Cioloș. La asta se adaugă și nervozitatea acumulată după negocierile secrete eșuate de imediat după rezultatul alegerilor cu Călin Popescu Tăriceanu pentru preluarea PNL.

MEMBRII REFONDATORI AI PNL DIN 6 IANUARIE – 15 IANUARIE 1990.

Pedofilii lui Orban și Iohannis!

4 aug.

Presupun că un om cu minte și caracter a suflat celor de la site-ul ”Dela0.ro o situație neobișnuită.” Dreptate strâmbă: 3 din 4 cazuri de acte sexuale cu victime copii sunt judecate în instanțele românești ca fapte consimțite”.

Subiectul nu a făcut mare vîlvă în ultramoralizatoarea presă romană. Ea are ochi și voce numai pentru corupție, ea fiind, în egală măsură, expresia acestui fenomen. Dar acum scriem despre copii. Cum spuneam. Cineva, sătul peste măsură de dosarele de pedofilie îngropate pe rațiuni juridice închipuite, a dat o mînă de ajutor la punerea pe tapet a subiectului. Și a apărut materialul din Dela0.ro care a devenit subiect de inspecție pentru CSM. Nu știu dacă există o legătură între autosesizarea CSM și legea votată în parlament. Diferențele din calendar nu exclud categoric o asemenea posibilitate. Oricum, legea a fost votată de Parlament și era cît pe aci să devină un pericol uriaș pentru toți cei vinovați de pedofilie.

Pe neașteptate, guvernul Orban contesta legea la Curtea Constituțională. Nu președintele Klaus Iohannis, mare artist în contestări inutile, nu ONG-urile conectate la finanțele democraților americani și la lecțiile de democrație predate pe benii lui Georges Soros. Legea pedepselor nemiloase pentru pedofili a fost contestată de guvernul Orban. Crede cineva că guvernul Orban are vreo legătură cu pedofilia? Eu unul nu aș încerca o asemenea presupunere. Că este plin de miniștri care dau în gropi, asta da! Semnez imediat o asemenea afirmație. Că guvernul Orban nu face nimic fără aprobarea președintelui Klaus Iohannis iarăși sunt de acord. Semnez oriunde o asemenea acuzație. La nevoie, depun și mărturie. Ca atare, sunt gata să cred că guvernul Orban a contestat la CCR prevederea legală aprobată de parlament cu știința președintelui Klaus Iohannis.

Președintelui nu i-a convenit (nu știm de ce!), dar a ales să-l trimită la înaintare pe slugarnicul Ludovic Orban. Aș zice, chiar cu aprobarea acestuia, premierul a sărit la atac. Are președintele României simpatii pentru pedofili? Nu cred! În biografia sa apar doar secvențe dintr-un dosar neclarificat. Este vorba despre adopțiile din perioada imediată anilor 1990, adopții la care, după spusele sale, n-a fost decît traducător și șofer. Și, totuși, care să fie explicația acestei contestații la CCR? Iată ce susține PSD-ul, prin Alfred Simonis, una dintre vocile sale pe acest subiect:

Guvernul Orban este apărătorul pedofililor, violatorilor şi prădătorilor sexuali! Guvernul Orban moare de grija tuturor acestor nenorociţi! Pe care îi consideră discriminaţi! De asta a contestat la CCR legea votată de Parlament prin care aceste bestii ar fi putrezit în închisoare! Abominabil! Alocaţiile copiilor nu le-a dublat, dar îi apără cu înverşunare pe cei care distrug vieţi de copii. Pentru Orban şi gaşca sa din Guvern nu contează viitorul României. Contează doar ca pedofilii să nu fie discriminaţi!”, a scris Alfred Simonis luni pe Facebook.

Liderul deputaţilor PSD amai adăugat că guvernul Orban consideră şi că hoţii nu trebuie discriminaţi.

„La fel cum, în viziunea Guvernului PNL, hoţii nu trebuie discriminaţi! Cei care fură cu zece mâini din banul public cu achiziţii, cei care violează, toţi şi-au găsit un zid de protecţie în guvernarea PNL!”, a scris Alfered Simonis Simonis.

În contestația sa, Guvernul a construit o argumentație vizibil trasă de păr. Cică reglementarea încalcă preverile Constituției deoarece „instituie un tratament discriminatoriu între persoanele care au comis infracţiuni de o gravitate similară, în sensul în care nu pot fi identificate raţiuni obiective pentru alegerea acelor infracţiuni care urmează a fi imprescriptibile”.

Care să fie explicația acestei simpatii infracționale? Nici portdrapelul partenerului nostru strategic, adică președintele Donald Trump, nu se dă în petec după concesiile făcute pedofililor. Dimpotrivă, Donald Trump, după scandalul Epstein, încearcă să împingă lucrurile spre sancțiuni maximale. Dacă tot suntem un amplificator al gîndirii partenerului strategic, de ce guvernul și președintele României încearcă o atitudine mai blîndă, în vreme ce preșdintele SUA este partizanul stricteții maxime? Se dezice România de Donald Trump? Sau este de acord cu Donald Trump, cînd este vorba de achziții de tehnică militară, și schimbă macazul pe lina democraților și a lui George Soros, cînd este vorba de pedofili, de minorități, de alegeri?

Greu de răspuns! Ne mai rămîne ca, în zilele următoare, să încercăm un inventor de similitudini în materie de politică între SUA și România, la noi ajungînd doar ecoul caraghios și chinuit al unei bătălii politice pe viață și pe moarte dusă cu prilejul alegerilor prezidențiale din SUA.

 

CORNEL NISTORESCU/https://www.cotidianul.ro/

Un ONG îl face pe Iohannis „recidivist”!

4 aug.

Read more: https://ro.sputnik.md/politics/20200803/31153091/Un-ONG-il-face-pe-Iohannis-recidivist.html

Gușă despre alegeri: ”statul paralel nu mai lasă nimic la voia întâmplării”!

4 aug.

Read more: https://ro.sputnik.md/politics/20200803/31151151/Gusa-despre-alegeri-statul-paralel-nu-mai-lasa-nimic-la-voia-intamplarii.html

”Nu uitați să sunați trompeta când plecați!” Carmen Avram nu lasă nicio șansă Guvernului!

4 aug.

Read more: https://ro.sputnik.md/politics/20200804/31159192/Nu-uitai-sa-sunati-trompeta-cand-plecati-Carmen-Avram-nu-lasa-nicio-sansa-Guvernului.html

Dan Chitic și ”Justițiarul”, acțiune penală contra lui Iohannis, Vela și Grindeanu!

4 aug.

Read more: https://ro.sputnik.md/politics/20200803/31148786/Dan-Chitic-si-Justitiarul-actiune-penala-contra-lui-Iohannis-Vela-si-Grindeanu.html

Orban se apără de protestele elevilor: ”Nu pot crea o previziune azi”!

4 aug.

Read more: https://ro.sputnik.md/politics/20200803/31149645/Orban-se-apra-de-protestele-elevilor-Nu-pot-crea-o-previziune-azi.html

Tudose dă în vileag cea mai rușinoasă și periculoasă situație din România în Pandemie!

4 aug.

Read more: https://ro.sputnik.md/politics/20200804/31160522/Tudose-da-in-vileag-cea-mai-rusinoasa-si-periculoasa-situatie-din-Romania-in-Pandemie.html

Ce NU se spune despre ”Medicamentul minune” primit de România de la Bruxelles!

4 aug.

Read more: https://ro.sputnik.md/analytics/20200803/31156379/Ce-NU-se-spune-despre-Medicamentul-minune-primit-de-Romania-de-la-Bruxelles.html

Firea atrage atenția Guvernului și Președinției cât de gravă este blocarea Capitalei!

4 aug.

Read more: https://ro.sputnik.md/politics/20200803/31152379/Firea-atrage-atentia-Guvernului-si-Presedintiei-cat-de-grav-este-blocarea-Capitalei.html

Scandal monstru generat de o decizie scandaloasă a lui Orban! Firea și Simonis îl distrug!

4 aug.

Read more: https://ro.sputnik.md/politics/20200804/31159223/Scandal-monstru-generat-de-o-decizie-scandaloasa-a-lui-Orban-Firea-si-Simonis-il-distrug.html

Incident istoric care i-ar putea fi fatal lui Negoiță – poate pierde primăria!

4 aug.

Read more: https://ro.sputnik.md/politics/20200804/31160940/Incident-istoric-care-i-ar-putea-fi-fatal-lui-Negoita-poate-pierde-primaria.html

LAURA PAUSINI ,ALEJANDRO SANZ – VIVEME!

4 aug.

DARREN HAYES – INSATIABLE!

4 aug.

%d blogeri au apreciat: