Arhiva | 2:32 pm

KLAUSS ADOLF JOHANNES NU TE MAI ASCUNDE AI DAT GIRUL INGROPAND NOUL PDL/PNL:Soluția USR după dezastrul de la Foișor: Să preia toate spitalele din România!

12 apr.

Read more: https://ro.sputnik.md/politics/20210412/34346739/Soluia-USR-dup-dezastrul-de-la-Foior-S-preia-toate-spitalele-din-Romnia.html

LUTERANUL SAS KLAUSS ADOLF JOHANNES ARE NEVOIE CA DE AER DE ADVENTISTUL BEN ONI ARDELEAN RÂNJITULUI”OBI WAN- KENOBI” -PASTORUL LATIFUNDIAR AMICUL LUI MIHAI GADEA SI A NAZISTULUI KLAUS JOHANNIS ATAC IMPOTRIVA PSD SI A 3,5 MILIOANE DE ROMANI!!RDELEAN -PASTORUL LATIFUNDIAR AMICUL LUI MIHAI GADEA SI A NAZISTULUI KLAUS JOHANNIS ATAC IMPOTRIVA PSD SI A 3,5 MILIOANE DE ROMANI!!

12 apr.

Imagini pentru IOHANNIS,BEN ONI ARDELEAN ,POZE"

 

RÂNJITULUI BEN ONI ARDELEAN – păstorul latifundiar
”…Ori de la persoane care mă atacă cu mizerii xenofobe…
Acum, să vă spun sincer, în România există un deficit democratic, și are un nume: Partidul Social Democrat”, POLITRUCUL Iohannis.

SECTEI RICTUS: Grupul Etnic German a manifestat ură față de persoane de altă naționalitate!!!
În trupele Waffen SS s-au înrolat peste 70 000 de etnici germani din România!!!
Într-o lucrare scrisă de Wiliam Totok, intitulată „Germanii din România, între nazism și stalinism”, se arată că “pe 27 septembrie 1940, în fruntea Grupului Etnic German este numit candidatul Berlinului, Andreas Schmidt. La scurtă vreme după instalarea în fruntea comunității, Schmidt și ceilalți naziști radicali înființează, pe data de 9 noiembrie 1940, Partidul Național Socialist Muncitoresc German al Grupului Etnic German din România. Printr-un decret-lege publicat pe 20 noiembrie 1940, statul național-legionar român acordă Grupului Etnic German o largă autonomie, devenind personalitate juridică de sine stătătoare, un soi de stat în stat, cu largi drepturi privind organizarea învățământului, a presei și a vieții bisericești. Schmidt practică o politică de supunere totală față de Germania hitleristă, transformând partidul nazist autohton în instrumentul principal de conducere a Grupului etnic”.
Potrivit unui articol din Magazin Istoric, intitulat „Voluntari români în Waffen SS”, scris de istoricul M. Tejchunean și citat de ziarul Justițiarul, se arată că, sub controlul Grupului etnic german „au fost înființate, o serie de organizații paramilitare după modelul celor deja existente în Reich:
Einsatz Stafflen și Deutshe Mannschaft care erau echivalentul germano-român a lui Allgemeine SS și SA și cuprindeau 31 000 de persoane.
În iarna 1940-1941, prin operațiunea „1000 Mann Aktion”, realizată în biroul Reichsfuhrer Heinrich Himmler și condusă în România de către Andreas Schmidt, a fost încorporat primul lot de etnici germani de cetățenie română (sași și șvabi) în unități Waffen SS, aflate toate sub comanda directă a lui Heinrich Himmler. SS (Schutzstaffle-escadrila de protecție) a fost inițial gândită ca o mică unitate paramilitară ce trebuia să-i asigure lui Hitler protecție, adică mâna armată a partidului devenit unic în Germania hitleristă”.
În același articol se arată că în trupele Waffen SS se înscriau, pe bază de voluntariat, germanii fanatici al lui Hitler, din diferite țări, printre care și România și care activau, evident, în cadrul Grupului Etnic German. De asemenea, o mare parte dintre etnicii germani din România s-au înscris în Divizia 2 tancuri SS “Das Reisch”.
Într-un alt articol publicat de dr. Dan Grecu în „Magazin istoric” intitulat „Înrolarea etnicilor germani în unități SS, 1939-1943”, se evidențiază faptul că, după ocuparea Iugoslaviei, s-a format o unitate militară de elită sub comandament SS, formată din șvabi din Banatul românesc și cel sîrbesc, numită Divizia 7 Vînători de munte SS.
Sursele precizează că în trupele Waffen SS s-au înrolat peste 70 000 de etnici germani din România care activau în cadrul Grupului Etnic German.
Potrivit statutului de funcționare a Grupului Etnic German, toate bunurile imobile care aparțineau sașilor sau șvabilor din Româniau au trecut în proprietatea și în administrarea acestei structuri politice. Printr-un protocol încheiat cu bisericile germane (evanghelică, catolică și unitariană), în data de 11 august 1942, toate proprietățile cultelor religioase sunt predate cu titlu gratuit către Grupul Etnic German.
Biserica Evanghelică din Sibiu a donat Grupului etnic german toate proprietățile pe care le preluase de la Universitatea Săsească în 1937. Universitatea Săsească a reprezentat o formă de conducere administrativă a sașilor din Sibiu, desființată de Carol al II-lea, prin decret-lege în 1937, pe motiv că funcționa ca un fel de stat în stat.
„Biserica Regnicolară Evanghelică din România predă toate instituțiunile germane școlare și de educație susținute și conduse de ea și de singuraticele comunități bisericești, cu efect imediat, grupului etnic german din România pentru înființarea unei școli naționale. Ea predă cu efect imediat conducerea pedagogică, disciplinară și administrativă a tuturor instituțiilor germane școlare și de educație susținute până acum de Biserica Evanghelică, oficiului școlar al grupului etnic german din România căreia îi pune la dispoziție întregul ei aparat de administrație școlară. Biserica Evanghelică predă totodată toată averea mobilă și imobilă care formează proprietatea ei și a servit scopurilor politice și de educație”, se mai spune în convenția dintre Grupul Etnic German și Biserica Evanghelică. Atunci considerau că „Adolf Hitler e mai important şi mai aproape de saşii transilvăneni decât Dumnezeu!”.
Întreg sistemul școlar german din România, care se afla sub oblăduirea bisericii evanghelice din Sibiu era predat Grupului Etnic German, controlat ideologic de Germania hitleristă. Interesul era foarte mare: creșterea generațiilor de copii și tineri în spiritul național-socialist, într-un cadru unitar și bine controlat de liderii politici ai Grupului Etnic German. De aceea, toate clădirile școlilor au fost donate în proprietatea conducătorilor naziști din România.
Convenția este semnată de Andreas Schmidt, liderul Grupului Etnic German și episcopul Wilhelm Staedel, reprezentantul Bisericii Evanghelice.

La data de 8 octombrie 1944 se adoptă un Decret-Regal pentru abrogarea legii nr. 830 din 21 noiembrie 1940 pentru constituirea Grupului Etnic German din România.
“Art.1. Dispozițiunile legii nr.830 din 21 noiembrie 1940, pentru constituirea Grupului Etnic German, sunt și rămân abrogate. Statul Român devine pe data prezentei legi proprietar al bunurilor aparținând Grupului Etnic German din România. Prin efectul acestei legi, bunurile aparținând Grupului Etnic German sunt lovite de indisponibilitate, fără îndeplinirea vreunei formalități. Pe aceeași dată Statul Român devine titularul tuturor drepturilor aparținând Grupului Etnic German, subrogându-se acestuia. Instanțele de acte funciară vor proceda din oficiu la efectuarea înscrierilor drepturilor Statului Român ca proprietar al acestor bunuri.
Art 2. Toate înstrăinările de bunuri mobile și imobile și orice constituire de drepturi reale sau renunțări la orice fel de drepturi făcute la intervalul de la 23 august 1944 și pînă la data publicării acestei legi sunt prezumate ca făcute prin fraudă și sunt lovite de nulitate absolută după cererea Statului.
Art 3. Administrarea și lichidarea bunurilor și a drepturilor care au aparținut Grupului Etnic German din România se vor face de o comisiune compusă din trei membri desemnați de Președintele Consiliului de Miniștri”, se spune în decretul regal emis la data de 7 octombrie 1944.
În Convenția de armistițiu din 12 septembrie 1944, se arată că “Guvernul României se obligă să dizolve imediat toate organizațiile pro-hitleriste de tip fascist aflate pe teritoriul României, atât cele politice, militare sau paramilitare, cât și orice alte organizații care duc propagandă ostilă Națiunilor Unite și în special Uniunii Sovietice, nepermițând în viitor existența unor organizații de acest fel”.
Într-o notă cu nr.4169/1945, constituită de Ministerul Culturii Naționale și al Cultelor și trimisă Comisiei pentru aplicarea decretului-lege de dizolvare a Grupului Etnic German, se mai precizează că „asemenea celorlalte biserici din Transilvania, biserica evanghelică lutherană, întemeiată încă din secolul al XVI-lea, este o organizație bisericească, cu scop pur religios, în care singura notă de natură politică este caracterul ei german. Acest caracter religios al organizației ei a fost însă alterat prin influența curentelor hitleriste care s-au impus prin silnicie în 1940, încurajate și sprijinite de regimul Antonescu. Ele au impus demisiunea episcopului Glondys și alegerea episcopului Standel și alegerea unui consistoriu cu majoritate hitleristă care au încheiat cu Grupul Etnic German, organizație politică hitleristă cu caracter totalitar, cunoscuta convențiune prin care s-a cedat Grupului Etnic German toate școlile germane, transformându-le din școli confesionale, supuse tutelei bisericei evanghelice în școli naționale, supuse înrâuririi politice a Grupului Etnic German”.
Într-un referat al Direcțiunii Judiciare a Guvernului General Sănătescu (1944-1945) se arată că „formațiunile confesionale ale așa zisei biserici evanghelice s-au încadrat organic și subordonat programului politic și ideologic național-socialist, drept urmare să se ia măsuri de siguranță asupra conducătorilor lor și a membrilor respectivi și confiscarea bunurilor mobile și imobile ce le aparțin”.
Din documentele vremii rezultă clar faptul că Grupul Etnic German și Biserica Evanghelică au reprezentat interesele Germaniei hitleriste în România, punând la dispoziția regimului nazist, întreaga infrastructură umană, socială, ideologică și imobiliară din comunitățile de sași și șvabi, inclusiv din orașul și județul Sibiu. De aceea, statul român, împreună cu Puterile Aliate au scos în afara legii funcționarea Grupului Etnic German, ca o organizație nazistă și au condamnat Biserica Evanghelică ca fiind colaboratoare a regimului hitlerist.

BISERICA a dat, BISERICA a luat, IOHANUS fie…
Justiția MĂ-tii.
În data de 26 februarie 2007, Hans Klein (preot evanghelic şi consilier local FDGR), în calitatea sa de preşedinte al organizaţiei municipiului Sibiu a Forumului Democrat al Germanilor din România, a depus la Judecătoria Sibiu o Cerere de chemare în judecată împotriva municipiului Sibiu reprezentat de primarul Klaus Iohannis (şeful lui Klein în F.D.G.R., Iohannis fiind preşedintele organizaţiei la nivel naţional!) şi Consiliului Local Sibiu, unde F.D.G.R. avea majoritate absolută la acea dată, 16 consilieri (printre care şi „petentul” Hans Klein) din totalul de 23. După cum se vede, sașii sibieni s-au dat singuri în judecată, ei pe ei.
Iată ce cerea Hans Klein în acţiunea civilă depusă la Judecătoria Sibiu: „Vă rugăm să constataţi calitatea de succesor în drepturi al organizaţiei noastre faţă de Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe)”, a scris acesta pe prima pagină, chiar în introducere acțiunii înaintată instanței.
Judecătoarea MARIA MORAR de la Judecătoria Sibiu, la Dosarul nr. 1672/306/2007, a declarat oficial Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.) ca „succesor în drepturi” al organizației hitleriste Grupul Etnic German din România (Deutsche Volksgruppe in Rumänien), desfiinţată prin Decretul – Lege nr. 485, din 7 octombrie 1944, emis de regele Mihai.
Judecătoarea Maria Morar a călcat în picioare Tratatul de pace, semnat de România la Paris în 10 februarie 1947, care prevedea la articolul 5:
„România, care în conformitate cu Convenţiunea de armistiţiu a luat măsuri pentru dizolvarea tuturor organizaţiilor de tip fascist pe teritoriul român, fie ele politice, fie militare sau paramilitare, precum şi alte organizaţiuni făcând o propagandă ostilă Uniunii Sovietice sau oricăreia dintre celelalte Naţiuni Unite nu va îngădui în viitor existenţa şi activitatea unor organizaţiuni de această natură care au drept scop lipsirea poporului de drepturile sale democratice”.
Judecătoarea Maria Morar a călcat în picioare și Convenţia de Armistiţiu din 12 septembrie 1944. Statul român a fost parte semnatară a Convenţiei de Armistiţiu, care prevedea, la articolul 15, dizolvarea organizaţiilor pro-hitleriste de pe teritoriul românesc. Atenție! „Guvernul român se obligă să dizolve imediat toate organizaţiile prohitleriste de tip fascist aflate pe teritoriul românesc, atât cele politice, militare sau paramilitare, cât şi orice alte organizaţii care au desfăşurat propagandă ostilă Naţiunilor Unite şi în special Uniunii Sovietice, nepermițând în viitor existenţa unor astfel de organizaţii”.

Bă POLITRUCULE, în calitate de primar la acea dată, de ce n-ai atacat în instanță furtul?!
Politrucule, tu vorbești de xenofobie?! Din ură față de români, ai furat de la români și le-ai dat sașilor. Acum românii trebuie să plătească chirie pentru imobilele furate!!!

SURSA:Eugen Enache

ADVENTISTUL „OBI WAN- KENOBI”SPONSORUL SI AMICUL PASTORULUI ADVENTIST MIHAITA GADEA DE LA NOUL PDL TV, LATIFUNDIARUL DE TIMIS ,PENALUL BEN-ONI ARDELEAN „TYSON” PORECLIT OBI WAN KENOBI” A INVINS CRIZA POLITICA DIN PARTID CU DOMNISOARA ZEN!

12 apr.

Bucureștiul nu e Timișoara. A aflat-o pe pielea lui deputatul al noului PDL de Timiș Ben-Oni Ardelean,poreclit „OBI WAN-KENOBI”amicul urmasului securistui „MACELARU” penalul Ludovic Orban  a devenit subiect de tabloid. Dar nu pentru că ar fi făcut ceva important pentru țară, în plină criză politică, ci pentru că ar avea o amantă.

Conform cancan.ro. Ben-Oni Ardelean, căsătorit și cu copii, dar la Timișoara, se comportă ca un june prim la București. Paparazzi de la acest tabloid au realizat un adevărat „serial” foto în care deputatul  a noului PDL este personajul principal, alături de o tânără șatenă. Tabloidul susține că aceasta se numește Ioana și este angajată la Senat, cameră a parlamentului din care Ardelean a făcut parte în perioada 2012-2016. Cei doi merg cu mașina tinerei și, afirmă jurnaliștii, chiar au înnoptat în același apartament. În plus, s-ar plimba de mână pe stradă, ca doi îndrăgostiți. Ben-Oni Ardelean este la al doilea mandat de parlamentar și este singurul reprezentant al Timișului în conducerea națională a  noului PDL, fiind vicepreședinte al partidului. (sursa foto: www.cancan.ro)

Ben-Oni Ardelean este vicepreședinte al Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaților și a făcut parte, până în octombrie 2017, din Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019. Ardelean este membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Serbia, respectiv al celui de prietenie cu statul Kuwait și face parte și din Grupul PRO-America.

Activitate parlamentară în cifre
Luări de cuvânt – 173 (în 15 ședințe)
Luări de cuvânt în BP – 4 (în 5 ședințe)
Propuneri legislative inițiate – 27
Întrebări și interpelări – 1
Moțiuni – 5

Deputatul de Timiș și-a pus semnătura, ca și co-inițiator, pe diverse proiecte legislative, pe teme cum ar fi modificarea şi completarea Legii privind Codul fiscal, combaterea ambroziei, organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi – Târgu Mureş, regimul deşeurilor, posibilitatea societăţilor comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea şi al 14-lea salariu, arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice sau organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice. Dacă vă întrebați ce l-a interesat pe Ben-Oni Ardelean legat strict de circumscripția electorală pe care o reprezintă, răspunsul e… nimic! Singura sa interpelare, pe durata primului an din actualul mandat de parlamentar, rămâne cea referitoare la recunoașterea, în România, a studiilor făcute în Taiwan!

Declarație de avere

 Ben-Oni Ardelean, a întâmpinat ceva probleme în a-și completa declarația de avere. El deține nu mai puțin de 16 terenuri, patru case și două mașini. Toate acestea sunt întreținute dintr-un salariu lunar de 1.800 de lei și 40 de lei alocația copilului.

Chiar dacă nu se poate compara cu ciobanul liberal din Pipera în materie de suprafețe de terenuri, Ben-Oni Ardelean, candidatul noului PDL pe Colegiul 1 Timișoara, se poate măsura, în schimb, ca număr de terenuri. Potrivit declarației sale de avere, Ardelean deține nu mai puțin de 16 terenuri, toate în județul Timiș. Ca și comparație, Becali și-a declarat doar nouă terenuri.

Din cele 16 terenuri pe care le deține Ardelean, 15 sunt în intravilan, iar unul în extravilan. Este drept, toate cele din intravilan au suprafețe mici, între 550 mp și 800 mp. Nici la capitolul spații locative cel supranumit „Obi Wan Kenobi” nu stă prea rău. Astfel, precum Adrian Năstase, el deține două case și două apartamente, toate în județul Timiș. Mai mult, una dintre case, având o suprafață de 388 mp, este formată din patru apartamente. La capitolul imobile mai trebuie spus că Ardelean a vândut chiar în acest an o casă la Ghiroda, cu 153.429 lei. În materie de mașini, Ardelean stă ceva mai slăbuț. El deține „doar” un Audi A6 din 2008 și un Golf V din 2007.

Candidatul liberal nu are conturi bancare, dar nici datorii, fiind probabil foarte suspicios în a lucra cu băncile. Extrem de bizar este însă faptul că toată această impresionantă avere este întreținută dintr-un salariu mai degrabă modest. Ben-Oni Ardelean a declarat, la capitolul venituri, doar un salariu anual de 21.874 de lei de la Institutul Teologic Baptist din București. Lunar, înseamnă 1.820 lei. La această sumă se adaugă însă indemnizația copilului, de 504 lei anual.

Cum întreține liberalul din 18 milioane de lei vechi pe lună patru case și două mașini chiar este o temă pe care s-o dezbată cu potențialii alegători, care ar fi curioși să afle secretele trecerii mai lejere prin criză. Dar probabil se scoate cu cei 40 de lei lunar din alocația copilului. Că n-ar fi primul român (sau rom?) care trăiește din alocație.

Ben-Oni Ardelean deține 10 terenuri, toate în Ghiroda, și are o casă în Timișoara, un apartament și o casă cu 4 apartamente în Ghiroda. Are, de asemenea, trei mașini, un VW Golf 5, un Audi A6 și un BMW X1. În ultimul an, deputatul liberal a vândut terenuri de 54.600 euro. În conturile lui și ale soției sale se găsesc 27.000 de dolari și 24.860 de euro. El a împrumutat  filiala noului PDL Timiș cu suma de 56.750 de lei, bani folosiți în campania electorală din 2016. La venituri, Ben-Oni Ardelean a trecut salariul de parlamentar – 95.505 lei și banii de la Universitatea București – FTB – 4.083 lei și Institutul Teologic Baptist București – 13.728 lei, deputatul fiind conferențiar universitar.

S-a dezumflat gogoasa lui Iohannis!In Bătălia „Foișoarelor”: Iohannis, mut și surd!

12 apr.

Klaus Iohannis

România nu este fruntașă la vaccinări. Dimpotrivă. E codașă. Președintele Klaus Iohannis ne-a amăgit. Mai puțin pe mine. Dar și mai gravă este minciuna legată de miliardele de euro, care ar fi urmat să revină României dintre cele 750 de miliarde, despre care același Klaus Iohannis ne-a vorbit în repetate rânduri. Până una alta, nici acești bani nu mai vin. Iar bomboana pe colivă ne-a pus-o cu vaccinul AstraZeneca. Despre care mai marii de la București erau informați încă din luna martie, chiar de către firma poducătoare, că prezintă pericole. Și totuși românii au fost injectați.
Să o luăm pe rând. Românii au fost injectați cu vaccinuri și li s-a spus mereu și mereu de la nivel prezidențial că treaba merge bine. Că ne aflăm în „România lucrului bine făcut”. Și chiar mai bine decât bine. Ocupam, vezi Doamne, un loc fruntaș în Europa și în lume. M-am simțit timp de luni de zile ca un câine care latră în pustiu. Un câine de pază a societății, pe care nu-l aude nimeni. Degeaba făceam zi de zi calcule. Degeba arătam că numărul de injecții nu ne poate califica în postura de campioni ai Europei. Degeaba am explicat că imunizarea a zece milioane de români presupune nu zece milioane, ci 20 de milioane de injecții. Pentru că nu poți fi imunizat fără rapel. Iar ritmul în care era organizată această operațiune era mult sub așteptări. Timp ce o lună, autoritățile au încercat să-i culpabilizeze pe fabricanți. Cum că, vezi Doamne, nu ne trimit suficiente doze. Dar de fapt noi am avut posibilitatea să grăbim ritmul. Și cu dozele primite, și cu dozele pe care le-am fi putut achiziționa, dar nu am făcut-o. Cum se face că Ungaria este atât de mult înaintea României? Cum se face că Ungaria a decis – și bine a făcut – să-și mărească capacitatea de vaccinare importând Sputnik de la Federația Rusă? Suntem pe locul 22 din 28 de state europene. Astfel s-a dezumflat gogoașa lui Klaus Iohannis și a doctorului Valeriu Gheorghiță. Fiasco! Aceasta este grija față de români.
Nimeni nu s-a obosit să ne explice cum se face că în secțiile ATI mor cam toți. Cum se face că secțiile ATI nu sunt altceva decât o stație intermediară între ființă și neființă. Între un om bolnav și un om într-un sac negru, de plastic. Pentru că în „România normală”, „a lucrului bine făcut”, oamenii nu mai au nici măcar dreptul la coșciuge. Deși asta este neconstituțional. Și profund ilegal.
Președintele Klaus Iohannis ne-a făcut capul calendar în mai multe rânduri povestindu-ne cum, în urma negocierilor meșteșugite pe care el le-a condus la Consiliul European, România urmează să se înfrupte la greu din cele 750 de miliarde de euro destinate revenirii economiilor europene la normal. M-am simțit din nou ca un câine care latră în pustiu. Un câine de pază al societății, pe lângă care caravana trece fluierând. Am tot explicat în zadar că sumele de bani promise de Iohannis reprezintă mai puțin decât partea cuvenită unui stat cu populația României, din această sumă ipotetică de 750 de miliarde de euro. Am transpirat încercând să arăt că banii care ar putea să fie accesați nu sunt o pomană, așa cum tot sugerează autoritățile. O parte sunt pur și simplu banii noștri, rezultați din cotizațiile anuale pe care le plătim la UE, iar o altă parte, mult mai mare, sunt împrumuturi, pentru care ar urma să plătim dobândă. Și am mai tot spus – dar oare câți m-au auzit? – că aceste sume sunt iluzorii. Că nu există nicio garanție că Europa se va putea îmbuiba cu 750 de miliarde de euro din care o parte, disproporționat de mică, să revină și României. Dar a avut cineva urechi să asculte?
Și iată că a explodat bomba. Pentru moment, bomba a explodat la Berlin. Dar, atenție, vă spun de pe acum, bomba poate fi cu repetiție. Este posibil și extrem de plauzibil ca nimeni să nu vadă niciun ban. Și iată de ce. Pentru început o demonstrează un profesor universitar, cunoscut economist german, fost europarlamentar, Bernd Lucke, care a făcut o întâmpinare la Curtea Constituțională de la Berlin. Mă grăbesc să spun că prin această întâmpinare a fost suspendat procesul de ratificare al pachetului de redresare lansat de Uniunea Europeană. Cum așa? Foarte simplu. Până când nu se va pronunța Curtea Constituițională, Uniunea Europeană bate pasul pe loc. Nu poate împrumuta niciun ban în numele statelor membre, nici de la bănci și nici de la fondurile de investiții. Bernd Lucke explică pe ce-și întemeiază acțiunea și de crede el că va avea câștig de cauză. El afirmă că Uniunea Europeană nu se poate împrumuta în numele fiecărui stat membru. Că procedura normală este alta. Fiecare stat membru ar trebui să lanseze asemenea împrumuturi, iar banii ar trebui puși împreună, urmând ca abia apoi, în funcție de criterii bine stabilite, să fie repartizați în anumite cote statelor membre. Tot ce se poate să obțină câștig de cauză. Și dacă nu, oricum întreg mecanismul se amână. Ca o consecință a unei singure acțiuni, declanșate într-un singur stat membru al Uniunii Europene. Ce se va întâmpla însă dacă și alți eurosceptici din Uniunea Europeană vor face acțiuni similare? Să ne răspundă la aceasă întrebare președintele Klaus Iohannis.
Cum și-a permis Klaus Iohannis să ne vândă astfel pielea ursului din pădure? Asta este în capul lui „România normală”? Pe ce s-a bazat președintele acestei țări, atunci când a ieșit de nenumărate ori la declarații, promițându-ne marea cu sarea? Pe ce s-a bazat atunci când a convocat și a organizat ședințe peste ședințe la Cotroceni cu membrii Cabinetului Cîțu, având ca temă modul în care vor fi utilizați niște bani, care plutesc undeva în văzduh? Ce a urmărit Klaus Iohannis atunci când ne-a creat iluzii?
Iar bomboana pe colivă, cum spuneam, este de-a dreptul macabră. Și poate fi ușor asociată sacilor negri de plastic, în care sunt aruncați cu cinism românii morți pe bune de Covid sau presupuși a fi morți de Covid și îngropați așa, necreștinește, în ciuda faptului că nu există nicio lege a statului român care să permită așa ceva. Carevasăzică din luna martie se știa, la modul cel mai oficial cu putință, că din Astrazeneca se poate sări drept în tromboze și din tromboză în moarte. Și cu toate astea românii au fost injectați cu AstraZeneca. Iar propaganda oficială nu a suflat un cuvânt. Președintele a mers cu capul înainte, că doar nu el se dădea cu capul de zid, în timp ce alte state europene, cu bărbați responsabili la conducere, renunțau, rând pe rând, la AstraZeneca. Asta este mai mult decât cinism. Avem acum de-a face cu o iresponsabilitate de-a dreptul criminală.
Deci cum mai stăm, domnule președinte? Hai să numărăm tâmpeniile pe degete. Dacă nu știm altfel. Cum mai stăm cu vaccinurile? Cum mai stăm cu morții? Cum mai stăm cu banii de la UE? Cum mai stăm cu AstraZeneca? Ca să nu vă mai întreb din nou, a treia zi consecutiv, cum mai stăm cu diferendul militar dintre Ucraiana și Federația Rusă, în care ne-ați băgat până peste cap? (Sorin Roșca Stănescu)

De ce „Jos Iohannis”?

12 apr.

Cu o inexplicabilă timiditate protestele ultimelor zile  au ajuns la „Jos Iohannis”. Ar fi trebuit încă de acum două luni și jumătate să auzim asta. Sindicaliștii din Poliție, din Sănătate, fermierii care au ajuns la București, pensionarii, zeci sau sute de mii de persoane în total ar fi trebuit să înceapă cu asta, ca președintele să priceapă de ce poziție beneficiază în România. Au preferat să-și ceară niște drepturi de care, oricum, nu vor beneficia. Teoretic, Iohannis este președinte doar pentru că așa l-a desemnat numărătoarea voturilor la alegerile din 2019.

Raed Arafat nu este îngerul în care pozează

Camarila care îl susține se umflă în pene cu un procentaj de 66 la sută. Zdrobitor, susțin corurile de lingușitori. Dar minciuna este la vedere, pentru că este vorba de 66 la sută din cei prezenți la vot, ceea ce schimbă datele problemei. Practic, Klaus Iohannis nu mi se mai pare a fi președintele României. Nimic din ce a făcut în primul mandat, dar mai ales în al doilea, nu îi demonstrează funcția. În primul a luptat împotriva guvernelor, în al doilea a dat țara pe mâinile unor indivizi pe care îi caracterizează diletantismul, subcultura și arivismul.

Ce control?

Desfășurarea ultimelor șase luni arată șubrezenia sistemului. Nimic nu merge, ci mai degrabă se năruie. Incendiul de la Spitalul din Piatra Neamț s-a soldat cu 20 de victime. Doliu național? Nici vorbă, ar fi însemnat ca autoritățile să-și recunoască vina. Incendiul de la „Matei Balș”? Națiunea s-a ales cu niște condoleanțe formale, după care l-a văzut pe Iohannis la schi. Vreo urmă de suferință? N-a fost cazul.

Ministrul Voiculescu e mai tare decât sănătatea oamenilor

Între timp, numărul de îmbolnăviri cu virusul Covid-19 creștea spectaculos. Asta în pofida asigurărilor că pandemia este ținută sub control și nu trebuie să ne alarmăm. Nu ne-am alarmat, numai că seara ne tocau televiziunile cu știrile că situația este dramatică. Nu mai erau locuri în spitale, nu mai existau paturi libere în secțiile ATI și numărul morților creștea de la o zi la alta. Și atunci, ce țineau autoritățile sub control?

Fiecare pasează răspunderea

A urmat imensul scandal al decedaților Covid îngropați în bătaie de joc. România normală își arăta fața hâdă, în care nimeni nu răspunde. Imediat după aceea a venit evacuarea Spitalului Foișor, făcută după cum a văzut toată lumea. Nu mai era vorba de bătaie de joc, ci de demență. La o zi distanță, autoritățile au început să vină cu explicații. Atât Arafat cât și ministrul Voiculescu nu au înțeles că nu de explicații era nevoie, ci de soluții. Este aceeași poveste ca de fiecare dată, când se dă vina pe altul. Dar Arafat nu este de capul lui. Într-un fel, are doi șefi. Unul este Bode, ministrul de Interne, celălalt este Vlad Voiculescu. S-a încropit un ordin aprobat de Voiculescu și s-a trecut la evacuare. Amândoi, însă, fac parte din același guvern condus de Vasile Cîțu. Iar Cîțu nu a ajuns premier pe puncte, a fost uns în funcție de președintre ca, de altfel, tot guvernul. Toți, la un loc, reprezintă echipa cu care Klaus Iohannis conduce România. Chiar vi se pare că o conduce? „Jos Iohannis” ar fi trebuit să se audă de la bun început, el este cel care le-a dat binecuvântarea într-o guvernare împotriva naturii.

Despre ce e vorba?

„Jos Arafat”, „Jos Voiculescu” și „Jos Cîțu” nu reprezintă o soluție. Nu se va îndrepta nimic. Destul de slabe șanse ca Voiculescu să fie schimbat. USR PLUS îl apără cu îndărătnicie. Amenință chiar și cu ruperea coaliției dacă cineva se atinge de el. Nici Cîțu nu va fi mazilit. Din câte se vede, președintele este în stare să distrugă o țară decât să facă cineva ordine în lucrurile lui.

Niciun protest nu-l va clinti pe Iohannis din loc

În condițiile astea, „Jos Iohannis” este justificat pe deplin. Dar, pe de altă parte, nu depășește stadiul de lozincă. Nu va demisiona niciodată, e de la sine înțeles. Un miting de protest, zece sau două sute nu au puterea să-l debarce de la Cotroceni. Degeaba se strigă „Jos Iohannis” atât timp cât opoziția, singura care ar putea să-l suspende, nu are dispoziție pentru așa ceva. A spus-o de fiecare dată și o va spune în continuare. Ultima strigare a PSD, „Iohannis, ia-ți incompetenții și dă-i afară” este mai degrabă o glumă, pentru că Iohannis, chiar dacă îi zvârle peste gard, ceea ce nu cred, va aduce alții. La fel de incapabili și de slugarnici. În condițiile astea, la ce referă protestatarii când scandează „Jos Iohannis”? Dar noi?

http://national.ro/

USR, acuzație care aruncă în aer Coaliția: ”În guvernarea PNL-Orban s-a furat enorm!”

12 apr.

Read more: https://ro.sputnik.md/politics/20210412/34344324/USR-acuzaie-care-arunc-n-aer-Coaliia-n-guvernarea-PNL-Orban-s-a-furat-enorm.html

ANVANGARDUL JOHANNISTULUI SECURIST MARIUS PIELEANU ,CLIENTUL ANTENEI 3 =CNN,PRO-PLUSUSRPDL/PNL,UDMR!Sondaj de ultimă oră: scade COALIȚIA, face loc unui nou PARTID!

12 apr.

Read more: https://ro.sputnik.md/politics/20210412/34344135/Sondaj-avangarde-scade-COALITIA-face-loc-unui-nou-PARTID.html

CINICUL SI IPOCRITUL Rareș Bogdan face pe justițiarul în scandalul Foișor și se ia de toată lumea!

12 apr.

Read more: https://ro.sputnik.md/politics/20210412/34346223/Rare-Bogdan-face-pe-justiiarul-n-scandalul-Foior-i-se-ia-de-toat-lumea.html

Dr. Răzvan Constantinescu: ”Avem o gașcă de derbedei care pun jos spital după spital”!

12 apr.

Read more: https://ro.sputnik.md/health/20210412/34344167/Dr-Rzvan-Constantinescu-Avem-o-gac-de-derbedei-care-pun-jos-spital-dup-spital.html

Cîțu dă știrea serii – remanierea lui Voiculescu ”se anunță, nu se discută”!

12 apr.

Read more: https://ro.sputnik.md/politics/20210411/34343131/citu-remanierea-lui-Voiculescu-se-anun-nu-se-discut.html

OMS confirmă că testul PCR Covid-19 este defect: estimările „cazurilor pozitive” sunt lipsite de sens. Blocarea nu are bază științifică

12 apr.

Invictus

Coronavirus | Illa: "No se van a hacer test PCR masivos a todas las  personas que vengan"

By Prof Michel Chossudovsky

Testul Reacția în lanț a polimerazei cu transcripție inversă în timp real (rRT-PCR) a fost adoptat de OMS la 23 ianuarie 2020 ca mijloc de detectare a virusului SARS-COV-2, în urma recomandărilor unui grup de cercetare în domeniul virologiei (cu sediul la Universitatea Charité Hospital, Berlin), susținut de Fundația Bill și Melinda Gates. (Pentru detalii suplimentare, consultați Drosten Study).

Exact un an mai târziu, pe 20 ianuarie 2021, OMS se retrage. Nu spun „Am făcut o greșeală”. Retragerea este atent formulată.

Deși OMS nu neagă validitatea orientărilor lor înșelătoare din ianuarie 2020, ele recomandă totuși „Re-testarea” (despre care toată lumea știe că este imposibilă).

Problema controversată se referă la numărul de cicluri de prag de amplificare (Ct). Potrivit lui Pieter Borger, și colaboratorii – Numărul de cicluri de amplificare [ar trebui să fie] mai mic de 35; preferabil 25-30 de cicluri. În cazul detectării…

Vezi articolul original 1.421 de cuvinte mai mult

Pandemia Planificată : Conspirația – Documentar interzis de grupurile globaliste de comunicare strategică!

12 apr.

 

Mulțumim lui Mihai T:

În mai 2020 a fost lansat un documentar denumit ”Plandemic”, care a devenit viral și a avut (se pare) peste 1 miliard de vizualizări. Acesta era un interviu luat de realizatorul media Mike Willis lui Judy Mikovits, dr. în medicină. Documentarul a fost cenzurat pe Youtube și pe alte platforme.

După realizarea interviului, Mike Willis s-a apucat să cerceteze cartea lui Judy Mikovits, apoi a luat interviuri și altor cercetători sau personalități, pentru a corobora informațiile. Aceste interviuri se găsesc pe site-ul plandemic2.com De asemenea, a realizat un al doilea interviu cu Judy Mikovits, care se găsește de asemenea pe site.

În august 2020, Mikki Willis a lansat un al doilea documentar.

Pandemia planificată: Conspirația covid

https://brighteon.com/9ae5698d-1179-462f-8100-e8d4872b87fe

(partea I: https://incorectpolitic.com/pandemia-planificata-indoctrinarea-documentarul-cenzurat-pe-youtube/)

 

18 octombrie 2019, New York (SUA)

Cu 5 luni înainte să izbucnească pandemia

Evenimentul 201 – Un exercițiu pandemic global

 

(imagini de la Evenimentul 201)

”În numele Centrului nostru și al partenerilor: Forumul Economic Mondial și Fundația ”Bill și Melinda Gates”, doresc să adresez un călduros bun-venit către participanții din New-York, precum și către grupul mai mare de participanți din mediul online.

”Evenimentul 201” este un scenariu fictiv.

Scenariul de astăzi va simula ședințe ale unor reprezentanți din mai multe domenii, în cadrul  ”Consiliului de Urgență Pandemică”.

”Ne aflăm la începutul unei pandemii care pare a fi severă. Apar probleme care pot fi rezolvate numai dacă afacerile globale colaborează cu guvernele.”

”Circulă mai multe teorii ale conspirației, care pretind că producătorii de medicamente sau Organizația Națiunilor Unite au declanșat pandemia, pentru a obține profit …”

”Poate că a venit timpul să ilustrăm cazuri unde aducem în fața justiției anumite persoane, ca judecătorii să decidă dacă aceștia au răspândit sau nu fake-news-uri”

(știri fictive care au fost date în timpul Evenimentului 201)

”Un nou coronavirus. Oamenii infectați au o boală respiratorie, cu simptome care variază între gripă ușoară și pneumonie severă” …

”Rămânem la subiectul covid. Cererea de materiale de protecție – măști N95 și mănuși – a crescut în mod semnificativ”.

”… pacienții aglomerează spitalele …”

”De frica infectării, oamenii evită spațiile publice, respectând recomandările oficialilor din zona medicală”.

”O agenție din SUA tocmai a dat publicității rezultatele unui sondaj privind părerea oamenilor despre vaccin. 65 % din participanți spun că sunt nerăbdători să primească vaccinul, chiar dacă e numai experimental”.

(emisiuni simulate în cadrul Evenimentului 201)

”Nu sunt optimist că vom realiza la timp un vaccin care să fie relevant pentru această pandemie”.

”Cu suficient de mulți bani și voință politică, totul e posibil”.

”Au fost introduse sancțiuni pentru răspândirea de informații vătămătoare. Sancțiunile merg până la arest”.

”Dacă soluția presupune controlarea și reducerea accesului la informații, cred că e alegerea corectă”.

”Care sunt riscurile și beneficiile muncii de acasă ? Cu siguranță, trebuie să salvăm vieți. Dar nu ne putem permite un răspuns puternic care să sufoce economia”.

”Lumea a văzut proteste pe scară largă, iar în unele cazuri, revolte …”

” … a condus la represalii violente, și chiar s-a instaurat legea marțială … ”

” … cetățenii și-au pierdut încrederea în administrațiile respective”

”Economiștii susțin că recesiunea economică provocată de pandemie va dura ani de zile. Impactul la nivelul societății – pierderea încrederii în guvern, neîncrederea în mass-media, ruperea coeziunii sociale – ar putea dura chiar mai mult”.

(mesaj de pe o pancardă)

”Nu suntem în siguranță dacă nu suntem și liberi”.

 

(emisiune Evenimentul 201)

”Trebuie să ne întrebăm: chiar trebuia să fie așa de rău ?”

 

 

(Dr. David E. Martin, Analist pe probleme de Securitate Națională, fondatorul indexului IQ100 de la bursa din New York)

Sunt persoana care a dezvoltat genomul lingvistic, care e prima platformă unde se poate afla intenția comunicării, dincolo de informația transmisă. Dar am folosit tehnologia respectivă și pentru alte aplicații: în apărare, în obținerea de informații, și în finanțe. Cea mai mare realizare a companiei este că, la începutul anilor 2000, a dus la descoperirea celei mai mari fraude din domeniul impozitelor din istoria SUA (la acel moment).

Continuăm să investigăm orice persoană, organizație, sau companie care are vreo legătură cu armele biologice și chimice – fie că au activități dubioase, fie că se ocupă de asta în mod vădit. Facem acest lucru pentru 168 de țări.

În 1999, IBM a introdus în lumea digitală un milion de brevete. Era prima dată când inovarea umană a fost transferată într-un mediu electronic, unde se pot realiza interogări în bazele de date. Noi am luat acea informație, și am făcut un exercițiu foarte simplu, utilizând tehnologia noastră privind genomul lingvistic. Am constatat că aproximativ o treime din brevetele înregistrate în Statele Unite erau , în realitate, falsuri – în sensul că, deși aveau variații lingvistice, în realitate se ocupau de același subiect.

În 1999. au început să apară brevete pe coronavirus … Astfel a început investigația noastră …

 

(știre)

”Martie 2003. Hong-Kong-ul este cuprins de panică, pe măsură ce un nou virus mortal face ravagii în oraș.”

 

În 2003, Centrul Pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA (CDC) au intuit că pot da lovitura. Mă refer la epidemia de coronavirus care a apărut în Asia. Au văzut că un virus – despre care ei știau că poate fi ușor manipulat – era un lucru aducător de mult profit. În 2003, au încercat să-l patenteze. Și s-au asigurat că au drepturi intelectuale asupra bolii, a virusului, și asupra detectării lui. Știm că în afacere erau implicați Anthony Fauci, Ralph Baric, CDC, și o întreagă listă de oameni care vroiau să fie creditați cu inventarea coronavirusului. Între 2003 și 2018, au avut control 100 % asupra fondurilor obținute din complexul industrial al coronavirusului.

 

(extrase din știri)

”Organizația Mondială a Sănătății a denumit oficial epidemia …”

” … noul coronavirus …”

” … o Urgență Internațională privind Sănătatea Publică …”

 

Știm că manipularea coronavirusului a început în 1999 cu dr. Ralph Baric, cercetător la Universitatea din Carolina de Nord. Este un cercetător celebru pentru ”cercetări himerice” privind coronavirusul.

 

(dr. Ralph Baric)

”Caracteristica principală a sars, mers, și sars-cov 2, este că pot să …”

 

În 2002, era un lucru recunoscut despre coronavirus că era văzut ca un mecanism exploatabil în bine sau în rău. Pe 25 aprilie 2003, CDC din SUA a înregistrat un patent privind coronavirusul cu transmitere la om. Dar în Legea nr. 35, secțiunea 101, scrie că natura nu poate fi patentată. Fie coronavirusul este fabricat – prin urmare, este legal brevetul; fie este natural – prin urmare, brevetul este ilegal. Dacă era fabricat, ar fi încălcat tratatele și legile care interzic armele biologice și chimice. Dacă era natural, era ilegal să îl patentezi. Amândouă situațiile sunt ilegale.

În primăvara lui 2007, CDC a depus o cerere la Oficiul de Invenții și Mărci, prin care îi rugau să păstreze brevetul ”confidențial”.

Ei au înregistrat brevete nu numai pe virus, dar și pe metodele de detecție și kitul de testare. Prin acest patent al CDC, ei puteau decide cine are voie și cine n-are voie să facă cercetări cu privire la coronavirus. Nu poți investiga virusul, nu-l poți măsura, nu poți dezvolta un kit de testare. Prin obținerea patentelor … aveau posibilitatea, motivația, și câștigul bănesc din faptul că au transformat coronavirusul din agent patogen, în profit.

 

(știre)

”Dezvoltarea și deținerea unui vaccin covid a devenit o cursă a înarmărilor în plan biologic, având și conotații politice.”

 

(emisiune)

”Începe să mă îngrijoreze goana după aur din domeniul vaccinului. Goana după aur … hmm . Să reținem ideea ”…

 

Undeva între 2012 și 2013, s-a întâmplat ceva. Au fost tăiate fondurile federale care ajungeau în locuri precum Harvard, Emery, Unversitatea din Carolina de Nord. Finanțarea a fost împiedicată de ceva ce s-a întâmplat la Institutul Național de Sănătate Publică din SUA (NIH). Cei de la NIH au avut acest mic moment de claritate, și au zis: ”Ni se pare că ceva e greșit aici.” Iar în 2013, cei de la NIH au spus: ”trebuie suspendate cercetările privind îmbogățirea funcțiilor coronavirusului”. Cei de la NIH au avut un motiv moral, social – și posibil și legal – pentru a se împotrivi unor astfel de cercetări. Dar scrisorile care au fost trimise către cercetători, practic, spuneau așa: ”Vă informăm că trebuie să vă opriți. Iar în josul paginii, vom clarifica ce înseamnă că trebuie să vă opriți: Continuați cu cercetarea”.

Dar când problema a ieșit la iveală (în 2014 și 2015) … ce au făcut ? Au externalizat cercetarea. Au acordat fonduri Institutului de Virologie din Wuhan pentru a face aceste cercetări, care păreau a fi la limita legalității și a moralei. Dar oare au făcut-o în mod transparent ? Nu. Au transferat banii printr-o serie de organizații-paravan, pentru a crea impresia că finanțează o operațiune a SUA, care apoi subcontractează cercetarea către Institutul de Virologie din Wuhan. SUA puteau să spună. ”Chinezii au făcut-o !”. Chinezii puteau să spună: ”Americanii au făcut-o !”. Și lucrul interesant este că amândouă aproape că aveau dreptate.

 

(știre)  

”De unde provine coronavirusul ? În acest moment se desfășoară o nouă investigație. Oficiali din serviciile de informații americane au dezvăluit către NBC News că examinează posibilitatea ca virusul să fi fost eliberat accidental dintr-un laborator chinez”.

”Joi, oficialii chinezi au respins acuzațiile, spunând pe Twitter că virusul s-ar putea să fi fost adus în Wuhan de armata americană”.

 

(Meryl Nass – doctor, cercetător, scriitor)

Sunt prima persoană din lume care s-a uitat la o epidemie, i-a studiat caracteristicile, și a demonstrat că se datorează unei arme biologice și nu unui fenomen natural. Am publicat acel studiu acum 28 de ani.

La începutul acestei pandemii, nu am crezut ipoteza că virusul este natural și că provine din lilieci. Eram aproape convinsă că acest virus este un organism proiectat în laborator. Au fost sute și sute de scăpări accidentale de microorganisme, din laboratoare cu grad mare de biosecuritate care făceau cerccetări pe coronaviruși patogeni (și pe alte organisme cu potențial letal).

Am fost în mod special interesată de un studiu publicat în revista ”Nature Medicine” de 5 oameni de știință, care pretindeau că în mod sigur este un fenomen natural și nu un construct de laborator. Dar argumentele lor nu aveau greutate, nu prea aveau sens după standardele științei. Cu toate astea, tot felul de oameni importanți au început să aprobe ce spunea acest studiu. Desigur, asta m-a făcut să fiu nedumerită: de ce își riscă acești oameni reputația, când în mod clar nu are sens. Nu aveau greutate argumentele. Cineva i-a pus pe cei 5 cercetători să publice studiul, și cineva le-a zis celorlalți să spună în public că studiul e o mare lucrare științifică.

 

(interviu cu Prof. Luc Montagner  – cercetător în medicină, virolog, laureat Nobel)

”- Ați declarat în mod public: ”Este o lucrare meticuloasă, făcută profesionist”.

– Putea fi făcută numai de cineva cu un mare nivel de expertiză în biologia moleculară.”

 

(emisiune cu Luc Montagner, la o televiziune franceză)

”- Nu este ceva natural. Asta vreți să spuneți ?

– Nu e un lucru natural, e o treabă de profesionist, de biolog molecular. E o lucrare foarte meticuloasă. Putem spune acest lucru cu precizie, dacă ne uităm la secvența genetică a virusului.

– Cu ce scop au lansat-o ?

– Nu este clar pentru ce scop. Eu doar expun faptele. Treaba mea este să arăt faptele. Nu acuz pe nimeni.”

 

 

În 1979, lumea a decis că avem nevoie de legea Bayh-Dole, deoarece aveam nevoie să reformăm sistemul de patente. Iar una din modificări este că am permis ca entități ce au primit finanțare federală să poată patenta și să aibe avantaje economice din cercetarea care a fost plătită de populație. Ai primit un ajutor de 5 milioane dolari, din banii contribuabililor. Iar apoi îi poți taxa pe contribuabili cu prețuri mari, pentru tehnologia pe care ei au plătit să o dezvolți.

 

(Emisiune la postul american CBS Washington)

”Pfizer va lua aproape 2 miliarde. Moderna primește 438 milioane din banii contribuabililor. Și, cu toate astea, amândouă companiile au spus că vor vinde vaccinul la un preț mai mare decât costul. Vor obține profit din ele. Oare este corect ca producătorii de vaccinuri să obțină profit din cercetarea finanțată de contribuabili ?”

Programele noastre informatice au început să depisteze anomalii la sfârșitul verii și în toamna lui 2019, când am început să văd organizații non-profit și corporații care transferau bani către firme-paravan, pentru programe de cercetare privind coronavirusul.

Primul nostru semnal de alarmă a fost când am citit scenariul ”O lume aflată în risc” (septembrie 2019). Există o organizație denumită ”Consiliul de monitorizare al finanțelor globale”. Această organizație face parte din Organizația Mondială a Sănătății (OMS), iar din consiliul lor de conducere fac parte doctorii Elias de la Fundația lui Bill Gates, și Anthony Fauci de la Institutul Național Pentru Alergii și Boli Infecțioase (NIAID). Aceste două persoane, plus directorul Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din China, au emis o recomandare: până în septembrie 2020, trebuie să aibe loc două exerciții globale privind răspunsul la pandemie, iar unul din ele trebuie să fie despre o ”boală a căilor respiratorii”. Apoi au aranjat să se desfășoare un eveniment în octombrie – Evenimentul 201.

 

(Evenimentul 201)

”În numele partenerilor noștri – Fundația Bill și Melinda Gates …”

 

Evenimentul 201 a avut loc cu 5 luni înainte ca epidemia de covid-19 să fie declarată pandemie. Participanții la eveniment sunt cam aceeași oameni care acum sunt implicați în pandemia reală, obținând și profit de pe urma ei.

Evenimentul 201 a fost un eveniment regizat, filmat în direct cu mai multe camere, și transmis pe tot globul prin intermediul internetului. Un eveniment de o asemenea complexitate trebuie pregătit în cel puțin câteva luni, astfel încât conceperea lui a avut loc cu cel puțin 1 an înainte de pandemia reală.

 

(Anthony Fauci, director al NIAID)

”Nu există nici o îndoială că va avea loc o epidemie neașteptată …”

 

Încă din ianuarie 2017, Anthony Fauci a știut că vom vedea o epidemie până la sfârșitul lui 2020. Chiar și Bill Gates, un om fără pregătire în medicină, știa că va veni.

 

(Bill Gates – dezvoltator software, inventator, filantrop. Aprilie 2015)

”Dacă începem acum, putem fi pregătiți pentru următoarea epidemie”.

 

Fiecare lucru pe care l-ați văzut în această criză a fost prezent în exercițiul lor – despre care, apropo, site-urile de verificare a informațiilor au zis că nu are nici o legătură cu pandemia de coronavirus. Acesta este universul minunat al improbabilităților, unde lucruri fictive acum le vedem în realitate. Acesta e scenariul pe care se presupune că trebuie să-l acceptăm. Genial.

 

(montaj unde se vede similitudinea între lucrurile spuse la Evenimentul 201, și ce s-a întâmplat în realitate)

”Unele țări au interzis zborurile din țările cele mai afectate …”

”Președintele a luat decizia de a suspenda toate zborurile către Marea Britanie și Irlanda …”

 

” …dezinformarea care circulă pe internet …”

”  … se distribuie în online dezinformări despre virus, în toată lumea …”

 

” … a crescut în mod semnificativ cererea pentru măști N95 și mănuși …”

” … cererea de măști N95, care pot preveni contractarea virusului, a crescut …”

 

” … în final, am putea ajunge la 52 milioane kituri de tratament pe an, dar ne va lua multe luni până ajungem acolo … ”

” … suntem încă la multe săptămâni distanță până să avem ceva pe care să-l dăm la oameni …”

 

” …65 % din cei chestionați spun că sunt gata să accepte vaccinul, chiar dacă e numai experimental …”

” … un nou sondaj arată că 95 % din americani spun că vor lua un vaccin covid, dacă va fi descoperit unul eficient …”

 

Sunt curios: cine a scris scenariul pentru Evenimentul 201 ? Cei care au conceput evenimentul știau, cu cel puțin un an înainte, ce aveau nevoie. De ce nu s-au îngrijit să aibe acele lucruri la dispoziție (în pandemia reală) ? Având în vedere că Bill Gates a donat jumătate din avere pentru a transforma lumea într-un loc mai sigur … de ce nu a ajutat să fie mai bine pregătite spitalele noastre și lucrătorii din linia întâi ? Cum se face că nici unul din evenimentele pe care le sponsorizează nu aduce vreun beneficiu ?

 

(Bill Gates, aprilie 2020, interviu la BBC)

”Și acum, iată-ne aici. Iar noi nu am făcut simulări, nu am exersat …”

 

(Evenimentul 201, octombrie 2019)

”În numele partenerilor noștri – Fundația Bill și Melinda Gates …”

 

(Bill Gates, aprilie 2020)

”Deci, atât pe partea medicală, cât și pe partea economică, ne aflăm în ape neumblate”.

 

Evenimentul 201 nu a fost primul exercițiu fictiv care să prezică viitorul cu o uimitoare acuratețe. Sunt câteva decenii de când lideri mondiali din sănătate și afaceri introduc în realitate elemente din scenarii fictive.

 

(Evenimentul 201)

”Desigur, acest scenariu este fictiv”.

 

Cu un an înainte de Evenimentul 201, mulți dintre participanții de la acel exercițiu s-au adunat pentru o altă simulare, unde aveau de-a face cu un virus fictiv pe care l-au denumit ”Clade X”

 

(înregistrări de la exercițiul Clade X)

”Este prea mult un an pentru producerea vaccinului, pentru această boală …”

”Ar fi trebuit să facem stocuri, nu am făcut-o. Dar va trebui să vedem dacă putem grăbi livrarea vaccinului …”

”Dacă nu vom câștiga simpatia publicului, vom avea mari probleme …”

 

În 2010, Fundația Rockefeller a publicat un document intitulat ”Scenarii privind viitorul tehnologiei și al dezvoltării internaționale”. Pagina 18 conține scenariul pandemic, denumit ”Etapele închiderii”.

”O lume cu un control mai puternic al guvernului și cu o conducere mai autoritară, cu o inovare redusă și cu o creștere a presiunii asupra cetățenilor”.

”Guvernul Chinei nu a fost singurul care a luat măsuri extreme pentru a-și proteja cetățenii. Pe perioada pandemiei, lideri din toată lumea și-au încordat autoritatea și au impus restricții și reguli draconice, de la purtarea obligatorie a măștii, la verificarea temperaturii la intrarea în locuri publice precum gări și supermarketuri. Chiar și după ce pandemia s-a încheiat, acest control mai autoritar, și această supraveghere a cetățenilor și a activităților lor, au continuat și chiar s-au intensificat”.

 

Trăim într-o vreme când actul conducerii – din nefericire – este compromis. Prin asta, vreau să spun că indivizii sunt puși în poziții de conducere pentru abilitatea lor de a fi influențați, și nu pentru meritele lor ca lideri. Nimic nu poate fi mai clar decât conducerea de la Organizația Mondială a Sănătății.

OMS este instituția căreia i s-a acordat putere exclusivă de a ghida și proteja sănătatea omenirii. OMS este finanțată din donații private, mare parte fiind făcute de corporații din industria farmaceutică și industria tehnologiilor bio. În 2017, Associated Press a publicat știrea că OMS cheltuie în mod frecvent cam 200 de milioane dolari anual pe deplasări. Aceasta e mai mult decât cheltuielile pentru lupta împotriva SIDA, a tuberculozei, și a malariei luate împreună. Faptul că OMS dă în mod repetat sfaturi inexacte, sau rele, nu este doar din cauza incompetenței; mai degrabă este rezultatul direct al faptului că Partidul Comunist Chinez mituiește conducerea OMS.

 

(înregistrare de la ședința generală a OMS)

”Cu privire la grupul executiv, îl numește pe doctorul Tedros Adhanom Gebreyesus ca director-general al Organizației Mondiale a Sănătății”…

 

Tedros Gebreyesus este primul director general al OMS care nu este medic.

 

(Înregistrare de la ședința OMS, unde un reprezentant african strigă: ”Fără Tedros la OMS”)

 

Numirea lui în cea mai înaltă poziție din OMS a stârnit controverse. În poziția sa anterioară, de Ministru al Sănătății în Etiopia, Tedros a fost acuzat că ar fi mușamalizat trei epidemii de holeră.

 

(știre)

”Tedros nu este străin de controverse. Ca fost Ministru al Sănătății din Etiopia, a fost acuzat că ar fi mușamalizat trei posibile epidemii de holeră”.

 

Înainte de a fi numit director general al OMS, Tedros a fost un membru de rang înalt în organizația ”Frontul de eliberare populară TiGrey”, un grup politic brutal și corupt, responsabil de crime împotriva umanității (inclusiv bombardamente, răpiri, acte de tortură, și omoruri). Cum se face că un om cu un trecut atât de controversat ajunge în poziția cea mai înaltă din cea mai influentă organizație a sănătății la nivel mondial ?

 

(Tedros Gebreyessus, într-o declarație de presă)

”Sunt mulți ani de cât mă cunosc cu Bill și Melinda Gates …”

 

În timp ce era Ministru al Sănătății în Etiopia, Tedros a avut legături strânse atât cu Fundația lui Bill Gates, cât și cu Fundația Clinton.

 

(Bill Clinton, fost președinte al SUA)

” … Ministrul Sănătății din Etiopia, unul din cei mai competenți funcționari publici cu care am lucrat până acum …”

 

Având susținere din partea celor mai puternice două fundații private, și având susținere deplină din partea Partidului Comunist Chinez, Tedros a fost pus la comandă.

 

(Tedros Gebreyessus, director-general al OMS, într-o declarație de presă)

”Dacă nu suntem cuminți, vor fi multe cadavre …”

 

Nu poți găsi vreo persoană, din cele care promovează acest scenariu pandemic, care să nu facă parte din directoratele aflate în legătură între ele (OMS, CDC, NIAID, sau organizații care sunt acoperirea filantropică pentru alte organizații).

Acum știm că există cel puțin 3500 de patente acordate unor organizații care au primit multiple finanțări prin Fundația Bill Gates, prin Alianța Eco-Sănătate, prin conexiunea Sherlock-Bioștiințe. Iar toate acestea au, de asemenea, legături directe cu sursele de finanțare ale lui Anthony Fauci.

Dacă ai conflicte de interese privind finanțarea și luarea de decizii, aceasta este o încălcare a legilor Anti-trust din Statele Unite. Acestea constituie infracțiuni federale.

 

(interviu cu Meryl Nass)

” – Dacă ați avea puterea să schimbați de-dată problemele din actualul sistem de sănătate, cu ce ați începe ?

– Conflictele de interese.

Cu vreo 40-50 de ani în urmă, șefii companiilor farmaceutice chiar erau încarcerați dacă vindeau un produs rău în cunoștință de cauză, și ascundeau informațiile despre problemele acelui produs. De atunci, tot ce au făcut este să plătească amenzi. Astfel, este în regulă pentru ei să vândă un produs și să ascundă informațiile despre el, deoarece cheltuiala cu amenda este considerat costul de a face afaceri.

Cum a ajuns industria farmaceutică să captureze restul industriei medicale ? Deoarece au atât de mulți bani încât mituiesc pe cei de la Institutul Național de Sănătate (NIH), pe cei de la CDC, pe cei de la Agenția Federală a Medicamentelor (FDA), mituiesc asociațiile profesionale, ziarele, Universitățile de medicină, și pe toți ceilalți care-s implicați.

 

Cam în același timp când John D. Rockefeller a preluat controlul mass-mediei din Statele Unite, a mai preluat și controlul medicinei din america. Când s-a descoperit că se pot produce medicamente din petrol, cel mai mare mogul petrolier al americii a ordonat armatei lui de propagandiști să inverseze realitatea. Leacuri folosite de mii de ani, deodată au fost trecute la ”medicină alternativă”. În timp ce medicamentele noi, produse din petrol, care dau un grad mare de dependență, și care sunt patentabile, au fost declarate ”standardul de aur”.

După ce a cumpărat o companie farmaceutică germană care producea chimicale pentru Adolf Hitler, Rockefeller și-a sporit influența politică. A presat congresul SUA să declare modalitățile naturale de vindecare ca fiind ”înșelăciuni neștiințifice”.

Apoi, Rockefeller a preluat controlul asupra Asociației Medicale Americane (AMA), și a început să ofere granturi masive către universități de top din SUA, acestea urmând să predea numai lucrurile aprobate de el.

Orice mențiune despre puterile vindecătoare ale plantelor, ale dietei, au fost șterse din majoritatea manualelor de medicină. Doctorii și profesorii universitari care au obiectat față de planul lui Rockefeller au fost linșați mediatic. Au fost scoși din AMA, și li s-a retras dreptul de a practica medicina și de a o preda. Cei care au îndrăznit să vocifereze, au fost arestați și băgați la pușcărie.

Când au început să apară dovezi că medicamentele produse din petrol cauzau cancer, domnul Rockefeller a fondat ”Asociația Americană A Cancerului”, prin care a suprimat această informație.

John D. Rockefeller este considerat cel care a fondat industria farmaceutică, și pe seama lui se pune faptul că erorile medicale sunt a treia cauză de mortalitate în America.

Aceasta nu e o acuzație la adresa doctorilor. Mai mult decât alții, ei se află în ghearele celei mai mari puteri de lobby din Washington.

În fiecare an, industria farmaceutică cheltuie cel puțin de două ori mai mulți bani decât industria petrolieră, pentru a influența adoptarea de legi, politici, și pentru a influența opinia publică. Mulțumită domnului Rockefeller, arhitectul monopolurilor americane, nici o industrie nu are o putere mai mare asupra vieții oamenilor ca Big-Pharma.

 

O parte a problemei – și, apropo, asta merge înapoi până în anii 1980, cu Microsoft – este că Bill Gates a înțeles că era foarte dificil să navighezi prin universul patentelor, și să spui că patentele respective sunt ale Microsoft. Iar el a devenit arhitectul unui foarte îndrăzneț program, prin care a obținut patente pe numele unor companii care nu aveau  nimic de-a face cu numele organizației  (Microsoft).

 

Conform legendei, tânărul Bill Gates și-a construit imperiul său tehnologic din garaj. Realitatea ne spune o altă poveste: că Bill Gates s-a născut în bogăție și privilegiu. Atât bunicul său, cât și stră-bunicul, erau moguli din sistemul bancar. Tatăl său, William Gates Sr., era un cunoscut avocat din Seattle. Prin tatăl său, Bill Gates a învățat în profunzime cum funcționează legile și lumea politicii, și cum să manipuleze aceste forțe.

 

”Mă numesc Bill Gates. Sunt președintele Microsoft”.

 

Bill Gates a renunțat la facultate pentru a da drumul Microsoft. Lumea îl cunoaște ca inventatorul sistemului de operare care a devenit Windows. În realitate, nu a avut nici o implicare în inventarea Windows. A cumpărat un sistem de operare deja existent, de la o firmă IT din Seattle (Seattle Computer Products), l-a modificat, apoi l-a vândut sub licență către IBM. Asta nu l-a împiedicat să pretindă toată recunoașterea.

 

(Edward D. Andrus , director de Marketing la IBM)

”Nu-l văd pe Bill Gates ca pe o persoană de mare creativitate. Îl văd ca pe un oportunist”.

 

În timp ce co-fondatorul Microsoft, Paul Allen, se lupta cu cancerul, Bill Gates a profitat de oportunitate și a încercat să pună mâna pe partea lui Allen din averea companiei.

 

(Paul Allen, co-fondator Microsoft)

” – Practic, ei vorbeau despre cum aveau de gând să îmi dilueze procentul de acțiuni până la aproape 0. A fost un moment foarte șocant și tulburător pentru mine.

– Astea se întâmplau când erați bolnav ?

– Mi se pare că eram în mijlocul terapiei cu radiații.

 

Strategiile de afaceri ale lui Gates au fost atacate puternic în 1998, când Departamentul Justiției din Statele Unite l-a dat în judecată pe Gates, pentru încălcarea legilor antitrust.

 

(imagini de la ancheta lui Gates)

”Aceasta este caseta 3 din declarația video a lui Bill Gates …”

 

În timpul procesului care a durat 18 luni, Gates a dat ore întregi de declarații înregistrate pe video.

 

(înregistrare de la anchetarea lui Bill Gates)

” – Ce browsere, în afară de la cel al Microsoft, vă îngrijorau în ianuarie 1996 ?

– În acea lună ?

– Da, domnule.

– Ce-i cu acea lună ?

– Ce browsere, în afară de cel de la Microsoft, vă îngrijorau în ianuarie 1996 ?

– Nu știu ce vreți să spuneți prin ”îngrijorat”.

– Ce anume din cuvântul ”îngrijorat” nu înțelegeți ?

– Nu sunt sigur ce vreți să spuneți prin ”îngrijorat”.

 

(declarație de presă a Departamentului Justiției)       

”Departamentul Justiției a acuzat firma Microsoft că s-a lansat în practici anti-competitive și exclusiviste, cu scopul de a menține monopolul firmei în zona sistemelor de operare”.

 

Într-o mișcare menită să acopere publicitatea negativă, Gates a investit 100 milioane dolari pentru a înființa fundația Bill și Melinda Gates. Bill Gates și-a transformat peste noapte imaginea publică, dintr-ul monopolizator fără scrupule, în cel mai generos filantrop din lume.

 

(Bill Gates, de la tribuna GAVI)

”Mă bucur să anunț că vom dona încă un miliard de dolari …”

 

”Avem șansa să-l vedem pe Bill Gates 2.0, un om pe care nu-l cunoașteți”.

 

Campania de îmbunătățire a imaginii a dat rezultate. Averea lui s-a dublat rapid, astfel încât Bill Gates a căpătat titlul de ”cel mai bogat om din lume”.

 

(interviu cu Bill Gates)

” – În ultimii 10 ani, ați investit 10 miliarde dolari în producerea de vaccinuri, și v-ați dat seama de profitul din urma acestei acțiuni. Pot să spun că m-ați uimit. Puteți să ne dați detalii ?”

” – Profitul a fost mai mult decât de 20 de ori banii investiți. Deci, dacă te uiți numai la beneficiile economice, este un profit destul de puternic dacă îl compari cu orice alt domeniu economic”.

 

Într-un eseu din revista Wall Street, Bill Gates a declarat vaccinurile ca ”cea mai bună investiție pe care am făcut-o vreodată”.

 

Fundația lui Bill Gates s-a extins rapid într-o corporație multi-națională masivă, integrată vertical, și care controlează un lanț de aprovizionare care se întinde de la birourile de conducere din Seattle, până la satele din Africa și Asia.

 

(emisiune)

”Cea mai mare organizație filantropică privată din lume face rău ?

Fundația Bill Și Melinda Gates au câștigat milioane de dolari în fiecare an, de pe urma unor companii acuzate că generează cam aceleași probleme sociale și de sănătate pe care fundația încearcă să le rezolve. Fundația Gates are investiții în 69 din cele mai poluante companii din SUA și Canada. Alte companii din portofoliul fundației au fost acuzate că au forțat milioane de oameni să-și piardă casele, că au folosit munca efectuată de minori, că i-au înșelat pe pacienți și i-au neglijat … Fundația Gates nu a oferit detalii ..”

 

(înregistrare din cadrul unei ceremonii de la Casa Albă, pe vremea lui Barack Obama)

”William H Gates al treilea, și Melinda Gates”

 

Ca donator de top atât pentru OMS, cât și pentru CDC, nu există un om care să aibe mai mare putere decât Bill Gates de a influența sănătatea și libertatea medicală a oamenilor de pe planetă.

(Bill Gates, interviu cu revista Financial Times)

”Normalitatea va reveni numai după ce vom vaccina pe scară largă toată populația globului”

 

(Prim-ministrul Canadian, Justin Trudeaux)

”Acesta va fi noul normal, până când este dezvoltat un vaccin”.

(un oficial din Marea Britanie)

”Până găsim un vaccin, reîntoarcerea la normalitate înseamnă să punem în joc viețile oamenilor”

(Ursula Van der Leyen, președinta Comisiei Europene)

”Trebuie să-l producem și să-l distribuim în fiecare colț al lumii.”

(oficial din India)

” … vaccinarea completă a copiilor și a femeilor însărcinate …”

”Dezvoltarea de noi vaccinuri, metode de tratament, și metode de diagnosticare ….”

(oficial din Chicago, SUA)

”Deja am cumpărat seringile. Deja știm dacă se va întâmpla, ne gândim cum va fi. Totul e parte din acest plan.”

(Președintele SUA, Donald Trump)

”Armata noastră este mobilizată. La sfârșitul anului, vom fi capabili să-l dăm foarte multor oameni foarte, foarte rapid”.

 

În 1986, Președintele SUA, Ronald Reagan, a semnat ”Legea privind Daunele legate de programul național de vaccinare a copiilor”, prin care producătorii de vaccinuri au primit imunitate totală. După un deceniu de procese din cauza îmbolnăvirilor sau chiar a morții provocată de vaccinuri, producătorii de vaccinuri dădeau faliment. Pentru a-i forța pe politicieni, companiile au amenințat că nu mai produc vaccinuri până când nu vor fi scutite de la plata daunelor. Până în ziua de azi, când cineva se îmbolnăvește sau moare din cauza unei reacții adverse, daunele sunt plătite din banii contribuabililor.

(știre de la un post indian)

”Oare au fost folosite câteva fete din India pe post de cobai ? Investigația arată că doi giganți farmaceutici din america …

” … vaccin netestat a fost administrat către mii de fete din India, fără să fie efectuate suficiente studii clinice, și fără să fie îndeplinite formalitățile”.

India a fost una din cele mai lovite țări, după ce actori celebri de la Bollywood (Hollywood-ul indian) au fost cointeresați financiar de către Fundația Gates să îndemne publicul să se vaccineze în masă.

În 2009, vaccinul HPV le-a fost administrat unor copii săraci din India. Li s-a spus fetelor (mai mult de 24.000) că li se administrează un alt vaccin (Welna). În multe cazuri, vaccinarea s-a făcut fără consimțământul informat al părintelui sau tutorelui.

(Mary Holland, vice-președinte și consilier general la Children’s Health Defense)

”Oamenii care au administrat aceste vaccinuri i-au mințit pe tutorii copiilor, și le-a spus fetelor: ”Acest vaccin vă va vindeca de cancer, nu veți avea niciodată cancer”. Iar aceste fete s-au îmbolnăvit foarte grav. Unele au dezvoltat amețeli, altele au dezvoltat cancer, iar șapte au murit. Nu a fost nici o politică de asigurare, nu li s-a acordat nici o asistență. Iar Fundația Gates a negat că au fost făcute teste clinice. A fost atât de scandalos, încât Parlamentul Indiei a creat a comisie de anchetă. Au studiat problema, și i-au scos din țară pe cei de la Fundația Gates”.

(Dr. Colin Gonsalves, Curtea Supremă din India)

”India este o țară barbară. Aici se întâmplă lucruri într-un mod foarte barbar. Dar am fost surprins să văd o organizație americană care opera ziua în amiaza mare, și făcea lucruri care sunt foarte, foarte … hai să le zicem ”în stil indian”. Scandalul, cred eu, a plecat de la faptul că am dorit să fie investigată procedura.

Parlamentul Indiei a format o comisie de investigare. Pentru mine, a fost o mișcare destul de surprinzătoare. În general, nu prea vezi o astfel de investigație de nivel înalt, pe niște subiecte care sunt interzise. Iar raportul a fost extraordinar. Nu cred că a mai fost o situație când Parlamentul Indiei să redacteze un raport atât de dur. Iar oficialii din guvern au zis: nu trebuia să autorizăm procedura, ne pare rău, nu le vom mai da voie.

Iar acum, cei de la fundație s-au întors … cu aceleași trucuri vechi”.

(știre)

”Vestea bună este că testele clinice pe oameni pot începe chiar din iulie 2020, pentru dezvoltarea primului vaccin covid-19 produs în India …”

(Colin Gonsalves, curtea supremă din India)

”Deci îți poți da seama de manipularea opiniei publice de către liderii partidelor politice, care spun în unanimitate: ”vrem vaccinul”. Iar cel mai îngrozitor lucru e că sunt văzuți ca filantropi, când treaba e despre obținerea de putere politică și financiară. Aș zice că a doua țară de pe glob ca populație (cu 1,3 miliarde de oameni) e un poligon bun de încercare pentru companiile farmaceutice să dea lovitura, și să ucidă și mulți oameni cu această ocazie.

Da, păcat că nu am fost în stare să ajutăm fetele care suferă. Este atât de înfricoșător ce fac acești oameni.”

(Bill Gates la o emisiune)

”Luăm lucruri care sunt organisme modificate genetic, și le injectăm în mâinile copiilor: pur și simplu, le injectăm direct în venă”.

Un studiu științific, publicat în ”Jurnalul Internațional al cercetărilor privind mediul și sănătatea publică”, a concluzionat că peste 490.000 de mii de copii din India au dezvoltat paralizie ca urmare a polio-vaccinului cu administrare orală produs de fundația Gates, vaccin administrat între 2000 și 2017. Folosind toate șmecheriile tipice, entitățile media și site-urile de verificare a știrilor din Statele Unite s-au grăbit să mușamalizeze povestea. Dar, mulțumită muncii meticuloase a unei echipe de cercetători indieni, adevărul există încă pe site-ul Institutului național de sănătate (NIH).

(Bill Clinton, președinte al SUA între 1992 și 2000)

”Am onoarea de a vi-i prezenta pe Bill și Melinda Gates”.

Fără să aibe pregătire medicală, Bill și Melinda Gates au fondat Alianța Globală pentru Vaccinuri și Imunizare (GAVI), prin care ei își îndeplinesc planul: vaccinarea întregii lumi. Fundația a fost dată în judecată de guvernele unora din cele mai sărace și mai vulnerabile țări de pe glob, deoarece au cauzat probleme serioase prin programele experimentale de vaccinare.

 

(Melinda Gates, interviu la Revista Forbes)

”Angajații din domeniul medical, din toată lumea, merită să fie primii vaccinați. Aici în Statele Unite, negrii sunt cei care ar trebui să-l ia primii, la fel și mulți locuitori indigeni”.

 

(Jamel C. Holley – reprezentant ales, pentru Statul New Jersey)

”Ni s-a spus întotdeauna că vaccinurile sunt sigure, sunt sănătoase, acesta e un lucru pe care trebuie să-l facem. Dar din poziția în care mă aflu acum, ca legiuitor, și uitându-mă la aceste studii, este înspăimântător. Și vreau ca afro-americanii să-și deschidă ochii”

 

(Dr. Aaron Lewis – activist pentru drepturile omului, cercetător, formator)

”Din toate locurile din lume unde domnul Gates ar fi putut să meargă, de ce a ales Africa ? Nu pentru că îi pasă de oamenii care arată ca mine. Îi pasă de planurile lui”.

 

(emisiune)

”Corpurile africanilor au fost folosite ca și cobai de către Big Pharma, de mulți ani”

 

(interviu)

”Ne folosesc pentru teste. Ca african, spun: Gata !”

 

(Theo Wilson – activist, jurnalist, conferențiar)

”Africanii nu mai vor să mai fie cobaii întregii lumi. Au devenit conștienți de problemă, și se informează unul pe altul … peste tot pe site-urile de socializare, sunt în alertă maximă în acest moment”.

 

(Raymond de Souza, de la organizația Human Life International)

”Există un document al guvernului american, denumit ”Raportul Kissinger”, care a fost produs la mijlocul anilor 70. Iar acesta spune explicit că scopul politicii externe cu privire la Africa este de a reduce populația. Deoarece acolo au foarte multe resurse minerale. La acel moment, Kissinger și cei implicați în Administrația Carter vroiau să reducă populația, să se asigure că africanii nu se dezvoltă și că nu folosesc resursele pentru ei. Deoarece ”noi, în Statele Unite, avem nevoie de ele”.

”Există eforturi concertate din partea puterilor străine să controleze populația din Africa”.

 

(Știre. Vaccinări care cauzează moartea unor copii în Sudan)

”Unii copii au supraviețuit vaccinării de luna trecută și se vor recupera, dar 15 dintre ei – toți sub vârsta de 5 ani – au murit din cauza febrei, a vomei, și a diareii”.

 

(Tarik Yasarevic, de la OMS)

”Decesele regretabile din Africa s-au datorat și unor erori umane”

 

(Theo Wilson – activist, jurnalist, conferențiar)

”Cum poți să crezi marile companii farmaceutice, și să nu-i crezi pe acești părinți când îți spun că odraslele lor s-au îmbolnăvit ? Nu mă interesează cât de puternică pare această mașinărie corporatistă. Ca părinte, pot să vă spun: acești oameni nu vor înceta niciodată să lupte pentru copiii lor”.

 

Ne-ar lua ore întregi să enumerăm toate inițiativele discutabile în care este implicat Bill Gates. Iată câteva dintre cele mai importante.

Gates este unul din finanțatorii principali în cadrul unui experiment stratosferic. Într-o încercare de a controla încălzirea globală, scopul proiectului este de a bloca lumina soarelui, prin lansarea de mari cantități de carbonat de calciu – și alte materiale – în atmosfera superioară. Criticii proiectului, inclusiv oameni de știință din zona mediului, au numit acest proiect ”un genocid la scară globală”

Gates a investit peste 1 miliard de dolari în proiectul de supraveghere globală ”Pământul Acum”. În cadrul acestui proiect, vor fi lansați în spațiu sute de sateliți, care vor permite monitorizarea 24 din 24 a tuturor oamenilor de pe pământ.

În parteneriat cu MIT, Bill Gates a dezvoltat o nouă tehnologie prin care vaccinurile pot fi injectate sub piele, împreună cu istoricul medical al omului. ”Tatuajul cuantic” va implanta un certificat invizibil, care poate fi scanat de autorități folosind o aplicație de telefon și lumina infraroșie.

(Bill Gates, interviu)

”În viitor, va trebui să punem la punct certificate care să arate cine s-a însănătoșit, cine s-a vaccinat. Deci, va fi această dovadă digitală privind imunitatea …”

”Agenția pentru protecția mediului” (EPA) a aprobat recent un permis experimental pentru Oxitech, o companie din domeniul biotehnologiei finanțată de fundația Bill și Melinda Gates. Într-o încercare de a combate malaria, Oxitech va da drumul în curând la milioane de țânțari modificați genetic, în diverse state din SUA. În conformitate cu site-ul NIH, sunt dezvoltate programe care să permită imunizarea oamenilor prin înțepături de țânțar. Cei de la revista ”Science” au folosit pentru prima dată expresia ”seringi zburătoare”.

(filmare cu Jeffrey Epstein, condamnat în instanță pentru pedofilie și trafic de carne vie)

”Puteți să vă ridicați mâna, vă rog ?”

(știre de la postul american MSNBC)

”O nouă știre, șocantă, publicată de New York Times, dezvăluie o conexiune între fondatorul Microsoft și Jeffrey Epstein.

– Ați spus că acești doi oameni s-au întâlnit de cel puțin 6 ori.

– Eu cred că au fost mai multe. Aceste întâlniri includ: vizite la reședința lui Epstein, momentele când s-au văzut în Seattle, zborurile cu avionul lui Epstein.”

Când jurnalele de zbor au dezvăluit că Gates a fost pasager în zboruri ale ”Lolita Express”, el a spus că nu știa că avionul privat aparținea lui Epstein. De asemenea, a negat că el și Epstein ar fi avut legături de afaceri. Cu toate acestea, o dezvăluire făcută de New York Times a arătat că, nu numai că Bill Gates a inițiat legături cu Jeffrey Epstein (la mult timp după ce a acesta a fost condamnat pentru infracțiuni sexuale), dar cei doi au fost implicați în procesul de cofinanțare a unui fond caritabil de mai multe miliarde de dolari.

(știre la MSNBC)

” – Ce motiv aveau să creeze un fond caritabil în beneficiul lui Jeffrey Epstein?

– Nu era vorba despre filantropie. Bill Gates vroia doar să găsească noi surse de a face bani.”

Ce motiv ar avea unul din cei mai bogați oameni din lume să aibe parteneriate cu un om condamnat pentru pedofilie ?

O privire mai adâncă în lumea lui Epstein ne arată că cei doi au mai multe în comun decât pare la prima vedere. La fel ca Bill Gates, Epstein era un miliardar filantrop, pasionat de știință, sănătate, educație, și copii. Fundația lui Jeffrey Epstein a donat milioane de dolari către universități de top, institute științifice, universități de medicină, programe de formare a copiilor, inițiative ale tinerilor, și către acorduri de pace internaționale.

Bill Gates este fie cel mai neînțeles om din lume, fie cel mai convingător scamator care a trăit vreodată.

Este el un erou cu intenții bune ? Sau un oportunist cu scopuri rele.

În ce mă privește, aș vrea să cred că unul din cei mai bogați oameni din lume și-a dat averea pentru ajutorarea umanității. Vreau să cred acel zâmbet. Vreau să cred că inima lui e la fel de caldă și de moale precum bluzele lui. În cel mai rău caz, vreau să cred că nu știe cât rău a provocat.

 

 

(scenă dintr-un film de animație, lansat în 2016)

”Mă bucur să vă anunț că am descoperit un vaccin. De acum nu mai trebuie să trăim în frică. Toți oamenii se pot întoarce la activitățile lor.”

(emisiune)

”Lumea este cuprinsă de o mare speranță. Un vaccin pentru covid-19. Dar nu cumva ni se servește o minciună ? Până la urmă, covid-19 este al 7-lea coronavirus care s-a răspândit pe glob. Și nu am găsit un vaccin pentru nici unul din ele.”

(Arthur Caplan, profesor de bioetică)

”Cel mai scurt timp pentru dezvoltarea unui vaccin, pentru orice boală pe care o știu, este cam 7 ani. Timpul mediu este 20 de ani. Ca să vorbești despre un vaccin magic care va fi disponibil în câteva luni, acest lucru e la limita absurdului”.

(Bill Gates, interviu la BBC)

”Oameni precum eu sau Tony Fauci spun că 18 luni”.

(Anthony Fauci, director NIAID)

”Între un an și un an jumătate”.

(Bill Gates, interviu la BBC)

”Dacă totul ar merge perfect, am putea să-l facem un pic mai repede. Dar va exista un compromis. Vom face mai puține teste de siguranță decât facem în mod normal. Prin urmare, guvernele vor trebui să decidă dacă plătesc companiile și merg înainte cu proiectul”.

(Mary Holland, vice-președinte și consilier general la Children’s Health Defense)

”Un lucru pe care oamenii trebuie să-l știe despre vaccinurile covid este că ele, astăzi, intră sub incidența legii Prep Act, care a fost adoptată după 11 septembrie și după o panică legată de antrax. Iar această lege îi exonerează complet pe producători. Este practic imposibil să obții vreo daună materială în caz că te îmbolnăvești. Deci, oamenii trebuie să înțeleagă că dacă acceptă vaccinurile covid, sunt pe cont propriu. Dacă te îmbolnăvești pe toată viața, dacă îți pierzi serviciul, dacă vei cheltui foarte mult pe spitalizare … vă doresc succes”

(interviu cu Bill Gates, la emisiunea ”Știrile serii” de la postul CBS)

”Voluntari din toată țara au început să fie vaccinați astăzi, în cadrul fazei finale de testare pentru un vaccin experimental, dezvoltat de NIH și de compania farmaceutică Moderna. Efectele secundare ale vaccinului Moderna sună ca ceva îngrijorător. Ne-am uitat și noi: după a doua doză, cel puțin 80 % din participanți suferă de un efect secundar care afectează tot corpul. Deci … sunt aceste vaccinuri sigure ?

– Ei bine, Agenția Federală a Medicamentelor (FDA), fără să fie presată, va examina problema … FDA sunt standardul de aur privind reglementările medicale, iar recomandările lor din prezent … dacă rămân la acestea, e un lucru foarte potrivit … Efectele secundare nu au fost foarte grave … Adică, nu au cauzat probleme de sănătate permanente … Moderna au fost nevoiți să folosească o doză destul de mare, deci … ca să obții anticorpii …

 

 

Povestea asta nu e despre vaccinuri. E o poveste despre gestionarea populațiilor. Dacă scopul tău este să transformi acest pământ minunat pe care trăim într-un teren de joacă exclusiv pentru câțiva aleși, atunci populațiile de pe pământ devin o problemă. Avem de-a face cu impulsuri empirice ale unor indivizi care au decis că, suindu-se deasupra omenirii, pot să dicteze asupra omenirii condițiile existenței acesteia.

(Michael J. Ryan, Șeful Programului ”Urgențe Epidemiologice” din cadrul OMS, declarație de presă din martie 2020)

”Acum trebuie să căutăm în familii pe cei care ar putea fi bolnavi, să-i îndepărtăm și să-i izolăm …”

(declarație într-un parlament)

”Această lege dă voie poliției să intre în casa noastră fără mandat. Poliția nu a avut niciodată o asemenea putere”

(emisiune)

”Vom afla cine stă în casă. Iar dacă este cineva care refuză, cu siguranță ne vom consulta cu ofițerul nostru medical pentru a vedea ce facem mai departe …”

(emisiune)

”Poliția locală și cadre medicale au venit la ușa ei, având la dânșii ordine prin care ea și soțul ei erau obligați să poarte brățări de monitorizare la călcâi. Cuplul susține că nu s-a împotrivit niciodată ideii de a se izola la domiciliu”.

(audio – Premierul Australiei anunță noile restricții. Video – poliția brutalizează o fată care refuză să poarte mască)

”Nu mai aveți voie să ieșiți din casă. Numai o singură persoană poate ieși din casă pentru a face cumpărături, într-o zi. Activitatea recreativă nu mai este permisă. Veți avea voie să faceți 1 oră de exerciții, la o distanță nu mai mare de 5 km de casa voastră”.

”Voi chiar vorbiți serios ? Numai pentru că nu are mască ?”

(primăriță din SUA)

”Vă vom închide activitatea, vă vom acționa în justiție, și – dacă va fi nevoie – vă vom aresta și vă vom băga la pușcărie”.

(oficial din Los Angeles)

”Știți ce se spune despre cei care toarnă. Ei bine, în acest caz, cei care toarnă vor fi răsplătiți”.

(emisiune)

”Unii oameni își toarnă vecinii, chemând poliția. Dar unii oameni postează filmări pe internet, unde linșajul (pentru nerespectarea distanței sociale) a ajuns la un nivel urât”.

(interviu)

”În vreme de criză, a-i forța pe oameni să se supună, a-i face pe vecini și pe prieteni să nu mai aibe încredere unii în alții … este exact tactica opusă față de ce avem nevoie”.

”Când societățile umane își pierd libertatea, de obicei și-o pierd nu pentru că le este luată de tirani, ci pentru că oamenii renunță de bunăvoie la libertatea lor, în schimbul protecției față de un pericol extern. Mă tem că asta vedem în acest moment”.

Acesta este un moment care este imprimat în creierele noastre, la fel ca ”amintiți-vă de marea recesiune”, sau ”amintiți-vă de 11 septembrie”. Vor să ne pregătească pentru incredibile acte de tiranie ale statului, care vor fi justificate prin ”amintiți-vă ce-am pățit în 2020”. Iar oamenii dragi – cei care mor, cei infectați – sunt folosiți pe post de carne de tun, iar aceasta e cel mai josnic atac asupra demnității și integrității lor.

De asemenea, ce vedem acum este un test pentru omenire. Ei vor să vadă până unde suntem dispuși să ne pierdem libertatea, care-i nivelul unde nu vom mai accepta.

(Dr. Ben Tapper)

”Benjamin Rush, unul din semnatarii Declarației de Independență, a spus: ”Dacă nu vom trece în constituție libertatea medicală, va veni o vreme când domeniul medical se va organiza într-o dictatură ascunsă, pentru a restricționa meșteșugul vindecării numai asupra unui grup de oameni, și să nege drepturile egale pentru ceilalți”. Acel moment este acum.

(Bill Gates, interviu la Camera  de Comerț din Statele Unite)

”Ei bine, aceasta nu e ultima pandemie cu care ne vom confrunta. Va trebui să ne pregătim pentru următoarea. Următoarea pandemie chiar va fi serioasă.”

Vestea bună: povestea noastră nu s-a încheiat. Încă nu a sosit punctul culminant. Acel moment când eroul se ridică de jos … eliberând o forță pe care a uitat că o are … o forță dinăuntru …

”Voi sunteți cei reali”

(activistul Martin Luther King)

”Această națiune se va ridica …

(Președintele american John Kennedy)

”O nouă generație de americani …”

”Trebuie să ne gândim la cei de după noi …”

(mesaj de pe o pancardă)

”Ascultați-i pe copii”

Plan (substantiv)

O propunere detaliată pentru a realiza ceva

demic (adjectiv)

care ține de populație

Plandemic

Pandemia Planificată : Conspirația – Documentar interzis de grupurile globaliste de comunicare strategică

12 apr.

Invictus

În mai 2020 a fost lansat un documentar denumit ”Plandemic”, care a devenit viral și a avut (se pare) peste 1 miliard de vizualizări. Acesta era un interviu luat de realizatorul media Mike Willis lui Judy Mikovits, dr. în medicină. Documentarul a fost cenzurat pe Youtube și pe alte platforme.

După realizarea interviului, Mike Willis s-a apucat să cerceteze cartea lui Judy Mikovits, apoi a luat interviuri și altor cercetători sau personalități, pentru a corobora informațiile. Aceste interviuri se găsesc pe site-ul plandemic2.com De asemenea, a realizat un al doilea interviu cu Judy Mikovits, care se găsește de asemenea pe site.

În august 2020, Mikki Willis a lansat un al doilea documentar.

VIDEO titrat în româna

Pandemia planificată: Conspirația covid

https://brighteon.com/9ae5698d-1179-462f-8100-e8d4872b87fe

(partea I: https://incorectpolitic.com/pandemia-planificata-indoctrinarea-documentarul-cenzurat-pe-youtube/)

18 octombrie 2019, New York (SUA)

Cu 5 luni înainte să izbucnească pandemia

Evenimentul 201 – Un exercițiu pandemic global

(imagini de la…

Vezi articolul original 8.035 de cuvinte mai mult

Pandemia Planificată : Îndoctrinarea – Documentarul cenzurat pe YouTube

12 apr.

Invictus

Partea I – Incorectpolitic

În mai 2020 a fost lansat un documentar denumit ”Plandemic”, care a devenit viral și a avut (se pare) peste 1 miliard de vizualizări. Acesta era un interviu luat de realizatorul media Mike Willis lui Judy Mikovits, dr. în medicină. Documentarul a fost cenzurat pe Youtube și pe alte platforme.

După realizarea interviului, Mike Willis s-a apucat să cerceteze cartea lui Judy Mikovits, apoi a luat interviuri și altor cercetători sau personalități, pentru a corobora informațiile. Aceste interviuri se găsesc pe site-ul plandemic2.com De asemenea, a realizat un al doilea interviu cu Judy Mikovits, care se găsește de asemenea pe site.

În august 2020, Mikki Willis a lansat un al doilea documentar.

Pandemia Planificată: Îndoctrinarea

Partea I: Controlul prin mass-media

VIDEO

Mikki Willis (realizator): Pe 4 mai 2020, am publicat un interviu cu cercetătoarea dr. Judy Mikovits, ca parte a unei serii de documentare denumită ”Plandemic”…

Vezi articolul original 3.022 de cuvinte mai mult

CARMEN DeLEON – VOLVERAS!

12 apr.

%d blogeri au apreciat: