Arhiva | 11:30 am

Cazul Iohannis-magistrați-FDGR succesor în drepturi al unei organizații naziste în anchetă la SIIJ!

14 feb.

  Târziu și greu, instituțiile statului acționează împotriva criminalilor politici  și juridici, despre care v-a vorbit  de atâtea ori Asociația […]

 

Târziu și greu, instituțiile statului acționează împotriva criminalilor politici  și juridici, despre care v-a vorbit  de atâtea ori Asociația Civică Solidaritatea Hunedoreană (ACSH), constituită pentru apărarea  intereselor României în U.E., promovarea și conservarea tradițiilor românești, deconspirarea colaboratorilor Securitații și eradicarea corupției. Vă prezentăm, mai jos, sesizarea noastră către Parchetul General – DNA:

                          Către,

                                      PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

                                      DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

Subscrisa ASOCIAȚIA CIVICĂ SOLIDARITATEA HUNEDOREANĂ (ACSH), cu sediul în Hunedoara, str. Munteniei nr. 6A, bl. E, ap. 50, jud. Hunedoara (adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură), înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Hunedoara (certificat nr. 10/15.04.2013), având CIF 31512027, reprezentată legal de dl. Ing. Mititelu Marin – președinte, formulăm

                                                                PLÂNGERE PENALĂ

împotriva:

-Forumul Democrat al Germanilor din România (președinte: Porr Paul Jurgen), cu sediul în Sibiu, str. G-ral Magheru nr. 1-3, jud. Sibiu;

-Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu (președinte: Pinter Zeno Karl), cu sediul în Sibiu, str. G-ral Magheru nr. 1-3, jud. Sibiu;

-Primarul Municipiului Sibiu Fodor Astrid, cu adresa de citare la sediul Primăriei din Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, jud. Sibiu;

-Biserica Evanghelică C.A. din România, cu sediul în Sibiu, str. G-ral Magheru nr. 4, jud. Sibiu;

-Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (președinte: Băeșu George), cu sediul în București, Calea Floreasca nr. 202, sectorul 1,

pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

1)Luare de mită – art. 289 Cod penal

2)Dare de mită – art. 290 Cod penal

3)Trafic de influență – art. 291 Cod penal

4)Cumpărare de influență – art. 292 Cod penal

5)Delapidare – art. 295 Cod penal

6)Abuz în serviciu – art. 297 Cod penal

7)Constituirea unui grup infracțional organizat – art. 367 Cod penal

                                           MOTIVELE PLÂNGERII

În justificarea acestei plângeri, arătăm că suntem o asociație care apără drepturile și libertățile fundamentale ale omului și care se luptă pentru apărarea intereselor statului român (inclusiv acțiuni de combatere a corupției) potrivit art. 7, lit. a), j), k), m) și p) din Statutul ACSH.

Într-o lume în care banul corupe la cele mai înalte niveluri, considerăm că înainte de toate primează interesele statului român, atâta vreme cât legile în vigoare impun o rigurozitate a conduitei sociale și economice în vederea stabilirii unui climat social normal și lipsit de periculozitate. Ca atare, faptele prezentate în cele ce urmează sunt de notorietate și constituie un punct de plecare în cercetarea penală a unor conjuncturi, acțiuni ori inacțiuni care au determinat prejudicierea statului român cu miliarde de lei.

În fapt, Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) este o organizație (asociație) prin intermediul căreia cetățenii români de etnie germană participă la viața politică din România, nefiind însă un partid politic, dar acționând în acest sens. Potrivit Statului, FDGR promovează interesele specifice ale membrilor săi, care rezultă din apartenenţa lor la minoritatea germană din România, îi protejează şi îi stimulează prin toate măsurile politice, sociale, culturale, economice şi altele, contribuie împreună cu alte forţe politice la înfăptuirea şi menţinerea unui stat de drept democratic în România! Subliniem că în Statut apare sintagma ”stat de drept” ceea ce presupune, fără echivoc, respectarea legilor în vigoare. Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu (FDGS) promovează aceleași lucruri pe care le-am amintit.

După Revoluția din 1989, când FDGR și FDGS s-au înființat, a existat (și încă există!) o relație foarte strânsă între aceste organizații și Biserica Evanghelică C.A. din România, care are sediul în municipiul Sibiu. Relația strânsă dintre aceste entități nu a avut numai premisa apartenenței la aceeași etnie germană, scopul principal fiind altul și anume acela de a se obține pe diverse căi imobile aparținând statului român. Ca atare, de-a lungul timpului, statul român prin Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a „cedat” ilegal FDGR numeroase clădiri și terenuri. Acest fapt este cunoscut și numai la nivelul municipiului Sibiu se poate constata că 90% din imobilele din centrul istoric sunt proprietatea Bisericii Evanghelice. Acapararea abuzivă a respectivelor imobile s-a făcut cu ajutorul unui grup infracțional bine organizat, din care a făcut parte și conducerea Primăriei Sibiu (entitatea care administra bunurile restituite nelegal). Aceste retrocedări (în frauda legii) nu puteau exista dacă la operațiunile în sine nu participau și judecători, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, oameni politici etc. Prin urmare, Biserica Evanghelică C.A. din România a devenit proprietară pe imobilele retrocedate (primite de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților cu ajutorul  fostei și actualei conduceri a Primăriei Sibiu) prin mijlocirea acțiunilor FDGR și FDGS.

Pentru a motiva cele expuse mai sus subliniem un aspect de o importanță covârșitoare care s-a întâmplat în România și în urma căruia ilegalitățile au început să curgă cu ajutorul coparticipării mai multor factori de decizie la nivel național. În acest sens, arătăm că în anul 2007 prin cererea introductivă din Dosarul nr. 1672/306/2007, reclamantul F.D.G.S, reprezentat de Hans Klein (preot evanghelic şi consilier local), a solicitat Judecătoriei Sibiu, în contradictoriu cu pârâții Municipiul Sibiu reprezentat de primarul Iohannis Klaus Werner (Președinte F.D.G.R la nivel naţional la acea vreme. Mai precizăm că la acel moment viceprimar cu atribuții executive era Fodor Astrid, actualul primar al Sibiului) şi Consiliul Local Sibiu (unde F.D.G.R. avea majoritate absolută la acea dată printre care şi „petentul” Hans Klein) „să se constatate calitatea de succesor în drepturi al organizaţiei noastre (F.D.G.S. n.n.) faţă de Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe)” Soluția definitivă dată în acest dosar a încălcat în mod abuziv Decretul-Lege nr. 485/08.10.1944, care era și este în vigoare, precum și Tratatul de pace URSS-Puterile Aliate-România din 10.02.1947. În fond, un judecător a hotărât că nazismul se reînființează în România călcând în picioare toate legile naționale și internaționale, cunoscându-se faptul că reprezentanții nazismului au fost învinuiți și condamnați pentru crime împotriva umanității. Practic, prin Decretul-Lege nr. 485/08.10.1944, Grupul Etnic German a fost desființat, iar toate bunurile sale au devenit proprietatea statului român. Vă rugăm să rețineți că Decretul-Lege nr. 485/08.10.1944 nu a fost abrogat niciodată. Prin urmare, prin soluția dată în Dosarul nr.  1672/306/2007 al Judecătoriei Sibiu s-a încălcat grav legea în vigoare ( Decretul-Lege nr. 485/08.10.1944). Cu alte cuvinte, o entitate (FDGS) nu putea deveni succesoare în drepturi față de o altă entitate (Grupul Etnic German) care era desființată și nu mai avea patrimoniu. Sentința dată cu încălcarea oricăror norme juridice naționale și internaționale a dat drum liber retrocedărilor nelegale. În fond, Biserica Evanghelică C.A. din România s-a folosit de FDGS și FDGR retrocedând imobile care nu puteau să-i aparțină niciodată. Evident că discutăm de trafic de influență, cumpărare de influență și mită. Și mai presus de toate, de existența unui grup infracțional foarte bine organizat, cu rădăcini poate și în exteriorul țării. Afirmăm acest lucru, pentru că a deveni succesoare în drepturi a Grupului Etnic German a însemnat practic, pe lângă recunoașterea nazismului în România și încălcarea flagrantă a tratatelor internaționale încheiate după Cel De-Al Doilea Război Mondial. Prin aceste tratate, toate organizațiile germane de tip nazist (inclusiv Grupul Etnic German din România) au fost desființate și s-a hotărât ca astfel de organizații să nu mai fie înființate niciodată sub aceeași formă sau sub altă formă. Aceste tratate, în vigoare și astăzi și pe care România și le-a asumat, sunt: Conventia de Armistitiu, Moscova, 12.09.1944,  art. 15 si art. 19; Tratatul de Pace, Paris, 10.02.1947,  art. 1, art. 2 si art. 5.

Din această perspectivă, se poate trage concluzia că FDGS (implicit FDGR) a devenit succesoare în drepturi a unei organizații naziste (pe cale judecătorească, în mod profund nelegal). S-a deschis astfel calea retrocedărilor ilegale, retrocedări făcute (interesant, ce-i drept!) de Biserica Evanghelică C.A., care se pare că a încheiat  convenții secrete cu FDGS și FDGR. A fost numai un pas ca  Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților să cedeze fără drept și cu încălcarea legilor naționale și internaționale imobile care ar fi aparținut în trecut Grupului Etnic German. Este clar că aceste restituiri de imobile au fost făcute dându-se mită.

Prin retrocedările ilegale, statul român a pierdut din patrimoniul său imobile a căror valoare se ridică la miliarde de lei. Un caz aparte este cel al Primăriei Municipiului Sibiu, care plătește pentru sediul său chirie la Biserica Evanghelică C.A. din România, sediul Primăriei fiind retrocedat, firește, ilegal. Ne întrebăm unde este ocrotirea intereselor statului român în această poveste? O Primărie a unui oraș important a ajuns să plătească chirie unei entități pentru un imobil care nu avea cum să aparțină Bisericii Evanghelice prin retrocedare legală.

Care a fost rolul Primăriei Sibiu în aceste retrocedări? Primăria Sibiu s-a ocupat de administrarea imobilelor aparținând statului român. Primăria a trebuit să-și exprime poziția când s-au solicitat retrocedările. Aceste retrocedări s-au făcut în general pe calea instanței de judecată. Or, acțiunile sau inacțiunile Primăriei au jucat un rol important în retrocedările respective. Putem vorbi de traficarea unor imobile aparținând statului român și gestionate de primărie, traficare săvârșită de conducerea Primăriei, în interesul Bisericii Evanghelice, care a și devenit proprietară asupra foarte multor imobile. Schema este relativ simplă – în fața instanței, Primăria a mimat că apără interesele urbei și nu a luptat până la capăt sau a luptat mascat alături de interesele Bisericii Evanghelice  numai în scopul restituirilor ilegale. Aici au avut un rol important și judecătorii sau avocații implicați în cauzele respective. De această dată, mafia imobiliară s-a ascuns în spatele Grupului Etnic German (organizație nazistă), FDGR și FDGS. Sunt cunoscute cauzele de corupție în care au fost implicați Cocoș Dorin sau Truică Remus. Atunci se vorbea de oameni de afaceri. În acest caz, se poate vorbi de participarea unor reprezentanți ai Consistoriului Bisercii Evanghelice, care împreună cu reprezentanți înalți ai FDGR, FDGS și Primăria Sibiu au pus la cale (și au reușit) să fure de la statul român un patrimoniu consistent. Evident că rolul  Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților a fost unul decisiv în restituirile ilegale, însă cu toții știm că politicul a influențat întotdeauna deciziile acestei instituții importante a statului român.

Retrocedările de imobile s-au făcut în baza Legii nr. 10/2001, act normativ care a prevăzut că pot fi restituite, la cerere, imobile preluate în mod abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. Vă rugăm să rețineți că Grupul Etnic German a fost desființat și i s-au preluat toate bunurile imobile prin Decretul-Lege nr. 485/07 octombrie 1944. Așadar, Legea nr. 10/2001 nu se referea la imobilele preluate de statul român de la Grupul Etnic German (actul normativ se referea la o altă perioadă – 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989). În concluzie, restituirea imobilelor către Biserica Evanghelică, FDGR și FDGS s-a făcut cu încălcarea legii prin prisma traficului de influență și a dării de mită.

Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a soluționat 682 cereri de restituiri proprietăți, depuse de Biserica Evanghelică C.A., astfel cum rezultă din adresa ANRP 970/2017 comunicată deputatului FDGR Ganț Ovidiu Victor. Prejudiciul adus statului român prin aceste retrocedări ilegale = aproximativ 18 miliarde euro.

La solicitarea noastră,  Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților ne-a comunicat prin adresa 523/G.B./04.05.2018 (referitor la imobilele restituite către FDGR) următoarele:

”cu privire la despăgubirile în numerar acordate Forumului Democrat al Germanilor din România precizăm că, în baza Legii nr. 247/2005, Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor a emis două titluri de despăgubire, dintre care: *unul în favoarea Forumului Democrat al Germanilor din Sibiu, în cuantum de 1.185.700. În cazul acestui titlu de despăgubire, titularii au solicitat valorificarea în numerar, ANRP emițând, în perioada 2014 – 2018, titluri de plată în conformitate cu Legea nr. 165/2013…”

Statul român a fost PĂGUBIT în natură și în numerar, cetățenii acestei țări fiind furați într-un mod grobian, în interesul unor entități nelegale (FDGR și FDGS) și al Bisericii Evanghelice C.A. din România, care a uzitat de acte normative date de politicieni cu referire la restituirea unor imobile care ar fi aparținut cultelor religioase. Ceea ce însă trebuie cercetat cu atenție este dacă Biserica Evanghelică putea în mod legal să primească imobile care la un anumit moment istoric au aparținut Grupului Etnic German (desființat, fără echivoc, prin tratate internaționale în vigoare și la această oră). În situația în care există indicii rezonabile că retrocedările au fost făcute nelegal, cercetarea penală poate fi extinsă, prin efectul legii, și asupra verificării aspectelor de nelegalitate referitoare la prestația constituțională și legală a unor oameni politici aflați la conducerea țării.

În drept: art. 289 Cod procedură penală, art. 289-292, art. 295, art. 297, art. 367 Cod penal.

Anexăm următoarele înscrisuri:

-sentința civilă 3620/1991 de înființare a FDGS;

-sentința civilă 473/1990 de înființare a FDGR;

-statutul FDGS;

-adresa Ministerului Justiției 80390/18.09.2018 potrivit căreia Grupul Etnic German nu există în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial;

-sentința pronunțată în Dosarul 1672/306/2007 al Judecătoriei Sibiu și cererea de chemare în judecată depusă de FDGS prin care se solicita să se constate calitatea de succesoare față de Grupul Etnic Germanilor;

-Decretul-Lege 485/1944 privind desființarea GEG publicat în Monitorul Oficial 233/08.10.1944;

-Decretul-Lege 830/1940 pentru constituirea GEG publicat în Monitorul Oficial 275/1940;

-Convenția de armistițiu din 12.09.1944;

-Tratatul de pace din 10.02.1947;

-Convenția dintre Biserica Evanghelică și etnicii germani din România din 1942;

-adresa ANRP nr. 523/04.05.2018 prin care ni s-au comunicat informații referitoare la imobilele restituite de FDGR;

-adresa ANRP 970/2017 către deputatul Ganț Victor Ovidiu cu privire la retrocedările solicitate de Biserica Evanghelică + cererea inițială a deputatului Ganț adresată ANRP;

– Ordonanta de urgenta nr. 83 din 8 iunie 1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor minoritatilor nationale din Romania;

– Documente prin care demonstram ca FDGR=FDGS=GEG=SS= organizatie criminala de razboi, condamnata in Procesul de la Nurnberg;

-Statutul Asociației Civice Solidaritatea Hunedoreană (ACSH);

                                                            ASOCIAȚIA CIVICĂ SOLIDARITATEA HUNEDOREANĂ (ACSH)

                                                                                             Președinte,

                                                                                       Ing. Mititelu Marin

Pamflet politic: PNL își schimbă culorile, la fel ca turnul Eiffel!

14 feb.

După ce-au aflat că guvernul francez a hotărît să schimbe culoarea celebrului turn Eiffel, șefii PNL au decis (conform vechiului principiu ”Da’ ce, noi om fi mai proști…?”) să schimbe și ei culorile tradiționale ale actualului partid romînez de guvernămînt.

Astfel, după o consultare a grupului de experți liberali în branding, feișîn, feng șui & prosteală cu figuri (Orban, Cîțu, Mîțu și Rareș B. ), s-a hotărît, prin unanimitate de boturi, că noua variantă de imagine cromatică a PNL va fi, în loc de galben-albăstriu, maroul gălbui. Asta pentru o concordanță deplină cu situația partidului, intrat în cacao pîn’ la brîu.

Tot pentru adecvarea imaginii PNL la situația reală a partidului, grupul de experți sus-amintit a mai decis ca pe drapelul liberal să figureze și următoarele cestii grafice :

– în locul tradiționalei săgeți, o lopată și o roabă, care să amintească membrilor PNL cum trebuie încărcați și cărați, permanent, banii din bugetul public către bugetul partidului și al liberalilor cu funcții de conducere ;

– o pereche de izmene, care să se asorteze cu noile culori liberale, maro & gălbui ;

– o pereche de buze botoxate, ca semn al recunoașterii publice pentru rolul important jucat în PNL de Raluca Turcan, Alina Gorghiu și toate chelnerițele hidrologice cu mulți ani de master în chimia fluidelor naturale / corporale ;

– o goarnă, un megafon și o tobă , ca simbol al circului verbal permanent practicat de liberali ;

– un trifoi cu patru foi de tablă ondulată, în cinstea ex-ministrului liberal Costel Alexe și a șpăgii lui celebre ;

– deviza ”Prin gunoi înșine ! „, ca o adaptare corectă a vechii devize brătienești ” Prin noi înșine ! ” ;

De asemenea, grupul de experți & șefi liberali a decis ca, în istoria oficială a PNL, partidul să nu-și mai revendice ca patroni spirituali familia Brătianu, ci famiglia Pramatianu, pentru a fi astfel în deplină concordanță cu situația reală.

În aceeași ordine de idei, distincția supremă în PNL va fi ,, Iohanusul de aur ” , cu frunze de laur maro și franjuri de aceeași culoare; distincția va fi reprezentată printr-un scut cu șase case în șase saci de sas, o pereche de schiuri încrucișate, deviza ” Ghinion ! ” și un robot android cu piese de la Cugir, repetînd încontinuu replica ” Grohland uber alles-bules ! „.

Același grup de experți-șefi a propus ca, la următorul congres, denumirea Partidului Național Liberal să fie schimbată în Partidul Cîrnațional Lăbăral. ” Ca să știm o treabă și să nu ne mai încurcăm cu prostii ” , a declarat Glodovic Orban, la ieșirea de la ședința grupului de experți lăbărali.

Tovarăși lăbărali, vă urăm mult suptces și tradiționalul, deja, ” Puie MNL ! „.

(articol preluat integral de pe 7iasi.ro)

Anchetă „terminată” înainte de De ce sînt ascunse 14 minute din filmul incendiului de la „Matei Balş”!

14 feb.

Anchetă „terminată” înainte de a începe.

Procurorii au anunţat vineri într-un Comunicat că au încheiat ancheta incendiului de la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş”, care a lăsat în urmă 14 morţi. Logic era ca, eventual într-o conferinţă de presă, opiniei publice să i se spună măcar care a fost cauza declanşării acestui incendiu devastator, aşa cum s-a făcut mereu în cazul altor incendii: scurtcircuit într-un salon, prezenţa unui reşou, o ţigară aprinsă, o mînă criminală etc.

Nimic însă din toate acestea, ci doar faptul că au fost audiate 33 de persoane: personal medical, poliţişti şi aparţinătorii victimelor! Un astfel de Comunicat, în loc să liniştească opinia publică, mai degrabă naşte mari semne de întrebare şi trezeşte numeroase suspiciuni care duc spre ideea din ce în ce mai clară a unei muşamalizări. De ce?, iată întrebarea care ar trebui să preocupe presa de investigaţii, numai că, se pare, nimeni nu este interesat să afle răspunsul la această întrebare.

DE CE AU DISPĂRUT 14 MINUTE DIN FILMUL INCENDIULUI?

Zilele trecute, „Cotidianul” a prezentat (https://www.cotidianul.ro/ancheta-analiza-fiecarui-cadru-al-filmului-tragediei-de-la-matei-bals/) o amplă analiză a filmului postat de site-ul „Radio Europa liberă” şi a scos la iveală cîteva lucruri despre care nu se discutase nimic în spaţiul public, mai ales faptul că avuseseră loc mai multe scurtcircuite într-un alt salon al pavilionului.

Am sperat ca, măcar după apariţia articolului nostru, anchetatorii să lămurească aceste aspecte, însă tăcerea lor a continuat, aşa că ne vedem nevoiţi şi noi să continuăm propria investigaţie.

Un lucru ciudat este chiar difuzarea filmului înregistrat de o cameră de supraveghere plasată pe o clădire învecinată. Dacă jurnaliştii de la „Radio Europa liberă” l-au obţinut de la proprietar, bravo lor! Dar atunci de ce nu l-au postat integral pe site-ul lor şi au simţit nevoia să-l editeze, tăind din el 14 minute – culmea! – chiar acelea în care ar fi avut loc una sau două explozii, despre care vorbesc cîţiva martori?

Nu cumva acel film a fost dat de „cineva” jurnaliştilor de la „Europa liberă”, gata prelucrat, crezîndu-se astfel că versiunea iniţială a anchetatorilor va fi mai uşor „înghiţită” de public? Adică, a fost vorba de un incendiu banal cu „cîţiva” morţi, eventual provocat de un reşou şi forţele de intervenţie au acţionat rapid pentru stingerea lui, deci „felicitări” şi să mergem cu toţii la ski, aşa cum ne-a îndemnat preşedintele Klaus Iohannis!

Pentru a înţelege mai bine lipsa celor 14 minute din filmul incendiului, trebuie să precizăm următoarele:

– de la prima flacără din „salonul morţii” (ora 05:02:51), pînă la finalul filmului (ora 05:24:14) avem un interval de 21:23 min.

– filmul postat de „Europa liberă” are doar 7:34 min. Lipsesc, aşadar, 13:54 min, adică intervalul orar de la ora 05:05:21 – 05:19:15!

– cîţiva martori vorbesc despre una sau două explozii care ar fi avut loc în jurul orei 05:14, deci exact în intervalul care lipseşte de pe film! Ar fi putut jurnaliştii să decupeze tocmai acele imagini cu exploziile, considerîndu-le neimportante? Noi zicem că nu, ci că li s-a livrat filmul fără acest episod! Oare, de către cine, căci anchetatorii au spus vineri că ei au ridicat „dispozitivele de stocare a imaginilor înregistrate de camerele de supraveghere și s-au dispus percheziții informatice asupra acestora, cu autorizarea judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sectorului 2”?

– ca specialist în televiziune, avînd o experienţă de mulţi ani în acest domeniu, ştiu cum s-a făcut editarea acestui film. Astfel, de la min. 05:05:21 se sare la min. 05:19:14 cu procedeul „transition” şi funcţia „dissolve”, astfel încît să nu se observe „trecerea”! Fiind vorba despre o cameră fixată pe un perete, operaţiunea ar fi fost insesizabilă, numai că acel contor care arată ora devoalează decupajul! Puteţi observa şi dumneavoastră acest lucru în imaginea de mai jos, unde vedeţi cum cadrul de la min. 05:19:14 se suprapune peste cadrul de la min. 05:05:21:

De ce să fi făcut jurnaliştii acest decupaj al filmului, cînd el este contraproductiv, făcînd un deserviciu actului jurnalistic? Să intri în posesia unui astfel de film şi tu să tai tocmai momentele esenţiale este absurd. Rămîne plauzibilă astfel teza că acest film a fost „livrat” deja editat de cineva celor de la „Europa liberă”!

DOUĂ SCURTCIRCUITE ÎNTR-UN SALON APROPIAT DE CEL INCENDIAT. NIMENI NU LE-A LUAT ÎN SEAMĂ

În articolul precedent v-am prezentat o primă analiză, cadru cu cadru, a filmului incendiului şi impactul a fost uriaş, fiind preluat şi analizat de televiziuni, culminînd cu interviul nostru cu Ion Cristoiu, cel care a sesizat într-un editorial al său următoarele: „Presa n-a contribuit cu nimic la aflarea adevărului. Nici un jurnalist n-a avut curiozitatea să vadă măcar filmul incendiului. A fost totuși o excepție. Ion Spânu de la Cotidianul”.

Într-un fel, cuvintele lui Ion Cristoiu ne măgulesc, dar ne trezesc şi o mare dezamăgire, căci nu este normal ca într-o ţară democratică presa să nu fie preocupată de aflarea adevărului într-un astfel de caz, de un dramatism extrem.

Revenim acum la analiza filmului incendiului, prezentînd mai explicit momentele în care apar TREI scurtcircuite electrice într-un alt salon decît cel despre care s-a tot vorbit. Veţi vedea mult mai clar în stop-cadrele de mai jos ceea ce n-a observat nimeni pînă acum şi, se pare, nici pe anchetatori nu i-a preocupat.

Practic, cu un program special de editare, am decupat secunda de la min. 05:05:10 în secvenţe de 0,1 s şi am făcut aceste capturi care prezintă iniţierea, dezvoltarea şi stingerea celui de-al treilea scurtcircuit din alt salon decît „salonul morţii”, însemnat cu „X” în fotografii. Veţi observa cum flacăra de la scurtcircuit apare, apoi creşte foarte mult şi apoi se stinge:

Şi au mai fost încă două astfel de scurtcircuite electrice înregistrate de acest film, dar nu ştim dacă astfel de fenomene au avut loc şi în partea de film, de 13:54 min., care lipseşte în mod ciudat.

Aşadar, în cele 7:34 min, cît are filmul, noi am depistat trei scurtcircuite electrice în alt salon decît cel unde a avut loc incendiul, astfel:

primul scurtcircuit la ora 05:02:54

– al doilea scurtcircuit la ora 05:04:43

– al treilea scurtcircuit la ora 05:05:10.

Nimeni din partea autorităţilor care au anchetat acest incendiu (pompieri, poliţişti şi procurori) nu a scos un cuvînt despre aceste scurtcircuite declanşate simultan cu incendiul din „salonul morţii”!

Investigaţia noastră jurnalistică nu face altceva decît să demonstreze că în Pavilionul 5 de la „Matei Balş” nu a fost vorba doar despre un incendiu provocat de vreun reşou electric adus de un pacient sau de explozia vreunui tub de oxigen, ci de un scurtcircuit de proporţii, înregistrat simultan în mai multe saloane, ceea ce duce spre ideea unei defecţiuni majore a instalaţiei electrice sau de supraîncărcarea cablurilor cu o sarcină peste cea admisă.

Nu este însă treaba noastră să desluşim ce s-a întîmplat la „Matei Balş”, dar este inacceptabil ca procurorii să anunţe încheierea anchetei, fără să scoată o vorbă despre cele scoase la iveală de investigaţia noastră, căci sînt lucruri evidente care nu pot fi ignorate.

Cotidianul RO

Reacţia lui Klaus Iohannis după ce a văzut ce s-a întâmplat în şcoli în primele 4 zile de cursuri fizice, în plină pandemie!

14 feb.

Klaus Iohannis a declarat că a făcut o analiză împreună cu Sorin Cîmpeanu asupra şcolii care a început de luni, iar situaţia este bună. Reamintim, peste 2 milioane de elevi au mers fizic la şcoală, de luni, 8 februarie.

Ne-am uitat la şcolile din România. Situaţia este bună. Sunt peste 10.000 de şcoli care funcţionează fizic, cu elevii prezenţi în şcoală. Sunt peste 6.000 de unităţi care învaţă în scenariul galben.

Peste 2 milioane de elevi au reînceput şcoala fizic, asta reprezintă peste 70% din totalul elevilor din România”, a afirmat preşedintele.

Preşedintele a subliniat că pandemia nu s-a încheiat

Trebuie să fim realişti, pandemia nu s-a terminat. Chiar dacă din fericire s-au adoptat măsuri restrictive care au permis să se reducă succesiv numărul de bolnavi, de noi infectări, nu putem, din păcate, să spunem că am scăpat de pandemie.

În continuare este extrem de important să respectăm restricţiile impuse, să fim responsabili şi acum chiar avem un motiv foarte serios în plus, sunt copii din România cărora trebuie să le oferim şcoală în format fizic.

Cu cât mai bine respectăm restricţiile, cu atât mai puţine cazuri de noi îmbolnăviri vom avea şi cu atât mai bine se va desfăşura şi şcoala în format fizic„, a mai zis Klaus Iohannis.

http://national.ro/

Florin Cîțu, concluzii după vizita la Bruxelles. Campania de vaccinare anti-COVID, printre temele discutate (VIDEO)!

14 feb.

Premierul Florin Cîțu s-a întors de la Bruxelles cu vești excelente. România va mai primi 2,4 milioane de doze de vaccin pentru imunizarea cetățenilor.

Șeful Executivului a precizat că a participat la discuții intense pe tema vaccinării în timpul vizitei sale la Bruxelles. Printre subiecte s-au aflat gestionarea pandemiei, programul PNRR și bugetul României.

„Unul dintre subiecte a fost lupta cu pandemia. În martie vom primi 2,4 milioane doze de vaccin, un milion de la AstraZeneca, 1,2 parcă de la Pfizer şi 230.000 de la Moderna. Începând cu aprilie, şi asta a fost concluzia discuţiilor cu doamna preşedinte (Ursula von der Leyen, n.r.), lucrurile vor demara şi mai rapid, rămânem la obiectivul de a avea, Uniunea Europeană, 70% din populaţie la sfârşitul verii sau începutul lui septembrie.”, a explicat premierul, sâmbătă, într-o conferință de presă.

Cîțu: „Am fost felicitați pentru cum a decurs vaccinarea”

Florin Cîțu a anunțat că „am fost felicitați pentru cum a decurs vaccinarea. Chiar dacă au fost unele sincope la început, acum totul este din ce în ce mai bine. Rămâne același țintă, la sfârșitul verii să avem 10 milioane de oameni vaccinați. România este pe locul trei în UE la vaccinare”, a declarat acesta.

„Modul în care a fost pregătită această campanie de vaccinare a fost foarte bun”, a mai spus şeful Guvernului, la Palatul Victoria. Florin Cîțu a mai spus că României i-au fost apreciate eforturile de a sprijini Republica Moldova în contextul pandemiei COVID-19.

Premierul Florin Cîţu s-a aflat într-o vizită de lucru la Bruxelles, unde a avut întâlniri cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și cu preşedintele Consiliului European, Charles Michel.

http://national.ro/

Ludovic Orban a făcut anunţul zilei în politică: PNL a validat 72 de candidaţi pentru funcţii publice!

14 feb.

A fost şedinţă mare la PNL, sâmbătă. Biroul Politic Naţional s-a întrunit pentru a valida prefecţii şi subprefecţii din partea partidului condus de Ludovic Orban.

În cele din urmă, aceştia au fost validaţi, într-o şedinţă desfăşurată în format online. Propunerile pentru posturile de secretar de stat şi alte funcţii publice au revenit liberalilor după negocierile purtate în coaliţia de guvernare.

În conformitate cu procedurile statutare, organizaţiile PNL au formulat propuneri pentru poziţiile de secretari de stat, preşedinţi, vicepreşedinţi de agenţii.

A existat o evaluare făcută de o comisie desemnată de preşedinţii filialelor judeţene.

În urma evaluării, am supus validării Biroului Politic Naţional 72 de candidaţi pentru poziţiile respective, oameni care urmează să gireze funcţii importante în statul român şi să susţină premierul, miniştrii în activitatea Executivului„, a afirmat Orban la finalul şedinţei Biroului Politic Naţional al PNL.

Au apărut şi figuri noi, pe lângă feţele din fostul Guvern Orban

Au fost susţinute deopotrivă persoane care au făcut parte din Guvernul Orban, dar şi „reprezentanţi noi, figuri cunoscute„.

Am susţinut în continuare reprezentanţi care şi-au desfăşurat activitatea în cadrul Guvernului pe care l-am condus.

De asemenea, am luat decizia de a susţine reprezentanţi noi, dar figuri cunoscute, precum Lucian Heiuş, care a fost deputat şi va fi secretar de stat la Ministerul Finanţelor, Rodica Cherecheş, deputat al PNL, care va gira funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii.

În ceea priveşte reprezentanţi ai PNL care şi-au desfăşurat activitatea, aş menţiona pe Ionel Scrioşteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, pe Aurel Simion, secretar de stat la Ministerul Agriculturii, şi pe Gheorghe Ştefan, tot secretar de stat la Ministerul Agriculturii.

Am mers în anumite situaţii pe continuitate. De asemenea, am stabilit reprezentanţi pe care i-am considerat potriviţi să gireze funcţii publice„, a adăugat Orban.

Şedinţa a avut loc de la ora 11.00, în sistem videoconferinţă. În urma negocierilor din coaliţie s-a stabilit că PNL va avea 23 de prefecţi şi 47 de subprefecţi, USR-PLUS va avea 14 prefecţi şi 28 de subprefecţi, iar UDMR va avea 5 prefecţi şi 10 subprefecţi.

http://national.ro/

USR se dezintegrează! De data asta, şi-a dat DEMISIA chiar un membru fondator!

14 feb.

USR stă pe un butoiu de pulbere după ce mai mulţi membri marcanţi şi-au dat demisia în ultimele zile

Duminică dimineaţă, a mai venit un anunţ ce a zguduit partidul lui Dan Barna din temelii: Ilinca Macarie, membru fondator al Uniunii Salvaţi Bucureştiul şi consilier local în Sectorul 1, şi-a prezentat şi ea demisia.

Macarie a explicat de ce a demisionat

Macarie a afirmat că a avut ”aşteptări nerealiste”. ”Nu mai am nimic în comun cu oamenii care conduc acum USR-ul, nici ca viziune, nici ca sistem de valori”, a postat ea pe Facebook.

În sfârşit. Am demisionat din USR. Luasem hotărârea de mult, dar tot nu am apucat să oficializez decizia. Poate pentru că deja mă simţeam aşa de străină de această formaţiune politică, că mi se părea irelevant.

E clar, nu, de ce plec? Nu mai am ce face aici. Sunt membru fondator USB şi m-am băgat în politică pentru ca voiam să fac ceva concret şi ştiam ce vreau să fac. Ştiam că pot face, numai să fiu lăsată.

Nu mai am nimic în comun cu oamenii care conduc acum USR-ul, nici ca viziune, nici ca sistem de valori (episodul Odăi a pus capac). Dar nu regret că am fost parte din această poveste. Cred că am avut aşteptări nerealiste”, a scris Ilinca Macarie pe Facebook.

Alte demisii marcante din USR

Şi fosta senatoare Florina Presadă a demisionat din USR, reclamând ”dubla măsură, ipocrizia, lipsa de transparenţă şi politica de gaşcă”.

De asemenea, şi avocatul Dumitru Dobrev s-a depărţit de USR, în urmă cu 2 săptămâni. El a motivat prin faptul că i se pare de neconceput ca partidul înființat și prin munca sa să promoveze în funcții de secretari generali prin ministere turnători la Securitate.

Nu-mi fac iluzii că-i va cere cineva socoteală lui Claudiu Năsui pentru oprobiul adus USR. În USR, socoteală dau doar fraierii„, a spus Dobrev.

http://national.ro/

Cîțu, după Bruxelles: România va fi înecată în vaccinuri!

14 feb.

Read more: https://ro.sputnik.md/politics/20210213/33619996/Citu-dupa-Bruxelles-Romania-va-fi-inecata-in-vaccinuri.html

Budăi, avertisment: ”Cîțule, nici nu știi cât de mic începi să fii”!

14 feb.

Read more: https://ro.sputnik.md/politics/20210213/33616317/Budai-avertisment-Ciule-nici-nu-stii-cat-de-mic-incepi-sa-fii.html

CLEAN BANDIT – SYMPHONY(ft.ZARA LARSSON)

14 feb.

MARTIN GARRIX & DUA LIPA – SCARED TO BE LONELY!

14 feb.

CHARLOTTE CARDIN – MEANINGLESS!

14 feb.

ANNE – MARIE – DON’T PLAY!

14 feb.

AITANA – 11 RAZONES!

14 feb.

ELUVEITIE – CALL OF THE MOUNTAINS!

14 feb.

%d blogeri au apreciat: