Arhiva | 8:06 pm

DRAGA ANI A LUI TRAIAN BASESCU A SESIZAT DNA IN CAZUL LUI IOAN NELUTU BOTIS!

26 apr.

ANI l-a trimis pe fostul ministru al Muncii la DNA să și-o ia peste Botiș

La cam o săptămînă după ce i-a deschis dosar pentru posibil conflict de interese lui Nelu Botiș, deja fost ministru al Muncii, Agenția Națională de Integritate a și terminat treaba. Din nefericire pentru Botiș, măgăria pe care a făcut-o depășește competențele ANI și este de cea a DNA. Instituție pe care Agenția a și informat-o că: conflictul de interese în care s-a aflat Botiș, al cărui minister a aprobat o finanțare europeană pentru o asociație care o plătea pe nevastă-sa, e atît de penal că inspectorii ANI nu au instrumentele necesare. Mai jos, în comunicatul ANI, veți vedea că întreg proiectul a fost premeditat de la cap la coadă, astfel încît familia ministrului să beneficieze nu doar de un salariu acordat soției lui Botiș, ci și de o chirie de cîteva mii de lei noi lunar, tot din bani europeni.

COMUNICAT

privind constatarea conflictului de interese şi sesizarea

Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în cazul domnului IOAN-NELU BOTIŞ,

Ministru al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale

Agenția Națională de Integritate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, a constatat în urma procedurilor de evaluare, următoarele:

1. indicii temeinice cu privire la săvârșirea de către domnul STOIAN DORIN RADU, în calitate de reprezentant al Asociației ”Parteneriat Euroactiv” Bistrița, a infracțiunii prevăzute de art. 181 alin. 1) din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie;

2. indicii temeinice cu privire la săvârșirea de către doamna MAGDA CARMEN DIANA, manager al proiectului ”Șansa la demnitate” desfășurat de Asociația ”Parteneriat Euroactiv” Bistrița, a infracțiunii prevăzută de art. 183 alin. 1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie;

3. indicii temeinice cu privire la săvârșirea de către doamna BOTIȘ LIGIA ADINA, soţia domnului IOAN-NELU BOTIŞ, în calitate de expert de tip A în cadrul proiectului ”Șansa la demnitate”, respectiv în calitatea de asociat unic și administrator al S.C. MOBIL CONSTRUCT S.R.L., a infracțiunii prevăzută de art. 183 alin. 1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie;

4. indicii temeinice cu privire la săvârșirea de către IOAN-NELU BOTIŞ, în calitate de Ministru în cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale a infracțiunii de conflict de interese prevăzută de art. 2531 din Codul Penal al României;

5. elemente privind posibila încalcare a prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a O.U.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală de către S.C. MOBIL CONSTRUCT S.R.L.

În temeiul art. 12, alin. (1) și alin. (2), lit. b din Legea nr. 176/2010, Agenția Națională de Integritate s-a sesizat din oficiu la data de 19.04.2011, cu privire la posibila nerespectare de către domnul BOTIȘ IOAN NELU, în perioada exercitării mandatului de Ministru al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale (03.09.2010 – 20.04.2011), a regimului juridic al conflictelor de interese.

Conform prevederilor Legii nr. 176/2010, procedura de informare a fost îndeplinită la data de 19.04.2011, domnul IOAN-NELU BOTIŞ fiind înștiințat, prin intermediul unei scrisori (adresa nr. 49974/G/I.I.) recomandate, despre declanșarea activității de evaluare, precum și cu privire la drepturile sale de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La aceeaşi dată, domnul IOAN-NELU BOTIŞ, s-a prezentat la sediul Agenţiei Naţionale de Integritate, ocazie cu care a luat cunoştinţă de informaţiile şi datele cuprinse în dosarul de evaluare. La data de 20.04.2011, domnul IOAN-NELU BOTIŞ s-a prezentat pentru a doua oară la sediul Agenţiei Naţionale de Integritate pentru a depune o serie de documente în vederea lămuririi aspectelor care stau la baza evaluării.

În urma evaluărilor efectuate, s-au identificat următoarele elemente:

– Asociația ”Parteneriat Euroactiv” Bistrița, persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, a fost înființată la data de 13.09.2007, unul din membrii fondatori fiind Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM) Bistrița-Năsăud, reprezentată de domnul Ioan-Nelu BOTIŞ.

– la data de 19.09.2010, Asociația ”Parteneriat Euroactiv” Bistrița a depus la Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Nord-Vest (OIPOSDRU) cererea de finanțare a proiectului ”Sansă la demnitate”, în vederea accesării de fonduri europene.

– la data de 01.10.2010, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale – Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial ”Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Nord-Vest (OIPOSDRU) a aprobat cererea de finanțare a proiectului ID 79740 intitulat ”Sansă la demnitate”, pentru o finanțare nerambursabilă în valoare de 2.086.141,44 lei (500.000 euro), beneficiar fiind Asociația ”Parteneriat Euroactiv” Bistrița, cu sediul în str. Ecaterina Teodoroiu nr. 10, Mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud.

– la data de 22.10.2010, a fost semnat Contractul de finanțare nr. POSDRU/104/5.1/G/79740 pentru proiectul ”Șansa la demnitate” între Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale – OIPOSDRU reprezentat de către dna Florica Ana Cîmpean și Asociația ”Parteneriat Euroactiv” Bistrița, în calitate de beneficiar, reprezentată de către domnul Stoian Dorin Radu.

– din echipa de management a proiectului ”Șansa la demnitate” fac parte: Magda Carmen Diana – manager de proiect, Moroșanu Ioan Iany – ofițer financiar, Deneș Daniel – consilier juridic, Maxian Cristina – asistent manager, Bartha Csaba – specialist IT, Hădărean Irina – responsabil grup de lucru 1, Botiș Ligia Adina – responsabil grup de lucru 2, Căpraru Alina Gabriela – responsabil grup de lucru 3, Lăzăroaie Ovidiu – specialist în informare și publicitate.

– doamna Botiș Ligia Adina a deţinut în perioada 25.02.2011-31.03.2011, calitatea de asociat în cadrul S.C. Euroactiv Job S.R.L.

– doamna Moroșanu Ioan Iany, doamna Hădărean Somlea Nicolina Irina şi doamna Căpraru Alina Gabriela deţin începând cu data de 25.02.2011 şi până în prezent, calitatea de asociat în cadrul S.C. Euroactiv Job S.R.L.

– doamna Bartha Csaba deţine începând cu data de 25.02.2011 şi până în prezent calitatea de sociat si administrator în cadrul S.C. Euroactiv Job S.R.L.

– Conform cererii de finanțare, în planul proiectului ”Sansa la demnitate” a fost prevăzută închirierea unei săli de curs în suprafață de 100 m.p., pentru o periodă de 6 luni, necesară desfășurării unor activități ale proiectului, cu suma totală de 99.000 lei. Astfel, pentru aceste activități a fost închiriat spațiul situat în str. Cloșca nr. 3, mun. Bistrița, jud. Bistrița Năsăud.

Conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 176/2010, inspectorul de integritate a considerat că sunt elemente în sensul încălcării legislației în vigoare, după cum urmează:

1. indicii temeinice cu privire la săvârșirea de către domnul STOIAN DORIN RADU, a infracțiunii prevăzute de art. 181 alin. 1) din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie ca urmare a prezentării de informaţii inexacte, în calitate de reprezentant al Asociației ”Parteneriat Euroactiv” Bistrița, la depunerea cererii de finanțare a proiectului ” Șansa la demnitate”, în scopul obținerii finanțării din bugetul general al Comunităților Europene.

Domnul Stoian Dorin Radu, în calitate de reprezentant al Asociației ”Parteneriat Euroactiv” Bistrița, a completat și transmis electronic cererea de finanțare a proiectului ” Șansa la demnitate”.

La data depunerii cererii de finanțare, obiectivele specifice proiectului erau:

– crearea unei structuri autorizate de acordare a serviciilor de formare profesională

– facilitarea accesului pe piața muncii a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă prin acces la informare și consiliere profesională.

Obiectul de activitate al Asociației ”Parteneriat Euroactiv” Bistrița, a fost modificat ulterior, prin extinderea acestuia cu activităţi similare proiectului depus, după cum urmează:

– informare, consiliere profesională și medierea muncii ;

– formare profesională; măsuri active pentru stimularea ocupării forței de muncă;

– consultanță și asistență;

– selectarea și plasarea forței de muncă pe piața internă și externă;

– servicii de asistență și incluziune socială;

– informare și consiliere în instituțiile de învățământ;

– instruire privind sănătate și securitatea în muncă;

– instruire în evaluarea de riscuri la locul de muncă.

Astfel, prin completarea obiectului de activitate al Asociaței, ulterior depunerii cererii de finanțare, rezultă elemente care arată faptul că, la data depunerii cererii de finanțare, Asociația ”Parteneriat Euroactiv” Bistrița nu avea înscrise mențiuni în obiectul de activitate privind realizarea obiectivelor pentru care a fost aprobat proiectul, aspect care putea avea un impact la evaluarea cererii de proiect, raportat la experiența în domeniu cu privire la modificările aduse în actul constitutiv la data de 03.09.2010, opozabilă prin decizia Judecătoriei Bistrița în dosarul nr. 8447/190/2010.

2. indicii temeinice cu privire la săvârșirea de către doamna MAGDA CARMEN DIANA, în calitate de manager al proiectului ”Șansa la demnitate” desfășurat de Asociația ”Parteneriat Euroactiv” Bistrița, a infracțiunii prevăzută de art. 183 alin. 1) din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, ca urmare a gestionării în mod fraudulos prin folosirea unor documente inexacte, a unora dintre activitățile proiectului, având ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Comunităților Europene.

Doamna MAGDA CARMEN DIANA, în calitate de manager al proiectului ”Șansa la demnitate”, şi reprezentant al Asociației ”Parteneriat Euroactiv” Bistrița, a încheiat la data de 01.11.2010, un contractul de închiriere cu S.C. Mobil Construct S.R.L., societate deţinută şi reprezentată în calitate de administrator de către doamna BOTIŞ LIGIA ADINA, având ca obiect închirierea spațiului situat în Municipiul Bistrița, str. Cloșca nr. 3, cu destinația ”săli de curs”, contra sumei de 5.500 lei/lună, pe o perioadă de 4 ani. Doamna BOTIŞ LIGIA ADINA deţine în cadrul proiectului calitatea de expert.

3. Indicii temeinice cu privire la săvârșirea de către doamna BOTIŞ LIGIA ADINA, a infracțiunii prevăzute de art. 183 alin. 1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, ca urmare a diminuării ilegale a resurselor obţinute din bugetul general al proiectului, prin activitățile desfășurate în dubla calitate.

Doamna BOTIŞ LIGIA ADINA deține în cadrul proiectului ”Șansa la demnitate” calitatea de expert de tip A. Doamna BOTIŞ LIGIA ADINA deţine în același timp și calitatea de asociat unic și administrator al S.C. MOBIL CONSTRUCT S.R.L.

În calitate de expert de tip A, doamna BOTIŞ LIGIA ADINA a fost remunerată în cadrul proiectului ”Șansa la demnitate”, conform fișei fiscale, pentru lunile noiembrie şi decembrie 2010, cu suma de de 13.709 lei, şi respectiv, cu suma de 16.800 lei pentru lunile ianuarie și februarie 2011.

În calitate de reprezentant al S.C. MOBIL CONSTRUCT S.R.L., doamna BOTIŞ LIGIA ADINA a încheiat la data de 01.11.2010, cu managerul proiectului ”Șansa la demnitate”, contractul de închiriere al spațiului situat în Municipiul Bistrița, str. Cloșca nr. 3, în suprafață de 100 m.p., pe o durată de 4 ani, cu prețul de 5500 lei/lună, pentru derularea activităților aferente proiectului.

Doamna BOTIŞ LIGIA ADINA a deținut atât calitatea de expert de tip A în cadrul proiectului de finanțare cât și cea de ”beneficiar” al contractului de închiriere prin cedarea folosinței spațiului proprietate personală, de către societatea comercială în cadrul căreia este atât asociat cât și administrator unic.

Conform art. 11^1 din contractul de finanţare POSDRU/104/5.1/G/79740:

„(1) Reprezintă conflict de interese orice situaţie care împiedică părţile contractante să aibă o atitudine profesionistă, obiectivă şi imparţială sau să execute activităţile prevăzute în prezentul contract într-o manieră profesionistă, obiectivă şi imparţială, din motive referitoare la familie, viaţă personală, afinităţi politice ori naţionale, interese economice sau orice alte interese. Interesele anterior menţionate includ orice avantaj pentru persoana în cauză, soţul/soţia, rude ori afini până la gradul al IV-lea inclusiv.

(2) Părţile contractante se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a evita orice conflict de interese sau incompatibilitate definită de legislaţia românească şi europeană în vigoare şi să se informeze reciproc, cu celeritate, în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.

(3) Dispoziţiile menţionate la alin. (1) şi (2) se aplică partenerilor, subcontractanţilor, angajaţilor Beneficiarului, precum şi angajaţilor AMPOSDRU / OIPOSDRU delegat implicaţi în realizarea prevederilor prezentului contract.”

4. indicii temeinice cu privire la săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 2531 din Codul Penal al României, de către domnul IOAN-NELU BOTIŞ constând în îndeplinirea unui act ori participarea la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani, sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură.

Proiectul ”Șansa la demnitate” desfășurat de Asociația ”Parteneriat Euroactiv” Bistrița, a fost aprobat și semnat la o dată ulterioară numirii în funcție a Ministrului Botiș Ioan Nelu. În calitate de Ministru al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, dl. Botiș Ioan Nelu are atribuții în gestionarea fondurilor structurale;

Atât la data depunerii proiectului, cât şi la data semnării contractului de finanţare, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM) Bistrița-Năsăud, prin reprezentant Botiş Ioan Nelu, figura ca membru fondator al Asociația ”Parteneriat Euroactiv” Bistriţa.

Cererea de modificare a actului constitutiv, în sensul renunţării de către AJOFM Bistriţa-Năsăud la calitatea de membru fondator, a fost admisă de Judecătoria Bistriţa prin încheierea civilă nr. 2394/CC/2010, modificarea Registrului Național al persoanelor juridice fără scop patrimonial a fost efectuată la data de 25.10.2010, dată de la care produce efecte pentru terți.

5. elemente privind posibila încalcare a prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a O.U.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală de către S.C. MOBIL CONSTRUCT S.R.L. ca urmare a neînregistrării în vederea stabilirii obligaţiilor fiscale a contractului de închiriere nr. 41/01.11.2010, încheiat între S.C. MOBIL CONSTRUCT S.R.L. și Asociația ”Parteneriat Euroactiv” Bistriţa.

6. nu au fost identificate elemente în sensul existenţei unei încălcări a regimului juridic al conflictelor de interese în materie administrativă, prevăzut de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece nu a rezultat participarea directă a domnului Ioan-Nelu BOTIŞ în calitate de ministru al Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în aprobarea proiectului „Şansă la demnitate” şi încheierea contractului de finanţare.

Având în vedere cele de mai sus, s-a procedat la întocmirea raportului de evaluare şi s-au dispus următoarele:

1. sesizarea Direcției Naționale Anticorupție cu privire la existenţa unor indicii referitoare la săvârșirea de către domnul STOIAN DORIN RADU, a infracțiunii prevăzute de art. 181 alin. 1) din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie ca urmare a prezentării de informaţii inexacte, în calitate de reprezentant al Asociației ”Parteneriat Euroactiv” Bistrița, la depunerea cererii de finanțare a proiectului ” Șansa la demnitate”, în scopul obținerii finanțării, din bugetul general al Comunităților Europene.

2. sesizarea Direcției Naționale Anticorupție cu privire la existenţa unor indicii referitoare la săvârșirea de către doamna MAGDA CARMEN DIANA, în calitate de manager al proiectului ”Șansa la demnitate” desfășurat de Asociația ”Parteneriat Euroactiv” Bistrița, a infracțiunii prevăzută de art. 183 alin. 1) din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie; ca urmare a gestionării în mod fraudulos prin folosirea unor documente inexacte, a unora dintre activitățile proiectului, având ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Comunităților Europene;

3. sesizarea Direcției Naționale Anticorupție, cu privire la existenţa unor indicii referitoare la săvârșirea de către doamna BOTIŞ LIGIA ADINA, a infracțiunii prevăzute de art. 183 alin. 1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, ca urmare a diminuării ilegale a resurselor obţinute din bugetul general al proiectului, prin activitățile desfășurate în dubla calitate;

4. sesizarea Direcției Naționale Anticorupție, cu privire la existenţa unor indicii referitoare la săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 2531 din Codul Penal al României, de către domnul IOAN-NELU BOTIŞ;

5. sesizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vederea stabilirii obligațiilor fiscale referitor la veniturile din cedarea folosinţei bunurilor realizate în baza contractului de închiriere nr. 41/01.11.2010;

6. clasarea lucrării în ceea ce privește încălcarea de către domnul IOAN-NELU BOTIŞ a regimului juridic al conflictelor de interese în materie administrativă, prevăzut de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATEIOAN OLTEAN LEADERUL PD-L BISTRITA CEL CU „BROSCOIUL PSD IN GAT”SARE IN AJUTORUL LUI IOAN NELUTU SABAU SI IMPOTRIVA LUI TRAIAN BASESCU SI A „DRAGEI SALE ANI”CARE A TRIMIS CAZUL BOTIS LA DNA?!!!

Oltean spune că Botiș a făcut doar o greșeală, iar cazul său nu e „grav”

Președintele PDL Bistrița-Năsăud, Ioan Oltean, a declarat, la Realitatea TV că Ioan Botiș este un „tip de onoare”, iar cazul său nu este unul „grav”.
„El este un tip de onoare și a preferat să plece pentru o greșeală pe care a făcut-o, greșeală care, din punctul meu de vedere, este nesemnificativă în raport cu ceea ce a făcut pentru acest minister și domeniul pe care l-a gestionat. Ar fi trebuit să fie mult mai atent cu gestionarea fondurilor europene afalte sub autoritatea lui și probabil că, dacă manifesta mai multă atenție în privința aceasta, nu s-ar fi ajuns aici. S-a ajuns aici, asta este, a plecat printr-o demisie onorabilă, dar aș vrea să subliniez un lucru. Oamenii care au o ținută profesională foarte bună au și ținută morală și, când greșesc, pleacă. Am asistat, de-a lungul timpului, și la alte situații mult mai grave decât cea în care se află Ioan Nelu Botiș. Au furat cu camionul și cu trenul, iar astăzi îi văd dând lecții de morală altora. E foarte ușor să faci pe lupul moralist și să uiți ce ai făcut tu. Apreciez gestul lui Botiș. Regret că s-a ajuns aici și nu a putut să continue ceea ce a făcut foarte mine”, a spus Oltean.

Întrebat de jurnaliști dacă nu i se pare totuși un caz grav, Oltean a spus că nu.

„Cazul nu a fost grav. În opinia mea e o greșeală care este de condamnat. Cu siguranță a făcut-o cu bună știință că nu e inconștient. Nu cred că toți cei care ajung în diverse funcții trebuie să-și omoare neamurile. Eu știu ce înseamnă demnitatea și responsabilitatea, dar nu pot accepta să-mi dea lecții unii care au făcut altele și mai grave. Nu accept lecții de la unii care au greșit mult mai tare ca Ioan Nelu Botiș și nu au făcut nici măcar un sfert din gestul lui de onoare”, a spus Oltean.
ANI a sesizat DNA în cazul Botiș. Fostul ministru ar putea fi cercetat pentru conflict de interese
Agenția Națională de Integritate (ANI) a sesizat Direcția Națională Anticorupție în legătură cu situația fostului ministru al Muncii, Ioan Botiș, cerând procurorilor să-l cerceteze pe acesta pentru conflict de interese.
Inspectorii ANI susțin că sunt indicii temeinice că fostul ministru al Muncii, Ioan Botiș, ar fi săvârșit infracțiunea de conflict de interese, potrivit art.253 indice 1 Cod penal.

ANI s-a sesizat în acest caz în 19 aprilie și l-a înștiințat pe Botiș despre acest lucru, fostul ministru prezentându-se la agenție pentru a depune documente.

De asemenea, ANI precizează că și soția acestuia, Ligia Adina Botiș, în calitate de expert de tip A în cadrul Proiectului “Șansa la demnitate”, respectiv, în calitatea de asociat unic și administrator al SC Mobil Construct SRL, ar putea fi cercetată pentru corupție.

Inspectorii de integritate susțin că au indicii temeinice cu privire la săvârșirea infracțiunii de conflict de interese de către Ioan Botiș, “constând în îndeplinirea unui act ori participarea la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soțul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani, sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură”.

Proiectul “Șansa la demnitate” desfășurat de Asociația “Parteneriat Euroactiv” Bistrița a fost aprobat și semnat la o dată ulterioară numirii în funcție a ministrului Botiș Ioan Nelu. În calitate de ministru al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Botiș are atribuții în gestionarea fondurilor structurale. Atât la data depunerii proiectului, cât și la data semnării contractului de finanțare, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Bistrița-Năsăud, prin reprezentant Ioan Botiș, figura ca membru fondator al Asociației “Parteneriat Euroactiv” Bistrița.

Cererea de modificare a actului constitutiv, în sensul renunțării de către AJOFM Bistrița-Năsăud la calitatea de membru fondator, a fost admisă de Judecătoria Bistrița prin încheierea civilă nr. 2394/CC/2010, modificarea Registrului Național al persoanelor juridice fără scop patrimonial a fost efectuată la data de 25.10.2010, dată de la care produce efecte pentru terți.

În ceea ce o privește pe Ligia Adina Botiș, ANI susține că aceasta a deținut atât calitatea de expert de tip A în cadrul proiectului de finanțare, fiind și beneficiar al contractului de închiriere prin cedarea folosinței spațiului proprietate personală, de către SC Mobil Construct SRL în cadrul căreia este atât asociat cât și administrator unic.

Inspectorii ANI mai aduc acuzații susținând că sunt indicii privind săvârșirea de posibile fapte de corupție și de către Dorin Radu Stoina, reprezentant al Asociației “Parteneriat Euroactiv” Bistrița, și de Carmen Diana Magda, manager al proiectului.

Inspectorii de integritate au stabilit că Dorin Radu Stoian a completat și transmis electronic cererea de finanțare a Proiectului “Șansa la demnitate”, în care prevăzuse activități de formare profesională, pe care ulterior le-a completat cu activități de informare, consultanță și instruire.

“Astfel, prin completarea obiectului de activitate al Asociaței, ulterior depunerii cererii de finanțare, rezultă elemente care arată faptul că, la data depunerii cererii de finanțare, Asociația Parteneriat Euroactiv Bistrița nu avea înscrise mențiuni în obiectul de activitate privind realizarea obiectivelor pentru care a fost aprobat proiectul, aspect care putea avea un impact la evaluarea cererii de proiect, raportat la experiența în domeniu cu privire la modificările aduse în actul constitutiv la data de 03.09.2010, opozabilă prin decizia Judecătoriei Bistrița în dosarul nr. 8447/190/2010″, arată ANI.

Carmen Diana Magda este acuzată că a gestionat în mod fraudulos prin folosirea unor documente inexacte, unele dintre activitățile proiectului, având ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Comunităților Europene.

Potrivit ANI, și firma SC Mobil Construct SRL poate fi verificată pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
O asociație cu sediul acasă la Botiș a primit 21 de miliarde de lei vechi de la UE și Guvern.
Asociația Parteneriat Euroactiv Bistrița, cu sediul pe strada Cloșca nr. 3A, mai precis acasă la ministrul Ioan Botiș, și-a scos fața în lume, adică la Bursa locurilor de muncă organizată de AJOFM.

La bursă, principala preocupare a Alinei Căpraru (foto), șefa de cabinet a deputatului Ioan Nelu Botiș, a fost să se fotografieze și să împartă șomerilor pliante. Pe aceste hârtii scria mare că organizația implementează un proiect numit “Șansa la demnitate”, finanțat de Uniunea Europeană, Guvernul României și Fondul Social European POSDRU 2007-2013.

Pe pliant se găsea oferta acestei organizații pentru muritorii de rând care nu au avut șansa să locuiască pe strada Cloșca și să fie vioara întâi într-un minister în care se împarte cu generozitate din tortul european al banilor.

Iată ce își propune asociația nonguvernamentală (sic!): informare privind piața muncii, consiliere și mediere pe piața muncii (adică același lucru pe care îl face și AJOFM sau ar trebui să-l facă), formare profesională în ocupațiile de sudor, mașinist, stivuitor (meserii ce pot fi învățate lejer în Centrul de formare profesională al AJOFM) și sprijin pentru ocupare pe piața muncii. În ce privește ultima ofertă, să fim serioși!

În pliant mai scrie că participarea la acest program este gratuită și că în cadrul lui șomerul va învăța cum să-și facă un CV, să se prezinte la un interviu, să caute locul de muncă ce i se potrivește, dar și să facă practică la angajatori renumiți de pe raza județului. Să-ți faci un CV poți învăța singur, să te prezinți la un interviu nu e mare lucru. Poți afla cu ușurință dintr-o carte de dezvoltare personală.

Singurul lucru cu adevărat util este că fiecare participant primește și 200 de lei, transport gratuit la curs și certificat de calificare.

Ca să facă toate aceste lucruri, Asociația Parteneriat Euroactiv Bistrița are la dispoziție 2,13 milioane de lei (21 de miliarde pentru cei care mai au probleme cu banii vechi și noi) din care 1,9 milioane de lei fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene, 187.700 de lei bani de la bugetul național (circa 2 miliarde de lei vechi). Contribuția beneficiarului este de 44.000 de lei, adică mai nimic. (http://www.runv.ro/docs/lista%20beneficiari%20pr%20contractate.pdf)

De pe site-ul organizației aflăm că aceasta a fost înființată în anul 2007 “ca un răspuns la cererea pieței muncii în județul Bistrița-Năsăud”.

“Perioada 2008-2009 a fost cea în care piața forței de muncă a fost dezechilibrată, existând o ofertă masivă de locuri de muncă. În contextul actual datorită crizei economice dezechilibrul pe piața muncii există în continuare, dar situația s-a schimbat la polul opus, existând o ofertă masivă de forță de muncă. Cu toate acestea, agenții economici întâmpină greutăți în încadrarea în muncă datorită lipsei sau slabei calificări a acesteia. Scopul asociaței este de a contribui la promovarea dezvoltării locale durabile, prin inițierea, dezvoltarea și implementarea unor proiecte care pot fi finanțate prin diferite programe accesibile României. Menționăm că asociația reprezintă astfel interesele a peste 9000 de angajați, și o rețea de sprijin și stimulare pentru întreg județul Bistrița-Năsăud”.

Tot de aici, aflăm următoarele date despre organizație:

Cod de înregistrare fiscală: 22414224
Nr. de la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 32/13.09.2007
Adresa poștală: Str. Cloșca, nr. 3A, Bistrița, 420133
IBAN: RO12RZBR0000060013006034, Raiffeisen Bank Bistrița
Tel: +40363 401410
E-mail: office@euroactivbn.ro
Website: http://www.euroactivbn.ro

De pe site-ul Ministerului Muncii, mai aflăm că ministrul în funcție, Ioan Nelu Botiș, locuiește și dânsul pe aceeași stradă Cloșca, la numărul 3. Dânsul nu a fost însă la Bistrița, vineri, să se fotografieze cu echipa de implementare a proiectului. Poate data viitoare!

Cristiana Sabău

Iată și alte dovezi:
Număr unic dosar: 9301/190/2010
Înregistrat în data de: 21.10.2010
Obiect dosar: acordare personalitate juridică
Materia juridică: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părți: ASOCIAȚIA “ȘANSA LA DEMNITATE” : Petent
CĂPRARU ALINA GABRIELA : Petent

8447/190/2010
Înregistrat în data de: 23.09.2010
Obiect dosar: modificări acte constitutive persoane juridice
Materia juridică: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părți: ASOCIAȚIA PARTENERIAT EUROACTIV BISTRIȚA : Petent CAPRARU ALINA GABRIELA : Petent
Biroul parlamentar din colegiul uninominal nr.1, Bistrița-Năsăud:

Str. Liviu Rebreanu, nr.43, Bistrița
Tel: 0263/212.130, 0733/558.215
Persoana de contact: Căpraru Alina Gabriela (consilier parlamentar)
E-mail: biroupresabotis@yahoo.com

WIKILEAKS,TELEGRAMA 49:USA SI REGIMUL TRAIAN BASESCU:INCERCAREA DE PLASARE INTRE 2006-2010 DE DETINUTI DE LA GUANTANAMO IN ROMANIA!

26 apr.

SUA încearcă din 2006 să plaseze deținuți de la Guantanamo în România. România se face că analizează

Telegramele Wikileaks 49

Patru telegrame ale Ambasadei SUA de la București arată că, între 2006 și 2010, SUA au încercat să plaseze cîțiva deținuți de la Guantanamo în România. În noiembrie 2006, adjunctul de la Oficiul Român pentru Imigrări, Cătălin Necula, nu dădea nici un răspuns cererii americane, invocînd că abia în august 2006 intrase în vigoare legea referitoare la refugiați. În 2007, discuțiile au fost pur informale între cele două părți, oficiali ai Ministerului de Afaceri Externe român interesîndu-se doar verbal despre ce țări ar mai fi interesate să primească deținuți de la Guantanamo.

În 2007, cu cîteva zile înainte de numirea lui Adrian Cioroianu la Externe, Brîndușa Predescu de la MAE se arăta îngrozită de cererea americanilor, mai ales în contextul în care UE cerceta posibile transporturi de deținuți „teroriști” de către SUA prin România. În 2010, la prima întîlnire a ministrului Baconschi cu ambasadorul american, SUA au reformulat cererea ca doi-trei deținuți de la Guantanamo să ajungă în România, dar Baconschi nu a dat nici un răspuns.

DECL: 04/04/2009

TAGS: PTER, PREL, KAWC, PHUM, RO

SUBJECT: ROMANIA’S RESPONSE TO DEMARCHE ON RESETTLEMENT OF GUANTANAMO DETAINEES

REF: A. BUCHAREST 01862 DTG 06 DEC 141541Z (NOTAL)

B. STATE 36991 DTG 230027Z MAY 07

C. STATE 37005 DTG 230223Z MAR 07

D. STATE 43387 DTG 040243Z APR 07

Classified By: POL Counselor Ted Tanoue for Reasons 1.4(b) and (d).

1. (C) Deputy Polcons delivered per instructions reftel demarches (B-D) on April 4, to MFA Director for OSCE, Council of Europe and Human Rights Brandusa Predescu. In response to Predescu’s inquiry, Deputy Polcons confirmed that this demarche was separate from earlier ones (ref a). Predescu said she understood (per ref B instructions) that the USG was seeking „a political-level commitment,” with additional details to follow depending on the GOR’s response. She noted that the new Foreign Minister Adrian Cioroianu, who is to be sworn in on April 5, may want to weigh in on the issue. Predescu also expressed interest in knowing further details about the detainees eligible to leave Guantanamo. She added that in the GOR’s formal response, following its inter-agency procedures, she will address the question regarding the presence in Romania of any of the relevant expatriate communities (as noted in „Objective C” in ref C).

2. (C) Informally — and off-the-record — Brandusa expressed dismay at this request. She said that domestic political considerations aside (i.e., the turmoil among Parliament, the Prime Minister and the President that has erupted since EU accession), Romania has already contributed a great deat to the GWOT. She noted the awkward timing of this request as well, in light of the recent European Council investigation of renditions and the controversy over the Romanian contractors detained by MNF-I.

3. (C) Comment: The MFA will likely abide by its formal, internal procedures to reconsider the U.S. demarche. We are not sanguine about a positive answer given the GOR’s repeated „no” response to our previous demarches on the same subject. Further demarches on this issue probably would be counter-productive. End Comment.

TAUBMAN

DECL: 01/22/2019

TAGS: EUN, PGOV, PREL, ENRG, RO

SUBJECT: ROMANIA ON U.S. JANUARY GAERC VIEWS

REF: A. STATE 5430 B. STATE 4297

Classified By: Charge d’affaires, a.i. Jeri Guthrie-Corn;

Reasons 1.4(b ) and (d).1. (C)

POLOFF on January 22, delivered January GAERC demarche (Ref B) to MFA Director for EU External Affairs Cristian Olimid and Deputy Director (Transatlantic issues) Florin Vlad. Poloff also drew upon UN Gaza points (Ref A). Olimid acknowledged that the Middle East Peace and energy security issues were going to dominate the discussion at the Council.

2. (C) On MEPP, Romania would press for supporting immediate humanitarian relief and addressing the urgent needs among the Palestinians of Gaza. He added that foreign ministers would assess developments more thoroughly following the meeting of 27 with Jordanian, Egyptian, Turkish and Palestinian representatives in the coming days. In terms of specifics, he cautioned that the issues of humanitarian aid and preventing rearmament of HAMAS were still actively under discussion. It is clear, he noted, that there would be a role for the EU; what precisely that role would be remained to be seen since there were some in the EU who believed that the EU should support a unity government. Romania, like the U.S., would prefer to see the assertion of the Palestinian Authority in Gaza, he underscored.

3. (C) Olimid was optimistic that the EU would begin to consolidate a position regarding Black Sea energy security. He said the recent Russia-Ukraine fiasco had damaged the credibility of both countries as reliable EU partners. Romania was hopeful, he added, that the recent gas disruption event had strengthened the EU’s will towards energy diversification and — more importantly — the principle of EU solidarity. Olimid pointed out that Romania was able to weather the energy disruption through its ability to draw upon strategic reserves and shift towards alternate fuels (fuel oil and coal). However this was no substitute for developing new mechanisms to improve the energy networks in southeastern Europe, which suffered from the lack of interconnectivity. The lack of flexibility plays into Russia’s ability to control energy politics and flows throughout the region, he noted.

4. (C) Comment: Except for a brief exchange on Guantanamo detainee resettlement — Vlad was curious which countries had been approached — Olimid and Vlad had nothing to add regarding the Western Balkans or African issues raised in the Ref B. On Guantanamo, POLOFF noted that if there was a formal request for information, mission would endeavor to find out more details. Vlad declined the offer. End Comment.

GUTHRIE-CORN

DECL: 11/01/2016

TAGS: PREF, PGOV, PREL, RO

SUBJECT: ROMANIA CONSIDERS REQUEST TO RESETTLE PROTECTED MIGRANTS FROM GUANTANAMO

REF: SECSTATE 172504

Classified By: DCM Mark Taplin for reasons 1.4 (b) and (d).

1. (C) PolOff delivered reftel demarche to MFA Director for Human Rights Steluta Arhire on October 17 and to Ministry of Administration and Interior (MAI) Deputy Director General of the National Refugee Office Catalin Necula on November 1. PolOff praised Romania’s provision of refuge for the Uzbek refugees until they were resettled earlier this year and relayed the request for an ongoing partnership in providing refuge for lives in danger. MFA’s Arhire reaction was positive, albeit cautious. She said that she would seek the Foreign Minister’s approval to begin inter-ministerial consideration of this request. MAI’s Necula said that Romania had approved the legal framework earlier this year to be able to resettle refugees and that the law had just come into force in August 2006. He said that currently they were considering how to develop the procedural framework and indicated that Romania coud benefit from possible assistance in developing the capacity of its refugee resettlement program. Necula said he would forward the request to the minister and work on a formal response with the MFA.

2. (C) Necula provided figures on Romania’s acceptance of refugees since 1991, noting that Romania received over 15,000 applications and had accepted about 2200 individuals. Asylum has been sought mostly by people from Iraq, Bangladesh, and Afghanistan, with lesser numbers coming from Pakistan, Somalia, Iran, India, and China followed by a wide range of other nationals.

Taubman

DECL: 01/25/2015

TAGS: PREL, MARR, MOPS, NATO, AF, RO

SUBJECT: AMBASSADOR’S JANUARY 22, 2010 MEETING WITH NEW ROMANIAN FOREIGN MINISTER BACONSCHI

REF: A. BUCHAREST 37 B. BUCHAREST 28

Classified By: AMBASSADOR MARK H. GITENSTEIN FOR REASONS 1.4 (B) AND (D)

1. (S) Summary: In his introductory call on new Romanian FM Teodor Baconschi, Ambassador previewed the upcoming visit to Romania by U/S Tauscher and expressed U.S. gratitude for the GOR’s January 21 decision to increase its Afghanistan contingent by an additional 600 troops. FM Baconschi noted his government’s eagerness to schedule high-level meetings as soon as possible, including a POTUS meeting for President Basescu in the first half of 2010 and a meeting with Secretary Clinton for Baconschi himself in February or March 2010. He also expressed Romania’s enthusiasm for developing a robust New Strategic Concept for NATO. Other topics of discussion included GTMO detainees, Romanian acquisition of F-16 aircraft and relations with Moldova, Turkey and Iran. End Summary.

Missile Defense

2. (S) Ambassador informed Baconschi that U/S Ellen Tauscher planned to visit Romania on February 4-5 to provide preliminary information on the U.S. concept for missile defense under the Phased Adaptive Approach (PAA). Ambassador noted that he had already discussed the visit with President Basescu (ref A) and that Basescu had agreed to meet with Tauscher. Basescu had suggested that Tauscher also meet with the Romanian Chief of the General Staff, Adm. Marin. Ambassador said Tauscher would lay out preliminary U.S. thinking on the timing and options for placement of radar and land-based SM-3 missile systems. He also told Baconschi that Turkey was the preferred site for the radar and that, depending on discussions with Turkey, the missiles could eventually be deployed in Romania, Bulgaria and/or Greece. Ambassador said he personally believed that Romania made the most sense and that Romania enjoyed strong but not unanimous support in Washington. FM Baconschi expressed his pleasure that Romania might be chosen to host another U.S. military facility, and said that there would be no difficulty with domestic public support. He added that individual opponents might attempt to exploit the issue for political gain, but there would be no serious dissent given the strong political consensus in favor of closer ties with the United States.

Afghanistan

3. (C) Both Ambassador and Baconschi expressed their satisfaction with the January 21 decision by the Supreme Committee for National Defense (CSAT) to authorize 600 additional troops for the ISAF mission in Afghanistan. Ambassador told Baconschi that he had been invited to join President Basescu on his trip to Afghanistan in February. Ambassador also said that the U.S. was working hard to provide Mine Resistant Armor Protected (MRAP) vehicles to the Romanian Military, but stressed the continuing challenges given that there were still U.S. units in Afghanistan operating without MRAPs. The FM confirmed that he would attend the January 28 Afghanistan Conference in London and took note of U.S. support for the creation of an international trust fund to encourage the reintegration of reformed former insurgents into Afghan society. Baconschi said it was unlikely Romania would be able to contribute to this fund given its current financial woes, but he looked forward to announcing the GOR’s commitment of 600 additional troops at the Conference.

GTMO detainees

4. (C) Ambassador told Baconschi that the U.S. would soon be asking Romania to accept 2-3 detainees currently detained at Guantanamo Bay Cuba. He said that S/GC Amb. Dan Fried was eager to discuss the issue with Baconschi and requested that the MFA indicate when it would be possible to schedule either a meeting or a telephone call between Fried and Baconschi.

Bilateral Visits

5. (C) The FM said the GOR placed high priority on scheduling a meeting between President Basescu and President Obama, preferably in the first half of 2010. Baconschi said he himself would be traveling to Washington in February or March and hoped to meet with Secretary Clinton at that time. Ambassador replied that he was unsure whether a visit in the first half of 2010 would be possible, especially given the many difficult domestic issues facing President Obama at present.

NATO Strategic Concept

6. (C) Baconschi said that a fully developed New Strategic Concept, reaffirming the central role of Article 5 protection, was fundamental for the future of the Alliance. The commitment to collective defense was key to the strong public support for NATO in Romania, and he thought that the Obama Administration had an important and constructive role to play in creating the new concept. Ambassador said that both President Obama and Vice President Biden recognized the importance of Central and Eastern Europe and they understood NATO,s stabilizing role in the region.

Visas and Adoptions

7. (C) The FM said that joining the Visa Waiver Program (VWP) was a major goal for Romania. Ambassador noted that Embassy Bucharest CG and PAO had met with MFA officials to discuss launching a public awareness campaign aimed at reducing „serial denials” of unqualified Romanian applicants. He also said that the USG would work with airlines to implement the necessary changes in entry and exit procedures to allow a return to the 10% refusal threshold for VWP. Ambassador also raised the question of inter-country adoptions, requesting the FM,s assistance in providing updates on the 40 cases still in the pipeline (cases of children Americans intended to adopt when the law changed) and on draft amendments to the adoption law currently awaiting Prime Minister Boc’s review. The FM noted the natural link between the two topics and said that there could be a quid pro quo involved.

Business Forum

8. (C) The FM said that it is important that Romania develop further economic connections with the U.S. especially as the country recovers from the recent crisis. He appeared interested in the idea of using webcasts to connect Romania with potential American investors. The Ambassador offered the assistance of the Commercial Attach and suggested starting a working group to plan future events.

Moldova

9. (C) Ambassador reported that Vice President Biden met with Moldovan Prime Minister Vlad Filat on January 21 during the latter’s visit to Washington. The FM said Romania viewed the events of 2009 as a positive evolution in Moldova. The GOR was now working to provide supplemental infrastructure assistance to Moldova. Ambassador noted USG support given Moldova,s Milliennium Challenge Account contract.

Turkey

10.(C) Baconschi sought U.S. assistance in persuading Turkey to be more flexible in its approach to Black Sea regional cooperation. Ambassador agreed energy is a key area for Romanian-Turkish cooperation. Baconschi believes 2010 will be critical for the Nabucco pipeline project.

Iran

11. (C) The FM asked about the status of U.S. negotiations with Iran. Ambassador acknowledged the difficulty of trying to normalize relations with Iran but opined that President Obama wanted to pursue the opportunity for negotiations for as long as he could. The Ambassador noted that the Iranian domestic situation complicated things but Special Envoy Amb. Dennis Ross had recently made a convincing argument that continued negotiations could have a positive domestic impact in Iran.

GITENSTEINWikiLeaks: Un membru al-Qaida deţinut la Guantanamo a fost în România pentru o afaceri.

Un membru al-Qaida deţinut la închisoarea de la Guantanamo a declarat că a călătorit în România pentru a începe o afacere în domeniul importului de oi, timp în care a lucrat pentru organizaţii umanitare, despre care SUA afirmă că susţin terorismul, potrivit unor dosare publicate de WikiLeaks.

WikiLeaks
WikiLeaks: Un membru al-Qaida deţinut la Guantanamo a fost în România pentru o afacere cu oi 14:56
Wikileaks: Cum interogheză americanii un copil de 15 ani în închisoarea Guantanamo- VIDEO 21:46
WikiLeaks: Osama ben Laden se aştepta să fie capturat sau ucis în Afganistan 20:53
SUA au eliberat zeci de deţinuţi periculoşi de la Guantanamo – WikiLeaks 12:57
WikiLeaks: SUA consideră că mulţi dintre deţinuţii de la Guantanamo nu reprezintă un risc terorist 09:33

WikiLeaks: Un membru al-Qaida deţinut la Guantanamo a fost în România pentru o afacere cu oi (Imagine: Mediafax Foto/AFP)

Cetăţeanul saudit Sawad al-Madani este un membru al-Qaida care are legături cu reţele de sprijin europene, este un asociat apropiat al lui Osama ben Laden şi al altor lideri extremişti, a călătorit în străinătate cu documente false şi este asociat cu celule al-Qaida din Statele Unite, potrivit dosarului său de la închisoarea militară americană Guantanamo.

Deţinutul se ocupă de recrutare, finanţare şi facilitarea operaţiunilor jihadiste.

El a participat la antrenamente teroriste, şi-a exprimat dorinţa de a deveni martir şi a fost sub-comandant al forţelor al-Qaida din Tora Bora. Anchetatorii consideră că acesta reprezintă o ameninţare pentru SUA, interesele şi aliaţii lor şi că este valoros din punctul de vedere al informaţiilor deţinute.

Potrivit informaţiilor furnizate de el, Sawad al-Madani a intrat legal în Statele Unite în vara lui 1989, cu viză turistică, şi a locuit cu vărul său la Atlanta, Georgia, după care s-a mutat la Gaithersburg, Maryland. În iarna lui 1989 s-a întors în Arabia Saudită, dar în 1990 a revenit la Gaithersburg. După ce a început Războiul din Golf s-a întors în Arabia Saudită şi s-a angajat ca translator pentru armata americană.

După ce a renunţat la acest post, el a mers în România pentru a-şi deschide o afacere în domeniul importului de oi. În cursul acestei vizite, el a devenit familiar cu organizaţii umanitare precum Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) şi International Islamic Relief Organization (IIRO), considerate de SUA entităţi care susţin terorismul. El a lucrat pentru organizaţii umanitare din Bosnia, precum RIHS, timp de aproximativ şase luni, în 1994.

Sawad al-Madani a fost transferat la Guantanamo la 13 februarie 2002, pentru a furniza informaţii despre organizaţia RIHS şi despre tabăra de antrenament Khaldan.

RALUCA TURCAN VREA SA DEVINA MINISTRUL MUNCII-DAR SULFINICA BARBU ZICE NIETI-DEH CE NU FACE TRAIAN BASESCU PENTRU OITELE SALE DIN PD-L!

26 apr.

PDL urmează să decidă asupra nominalizării unui succesor la portofoliul Muncii în următoarea şedinţă a Biroului Permanent Naţional, a declarat preşedintele Organizaţiei de Femei a Partidului Democrat Liberal, deputatul Sulfina Barbu, la finalul şedinţei de marţi a BPN al partidului.”În viitoarea şedinţă a Biroului Permanent Naţional, Partidul Democrat Liberal va discuta despre această nominalizare. Nu am discutat astăzi nici nume, nici posibili nominalizaţi pentru că şedinţa Biroului Permanent s-a desfăşurat într-o formulă restrânsă. La viitoarea şedinţă vom analiza şi vom nominaliza reprezentantul pentru Ministerul Muncii”, a declarat Sulfina Barbu.Ea a adăugat că portofoliul Muncii este al PDL. „Trebuie să precizez că acest post este al Partidului Democrat Liberal. Lucrul acesta este, sper, clar pentru toată lumea”, a afirmat liderul OFPDL.Sulfina Barbu nu a confirmat dacă şedinţa BPN în cadrul căreia se va decide succesorul lui Ioan Botiş va avea loc mai devreme de săptămâna viitoare.”Nu pot să confirm. Deocamdată astăzi a rămas că vom avea şedinţa BPN, aşa cum ştiţi, lunea viitoare. Dar dacă preşedintele partidului va considera necesar, poate şi are dreptul statutar să convoace un Birou Permanent Naţional extraordinar”, a explicat Barbu.Întrebată dacă, din punctul său de vedere, deputatul Claudia Boghicevici, vicepreşedintele Comisiei de muncă din Cameră, ar fi o persoană potrivită pentru funcţia de ministru al Muncii, liderul femeilor democrat-liberale a declarat că în PDL există mai multe persoane care îndeplinesc criteriile pentru a ocupa acest post.”Eu cred că avem mai mulţi colegi în Partidul Democrat Liberal care îndeplinesc criteriile pentru a ocupa o astfel de funcţie. Ceea ce ştim cu toţi în PDL este că trebuie să fie un profesionist şi, în al doilea rând, un om care să asume continuarea reformelor. Discutăm despre un domeniu în care au fost, deja, adoptate reforme, reforme de dreapta, care au fost asumate de actuala coaliţie de guvernare şi implementarea acestor reforme este cel mai important obiectiv pentru viitor”, a susţinut Sulfina Barbu, care n-a dorit să avanseze vreun un nume din cei aflaţi pe lista posibililor succesori ai lui Ioan Botiş. AGERPRESPremierul Emil Boc a declarat, marţi, că va anunţa săptămâna viitoare numele următorului ministru al Muncii, după consultări cu liderii PDL şi cu şeful statului.Potrivit unor surse din PDL citate de Mediafax, pentru funcţia de ministru al Muncii sunt vehiculate numele democrat-liberalilor Raluca Turcan – vicepreşedinte al PDL, Gheorghe Claudia Boghicevici – deputat de Arad şi vicepreşedinte al Comisiei pentru muncă din Camera Deputaţilor, al cărei nume a fost menţionat şi la precedenta remaniere şi Gheorghe Barbu – secretarul general al Camerei şi fost ministru al Muncii, precum şi cel al lui Marian Sârbu – preşedintele UNPR şi fost ministru al Muncii.Totuşi, Marian Sârbu pare să nu mai aibă nici o şansă de a prelua acest portofoliu, după ce premierul Emil Boc a spus că viitorul ministru va fi din interiorul partidului democrat-liberal.Şeful Guvernului, Emil Boc, a preluat vineri dimineaţă mandatul de interimar la conducerea Ministerului Muncii, într-o întâlnire avută la sediul ministerului cu fostul deţinător al portofoliului, Ioan Botiş.Ministrul Muncii, Ioan Nelu Botiş, a declarat, miercuri, că a demisionat din funcţie şi că demisia sa este una de onoare, în contextul scandalului legat de angajarea soţiei sale, în calitate de consilier, într-un proiect european.Raluca Turcan: Am văzut în presă că numele meu este vehiculat pentru Ministerul MunciiiVicepreşedintele PDL Raluca Turcan a declarat, marţi, că a văzut în presă faptul că numele său este vehiculat pentru funcţia de ministru al Muncii şi a precizat că până acum nu a avut discuţii în acest sens. Raluca Turcan: Am văzut în presă că numele meu este vehiculat pentru Ministerul Muncii Raluca Turcan: Am văzut în presă că numele meu este vehiculat pentru Ministerul Muncii .”Am văzut şi eu în presă lucrul acesta. Până acum nu am avut discuţii”, a răspuns Turcan, întrebată despre eventuala sa nominalizare pentru funcţia de ministru al Muncii.Premierul Emil Boc a declarat, marţi, că va discuta în aceste zile cu colegii în partid şi va înainta şefului statului „o nominalizare” pentru funcţia de ministru al Muncii.”Vom discuta în aceste zile cu colegii în partid. Evident, voi înainta preşedintelui o nominalizare în acest sens”, a spus Boc, înaintea şedinţei BPN al PDL. Întrebat când se va afla numele noului ministru al Muncii, Emil Boc a răspuns: „În perioada următoare”.Noul ministru al Muncii va fi nominalizat în perioada următoare, după Paşti, în urma consultării colegilor din PDL, a declarat, vineri, premierul Emil Boc.Şeful Guvernului a preluat, vineri dimineaţă, mandatul de interimar la conducerea Ministerului Muncii, într-o întâlnire avută la sediul ministerului cu fostul deţinător al portofoliului, Ioan Botiş.Preşedintele Traian Băsescu a semnat, joi, decretele prin care ia act de demisia lui Ioan Botiş din funcţia de ministru al Muncii şi prin care îl numeşte interimar la conducerea ministerului pe premierul Emil Boc.Ministrul Muncii, Ioan Botiş, a declarat, miercuri, că a demisonat din funcţie şi că demisia sa este una de onoare, în contextul scandalului izbucnit legat de angajarea soţiei sale într-un proiect european.

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

Lady Antebellum – Need You Now (LIVE AOL Sessions HQ)

26 apr.

Need You Now!

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

Lady Antebellum – Woman Scorned LIVE

26 apr.

Women Scorned!

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

Lady Antebellum – I Run To You

26 apr.

I Run To You!

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

Ashton Lane – Yesterday’s Too Late

26 apr.

Yesterday’s Too Late!

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

Rabiosa – Shakira [feat. Pitbull & El Cata][B-tuko …

26 apr.

Rabiosa!

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

TRIBUNALUL U.E,CEJ,A SUSPENDAT PLANGERILE FORMULATE DE ROMANIA IMPOTRIVA C.E.!

26 apr.

Plângerile formulate de România împotriva CE, suspendate la tribunalul UE.

România a depus două plângeri împotriva Comisiei Europene, în 2007, la Curtea Europeană de Justiţie (CEJ), pentru a contesta cotele repartizate pentru emisii de dioxid de carbon şi modul lor de calculare, dar procedura este în prezent suspendată, în aşteptarea rezolvării unor cauze similare.

România a contestat la sfârşitul anului 2007, la Tribunalul de Primă Instanţă al Comunităţilor Europene, două decizii ale Comisiei Europene referitoare la reducerea cotelor pentru emisiile de gaze poluante, un demers pe care l-au făcut şi alte state membre UE, printre care Polonia, Estonia sau Bulgaria.

Prin prima decizie a Comisiei contestată de România a fost redus cu 10% plafonul de emisii pentru România pentru anul 2007, iar prin cea de-a doua a fost redus cu 20% plafonul de emisii pentru România în perioada 2008-2012.

România a contestat şi modul de calcul utilizat de CE, susţinând că a fost unul „netransparent”, modificat în 2007, care a fost aplicat doar în cazul României şi Bulgariei.

Astfel, România a depus două plângeri împotriva Comisiei la data de 22 decembrie 2007. Acestea au fost înregistrate de către serviciul de grefă al Tribunalului de Primă Instanţă şi au primit numerele T-483/07 şi T-484/07.

Departamentul pentru Afaceri Europene (DAE) a precizat, la solicitarea NewsIn, că procedura în faţa Tribunalului UE în cauzele T-483/07 şi T-484/07 este suspendată până la pronunţarea Hotărârilor Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cauzele C-504/09P şi C-505/09P aflate pe rolul acesteia. Aceste din urmă cauze reprezintă recursuri formulate de Comisia Europeană
împotriva hotărârilor pronunţate de Tribunalul UE în cauzele T-183/07, Republica Polonă versus Comisia Europeană, şi, respectiv T-263/07, Republica Estonia versus Comisia Europeană.

În primă instanţă, Tribunalul UE de hotărât anularea deciziilor Comisiei Europene privind planurile naţionale de alocare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră notificate de Republica Polonă şi respectiv de Republica Estonia, pentru perioada 2008 – 2012.

Respectivele hotărâri au creat o jurisprudenţă favorabilă celorlalte state membre, care au introdus astfel de acţiuni în anulare a deciziilor Comisiei Europene, printre care şi România, arată DAE.

„Având în vedere cele două recursuri aflate pe rolul Curţii de Justiţie şi faptul că prin acestea se pot invalida concluziile Tribunalului UE, acesta a decis suspendarea cauzelor similare cu care a fost sesizat, inclusiv cauzele T-483/07 şi T-484/07, România în contradictoriu cu Comisia Europeană, până la pronunţarea hotărârilor Curţii de Justiţie în cauzele C-504/09P şi
C-505/09P”, potrivit DAE.

România va acţiona, în continuare, în conformitate cu instrucţiunile Tribunalului UE cu privire la demersurile procedurale viitoare în cauzele T-483/07 şi T-484/07, dă asigurări DAE.

Înainte de suspendarea celor două cauze, fusese încheiată faza scrisă a procedurii în faţa Tribunalului UE, urmând să fie organizată, dacă este cazul, o fază orală.

CABINETUL TRAIAN BASESCU SE TEME CA ECONOMIA ROMANIEI NU-SI VA REVENI NICI DUPA 2014,DACA NU VA FI RELUAT CONSUMUL!

26 apr.

De ce se teme Cabinetul BASESCU:

Scumpirea petrolului şi a alimentelor, dar şi majorarea neprevăzută a impozitelor îi sperie pe guvernanţi. Potrivit unui document oficial, economia românească se va repune pe picioare datorită consumului. Cererea ar putea fi, însă, serios frânată, dacă impozitele şi preţurile cresc.
Guvernul se teme că economia nu-şi va reveni dacă nu va fi reluat consumul.
Avertismentul se regăseşte în proiectul programului de convergenţă pentru perioada 2011-2014. Guvernul revizuieşte, anual, acest document şi îl trimite Comisiei Europene pentru aprobare. Limitarea consumului ar putea fi afectată, însă, şi de condiţiile meteo.

De asemenea, Guvernul vede un risc major pentru frânarea creşterii economice şi în slaba absobţie a fondurilor europene şi a creditării timide a populaţiei.

În următorii trei ani, Guvernul mizează, însă, pe dublarea investiţiilor străine – la 5,8 miliarde de euro. În schimb, vrea să înjumătăţească plafonul garanţiilor de stat care pot fi emise de Ministerul Finanţelor şi autorităţile locale.

JEFFREY ARGENTINANU’SI DELEGATIA FMI :REVINE IN ROMANIA IN PERIOADA 27APRILIE-9 MAI!

26 apr.

Delegaţia FMI revine în România în perioada 27 aprilie – 9 mai

Fondul Monetar Internaţional revine în România. O misiune a experţilor americani, însoţită de specialiştii Comisiei Europene, va sosi miercuri în ţara noastră.

Delegaţia va pleca din ţara noastră pe 9 mai, atunci când oficialii străini vor prezenta concluziile evaluării făcute la Bucureşti.

Experţii FMI vor analiza, în cele două săptămâni, rezultatele economiei româneşti. Va fi prima evaluare a organismelor financiare internaţionale pentru noul acord de tip preventiv semnat cu Guvernul Boc.

România are un nou acord cu FMI şi Comisia Europeană, în valoare de 5,4 miliarde de euro, începând cu martie 2011. Banii vor fi folosiţi, însă, doar în caz de urgenţă.

ACADEMICIANUL DINU C.GIURESCU,TRAGE SEMNALUL DE ALARMA:ACTUALA MAJORITATE PARLAMENTARA DORESTE SA DESTRAME TERITORIAL ROMANIA!

26 apr.

Acad. Dinu C. Giurescu, istoric:
„Doreşte actuala majoritate parlamentară să destrame teritorial România?”
În 10 februarie recent, „pe neobservate”, aşa cum îşi doreşte Marko Bela, senatorii Puterii au lăsat să treacă pe sub nasul Opoziţiei proiectul legii unei noi regionalizări a României, pus în operă de UDMR. Fără e explica de ce actualele opt regiuni de dezvoltare nu sunt bune, fără nici o presiune din partea UE şi aparent fără nici o logică, liderii udemerişti au continuat practicarea a ceea ce ştiu ei cel mai bine: şantajul.

Din confruntarea cu partidele româneşti ahtiate după putere, astăzi, ca şi ieri şi alaltăieri, organizaţia cu rol de partid etnic a ieşit întotdeauna învingătoare. Pas cu pas, urmărindu-şi programul şi „viziunea” pe termen lung, UDMR a şantajat tot ce se putea, a obţinut tot ce şi-a dorit, a aplicat întregul „arsenal istoric” al gherilei etno-centriste, separatiste, autonomiste. Cu o doză uriaşă de aroganţă şi sfidare, liderii aşa-zişi „europeni” ai maghiarimii din România au avut curajul să propună guvernanţilor de la Bucureşti refacerea hărţii tragice din 1940, când pumnalul horthysto-hitleristo-mussolinian a fost înfipt în trupul Transilvaniei. Cum această sfidare nu e de ajuns pentru îndeplinirea planurilor autonomiste, UDMR face presiuni asupra guvernanţilor să treacă, în paralel, şi Legea Minorităţilor prin asumarea răspunderii guvernului – metoda prin care guvernul Boc a dăruit de curând liderilor udemerişti istoria şi geografia în limba maghiară, precum şi o întinsă listă cu discriminări pozitive în învăţământ. În acest mod, şefii celei mai însemnate minorităţi etnice din România obţin supra-drepturi orientate făţiş spre separatism etnic şi chiar spre anularea de facto a unirii Transilvaniei cu Tara Mamă. Ne aflăm, practic, în stare de „alarmă la vedere”, cum se spune în aviaţie, deoarece UDMR nu mai face nici măcar un minim de efort pentru a-şi masca intenţiile. În acest context, de o gravitate extremă pentru destinul statului naţional unitar român, am considerat necesar să aflăm opinia unuia dintre marii istorici de la Academie, profesorul Dinu C. Giurescu.

„Potrivit Legii Educaţiei, 92% dintre elevii români au mai puţine drepturi decât 8% dintre elevii minorităţilor”

– „Repetabila alianţă” dintre UDMR şi partidele care s-au perindat până acum la putere, împlineşte, azi-mâine, 20 de ani. Cum vedeţi, domnule profesor, această evoluţie?

– După 1990, minorităţile etnice, indiferent de numărul lor, au obţinut un statut extrem de generos, având, printre altele, reprezentanţi în parlament în mod automat. Se detaşează la mare distanţă maghiarii, conduşi de UDMR – o entitate cu un statut nedefinit: nici partid politic, nici organizaţie neguvernamentală. Nu contează însă dacă este sau nu partid politic. Interesant este să urmărim ce a obţinut UDMR participând la toate legislaturile şi aproape la toate guvernele. Vă spun de pe acum: nu am nimic împotrivă dacă UDMR participă la guvernul central; ei au oameni bine pregătiţi, trebuie să recunoaştem, iar mulţi din generaţia mai bătrână, nu din cea tânără, vorbesc bine româneşte. Ca urmare, pot să aibă o contribuţie pozitivă la gospodărirea treburilor ţării. Unde încep lucrurile să se strice este acolo unde această organizaţie încearcă să obţină mai multe drepturi decât marea majoritate a românilor. O să mă refer la un domeniu pe care îl cunosc mai bine: Legea Educaţiei. Această lege îi împarte pe şcolari în două mari categorii: 92% din elevii români de şcoală generală şi liceu au mai puţine drepturi decât 8% din elevii minorităţilor. Foarte bine că tineretul minoritar are drepturi multe, dar vreau ca aceleaşi drepturi să fie extinse şi asupra românilor. Atunci suntem de acord. Dar ca majoritatea să fie discriminată negativ în favoarea minorităţii e un lucru pe care nu-l înţeleg. Nu înţeleg cum o şcoală cu numai 5-6 elevi maghiari continuă să funcţioneze, în timp ce o şcoală cu 10-15 elevi români se închide. Cea dintâi capătă personalitate juridică, în timp ce a doua nu. O anomalie! O lege foarte greu de înţeles. Al doilea exemplu: niciunul dintre cele 23 de „principii directoare” ale legii nu face trimitere la necesitatea cunoaşterii istoriei, creaţiei şi civilizaţiei româneşti. În schimb, când e vorba de minoritari, se spune explicit că trebuie să cunoască istoria, tradiţiile, civilizaţia comunităţii respective. De acord să cunoască ei, dar de ce nu şi noi? Mai mult, istoria este acceptată ca materie a „bacalaureatului naţional” numai la clasele umaniste, iar manualul de clasa a XII-a nu se mai numeşte „Istoria românilor”, ci, simplu, „Istorie”. Cui îi e ruşine de istoria românilor? Curioasă scăpare…

– De ce credeţi că i-au tăiat pe „români” din titlul manualului?

– Ca să se piardă identitatea naţională a românilor. O spun cu toată seriozitatea, cu deplină răspundere: mai multe fapte asemănătoare merg către acest scop. Tineretul să nu mai aibă conştiinţa apartenenţei la un neam. Să fie un tineret de ăsta, euro-atlantic, axat pe valori precum mall-uri, vacanţe, călătorii, braking news, vibe radio etc. Pentru minorităţi, vom avea însă manuale diferite, în limbile lor materne. În acest caz mă întreb de ce? Credeţi c­-o să cunoască mai bine istoria şi geografia României, dacă le-o traducem în maghiară sau germană? Mi se pare extrem de stranie această prevedere. Dacă vorbim, în context, de Tirolul austriac, atât de des invocat de UDMR, cred că germanii din Italia (din Tirol) ar fi foarte miraţi dacă, într-o zi, li s-ar spune că vor învăţa istoria Italiei în limba germană, şi nu în italiană, cum se întâmplă în prezent. Ar fi uimiţi să audă că limba italiană, limba statului în care trăiesc, le este predată ca limbă străină, cum se întâmplă cu limba română în şcolile maghiare de la noi. Am senzaţia că toate aceste revendicări ale UDMR, satisfăcute „la moment” de majoritatea românească şantajabilă, tind la o separare completă a minorităţii maghiare de majoritatea românească: „Nu mai vreau să am de a face cu dumneata! Nici în educaţie, nici teritorial, nici ca simboluri, nimic. Să ne separăm!” Bine, dar totuşi trăim într-un stat care are graniţe recunoscute internaţional, un stat naţional ce vine din istorie, sunt realităţi pe care nu le putem nega… „Ei, bine: noi vrem separare!” Aici mergem… Si-mi pun întrebarea: domnilor de la UDMR, doriţi ca această separare, să-i zicem culturală, să ducă la o separare teritorială? Întrebare retorică, se înţelege…

„În viziunea UDMR judeţele ar urma să dispară”

– Prin Senat a trecut o lege hoţească, prin care UDMR urmăreşte să-şi decupeze din România propria ţară, mergând pe graniţele trasate în 1940 de criminalii de război Horthy Miklos, Benito Mussolini şi Adolf Hitler. Cât este de grav acest lucru, domnule academician?

– Pornind de la Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului European, Guvenul Român a iniţiat şi Parlamentul a aprobat Legea nr. 315/2004, privind dezvoltarea regională, stabilind opt regiuni de dezvoltare şi păstrând împărţirea pe judeţe. În 2009, senatorii şi deputaţii UDMR au înaintat Senatului o propunere legislativă pentru „modificarea şi completarea Legii 315/2004″. Propunerea constă în formarea a 16 regiuni şi 5 macroregiuni de dezvoltare, în locul celor 8 existente în prezent. Expunerea de motive nu explică de ce împărţirea pe cele 8 regiuni de dezvoltare din 2004 ar trebui înlocuită. De notat că denumirea de „judeţ” nu apare nicăieri în propunerea UDMR, ceea ce înseamnă că judeţele ar urma să dispară. Mai mult, cele 16 regiuni de dezvoltare reprezintă o fază intermediară, cu o durată de 3 ani, spre cele cinci macroregiuni, obligatorii, speră UDMR, din 2013. Desfiinţarea judeţelor ar fi un unicum în Uniunea Europeană, unde asemenea unităţi teritoriale de bază există în continuare, în toate ţările. Între cele 16 proiectate regiuni de dezvoltare, la nr. 14 figurează „Covasna-Harghita-Mureş”, fiind astfel reconstituită teritorial, pe baze etnice, fosta „Regiune autonomă maghiară” din anii 1952-1958. Insă aspectul cel mai grav existent în propunerea UDMR priveşte Macroregiunea de nord, trasată pe aceeaşi graniţă cu cea atribuită Ungariei prin „arbitrajul” puterilor Axei din august 1940. Să fie o simplă coincidenţă? De ce n-au redesenat graniţele din 1916, că tot acelaşi lucru ar fi fost? Coroborată cu Legea Statutului Minorităţilor şi cu Legea Educaţiei, regionalizarea „marca UDMR” urmăreşte clar desprinderea părţii de nord şi nord-vest a Transilvaniei, cu o suprafaţă de peste 50.000 de kilometri patraţi, de sub suveranitatea statului român. Cred însă că nu se va ajunge aici dacă românii vor reacţiona pentru apărarea individualităţii şi drepturilor lor, respectând în acelaşi timp toate preceptele UE.

„Nu este prea complicat să se constituie un pe teritoriul unui stat european”

– Care ar putea fi urmările manevrelor udemeriste?

– Evenimente relativ recente (vezi fosta Iugoslavie) au demonstrat că nu este prea complicat să se constituie un „nou stat” pe teritoriul unui stat european, fie prin mijloace militare, fie altele, cu concursul susţinut al mass-mediei internaţionale. Este un posibil precedent care, adaptat, poate fi invocat şi pus în practică şi în România. Anume o detaşare de facto, prin regionalizare şi mijloace economice (investiţii mari) menite să arate tuturor locuitorilor avantajele noii împărţiri teritoriale.

– Cum a fost posibil ca Senatul să adopte propunerea prin aprobare tacită?

– Printr-o manevră iniţiată de liderul majorităţii PDL din Senat. Fapt e că o propunere de împărţire a României pe regiuni a trecut de una dintre Camere fără să fi avut loc nici un fel de dezbatere şi nici un fel de discuţie în public, fiind totuşi vorba de o chestiune de interes naţional şi care priveşte destinul a milioane de cetăţeni români. Până şi regimul comunist a fost mai… democratic la acest capitol decât autorităţile actuale. Când Ceauşescu a renunţat, în 1968, la împărţirea în raioanele şi regiunile de tip sovietic, propunerea de revenire la judeţe a fost publicată în presă, cu harta respectivă, spre dezbatere publică. Iar definitivarea, atunci, în 1968, a ţinut seamă şi de opiniile venite din public, ca, de exemplu, constituirea a două judeţe, Brăila şi Galaţi, în locul unuia singur, cum doreau iniţial tovarăşii. Asta a fost atunci. Dar e posibil oare ca, într-un sistem cu mai multe partide şi presă liberă, constituirea unor noi regiuni de dezvoltare, cu consecinţe ce pot duce foarte departe, să treacă pe tăcute, pe furiş, ascunsă cu totul opiniei publice?! Ne întrebăm pe bună dreptate: doreşte actuala majoritate parlamentară – PDL, UDMR, UNPR şi minorităţi – să destrame teritorial România?

<span>%d</span> blogeri au apreciat: