Arhiva | 12:55 pm

ACSH sesizează ambasadele statelor semnatare ale Convenției de Armistițiu din 12 septembrie 1944 despre succesiunea FDGR-ului condus de Klaus Iohannis după organizația nazistă GEG!

27 mart.

  ACSH = Asociația Civică Solidaritatea Hunedoreană FDGR = Forumul Democrat al Germanilor din România GEG = Grupul Etnic German din […]

 

ACSH = Asociația Civică Solidaritatea Hunedoreană

FDGR = Forumul Democrat al Germanilor din România

GEG = Grupul Etnic German din România (în germană Deutsche Volksgruppe in Rumänien)

Adresa Nr. 16/25.03.2020

Motto 1: „ Hitler prezintă cazul, poate unic in istorie, al unui tiran care n-a lăsat nimic la activ.” (Albert CAMUS – Terorismul de stat și teroarea irațională);

Motto 2: „Se credeau liberi! Habar  n-aveau  că  de  hitlerism nu te poți elibera! (Hans FRANK, Guvernatorul nazist al Poloniei, Albert Camus-Terorismul de stat și teroarea irațională)

Motto 3: „…peste 60.000 de germani din GEG s-au înscris în Waffen-SS și 15.000 în Wermacht și Todt” (Florian BICHIR, Membru CNSAS – România, înainte și după Mareșalul  Antonescu)

Motto 4: „Saşii ne dispreţuiesc şi ne urăsc. Ne-au exploatat veacuri de-a rândul; acum nu le-a mai rămas decât ura. Însă nu ura bărbatului care te priveşte în ochi şi te înfruntă cu hotărâre, ci a reptilei care se târăşte, se mlădie, loveşte pe neaşteptate şi se luptă pe faţă numai când are adânca siguranţă că potrivnicul său e stors de vlagă. S-au aliat întotdeauna cu duşmanii noştri şi nu ne-au cruţat niciodată, când au avut prilejul să ne lovească. Astfel planurile Saşilor au acelaşi scop ca şi ale Ungurilor: înfrângerea noastră.. Şi oricât s-ar părea că Saşii sunt mai de omenie, în realitate în sufletul lor e aceeaşi duşmănie faţă de noi ca şi în sufletul Ungurilor”)  (Vasile STOICA, istoric și diplomat roman din Sibiu – Suferințele din Ardeal, 1916)

Motto 5: „ Este inadmisibil ca HITLER-NSDAP, sinucis, HIMMLER-SS, sinucis, și Kaltenbrunner-SS, spânzurat, să fie declarați Criminali de Război, iar succesorul lor, IOHANNIS, să fie decorat ca „democrat.” (ing. Marin MITITELU, Președinte ACSH, Cercetător acreditat CNSAS, Absolvent SNSPA/Analist Politic)

Către,

Ambasada Statelor Unite ale Americii la București (SUA)
Domnului ZUCKERMAN Adrian – Ambasador

Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (GB)
Domnului NOBLE Andrew James – Ambasador

Ambasada Federației Ruse în România
Domnului KUZMIN Valery – Ambasador

Ambasada Republicii Populare Chineze la București
Doamnei JIANG YU – Ambasadoare

Ambasada Israel
Domnului SARANGA David – Ambasador

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD)
Domnului FERENC Asztalos Csaba – Președinte

ASOCIAȚIA CIVICĂ SOLIDARITATEA HUNEDOREANĂ (ACSH), constituită pentru a apăra drepturile și libertățile fundamentale ale omului și care se luptă pentru apărarea intereselor statului român (inclusiv acțiuni de combatere a corupției), potrivit art. 7, lit. a), j), k), m) și p), din Statutul ACSH, vă sesizează un caz grav de corupție, atentat la siguranța națională, încălcarea Convenției de armistițiu de la Moscova din 12.09.1944, a Tratatului de pace de la Paris din 10.02.1947 și de nazism/neo-nazism, solicitându-vă să condamnați, juridic și politic, prin retragerea sprijinului, pe Iohannis Klaus și Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR), ONG, nu partid, organizație Penală, Trădătoare, Hitleristă (parte a NSDAP și SS), Neo-Nazistă și Criminala de război, declarată, în Procesul de la Nurnberg  știind că:

IOHANNIS  Klaus = Președintele României (2014-prezent) și Președinte FDGR (2002-2013),

PORR Paul-Jurgen = Președinte FDGR (2014-2020),

FDGR = Forumul Democrat al Germanilor din România, distinct juridic de FDGS,

FDGS = Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu, distinct  juridic de FDGR, subordonat adm. acestuia,

BISERICA EVANGHELICĂ (CA) din Sibiu, care și-a cedat, de buna voie, bunurile GEG/NSDAP,

GEG = Grupul Etnic German, partea a NSDAP, a SS și subordonat direct lui Adolf  HITLER, declarată, implicit, ca fiind Organizație CRIMINALĂ DE RĂZBOI, în Procesul de la Nurberg, ca NSDAP și SS,

– înființat prin Decretul-Lege nr.830/ 20.11.1940, ca impunere a Diktatului de la Viena, 30.08.1940,

-desființat prin Decretul-Lege nr.485/07.10.1944, conform Convenției de Armistițiu,12.09.1944

-ne-reînființat, dupa 1989, conform Ministerului de Justiție, Biroul Evidență ONG,

GERMANDOM = GERMAN  DOMination = Neo-NAZIST,

FUEN = Uniunea Federală a Naționalităților Europene =Neo-NAZIST,

STATUL ROMÂN=Persoană juridică de drept public = Proprietar  al Patrimoniului GEG,

PRIMĂRIA SIBIU = Persoana juridică de drept public, prin Primari IOHANNIS  Klaus și Astrid FODOR,

CONSILIUL  LOCAL  SIBIU, prin FDGR, Președinte IOHANNIS Klaus și  PORR Paul-Jurgen,

DRAȘOVEANU/LIMPEDE Corina, judecătoare, Președinta Judecătoriei Sibiu-Sentința 2790/28.5.2007,

MORARU Maria, judecătoare, Judecătoria Sibiu – Dosar nr. 1279/306/2007, Sentința 2790/28.05.2007,

MITROFAN Codruța, judecătoare, Judecătoria Sibiu – Dosar nr. 2055/306/2018, Sentința 630/12.02.2019,

ANRP=Agenția Națională de Restituire a Proprietăților = fără pers. juridică, subordonată Guvern,

Conducători, Instituții și Organizații naziste condamnate, în Procesul de la Nurnberg, ca fiind Criminale de război:

– la moarte,  11 persoane: RIBBENTROP Joachim, KEITEL Wilhelm, KALTENBRUNNER Ernst,  SPÂNZURAT, nr. 2, în SS, după HIMMLER Heinrich, sinucis, ROSENBERG Alfred, FRANK Hans, FRICK Wilhelm, STREICHER Juluis, SEYESS-INQUART Artur, SAUCKEL Fritz, JODL Alfred–au fost executaţi, GORING Hermann-s-a sinucis înainte de execuţie,

– la muncă silnică pe viaţă,  3 persoane: HESS Rudolf, RAEDER Erich, FUNK Wolter,

– la închisoare între 10 şi 20 de ani,  4 persoane: SPEER Albert–20 ani, von SCHIRACH Baldur–20 ani,

– achitaţi, 3 inculpati : FRITZE Hans, SCHACHT, von PPAPEN Frantz.

În plus, erau declarate culpabile instituţii şi organizații ca:

Guvernul Reichului,

conducerea politică a Partidului Nazist/NSDAP, condusă de HITLER Adolf (1921-1945),

Gestapoul, SS-ul (detaşamentele de pază), SD (serviciul securităţii), SA (detaşamentele de asalt)

Comandamentul General al Wehrmachtului.

Conform documentelor anexate, îndeosebi, extras din Cartea Procesul de la Nurnberg, scrisă de Joe J. HEYDECKER, ziarist american și  Johannes LEEB, ziarist german, afirmăm că:

A.IOHANNIS Klaus Werner și PORR Paul-Jurgen, alături de organizațiile pe care le-au condus/le conduc, juridic și administrativ, FDGR/ FDGS (=GEG/NSDAP/ SS) SUNT:

I.PENALI, furând  proprietăți și bani  Ștatului  Român, UNICUL Proprietar al “bunurilor GEG”;

II.TRĂDĂTORI, prin dezmembrarea României, căci inițiativa, ca FDGS/FDGR să devină GEG/NSDAP/SS, încalcă art.15 și anulează art. 19 din Convenția de Armistițiu, Moscova, 12.09.1944, precum și art.1, art.2 și art.5 din Tratatul de Pace, Paris, 10.02.1947, iar Ungaria poate revendica Transilvania de Nord, conform Diktatului de la Viena, din 30 august 1940, anterior Convenției de Armistițiu din 12 septembrie 1944, care devine NULĂ, din cauza lui IOHANNIS  Klaus/FDGS/FDGR;

III.HITLERISTI / CIUMA BRUNĂ, conf. Sentinței nr.2790/28.05.2007 din Dosar nr. 1672/306/2007, prin care FDGS devine succesorul GEG, ca patrimoniu și ideologie, în subordinea lui HITLER/NSDAP;

IV.CRIMINALI   DE  RĂZBOI, prin apartenență și subordonare față de:

– HITLER Adolf, Președinte al NSDAP/GEG (1921-1945);

– HIMMLER Heinrich și KALTENBRUNER Ernest, conducatorii SS, primul s-a sinucis (ca orice german criminal, plin de curaj și cu conștință ?!?!), al doilea spânzurat, ambii criminali de razboi!!

V.Neo-NAZIȘTI, prin afilierea FDGR/FDGS  la organizațiile:

– GERMANDOM, din Germania, cu orientare neo-nazista, care susține interesele  Germaniei,  împotriva celor  ale României  și  colaborează cu grupuri de extremă-dreaptă;

– FUEN, înfiinţata de foşti naziști, anti-semită și anti-romanească

B.IOHANNIS Klaus face parte din statul securist/paralel/corupt, din Sibiu si  România, căci:

1.Sentința nr. 2790/28.05.2007 din Dosarul nr. 1672/306/2007, prin care judecătoarele iresponsabile, Maria MORAR și Corina DRAȘOVEANU/LIMPEDE (dupa divorț), au făcut ca Autoritatea Națională pentru Retrocedarea Proprietăților (ANRP) să retrocedeze, ilegal 1.400 imobile, în valoare de 18 miliarde de euro, către Forumul Democrat al  Germanilor din Romania (FDGR) (Klaus Iohannis=Președinte 2002-2013), Forumul Democrat al Germanilor Sibiu (FDGS) (Klaus Johannis=Membru, din 1991), și Biserica Evanghelică (CA) (Klaus Iohannis=Membru);

2.Sentința  nr. 2790/28.05.2018 a fost atacată, de ACSH, prin Revizuire, care, din cauza corupției din justiția sibiană, ne-a fost respinsă, ilegal, de către judecatoarea MITROFAN Codruța, prin Sentința nr. 630/12.02.2019, din Dosar nr. 2550/306/2018, cu 12 termene si 5 judecatoare (!?!),  Apelată, Sentință pronunțată cu încălcarea art. 6 al CEDO  și a Deciziei nr.33/23.01.2018 a CCR:

–  Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), Decizia din 07.03.2017, cazul „Cerovsek si Bozicnik v. Slovenia”, art. 6, privind dreptul la un proces echitabil, prin care judecătorii europeni au statutat ca „judecătorii care nu au participat la proces, nu pot motiva hotărârea judecatorescă,  și  să o semneze, pentru că nu pot oferi garanția că au facut o buna administrare a actului de justiție și, ca atare, încalcă dreptul la un proces echitabil”;

–  Curtea Constituțională a României, Decizia nr. 33/23.01.2018, care, la punctul 175,  precizează: „În fine, prin Hotărârea din 7 martie 2017, pronunțată în Cauza Cerovsek și Bozicnik împotriva Sloveniei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a statuat că judecătorii care nu au participat la proces nu pot motiva și semna hotărârea judecătorească, pentru că nu pot oferi garanția că s-a realizat o bună administrare a actului de justiție”

După cum am inserat în Plângerea penală ACSH vs. FDGR, FDGS, Primarii Municipiului Sibiu, Biserica Evanghelică (C.A.), ANRP, înregistrată, în data de 03.09.2019, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, ca Dosar nr. 9799/2019, declinat la DNA-ST Alba Iulia, în data de 20.09.2019, ca Dosar nr. 754/P/2019, facem urmatoarele precizări:

1.Dupa cum am arătat în Plângerea penală, inițială, Grupul Etnic German (GEG), a fost înființat prin Decretul-Lege nr. 830/20.11.1940, semnat de Regele Mihai, ca o condiție obligatorie a Diktat-ului de la Viena, și  a fost dizolvat prin Decretul-Lege nr. 485/07.10.1944 (!!!), semnat de Regele Mihai și propus de Guvernul ne-nazist și ne-comunist condus de generalul Constantin Sănătescu, pentru a respecta Conventia de Armistițiu, din 12.09.1944, document care atestă că bunurile numitului „Grup Etnic German nu au fost naţionalizate prin Legea Naționalizării din 1948 (nr. 119 din 11 iunie 1948) sau prin Decretul Consiliului de Stat nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru naționalizarea unor imobile (v. Buletinul Oficial nr. 36 din 20 aprilie 1950). Prin urmare, legile actuale privind retrocedările nu le vizează. De altfel, Legea nr. 10/2001 precizează că se referă la „imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989”. De asemenea, nu poate fi invocată nici Ordonanța de urgență nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, deoarece aceasta, deşi se referă la „perioada 6 septembrie 1940 – 22 decembrie 1989”, priveşte „imobilele care au aparținut comunităților minorităților naționale din România și care au fost preluate abuziv”. Or, nu se poate pune problema abuzului, căci Biserica Evanghelică (C.A.) și-a predate de bună voie, prin Conventie, o parte din bunuri, către GRUPUL ETNIC GERMAN (GEG), iar dacă, prin sine, a fost un abuz, acesta nu a fost al Statului Român, ci al celui German;

2.Astfel, toate solicitările, făcute de FDGR, FDGS și Biserica Evanghelică (CA), și retrocedările, acordate de Primăria Sibiu, care nu era proprietară, prin Primarii IOHANNIS Klaus și FODOR Astrid, precum si de ANRP, reprezentantul Statului Român, unicul proprietar, sunt ilegale!

Am depus, ca Practică Juridică, Decizia nr. 1141/09.03.2011 a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), DEFINITIVĂ, într-o cauză identică, în Dosar nr. 240/57/2011, Comuna Cristian, județul Sibiu, prin Primar, în contradictoriu cu pârâtele Comisia Specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi P.E.,C.A., având ca obiect anularea Deciziei nr. 2232 din 21 decembrie 2009 emisă de pârâta Comisia de retrocedare. Iată cum, prin jonglerii juridice și securiste, ticăloase, Iohannis Klaus, FDGS, FDGR și Biserica Evanghelică (CA)  au furat România de 1600 imobile, în valoare 18 Miliarde de  Euro!

Culmea cinismului și a ipocriziei, prin care se uită și se batjocoresc cele 60 de Milioane de oameni morți, dintre care 6 Milioane erau evrei, este faptul că FDGR, organizație nazistă, ca successor GEG/NSDAP/SS, prin actualul său președinte PORR Paul-Jurgen, l-a decorat pe președintele Federației Comunitaților Evreiești din România (FCER), VAINER Aurel, organizație a urmașilor evreilor rămași ne-uciși de naziști, iar acesta a acceptat?!?

Nici o organizație politică sau civică din România, din trecut, nu a fost condamnată în Procesul de la Nurnberg, iar, după Decembrie sângeros 1989, nici o entitate juridică sau/și  civică românească, și cu atât mai puțin a noastră, ACSH, nu promovează hitlerismul  și neo-nazismul, așa cum o face de 30 de ani FDGR/FDGS, succesorul GEG/NSDAP/SS și afiliatul la Germandom și FUEN!!!

Nu se poate ca, NSDAP/GEG, conduse de Adolf  HITLER, cel mai mare criminal al omenirii, și SS/GEG, condus de criminalul sinicigaș, Heinrich HIMMLER și de criminalul de război, ucis prin spânzurare, Ernst KALTBRUNNER, să fie declarate organizații criminale de război, în Procesul de la Nurnberg,  iar FDGS/FDGR și IOHANNIS Klaus, care sunt succesorii de patrimoniu si de ideologie ai  GEG/SS, să fie cultivați politic, în loc să înfunde pușcăria, pentru furt și crime!

                                          COROLAR

România, Leagănul Civilizăției Europene, cu culturi vechi de 7.500 de ani, cum sunt cele de la Turdaș-Vinca, Cucuteni, Gumelnița, Tărtăria, a ajuns o colonie germană, așa cum ne-a văzut HITLER, prin Raportul secret al Misiunii Germane la București, din anul 1940, și așa cum ne-a transformat nazistul cu dosar de spion, la DIE/SIE, IOHANNIS Klaus, prin Diktatura Minoritarilor, cu PNL, Unio Trium Nationum (Maghiari/PCM, Sași/FDGR, Secui/UDMR), Neo-Marxism/USR  și  Minorități Sexuale/LBTGQ (“Pentru O Românie NOrmală”=PORNO = mesaj subliminal)!

Din păcate, când trece prin una dintre cele mai grele încercări ale existenței sale moderne, COVID-19, după cele două războaie mondiale, scăldate în sângele fiilor săi, România  este condusă de:

1.Președintele – Diktator, IOHANNIS Klaus Werner, fost președinte al FDGR, 2002-2013, ONG etnic, dar nu partid, successor al GEG/NSDAP/SS, ciuma brună, organizații criminale, ucigașe a 6 Milioane de evrei, din Europa și România, conducător anti-România!

2.Prim-Ministrul – Șomer, ORBAN Ludovic, președintele PNL, partid care a omorât zeci de mii de români, în anii 1907 și 1929, și a trădat România, prin Renunțarea la Ardeal, semnând un Tratat secret, cu Austro-Ungaria și Germania, valabil 40 ani, 1883-1923 !!!

3.UDMR, ONG etnic, dar nu partid, care șantajează Statul Român, de 30 de ani, și îi reprezintă pe unii urmași ai etnicilor maghiari care au omorât mii de români, în 1848, 1940, 1989!

Cum art. 2 din Legea nr. 51/1991 privind siguranța națională a României, prevede că “Cetățenii români, ca expresie a fidelitații lor față de țară, au îndatorirea morală de a contribui la realizarea siguranței naționale”, iar art.3 lit.h prevede că „inițierea, organizarea, săvîrșirea sau sprijinirea în orice mod a acțiunilor totalitariste sau extremiste de sorginte comunistă, fascistă…”, constituie amenințări la siguranța națională, ca în cazul lui Iohannis, FDGR si FDGS, solicităm ca:

1.PUTERILE ALIATE, învingătoare în al doilea Război Mondial, SUA, Marea Britanie și Rusia, să retragă sprijinul organizației hitleriste, FDGR/GEG/NSDAP/SS și al lui IOHANNIS Klaus!

2.AMBASADA Statului ISRAEL să ia act de Sesizarea noastră și, alături de Guvernul Israelian, să interzică existența acestei anomalii juridice, anti-UE, anti-NATO, anti-ONU și Antisemită, denumită IOHANNIS/FDGS/FDGR/GEG/NSDAP/SS/HITLER, unică în peisajul internațional!

3.IOHANNIS Klaus să-si dea demisia, din funcția de Președinte al României, incompatibilă cu cele de Penal, Trădător, Hitlerist, Criminal de război și Neo-Nazist !

4.Parlamentul României, prin Senatul și Camera Deputaților, să înceapă, procedura de suspendare a Președintelui României, IOHANNIS Klaus, cf. art. 95-96 din Constituție !!!

5.Guvernul României să înceapă cercetarea corupției, de fraudare a României, cu 1.600 de imobile/18 Miliarde de Euro, de către FDGR, FDGS și Biserica Evanghelică (CA)!

6.SRI și SIE să acționeze, conform obligațiilor, împotriva FDGR, pentru apartenența la ideologia Hitleristă, ca succesori ai GEG/NSDAP/SS și la cea Neo-Nazistă, ca membri  ai  GERMANDOM și FUEN, prin desființarea organizației FDGR și condamnarea președinților Iohannis si Porr!

7.CNCD și CNA să ia act de Adevăr/Sesizare, renunțând la rolul, ilegal, de Inchizitori!

Cu responsabilitate civică, în slujba României,

                                                                 Ing. Mititelu  Marin,

                            Președinte ACSH, absolvent SNSPA/Analist Politic, cercetător acreditat CNSAS

27 MARTIE 2020.DOCUMENTAR: Unirea Basarabiei cu România, după 102 ani!

27 mart.

DOCUMENTAR: Unirea Basarabiei cu România, după 102 ani

Miercuri, 27 martie, se împlinesc 101 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, eveniment ce a reprezentat un moment esenţial pentru anul istoric 1918, care a culminat cu Marea Unire a tuturor românilor de la 1 decembrie. Din nefericire, istoria a consemnat existenţa, sub un singur stat, a celor două teritorii separate de Prut, timp de doar 22 de ani, la 28 iunie 1940, un ultimatum al guvernului sovietic, care urmărea punerea în aplicare a pactului Hitler-Stalin, fiind adresat României, consemnând cedarea Basarabiei către Uniunea Sovietică.

La 18/28 octombrie 1806 izbucnea Războiul ruso-turc, iar țarul Rusiei, Alexandru I, a ordonat trupelor sale să traverseze Nistrul și să ocupe Țările Române.

Deşi reprezentanţii Imperiului Rus declarau că nu au nici cea mai mică intenție să cucerească ceva de la Turcia, ci urmăreau doar „prevenirea intenției lui Bonaparte, exprimată de ambasadorul său la Constantinopol, de a trece armata franceză prin posesiunile otomane, pentru a ataca la Nistru”, cu ocazia semnării Tratatului de la Tilsit din 25 iunie/7 iulie 1807 dintre Rusia și Franța și după întâlnirea de la Erfurt dintre Alexandru I și Napoleon, țarul a căpătat în cele din urmă acceptul suveranului francez pentru ocuparea de către Imperiul Țarist a celor două principate dunărene – Valahia și Moldova – în cazul victoriei rușilor în războiul cu otomanii din perioada 1806-1812.

În octombrie 1811, la Giurgiu, rușii au înaintat propuneri de pace, în condiţiile în care armatele otomane fuseseră înfrânte la Ruse și Slobozia, propuneri care prevedeau ca „principatele Moldova, „Valahia Mare” și „Mică” și partea din vestul Moldovei (ceea ce turcii numeau „Bugeac”) să se alipească „pe veci la Imperiul Rus, cu orașele, cetățile și satele, cu locuitorii acestora de ambele sexe și cu averea lor”, specificându-se că „fluviul Dunărea va fi de acum înainte granița dintre cele două Imperii”.

În acest context, Constantinopolul a refuzat ferm propunerile țariste inițiale, Rusia urmând să se mulţumească cu ocuparea „doar” a teritoriului Principatului Moldovei, între Siret și Nistru.

Însă, după ce situaţia frontului aducea veşti bune pentru Imperiul Țarist, acesta cerea întreg teritoriul dintre Prut și Nistru.

Ca urmare, cele două părţi semnau, la 16/28 mai 1812, Tratatul de Pace de la București, în hanul lui Emanuel Marzayan, mai cunoscut sub numele de Manuc Bei, vestit negustor, diplomat şi hangiu, considerat, în acele timpuri, drept unul dintre cei mai avuţi moşieri din Balcani.

Tratatul cuprindea 16 articole publice și două articole secrete, iar la articolele 4 și 5, Imperiul Otoman ceda Imperiului Rus un teritoriu de 45.630 km², cu 482.630 de locuitori, 5 cetăți, 17 orașe și 695 de sate, adică ținuturile Hotin, Soroca, Orhei, Lăpușna, Greceni, Hotărniceni, Codru, Tighina, Cârligătura, Fălciu, partea răsăriteană a ținutului Iașilor și Bugeacul – adică un teritoriu care până atunci nu avusese o unitate administrativ-geografică.

Conform istoricilor şi juriştlor, actul de anexare a Moldovei orientale de către Imperiul Țarist a fost inconsistent juridic, neconform cu practica şi normele internaționale de drept, teritoriul respectiv nefiind parte a Imperiului Otoman.

Un an mai tâtziu, autoritățile țariste au denumit noua regiune ocupată, „gubernia Bessarabia”.

După ce, la început, țarul Alexandru I a încercat să câștge simpatia noilor supuși prin asigurarea unor condiții de dezvoltare autonome a provinciei, la scurtă vreme s-a trecut la reorganizarea Basarabiei, populația fiind supusă politicii de rusificare. Atât româna cât și rusa au fost pentru început, limbi folosite în administrația locală, însă, treptat, limbii ruse a început să i se acorde o tot mai mare importanță, din anul 1828, toate actele oficiale erau redactate şi publicate doar în limba rusă, iar româna a rămas limbă de predare în învăţământul public până în anul 1842, devenind apoi obiect de studiu secundar.

La 9 februarie 1866, autoritățile imperiale au interzis studierea limbii române, sub pretextul că folosirea ei „urmărește alte scopuri”, iar în 1871, țarul a emis un ucaz „asupra suspendării studierii limbii române în școlile din Basarabia”.

În februarie 1917, în Rusia avea loc Revoluția ale cărei consecinţe au fost abdicarea țarului Nicolae al II-lea – cel care provocase o mare nemulţumire prin modul în care conducea țara și, în mod particular, de tot mai adânca implicare în luptele Primului Război Mondial – , dar şi încetarea ostilităților dintre Rusia și Puterile Centrale.

Drept urmare, în zilele de 6 şi 7 februarie 1917, în Basarabia a fost convocat un congres al reprezentanților locuitorilor de la sate, care a votat o moțiune care a cerut autonomia și formarea unei adunări legislative, urmat de congrese ale clerului, învățătorilor și ale soldaților, toate aceastea cerând autonomia pentru fosta gubernie.

La 3/16 martie 1917, Adunarea generală a zemstvei – adunare conducătoare – din Bălți cerea „unirea Basarabiei cu regatul României”, urmată, la 13/26 martie, de o cerere similară venită din zemstva din Soroca.

În acest timp, la 16/29 martie, în Sfatul Țării, deputații minoritari au cerut arestarea celor din zemstve care au votat unirea, consecinţa fiind inderdicţia aplicată zemstvelor de a adopta astfel de acte.

A urmat, în aprile 1917, crearea Partidului Național Moldovenesc, sub conducerea lui Vasile Stroescu, care milita pentru autonomia Basarabiei, iar la 16 iulie 1917, comitetul central ostășesc din Chișinău a hotărât crearea unui consiliu al provinciei, care avea să emită o Propunere de lege pentru autonomie națională și teritorială.

Între 23–27 octombrie 1917, a avut loc consiliul ostășesc din Basarabia, care a proclamat autonomia și a dispus constituirea Sfatului Țării ca organ legislativ, în care au fost aleși 44 de deputați din rândurile soldaților, 36 de deputați din partea țăranilor, 58 de deputați fiind desemnmaţi de către de comisiile comunale și ale ținuturilor și de asociațiile profesionale.

Ca structură, Sfatul ţării cuprindea 156 deputați, din care 105 erau moldoveni, 15 ucrainieni, 14 evrei, 7 ruși, 2 germani, 2 bulgari, 8 găgăuzi, 1 polonez, 1 armean și 1 grec.

La 21 noiembrie/4 decembrie 1917, avea loc prima ședință a Sfatului Țării, în care preşedinte a fost desemnat Ion Inculeț şi în care a fost proclamată, cu votul majorităţii, Republica Democratică Federativă Moldoveană, între Prut și Nistru.

Palatul Sfatul Ţării din Chișinău. În acest edificiu, în perioada 21 noiembrie 1917–27 noiembrie 1918, și-a ţinut ședinţele primul parlament al Basarabiei. Aici, la 2 decembrie 1917, Basarabia a fost declarată Republică Democratică Moldovenească; la 24 ianuarie 1918, Sfatul Ţării a proclamat independenţa Republicii Democratice Moldovenești, iar la 27 martie 1918 – Unirea ei cu România. Sursa: volumul scris de Ion Constantin şi Ion Negrei, intutulat „Pantelimon Halippa – tribun al Basarabiei”, apărut la Editura Biblioteca Bucureştilor, la Bucureşti, în anul 2009

Deşi, în contextul previzibilei prăbușiri a Imperiului Rus, anarhia și violența trupelor rusești puneau stăpânire pe Basarabia, ceea ce a făcut ca, la 13 ianuarie 1918, armata română să fie chemată în Basarabia, pentru a pune capăt acestei stări, la 24 ianuarie/6 februarie 1918, Sfatul Țării, declara independența Republicii Moldova.

Problema Basarabiei s-a complicat după ce, la începutul tratativelor de pace de la Buftea-Bucureşti, din 20 februarie/5 martie 1918, guvernul ucrainean – care încheiase deja o pace separată cu Puterile Centrale – a trimis o notă în care se sublinia că „Basarabia, din punct de vedere etnografic, economic şi politic, formează o unitate indivizibilă cu teritoriul Ucrainei”. Drept urmare, guvernul Ucrainei cerea să i se admită participarea la tratativele de pace, arogându-şi dreptul de a include deputaţi basarabeni în propria delegaţie şi neacceptând delegaţia Basarabiei independente. Ministrul de Externe german, Kühlmann, considera pretenţiile ucrainene ca fiind neîntemeiate, drept urmare, cererea guvernului de la Kiev a fost ignorată, iar istoria consemna atunci semnarea Tratatul preliminar de pace de la Buftea-București, de către reprezentantul României, Constantin Argetoianu, și împuterniciții Germaniei, Austro-Ungariei, Bulgariei și Turciei.

În martie 1918, o delegație a Sfatului Țării, compusă din Ion Inculeț, Pantelimon Halippa și Daniel Ciugureanu s-a deplasat la Iași, având o discuție cu noul prim-ministru Alexandru Marghiloman, în care acesta le-a cerut reprezentanților Sfatului Țării să se pronunțe asupra unirii, subliniind faptul că Basarabia nu poate subzista singură. Au urmat consultări ale lui Marghiloman cu miniștrii țărilor aliate, aflați la Iași, atitudinea cvasiunanimă fiind cea de sprijin pentru realizarea unirii.

La 11 martie 1918, Ion Inculeț, președintele Sfatului Țării, adresa o telegramă regelui Ferdinand I, în care arăta:

„M.S. Regelui – Iași,

În numele Sfatului Țării, care reprezintă poporul românesc din Basarabia desrobit de jugul secular, aduc Majestății Voastre expresiunea credinței neclintite a întregului popor românesc din România Răsăriteană, care în unire cu țara-mumă vede chezășia desvoltărei sale libere, calea neîmpiedicată spre cultura națională și dreptatea socială.

– Al Majestății Voastre prea plecat servitor, –

Ioan Inculeț,

Președintele Sfatului Țării din Basarabia”.

Tot în 11 martie 1918, un interesant studiu intitulat „Basarabia” a fost redactat de istoricul american William Howell, în care acesta reda o imagine de ansamblu a Basarabiei, subliniind caracterul românesc al acestui teritoriu şi faptul că până în 1812 a făcut parte integrantă din Principatul Moldovei. Importanţa deosebită a acestei lucrări constă în faptul că este extraordinar de bine documentată şi prezintă în mod riguros ştiinţific evoluţia istorică a Basarabiei în caracterul ei românesc. Totodată, autorul delimitează, în conformitate cu adevărul istoric, graniţele acestui teritoriu cedat de turci în 1812 Imperiului ţarist, precizând că limita sudică a Basarabiei se afla pe ţărmul Mării Negre. Studiul argumentează, chiar, evoluţia teritoriului dintre Prut şi Nistru spre Unirea cu patria-mamă România, concluzia autorului fiind că Unirea Basarabiei cu România este în concordanţă cu principiul autodeterminării.

La 22 martie/4 aprilie, a avut loc ședința guvernului român în care s-a luat în dezbatere și problema Basarabiei, iar de partea cealaltă, comitetele ținuturilor din Bălți, Soroca și Orhei au fost consultate în privința Unirii cu Regatul României.

La 26 martie/8 aprilie 1918, premierul Marghiloman s-a deplasat la Chișinău, fiind însoțit de generalul Constantin Hârjeu, ministru de război, și de alți demnitari, participând, o zi mai târziu, la ședința solemnă a Sfatului Țării, în care şeful guvernului român a rostit un discurs în care a prezentat necesitatea unirii, apoi a părăsit sala, lăsând Sfatul Țării să delibereze asupra propunerilor guvernului român. În continuarea şedinţei, deputatul Blocului Moldovenesc, Ion Buzdugan, a dat citire declarației prin care se propunea unirea, documentul fiind citit și în rusește de către deputatul Vasile Cijevski.

Liderii mișcării naţionale din Basarabia în compania delegaţiei Guvernului român, în seara zilei de 27 martie 1918, după adoptarea de către Sfatul Ţării a Declaraţiei de Unire a Basarabiei cu România, la Clubul Nobilimii din Chișinău. Sursa: volumul scris de Ion Constantin şi Ion Negrei, intutulat „Pantelimon Halippa – tribun al Basarabiei”, apărut la Editura Biblioteca Bucureştilor, la Bucureşti, în anul 2009

La 27 martie 1918, Sfatul Țării a hotărât, prin vot nominal deschis, în favoarea Unirii cu România, din cei 135 de deputați prezenți, 86 votând în favoarea Unirii, 3 împotrivă, iar 36 s-au abținut, în special în rândurile deputaților germani, bulgari și ucraineni, 13 deputați fiind absenți.

Declaraţia de Unire a Sfatului Țării arată că:

„Republica Democratică Moldovenească (Basarabia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagră și vechile granițe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută și mai bine de ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric și dreptului de neam, pe baza principiului că noroadele singure să-și hotărască soarta lor, de azi înainte și pentru totdeauna se unește cu mama sa, România”, documentul fiind semnat de Ion Inculeț, președinte, Pan. Halippa, vicepreședinte și Ion Buzdugan, secretar.

După aflarea rezultatului, în Sfatul Ţării au fost invitați prim-ministrul Alexandru Marghiloman și delegaţia sa, iar prim-ministrul a declarat: „în numele poporului român și al regelui său, Majestatea sa Ferdinand I, iau act de hotărârea Sfatului Țării și proclam Basarabia unită, de data aceasta pentru întotdeauna, cu România una și nedivizibilă.”

Declarația Unirii votată de către Sfatul Țării, enumera şi câteva condiţii pentru acest act iostoric, printre acestea aflându-se următoarele:

– Sfatul Țării urma să ducă la bun sfârșit o reformă agrară, care trebuia să fie acceptată fără obiecțiuni de guvernul român;

– Basarabia avea să rămână autonomă, având să aibă propriul său organ legislativ, Sfatul Țării, ales prin vot democratic;

– Sfatul Țării avea să voteze bugetul local, urma să controleze consiliile zemstvelor și orașelor și avea să numească funcționarii administrației locale;

– Legile locale și forma de administrare puteau fi schimbate numai cu acordul reprezentanților locali;

– Drepturile minorităților urmau să fie garantate prin lege și respectate în statul român;

– Doi reprezentanți ai Basarabiei aveau să facă parte din guvernul central român;

– Basarabia urma să trimită în Parlameantul României un număr de deputați proporțional cu populația regiunii;

În 30 martie/12 aprilie 1918, după întoarcerea premierului român la Iași, s-a sărbătorit Unirea Basarabiei cu România, iar Decretul regal de promulgare a actului Unirii Basarabiei cu România a fost datat 9/22 aprilie 1918.

La 2 aprilie 1918, Ion Inculeț și-a dat demisia din conducerea Sfatului Țării, fiind numit ministru fără portofoliu pentru Basarabia în guvernul Marghiloman, președinte al Sfatului Țării fiind numit omul politic Constantin Stere (între 2 aprilie 1918 – 25 noiembrie 1918).

Tratatul de pace negociat la Buftea, a fost semnat la 24 aprilie/7 mai 1918, la Palatul Cotroceni din București, semnatarii din partea României fiind Alexandru Marghiloman, prim-ministru, Constantin C. Arion, ministru de externe, Mihail N. Burghele, ministru plenipotențiar, Ion N. Papiniu, ministru plenipotențiar. Însă prin tratatul de pace au fost acceptate condiții dure pentru ţara noastră, câteva dintre acestea fiind:

-România trebuia să retrocedeze Dobrogea de sud („Cadrilaterul”) și o parte a Dobrogei de nord (la sud de linia Rasova-Agigea) Bulgariei, care reanexase deja „Cadrilaterul” în decembrie 1916; restul Dobrogei, deși rămânea în proprietatea României, urmând să fie controlat și ocupat de Germania și Bulgaria până la un tratat ulterior

-România urma să cedeze Austro-Ungariei controlul asupra trecătorilor Munților Carpați;

-România concesiona pe 90 de ani Germaniei toate exploatările petroliere, prin două societăți petroliere, iar șantierele navale intrau în stăpânirea statului german

– dreptul Germaniei și al Austro-Ungariei de control al navigației pe Dunăre.

Simultan, dar în afara tratatului, Puterile Centrale acceptau să nu se opună unirii Basarabiei cu România, astfel că, deși învins, regatul ar fi ieșit, oricum, mărit din război.

Tratatul a fost ratificat de Parlamentul României (la 15/28 iunie 1918 de Camera Deputaților, iar la 21 iunie/4 iulie 1918 de către Senat), dar nu a fost niciodată promulgat de Regele României, Ferdinand I, dispozițiile sale au intrat în vigoare timp de șase luni, iar când Puterile Centrale au început să dea, la rândul lor, în octombrie 1918, semne de nerăbdare, înțelegerile au fost anulate de guvernul Marghiloman, România reluând ostilitățile împotriva lor, cu ajutorul armatei franceze, condusă de generalul Henri Mathias Berthelot, situaţie care a condus la Marea Unire din decembrie 1918 prin care toate teritoriile cu populație majoritară românească au intrat în componența României.

În Basarabia a urmat cea de-a doua sesiune a Sfatului Țării, între 25-27 noiembrie 1918, sub conducerea lui Pantelimon Halippa, în care a fost aprobată reforma agrară pentru Basarabia, a fost votată o moțiune prin care aproba unirea Basarabiei fără condiții cu România, apoi, la 27 noiembrie 1918, Sfatul Țării s-a autodizolvat, deschizând calea unei uniri necondiţionate pentru o integrare ireversibilă în cadrul statului român întregit.

Deputaţii Sfatului Ţării după ședinţa din 27 noiembrie 1918 – la care s-au votat reforma agrară și Unirea necondiţionată a Basarabiei cu România – fotografiaţi în sala de ședinţe a Parlamentului basarabean. În centru – Pantelimon Halippa, președinte al Sfatului Ţării. Sursa: volumul scris de Ion Constantin şi Ion Negrei, intutulat „Pantelimon Halippa – tribun al Basarabiei”, apărut la Editura Biblioteca Bucureştilor, la Bucureşti, în anul 2009

A urmat actul istoric de la 1 decembrie 1918, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, care a consfinţit unirea provinciilor Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș și Sătmar cu Regatul României.

În toamna anului 1919, au fost convocate alegeri parlamentare în Basarabia, în care au fost aleși 90 de deputați și 35 de senatori, iar la 20 decembrie 1919, aceștia au votat, alături de reprezentanții altor regiuni românești, ratificarea Actelor Unirii aprobate de Sfatul Țării, de Congresul Național din Transilvania și de Congresul Național din Bucovina, iar la 29 decembrie 1919, Parlamentul României întregite a votat legile de ratificare ale Marii Uniri

Timp de 22 de ani, Basarabia a fost parte a României, fiind ferită de războiul civil rus, de tragediile colectivizării, deportărilor…

În 28 iunie 1940, Armata Roșie avea să ocupe Basarabia, un teritoriu care va rămâne pe veci pământ românesc. Cel mai probabil, România nu va fi niciodată împlinită ca naţiune, până când toate inimile ce simt româneşte, de pe ambele maluri al Prutului, nu vor fi unite, din nou, sub acelaşi drapel. Fiindcă istoria, limba şi pământul sunt pilonii fundamentali pe care se sprijină existenţa neamului românesc …

Placă comemorativă cu textul Actului unirii Basarabiei cu România
votat la 27 martie 1918, instalată în sala de ședinţe a Sfatului Ţării.
După ocuparea Basarabiei de către U.R.S.S., în 1940, placa a fost distrusă.
Sursa: volumul scris de Ion Constantin şi Ion Negrei, intutulat „Pantelimon Halippa – tribun al Basarabiei”, apărut la Editura Biblioteca Bucureştilor, la Bucureşti, în anul 2009

de Razvan Moceanu – RADOR

OPRITI DEZASTRUL!

27 mart.

Din 11 persoane din familia noastră, doar 3 au făcut testul și avem un singur confirmat pozitiv. Ceilalți doi nu au primit rezultatul nici până azi!
De la DSP-ul pe capitală, nu primești absolut nicio informație utilă. Te trimite la DSP de sector (2). Suni acolo și e o nenorocire, nimeni nu știe nimic, cică s-au apucat să mute sediul. Afli cu stupoare că NU MAI DAU AVIZE!
Fără aviz ești în aer: nu poți face nimic, nu ai nimic care să ateste începutul și sfârșitul carantinei.
Nu știu dacă ați văzut interviul cu ambasadorul Coreei de Sud. Întrebat cum au stopat virusul – erau, după China, țara cea mai afectată – Excelența Sa a spus foarte clar: am făcut milioane de teste (parcă un coreean din 8 a fost testat, dacă am reținut bine) și am ținut în carantină cazurile CONFIRMATE ȘI CEI CARE AU AVUT CONTACT CU ACESTEA.
NU AU BĂGAT ȚARA ÎN CARANTINĂ!
Coreea de S funcționează normal dpdv economic. Oamenii merg, cu toate precauțiile, la treburile lor. Ambasadorul s-a exprimat foarte clar: dacă blochezi economia, nu mori de virus, MORI DE FOAME!
Ce se întâmplă la noi? Mai nimeni nu e testat, chiar dacă, așa cum suntem eu și soția, avem toate simptomele de COVID 19.
Se închid spitalele din cauză că personalul medical nu are echipament de protecție minimal și este infectat de acest virus.
Medici și asistenți devin pacienți sau sunt trimiși în carantină, în plină pandemie!
Direcțiile de Sănătate sunt ca găinile fără cap, total depășite.
Mass media caută senzaționalul și umflă imaginea unei catastrofe în desfășurare, demonstrând nu numai iresponsabilitate, dar sacrificând echilibrul social de dragul rating-ului. Cel mai nenorocit virus, alături de cel securist-politic, este cel mediatic.
Puterea politică retardată congenital, care, deși sunt sigur că a fost informată că vine acest val epidemic (întreținut mediatic) și peste România, în loc să fie pregătită cu toate cele necesare (de pildă, pandemia ne-a prins cu vreo 2000 de teste ÎN TOATĂ ȚARA), era preocupată exclusiv de alegeri anticipate, puneau premier la bășcălie, făceau telejustiție cu o nenorocită bolnavă dusă de la arest, cu cătușele, la spital; preocuparea guvernului era să privatizeze sistemul de Sănătate (inclusiv urgențele) și să umple de bani publici spitalele private, inclusiv locul de muncă al ministrului Costache; să se împrumute ca să bage bani în bănci și alte asemenea acțiuni tipice lichelelor gonflate, străine de interesul public.
Ultimul răspuns la acest marasm național, care putea fi îndiguit din timp cu măsuri inteligente, este nici mai mult nici mai puțin decât recluziunea forțată în propriile case a oamenilor sănătoși (pe sistem chinezesc), închiderea bisericilor pentru credincioși și instigarea la turnătorie în cazul în care creștinii se încumetă să meargă la slujbe, făcută de secretarul de stat Arafat; terorizarea lor noaptea cu megafoanele poliției care le urlă să rămână în case și, ultima soluție în lupta cu covidul, scoaterea armatei pe străzi, de praznicul Bunei Vestiri, cu tehnică de luptă, inclusiv mitraliere grele pe Humvee-uri!
Nu puteți să vă ascundeți prostia și lichelismul în spatele măsurilor de forță!
Astea pot să facă impresie la genul snowflakes, care vor să-și protejeze iluziile, la istericele botoxate și la jucătorii de counter strike, care nu au tras în viața lor cu arme reale.
Au trecut 30 de ani de când am ieșit, împreună cu tinerii de atunci, împotriva unui sistem opresiv. În acești 30 de ani, am constatat doar că „sistemul opresiv” securist s-a privatizat și lucrează pentru stăpâni, pentru corporatocrație, pentru instaurarea Marelui Imperiu Globalist. Intelectualii de curte ai turnătorului Petrov/Băsescu cereau topirea României în Statele Unite ale Europei. Reflexele tiranice au rămas intacte.
Nu permiteți acoperirea indolenței criminale prin perdele prin care se întrevede chipul infectat de viruși al terorismului de stat!
Nu vă cedați libertatea de frica unui virus care a ucis, în toată lumea, 21.200 de oameni, în timp ce, de cancer au murit în cele 3 luni din acest an nu mai puțin de 2 milioane de oameni, iar copii avortați, în același timp, au fost nu mai puțin de 10 milioane! Cifrele din acest Worldometer se actualizează la secundă.
Pentru că au scos armata pe străzi, într-un exces de zel imbecil, lipsit de orice logică minimală, inducând o stare de panică generală, cer demisia întregului guvern Orban – doar cea a lui Costache nu acoperă dezastrul și incompetența ciracilor lui Johannis, un bolnav de putere lipsit de luciditate, suflet și rațiune!
Cât să mai suporte Dumnezeu o lume care propovăduiește, inclusiv copiilor, „modelul” Sodoma, infestată de lăcomie, de tirania globalistă a Statelor Subterane (Deep State) și care elogiază moartea, de la nenăscuți (avort) la bătrâni și bolnavi (eutanasie)?
Vin vremuri grele. E nevoie de oameni care au idei valide pentru ca România să nu treacă prin foamete și lipsuri, nu de retardați care stau cu limba lipită de talpa unor lideri UE care dezvelesc cu fast statuia lui Marx și au făcut din lărgirea uniunii o sursă de colonialism economic pentru țările „alese”. Nu trebuie să mai justificăm liberaloizilor și adepților „statului minimal” – prin care corporațiile au distrus economia locală ca să-și vândă propriile mărfuri, prin care ne-am cedat pământul arabil și resursele naturale – necesitatea naționalizării sectoarelor vitale.
Este vorba de supraviețuirea acestui popor și a Statului.
România trebuie să iasă urgent din rolul de slugă a unui sistem nimicitor, să-și recapete suveranitatea și demnitatea națională!

JOHANNIS SI ORDONANTA:”CULMEA COMPETENTEI!”

27 mart.

Cât de bine comunică și acționează autoritățile române în criza coronavirusului au dat o probă elocventă marți. Președintele României a pus pe jar marți o categorie importantă de oameni cu anunțul său privind carantina totală, pentru a fi contrazis câteva ore mai târziu chiar de oamenii săi care au elaborat ordonanța militară.

Ce a zis Iohannis

„Pentru a proteja persoanele peste 65, pentru aceste persoane se vor introduce restricții speciale, în sensul că vor trebui, în interesul lor propriu, să stea practic tot timpul acasă”, a spus Iohannis în cursul zilei de marți.

A urmat apoi la declarații Ludovic Orban, care a afirmat că de fapt persoanele peste 65 de ani pot iesi din casă într-un anumit interval orar.

„Am văzut că s-a rostogolit o informație care nu este adevărată și care veți vedea că nu este adevărată, privitoare la persoanele cu vârsta de peste 65 de ani. (…) Va exista un interval orar în care pensionarii, cei cu vârsta de peste 65 de ani, se vor putea deplasa și chiar ne impunem ca obiective să le asigurăm servirea aproape exclusiv în magazinele alimentare, în farmacii, pentru persoanele de peste 65 de ani, astfel încât să nu interacționeze cu alți cetățeni, pentru a-şi cumpăra ceea ce au nevoie pentru traiul zilnic. De asemenea se pot deplasa ca să facă o plimbare. Deci modul în care a fost prezentată ideea de măsură nu este corect, și ministrul afacerilor interne va prezenta conținutul ordonanței care va clarifica această situație”, a spus Orban.

Abia marți noapte s-au limpezit lucrurile. Potrivit ordonanței militare prezentate marți noapte, „circulația persoanelor prevăzute la art. 2, în exteriorul locuinței/ gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11.00 – 13.00, dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activități agricole„.

Ce zice ordonanța militară

Art. 2. – Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11.00 – 13.00, strict pentru următoarele motive:

 1. a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice;
 2. b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 3. c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie;
 4. d) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.

Art. 3. – Circulația persoanelor prevăzute la art. 2, în exteriorul locuinței/ gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11.00 – 13.00, dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activități agricole.

IOANA RADU/https://www.cotidianul.ro

Pentru măgăria asta cum răspund liberalii?

27 mart.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur (PNL), a fost trecut drept „medic” pe o listă pentru testarea coronavirus, a dezvăluit jurnalistul Antenei 3 Adrian Ursu.

Asta s-a întâmplat la Suceava, acolo unde este cel mai mare focar de coronavirus din România și unde cadre medicale infectate au așteptat cu zilele să fie testate.

„Ştiţi ce am găsit pe listele cu vreo 500 de nume de persoane care au fost testate, în această perioadă, când spitalul a ajuns în carantină? Politicieni şi pile. Domnul Gheorghe Flutur a fost găsit pozitiv, a confirmat această informaţie acum două zile. Îl găsim pe lista testaţilor de la Spitalul Judeţean din Suceava. Îl găsim cu o menţiune – eu tot încă mă gândesc că e o greşeală – e trecut medic. Cum medic? Am zis că o fi greşeală. Nu, aşa era. Ceilalţi care sunt medici, asistente medicale sunt trecuţi cu funcţia lor.

Ce mai găsim pe tabelul ăsta… O doamnă Carolina, care poartă un nume pe care îl poartă şi managerul spitalului. Doamna Carolina, soţia domnului director, iată, a fost testată de două ori. Doamna Carolina nu lucrează în spital, ci la bancă, economist sau ceva de genul ăsta. Scrie şi în declaraţia de avere, doar că şi la dânsa scrie asistent ATI. Adică au ales şi secţia cu cea mai mare sensibilitate. Poate, doamna de la contabilitate, ca să se scadă dânsa cu testele, o fi scăpat pixul undeva”, a spus Adrian Ursu, prezentând lista cu numele, la Antena 3.

Flutur a anunțat zilele trecute că a fost depistat pozitiv.

Echipa care s-a ocupat de testarea lui Gheorghe Flutur recunoaște că pe fișa de recoltare lui Flutur a fost trecut ca medic, dar spune că „dintr-o eroare regretabilă”.

„Dintr-o eroare regretabilă, colega mea a bifat rubrica ‘personal medico-sanitar’ si de asemenea a completat gresit data recoltării. Anterior recoltării testului domnului Flutur au fost prelevate probe de la un medic. Colega mea nu îl cunostea personal pe dl. Flutur si dată fiind suprasolicitarea noastră din aceste zile a fost posibila aceasta greseală”, se arată într-o scrisoare trimisă către Antena 3 de unul dintre medici.

Întrebat de „Libertatea” zilele trecute despre contextul în care a făcut testul pentru coronavirus, dacă nu a avut simptome, Gheorghe Flutur a explicat: „Am vrut să mă testez fiindcă am avut atâtea acţiuni în zonă şi am zis: ia să mă duc duminică, pe la 12 noaptea, că veneam de la o întrevedere, ia să intru să mă testez. Mi s-a părut o chestie corectă. Aşa am aflat”.

Ce zice Ludovic Orban?

„Domnul Flutur a fost testat pentru că era contact într-o anchetă epidemiologică și e normal să fie testat, așa cum sunt toate persoanele care au fost într-o anchetă epidemiologică. Domnul Flutur a fost diagnosticat. Faptul că s-a luat decizia să fie diagnosticat ca și contact al unor persoane care au fost diagnosticate pozitiv este o decizie cât se poate de corectă, dovadă că a fost diagnosticat pozitiv. Domnul Flutur este tratat în spital, ca orice pacient, are parte de același regim pe care îl are orice pacient în spitalul din Suceava. După părerea mea, orice speculație legată de acest subiect este o speculație cinică”, a declarat Orban vineri, chestionat de ce a fost testat Gheorghe Flutur atât de repede, având în vedere că pe listă se aflau, înaintea sa, alte persoane.

IOANA RADU/http://cotidianul.ro/

Ce face România dacă trece de 2.000 de cazuri? Răspunsul lui Tătaru!

27 mart.

Dacă România va trece de 2.000 de cazuri confirmate cu noul coronavirus, cazurile ușoare vor fi tratate acasă, în mare parte de voluntari, iar medicii confirmați, cu simptomatologie ușoară, vor merge în continuare la spital, a declarat, vineri, noul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru.

Tătaru a fost întrebat, vineri, într-o conferință de presă, despre „scenariul” în care România va trece de 2.000 de cazuri confirmate cu noul coronavirus.

„Vom regândi ca cei care sunt cu simptomatologie ușoară și medie să fie tratați acasă, sub supraveghere medicală, în mare parte și de voluntari, iar cei care sunt cadre medicale, cu simptomatologie ușoară vor merge chiar în spitale și vor îngriji bolnavii cu COVID”, a răspuns Nelu Tătaru, citat de Mediafax.

Pe teritoriul României, au fost confirmate până joi un număr de 1.029 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus).

cotidianul.ro/

Aștept ordonanțele dumneavoastră, domnule Orban!

27 mart.

  Prin 2017, un domn bine din presa scrisă, manager, patron și jurnalist în același timp, îmi relata aventura șocantă prin care tocmai trecuse. Plecat la răsfățuri intelectuale prin India, pe urmele sihastrului hindus, Mircea Eliade, ajuns profesor de istorie a religiilor, domnu bine se potcovise cu o formă agresivă de pneumonie care era cât p-aci să-i pună capac. Cel puțin asta susținea că i-au spus vracii la vremea aceea. Omul a scăpat de necaz ca prin urechile acului și, de curând, a scris o stufoasă analiză economică despre democrație versus molimă. Povestea lui m-a pus pe gânduri în aceste zile de restriște, când militaroizii scoși în stradă ne arată, din nou, patul armei. Vedeți dumneavoastră, cu trei ani în urmă, în lumea medicală, nu se discuta despre Covid-19, iar dacă cineva dădea colțul de oarece boală de plămâni, putea fi diagnosticat cu ușurință cu o răceală comună. Astfel, se pare că, numai anul trecut, în Italia, mii de oameni au murit de gripă simplă. Nu de Corona virus. Cu o strângere de inimă, l-am contactat pe fostul meu șef și i-am dat de înțeles că, în sângele său ar putea sălășlui anticorpii slavatori ai omenirii. Adică, fără să vrea, aflat pe malurile Gangelui în căutarea bossonului Higgs, gazetarul vindecat a devenit Corona-imun.

            Lăsând gluma la o parte, putem spune că natura abuzată ne dă, din când în când, câte un bobârnac. Mai rar, la interval de un secol, primim chiar o palmă. În goana după profitul obținut cu orice preț, omul modern a uitat de hronicile și pisaniile scrise la vremuri de restriște și s-a trezit cu niscai ordonanțe militare după ceafă. Acum scoate câinele la plimbare numai cu bilet de voie. Mai nou, cetățeanul de la bloc poate sta liniștit în sânul familiei pe termen nelimitat. UE a hotărât într-o ședință virtuală că, în loc de fonduri antivirus, dă coronabonduri. Virtuale și acelea.

            La noi, după șocul ordonanțelor militare prin care inutilii de la guvernare au băgat o țară întreagă în arest preventiv, presa, echipată cu botniță de firmă, se trezește și pune întrebări. Jurnaliștii mai curajoși șușotesc din spatele bumbacului stratificat, agățat cu bretele de urechi, cum că președintele Iohannis și „Guvernul Meu” știau ce vine peste România încă din ianuarie, dar în loc să ia măsurile preventive necesare au preferat să se ocupe cu moțiuni și cu alegeri anticipate. Posturile de televiziune prietenoase cu puterea prezintă tot mai des, drept scuză, știrea că molima se întâmplă și la case mai mari, Franța, Italia, Spania. Prezența armatei pe străzile capitalei devine o normalitate. Din păcate, blindatele și militarii înarmați până-n dinți nu țin loc de echipamente medicale, dezinfectanți, spații de carantină și sporesc confuzia provocată de mesajele contradictorii aruncate în spațiul public de inutilii palatelor Victoria și Cotroceni.

            Un lucru este cert – când imbecilii care ne conduc și-au dat seama că nu pot gestiona năvala românilor din diaspora, ne-au băgat pe toți în arest. O testare masivă a invadatorilor ar fi stricat raportul de țară. Bilanțul exercițiului democrație versus virus este tot mai negru. Spitalele intră în carantină sau sunt închise. La Focșani, Suceava sau Rădăuți, numărul persoanelor infectate crește neîncetat. Medicii din prima linie, carne de tun în acest război asimetric, sunt copleșiți de responsabilități și protestează sau chiar refuză să mai trateze bolnavii din spitale. În acest timp, zurbagii de la putere anunță testări în masă la București. Serviciile secrete ne-au adus botnițe, combinezoane și dezinfectanți tocmai de la verii din Seul, iar președintele ne-a promis ajutoare de milioane de euro de la UE. Delirul lui Lache de la Sănătate a fost încununat de ideea genială a ministrului de a testa milioane de bucureșteni. Șică l-a demis urgent prin ordin pe unitate. Până una-alta, arestat la domiciliu pe termen nelimitat și aflat bătaia armelor NATO, în calitate de cetățean european, subsemnatul așteptă ordonanțele dumneavoastră, domnule Orban.  

EDUARD O.OHANESIAN/cotidianul.ro/

Patru firme, contracte de sute de milioane cu statul!

27 mart.

Patru companii deţinute de antreprenori români au câştigat contracte cu statul de peste 180 de milioane de lei pentru importul de măşti sanitare, mănuşi, combinezoane şi camere de izolare. Una dintre companiile câştigătoare îl are ca acţionar pe creatorul de modă Cătălin Botezatu, potrivit Ziarului Financiar, citat de Mediafax.

Conform sursei citate, Viggo Fashion – producător de costume pentru bărbaţi, Romwine & Coffee – firmă de comerţ cu alimente, NanoSystems MC – distribuitor de echipamente de cercetare şi Chronos Trade Medical – furnizor de echipamente medicale sunt cei patru câştigători ai crizei.

Cel mai mare contract l-a câştigat firma deţinută de creatorul de modă Cătălin Botezatu şi de asociatul lui, Ionuţ Marin.

Viggo Fashion International a semnat un contract cu statul în valoare de 88 de milioane de lei, ca să vireze 500.000 de combinezoane şi 1,75 milioane de viziere de protecţie.

Un contract consistent a prins şi Romwine&Coffee, o firmă obscură din Giurgiu, care se ocupă de comerţul cu alimente și care are sediul într-o casă de la țară.

Pentru suma de 56 de milioane de lei trebuie să livreze statului 1,75 milioane de măşti de protecţie. La un calcul simplu, Ziarul Financiar arată că o singură mască costă 32 de lei, adică 6,6 euro. Cam de cinci ori mai mult decât înainte de criză. Potrivit Recorder, proprietara firmei câștigătoare este o femeie din Călugăreni care a lucrat ca bucătăreasă, iar sediul companiei Romwine&Cofee este într-o încăpere a unei case simple de țară.

O altă companie beneficiară a contractelor cu statul în criza coronavirusului este NanoSystems MC, distribuitor de echipamente de cercetare în domeniul nanotehnologiei. Primeşte 29 de milioane de lei ca să furnizeze 82 de camere de izolare cu presiune negativă.

Şi Chronos Trade Medical, furnizor de echipamente medicale şi produse farmaceutice, trebuie să livreze 1,75 de milioane de mănuşi de protecţie. Pentru asta, statul îi va plăti 9,8 milioane de lei.

Cotidianul RO

„România nu a fost pregătită”. Păi, de ce n-a fost pregătită Orban?

27 mart.

Premierul Ludovic Orban recunoscut vineri că țara nu a fost pregătită pentru criza gravă a coronavirusului, deși autoritățile au primit semnale clare.

„Nu mă refer la cazuistică. Suntem la un număr de decese relativ mic, sunt sub nivelul de mortalitate din alte ţări. De regulă, cei care au decedat au şi alte afecţiuni, lucru care s-a manifestat şi la alte ţări. Capacitatea de diagnosticare a fost limitată. România nu a fost pregătită. Noi am pornit de la un Real Timp PCR, am extins încetul cu încetul. Cred că la începutul săptămânii viitoare vom avea capacitatea să creştem numărul de teste la 2.000″, a spus Orban vineri.

Declarația premierului vine în contextul în care guvernanții ar fi știut încă din luna ianuarie de pericolul coronavirusului și, cu toate acestea, liberalii și Klaus Iohannis o țineau pe a lor cu anticipatele. Iată documentul de mai jos scos la iveală zilele trecute.

 

Vineri Orban a respins si varianta cu testarea a 10.000 de bucureșteni anunțată de Gabriela Firea și noul ministru al Sănătății.

„Poveștile care circulă că ne apucăm noi să selectăm 10.000 de oameni sunt povești”, a spus Orban.

VIDEO declarații Orban vineriPe fondul potențialei recesiunii globale provocate de COVID-19, China solicită reducerea tarifelor!

27 mart.

China a cerut, în cadrul G20, reducerea tarifelor colective, lansând un apel pentru creșterea încrederii și combaterea potențialei recesiuni globale provocate de pandemia cu noul coronavirus COVID-19, transmite CGTN.

Președintele Xi Jinping (foto) a transmis în cadrul reuniunii desfășurate joi, prin video-conferință, ca țările G20 trebuie să adopte acțiuni clare pentru „reducerea tarifelor, eliminarea barierelor și facilitarea fluxului comercial nelimitat”.

De asemenea, liderul chinez a susținut că G20 are datoria de a transmite „un semnal puternic de restabilitate și încredere pentru redresarea economică globală”.

Semnalul lansat de Xi Jinping vine după ce Directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, a declarat că pandemia va provoca o recesiune cel puțin la fel de grea ca în timpul crizei financiare globale din 2008 sau mai rău, fiind necesară o îmbunătățire a politicilor macroeconomice.

În acest cadru, președintele Xi a cerut țărilor G20 să își coordoneze politicile la nivel macro, pentru a contracara impactul negativ asupra economiei mondiale. Măsurile ar include “politici fiscale și monetare ferme și eficiente” și o reglementare financiară mai coordonată, pentru a menține stabilitatea lanțurilor de aprovizionare industrială și globală.

Conform declarației emise la finalul G20 de joi, țările membre s-au angajat să injecteze peste cinci trilioane USD în economia globală, ca parte a politiciLOR fiscale, a măsurilor economice și schemelor de garantare, pentru contracararea impactului social, economic și financiar generat de pandemia COVID-19.

În plan intern, banca centrală a Chinei a pus în aplicare o serie de măsuri pentru injectarea de lichiditate pe piață și pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv prin reduceri de taxe, scutiri sau amânări de rate și dobânzi.

 

http://dantomozei.ro/

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI | Dan Tomozei: „În capitala Beijing nu am avut absolut niciun fel de restricție”!

27 mart.

Am fost invitat să vorbesc la Matinalul de la RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI, de astăzi dimineață, despre situația din China, post epidemie, dar și despre cum a funcționat societatea chineză în ultimele luni. Despre cum în capitala Beijing, cu 22 de milioane de locuitori, nu au fost impuse niciun fel de restricții pe toată durata epidemiei, despre deschiderea de noi fabrici de producție pentru produse medicale și despre revenirea țării la normal sub toate aspectele: economic, social și turistic, am vorbit în cadrul unui dialog cu colega și prietena Carmen Vulcan, corespondent Radio România.

Player audio

00:00
00:00

 

DIN STUDIO: După mai bine de două luni de când a izbucnit epidemia de coronavirus în Wuhan, viața din China revine, încet-încet, la normalitate. De ieri, Marele Zid chinezesc a fost redeschis spre vizitare, dar cu restricții. Orașul Interzis și templele din Beijing rămân însă închise, la fel și școlile. Restaurantele încep și ele să se deschidă în capitala Chinei, iar economia începe să își revină. Despre cum a depășit China vârful epidemiei de coronavirus și care este situația acum în țara unde a apărut focarul pandemiei, aflăm din interviul pe care corespondenta noastră de la Sibiu, Carmen Vulcan, l-a realizat, la distanță, cu jurnalistul Dan Tomozei, un sibian care locuiește de zece ani la Beijing și lucrează la secția română de la Radio China Internațional.
Un interviu în exclusivitate pentru Radio România Actualități.

Carmen VULCAN: Dane, spune-ne te rog care este situația la ora actuală în Wuhan.

Situația în Wuhan revine la normal, în sensul în că sunt redeschise parcurile publice, deja de două săptămâni sunt închise absolut toate spitalele temporare, iar tot mai multe zone administrative își reiau în mod firesc activitatea.

Tu locuiești în capitala Chinei la Beijing. Ce fel de restricții ați avut voi și ce restricții mai aveți la ora actuală?

În capitala Beijing nu am avut absolut niciun fel de restricție de transport, de circulație, de alimentație, sub niciun fel, cu condiția de a purta masca atunci când te aflai în spații publice: magazine, instituții, spitale. Autoritățile au intervenit de așa natură încât toate spațiile publice cu potențială aglomerație au fost închise. Și vorbesc de parcuri, iar în marile magazine comerciale au fost menținute deschise doar cele cu produse de strictă necesitate. Dar, repet, fără niciun fel de restricție de circulație, pentru că la fiecare intrare în instituții sau în magazine publice existau echipe medicale care făceau un filtru medical în principal pe temperatura corporală. Filtrele, practic, sunt și acuma în stradă, în Beijing și în toată China, sunt formate din cadre medicale, din voluntari și din gardieni publici, oameni în uniformă care să impună o anumită atitudine.

Școlile spuneai că sunt încă închise, de la începutul epidemiei. S-au deschis cumva restaurantele, alte spații?

La Beijing deja s-au redeschis toate restaurantele și toate zonele de socializare, dar, tot ca o formă de precauție, la intrare sunt aceleași filtre de care am vorbit, angajații fiecărui restaurant fac un control minimal la nivelul temperaturii corporale, iar în interior au fost rărite fie mesele, fie scaunele, de așa natură încât aglomerarea să fie diluată.

Am înțeles că în ultima perioadă cazurile noi care apar în China sunt cazuri de import. Sau cele mai multe dintre ele.

Da. Sunt cetățeni chinezi sau străini care se întorc în China și intră automat în verificare, și automat sunt constatați dacă sunt pozitivi sau nu. Pentru că toți cei care intră de mai mult de o săptămână în China sunt verificați, testați cu acid nucleic, la intrarea în țară.

Ce înseamnă aceste teste cu acid nucleic?

Este un test pe picătură de sânge. Seamănă cu testarea pentru diabet, pentru că rezultatul în ai aproape pe loc. Ce trebuie să fie cunoscut de cei din afara Chinei și este una dintre metodele prin care astăzi China reușește să limiteze numărul noilor cazuri înregistrate, este că absolut toți cei care intră în China sunt introduși obligatoriu, două săptămâni, în carantină, iar costurile perioadei de carantină și de intervenție medicală acolo unde este cazul, costurile sunt suportate de fiecare persoană care intră în China.

Cum își revine economic China, după două-trei luni aproape de epidemie?

Economic, China și-a revenit deja. Producția la nivel macro a depășit deja 80% din potențial. Pe zona de producție medicală s-a depășit valoarea de 100% și explicația este una simplă: pe durata vârfului epidemic în toate provinciile și în toate marile orașe au fost deschise noi fabrici de producție de echipamente medicale. Fie că vorbim de combinezoane de protecție, de măști medicale, de aparatură medicală, noi fabrici care continuă să funcționeze și astăzi, China devenind după cum se știe un exportator masiv de produse medicale.

Un gând de la tine China, pentru noi românii de acasă …

Gânduri bune în țară, nu uitați să aveți credință și tărie, pentru că este un fenomen cu implicații sociale majore, dar care va trece.

http://dantomozei.ro/

MARELE ZID CHINEZESC A FOST REDESCHIS PENTRU PUBLIC!

27 mart.

Autoritățile din Beijing au decis redeschiderea Marelui Zid, după aproape două luni de interdicție, ca urmare a epidemiei cu noul coronavirus. Pentru  asigurarea protecției medicale, fluxul de vizitatori pe Zid va fi menținut la sub 30% din potențial. Procesul va fi asigurat prin numărul de bilete pus zilnic la dispoziție, bilete care pot fi rezervate și achiziționate exclusiv on line.

La intrarea în obiectivul turistic, toți vizitatorii sunt verificați de echipe de voluntari, pentru analiza temperaturii corporale.

Patrimoniu UNESCO, Marele Zid a fost redeschis publicului, marți, în secțiunea Badaling, pentru un singur traseu desemnat. Celelalte secțiuni ale zidului vor rămâne închise.

Foto și povestea Marelui Zid chinezesc AICI

http://dantomozei.ro/

UNDE ESTE JOHANNIS?

27 mart.

În timpul Primului Război Mondial, Regina Maria, care-și urmase soțul în refugiu, îndurând varii privațiuni, a activat ca soră de caritate în spitalele militare de pe front,alaturi de bunica mea. Fără teamă, fără a face paradă din devotamentul ei, dar și fără a face caz că este regină. Nu o dată i-a încurajat pe soldați, ridicându-le moralul cu prezența ei și s-a aventurat până în apropierea liniei întâi, ignorând bombardamentele și gloanțele care secerau vieți lângă ea. Deși era regină, nu a avut niciun fel de reținere în a ajuta efectiv soldații, în plină epidemie de tifos, hrănindu-i, dându-le apă sau schimbându-le pansamentele rănilor infectate. În schimb, Iohannis?

iohannis 2 1 Unde este Iohannis?

Președintele ne urează multă sănătate. De pe prompter

La peste 100 de ani de atunci, Klaus Iohannis se teme ca un iepure de propria-i umbră și stă ascuns la Cotroceni, păzit de o armată de sepepiști și un blindat la poartă. Autoizolarea lui nu are legătură cu epidemia de coronavirus, căci nu a intrat în contact cu vreun posibil infectat. Nu, Iohannis, ca totdeauna în momentele delicate, se ferește de orice raport cu propria națiune.

Nu fumează și nu bea

Faptul că apare la televizor nu înseamnă că se află în mijlocul românilor. Când convoacă vreo conferință de presă pune o distanță apreciabilă între el și ziariști, își recită poezeaua și o ia repede din loc, refuzând întrebările. Îi e frică de ceva? Despre virus spunea că e doar o răceală. Ce naiba, se teme de un strănut? De când a izbucnit epidemia, conduce țara psalmodiind textele compuse de consilieri și refuzând ajutorul logopezilor. Chiar dacă are un mesaj important de transmis, lumea, când îl aude cum vorbește, nu-l mai bagă în seamă. Ba chiar râde. Și, pentru că vorbeam la început despre război, se știe că moralul trupelor este ridicat de prezența generalilor în mijlocul ostașilor. Patton, bunăoară, stătea la taclale cu soldații, își sacrifica rezerva de trabucuri împărțindu-le, iar Montogomery, cu toată rigiditatea lui britanică, nu se da în lături de la un whisky cu trupeții, pe marginea tranșeei. Iohannis? Iohannis ar inventa imediat scuze.Nu fumează și nici nu bea whisky direct din sticlă.

Epidemia trece, conturile rămân

Am mai scris, Xi Jinping, președintele chinez, nu s-a sfiit să dea ochii cu medicii din Wuhan, mergând la ei în spital. Pe de altă parte, Putin, fără teamă, a vizitat unul dintre cele mai mari spitale din Moscova, unde erau internați pacienți infectați cu coronavirus. Iohannis? Da, Iohannis apare și el, dar numai de la distanță. Le-a urat medicilor succes, la o videoconferință. I-a asigurat de sprijinul lui. Urâtă glumă, căci cu numai cu câteva zile înainte afirmase că trebuie să ne descurcăm cu ce avem, și trebuie să o facem foarte bine. E ca și cum ar fi dat câte o mănușă la trei medici. Îl vedeți pe Iohannis în fruntea unui convoi cu echipamente sanitare destinate Spitalului Universitar? Eu nu, din două motive. Unu, nu există echipamente. Și doi, Iohannis merge numai cu mașina lui blindată, nu suportă furgonul armatei. Vi-l imaginați pe Klaus Iohannis donând cei 360.000 de euro, pe nedrept încasați din chiria caselor sau cumpărând din ei echipamente de protecție? Eu nu, căci epidemia trece, pe când conturile rămân.

https://www.national.ro/

Mens sana in corpore polisano! 10 elemente ale unei succesiuni evidente:

27 mart.

Imagini pentru Klaus Werner Iohannis FDGR

 1. Klaus Werner Iohannis a fost președintele FDGR între 2002 și 2013.
 2. Paul-Jürgen Porr e președintele FDGR din 2013.

 3. În 2006, Klaus Werner Iohannis devine nașul de cununie al lui Paul-Jürgen Porr. În 2008, Klaus Werner Iohannis devine și naș de botez pentru familia Porr.

 4. Anul 2017 e important pentru Paul-Jürgen Porr nu doar pentru că e reales președinte al FDGR, ci și pentru că, în luna februarie, devine noul director medical al spitalului #POLISANO din Sibiu.

 5. În data de 1 decembrie 2018, Victor Costache, medic și șef de secție la #POLISANO Sibiu, este decorat de Klaus Werner Iohannis cu Ordinul Național Pentru Merit în grad de Cavaler.

 6. Pe 4 noiembrie 2019, Victor Costache devine ministru al Sănătății în guvernul dorit de Klaus Werner Iohannis.

 7. Pe 7 noiembrie 2019, trei zile mai târziu, ministrul Victor Costache semnează, ca angajat, un nou contract cu #POLISANO Sibiu.

 8. Pe 11 noiembrie 2019, ministrul Sănătății și angajatul POLISANO Sibiu, Victor Costache, o propune președinte la Casa Națională de Asigurări de Sănătate pe Adela Cojan, director executiv la… ați ghicit: POLISANO Sibiu.

 9. Pe 18 noiembrie 2019, ministrul Victor Costache modifică un Ordin de ministru din 2015. El adaugă „Clinica Polisano Sibiu” pe lista spitalelor care beneficiază de un program finanțat de stat. De asemenea, ministrul Victor Costache, angajat POLISANO, modifică și criteriile de eligibilitate înlocuind „două angiografe” cu „un angiograf”. POLISANO Sibiu deține UN angiograf…

 10. O Ordonanța de Urgență care privatizează Sănătatea este dată în toiul nopții dinaintea moțiunii de cenzură. A doua zi, guvernul urma să cadă, iar un guvern demis nu mai poate emite ordonanțe de urgență…

CONCLUZII:

a. Cine nu înțelege dintr-o clipire încrengătura Iohannis-Porr-Costache-FDGR-Polisano-CNSAS – e complet pierdut pentru sine și pentru umanitate.

b. Cine crede sincer că Beuran trebuie să stea în arest la domiciliu, iar Costache în fotoliu la minister – e un mega-idiot mega-util.

c. Propun ca, la rectificarea bugetară, oricând va fi aceasta, serviciile și magistratura să primească încă de 100 de ori bugetul actual. E clar că sunt vigilente, independente și superpotente…

d. Într-o țară locuită de cetățeni pe care îi interesează măcar propria SĂNĂTATE, dacă nu și chestiuni desuete precum dreptatea, s-ar fi strâns deja cel puțin 100.000 de oameni în Piața Victoriei.

P.S. Când îmi asumam SINGUR proteste la DNA (încă era Kovesi acolo) și la Cotroceni, foarte puțini oameni inimoși se ridicau de pe scaun și participau. Ca atare, cine crede că are pentru ce să protesteze o poate face fără nicio problemă fără să se plângă că n-are cine să organizeze… În fond, protestul e o măsură a implicării cetățenești. Sau, cel puțin, asta ar trebui să fie…

Șoc la MAI: Despescu pleacă după Costache!

27 mart.

Iată că în chiar pragul ”curbei ascendente” pe care specialiștii o dau drept inevitabilă în luna aprilie, puterea politică de la București încearcă să scape, de-abia acum, de verigile slabe ale actului de guvernare. Iar cea mai bună dovadă că ”gluma se îngroașă” și niciun lider nu își mai permite să lupte în prima linie cu ”protejați”, indiferent ar cui ar fi aceștia este ”demisia din motive personale și profesionale” a ministrului Sănătății. Nici măcar relația de prietenie pe persoană fizică între familiile Costache și Iohannis nemaifiind suficientă pentru salvarea postului lui Victor Costache. Cel care însă, după cum o arată informațiile de ultimă oră intrate în posesia noastră este la un singur pas de a pleca ”la pachet” cu chestorul Bogdan Despescu. Nimeni altul decât ministrul de facto al Internelor, după ce Marcel Vela a făcut greșeala de a-i înmâna și oficial acestuia frâiele întregului minister.

vela 2 Șoc la MAI: Despescu pleacă după Costache!

Își ia Vela ministerul înapoi de la Despescu?

Iar picătura care a umplut paharul nemulțumirilor exprimate tot mai fățiș atât de proprii subordonați, cât mai ales de reprezentanții celorlalte structuri implicate în războiul cu pandemia de coronavirus pare să fi fost ”bosumflarea” secretarului de stat din MAI că nu a mai primit de 25 martie cea de a patra stea de chestor promisă, ca să aibă și acesta același rang cu Ion Buda, șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Iar dacă în timp ce polițiștii din subordine sunt trimiși pe străzi până la epuizare și fără cele mai mici măsuri de protecție iar secretarului de stat care coordonează inclusiv IGPR-ul și Poliția de Frontieră îi arde de avansarea sa în grad, atunci devine explicabil de ce nici măcar influenții săi protectori, ministrul Apărării, generalul Nicolae Ionel Ciucă și președintele Camerei de Comerț, Mihai Daraban nu îi mai pot salva acestuia postul. Mai ales că începe și Marcel Vela să priceapă ”sistemul paralel” creat în jurul său de un Bogdan Despescu care a reușit într-un timp extrem de scurt să își pună în cap nu doar principalele inspectorate și Direcții din subordine, dar și celelalte structuri din sistem implicate în lupta cu pandemia.

politiste Șoc la MAI: Despescu pleacă după Costache!

Ca și medicii, polițiștii sunt trimiși carne de tun în prima linie a luptei cu COVID-19

Astfel că, după cum susțin sursele noastre, chestorului Despescu deja i s-a transmis să o ia pe urmele lui Victor Costache și să-și depună singur demisia de onoare. Pentru că oricum Despescu pleacă din fruntea Poliției Române, cu sau fără scandal…

Jale la Frontieră!

Dacă tot sunt prieteni la cataramă din ”perioada buzoiană” a tinereții lor, poate că Bogdan Despescu și Nicolae Ionel Ciucă ar fi fost bine să conceapă și un plan comun prin care transportoarele blindate ale Armatei să nu mai defileze mediatic pe la Unirii și prin Centrul Capitalei și să fie trimise acolo unde chiar este nevoie de ele. Mai ales că se știe că modelul este copiat – dar prost!- după cel al transportoarelor blindate cu militari cu automatele la piept postate în fața Amabasadelor Israelului și Statelor Unite ale Americii din Belgia!

Politia de Frontier serbia Șoc la MAI: Despescu pleacă după Costache!

Este jale la la frontiera cu Serbia și Ucraina!

Asta doar așa, ca ”să se știe că se știe” cum s-a ajuns la această strategie strict de imagine menită a spulbera din păcate încrederea populației în starea de urgență, în loc să o întărească! Pentru că încă dinainte de primul caz confirmat de COVID-19 în România existau rapoarte informative mai mult decât îngrijorătoare privind în special situația de la Frontiera cu Serbia. Acolo unde doar ”rătăciții” mai se supuneau de ceva vreme controalelor Poliției de Frontieră din punctele oficiale de acces. Ca să nu mai vorbim că prea multă din tehnica raportată că s-ar afla deja ”pe felie” zăcea cine știe pe unde. Drept urmare, cum frontiera cu Serbia și cu Ucraina este oricum ”ferfeniță”, trupele Ministerului Apărării Naționale ar fi trebuit trimise acolo, ”pe felie”, pentru a interzice accesul necontrolat al celor care evită trecerea controlată prin punctele de frontieră. Reprezentând de acum un factor de risc major al răspândirii cu coronavirus, ca să nu mai vorbim de celelalte implicații penale. Numai că ministrul Apărării și ministrul de facto al Internelor au preferat punerea în scenă a unei regii penibile, cu mașini de Poliție care încadrează blindatele Armatei pe marile bulevarde ale Capitalei și cu un ”prime time” bine pus la punct cu propaganda de casă… Astfel că dacă Despescu și Ciucă nu trimit de urgență Armata la frontieră, atunci scoaterea trupelor nu intră decât la categoria divertisment pe vreme de stat în casă…

Execuția lui Trucă și ”cavoul de pe Eforie”

După cum o arăta clar documentul publicat în exclusivitate de ”Național” zilele trecute, la Poliția Capitalei se face o economie ”habotnică” până și de săpun lichid, ca să nu mai vorbim de măștile mai mult decât insuficente și pe care șefii de structuri chiar că nu mai au cum să le împartă după sistemul ”una la cinci oameni”. Iar alături de medici, polițiștii sunt de departe în prima linie a veritabilului război purtat de către statul român cu pandemia de coronavirus. De asemenea, factorii de decizie guvernamentali au ajuns și la concluzia, deși tardivă, că procedura de operare a declarațiilor de la frontiere a fost mult întârziată, ca să nu mai vorbim de ”haosul” din aeroporturi la cursele externe.

cap despescu Șoc la MAI: Despescu pleacă după Costache!

Armata lui Ciucă să fie trimisă la frontieră, nu să defileze la Unirii încadrată de Poliția lui Despescu

Iată însă că, pe lângă frica de COVID-19, mai sunt și sute de familii care se tem pentru viața celor dragi, cei care lucrează în ”cavoul de pe Eforie”, clădirea expertizată seismic ca ”și căzută”la următoarea mișcare tectonică mai semnificativă. Numai că deși ministrul Vela aprobase mutarea de urgență și structurile de specialitate luaseră toate măsurile pentru mutare, un ”capriciu” al lui Despescu a făcut ca sute de angajați ai MAI să continue să primească zilnic mii de cetățeni în clădirea de pe Eforie! În schimb, singura măsură concretă luată pare să fi fost una de ”vendetta”, prin ”execuția sumară” a lui Mihai Trucă de la Direcția Generală Logistică și expulzarea acestuia pe Olteniței, acolo unde par să ajungă cam toți cei care se opun chestorului Despescu…

I-a luat apartamentul lui Vela!

Însă parcă pentru a înțelege mai bine care este rolul lui Marcel Vela în Ministerul Afacerilor Interne în mandatul lui Bogdan Despescu este suficient exemplul apartamentului de pe strada Paul Greceanu. Cel care este ”de când lumea și pământul” apartamentul ministrului de Interne, cutumă respectată indiferent de numele acestuia, pentru a i se putea asigura astfel securizarea desfășurării activității și în afara sediului MAI. Numai că în timp ce Marcel Vela a fost lăsat nu se știe cum să se descurce singur, Bogdan Despescu s-ar fi amuzat copios că în apartamentul ministrului a fost instalat …

norocel Șoc la MAI: Despescu pleacă după Costache!

Pompiliu Norocel Stroe stă în apartamentul ministrului

Pompiliu Norocel Stroe! Oricum, la cât s-a îngroșat în ultimele zile ”mapa neagră” profesională a chestorului ”cu doar” trei stele Bogdan Despescu din partea tuturor structurilor și la ce realități tot mai ”crude” din Secțiile de Poliție ies la iveală pe zi ce trece, inițiații sistemului dau ca sigură plecarea acestuia după modelul Costache! Și cu toate că pentru mulți poate părea surprinzătoare această variantă de lucru în plină pandemie, până și doctorul Raed Arafat ar urma în cele din urmă să dea explicații cu privire la ”obsesia” direcționării bugetului către ”SMURD”-ul său cel de suflet, în timp ce nici măcar în ultima clipă nu s-ar fi făcut demersurile necesare pentru alocarea sumelor necesare achiziției de echipamente medicale de protecție de urgență, atunci cât se mai putea… Și uite că, odată cu ”demisia” lui Despescu, poate a venit vremea să își ia și Marcel Vela ministerul înapoi și să-și asume responsabilitatea politică pentru conducerea acestuia, fără a îl mai lăsa pe mâinile altora!

https://www.national.ro/

<span>%d</span> blogeri au apreciat: