Arhiva | noiembrie, 2020

COLIMATOR.Fericirea de a îngropa o țară!

30 nov.

Îmi plac oamenii superiori, dar ce spectacol trist să vezi realitatea: cu cât sunt de superiori, cu atât sunt de mici în modul cum se poartă cu alţii.” – Parizianul / Delirul, Marin Preda

Sunt încă milioane de români care cred cu determinare că președintele Klaus Iohannis este soluția salvatoare pentru România. Determinarea asta are legătură cu mecanismele de ură, dispreț și proastă superioritate, aplicate în cadrul singurului program național care a dat rezultate în ultimii ani!

Cine a rămas sănătos la cap și suflet, nu are cum să nu observe că România a intrat în cea mai proastă perioadă a ultimilor 30 de ani!

Cu cât Iohannis și guvernul PNL se declară mai mulțumit unul de celălalt, cu atât România se afundă în dezastru, fiind îngropată în datorii și înstrăinarea ultimelor resurse proprii rămase în proprietate națională.

Sub guvernarea Iohannis-PNL, dacă românul are dreptul la un leu, primește un ban. Legea a devenit facultativă, iar asta nu mai supără nici pe duplicitara și complicea la crimă de stat Uniune Europeană, nici pe #tefeliștii care astăzi nu mai primesc resurse externe pentru a produce crize interne!

Războiul cu PSD, susținut obsesiv de Iohannis-PNL, arată singura predispoziție și calitate a celor magnetizați în jurul unui președinte cu gândire îngustă: demolarea! Incapabilă să construiască măcar o frază normală, echipa Iohannis-PNL excelează prin ura la adresa unui partid pe care l-au transformat într-o mârțoagă pe spatele căruia biciul se înnoadă de coastele prin care se citește trădarea instituțiilor bugetate să apere România de trădare și impostură!

Fiecare ieșire publică a președintelui Iohannis este o manifestare a limitelor unui om bolnav de sine, bolnav de putere, măcinat de carențele unui minoritar nu doar etnic, un personaj care nu contenește să laude și să împroaște românii cu singurul succes cert: Fericirea de a îngropa o țară!

http://dantomozei.ro/

Publicitate

Portavocea unui guvern eșuat!

30 nov.

A ajuns să înlocuiască „Telejurnalul”, „Știrile de la ora 5” și „OTV”. Deschizi televizorul, este acolo! Deschizi orice site de știri, îl vezi în cel puțin zece „știri”. Dai colțul din cauza COVID-19, el este acolo și te ceartă că nu te-ai spălat pe mâini, motiv pentru care acum păstrezi distanța regulamentară: doi metri sub pământ, în sac!

Este el, portavocea unui guvern eșuat! Cel mai surd la realitate, cel mai politruc, cel mai traseist (Sibiu-București și retur), cel mai apatic la Litera și Spiritul Constituției, cel mai dator la bugetul de stat și totuși … cel mai puțin deranjat bugetar al României! Nimeni, absolut nicio instituție a statului nu pare să îl oprească din bruiajul și derapajul în care ține o țară!

Cu sunetul puternic afectat de lipsa de vocale, portavocea guvernului eșuat a dat în boala lui Calache. Zilnic, își face damblaua „pesede”, scrâșnind din dinți imbecilități fără număr pentru „dragii mei” (!?) atât de dragi încât de un an mai are puțin și îi trece la program de tortură fără nicio disimulare.

Economia se prăbușește, educația și sănătatea sunt deja pe butuci, religia și libertatea de mișcare sunt interzise … însă portavocea insistă strident și insuportabil cu laude pentru cel mai imbecil și înstrăinat guvern din ultimii 30 de ani!

Venit dintr-un oraș gonflat pentru ca proștii să nu observe praful și lipsa de dezvoltare, portavocea s-a înconjurat de valori similare: șomeri, medici de orășele, pături politice și mai mici dar reșapate portavoci! Unul, măcar unul de Doamne ajută nu găsești în “prima linie” a corului de lingăi care asigură bucuria nebunului.

Democrația lui Iohannis este de inspirație marxist-stalinistă!

Opriți sonorul, scoateți bateriile din portavoce. Poate așa, în urechile de care își atârnă exemplar o mască neconformă, vor intra și altceva decât fluviile de limbi, laude și ode!

Lăsați fără glas rindeaua cu dinți de cal care ne macină și ultimele sărbători creștine din calendar!

În România mai există speranță, soluții, opțiuni … nu doar o portavoce bolnavă de sine, sprijinită în proptele securiste de modă nouă, în trădări interne pentru beneficii externe!

Puneți un leucoplast peste portavocea nenorocită care transformă România într-un ospiciu cu stindarde și pretenții euroatlantice!

http://dantomozei.ro/

Sfântul Apostol Andrei – primul vestitor al lui Mesia. La Mulți Ani!

30 nov.

 

Tradiția spune că Hristos Înviat s-a arătat Sfântului Apostol Andrei în miez de noapte spunându-i să se îndrepte spre orașul Gharyanus și să propovăduiască Evanghelia ca oamenii să renunțe la închinarea la idoli și să se închine lui Hristos, dând dovadă de multă răbdare și primind a suferi pentru Adevărul care este deopotrivă Cale și Viață. Guvernatorul s-a mâniat, i-a chemat pe ucenicii Domnului întrebându-i cine sunt. Andrei răspuns-a: ”Noi suntem ucenicii unui Domn Bun, numele lui este Hristos.” Atunci mulțimile i-au cerut să-și arate puterea printr-o minune și atunci s-a arătat Hristos care a mers înaintea lor și din acea zi, oamenii s-au depărtat de credința în idoli. Sf. Andrei a fost cel dintâi care l-a vestit pe Hristos și, conform datinii care impunea ca respectul fratelui mai mare să fie cuvenit unui părinte a mers la Petru zicând ”Evrica Mesia”, ”L-am aflat pe Mesia”. A urmat întocmai cuvintele Mântuitorului: Iată Eu vă trimit pe voi ca niște oi în mijlocul lupilor…să nu vă temeți de cei care ucid trupul, căci sufletul nu-l pot ucide. Dragostea sinceră pentru Fiul lui Dumnezeu, credința înflăcărată, speranța netăgăduită l-au însoțit încă din prima călătoria pornind de Ierusalim și luând cu sine câțiva ucenici din cei șaptezeci care l-au însoțit pe Hristos, înfruntând cu sârguință toate vitregiile unei călătorii, inițiindu-i în propovăduirea noii Învățături. Ca un bun semănător nu a pregetat, s-a dedicat întregii ființe lui Hristos parcurgând mari distanțe prin locurile prin care petrecuse Mântuitorul, înfruntând necazurile și chiar chinurile cu care erau prigoniți ucenicii lui Hristos. Astfel și-a purtat pașii pretutindeni și reușind prin credința lui tare să parcurgă cam o sută douăzeci de mile și jumătate în ținuturi unde trăiau închinători la idoli, oameni străini purtându-se ca un adevărat creștin, propovăduind Evanghelia Lui Hristos care îndeamnă: ”Cel ce vine după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să urmeze lui Hristos, arătându-se ca un vrednic pescar de oameni, reușind să prindă în năvodul religiei Iubirii oameni de toate condițiile mulți închinători la idoli.

Odiseu al creștinătății

 

A fost numit și Odiseu al creștinătății și, în temeiul unor date preluate de la Eusebiu de Cezarea , Origen a reușit să descrie traseul urmat de Ap. Andrei, începând cu Scitia, mai întâi la evreii răspândiți prin acele locuri ajungând până la Roma, trecând prin Galiția, Bitinia, Cappadocia, apoi în Scitia Minor, umplând cu ”har nu doar teritoriul Greciei ci și cel al barbarilor pentru a reveni la Roma pe vremea lui Nero, unde a fost răstignit cu capul în jos. Prezența prin ținuturile Sciției Minor, învecinate cu Tracia, fapt ce poate fi considerat o justificare în aprecierea creștinismului nostru ca având temei apostolic. Mai ales ”Acta Andreae” întâlnim un anume pesimism față de condiția umană din acele timpuri pe care apostolul îl pune pe seama căderii elementului veșnic, spiritual care a făcut ca trupul să devină o adevărată închisoare a sufletului. Toate vin din ”sufletul needucat…căci nici unul dintre voi nu stă ferm, fiindcă totul, inclusiv atitudinile omenești sunt supuse schimbării, datorită ”rătăcirii firii” odată cu căderea sufletului, la rându-i urmare a lucrării forțelor demonice”. Condamnarea nu este definitivă câtă vreme omul poate să fugă de elementele nestatornice pentru a dobândi o viață independentă. Răul nu are temei ontologic ci e o consecință directă a lucrării forțelor răului de aici îndemnul la întărirea credinței ca urmare directă a statorniciei: ”Fiți tari iubiții mei în tot ceea ce ați văzut, auzit și la care ați participat, iar Dumnezeu în care ați crezut, întrucât este îndurător, va aduce înaintea Sa pe cei bineplăcuți, dobândind odihnă pentru toate timpurile”. Accentul este statornic pus pe suflet a cărui devenire poate atinge sublimul atunci când omul răspunde chemării divine: ”Fiți desăvârșiți cum Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este”.

Cuvântul și minunea – pilonii susținători ai evanghelizării

 

Activitatea generată de o asemenea atitudine are ca structură întemeietoare și susținătoare două elemente organic legate între ele pe care astfel le vom găsi prettindeni de acum înainte – cuvântul și minunea. Valoarea cuvântului este urmarea directă a faptului că ”la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul pe care omul, Ascultându-l se poate descoperi pe sine. Cei care ascultă supus Cuvântul pot fi considerați fericiți deoarece văd ”prin ele, ca într-o oglindă tainele care privesc natura lor proprie pentru care toate lucrurile au fost făcute”. Cuvântul, instrument indispensabil al cunoașterii și minunile evidente care nu aveau cum fi puse la îndoială, majoritatea fiind vindecările miraculoase pentru care nu a cerut și nici nu a primit bani atunci când i se dădeau Cât despre minuni ca recunoștință. La insistențele repetate, când cei vindecați se simțeau datori a dărui ceva, răspundea statornic că vrea ”pe tine pentru Hristos”. Discursul său surprinde și astăzi prin profunzimea gândirii, sinceritatea exprimării directe și puterea de a transmite credința creștină cu toată puterea ei modelatoare surprinsă în expresia ”fiți desăvârșiți cum Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este”. Întreg demersul se supune acestui principiu formator de caractere în expresii de o simplitate lesne de pătruns cu mintea și văzător cu inima, dinamizator al unor atitudini angajante: ”Așadar, înțelegând în sinea ta toate acestea, omule, că ești netrupesc, că ești sfânt, că ești lumină, că ești asemenea Celui Nenăscut, că ești inteligibil, că ești ceresc, că ești transparent, că ești curat, dincolo de trup, dincolo de lume, deasupra începătoriilor, deasupra stăpâniilor, , că stăpânești cu adevărat și adunându-te în tine și înțelegându-ți condiție, ajungi la conștiința superiorității tale,…rupând toate legăturile cele ale – și vorbesc de cele ce sunt ale devenirii dar și a celor ce sunt deasupra devenirii, ale căror nume sublime ți le-am dezvăluit, tu singur vei descoperi dacă ai curaj”. E o întretăiere sinergică a ontologiei, și gnoseologiei evoluând spre o soteriologie cuprinzătoare ușor accesibilă cunoașterii lucrătoare, subliniind că ”v-am transmis aceste cuvinte așa cum ele singure ar fi dorit”.

Și, dacă ar fi să aflăm un generic al tuturor semnificațiilor ce pot fi desprinse am spune cu întâiul chemat că ”Fericit este neamul nostru că cineva l-a iubit. Fericită este existența noastră că cineva s-a milostivit.” Transcriem doar cuvintele următoare într-atât de grăitoare prin ele încât comentariul nu poate nici adăuga nici renunța la nimic, subliniind și o o anume seducție a cuvântului care astfel își croiește un drum direct la inimă: Nu suntem ai vremii încât să fim dizolvați de timp; nu suntem produsul mișcării care dispare care dispare din voia proprie, nici cauza a ceea ce urma să fie…Mai degrabă suntem căutători ai celor de sus. Aparținem celui ce își arată milostivirea. Suntem al celui ce se arată bun și pentru aceasta scăpăm de cele rele; ai celui Drept prin care respingem nedreptatea; ai celui îndurător prin care respingem neîndurarea; ai luminii prin care respingem întunericul; al celui Unu prin care ne-am îndepărtat de cei mulți; a: suntem ai Binelui prin care ne îndepărtăm de ce e rău; ai Celui drept prin care ne-am îndepărtat de toată nedreptatea; ai celui Îndurător prin care respingem orice neîndurare;ai celor cerești prin care vedem cele pământești;ai luminii prin care am înlăturat întunericul…”

Condamnat la moarte prin răstignire cu capul în jos, Sf. Andrei se bucură ca de un adevărat privilegiu iar când unul dintre mai marii vremii vrea să-l elibereze, cel care a mărturisit ”Evrika Mesia” vede în acest act nu unul de clemență ci unul diavolesc. Motiv pentru care, legat de lemnul crucii strigă aproape cu disperare: ”Stăpâne nu lăsa ca robul tău să fie iarăși dezlegat. Nu mă da celui nerușinat, O, Iisuse pe mine cel ce sunt legat de taina Ta. Părinte, nu lăsa pe vrăjmașul Tău să mă dezlege pe mine cel ce spânzur de harul tău, cel ce este mic să nu umilească pe cel ce a cunoscut măreția Ta.” Vrednic ucenic al lui Hristos, Andrei își deschide rugăciunea ca o îmbrățișare care să ne cuprindă pe toți într-o comuniune ca arc peste timp la care suntem chemați și așteptați ca frați întru Hristos; ”Vă îndemn pe toți! Schimbați această viață dureroasă, inutilă, nebună, mincinoasă, goală, trecătoare, pieritoare, prietenă a plăcerilor, sclava timpului, slujitoarea beției, însoțitoarea desfrânării, stăpâna zgârceniei, însoțitoarea mâniei, arbitrul înșelăciunii, aliatul crimei, prințul urii, ațâțătoarea uciderilor. Vă implor depărtați-vă de această viață, voi cei care sunteți adunați aici pentru mine și vă rog să înțelegeți sufletul meu care se îndreptă spre cele ce sunt dincolo de timp, dincolo de cuvânt, dincolo de trup, dincolo de plăcerile amare și nelegiuite, pline de toată durerea.” Nici urmă de părere de rău pentru ceea ce lasă în urmă, dar plină de bucuria pentru ceea ce fiind ”dincolo” ne apropie de împărăția cerurilor care este, după Sf. Pavel: dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt.

Celor care au primit la botez numele de Andrei, Andreea și derivatele lor urarea tradițională de mulți ani cu sănătate, împliniri și bucuria de a fi împreună cu cei dragi!

https://www.activenews.ro

A început pelerinajul de Sf. Andrei. Zeci de oameni din toate orașele țării au ajuns la Peștera Sfântului Apostol, în ciuda restricțiilor. ÎPS Teodosie: Nu pot să nu slujesc această sărbătoare. Consider că jandarmii sunt îngeri păzitori!

30 nov.

Arhiepiscopul Tomisului a început în această dimineață săvârșirea Sfântei Liturghii la Mănăstirea Peștera Sfântului Andrei din județul Constanța. Peste 100 de jandarmi și polițiști asigură măsurile de ordine publică la ceremonialul religios, în condițiile în care  este permisă doar participarea persoanelor care au domiciliul în respectiva localitate. Cu toate acestea, oameni din București, dar și din alte orașe, Neamț, Iași, Brașov, au ajuns la pelerinaj, fiind legitimați de forțele de ordine. Potrivit RTV, mai multe autoturisme și autocare venite din toată țara au blocat drumul spre Peștera Sfântului Andrei.
Duminică seara, într-o intervenție  în direct la România TV, Arhiepiscopul Tomisului a spus că este de acord cu măsurile de protecție pentru prevenirea noului coronavirus și a precizat din nou că așteaptă toate autoritățile locale să vină luni la peștera Sfântului Andrei.
„Există bunăvoință, omenie. Eu nu am lipisit de la evenimentele jandarmeriei, poliției, eu consider că sunt niște îngeri păzitori. Eu nu am avut niciodată neplăceri cu ei, în afara incidentului de la Sf. Ecaterina. Azi au verificat fluxul. Tradiția e să se meargă la Sf Andrei chiar de ziua lui. Noi nu suntem împotriva regulilor care să protejeze lumea. Avem și televiziunea locală și a noastră, toată lumea poate vedea.
Rog autoritățile să nu aibă ceva cu pelerinii, să îi întoarcă pe zi. Toți trebuie să respecte regulile necesare, eu cred că cei ce vin acolo vor deveni mai sănătoși, pentru că acolo e loc de vindecare. În orice zi, la Peștere e un har. Sf. Andrei nu ne-a părăsit, e în comuniune cu noi. Este Sfântul cel mai apropiat nouă, el ne-a născut să fim creștini. Fără el nu am fi creștini. Sf. Andrei a avut multe bucurii, nimeni nu l-a alungat. Dimpotrivă, avea foarte multe cereri. Noi am invitat de sus până jos autoritățile. E datoria mea de păstor. Mie această pandemie mi-a adus o nădejde mare, sunt mai aproape de credincioși, în vreme de boală și tristețe trebuie să fii aproape de credincioși, eu am primit îndemn de la Dumnezeu să nu mă îndepărez. Nu pot să nu slujesc această sărbătoare. Cu modestie spun, sunt urmașul Sf. Andrei. Dumnezeu mi-a dat energie. Somnul e necesar. Nu pot să lâncezesc, dacă Dumnezeu mi-a dat putere… noi nu alegem locul unde să mergem, Dumnezeu ne trimite.”, a spus Arhiepiscopul Tomisului, potrivit romaniatv.net.

„Tovarăși guvernanți, sunteți niște comuniști!” ÎPS Teodosie – Vrednic este! La Mulți Ani de Sfântul Andrei, Apostolul Neamului. Să nu uităm: Dumnezeu nu se lasă batjocorit!

30 nov.

Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a ajuns azi dimineață la Mănăstirea Sfântul Apostol Andrei din localitatea constănțeană Ion Corvin pentru a sluji Sfânta Liturghie și a pregăti marea sărbătoare de la praznicul Apostolului Românilor.

Deplasarea nu a fost scutită de incidente, mașina ierarhului BOR fiind oprită de un filtru de Poliție pentru „verificare”, de fapt o nouă hărțuire regizată a prelatului ortodox, scoasă din apanajul poliției politice comuniste. Știrea a fost prezentată deliberat trunchiat, adică fals, de mai multe organe neosecuristice de presă, care au indus ideea că Arhiepiscopul a fost blocat și, eventual, trimis la plimbare. Motivația dezinformării este simplă: descurajarea celor care și-ar dori să participe la pelerinajul tradițional, conform invitației Înaltului Păstor al locului.

Modalitatea în care noul Partid-Stat cu tot cu președintele lui a ales să se comporte cu Biserica Ortodoxă Română, ignorând „suveran” Scrisoarea Deschisă a Arhiepiscopului Tomisului și Apelul Patriarhiei Române sau urarea înțeleaptă a Președintelui Academiei Române, în schimb alegând să-l hăituiască pe curajosul ierarh tomitan agresând credincioși în biserici și la înmormântări, arată fața ascunsă după mască a regimului care își dorește reînscăunarea după alegerile „libere” din 6 decembrie. Cât de libere vor fi ne-o sugerează recentele avansări în grad și în masă ale unor generali din STS.

Știrile securistice și comportamentul reprobabil al unora dintre reprezentanții organelor statului nu au descurajat societatea civilă creștină care se îndreaptă spre leagănul creștinismului românesc, pământul dobrogean binecuvântat odată cu poporul român de doi apostoli ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Sfinții Apostoli Filip și Andrei.

Poliția și Jandarmeria ar trebui să dea dovadă de înțelegere și respect față de credința pelerinilor care vin la Peștera Apostolului lor și să le permită celor câteva sute de români care vor reuși să ajungă dimineața din cine știe ce colț al țării participarea la slujba din exteriorul Mănăstirii, aflată pe un platou de 10.000 de metri pătrați (incomparabil, credem noi, cu spațiul în care se desfășoară zilnic, „pelerinajul” din Metroul bucureștean).

În caz contrar, nu văd prea bine Partidul-Stat, oricât de mult s-ar baza el pe butoanele inteligențelor artificiale din Ciurel.

De altfel, comentatori creștini de anvergură au taxat deja apucăturile deplasate ale organelor mult prea vigilente în lupta cu băbuțele și mamele cu copii în brațe. Eduard Dumitrache, editorialist ActiveNews, consideră că guvernanții actuali nu sunt mai presus de comuniștii de care credeam că am scăpat:

 

„În Franta credincioșii au câștigat la cea mai înaltă instanță: limitarea numărului de credincioși la slujbele religioase în pandemie este ilegală. Curtea Supremă a decis similar în Statele Unite, credincioșii din New York putând merge la biserici. În Romania episcopul este oprit cu baraje de Poliție, în drum spre comunitatea de credincioși.
Tovarăși guvernanți, sunteți niște comuniști!”, scrie Edi Dumitrache.
Categoric. Dar atunci și aceștia vor avea soarta celorlalți. Pentru că, noi știm prea bine, Dumnezeu nu se lasă batjocorit!
Redacția ActiveNews urează La Mulți Ani tuturor românilor, alăturându-se și urării artistei lirice Ozana Barabancea pentru Ierarhul Zilei, Înaltpreasfințitul Teodosie: Vrednic este!

„Acesta este temeiul demnității noastre ca români și creștini. Multe popoare vor să aibă asemenea mărturie de credință, cum avem noi Peștera Sf. Andrei”. Prima vizită a Patriarhului Teoctist la Peștera Sf. Andrei!

30 nov.

Tradiția locală păstrează vie prezența Sfântului Apostol Andrei la Peștera din comuna Ion Corvin, județul Constanța, în colinde și alte creații folclorice, dar și prin diverse scrieri din ultimul secol. Chiar și în zilele noastre, dobrogenii știu că: „Sfântu` Andrei când a vinit, ci c-a vinit pă jos c-un băț în mână. El n-a stat mult, fo două zile, dac-a stat și, când a plecat, a plecat fără băț. Spune că i-a fost seti, ș-a fost dat cu bățu-n stâncă ș-a ieșit apă. A tot chicurat pân-a stat. Bătrânii așa spun”.
Deși a existat un pelerinaj de vară constant la Peșteră, în perioada interbelică, și chiar a fost amenajat un paraclis în interiorul ei atunci, regimul comunist a avut grijă să șteargă aproape din rădăcini această tradiție, iar paraclisul să fie dezafectat, scrie ZiuadeCionstanța.
În toamna anului 1990, la cererea a doi călugări, cu metania din Mănăstirea Neamț, ieromonahul Victor Ghindăoanu și monahul Nicodim Dincă, dobrogean de fel, Arhiepiscopia Tomisului, condusă de arhiepiscopul Lucian Florea, a aprobat înființarea unui schit la Peșteră, care a depins pentru o perioadă de Mănăstirea Dervent.
Odată cu trecerea anilor și înflorirea mănăstirii de la Peștera Apostolului Andrei, a crescut interesul pentru acest „leagăn al creștinismului românesc”, și, odată cu acesta, și numărul pelerinilor, care a devenit din ce în ce mai mare, atât anual, cât mai ales de ziua Sfântului Andrei, pe 30 noiembrie.
Într-un asemenea context, a  fost o chestiune de timp până ca la Peșteră să ajungă și preafericitul Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Atfel, pe 11 august 1997, preafericitul Teoctist, însoțit de Lucian Florea, Arhiepiscopul Tomisului, au vizitat Mănăstirea „Peștera Sf. Ap. Andrei”. Potrivit tradiției patriarhul a fost primit, în sunetele clopotelor, de obștea mănăstirii, în frunte cu starețul de atunci, protosinghelul Neofit Oană.
Momentul întâlnirii dintre întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române cu locul unde a predicat pentru prima dată Apostolul Andrei pe teritoriul țării noastre, îl regăsim consemnat într-un document din arhiva Arhiepiscopiei Tomisului:
„În atmosfera de intonare a imnului arhieresc, pășind cu fiori de evlavie rebătătoritele cărări sfințite de pașii Sfântului Apostol Andrei și ucenicii săi, Părintele Patriarh s-a oprit în fața acestei monumentale peșteri care constituie cel dintâi locaș natural de rugăciune din țara noastră. Privirile sale sorb priveliștea, iar fiorul sacru îi pătrunde în profunzimea sufletului. Intrând înăuntrul Peșterii, momentul devine și mai emoționant… în locul cel mai tainic, pe Sfântul Altar se află Sfânta Evanghelie. Preafericitul Părinte Patriarh a consemnat în paginile ei, cu emoție unică, însemnătatea locului”.
Aici, în interiorul Peșterii, Părintele Patriarh a rostit un cuvânt emoționant:
„Prezența acestei peșteri aici este o mărturie istorică, este dovada Apostoliei Bisericii noastre. Sfântul Apostol Andrei, care s-a învrednicit să fie chemat cel dintâi la apostolie, a fost acela care i-a vestit și lui Petru că L-a găsit pe Mesia. De această întâietate s-au bucurat de fapt strămoșii noștri în ascultarea Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acesta este temeiul demnității noastre ca români și creștini în acelși timp. Multe popoare din Europa și din lume doresc să aibă asemenea mărturie de credință, așa cum se află aici, la noi, Peștera Sfântului Apostol Andrei. Din acest loc, cuvântul Mântuitorului Hristos s-a răspândit prin ucenici și a luminat în tot spațiul carpato-danubiano-pontic locuit de români, și a rodit din belșug”.

Preotul-jurnalist Eugen Tănăsescu: „Nu-l scoateți vinovat pe IPS Teodosie, pentru că niște cinici v-au dat cârpe de doi lei, de s-au umplut spitalele. Peste 90%, cârpe!”

30 nov.

Preotul-jurnalist Eugen Tănăsescu, realizator la Radio Dobrogea, a comentat pe contul său de Facebook asupra prostiilor care se vehiculează pe net din partea guralivilor minoirtari anticreștini în contextul pelerinajului anual de la Peștera Sfântului Andrei. Redăm integral opinia sa:

„Nu-l scoateți vinovat pe IPS Teodosie, pentru că niște cinici v-au dat cârpe de doi lei, de s-au umplut spitalele.


Au apărut retorii care se agită irațional că „ce alegi, Peștera sau ATI?” și că IPS Teodosie incită la nerespectarea legii.

Le atrag atenția că-s orbi și surzi.

Credincioșii au fost purtați prin frig, ploaie, soare, după hatârul guvernanților, că vezi Doamne, e pericol la Biserică.
Asta în vreme ce n-au fost probleme cu înghesuiala de prin metrou, mall-uri sau alte temple ale comerțului.

În vremea asta, nimeni nu răspunde că 90% (mai nou) din măștile puse „spre protecție” au fost niște cârpe. A trecut virusul prin ele ca deciziile guvernanților prin birouri, fără nici o opreliște.

Dar important e să supraveghem credincioșii cu elicoptere. Filtrele poliției sunt mai ceva ca măștile. În vreme ce SUA și Franța au anulat interdicțiile discriminatorii.

Nu Biserica a umplut spitalele, ci colcăiala de interese enorme pe niște cârpe, numite măști.

Pe care au tupeul să le și redenumească „acoperitoare faciale” doar ca să-și acopere, juridic, șmenul. În rest, vă lasă să le cumpărați ca păcăliții, că tot nu vă protejează.

Când expui populația la infectare, cu o cârpă neconformă în peste 90% (!!!)din cazuri, când transportul în comun e prima cale de transmitere a virusului și poți merge oriunde pe proprie răspundere, vii și repeți obsesiv că n-ai voie să mergi la o slujbă undeva în pădure…

Statul practică prea mult dubla măsură.”

https://www.activenews.ro/

Cei care azi au declarat război Peșterii Sfântului Andrei, o împrejmuiesc cu forțe armate și o survolează cu helicoptere, nu știu cu cine se luptă!

30 nov.

Cuvintele Mântuitorului, sămânța Vieții, semănate de Apostolii Săi, au căzut unele pe caldarâm și le-au ciugulit păsările, altele pe teren stâncos unde n-au putut prinde rădăcină și s-au uscat, altele între spinii înăbușitori.

Dacia Pontică, Scythia Minor, Dobrogea s-a dovedit solul cel bun care le-a primit cu toată inima. Vreme de două secole și jumătate cât au ținut persecuțiile cele mai crunte, aici credința adusă de un pescar de pe Marea Tiberiadei a dat o mulțime necunoscută de martiri. Dar imediat ce situația a îngăduit-o, găsim în Dacia Pontică mai multe episcopate și o Mitropolie, rezultatul, firește, al unui proces îndelung și nu al unei instantanee creștinări în masă. La doar doisprezece ani după Edictul de la Milan, în 325, episcopul „scit” figurează printre participanții la întâiul Sinod Ecumenic, la al doilea participă Gerontius, la al treilea Timotei, la al patrulea Alexandru. La Sinodul din 458 este prezent „Theotimus humilis Scythiae regionis episcopus”, cel care va apăra poziția calcedoniană într-o scrisoare adresată împăratului Leon.
La toate Sinoadele Ecumenice episcopul dobrogean a fost prezent. Episcopii dobrogeni, într-un șir neîntrerupt.
Ierarhii de aici se bucurau de o prețuire deosebită din partea omologilor lor. Teotim fusese prieten al Sfântului Ioan Hrisostom. Ioan Cassian a fost hirotonit diacon de același Ioan Gură de Aur și preot de către papa Inocențiu I, de către întâii stătători ai Bisericii Dreptmăritoare Universale nedivizate așadar, ceea ce arată stima ce i se acorda. La 18 martie 550, papa Vigilius îi trimitea o scrisoare episcopului Valentinian cu formula de adresare: „Dilectissimo fratri Valentiniano episcopo de Tomis provinciae Scythiae” în care, dincolo de stereotipia epistolară, e vizibilă importanța pe care personalitățile de vârf ale epocii o dădeau și bărbatului și scaunului în care acesta stătea. La alegerea lui Epifaniu ca patriarh ecumenic, „Paternus misericordia Dei episcopus provinciae Scythiae metropolitanus” semna la poziția a șaptea între mitropoliții și episcopii prezenți.
Cei care știți istorie, aruncați o privire asupra Europei anilor 300, 400, 500 și comparați ce vedeți pe acolo cu Dacia noastră Pontică. Și mai comparați creștinarea noastră cu cele făcute cu forța la anii 700 sau 1000. Și, dacă o luăm pe partea laică, avem o instituție care durează începând din anii 300, de pe timpul lui Constantin cel Mare. Mai puteți numi una de o asemenea longevitate? Și acesteia îi declarați război?
Fraților, noi suntem creștini de la întemeierea creștinismului, creștinați de Primul Chemat dintre Apostolii lui Iisus Hristos.
Noi nu ne rușinăm a recunoaște că venim dintr-o Peșteră, dar nu dintr-o hrubă a tenebrelor ci dintr-un cuib al Luminii.
Lăsați-ne din când în când să o mai vedem. E Casa noastră Părintească. Nu ne opriți să mai venim din când în când acasă. Cu ce drept o faceți?

30 noiembrie: Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul Românilor!

30 nov.

30 noiembrie este ziua în care creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Apostol Andrei, cel supranumit de Biserică drept „Ocrotitorul României” sau „Apostolul românilor”.

Numele său și al multor sute de mii de români, derivă din cuvântul grecesc „Andreas” care înseamnă „viteaz” sau „bărbătesc”.

În urma poruncii Mântuitorului de a vesti Evanghelia Sa tuturor neamurilor, Sfântul Apostol Andrei împlinește cuvântul Domnului pe teritoriul Basarabiei și al Dobrogei de azi.

În sprijinul Tradiției Bisericii vin unele colinde, legende și obiceiuri din Dobrogea și din stânga Prutului. Astfel o colindă pomenește de „schitul” sau „mănăstirea” lui Andrei, la care veneau Decebal și Traian. Există apoi câteva denumiri de ape și locuri, precum „Pârâiașul Sfântului Andrei” sau „Apa Sfântului”. Cel mai cunoscut semn al trecerii Apostolului este însă „Peștera Sfântului Andrei”, care se află pe teritoriul comunei Ion Corvin, din județul Constanța.

Acolo, în fiecare an, zecii de mii de oameni sosesc pe 30 noiembrie, pentru a se ruga pe locul unde Sfântul Apostol Andrei ține Sfânta Liturghie primilor strămoși ai noștri, creștinați.

Sfântul apostol Andrei a hirotonit episcopi, preoți sau diaconi, astfel că la Episcopia Tomisului este cea mai veche de pe teritoriul țării noastre.

Sfântul Apostol Andrei a suferit o moarte martirică, fiind răstignit pe o cruce în formă de X: unii istorici spun că ar fi murit pe vremea împăratului Nero, alții pe vremea lui Domițian.

Sfântul Andrei s-a născut în Betsaida, orășel pe malul lacului Ghenizaret din Galileea, fiind fiul lui Iona și fratele lui Simon-Petru. Înainte de a fi Apostol al Domnului, Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul.
Dar, dacă a auzit, a doua zi după Botezul lui Iisus în Iordan, pe dascălul său Ioan, arătând pe Iisus și zicând: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii” (Ioan 1, 29), Sfântul Andrei, lăsându-l pe Ioan, a urmat lui Hristos, zicând fratelui său Petru: „Am găsit pe Mesia, care se tâlcuiește Hristos” (Ioan 1, 41). Și astfel, l-a atras și pe Petru spre urmarea Domnului. Drept aceea, Sfântului Andrei i se mai spune și Apostolul cel întâi chemat.
Din zilele acelea, ca și ceilalți Apostoli, Sfântul Andrei a urmat Mântuitorului, însoțindu-L pe drumurile Țării Sfinte, adăpându-se din izvorul nesecat al dumnezeieștilor descoperiri pe care le aducea Mântuitorul. A fost martor faptelor minunate săvârșite de Domnul, s-a împărtășit din cuvântul dumnezeiesc, dătător de viață, al credinței celei noi întemeiată de Hristos, și, mai presus de toate, a văzut Pătimirile Domnului, a plâns moartea Lui pentru noi și s-a întărit în credință, în ziua Învierii.
La rândul ei, Tradiția Bisericii ne spune că, după Înălțarea Domnului la cer și după Cincizecime, Apostolii au tras la sorți și au mers în toată lumea, pentru propovăduire. Sinaxarele bizantine amintesc că Apostolul cel întâi chemat a propovăduit în Bitinia și Pont, precum și în alte ținuturi ce se află lângă Marea Neagră, ajungând în Sciția, la Dunăre, unde a zăbovit propovăduind geto-dacilor, romanilor și grecilor aflați atunci acolo.
Însemnătatea vestirii Evangheliei la sciți este sprijinită de faptul că cele mai vechi mărturii amintesc mai ales de această misiune în partea de apus a Pontului Euxin. Astfel, potrivit mărturiilor Sfântului Ipolit al Romei și ale scriitorilor bisericești Origen și Eusebiu de Cezareea, Sfântul Andrei a predicat sciților și tracilor. Prin Sciția se înțelege atât Sciția Mare, adică sudul Ucrainei de astăzi, cât și Sciția Mică, adică Dobrogea de astăzi.
Plecând din Dobrogea, Sfântul Andrei s-a îndreptat spre miazăzi, punând episcop la Odessos (Varna de astăzi) pe Sfântul Amplie, unul dintre cei 70 de ucenici. A propovăduit de asemenea în Tracia și la Bizanț, unde a pus episcop pe Sfântul Stahie, precum și în Macedonia, unde l-a rânduit episcop pe Sfântul Urban (acești trei ucenici ai Sfântului Andrei fiind prăznuiți la 31 octombrie).
Apostolul a străbătut toate aceste locuri nu în grabă, ci zăbovind în fiecare și răbdând multe împotriviri și primejdii, dar pe toate biruindu-le cu ajutorul lui Hristos. La urmă a străbătut Elada și a ajuns în ținutul Peloponezului, unde pe mulți i-a adus de la idoli la Hristos. La Patras, lângă Corint, a pus episcop pe Sfântul Stratrocleu și, din porunca dregătorului Egeat, a primit moarte de mucenic, fiind răstignit pe o cruce de măslin în forma literei X, căreia i s-a spus de atunci „Crucea Sfântului Andrei”. Unii socotesc că Apostolul a pătimit pe vremea împăratului Nero (54-68), dar alții cred că în timpul lui Domițian (81-96).
Sfintele sale moaște au fost mutate la Constantinopol în anul 357, dar capul Sfântului a fost trimis înapoi la Patras în veacul al IX-lea. După cucerirea Constantinopolului de către cruciați în anul 1204, moaștele au fost duse în Italia, la Amalfi, iar în 1460 și capul i-a fost dus la Roma, pentru a nu cădea în mâinile păgânilor. În anul 1964 Vaticanul a trimis înapoi la Patras capul Sfântului, ca semn al frățietății creștine.
În anul 1995 Sfântul Sinod a hotărât înscrierea sărbătorii Sf. Andrei cu cruce roșie în calendar. În anul 1996 capul Sfântului Andrei a fost adus spre închinare la Iași și Galați, iar în anul 2011 la București, Sibiu și Alba Iulia.
În februarie 1997, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a proclamat pe Sfântul Apostol Andrei ca Ocrotitor al României, iar în anul 2002 a hotărât ca sărbătoarea lui să devină Sărbătoare Națională Bisericească. În 2012, Parlamentul României a declarat ziua de pomenire a Sfântului Apostol Andrei – 30 noiembrie, ca sărbătoare legală.

Dan Chitic, mesaj fulminant și UNIC, pentru toți românii!

30 nov.

Read more: https://ro.sputnik.md/analytics/20201130/32690383/Dan-Chitic-mesaj-fulminant-i-UNIC-pentru-toti-romanii.html

CONSTANTIN GHEORGHE,Mare analist ATEU, mesaj incendiar pentru dreptul la credință!

30 nov.

Read more: https://ro.sputnik.md/analytics/20201130/32690451/constantin-gheorghe-mesaj-dreptul-la-credinta.html

Alfred Bulai: “Nicușor e un pion, rezultatul unui CARCALETE”!

30 nov.

Read more: https://ro.sputnik.md/politics/20201129/32689001/Alfred-Bulai-Nicuor-e-un-pion-rezultatul-unui-CARCALETE.html

Soros controlează Curtea Europeană a Drepturilor Omului

30 nov.

Bășini cu Coronavirus: Moartea iese pe cur …

30 nov.

HAYLEY MARY – THE CHAIN!

30 nov.

%d blogeri au apreciat: