Arhiva | 5:55 pm

SECRETARUL DE STAT AL UNGARIEI,NEMETH ZSOLT II BATE”OBRAZUL” GUVERNATORULUI ROMANIEI,TRAIAN BASESCU:UNGARIA NU E REVIZIONISTA!

14 aug.

Secretarul de stat al Ungariei, Nemeth Zsolt, îl acuză pe Traian Băsescu că face acuzații nefondate, atragându-i atenția că țara sa nu este una revizionistă.

nemeth-zsolt-balasz-attila

Oficialul maghiar a comentat, miercuri, pentru postul public de radio Kossuth, declarațiile lui Traian Băsescu despre conflictul pornit de extremiștii maghiari ai partidului Jobbik. Șeful statului spunea că Ungaria a devenit ”un focar de instabilitate”, iar România își va asuma ”leadershipul punerii la punct” a Budapestei.

Nemeth Zsolt a catalogat afirmațiile lui Băsescu drept ”acuzații nefondate” în privința relațiilor Ungariei cu vecinii săi și comunitățile maghiare din aceste țări.

În opinia secretarului, cea mai gravă declarație a lui Traian Băsescu este cea potrivit căreia ”Ungaria caută să exercite un tip de protectorat al ungurilor care trăiesc în străinătate, care este mai degrabă o acuzație îndrăzneață de revizionism”. Ungaria nu este o țară revizionistă, a precizat el, ci poartă responsabilitatea constituțională a maghiarilor din afara granițelor.

Ungaria și-a consolidat și stabilizat ”în mod spectaculos” relațiile bilaterale cu vecini precum Serbia și Slovacia și caută să facă același lucru și cu România.

Nemeth Zsolt a atras atenția că nu trebuie uitat rolul lui Băsescu în stabilizarea relațiilor ungaro-române, parte a acesteia fiind și garantarea unor drepturi individuale și colective.

„PIRATUL” FLOTEI ROMANESTI,TRAIAN BASESCU ISI REINOIESTE „PE SESTACHE”BREVETUL DE COMANDANT DE NAVA,CARE I-O EXPIRAT ACUM UN AN!

14 aug.

Traian Băsescu face cursuri ”la urgență” pentru a-și reînnoi brevetul de comandant de navă, după ce acesta i-a expirat acum un an. Șeful statului a ales să plătească un instructor personal, care îl va îndruma timp de trei săptămâni. Brevetul are o valabilitate de cinci ani.

basescu-brevet-nava-dece-310x193

Traian Băsescu a decis să nu mai aleagă sediul CERONAV, ci să plătească ”o taxă cu 50% mai mare pentru a se asigura că are un instructor disponibil să vină în fiecare zi la vila de protocol de la Neptun. Taxa pentru reconfirmarea brevetului de comandant de navă costă în mod normal 1500 lei, iar preşedintele a achitat 2300 lei şi va termina cursurile în mai puţin de o săptămână”, a explicat directorul CERONAV Constanța, Ovidiu Cupșa, pentru Adevărul.

Băsescu va merge, vineri, la sediul CERONAV, pentru a susține examinarea pe simulatorul de navă, după care poate să-și depună actele la Autoritatea Navală Română pentru a obține brevetul.

Pe lângă acest brevet, președintele ar avea nevoie și de cursurile de legislație navală internațională pentru a conduce nave mai mari de 3.000 tdw.

Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale (CERONAV) este singura instituţie din România care îl poate atesta pe Traian Băsescu în vechea sa funcţie de comandant de vas. Cursurile IMO (legislaţie navală internaţională) îl vor costa pe şeful statului încă 4000 lei. Dacă va alege să le facă şi pe acestea în regim de urgenţă şi cu instructor personal, şeful statului trebuie să plătească 6000 lei.

CIRCULA PE NET.DECIZIILE LUATE DE GUVERNUL PONTA ASTAZI,14 AUGUST 2013!

14 aug.

Deciziile luate azi în şedinţa de Guvern:

137128061271891652718_guvern

I. PROIECTE DE LEGE – se vor transmite către Parlament

1. PROIECT DE LEGE privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr.256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului şi creşterea selectivă a Capitalului Corporaţiei Financiare Internaţionale

Proiectul de Lege aprobat de Guvern stabileşte subscrierea de către România a unui număr total de 1.617 acţiuni, reprezentând o valoare totală de 1.617.000 USD pentru majorarea capitalului deţinut de ţara noastră la Corporaţia Financiară Internaţională. Plata acţiunilor subscrise se va asigura de la bugetul de stat, prin bugetul MFP – Acţiuni generale – aferent anului 2015.

2. PROIECT DE LEGE privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluţia nr.612/2011 privind ”Majorarea selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot şi a participării ţărilor aflate în tranziţie şi a celor în curs de dezvoltare” adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD şi, respectiv, în conformitate cu Rezoluţia nr.613/2011 privind ”Majorarea generală de capital 2010” adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD

Proiectul de Lege aprobat de Guvern urmează deciziile luate la nivelul Grupului Băncii Mondiale, de reformă a drepturilor de vot în cadrul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. În conformitate cu prevederile Rezoluţiilor nr. 612/2011 şi 613/2011, România va subscrie un număr total de 2.855 acţiuni în valoare totală de 344.412.925 USD la capitalul BIRD. În urma acestei subscrieri, puterea de vot a României va creşte de la nivelul actual de 0,27% la 0,31%. Plata acţiunilor subscrise se va asigura de la bugetul de stat, prin bugetul MFP – acţiuni generale – aferent anilor 2015 şi 2016.

3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul migraţiei şi azilului

Proiectul de lege aprobat de Guvern vizează transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei 2011/51/UE prin introducerea definiţiei sintagmei ”protecţie internaţională”. Cadrul legislativ a fost modificat şi completat astfel încât să se prevadă în mod expres şi distinct fiecare dintre cele două categorii de străini care pot solicita acordarea dreptului de şedere pe termen lung, respectiv străinii care au un drept de şedere temporară, obţinut în condiţiile OUG nr. 194/2002 şi străinii care beneficiază de protecţie internaţională în România, potrivit Legii nr. 122/2006. Modificările şi completările propuse creează un cadru legislativ mai clar, atât din punct de vedere al corelării cu dreptul Uniunii Europene, cât şi prin utilizarea riguroasă şi corelată în ipoteze complexe a diferitelor instituţii şi instrumente juridice specifice domeniilor migraţiei şi azilului.

4. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Proiectul de Lege aprobat de Guvern are în vedere următoarele aspecte principale:

· Se extinde aria termenului: ”beneficiar de lucrări”, astfel că forţa de muncă în regim ziler să poată fi utilizată, pe lângă persoanele juridice şi de persoana fizică autorizată, întreprinderea familială şi întreprinzătorul persoană fizică, titular al întreprinderii individuale;

· Se defineşte ”caracterul ocazional” al activităţilor necalificate;

· Veniturile realizate din activităţi necalificate cu caracter ocazional nu se iau în considerare la menţinerea dreptului de ajutor social;

· Copiii cu vârsta cuprinsă între 15 -16 ani au posibilitatea de a presta activităţi necalificate cu caracter ocazional, numai cu încuviinţarea părinţilor sau reprezentanţilor legali şi numai pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea lor fizică;

· Valoarea minimă a cuantumului renumeraţiei brute orare nu poate fi sub nivelul valorii/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat (conform HG nr. 23/2013 este de 4,74 lei/oră începând cu 1 iulie 2013);

· Se introduc sancţiuni contravenţionale pentru beneficiarul care angajează zilieri în alte activităţi faţă de cele prevăzute expres în lege sau care angajează zilieri în beneficiul unui terţ.

5. PROIECT DE LEGE privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unor terenuri în suprafaţă totală de 1.782 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu Şiseşti”- Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor – Palas, judeţul Constanţa, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii ”Varianta de ocolire a municipiului Constanţa”, precum şi modificarea Anexei nr.2 şi Anexei nr.2.5 din Legea nr.45/2009

Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege.

6. PROIECT DE LEGE privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unor suprafeţe totale de teren de 5050mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu Şiseşti”- Staţiune de Cercetare – Dezvoltarea pentru Creşterea Bovinelor Arad, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii ”Autostrada Arad- Timişoara-Lugoj” – ” varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă”, precum şi modificarea Anexei nr.3 şi Anexei nr.3/39 din legea nr.45/2009

Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege.

7. PROIECT DE LEGE privind aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei privind crearea Organizaţiei Internaţionale pentru colaborarea economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul industriei electrotehnice ”Interelectro” în relaţie cu România

Proiectul de Lege aprobat de Guvern prevede încetarea valabilităţii, prin denunţare, în relaţia cu România, a Convenţiei privind crearea ”Interelectro”, o organizaţie constituită din statele foste socialiste din Europa de Est, care nu mai prezintă interes pentru ţara noastră în actualele condiţii politico-economice.

8. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de Cercetare în domeniul Antiprotonilor şi al Ionilor în Europa, semnată de Weisbaden la 4 octombrie 2010

Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege. Contribuţia României la construirea şi exploatarea Centrului de Cercetare în Domeniul Antiprotonilor şi al Ionilor în Europa este de 11, 7 milioane euro, sumă eşalonată pe perioada 2013-2018. Contribuţia României se va asigura în proporţie de 1/3 în numerar şi 2/3 prin furnizarea de echipamente, instalaţii şi participare a cercetătorilor şi specialiştilor români la experiment.

II. ORDONANŢE

1. ORDONANŢĂ a Guvernului privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

Guvernul a adoptat o Ordonanţă prin care se prorogă termenul de 31 decembrie 2013, pentru finalizarea procesului de evaluare instituţională a instituţiilor de cercetare/dezvoltare până cel târziu la data de 31.12.2014.

2. ORDONANŢĂ privind plata obligaţiilor financiare ale Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare(CNCAN) la organismele şi organizaţiile internaţionale

Guvernul a adoptat această Ordonanţă prin care se aprobă contribuţia financiară a României pentru anul 2013 la instituţiile internaţionale de securitate şi apărare în domeniul nuclear în care ţara noastră este membru. Contribuţia totală a României pentru 2013 este 95.757 euro.

3. ORDONANŢĂ pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţilor cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare la organismele internaţionale

Prin Ordonanţa adoptată de Guvern se adaugă la lista organizaţiilor internaţionale interguvernamentale la care România este membră şi Agenţia Internaţională ISMN şi se aprobă plata cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea de membru al acestei organizaţii. De asemenea, ordonanţa aprobă plata contribuţiei financiare a României la Fundaţia ”Stichting Europeana” – Olanda, pentru derularea proiectului Europeana, în valoare de 20 mii euro.

III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Guvernului nr.717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ”Prima casă”

Prin Hotărârea de Guvern adoptată se suplimentează plafonul de garantare destinat achiziţiei de locuinţe construite prin ANL cu 200 milioane ron, astfel încât plafonul de garantare pentru locuinţele construite prin ANL ajunge la 500 milioane ron, din totalul plafonului suplimentar de 1,2 miliarde ron, aferent locuinţelor achiziţionate prin Programul ”Prima casă”. În vederea rezolvării problemei locuirii, pentru segmentul de populaţie constituit din tinerii aflaţi la începutul carierei, achiziţia unei locuinţe în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei, se derulează prin ANL. Finanţarea Programului de construcţie de locuinţe pentru tineri s-a realizat şi se realizează din surse ale bugetului de stat. Sumele obţinute din vânzarea locuinţelor către chiriaşi se prevăd a fi acumulate de ANL şi utilizate pentru finanţarea unor noi locuinţe pentru tineri. Pentru a crea condiţii în aplicarea strategiei de dezvoltare a Programului de construcţie de locuinţe pentru tineri, cu posibilitatea de cumpărare de către chiriaşi după un an de închiriere neîntreruptă, se are în vedere integrarea în acest program a acestor locuinţe.

1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004

Hotărârea adoptată de Guvern modifică şi completează normele metodologice ale Codului Fiscal la 4 dintre titlurile acestora. Cele mai importante modificări sunt:

· Excluderea de la calificarea drept avantaje a contribuţiilor la fondurile de pensii facultative;

· Clarificarea includerii în plafonul anual deductibil stabilit de lege, atât a contribuţiilor la fondurile de pensii facultative efectuate potrivit legii nr. 204/2006, cât şi a celor efectuate la fondurile de pensii facultative calificate astfel de Autoritatea de Supraveghere Financiară;

· Deducerea contribuţiilor plătite direct de către angajatul care are calitatea de participant la fondurile de pensii facultative din veniturile lunii în care s-a efectuat plata;

· Abrogarea prevederilor legate de eliberarea pentru consum a produselor accizabile distruse total sau pierdute iremediabil atunci când se află în regim suspensiv de accize, ca urmare a preluării acestor reglementări în Codul fiscal;

· Corelarea prevederilor referitoare la micul producător de bere cu modificările aduse Codului fiscal;

· Corelarea prevederilor referitoare la asimilarea produselor energetice din punct de vedere al nivelului accizelor cu modificările aduse codului fiscal;

· Stabilirea nivelurilor maxime ale garanţiilor ce trebuie constituite de antrepozitarii autorizaţi;

· Introducerea formulei acceptate de către toate statele membre ale UE pentru denaturarea completă a alcoolului etilic şi a produselor alcoolice.

2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea unei măsuri derogatorii de la Normele speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.930/2005

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

3. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.124/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Autostrada Bucureşti-Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă-Constanţa”

Hotărârea adoptată de Guvern modifică indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Autostrada Bucureşti – Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă – Constanţa”, după cum urmează: valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA, este de 1.763.194 mii lei. Finanţarea obiectivului se realizează prin Contractul de finanţare BEI 23370, ratificat prin Legea nr. 151/2006, şi de la bugetul de stat, prin bugetul SGG pentru DPIIS.

4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Podul rutier peste Oituz la Poiana Sărată, pe DN11km90+450”, judeţul Bacău

Guvernul a adoptat această Hotărâre. Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA este de 5.953 mii lei, iar finanţarea se realizează de la Fondul European de Dezvoltarea Regională.

5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reabilitare DN 6, Sectorul Drobeta-Turnu Severin – Lugoj km 332+150 – 494+500˝, judeţele Mehedinţi, Caraş-Severin şi Timiş

Guvernul a adoptat această Hotărâre. Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA este de 943.436 mii lei, iar finanţarea se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul SGG, pentru DPIIS, conform prevederilor bugetare anuale.

6. HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii “Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 – etapa I˝, “Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1˝, “Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14˝, “Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15˝ şi “Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15˝, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Varianta de ocolire Bacău˝.

Guvernul a adoptat această Hotărâre. Valoarea totală a investiţiei inclusiv TVA este de 1.160.937 mii lei, iar finanţarea se va realiza prin Fondul European de Dezvoltarea Regională şi de la bugetul de stat prin bugetul SGG pentru DPIIS.

7. HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unor terenuri în suprafaţă totală de 18.521 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Craiova, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii “Varianta de ocolire a municipiului Caracal˝

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

8. HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unor terenuri în suprafaţă totală de 1.670 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional “Varianta de ocolire a municipiului Arad˝ şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

9. HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unor terenuri în suprafaţă totală de 48.631 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. a obiectivului de investiţie de interes naţional “Drumul de centură în municipiul Tecuci între DN 25 – DN 24˝ judeţul Galaţi şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

10. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui sector de drum naţional, din domeniul public al statului şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în domeniul public al judeţului Mureş şi în administrarea Consiliului Local al oraşului Sovata, precum şi declasarea acestuia din categoria drumurilor de interes naţional şi încadrarea acestuia în categoria drumurilor de interes judeţean

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

11. HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei cuprinzând 4 obiective de investiţii cuprinse în Proiectul privind “Restructurarea şi modernizarea secţiilor de obstetrică şi neonatologie˝ din Unităţile spitaliceşti, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora

Guvernul a aprobat această Hotărâre, valorile investiţiilor fiind:

· Spitalul Judeţean de Urgenţă ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava : 10.574 mii lei

· Spitalul Judeţean de Urgenţă ”Mavromati” Botoşani: 25.450 mii lei

· Spitalul Municipal Rădăuţi: 8.275 mii lei

· Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ: 11.627 mii lei

12. HOTĂRÂRE privind desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Ocna Mureş, judeţul Alba

Ca urmare a Hotărârii nr. 56/2013 a Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş, Guvernul a adoptat prezentul act normativ prin care se desfiinţează spitalul orăşenesc Ocna Mureş. Menţionăm că această unitate sanitară şi-a încheiat activitatea începând cu data 01.04.2011. Componentele bazei materiale ale spitalului achiziţionate cu finanţare de la bugetul de stat, inclusiv stocurile de medicamente şi materiale sanitare se vor prelua de către DSPJ Alba.

13. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Cătina, judeţul Buzău

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

14. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Găieşti, judeţul Dâmboviţa

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

15. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Bogaţi, Priboieni şi Râca, judeţul Argeş

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

16. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei judeţului Buzău

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

17. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

18. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

19. HOTĂRÂRE privind acordarea de despăgubiri Asociaţiei Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi “ACVILA˝ pentru daunele cauzate de inundarea controlată a incintei îndiguite Făcăieni – Vlădeni, în anul 2006

Prin Hotărârea adoptată de Guvern, ca urmare a Hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile se aprobă despăgubirea AVPS Acvila cu suma de 499.298,7 lei, precum şi achitarea sumei de 3000 lei cu titlu cheltuieli de judecată.

20. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr.12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/ 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

21. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de Cooperare între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Socialistă Vietnam, semnat la Bucureşti la 15 iulie 2013

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

22. HOTĂRÂRE pentru stabilirea zilei de 16 august 2013 ca zi liberă

Prin Hotărârea adoptată de Guvern, pentru salariaţii din sectorul public, ziua de 16 august 2013 se stabileşte ca zi liberă. Această zi va fi recuperată printr-o sâmbătă cu program normal în ziua de 24 august 2013 sau se va prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 30 septembrie 2013.

23. HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Fundaţiei “ÎMPREUNĂ˝ ca fiind de utilitate publică

Guvernul a aprobat această Hotărâre.

24. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui bun mobil în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Inspectoratului General de Aviaţie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care un elicopter EC 135 T2+ special dotat pentru misiuni de salvare şi asistenţă medicală şi tehnică de urgenţă se transmite din administrarea MS în administrarea Inspectoratului General de Aviaţie din subordinea MAI.

25. HOTĂRÂRE privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

Guvernul a adoptat această Hotărâre. Spitalul Clinic judeţean de urgenţă Constanţa devine operator medical al unui elicopter încadrat în serviciul aeromedical de urgenţă SMURD, alăturându-se celor din Bucureşti, Târgu Mureş, Iaşi, Arad şi Craiova şi operând în zona de sud-est a României unde accesul pentru intervenţiile de urgenţă este dificil.

IV.BUGETE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională a Huilei – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională a Huilei SA Petroşani. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 517.846 mii lei, iar cheltuielile totale la 517.846 mii lei.

2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ROMAERO- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru S.C. ROMAERO S.A.. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 100.024 mii lei, iar cheltuielile totale la 99.774 mii lei.

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială LITORAL S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru S.C. LITORAL S.A.. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 760 mii lei, iar cheltuielile totale la 332 mii lei.

4. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială MAMAIA S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru S.C. MAMAIA S.A.. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 1318 mii lei, iar cheltuielile totale la 1318 mii lei.

5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a României” din subordinea Băncii Naţionale a României

Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru R.A. Imprimeria BNR. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 54.000 mii lei, iar cheltuielile totale la 52.780 mii lei.

– MEMORANDUM cu tema: Aprobarea repartizării unor sume din profilul net pentru anul 2013 prevăzut în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a României”, din subordinea Băncii Naţionale a României, pentru finanţarea investiţiilor prioritare, cu respectarea prevederilor şi nivelului cotei prevăzute de OG nr.64/2001 şi Legea nr.5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013, precum şi aprobarea majorării cheltuielilor cu salariile ca urmare a extinderii activităţii şi creşterii numărului de personal aprobate prin memorandum în anul 2012.

Guvernul a aprobat acest Memorandum prin care se propune ca, în cazul R.A. Imprimeria BNR să se repartizeze profitul net în cote de 50% sub formă de vărsăminte la bugetul statului şi 40% pentru constituirea sursei proprii de finanţare.

V. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală”, iniţiată de domnul deputat Victor Paul Dobre – Grupul parlamentar al PNL (Bp.122/2013) – AVIZ FAVORABIL.

pesurse.ro/

PREMIERUL VICTOR PONTA NU A MAI DISCUTAT CU BASESCUDE DOUA LUNI INTRUCAT ACESTA A MINTIT CU PRIVIRE LA ACCIDENTUL DIN MUNTENEGRU PENTRU A-L ATACA POLITIC!

14 aug.

Prim-ministrul Victor Ponta a dezvăluit marți seară, în cadrul unei emisuni televizate, că nu a mai discutat cu Traian Băsescu de la sfârșitul lunii iunie, deoarece ex-președintele s-a folosit de moartea românilor din accidentul din Muntenegru pentru a-l ataca politic.

13657073629809922980_basescu-merge-la-bruxelles-victor-ponta-invins-la-ccr_2c4d9d5d57

„Eu nu am mai vorbit cu președintele Băsescu imediat dupa accidentul din Muntenegru. S-a dus la televizor și a folosit moartea unor oameni pentru o minciună politică. Am cerut instituțiilor statului la ce oră fiecare ambasador al nostru a aflat; primul care a aflat a fost la 8 și 20. […] Faptul că a mințit legat de moartea unor oameni mi s-a părut chiar și pentru Băsescu inacceptabil. Cu un om care minte la televizor pe moartea unor oameni mi-e foarte greu să vorbesc la telefon”, a declarat premierul.

Victor Ponta a explicat că această lipsă de comunicare nu afectează îndeplinirea atribuțiilor, premierul contrasemnând chiar marți o serie de decrete prezidențiale.

VREAMEA „CARTITEI”IN PNL: SENATORUL LIBERAL CRISTIAN BODEA DESPRE „FRICA”LIBERALILOR DE LIDERUL PSD ,VICTOR PONTA CARE DACA SE „SUPARA”RUPE USL!DEH,CAND „PISICA NU-I ACASA….

14 aug.

Un senator PNL a acceptat să dezvăluie, în EXCLUSIVITATE pentru pesurse.ro, care este situația reală în care se află PNL.

s1.ziareromania.ro

Conducerea partidului cedează prea mult pentru candidatura lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale, spune acesta și toți se tem să nu cumva să se supere Victor Ponta și să se rupă USL. De asemenea, parlamentarii și șefii de filiale sunt nemulțumiți că nu sunt băgați în seamă.

IATĂ CE SPUNE, DESPRE PARTIDUL SĂU, SENATORUL PNL CRISTIAN BODEA:

Aveți încredere în PSD?

Eu mai degrabă am nemulțumiri vizavi de atitudinea conducerii noastre față de noi ceilalți, nu față de cea PSD-ului, pentru că PSD-ul își face treaba. Nu prea știm noi ce fac ai noștri cu PSD-ul, ce negociază.

Ce vreți să spuneți?

Adică nu există o comunicare între conducerea partidului și filiale. Eu, fiind de la Bihor, resimt asta puternic. Noi nu am avea ce să reproșăm PSD-ului, pentru că ei până la urmă își văd interesul. Noi avem o conducere, dacă cei din conducerea noastră nu au nimic să reproșeze PSD-ului, noi parlamentarii degeaba reproșăm. Dacă cei din conducerea PNL sunt mulțumit de aceasta relație, înseamnă ca avem o problema noi, cu conducerea noastră.

Că noi, parlamentarii, simțim că Guvernul conduce discreționar. Noi parlamentarii, suntem o mașină de spălat ordonanțe, trăim într-o republică guvernamentală, e clar, condusă de Ponta și de către miniștri. Noi ca parlamentari nu prea contăm. Nu doar PSD-ul, pentru că același comportament îl au și miniștrii liberali.

Guvernul este un fel de Olimp, asta e percepția pe care o am, de unde nu prea coboară informații sau doar când doresc ei sau să ne liniștească cu ceva, dar atât. Nu cred că l-ați auzit pe Chițoiu să fie nemulțumit de PSD, de relația cu PSD, ci suntem noi, parlamentarii. Eu aș vrea să amintesc că și noi avem miniștri acolo și atâta timp cât ei nu se plâng înseamnă că problema pe care o avem o avem cu Guvernul, nu cu PSD-ul. Ponta n-ar putea face de capul lui dacă miniștrii noștri nu ar fi de acord și dacă Crin Antonescu nu ar fi de acord.

De ce nu trântiți Guvernul?

Pentru că eu nu pot personal. Asta mă întreabă și lumea în teritoriu. Dar eu nu pot să trântesc Guvernul, e decizia conducerii partidului nostru. De-aia zic, dacă conducerile noastre nu sunt nemulțumite, însemnă că noi avem o problemă de comunicare internă, noi, parlamentarii și cei din filiale, înseamnă că avem o problemă cu conducerea PNL-ului. Dacă noi suntem nemulțumiti și cei de la București sunt foarte liniștiți și mulțumiți de această relație, că nu-i aud plângându-se pe niciunul. Înseamnă că avem o problemă noi, internă, nu se comunică. Cei din conducere știu ceva, negociază ceva, obțin ceva, fac ceva, iar noi nu ltim nimic, ori aici e toată problema, din lipsă de comunicare, în jos.

Dacă în filiale nu e OK, la Parlament nu e OK, cât o să o mai țineți așa?

Va mai ține așa pentru că, într-un fel, PNL este captiv dorinței de a-l avea pe Crin Antonescu președinte. Ne-am angajat să mergem pe aceasă linie până ân 2014. Nu se prea comentează, asta e ideea, toți se tem să nu se rupă alianța ca să nu rămânem fără Crin președinte, dar eu nu știu dacă este o problemă între PNL și PSD, repet, pentru că nu știu ce se negociază acolo și ce au stabilit ei.

Spuneți bine, în primul rând te uiți în propria ogradă…

Problema e în felul următor. Guvernul e un Olimp, noi nu știm, noi aflăm la a treia mână, de la presă. Află ministrul, află ziaristul și apoi află și parlamentarul, cum am aflat de proiectul de reorganizare al lui Chițoiu, cum am aflat de proiectul lui Nicolaescu, ca să dau doi miniștri PNL, să nu fiu al dracului cu pesediștii. Toate aflăm de la miniștri, că noi nu colaborăm, nu comunicăm, ei nu consideră că noi trebuie să știm, ei consideră că noi trebuie să votăm când trimit ei ordonanțe. Cam asta e. Ei nu se consultă , cazul Nicolaescu, vin la voi să vedem ce păreri aveți. Nu, am anunțat-o și apoi vin să vă spun cum va fi. Asta e relația ministru-parlamentar. Nu știu pe cine să condamn, îi condamn pe toți ca un grup pentru că se comportă ca niște zei olimpieni.

Să nu vă supărați, că este partidul dumneavoastră, dar din ce-mi spuneți nu prea mai e Partid Național Liberal dacă deciziile astea se iau în 2-3 oameni undeva și restul se aliniază…

Păi eu ce să zic? Deciziile se iau de un anumit grup de conducere și restul suntem informați, mai ales parlamentarii. Problema e că resimți asta ca o problemă în momentul în care noi, parlamentarii, suntem membri în Delegația Permanentă, asta are loc odată la două luni și noi suntem acolo informați, nu suntem consultați, nu are loc o dezbatere internă in care sa gasim cele mai multe solutii. Inteleg că decizia o are un ministru într-o anumită problemă, dar decontul îl facem cu toții, asta ne deranjează și aici e problema, pentru că oamenii vin și ne cer socoteală și nouă, or asta pare să se ingnore la nivel central, că noi trebuie să mergem, noi, parlamentarii, și șefii filialelor, să ceară voturi pentur europarlamentare, pentru Constituție și pentru Crin Antonescu. Nu merge nici Chițoiu, nici Nicolaescu, nici Ponta personal. Își aduc ei ei, prin zestrea de imagine puțin, dar restul voturilor vin de la noi. Or, noi dacă nu suntem consultati, normal că devenim nemulțumiți, pentru că noi trebuie să dăm socoteală oamenilor pentru niște lucruri pe care nu le înțelegem sau nu le cunoaștem.

Asta e situatia în teritoriu. Noi suntem interfața lor cu cetățeanul și asta pare să nu le pese sau nu pot să înțeleagă, sunt preocupați cu alte șmecherii.

Noi suntem armata lor, dar noi nu contăm pentru ei.

La europarlamentare or să vină să vă bage în seamă…

Nu o să ne bage în seamă, pentru că în momentul ăsta în PNL se discută foarte mult pe un fel de șantaj. Vrei să fie Crin președinte? Atunci nu comentați. Dacă comentați, se rupe USL-ul și nu mai iese Crin președinte. Poți să spui că nu vrei să fie Crin președinte? Nu poți, și atunci taci.

Noi am avut în grupul senatorial și s-a dat atunci, ați dat voi, pesruse, o dezbatere pe tema asta și asta a fost argumentul final. Rupem USL-ul dacă vreți voi, dar ce facem apoi cu Crin? Și atunci toți au zis . Să vedem ce va fi după 2014. Pentru că, într-adevăr, în acest moment, conducerea partidului nu comunică în special cu parlamentarii și din câte știu și cu multe conduceri de filiale. Aici sunt cei din biroul restrâns, care decid și discută și gândesc acolo, dar nu este o dezbatere internă, sunt doar informări.

Astea-s nemulțumirile. Mulți spun, mulți nu spun, pentru că sunt șefi de filiale și riscă să-și piardă oamenii în deconcentrate, sau să fie pedepsiți, dar eu nu am niciun parti-pris, pot să vorbesc. Mulți vorbesc dar puțini au curaj să o spuă în public.

Dacă dați drumul la câini acum riscați să-i luați lui Crin Antoenscu șansa la prezidențiale. Deci până în 2014 ciocul mic.

Problema nu este PSD-ul, problema e că noi nu ne urmărim interesul, facem negocieri proaste, facem negocieri proaste și lumea îi condamnă pe cei de la PSD că obțin un post sau un ministru în plus. Dar nu e vina lor, ei au cerut, dacă noi, ai noștri șefi au negociat într-un fel, sau au cera ceva ce nu știm, sau au obținut, sau nuau obținut, atunci, repet, problema este cu cei din conducerea noastră, nu cu PSD-ul. Nu trebuie să-l condamni pe celălalt că își urmărește interesul. Dacă tu ești fraier și nu știi să-ți porți de grijă, atunci ai o problemă tu.

Dacă se sacrifică tot în partidul ăsta să obțineți funcția de președinte al României? Merită?

Nu știu ce să zic. Nu s-a pus niciodată probema să sacrificăm tot. Discuția se pune mai mult că să nu criticăm PSD-ul pentru nu-știu-ce sau să nu respingem anumite legi că se supără Ponta și se rupe USL-ul.

Nu împotriva PSD-ului ar trebui să comentăm noi, ci împotriva modului în care conducerea noastră ne reprezintă și negociază cu PSD-ul. Senzația asta e în partid, că cedează cei din conducere, nu noi, că nu suntem întrebați, prea mult pentru această candidatură, această funcție a lui Crin Antonescu.

PSD-ul știe să ceară multe lucruri și noi cedăm cam multe, nu simțim că suntem la paritate, asta e de fapt nemulțumirea.

PREMIERUL VICTOR PONTA ATAC DUR LA TRAIAN BASESCU:LASZLO TOKES SI EXTREMISTII MAGHIARI SUNT CREATIA LUI BASESCU!

14 aug.

Premierul Victor Ponta a declarat, la RTV, că Laszlo Tokes și extremiștii maghiari sunt creația ex-președintelui Traian Băsescu.

tokes-basescu-mediafax-foto

Premierul a comentat astfel declarația președintelui, care a spus că Tokes “nu îşi merită calitatea de cetăţean român cel care cerea mai zilele trecute ca Transilvania să fie trecută sub protectorat”. Crin Antonescu sublinia că Traian Băsescu nu ar trebui să se rezume la vorbe și dacă crede și își asumă ceea ce spune să-i retragă distincția Steaua României lui Tokes.

“Tokes şi extremiştii maghiari sunt creaţia lui Băsescu ca instrument de manipulare al UDMR-ului. Tokes a ajuns vicepreşedintele Parlamentului European propus şi votat de Monica Macovei, Cristi Preda şi alţii ca ei. Cred că ar trebui să-şi ceară scuze românilor că l-au votat, chiar dacă a fost propus de Ungaria”, a declarat premierul.

PREMIERUL VICTOR PONTA ATAC DUR LA TRAIAN BASESCU CARE ESTE LA FEL DE „JOS SI DE JOSNIC”CA EXTREMISTUL MAGHIAR VONA GABOR,UN INDIVID” IRESPONSABIL CA SI EL!”

14 aug.

Traian Băsescu este la fel de „jos şi de josnic” ca extremistul maghiar Gabor Vona, un individ „iresponsabil ca şi el”, şi cred că face asemenea „gafe” din dorinţa de a o sprijini pe Elena Udrea să ajungă preşedinte, a spus Victor Ponta, marţi seară, într-o emisiune televizată.

jobbik-daca-apararea-drepturilor-maghiarilor-inseamna-conflict-cu-romania-jobbik-isi-asuma-asta-220950

„Domnul Tokes şi partidul lui extremist sunt creaţiile lui Traian Băsescu de şantaj împotriva UDMR”, a spus Ponta.

„Domnul preşedinte Băsescu este la nivelul jos şi josnic al unui extremist maghiar, domnul Gabor Vona, care sigur îşi freacă mâinile de fericire. Pentru el, scandalul cu Băsescu este aur în alegerile de la anul. La fel mi se pare absolut iresponsabil şi o mare prostie ce face domnul Băsescu cu (Republica – n.r.) Moldova” , a spus Ponta, la România TV.

„Cred că preşedintele Băsescu, din dorinţa şi dorinţele domniei sale cu Udrea preşedinte, reaprinde…face nişte gafe…Nu există altă explicaţie pentru nebunia asta. Sunt convins! Nu există altă explicaţie”, a spus Ponta.

El a precizat că, în opinia sa, Traian Băsescu face „o mulţime de gafe” din cauza presiunilor Elenei Udrea şi se comportă nu ca un preşedinte de ţară, ci ca un „individ” care are interese politice.

„Poţi să-i răspunzi preşedintelui Ungariei sau primului-ministru, prietenul tău, Viktor Orban, nu unui extremist iresponsabil ca şi tine. Adică, te duci şi pui gaz pe foc”, a mai spus premierul.

PREMIERUL PONTA DESPRE COMUNICATELE CONSILIERULUI PREZIDENTIAL BOGDAN OPREA CARE SUNT „DE O ASEMENEA MITOCANIE SI PROSTIE” ,INCAT „CIRCUL JUPANULUI DE LA COTROCENI”,FACE DE RAS INSTITUTIA PREZIDENTIALA!

14 aug.

Premierul Victor Ponta a declarat, marţi seară, că a văzut în ultima perioadă nişte comunicate ale Administraţiei prezidenţiale sunt „de o asemenea mitocănie şi prostie” încât lui i se pare că „circul de la Cotroceni ajunge în zona mai joasă decât a manelelor”.

bogdan_oprea_adev_29113800

„Eu tot vad nişte comunicate de la Administraţia prezidenţială … Sunt de o asemenea mitocănie şi prostie…”, a spus Ponta, într-o emisiune la România TV.

„Administraţia Prezidenţială a luat notă de debusolarea de vacanţă a domnului preşedinte al Senatului României, Crin Antonescu”, declară purtărorul de cuvânt al preşedintelui Băsescu.

Oprea mai spune că, având în vedere calitatea lui Antonescu de copreşedinte al USL, îi reaminteşte acestuia că, de la preluarea guvernării, şomajul a crescut de la 6,7% la 7,6%; principala îngrijorarea a populaţiei este legată de găsirea unui loc de muncă, prin urmare principalul obiectiv al coaliţiei de guvernare ar trebui să fie crearea de noi locuri de muncă; tot mai multe societăţi comerciale se declară în insolvenţă; investiţiile străine au scăzut în ultimul an cu 37%.

Totodată, purtătorul de cuvânt al şefului statului îi mai aminteşte liderului PNL că un număr important de primari ai USL sunt în situaţie de incompatibilitate; absorbţia fondurilor europene este extrem de slabă, România riscând să piardă mai multe miliarde de euro; rectificarea bugetară aprobată de Guvernul României este criticată de Consiliul Fiscal, care consideră că estimările pentru următoarele cinci luni ale anului sunt nerealiste şi nefundamentate; azi-dimineaţă mai mulţi angajaţi ai societăţii Oltchim din Râmnicu-Vâlcea au intrat în greva foamei.

Oprea mai arată că procesul de privatizare a CFR Marfă stagnează, riscând să se transforme într-o nouă privatizare eşuată de tip Oltchim, deoarece Guvernul blochează, de trei săptămâni, publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii de guvern prin care se stabileşte câştigătorul licitaţiei de privatizare a companiei, ceea ce creează Guvernului grave prejudicii de credibilitate în plan extern.

Purtătorul de cuvânt al şefului statului menţionează, totodată, că sistarea lucrărilor la tronsonul de autostradă Arad – Nădlac şi la Magistrala 5 – Drumul Taberei a metroul din Bucureşti este de măsură să afecteze grav interesele economiei şi ale cetăţenilor; revizuirea Constituţiei şi reorganizarea administrativă par a fi proiecte abandonate; Guvernul României, în scrisoare de intenţie cu Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană şi Banca Mondială, s-a angajat să crească mai multe taxe şi impozite, care vor avea efecte directe asupra populaţiei şi a economiei.

„Iată doar câteva subiecte asupra cărora speram să se oprească în declaraţia de astăzi unul dintre responsabilii principali de guvernare la întoarecea cu forţe proaspete din vacanţă. În ceea ce priveşte implicarea domnului Crin Antonescu în subiectul participării unor lideri politici din Ungaria la activităţi pe teritoriul României, Administraţia Prezidenţială consideră că aceasta este tardivă”, mai declară Bogdan Oprea.

SONDAJ INSCOP RESEARCH LA COMANDA COTIDIANULUI ADEVARUL:USL RAMANE IN TOPUL PREFERINTELOR ELECTORALE ,DAR A MAI SCAZUT!

14 aug.

Potrivit unui sondaj realizat de Inscop Research la comanda cotidianului Adevărul, USL continuă să conducă în opţiunile românilor cu o cotă de 57,1% din totalul celor care au exprimat o opţiune de vot. În lunile anterioare, USL era cotată la 60,1% în martie, 59,7% în aprilie şi 58,8% în mai-iunie.

1333787749liderii USL 2

USL este urmată de PDL cu 15,1% în luna iulie, comparativ cu 15,6% în mai-iunie, 15,2% în aprilie şi 14,1% în martie.

PPDD întruneşte preferinţele a 7,4% dintre respondenţi în luna iulie, faţă de 9% în martie, 8,2% în aprilie, respectiv 8,1% în mai-iunie.

Conform sursei citate, Alianţa formată din Forţa Civică şi PNŢCD beneficiază de 5,1% intenţie de vot în luna iulie, comparativ cu 5,4% în martie, 5,6% în aprilie şi 5,5% în mai-iunie. UDMR este cotată la 5,3% intenţie de vot în iulie (faţă de 5,2% în mai-iunie, 5% aprilie şi 5,4% în martie).

În sondajul realizat în luna iulie a fost măsurată în premieră în cadrul întrebării cu listă închisă privind opţiunile electorale, intenţia de vot pentru Partidului Mişcarea Populară. Potrivit rezultatelor, partidul lui Băsescu ar întruni 5,6% din opţiunile votanţilor.

Din totalul respondenţilor care au fost chestionaţi, 24,9% au declarat că nu sunt hotărâţi, 12,4% au indicat că nu se vor prezenta la vot, iar 4,9% au declarat că nu ştiu sau nu au răspuns.

„La întrebarea „Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri europarlamentare, cu candidaţii cărui partid sau alianţă aţi vota?”, preferinţele a 38,8% dintre românii care au exprimat o intenţie clară de vot se îndreaptă către PSD-UNPR, comparativ cu 38,6% în martie, 40,2% în aprilie şi 39% în mai-iunie.

Urmează PNL-PC cu 19,3% din opţiunile de vot pentru alegerile europarlamentare (faţă de 22,7% în martie, 21,3% în aprilie şi 20,2% în mai-iunie). Pe locul 3 în opţiunile de vot pentru scrutinul europarlamentar se situează Partidul Democrat Liberal cu 14,2%, comparativ cu 13,4% în martie, 15% în aprilie şi 16,2% în mai-iunie. 6% dintre votanţi şi-au declarat preferinţa pentru Partidul Poporului Dan Diaconescu (faţă de 7,4% în mai-iunie, 7,7% în aprilie şi 8,1% în martie). Alianţa Dreptate şi Adevăr formată din Forţa Civică şi Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat îşi conservă scorul din mai-iunie de 5,5% (5,2% la măsurătorile din aprilie şi martie).

Urmează UDMR cu 5,3% în iulie, comparativ cu 5% în mai-iunie, 4,9% în aprilie şi 4,7% în martie. Partidul Mişcarea Populară, a cărei intenţie de vot a fost măsurată pentru prima dată în luna iulie, este cotat la 5,5%”, informează Inscop Research într-un comunicat de presă remis miercuri Agerpres.

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research la comanda cotidianului Adevărul în perioada 12 – 21 iulie 2013. Volumul eşantionului a fost de 1050 persoane şi este reprezentativ pentru populaţia României de 18 ani şi peste 18 ani. Eroarea maximă admisă a datelor este de ą 3%, la un grad de încredere de 95%, eşantionul fiind de tip multi-stratificat, probabilistic.

DEPUTATUL PD-L LENUTA DI’PLESCOI „TRASA PE LINE MOARTA”SE BAGA CA SI MENTORUL EI ,PUSCARIABILUL BASESCU IN SEAMA!

14 aug.

Deputatul PDL Elena Udrea comentează declaraţiile premierului Victor Ponta de marţi seară, arătând că proiectul lui Ponta pentru USL este să se lupte cu Traian Băsescu şi cu Elena Udrea, ea adăugând că faptul că a pomenit-o de 12 ori în 20 de minute arată a obsesie, „o obsesie uşor psihanalizabilă”.

udrea-basescu_1263246395_1268211078

„Ponta s-a întors din Miami mai devreme cu o săptămână decât îşi propusese, motiv pentru care a fost extrem de nervos la RTv. După ce s-a readaptat la fusul orar, a dat fuga la televizor să îşi reverse supărarea pe cei care au rămas în timpul acesta acasă. În loc să explice mai întâi cum e cu CFR Marfă, cu taxele şi impozitele, cu şomajul în creştere, cu Oltchim sau cu aleşii locali incompatibili ai USL, aşa cum aşteptau toţi românii, Victor Ponta a simţit nevoia să găsească vinovaţii pentru bona filipineză cu care a plecat în concediu. Şi nu ştiu cum se face, dar eu am ieşit ţapul ispăşitor!”, scrie Udrea pe Facebook.

„Păi ce vină am eu că premierul în funcţie a ales să se bronzeze la Miami? Eu l-am trimis acolo? Dimpotrivă, eu i-am recomandat Năvodari sau Delta Dunării”, continuă deputatul PDL.

În opinia sa, atacurile repetate la adresa sa arată însă că „ceva l-a durut rău pe Victor Ponta”. „Probabil faptul că am spus că aş fi un Preşedinte mai bun decât el, cu argumentul realizărilor fiecăruia în mandatele pe care le-am avut în Guvern. Şi el ştie că am dreptate”, adaugă Udrea.

„Ponta să se trezească! De mai bine de un an este Premier şi are putere absolută. Nu din cauza mea nu e el în stare să crească veniturile românilor, să facă drumuri şi autostrăzi, să absoarbă fonduri europene sau să creeze locuri de muncă. Să mai schimbe placa asta uzată pentru că sună fals de tot. Înţeleg că proiectul lui Ponta pentru USL este să se lupte cu Traian Băsescu şi cu Elena Udrea… Alo, domnule Premier, da’ un proiect pentru România nu aveţi?! Că sunteţi Prim-ministru şi duceţi ţara de râpă! Să mă pomeneşti de 12 ori în 20 de minute arată clar a obsesie! O obsesie uşor psihanalizabilă…”, mai comentează Elena Udrea.

PREMIERUL PONTA ATAC DUR LA „STRIPERUL IN SLAPI”BASESCU SI „CIRCUL DE LA COTROCENI CARE A AJUNS IN ZONA MAI JOASA DECAT A MANELELOR!”

14 aug.

Premierul Victor Ponta a declarat, marţi seară, că a văzut în ultima perioadă nişte comunicate ale Administraţiei prezidenţiale care sunt „de o asemenea mitocănie şi prostie” încât lui i se pare că „circul de la Cotroceni ajunge în zona mai joasă decât a manelelor”.

ponta_interviu_18196200

„Eu tot vad nişte comunicate de la Administraţia prezidenţială … Sunt de o asemenea mitocănie şi prostie…”, a spus Ponta, într-o emisiune la România TV.

„Mie mi se pare că de fapt circul ăsta de la Cotroceni ajunge în zona mai joasă decât a manelelor. (…) Suntem, din păcate, în situaţia în care nu mai avem un preşedinte şi o Administraţie prezidenţială, avem o gaşcă care se ocupă de doamna Udrea”, a mai afirmat premierul.

El a susţinut că Traian Băsescu doreşte ca Elena Udrea să ajungă preşedinte al ţării, aceasta fiind „pasiunea sa politică”.Ponta: N-am mai vorbit cu Băsescu de când „a minţit” legat de Muntenegru şi nici nu o voi face.

Premierul Victor Ponta a susţinut, marţi seară, că nu a mai vorbit cu preşedintele Traian Băsescu de când şeful statului „a minţit” în privinţa orei la care a aflat de accidentul din Muntenegru, „folosind moartea unor oameni în interes politic”.

„Imediat după accidentul din Muntenegru eu n-am mai vorbit cu preşedintele Traian Băsescu, pentru faptul că a folosit moartea unor oameni în interes politic”, a declarat Victor Ponta, marţi seară.

Premierul a precizat că a cerut instituţiilor să îi comunice cine şi când a aflat, iar „primul care a aflat a fost la opt şi douăzeci”.

„Faptul că a minţit legat de moartea unor oameni, eu n-am mai vorbit cu Băsescu şi intenţionez să nu mai vorbesc”, a mai spus Ponta.

El a menţionat însă că instituţiile vor funcţiona, arătând că şi în cursul zilei de marţi a contrasemnat o serie de decrete.

Un număr de 19 persoane, cetăţeni români, au murit după ce autocarul în care se aflau a căzut într-o prăpastie, în Muntenegru, în 23 iunie. Alţi 27 de pasageri, toţi cetăţeni români, au suferit răni moderate. Un copil muntenegrean a fost acroşat uşor de autocar şi a fost rănit.

Premierul Ponta declara, pe 24 iunie, că a aflat despre accidentul din Muntenegru pe 23 iunie, duminică, la ora 22.55, când a fost sunat de către subsecretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Raed Arafat, moment din care a luat legătura cu miniştrii cu atribuţii.

Preşedintele Traian Băsescu a declarat, în 4 iulie, că el ştia de accidentul produs în Muntenegru de la ora 19 fără cinci minute şi că nu crede că premierul Victor Ponta nu fusese şi el informat, deşi era în Piaţa Constituţiei şi juca baschet.

ANALISTUL POLITIC COZMIN GUSA AUDIAT LA DNA IN DOSARUL PRIVIND MODUL IN CARE AU FOST VANDUTE ACTIUNILE REALITATEA TV!

14 aug.

Cozmin Guşă a declarat, marţi, că a fost audiat de procurorii anticorupţie în calitate de martor în dosarul în care se fac cercetări privind modul în care au fost vândute acţiunile Realitatea TV, precizând că a vorbit despre Codruţ Marta, Elan Schwartzenberg, Sorin Ovidiu Vîntu şi Sebastian Ghiţă.

13371979421313752137cozmin-gusa-traian-basescu-a-facut-presiuni-asupra-magistratilor-in-cazul-lui-vintu-video-77323

Cozmin Guşă a fost audiat, marţi, la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), fiind citat în calitate pentru a da declaraţii, în calitate de martor, în dosarul în care se fac cercetări în legătură cu modul în care s-a făcut preluarea acţiunilor Realitatea Media.

La ieşirea din sediul DNA, Guşă a spus că acest caz este desprins din cel în care este cercetată dispariţia lui Codruţ Marta, astfel că, implicit, a fost întrebat de anchetatori care a fost rolul acestuia în Realitatea Media.

Guşă a precizat că le-a spus anchetatorilor că, la un moment dat, Codruţ Marta a deţinut o funcţie de administrator al unei componente a grupului, respectiv agenţia de presă Newsin, făcând declaraţii despre vizitele lui Marta la această publicaţie.

Întrebat ce a declarat despre contribuţia lui Elan Schwartzenberg, Guşă a spus că nu a mai vorbit cu acesta dinainte de plecarea sa din ţară. El a precizat că oricum nu mai avea multe de discutat cu Schwartzenberg, după ce a acesta ar fi încercat să înstrăineze mărcile Realitatea unei firme din Marea Britanie.

„Din iulie 2012 nu l-am mai văzut. Probabil că l-am văzut ultima dată prin luna mai, când ne-am supărat după ce a încercat să înstrăineze mărcile Realitatea la o firmă din Marea Britanie, detaliu pe care l-am furnizat. Noi am intrat imediat atunci, în calitate de acţionari minoritari, în coordonarea grupului Realitatea. E un dosar vast. Eu am fost întrebat privind implicările posibile de la Realitatea Media. Elan Schwartzenberg, după cum bine ştiţi, nu s-a mai întors în ţară din iulie 2012”, a arătat Guşă.

Întrebat în legătură cu problema înstrăinării mărcilor, Guşă a arătat că din iulie 2012, de când a plecat Schwartzenberg, a reuşit readucerea mărcilor în patrimoniul Realitatea şi a arătat că doreşte să scoată această companie din insolvenţă „pe modelul Hidroelectrica” şi s-o readucă pe piaţă la nivel normal.

Guşă a mai spus că a fost întrebat şi despre legăturile sale cu Sorin Ovidiu Vîntu, arătând că le-a întrerupt în primăvara lui 2010, din iniţiativa sa, acesta fiind şi motivul pentru care nu a dorit să comenteze „prostiile spuse de un fost prieten”.

Întrebat ce a declarat despre Sebastian Ghiță, Guşă a spus că nu au fost multe discuţii despre acesta cu procurorii.

Procurorii anticorupţie l-au audiat, în 5 august, pe Sorin Ovidiu Vîntu, în calitate de martor în dosarul în care se fac cercetări privind modul în care s-a făcut preluarea acţiunilor Realitatea Media.

Şi fiica lui Sorin Ovidiu Vîntu, Ioana, a fost audiată la DNA, în 2 august, tot în calitate de martor.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că Ioana Vîntu a fost chestionată de procurori în legătură cu modul în care s-a făcut preluarea acţiunilor Realitatea Media după ce Elan Schwartzenberg a ieşit din acţionariatul trustului.

Potrivit surselor citate, ar exista suspiciuni că Realitatea Media ar fi fost preluată în mod abuziv de către societatea Strategies Research Investments SRL, ai cărei acţionari sunt Cozmin Guşă şi Maricel Păcuraru.

Totodată, anchetatorii verifică şi modul în care Elan Schwartzenberg a cumpărat acţiuni din Realitatea Media, au precizat sursele citate.

În acest dosar, se fac cercetări prealabile, nefiind nimeni urmărit penal, au mai arătat sursele citate.

Acţionariatul societăţii Realitatea Media SA a fost modificat oficial pe 8 martie 2013, conform documentelor depuse la Oficiul Registrului Comerţului.

Din acţionariatul Realitatea Media SA, care se află în insolvenţă, a ieşit Bluelink Comunicazione (Cyprus) Limited. Din acţionariatul Realitatea Media SA nu mai fac parte nici omul de afaceri Elan Schwartzenberg şi nici copiii lui Sorin Ovidiu Vântu.

În 10 aprilie 2012, Ioana Vântu a fost numită director al Bluelink Comunicazione (Cyprus) Limited – care era principalul asociat al societăţii Realitatea Media SA, aceasta fiind atunci deţinătoarea licenţei audiovizuale a televiziunii Realitatea TV.

Tot atunci, Ioana şi Ionuţ Vântu, copiii lui Sorin Ovidiu Vântu, au preluat împreună 82% din acţiunile Bluelink, în timp ce omul de afaceri Elan Schwartenberg a rămas cu 9% din acţiunile firmei (în loc de 90,9091% din acţiunile Bluelink, pe care le deţinea din aprilie 2011). Restul de 9 procente din Bluelink îi revenea lui Vitalie Dobândă – un apropiat al lui Sorin Ovidiu Vântu, potrivit unor informaţii publicate de site-ul Rise Project şi paginademedia.ro.

Pe de altă parte, Elan Schwartenberg a declarat, pe 4 iulie 2012, pentru MEDIAFAX, că Bluelink Comunicazione a vândut creanţa pe care o avea la Realitatea Media unei firme din Ungaria, fapt pentru care, în prezent, Bluelink are doar o valoare „emoţională”.

Ioana Vîntu anunţase oficial, pe 2 mai 2011, într-o conferinţă de presă, că Elan Schwartzenberg este noul proprietar Realitatea Media, iar tatăl ei nu mai este asociat în niciun fel în această afacere.

În prezent, asociatul majoritar al Realitatea Media SA este societatea Strategies Research Investments SRL (86,513817357%), ai cărei acţionari sunt Cozmin Guşă (50%) şi Maricel Păcuraru (50%)

Ceilalţi asociaţi ai Realitatea Media SA sunt: Sindicatul Naţional „Petrom-Energie” (5,423391979%), PSV Company SA (7,555789039%), SC Global Video Media SRL (0,507001207%), Florin Bercea (0,000000139%), care este şi administrator special al Realitatea Media SA, Eugen Gheorghe Luha (0,000000139%), Gheorghe Cristian Toroipan (0,000000139%).

Societatea Realitatea Media, care deţine televiziunea de ştiri Realitatea TV, se află în insolvenţă din septembrie 2011. Administratorul judiciar al Realitatea Media este Judiciar HM Expert IPURL.

AVICII ft. ALOE BLACC – WAKE ME UP!

14 aug.

ALICIA KEYS ft.NICKI MINAJ – GIRL ON FIRE(INFERNO VERSION)!

14 aug.

KYLIE MINOGUE – BETTER THAN TODAY!

14 aug.

%d blogeri au apreciat: