Tag Archives: PATRIARHUL DANIEL

MESAJUL PREAFERICITULUI DANIEL, PATRIARHUL BOR CATRE ROMANI DE ANUL NOU!

1 ian.

 Cu ocazia Anului Nou, Preafericitul  Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a transmis românilor un mesaj în care se roagă ca Mântuitorul să apere toţi copiii, toate familiile şi “mai ales familiile care cresc copii în credinţă”. “Să ne dăruiască şi nouă ajutor în lucrarea cea bună şi să ne ferească de răutăţile din lume pentru a înţelege ajutorul lui Dumnezeu în viaţa noastră”, a mai spus Patriarhul.

Ce a transmis Patriarhului Daniel românilor de ANUL NOU Cu ocazia Anului Nou, PF Daniel a transmis românilor un mesaj în care se roagă ca Mântuitorul să apere toţi copiii, toate familiile şi “mai ales familiile care cresc copii în credinţă”. “Să ne dăruiască şi nouă ajutor în lucrarea cea bună şi să ne ferească de răutăţile din lume pentru a înţelege ajutorul lui Dumnezeu în viaţa noastră”, a mai spus Patriarhul.

De asemenea, PF Daniel a vorbit despre românii care trăiesc în afara graniţelor şi le-a urat mulţi şi binecuvântaţi ani. “În mod deosebit, ne adresăm tuturor românilor care se află în jurul graniţelor României, dar şi în diaspora română şi le dorim ani mulţi şi binecuvântaţi, păstrând legătura cu poporul român prin credinţă şi prin toate valorile spirituale şi culturale comune, mai ales prin frumoasele colinde româneşti. Tuturor le dorim ca îndepărtarea de casă să nu fie o îndepărtare duhovnicească, ci să fie un prilej de a întări şi mai mult comuniunea românească”, a mai spus PF Daniel în mesajul său.

În toate bisericile Patriarhiei Române vor fi oficiate, la cumpăna dintre ani, slujbe speciale. Potrivit rânduielii liturgice hotărâte de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în noaptea de Anul Nou în catedralele şi bisericile parohiale se oficiază Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos şi se citesc rugăciunea Sfântului Isaac Sirul, o rugăciune de mulţumire şi două rugăciuni de intrare în noul an, din tradiţia română şi slavă şi respectiv din tradiţia greacă.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul 2014 să fie declarat Anul omagial euharistic, adică anul Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni.Eparhiile şi instituţiile de învăţământ teologic ale Bisericii Ortodoxe Române vor organiza în anul 2014 dezbateri, colocvii, seminarii şi expoziţii de icoane, fresce, mozaicuri pe cele două teme.

Cancelaria Sfântului Sinod a elaborat un program-cadru naţional bisericesc care va cuprinde printre altele, conferinţe pastoral-misionare, un congres euharistic internaţional, un simpozion naţional şi o expoziţie naţională dedicate “Anului comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni” cu scopul valorificării moştenirii istorice, spirituale şi culturale a epocii brâncoveneşti.

PATRIARHUL ROMANIEI DANIEL SI PASTORALA DE CRACIUN!

25 dec.

 

Patriarhul Daniel îndeamnă, în pastorala de Crăciun de anul acesta, la o atitudine de responsabilitate faţă de natură, arătând că aceasta trebuie mereu cultivată „pentru noi şi pentru generaţiile viitoare”.

 

 

„Întrucât lumea a fost creată din dragostea lui Dumnezeu pentru oameni, iar omul a fost numit stăpân peste tot pământul, ne revine responsabilitatea pentru întreaga natură, care trebuie mereu cultivată ca dar al lui Dumnezeu, pentru noi şi pentru generaţiile viitoare”, spune înaltul ierarh.

Patriarhul evocă o afirmaţie a părintelui Dumitru Stăniloae, potrivit căreia „prin coruperea, sterilizarea şi otrăvirea naturii, omul face imposibilă existenţa sa şi a semenilor săi. Potrivit părintelui Stăniloae, „natura apare într-un mod cu totul clar ca mediul prin care omul poate face bine sau rău semenilor săi, dezvoltându-se sau ruinându-se el însuşi din punct de vedere etic sau spiritual”.

Pornind de la această afirmaţie, patriarhul Daniel arată că „între creaţie şi Creator, între dar şi Dăruitor există o legătură de viaţă”.

„Dacă noi consumăm totul şi degradăm totul din natură (creaţie), dovedind lipsă de respect sau nerecunoştinţă faţă de Creator şi nepăsare faţă de darurile primite de la El, ce transmitem generaţiilor viitoare? Binecuvântare sau poluare? Pământ lucrat şi sfinţit sau pământ degradat şi pustiit? Totuşi, putem transmite generaţiilor viitoare şi bogăţie şi înţelepciune, dacă gândirea noastră este creatoare de valori, iar voinţa noastră este promotoare a coresponsabilităţii şi a cooperării practice la nivel naţional şi planetar”, semnalează patriarhul Daniel.

Înaltul ierarh arată că „la Taina Naşterii lui Hristos participă cerul şi pământul, steaua şi peştera, oraşul şi pustia”.

„Mântuitorul Iisus Hristos Se naşte în peşteră, în interiorul pământului, ca să sfinţească şi pământul. Desigur, El a venit în lume ca să sfinţească mai ales sufletul şi trupul omenesc, născându-Se ca om din Fecioara Maria”, afirmă Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

El compară peştera în care s-a născut Iisus cu o biserică de sub pământ, iar ieslea în care a fost aşezat – cu un altar de binecuvântare a pâinii.

„Betleem înseamnă în limba Sfintei Scripturi ‘casa pâinii’. Iisus Cel născut în peşteră ca om, şi aşezat în iesle este pâinea cerească oferită oamenilor ca hrană în Sfânta Euharistie. Deci, sfinţirea omului prin hrănirea lui cu Trupul şi Sângele lui Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul, este înţelesul adânc al tainei punerii sau culcării pruncului Iisus în iesle. De aceea, icoana Naşterii Domnului în peşteră se află permanent la Proscomidiar, unde se pregătesc darurile (pâinea şi vinul) pentru Sfânta Euharistie”, spune patriarhul.

El atrage atenţia că naşterea Domnului aduce mare bucurie şi binecuvântare „celor ce veghează”, oamenilor simpli care aşteaptă naşterea Sa.

„Iisus Se naşte în peşteră şi este culcat într-o iesle, noaptea, pe când dormeau locuitorii Betleemului. La marginea oraşului se află în stare de veghe doar păstorii oilor. Acestor oameni simpli şi veghetori li se arată cete de îngeri întru lumină şi cântare (Cf. Luca 2, 8-13), ca ei să vadă cum Dumnezeu schimbă pe cele smerite în slavă, iar singurătatea lor o preface în bucurie. Oameni din afara oraşului sunt chemaţi să devină cei dintâi prieteni ai familiei sărace şi străine, pe care Dumnezeu o binecuvântează prin naşterea Fiului Său ca om pentru mântuirea oamenilor. Magi de la Răsărit, de la distanţe mari, vin să vestească iudeilor că, tocmai în ţara lor, S-a născut un Prunc-Rege de Care depinde mersul astrelor. Darurile împărăteşti oferite Pruncului sărac, născut într-o peşteră şi culcat în iesle, au fost aduse de departe, dintr-o ţară străină, pentru a arăta iubirea lui Dumnezeu pentru Pruncul născut din Mamă săracă, neajutorată de cei de aproape, de acelaşi neam. De aceea, Sfântul Ioan Evanghelistul spune: ‘Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit’ (Ioan 1, 11)”, evocă patriarhul Daniel.

El susţine că astăzi, „când foarte adesea iubirea sau bunătatea din inimi este înlocuită cu răutatea sau nepăsarea, când faptele bune se împuţinează, iar cele rele se înmulţesc, când puţini oameni se îmbogăţesc, iar foarte mulţi sărăcesc, Evanghelia Naşterii lui Hristos-Domnul ne cheamă pe noi, creştinii, care purtăm numele lui Hristos, la multă rugăciune şi priveghere, la multă responsabilitate şi multă lucrare a faptelor bune”.

„Părinţii veghează la leagănul copiilor, dascălii veghează la educarea tinerilor, profesorii veghează la formarea studenţilor, medicii veghează la vindecarea bolnavilor, conducătorii înţelepţi veghează la bunul mers al cetăţii, iar preoţii veghează la mântuirea sufletelor credincioşilor. Dacă am sărăcit material, să avem grijă să nu ne pierdem şi ultima bogăţie care ne-a rămas: bogăţia sufletului, adică dreapta credinţă şi bunătatea inimii, milostenia, prietenia şi omenia. Să păstrăm şi să înmulţim comoara cea mare şi sfântă a Bisericii şi virtuţile strămoşeşti: credinţa şi speranţa, iubirea şi dărnicia”, adaugă înaltul ierarh.

El punctează că „bunătatea inimii sau bogăţia spirituală a sufletului nostru se arată în cuvinte şi fapte”.

„Într-o vreme în care, foarte adesea, cuvântul folosit în public răneşte mai mult decât vindecă, creează mai multă confuzie decât comuniune, seamănă mai multă dezbinare decât unitate, suntem chemaţi să înlocuim răutatea şi sărăcia sufletului egoist cu bunătatea şi bogăţia sufletului generos pe care le aduce în suflet credinţa vie în Dumnezeu şi legătura cu El prin rugăciune şi veghe (atenţie) sporită”, arată patriarhul Daniel.

El subliniază că „rugăciunea este izvor de bucurie, de sănătate şi mântuire” şi le adresează românilor îndemnul să privegheze la cumpăna dintre ani, adică în noaptea de 31 decembrie 2013 spre 1 ianuarie 2014, mulţumind pentru binefacerile primite de la Dumnezeu în anul 2013 şi cerând ajutorul Său în toată lucrarea cea bună şi folositoare în anul nou 2014. AGERPRES.

SCANDAL LA VARFUL BISERICII.STELUTA VISAN CIUBOTEA DIN GODENI S-A HOTARAT SA-I CEARA PRE-FERICITULUI DANIEL SA FACA TESTUL ADN PENTRU A DEMONSTRA OFICILA CA ESTE FIICA ACESTUIA SI NU NEPOATA LUI!

27 iul.

SCANDAL LA VÂRFUL BISERICII Pentru a pune capăt speculaţiilor şi scandalurilor, Steluţa Vişan Ciobotea din comuna Godeni s-a hotărât să-i ceară Prea Fericitului Daniel să facă testul ADN, pentru a se demonstra oficial că este fiica acestuia şi nu nepoata sa. Steluţa Vişan Ciobotea, cunoscută drept nepoata Patriarhului Daniel, a dezvăluit anul trecut unul dintre cele mai bine păzite secrete ale Bisericii Ortodoxe Române: nu este nepoata Prea Fericitului Daniel, ci chiar fiica lui.

1374836587Untitled-1

Steluţa Vişan Ciobotea, acum în vârstă de 35 de ani, a venit pe lume în anul 1978, exact în perioada când tânărul profesor de teologie Dan Ilie Ciobotea (abia intrat în monahie sub numele de Daniel) se pregătea să plece ca lector la Institutul Ecumenic de la Bossey, în Elveţia. De atunci, actualul patriarh s-a ocupat într-o discreţie totală de Steluţa Ciobotea, care nu numai că-i poartă numele de mirean, dar are acelaşi prenume, Steluţa, ca cel al mamei înaltului ierarh. Din păcate, copila s-a confruntat de mică cu nişte afecţiuni neremediate nici până astăzi şi, deşi se spune că este tobă de carte, cu o educaţie excepţională, are o deformaţie a coloanei vertebrale care îi îngreunează mersul şi îi produce multă suferinţă.
Până să izbucnească scandalul, Steluţa era cunoscută ca nepoata Patriarhului, fiind trecută în acte drept fiica Floarei Vişan Ciobotea, sora Prea Fericitului Daniel, alături de care locuia în Bucureşti. După ce a terminat facultatea, Steluţa l-a cunoscut pe tânărul Costel Ispas din comuna Godeni, satul Coteşti. Tânăra susţine că, după ce părinţii ei au aflat că e însărcinată, ar fi dat-o afară din casă şi au trimis-o la casa iubitului din Coteşti, Argeş. „Familia mea m-a dat în judecată, dorind să o pună pe sora cea mică curator pentru mine, pe motiv că aş fi nebună. Din luna a şaptea de sarcină au început să mă tot cheme în judecată pe acest motiv, însă scopul lor este altul. Vor să pună mâna pe averea mea, deoarece Patriarhul mi-a lăsat mie tot ceea ce are. Ştiu că şi casele din Bucureşti sunt, în proporţie de 80%, pe numele meu”, spune Steluţa.
Floarea Vişan Ciobotea, sora Patriarhului şi mama Steluţei, a negat în tot acest timp ipoteza că fiica sa ar fi, de fapt, a Patriarhului şi susţine că tânăra este influenţată de diverse persoane din jurul ei.

„Se ştia de mult că sunt fata lui… încă de pe vremea lui Ceauşescu. în plus, ce motiv ar fi avut Patriarhul să aibă atâta grijă de mine? De când eram mică mă vizita, îl vizitam, îmi cumpăra tot felul de lucruri… De cele mai multe ori îmi lua cărţi, dar îmi aducea şi tot felul de suveniruri sau chiar bijuterii din străinătate, atunci când pleca”.

După aproximativ un an de la dezvăluirea faptului că Patriarhul Daniel, Întâistătătorul Bisericii Române, are o fiică care trăieşte în Argeş, lucrurile nu par deloc să se fi simplificat, chiar dacă a existat o perioadă în care peste respectivul subiect s-a aşternut liniştea. Steluţa Vişan Ciobotea, care anul trecut a dat naştere unei fetiţe ai cărei naşi au fost nimeni alţii decât Prinţul Paul de România şi Prinţesa Lia, s-a hotărât să pună capăt acestui scandal şi să-i ceară Patriarhului Daniel să facă testul ADN, pentru a se demonstra că este tatăl ei.
Săptămâna trecută, am stat de vorbă cu Steluţa, chiar la ea acasă, în comuna Godeni, în legătură cu subiect. Era împreună cu fiica sa, Anastasia Daniela, care a împlinit de curând un an şi trei luni şi care şi ea poartă numele Patriarhului. „Anastasia este lumina ochilor mei”, a ţinut să ne sublinieze Steluţa încă de la început, făcând referire la faptul că părinţii care au crescut-o şi pe care ea i-a numit tot timpul „părinţi adoptivi”, au dat-o în judecată ca să o decadă din drepturi, inclusiv din cele de mamă. „Vor să îmi ia totul: averea şi chiar pe Anastasia. Vor să mă declare incapabilă şi intenţionează să o pună pe sora mea mai mică să îmi fie tutore”.
Redactor: Parcă locuiaţi într-un bloc din Godeni. Cum de v-aţi mutat la casă?
Steluţa Ciobotea: Acolo stau socrii. Noi locuim aici cu chirie. Ne-am gândit că este mai bine pentru Anastasia. E pădurea aproape…
R: Şi vă descurcaţi?
S.C: Da, soţul lucrează, iar eu primesc alocaţia de 200 de lei pe lună şi încă 800, ajutor de handicap. Dar, din septembrie, vreau să renunţ la acest ajutor. M-am gândit că poate aşa se termină şi procesul cu părinţii mei, în sensul că, dacă renunţ la bani, nu or să-i mai primească nici ei dacă vor câştiga procesul.
R: Cine vă mai ajută?
S.C: Soacra mea ne face mâncare şi vine să îi facă băiţă fetiţei. În rest, mai nimeni.
R: Patriarhul Daniel, despre care susţii că este tatăl tău, te-a căutat de când ai născut? Ţi-a trimis vreun pachet, ceva?…
S.C: Personal, nu, dar a mai trimis câte ceva prin diferite persoane. I-a trimis fetiţei hăinuţe, jucării, chiar şi bani.
R: Am observat că despre părinţii tăi vorbeşti ca şi cum nu ai fi fata lor. Eşti sigură de asta?
S.C: Foarte sigură. Sunt părinţi adoptivi, chiar dacă în certificatul de naştere sunt trecuţi ca fiind părinţi mei buni. Am destule motive să cred asta… îmi primul rând diferenţa de comportament pe care au avut-o faţă de mine şi sora mea mai mică. Pentru ea se putea totul, pentru mine, nimic. În al doilea rând, nu văd motivul pentru care m-au dat în judecată! Dacă eram fiica lor, nu cred că ar mai fi făcut asta. Ei întotdeauna s-au purtat urât cu mine…
R: Chiar eşti convinsă că eşti fiica Patriarhului?
S.C: Da. Chiar am aflat de curând că se ştia de mult timp că sunt fata lui… încă de pe vremea lui Ceauşescu. în plus, ce motiv ar fi avut Patriarhul să aibă atâta grijă de mine? De când eram mică mă vizita, îl vizitam, îmi cumpăra tot felul de lucruri… De cele mai multe ori îmi lua cărţi, dar îmi aducea şi tot felul de suveniruri sau chiar bijuterii din străinătate, atunci când pleca.
R: خntr-un interviu acordat în urmă cu un an, ai spus că Patriarhul ţi-a lăsat deja moştenire o avere destul de mare.
S.C: Da, am multe imobile în Bucureşti. Nu am văzut niciun act în acest sens, dar ştiu sigur că am. Şi cred că şi acesta este unul dintre motivele pentru care părinţii adoptivi m-au dat în judecată.
R: Spune-mi, te rog, ai de gând să faci ceva în sensul ăsta? Adică să afli, până la urmă, a cui fiică eşti?
S.C: Da, sunt foarte hotărâtă să pun capăt acestui scandal. După ce voi termina procesul cu părinţii, vreau să-i cer Patriarhului să facă testul ADN. Sunt conştientă că în acest fel îi voi face mult rău, dar asta este singura soluţie care poate să confirme că sunt fiica lui. Fac asta pentru a-mi intra în drepturi şi pentru a-mi primi proprietăţile. Sunt destule şi nu vreau să ajungă pe mână altora, care se luptă acum din răsputeri să nu fiu recunoscută ca fiica Patriarhului Daniel.

Sursa :universulargesan.ro/

PREAFERICITUL PARINTE DANIEL,PATRIARHUL BOR,IMPLINESTE PE 22 IULIE,62 DE ANI!,LA MULTI ANI!

22 iul.

Biserica Ortodoxă Română este în sărbătoare. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul BOR, împlineşte, luni, 62 de ani, prilej cu care va oficia Sfânta Liturghie, iar în sala Europa Christiana din Palatul Patriarhiei va fi organizat un moment aniversar. PF Daniel este Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române din 30 septembrie 2007, când a fost întronizat după decesul PF Teoctist.

13344206084684-patriarhul-daniel-ortodox-md

“La acest popas aniversar, de la orele 7.30, Patriarhul României va oficia Sfânta Liturghie în Paraclisul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruinţă, din Reşedinţa patriarhală. De la ora 11.00, la Catedrala patriarhală va fi oficiată slujba de Te Deum, ca mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române, poporului român şi Preafericirii Sale, precum şi pentru ajutorul dăruit Patriarhului României în promovarea credinţei şi misiunii creştin-ortodoxe”, se arată într-un comunicat al Patriarhiei.

Slujba de Te Deum va fi urmată, de la ora 12.00, de un scurt moment aniversar, în sala Europa Christiana din Palatul Patriarhiei.

La sărbătoarea de luni a Patriarhului BOR vor participa membri ai Sfântului Sinod, personalităţi ale vieţii publice, cler şi credincioşi.

PF Daniel, cel de-al şaselea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, s-a născut la 22 iulie 1951 în satul Dobreşti, comuna Bara, judeţul Timiş.

De-a lungul celor peste 30 de ani de activitate academică şi a celor 22 de arhierie, Patriarhul românilor ortodocşi a deţinut numeroase funcţii şi a fost onorat cu multe distincţii şi titluri, printre care cel de Doctor Honoris Causa al mai multor universităţi din ţară şi străinătate. De asemenea, Preafericitul Părinte Daniel este cetăţean de onoare al mai multor oraşe din ţară.

„BORUL”GHESEFTARULUI DANIEL DUPA CE A PRIMIT O DONATIE DE 2 MILIOANE DE EUROI DE LA GIGI BECALI,L-A DECORAT…PE SARSAILA BASESCU!”

24 iun.

Avocatul Cătălin Dancu a povestit, duminică seară, un episod petrecut între Patriarhul Daniel, Gigi Becali şi preşedintele Traian Băsescu. Potrivit acestuia, Becali ar fi ajutat la construirea Catedralei Mântuirii Neamului, iar Băsescu ar fi fost cel care a primit decoraţiile din partea BOR.

basescu-bor-sibiu

Conform avocatului, Patriarhul Daniel i-ar fi cerut ajutorul lui Becali cu promisiunea că va organiza o ceremonie în cinstea sa.

„M-a sunat în acea seară și mi-a spus că vrea să îi dea un milion de dolari, ba nu, două milioane. Să îi dau două sau trei? Hai două și pe urmă îi mai dau unul dacă e nevoie. A doua zi, am mers la Patriarhie și am comunicat, după care Patriarhul Daniel a promis că va face o ceremonie în care îl va decora pe Becali cu cea mai mare distincție a Bisericii Ortodoxe Române, Crucea Patriarhală. A fost chemat împreună cu familia, mai ales cu mama sa, foarte credincioasă. A trecut vremea și s-au rupt brusc legăturile, după care am aflat că distincția pe care urma să o primească Becali a fost acordată președintelui Traian Băsescu. Nici până în ziua de astăzi nu am primit nicio explicație”, a povestit Cătălin Dancu, la RTV.

Ȋn 2007, Biserica Ortodoxă Română l-a decorat pe Preşedintele Traian Băsescu, oferindu-i Crucea Patriarhală pentru sprijinul acordat în găsirea unei locaţii pentru Catedrala Mântuirii Neamului.

%d blogeri au apreciat: