Tag Archives: IGOR SEVER BELOSTECINIC:RECESAMANT IN SERBIA1-15 OCTOMBRIEAPEL CATRE TIMOCENI:SUNTETI ROMANI

IGOR SEVER BELOSTECINIC:RECESAMANT IN SERBIA1-15 OCTOMBRIE.APEL CATRE TIMOCENI.SUNTETI ROMANI ,NU VLAHI!

30 sept.

Igor Sever Belostecinic
Sunteţi români, nu ….
Recensământ în Serbia. Apel către timoceni: Sunteţi români, nu vlahi!

Mişcarea Democrată a Românilor din Serbia face un apel către timoceni, cu ocazia apropierii recensământului:Sunteţi români, nu vlahi!

FRAŢI ROMÂNI, (aşa-zişi vlahi) DIN SERBIA DE RĂSĂRIT,

În perioadă 1-15 octombrie va avea loc recensământul populaţiei în Serbia. Pentru noi, românii din Serbia de răsărit, este de o importanţă cea mai mare cum ne vom declara în legătură cu apartenenţa noastră naţională şi limba maternă.

Trăim în Serbia, care îşi duce politica statală prin asimilarea românilor. Suntem unică minoritate naţională în Europa lipsită de drepturi naţionale, nu avem şcoli în limba maternă şi nici biserici, cu excepţia unora pe care le-am clădit noi singuri, (fiind supuşi unei împotriviri enorme din partea Bisericii Ortodoxe Sârbe şi a autorităţiilor locale). Limba noastră nu este prezentă nici în viaţa publică.

Toate drepturile ne sunt garantate de Constituţia Serbiei, care este, de asemenea, semnatară a convenţiilor internaţionale privind drepturile omului, dar, în practică, nu este pusă în aplicare. Autorităţile sârbe i-au divizat pe românii din Serbia în două grupe: români şi vlahi.

Românii, după teoria aceasta, trăiesc în Voivodina (având toate drepturi naţionale), iar, in Serbia de răsărit, trăiesc vlahii, şi nu români. Noi suntem, de fapt, unul şi acelaşi popor, vorbim aceeaşi limbă, avem aceeaşi origine, aceleaşi obiceiuri, cântece, folclor.

Pe lângă Consiliul Naţional Român a fost format şi aşa zis Consiliul Naţional al Vlahilor, care a fost ales de către membrii partidelor sârbe (SPS, DS, SNS, SRS, G17, etc.). Din Consiliu fac parte şi înalţi funcţionari din viaţa politică (parlamentari, primari, şefi de întreprinderi publice, etc). Consiliul Naţional a adoptat o decizie cea mai daunătoare pentru noi: a anulat limba romînă ca oficială şi a introduso pe cea sârbă, ca limba oficială a vlahilor, până nu se va standardize “limba vlahă”! Deci, noi nu avem propria limbă. Deci, ce limbă vorbim? Cuvintele “vlah” şi “vlahă” nu există în limba noastră. Noi spunem: “sunt Rumân”, “vorbesc rumâneşte”.

Desigur, această standardizare nu se va face şi a fost inventată doar pentru a înşela naţiunea noastră, să uite limba şi să dispară ca naţiune. În timp ce toate consiliile naţionale luptă pentru păstrarea identităţii lor naţionale şi culturale şi vorbesc limba lor proprie, Consiliul Naţional al Vlahilor vorbeşte limba sârbă, şi face tot posibilul pentru că românii sa uite identitatea sa.

FRAŢI ROMÂNI,Nu trebuie să permitem să disparem de pe faţă pământului ca naţiune. Suntem cel mai vechi popor din Balcani şi ne-am păstrat limba şi obiceiurile până în zilele noastre. Pentru a supravieţui, ca naţiune, este necesar că Serbia să ne permite exercitarea drepturilor noastre naţionale, aşa cum fac toate celelalte minorităţi din ţară. Dacă ne vom declara ca vlahi la recensământ, nu vom obtine drepturile naţionale şi, în decursul a câtorva decenii, nu se va mai auzi limba română pe aceste meleaguri.

De aceea, declaraţi-vă ca Români la recensământ, cu limba maternă română! Doar in acest fel Serbia va fi forţată să ne permite exercitarea drepturilor naţionale.

FRAŢI ROMÂNI,

Avem mare responsabilitate faţă de generaţiile actuale şi cele viitoare. Nu permiteţi să ne treacă sătoşi peste apă! Nu permiteţi să ne ucidă fiinţă noastră naţională!

Luaţi aminte, vom fi salvaţi dacă ne declărăm ca Români!

MIŞCAREA DEMOCRATĂ A ROMÂNILOR DIN SERBIA

%d blogeri au apreciat: