Arhiva | 2:24 pm

Culmea: Guvernul pregătește o lovitură anti-USR și… Iohannis! Radu Tudor, afectat!

27 mart.

Read more: https://ro.sputnik.md/politics/20210327/34150761/Culmea-Guvernul-pregatete-o-lovitura-anti-USR-si-Iohannis-Radu-Tudor-afectat.html

RECORD: Cîțu a comis cea mai mare aberație din ultimii ani!

27 mart.

Read more: https://ro.sputnik.md/politics/20210327/34149893/RECORD-Citu-a-comis-cea-mai-mare-aberatie-din-ultimii-ani.html

27 martie: Basarabia „se unește pentru totdeauna cu Mama sa, România”. Aproape toți cei care au votat Unirea au fost apoi vânați de bolșevici și au sfârșit în lagărele sovietice. Ei sunt Martirii Basarabiei, Martirii Unirii. Să nu-i uităm niciodată!

27 mart.

La 27 martie 1918 (9 aprilie 1918), în prezența prim-ministrului României, Alexandru Marghiloman, Sfatul Țării al Republicii Democratice Moldovenești votează actul Unirii cu România. Unirea cu România a fost aprobată cu o largă majoritate de voturi: 86 pentru, 3 contra, 36 abțineri, 13 absenți.

După votare, prim-ministrul României Marghiloman dă citire unei declarații regale: „În numele poporului român și al Regelui său Majestatea Sa Ferdinand I, iau act de hotărârea Sfatului Țării și proclam Basarabia unită, de data aceasta pentru totdeauna, cu România una și indivizibilă”.

Aproape toți au fost vânați de bolșevici și au sfârșit în lagărele sovietice. Ei sunt Martirii Basarabiei. Veșnica lor pomenire din neam în neam!

 

Conținutul Actului Unirii

În numele poporului Basarabiei, Sfatul Țării declară: Republica Democratică Moldovenească (Basarabia) în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră și vechile granițe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută și mai bine de ani, din trupul vechii Moldove. În puterea dreptului istoric și dreptului de neam, pe baza principiului ca noroadele singure să-și hotărască soarta lor de azi înainte și pentru totdeauna se unește cu Mama sa, România.

Această unire se face pe următoarele baze:

 1. Sfatul Țarii actual rămîne mai departe pentru rezolvarea și realizarea reformei agrare, după nevoile și cererile norodului. Aceste hotărîri se vor recunoaște de Guvernul român.
 2. Basarabia își păstrează autonomia provincială, avînd un Sfat al Țării (Dietă), ales pe viitor prin vot universal, egal, direct și secret, cu un organ împlinitor și administrație proprie.
 3. Competența Sfatului Țării este: a) votarea bugetelor locale; b) controlul tuturor organelor zemstvelor și orașelor; c) numirea tuturor funcționarilor administrației locale prin organul său împlinitor, iar funcționarii înalți sunt întăriți de Guvern.
 4. Recrutarea armatei se va face, în principiu, pe baze teritoriale.
 5. Legile în vigoare și organizația locală (zemstve și orașe) rămîn în putere și vor putea fi schimbate de Parlamentul român numai după ce vor lua parte la lucrările lui și reprezentanții Basarabiei.
 6. Respectarea drepturilor minorităților din Basarabia.
 7. Doi reprezentanți ai Basarabiei vor intra în Consiliul de Miniștri român, acum desemnați de actualul Sfat al Țării, iar pe viitor luați din sînul reprezentanților Basarabiei în parlamentul român.
 8. Basarabia va trimite în Parlamentul român un număr de reprezentanți proporțional cu populația, aleși pe baza votului universal, egal, direct și secret.
 9. Toate alegerile din Basarabia pentru voloste, sate, orașe, zemstve și Parlament se vor face pe baza votului universal, egal, secret și direct.
 10. Libertatea personală, libertatea tiparului, a cuvîntului, a credinței, a adunărilor și toate libertățile obștești vor fi garantate prin Constituție.
 11. Toate călcările de legi, făcute din motive politice în vremurile tulburi ale prefacerilor din urmă, sunt amnistiate.

Basarabia, unindu-se ca fiică cu Mama sa România, Parlamentul român va hotărî convocarea neîntîrziată a Constituantei, în care vor intra proporțional cu populația și reprezentanții Basarabiei, aleși prin vot universal, egal, direct și secret, spre a hotărî împreună cu toții înscrierea în Constituție a principiilor și garanțiilor de mai sus.

Trăiască Unirea Basarabiei cu România, de-a pururea și totdeauna.

Președintele Sfatului Țării,   I. Inculeț

Secretarul Sfatului Țării,   I. Buzdugan

Membrii Sfatului Țării care au votat Unirea

Din cei 135 de deputați prezenți, 86 au votat în favoarea Unirii, 3 au votat împotrivă, iar 36 s-au abținut, 13 deputați fiind absenți. Citirea rezultatului a fost însoțită de aplauze furtunoase și strigăte entuziaste „Trăiască Unirea cu România!”.

Pe cei care au votat pentru Unire, pe 9 aprilie 1918 (27 martie stil vechi) (după nume, vîrstă, profesie, grup etnic, județ) – cât și pe cei care s-au opus – îi puteți găsi AICI.

MARTIRII BASARABIEI. Ioan Pelivan, ucis de ocupanții bolșevici ai României pentru că a înfăptuit Unirea (1 aprilie 1876 – 25 ianuarie 1954). FOTOGRAFII INEDITE, DOCUMENTE CNSAS ȘI CĂRȚI PDF

 

Artizanii Unirii – Martirii Basarabiei (Tudor Gheorghe). Selectii CNSAS – Arhivele Nationale

Basarabia s-a unit cu România pe 27 martie 1918, după o lungă ocupație țaristă, în componența căreia intrase prin Tratatul de la București, din 1812, proclamându-și mai întâi autonomia, apoi independența față de Rusia și după câteva luni unirea cu Regatul României, în cadrul căruia a constituit o provincie timp de 22 de ani până la 28 iunie 1940 când un ultimatum al guvernului sovietic conform pactului Hitler-Stalin a fost adresat României privind cedarea Basarabiei către Uniunea Sovietică.

Unirea Basarabiei cu România a căpătat un cadru legal la data de 27 martie 1918, când în ședința Sfatului Țării de la Chișinău se proclama unirea Republicii Democratice Moldovenești (fosta Basarabie țaristă) cu România, unirea fiind posibilă inclusiv în urma susținerii Armatei Române care pus capăt atacurilor banditești ale bandelor bolșevice din Basarabia în cadrul Revoluției din 1917. Din cei 135 de deputați prezenți ai Sfatului Țării, 86 au votat în favoarea unirii, 3 au votat împotrivă, iar 36 s-au abținut, 13 deputați fiind absenți. Citirea rezultatului a fost însoțită de aplauze și strigăte entuziaste „Trăiască Unirea cu România!”. Despre acest eveniment, Anton Mărgărit spunea că fără dorința, energia și voința basarabenilor, această unire ar fi fost imposibilă”.

 

Într-o perioadă foarte confuză, datorită Primului Război Mondial și mai ales izbucnirii Revoluției Ruse din 1917, Basarabia, trecând mai întâi de la gubernie la autonomie și de la autonomie la independență, își va găsi adevăratul ei loc în sânul mamei sale, România. În Decretul regal promulgat de Regele Ferdinand I al României la data de 9 aprilie 1918 se menționa printre altele că, potrivit hotărârii Sfatului Țării, Basarabia „în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagra și vechile granițe cu Austria… de azi înainte și pentru totdeuna se unește cu mama sa România. Acest eveniment măreț înscris în istoria României, l-a făcut pe Regele Ferdinand să-l aprecieze ca pe un vis frumos ce s-a îndeplinit. Acest precedent fericit al istoriei noastre a favorizat procesul lărgirii granițelor României, așa că la 28 noiembrie 1918, Congresul General al Bucovinei a hotărât unirea cu România. Falimentul politicii naționale a guvernului maghiar condus de Mihály Károlyi s-a adeverit prin hotărârea Marii Adunări Naționale de la Alba-Iulia de la 1 decembrie 1918, unde s-a decis statutul și dreptul Transilvaniei ca parte din România, pe baza principiului naționalităților.

Solidaritatea intelectualilor români din Basarabia se amplifică după 1900, după apariția, sprijinită material de Vasile Stroescu, la Chișinău a gazetei românești numite Cuvânt moldovenesc, revistă în jurul căreia redactorul publicației a reușit să adune un număr mare de intelectuali români, cu toții pătrunși de acel ideal de unitate națională a tuturor regiunilor locuite de români. După cum bine remarca M. Bruhis în 1991, numai istoricii sovietici s-au grăbit să spună că unele cazuri izolate de rezistență ale țăranilor basarabeni față de autoritățile române s-au datorat dorinței basarabenilor de a se întoarce la Rusia.

Pe plan extern, Ionel Brătianu a trebuit să pledeze la Conferința de la Paris din 1919 pentru drepturile românilor asupra Basarabiei dar și pentru valabilitatea actului Sfatului Țării, la acel moment, personajul care putea oferi cel mai mult ajutor delegației române fiind profesorul de la Sorbona Em. De Martonne, care era referentul Conferinței de Pace pentru problemele de natură geografică si etnografică. După o călătorie de anchetă în Basarabia, acesta și-a format convingerea fermă despre caracterul românesc al provinciei, urmând a susține la Conferința de la Paris drepturile României asupra Basarabiei cu toată autoritatea și cu toată puterea convingerilor sale. Drept urmare, în nota Consiliului suprem emisă atunci, se menționa că „după ce s-a luat în considerație, aspirațiile de ansamblu ale populației basarabene, caracterul moldovenesc al acestei provincii din punct de vedere geografic și etnografic, precum și în argumentele economice și istorice, principalele puteri aliate se pronunță pentru aceste motive în favoarea reunirii Basarabiei cu România, reunire care a fost formal proclamată și de către reprezentanții Basarabiei…”.

Alungarea bolșevicilor din fosta Basarabie țaristă de către Armata Română, urmată de Proclamarea Unirii acestei provincii cu Patria Mamă România (27 martie 1918), de rând cu Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia (1 decembrie 1918) și cruntul război româno-ungar de la 1919, toate acțiuni ferme, justificate de către diplomația română în occident i-au făcut pe delegații Franței, Imperiului Britanic, Italiei și Japoniei să semneze la 28 octombrie 1920, Tratatul de la Paris, unde se recunoștea unirea Basarabiei cu România, iar la 4 iunie 1920, Tratatul de la Trianon, care recunoștea alipirea Transilvaniei și părții răsăritene a Banatului la România. Sovieticii niciodată nu au semnat Tratatul de la Paris chiar dacă a mimat ulterior unele negocieri în această privință cu România.

Clasa politică românească a început un proiect intern de susținere și consolidare a noului stat (cunoscut astăzi ca România Mare). Basarabia, ca și restul provinciilor românești, trebuia îndreptată spre o dezvoltare unitară a României Mari. Pe lângă politica tolerantă adoptată asupra etniilor din România, s-au adăugat două reforme mari: votul universal și împropietărirea țăranilor. Această măsură privea în egalitate pe toți locuitorii Regatului.

Vreme de 22 de ani, Unirea cu România a ferit Basarabia de războiul civil rus, de tragediile colectivizării, ale Holodomorului, ale « terorii roșii » dezlănțuită de Ceka-GPU-NKVD și ale deportărilor către Gulag, acesta fiind întocmai scopul Sfatului Țării, inclusiv al delegaților ruși sau ucraineni care au votat Unirea. În acest răstimp, Basarabia a primit, potrivit datelor « Oficiului internațional pentru refugiați al Societății Națiunilor » întemeiat de Fridtjof Nansen, zeci de mii de refugiați din Rusia și Ucraina, majoritatea simpli civili (printre care meșteșugari sau mici prăvălieri evrei, credincioși pravoslavnici, simpli țărani ucraineni) care-și riscau viața trecând Nistrul înot sau pe gheață sub gloanțele grănicerilor ruși (uneori și români). Dintre acești refugiați, socotiți indiferențiat « reacționari » sau « contra-revoluționari » de autoritățile sovietice, toți cei care se mai aflau în Basarabia în vara anului 1940, când Armata Roșie a ocupat țara, au fost deportați în Siberia.

O minoritate dintre locuitorii Basarabiei, mai ales cei mai săraci și evreii de tendință radicală era favorabilă regimului bolșevic și ostilă Unirii, căreia i s-a opus și pe care Uniunea Sovietică s-a bazat pentru a lupta politic împotriva României. Dintre toate teritoriile pierdute de Imperiul Rus, Basarabia a fost singurul a cărui cedare nu a fost recunoscută de URSS, nefiind confirmată de niciun tratat semnat de guvernul bolșevic. Ca urmare, acesta a reacționat împotriva Unirii pe de-o parte suscitând în Basarabia însăși răscoala de la Tatarbunar, pe de altă parte înființând în Ucraina sovietică, pe malul stâng al Nistrului, Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească în care a dezvoltat «Moldovenismul».

Dar Dumnezeu îi va bate pe toți cei ce se pun în calea popoarelor Lui!

https://www.activenews.ro/

EMINESCU: BASARABIA, “cestiunea de existență a poporului român”!

27 mart.

Fragmente din articolele despre Basarabia publicate de Eminescu în ziarul „Timpul”, în 1878:

„Dar cu ce drept pretinde Rusia bucata noastră de Basarabie, pe care am căpătat-o înapoi, drept din dreptul nostru și pământ din pământul nostru? Pe cuvântul cum că onoarea Rusiei cere ca să se ia o bucată din România. Va să zică onoarea Rusiei cere ca să se ia pe nedrept o bucată din România și aceeași onoare nu cere respectarea convenției iscălită ieri. Ciudată onoare într-adevăr! Și pe ce se întemeiază acest point d’honneur?

Fost-au Basarabia cucerită cu sabia? Nu. Prin tratatul de București de la 1812 s-a făcut această cesiune, nu ca preț al păcii, căci Turcia n-avea nevoie de pace, ci tocmai Rusia.
Napoleon era asupra intrării în Rusia și trupele rusești se întorceau în marș forțat, în ruptul capului, luând fașa pământului românesc pe tălpile lor”.

(…)

Mandatarul Europei vine să mîntuie popoarele creștine de sub jugul turcesc și începe prin a-și anexa o parte a unui pămînt stăpînit de creștini, în care nu-i vorba de jug turcesc? Ciudată mîntuire într-adevăr.

Cuvîntul nostru este: De bunăvoie niciodată, cu sila și mai puțin.

(Timpul, 25 ianuarie 1878)

„Cu un cuvânt, de la Rusia nu primim nimic. N-avem nevoie de patronagiul ei special și nu-i cerem decât ceea ce sântem în drept a-i cere ei, ca oricărui om de rând, cu fața curată: să respecte pe deplin convenția încheiată cu noi. Nici s-a bătut pentru noi, nici n-am poftit-o să se bată; deci nu are dreptul de a trata cu Turcia în numele nostru. Nici ea s-a luptat pentru noi, nici noi pentru dânsa, ci fiecare pentru sine și ale sale; ea pentru a împlini mandatul Europei și pentru confrații ei de peste Dunăre; noi pentru noi.

Deci încă o dată: Nu voim s-auzim de nici un aranjament cu Rusia, nu-i concedem dreptul de a trata în numele nostru, căci n-am însărcinat-o nici noi cu aceasta, nici puterile europene”.

(Timpul, 28 ianuarie 1878)

„Cestiunea retrocedării Basarabiei cu încetul ajunge a fi o cestiune de existență pentru poporul român. Puternicul împărat Alexandru II stăruiește să câștige cu orice preț stăpânirea asupra acestei părți din cea mai prețioasă parte a vetrei noastre strămoșești.

Înțelegem pe deplin această stăruință, deoarece, la urma urmelor, pentru interesele sale morale și materiale, orice stat face tot ce-i stă prin putință: Rusia este o împărăție mare și puternică, iară noi sântem o țară mică și slabă; dacă dar țarul Alexandru II este hotărât a lua Basarabia în stăpânirea sa, pentru noi, Basarabia e pierdută. Dar dacă ne dăm bine seama, nici nu e vorba să pierdem ori să păstrăm Basarabia: vorba e cum o vom pierde ori cum o vom păstra.

Nenorocirea cea mare ce ni se poate întâmpla nu este că vom pierde și rămășita unei prețioase provincii pierdute; putem să pierdem chiar mai mult decât atâta, încrederea în trăinicia poporului român.

În viața sa îndelungată niciodată poporul român nu a fost la înălțimea la care se află astăzi când cinci milioane de romni sânt uniți într-un singur stat. Mihai Viteazul a izbutit să împreune sub stăpânirea sa trei țări și să pregătească întemeiarea unui stat român mai puternic, a fost însă destul ca Mihai Viteazul să moară pentru ca planul urzit de dânsul să se prăbușească. Statul român de astăzi a trecut însă prin mai multe zguduiri și rămâne statornic, fiindcă are două temelii: conștiința românilor și încrederea marilor națiuni europene.

Dacă vom câștiga de trei ori atât pământ pe cât avem și vom pierde aceste temelii, statul român, fie el oricât de întins, va deveni o cestiune trecătoare, iar dacă ne vom păstra temeliile de existență socială, Rusia ne poate lua ce-i place și pierderile ne vor fi trecătoare. Astăzi e dar timpul ca să întărim, atât în români, cât și în popoarele mari ale Apusului, credința în trăinicia poporului român.

Rusia voiește să ia Basarabia cu orice preț: noi nu primim nici un preț. Primind un preț, am vinde; și noi nu vindem nimic!

Guvernul rusesc însuși a pus cestiunea astfel încât românii sunt datori a rămânea până în sfârșit consecuenți moțiunilor votate de către Corpurile legiuitoare; nu dăm nimic și nu primim nimic.

Românul care ar cuteza să atingă acest principiu ar fi un vânzător”.

(Timpul, 10 februarie 1878)

Citiți și BASARABIA, BASARABIA, BASARABIA – „cestiunea de existență a poporului român”. ISTORIA BASARABIEI scrisă de Mihai Eminescu

 

Epilog la ziua de azi, 27 Martie:

[„«PE ARBORUL TĂCERII…»„] – de Mihai Eminescu [6 octombrie 1878]

„Pe arborul tăcerii crește fructul ei, pacea”- zice un frumos proverb arab, care se aplică întrucîtva la atitudinea modestă de astăzi a presei române.

Întradevăr, pare că s-ar fi dat un mot d ordre ziarelor liberale și afiliaților de a păzi un silențiu tăcut sau o tăcere silențioasă, după cum ar zice d. Pantazi Ghica, asupra activității acestei sesiuni estraordinare, în care s-a pus la cale cestiunile cele mai grave pentru viitorul României.

Această tăcere se manifestă prin deosebitul interes etnologic ce-l arată ziaristica pentru regiuni depărate, unele pentru Bosnia și Erțegovina, altele pentru Afganistan și pentru îndrăznețul Șir-Ali, încît, urmîndu-se acest metod de-a discuta cestiunile, vom ajunge mai departe, pînă ce concertul penelor oficioase va ajunge la o simfonie asupra descoperirilor din Africa centrală; iar triburile negrilor vor avea onoarea de a întuneca prin importanța lor pierderea unei bucăți din pămîntul patriei.

Astfel, pe cînd turcii împresurau Bizanțul, înlăuntru se discutau și se certau asupra unor subtilități teologice, iar azi, cînd slavismul lovește cu talazurile sale de invaziune corabia statului român, pasagerii acestei corăbii fără busolă și fără ancoră, corupta generație de astăzi începe a avea un semnificativ interes pentru cestiuni de pură etnologie. În zadar s-au ridicat glasuri spre a arăta că într-altă direcție ar fi trebuit să pornească corabia, că vîslașii au apucat pe unde talazurile sînt mai mari și stîncile mai primejdioase; societatea din corabie, superficială și plină de zădărnicii, nu încetează sau de a se certa pentru cea mai bună formă a organizației omenești, pe cînd nu are nici pe cea mai rea, sau tace atîrnîndu-se de cîte o cruciuliță rusească.

Deci Basarabia s-a dus de unde nu se va mai întoarce, în surul negrei străinătăți. în zadar moldovanul va mai privi în zile senine din vîrful Ceahlăului în zarea depărtată Ismailul, Cahulul, Bolgradul și țărmii Mării Negre, în zadar va vedea departe, ca margine a orizontului său, Cetatea Albă și Chilia; ceea ce va vedea din punctul din care Alexandru Voevod cel Bun va fi rotit ochii pentru a-și măsura țara cu agerimea lor, ceea ce va vedea va fi pămînt înstrăinat. În zadar își va aduce aminte omul cunoscător de cele trecute, cumcă, tari ori slabi, în trecut nu s-a găsit unul dintre noi care să consfințească pierderea pămîntului sfînt al patriei, astăzi va găsi sute de oameni, aleși în Sfatul țării, cari au căutat zile întregi formula ca să scape de acel pămînt, căutînd a masca cu fraze patriotice lipsa lor de statornicie și de bărbăție, lipsa lor de adevărat și energic patriotism.

Iar poporul? Poporul tace, petrece cu jucării, cu părăzi, cu intrări triumfale; poporul, care și-a vărsat sîngele și aurul pentru a ține pe umere o politică nesocotită și criminală, va găsi în fraze jurnalistice, în laudele lingușitorilor săi, în panglicăriile demagogiei fățișe și a celei mascate o despăgubire meritata pentru pierderi reale și ireparabile.

Aceiași oameni cari vorbesc totdauna de dînsul, se numesc reprezentanții lui par excellence și găsesc neapărată consultarea lui dacă un profesor ignorant a fost dat afară sau un cetățean bețiv a mîncat bătaie la alegeri, aceiași oameni găsesc cu totul de prisos de a-l consulta cînd e în joc soarta lui întreagă. Pentru România cestiunea că d-nii Vizanti sau Daniileanu își pierd posturile sau că un guvern a avut candidaturi oficiale sînt lucruri de zece ori mai importante decît pierderea a trei ținuturi și anexarea unei țări a cărei cultură va costa minimum două sute de milioane.

Și care e motivul că nu se consultă țara tocmai cînd e mai mare trebuință de aceasta? Pentru că sînt rușii în țară- răspunde d. Holban, viitorul prefect din Dobrogea ca 1500 de franci pe lună.

Pentru că sînt rușii în țară. Dar oare Senatul n-a fost dizolvat asupra intrării rușilor, iar actualul Senat n-a fost ales pe cînd talazurile invaziei acoperise Moldova? Oare nu tocmai corpul acela, care ar fi putut rezista, care ar fi putut împiedeca acțiunea fatală a unui guvern vitreg, a fost dizolvat spre a se convoca altul într-un termen mai scurt decum prevede legea și sub imediata impresie a invaziei?

Fost-a cineva care să spuie poporului în ce stare vor ajunge frații lui din Basarabia cedată, pentru a-i trezi instinctul de conservare și bărbăție?

Rusia a intervenit cu generozitate în neliniștele agrării din Bulgaria și Erțegovina, căci substratul material al neorînduielilor din Turcia a fost, ca totdeuna, o cestiune economică. Dar oare știe d. Holban, prefectul de Tulcea, ce e în Rusia?

Nu e acolo poporul supt și istovit de tot felul de dări nedrepte, nu a devenit țăranul rusesc chiar o adevărată raia? Nu e arbitrariul agenților guvernului mai mare decît a celor turcești, nu lipsesc toate garanțiile siguranței și libertății personale?

Relele Turciei moscovite, sub care încape Basarabia, sînt cu mult mai mari decît ale Turciei balcanice. Neliniștele din Bosnia, Erțegovina și Bulgaria sînt pe zece părți întrecute de cele din ținuturile Cirigin din gubernia Vorones, Cernîgov și altele din Rusia. E destul ca țăranul să fie acolo nemulțămit cu soarta lui pentru ca guvernul rusesc să prefacă țara într-un pustiu. În momentul în care rușii au plecat spre a elibera Orientul limba polonă se alunga din oficiile Poloniei, tipărirea de cărți în limba ruteană era oprită; era oprit chiar de-a cita în note la scrieri istorice textul unor documente vechi, scrise în limbă malorosiană; era oprit cu asprime de a cînta concerte arii malorosiane.

Sub forma monarhiei absolute domnește cel mai mare arbitrariu administrativ; se rusifică cu sila tot ce nu e moscovit; biserica a devenit o poliție a conștiinței care închide în temniți mii de oameni de alta religie; pentru o vorbă liberă sau un șir liber tribunalele dictează pedepse neomenoase, condamnă la munca silnică în minele de plumb fete în vîrstă aproape copilărească și băietani de pe băncile școlii, pentru nimicuri, pentru credințe cari au trebuit să se nască ca idealuri nerealizabile în întunericul acelor internate în care semicultura și pospăiala e un mijloc pentru o mai adîncă barbarie decît aceea a unui popor primitiv.

Și acestea nu le spunem noi; le spune un rus chiar, un profesor de universitate, d. Dragomanov, care a fost destituit din catedra sa de la Chiev pentru că a încercat a scrie asupra limbii malorosiane. Și dacă o asemenea soartă așteaptă pe slavi chiar în împărăția Moscului, ce soartă va aștepta oare pe bieții români din Basarabia!

Cu toate că o străinătate neagră și nendurătoare, barbară și robită și-a întins ghearele asupra unei părți din țara noastră, Camerele actuale au autorizat, neautorizate ele înșile, cedarea provinciei, fără a crede de cuviința de a consulta poporul. La ce trebuie să știe poporul sub ce soi de stăpîni va ajunge o parte a lui, sub ce stăpîni e amenințat de a cădea întreg?

Cîteva numiri schimbate ale ulițelor Bucureștilor, cîteva cîntece ale muzicei militare, o reprezentație gratis la teatru și căpătuirea patrioților în Dobrogea îi vor lua ochii. Apoi mai e cestiunea Afganistanului și a Africei centrale, care ne interesează pe toți într-un grad cu mult mai mare, alcazarul Ionescu, unde vor veni celebrități care să netezească neplăcutele încrețituri ale frunților sibarite și să readucă rîsul pe buzele stîlpilor de cafenele care pun la cale țara și soarta nației.

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1 noiembrie 1877 – 15 februarie 1880
TIMPUL
EDIȚIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIȚIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1980
Vol X

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdf

Afaceristul penal Ministrul Drulă – USR, plângere penală de ultimă oră!

27 mart.

Read more: https://ro.sputnik.md/politics/20210326/34136704/Ministrul-Drula-USR-plangere-penal-de-ultim-ora.html

Mihai Tudose scoate la iveală: ”Prin tot ce fac, vor să distrugă România”!

27 mart.

Read more: https://ro.sputnik.md/politics/20210327/34149937/Mihai-Tudose-scoate-la-iveal-Prin-tot-ce-fac-vor-sa-distruga-Romania.html

PSD, reacție NEAȘTEPTATĂ la criza de la Metrou! Sunt UNICI pe plan mondial!

27 mart.

Read more: https://ro.sputnik.md/politics/20210326/34134521/PSD-reactie-NEATEPTATA-la-criza-de-la-Metrou-Sunt-UNICI-pe-plan-mondial.html

Iohannis dă undă verde pentru propaganda sodomită. 70% din instituțiile publice vor avea experți de gen!

27 mart.

Iohannis dă undă verde pentru propaganda sodomită. 70% din instituțiile publice vor avea experți de gen

 

Iohannis dă undă verde pentru propaganda sodomită

 

Până în 2020, 70% din instituțiile publice naționale și locale din România vor avea experți în egalitatea de gen“, a spus Klaus Iohannis în septembrie 2017 la o conferință organizată de ONU, adăugând că se lucrează la o Nouă strategie privind promovarea egalității de gen și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2020 și la Planul de aplicare a acesteia, după cum transmitea și IncorectPolitic la vremea respectivă.

În România, suntem pe deplin angajați în susținerea unei abordări integratoare a egalității de gen ca element-cheie pentru promovarea politicilor sensibile la problematica egalității de gen și ca un instrument puternic de protecție și sprijin pentru victimele violenței domestice“, a mai spus Iohannis la lansarea “Raportului comun HeForShe (El pentru Ea) 10x10x10 Impact Champions”. Probabil titlul corect al conferinței trebuia să fie El sau Ea, pentru că, de fapt, asta urmărea.

Cu o mică întârziere, generată de „pandemie”, iată că Guvernul a pus la punct „strategia” țării noastre în domeniul „promovării egalității de șanse și tratament între femei și bărbați”.

Executivul arată în documentul care numără 73 de pagini planurile pe care le va pune în aplicare în următorii șase ani ca să reducă disparitățile de gen în domenii-cheie precum educație, sănătate și muncă, transmite economica.net.

Între altele, strategia vizează angajarea/desemnarea unui expert de gen la nivelul inspectoratelor școlare și/sau a unităților școlare, care va organiza periodic sesiuni de informare și exerciții interactive cu elevii, părinții și cadrele didactice, cu scopul de a promova egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, mai scrie sursa citată.

Deghizat sub umbrela „egalității de șanse” și a protejării femeilor și copiilor, proiectul țintește între altele și inocularea așa-zisei identități de gen, a teoriei gender inventată pentru răspândirea propagandei homosexuale și transexuale, în școli și grădinițe.

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, dl. Vasile Bănescu, a declarat în iunie anul trecut, când plenul Senatului adoptase un proiect ce urmărea modificarea și completarea Legii educației naționale, în sensul interzicerii în școli a prozelitismului pe baza criteriilor de sex și de gen, că ideologia de gen este „un curent de sorginte marxistă”,  „o temă absurdă” de pe agenda „progresismului regresist, hipersexualizant, destrămător de logică și de morală publică”.

Ulterior, la finalul anului, în decembrie 2020, Curtea Constituțională a admis sesizarea președintelui Klaus Iohannis și a decis ca fiind neconstituțională modificarea articolului 7 din Legea Educației Naționale 1/2011.

„Progresismul actual, părinte scelerat al ideologiei de gen, este un curent de sorginte marxistă, o formă de terorism intelectual care detestă creștinismul, ordinea morală, autoritatea de orice tip, ierarhia valorică reală și care privilegiază zgomotos marginalul și nefirescul în defavoarea centrului și a firescului, a valorilor tari, validate de experiența milenară a omenirii. (…) Scopul (ne)declarat? Demolarea progresivă a societății edificate pe credință, rânduială, respect față de trecut și reperele lui morale (sfinți și eroi), tradiție, familie, disciplină, efort, emulație onestă și selecție axiologică”, a afirmat Vasile Bănescu, potrivit Agenției Basilica.

Cu toate aceste considerații din partea Bisericii Naționale, susținute de organizații ale societății civile românești, ca Pro Vita și Alianța Familiilor din România, Ministerul Muncii, condus de tovarășa Raluca Turcan, a lansat recent, într-o dezbatere publică discretă, un proiect de Hotărâre care vizează aprobarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2021-2027 și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea si combaterea violenței domestice pentru perioada 2021–2027”.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.gov.ro , în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site, respectiv 09.03.2021 – 18.03.2021, după cum am aflat și noi. Nu că ar conta cumva părerile oamenilor normali.

Ministerul Muncii mai derulează și un program din „fondurile norvegiene” cu același scop – “Promovarea egalitatii de gen si a echilibrului dintre viata profesionala si cea privata” – în care grupurile țintă sunt familiile cu copii de creșă și grădiniță.

„În etapele de elaborare a strategiilor-cadru și politicilor publice, abordarea intersecțională este utilă în vederea integrării modului în care diversitatea identităților bărbaților și femeilor (alături de sex, cele care decurg din faptul că bărbații și femeile au vârste, religii, orientări sexuale, etnii, statut social, etc. diferite) poate influența șansele indivizilor în societate și, în unele cazuri, poate determina vulnerabilități și chiar poate conduce la discriminări multiple.”, se spune în maculatura tovarășei Țurcanu. În consultarea cu ONG-urile de profil (care or fi acelea, nu se spune), s-a constatat că o prioritate este „educația pentru egalitatea de gen și educație sexuală în școli”., se mai afirmă în documentul care evidențiază și necesitatea „planificării familiale”, adică a avortului.

Alte priorități „naționale”: „Campanie la nivel național privind respectarea dreptului la tratament egal pentru persoane supuse discriminărilor multiple (dizabilitate, etnie, status socioeconomic, migrație, orientare sexuală și religie), adresată elevilor și studenților.”

Iată câteva dintre obiectivele „strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați”, pe care Guvernul vrea să le atingă până în 2027, așa cum au fost prezentate de economica.net:

Planuri în domeniul educației

– Introducerea în programele școlare a noțiunilor legate de egalitatea de gen, integrând diversitatea economică, socială, culturală și etnică.
Cum se va face

 • publicarea în Monitorul Oficial a unui Ordin al ministrului educației și cercetării privind includerea în curriculumul școlar a unor noțiuni legate de egalitatea de gen;
 • modificarea programelor (pentru fiecare disciplină din ariile curriculare „Consiliere și orientare” și „Om și societate”, la nivel gimnazial și liceal) printr-o analiză curriculară din perspectiva de gen, pentru disciplinele vizate;

– Includerea în activitățile extracurriculare din învățământul preuniversitar a unor programe care să promoveze egalitatea de gen în cadrul „Săptămânii Altfel” – acorduri de parteneriat încheiate între ISJ-uri și ONG-uri de profil și realizarea unei baze de date privind acordurile de parteneriat încheiate.;

Angajarea/desemnarea unui expert de gen la nivelul inspectoratelor școlare și/sau a unităților școlare, care va organiza periodic sesiuni de informare și exerciții interactive cu elevii, părinții și cadrele didactice, cu scopul de a promova egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

Formarea inițială și continuă a experților de gen din Inspectoratele Școlare și unitățile școlare, precum și a personalului didactic (inclusiv directorii și consilierii școlari) din învățământul preuniversitar pentru a avea o abordare pedagogică care să favorizeze egalitatea de gen.

Organizarea unor campanii naționale despre:
– stereotipurile de gen, care vizează general, în special părinții, reprezentanții legali și îngrijitorii.
– respectarea dreptului la tratament egal pentru persoane supuse discriminărilor multiple (dizabilitate, etnie, status socioeconomic, migrație, orientare sexuală și religie), adresată elevilor și studenților.

Planuri în domeniul sănătății

Dezvoltarea unui program la nivel național pentru acordarea unui ajutor material și/ sau a unui pachet de servicii medicale cu titlu gratuit, destinat femeilor din grupuri vulnerabile pentru perioada prenatală (realizarea de controale medicale prenatale) și perioada postnatală (produse și servicii destinate mamei și copilului în primul an după naștere).

Dezvoltarea unui program „Caravana medicală”, la nivel național, destinat femeilor din comunități marginalizate în scopul creșterii informării și utilizării serviciilor de îngrijire pre și post natală.

Lansarea unor dezbateri și inițiative despre pilotarea în mediile urban și rural, inclusiv în comunități rurale marginalizate, a unor proiecte care vizează amplasarea în locuri publice de automate cu absorbante sanitare și cu prezervative, la un preț simbolic.

Campanii de informare și conștientizare privind importanța screening-ului pentru cancerul de col uterin, cancerul la sân, cancerul colorectal , precum și a screening-ului prenatal.

Planuri în domeniul muncii

Modificarea și completarea cadrului legislativ în scopul  asigurării vizibilității angajatorilor și angajaților sancționați pentru hărțuire la locul de muncă și discriminare la locul de muncă, pe criteriile de gen și de sex.

Formarea personalului din Inspecția Muncii pentru a identifica și interveni în cazuri de discriminare la locul de muncă (hărțuire, discriminare la angajare și promovare).

Elaborarea unui ghid de bune practici folosite la nivel european și internațional pentru gestionarea cazurilor de discriminare la locul de muncă de către autoritățile responsabile.

Acestea sunt doar câteva dintre măsurile anunțate de guvern în Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2021-2027, transmite economica.net. Documentul poate fi citit integral la acest link.

Strategia națională privind promovarea egalității de șanse va fi finanțată de la bugetul de stat și din fonduri nerambursabile.

Incorect Politic

Iohannis dă undă verde pentru propaganda sodomită. 70% din instituțiile publice vor avea experți de gen

27 mart.

Canada: un tată este arestat pentru că s-a opus ca fiica sa minoră să fie tratată cu testosteron pentru a schimba sexul

27 mart.

Spania – Revizuire științifică despre C0VID: Biologi pentru Adevăr

27 mart.

Cum s-a transformat societatea intr-un an!

27 mart.

Cum s-a transformat societatea intr-un an

 

Vi s-a spus că e nevoie de un lockdown pentru a scăpa de belea. Mai țineți minte? Se întâmpla acum un an, pe 15 martie 2020. Erau doar câțiva bolnavi și, în ciuda restricțiilor, numărul de cazuri a crescut exploziv. Cu totă starea de urgență, cu toți melițienii și răcanii ascultând imnul la oră fixă, numărul de cazuri a continuat să crească. Pe 15 martie 2020 erau doar 130 bolnavi de COVID-19 pe teritoriul țării. Două luni mai târziu, la ieșirea din lockdown, erau 6000 de bolnavi. V-ați întrebat de ce ați stat în casă? De ce ați pierdut vremea?

Apoi v-au spus că e nevoie să purtați mască în spațiile închise. Și că trebuie să fiți termoscanați, precum vacile, la intrarea în orice spațiu închis. Că dacă „vă veți proteja și-i veți proteja și pe ceilalți” virusul va fi înfrânt. Până în septembrie s-a depășit numărul de 100 000 de infectați. Cu toate acestea, s-a declarat că „situația e sub control, deci se pot organiza alegeri”.

V-au spus că trebuie să purtați măști peste tot, inclusiv în spațiul liber. Că trebuie închise școlile și limitată circulația pe timpul nopții. Numărul de îmbolnăviri a continuat să crească.

Apoi a venit vaccinul. S-a făcut o propagandă deșănțată, la fel ca propaganda de până atunci. Serurile scoase din mânecă s-a decretat că-s sigure, că asigură o protecție cum niciun vaccin de până atunci n-o făcuse! Iar voi i-ați crezut! Anti-vacciniștii au fost numiți în fel și chip. Cu toate că nu exista nici urmă de vaccin pe teritoriul țării, anti-vacciniștii au fost făcuți vinovați pentru răspândirea virusului. Repet: cu toate că nu ajunsese nicio doză în România, goarnele abonate la banul public urlau ca din gaură de șarpe împotriva celor care declarau că refuză vaccinarea. Nici măcar acum, la atâta amar de vreme, numărul disponibil de vaccinuri nu acoperă cererea!

Vi s-a spus că după ce veți face vaccinul – experimental, să ne înțelegem! – veți fi liberi să faceți ce vreți. Că asta va pune capăt definitiv pandemiei. Și că  „viața va reveni la normalitate”. Așa au fost băgate în țară dozele experimentale, întâmpinate la graniță precum cortegiile funerare ale personalităților. Și-așa s-au aliniat credulii patriei precum oile. Ba, pentru unii mai egali, s-au făcut cabinete secrete de vaccinare. Și și-au făcut prima doză, apoi pe cea de-a doua, declarându-se fericiți. Doar că, ce să vezi, tuturor li s-a transmis clar că măsurile de teroare nu se desființează. Că purtatul măștii și distanțarea sunt în continuare obligatorii! Că, cică, dacă te vaccinezi ești protejat, dar poți răspândi bola. De aceea trebuie să rămâi îmbotnițat.

Încă de la primele vaccinuri a început să se vorbească despre tulpinile virusului. Care cică ar fi apărut din neant. Ba una englezească, ba una braziliană, ba una africană, ba altele, care mai de care mai exotică. Altă isterie, alte goarne media băgând știri isterice. Acum se vorbește despre mutația care ar face inutile vaccinurile de pe piață. Tradus, ți se spune că dacă te-ai vaccinat ai fost cam prost. Și că trebuie să te vaccinezi din nou. Pentru ca „totul să fie bine”! Pentru „a ne reîntoarce la normalitate”.

De fapt o vom relua de la capăt. Cel mai bine o știu evreii: au stat în lockdown  mai mult decât orice națiune de pe Pământ, au fost băgați la vaccin precum oile, li s-a introdus pașaport de vaccinare, sunt urmăriți precum găinile din ferme. Și incidența bolii are, în continuare, o dinamică pozitivă.

Dar stați liniștiți, „totul va fi bine”! Pe aeroportul din Dubai a fost scos la vedere sistemul folosit pe șest până acum: cel de scanare a irisului. Știați șmecheria? Irisul e unic precum amprenta. Credeați că dacă aveți botniță scăpați de urmărire? Aiurea, în perioada asta s-au patentat atâtea elemente de identificare a persoanei încât m-am și plictisit să le mai urmăresc. Metoda irisului s-a perfecționat, mai ales că în toată perioada au avut destulă carne de tun la studiu.

V-ați întrebat de ce-ați fost atât de mințiți și, mai ales, de ce sunteți mințiți în continuare? Nu, n-ați făcut-o! La fel cum nu i-ați crezut pe „conspiraționiști” atunci când vă spuneau că totul, dar absolut totul, a fost programat și proiectat să se întâmple așa. Realizați asta? Știu, nu credeți o iotă, spuneți că sunt eu nebun. Nu, eu nu sunt nebun, dar dacă mă contraziceți cu ochii injectați știu bine că sunteți proști. Și cobai, evident! Cobai fericiți, gata să se arunce în cap de pe munte pentru „a fi în trend”.

Acum vi se spune că trebuie să purtați două măști. Sau mască ffp2. Și că e nasoală. Lockdown-ul revine peste tot în lume. Așteptați nerăbdători pașaportul de vaccinare care „vă va face liberi”? Așteptați-l ca proștii! Virusul își arată din nou mușchiul prin privirile injectate ale prompteristelor. Oceanul de minciună își lansează din nou tsunami-urile peste noi. Și, în continuare, sunt naivi care cred. V-ați învățat cu minciuna, micuților. Minciuna v-a deformat. Nici măcar nu mai sunteți oameni, ci roboți care luați de bun orice rahat. Aveți idee cum sunteți infectați? Nu vi se pare ciudat că nu luați boala de la cei infectați cu care știți că ați stat în aceeași incintă? Nu vi se par ciudate cazurile de soți dintre care doar unul e infectat? Cum vine asta? În aceeași casă, fără mască purtată, se infectează doar unul? Hmm, pute de la o poștă! Cum se ia, micuților? Aveți idee CUM? Nu,nu știți nimic. Sunteți doar jucăriile lor, pionii lor creduli.

N-a trecut decât un an: mergeți cu frică pe stradă, n-ați mai respirat aer normal de nici nu mai țineți minte, casa v-a devenit pușcărie, vi se pare normal să vă măsoare temperatură un pândar de supermarket și n-ați băgat de seamă upgrade-ul mijloacelor de supraveghere. Acum vi se pare normal să vă puneți masca pe bot. Deja s-a lipit de voi, așa cum sârma se lipește de râtul porcului sau semnul cu fierul încins de pielea vitei. V-ați transformat în oi, dragii mei. Mă rog,unii deja erau sau abia așteptau momentul să intre în turmă. Realizați cât v-au mințit? Realizați cât v-au manipulat și, mai ales, cât v-au transformat. A trecut un an. Nici nu v-ați prins pentru că în anul care-a trecut n-ați trăit, ci ați murit! V-ați înmormântat singuri „supt vremi”!

Incorect Politic

Cum s-a transformat societatea intr-un an

27 mart.

HOLD-UP, Cel mai cenzurat documentar din 2020, acum tradus în Limba Română

27 mart.

%d blogeri au apreciat: