Arhiva | noiembrie, 2022

LUX pentru baroni: Cu cât cresc salariile lui Iohannis, Ciucă și Ciolacu de la 1 ianuarie

30 nov.

LUX pentru baroni: Cu cât cresc salariile lui Iohannis, Ciucă și Ciolacu de la 1 ianuarie

Salariile bugetarilor vor fi majorate cu 10%. Toate salariile, inclusiv cele ale demnitarilor, cei care vor avea majorări și de mii de lei de la 1 ianuarie.

Președintele României, Klaus Iohannis, are în acest moment un salariu de 24.960 de lei. Începând cu 1 ianuarie 2023, acesta va avea un venit majorat de 27.600 de lei.

Nici Marcel Ciolacu nu are motive de nemulțumire. Președintele Camerei Deputaților are un venit de 23.920 de lei, care va crește la 26.450 de lei

Alina Gorghiu, președintele Senatului, are un venit egal cu al președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Și venitul ei va crește la 26.450 de lei.

Și Nicușor Dan este privilegiat. În acest moment, primarul general al Capitalei are un salariu de 20.800 de lei, care va crește însă de la 1 ianuarie 2023 la 23.000 de lei.

Primarii de municipii câștigă acum 15.600 de lei, venit ce va crește din ianuarie până la 17.250 de lei.

Primarii de orașe au un salariu puțin mai mic, de 12.480 de lei. De la 1 ianuarie 2023, aceștia vor primi 13.800 de lei.

Chiar și primarii comunelor vor avea un salariu de invidiat. Dacă acum câștigă 10.400 de lei, de la 1 ianuarie 2023 aceștia vor primi 11.500.

https://60m.ro/

Publicitate

30 noiembrie: Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul Românilor. LA MULȚI ANI!

30 nov.

30 noiembrie este ziua în care creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Apostol Andrei, cel supranumit de Biserică drept Ocrotitorul României sau Apostolul Românilor.

Numele său și al multor sute de mii de români, derivă din cuvântul grecesc Andreas care înseamnă viteaz sau bărbătesc.

Vedeți Credincioșii sunt așteptați la Peșterea Sf. Apostol Andrei pe 30 noiembrie pentru cel mai mare pelerinaj din Dobrogea. Sujba va fi oficiată de Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie

În urma poruncii Mântuitorului de a vesti Evanghelia Sa tuturor neamurilor, Sfântul Apostol Andrei împlinește cuvântul Domnului pe teritoriul Basarabiei și al Dobrogei de azi.

În sprijinul Tradiției Bisericii vin unele colinde, legende și obiceiuri din Dobrogea și din stânga Prutului. Astfel o colindă pomenește de „schitul” sau „mănăstirea” lui Andrei, la care veneau Decebal și Traian. Există apoi câteva denumiri de ape și locuri, precum „Pârâiașul Sfântului Andrei” sau „Apa Sfântului”. Cel mai cunoscut semn al trecerii Apostolului este însă „Peștera Sfântului Andrei”, care se află pe teritoriul comunei Ion Corvin, din județul Constanța.

Acolo, în fiecare an, zeci de mii de oameni sosesc pe 30 noiembrie, pentru a se ruga pe locul unde Sfântul Apostol Andrei ține Sfânta Liturghie primilor strămoși ai noștri, creștinați.

Vedeți Programul cinstirii Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și cel dintâi chemat dintre apostoli

Sfântul Apostol Andrei a hirotonit episcopi, preoți sau diaconi, astfel că la Episcopia Tomisului este cea mai veche de pe teritoriul țării noastre.

Sfântul Apostol Andrei a suferit o moarte martirică, fiind răstignit pe o cruce în formă de X: unii istorici spun că ar fi murit pe vremea împăratului Nero, alții pe vremea lui Domițian.

Sfântul Andrei s-a născut în Betsaida, orășel pe malul lacului Ghenizaret din Galileea, fiind fiul lui Iona și fratele lui Simon-Petru. Înainte de a fi Apostol al Domnului, Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul.

Dar, dacă a auzit, a doua zi după Botezul lui Iisus în Iordan, pe dascălul său Ioan, arătând pe Iisus și zicând: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii” (Ioan 1, 29), Sfântul Andrei, lăsându-l pe Ioan, a urmat lui Hristos, zicând fratelui său Petru: „Am găsit pe Mesia, care se tâlcuiește Hristos” (Ioan 1, 41). Și astfel, l-a atras și pe Petru spre urmarea Domnului. Drept aceea, Sfântului Andrei i se mai spune și Apostolul cel întâi chemat.

Din zilele acelea, ca și ceilalți Apostoli, Sfântul Andrei a urmat Mântuitorului, însoțindu-L pe drumurile Țării Sfinte, adăpându-se din izvorul nesecat al dumnezeieștilor descoperiri pe care le aducea Mântuitorul. A fost martor faptelor minunate săvârșite de Domnul, s-a împărtășit din cuvântul dumnezeiesc, dătător de viață, al credinței celei noi întemeiată de Hristos, și, mai presus de toate, a văzut Pătimirile Domnului, a plâns moartea Lui pentru noi și s-a întărit în credință, în ziua Învierii.

La rândul ei, Tradiția Bisericii ne spune că, după Înălțarea Domnului la cer și după Cincizecime, Apostolii au tras la sorți și au mers în toată lumea, pentru propovăduire. Sinaxarele bizantine amintesc că Apostolul cel întâi chemat a propovăduit în Bitinia și Pont, precum și în alte ținuturi ce se află lângă Marea Neagră, ajungând în Sciția, la Dunăre, unde a zăbovit propovăduind geto-dacilor, romanilor și grecilor aflați atunci acolo.

Însemnătatea vestirii Evangheliei la sciți este sprijinită de faptul că cele mai vechi mărturii amintesc mai ales de această misiune în partea de apus a Pontului Euxin. Astfel, potrivit mărturiilor Sfântului Ipolit al Romei și ale scriitorilor bisericești Origen și Eusebiu de Cezareea, Sfântul Andrei a predicat sciților și tracilor. Prin Sciția se înțelege atât Sciția Mare, adică sudul Ucrainei de astăzi, cât și Sciția Mică, adică Dobrogea de astăzi.

Plecând din Dobrogea, Sfântul Andrei s-a îndreptat spre miazăzi, punând episcop la Odessos (Varna de astăzi) pe Sfântul Amplie, unul dintre cei 70 de ucenici. A propovăduit de asemenea în Tracia și la Bizanț, unde a pus episcop pe Sfântul Stahie, precum și în Macedonia, unde l-a rânduit episcop pe Sfântul Urban (acești trei ucenici ai Sfântului Andrei fiind prăznuiți la 31 octombrie).

Apostolul a străbătut toate aceste locuri nu în grabă, ci zăbovind în fiecare și răbdând multe împotriviri și primejdii, dar pe toate biruindu-le cu ajutorul lui Hristos. La urmă a străbătut Elada și a ajuns în ținutul Peloponezului, unde pe mulți i-a adus de la idoli la Hristos. La Patras, lângă Corint, a pus episcop pe Sfântul Stratrocleu și, din porunca dregătorului Egeat, a primit moarte de mucenic, fiind răstignit pe o cruce de măslin în forma literei X, căreia i s-a spus de atunci „Crucea Sfântului Andrei”. Unii socotesc că Apostolul a pătimit pe vremea împăratului Nero (54-68), dar alții cred că în timpul lui Domițian (81-96).

Sfintele sale moaște au fost mutate la Constantinopol în anul 357, dar capul Sfântului a fost trimis înapoi la Patras în veacul al IX-lea. După cucerirea Constantinopolului de către cruciați în anul 1204, moaștele au fost duse în Italia, la Amalfi, iar în 1460 și capul i-a fost dus la Roma, pentru a nu cădea în mâinile păgânilor. În anul 1964 Vaticanul a trimis înapoi la Patras capul Sfântului, ca semn al frățietății creștine.

În anul 1995 Sfântul Sinod a hotărât înscrierea sărbătorii Sf. Andrei cu cruce roșie în calendar. În anul 1996 capul Sfântului Andrei a fost adus spre închinare la Iași și Galați, iar în anul 2011 la București, Sibiu și Alba Iulia.

În februarie 1997, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a proclamat pe Sfântul Apostol Andrei ca Ocrotitor al României, iar în anul 2002 a hotărât ca sărbătoarea lui să devină Sărbătoare Națională Bisericească. În 2012, Parlamentul României a declarat ziua de pomenire a Sfântului Apostol Andrei – 30 noiembrie, ca sărbătoare legală.

https://www.activenews.ro/

Salariile bugetarilor se majorează cu 10% de la 1 ianuarie

30 nov.

Salariile bugetarilor se majorează cu 10% de la 1 ianuarie

Drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar se majorează cu 10%, de la 1 ianuarie 2023, faţă de nivelul din decembrie 2022, dar fără a depăşi grila, iar indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora se menţin la nivelul de la finalul acestui an, potrivit unui Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicat marţi de Ministerul Finanţelor.

„Art. I. – (1) Prin derogare de la prevederile alin. (2) al art. 12 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2023, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 10% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2022, fără a se depăşi valoarea nominală pentru anul 2022 stabilită potrivit anexelor la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare cu 2.500 lei”, se arată în proiectul menţionat.

În document se precizează că pentru personalul nou încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, pentru care nu există funcţie similară în plată, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară se stabileşte la nivelul reglementat pentru anul 2022 în anexele la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare la care se aplică, după caz, prevederile art. 10 privind gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă.

De asemenea, în anul 2023, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, cu excepţia soldei de grad şi a salariilor de grad, se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2022, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Pe de altă parte, conform proiectului, „prin derogare de la prevederile alin. (1) al art. 13 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2023, începând cu data de 1 ianuarie, indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se menţin la nivelul aferent lunii decembrie 2022”.

https://60m.ro/

Smecheria de milioane de euro a Schweighofer

30 nov.

Smecheria de milioane de euro a Schweighofer

16 milioane de euro este suma estimată de RISE Project că ar fi fost beneficiul net al companiei austriece Holzindustrie Schweighofer (mai nou, redenumită HS Timber Group), între anii 2010 și 2016, doar din ne-înregistrarea unor diferențe aparent minore, de câțiva centimetri din lungimea lemnului livrat de firmele de exploatare. Hotărârea de Guvern, din luna aprilie a acestui an, prin care se instituie obligația ca lungimea reală a lemnului să fie înregistrată atât de către firmele de procesare, cât și de către transportatori, a dat peste cap șmecheria de milioane de euro a companiei.

RISE Project prezintă, în ancheta Fabrica lemnului dispărut, semnată de Andrei Ciurcanu, o înregistrare audio din care rezultă că directorul general al Holzindustrie Schweighofer, Dan Banacu, avea cunoștință de faptul că pe porțile companiei intră mai mult lemn decât cel înregistrat în acte.

AM REVENIT LA DISCUȚIA CU LUNGIMILE, CĂ SUNT NOMINALE, CĂ SUNT REALE. DÂNȘII (AUTORITĂȚILE DE CONTROL) SPUN CĂ DACĂ AM MĂSURA CORECT, LA LUNGIMEA EFECTIVĂ A PIESEI, NU AR MAI EXISTA DIFERENȚELE ASTEA”, SE AUDE VOCEA LUI DAN BANACU, DIRECTORUL GENERAL HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER ÎNTR-O ÎNREGISTRARE AUDIO OBȚINUTĂ DE REPORTERII RISE.

DIRECTORUL PRIMEȘTE IMEDIAT RĂSPUNS DE LA UN SUBALTERN: „CORECT, DAR DACĂ ȘI FURNIZORUL O SĂ TREACĂ LA LUNGIMI REALE.”

ÎN SCURT TIMP, PE ÎNREGISTRARE, SE AUDE ȘI VOCEA UNUI AL TREILEA BĂRBAT, CARE RECUNOAȘTE ACELAȘI LUCRU: „VA TREBUI CUMVA AUTOMAT FURNIZORUL SĂ TREACĂ ȘI EL LA LUNGIMI REALE, PENTRU A SE APROPIA DE CANTITATE. E FOARTE SENSIBILĂ ASTA, DA?”, ADAUGĂ EL.

https://60m.ro/

Ce conține declarația miniștrilor de Externe ai NATO, adoptată la București

30 nov.

Ce conține declarația miniștrilor de Externe ai NATO, adoptată la București

Miniștrii de Externe ai NATO au condamnat agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, îndeosebi atacaurile la adresa populației, au reiterat sprijinul pentru Moldova, dar și au decis să întărească Flancul Estic.

„Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu salută adoptarea Declarației miniștrilor de externe ai NATO, la sfârșitul primei sesiuni a Reuniunii miniștrilor de externe ai statelor NATO, pe care o găzduiește la București în perioada 29-30 noiembrie 2022 (…) În Declarația NATO de la București, miniștrii de externe ai statelor aliate și invitate au condamnat războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, în mod deosebit atacurile împotriva populației și infrastructurii civile, încălcările repetate ale dreptului internațional umanitar, precum și șantajul energetic practicat de Moscova”, se araă într-un comunicat al MAE.

„De asemenea, miniștrii de externe au reiterat sprijinul NATO pentru suveranitatea, integritatea teritorială, independența și aspirațiile euroatlantice ale Ucrainei, precum și angajamentul țărilor Alianței de a-și continua și intensifica asistența pentru Ucraina, în coordonare cu toți partenerii relevanți, în primul rând cu UE. Totodată, miniștrii au reafirmat angajamentul NATO de consolidare a sprijinului pentru Republica Moldova, Georgia și Bosnia și Herțegovina, în scopul susținerii integrității, rezilienței, capabilităților și independenței politice a acestor state”, mai arată sursa citată.

„Șefii diplomațiilor aliat au subliniat în textul Declarației hotărârea NATO de a-și întări semnificativ postura de apărare și descurajare și de a continua dezvoltarea unui spectru complet de forțe și capabilități. Au transmis un mesaj unanim de solidaritate, arătând că orice atac împotriva unui stat NATO va primi un răspuns ferm și unit. În contextul participării la reuniune a Finlandei și Suediei, state invitate să adere la Alianță, miniștrii de externe și-au reafirmat susținerea pentru Politica Ușilor Deschise a NATO și pentru deciziile Summitului de la București din 2008”, mai punctează MAE

Declarația ministrilor de Externe ai statelor NATO

1. Ne-am reunit la București, în apropierea țărmului Mării Negre, într-un moment în care invazia în derulare a Rusiei în Ucraina amenință pacea, securitatea și prosperitatea euroatlantice. Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru acest război, o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a principiilor Cartei ONU. Agresiunea Rusiei, inclusiv atacurile persistente și inadmisibile asupra civililor ucraineni și infrastructurii energetice privează milioane de cetățeni ucraineni de servicii de bază pentru populație. A afectat aprovizionarea globală cu alimente și a pus în pericol țările și popoarele cele mai vulnerabile de pe glob. Acțiunile inacceptabile ale Rusiei, inclusiv activitățile hibride, șantajul energetic și retorica nucleară necugetată subminează ordinea internațională bazată pe reguli. Suntem solidari cu Polonia ca urmare a incidentului din 15 noiembrie 2022, care a dus la pierderi tragice de vieți ca rezultat al atacurilor Rusiei cu rachete împotriva Ucrainei. Condamnăm acțiunile crude ale Rusiei împotriva populației civile din Ucraina, încălcările și abuzurile împotriva drepturilor omului, precum deportările forțate, tortura, tratamentul barbar aplicat femeilor, copiilor și persoanelor aflate în situații vulnerabile. Toți cei responsabili de crime de război, inclusiv de violență sexuală în cadrul conflictului, trebuie trași la răspundere. De asemenea, condamnăm pe toți aceia, inclusiv Belarusului, care facilitează în mod activ războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

2. Salutăm prezența de astăzi a ministrului de externe Kuleba, suntem pe deplin solidari cu guvernul și cu poporul Ucrainean în apărarea eroică a națiunii și a țării și aducem un omagiu tuturor celor care și-au pierdut viața. Rămânem consecvenți în angajamentul nostru pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei. Nu vom recunoaște niciodată anexările ilegale ale Rusiei, care constituie o încălcare flagrantă a Cartei ONU. Vom continua și intensifica sprijinul politic și practic pentru Ucraina, care continuă să își apere suveranitatea și integritatea teritorială, precum și valorile noastre comune împotriva agresiunii Rusiei și vom menține acest sprijin atât timp cât va fi necesar.  În acest context, NATO va continua să se coordoneze strâns cu actorii relevanți, inclusiv organizațiile internaționale, în special UE, precum și statele cu care împărtășim aceleași valori și viziune. Pornind de la sprijinul acordat până acum, vom ajuta Ucraina să își consolideze reziliența, să își apere populația și să contracareze campaniile de dezinformare și minciunile Rusiei. Aliații vor acorda asistență Ucrainei pentru repararea infrastructurii energetice pe măsură ce își apără populația de atacurile cu rachete. De asemenea, rămânem hotărâți în sprijinirea eforturilor pe termen lung ale Ucrainei pe calea reconstrucției post-conflict și a reformelor, astfel încât Ucraina să își poată asigura viitorul liber și democratic, să își modernizeze sectorul de apărare, să își consolideze interoperabilitatea pe termen lung și să descurajeze agresiuni viitoare. Vom continua să întărim parteneriatul nostru cu Ucraina pe măsură ce avansează în aspirațiile sale euroatlantice.

3. Finlanda și Suedia participă astăzi în calitate de state invitate să adere la Alianță. Aderarea le va face mai sigure, NATO mai puternic și spațiul euroatlantic mai sigur. Securitatea lor este de importanță directă pentru Alianță, inclusiv pe perioada procesului de aderare.

Continuarea politicii ușilor deschise

4. Reamintind faptul că Balcanii de Vest și regiunea Mării Negre sunt zone de importanță strategică pentru Alianță, salutăm întâlnirea noastră cu miniștrii de externe din statele partenere, Bosnia și Herțegovina, Georgia și Republica Moldova, în condițiile în care NATO își consolidează sprijinul adaptat pentru edificarea integrității și rezilienței, dezvoltarea capacităților și susținerea independenței politice. Angajamentul nostru pentru politica ușilor deschise rămâne ferm. Reafirmăm decizia adoptată la Summitul de la București, în 2008, și toate celelalte decizii subsecvente cu privire la Georgia și Ucraina.

5. NATO este o alianță defensivă. NATO va continua să protejeze populațiile noastre și să apere fiecare centimetru al teritoriului Aliat în orice moment. Vom proceda în acest mod în conformitate cu abordarea de 360 de grade și împotriva tuturor amenințărilor și provocărilor. Condamnăm terorismul în toate formele și manifestările sale și suntem solidari cu Turcia în durerea pricinuită de pierderile de vieți după recentele atacuri teroriste oribile.  Ne confruntăm cu amenințări și cu provocări din partea unor actori autoritari și competitori strategici din toate direcțiile strategice. În fața celei mai serioase amenințări la adresa securității euroatlantice din ultimele decenii și în conformitate cu Conceptul Strategic, implementăm un nou fundament pentru postura noastră de descurajare și apărare prin consolidarea sa semnificativă și prin dezvoltarea întregii game de forțe și capabilități robuste, gata de luptă. Toate aceste demersuri vor consolida de o manieră substanțială descurajarea și apărarea înaintată a NATO. Rămânem hotărâți să ne pregătim, să descurajăm și să ne apărăm împotriva atacurilor ostile la adresa infrastructurii critice Aliate. Orice atac împotriva Aliaților va primi un răspuns unit și hotărât. Rămânem uniți și solidari în acțiunile noastre și reafirmăm caracterul durabil al legăturii transatlantice între națiunile noastre. Vom continua depunem eforturi pentru  pace, securitate și stabilitate în întreaga zonă euroatlantică.

https//60m.ro/

SECURISTAN – Sărbătoare pentru zeci de ofițeri SRI, SPP, MAI și MApN: Au fost înaintați în grad de Iohannis

30 nov.

SECURISTAN – Sărbătoare pentru zeci de ofițeri SRI, SPP, MAI și MApN: Au fost înaintați în grad de Iohannis

Aproximativ 90 de ofițeri din MApN, SRI, SPP și MAI au fost înaintați în grad de președintele Klaus Iohannis înaintea Zilei Naționale a României.

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat marți decrete privind înaintarea în gradul de general-locotenent – cu trei stele a generalilor-maiori – cu două stele Băiceanu Petru, Berdilă Iulian, Incicaș Teodor, Ioniță Dorin, Panait Mihai și Postu Corneliu, toți din Ministerul Apărării Naționale.

Au fost înaintați în în gradul de general-maior – cu două stele generalii de brigadă – cu o stea Bondor Remus-Hadrian, Cipu Anton-Radu, Luca Constantin, Mazilu Liviu-Marian, Nan Ciprian-Constantin, Palaghia Ovidiu-Constantin, Stan Gabriel.

A fost semnat un decret privind înaintarea în gradul de general-maior – cu două stele a generalului de brigadă – cu o stea Toma Dorin, din Ministerul Apărării Naționale.

Le-a fost acordat gradul de general de brigadă – cu o stea colonelului Apopei Cristinel, colonelului Apostol Cristian-Marius, colonelului Dragomir Ilie-Marian, colonelului Ilinca Constantin, colonelului Manea Robert-Cristian, colonelului Mocanu Bixi-Pompiliu, colonelului Pițu Cătălin-Ranco, colonelului Ricu Adrian, colonelului Scurt Cornel-Traian, colonelului Tomoială Marius-Gabriel, colonelului Tudor Adrian, colonelului Turculeț Gabriel-Constantin, colonelului Vasiliu Adrian din Ministerul Apărării Naționale.

S-au semnat decret privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană – cu o stea comandorilor Micloş Cătălin-Eugen, Şerbeszki Marius, Mustățea Marinică, Neculae Marcel, Toma Alecu, din Ministerul Apărării Naționale.

A fost înaintat în gradul de general – cu patru stele general-locotenentul– cu trei stele Bălan Ionel-Sorin din Serviciul de Telecomunicații Speciale.

De asemenea, s-a acordat gradul de general de brigadă – cu o stea colonelului Negulescu Daniel-Cristian din Serviciul de Telecomunicații Speciale, dar și colonelului Ghera Claudiu din Serviciul de Telecomunicații Speciale. colonelului Lungu Bogdan-Mihai, colonelului Balog Adrian, colonelului Dragomir Radu, din aceeași structură.

Au fost semnate decret privind înaintarea în gradul de general-maior – cu două stele a generalului de brigadă – cu o stea Joița-Barbu Narcis Petruț din Serviciul de Protecție și Pază; și privind înaintarea în gradul de general-maior – cu două stele, în retragere, a generalului de brigadă, în retragere, Chioţea Marin din Ministerul Apărării Naționale.

Un alt decret a fost privind acordarea gradului de general de brigadă – cu o stea, în retragere, colonelului, în retragere, Ivan Ion și colonelului, în retragere, Lung Flaviu-Dănuţ, precum și colonelului, în retragere, Pavel Cornel, colonelului, în retragere, Popa Gheorghe, colonelului, în retragere, Seteanu Mircea-Marian, colonelului, în retragere, Stoica Ion, din Ministerul Apărării Naționale.

A fost semnat un alt decret privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană – cu o stea, în retragere, comandorului, în retragere, Casapu Eugen-Mihail din Ministerul Apărării Naționale, dar și comandorului, în retragere, Coşerea Eminescu și colonelului, în retragere, veteran de război, Ciocan Ioan din Ministerul Apărării Naționale și colonelului, în retragere, veteran de război, Prunduş Gheorghe din Ministerul Apărării Naționale.

A fost semnat decret privind înaintarea în gradul de general – cu patru stele a general-locotenentului– cu trei stele Ionescu Răzvan din Serviciul Român de Informații.

Alt decret a privit înaintarea în gradul de general locotenent– cu trei stele a generalului – maior cu două stele Bizadea Romeo-Cristian din Serviciul Român de Informații., a general – maiorului cu două stele Ciocîrlan Adrian, a general – maiorului cu două stele Răducu Gheorghe-Stancu,

Colonelul Gegea Laurențiu-Constantin din Serviciul de Protecție şi Pază a devenit Decret general de brigadă – cu o stea, La fel și colonelul Munteanu Milorad-Ionel, colonelul Popa Grigore-Marius, din Serviciul de Protecție şi Pază.

Colonel, în retragere, Bădescu Teodor din Ministerul Afacerilor Interne, a primit gradul de general de brigadă – cu o stea, în retragere.

A fost semnat un decret privind acordarea gradului de general de brigadă – cu o stea, în retragere, colonelului, în retragere, Ene Constantin și privind acordarea gradului de general de brigadă – cu o stea, în retragere, colonelului, în retragere, Peţu Paraschiv, colonelului, în retragere, Rogojeanu Cristian, colonelului, în retragere, Rus Remus din Ministerul Afacerilor Interne.

Au fost semnate decrete privind înaintarea în gradul de general – cu patru stele a general-locotenentui – cu trei stele Iamandi Dan-Paul.

A fost înaintat în gradul de general-maior – cu două stele generalul de brigadă – cu o stea Duduc Benone-Gabriel, colonelul Ferencz Daniel-Mihai , colonelul Sandu Ion, colonelul Stegăroiu Ionel-Cătălin din Ministerul Afacerilor Interne.

A fost avansat în gradul profesional de chestor-șef de poliție chestor principal de poliție Vasilescu Liviu din Ministerul Afacerilor Intern.

Au fost avansați în gradul profesional de chestor principal de poliție chestorul de poliție Minoiu Valentin, chestorul de poliție Mirițescu Eduard, chestorul de poliție Necula Mihai-Cătălin, chestorul de poliție Peligrad Ion.

Li s-a acordat gradul profesional de chestor de poliție următorilor: comisar-șef de poliție Badea Marian, comisar-șef de poliție Belinski Cătălin , comisar-șef de poliție Cojocariu Cristina-Mihaela, comisar-șef de poliție Coman Florin, comisar-șef de poliție Coman Nuşa-Mirela, comisar-șef de poliție Costea Vasile, comisar-șef de poliție Dana Ionuţ-Bogdan, comisar-șef de poliție Gălăţeanu Niculae-Tiberiu, comisar-șef de poliție Grecu Răzvan, comisar-șef de poliție Ivaşcu Victor-Ștefan, comisar-șef de poliție Jianu Ana-Maria, comisar-șef de poliție Linţă Ştefan-Andrei, comisar-șef de poliție Rus Mihai, comisar-șef de poliție Stoica Cornel-Laurian, comisar-șef de poliție Tache Vasile.

https://60m.ro/

Guvernul Ciucă-Ciolacu a împuternicit Comisia Europeană să reprezinte statul român în procesul de contestare a facturilor emise de Astra Zeneca

30 nov.

Guvernul Ciucă-Ciolacu a împuternicit Comisia Europeană să reprezinte statul român în procesul de contestare a facturilor emise de Astra Zeneca

Executivul a împuternicit marţi, printr-un memorandum, Comisia Europeană pentru a reprezenta statul român în procesul de contestare a facturilor emise de Astra Zeneca, reprezentând costuri suplimentare stabilite în contractul de furnizare a vaccinurilor pentru Sars-Cov-2, scrie Agerpres.

Conform unui comunicat al Guvernului, actul normativ vizează împuternicirea ministrului Sănătăţii pentru a semna în numele şi pentru Statul Român mandatarea Comisiei Europene pentru a contesta factura pentru costuri suplimentare emisă de Astra Zeneca şi pentru a intra în negocieri cu Astra Zeneca.

„La aproape trei luni de la finalizarea livrărilor de vaccinuri împotriva Sars-Cov-2, compania Astra Zeneca (APA) a prezentat Comisiei Europene o cerere suplimentară de plată, neanunţată anterior, precizând faptul că costul final al mărfurilor a fost mai mare decât cel estimat prin preţul pe doză de vaccin prevăzut iniţial în APA. Cererea suplimentară se ridică la 148,2 milioane euro, cumulat pentru toate statutele membre implicate. Aceasta constituie o creştere cu 17% (şi cu 0,494 euro per doză de vaccin). Comisia Europeană intenţionează să conteste aceste facturi reprezentând costuri suplimentare şi a solicitat fiecărui stat membru un mandat pentru a contesta facturile respective emise de Astra Zeneca şi pentru a negocia în numele statului respectiv”, se arată în comunicat.

https://60m.ro/

Aurescu: Sprijinul pentru Ucraina este de fapt sprijinul pentru securitatea României

30 nov.

Aurescu: Sprijinul pentru Ucraina este de fapt sprijinul pentru securitatea României

Ministrul Afacerilor Externe susține că sprijinul pentru Ucraina este de fapt sprijinul pentru securitatea României, siguranța cetățenilor români, a cetățenilor Uniunii Europene și siguranța regiunii euroatlantice.

„Cred că acest efort enorm va continua, deoarece cred că va trebui să susţinem Ucraina atât cât este nevoie. Nu am obosit în ceea ce priveşte ajutorul pentru Ucraina şi vom continua ca până acum, deoarece credem că sprijinul pentru Ucraina este de fapt sprijinul pentru securitatea României, siguranţa cetăţenilor români, siguranţa cetăţenilor Uniunii Europene, siguranţa regiunii euroatlantice, deoarece războiul împotriva Ucrainei care a fost dezlănţuit de Rusia nu este doar despre Ucraina, nu e doar un atac la securitatea ţării noastre vecine. Este un atac la siguranţa regiunii, la siguranţa Europei, la siguranţa euroatlantică”, a subliniat Aurescu, în cadrul conferinței de presă comune alături de omologul Antony Blinken, potrivit Agerpres.

Ministrul Aurescu a vorbit și despre proiectul SUA de a crea o strategie pentru regiunea Mării Negre, amintind de vizita sa de la Washington din noiembrie 2021.

„Am considerat că este foarte important să aducem şi contribuţia României şi atunci am transmis un document cuprinzător cu partea României şi despre cum această strategie a Mării Negre trebuie să arate, din punctul nostru de vedere. Era viziunea unei strategii ample, dincolo de dimensiunea de securitate clasică, una care aducea detalii legate de libertatea de navigaţie, legate de rezilienţa statelor de pe malurile Mării Negre, care trebuie să fie consolidată. Am inclus acolo şi idei privind economiile din regiunea Mării Negre şi despre consolidarea Mării Negre ca hub şi ca punct de tranzit între Europa, Caucaz şi Asia Centrală. Într-adevăr, Marea Neagră are un mare potenţial”, a arătat ministrul.

Bogdan Aurescu a precizat și că în noul context, alături de oficialul american, s-a gândit „gândit că este extrem de relevant să regândim, în noul context, care ar fi noii parametri ai acestei strategii SUA a Mării Negre. Nu este doar o strategie SUA, este mult mai mult de atât, merge dincolo de viziunea SUA”.

În ceea ce priveşte prezenţa militară americană şi NATO în ţara noastră, Bogdan Aurescu a afirmat: „Niciodată nu avem destulă susţinere, dar vom continua, pentru că vorbim despre securitatea şi despre valorile noastre comune”.

„Am cerut de mult timp ca prezenţa SUA şi NATO în România să fie mărită. Am discutat despre asta în anii anteriori, dar acum cred că avem o prezenţă  a SUA în România, o prezenţă NATO robustă în România, dar trebuie să continuăm să implementăm deciziile Summitului de la Madrid, care vorbesc de ridicarea Grupurilor de Luptă din România de la nivelul de batalion la cel de brigadă”, a precizat ministrul, potrivit Agerpres.

https://60m.ro/

Operațiunea Amiral: Cea mai mare fraudă în materie de TVA – prejudiciu de 2,2 miliarde de euro

30 nov.

Operațiunea Amiral: Cea mai mare fraudă în materie de TVA – prejudiciu de 2,2 miliarde de euro

Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi anunță instrumentarea celui mai mare dosar de crimă organizată descoperit până acum în Europa, în care au fost făcute peste 200 de percheziții în 22 de state, vizând o schemă complexă de fraudă în domeniul TVA, prin vânzarea de bunuri electronice. Conform EPPO, este vorba despre grupări de crimă organizată răspândite în toate statele membre, prejudiciul calculat până acum fiind de 2,2 miliarde de euro.

EPPO a anunțat printr-un comunicat de presă transmis marți că, în cooperare cu instituțiile de aplicare a legii din 14 state membre UE, au fost făcute simultan peste 200 de percheziții vizând o schemă complexă de fraudă în domeniul TVA prin vânzarea de bunuri electronice populare. Perchezițiile au avut loc în Belgia, Cipru, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Portugalia, România, Slovacia și Spania. De asemenea, în același dosar în 12 și 13 octombrie au avut loc descinderi în Cehia, Ungaria, Italia, Olanda, Slovacia și Suedia.

„Toate datele culese sunt în curs de analizare, iar ancheta asupra grupărilor infracționale organizate din spatele acestei scheme continuă. Pagubele estimate investigate în cadrul Operațiunii Amiral se ridică în prezent la 2,2 miliarde de euro și s-au luat măsuri de recuperare a prejudiciului”, precizează EPPO.

Cum a început ancheta care vizează peste 9.000 de firme și 600 de persoane fizice

În aprilie 2021, Autoritatea Fiscală portugheză din Coimbra cerceta o companie care vindea telefoane mobile, tablete, căști și alte dispozitive electronice, fiind suspectată de fraudă în domeniul TVA. Când EPPO și-a început activitatea, în iunie 2021, acest caz i-a fost raportat de către autoritățile portugheze.

Din perspectivă națională, în baza anchetei administrative, facturarea și declarațiile fiscale păreau în regulă. Cu toate acestea, procurorii delegați europeni portughezi au decis să investigheze în continuare și, lucrând împreună cu ceilalți procurori europeni delegați, cu analiștii de fraudă financiară ai EPPO și cu reprezentanții Europol și autoritățile naționale de aplicare a legii, au stabilit treptat legături între compania suspectată din Portugalia și aproape 9.000 de alte entități juridice și peste 600 de persoane fizice din diferite țări, spun reprezentanții EPPO.

La 18 luni de la primirea raportului inițial, EPPO vorbește despre „ceea ce se crede a fi cea mai mare fraudă tip carusel în materie de TVA investigată vreodată în UE”.

Activitățile infracționale sunt răspândite în cele 22 de state membre participante la EPPO, precum și în Ungaria, Irlanda, Suedia și Polonia și în state terțe, inclusiv Albania, China, Mauritius, Serbia, Singapore, Elveția, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit și Statele Unite.

Fraude aproape imposibil de detectat

Conform Parchetului European, dincolo de valoarea mare a prejudiciului, acest tip de fraudă iese în evidență prin complexitatea extraordinară a lanțului de companii. De la societățile care acționează ca furnizori aparent curați de dispozitive electronice și cele care solicită rambursări de TVA de la autoritățile fiscale naționale în timp ce vând aceste dispozitive online unor clienți individuali – și care ulterior canalizează veniturile obținute din aceste vânzări în străinătate, înainte de a dispărea – până la cele care spală banii obținuți în această activitate infracțională.

EPPO spune că aceste infracțiuni nu ar fi posibile fără implicarea mai multor grupări infracționale bine organizate, cu roluri specifice în această rețea, care ani de zile nu au putut fi detectate.

Fraudele tip carusel

Potrivit ultimei estimări realizate de Europol, frauda carusel în materie de TVA este cea mai profitabilă infracțiune din UE, care provoacă anual pierderi fiscale de aproximativ 50 de miliarde de euro pentru statele membre. Odată ce atinge un nivel de complexitate comparabil cu cel observat în cadrul „Operațiunii Amiral”, acest tip de fraudă este aproape imposibil de descoperit din perspectivă pur națională.

Utilizând sistemul de gestionare a cazurilor EPPO, accesul la bazele de date naționale și europene, susținut de capacitatea analitică și de investigație a Oficiului central al Parchetului European, precum și de Europol și de instituțiile naționale de aplicare a legii, procurorii europeni au putut să realizeze o investigație comună vizând întreaga rețea de grupuri infracționale, conform EPPO.

    • „Prin Operațiunea Amiral, Parchetul European aduce în centrul atenției o industrie de criminalitate extrem de sofisticată. (…) Fără EPPO, pregătirea acestui tip de operațiune ar fi durat ani de zile sau, mai probabil, nu ar fi avut loc niciodată.
    • Operațiunea Amiral este o demonstrație clară a avantajelor unui parchet transnațional.
    • Când vine vorba despre fraudă în materie de TVA, din perspectivă națională, prejudiciile pot fi evaluate ca fiind relativ mici sau inexistente sau chiar rămân nedetectate. (…)

  • Cred că aceasta este cea mai mare fraudă în materie de TVA din Europa descoperită până acum”, a afirmat procurorul șef al EPPO Laura Codruța Kovesi.

https://60m.ro/

Peter Szijjarto: Ungaria va continua să blocheze reuniunile Comisiei Ucraina-NATO atât timp cât drepturile minorităţii maghiare din Ucraina nu vor fi restabilite

30 nov.

Peter Szijjarto: Ungaria va continua să blocheze reuniunile Comisiei Ucraina-NATO atât timp cât drepturile minorităţii maghiare din Ucraina nu vor fi restabilite

Ungaria va continua să blocheze reuniunile Comisiei Ucraina-NATO atât timp cât drepturile minorităţii maghiare din Ucraina nu vor fi restabilite, a declarat marţi ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, în timpul reuniunii de la Bucureşti a miniştrilor de externe din statele NATO, relatează Agerpres conform agenţiilor EFE şi MTI.

De când a început războiul în Ucraina, ”toată lumea poate vedea că ţara noastră nu a mai ridicat chestiunea drepturilor ungurilor din (regiunea ucraineană) Transcarpatia”, a subliniat Szijjarto într-o declaraţie acordată postului ungar de ştiri M1.

”Nu aducem această chestiune în discuţie, dar nici nu am uitat-o”, a atras el atenţia, exprimându-şi totodată speranţă că, după ce războiul din Ucraina se va fi terminat, vor putea fi reluate discuţiile pe acest subiect.

Potrivit şefului diplomaţiei ungare, la reuniunea ministerială a NATO care se desfăşoară la Bucureşti a fost înaintată o propunere informală, neînscrisă în vreun document, asupra Comisiei Ucraina-NATO, dar la care Ungaria şi Turcia au refuzat să subscrie.

Însă dineul de lucru la care va participa şi ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, ”poate oferi o platformă adecvată de consultări, aşa cum au cerut statele membre ale NATO”, a adăugat Peter Szijjarto.

MAE de la Kiev a anunţat mai devreme că, pentru a depăşi veto-ul ungar asupra reuniunilor Comisiei Ucraina-NATO la nivel superior celui de ambasadori, secretarul general al Alianţei, Jens Stoltenberg, a organizat în timpul reuniunii ministeriale de la Bucureşti o reuniune separată pentru miniştrii de externe ai NATO şi Ucrainei.

https://60m.ro/

Sfidare, în plină criză: Aleșii își fac cadou 59 de mașini de lux

30 nov.

Sfidare, în plină criză: Aleșii își fac cadou 59 de mașini de lux

În plină criză, parlamentarii români au început deja să-și ia cadouri: își majorează salariile și își cumpără mașini de lux. În plus, deputații își cumpără o mașină de numărat bani. Totul trebuie să vină până pe 20 decembrie, înainte de Crăciun, pentru a intra în noul an ca noul an să îi prindă Revelionul înnoiți.

Crăciunul vine mai repede în Parlamentul României. Deputații își fac cadou de sărbători o mașină de numărat bani și 59 de autoturisme. Aceste mașini trebuie livrate până la data de 20 decembrie ca să nu lipsească de sărbători.

Reprezentanții Camerei Deputaților susțin că este nevoie de autoturisme noi după ce peste 20 de mașini din parcul auto au fost deja scoase din circulație pentru că erau prea vechi. În acest moment, în parcul auto sunt 150 autovehicule și două remorci, restul autovehiculelor fiind scoase din circulație deoarece durata de viață a fost îndeplinită.

Mai mult, deputații mai spun că peste jumătate din cele rămase trebuie scoase și ele din circulație pentru că „nu mai satisfac nevoile instituției și este nevoie de o întinerire a parcului auto”.

Dintre cele rămase, peste 50% sunt prea vechi, motiv pentru care este nevoie de întinerirea parcului auto pentru a satisface nevoile instituției. Așa se justifică achiziția în licitație.

Astfel că deputații au decis să achiziționeze 59 de autoturisme noi, dar și o mașină de numărat banii. Autoturismele vor fi livrate până pe 20 decembrie, înainte de sărbătoarea Crăciunului și de Revelion.

Toate cele 59 de mașini noi vor costa peste 4 milioane de lei. Dintre aceste autoturisme,  4 sunt de protocol și costă fiecare nu mai puțîn de 33.000 de euro. Pentru celelalte 55 se plătesc 4,23 milioane de lei. Contractele de achiziții au fost semnate în luna mai din acest an.Nu sunt însă singurele cadouri pe care și le fac parlamentarii în această perioadă, în care românii abia mai fac față scumpirilor pe bandă rulantă, în plină criză. Deputații mai cumpără și o mașină de numărat bani, tot înainte de Crăciun.

https://60m.ro/

România, obligată să cotizeze cu peste 60 milioane de euro pentru Ucraina

30 nov.

România, obligată să cotizeze cu peste 60 milioane de euro pentru Ucraina

Presată de SUA, Uniunea Europeană a acceptat, în cele din urmă, să acorde un ajutor Ucrainei în valoare de 6 miliarde de euro. Până acum, Zelenski a primit doar un miliard de euro, din bugetul UE, însă acum Comisia Europeană se va împrumuta de la bănci pentru a trimite, până la sfârșitul acestui an, și celelalte 5 miliarde de euro. Pentru a acoperi riscul foarte previzibil ca Ucraina să nu-și achite ratele scadente, statele membre au fost obligate să contribuie cu diferite sume, România urmând să plătească peste 60 milioane de euro.

În relația cu UE nu mai contează decizia politică internă și nici măcar legislația internă. Deciziile se iau de către Parlamentul și Consiliul European, iar acestea se transpun, formal, în statele membre. Este și cazul deciziei de acordare a unei asistențe macrofinanciare excepționale Ucrainei de 5 miliarde de euro, peste suma un miliard de euro plătită de UE lui Zelenski din bugetul Uniunii. Pentru a finanța asistența macrofinanciară excepțională din partea Uniunii, Comisia Europeană a fost împuternicită, în numele Uniunii, să împrumute fondurile necesare de pe piețele de capital sau de la instituții financiare și să le împrumute mai departe Ucrainei. Împrumuturile au împreună o scadență medie de maximum 25 de ani. Pentru a ține seama de circumstanțele extraordinare declanșate de războiul rus de agresiune împotriva Ucrainei, pachetul de 5 miliarde de euro diferă de operațiunile obișnuite în mai multe aspecte importante, susține Guvernul României. Unul dintre acestea este că pachetul vine cu elemente concesionale consolidate (maturitate mai lungă, de până la 25 de ani în medie, subvenționarea din bugetul UE a costurilor UE cu rata dobânzii și comisioanele administrative pe durata actualului Cadru Financiar Multianual/ CFM 2021-2027), se arată într-un memorandum al Ministerului de Finanțe, prezentat în ultima ședință de Guvern.

5 miliarde de euro intră, până în decembrie, în conturile Ucrainei

Pentru a proteja bugetul Uniunii, împrumuturile aferente asistenței macrofinanciare excepționale acordate Ucrainei de UE, în valoare de până la 6 miliarde euro, suma cumulată din ambele tranșe, ar trebui să beneficieze de o acoperire de 70 % prin provizionare vărsată (la nivelul de 9 %), care va fi completată cu garanții din partea statelor membre pentru a asigura acoperirea bugetară a pierderilor de până la încă 61 % din valoarea împrumutului, respectiv de până la o valoare totală de 3.660.000.000 de euro. Asistența financiară de 5 miliarde de euro are o perioadă de disponibilitate de un an și urmează să fie plătită într-un număr mic de rate pentru a contribui la deficitul de finanțare al Ucrainei și pentru a asigura funcționarea continuă a celor mai critice funcții ale statului ucrainean, susține Ministerul de Finanțe. Având în vedere nevoile urgente de finanțare ale Ucrainei pentru restul anului 2022, se așteaptă ca asistența (sub rezerva condițiilor care permit îndeplinirea acesteia) să fie plătită integral până la sfârșitul anului. De precizat că, la Consiliul ECOFIN din 9 septembrie 2022, miniștrii de finanțe ai UE au adoptat o Declarație comună prin care și-au exprimat intenția să sprijine cu garanții de la bugetele naționale asistența macrofinanciară excepțională.

Cum se execută garanțiile

Garanțiile vor fi executate atunci când sunt îndeplinite condiții stricte referitoare la caracterul adecvat al provizioanelor disponibile și în cazul în care UE nu primește o plată din partea Ucrainei pentru împrumuturile aferente asistenței macrofinanciare excepționale acordate. Astfel, Comisia Europeană va încheia un acord de garantare cu fiecare stat membru, în care se stabilește obligația statelor membre de a onora cererile de executare a garanțiilor efectuate de Comisie, garantează că cererile de executare a garanțiilor se efectuează în mod proporțional și se bazează pe cheia de contribuție, stipulează că cererile de executare a garanțiilor asigură capacitatea Uniunii de a rambursa fondurile împrumutate, în urma unei neplăți, chiar preconizate, de către Ucraina, ceea ce include cazurile de modificare a unui calendar de plată din orice motiv și garantează că cererile de executare a garanțiilor pot fi utilizate pentru a realimenta fondul comun de provizionare pentru provizionarea care a fost utilizată în ceea ce privește asistența financiară acoperită.

National

Armata Română, predată Turciei de Mohamed Wehbe!

30 nov.

Armata Română, predată Turciei de Mohamed Wehbe!

La fel cum am dezvăluit în exclusivitate data exactă a debarcării generalului Marian Hăpău din fruntea Direcției Generale de Informații a Armatei și înlocuirea sa cu generalul Petru Băiceanu, tot așa am avertizat și că misiunea acestuia de reformare a serviciului secret al Ministerului Apărării Naționale s-ar putea dovedi una de-a dreptul imposibilă…

După dosarul muniției din Taiwan, colonelul Purcărea s-a dat cu turcii

Și în niciun caz pentru că generalul Băiceanu nu și-ar dori această resetare totală de după Hăpău. Sau că nu ar avea pregătirea optimă de adevărat ofițer de informații militare… Ci, pur și simplu, pentru că nu va fi lăsat! Interesele de miliarde de euro din jurul contractelor de înzestrare a Armatei fiind atât de uriașe, încât ”bifarea” unui ”cap” în plus de ofițer român de informații nici măcar n-ar mai trece observată pe ”tava” marilor producători sau samsari de armament ai lumii. Iar începând cu data de 29 noiembrie, generalul Băiceanu nu își joacă doar funcția sau soarta structurii pe care o conduce, ci chiar viitorul Armatei Române! Și implicit a securității naționale!

Generale Băiceanu, dă drumul la raport!

Pentru că, mai ales după ce au primit sprijinul informativ total al colegilor de la Serviciul de Informații Externe, iată că și ofițerii DGIA nu trebuie să uite că au depus jurământul militar doar în fața statului român! Și să dea drumul, pe fluxul informativ legal, către Administrația Prezidențială, CSAT, noul ministru al Apărării și ceilalți beneficiari legali ai raportului cu privire la ”deschiderea ofertelor” pentru ”clarificare” de la sediul ROMTEHNICA!

Ministrul Tîlvăr o ști de unde ia rachete…?

Contractul pentru achiziția rahetelor cu rază foarte scurtă de acțiune având nu doar o miză financiară finală de până la 1,4 miliarde euro.. Dar mai ales o miză vitală pentru asigurarea securității naționale a României, în condițiile în care Armata are ACUM nevoie ca de aer de astfel de sisteme de rachete. Așa că, după ce tot le-au dat externii ”mură în gură” documentarea informativă a noului dosar de la ROMTEHNICA, șefii actuali ai DGIA trebuie să își îndeplinească de îndată obligațiile din fișa postului. Și barem să atașeze la raport și plângerea de ultima oră a companiei Saab, acolo unde sunt ”decodate” o bună parte din ”dedesubturile” ultimelor ”caiete de clarificări” pentru rachetele cu rază foarte scurtă de acțiune…

Raytheon a stat o tură…

PAX AMERICANA la Ankara: Cui ne lasă SUA…” titram chiar ultima ”lovitură”… Cea în care avertizam, negru pe alb: ” Iar chiar pe data de 29 noiembrie s-au „rezolvat” și „clarificările” pentru rachetele cu bătaie foarte scurtă. Ajungându- se la o nouă situație de-a dreptul halucinantă… Una în care premierul Ciucă aleargă după americani cu banii, dar aceștia nu mai primesc! De ce? Pentru că, pe telefonul operativ li s-a transmis să rămână în stand by cu contractul NASAMS… Cel care trebuia deja negociat, chiar în aceste zile, de noul ministru al Apărării român cu reprezentanții Raytheon”…

Avem nevoie de MANPADS!

Iar imediat după această dezvăluire am intrat și în posesia confirmării oficiale a retragerii companiei americane Raytheon și din cursa care părea ”dinainte câștigată” pentru livrarea către Armata Română de sisteme MANPADS! Și vorbim aici de principalul contractant al Armatei Române din ultimii ani! Numai că, așa după cum avertizam chiar ieri, pe 29 noiembrie, la sediul ROMTEHNICA au depus ofertele de clarificare pentru prima etapă de 700 milioane euro a contractului de achiziție de sisteme MANPADS pentru Armata Română doar firmele Saab, Mbda, Raketsan și Thales. ”Nucleara” fiindcă principalul favorit, gigantul american oricum abonat la contractele cu MApN nu s-a mai prezentat!

Desigur, structurile contrainformative românești au obligația să ia în calcul și varianta de lucru a forțării creării în acest fel a unui nou scandal de genul celui din jurul contractului corvetelor, pentru ca astfel să se anuleze licitația și să se facă un nou ”deal” G2G direct cu contractorii americani recomandați de Pentagon.

Purcărea… Cornel Purcărea… De la DiM…

Numai că, până la documentarea acestei piste, mult mai lesne de urmat este cea a … plângerii Saab. Compania participantă la licitație care a depus deja o contestație prin care se solicită ” verificarea corectă a valorilor de livrări declarate și care fac obiectul descalificării”. Temerea fiind că ROMTEHNICA nu îndrăznește să verifice și ”inseminraea” informativă a articolului care prevede condiția eliminatorie ca în ultimii 5(cinci) ani de zile, companiile participante să fi livrat sisteme MANPADS de minim 750 milioane de euro. Astfel încât cine nu nu are această sumă contractată și livrată să fie automat descalificat.

Umbra familiei Băsescu la ROMTEHNICA…

Numai că în raportul contrainformativ intrat în posesia noastră există referiri cu privire la ”sfaturile” date de ”consultantul locotenent colonel în rezervă Cornel Purcărea”. Cel care a coordonat activitatea DiM din cadrul DGIA, de unde s-a ridicat și actualul șef al serviciului secret al MApN. Competitorii occidentali acuzând că astfel ”Raketsan a prezentat niște cifre false de livrări”, compania turcă emblematică a regimului Erdogan luând astfel fața celor mai importanți competitori mondiali din domeniu! În timp ce MApN tace… DGIA tace… ROMTEHNICA tace…

Cu toate că numele consultantului din umbra Raketsan nu este deloc unul necunoscut… Cornel Purcărea fiind implicat în mai multe dosare cu armament și muniție, instrumentate de DIICOT, DNA sau Secția Parchetelor Militare…

Astfel, la DIICOT a fost acuzat că a încălcat regimul materialelor radioactive. Atunci când a importat din Taiwan mii de tone de muniție pentru a fi neutralizată, printre containere fiind descoperite și proiectile conținând uraniu sărăcit. Pentru o simplă astfel de afacere, colonelul DiM Cornel Purcărea încasând 19 milioane de euro…

Însă cel mai exploziv caz rămâne, cu siguranță, cel al Direcției Naționale Anticorupție cu privire la legăturile de afaceri dintre colonelul Purcărea și familia Băsescu. Containerele importate de fostul șef al DiM fiind depozitate în spațiile aparținând Ralucăi Băsescu în Portul Constanța. Iată însă că nu doar cu Mircea Băsescu, fratele pușcăriaș al fostului președinte a fost asociat actualul consultant din umbra Raketsan…

De ce nu luăm de la SUA…? De la UE…?

Armata Română are, chiar are nevoie de sisteme MANPADS! Dar de ce nu le luăm de la partenerii strategici americani, dacă tot avem banii…? Sau de la companiile occidentale din Uniunea Europeană…? Ci ”condiția eliminatorie” inseminată în ”caietul de clarificări” asigură ”culoarul” companiei turce Raketsan…? Ceea ce înseamnă implicit ”predarea” Armatei Române tocmai către Turcia lui Erdogan?

Ofițerii români de intelligence români știind foarte bine că de la americani, suedezi, francezi sau germani este mai greu să încasezi ”paraîndărătul”… Dar cu ”frații turci” parcă altfel te poți înțelege…

Raytheon s-a retras… Generalii DGIA dorm pe ei!

Astfel, întâmplător sau nu, în ultimele ore a depășit orice record de accesări dosarul documentării unui alt partener de afaceri al colonelului Purcărea. Este vorba despre ”miliardarul fără chip” Mohamed Bilal Wehbe. Cetățeanul libanez cunoscut, desigur, și pentru mesele îmbelșugate de la restaurantul său de fițe unde se înghesuie să prindă un loc cam toată ”lumea bună” nu doar a politicii, dar și chiar a sistemului… Cu toate că serviciile secrete românești tocmai ce s-au antrenat acum într-o luptă contracronometru pentru a se dezice de ”legăturile cu Mohamed Wehbe”…

Cel care a obținut asigurarea pazei de pe Aeroportul Otopeni… Având rolul său, discret, ca de obicei, și în afacerea Insulei Mari a Brăilei… Și care ”operează” și în agricultură, în special în județul Călărași, prin silozurile unde asociat i-a fost documentat public a fi chiar colonelul Purcărea…

Așa că PATRIOT operaționale încă nu avem! Francezii amenință că își retrag MAMBA după ”țeapa” corvetelor! Iar pentru salvatoarele MANPADS, DGIA, MApN și ROMTEHNICA lasă Armata Română la mâna Raketsan-ului turcesc… Păi o fi bine, domnilor generali…?

National

O imagine emblematică pentru reuniunea de la București

30 nov.

O fotografie care face, așa cum se spune, cât o mie de cuvinte circulă pe net in ultimele ore. In imagine au fost surprinși șeful NATO, Jens Stoltenberg, și președintele român, Klaus Iohannis. Cel din urmă este într-o poziție care nu-i prea face cinste, poziție pe care o știe și el, dar din celălalt unghi.

Cotidianul RO

Ziua României

30 nov.

Toate necazurile care au venit peste noi și toate care s-au petrecut în anul acesta ne-au ajutat să redescoperim că suntem români și că avem o țară.

Anul acesta ne-am dus mai des cu gîndul la Sfîntul Andrei, protectorul Româiei. Intrarea Rusiei în Ucraina ne-a adus aminte că România se află nespus de aproape de o Putere Militară care se întinde de la Nistru pînă la Marea Japoniei.

Anul acesta ne-a reamintit că hoardele de muscali au trecut de nenumărate ori peste noi și că istoria se poate repeta. Anul acesta ne-a adus aminte că suntem separați în două țări și că Rusia exercită o amenințare continuă asupra fraților noștri de peste Prut. Ne-a adus aminte că mulți dintre frații noștri trăiesc în țara cotropită și aflată în război și că decenii la rînd nu am făcut niciun gest în apărarea lor.

Anul acesta am fost aproape obligați să ștergem de praf paginile unui Dosar istoric al României, deschis ca o rană pe partea de Nord și de Est a țării noastre.

Anul acesta ne-a obligat să recunoaștem că avem o țară de reparat și de îndreptat. Trenurile merg și mai prost, avioanele țării noastre abia mai zboară. iar pe șosele curg șuvoaiele de rable de care abia mai încăpem.

Pentru cei care locuiesc mai mult în țara nesfîrșită a internetului a venit vremea ca după călătoriile lor virtuale în Țara de Foc sau prin Țara Indiilor și în Țara Ghețurilor să afle că au o țară apărată și de alte armate și că poate fi și ea amenințată.

Mai nou, anul acesta au aflat că trăiesc și cu riscul să rămînă fără curent, fără căldură și fără gaze și că, în caz de pericol, și ei ar fi printre cei înrolați și chemati să își apere țara.

Anul acesta ne-a ajutat să înțelegem care este valoarea prezenței României în NATO, dar și care este prețul.

Anul acesta au reînceput dezbaterile privitoare la suveranitatea României. Ca răspuns la chinurile nenumratelor integrări, a fost redeschis dosarul suveranității.

Anul acesta ne-a ajutat să descoperim că după atîta engleză și frangleză, vorbite prost pe la televiziuni și în adunări publice, mai avem și limba română pe care o împestrițăm pînă cînd nu mai încape în dicționare.

Anul acesta ne-a ajutat încă puțin să redescoperim mîncărurile românești, legumele și fructele și să facem diferența față de cele produse pe aiurea.

Anul acesta, sondajele ne-au ajutat să aflăm că există un interes românesc și că ar putea exista și un Interes Național al țării noastre.

Anul acesta a început să ne treacă prin gînduri ideea adormită în capetele noastre că am putea fi Uniți.

Anul acesta am putut vedea și mai bine cum ungurii își apără interesele și că în afara unui obligatoriu răspuns românesc trebuie să mai învățăm de la ei.

Anul acesta am reumplut cu sensuri și reîncărcat cu bucurii cuvîntul „acasă„.

Anul acesta am descoperit că avem o țară, dar nu avem conducători.

CORNEL NISTORESCU/ http://cotidianul.ro/

%d blogeri au apreciat: