Arhiva | 6:22 pm

PENALUL KLAUS IOHANNIS ,EMISARUL GERMANIEI LA BUCURESTI SCAPA DE PROCESUL ANI!

4 aug.

Klaus Iohannis nu s-a aflat în conflict de interese atunci când a semnat, în decembrie 2010, un contract de prestări servicii încheiat între Primăria Municipiului Sibiu și SC Tipografia Honterus SRL, societate comercială deținută de Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR), al cărui președinte era, se arată în motivarea Curții de Apel Alba Iulia, făcută publică marți.

*ANI nu a depus recurs împotriva admiterii contestației lui Iohannis de către Curtea de Apel Alba Iulia

Curtea de Apel Alba Iulia a admis în 10 iunie contestația formulată de Klaus Iohannis, fiind dispusă anularea unui raport de evaluare întocmit de ANI privind încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către fostul primar al Sibiului.

‘Se constată că reclamantul (Klaus Iohannis — n.r.) nu s-a aflat în conflict de interese, întrucât condițiile art.70 din Legea nr.161/2003 raportat la art.75 lit.b din Legea nr.393/2004 nu sunt îndeplinite, deoarece reclamantul nu a participat la luarea unei decizii care să asigure un beneficiu societății comerciale T.H. SRL și nu există o relație de angajament cu aceasta, iar condițiile art.70 din Legea nr.161/2003 raportat la art.75 lit.f din Legea nr.393/2004 nu sunt îndeplinite deoarece reclamantul nu a fost implicat în luarea deciziei de desemnare a ofertei câștigătoare, semnarea contractului fiind efectul procedurii de atribuire a contractului decisă de comisia de evaluare’, se menționează în extrasul sentinței pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia în dosarul 780/57/2013.

Instanța a considerat că este relevantă modalitatea de derulare a procedurii la nivelul autorității publice locale, unde, la data de 3 decembrie 2010, a fost demarată procedura de atribuire a contractului de Servicii de informare și publicitate in vederea implementării proiectului POS CCE SMIS 4915 — contract de finanțare nr. 117/321/28.08.2009 — Implementarea conceptului de administrație electronica la nivelul municipiului Sibiu ‘prin publicarea in SEAP a invitației de participare nr. 274316, cu respectarea prevederilor art.125 din OUG nr. 34/2006.

‘Deși valoarea estimată a contractului a fost de 3.910,88 euro (deci sub 15.000 euro, prag valoric sub care, art.19 din OUG nr. 34/2006 permitea încredințarea directă a contractului de achiziție publică), pentru asigurarea principiilor care guvernează achizițiile publice, inserate in art.2 alin.1 si alin. 2 din OUG nr.34/2006, s-a decis aplicarea procedurii de cerere de oferta cu publicarea documentației de atribuire in SEAP, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai scăzut, tocmai pentru a asigura un cadru lărgit de ofertanți, asigurând astfel concurența între operatorii economici. În conformitate cu prevederile art.71 alin.1 din HG nr.925/2006 a fost constituită comisia de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de prestări servicii anterior identificat (document in anexa), reclamantul nefăcând parte din comisia de evaluare a ofertelor și de desemnare a ofertei câștigătoare, atribuții ce revin în competența exclusivă a comisiei. Practic, reclamantul, semnând contractul de prestări servicii nr. 71/23.12.2010 cu S.C T.H. S.R.L., a îndeplinit o obligație legală stipulată de dispozițiile art. 204 din OUG nr. 34/2006 conform cărora ‘Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul de achiziție publica cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, pe baza propunerilor tehnice si financiare cuprinse în respectiva ofertă ‘. Exercitându-și prerogativele legale, în limitele competenței, reclamantul nu a avut nici un moment drept de opțiune cu privire la alegerea câștigătorului, respectiv între a semna sau nu contractual’, se arată în motivare.

Instanța a stabilit că, în condițiile în care Klaus Iohannis nu a îndeplinit nicio atribuție pe parcursul procedurii de achiziție, nu a participat la luarea unei decizii în ceea ce privește atribuirea contractului Tipografiei Honterus, semnarea contractului fiind realizată în baza legii și nu în urma unui proces deliberativ, nu se poate susține că reclamantul s-ar afla în conflict de interese.

‘Sub aspectul existenței conflictului de interese în persoana reclamantului, nu prezintă relevanță dispozițiile art.209 din OUG nr.34/2006, referitoare la posibilitatea recunoscută de lege autorității contractante de a proceda la anularea procedurii de achiziție în situațiile limitativ stipulate la literele a-d, în contextul în care conflictul de interese presupune, astfel cum s-a arătat anterior, implicarea efectivă în procesul de stabilire a câștigătorului licitației, operațiune în care reclamantul nu a fost implicat’, se menționează în extrasul sentinței.

De asemenea, art. 204 din OUG nr. 34/2006 prevede că semnarea contractului are loc pe baza propunerilor tehnice și financiare cuprinse în respectiva ofertă, împrejurare față de care se impune concluzia că, dat fiind specificul procedurii de achiziție, toate elementele contractului sunt prestabilite, inclusiv prețul, astfel că nici prin semnarea celor 3 facturi în vederea efectuării plăților către S.C. T.H. S.R.L. sau a procesului verbal recepție a serviciilor prestate încheiat la data de 2 iunie 2011 nu se poate constata existența conflictului de interese.

Referitor la procesul verbal de recepție a serviciilor, se reține că, deși semnat de reclamant, verificarea elementelor tehnice este apanajul specialiștilor din comisia de recepție, respectiv a managerului de proiect, șef serviciu informatică, nefiind în sarcina reprezentantului autorității.

‘Concluzionând din această perspectivă, se reține că, în lipsa participării la luarea unei decizii care să fie în măsură să asigure un beneficiu în favoarea unei persoane fizice sau juridice cu care au o relație de angajament, indiferent de natura acestuia sau unei asociații sau fundații din care face parte, nu sunt întrunite condițiile legale prev. de art.75 din Legea nr.393/2004 pentru constatarea conflictului de interese. Deși aceste motive ar fi suficiente să atragă anularea raportului de evaluare pentru lipsa elementelor caracteristice conflictului de interese, se constată că nici invocarea cazului prevăzut de art.75 lit.b din Legea nr.393/2004 nu este legală. Astfel, raționamentul pe baza căruia pârâta a stabilit existența unui interes personal al reclamantului, în sensul că, în calitate de președinte al Forumului Democrat al Germanilor din România ar administra efectiv S.C T.H. S.R.L., nu poate fi reținut în cauză, probatoriul administrat infirmând constatările raportului de evaluare’, se precizează în motivarea instanței.

Totodată, instanța a reținut că Iohannis nu avea o relație de angajament cu tipografia, neavând prerogative de administrare.

Curtea de Apel Alba Iulia a admis în 10 iunie în parte contestația formulată de reclamantul Klaus Iohannis în contradictoriu cu ANI și în consecință a dispus anularea punctelor 1 și 2 din raportul de evaluare nr. 35687/G/II/08.08.2013 întocmit de ANI sub aspectul conflictului de interese în materie administrativă. CA Alba Iulia a respins acțiunea reclamantului ca inadmisibilă cu privire la punctul 3 al aceluiași raport de evaluare, care dispunea sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru cercetarea încălcării regimului juridic al conflictului de interese în materie penală

CA Alba Iulia a judecat acțiunea în contencios administrativ intentată de Klaus Iohannis împotriva ANI, care, în 2013, l-a acuzat de încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă și penală, întrucât a semnat, în decembrie 2010, un contract de prestări servicii încheiat între Primăria Municipiului Sibiu și SC Tipografia Honterus SRL, societate comercială deținută de Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR). Klaus Iohannis a deținut funcția de președinte al FDGR în perioada 2002 — 2013. Obiectul contractului semnat, în opinia ANI, cu încălcarea regimului juridic al conflictului de interese administrativ și penal de către Klaus Iohannis constituie servicii de informare și publicitate în vederea implementării unui proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

AGERPRES.

Klaus Iohannis nu s-a aflat în conflict de interese atunci când a semnat, în decembrie 2010, un contract de prestări servicii încheiat între Primăria Municipiului Sibiu și SC Tipografia Honterus SRL, societate comercială deținută de Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR), al cărui președinte era, se arată în motivarea Curții de Apel Alba Iulia, făcută publică marți, transmite Agerpres.

Curtea de Apel Alba Iulia a admis în 10 iunie contestația formulată de Klaus Iohannis, fiind dispusă anularea unui raport de evaluare întocmit de ANI privind încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către fostul primar al Sibiului. Curtea de Apel Alba Iulia nu a înregistrat până marți niciun recurs formulat de Agenția Națională de Integritate împotriva sentinței pronunțate de instanța din Alba prin care a fost admisă, în iunie, contestația formulată de Klaus Iohannis.

”Se constată că reclamantul (Klaus Iohannis — n.r.) nu s-a aflat în conflict de interese, întrucât condițiile art.70 din Legea nr.161/2003 raportat la art.75 lit.b din Legea nr.393/2004 nu sunt îndeplinite, deoarece reclamantul nu a participat la luarea unei decizii care să asigure un beneficiu societății comerciale T.H. SRL și nu există o relație de angajament cu aceasta, iar condițiile art.70 din Legea nr.161/2003 raportat la art.75 lit.f din Legea nr.393/2004 nu sunt îndeplinite deoarece reclamantul nu a fost implicat în luarea deciziei de desemnare a ofertei câștigătoare, semnarea contractului fiind efectul procedurii de atribuire a contractului decisă de comisia de evaluare”, se menționează în extrasul sentinței pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia în dosarul 780/57/2013.

Instanța a considerat că este relevantă modalitatea de derulare a procedurii la nivelul autorității publice locale, unde, la data de 3 decembrie 2010, a fost demarată procedura de atribuire a contractului de Servicii de informare și publicitate in vederea implementării proiectului POS CCE SMIS 4915 — contract de finanțare nr. 117/321/28.08.2009 — Implementarea conceptului de administrație electronica la nivelul municipiului Sibiu ‘prin publicarea in SEAP a invitației de participare nr. 274316, cu respectarea prevederilor art.125 din OUG nr. 34/2006.

Instanța a stabilit că, în condițiile în care Klaus Iohannis nu a îndeplinit nicio atribuție pe parcursul procedurii de achiziție, nu a participat la luarea unei decizii în ceea ce privește atribuirea contractului Tipografiei Honterus, semnarea contractului fiind realizată în baza legii și nu în urma unui proces deliberativ, nu se poate susține că reclamantul s-ar afla în conflict de interese.

”Sub aspectul existenței conflictului de interese în persoana reclamantului, nu prezintă relevanță dispozițiile art.209 din OUG nr.34/2006, referitoare la posibilitatea recunoscută de lege autorității contractante de a proceda la anularea procedurii de achiziție în situațiile limitativ stipulate la literele a-d, în contextul în care conflictul de interese presupune, astfel cum s-a arătat anterior, implicarea efectivă în procesul de stabilire a câștigătorului licitației, operațiune în care reclamantul nu a fost implicat”, se menționează în extrasul sentinței.

PROCURORUL GENERAL AL GERMANIEI HARALD RANGE A ACUZAT MARTI GUVERNUL DE LA BERLIN CONDUS DE CANCELARUL ANGELA MERKEL,CA AR FI INTERVENIT INTR-O ANCHETA CARE VIZEAZA UN SITE DE STIRI SUSPECTAT PENTRU TRADARE.PROCURORUL FEDERAL HARALD RANGE A SUSPENDAT VINERI O ANCHETA PRIVIND SITE-UL NETZPOLITIK.ORG!

4 aug.

Harald Range

Procurorul general al Germaniei Harald Range a acuzat marţi guvernul de la Berlin că ar fi intervenit într-o anchetă care vizează un site de ştiri suspectat de trădare pentru publicarea unor documente aparţinând serviciilor de informaţii interne, relatează Reuters şi AFP.


Procurorul federal Harald Range a suspendat vineri o anchetă privind netzpolitik.org în timp ce aştepta opinia unui expert independent pentru a stabili dacă articolele pe care site-ul le-a publicat despre planuri privind consolidarea monitorizării de către stat a comunicaţiilor on-line ar fi dezvăluit secrete de stat.

Harald Range a declarat că Ministerul Justiţiei i-a cerut să anuleze această evaluare după ce a aflat că o evaluare juridică independentă preliminară a constatat că un document publicat pe 15 aprilie de netzpolitik.org ar reprezenta un secret de stat.

Într-un comunicat extrem de neobişnuit, procurorul general Harald Range l-a acuzat pe ministrul justiţiei Heiko Maas de ‘atac intolerabil împotriva independenţei sistemului judiciar’.

În centrul disputei figurează netzpolitik.org care a publicat la începutul acestui an documente prezentate drept planuri ale Biroului pentru Protecţia Constituţiei (informaţii interne) de monitorizare a Internetului.

Joi, site-ul de ştiri a dezvăluit că Harald Range a lansat o anchetă preliminară pentru trădare împotriva a doi dintre jurnalişti. Informaţia a declanşat un val de proteste din partea mass-media şi a politicienilor care au acuzat justiţia de cenzură.

Un purtător de cuvânt al cancelarului Angela Merkel a declarat luni că ministrul justiţiei a avut sprijinul deplin al şefei guvernului. Ministerul de Interne a afirmat de asemenea că are îndoieli cu privire la acuzaţia de trădare.

MASONUL MUGUREL ISARESCU,FOST PREMIER CDR ,ACTUALMENTE GUVERNATOR AL BNR, LA ORDINUL FMI,A OCULTEI FINANCIARE MONDIALE ,”PUNE LA ZID” CODUL FISCAL SPRE BUCURIA ACELEI FETE DIN EST ,CANCELARUL CELUI DE AL PATRULEA REICH,ANGELA MERKEL!

4 aug.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a purtat marți discuții cu ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici pe tema implementării noului Cod Fiscal, la finalul cărora a făcut câteva declarații. Temerile pe care guvernatorul le are sunt aceleași cu ale Fondului Monetar Internațional.

„Sunt foarte multe reduceri de impozite, la toate proporțiile. Sunt mari, nu sunt mici. Cifra de 2,2-2,3% din PIB pare mică, dar e foarte mare. Dozajul este, de fapt, cheia problemei. Câte încap fără să strici macrostabilitatea”, spune Isărescu, potrivit B1.ro.

Guvernatorul explică faptul că „această macrostabilitatea e precum sănătatea. Îți dai seama cât de importantă este sau sunt când le pierzi și e prea târziu. Tratamentele sunt dureroase, mereu sunt întârziate, niciodată nu le faci la timp. De aceea, sub nicio formă nu trebuie să o pierdem, mai ales că s-a atins foarte greu”.

Guvernatorul a subliniat că ar trebui să se aibă în vedere stimularea investițiilor, creșterea economică și crearea locurilor de muncă.

În ceea ce privește o perioadă de deflație pentru România, Isărescu spune că nu se pune problema unei astfel de chestiuni, însă „grosul nu vine atât din eventuala reducere a TVA de la 24 la 19%, ci din TVA-ul redus la alimente”.

FOSTUL PREMIER AL ROMANIEI,ADRIAN NASTASE,INTR-O POSTARE PE BLOGUL PERSONAL,SUSTINE CA GUVERNUL ESTE ANCORAT DE FMI,CSAT SI MAI NOU DE COMITETUL NATIONAL PENTRU SUPRAVEGHERE MACROPRUDENTIALA CONDUS DE MASONUL ,FOST PREMIER CDR, MUGUREL ISARESCU,PRECUM PLATANII LEGATI DE STALPII CARE II IMPREJMUIESC!,ACEST COMITET DE TUTELA ESTE NECONSTITUTIONAL!

4 aug.

Adrian Năstase

Într-o postare pe blogul personal, fostul premier Adrian Năstase compară Guvernul cu platanii de pe Șoseaua Kiseleff.

Năstare susţine că executivul este ancorat de FMI, CSAT și, mai nou, de Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială, condus de Mugur Isărescu, precum pomii legați de stâlpii care îi împrejmuiesc.

„O „ancoră” o reprezintă FMI, impreună cu Comisia Europeană. O a doua „ancoră” este constituită de Presedintie si de CSAT, prin Noua Strategie de Apărare a tarii, care extinde atributiile acestora in cele mai multe domenii guvernamentale. În fine, a treia „ancoră” ar deveni Comitetul de monitorizare macroeconomică, cel care ar cenzura strategiile macro-economice ale guvernului”, explică Năstase.

Cele trei “ancore” despre care vorbește fostul premier vor realize o adevărată tutelă a Executivului, care, spune acesta, “ar rămâne, între altele, cu rolul de țap ispășitor în fața DNA pentru semnăturile de punere în aplicare”.

În aceste condiții, Năstase propune eliminarea textului art. 102, aliniatul 1, din Constituție. Acesta prevede ca “Guvernul, potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament, asigură realizarea politicii interne și externe a tării și exercită conducerea generală a administratiei publice”.

„S-ar putea renunța și la guvern, în ansamblu. În locul său ar putea fi creat un secretariat care să aducă la îndeplinire deciziile Noului Consiliu de tutelă”, conchide Năstase.

TRADARE PANA LA CAPAT.PLIN DE IPOCRIZIE SI CINISM ACEST NOU PDL ,PIERDE ELECTORATUL ROMAN SI PE MILIOANELE DE ROMANI,IN URMA RESPINGERII CODULUI FISCAL DE CATRE MARIONETA GERMANIEI ,PENALUL KLAUS JOHANNIS SI ACUM INCEARCA SA RECUPEREZE TEREN DE „FATADA”MINTIND DIN NOU CA :NOUL PDL SE OPUNE CRESTERII INDEMNIZATIILOR SUSTINUTE DE SOSIA LUI TRAIAN BASESCU LA COTROCENI ,KLAUS JOHANNIS! RUSINEE JAVRE PENALE !

4 aug.

PNL se opune creșterii indemnizațiilor, susținută de președintele Klaus Iohannis.

„Suntem de acord cu dezbaterea tuturor măririlor când Legea salarizării bugetare va fi pe masa Parlamentului. Nu suntem de acord ca fiecare să dea câte o ordonanţă, să dea câte o dublare, triplare salariu”, a spus Alina Gorghiu, copreşedinte PNL.
„Vrem să primească toţi odată, de la primul demnitar până la medic, profesor”, a completat copreşedintele liberal Vasile Blaga, potrivit Antena 3.

Mircea Ionescu Quintus, președinte de onoare al PNL, a declarat, potrivit b1.ro, că „Inițiativa este oribilă. Vreau să vă spun că atunci când s-au dat acele pensii nesimțite, eu nu mai eram în parlament. Dacă eram, votam împotrivă. Socotesc că suntem destul de bine plătiți ca să nu ne majoram dincolo de nevoi indemnizația”.

Deputatul PNL Costică Canacheu, care-și dorește să fie primar al Capitalei, susține că „În ideea că se va genera un nou sistem de retribuire a aparatului bugetar de la demnitari în sus, probabil că de la 2024 încolo ar fi o idee ca să avem o asemenea ierarhie. Acum ideea este neadecvată”.

„Întrebați-i pe pesediști, nu ne întrebați pe noi că nu noi am luat această decizie. Poziția noastră a fost clară în parlament. Nu susținem această ordonanță”, a spus Ludovic Orban. Întrebat dacă liberalii vor refuza această majorare, Ludovic Orban a răspuns: „Cum să refuzi dacă sunt stabilite prin lege? Asta este, o sa ne luptăm în parlament ca să nu fie adoptat. PNL se opune majorării”.

VEZI ȘI: Iohannis, atenționat de un lider PNL: ”Nu poți să pedepsești societatea”

Vicepreședintele PNL Sulfina Barbu a declarat: „PNL susține respingerea în Parlament a ordonanței privind mărirea indemnizațiilor pentru cei 48 de demnitari, pentru a discuta această temă în ansamblul legii privind salarizarea bugetarilor. Implicit și pentru parlamentari considerăm că este oportună discutarea salarizării bugetarilor, atât pentru demnitari, cât și pentru angajații din sistemul bugetar”.  „Este foarte important să știm care este anvelopa salarială, cât își poate permite economia României pentru creșterea salariilor bugetarilor, dar este foarte important în egală măsură să nu facem diferențieri între categoriile de bugetari. Să vedem și profesorii la ce nivel de salarizare pot să ajungă, și medicii. În consecință, dacă discutăm de demnitari, trebuie să discutăm de tot aparatul bugetar”, a mai spus vicepreședintele PNL

– See more at: http://www.dcnews.ro/ruptura-fara-precedent-intre-klaus-iohannis-i-pnl_481532.html#sthash.AmHSmwGt.dpuf

IPOCRIZIA SI CINISMUL TRADATORILOR ELECTORATULUI ROMAN ,NOUL PARTID DEMOCRAT LIBERAL CARE A SCHIMBAT MACAZUL SI NU MAI VREA SA VOTEZE ASA CUM AU FACUT NOUL COD FISCAL IN DETRIMENTUL A MILIOANE DE ROMANI SI SOCIETATI COMERCIALE ROMANE SI STRAINE!,MAFIA PEDELISTA VREA SA REVINA LA PUTERE!

4 aug.

Preşedintele Klaus Iohannis a retrimis Codul fiscal în Parlament după ce s-a consultat cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, nemulţumit şi el de proiectul Guvernului.

Parlamentarii se vor întoarce din vacanţă pentru a rediscuta actul normativ într-o sesiune extraordinară care va avea loc între 24 şi 26 august.

TVA redus în două etape – 21% de la 1 ianuarie şi 19% din iulie. Acesta este scenariul liberalilor, care cer consultări cu toate partidele pe tema adoptării noului Cod fiscal. Proiectul a fost retrimis de preşedinte în Parlament şi va fi dezbătut într-o şedinţă extraordinară în august. Traian Băsescu crede că intrarea în vigoare al noului Cod fiscal va duce la o criză economică asemănătoare cu cea din 2009 şi 2010.

Liberalii vin cu un nou scenariu pentru intrarea în vigoare a noului Cod fiscal.

„Poate se aplică în două etape. De exemplu, scăderea TVA-ului. Nu merge tot, 19 la sută, de la 1 ianuarie. Poate merge 21 la sută de la 1 ianuarie, 19 la sută din iulie. Noi vrem analize clare făcute de Guvern”, a cerut Vasile Blaga, copreședintele PNL.

Liberalii spun că nu vor vota proiectul decât după ce Guvernul va prezenta calcule din care să reiasă că intrarea în vigoare a noului Cod fiscal nu va destabiliza economic ţara. Ei îşi invită colegii din Parlament la consultări pe această temă, pe 17 august.

„PNL nu a spus nici măcar o secundă că nu va vota acest Cod. Am spus că îl vom vota când argumentele cifrice vor susține pachetul de relaxare fiscală”, a subliniat Alina Gorghiu, copreședinte PNL.

MESAJUL ASASINULUI ECONOMIC AL ROMANIEI KLAUS JOHANNIS EMISARUL GERMANIEI LA BUCURESTI CATRE STUDENTI!

4 aug.

Președintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj pentru studenți, felicitându-i pentru „implicarea continuă și susținută, atât în reforma profundă a sistemului de învățământ superior românesc, cât și în transformarea democratică a societății românești”.

Mesajul președintelui Klaus Iohannis a fost transmis cu ocazia celebrării a 15 ani de existență a Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) și a celei de-a zecea ediții a Forumului Organizațiilor Studențești din România (FOSR).

„Îmi doresc să rămâneți în continuare la fel de motivaţi şi implicaţi în transformările necesare, pentru ca educaţia să reprezinte în mod real un pilon solid al României puternice. Vă asigur de sprijinul meu în demersurile pentru prioritizarea acestui sector, prea des invocat şi prea puţin sprijinit pentru importanţa sa imediată şi pe termen lung”, precizează președintele Iohannis, potrivit Agerpres.

Studenții români, participanți activi la tranziția către o societate democratică

De asemenea, președintele României amintește de contribuția studenților români la Revoluția din decembrie 1989, subliniind că mulți dintre ei au devenit eroi sau martiri.

„Suflul mişcării studenţeşti autentice şi libere a reînviat în acele momente de criză profundă. În diferite forme de organizare, studenţii români au participat activ la tranziţia către o societate democratică, păstrând vie flacăra speranţei într-o societate mai bună, atât la nivelul întregii ţări, cât şi în fiecare centru universitar sau în fiecare universitate din România”, se precizează în mesaj.

Președintele Iohannis s-a referit, totodată, la celebrarea, în curând, a o sută de ani de unitate și modernitate a statului român, precum și la faptul că România își va asuma pentru prima dată, în 2019, Președinția Consiliului European, două momente care „arată că destinul României moderne este direct, indisolubil legat de misiunea și apartenența sa europeană. Faptul că această federație este membru cu drepturi depline în Organizația Europeană a Studenților constituie recunoașterea independenței, legitimității și a reprezentativității ANOSR, păstrate de-a lungul întregii sale existențe, precum și o oportunitate de fructificare a potențialului său în pregătirea evenimentelor din anul 2019”.

Președintele Iohannis a continuat, relevând „viziunea, maturitatea și forța de schimbare” a studenților, prin colaborarea continuă cu autoritățile publice din sfera educației, precum și cu ceilalți actori din sistem, „calități esențiale în construirea unui sistem de învățământ superior de calitate, care să faciliteze atingerea potențialului maxim al fiecărui cetățean român și mai ales al tinerilor, indiferent de mediul de proveniență sau de caracteristicile personale”.

„În acest mod, precum şi prin capacitatea de a face auzită vocea studenţilor români, contribuiți activ la dezvoltarea societății românești, prin creşterea calităţii şi relevanţei educaţiei.

În final, doresc să vă urez mulți ani de critică constructivă, implicare activă şi reprezentare a intereselor studenţilor români de toate vârstele”, conchide președintele Iohannis.

PREMIERUL VICTOR PONTA ,MESAJ CATRE „FLAMANZII DIN PNL/PDL:” IT’S ABOUT ECONOMY -PENELISTILOR SI PEDELISTILOR!”

4 aug.

Victor Ponta a transmis un mesaj pentru PDL și PNL intitulat „It’s about economy”, în care a arătat că încasările de la buget din 2015 arată că drumul ales de USL duce spre ”dezvoltare” .

„IT’S ABOUT ECONOMY… doamnelor și domnilor de la PNL/PDL!”

Cifrele finale privind încasările la buget după primele 7 luni din 2015 (comparativ cu primele 7 luni din 2014) arată clar diferența între gândirea economică a USL care duce spre dezvoltare și miopia austerității care ne-a condus în 2010-2012 (reprezentată și azi de PNL/PDL care se grăbesc din nou să acapareze puterea):

1. Încasări 115,7 miliarde RON în 2015 (față de 106,6 miliarde RON în 2014) – plus 9,1 miliarde RON (aproximativ 2 miliarde de Euro);

2. Încasări din TVA 33,9 miliarde RON în 2015 (față de 29,3 miliarde RON în 2014) – plus 4,5 miliarde RON (aproximativ 1 miliard Euro);

3. În această perioadă au fost aplicate următoarele măsuri cu impact bugetar negativ – scăderea CAS cu 5pp / scăderea taxei pe construcțiile speciale de la 1,5 la 1 % / neimpozitarea profitului reinvestit pentru companii / creșterea contribuției la Pilonul II de pensii de la 4,5 la 5% / scăderea TVA la alimente de la 24% la 9%!

4. Prin relaxare fiscală, administrare fiscală eficientă, combaterea evaziunii fiscale (care a explodat în perioada 2010-2012 și a fost combătută prin înființarea Direcției Antifraudă) și măsuri de stimulare economică și creșterea numărului locurilor de muncă fiscalizate se obțin rezultate concrete!

Restul este doar politica austerității mioape și a demagogiei politice specifice guvernării 2010-2012 și reprezentate azi de „flămânzii” de la PNL/PDL!

„It’s about economy – peneliștilor și pedelistilor”!”, a fost mesajul transmis de Victor Ponta.

AVICII – ADDICTED TO YOU!

4 aug.

EDWARD MAYA ft,VIKA JIGULINA – STEREO LOVE!

4 aug.

ARMIN VAN BUUREN ft.SHARON DEL ADEL – IN AND OUT OF LOVE!

4 aug.

SURVIVOR – EYE OF THE TIGER!

4 aug.

QUEEN – WE WILL ROCK YOU!

4 aug.

QUEEN – ANOTHER ONE BITES THE DUST!

4 aug.

PENALUL PENALILOR TRAIAN BASESCU SI VASILE BLAGA ASTEPTATI MARTI LA COMPLETUL ICCJ IN CAZUL RAPIRII JURNALISTILOR DIN IRAK!

4 aug.

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, este aşteptat, marți, în fața Instanţei Supreme.

Astfel, fostul șef de stat se va prezenta în fața judecătorilor, marți, când magistrații vor discuta dacă se redeschide dosarul penal pe numele său după o plângere făcută de Corneliu Vadim Tudor, potrivit realitatea.net.

Este vorba despre răpirea jurnaliştilor români în Irak. În acelaşi dosar e vizat şi copreşedintele PNL Vasile Blaga.

%d blogeri au apreciat: