Arhiva | 12:18 pm

DE AZI 1 OCTOMBRIE A INTRAT IN VIGOARE NOUL COD CIVIL!

1 oct.

Noul Cod Civil care intră în vigoare sâmbătă este „o lege a libertăţii şi a egalităţii”, fiind gândit pentru o Românie lucrativă, onestă şi inteligentă şi pentru o societate preocupată mai mult de creaţie şi coperare, decât de dispută şi confruntare, spune ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu.
Predoiu: Noul Cod Civil a fost gândit pentru o Românie lucrativă, onestă şi inteligentă
Predoiu: Noul Cod Civil a fost gândit pentru o Românie lucrativă, onestă şi inteligentă.

„Este o lege a libertăţii. Instituţiile reformate sau cele noi au la bază principiul fundamental al libertăţii de voinţă. Este un Cod al libertăţii, pentru că împlineşte în sfera dreptului ideea superioară a libertăţii. Libertatea de a contracta, libertatea de a testa, libertatea de a întreprinde, de a dobândi sau a ceda, libertatea de a aşeza familia pe o bază convenabilă ambilor soţi”, se arată în mesajul ministrului Justiţiei, Cătălin Predoiu, cu ocazia intrării în vigoare a Noului Cod Civil. Totodată, mai spune ministrul, „este şi o lege a egalităţii, construită cu grija de a aşeza părţile pe aceeaşi treaptă atunci când îşi exprimă voinţele şi acordă consimţământul”. Potrivit lui Predoiu, Noul Cod Civil, gândit pentru o societate care „se ţine departe de tribunal, preocupată mai mult de creaţie şi cooperare, decât de dispută şi confruntare”, invită la „întreprindere, facere, construcţie, cooperare, la tranzacţie, negociere şi conciliere”.

De asemenea, spune ministrul Justiţiei, „este un Cod gândit pentru o Românie lucrativă, onestă, inteligentă, reper de normalitate în centrul spaţiului Euroasiatic”.

Principalele modificări aduse de Noul Cod în privinţa dreptului familiei:

Logodna, una dintre noile instituţii reglementate prin Codul Civil

Instituţia logodnei este definită drept „promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria”, iar ruperea abuzivă a acesteia poate duce la obligarea celui culpabil la plata unor despăgubiri.

Instituţia logodnei este reglementată de articolele 266-270 din noul Cod Civil, care arată condiţiile în care poate fi încheiată logodna, precum şi condiţiile în care poate fi ruptă.

Astfel, pentru încheierea logodnei este nevoie de consimţământul liber şi personal al logodnicilor, care trebuie să aibă minim 18 ani. De asemenea, cei care încheie o logodnă nu trebuie să fie deja logodiţi cu altcineva, fiind de asemenea interzise logodnele între persoane de acelaşi sex sau între rude.

Încheierea logodnei nu este supusă niciunei formalităţi şi poate fi dovedită cu orice mijloc de probă (înscrisuri, martori sau altele), iar încheierea căsătoriei nu este condiţionată de încheierea în prealabil a logodnei.

În ceea ce priveşte ruperea logodnei, acesta nu este, de asemenea, supusă niciunei formalităţi şi poate fi dovedită cu orice mijloc de probă, iar cel care rupe o logodnă nu poate fi obligat să încheie căsătoria.

Pe de altă parte, în cazul ruperii logodnei, cei care au încheiat-o sunt obligaţi să returneze darurile primite, însă această obligaţie nu mai este în vigoare dacă unul dintre logodnici a murit. Mai mult, noul Cod Civil prevede că partea care rupe logodna în mod abuziv sau care l-a determinat pe celălalt să rupă logodna poate fi obligată la despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, în măsura în care au fost potrivite cu împrejurările, precum şi pentru orice alte prejudicii cauzate.

Convenţia matrimonială sau contractul prenupţial, în noul Cod Civil

În limbajul obişnuit, convenţia matrimonială este cunoscută drept „contract prenupţial”, care, însă, nu se suprapune identic peste reglementarea convenţiei matrimoniale.

În noul Cod civil sunt prevăzute trei tipuri de regimuri matrimoniale: al comunităţii legale, al separaţiei de bunuri şi al comunităţii convenţionale. Convenţia matrimonială se încheie printr-un înscris autentificat de notarul public, cu consimţământul tuturor părţilor, exprimat personal sau prin mandatar cu procură autentică, specială şi având conţinut prestabilit. Nerespectarea acestor dispoziţii se sancţionează cu nulitatea absolută a actului.

Convenţia matrimonială se poate încheia înainte de căsătorie, astfel că va avea efect de la data căsătoriei, sau în timpul căsătoriei. Prin convenţie matrimonială se poate conveni ca soţul supravieţuitor să preia fără plată, înainte de partajul moştenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune. De asemenea, poate fi stipulată în beneficiul fiecăruia dintre soţi sau numai în favoarea unuia dintre ei;

Noile prevederi privind divorţul

Divorţul, instituţie anterior reglementată de Codul Familiei, înseamnă desfacerea căsătoriei.

Divorţul poate avea loc fie prin acordul soţilor, la cererea acestora, ori la cererea unuia dintre soţi care e acceptată de celălalt, sau atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă, situaţie în care instanţa stabileşte culpa unuia dintre soţi în destrămarea căsătoriei sau culpa comună a soţilor, chiar dacă numai unul dintre ei a făcut cerere de divorţ.

Divorţul poate fi decis la cererea unuia dintre soţi, după o separare în fapt care a durat cel puţin 2 ani, sau la cererea aceluia dintre soţi a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei, caz în care desfacerea căsătoriei se pronunţă fără a se face menţiune despre culpa soţilor.

Noul Cod Civil prevede şi alte posibilităţi de desfacere a căsătoriei în afară de calea instanţei. Astfel, divorţul poate fi soluţionat pe cale administrativă, prin acord, în anumite condiţii. Cei doi soţi trebuie să îşi dea acordul în acest sens şi nu trebuie să aibă copii minori. Cuplul depune împreună cererea de divorţ, ofiţerul stării civile le dă 30 de zile de gândire, după care, dacă sunt în continuare decişi să divorţeze, li se eliberează un certificat în acest sens.

Potrivit noilor reglementări, şi notarul public poate soluţiona cereri de divorţ, însă doar în cazul în care soţii se înţeleg asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care să îl poarte după divorţ, exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi, stabilirea locuinţei copiilor după divorţ, modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi fiecare dintre copii, stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor.

Începând cu 1 octombrie, legislaţia civilă introduce şi prevederi regeritoare la despăgubiri, prestaţii compensatorii şi obligaţii de întreţinere între foştii soţi. Astfel, soţul care suferă un prejudiciu prin desfacerea căsătoriei, poate cere soţului vinovat să îl despăgubească. De asemenea, soţul divorţat are dreptul la întreţinere, dacă se află în nevoie din pricina unei incapacităţi de muncă survenite înainte de căsătorie ori în timpul căsătoriei. Aceeaşi obligaţie intervine şi atunci când incapacitatea se iveşte în decurs de un an de la desfacerea căsătoriei, însă numai dacă incapacitatea este cauzată de o împrejurare în legătură cu căsătoria.

Pe de altă parte, în cazul în care căsătoria a durat cel puţin 20 de ani, iar divorţul se pronunţă din culpa exclusivă a soţului pârât, soţul reclamant poate beneficia de o prestaţie care să compenseze, atât cât este posibil, un dezechilibru semnificativ pe care divorţul l-ar determina în condiţiile de viaţă ale celui care o solicită. Soţul care solicită prestaţia compensatorie nu poate cere de la fostul său soţ şi pensie de întreţinere. Prestaţia compensatorie nu se poate solicita decât odată cu desfacerea căsătoriei. Prestaţia compensatorie poate fi stabilită în bani, sub forma unei sume globale sau a unei rente viagere, ori în natură.

În ceea ce priveşte custodia copiilor minori după divorţ, o nouă prevedere introduce în legislaţia românească „custodia comună” ca regulă.

Reglementări privind dreptul la imagine şi atingeri aduse vieţii private

Noul Cod civil introduce prevederi stricte care reglementează dreptul la imagine şi atingerea vieţii private. Astfel, este interzisă orice atingere adusă onoarei şi reputaţiei unei persoane, fără consimţământul acesteia , iar în exercitarea dreptului la propria imagine, orice persoană poate să interzică ori să împiedice reproducerea, în orice mod, a înfăţişării sale fizice ori a vocii sale sau, după caz, utilizarea unei asemenea reproduceri.

Va fi considerată o atingere adusă vieţii private interceptarea fără drept a unei convorbiri private, săvârşită prin orice mijloace tehnice, sau utilizarea, în cunoştinţă de cauză, a unei asemenea interceptări, dar şi captarea ori utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane aflate într-un spaţiu privat, fără acordul acesteia sau difuzarea de imagini care prezintă interioare ale unui spaţiu privat, fără acordul celui care îl ocupă în mod legal.

Tot atingere la viaţa privată a unei persoane sunt considerate şi difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje scrise ori audiovizuale privind viaţa intimă, personală sau de familie, fără acordul persoanei în cauză sau difuzarea de materiale conţinând imagini privind o persoană aflată la tratament în unităţile de asistenţă medicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe în legătură cu boala şi cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fără acordul persoanei în cauză, iar în cazul în care aceasta este decedată, fără acordul familiei sau al persoanelor îndreptăţite.

MEDIAFAX:MINISTRESA MUNCII SULFINA BARBU VREA SA FACA GHIDURI ONLINE DESPRE DREPTURILE MUNICITORILOR ROMANI IN U.E.!

1 oct.

Drepturile muncitorilor români din statele UE: Ministerul Muncii vrea să facă ghiduri online.

Ministrul Muncii, Sulfina Barbu, a declarat, sâmbătă, la Forumul Românilor de Pretutindeni, că prioritatea ministerului este de a elabora într-o lună ghiduri pentru cetăţenii români aflaţi state membre UE, care să cuprindă drepturile pe care aceştia le au în domeniul muncii.
„Aceste ghiduri trebuie să prevadă exact drepturile pe care le au cetăţenii români din statele membre ale Uniunii în domeniul muncii, pentru ca în cazurile în care există restricţii din partea statelor membre românii care trăiesc în aceste state să ştie care sunt aceste restricţii, pentru a nu se mai face abuzuri”, a spus Sulfina barbu.

Ea a arătat că aceste ghiduri pot fi elaborate în format electronic, astfel încât să nu presupună costuri, estimând că în maximum o lună de zile acest lucru poate realizat.

„Eu am dat dispoziţie ca aceste ghiduri să fie elaborate”, a adăugat ministrul Muncii.

REZOLUTIE PARLAMENTUL EUROPEAN:STATELE MEMBRE SA LASE POPULISMUL SI SA RESPECTE CRITERIILE DE ADERARE LA SCHENGEN!

1 oct.

Rezoluţie PE: Statele membre UE să lase populismul şi să respecte criteriile de aderare la Schengen

Parlamentul European cere statelor membre “să-şi respecte angajamentele conform cadrului legal al UE privind criteriile de aderare la Schengen şi să nu ofere prioritate populismului naţional”. Legislativul comunitar a pregătit o rezoluţie privind aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen, în urma amânării în cadrul Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) de la 22 septembrie a votului privind intrarea celor două ţări în zona de circulaţie fără frontiere din cauza opoziţiei Olandei şi Finlandei.

Proiectul rezoluţiei va fi supus la vot la miniplenara PE de la 12-13 octombrie de la Bruxelles. Documentul recomandă de asemenea statelor membre ‘să ia o decizie privind extinderea Schengen cu Bulgaria şi România pe baza acquis-ului şi procedurilor Schengen’.

Proiectul de rezoluţie reaminteşte că “ambele state şi-au reconstruit şi reorganizat fundamental sistemele de management integrat al frontierei prin investiţii substanţiale în autorităţile de aplicare a legii prin instruire şi tehnologie de ultimă generaţie şi şi-au întărit vizibil cadrul insituţional şi legal, lucru recunoscut de toate rapoartele de evaluare Schengen”.

Documentul reaminteşte totodată “sprijinul constant şi solidaritatea arătată de Bulgaria şi România ca parteneri de încredere în Europa de Sud-Est şi contribuţia lor constantă la securitatea frontierelor în această parte a Uniunii Europene, spre exemplu prin participarea la operaţiuni importante ale Frontex menite să contracareze migraţia ilegală”.

Parlamentul subliniază faptul că “ambele ţări au implementat pe deplin acquis-ul Schengen, care reprezintă singura condiţie necesară pentru aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen, aşa cum a fost stabilit prin Tratatul de Aderare şi de cadrul legal existent al UE”.

Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne (JAI), reunit la 22 septembrie la Bruxelles, a decis amânarea votului privind aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen în urma opoziţiei ferme a Olandei şi Finlandei.

Alesha Dixon new song Breathe Slow

1 oct.

Breathe Slow!

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

ENRIQUE IGLESIAS-I Like How It Feels

1 oct.

I Like How IT Feels!

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

MILEY CYRUS Start all over – Rock in Rio Madrid

1 oct.

Start All Over!

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

Christina Aguilera – Beautiful (2006) Best Live Performance

1 oct.

Beautiful!

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

Adele: Cold Shoulder

1 oct.

Cold Shoulder!

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

GUVERNATORUL BNR,MUGUR ISARESCU :BANCA VA LANSA O MEDALIE JUBILIARA IN ONOAREA MS REGELUI MIHAI I DE ROMANIA!

1 oct.

Mugur Isărescu lansează o medalie jubiliară în onoarea MS Regelui Mihai

Banca Națională a României lansează, în colaborare cu Casa Regală, o medalie jubiliară ce amintește de ultimele două monede bătute în 1947, cu chipul Majestății Sale Regelui Mihai. Mondedele aveau valoarea de 10.000 de lei, respectiv 5 lei, după stabilizarea monetară și poartă pe avers profilul lui Mihai I, iar pe revers Stema Mare a României.

Prezentarea medaliei jubiliare va avea loc luni, la ora 17, în prezența Altețelor Lor Regale Principesa Margareta și Principele Radu ai României, și a guvernatorului Mugur Isărescu.

Medalia este dedicată împlinirii vârstei de 90 de ani a suveranului. Potrivit BNR, medalia este lansată pentru a aminti legătura dintre Mihai I și moneda care, potrivit articolului 88 din Constituția de la 1923, se emitea în numele Regelui. Medalia este turnată din tombac auriu, nepatinat și nelăcuit și a fost realizată de Cristian Ciornei (desen) și Vasile Gabor (machetă).

LA FOCSANI,VICTOR PONTA DESPRE MEDIUL DE AFACERI:CA SA AI O SANSA TREBUIE SA FACI AFACERI CU CIUMA PORTOCALIE AFLATA LA PUTERE!

1 oct.

Ponta: Singura şansă să-ţi ţii propria afacere în România este să faci afaceri cu cei de la putere.

Victor Ponta, a criticat vineri, într-o conferinţă de presă organizată la Focşani, modul în care PDL foloseşte autorităţile de control ale statului pentru a constrânge firmele private să contribuie cu bani la partid.

„Singura șansă să mai faci profit în România, să-ți mai ții propria afacere este să faci afaceri cu cei de la putere. Fie cu Ministerul Dezvoltării Regionale, acolo unde se canalizează cei mai mulți dintre banii publici, fie cu alte structuri controlate de cei de la putere, pe principiul pe care uneori îl aflăm cu toții chiar și de la DNA. Ați văzut și la Timiș, dacă te duci și dai bani pentru partid nu ești controlat, dacă nu dai bani la PDL, ai toate șansele să ți se închidă afacerea”, susține liderul PSD.

Victor Ponta a mai declarat că Roberta Anastase ar fi fraudat săptămâna aceasta un nou vot în Parlament, astfel încât PDL să obțină controlul asupra Curții de Conturi. În acest fel, susține Ponta, instituția nu va mai putea verifica modul în care Executivul cheltuie banii publici.

„Președinta Camerei Deputaților, doamna Anastase, a fraudat din nou un vot. A spus că-s mai mulți parlamentari decât erau. Aceasta deja nu mai e o știre, că doamna Anastase fraudează un vot, e o obișnuință. Însă ceea ce nu s-a spus în presă, acel vot s-a fraudat nu pentru o lege, nu pentru o măsură economică sau pentru ceva ce privește pensii, ci pentru a se numi în conducerea Curții de Conturi șase oameni. Toți șase de la PDL. Care este miza? Curtea de Conturi este singura instituție prevăzută de Constituția României și de legi care are ca sarcină să controleze cum cheltuie banii publici Guvernul României și mai departe autoritățile locale. (…) Nimeni nu și-a pus niciodată conducerea Curții de Conturi de la un singur partid”, a mai subliniat Victor Ponta.

RTV:ADRIAN NASTASE DEZVALUIE ADEVARATA FATA A FOSTULUI SAU VECIN TRAIAN BASESCU :CINIC,RAZBUNATOR !

1 oct.

Năstase: Toate proiectele lui Băsescu au fost bazate pe interese meschine, de răzbunare.

Prezent, vineri seara, la Realitatea TV, preşedintele CN al PSD, Adrian Năstase, a lansat un adevărat atac la adresa lui Traian Băsescu, un şef de stat care, spune Năstase, nu îmbracă decât postura de răzbunător, şi pe al cărui cuvânt „nu te poţi baza niciodată”.

„Războiul” cu Traian Băsescu, spune Năstase, ar fi început în vremea în care actualul preşedinte era primar şi făcea parte din Internaţionala Socialistă. Se petrecea în 2004, când, povesteşte Năstase, i-ar fi oferit susţinere pentru Primăria Capitalei.

„Traian Băsescu nu mi-a propus niciun proiect politic. Eu i-am propus lui. La un moment dat, era primar, şi cred că era în 2003, era scandalul cu proiectele pentru Bucureşti, se dusese la Ion Iliescu să se plângă de Guvern şi de mine. Până la urmă ne-am văzut. Pe vremea aceea, el era social-democrat, era în Internaţionala Socialistă. Să fi fost la începutul lui 2004? În vremea aceea părea stupid să avem două partide social-democrate. I-am spus: ‘Traian, nu are rost să ne batem, ce rost are să pregătim şi noi un candidat pentru primărie? Rămâi să candidezi la Primărie. Nu are rost să menţii războiul cu Consiliul General – pe care noi îl controlam, aveam majoritatea – , noi te putem susţine acolo, formăm o structură care să fie unitară. I-am propus să facem o fuziune între PSD şi PD. I-am spus: ‘Uite, mergem acum la conferinţă de presă şi anunţăm că începem negocierile.’ Atunci el mi-a spus: ‘Stii, nu pot imediat. Trebuie să discut cu colegii mei.’ După o lună, pe stilul lui, a ieşit şi a spus că l-am şantajat. Stilul lui… Din păcate, asta este partea proastă cu Traian Băsescu: niciodată nu te poţi baza pe cuvântul lui. Se schimbă extraordinar de uşor”, povesteşte Adrian Năstase, la Realitatea TV.

Iar atacul social-democratului nu s-a oprit aici. Traian Băsescu n-a avut un proiect pentru România, continuă liderul social-democrat, ci doar proiecte „personale, de răzbunări, bazate pe interese meschine”.

„Singurele lui proiecte sunt proiectele personale, de răzbunări, ceea ce s-a văzut în toţi aceşti ani. El n-a avut un proiect pentru România. Toate proiectele lui au fost bazate pe interese meschine, personale. Asta este partea proastă. Eu nu spun că nu are unele calităţi. (…) El n-a reuşit decât să dezbine pe acest stil. N-a reuşit să-şi creeze prieteni. Toţi partenerii lui au fost aruncaţi de pe vapor în apă şi a rămas singur, alergând dintr-o parte în alta. Într-o inerţie care e cea a unui vas care şi-a pierdut cârma şi merge spre recifuri. Partea proastă este că pe vaporul ăsta care nu mai are cârmă ne aflăm şi noi. Altfel, nu era o problemă”, adaugă Năstase.

Şi totuşi, spune fostul premier, nu se poate vorbi de un „război” între el şi şeful statului. Identifică, însă, o oarecare teamă a celui din urmă, care ar vedea în Năstase „un adversar puternic”.

FOSTUL PROPRIETAR AL REALITATII TV SOV:SEBASTIAN GHITA A INCERCAT SA MA ASASINEZE PE 13 APRILIE!

1 oct.

SOV: „Sebastian Ghiţă a încercat să mă asasineze pe 13 aprilie”

Fostul proprietar al postului Realitatea TV a făcut o serie de afirmaţii incendiare în faţa instanţei de judecată. Sorin Ovidiu Vîntu le-a declarat judecătorilor că managerul Realitatea Media, Sebastian Ghiţă, ar fi vrut să-l asasineze pe 13 aprilie 2011. Instanţa de judecată nu a luat în considerare această declaraţie a lui Vîntu motivând că nu are nici o relevanţă în cauză.

SOV a mai spus că va pune la dispoziţia presei documente din care reiese că actualul manager al Realitatea Media, Sebastian Ghiţă, este anchetat de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA). Unul dintre acele documente este chiar raportul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) către procurorii DNA, prin care se solicită întocmirea unui dosar penal lui Ghiţă. Omul de afaceri Sebastian Ghiţă este acuzat că, prin firma Asesoft, nu a plătit TVA în valoare de 69 de milioane de lei.

Conform antena3.ro, în afară de acest raport ANAF către DNA, Vîntu urmează să dea publicităţii şi o interceptare telefonică a unei convorbiri pe care Ghiţă ar fi avut-o cu un prieten al lui, înaintea datei de 13 aprilie. SOV susţine că din transcrierea acestei inteceptări ar rezulta că Sebastian Ghiţă aranja cu acel prieten al său detaliile asasinării fostului proprietar al Realităţii TV.

Sorin Ovidiu Vîntu a afirmat că s-a hotărât să pună la dispoziţia presei aceste documente pentru că instanţa de judecată nu a dorit să ia în considerare informaţiile din documentele respective invocând – la fel ca şi în cazul afirmaţiilor lui SOV – nerelevanţa probelor.

Până la această oră însă, nici un ziar şi nici o televiziune nu au intrat în posesia documentelor despre care a vorbit Sorin Ovidiu Vîntu.

Update: Înregistrarea 01, 2011.04.11, despre complot şi bani pentru PDL

Ghiţă Sebastian: M-am văzut cu ăla aseară.
Florescu Gabriel: Cu Vântu?
Ghiţă Sebastian: Păi, eu oricum pot să-l ţin la mantinelă, m-ai înţeles?
Florescu Gabriel:Da.
Ghiţă Sebastian: Adică, mă duc, văd ce se întâmplă, şi aşteptăm cu răspunsul.
Florescu Gabriel: Băieţii noştri, cei patru, am înţeles că a vorbit Chesi, eu vin şi dau mai departe, mai departe ca să stabilim.
Iacobescu Alexandru: Ştiu că ai vorbit şi le-am dat banii.
Ghiţă Sebastian: Mâine o să fie discuţia cu Boc şi dă Boc comanda să se rezolve.
Iacobescu Alexandru: Până acuma, ce a zis Udrea, şi cu tot ce a vorbit, până acuma s-au ţinut de cuvânt, să scapi de el.
Ghiţă Sebastian: Ideea e că să încheiem Realitatea.
Florescu Gabriel: Puţină imaginaţie şi efort, creezi nişte poveşti, altele decât…(râsete). Să mă duc pe variantă, adică să fiu cooperant şi ok.
Ghiţă Sebastian: Cum a făcut Băsescu cu Căşuneanu „ia ridică-te în picioare domnul Căşuneanu (râsete), domnule, mă cunoşti tu de undeva pe mine?”. Ăla a stat la el în casă, au mâncat, au făcut revelioane , Băsescu l-a ridicat în picioare la ministerul Transporturilor, între 200 de constructori şi i-a zis: Domnule Căşuneanu, ia ridică-te bă în picioare, domnule, scrie presa că noi avem o relaţie, domnule, ne-am întâlnit noi vreodată, cândva? Mă cunoşti tu pe mine? Bă, mâncaţi-aş gura
ta….tupeu maxim…bă, ei se văzuseră cu două săptămâni înainte.
E: Băsescu e dement. Una e să faci asta, una e super c..l pe care l-a fcut Băsescu cu statul poliţienesc. Una e să foloseşti, să laşi lucrurile să curgă normal, şi alta e să foloseşti serviciile şi toate organizaţiile statului să-ţi f…inamicii. Sunt două lucruri total diferite.
Ghiţă Sebastian: va ajunge subiectul pân la Emil Boc

Update: Transcriptul convorbirii unde s-ar fi vorbit despre planul de asasinare a lui SOV

Sorin Ovidiu Vîntu a făcut publică, astăzi, o înregistrare conform căreia Alexandru Iacobescu, omul de încredere a managerului general de la Realitatea Media, Sebastian Ghiţă, ar fi plănuit cu un anume Chesi asasinarea sa, la 13 aprilie 2011.

Reacţia lui Ghiţă la afirmațiile lui SOV a fost una ironică. „Eu cred că la Hollywood, când au făcut filmul „Cu naşul la psihiatru”, în locul lui DeNiro, trebuiau să-l distribuie pe domnul Vîntu, în rolul naşului nebun” , a declarat Ghiță azi la B1 Tv.

Transcriptul interceptării:

Alexandru Iacobescu: SRI, p…a, ăla n-ai ce să…
Chesi: Aşa e…şi eu dacă o să vreau să fac altceva…Chestia pentru care eu personal aş (neinteligibil), nu că doi-trei trebuie foarte bine şi foarte bine pregătiţi şi aş aduce de ăia de la USLA.

I.: Da.
C: În direct, că n u-şi sunt anchetaţi de…
I: Aşa ceva?
C: Zic că să nu facă vreo măgărie, iei unul de afară.
I: Da, că ăia habar nu au.
C: Ai înţeles? Din Moldova, din Ucraina, din p… mea.
I: Da, normal.
C.: Eu, fii atent, ştii care-i ideea? Dar ştii care ideea? Că eu aş…eu îţi spun ce aş face eu mă. Eu aşa aş face.
I: Da. La [neinteligibil] chiar sunt la cote mici.

C: Care vine, a tras 15 gloanţe şi a plecat acasă.
I: Corect.
C.: Ai înţeles?
I: Vîntu e-n pământ [replică pe tonalitate foarte scăzută].

%d blogeri au apreciat: